DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1

2 Mads Holst Jensen Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder Vi skal være på vagt over for vestlige fjendtlige kræfter, der stædigt forfølger deres planer om at vestliggøre og splitte os. De forsøger at udnytte konflikterne mellem forskellige sociale interesser og faglige relationer som påskud til at knuse alliancen mellem arbejderklassen og fagforeningerne i Kina All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) (Zhang 2004) Indledning Kina er blevet verdens fabrik og hermed er vilkårene for fabrikkens ansatte de kinesiske arbejdstagere blevet et anliggende, som verdenssamfundet bør tage stilling til. Det kinesiske fagforeningssystem er kommet højt på den internationale dagsorden, og diskussionerne om det er blevet et vigtigt moment i Kinas integration i den økonomiske globalisering. Denne artikel gør status over problemstillingen og sætter fokus på virksomhedernes tilgange til den. Problemstillingen kan opsummeres sådan: Det kinesiske fagforeningssystem er underlagt regeringsmagten, der står i forbund med Kinas Kommunistiske Parti (KKP). Dette er i strid med fundamentale internationale standarder for frihed i fagforeningsdannelse og overenskomstforhandlinger. Kina tager også afstand fra disse standarder i sin udenrigspolitik. Internt har man formuleret en lovgivning, der tvinger vestlige virksomheder til at indordne sig i systemet, og dette resulterer i et svært dilemma for verdenssamfundet, i takt med at Kina integreres i økonomiske globalisering. Vestlige virksomheder med investeringer i Kina spiller en central rolle i denne proces, og det er af afgørende betydning, hvad de gør og kan gøre for at tackle dilemmaet. Umiddelbart kan virksomhederne vælge at trække sig ud af Kina eller blive med fare for at blive indordnet under systemet. Hvis de vælger at blive, udsætter de sig for kritik fra forkæmpere for arbejdstagerrettigheder, og regeringsorganer får kontrol over dispositioner, der ellers ville være DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 119

3 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 120 uafhængige under gængse markedsøkonomiske forhold. Hvis virksomhederne forsøger at omgå systemet, udsætter de sig for kritik fra kinesisk side, og de kan blive udsat for sanktioner. Kort sagt, både alliancesøgende indlemmelse og kategorisk afstandstagen kan lede til, at det kinesiske fagforeningssystem kommer til fuld udfoldelse på virksomheden. Endelig kan virksomhederne forsøge at arbejde inden for systemet med en dialog-baseret tilgang, hvorved de kan være med til at præge systemets indtog på og rolle i virksomheden. I artiklen skitseres de relevante aspekter af det kinesiske fagforeningssystem, hvorefter det diskuteres, hvad vestlige virksomheder gør og kan gøre for at tackle denne problemstilling. Det kinesiske fagforeningssystem Det kinesiske fagforeningssystem omfattes af paraplyorganisationen All- China Federation of Trade Unions (ACFTU). ACFTU tog form under planøkonomien, hvor fagforeningerne havde to hovedfunktioner: at være formidlingsled for KKP og at assistere virksomhedernes ledelse i overholdelse af disciplin og planlægning af forskellige velfærdsaktiviteter. Opmærksomheden på ACFTU er blevet intensiveret i takt med introduktionen af markedsøkonomiske elementer gennem de sidste årtier, og regeringen signalerer vilje til at reformere systemet. ACFTUs forhandlingsmandat er blevet styrket, og vedtagelsen af den reviderede Fagforeningslov (FFL) i 2001 gav ACFTU øgede beføjelser. FFL understreger ACFTUs krav om at repræsentere alle arbejdstagere i alle typer virksomheder og arbejdsgivernes pligt til at respektere dette krav. Fagforeningerne har øget indflydelse på forhold vedrørende arbejdsvilkår, sikkerhed og sundhed, og de har vetoret over for større skift i virksomhedernes forretningsdispositioner ( 38). Med indførelsen af den ny Lov om Ansættelseskontrakter i januar 2008 har fagforeningerne fået et yderligere styrket mandat til at sikre arbejdstagernes rettigheder og indgå i forhandlinger om individuelle og kollektive ansættelseskontrakter. Man ser her ansatsen til noget, der kan udvikle sig til egentlige overenskomstforhandlinger ( 20, Brown 2006, CLB 2007, NPC 2007). Ændringer i ACFTUs ekspansionsstrategier er også udtryk for en vis vilje til at følge med udviklingen i de industrielle relationer. Jagten på nye medlemmer er koncentreret i den hastigt voksende private sektor, som omfatter størstedelen af migrantarbejderne, der anslås at udgøre op mod 10 procent af Kinas befolkning. Med regeringens erklærede ambitioner om at skabe et harmonisk samfund med velfærd for alle er denne gruppe blevet udpeget som en gruppe med særligt behov for ACFTUs beskyttelse, og det officielle mål er at have alle migrantarbejdere organiseret i 2010 (Xiang & Tan 2005; Xinhua 2007).

4 FFL giver hjemmel for disse mere aktive ekspansionsstrategier ( 10, 11), og det er bemærkelsesværdigt, at loven lægger op til, at fagbevægelsen bør ekspandere i mere direkte dialog med arbejdstagerne. Som nævnt ovenfor kørte ACFTUs repræsentanter typisk tæt parløb med ledelsen i de statsejede virksomheder. Denne praksis er delvist overført til de private kinesiske virksomheder, og det forekommer ligefrem, at en repræsentant for ledelsen også beklæder formandsposten i virksomhedens fagforeningskomité. I modsætning hertil understreger FFL, at fagforeninger dannes af de ansatte på frivillig basis ( 2). Loven forbyder repræsentanter for ledelsen at være medlemmer af fagforeningskomiteen og foreskriver ligefrem, at komité-medlemmer skal være demokratisk valgt blandt de ansatte ( 9). Dette stækker ikke kun arbejdsgivernes direkte indflydelse, det betyder også, at ACFTU i princippet kun kan få adgang til en virksomhed, hvis de ansatte først tager initiativ til at danne en fagforening, der sammensættes af demokratisk valgte repræsentanter for de ansatte. ACFTU skal altså i princippet opnå en vis legitimitet blandt de ansatte for at få adgang. Men samtidig med at regeringen signalerer vilje til at nære fagbevægelsens græsrødder, insisterer den fortsat på at bevare sit overherredømme. For det første nægter Kina til stadighed at underskrive de to centrale ILO konventioner 87 og 98, der omhandler arbejdstageres ret til at organisere sig i frie fagforeninger og deltage i overenskomstforhandlinger. Kina har også forbehold for artikel 8, 1, a i Konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, der omhandler frit fagforeningsvalg (Aron 1999), og FFL beskriver i tre paragraffer, hvordan enhver fagforening skal indlemmes i ACFTU-systemet for at opnå lovlig status ( 10, 11, 12). Loven efterlader heller ingen tvivl om, at fagbevægelsen skal tjene den siddende regeringsmagt ( 1, 4, 5). Ovenstående skitse omhandler primært fagforeningssystemet, som det fungerer internt i Kina. Vi skal nu se på momenterne i mødet mellem systemet på den ene side og den internationale dagsorden og økonomiske globalisering på den anden. Her finder man en variation af tilgange, som fordeler sig på et spektrum Spektret for tilgange til ACFTU Alle berørte organisationer skal forholde sig til udfordringen fra det kinesiske fagforeningssystem, når de søger engagement i Kina. Her er virksomheder, arbejdsgiver- og brancheorganisationer og fagforeninger og regeringer i samme båd. For eksempel bemærker The International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) i sin China Policy, at organisationens medlemmer fordeler sig over et spektrum af tilgange, spændende fra no contacts til constructive dialogue. I den kolde krigs velmagtsdage agiterede ICFTU for en kategorisk afstandstagen fra ACFTU, DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 121

5 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 122 altså nul kontakt. Men i erkendelse af Kinas tiltagende integration i den økonomiske globalisering begyndte ICFTU i slutningen af 1990erne at argumentere for, at total isolation af Kina ikke længere var fornuftigt, og at den internationale fagbevægelse ville stå stærkere i kraft af kinesisk deltagelse (Haworth & Hughes 2002: ). ICFTUs China Policy anbefaler nu, at man indgår i critical dialogue med ACFTU (ICTFU 2002). Spektret spænder altså fra forsøg på nul kontakt i den ene ende, over kritisk dialog og konstruktiv dialog. Som spektrets anden yderpol kan man sætte alliance. I det følgende vil jeg først diskutere henholdsvis alliance og nul kontakt som to tilgange, man finder anvendt blandt virksomhederne. Herefter vil jeg diskutere den dialogbaserede tilgang og skitsere diskussionen om virksomhedernes rolle heri. Alliance eller nul kontakt Et stigende antal vestlige virksomheder formulerer såkaldte codes of conduct, en slags etiske regelsæt, som de selv, deres samarbejdspartnere og leverandører skal efterleve. Her finder man oftest respekten for frie fagforeninger højt prioriteret, men hvad skal virksomhederne stille op med denne prioritering, når de opererer i Kina? Kritikerne er ikke i tvivl, virksomheder som opererer i Kina med etiske regelsæt som omfatter retten til at organisere sig, forbryder sig grundlæggende mod deres eget regelsæt, som en repræsentant for The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations formulerer det (Fishman 2003). I Kina møder virksomhederne skarp kritik fra regerings- og fagforeningsorganer, hvis de forsøger at omgå fagforeningssystemet. Citatet i denne artikels indledning er et eksempel på, hvor skarp kritikken fra ACFTU kan være. Som eksempel på regeringsmagtens kritik kan nævnes en udredning, som Folkekongressens Stående Udvalg offentliggjorde i oktober Udredningen viste, at private virksomheder ofte overtræder FFL, og i præsentationen af udredningen løftede vice-formanden for Det Stående Udvalg, Cheng Siwei, pegefingeren mod vestlige virksomheder: Ligegyldig hvilken type virksomhed, der er tale om, så må den lyde Folkerepublikkens love, fra det øjeblik den har indfundet sig på Folkerepublikkens territorium (Cheng 2004). Hermed sættes virksomhederne skakmat, for så længe de er i Kina, må de nødvendigvis henholde sig til national kinesisk lovgivning, der foreskriver, at virksomhederne må give adgang til Kinas regeringsafhængige fagforeningssystem. Mange virksomheder forsøger at gennemføre en form for nul kontakt ved at påkalde sig mindst mulig opmærksomhed, både fra vestlige kritikere og kinesiske regerings- og fagforeningsorganer. Således havde kun 30 procent af de vestlige virksomheder ACFTU-repræsentation, ifølge

6 officielle kinesiske statistikker fra 2006 (CLB, 2006). Helt praktisk indebærer dette, at virksomhederne undlader at tilskynde deres kinesiske ansatte til at organisere sig. Men hermed udsætter virksomhederne sig for kritikernes mistanke om, at de er grundlæggende fagforeningsskeptiske. Det er ikke denne artikels formål at afdække systematisk, hvorvidt denne mistanke er begrundet, men som nævnt erklærer de fleste codes of conduct i hvert fald stor respekt for frie fagforeninger. Som en bemærkelsesværdig undtagelse udtrykker Wal-Mart åbenlys skepsis over for fagforeninger. Wal-Mart, der af mange betragtes som en meget magtfuld og skruppelløs aktør på den globale scene (Hemphill 2005), fastholder den fagforeningsskeptiske politik globalt og forsøgte også at gennemføre den i Kina. Men i ovennævnte udredning fremhævede Kinas Folkekongres Wal-Marts eklatante mangel på respekt for kinesisk fagforeningslovgivning, og kort tid efter truede Shanghais byregering med sanktioner mod Wal-Marts investeringer (Liu 2004). Wal-Mart valgte efterfølgende at bøje sig for Kinas krav og erklærede, at man ikke ville modsætte sig, at kinesiske ansatte organiserede sig (Barboza 2004). Efter forbilledlige forberedelser kunne ACFTU i juli 2006 proklamere etableringen af den første demokratisk valgte fagforeningskomité i et Wal-Mart supermarked, og godt et år efter var ACFTU repræsenteret på 77 af Wal-Marts 84 supermarkeder i Kina (ACFTU 2007a). ACFTU betegner sejren over Wal-Mart som et historisk gennembrud for fagbevægelsen (ACFTU 2007), og en række vestlige fagforeningsfolk udtrykte også begejstring over, at den kinesiske regering havde formået det, som internationale fagforeningsorganisationer og arbejdstagerrettighedsaktivister ikke havde formået: At tvinge den skruppelløse supermarkedsgigant til at tolerere organiseret arbejdskraft på sine enemærker (Barboza 2004). Men bag begejstringen lurer mindst to bekymringer: en principiel bekymring for, at den sejrende part i styrkeprøven er en alliance mellem den kinesiske regeringsmagt og ACFTU, der ligesom Wal-Mart ikke anerkender arbejdstageres ret til fagforeningsfrihed. Og en anden mere praktisk-strategisk. Wal-Mart-sagen viser således, at forsøg på at bevare nul kontakt til ACFTU kan give svidende bagslag. Det kan provokere regeringen og ACFTU til at statuere et eksempel i form af en magtdemonstration, der tvinger virksomheden til praktisk talt uforbeholden accept af det kinesiske fagforeningssystem. I modsætning til både alliance og nul kontakt forekommer en dialog-baseret tilgang imidlertid at rumme muligheder. Dialogtilgangen De mest udtalte og reflekterede argumenter for at indgå i dialog med ACFTU finder man blandt repræsentanter for den vestlige fagbevægelse, hvor der er en åben, vedvarende og til tider ganske ophedet debat om DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 123

7 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 124 emnet. Ligesom ICFTU har Landsorganisationen i Danmark (LO) også valgt en dialogtilgang. 1 LO fremfører fire argumenter for valget: 1) En åben og konstruktiv dialog er forudsætningen for fremskridt og bedre forhold for lønmodtagere; 2) Man kan ikke lukke for globaliseringen ved Kinas grænse; 3) Stadigt flere virksomheder investerer i Kina og for at føre en dialog med virksomhederne, må LO inkludere ACFTU i dialogen; 4) ACFTU ønsker at få et større kendskab til det nordiske arbejdsmarked, herunder blandt andet det danske system for arbejdsløshedsforsikring. Ifølge ICFTU består det kritiske element i dialogmøderne med ACFTU i, at man omtaler krænkelser af arbejdstagerrettigheder og chikane af aktivister, samt at man udtrykker forventning om, at ACFTU udviser vilje til at fungere som en regulær fagforening (ICTFU 2002). LO har også valgt en kritisk dialogtilgang, hvilket ifølge Landsorganisationen betyder, at vi har et åbent forhold til ACFTU, hvor vi udveksler holdninger og synspunkter på faglige forhold. I møder med ACFTU har LO fremført kritikpunkter på linie med ICFTU. ACFTU har afslået LOs tilbud om et udviklingsprojekt inden for tillidsrepræsentantuddannelse, og LO har ikke haft andre egentlige samarbejdsprojekter med ACFTU. Vestlige virksomheder og arbejdsgiverorganisationer har ikke gjort sig bemærket med kritiske udtalelser på overordnet niveau om det kinesiske fagforeningssystems brud på de internationale standarder. Dansk Industri (DI) har ikke fremkommet med nogen udtalelser specifikt om ACFTU, men henviser i stedet til den generelle politik, at DI anbefaler danske virksomheder at overholde national lovgivning på udenlandske markeder. I den aktuelle sammenhæng betyder denne politik blot, at virksomhederne skal acceptere det kinesiske fagforeningssystem, som det er foreskrevet i FFL. Det skal dog understreges, at DI også anbefaler, at virksomhederne faciliterer alternative mekanismer, gennem hvilke de ansatte kan diskutere faglige spørgsmål og få ledelsen i tale. Sidstnævnte anbefaling refererer til et felt i hastig udvikling i disse år. Der er tale om praktiske, resultatorienterede projekter, der henvender sig direkte til arbejdstagerne på græsrodsniveau, og der er udbredt enighed om, at virksomhederne netop her kan og bør bidrage til den dialogbaserede tilgang. Nogle går endog skridtet videre og fremhæver virksomhedernes resultatorienterede bidrag som afgørende. Vi skal nu se nærmere på virksomhedernes arbejde og muligheder inden for dette felt. Virksomhederne og fagbevægelsens græsrødder Vestlige virksomheder har gennem en årrække iværksat forskellige projekter i Kina, der omhandler arbejdstagernes forhold. Projekterne er formuleret inden for rammerne af codes of conduct og Corporate Social Responsibility (CSR), og de omhandler typisk arbejdstid, løn samt sik-

8 kerhed og sundhed (Jensen 2006). Der er store problemer omkring disse forhold, og forsøg på forbedringer er stærkt påkrævede, men projekterne opererer groft sagt med fastsatte mål, som man så forsøger at tilnærme sig på vegne af arbejdstagerne. I modsætning hertil defineres retten til fagforeningsfrihed som en såkaldt enabling right, fordi den ideelt set danner grundlag for arbejdstagernes mulighed for selv at formulere og værne om deres interesser (ILO 1998). En primær forudsætning herfor er, at arbejdstagerne har frihed til og mulighed for at organisere sig på eget initiativ og vælge deres repræsentanter. Netop denne forudsætning rummer store muligheder og lige så store forhindringer, både for den kinesiske regeringsmagt og for verdenssamfundets bestræbelser på at sikre de kinesiske arbejdstagerrettigheder. Som nævnt ovenfor har reformtiltagene i princippet inkorporeret forudsætningen i fagforeningssystemet. Dette kan tolkes som udtryk for en oprigtig vilje til at nærme sig de internationale standarder, men regeringsmagten har også hermed fået muligheden for at kombinere lovtvang med brug af den internationale fagbevægelses kerneargumenter, når man vil indlemme en virksomhed i systemet. I Wal-Mart kommer regeringsmagten således til at fremstå som bastion for de internationale standarder imod den fagforeningsfjendtlige vestlige virksomhed, og de forbilledlige valgprocesser vækker begejstring. Foruden denne kommunikationsstrategiske mulighed giver forudsætningen også helt konkret mulighed for adgang til de virksomheder, som ellers kun ville bøje sig under tvang. Set i dette lys fremstår forudsætningen som et våben i regeringsmagtens bestræbelser på at ekspandere sin kontrol ud i den private sektor, hvor de vestlige virksomheder hører til blandt de mere genstridige. Et ACFTU dokument om demokratisk ledelse understreger således, at den nye lovgivning har gennembrudt grænserne for virksomhedernes ejendomsret, men det indskærpes, at formålet er at styrke de ansattes ret til medbestemmelse (ACFTU 2007c). Disse muligheder udgør forhindringer for virksomheders forsøg på at gennemføre en nul kontakt tilgang. Men forudsætningen rummer også en afgørende forhindring for regeringens bestræbelser på at have fuld kontrol, særligt fordi den jo indebærer en valgproces, hvis komponenter og resultat ikke er givet på forhånd. Netop heraf udspringer virksomhedernes muligheder. DIs anbefaling om at facilitere alternative mekanismer for de ansatte refererer til CSR Kompasset, der blev udarbejdet i samarbejde mellem DI, Økonomi- og Erhvervsministeriet og IMR. Anbefalingen stammer således fra CSR-værktøjet The Human Rights Compliance Assessment (HRCA), som er udviklet af Human Rights and Business Project ved IMR. Et antal virksomheder har fulgt denne eller tilsvarende anbefalinger. Som eksempler kan nævnes the China Capacity Building Project og the Eileen Fisher Project, men de mest kendte og respekterede eksempler er to projekter, som Reebok forestod (Cahn 2003; FRPCC 2002; Hall 2003). 2 Pladsen tillader kun en opsummering af projekternes tre hovedelementer: DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 125

9 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 126 1) Valgprocesser: Reebok-projekterne i særdeleshed viser, i hvor høj grad man kan udvikle processerne for valg af komitémedlemmer, der kan tage form som regulære kampvalg efter internationale standarder. 2) Kommunikation: Mange kinesiske virksomheder er kendetegnet ved ringe eller praktisk talt ikke-eksisterende kommunikationskanaler og -procedurer, både vertikalt og horisontalt. Vestlige virksomheder kan overføre mange af deres egne erfaringer med kommunikationskanaler og -procedurer direkte til arbejdspladserne i Kina, hvilket kan afværge, at faglige uoverensstemmelser eksploderer i voldsomme protester, der næsten aldrig løser problemerne. 3) Træning: Flertallet af kinesiske arbejdstagere, herunder særligt migrantarbejderne, mangler en rettighedsorienteret forståelse af faglige forhold og kan derfor ikke formulere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde. Dette er en anden hovedårsag til de eksplosive protester. Bevidsthedsstyrkelse og kapacitetsopbygning er kerneelementer i træningen. Som nævnt afslog ACFTU på overordnet niveau LOs tilbud om et udviklingsprojekt inden for tillidsrepræsentantuddannelse, men det forekommer sandsynligt, af sådanne uddannelsesforløb kan gennemføres på græsrodsniveau som del af de projekter, virksomhederne iværksætter. Konklusion I denne artikel har vi set på det kinesiske fagforeningssystem fra to vinkler. Vi har set på reformvilje og fornyede ekspansionsstrategier. ACFTUs alliance med virksomhedsledelsen udfordres nu af princippet om, at adgangen bør være betinget af de ansattes frie initiativ til at etablere en komité bestående af demokratisk valgte repræsentanter. Med markant styrket mandat og i visse tilfælde endda vetoret i forhandlinger på virksomheden fremstår ACFTU i stigende grad som arbejdstagernes repræsentant i potentielt modsætningsforhold til arbejdsgiversiden. Set fra den anden vinkel afslører systemet imidlertid regeringens ønske om at bevare kontrollen helt ud i kapillærerne af det kinesiske arbejdsmarked og langt ind i den private sektor. I spektret af tilgange til ACFTU rummer både alliance og nul kontakt risikoen for, at det kinesiske fagforeningssystem kommer til fuld udfoldelse på virksomheden, hvorved de relaterede principielle og praktiske problemer består uantastede. Der er udbredt enighed om, at det er urealistisk og uhensigtsmæssigt at fastholde en kategorisk afvisning af det kinesiske fagforeningssystem. Dette har affødt en intens diskussion om mulighederne i en dialogbaseret tilgang, og man begynder at se konturerne af en arbejdsdeling: Repræsentanter for den internationale fagbevægelse konfronterer ACFTU og den kinesiske regering med kritisable forhold ved fagforeningssystemet på det overordnede niveau, og virksomhederne

10 iværksætter praktiske, resultatorienterede projekter, der henvender sig direkte til arbejdstagerne på græsrodsniveau. Noter Mads Holst Jensen er rådgiver ved IMR 1 Oplysningerne om LOs politik og aktiviteter stammer fra personlig kommunikation den 21. februar, 2008 med Erik Nielsen, konsulent i LO, International Afdeling. 2 Imarts 2007 blev der foretaget et studium af forholdene på en af de fabrikker, hvor Reebok fem år forinden havde iværksat sit projekt. Studiet konkluderer, at den proces, Reebok igangsatte, nu praktisk talt er løbet ud i sandet (Lee 2007). Litteratur Aaron N. Lehi China s trade union system under the international covenant on economic, social and cultural rights: is China in compliance with Article 8?. University of Hawaii Law Review vol. 21. ACFTU. 2007a. Trade union work among foreign-invested enterprises in China. mart, ACFTU. 2007b. A brief introduction of the All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). 20 September. file.jsp?cid=63&aid=156, ACFTU. 2007c. Chinese trade unions vigorously advance the democratic management among enterprises and institutions with the workers congress system as the basic form. Barboza, David Wal-Mart bows to trade unions at stores in China. The New York Times, 25 November. Brown, Ronald C China s collective contract provisions: can collective negotiations embody collective bargaining. Duke Journal of Comparative and International Law vol. 16, no. 36: Cahn, Doug Statement of Doug Cahn, Vice President, Human Rights Programs, Reebok International, Ltd., before the Congressional-Executive Commission on China. 28 April. Clarke, Simon & Change-Hee Lee The significance of a tripartite consultation in China. Asia Pacific Business Review vol. 9, no. 2: Cheng Siwei (no title)., 23 October, p. 6. DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 127

11 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 128 CSC9000T China social compliance 9000 for textile & apparel industry. Beijing, CLB CLB s corporate social responsibility initiatives. CLB Breaking the impasse: promoting worker involvement in the collective bargaining and contracts process. CLB Wal-Mart gets first trade union, official reports say. china-labour.org.hk/en/node/38882, FRPCC China capacity building project occupational health and safety. Final Report of the Project Coordinating Committee, 29 May. igc.org/china3.htm#e, Fishman, Phil Testimony presented to the Congressional-Executive Committee on China. Hall, Amy Promoting worker representation in Chinese factories the SAI approach. Statement to the Congressional-Executive Commission on China. Issues roundtable on freedom of association, July 7. pages/roundtables/070703/hall.php, Haworth, Nigel & Steve Hughes International labour and regional integration in the Asia-Pacific. In Global unions?: Theory and strategies of organized labour in the global political economy, eds. Jeffrey Harrod & Robert O Brien. London & New York: Routledge. Hemphill, Thomas A Rejuvenating Wal-Mart s reputation. Business Horizons vol. 48, no. 1: ICFTU ICFTU China Policy. asp?index= &language=en, ILO ILO declaration on fundamental principles and rights at work. language=en, ITUC List of affiliated organisations. 3rd General Council, December, Washington. List_Affiliates-2.pdf, Jensen, Mads Holst Serve the people! Corporate social responsibility (CSR) in China. Copenhagen Discussion Papers no. 6. Copenhagen: CBS. Lee, Peter Reebok s Chinese trade union experiment: five years on update on the democratically elected union at the Shun Da Sporting Goods Corporation. Lieberthal, Kenneth Governing China: from revolution through reform. New York: W. W. Norton.

12 Liu Sheng , 25 October. NPC NPC misc/ /02/content_ htm, Sun Ruizhe CSC9000T: a uniquely Chinese social compliance management system. Business for Social Responsibility: Leading Perspectives, Summer: Wal-Mart Wal-Mart China celebrates 100th store. Xiang Biao & Tan Shen Does migrantion research matter in China? A review of its relationship to policy since the 1980s. International Journal on Multicultural Societies vol. 7, no. 1: Xinhua, 2007: 11 March. Zhang Junjiu, 2004: ACFTU, 21 December. DEN NY VERDEN 2007:4 Det kinesiske fagforeningssystem og de vestlige virksomheder 129

13 DEN NY VERDEN 2007:4 Mads Holst Jensen 130

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Arbejdsklausuler og ILO 94

Arbejdsklausuler og ILO 94 Arbejdsklausuler og ILO 94 Dansk Forening For Udbudsret Tirsdag den 4. februar 2014 Dias 1 Oversigt ILO konvention 94. En folkeretlig forpligtelse for Danmark til at indsætte arbejdsklausuler i offentlige

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med:

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med: Spørgsmål: Kenneth F. Christensen anmodede den 28. april 2015 om en undersøgelse af hvorvidt de nuværende sociale klausuler er dækkende for indkøb af flybilletter? NOTAT RÅDHUSET Økonomi og Stabe Borgmesterkontoret

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere