Nye virkemidler til sikker håndtering af. Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye virkemidler til sikker håndtering af. Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden"

Transkript

1 Nye virkemidler til sikker håndtering af Støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

2 VITAL nano: Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

3 Grundlag 67 repræsentanter F&U Arbejdsmiljø Forretningsudvikling Gruppeinterview Workshop Litteratur 35 organisationer

4 Forståelsesramme Interne ressourcer Beslutning Handling Søgerutiner Uddannelse og rådgivning Analyseenheder Handlinger og beslutninger Søgerutiner Intern/ekstern miljø Ressourcer Rammevilkår Sporafhængighed Andre strategier og hensyn Tidligere erfaringer og kompetencer Begrænset rationalitet Blind spots Ikke-tilgængelige ressourcer og viden som grundlag for beslutninger

5 Analysestrategi

6 Scanning Primær opmærksomhed Medier og medarbejdere Indsamling af viden Google, Nyhedsbreve fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Kemidatabaser Videnskabelige artikler. Informationsindsamlingen Scanning laves ofte usystematisk og ad hoc

7 Risikoanalyse Dobbeltcheck compliance Som virksomheden dog godt ved ikke er designet til nanomaterialer. Kortlægning af nano R & D Igangsættelse af en kapacitetsopbygningsproces. Kortlægning af eksponering Kortlægning af de sundhedsmæssige effekter Kortlægning og implementering af mulige risikohåndteringsmuligheder. Analysen foretages under konstant hensyntagen til tid og ressourcer, diverse andre prioriteter, muligheder for håndtering, mm.

8 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling Vi har besluttet indtil videre ikke at bruge produkter med nanomaterialer. Også selvom der er klare tekniske fordele ved sådanne produkter, og flere af vores konkurrenter bruger dem Servicevirksomhed Carbon nanotubes er en substans, som vi på ingen måde ønsker ind på vores arbejdspladser. Carbon nanotubes kan også gradbøjes - og man skal igen vide om den konkrete - men som gruppe rummer substansen alvorlige sundhedsrisici Fagforening

9 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling Gennemgang af arbejdsprocedurer og konsultation med eksperter og leverandører: - Indkøb af nye LAF-bænke. - Indkøb af åndedrætsværn. - Opstilling af afskærmning af området. Offentligt laboratorium Grøn grej indkøb til kildeeliminering. Transportvirksomhed Få konkrete eksempler på nye/særlige tiltag. Stor usikkerhed om filtres, værnemidler og andre foranstaltningers effekt.

10 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling Eksempler til tiltag: Iværksættelse af kortlægning af nanomaterialer og kemisk nano-apv. Eksponeringsmålinger af forskere/konsulenter. Toksikologiske undersøgelser af internationale fremtrædende forskere. Pilotforsøg med omorganisering af arbejdet og logistik. Har kun i få tilfælde skabt den nødvendige klarhed - manglende terminologi og for mange åbne spørgsmål.

11 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling Indkøb i sundhedssektor: Krav om fuld indholdsliste i forbindelse med udbud af større indkøbsaftaler (ex rengøringsmidler, handsker, personlig pleje og kosmetik, papirmaterialer m.v.). De forventer at finde nanomaterialerne i sikkerhedsdatabladet. MEN: Dem som sælger produktet har sjældent særligt godt styr på indholdsstofferne. Generelt få eksempler - og ikke stor tiltro at leverandører og sælgere kan/vil give nødvendige oplysninger.

12 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Hvad sker der med støvet Kommer der andet støv ud, hvis der er nanomaterialer i vores produkter? Industrivirksomhed Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling Typisk anvendes allerede tilgængelige værnemidler. Få eksempler på opgradering til p3/hepa filtreret åndedrætsværn - typisk som ekstra gardering. Eksisterende materialer: VOC, pigmenter, kemikalier, slibestøv, partikelforurening m.v. Ingen fuld beskyttelse.

13 Handling Handlinger Valg/fravalg af Nanomaterialer Implementering af teknisk sikkerhedsforanstaltning Implementering af administrativ procedure Manglen på grænseværdier gør det let for arbejdsgivere at stoppe en dialog med henvisning til, at de i compliance Fagforening Vi arbejder ikke med nanomaterialer Industri Anvendelse af personlige værnemidler Ingen handling

14 Handling og beslutninger Ingen yderligere handling eller afvisning af relevans. Afvisning af anvendelse pga. for store usikkerheder. Handlingslammelse ved uendelig analyse af problemets omfang. Opbygning af handlingskompetence og handling

15 Rationaler Funderet i forskning Funderet i regulering (myndighed, branche m.v.) Funderet i praksiserfaring Funderet i økonomi/strategi og organisering Intet klart rationale (holdningspræget) Kemikalie-/CSR-politik: Indtil vi ved mere, og har et bedre videngrundlag, så siger vi nej til nanopartikler i vores bygninger. Stor privat bygherre Manglen på grænseværdier gør det let for arbejdsgivere at stoppe en dialog med henvisning til, at de i compliance. Fagforening Vi har lært af dette projekt, at lugtesansen er meget god - vi kan næsten lugte, hvor mange partikler der er i luften. Transportvirksomhed Forskerne vil gerne derudaf med at udvikle nye materialer og reaktioner. De er irriteret over, at sikkerhedsorganisationen trækker dem anden vej. Offentligt laboratorium Det ender ofte med at være præget mere af følelser og holdning end facts og viden. Industrivirksomhed

16 Eksplicitte behov

17 Eksplicitte behov Behov for virkemiddel Ja Nej Vi ønsker, at BAR tilbyder vejledning på området Det handler altså om at få indarbejdet den dynamik, at man spørger ind. Hvis det er nanobaseret, så vil vi gerne vide det Så kommer spørgsmålet: Hvad betyder det så at være nanobaserede Fagforening Vi har brug for at lære noget mere Hvad er et nanomateriale, og hvordan står vi som en global virksomhed med produktion i USA, Europa, Kina Industrivirksomhed

18 Eksplicitte behov Behov for virkemiddel Ja Nej Det her er et område, hvor der ikke er lovgivning og grænseværdier, så vi må lave vores egen risikovurdering. Vi kan godt lave målingerne på antal partikler, men vi har ikke nogen grænseværdi at spille det op mod - hvornår er jeg glad Industrivirksomhed

19 Eksplicitte behov Behov for virkemiddel Ja Nej Vi finder selv (og vil selv finde) ekspertisen og betaler så for det Industrivirksomhed

20 Debatmøde KONKLUSIONER 1) Der er behov for at støtte opbygningen af kompetence til at håndtere nanomaterialer sikkert ude på arbejdspladserne. Debatpjecen giver en række anbefalinger og bud på virkemidler, som kan støtte denne udvikling! 2) Den toksikologiske forskning er nu så tydelig og robust, at man regulatorisk bør handle proaktivt for at minimere eksponering for nanopartikler i arbejdsmiljøet. 3) Hvis vi skal sikre alle arbejdspladser - også de virksomheder som ikke har så mange ressourcer - er der behov for nogle mere kraftige signaler fra de regulerende myndigheder samt vejledning og støtte fra brancherne.

21 Styringsmodel org. perspektiv

22 Understøttende ramme Ideel styringsramme Regulering Drivkraft (brugerbehov) Marked/ brugere Innovation Opfindelse Drivkraft (Teknologisk mulighed) Videnskabelig risikovurdering

23 Usikkerhed Oplevede styringsramme Utilstrækkelig og usikker Regulering Barriere (Bekymring) Marked/ Brugere Innovation Opfindelse Drivkraft (Teknologisk mulighed) Utilstrækkelig og usikker Risikovurdering Styringsrammen bliver en barriere

24 Nano paradigmeskift Figur 6: Paradigmeskift i forebyggelsesstrategier Observeret forebyggelsesstrategi Foreslået forebyggelsesstrategi Der er et reelt behov for iværksættelse af en række forskellige nye virkemidler på området, men der findes samtidig eksisterende erfaringer, som kan danne grundlag for den fremtidige indsats.

25 Anbefalinger Regulering og branchevejledning Virksomheder og AMO Uddannelse og forskning

26 Anbefaling 1-4 Anbefaling 5-7 Debat og Anbefalinger Regulering og branchevejledning Anbefaling 8-9 Virksomheder og AMO Uddannelse og forskning

27 Regulering og branchevejledning Anbefaling 1 Det anbefales, at Arbejdstilsynet iværksætter initiativer, der sikrer en klar udmelding om nanomaterialer og risici i arbejdsmiljøet, og pointerer væsentlige forhold, som virksomheder bør være særligt opmærksomme på ved arbejdet med nanomaterialer. VITAL nano peger på: - De fleste virksomheder forventer, at den eksisterende regulering giver deres medarbejdere tilstrækkelig beskyttelse. - Mange er ikke klar over mangler og usikkerheder ved brugen af eksisterende sikkerhedsdatablade og grænseværdisætninger i arbejdsmiljøet. - Flere danske virksomheder i dag anvender nanomaterialer i deres produktion uden at være klar over potentielle nye risici. - Usikkerheder omkring fremtidig regulering af området er en væsentlig faktor for mange større virksomheders tilbageholdenhed med at investere i innovation, produkter og fremtidige forretningsmuligheder med nanomaterialer.

28 Regulering og branchevejledning Anbefaling 2 Det anbefales, at der mellem arbejdsmarkedets parter iværksættes en dialog om opstilling af foreløbige og vejledende referenceværdier for nanomaterialer i arbejdsmiljøet. VITAL nano peger på: - En række nye måletekniske instrumenter som MiniDisk, CPC m.fl. er lanceret på markedet i de senere år. - De gør det økonomisk og praktisk muligt for arbejdsmiljøorganisationer at måle og overvåge eksponeringen for nanopartikler i arbejdsmiljøet. - I USA har NIOSH opstillet anbefalede grænseværdier for carbon nanotubes og titanium-dioxid. - I Holland og Tyskland har man opstillet foreløbige referenceværdier for forskellige klasser af nanopartikler baseret på en trepartsdialog og reference til relaterede eksponeringsscenarier i industrien.

29 Regulering og branchevejledning Anbefaling 3 Det anbefales, at der i regi af Arbejdstilsynet og relevante Branchearbejdsmiljøråd foretages en afklaring og udsendes information om indholdet og de potentielle effekter af definitionen på reguleringen af arbejdsmiljøet herhjemme. VITAL nano peger på: - At stort set ingen organisationer og virksomheder har grundig kendskab til indholdet i EU-definitionen af et nanomateriale. - Ingen har en klar forventning til, hvordan den vil påvirke reguleringen af arbejdsmiljøet.

30 Regulering og branchevejledning Anbefaling 4 Det anbefales, at de relevante Branchearbejdsmiljøråd afser ressourcer til en opdateret praktisk vejledning i ArbejdsPladsVurdering af arbejdspladser med nanomaterialer målrettet relevante brancher. VITAL nano peger på: - At nanomaterialer i dag er tilgængelige og til stede i en række brancheområder, som foruden industrien og laboratorier bl.a. omfatter sundhedssektoren, transportbranchen, rengøringsbranchen og byggeriet. - At inspirationsmaterialer på en række punkter kan opdateres med ny forskningsviden. - De mange usikkerheder på området afholder mange virksomheder fra at gennemføre en afdækning af egentlige arbejdsmiljørisici.

31 Virksomheder og AMO Anbefaling 5 Det anbefales, at arbejdsmiljøorganisationer i højere grad afser tid og ressourcer til en løbende opbygning af viden om nanomaterielle risici inden for brancher og produktområder, hvor nanomaterialer anvendes. VITAL nano peger på: - At arbejdsmiljøorganisationernes arbejde med nanomaterialer i en del tilfælde er drevet af personlige eller værdimæssige interesser. - Andre repræsentanter i virksomhederne peger dog samtidig på en række forretningsmæssige grunde til at opbygge kompetence på området. - At en god grundviden om nanomaterialers særlige karakteristika og risikoaspekter er nødvendig for at kunne efterspørge relevant information fra leverandører og kommunikere korrekt med medarbejdere, kunder m.v.

32 Virksomheder og AMO Anbefaling 6 Det anbefales, at arbejdspladser inden for relevante brancher har et særskilt fokus på eksponering for nanomaterialer i forbindelse med deres ArbejdsPladsVurdering. VITAL nano peger på: - Virksomheder og brancheorganisationer peger i VITAL nano på, at de mangler klarhed over definitioner, regulering og effektive værktøjer til at afdække eventuelle risici forbundet med nanomaterialer. - Dette afholder nogle fra helt at gøre en indsats. - I mange tilfælde forlader man sig ukritisk på oplysninger fra leverandører i form af sikkerhedsdataark.

33 Virksomheder og AMO Anbefaling 7 Det anbefales, at arbejdsmiljøorganisationerne i deres indsats først prioriterer at eliminere/minimere eksponering, da sundhedsrisiciene ved nanomaterialer fortsat er uafklaret for mange materialer. VITAL nano peger på: - Relevante brancher omfatter bl.a. laboratorier, industri, auto/transport, sundhed, rengøring og byggeri. - I forbindelse med APV bør der som minimum være særlig opmærksomhed på følgende forhold: EU s definition af nanomaterialer og evt. reguleringsområder, hvor denne er implementeret. Mangelfulde eller misvisende sikkerhedsdatablade og problematikken med manglende krav i lovgivningen på området. Kendte materialer i produktionen, som kan indeholde eller udlede nanomaterialer i forbindelse med forarbejdning.

34 Uddannelse og forskning Anbefaling 8 Det anbefales, at de relevante uddannelsesråd og/eller brancher etablerer uddannelsestilbud med nyeste viden og værktøjer til sikker håndtering af nanomaterialer. VITAL nano peger på: - Et behov i arbejdsmiljøorganisationerne for afklaring af en række generelle forhold vedr. terminologi, definitioner, regulering og værktøjer til risikovurdering. - Desuden et behov for mere branchespecifikke forhold vedr. eksponeringsrisici og sikkerhedsforanstaltninger.

35 Uddannelse og forskning Anbefaling 9 Det anbefales, at de bevilgende råd og fonde inden for forskning og innovation fremadrettet bidrager til at sikre dansk viden og kompetencer til vurdering af tekniske sikkerhedsforanstaltningers effektive beskyttelse af medarbejdere mod eksponering for nanomaterialer. VITAL nano peger på: - At de arbejdsmiljømæssige risici og uklarheder omkring den egentlige eksponeringsrisiko, regulering m.v. fraholder mange virksomheder fra at udnytte nanomaterialer i deres forretning. - Der er en gennemgående efterspørgsel efter viden om effekten af tekniske sikkerhedsforanstaltninger - herunder særligt filtrering. - Viden om effekten af sikkerhedsforanstaltninger kan etableres inden for en kortere tidshorisont, og den vil kunne integreres i en safe-by-design tilgang i fremtidige F&U-aktiviteter.

36 Anbefalinger 1. Arbejdstilsynet iværksætter initiativer, der sikrer en klar udmelding om nanomaterialer og risici i arbejdsmiljøet. 2. Arbejdsmarkedets parter iværksætter en dialog om opstilling af foreløbige og vejledende referenceværdier. 3. Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene udsender information om de potentielle effekter af EU nano-definition på reguleringen af arbejdsmiljøet herhjemme. 4. Branchearbejdsmiljørådene afser ressourcer til en opdateret praktisk vejledning i ArbejdsPladsVurdering af arbejdspladser med nanomaterialer målrettet relevante brancher. 5. Arbejdsmiljøorganisationer afser tid og ressourcer til en løbende opbygning af viden om nanomaterielle risici. 6. Arbejdspladser har et særskilt fokus på eksponering for nanomaterialer i ArbejdsPladsVurderinger. 7. Arbejdsmiljøorganisationerne prioriterer at eliminere/minimere eksponering. 8. Uddannelsesråd og/eller brancher etablerer uddannelsestilbud med nyeste viden og værktøjer til sikker håndtering af nanomaterialer. 9. Råd og fonde sikrer dansk viden og kompetencer til vurdering af tekniske sikkerhedsforanstaltningers beskyttelse af medarbejdere.

37 Opfølgning Øget opmærksomhed - Tiltag er iværksat på såvel arbejdsplads- som brancheniveau. Temaside om risikovurdering og foranstaltninger på Arbejdstilsynets hjemmeside og krav om nano-apv. Interessetilkendegivelser fra brancherne om udvikling og opdatering af vejledningsmateriale samt udvikling af vejledende referencer inden for BAR BA og I-BAR. Temadag og branchepjece for FOA Dialog om udviklingen af et efteruddannelsestilbud Tiltag iværksat til at videreudvikle værktøjet NanoSafer 2.0 i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed.

38 Referencerammer

39 Betting Øvelse!!! (10 min.) Hvilket virkemidler er VIGTIGST for jer? Hvilket virkemidler ville I investere MEST i at få? I grupper af 4 personer, diskuter hvor I ville sætte jeres penge og sæt så jeres penge

40 Hvordan udvikler vi disse? (10 min.) Virkemiddel # 1 Virkemiddel # 2

41 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut tlf.: Lektor Steffen Foss Hansen DTU Miljø tlf.:

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer

Debatpjece med anbefalinger. Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer Debatpjece med anbefalinger Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer DEBATPJECEN ER UDARBEJDET AF: Seniorkonsulent Henrik Vejen Kristensen Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Faglig leder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere