Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid"

Transkript

1 Devireg TM 550 DK

2 Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet. 2

3 Indhold Brugervejledning 1. Daglig brug Sikkerhedsinstruktioner Funktionsoversigt Temperaturindstilling Udskiftning af batteri Børnelås Tænd og sluk for termostaten Avanceret Valgfrie indstillinger Fejlsøgning Afmontering af produkt Specifikationer Installationsvejledning Installationsoversigt Sikkerhedsinstruktioner Installation Systemoversigt Tre forskellige følerkonfigurationer Netværk Funktionsoversigt Installation - trin for trin Forberedelser og retningslinier Adskillelse af termostaten Tilslutning af kabler Montering og samling af termostaten Aktivering af termostaten Konfigurering af grundindstillinger Valgfrie indstillinger Netværksopsætning Fejlsøgningsdiagram Fabriksindstillinger Garanti DK 3

4 Brugervejledning 1.0 Daglig brug Devireg 550 termostaten styrer det elektriske gulvvarmeelement ved hjælp af den indbyggede og/eller den eksterne temperaturføler. Devireg 550 s selvlærende funktion optimerer automatisk termostaten til rummet indenfor få dage efter installation og fortsætter med at opsamle data for rummet. Dette forbedrer ydelsen (med kompensation for f.eks. pludseligt temperaturfald i rummet) og betyder en nøjagtig timing så den ønskede temperatur opnåes på præcist det ønskede tidspunkt. Termostaten kan benyttes med eller uden den indbyggede timer. Når timeren benyttes, skifter termostaten automatisk mellem komforttemperatur og økonomitemperatur på de ønskede tidspunkter. For at benytte timeren, skal uret først indstilles før timeren programmeres. 1.1 Sikkerhedsinstruktioner Tildæk ikke termostaten, f.eks. i form af håndklæde eller lignende der hænger ned foran termostaten. Dette vil forhindre termostatens evne til at justere rummets temperatur korrekt. Dette gælder dog ikke hvis termostaten er konfigureret til udelukkende at justere efter gulvføleren. Termostaten må ikke overhældes med nogen form for vædsker. Åben eller adskil ikke termostaten på nogen måde. Hvis termostaten er installeret et sted hvor der ofte befinder sig små børn kan termostaten låses. 4

5 Brugervejledning 1.2 Funktionsoversigt Timer aktiv Frost beskyttelse aktiv Display Time display Ur indstil. aktiv Knap Børnelås Temperatur under setpunkt Gradtegn Ugedags visning Timer funktion aktiv DK Termostaten indstilles ved at bruge knappen på følgende måde: Drej med eller mod uret for at hæve eller sænke værdierne, f.eks. når temperaturen indstilles Et let tryk aktiverer eller deaktiverer timeren eller bekræfter en indstilling under konfiguration Tryk og hold knappen inde i x antal sek. for at tilgå forskellige indstillingsmenuer 5

6 Brugervejledning 1.3 Temperaturindstilling Funktion uden timer: Time displayet fremstår som en ubrudt ring med en blinkende prik der indikerer den aktuelle tid (hvis uret er indstillet). Hæv eller sænk temperaturen. Den indstillede temperatur vises på displayet. Systemet holder denne temperatur 24 timer i døgnet. Hvis termostaten kun anvender gulvføler, vises indstillingen som en skala fra 1 til 10. Hvis temperaturen sænkes til +5 C, vises i displayet. Termostaten holder en temperatur på +5 C i rummet for frostsikring. Hvis temperaturen indstilles under +5 C, slukkes termostaten. OFF fremkomer i displayet. 1.4 Udskiftning af batteri. Batteribackup en sørger for at ur-indstillingerne bevares ved strømafbrydelse (Backup tid: 100 timer). Batteriet genoplades automatisk så snart strømmen genetableres og behøver normalt ikke at blive udskiftet. 6

7 Brugervejledning 1.5 Indstilling af børnelås Tryk og hold knappen inde. Imens knappen holdes inde drejes denne roligt mod uret, indtil CODE fremkommer i displayet og knapen slippes. DK Drej knappen med uret for at vælge Tryk for at bekræfte. fremkommer i displayet. Børnelåsen er tilkoblet. Termostaten kan ikke reguleres med knappen undtagen for at frakole børnelåsen. Børnelåsen kan frakobles ved at anvende samme procedure som ved tilkoblingen. 1.6 Til- og frakobling af termostaten Termostaten kan kun indstilles til OFF hvis der er valgt funktion uden timer (se pkt. 1.3 på side 6). Termostaten er tilkoblet som standard. Hvis du sænker temperaturen under +5 C, slukkes termostaten. Drej knappen mod uret for at opnå dette. OFF fremkommer i displayet. Hvis du hæver temperaturen til +5 C eller mere, tændes termostaten igen. 7

8 Brugervejledning 2.0 Avanceret Til- og frakobling af timer Timeren til- og frakobles ved tryk på knappen. Når timeren er tilkoblet: fremkommer i displayet. Timevisningen viser komforttemperatur perioderne for den aktuelle dag som sorte prikker i række. Den aktuelle dag ses i ugedagsvisningen. Systemet skifter automatisk mellem komfort og økonomitemperatur på de ønskede tidspunkter på dagen. Økonomitemperaturen vises aldrig i displayet. Displayet viser konstant den ønskede komforttemperatur, selv under økonomiperioder. Når timeren er frakoblet: Timevisningen fremstår som en ubrudt ring med en blinkende prik der indikerer det aktuelle tidspunkt (hvis indstillet). Systemet fastholder den indstillede temperatur 24 timer i døgnet. Bemærk: Termostaten kan kun indstilles til OFF hvis der er valgt funktion uden timer (se pkt. 1.3 på side 6). 8

9 Brugervejledning 2.1 Valgfrie indstillinger Indstilling af tid og ugedag DK fremkommer i dis- Tryk og hold knappen inde i 3 sek. playet. indstilling af aktuelt klokkeslet. En lille prik i urskiven viser det aktuelt indstillede klokkeslet. Når tidspunktet passerer 0:00 i den ene eller anden retning, skifter ugedagsvisningen til den næste eller den foregående dag (afhængig af hvilken vej knappen drejes). Tryk for at bekræfte. forsvinder fra displayet Indstilling af timer Tryk og hold inde i 6 sek. fremkommer i displayet. Du kan nu indstille hvornår systemet skal skifte fra komforttemperatur til økonomitemperatur og omvendt. 9

10 Brugervejledning Vælg ugedagen hvor du ønsker programmet skal starte. Tryk for at bekræfte. Indstil starttidspunktet på den første komforttemperatur periode. Tryk for at bekræfte. Indstil varigheden af den første komforttemperatur periode. Perioden er vist som en række sorte prikker på urskiven. Tryk for at bekræfte. 10

11 Brugervejledning Du har nu bestemt starttidspunktet, varigheden, og sluttidspunktet på den første komfort periode. Gentag om nødvendigt for at definere flere komfort perioder. Når tidspunktet passerer 0:00 i vilkårlig retning, skifter ugedagen i displayet til den næste eller foregående dag (afhængig af i hvilken retning knappen drejes). På denne måde er det muligt at programmere en hel uge med forskellige komfort og økonomitemperaturer for hver dag. DK Intervallerne mellem komforttemperatur-perioderne er økonomitemperatur-perioder. forsvinder fra dis- Tryk og hold knappen inde i 3 sek. playet. Displayet skifter til normal visning Indstilling af minimum gulvtemperatur (Dette gælder kun hvis termostaten er indstillet til at anvende både rum- og gulvføler.) Tryk og hold kanppen inde i 9 sek. MFt (Minimum gulvtemperatur) fremkommer i displayet. 11

12 Brugervejledning Indstil den ønskede minimums gulvtemperatur. Dette er temperaturen omkring føleren. Husk at kompensere med ca. +5 C. Tryk for at bekræfte. Displayet returnerer til normal visning. Gulvtemperaturen holdes nu over den ønskede grænse. 2.2 Fejlsøgning I tilfælde af fejl blinker tidsdisplayet og ugevisningen viser en fejlkode fra 2 til 7. Se beskrivelsen af fejlkoderne i sektion 6 i installationsvejledningen. Hvis systemet ikke fungerer korrekt tilkald da en autoriseret elektriker. 2.3 Afinstallering af produkt Produktet bør kun afinstalleres/afmonteres af autoriseret elektriker. 12

13 Brugervejledning 2.4 Tekniske data Temperatur område: +5 til +35 C eller OFF Temperatur begrænsning: +20 til +50 C Forsyningsspænding: VAC, 50/60 Hz Resistiv belastning: 230 V ~ 16A /3680W Induktiv belastning: cos ϕ 0,3 = Maks. 1A Strømforbrug: < 500 mw Batteri back-up: 100 timer Temperatursænkning: 0 til 30 C Temp. justering: -5.5 til +5.5 C IP klasse: IP30 Gulvføler NTC 15 kohm ved 25 C DK 13

14 Installationsvejledning 1.0 Installationsoversigt 1.1 Sikkerheds instruktioner Sørg for at forsyningen til termostaten er afbrudt før installation. Hvis termostaten er installeret i et netværk skal forsyningen til ALLE termostater være afbrudt! Da Devireg 550 ikke er forsynet med jord-terminal skal jordledningen fra forsyningen og jordskærmen fra varmekablet forbindes særskildt. Anvend IKKE Devireg 550 uden gulvføler når varmekablet er installeret under gulve med høj termisk modstand såsom trægulve eller tæppebelagte gulve. Termostaten må ikke udsættes for fugt, vand eller ekstrem varme påvirkning. Termostaten må ikke installeres i mindre rum med utilstrækkelig ventilation, såsom badeværelser. I disse tilfælde placeres termostaten udenfor rummet og der anvendes udelukkende gulvføler (FS). Termostaten må ikke placeres på steder hvor den udsættes for vandstænk eller anden fugtig påvirkning 14

15 Installationsvejledning 1.2 Retningslinier for installation Adskil termostaten før installation og observer følgende retningslinier: Placer Devireg 550 i korrekt højde på væggen. Min. 110 cm over færdig gulv. DK I vådrum, skal termostaten installeres på en jævn overflade og i henhold til gældende reglement på området, normalt udenfor vådrummet. Rådfør Deres lokale installatør. Placer termostaten mindst 50 cm fra vinduer/døre der ofte åbnes. Placer ikke termostaten på en væg hvor den vil blive udsat for direkte sollys. Placer ikke termostaten på ydervæg. Forbind alle kabler til terminalerne. Tænd for forsyningen. Aktiver og konfigurer termostaten. 15

16 Installationsvejledning 2.0 Systemoversigt 2.1 Tre forskellige følerkonfigurationer FS: Gulvføler (komfortvarme) Anvendes til rum hvor den indbyggede rumføler ikke ønskes anvendt. Temperaturen styres udelukkende i forhold til gulvtemperaturen. RS: Rumføler (total opvarmning) Anvendes til styring af rumtemperaturen i f.eks. stue/opholdsrum. Uegnet til vådrum. Termostaten skal monteres i samme rum som varmekablet. RFS: Rum- og gulvføler (total opvarmning) Anvendes til styring af rum- og gulvtemperatur i f.eks. stue/ opholdsrum. Uegnet til vådrum. Gulvføleren kontrollerer gulvtemperaturen og begrænser temperaturen for at beskytte gulvet mod overophedning. Den maksimale gulvtemperatur skal indstilles (se sektion 4.6 herunder). Det er også muligt at indstille minimums temperaturen (se sektion i brugervejledningen). Termostaten skal monteres i samme rum som gulvføleren og varmekablet. 2.2 Netværk Op til 32 termostater kan forbindes i et netværk. Se sektion

17 Installationsvejledning 3.0 Funktionsoversigt Udløsertap Ramme Monterings skruer Frontdæksel DK Display Knap Termostaten programmeres ved at trykke og holde knappen inde på denne måde: Holdt inde i sek. Funktion nået Noter 3 Tid og ugedagsindstilling 6 Timer indstilling 9 Minimum gulvtemperatur Kun når både rum- og gulvføler er valgt. 12 Grundindstillinger 17

18 Installationsvejledning 4.0 Installation - trin for trin 4.1 Forberedelser og retningslinier Alle nødvendige kabler bør udlægges/føres til det ønskede installationssted. Termostaten er designet til installation i en indmuringsdåse eller underlag i korrekt størrelse (EURO/ELKO). Læs og overhold retningslinierne fra før i sektion 1.1 og Adskillelse af termostat Udløser tap Tryk ned på udløsertappen. Fjern frontdækslet forsigtigt. Skruer Fjern de to skruer. 18

19 Installationsvejledning Afmonter forsigtigt display modulet. Modulet skal trækkes lige ud af soklen for at undgå at beskadige de 8 stikben bag på modulet! Ramme DK Fjern forsigtigt rammen. 4.3 Forbindelser Forbind kablerne som anvist herunder. Devireg 550 Varmekabel Maks. belastning 16 A Hovedforsyning V 50/60 Hz NTC føler Netværksforbindelse kun Devireg

20 Installationsvejledning Forbind kablerne fra varmekablet og spændingsforsyningen korrekt! Vigtigt! Forbind varmekablets skærm og forsyningens jordledning til termostatens jordterminal. 4.4 Montering og samling af termostaten Skrue huller Monter basen i dåsen. Sørg for at basen sidder ordentligt fast. Monter rammen, displaymodulet, og frontdækslet igen i omvendt rækkefølge af adskillelsen. Installer forsigtigt displaymodulet! Overspænd IKKE skruerne til displaymodulet. 20

21 Installationsvejledning 4.5 Aktiver termostaten Tænd for elforsyningen. Termostaten tænder automatisk. Hvis termostaten ikke har været tændt før, konfigureres de grundlæggende indstillinger som beskrevet i sektion 4.6. DK 4.6 Konfigurering af grundlæggende indstillinger Du kan tilgå og konfigurere grundindstillingerne til hver en tid ved at holde knappen inde i 12 sek., vælge kode 0044 og ændre værdierne efter ønske. Hvis knappen ikke aktiveres i 60 sek. skifter termostaten automatisk tilbage til normalvisning. Drej med uret indtil 0044 fremkommer. Tryk for at bekræfte. 21

22 Installationsvejledning Vælg netværksstatus på termostaten:: MAS Master SLA Slave ALO Alene (eller netværk anvendes ikke) Se beskrivelse på de mulige netværkskonfigurationer i sektion 5.1. Hvis netværk ikke anvendes, vælg da ALO. Tryk for at bekræfte. Den selvlærende funktion på Devireg 550 kan slåes fra. Vælg status for adaptiv funktion: AdAP Selvlærende funktion tændt OFF Selvlærende funktion slukket Tryk for at bekræfte. 22

23 Installationsvejledning Vælg den ønskede følerkonfiguration: rfs Rum- og gulvføler FS Gulvføler RS Rumføler Se beskrivelse af de mulige følerkonfigurationer i sektion 2.1. DK Tryk for bekræftelse. Vælg den ønskede maksimale gulvtemperatur. (Dette gælder ikke hvis termostaten er konfigureret til kun at bruge rumføler.) Tryk for at bekræfte. For at beskytte kablerne er den maksimale gulvtemperatur fabriksindstillet til 35 C. Bemærk: Gulvtemperaturen er målt hvor føleren er placeret. Temperaturen på undersiden af et trægulv kan blive op til ca. 10 C højere end overfladen. Gulvfabrikanter angiver ofte den maksimale overfladetemperatur på gulvet. Kontakt venligst din gulvleverandør for oplysning om den maksimale overfladetemperatur. 23

24 Installationsvejledning Temperaturen i displayet kan kalibreres (offset) så termostaten viser den samme temperatur som andet termometer der evt. hænger i samme rum. (Dette gælder ikke hvis termostaten er konfigureret til udelukkende at anvende gulvføler.) Vælg den ønskede temperaturværdi. Tryk for at bekræfte. Indstilling af temperaturværdi rekalibrerer kun termostatens referencepunkt og justerer ikke spændingen til varmeelementet. Hvis et termometer og termostaten viser store temperaturforskelle er en af delene sandsynligvis defekte og bør repareres eller udskiftes. Differenstemperaturen bestemmer hvor meget temperaturen sænkes i økonomiperioderne. Vælg den ønskede differenstemperatur. (Vælg -5 C hvis temperaturen skal sænkes 5 C). 24

25 Installationsvejledning Tryk for at bekræfte. Hvis der er installeret gulvvarme til rumopvarmning anbefales det ikke at sænke temperaturen med mere end ca. 5 C i økonomiperioder. DK Tryk for at gemme indstillingerne. Displayet skifter til normal visning. 25

26 Installationsvejledning 5.0 Valgfrie indstillinger 5.1 Netværksopsætning Hvert netværk skal have en (og kun een) master enhed (MAS). Alle andre enheder skal være slaveenheder (SLA) eller uafhængige enheder (ALO). Uafhængige enheder i netværket vil ikke reagere på eller sende information til en master enhed. Imidlertid tæller de stadigvæk med i det maksimale antal enheder i et netværk (32 units). Følgende indstillinger på alle slaveenheder kontrolleres fra masterenheden. Alle andre indstillinger skal udføres på hver termostat. Tid Ugedag Økonomitemperatur Netværkskabler er uskærmede, lige, to-leder kabler for let installation. 26

27 Installationsvejledning 2 Den maksimale kabellængde er 100 m (0.75 mm leder ) eller 500 m (1.5 mm 2 leder). Termostatnetværket kan fjernstyres med f.eks. WEB HOME eller Devicom PC Pro. Yderligere information om hvordan disse produkter forbindes og anvendes findes i de respektive bruger- / installationsvejledninger. DK 27

28 6.0 Fejlsøgningsdiagram Fejlkode Problem Løsning 2 Termostaten er konfigureret som master i det lokale netværk, men har fundet en anden master i netværket 3 Termostaten er konfigureret som slave i lokalt netværk men kan ikke finde en master 4 Termostaten er slået fra p.g.a. overophedning Reconfigure one of the master thermostats as slave or independent. Omkonfigurer en af masterenhederne eller konfigurer alle enhederne som uafhængige. Tillad termostaten at køle af, og tilgå herefter grundindstillingerne for at nulstille fejlmeddelelsen. Check kablerne hvis fejlen opstår igen. Udskift termostaten hvis fejlen ikke forsvinder. 5 Kortslutning i gulvføler Check følertilslutningen til termostaten. Afmonter følerkablet og test det. Udskift føleren hvis den er defekt. Udskift termostaten hvis fejlen gentager sig. 6 Brudt forbindelse i gulvføler 7 Uret og ugedagene er ikke indstillet Check følerforbindelsen til termostaten. Afmonter følerkablerne og test dem. Udskift føleren hvis den er defekt. Udskift termostaten hvis fejlen genopstår. Indstil uret og ugedagene. Denne fejl kommer normalt hvis: uret ikke er indstillet og timer er aktiveret. termostaten er afbrudt i mere end 4 dage fra elforsyningen og back-up batteriet er fladt. termostaten er afbrudt fra elforsyningen og backup batteriet ikke er fuldt opladet (det tager ca. 16 timer) 28

29 7.0 Fabriksindstillinger Emne Fabriksindstillinger Mulige indst. Netværkstype Alene (ALO) Uafhængig (ALO) Master (MAS) Slave (SLA) Selvlærende funktion Aktiv (AdAP) Aktiv (AdAP) Slukket (OFF) Føler Rum- + gulvføler (FS) Gulvføler (FS) Rumføler (RS) Rum- + gulvføler (FS) Maks. gulvtemperatur +35 C +20 til +50 C DK Temp. justering 0 C -5.5 til +5.5 C Temperatursænkning -5 C 1 til 30 C Ugedag 1 1 til 7 Tid Ikke indstillet Normal 24 timers ur Timer Ikke indstillet Op til 336 indstillinger/uge 29

30 Den 2 årige DEVI garanti: Du har erhvervet en Devireg 550 termostat, der er en integreret del i et Deviheat system, som vi er sikre på vil forbedre komforten hvor det installeres. Deviheat leverer komplette varmeløsninger med Deviflex varmekabler eller Devimat varmemåtter, Devireg termostater og Devifast montagebånd. Hvis der, imod alle forventninger, skulle opstå et problem med Deres DEVI varmesystem, er DEVI, som leverandør til hele europa og med produktionsenheder i danmark, underlagt generelle produktspecifikke krav, som angivet i direktiv 85/374/CEE, og alle relevante nationale lovkrav der indebærer at: DEVI leverer en garanti på Deviflex varmekabler og Devimat varmemåtter for en 10 årig periode og alle andre DEVI produkter for en 2 årig periode der dækker mod materielle defekter og produktionsfejl. Garantien er givet på betingelse af at GARANTIBEVISET på bagsiden er udfyldt korrekt ifølge anvisningen og at defekten er inspiceret af, eller presenteret for DEVI eller en autoriseret DEVI leverandør. Bemærk venligst at GARANTIBEVISET skal udfyldes på engelsk eller på dansk for at udløse garantien. DEVI s forpligtelse vil være at reparere eller ombytte enheden, uden omkostninger for kunden. I tilfælde af defekt Devireg termostat, forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden uden omkostninger og uden unødig forsinkelse for kunden. DEVI garantien dækker ikke installationer der er udført af uautoriseret elektriker, eller fejl forårsaget af ukorrekt sammensætning med andre fabrikater, ukorrekt brug, beskadigelse, eller ukorrekt installation eller anden udefra kommende årsag til beskadigelse der måtte opstå. Hvis DEVI skal inspicere eller reparere en defekt forårsaget af noget i forbindelse med ovenstående forbehold vil alt arbejde blive for regning. DEVI garanti er brudt hvis betaling for produktet mangler. DEVI vil til enhver tid besvare alle relevante henvendelser fra kunder ærligt, udførligt og hurtigt. Ovennævnte garanti vedrører alene produktet. Spørgsmål der relaterer til salg af produkterne henholdes til gældende lovgivning på området. 30

31 2 ÅRS GARANTI Garantibevis DEVI TM Garantien er udstedt til: Navn: Adresse: By: Land: DK Telefon: Bemærk: Garantibeviset skal udfyldes korrekt før det er gyldigt. Læs venligst garantibestemmelserne på foregående side. Termostattype: Electrisk installation udført af: Varenummer: Dato: Leverandørens stempel Dato / - 31

32 Article No.: Version DEVI A/S Ulvehavevej 61 DK-7100 Vejle Tel: Fax:

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsvejledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugervejledning. devireg 540/550

Brugervejledning. devireg 540/550 DK Brugervejledning devireg 540/550 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion til devireg 550 4 Brugen af deviheat varmesystemet 6 Daglig betjening 7 Indstilling af ur og ugedag 10 Programmering

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) er en enhed der tænder og slukker for varmen. Der

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning DK Devireg TM 27 Installations- og brugervejledning 1 Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. Din bolig har fået installeret et elektrisk gulvvarmesystem fra DEVI. DEVI er Europas ledende gulvvarme

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 316

DK Installationsvejledning. devireg 316 DK Installationsvejledning devireg 316 Ž Anvendelsesområder: devireg 316 er en universal DIN-skinnetermostat med en byggehøjde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring af rumtemperatur, gulvtemperatur,

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 233 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 233 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Smart. Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring.

Installationsvejledning. DEVIreg Smart. Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring. DEVIreg Smart Intelligent elektronisk timer-termostat med WiFi-tilslutning og app-styring www.devi.dk Indhold 1 Introduktion................... 2 2 Tekniske specifikationer............ 4 3 Sikkerhedsinstruktioner...........

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat

Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat Danfoss ECtemp Touch Elektronisk Intelligent Timer Termostat electricheating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss ECtemp Touch 1 Introduktion..................... 2 1.1 Tekniske specifikationer...........

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere