Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)"

Transkript

1 KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2017 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores hjemmeside: KommunikationsCenter Thisted, ver Januar 2017

2 Kompenserende specialundervisning for voksne Efter gældende drifts- og samarbejdsaftale er nedenstående tilbud som udgangspunkt gratis for borgere i Thisted og Morsø Kommune. 1. Voksne med talevanskeligheder 1.1 Afasi 1.2 Akalkuli 1.3 Dysartri Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sagen Eneundervisning i sprogforståelse, sprogproduktion, læsning, skriftlig fremstilling og anvendelse af kommunikationshjælpemidler. Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med afasi i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i skadens omfang set i lyset af afasien samt kommunikative strategier, herunder IKT Pårørendekursus. Tilbydes ad hoc Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sagen Eneundervisning i talforståelse, talproduktion samt anvendelse af regneregler i hverdagsrelaterede situationer. Desuden introduktion og inddragelse af elektroniske hjælpemidler i det omfang det er formålstjenesteligt Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sagen Eneundervisning i taletydelighed, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med dysartri, i det omfang det er formålstjeneligt. 6 timer 1,5 time pr. uge. 2

3 (forts.) 1.3 Dysartri 1.4 ALS - Amyotrofisk Lateral Sclerose 1.5 Sclerose 1.6 Stemmevanskeligheder Rådgivning og vejledning i skadens omfang set i lyset af dysartrien samt kommunikative strategier, herunder IKT Logopædisk undersøgelse og udredning samt foranstaltningsforslag i forhold til anvendelse af alternative kommunikationshjælpemidler og kommunikative strategier Eneundervisning med afdækning, opbygning, afprøvning og implementering af relevante hjælpemidler med henblik på at støtte og øge borgerens kommunikationsevne. Afprøvning og opsætning af de tekniske hjælpemidler foregår i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse Pårørende til den ALS-ramte eller andre nære relationer tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til kommunikationsstrategier og kommunikationshjælpemidler Logopædisk undersøgelse og udredning samt foranstaltningsforslag både i forhold til kommunikationsundervisning og til anvendelse af alternative kommunikationshjælpemidler og kommunikative strategier Eneundervisning i forbedret taleteknik, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Afprøvning og opsætning af de tekniske hjælpemidler foregår i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland Pårørende til den scleroseramte eller andre nære relationer tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til kommunikationsstrategier og kommunikationshjælpemidler Eneundervisning i opøvelse af forbedret stemmefunktion gennem en bred tilgang af stemmeteknikker, der skræddersyes til den enkelte. Rådgivning og vejledning i stemmeomsorg Råd og vejledning i forbindelse med stemmebrug on location/stemmeforstærker Holdundervisning (kursus) Tilbydes ad hoc. 3

4 1.7 EILO / VCD Strubeforsnævring og åndedrætsbesvær ved sportsudøvelse 1.8 Stammen og løbsk tale 1.9 Stemmevanskeligheder hos transkønnede 1.10 Mundhuleopererede Eneundervisning i opøvelse af forbedrede respirationsmønstre og coping med tilstanden, når den opstår. Undervisningen giver indsigt i strubefunktionen, øvelser samt redskaber til afprøvning i sporten Rådgivning og vejledning i strategier til at forbedrede respirationsmønstre ved fysisk anstrengelse Eneundervisning omhandlende identifikation af stammen/løbsk tale, forskellige taleteknikker, samtale om konsekvenser af talelidelsen for den enkelte samt acceptarbejde Rådgivning og vejledning i bl.a. kompensationsstrategier og viden om stammen og løbsk tale Holdundervisning (kursus). Tilbydes ad hoc Eneundervisning med henblik på opnåelse af kønsspecifik eller kønsneutral stemmebrug, non-verbalt sprog, samt forebyggelse af fonasteni Rådgivning og vejledning i forbindelse med stemmebrug hos transkønnede, herunder kommunikative strategier Eneundervisning i taletydelighed, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med talevanskeligheder i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i operationens omfang og konsekvenser for taletydelighed, viden om fonologi samt kommunikative strategier, herunder IKT. Op til 6 timer 4

5 (forts.) 1.10 Mundhuleopererede 1.11 Laryngectomerede 1.12 Udtalevanskeligheder som dyslali eller i forbindelse med ganespalte 1.13 Udtalevanskeligheder som læsp og snøvl 1.14 Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vingstedkursus: Intensivt internatskursus for mundhuleopererede med pårørende, tilrettelagt af IKH, Region Midtjylland Eneundervisning i taletydelighed og/eller taleteknik, brug af stemmeteknisk udstyr, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med talevanskeligheder i det omfang det er formålstjenligt Konsulentfunktion i forbindelse med laryngectomi Vingstedkursus: Intensivt internatkursus for laryngectomerede med pårørende, tilrettelagt af IKH, Region Midtjylland Eneundervisning i taletydelighed, kommunikationsstrategier og indsigt i egen situation Rådgivning og vejledning, bl.a. kompensationsstrategier samt viden om fonologi Eneundervisning i taletydelighed, kommunikationsstrategier og indsigt i egen situation Rådgivning og vejledning, bl.a. kompensationsstrategier Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sag Eneundervisning med fokus på psykoedukation, udforskning af resurser og begrænsninger samt samtaleregler. Rådgivning/vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med kognitive vanskeligheder. I henhold til program I henhold til program pr uge pr uge pr uge 5

6 (forts.) 1.14 Kognitive kommunikationsvanskeligheder 1.15 Diffuse kommunikationsvanskeligheder 1.16 Parkinsons sygdom Rådgivning og vejledning af pårørende og andre omsorgspersoner omkring relationsarbejdet Logopædisk undersøgelse og udredning samt foranstaltnings-forslag Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sag Eneundervisning til styrkelse af kommunikativ formåen samt evt. brug af kommunikationshjælpemidler. Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i skadens omfang i forhold til kommunikation, samt kommunikative strategier, herunder IKT Logopædisk undersøgelse. Udredning samt foranstaltningsforslag Eneundervisning i taletydelighed, forbedret stemmefunktion og non-verbalt sprog. Kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med sygdommen, i det omfang det er formålstjeneligt Holdundervisning i taletydelighed, forbedret stemmefunktion, non-verbalt sprog samt kommunikative strategier. Tilbydes ad hoc Rådgivning og vejledning i skadens omfang, set i lyset af sygdomsgrad samt kommunikative strategier, herunder IKT Kurser for pårørende. Tilbydes ad hoc Borgere på plejehjem 1.18 Kursusvirksomhed 1.17 Konsultativ bistand, som består af en udredning af borgerens kommunikative færdigheder og efterfølgende rådgivning af personalet og evt. pårørende. op til 4 timer udredning op til 2 timer rådgivning op til 2 timer For ansatte i Thisted og Morsø kommuner. 2 timer Timetakst For logopæder på landsplan. 2 timer Timetakst. 6

7 2. Voksne med høretab eller sygdomme relateret til hørelsen 2.1 Høreapparatbrugere og pårørende. 2.2 Cochlear Implant brugere. 2.3 Voksne med Tinnitus og/eller hyperacusis, samt pårørende Undervisning: Enkeltmandsundervisning. Evt. med pårørende. Rådgivning og vejledning omkring brug af HA kommunikationsstrategier, cooping og hjælpemidler. Målgruppe: Alle brugere af høreapparat. Indhold: Give realistisk forståelse og indsigt i høreapparatets muligheder. Kunne betjene og betjene høreapparatet Tilbuddet omfatter: Vejledning rådgivning i optræningsforløb. Hjælpemiddelafprøvning og vejledning samt enkeltmandsundervisning. Målgruppe: CI-opererede og i relevant omfang pårørende. Indhold: Undervisning i skelnetræning, høretræning og talekorrektion. Rådgivning og vejledning Målgruppe: Personer med tinnitus og/eller hyperacusis. Indhold: Undervisning i årsagerne og forskellige behandlingsstrategier bl.a. maskering og coping. Foredrag eller individuelt. Rådgivning om søvn, stress og angst. 1-3 timer eller hjemmebesøg 30 timer 1-2 timer 2.5 Kommunalt plejepersonale. 2.6 Voksne hørehæmmede 2.7 Voksne hørehæmmede Kursus: Holdundervisning. Målgruppe: Plejepersonale og andre professionelle der arbejder med ældre hørehæmmede. Indhold: Give personalet viden om høreapparatets vedligeholdelse og funktion. Viden om kommunikation med ældre hørehæmmede og give redskaber til at lette kommunikationen Konsultation med undervisning og vejledning: Tidsbestilt rådgivning. Målgruppe: Alle høreapparatbrugere deres pårørende. Personer med sygdomme relateret til øret. Indhold: Udredning og afdækning af hørermæssige problemstillinger. Afhjælpning af tekniske/psykologiske/praktiske ting omkring høreapparater. Vejledning/ rådgivning vedrørende alle problemer vedrørende hørelsen og høreapparater Rådgivning/vejledning om høretekniske hjælpemidler: Målgruppe: Alle høreapparatbrugere. Indhold: Rådgivning/vejledning og afprøvning af relevante hjælpemidler. Udfærdigelse af ansøgningsskema til sagsbehandlere i kommuner og på Jobcentre. 1-2 timer 30 min. eller hjemmebesøg 7

8 2.8 Voksne hørehæmmede 2.9 Voksne erhvervsaktive hørehæmmede 2.10 Voksne hørehæmmede 2.11 Voksne hørehæmmede 2.12 Kursusvirksomhed Mail- og telefonkonsultation ved hørepædagogen: Indhold: Udredning og afdækning af hørermæssige problemstillinger. Afhjælpning af tekniske/psykologiske/praktiske ting omkring høreapparater. Vejledning/rådgivning vedrørende alle problemer vedrørende hørelsen og høreapparater. Visitering til andre instanser. Målgruppe: Alle hørehandicappede, pårørende og personale Specialrådgivning/-vejledning: Målgruppe: Alle brugere af høreapparater. Indhold: Sikre en god rehabilitering af erhvervsaktive hørhæmmede. I tæt samarbejde med brugeren afdækkes behov og forventninger i relation til specifikke høretab. Hjemsøgning af hjælpemidler samt samarbejde med arbejdsgiver og sagsbehandlere Journalisering: Gennemlæsning af lægejournaler. Afklaring og udredning mht. videre forløb ud fra journaludskrift fra høreklinikken. Egne notater i journalerne Kend dit høretab. Foredrag for høreapparatbrugere og deres pårørende Høretab hvad nu? Foredrag for alle interesserede min. 10 min. 2 timer 2 timer 8

9 3. Voksne med erhvervet hjerneskade 3.1 Voksne med kognitive vanskeligheder og/eller erhvervet hjerneskade Forsamtale og udredning: Samtale med deltager og evt. pårørende samt neuropædagogisk screening. Den neuropædagogiske screening afdækker kompetencer og potentialer indenfor det kognitive felt opmærksomhed, mentalt tempo, visioperceptive/visiokonstruktive færdigheder, kommunikative funktioner, verbal og visuel indlæringsevne, hukommelse samt evne til abstraktion, overblik og problemløsning. Yderligere udredende undervisning/test, hvis der vurderes behov herfor. Kontakt til andre involverede instanser med henblik på koordinering af tiltag. Udarbejdelse af foranstaltningsforslag på baggrund af ovenstående. Op til 10 timer Kognitiv undervisning på hold: Målet med undervisningen er at fremme deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Undervisningens form og indhold tager udgangspunkt i den kompensation, der i videst muligt omfang skal afhjælpe følgerne af ændrede funktion af hjernen. Undervisningen skal forstås som et middel til at lære at kompensere ved aktivt at benytte sig af intakte potentialer og finde nye strategier at medvirke til at fokusere på nye muligheder i stedet for begrænsninger. Der arbejdes ud fra individuelt tilrettelagt program, og undervisningen kan indeholde flere elementer af træning af kognitive funktioner/kommunikative kompetencer, opgaver med motorisk/praktisk/kreativt indhold, energiforvaltning samt råd og vejledning i forhold til den ændrede livssituation. Fra 1,5 op til 10 timer Hjerneri: Kursustilbud over uger med fire fokus områder: Undervisning i hjernens opbygning/psykoedukation, opgaver med metakognitiv tilgang, udforskning samt afprøvning af relevante kompensationsstrategier samt praktiske opgaver med motorisk/kreativt indhold. 3 timer, holdundervisning. Målgruppe: Borgere med følger efter blodprop, hjerneblødning, hjernetumorer. 3 timer 9

10 (forts.) 3.1 Voksne med kognitive vanskeligheder og/eller erhvervet hjerneskade Hjernerystelse: Kursustilbud over 10 uger med fokus på hjernens funktion efter en hjernerystelse samt energiforvaltning og smertetackling. 3 timer, holdundervisning. Målgruppe: Borgere med vedvarende gener efter hjernerystelse/let hovedtraume samt borgere, som er udfordret på energiniveau og/eller smerte Unge med hjerneskade: Kursustilbud med fokus på hjerneskadeundervisning for unge på op til 10 uger med fokus på hjernens funktion, undervisning i hjernens opbygning/psykoedukation, opgaver med metakognitiv tilgang, udforskning samt afprøvning af relevante kompensationsstrategier, energiforvaltning, samt praktiske opgaver med motorisk/kreativt indhold. Undervisningen har særlig fokus på, at borgeren skal kunne mestre praktikophold og lign. ud fra de individuelle forudsætninger. Fra 1,5 til tre timer. Målgruppe: Unge borgere i aldersgruppen år. Organiseres i tæt samarbejde med deltagerens jobcenter Eneundervisning: I ganske særlige tilfælde kan der tilbydes eneundervisning, hvis skadens art og omfang nødvendiggør det, eller borgeren ikke har mulighed for at deltage på tidspunkter for holdundervisning Råd og vejledning: Tilbud til borgere som har erhvervet strategier for at kompensere for hjerneskaden, men som har behov for hjælp til at sikre en fortsat gavnlig udvikling. Målgruppe: Borgere som tidligere modtaget undervisning og/eller borgere med indgående kendskab til, hvordan de mestrer at leve med en hjerneskade Pårørendekursus: Kursusforløb for pårørende til deltagere. 3 aftener á 2 timer. Om hjernens opbygning og funktion, primære og sekundære følgevirkninger, kriseforløb og bearbejdning, stress og cooping, ændret seksualitet m.v. Der tilbydes rådgivning til pårørende om, hvor og hvordan der indhentes information om hjælp og støtte i den ændrede livssituation. Ud fra behov undervises også i følgende emner: 1) hvordan den pårørende fortsat kan prioritere rollen som ægtefælle frem for at påtage sig pasnings- og plejerollen. 2) sorg- og kriseproblematikker. 3) hvordan pårørende og den ramte sikrer, at børnene i hjemmet får de optimale opvækstmuligheder under de givne forudsætninger. 3 timer pr uge. Op til 1,5 timer/uge Op til 10 timer 6 timer. 10

11 (forts.) 3.1 Voksne med kognitive vanskeligheder og/eller erhvervet hjerneskade. 3.2 Kursustilbud for relevante professioner, som arbejder med voksne med kognitive vanskeligheder og/eller erhvervet hjerneskade Undervisning på ressourceforløb: Kursustilbud med introduktion til hjernens opbygning og funktioner, psykoedukation, hukommelse m.v. Oplægget veksler mellem teori, praktiske opgaver og dialog. Tilbuddet er introduktion til et videre forløb i anden kommunalt regi Mental træthed: Oplæg om hjernens opbygning, med fokus på en øget forståelse for borgerens udfordringer mht. energiforvaltning og relevante kompensationsstrategier På rejse i hjernen: Oplæg om hjernes opbygning/psykoeduka-tion, med fokus på hvordan forskellige hjerneskader giver forskellige udfordringer og særlige behov Professionel hjernetræning: Oplæg om hjernens opbygning, med fokus på hvordan hjernens funktioner kan kortlægges og genoptrænes med hjælp af professionelle hjernetræningsværktøjer. 2 timer 2 timer eller efter aftale. Timetakst. 2 timer eller efter aftale. Timetakst. 2 timer eller efter aftale. Timetakst. 4. Voksne med demens i det tidligste stadie 4.1 Voksne med demens i et tidligt stadie Forsamtale og udredning: Samtale og observationer samt samtale med pårørende Holdundervisning: Holdundervisning hvor målet er at opnå indsigt og erkendelse i situationen. At forebygge/udsætte funktionsnedsættelser ved hjælp af tillærte strategier. At fastholde aktiv deltagelse i hverdagslivet og at fokusere på livskvalitet Eneundervisning: Tilbydes i særlige tilfælde og for en kortere periode Rådgivning og vejledning: For den demente og/eller pårørende. Op til 1,5 timer /uge Op til 1,5 time/uge Op til 10 timer 11

12 5. Voksne med psykiatriske diagnoser (voksne med øget psykisk sårbarhed) 5.1 Voksne med sindslidelser Forsamtale og udredning Holdundervisning: Undervisningens mål er at kompensere for funktionsnedsættelser som følge af diagnosen Eneundervisning efter behov, men som udgangspunkt for en kortere periode. Undervisningens mål er at kompenserer for funktionsnedsættelser som følge af diagnosen. /uge Op til 1 time/uge Holdundervisning: Særligt rettet mod langtidssygemeldte med stress og/eller depression. Undervisningens mål er at kompensere for funktionsnedsættelse som følge af depression. Undervisningens indhold vil være samtaler, forbedring af funktionsniveauet indenfor hukommelse, koncentration og opmærksomhed, social træning, selvindsigt samt styrkelse af selvtillid Rådgivning/vejledning Fjernundervisning: Tilbuddet retter sig til de, der bl.a. pga. social angst ikke er i stand til at deltage i undervisning på Kommunikationscenter Thisted Coaching. Individuel coachingforløb. Tilbuddet sætter fokus på særlige temaer indenfor funktionsnedsættelsen. Eneundervisning Holdundervisning særligt målrettet traumatiserede flygtninge. Undervisningens formål er at kompensere for særlige funktionsnedsættelser samt styrke integrationsmuligheder. 20 timer. Op til 10 timer Op til 1,5 timer/uge Op til 10 timer 30 timer. 12

13 6. IK-Teknologi 6.1 Voksne med fysisk /psykisk handicap Forsamtale og udredning Holdundervisning: Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelse. Det kan bl.a. ske gennem: a) afsøgning/installering af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) indøvning i brug af computerprogrammer (ex. Word, Publisher). c) kommunikationsprogrammer (ex. mail, skype, facebook, messenger, NemID, E-boks, Borger.dk). d) informationssøgning (internet). e) fritidsbeskæftigelse (ex. spil, musik, fotoredigering) f) opdatering af installerede programmer Eneundervisning: Kan tilbydes i særlige tilfælde i en kortere periode. Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelser. Det kan bl.a. ske gennem: a) afsøgning af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) informationssøgning (internet). c) fritidsbeskæftigelse (ex. spil, musik, fotoredigering) d) opdatering af installerede programmer Eneundervisning i hjemmet: Kan ydes i tilfælde, hvor problemet vedrører egen stationære computer og/eller deltageren ikke er i stand til at deltage i undervisning på Kommunikationscenter Thisted. Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelser. Undervisningen kan omfatte: a) afsøgning/installering af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) indøvning i brug af computerprogrammer. c) kommunikationsprogrammer (ex. mail, skyde, facebook, messenger, NemId, E-boks, Borger.dk). d) opdatering af installerede programmer Rådgivning/Vejledning. /uge Op til 1,5 timer/uge / uge Op til 10 timer 13

14 7. Voksne med psykisk-fysiske vanskeligheder (generelle indlæringsvanskeligheder) 7.1 Voksne med generelle indlæringsvanskeligheder Forsamtale og udredning Holdundervisning med formålet at kompensere for den voksnes funktionsnedsættelse. Der tages udgangspunkt i en række færdigheder: Dansk (læse, skrive, stave) Regning (hverdagsrelaterede situationer) Samtidsorientering (indhente, afkode, tilegne sig samt tolke informationer) EDB-færdigheder samt individuelt tilpasset IKT (kompenserende IKT-løsninger). At indgå i samtaler og begå sig i sociale situationer i mindre grupper Rådgivning/vejledning. Op til 1,5 timer/uge Op til 10 timer Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Efter gældende aftale er neden tilbud som udgangspunkt gratis for borgere i Thisted Kommune, under forudsætninger regulerede i gældende visitationsprocedure. Andre kommuner kan købe disponible pladser. 8.1 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til særskilt lovgivning målrettet til unge årige, der ikke har mulighed for at erhverve sig en alm. tilrettelagt ungdomsuddannelse STU afd. 1: (Skjoldborg) Målgrupperne omfatter selvhjulpne unge herunder unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF), unge med opmærksomhedsforstyrrelser / ADHD, unge med socioemotionelle vanskeligheder, unge med generelle og specifikke indlæringslæringsvanskeligheder m.fl STU afd. 2 (på Møllehuset): Målgrupperne omfatter unge med sværere funktionsnedsættelser herunder unge med multiple funktionsnedsættelser, unge med diagnoser indenfor autismespektret, der har brug for forudsigelighed, struktur og individuelle aktivitetsprogrammer, grundet bl.a. deres hyperaktivitet og tilknytningsforstyrrelser. 3 år á 840 timers undervisning / praktik 14

15 Kontakt: KommunikationsCenter Thisted Kr. Kolds gade Thisted Hjemmeside: E-post: Telefon: Telefax: Kontorstid: Mandag til torsdag 8-14, Fredag Forstander: Erik Thimm Bertelsen Viceforstander: Erik Gustavsson STU 1 STU1, Skjoldborg Langebæksvej Thisted Hjemmeside: E-post: Telefon: Afdelingsleder: Poul Heegaard Hansen STU2 STU2, Møllehuset Fjordlystvej Thisted Hjemmeside: E-post: Telefon: Forstander: Nina Overgaard Nielsen 15

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v.

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. Ydelseskatalog for kompenserende specialundervsining for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/6-2013 Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. 1320

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

INDHOLD Basisydelser - Abonnement

INDHOLD Basisydelser - Abonnement TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 6 T4 Holdundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T2 Eneundervisning af voksne med afasi...

Læs mere

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 2017 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Svendborg Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Målgrupper Undervisningstilbud Omfang Finansiering Pris 1. Fælles ydelser Fri henvendelsesret Ca. 10 pct. Af nuværende budget Trækningsret 2. Udviklingshæmmede 2.1

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Forår 2016 Erhvervet hjerneskade CSV Voksenspecialundervisning 2 CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter: hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade hjernerystelse eller

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2015 1/1 2015. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2015 1/1 2015. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er VSU? VSU er en forkortelse for Voksen Special Undervisning CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev VSU tilbyder kompenserende

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010.

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1264 Målgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk

Center for Specialundervisning CSU Holbæk Center for Specialundervisning YDELSESOVERSIGT 2017 1/2 2017 Center for Specialundervisning CSU Holbæk Kerneydelser: Center for Specialundervisning, Holbæk kommune, tilbyder primært specialundervisning

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Ydelses nummer Tekst Leverings betingelse *Se forklaring sidst i dokumentet Finansierings model

Læs mere

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune Årsrapport 2012 Slagelse Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018 HVAD ER VSU? VSU (Voksen Special Undervisning) er kompenserende specialundervisning for voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap. VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV)

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 1 Projektrapport- Midtvejsstatus Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 2015 Charlotte Thostrup og Lene Lykkebo, Logopæder på SCR Kommunikation Baggrund Vi har i en årrække været opmærksomme på borgere

Læs mere

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne...

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne... 2 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 11B rne... 3 12B om tale-stemmeområdet... 3 13B Taleteamet... 4 14B Samarbejdsparter... 4 15B Udredninger... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 16B

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning Logopæd til Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle søger en logopæd med undervisningserfaring primært til området for erhvervet hjerneskade. Vi kan tilbyde at blive

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Kommuneinformation. om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016. Sted: Vingsted hotel og konferencecenter.

Kommuneinformation. om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016. Sted: Vingsted hotel og konferencecenter. Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Vedlægges ansøgningen Arrangør: DLHM DANSK LANDSFORENING FOR HALS- OG MUNDHULEOPEREREDE

Læs mere

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne

Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Servicedeklaration for STU, Særlig Tilrettelagt Uddannelse og Specialundervisning for Voksne Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Praktiske oplysninger Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf.: 76201100

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2017 Indholdsfortegnelse Voksne

Læs mere