Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014"

Transkript

1 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon Skole Udfordringerne med at sikre kvalitet og et godt arbejdsmiljø i folkeskolen og på øvrige arbejdspladser er store. Det seneste år har været urimeligt barskt med nedskæringer, omorganiseringer og lockout. Lærerforeningen lokalt og centralt er på sporet i forhold til at sikre ordentlige rammer for vores arbejde i fremtiden, der er desværre lang vej igen. Der er således en stor opgave i forhold til at sikre ordentlige vilkår og ressourcer, hvilket bliver den væsentligste opgave jeg som formand, vil koncentrere mig om, i den kommende periode. Ordentlige arbejdsforhold er mere end de rette fysiske arbejdspladser. Det handler også om anerkendelse og respekt, så vi med vores faglighed sikres de nødvendige rammer til selvstændigt og professionelt at udføre arbejdet. Alle medlemmer bør sikres et fleksibelt og tilstrækkeligt råderum, hvorigennem vi har mulighed for at yde en professionel indsats og fungere som hele mennesker også udenfor arbejdslivet. Tina Svarre Hasselager Himmelev Skole Efter to travle og meget udfordrende år genopstiller jeg til kredsstyrelsen og næstformandsposten i Roskilde Lærerforening. Politikere taler om kvalitet og øget faglighed; men de fleste af deres beslutninger peger i modsat retning. Kravene til lærerne er stadigt stigende, mens ressourcen i bedste fald er uforandret. Der er i tiden et ensidigt fokus på skolens out-put med termer hentet fra fagøkonomers overdrev og uden smålig skelen til demokratiske idealer om dannelse og medindflydelse. I kredsstyrelsen vil jeg arbejde for at fastholde fokus på lærernes professionalisme. Lærerne kan både levere kvalitet og øget faglighed. Men det har som altafgørende forudsætning, at vi medinddrages og har mulighed for at udføre opgaven under ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal Roskilde Lærerforening være en engageret og uomgængelig del af det kommunale billede af folkeskolen, hvor kendetegnene er: - synlighed, nærvær og tilgængelighed for den enkelte lærer - et stærkt TR-arbejde på alle niveauer - saglighed og professionalisme i alle sammenhænge Roskilde Lærerforening, Møllehusvej Roskilde tlf. - Find os på facebook

2 2 VALG AF NÆSTFORMANDSSUPPLEANT I Roskilde inkluderer skolerne flere elever end landsgennemsnittet. Jeg vil arbejde for, at kommunen holdes fast på, at alle elever får det rigtige undervisningstilbud og at lærerne ikke presses så hårdt, at de bliver syge af deres arbejde. VALG AF KONGRESDELEGEREDE Karen L. Pedersen Se præsentation under valg af næstformandssuppleant Karen L. Pedersen Tjørnegårdsskolen Forårets overgreb sidder stadig i os alle. Den retorik vi blev mødt med fra vores øverste arbejdsgiver, har trukket dybe spor hos medlemmerne. Men vi kom ikke krybende på vores grædende knæ. Nej, vi stod fast og vi stod sammen. Vi skal stadig stå fast og vi skal stadig stå sammen. Den kommende tid kan udfordre sammenholdet. Jeg vil fremover i kredsstyrelsen og som kongresdelegeret arbejde for, at regnedrengene fra Moderniseringsstyrelsen, ikke får held med at knække den stærkeste fagforening i Danmark Danmarks Lærerforening. I de sidste 6 år i kredsstyrelsen og seneste år på kredskontoret har jeg været en del af det politiske arbejde. Som kongresdelegeret vil jeg være en endnu større del af foreningens politiske og strategiske arbejde fremover. Jeg vil bakke op om denne og udfordre den, hvor det er nødvendigt. Jeg vil lokalt arbejde for, at RLF igen kommer med ved forhandlingsbordet. Vi vil have indflydelse på lærernes arbejdsvilkår og vi bider os fast. Jeg tror på, at vi ved at give lærerne valget om fleksibilitet, kunne ha favnet hele lærergruppen i et forsøg på at få det bedste ud af Lov 409. Det er ikke normalisering, at lærerne skal være tilstede i timer om ugen og det er ikke normalisering, at vi ikke får gode kollektive aftaler, der sikrer at arbejdet kan udføres professionelt. Kasper Broeng Østervangsskolen Tilidsrepræsentant siden 2009 Kredsstyrelsesmedlem siden 2012 Motivation for opstilling til kredsstyrelsen Arbejdet som lærer er og skal opleves meningsfuldt både for os lærere, og for de elever som vi underviser. Forårets lockout og det efterfølgende lovindgreb sprængte de rammer, som har været med til at sikre kvalitet i undervisningen og meningsfuldhed i vores professionelle lærerarbejde. Med Lov 409 og en mistillidsdagsorden fra arbejdsgiversiden (KL), er der lange udsigter til fælles aftaler på nationalt niveau. Derfor skal kampen for at sikre gode rammer for undervisningen kæmpes på kreds- og skoleniveau. Jeg vil være med til at italesætte de faktorer der sikrer, at læreren kan agere professionelt og skabe kvalificeret undervisning, nemlig: Tilstrækkelig individuel forberedelsestid, gode efter- og videreuddannelsesmuligheder samt en fornuftig balance mellem opgaver og resurser. Motivation for opstilling til Danmarks Lærerforenings Kongres Lov 409 afsluttede en kold lockout og erstattede tidligere aftaler mellem KL og DLF. Hovedstyrelsen valfarter nu landet over til

3 3 lyttemøder og forsøger at samle trådende. Her placerer de sig imellem en lømodtager strategi og en professionsrettet strategi for at rumme alle medlemmers holdninger. Foreningen holder fast i en central styring og en forventning om, at kommunerne kommer tilbage til forhandlingsbordet, når de oplever konsekvenserne af Lov 409. Jeg tror ikke, at vi får en aftale i de kommende mange år, der sikrer alle landets lærere. Derfor vil jeg arbejde for, at DLF s struktur grundlæggende ændres. Den enkelte lærer, TR og AMR skal, i endnu højere grad end nu, have kvalificeret støtte og sikres gode arbejdsforhold må ikke blive syge af, at gå på arbejde - kommunen tager deres ansvar for inklusion alvorlig - sikre lønkronerne i Roskilde-tillægget Det kan godt være at vi blev kørt over og ligger ned, men vi kan stadigvæk bide dem i benene. VALG AF KASSERER Rune Mikael Kent - Se præsentation under VALG AF KASSERERSUPPLEANT Rune Mikael Kent Gadstrup Skole Kørt over - men med kampgejst intakt Jeg genopstiller som kasserer og stiller op som kongresdelegeret. Jeg blev kasserer da lockouten startede, og det turbulente år har medført, at jeg har mødt mange af vores medlemmer og fået mange samarbejdspartnere, både blandt ansatte i kommunen og i Danmarks Lærerforening. Som suppleant til de kongresdelegerede var jeg med til den ordinære kongres i efteråret, og i løbet af året har jeg mødtes med hovedstyrelsesmedlemmer og diskuteret foreningens politik og Roskildes medlemmers situation. Som kongresdelegeret og kasserer vil jeg fortsætte dette arbejde og kæmpe for at: - vi igen kan lave aftaler - sikre et godt fysisk arbejdsmiljø - én fast arbejdsplads til hver lærer - sikre et godt psykisk arbejdsmiljø vi Anders Ohlsen Trekronerskolen Stiller op som kasserersuppleant og genopstiller til kredsstyrelsen. Roskilde lærerforening er en medspiller i udviklingen af Roskildes skolevæsen. Det vil vi blive ved med at være og fortælle til de nye politikkere og embedsfolk, der kommer til. I kredsstyrelsen vil jeg fortsætte arbejdet for, at vi leverer grundigt gennemarbejdet og værdifuld viden til de mange forskellige fora, som vi deltager i. Når skolereformen evalueres skal de gode resultater ses der, hvor lærerne har haft indflydelse og dialog om opgaver. I kredsstyrelsen vil jeg arbejde for, at de enkelte skolers TR og lærerkollegier får den nødvendige opbakning til gode løsninger i den nye ledelsesform. Vi skal have øje for lærernes arbejdsmiljø og angribe grænseløst arbejde uden at miste lærernes engagement. Derfor er viden om hvordan lærerne arbejder bedst, vigtigt for lærerforeningen. Som lærer i Roskilde skal du

4 4 være stolt og respekteret for dit arbejde og samtidig kunne have et privatliv. VALG AF ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER Anders Ohlsen Se præsentation under valg af kasserersuppleant Karen L. Pedersen - Se præsentation under Kasper Broeng - Se præsentation under valg af kongresdelegerede Rune Mikael Kent Se præsentation under Niels Andersen Fraktion 4 (Hedegårdenes Skole) Genopstiller til kredsstyrelsen BUNDEN ER NÅET Vi er inden for det sidste år blevet trampet på af regeringen og på det groveste svigtet af vores eget byråd. Nu burde det kun kunne gå fremad, men folkeskolen og lærerne står i de kommende år over for kæmpe udfordringer - både med implementeringen af folkeskolereformen, inklusionen og især med at blive inkluderet i den nye arbejdstids aftale. Min tillid til systemet kan imidlertid ligge på et meget lille sted, så derfor jeg stiller op til endnu en periode i kredsstyrelsen med et ønske om og vilje til at indgå i arbejdet med bl.a. at: - Være med til at sikre at der ikke kun går pædagogik i RLF s arbejde, men at vi også stadig er en fagforening, der arbejder for forbedrede løn- og (især) arbejdsforhold for vores medlemmer - Fastholde/styrke sammenholdet mellem lærerne på den enkelte skole - Klæde TR erne på til at klare de mange forventelige nye opgaver/problemer Erfaring: TR i 17 år Kredsstyrelse de sidste 6 perioder Torsten Jensen Vindinge Skole Torsten Jensen lærer på Vindinge skole i 30 år, heraf de 25 som TR. Naturvejleder for Roskilde Kommune i Hedeland i 15 år. Vindinge Skoles AKT- lærer de sidste 4 år. Har siddet 3 perioder i kredsstyrelsen. Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for at forbedre følgende forhold, som alle ligger tæt på "det absolutte nulpunkt". Jeg vil især arbejde hårdt for følgende: - Kollektive aftaler på alle planer, og via TR, RLF og DLF få dem spredt hurtigst muligt. - Aftale om maksimalt lektions-timetal, ca Gode arbejdsforhold ved fuld tilstedeværelse. Dvs. gode arbejdspladser, sammenhængende forberedelsesperioder og gode skemaer. Bl.a. via retningslinjer i MED-udvalget. - Aftale om flexibilitet for de lærere der måtte ønske det. - Tydeliggørelse af den manglende forberedelse. - Stoppe "inklusionsbølgen" der knækker lærerne, og skyller mange flere elever

5 5 over i privatskolerne. - Ikke alle børn kan inkluderes, de der skal inkluderes kræver resurser/hænder og uddannelse af lærerne. - Der bør laves en inklusionsstrategi med klare retningslinjer i kommunen. - Styrkelse af de faglige klubber, så ledere og kommune ikke er i tvivl om, hvor de har os, og hvad vi vil. VALG AF SUPPLEANTER FOR ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER Anne Mette Jørgensen Hedegårdenes Skole Genopstiller som suppleant i Kredsstyrelsen

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere