Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer."

Transkript

1 Eksamen 2015

2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m. Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Læs hæftet grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ned på kontoret. Den fuldstændige eksamensbekendtgørelse ligger på: Eksamensbestemmelser for de enkelte fag kan du finde på Medbring denne folder, når du skal til eksamen/årsprøve. God eksamen! 2

3 KALENDER FOR STUDENTEREKSAMEN 3.g Onsdag den 13. maj 2015 Onsdag den 20. maj 2015 kl Delvis offentliggørelse af prøveplanen Eksamensplanen offentliggøres i kantinen Torsdag den 21. maj 2015 kl Bioteknologi A Fredag den 22. maj 2015 kl Musik A kl Musik A kl Dansk A kl Kemi A kl Matematik A kl Matematik B Tirsdag den 26. maj 2015 kl Engelsk A kl Engelsk B kl Fysik A kl Spansk A kl Tysk fortsættersprog A Onsdag den 27. maj 2015 kl Samfundsfag A kl Tysk fortsættersprog A Torsdag den 28. maj 2015 kl Matematik A kl Matematik B kl Spansk A Fredag den 29. maj 2015 Mandag den 1. juni 2015 Tirsdag den 2. juni 2015 Onsdag den 3. juni 2015 kl Dansk A kl Engelsk A kl Engelsk B kl Samfundsfag A kl Musik A kl Musik A kl Kinesisk A kl Fransk begyndersprog A kl Fysik A kl Fransk begyndersprog A kl Kemi A kl Kinesisk A 3

4 Fredag den 19. juni 2015 Onsdag den 24. juni 2015 Skr. eksamenskarakterer offentliggøres Sidste mulige mundtlige prøvedag Fest for 3.g erne (se bagerst i dette hæfte) Fredag den 26. juni 2015 kl Fotografering kl Translokation kl Dans omkring Niels Ebbesen DATOER FOR SKRIFTLIG SYGEEKSAMEN 2015: Fredag den 7. august 2015 kl Kinesisk A Onsdag den 12. august 2015 kl Dansk A Torsdag den 13. august 2015 kl Matematik B kl Matematik A Fredag den 14. august 2015 kl Fysik A Mandag den 17. august 2015 kl Kemi A Onsdag den 19. august 2015 kl Fransk begyndersprog A Torsdag den 20. august 2015 kl Bioteknologi A Fredag den 21. august 2015 kl Engelsk A kl Engelsk B Mandag den 24. august 2015 kl Spansk A Tirsdag den 25. august 2015 kl Tysk fortsættersprog A Torsdag den 27. august 2015 kl Musik A kl Musik A Fredag den 28. august 2015 kl Samfundsfag 4

5 KALENDER FOR STUDENTEREKSAMEN 1.g og 2.g 2015 Onsdag den 20. maj 2015 kl Eksamensplanen offentliggøres på Lectio Fredag den 22. maj 2015 kl Matematik B Tirsdag den 26. maj 2015 kl Engelsk B kl Matematik B Fredag den 29. maj 2015 kl Engelsk B Fredag den 29. maj 2015 Sidste undervisningsdag for 2.g Onsdag den 3. juni 2015 Sidste undervisningsdag for 1.g Fredag den 19. juni 2015 Onsdag den 24. juni 2015 Skr. eksamenskarakterer offentliggøres Sidste mulige mundtlige prøvedag SKRIFTLIG SYGEEKSAMEN 2.g 2015: Torsdag den 13. august 2015 kl Matematik B Fredag den 21. august 2015 kl Engelsk B 5

6 SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 2.g 2015: torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:00-13:00 2h Ma fredag den 29. maj 2015 kl. 09:00-14:00 2h En mandag den 1. juni 2015 kl. 08:45-13:45 2a DA kl. 08:45-13:45 2b DA kl. 08:45-13:45 2c DA kl. 08:45-13:45 2d DA kl. 08:45-13:45 2e DA kl. 08:45-13:45 2f DA kl. 08:45-13:45 2h DA kl. 08:45-13:45 2i DA kl. 08:45-13:45 2j DA kl. 08:45-13:45 2k DA tirsdag den 2. juni 2015 kl. 08:45-12:45 2dFR kl. 08:45-12:45 2e SP kl. 08:45-12:45 2f SP kl. 08:45-13:45 2a MA kl. 08:45-13:45 2c MA kl. 08:45-13:45 2f TY kl. 08:45-13:45 2i MA kl. 08:45-18:45 2b MU onsdag den 3.juni 2015 kl. 08:45-13:45 2a MU kl. 08:45-13:45 2b EN kl. 08:45-13:45 2c BT kl. 08:45-13:45 2d EN kl. 08:45-13:45 2e EN kl. 08:45-13:45 2f EN kl. 08:45-13:45 2j EN kl. 08:45-13:45 2k EN kl. 08:45-14:45 2i SA torsdag den 4. juni 2015 kl. 08:45-12:45 2abkSP kl. 08:45-12:45 2bchijSP kl. 08:45-12:45 2gFR kl. 08:45-13:45 2gKI 6

7 SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 1.g 2015: torsdag den 11. juni 2015 kl. 08:45-13:45 1a MA kl. 08:45-13:45 1h Ma kl. 08:45-13:45 1i MA fredag den 12. juni 2015 kl. 08:45-13:45 1a En kl. 08:45-13:45 1b EN kl. 08:45-13:45 1d EN kl. 08:45-13:45 1e EN kl. 08:45-13:45 1f EN kl. 08:45-13:45 1h En kl. 08:45-13:45 1i En kl. 08:45-13:45 1j EN kl. 08:45-13:45 1k EN Translokation 1. og 2. g ere kan vi desværre ikke tilbyde at deltage i 3.g ernes translokation fredag den 26. juni kl på grund af pladsmangel. Men det bliver jo også jeres tur engang! NÆSTE SKOLEÅR Kommende 2. og 3.g ere starter tirsdag 11. august 2015 kl

8 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen foregår normalt i hallen. 1. Du skal møde senest 10 minutter før prøvens start. Kommer du for sent til en prøve, betragtes du som udeblevet. Du skal straks henvende dig på kontoret. Rektor kan give tilladelse til, at du deltager i prøven, hvis du ikke har haft mulighed for at have fået oplysninger om opgaven, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet. 2. Du skal selv medbringe dine hjælpemidler - husk det, for skolen har ikke ret mange ekstra eksemplarer til glemsomme elever! 3. Du bliver bortvist fra eksamen, hvis det bliver opdaget, at du har snydt eller hjulpet en kammerat til prøven. Derfor må du ikke henvende dig direkte til andre elever, men skal gøre det gennem en tilsynsførende. 4. HUSK ved prøvens start at tjekke om du har den rigtige opgave. 5. Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og hjælpeark der skal bedømmes. Der skelnes således ikke mellem kladdepapir og indskrivningspapir. Husk at nummerere samtlige ark, der skal bedømmes, og anfør antallet af afleverede ark. Placer arkene i det afleveringsomslag, der ligger på bordet. HUSK underskrift på omslaget. 6. Ved prøver med begrænsninger i hjælpemidlerne må kun det, du skal bruge under prøven placeres på bordet. 7. Husk ved eksamen med delte prøver, at hjælpemidlerne i tasken først må findes frem, når der gives tilladelse til det. Man må godt begynde på 2. del af opgaven, men man må under ingen omstændigheder anvende hjælpemidler, før vagterne har meddelt, at de kan anvendes, og at 2. del af prøven er begyndt. 8. Hvis du under eksamen skal på toilettet eller ud at ryge, skal du henvende dig til én af de tilsynsførende. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som aflevering af opgavebesvarelsen. 9. Det er tilladt at bruge computer i alle fag undtagen delprøverne uden hjælpemidler. Du må ikke under prøverne udveksle oplysninger med andre. Derfor må computerne ikke bruges til at kommunikere med. Du må benytte Gyldendals røde ordbøger eller lignende ordbøger med bøjningsmønstre og uden oversættelsesfunktion. Desforuden må der hentes dokumenter fra Lectio og anvendes e-bøger samt online fagprogrammer anvendt i undervisningen. Det er forbudt at bruge internettet til at søge information samt at kommunikere med omverden. 10. I matematik og engelsk må du ikke anvende computer til den del af prøven, der er uden hjælpemidler. Computeren skal være slukket under denne del, på en bærbar computer er det nok at have skærmen lukket ned. 11. Du har selv ansvar for at kunne betjene dit udstyr og for at foretage den nødvendige lagring af teksten - herunder løbende backup/sikkerhedskopier. Hvis du mister tekst, fordi du har undladt at tage hyppig backup, skal du fuldføre prøven alligevel. Evt. skal 8

9 der arbejdes videre med papir og kuglepen. Du får ikke tilladelse til omprøve, hvis du har undladt at tage backup. 12. Hvis du er færdig med din besvarelse, inden tiden er udløbet, må du hverken tage opgaven eller evt. ikke afleverede papirer med dig ud. Dette gælder også bærbare computere og alle typer for ekstern hukommelse så som f.eks. USB-nøgle. Efter den sidste prøves afslutning kan du hente de ting, som du har efterladt. 13. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal du altid tilkalde en af de tilsynsførende, som kvitterer for afleveringen på forsiden af besvarelsen. 14. Husk at din besvarelse også skal uploades til Lectio. 15. Det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elever forlade sin plads - heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. 9

10 MUNDTLIG EKSAMEN 1. Eksamensplanen fremgår af Lectio, hvis der sker ændringer, vil de kunne ses der. 2. Formen er forskellig fra fag til fag. I denne pjece er de fleste relevante oplysninger samlet. Faglærerne har orienteret om, hvad der særligt gælder for deres fag. 3. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen være dækkende for hele det opgivne pensum. Spørgsmålene tildeles ved lodtrækning. Inden selve eksaminationen har du lov til at stille enkelte forståelsesspørgsmål, uden at det trækker ned i bedømmelsen. 4. Det er lærerens opgave at orientere klassen om, hvilke hjælpemidler, der er tilladt. Det er læreren, der skal sørge for, at eventuelle apparater forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. 5. Du har derimod selv ansvaret for at medbringe hjælpemidler herunder udleverede kopier, rapporter, opgaver, journaler og noter samt eventuelt lommeregner. 6. Eksaminator og censor har ret til at se noterne, men kan ikke tage dem fra eksaminanden. Oplæsning eller afskrivning på tavlen af notater, der er direkte afskrift af bøger, kompendier m.v. tæller ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen af præstationen. 7. Du må gerne medbringe og anvende computer i forberedelseslokalet. Du skal dog være opmærksom på, at kommunikation med omverden f.eks. via adgang til internettet er strengt forbudt og medfører bortvisning fra eksamen. Held og lykke ved eksamen! NØGLEAFLEVERING Til alle 3.g elever, der har et garderobeskab Aflever venligst nøglerne til jeres garderobeskabe inden eksamensperioden starter. Ved aflevering af nøglen på kontoret vil I få jeres depositum retur. 10

11 HVIS DU BLIVER SYG Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du hurtigst muligt give rektor besked. Får rektor ikke besked inden prøven, skal du vente til næste år med at gå til eksamen, medmindre du får dispensation! Du skal aflevere en lægeattest til skolen så hurtigt som muligt for at kunne gå til sygeeksamen senere. Hvis du bliver syg under en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du bede den tilsynsførende om at tilkalde rektor og bede ham om lov til at forlade prøvelokalet. Du skal nu samme dag have fat i en læge. Med en lægeattest kan du få lov til at aflægge ny prøve. Lægeattesten afleveres hurtigst muligt på skolen. Har du gennemført prøven, selvom du var syg, kan du ikke komme til en ny prøve, selvom du kommer med en lægeattest. SYGEEKSAMEN, HVORNÅR OG HVORDAN? Hvis du bliver syg i eksamensperioden og derfor ikke kan komme til eksamen i et eller flere fag, kan du i stedet deltage i sygeeksamen. Skriftlig sygeeksamen afholdes i august. De mundtlige sygeeksamener vil blive lagt inden for den almindelige eksamensperiode, såfremt det er muligt - hvis ikke afholdes de i august. Sygeeksamen foregår efter de samme regler som almindelig eksamen, og den omfatter alle de prøver, som du ikke fik taget ved den almindelige eksamen. HVORNÅR FÅR DU RESULTATET? Resultatet af de mundtlige eksamener får du umiddelbart efter eksaminationen. De skriftlige opgaver bliver straks efter prøven sendt til to censorer, der hver for sig vurderer dem. Et stykke ind i juni mødes censorerne fra hele landet til censurmøde. Her skal de nå til enighed om karaktererne, som så sendes til skolerne, hvorefter de offentliggøres på Lectio (jf. kalenderen). 11

12 KLAGER Hvis du vil klage over de givne karakterer eller forhold i forbindelse med eksaminationen, skal du henvende dig til rektor snarest muligt. Du skal være opmærksom på, at en eventuel formel klage skal afleveres skriftligt til rektor inden 2 uger efter, at afgørelsen/karakteren er blevet meddelt (ved sommereksamen dog senest mandag den 29. juni). Det er vigtigt, at du præciserer og begrunder dine klagepunkter. EKSAMEN PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hvis du ikke bliver indstillet af skolen til eksamen på normale vilkår, kan du komme til at gå til eksamen på "særlige vilkår". Hvis det sker, skal du være opmærksom på følgende: 1. Du skal følge undervisningen på normal vis resten af året. Hvis du forsømmer meget, kan skolen nægte dig overhovedet at gå til eksamen! 2. Du får ingen årskarakter. Det er kun eksamenskarakterer, der tæller. Dog tæller eksamenskarakterer og årskarakterer fra 1. og 2.g med i eksamensgennemsnittet. 3. Du skal til prøve i alle fag, der afsluttes efter 3.g. 4. Du får dato og klokkeslæt for dine prøver at vide samtidig med resten af klassen. Det gennemsnit, som du opnår ved dine eksamenskarakterer, giver de samme vilkår som et almindeligt gennemsnit (inkl. årskarakterer) ved optagelsen på de videregående uddannelser. SNYD Bliver man taget i snyd i forbindelse med en prøve, bortvises man fra prøven og bliver dermed ikke student i indeværende skoleår. 12

13 DUMPET. Du er dumpet, hvis dit samlede vægtede gennemsnit er under 02. Hvis du undervejs i eksamensperioden kan se, at du er på vej til at dumpe, vil det stadig være en god ide, at gå op til de resterende prøver, da du senere kan tage nogle af fagene, hvor du har dårlig karakterer om som enkeltfag. Hvis du tror, at du er på vej til at dumpe, er det vigtigt, at du hurtigt tager kontakt til din studievejleder eller en fra ledelsen, så vi kan tale om, hvilke muligheder der er. ANSØGNING TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Ansøgning til videregående uddannelse foregår elektronisk. Søger du ind på en videregående uddannelse straks efter eksamen er fristen 5. juli. Du får besked om optagelse den 30. juli. Søger du først ind til næste år eller senere kan du få hjælp af Studievalg Østjylland eller på et af de andre 7 regionale Studievalg-centre, se Husk at ansøgningsfristen til kvote 2 er 15. marts. 13

14 Praktiske forhold og bestemmelser på PG 1. Opstilling Eksamen foregår fortrinsvis i hallen. Du får nærmere information om, hvor du skal være. Udstyr kan opstilles enten om eftermiddagen (efter at dagens eksamener er afsluttet) dagen før prøven eller om morgenen inden prøven. Hallen er åben fra kl Man må gerne lade sit udstyr stå i hallen mellem de enkelte eksamener, men der kan blive tale om, at vi flytter det ned på gulvet, hvis vi skal benytte bordet. Vi anbefaler dog, at bærbare computere fjernes fra hallen. Hallen er aflåst uden for åbningstiden, og der er tyverialarm i rummet. Skulle der alligevel ske indbrud, skal din families familieforsikring dække. Kontroller derfor, at du er forsikret - især hvis du ikke bor hjemme mere. I forbindelsen med opstillingen af udstyret, skal du selv sørge for at afprøve det, så du er sikker på, at det fungerer. Du kan ikke få hjælp af skolen til at opsætte eller betjene dit udstyr. 2. Under prøven/eksamen Ved opstillingen eller umiddelbart før prøven/eksamen starter, opretter du den fil, du skal bruge til besvarelsen. Filen forsynes med en fast toptekst (der går igen på hver ny side). I topteksten skal stå: Skole, navn, klasse, fag og hold. f.eks. Paderup Gymnasium Kirsten Nielsen 3a dansk 3a DA Endvidere skal du sørge for automatisk sidenummerering. Under prøven/eksamen skal du sørge for at lagre teksten jævnligt gerne på både usb-nøgle og harddisk. Det anbefales, at du endvidere sætter dit tekstbehandlings-system til automatisk backup (f.eks. med 5 minutters interval). Sørg også for at få printet teksten ud en gang imellem. Skulle du miste dit arbejde ved et uheld, kan du ikke komme til omprøve med henvisning til, at du har glemt at tage sikkerhedskopi/backup. 14

15 NB! Hvis der under prøven opstår tekniske problemer med din computer eller vanskeligheder med at betjene programmerne, kan du ikke regne med teknisk hjælp fra skolen (selvom vi naturligvis vil prøve at hjælpe dig). Du skal så fortsætte prøven/eksamen uden benyttelse af IT - altså på papir. Det samme gælder, hvis der skulle opstå strømsvigt, der ikke umiddelbart kan afhjælpes. 3. Aflevering Opgavebesvarelsen skal ved prøvens/eksamens udløb foreligge færdigudskrevet på papir med din underskrift på omslaget. Arkene skal være nummereret fortløbende, og de anbringes ved aflevering i et dobbelt eksamensark (omslag), hvorpå du har udfyldt det sædvanlige eksamenshoved og nederst skriver under på, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af dig selv. Opgavebesvarelsen uploades ligeledes til Lectio. Hvis du afleverer før tid, må du ikke tage usb-nøgle og computer indeholdende besvarelsen med ud af lokalet. 15

16 BOGAFLEVERING Bøgerne skal være ren viskede og uden papirindbinding. I vil blive afkrævet erstatning for bøger, som ikke er rene, eller som på anden måde er beskadiget. Bortkomne bøger skal erstattes! For 3.g I skal aflevere alle bøger, som tilhører skolen. Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, skal afleveres i perioden fra torsdag d. 21. maj i tidsrummet kl i bogkælderen. De andre bøger skal afleveres i bogkælderen, når I har været oppe til eksamen. For 2. g Der skal afleveres i følgende fag: Klasse: Afsluttende fag: 2a bi, En, Fy, Ke, ke, Ty 2b fy, ng, ol, re, Ty, dr 2c En, re, Ty, ol 2d, 2e, 2f Sa, fy, ng, ol, re 2h bi, En, Fy, ke, Ma, Sa, Ty 2i Ty, bi, En, Fy, ke 2j, 2k fy, ng, re, Sa, Ty Alle historiebøger skal afleveres inden sidste undervisningsdag. Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, skal afleveres i perioden fra fredag den 29. maj i tidsrummet kl i bogkælderen. De andre bøger skal afleveres, når I har været oppe til eksamen/årsprøve. Bøger fra de fag, som I har valgt på A / B niveau skal ikke afleveres. 16

17 For 1. g Der skal afleveres i følgende fag: Klasse: Afsluttende fag: 1a bk / me / mu / dr kun dem med kunstnerisk fag på C-niveau sa 1b bi, ma, sa 1d bi, ma, sa kun dem med sa på C-niveau bk / me / mu / dr 1e bi, ma, sa kun dem med sa på C-niveau bk / me / mu / dr 1f bi, ma, sa kun dem med sa på C-niveau bk/ dr/ me/ mu 1h bk 1i bk/ me/ mu/ dr 1j bi, ma, sa kun dem med sa på C-niveau 1k bi, ma Alle historiebøger skal afleveres inden sidste undervisningsdag. Bøger fra fag, som I ikke skal op til eksamen i, skal afleveres i perioden efter sidste skoledag i tidsrummet kl i bogkælderen. De andre bøger skal afleveres i bogkælderen, når I har været oppe til eksamen/årsprøve. 17

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2017 1 2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2018 1 2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2016 1 2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2019 1 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2019 Vigtige datoer Fredag den 10. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og mundtlige prøver der afholdes før 24. maj. Torsdag den 16. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Mandag

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 1g og 2g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Vigtige datoer. Eksamensorientering

Vigtige datoer. Eksamensorientering 2018 Vigtige datoer Tirsdag den 16. maj kl.15.00 offentliggøres de skriftlige prøver, og prøver der afholdes før 23. maj. Tirsdag den 23. maj kl. 15.00 offentliggøres hele eksamensplanen. Onsdag den 24.

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 8. maj

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Februar 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Hvad man skal og hvad der kan være en fordel

Hvad man skal og hvad der kan være en fordel Hvad man skal og hvad der kan være en fordel Fælles rammer for eksamen Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Spørgsmål Dette er en generel information om hvad jeg forventer af jer til samtlige eksamener Jeres

Læs mere

Orientering om eksamen og årsprøver 2019

Orientering om eksamen og årsprøver 2019 Odense Katedralskole Orientering om eksamen og årsprøver 2019 1. Generelt om eksamen 2 1.1 Lectio og eksamen 2 1.2 Check din eksamensplan 2 1.3 Adgang til internettet 2 2. Særligt om mundtlig eksamen/årsprøver

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 4 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Generelle regler i forbindelse med eksamen og øvrige prøver

Generelle regler i forbindelse med eksamen og øvrige prøver Eksamens- og prøveinstruks, sommeren 2019 For at alt går rigtigt til, er det vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne vedr. eksamen eller andre prøver. Nedenfor finder du information om, hvordan du skal

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamensorientering 2.g 2019

Eksamensorientering 2.g 2019 Eksamensorientering 2.g 2019 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man bliver

Læs mere

Eksamensorientering for 2.g 2018

Eksamensorientering for 2.g 2018 Eksamensorientering for 2.g 2018 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2018 Eksamensregler 2018 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement

Eksamensreglement Eksamensreglement 2017-18 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1.Indstilling til eksamen... 3 1.2.Selvstuderende... 3 1.3.Offentliggørelse af eksamensudtræk... 3 1.4.Ro ved eksamen... 4 1.5.Sygdom

Læs mere

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener

Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener Retningslinjer - mundtlige/skriftlige eksamener og årsprøver Skolen orienterer eleverne om eksamensreglerne i god tid før eksamen. I orienteringen vil eleverne blive gjort bekendt med eksamensbekendtgørelsen,

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g April 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasium,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen

PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen PC-INSTRUKS på Nakskov Gymnasium og HF ved de skriftlige prøver til hf- og studentereksamen Brug af computer er tilladt ved alle skriftlige prøver bortset fra delprøver uden hjælpemidler. Der er dog mulighed

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere