Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi er på lockoutens formelt 16. dag og jeg holder min fjerde tale til jer. Det har allerede varet lang tid, og det begynder alle selvfølgelig at kunne mærke. Vi ved om nogen, at der er noget dybt psykologisk frustrerende ved at være lukket ude af et fællesskab. Følelsen af, at man ikke kan få lov til at passe sit arbejde og yde sit bidrag til fællesskabet er svær at håndtere for os alle sammen. Og for hver dag der går, bider frustrationen sig mere og mere fast, og det bliver vanskeligere at holde modet oppe og gejsten i hævd. Det er følelser, som vi alle går med, de er fuldt ud forståelige, og vi skal være gode til at give hinanden plads og rum til også at bære disse tunge og humørdræbende følelser. Jeg må i sandhed sige, at I allerede nu har overgået enhver tænkelig forventning om aktiv deltagelse. Vi har været klar fra start, og Jeanette har sammen med aktionsgrupper, koordineringsgrupper, mediegrupper, og diverse andre grupper formået at skabe fundamentet for et aktivitetsniveau, som i den grad er Ballerup værdigt. Vi har stået med vores budskaber på gader og stræder, hovedveje og biveje, cykelstier og torve, stationer og parkeringspladser. Der har været dans og sang, hujen og råben, elevarrangementer, alskens demonstrationer, dialog med borgere, motionsløb, og meget, meget mere. Og det har været præget af et forbløffende overskud og en utrolig vilje, som I har al mulig grund til at være mere end stolte over. Jeg ranker i hvert fald ryggen, når jeg fortæller, at jeg er lærer, og når jeg tilmed kan sige, at jeg er fra Ballerup, så bliver det ikke bedre! Vi har fået rigtig meget positiv feedback undervejs, og der er heller ikke nogen tvivl om, at befolkningen sympatiserer med os lærere. Det er følgende tilkendegivelse fra en Lundebjergforælder et meget fint eksempel på: Kære lærere i Ballerup Tak for mange festlige indslag her under lockouten. Hvor er det flot at I viser kampgejst med højt humør også selvom det snart må gøre ondt at være i konflikt. Hold humøret og gejsten, vi er mange der er med Jer! Men det er desværre først og fremmest, fordi vi er sådan nogle søde, betænksomme og ordentlige mennesker, at vi har majoriteten af befolkningens umiddelbare opbakning. Selve kernen i konflikten forstår ingen andre end os selv. Og det er et betydeligt problem for os, at vi dybest set ikke har befolkningens forståelse for og opbakning til arbejdstidsspørgsmålet. Situationen er fortsat aldeles alvorlig, og der er ikke rigtig sket nogen betydningsfulde skred. Forhandlingssituationen er fortsat fuldstændig fastlåst; Danmarkshistoriens største lockout. Fyldt af ubehagelige fordomme og udtalt mistillid. For første gang er en offentlig overenskomstforhandling gået i hårdknude i Forligsinstitutionen uden en mæglingsskitse. Det er bekymrende, og det vakuum vi alle går rundt i, tynger os mere og 1

2 mere. KL står fast på deres krav om, at vi skal give køb på aftaleretten på arbejdstiden, og LC holder fast i, at det ikke er et krav, vi kan honorere. KL s formand har op til weekenden sendt Anders Bondo en noget ejendommelig opfordring om at genoptage forhandlingerne. Her i står blandt andet: Kære Anders Kom nu til forhandlingsbordet! Lærerne i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentrene har nu været i konflikt i 2 uger med store konsekvenser for eleverne. Tiden er kommet til at lægge mediestrategier og forsøg på at påvirke Folketinget til side, og møde op til reelle forhandlinger, for at sikre dine medlemmer det bedst mulige resultat. I forhold til dette hovedkrav har du og LC overhovedet ikke rykket jer undervejs i forhandlingerne. Michael Ziegler har gentagne gange siden sammenbruddet i forligsinstitutionen ringet til dig og opfordret til bevægelse på det punkt, men forgæves. Der er ingen reel forhandlingsvilje. I stedet vælger du at tage alle dine medlemmer som gidsler i en opslidende konflikt, der ikke bringer folkeskolen videre, tværtimod. Og du tager alle elever og forældre som gidsler i kampen for at opretholde Danmarks Lærerforenings særrettigheder. Jeg synes, tiden er inde til, at du sætter dig til forhandlingsbordet med reel forhandlingsvilje, så lærerne kan få overenskomster med indhold, der svarer til andre personalegrupper. Det er tydeligt, hvad KL nu forsøger; dels at skyde skylden og ansvaret for konflikten over på os, dels at sætte en kile ind mellem medlemmerne og Danmarks Lærerforening. Vi så det også i den ellers udmærkede debat i torsdags, med Clement som ordstyrer, hvor Ziegler prøvede at male det billede, at der er henholdsvis lærerforeningen og medlemmerne. I husker nok, at Ballerup Kommune prøvede det samme de gange, hvor vi var i konflikt. Og her fik de det klare svar, at vi lærere er Ballerup Lærerforening. På samme måde er det afgørende, at vi nu, uagtet forskellige holdninger til, hvordan og hvorfor denne konflikt er opstået og hvilken løsning, der skal til, entydigt melder ud; jeg er Danmarks Lærerforening vi er Danmarks Lærerforening! Vi arbejder i en politisk ledet organisation, hvor nye vinde blæser med jævne mellemrum. Her er vi som fagforening det faste holdepunkt i udviklingen. Forholdene på vores område kan ikke direkte sammenlignes med forholdene på det private arbejdsmarked, skønt arbejdsgiveren gør alt for at servere en anden sandhed. For mig at se forholder det sig på det offentlige område sådan, at en aftale er en betydelig forudsætning for, at begge parter opnår ejerskab til arbejdet og udviklingen og på den måde skaber fælles mening og værdi i det daglige. Og den bedste undervisning skabes kun gennem åbenhed, ligeværd og tillid til, at begge parter har et fælles mål. Hvis vi ender i en situation, hvor magthaveren med et lovindgreb tvinger os tilbage til arbejdet, selvom vi ikke er tilfredse med aftalen, eller hvad vi nu skal kalde det, vi får - så vil det på længere sigt få negative konsekvenser for folkesko- 2

3 len. For at et uddannelsessystem skal være succesfuldt, er det nødvendigt med lærere, der er dygtige og motiverede. Blandt andet også derfor er jeg meget foruroliget over, at der bruges så forsvindende lidt tid på at forhandle og så abnormt meget tid på at føre mediekrig. Parterne bør arbejde meget hårdt på at finde en løsning. Men det er selvfølgelig nærmest umuligt, når det mest ophøjede mål for KL synes at være at tvinge os til fuldkomment at acceptere netop dét, som vi allernødigst vil. På den lange bane er det en destruktiv strategi. De vinder kampen, men vinder de også krigen? I Ballerup fortsætter vi heldigvis med at have en konstruktiv dialog, og i dag har borgmesteren og undertegnede, i øvrigt på initiativ af borgmesteren, endnu en gang en pressemeddelelse ude. Denne gang under overskriften: Kom tilbage til forhandlingsbordet. Heri citeres Jesper for følgende: Jeg synes, at det er meget ærgerligt, at det er endt med en lockout. Vi har et godt samarbejde med Ballerup Lærerforening, så vi ville gerne have været en lockout foruden. Jeg vil stærkt opfordre KL og Danmarks Lærerforening til at vende tilbage til forhandlingsbordet, så børn og lærere igen kan komme i skole. Og jeg selv citeres for: Konflikt og lockout er ikke vejen frem. Det er vores erfaring, at langtidsholdbare løsninger opnås ved forhandling. Vi er fælles om at drive folkeskolen, så vi skal også være fælles om at nå en løsning på, hvordan vi gør det. Diktater og manglende forhandlingsvilje giver ingen gode resultater. Vel er der tale om gratis udmeldinger fra os begge to, men jeg er faktisk helt sikker på, at Ballerup Kommune oprigtigt ønsker en aftale med os. Og det er blandt andet det, som borgmesteren gør alt for at gøde jorden for. Det helt afgørende bliver jo selvsagt, hvad grundlag vi får at aftale noget på. Kommer der en lokal aftaleret, og hvad bliver rammen i så fald for den? Uanset hvad er det principielt bekymrende, at vi bevæger os væk fra centralt fastsatte rammer for noget så afgørende som arbejdstiden for de lærere, der holder folkeskolens og dermed elevernes fremtid i deres hænder. Lad os antage det yderst sandsynlige udfald, at gymnasielærermodellen i en eller anden variation bliver udgangen på konflikten. Se det store billede for jer: De enkelte skoler får udmeldt et budget fra den respektive kommune, og forberedelsen aftales mellem leder og medarbejdere. En fattig og rig kommune melder mål og midler forskelligt ud. Den fattige kommune må nøjes med lovgivningens mindste undervisningstimetal og må endda skære i forberedelsestiden, mens den rigeste kommune satser voldsomt på at udvikle børnenes muligheder. Her er plads til både flere timer og tid til grundig forberedelse. Vist har vi kommunalt selvstyre, men netop børns lige ret til god undervisning har vi altid vægtet højt her i landet. KL s forslag om at reducere forberedelsestiden kan altså let gå hen og skævvride børnenes muligheder i opvæksten, hvilket ikke just vil være til gavn for nogen. Det skulle heller ikke undre mig, om de bedste lærere søger til de kommuner, som anerkender, at god undervisning fordrer en god forberedelse i et tillidsfuldt samarbejde. Men KL vil åbenbart medvirke til at skævvride undervisningens kva- 3

4 litet i medlemskredsen af kommuner. Eller også forholder det sig bare sådan, at de simpelthen ikke ser en sammenhæng mellem forberedelse og kvalitet. Tilgiv den uoplyste! I Danmarks Lærerforenings endegyldigt sidste udspil i Forligsinstitutionen forelå et forslag til en pulje til forberedelsestid, men også dette blev afvist af KL. Heri lå ellers muligheder for at forhandle et kompromis på plads til gavn for alle berørte. Men KL ønskede altså at være stålsatte i deres krav til lærerne. Intet kompromis ingen gylden middelvej. Jeg har tidligere her fra talerstolen peget på, at dagen i dag kunne have været dagen, hvor vi fik et lovindgreb. Det ser ikke ud til at blive tilfældet. Men jeg sagde også, at der var tale om gisninger, og sådanne kan I langt hen ad vejen foretage på et ligeså kvalificeret niveau som mig. Jeg tror, vi må tegne det billede, at der enten kommer et regeringsindgreb en af de nærmeste dage, eller også skal vi hen på den anden side af 1. maj medmindre vi selvfølgelig selv giver os. Jeg håber bestemt ikke, at sidstnævnte bliver aktuelt, for det er udover enhver tvivl, at for hver dag der går, bliver lærerne stadig mere indebrændte, bitre og fortørnede med det til følge, at reparationstiden efterfølgende bliver tilsvarende mere langstrakt og uoverskuelig. Det bliver så sandelig lidt af en mundfuld at få samlet små lærere op, som føler sig menneskeligt trådt under fode og økonomisk misbrugt af en arbejdsgiver, som tilmed har ageret både udemokratisk, kynisk, utroværdigt og med en hidtil uset magtarrogance. Som Bondo, frustreret og opildnet af folkemassen, råbte i torsdags på slotpladsen: Vi er trætte af den teknokratiske styring, vi vil have demokratiet tilbage. Hvis I ikke kan forstå det, så smider vi jer ud! Den danske model er en noget aparte størrelse på det offentlige arbejdsmarked. Hvad er reelt lønmodtagernes våben? Det er meget svært at få øje på. Dels tjener arbejdsgiveren penge på at sende sine ansatte på gaden, dels er produktionstabet ikke særlig tydeligt for nogen. Vi ved, det er der, men det er svært at måle og veje i øvrigt ligesom alt det andet, vi beskæftiger os med! Måske arbejdsgiveren ville vægre sig mere mod en så offensiv forhandlingsstrategi, hvis de lockoutede som minimum havde krav på dagpenge men det med dagpengene er vist heller ikke rigtig en vindersag! Modløshed er en stærk følelse, og den kan let føre til dystre tanker og ukonstruktive overvejelser. Og vi hverken kan eller skal se bort fra, at der også et økonomisk aspekt ved det her, som helt forståeligt vil komme til at fylde mere og mere for hver dag, der går. For eneforsørgere og lærerpar er situationen specielt alvorlig. Konfliktlånsmodellen er en rigtig god løsning for os som forening, men selv kloge og kompetente løsninger ændrer ikke på det forhold, at Særlig Fond solidarisk skal fyldes op igen som værn i fremtidige arbejdskampe. Det er fællesskabet og solidariteten i al sin indlysende enkelthed og det er dybest set disse værdier der er fagbevægelsens stærkeste og måske eneste trumfkort. Dem er vi nødt til at holde fast i, hvis vi også vil have en fagforening i fremtiden. Uagtet modløsheden er vi pinedød nødt til at trække hinanden op ved hårrødderne, for vi får intet ud af at grave os ned. Derfor er tiden nok ved at være inde til, at vi omlægger vores aktiviteter, så de sigter mindre mod omverdenen og mere mod at opbygge os selv. Vi har brug for at komme hinanden ved, sætte ord på frustrationen og måske sigte mere mod større, fælles, moralopbyggende aktiviteter og aktioner og mindre mod de lokale. Og så 4

5 skal vi give hinanden en pause fra aktiviteterne, således at der måske planlægges med en aktionsfri dag eller to om ugen. Til gengæld skal vi holde fuld damp på de dage, hvor vi er på. Ingen skal have dårlig samvittighed over at føle, at det her er hårdt. Det forholder sig vel nok sådan, at selve lockoutprogrammet er mindre anstrengende end det, som en normal arbejdsuge byder os, men situationen er tyngende og dræner vores energi på en helt ekstraordinær måde. Sådan er det! Det er en kendsgerning, og det kan vi lige så godt være ærlige omkring. Vi er nok også ved at være dér, hvor vi så småt er tvunget til at forholde os til, hvordan vi agerer, når lockouten er bragt til ende ved et lovindgreb, som ligner det, vi kender på gymnasieområdet, eller vi selv har skrevet under på selvsamme. For alt andet end det værst tænkelige scenarium er vel efterhånden umuligt at forstille sig. I Styrelsen gør vi os allerede temmelig nøje overvejelser over de forskellige perspektiver, der tegner sig. Det første og mest afgørende valg, vi kommer til at træffe, er, hvordan vi vil møde den nye virkelighed. Det er helt oplagt, at alle vil møde på arbejde igen i en tilstand, som vil være præget af alt andet end begejstring og engagement. Spørgsmålet er så, hvor længe, vi skal holde fast i den tilstand, for det er langt hen ad vejen et valg, vi selv træffer. Vi vil dybest set skulle træffe det grundlæggende valg, om vi går konstruktivt ind i den nye virkelighed og medvirker til at skabe og udfylde de nye rammer, eller om vi føler os trådt så meget på, at arbejdsgiveren kan ryge og rejse og selv finde ud af det. Så tager vi det skidt, de byder os, og gør kun det allermest nødvendige. Civil ulydighed kan blive en dyd. Men hvor længe kan vi holde til den tilgang, og tjener den vores eget bedste? Det er helt klart, at Styrelsen vil bede generalforsamlingen om at tage stilling til disse principielle spørgsmål, når vi kender det konkrete udfald. Vi vil i Styrelsen bestræbe os på at være så meget på forkant, at vi vil kunne opstille nogle klare veje og valg for jer. En konflikt er ikke godt for meget. Og konflikten er i virkeligheden heller ikke vores. Vi kommer til at opleve et produktionstab i både menneskelig og økonomisk forstand. Og det falder sikkert også sådan ud, at vi vil have kæmpet os igennem en konflikt, lidt undervejs, for blot at stå på den anden side med noget, der er ringere end det, vi havde før. Det er de barske kendsgerninger. Jeg er omvendt også sikker på en anden ting; vi kommer som faggruppe styrket ud af konflikten. Jeg oplever i øjeblikket et fælleskab baseret på engagement og vilje til at gøre en forskel. Det er et særligt fællesskab, som ikke ville være opstået uden konflikten. Og vi skal ikke underkende, at der samtidig foregår en stærk fagpolitisk opdragelse af os alle sammen. Så når alt dette er omme, og vi ikke længere render rundt på gader og stræder i gule veste, står vi altså alligevel tilbage med noget, som er dyrebart. Den stærke følelse af fællesskab og en oplevelse af, at vi kæmpede for en fælles sag. Og det er ikke noget, man kan købe sig til. Hvordan historikerne i eftertiden vil behandle det her, er ikke godt at vide, men spændende bliver det at se og være en del af. Forestillingen er ikke slut, før den fede dame har sunget, hedder det sig. Hvem den fede dame er, og hvornår hun synger, ved jeg ikke, men vi må sammen kæmpe videre indtil da. Kun sammen kan vi gøre en forskel fortsat god kamp! 5

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere