Serviceleverandøren tager kontakt til klienten og får afstemt forventningerne samt forhandler et løfte til klienten (hvad lover vi?).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceleverandøren tager kontakt til klienten og får afstemt forventningerne samt forhandler et løfte til klienten (hvad lover vi?)."

Transkript

1 HD i organisation og ledelse 2. oktober 2007 Strategisk udvikling i professionelle servicevirksomheder Forlæser: Jeppe Gustafsson og Jesper Olsen Strategiske udfordringer skal indkredses. Det vi skal se på i dag er professionelle servicevirksomheder, især videnstunge = proffesionelle service virksomheder. En strategisk udfordring var tiltrækning og fastholdelse af vidensmedarbejdere. Jesper Olsen og Jeppe Gustafson deles om at formidle denne viden. Hvis man læser litteratur nu = vinderne bliver dem som kan tiltrække talent. Hvordan gør man så det? Svært at svare på. Ved vi noget mere specifikt om videntunge virksomheder? Det ved Bente Løwendal noget om. Der blev vist en figur udviklet af Richard Normann over service management systemet fra Markedssegmentet ligner Fry Killing produkt / markedssegementet. Servicekonceptet ligner også Fry Killing mht. værditilbud og konkurrencefordele. Servicekonceptet er vigtigt. Dette skal synliggøres. Få modeller tager fat om dette emne. Kultur og filosofi er omdrejningspunktet for en servicevirksomhed. Hvad skal være den bærende servicekultur i virksomheden? Image, omdømme som værende et vigtigt element, hvor den har sin egen kasse ud af de 5 mulige. Branding betyder meget for både offentlige og private virksomheder. Typer af organisationer: Kapitalintensive organisation: f.eks. transport, luftfart osv. Arbejdsintensive organisation: f.eks. ISS (entry barrieren er ikke så stor), offentlig service (hjemmepleje osv.) Vidensintensiv organisation: professionel service og non professionel service. Hvornår er man professionel. Mekanikeren har ikke placeret sig højt på denne liste. Typisk relateret til langvarige uddannelser. Non prof kunne være lektorer osv. Prof er advokater, revisorer, rådgivende ingeniører osv. Professionelle servicevirksomheder: Her er mennesket blivet maskinen igen. Det er hjerneaktivitet som driver værdiskabelsen: Advokatvirksomheder Revisionsvirksomheder Arkitekter Rådgivende ingeniørvirksomheder og teknologikonsulenter Finansielle rådgivere og forsikring Marketing IT-konsulenter HRM konsulenter Kommunikationsrådgivere Forholdet mellem jurister og ingeniører er anderledes fra USA til Japan. Værdikæden anskues i 3 processer: Serviceleverandøren tager kontakt til klienten og får afstemt forventningerne samt forhandler et løfte til klienten (hvad lover vi?). Serviceleverandøren og klienten indgår i en interaktion, hvor information og metoder udveklses. Der sker ligeledes en leverance af viden i form af konsulentydelser. Der skabes en dialog omkring ydelsen. Dette er selve produktionen. Dette kunne sammenlignes med et projekt.

2 Serviceleverandøren laver en læringscyklus efter endt interaktion med klienten. Dette kunne være en lessons learned. F.eks. når Rigsrevisionen har været på besøg og har afdækket svagheder i forvaltningen samt forretningsprocesser. Den viden som opnås skal deles i resten af organisationen. Det kan dog blive svært at logge disse ændringer, idet motivationen ikke er så stærk for at gemme viden opnået. Værdikæde: Infrastruktur Menneskelige ressourcer Viden og metodeudvikling (læring) Relationsopbygnings og pleje Initiering af opgaven Levering af varen opfølgning og evaluering Forventnings Afstemning Træk ved professionelle servicevirksomheder Kvalitet er ikke nogen entydig størrelse (Amin: håber i kunne lide det, vi kan ikke gøre det om) Informations asymmetry, hvor kunderne ved mindre end den professionelle virksomhed. Jo mere procesorienteret service jo mere interaction. Double moral hazard: revisorer eller advokater ved opgaver hvor begge parter leverer information og den ene eller den anden snyder, hvilket medfører problemer for tredjepart. Man skal være forberedt på at gøre en hel del af arbejdet selv. Nogen gange bruger man det som legitimering. Det er aktørerne som ejer teknologien og ikke virksomheden. Tiltrækkelse og fastholdelse af talent er derfor utrolig vigtig. Ledelsesudfordringer i professionelle servicevirksomheder: Man leder folk der har en høj grad af autonomi med egen natur. De kan jo bare starte for sig selv. Hvordan beholder vi de bedste folk, de mest spændende projekter og kunder? Organisationskulturen er helt afgørende, hvor en stærk og konkurrenceorienteret kultur. Byrdeforholdet skal være i orden. De kan arbejde hårdt i en periode, men der skal være plads til at puste ud mellem opgaver. Der må ikke være for meget drift, da dette ikke er fagligt udfordrende. Flere forskellige fagfolk giver en meget stor udfordring. En samling revisorer giver en stærk enhedskultur, men kan måske ikke leverer varen på sigt. Parttime managers: Dette kan være lægen som opererer en halv dag og leder resten af dagen. De er stadig professionelt aktiv. En generalistleder kan godt lede fagspecifikke medarbejdere. De uformelle ledere er ofte gode i denne sammenhæng. Der kan i visse sammenhænge være få ressourcer allokeret til strategisk udvikling. Faglighed frem for indtjening? Projekt og kundeportefølgen samt ressourcer og kompetencer er vigtige strategiovervejelser. De professionelle servicevirksomheder kræver en høj kapacitetsudnyttelse, men denne skal altid afpasses efter kundernes tid. Det er et vanskelige styringsspørgsmål. Den precritive strategimodel (top / down) duer ikke i PSV. Der skal være en konsensusbaseret beslutningstagen bl.a. vision, mål og prioriteringer. Hvis ikke der er sket en dialog, rejser folk bare. Den emergente tilgang til den strategiske process.

3 Typer af professionelle servicevirksomheder: Opgavernes karakter: Repetitive versus ad hoc service. Indiviuel versus team based delivery Personal versus proposal based service sales (salgsprocessen) Anvendelsen af standard/ eksisterende løsninger versus nye løsninger (one off) Det professionelle serviceleverandør kan have nogle standard pakker indenfor f.eks. metoder og løsninger. Dette kunne f.eks. være et kompetenceudviklingsforløb som Aquity World der laver lederudviklingsforløb. Det er ikke sikkert, at virksomheden har en høj kapacitetsudnyttelsesgrad (effektivitet), men virksomheden når deres mål. Ved mere standardiserede opgaver, kan effektiviteten øges og produktiviteten forbedres. Pres for forandringer kan skabe nogle bevægelser i det strategiske fokus og ressource baserne. F.eks, hvor klientrelationer trækker væk fra koncepter. Klienten vil så have noget mere skræddersyet, hvilket betyder, at virksomheden måske må gå på kompromis med effektiviteten og standardløsninger. Manglende ledelsesbeslutninger skaber krydspres, hvilket er dræbende for en vidensbaseret serviceorganisation. Jesper Olsen overtog forlæsningen. Har arbejdet for en mindre konsulentvirksomhed. Center for virksomhedsudvikling. Bedriver konsulentvirksomhed i Nordjylland. Udbyder kompetenceuddannelse, akademiuddannelser osv. Har spidskompetence i projektledelse, samt rekruttering og fastholdelse af kompetencer. Den nye store udfordring i HRM: Rekruttering og fastholdelse. Tiltrækning af talenter til videnstunge virksomheder. Tiltrække og udvikle kompetencer. Fokus på talentudvikling for at være konkurrencedygtig på sigt. Rekruttering som en udfordring. Arbejdskraften som knap ressource. Omstilling til videnssamfundet og dets udfordringer: strategisk kompetenceudvikling vs. Kompetencestrategier. Man ser på virksomheden og dets kompetencer (selvstændigt): strategi for at fremskaffe de rigtige kompetencer. Rekruttering bliver strategisk! Buttom up og inside out strategi, herunder wildcard (indtage nogle skæve profiler). Strategien udvikles I samarbejde med medarbejderne som er tættest på kunden og som derfor kender kundens behov. Fastholdelse en udfordring: Motivation er loyalitet til jobfunktionen ikke til virksomheden. I USA er det et spørgsmål om lønninger, hvor i Skandinavien er det et spørgsmål om reputation management. Rekrutteringen bliver strategisk: Afdelinger (stabsfunktioner) som udelukkende beskæftiger sig med rekruttering anvender selv rekrutteringsværktøjer (insourcing). Man vil have, at dem som rekruttere skal være en del af den kultur som er i virksomheden. Virksomheden må have en plan for rekruttering og hvem man vil rekruttere være proaktiv, være i nær kontakt med uddannelsesinstutitutionerne, arrangere jobmesser, faglige konferencer, uopfordrede ansøgninger (øget fokus), walk ins osv. Dette kunne man sagtens lave i FBE, hvor man åbner døren for potentielle nye medarbejdere efter fyraften. Der kunne også arrangeres nogle faglige konferencer. Intern rekruttering og oplæring: Komptencekæden (se Odd Nordhaug).

4 Flere og flere bruger rekrutteringsbureauer (f.eks. selection and search, databaser med C.V. er) Brug af eksterne konsulenter til at fremskrive kvalifikationsanalyser tit koblet med databser. Annoncering Udfordringen ligger i at få personligheden og kompetencerne til at gå op i en højere enhed. Kvalifikationen kan tilegnes, men det kan personligheden ikke. Personen skal passe ind i virksomhedens kultur. Kritikken i rekrutteringsbranchen kan være, at de vælger nogle personer som har dokumenteret succes fra andre virksomheder. De har bevist resultater på omsætninger og indtjening. Måske skulle man vælge personer, som i stedet passer bedre i organisationen og dermed ser på vedkommendes potentiale. Mængden af fejlrekruttering er stor. Dette kan være grundet kulturelle dimensioner. F.eks. direktøren som har succes og som lige pludselig ikke kan performe! (P1). Fastholdelse en udfordring: Formulere en fastholdelsespolitik og anvende denne. Har vi en sådan i FBE? Nej. Sundhedsstrategi er f.eks. vigtig. Sundhedsforsikringer er vigtige. Virksomhedens image og værdier og matchet med dito for medarbejderne De ansattes personlige kompetencer bliver mere og mere en drivkraft for virksomhederne (samarbejder, teamwork, interkulturel kompetence, den psykologiske kontakt) Attraktive virksomheder (tilfredshedsanalyser, nurse medarbejderne, sundhedsordninger, sygeforsikringer). Motivation (Hertzbergs dobbeltparadigme) Løbende performance vurderinger Fastholdelse ved tvang: Konkurrenceklausuler. Mange skifter job, fordi de ikke kan lide deres chef. Man forlader ikke et job, men man forlader en chef. Dette er et meget stort problem. Den umiddelbare overordnede. Button up og Wild Card: Button-up og inside out strategi for kompetencer: Hvad kan vi og hvad kan det bruges til? Rekrutter kandidater med skæve profiler, som må oplæres rent fagligt (mentor ordninger, intern uddannelse og indslusning). Karriereudvikling (ledelsesudvikling). Talentudvikling. Rekruttering og omgivelserne: Model til rekruttering, hvor man kigger på de sociale forhold, økonomiske forhold, politiske forhold samt tekniske forhold. Den enkelte vidensarbejder skal levere et større og større overskud. De bløde værdier er væsentlige samt det værdisæt som organisationen har. Miljø, herunder fagforeninger er væsentlige. Øvelse: Rekruttering: 1. Hvordan foregår rekruttering i din organisation? 2. Er det vanskeligt at rekruttere folk

5 3. Bruger I wild cards? 4. arbejder I strategisk med kompetencerne har I fremskrevet jeres kompetencebehov? Fastholdelse: 1. Har vi en fastholdelsespolitik? 5. Imagepleje, værdier 6. Sundhedspolitik 7. Sundhedsforsikringer 8. Karriereplanlægning og talentudvikling.

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Det kræver et åbent sind og en alsidig værktøjskasse at støtte virksomheder gennem innovationsfasen. I denne case giver vi eksempler på nogle af de metoder,

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere