TRÆNINGSPROGRAM FOR INSTRUKTØRER (35 timer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNINGSPROGRAM FOR INSTRUKTØRER (35 timer)"

Transkript

1 LEONARDO DA VINCI PROGRAM DEN EUROPÆISKE UNIONS ERHVERVSUDDANNELSESPROGRAM Projektet Fagforeninger som arbejdsmarkedets forsvarsmekanisme i en tilstand af fri mobilitet af arbejdskraft TRÆNINGSPROGRAM FOR INSTRUKTØRER (35 timer) 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet Fagforeninger som arbejdsmarkedets forsvarsmekanisme i en tilstand a fri mobilitet af arbejdskraft PROGRAMOVERSIGT...4 PROGRAMMETS TIDSSKEMA...7 HVORDAN MAN UNDERVISER GRUNGLÆGGENDE UNDERVISNINGSMETODER...9 TRÆNINGINSTRUMENTER...9 BLOOM`S TAKSONOMI...12 HVORDAN MAN SKABER ET 12-TIMERS PROGRAM...14 PROGRAMMETS OPSÆTNING...15 Bilag1 ØVELSER...34 Bilag2-7 EMNER, SOM DÆKKES AF LANDEPROFILER...44 Bilag 3 FORESLÅEDE UDDANNELSESINSTRUMENTER TIL LANDEPROFILER...46 Bilag4 CASE STUDY - OPBYGNING...47 Bilag.5 CASE STUDIES...48 Bilag.6 MOBILITET I EUROPA...66 Bilag7. ARBEJDERBESKYTTELSENS VIRKEMIDLER - FAGFORENINGER. FAGFORENINGERNES ROLLE PÅ DET GLOBALE MARKED...68 Bilag8 LANDEPROFILER...71 LETLAND...Error! Bookmark not defined. 1. Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Deltaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer...85 TYSKLAND...Error! Bookmark not defined. 1.Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet: Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer...99 SVERIGE...Error! Bookmark not defined. 1.Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet: Lovgivning

3 3.Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer IRLAND...Error! Bookmark not defined. 1.Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet: Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer SPANIEN...Error! Bookmark not defined. 1. Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer: DANMARK...Error! Bookmark not defined. 1. Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en en viksomhed og på afdelingsniveau Praktisk guide til nogle praktiske emner

4 PROGRAMOVERSIGT Formålet med dette program er at uddanne de instruktører, som har til formal at uddanne de personer, som planlæger at søge arbejde i et andet land. Programmets opgaver: 1. at tilvejebringe en teoretisk introduktion i grundlæggende træningsmetoder; 2. at tilvejebringe praktisk uddannelse ved hjælp af de træningsmetoder, som gælder for voksentræning ; 3. at tilvejebringe nødvendige færdigheder til anvendelse af 12-timers programmet; 4. at tilvejebringe teoretisk viden om udvikling af case studies og øvelser 5. at tilvejebringe grundlæggende oplysninger om de forskellige lande; 6. at tilvejebringe viden om fagforeninger; 7. at tilvejebringe teoretisk viden om udvikling af case studies og øvelser. Programmet opfordrer deltagerne til at: udvikle deres kompetence og evner; tænke og handle positivt, når de støder på usædvanlige spørgsmål; Udvikle en bedre forståelse af hvordan fagforeningerne fungerer. Programmet kræver at deltagerne: deltager i alle træning s sessioner; tager deres udvikling alvorligt. Programmet består to specielle funktioner som samarbejder for at udvikle deltagernes kompetencer. 1. Træningssessioner Der er fem træning sessioner, som i alt består af fem træningsdage. Det forventes at lærerne gør brug af det af programmet tilbudte materiale, for at levere en 12-timers træning til arbejderne. Programmet stiller alle nødvendige materialer til rådighed for at levere et 12-timers træningsprogram, inklusive sessionsnoter, øvelser og undervisningsnotater. Det forventes imidlertid at lærerne tilpasser materialerne inden træningen til den anvendte metode. 2. Individuelle opgaver Det forventes at deltagerne stræber på at tilpasse 12-timers træningsprogrammet til deres egne evner. Det forventes også at deltagerne er klar over alle programmets sessioner, således at det er klar til at blive levere 12-timers programmets på egen hånd. 4

5 HVORDAN UNDERVISNINGSNOTATERNE ER SAMMENSAT Programmet er fleksibelt og let at anvende. Pakken inkluderer alle de materialer, som er nødvendige for at kunne levere et komplet program, og planlægge et program på 12 timer. Inden de anvendte materialer leveres til 12-timers programmet, skal de tilpasses ifølge din virksomheds behov, og vi anbefaler at De begynder at forberede disse materialer ved starten af 35-timers programmet. De materialer, som indgår i noterne er skabt således, at De kan bruge dem som De ønsker, eller ifølge tilhørernes behov. 1. Programmets skema Programmets generelle tidsplan tages i betragtning. Den oplyser sessionernes rækkefølge med overskrifter, øvelsernes navn og de omtrentlige tider. Programmets generelle tidsplan er den primære kilde for 12-timers programmets opbygning. 2. Sessionsplaner Materialet er blevet delt op i sessioner, og hver session varer 45 minutter. Der findes en detaljeret plan for hver session. Sessionsplanerne er meget omfattende og er blevet skrevet, for at instruktører med begrænset erfaring skal kunne levere 12-timers programmet. En minimal beskrivelse af hver session inkluderer hjælpemidler, fremgangsmåder og anbefalet materiale. Under programmet forventes det at deltagerne frembringer kommentarer til eget brug. 3. Øvelser Alle øvelser er omfattet af bilag 1. De er også beskrevet i læreranvisningerne, for at du skal kunne tage dem ud og kopiere dem, mens du forbereder dit 12-timers program. 4. Skriftligt materiale Undervisningsnotaterne inkluderer originaler fra alt skriftligt materiale. Deltagerne opfordres imidlertid til at foretage ændringer til det skriftlige materiale, inden deres eget 12-timers program er klart. 5. Case studies Undervisningsnotaterne inkluderer case studies fra de respektive lande. Formlen for oprettelsen af case studies forklares nærmere i pakken, og deltagerne opfordres også til at skabe deres egne case studies. 6. Landeprofiler Denne pakke inkluderer landeprofiler for seks lande. For at gøre oplysningerne ensartede, dækker alle landeprofilerne 7 samtaleemner. Det skal bemærkes at oplysningerne er fra juni 2008, og derfor bedes du kontrollere 12-timers programmets vigtigste oplysninger, inden det afleveres. 7. Referenceliste 5

6 Efter hver landeprofil, gives den mest relevante web-adresse, for at sikre at du kontrollerer de oplysninger, som er inkluderet i landeprofilerne inden du leverer 12-timers programmet. 6

7 PROGRAMMETS TIDSPLAN DAG 1 8. september Antal Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet teoretiske timer Introduktion og deltagerne bydes velkommen. Forklaring af kursets formål Introduktion til de hovedsagelige pædagogiske metoder og materialer, der vil blive brugt. Kaffepause Introduktion til de hovedsagelige pædagogiske metoder og materialet, der generelt vil blive brugt Voksenuddannelse : nogle nøglepunkter. Frokost Metoder og materiale for landeprofiler Generel terminologi over arbejdernes beskyttelse og rettigheder. Arbejdsmarkedets tendenser i den europæiske union. Arbejdsstyrkens mobilitet i den europæiske union. Kaffepause Mekanismen beskyttelse af arbejdere fagforeninger. Fagforeningernes rolle på det globale marked Arbejdsgivernes position og ansvar. Det europæiske fællesråds rolle (ETUC). DAG 2 9. september Antal Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet teoretiske timer Hvordan man skaber et 12-timers program: fremgangsmåde og metoder Hvordan man skaber et 12-timers program: fremgangsmåde og metoder. Kaffepause Landeprofiler: Letland (inklusive 7 samtaleemner) Landeprofiler: Letland Frokost Landeprofiler: Letland Landeprofiler: Letland Kaffepause Landeprofiler: Sverige Landeprofiler: Sverige 7

8 DAG september Antal Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet teoretiske timer Landeprofiler: Sverige Landeprofiler: Sverige Kaffepause Landeprofiler: Tyskland Landeprofiler: Tyskland Frokost Landeprofiler: Tyskland Landeprofiler: Tyskland Kaffepause Landeprofiler: Irland Landeprofiler: Irland DAY 4 September 11 Antal Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet teoretiske timer Landeprofiler: Irland Landeprofiler: Irland Kaffepause Landeprofiler: Spanien Landeprofiler: Spanien Frokost Landeprofiler: Spanien Landeprofiler: Spanien Kaffepause Landeprofiler: Danmark Landeprofiler: Danmark DAY 5 September 12 Antal Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet teoretiske timer Landeprofiler: Danmark Landeprofiler: Danmark Kaffepause Sammenfatning af landeprofiler: De hovedsagelige resultater med hensyn til pædagogiske metoder og materialer. Evaluering af kurset. 8

9 HVORDAN MAN UNDERVISER GRUNDLÆGGENDE LÆREMETODER UNDERVISNINGINSTRUMENTER Programmet er opbygget omkring et sæt træningsinstrumenter: 1. Mundtlig præsentation Præsentation af instruktøren er den mest traditionelle undervisningsmetode. Præsentationen er normalt baseret på lysbilleder og whiteboard notater. Powerpoint billeder Deltagerne lærer mere når de ser færre lysbilleder, men har mere tid til at undersøge og tænke på dem. Samtaler, korte skriftlige opgaver og øvelser forstærker begrebet og gør det lettere at lære fra billeder. Notater på whiteboard eller tavle Det vejledende princip af tavlearbejdet drejer sig om at se skriften på tavlen, som om du var en deltager i dit eget auditorium. Næsten alt det du skriver får en mening. Deltagerne skal være i stand til at se og læse hvad du har skrevet. Hvis du fortæller om hvad du skriver, giver du studenterne materialerne på en visuel og auditiv måde. Sørg for at du både taler tydeligt og højt nok. Stærke sider: Præsenterer faktuelt materiale på en direkte og logisk måde Indeholder erfaring, som inspirerer stimulerer tænkning til åben debat nyttigt for større grupper Svage sider: eksperter er ikke altid gode lærere tilhørerne er passive indlæringen er vanskelig at vurdere envejs kommunikation Forberedelser: en tydelig introduktion og sammenfatning er nødvendigt for fuld effektivitet bør den begrænses i både tid og indhold skal inkludere eksempler, anekdoter 2. Diskussioner Diskussioner er en let måde at involvere tilhørerne i træningsprocessen. Desuden forhindrer det at deltagerne keder sig under forelæsningen. Stærke sider: Svage sider: 9

10 Involverer tilhørerne efter foredraget Effektivt efter en præsentation, film, eller en oplevelse som skal analyseres Tilhørerne kan stille spørgsmål, klargøre og komme med udfordringer Sammenlægger ideer og oplevelser fra gruppen Lader alle deltage i en aktiv proces Tiden kan begrænse diskussionsperioden er tidskrævende kvalitet er begrænset til spørgsmålenes kvalitet og diskussioner tilhørerne er passive, eller færre personer kan dominerer, mens andre muligvis ikke deltager upraktisk med mere end 20 personer i gruppen Forberedelse: kræver at spørgsmålene bliver forberedt inden diskussionen kræver en oversigt af spørgsmålene kræver nøje planlægning af instruktøren for at lede diskussionen 3. Øvelser Normalt anvender man øvelser ved en forelæsning til at undersøge svære eller særlige problemer. Som regel anvender man praktisk orienterede øvelser ved voksenuddannelse for at teste studenternes teoretiske kundskaber i praksis. Stærke sider: Mulighed for at undersøge vanskelige og indviklede emner Forberedelse: Det kræves at der forberedes spørgsmål 4. Gruppearbejde Svage sider: Eleverne laver muligvis ikke øvelserne Gruppearbejde er en anden mulighed for at gøre præsentationen mere attraktiv, og for at undersøge specifikke emner, som lader deltagerne teste sine egne mulige løsninger. Stærke sider: Introducerer problematiske situationer på en dramatisk måde Giver mulighed for at praktisere færdigheder Giver eleverne mulighed for at påtage sig andres rolle, og derved påskønne et andet synspunkt Svage sider: Tilhørerne kan være passive i gruppearbejdet de føler sig muligvis truet Eleverne kan være meget selvbevidste Uegnet for større grupper Forberedelse: Instruktøren skal klart definere problemsituationen og rollerne Instruktøren skal give tydelige instruktioner 10

11 5. Case studies Case studies er et meget nyttigt redskab til voksentræning. Case studies lader dig undersøge meget specifikke situationer, og anvende dem ifølge deltagernes erfaringer. Stærke sider: Udvikler analytiske og problemløsningsevner Giver mulighed for at praktisere færdigheder Giver mulighed for at udforske løsninger af indviklede problemer Giver deltagerne mulighed for at anvende nye kundskaber og færdigheder Forberedelse: case study skal forberedes Svage sider: Deltagerne vil muligvis ikke involveres i en case study løsning Deltagerne kan muligvis ikke se relevansen til sin egen situation Utilstrækkelig information kan resultere i upassende resultater Struktureringen af case study skal bruges til udvikling af nye sager er beskrevet i bilag 4. Sager fra adskillige lande er ydermere inkluderet i bilag 5. 11

12 BLOOM`S TAXONOMI Blooms taksonomi anvendes i stor udstrækning indenfor voksentræning. Dette inkluderer erindring og anerkendelse af specifikke oplysninger, proceduremæssige mønstre og begreber, som hjælper udvikling af intellektuelle færdigheder og evner. Generelt set er der seks hovedkategorier, som er beskrevet nedenfor; disse starter med den mest simple adfærd til den mest komplicerede. Kategori Kundskab: At huske fakta eller information Nøgleord og vigtige spørgsmål Definerer, beskriver, identificerer, kender, afmærker, beskriver, matcher, navne, opsummerer, genkender, reproducerer, vælger, konstaterer. Hvem, hvad, hvornår, hvordan...? Forståelse: Forstå meningen, oversættelsen, interpolation og tolkningen af instruktioner og problemer. Give udtryk for et problem med egne ord. Anvendelse: Anvende et koncept i en ny situation, eller uopfordret brug af en abstraktion. Anvendelse af det, der blev lært i klasseværelset i en ny situation på arbejdspladsen. Analyse: Separere materialer eller koncepter til bestanddele, således at den organisationsmæssige struktur kan forstås. Skelne mellem facts og inferenser. Forstår, omdanner, forsvarer, kendetegner, vurderer, forklarer, udbygger, generaliserer, giver eksempler, udleder, tolker, omformulerer, forudser, omskriver, sammenfatter, oversætter. Anvender, ændrer, udregner, konstruerer, demonstrerer, finder ud af, manipulerer, betjener, forbereder, producerer, relaterer, viser, løser, anvender. Hvordan er...et eksempel på...? Hvordan er...i forhold til...? Hvorfor er...vigtigt? Analyserer, udspecificerer, sammenligner, udarbejder diagrammer, omkonstruerer, differentierer, diskriminerer, skelner, identificerer, udleder, sammenfatter, relaterer, vælger, separerer. Hvad består delene eller funktionerne af...? Klassificer...altefter... Sammenfatning/diagram... Hvordan kan...sammenlignes/modsættes med...? Hvilke beviser kan du nævne for...? Sammenstilling: Bygger en struktur eller et mønster fra forskellige elementer. Sætter delene sammen for at danne en helhed, med vægt på at skabe en ny Kategoriserer, kombinerer, kombinerer, sammensætter, skaber, udvikler, konstruerer, forklarer, genererer, modificerer, organiserer, planlægger, omarrangerer, rekonstruerer, relaterer, 12

13 mening eller struktur. omskriver, sammenfatter, fortæller, skriver. Hvad forudser/udleder du fra...? Hvilke ideer kan du føje til...? Hvordan ville du skabe/designe et nyt...? Hvad kan der ske hvis du kombinerer...? Hvilke løsninger foreslår du for...? Evaluering: Foretage bedømmelser om materialernes værdi. Vurderer, sammenligner, sammenfatter, kontraster, giver kritik, kritiserer, forsvarer, beskriver, diskrimerer, vurderer, forklarer, tolker, relaterer, sammenfatter, støtter. Er du enig...? Hvad mener du om...? Hvad er vigtigt...? Placere følgende i rækkefølge efter prioritet... Hvordan ville du afgøre om...? Hvilket kriterium ville du bruge til at vurdere...? Referencer: Learning Domains eller Bloom's Taxonomy. (seneste gennemgang 4. juli 2008.) og (seneste gennemgang 4. juli 2008.) 13

14 HVORDAN MAN SKABER ET 12-TIMERS PROGRAM 12-timers programmet er beregnet til personer, som har planer om at arbejde i udlandet. Derfor bør der tages højde for nogle grundlæggende trin. 1. Træningen skal vurderes. Dette trin er tilpasset for at etablere hvilke oplysninger deltagerne har brug for. Disse oplysninger kan opnås på to måder ved at spørge deltagerne og arbejdsformidlingen i samtlige lande. 2. Afhængig af træningsbehov, skal lysbilleder og case studies tilpasses til det respektive land. 3. Foreslået tidsplan for 12-timers programmet. Det tilrådes at dele de 12 timer op i to sessioner. DAG 1 Antal teoretiske timer Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet Introduktion Generel beskrivelse af arbejdsmarkedet Lovgivning PAUSE Lovgivning Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet DAG 2 Antal teoretiske timer Potentiel tidsplan Uddannelsesaktivitet Arbejdsmarkedernes fordele en praktisk guide om adgang til arbejdsmarkedet Detaljeret beskrivelse af fagforeningernes arbejde De vigtigste punkter af en fællesaftale på en virksomhed og på afdelingsniveau PAUSE Praktisk guide til nogle praktiske emner: institutioner (inkl. adresser, telefonnumre, adresser) hvem man skal henvende sig til hvis man har problemer; Praktisk guide til nogle praktiske emner: hvem man skal henvende sig til med eventuelle problemer Spørgsmål og svar. 14

15 PROGRAMMETS SKEMA DAG 1- Akademisk time 1 Introduktion og deltagerne bydes velkommen. Forklaring af kursets formål. Aktivitet Præsentation af instruktør Introduktion af instruktører Oversigt af dette modul Deltagernes forventninger Detaljeret forklaring Instruktøren byder gruppen velkommen og introducerer sigselv. Gruppeøvelse 1. Instruktøren giver et kort sammendrag af kurset; Generelle overenskomster angående praktiske emner, som for eksempel rygepause, deltagelse, pauser osv. Kort diskussion, om nødvendigt. Instruktøren anmoder deltagerne om at udveksle deres forventninger, samt at forberede to spørgsmål til gruppearbejdet. Forventningerne skrives på små post-it ark. Instruktøren skriver alle forventningerne ned på en flip-over tavle. Om muligt, kan de små "post-it ark koncentreres om de vigtigste forventninger. Nødvendige materialer Post-its En flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Tilstrækkelige kopier af øvelse 1. Kommentarer og notater: 15

16 16

17 DAG 1- Akademisk time 2 og 3 - Introduktion af de vigtigste pædagogiske metoder, og de materialer, der skal anvendes. Aktivitet Hjælpemidler teknikker Introduktion materialerne Nødvendige materialer Kommentarer og notater: og til Detaljeret forklaring Instruktørens præsentation og diskussion De vigtigste metoder er: Præsentationer Diskussioner Øvelser Gruppearbejde Case studies. En detaljeret beskrivelse af de vigtigste metoder gives under Træningsredskaber i undervisningsnotaterne. Instruktøren præsenterer undervisningsnotaterne og deres struktur. Fremviser og skærm En flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver 17

18 DAG 1- Akademisk time 4 Voksenuddannelse: nogle nøglepunkter. Aktivitet Detaljeret beskrivelse af voksenuddannelse Nødvendige materialer Detaljeret forklaring Voksenuddannelsen er baseret på Bloom`s taksonomi eller kognitive niveauer. Se den detaljerede beskrivelse af Bloom`s taksonomi i undervisningsnotaterne Fremviser og skærm En flip-over tavle Kuglepenne Tilstrækkelige kopier af øvelse nr.2. Kommentarer og notater: 18

19 DAG 1- Akademisk time 5- Metoder og materialer til landeprofiler Aktivitet Introduktion af landeprofilernes system Landeprofilernes hjælpemidler og teknikker Præsentation af instruktøren En kort diskussion Detaljeret forklaring Præsentation af instruktøren og diskussion De hovedsagelige metoder er: Præsentationer Diskussioner Øvelser Gruppearbejde Brug af internettetressourcer under træningen Detaljeret beskrivelse af de hovedsagelige metoder beskrives under Undervisningsinstrumenter i undervisningsnotaterne. Endvidere findes de foreslåede undervisningsinstrumenter for de respektive landeprofiler i bilag 3. Nødvendige materialer Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Kommentarer og notater: 19

20 DAG 1- Akademisk time 6 - Generel terminologi vedrørende arbejderens beskyttelse og rettigheder. Arbejdsmarkedets tendenser i EU. Arbejdsstyrkens mobilitet i EU. Aktivitet Begrundelse for de generelle tendenser Detaljeret forklaring Instruktøren giver en forklaring af ordlisten i 12-timers programmet. Der afsættes 15 minutter til arbejdet med et arbejdsark (øvelse 3) hvor de ukendte udtryk skal angives. Øvelse 4 Kortlægning af mobilitet uddeles. De på post-its anførte konklusionerne indsamles af instruktøren, hvorefter de sættes over på på flip-over tavlen. En diskussion om forskellige begrundelser følger. Nødvendige materialer Fremviser og skærm En flip-over tavle Kuglepenne Tilstrækkelige kopier of øvelse nr.3. and 4 Post-its Kommentarer og notater: 20

21 DAG 1- Akademisk time 7 Arbejderbeskyttelsen virkemidler fagforeningernes rolle på det globale marked. Aktivitet Introduktion fagforeningernes historie Forklaring fagforeningernes rolle Nødvendige materialer Kommentarer og notater: til af Detaljeret redegørelse Kort præsentation af instruktøren med en efterfølgende diskussion Instruktøren beder deltagerne om at udveksle deres kendskab til fagforeninger, og om at nævne to eller tre opgaver som fagforeningerne opfylder. Instruktøren skriver alle disse opgaver ned på en flip-over tavle. Kort præsentation af instruktøren med efterfølgende diskussion Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver 21

22 22

23 DAG 1- Akademisk time 8- Arbejdsgivernes stilling og ansvar. Det europæiske fællesråds rolle (ETUC) Aktivitet Forklaring af arbejdsgivernes stilling og ansvar Introduktion af ETUC s (Det europæiske fælledsråd) rolle Nødvendige materialer Kommentarer og notater: Detaljeret forklaring Kort præsentation af instruktøren og diskussion Kort præsentation af instruktøren og diskussion Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver 23

24 24

25 DAG 2- Akademisk time 1, 2, - Hvordan man opbygger et 12-timers program: fremgangsmåder og metoder Aktivitet Hvad indeholder 12-timers programmet og hvordan sammensættes det? Nødvendige materialer Præsentation af instruktøren Kort diskussion Detaljeret redegørelse Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Landeprofiler Power Point billeder Kommentarer og notater: 25

26 26

27 DAG 2- Akademisk time 3, 4, 5, 6 - Landeprofil: Letland Aktivitet Introduktion af landet Forklaring af 7 samtaleemner om Letland Nødvendige materialer Kommentarer og notater: Præsentation af en ekspert Kort diskussion Case studies 7, 8 og 9. Detaljeret forklaring Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Tilstrækkelige kopier af case study 7, 8 og 9 27

28 DAG 2- Akademisk time 7 og 8 - Landeprofil: Sverige DAG 3- Akademisk time 1 og 2 - Landeprofil: Sverige Aktivitet Introduktion til landet Forklaring af 7 samtaleemner om Sverige Nødvendige materialer Præsentation af en ekspert Kort diskussion Case studies. Detaljeret forklaring Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Kommentarer og notater: 28

29 DAG 3- Akademisk time 3, 4, 5 og 6 - Landeprofil: Tyskland Aktivitet Introduktion til landet Forklaring af 7 samtaleemner om Tyskland Nødvendige materialer Præsentation af en ekspert Kort diskussion Case studies Detaljeret forklaring Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Kommentarer og notater: 29

30 DAG 3- Akademisk time 7 og 8 - Landeprofil: Irland DAG 4- Akademisk time 1 og 2 - Landeprofil: Irland Aktivitet Introduktion til landet Forklaring af 7 samtaleemner om Irland Nødvendige materialer Kommentarer og notater Præsentation af eksperten Kort diskussion Præsentation af instruktøren Case studies nr..4, 5 og 6 Detaljeret forklaring Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Tilstrækkelige kopier af case study 4, 5 og 6 30

31 DAG 4- Akademisk time 3, 4, 5 og 6 - Landeprofil: Spanien Aktivitet Introduktion til landet Forklaring af 7 samtaleemner om Spanien Nødvendige materialer Præsentation af en ekspert Kort diskussion Detaljeret forklaring Case studies nr. 10, 11, 12, 13 og 14 Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Tilstrækkelige kopier af case study 10, 11, 12, 13 og 14 Kommentarer og notater: 31

32 DAG 4- Akademisk time 7 og 8 - Landeprofil: Danmark DAG 5- Akademisk time 1 og 2 - Landeprofil: Danmark Aktivitet Introduktion til landet Forklaring af 7 samtaleemner om Danmark Nødvendige materialer Præsentation af en ekspert Kort diskussion Case studies nr.1, 2, 3 Detaljeret forklaring Fremviser og skærm Flip-over tavle Tuschpenne i forskellige farver Tilstrækkelige kopier af case study nr. 1, 2 og 3 Kommentarer og notater: 32

33 DAY 5- Akademisk time 3 Opsummering af Landeprofiler: De hovedsagelige resultater angående pædagogiske metoder og materialer. Vurdering af kurset Aktivitet Deltagernes tilbagemeldinger Nødvendige materialer Kommentarer og notater: Detaljeret forklaring Instruktøren beder deltagerne om at skrive et brev til ham eller hende Hvidt A4 papir 33

34 Bilag 1 ØVELSER ØVELSE 1 - BESKRIVELSE Deltagergruppen skal deles op i par. Hver person skal besvare følgende spørgsmål for at introducere sigselv til den anden person: Hvad er dit navn? Hvor kommer du fra? Hvilken laver du normalt på dit arbejde? Hvad forventer du dig af denne uddannelse? Hvilken støtte har du brug for fra gruppen for at nå dine mål? Derefter er der en diskussion i hele gruppen. Hver person præsenterer sin nabo for gruppen, som besvarer spørgsmålene herover. 34

35 ØVELSE No.1 UDDELING Hvad er dit navn? Hvor kommer du fra? Hvad laver du normalt på dit arbejde? Hvad forventer du dig af denne uddannelse? Hvilken støtte har du brug for fra gruppen for nå dine mål? 35

36 ØVELSE 2 FORANDRINGSKURVEN BESKRIVELSE Øvelsens formål er at rette opmærksomheden på mulige arbejdstageres personlige problemer, som muligvis kan dukke op i et fremmed land. Integrering Chok Afgørelser Nægtelse Frustration Eksperimenter Depression Chok det er svært at tro på at forandringen rent faktisk finder sted Benægtelse overbevise sigselv om at det ikke sker, ved simpelthen at ignorere forandringen, og håbe på at den forsvinder Frustration ofte efterfulgt af vrede. Forandringen kan stadig ikke accepters, og i stedet får andre skylden Depression bedrøvelse og ligegyldighed Eksperimenter man forsøger at finde en måde at vænne sig til forandringerne Afgørelser mere optimistisk, begynder at acceptere ændringen Integration fuldkommen accept af foandringerne. Eksempler på forandringer: Ny arbejdsmåde Ny chef Nyt arbejdssted Arbejde i et andet land Flytte til et andet land eller hjem Ny partner Fødselsdag, dødsfald eller sygdom i familien Partner som går på pension. 36

37 ØVELSE 2 FORANDRINGSKURVEN UDDELING Integration Afgørelser Chok Nægtelse Eksperimenter Frustration Depression Hvad skal jeg gøre for at overvinde de forandringer, som kan hænde hvis jeg flytter til et andet land?

TRÆNINGSPROGRAM FOR INSTRUKTØRER (35 timer)

TRÆNINGSPROGRAM FOR INSTRUKTØRER (35 timer) LEONARDO DA VINCI PROGRAM DEN EUROPÆISKE UNIONS ERHVERVSUDDANNELSESPROGRAM Projektet Fagforeninger som arbejdsmarkedets forsvarsmekanisme i en tilstand af fri mobilitet af arbejdskraft TRÆNINGSPROGRAM

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ DIT NYE FÆLLESSKAB DET ER MIN OPGAVE AT SØRGE FOR, AT DU OG DINE KOLLEGER FØLER JER HJEMME OG FÅR ET GODT ARBEJDSLIV I ALLIANCE+ Hjerteligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0188 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER SM (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Alcudia, Mallorca.

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere