Comparative Study of Electoral Systems,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006"

Transkript

1 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument Inter-university Consortium for Political and Social Research P.O. Box 1248 Ann Arbor, Michigan

2 Terms of Use The terms of use for this study can be found at:

3 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet September 2002

4 Indhold 8 MODUL 4 Spørgeskema og svarkort Det anvendte spørgeskema Svarkort

5 8 MODUL 4 Spørgeskema og svarkort Spørgeskemaet er opbygget med udgangspunkt i 1998-skemaet 1. Der er så vidt muligt angivet historie på spørgsmålene. Hvor intet er anført, er det gentagelse af Spørgsmål, som går igen fra andre undersøgelser, er gengivelser fra hhv. CSES (The Comparative Study of Electoral Systems har også sin egen del af skemaet), BOL (Borgerne og lovene), Demoned (Demokrati fra neden) og Medborgerundersøgelsen Den tekniske rapport fra valgundersøgelsen 1998 inklusiv kort kan downloades fra 211

6 8.1 Det anvendte spørgeskema Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp.1 (CSES-M2 sp. Q5) (v1a v1d) Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Noter: PROBE: Kan De nævne flere vigtige problemer? (GERNE FLERE SVAR) Sp. 1A (CSES-M2 sp. Q6) (v2) Og når De tænker på dette problem/det vigtigste af disse problemer, hvor god synes De så regeringen har været til at løse dette problem i de sidste 3-4 år? Har regeringen været: (VIS KORT 1) 1. Meget god 2. God 3. Dårlig 4. Meget dårlig Sp. 2 (v3a v3f) Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? (INT: MULIGHED FOR FLERE SVAR) 1. Nej, har ikke snakket om politik (v3a) 2. Ja, med familie (v3b) 3. Ja, med venner (v3c) 4. Ja, med kolleger (v3d) 5. Har ikke familie/venner/kolleger (v3e) (v3f) Sp. 3 (v4) Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? 212

7 1. Meget 2. Noget 3. Kun lidt 4. Slet ikke Sp. 4 (CSES-M2 sp. Q3,Q4) (v5) Stemte De ved folketingsvalget 20. november? Hvis ja: På hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 80. Husker ikke parti (gå til spm 7) 81. Vil ikke svare om parti (gå til spm 7) 82. Stemte blankt (gå til spm. 6b) Nej: 90. Stemte ikke (gå til 6b) 91. Ikke stemmeret (gå til spm 7) 92. Andre svar (gå til spm 7) Sp. 4A (v6) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP. 4) Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme? 1. I de sidste dage før valget 2. Tidligere i valgkampen 3. Vidste allerede før valgkampen 213

8 Sp. 5 (v7) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP.4) Vil De sige, at De stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte De nærmest, De måtte vælge det mindst onde? 1. Stemte med begejstring 2. Stemte med tilfredshed 3. Stemte med blandede følelser 4. Måtte nærmest vælge det mindst onde Sp. 5B (v8) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP.4) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte, som De gjorde? NOTER: Sp. 6A (v9) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP. 4 jf. svarkategori 1-12) Tænkte De på, at stemme på et andet parti? HVIS JA: Hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej (Ja:) 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 92. Andet svar 9 gå til sp.7 214

9 Sp. 6B (v10) (TIL DEM, DER IKKE HAR STEMT I SP. 4 / SOFAVÆLGERENE jf. svarkategori 90) Tænkte De på at stemme? HVIS JA: Hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej (Ja :) 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 92. Andet svar 9 Sp. 7. (v11 v14) Der var jo også valg til kommunalbestyrelse og amtsråd den 20. november. Sp. 7A (v11) Stemte De ved kommunalvalget? Hvis ja: På hvilken liste? (VIS KORT 2A) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 215

10 12. Kandidat uden for partierne 13. Lokalliste, dvs. andre opstillede lister 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt Nej: 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar Sp. 7B (v12) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Hvad betød mest for dit valg af parti eller liste ved kommunalvalget? 1. Lokalpolitiske spørgsmål 2. Personer på den liste, du stemte på 3. Landspolitiske spørgsmål 4. Andet Sp. 7C (v13) De stemte på et andet parti eller en anden liste ved Kommunalvalget end ved Folketingsvalget, hvad var den vigtigste grund? (INT: FORSØG IKKE AT PRESSE SVARET UD I DE FASTE KATEGORIER SKRIV SVARET UD, HVIS TVIVL.) 1. Lokalpolitiske spørgsmål 2. Personer på listen/partiet ved Kommunalvalget, som jeg gerne ville støtte 3. Det parti, jeg stemte på ved Folketingsvalget, stillede ikke op her i kommunen 4. Andet: (Noter svaret) Sp. 7D (v14) Stemte De ved amtsrådsvalget? Hvis ja: På hvilket parti eller liste? (VIS KORT 2A) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 216

11 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 13. Lokalliste, dvs. andre opstillede lister 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt Nej: 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp. 8 (CSES-M2 sp. Q12,Q13) (v15) Stemte De ved det forrige folketingsvalg i marts 1998? hvis ja: på hvilket parti? (VIS KORT 2B) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Demokratisk fornyelse 13. Kandidat uden for partierne 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar 217

12 Sp. 8A (CSES-M2 sp. Q19) (v16 v 23) Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om De enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra o til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere (INT: LÆS OP) (VIS KORT 3 = 1998/KORT 3) 0. Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet 1 nok om 19. Ved ikke [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v16) 2. B: Radikale (v17) 3. C: Konservative (v18) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v19) 5. O: Dansk Folkeparti (v20) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v21) 7. V: Venstre (v22) 8. Ø: Enhedslisten (v23) Sp. 8B (v24 v31) Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere.. (INT: LÆS OP) på denne skala? (VIS KORT 3 = 1998/KORT 3) 218

13 0. Synes meget dårligt om Synes virkelig godt om 1 nok om 19. Ved ikke [Mimi og Glistrup udeladt] Poul Nyrup Rasmussen (v24) Marianne Jelved (v25) Bendt Bendtsen (v26) Holger K. Nielsen (v27) Pia Kjærsgaard (v28) Jann Sjursen (v29) Anders Fogh Rasmussen (v30) Frank Aaen (v31) Sp. 9 (CSES-M2 sp. L-Q18) (v32) Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter De Dem selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF er eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et bestemt parti? 1. Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti (gå til sp. 10) 2. Nej, ikke tilhænger af noget parti (gå til sp. 12) 3. I tvivl (gå til sp. 12) (gå til sp. 12) Sp. 10 (CSES-M2 sp. L-Q18a,L-Q18b) (v33) [Hvis partitilhænger, jf. JA i sp. 9] Hvilket parti er der tale om? (VIS KORT 2C) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 219

14 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andet Sp. 11 (CSES-M2 sp. L-Q18e) (v34) [Hvis partitilhænger, jf. JA i sp. 9] Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist? 1. Stærkt overbevist 2. Ikke stærkt overbevist Sp. 12 (CSES-M2 sp. L-Q18c,L-Q18d) (v35) [Hvis ikke tilhænger, i tvivl eller ved ikke i sp. 9:] Er der alligevel et parti, som De synes De står nærmere end andre partier? [Hvis ja:] Hvilket parti? (VIS KORT 2C) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej, ikke noget parti nærmest 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andet 220

15 Sp. 14 (v36) Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti? 1. Ja, er medlem 2. Nej, men tidligere medlem 3. Nej, har aldrig været medlem Sp. 15 (v37 v50) Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? (INT: LÆS UDSAGNENE OP ENKELTVIS. AFVENT SVAR, FØR DU GÅR TIL NÆSTE UDSAGN) 1. Socialdemokratisk ledet regering 2. Borgerlig regering 3. Ingen forskel Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed (v37) Til at bekæmpe arbejdsløsheden (v38) Til at varetage Danmarks interesser i EU (v39) Til at sikre miljøet (v40) Til at sikre lov og orden (v41) Til at sikre borgernes medbestemmelse i samfundet (v42) Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed (v43) Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik (v44) Til at tilgodese børnefamiliernes behov (v45) Til at sikre tilfredsstillende forhold for ældre (v46) Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen (v47) Til at sikre en god undervisning i folkeskolen (v48) Til at repræsentere Danmark i internationalt samarbejde (v49) - Og hvilken regering tror De, ville give Dem selv flest penge til rådighed? (v50) Sp. 16 (v51 v56) Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 221

16 Sp. 16A (v51) Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16B (v52) Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16C (v53) Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: forretninger. Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne 222

17 Sp. 16E (v54) Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: B siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16F (v55) Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke berører os selv. B siger: udviklingen. Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16G (v56) Man diskuterer også valgfrihed mellem offentlige hospitaler og privathospitaler. A siger: Pengene bør følge patienten, så patienterne selv kan vælge, om de vil have behandlingen udført på et offentligt hospital eller et privat hospital (f.eks. hvis de står på venteliste). B siger: Hvis vi begynder at give mulighed for at vælge behandling på privathospitaler, bliver det alt for dyrt for samfundet og kan betyde en forringelse af det offentlige sygehusvæsen. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne 223

18 Sp. 17 (v57) Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: (VIS KORT 4 = 1998/KORT 4) 1. Velfærdsstrategien : Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentligt ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien : Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne samt på de servicejobs i erhvervene, dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener De så, er den bedste? 1. Velfærdsstrategien 2. Eksportstrategien 3. Ingen af dem Sp. 17A (v58 v59) Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede Dem svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (VIS KORT 5) 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere i) Hvordan er Deres egen og Deres families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3-4 år siden? (v58) ii) Hvordan synes De den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3-4 år siden? (v59) 224

19 Sp. 17B (CSES-M2 sp. Q7) (v60 v69) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Hvor godt mener De, at Nyrup-regeringen har håndteret de følgende områder i de sidste 3-4 år? (VIS KORT 6) 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt 1. Økonomien (v60) 2. Beskæftigelsen (v61) 3. Velfærden (v62) 4. Skatterne (v63) 5. Kriminaliteten (v64) 6. Miljøet (v65) 7. Kvaliteten af den offentlige service (v66) 8. Den sociale ulighed (v67) 9. Flygtninge- og indvandrerpolitikken (v68) 10. Og tilsvarende vil vi gerne høre Deres vurdering af Regeringens arbejde generelt de sidste 3-4 år (v69) Sp. 18 (v70 v71) Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: (VIS KORT 7 = 1998/KORT 5) Hvilket mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste Vigtigste (v70) (KUN 1 KRYDS) Næstvigtigste (v71) (KUN 1 KRYDS) 1. At opretholde lov og orden 2. At give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger 3. At bekæmpe prisstigninger 4. At beskytte ytringsfriheden 225

20 Sp. 19 (v72 v88) Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? (VIS KORT 8 = 1998/KORT 6) 1. For mange penge 2. Passende 3. For få penge 1. Forsvaret (v72) 2. Sundhedsvæsenet (v73) 3. Uddannelse (v74) 4. Folkepension (v75) 5. Miljøproblemer (v76) 6. Kulturelle formål (v77) 7. Børnehaver og vuggestuer (v78) 8. Politiet (v79) 9. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte (v80) 10. Bistandshjælp til den enkelte (v81) 11. Broer og motorveje (v82) 12. Ulandsbistand (v83) 13. Flygtninge og indvandrere (v84) 14. Barselsorlov (v85) 15. Hjemmehjælp (v86) 16. Kollektiv transport (v87) 17. Boligsikring og boligydelse (v88) Sp. 19A (v89 v94) Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. (VIS KORT 9 = 1998/KORT 7) 1. Udmærket 2. Ganske godt 3. Ikke helt godt 4. Dårligt 1. Bibliotekerne (v89) 2. Sygehusene (v90) 3. Folkeskolen (v91) 226

21 4. Børnehaver og vuggestuer (v92) 5. Hjemmehjælpen (v93) 6. Aktiveringssystemet for ledige (v94) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp. 20 (v95 v99) Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville De da foretrække? Sp. 20A (v95) A. Lavere skatter, eller B. Forbedring af den offentlige service 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20B (v96) A. Lavere skatter, eller Afdrag på statsgælden 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20C (v97) A. Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af ejendomsværdiskatten 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20D (v98) A. Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af moms og afgifter 1. Foretrække A 227

22 2. Foretrække B Sp. 20E (v99) A. Sænkning af indkomstskatten for de laveste indkomster B. Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster 1. Foretrække A 2. Foretrække B Sp. 21 [sp.24a 1998] (v100) Den tidligere regering gennemførte en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Mener De, at disse stramninger var passende, gik for vidt, eller var de ikke vidtgående nok? 1. Passende 2. For vidtgående 3. Ikke vidtgående nok Sp. 24 (v101 v136) Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: (VIS KORT 10 = 1998/KORT 8) INT: LÆS UDSAGNENE OP ÉT AF GANGEN OG AFVENT SVAR, FØR DU LÆSER NÆSTE UDSAGN OP Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken/eller 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig 228

23 1. Ejendomsværdiskatten bør sænkes (v101) 2. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag (v102) 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser (v103) 4. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger (v104) 5. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart (v105) 6. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser (v106) 7. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivet (v107) 8. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde (v108) 9. De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed (v109) 10. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag (v110) 11. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private (v111) 12. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere (v112) 13. Overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet (v113) 14. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag (v114) 15. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse (v115) 16. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker (v116) 17. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne (v117) 18. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter (v118) 19. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det (v119) 20. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer (v120) 21. Ejendomsværdiskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned. (v121) 22. De grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret (v122) 23. Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande (v123) 24. Gennemgående er jeg ganske optimistisk med hensyn til, hvordan det vil gå med Danmark og danskerne i fremtiden (v124) 25. Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed (v125) 26. Danmark bør arbejde for en bedre fordeling af jordens ressourcer, også selvom det betyder, at vi i lande som Danmark må gå ned i levestandard (v126) 27. Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i andre lande (v127) 28. Verdenssituationen ser mere truende ud, end den gjorde for 2-3 år siden (v128) 29. Der er betydelig risiko for, at Danmark bliver udsat for et større terrorangreb inden for den næste 2-3 år (v129) 30. Det var rigtigt at ændre på efterlønsordningen. (v130) 31. Islam udgør en alvorlig trussel mod dansk kultur (v131) 32. Hvis man ikke passer på, vil andre udnytte én (v132) [BOL] 33. Der er få mennesker, som man kan stole fuldt og helt på (v133) [BOL] 34. Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred. (v134) 35. Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde. (v135) 36. Indvandreres ret til familiesammenføring bør begrænses kraftigt. (v136) 229

24 Sp.24A. [BOL] (v137) Synes De, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes De ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? Stole på de fleste Kan ikke være forsigtig nok Ved ikke Ubesvaret Sp. 25 (v138 v153) Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der er kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. (VIS KORT 10 = 1998/KORT 8) 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken/eller 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener (v138) 1A. Politikerne i min kommune tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener (v139) 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet (v140) 2A. Man kan i almindelighed stole på, at kommunalpolitikerne i min kommune træffer de rigtige beslutninger for kommunen. (v141) 3. Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation (v142) 4. I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener, uenigheden skyldes mest taktik (v143) 5. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår (v144) 6. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål (v145) 7. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge (v146) 8. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår (v147) 9. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om (v148) 10. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige med op (v149) 11. Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU (v150) 13. EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning (v151) 230

25 14. EU bør med tiden udvides med nogle af de østeuropæiske lande (v152) 15. Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EU s dagsorden (v153) Sp. 26 (v154) Hvor stor tillid har De til danske politikere i almindelighed? Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, eller meget lille tillid? 1. Meget stor tillid 2. Ret stor tillid 3. Ret lille tillid 4. Meget lille tillid Sp. 28 (v155) Hvordan er Deres generelle holdning til EU meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ, eller meget negativ? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Neutral/hverken positiv eller negativ 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ 9. Vil ikke svare Sp. 29 (v156) Stemte De ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om den fælles mønt Euroen? 1. Stemte ja 2. Stemte nej 3. Stemte blankt 4. Husker ikke 5. Stemte ikke 8. Havde ikke stemmeret 9. Nægter Sp. 29A (v157) Hvad ville De stemme, hvis der var folkeafstemning om Euroen i morgen? 231

26 1. Stemme ja 2. Stemme nej 3. Ville ikke stemme 8. Har ikke stemmeret 9. Nægter Sp. 30 (v158) På denne liste (VIS KORT) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i. (VIS KORT 11 = 1998/KORT 9) 1. Danmark bør melde sig ud af EU 2. I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have vetoret over for EU-beslutninger 3. De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet 4. EU bør med tiden udvikle sig til Europas forenede Stater med en fælles regering 9. Ubesvaret Sp. 30A [Demoned sp. 12] (v159 - v161) Vil de sige, at De generelt har tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling til det, der foregår, eller vil De sige, at De ikke ved nok, når det gælder (VIS KORT 12) a) Det, der sker i kommunalpolitik i Deres kommune? (v159) b) Det, der sker i Folketinget? (v160) c) Det, der foregår i EU? (v161) 1. Har tilstrækkelig viden Ved ikke nok Sp. 30B [Demoned uddrag af sp. 9] (v162 v164) Hvor let eller svært synes De, at det er for Dem, at 232

27 (VIS KORT 13) a) Følge med i, hvad der sker i kommunalpolitikken i Deres kommune? (v162) b) Følge med i, hvad der sker i Folketinget? (v163) c) Følge med i, hvad der sker i EU? (v164) 1. Meget let 2. Ret let 3. Ret svært 4. Meget svært Sp. 30C [Demoned sp. 14] (v165 v168) Det er jo forskelligt, hvilke politiske problemer folk interesserer sig for. Jeg nævner nu nogle forskellige politiske spørgsmål, og jeg vil bede Dem for hver af disse sige, om De er meget, noget, kun lidt eller slet ikke interesseret. (VIS KORT 14) a) Kommunalpolitiske spørgsmål (v165) b) Dansk indenrigspolitik (v166) c) Politikken i EU, forholdet mellem Danmark og EU (v167) d) Andre udenrigspolitiske spørgsmål (v168) 1. Meget interesseret 2. Noget interesseret 3. Kun lidt interesseret 4. Slet ikke interesseret Sp. 30D [Demoned sp. 96] (v169) Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (VIS KORT 15) 1. Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverdag. 6. Ved ikke. 233

28 Sp. 31 (CSES-M2 sp. Q20,Q24) (v ) I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placer Dem selv på denne skala? (VIS KORT 16 = 1998/KORT 10) Og hvor vil De placere de enkelte partier? INT: LÆS PARTIERNE OP ET FOR ET 0. Venstre Højre 1 [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Dem selv (v170) 1. A: Socialdemokratiet (v171) 2. B: Radikale (v172) 3. C: Konservative (v173) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v174) 5. O: Dansk Folkeparti (v175) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v176) 7. V: Venstre (v177) 8. Ø: Enhedslisten (v178) Sp. 32 (v179 v187) Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. (VIS KORT 17 = 1998/KORT 11) Hvor omtrent vil De placere.? INT: LÆS PARTINAVNENE OP ET FOR ET 234

29 1. Langt færre flygtninge 2. Lidt færre flygtninge 3. Det samme antal 4. Lidt flere flygtninge 5. Mange flere flygtninge [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v179) 2. B: Radikale (v180) 3. C: Konservative (v181) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v182) 5. O: Dansk Folkeparti (v183) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v184) 7. V: Venstre (v185) 8. Ø: Enhedslisten (v186) 10. Og hvor ville De placere Dem selv? (v187) Sp. 33 (v188 v196) Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. (VIS KORT 18 = 1998/KORT 12) Hvor omtrent vil De placere..? INT: LÆS PARTINAVNENE OP ET FOR ET 1. Skære stærkt ned 2. Skære lidt ned 3. Er passende 4. De må stige lidt 5. De må sættes kraftigt i vejret [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v188) 2. B: Radikale (v189) 3. C: Konservative (v190) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v191) 235

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 3 Kodebog med marginalfordelinger Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende Lyngallup om skat Metode Feltperiode: 19.-20. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.056 personer

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010

Lyngallup om værdipolitik II. Dato: 3. november 2010 Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om værdipolitik II Dato: 3. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907 Juni 2015 2 Feltperiode: Den 8. juni 10. juni 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.062 personer Stikprøven

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Lyngallup om vælgernes dagsorden. Dato: 22. oktober

Lyngallup om vælgernes dagsorden. Dato: 22. oktober Lyngallup om vælgernes dagsorden Dato: 22. oktober Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om vælgernes dagsorden Dato: 22. oktober TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

University of Copenhagen. De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina. Publication date: 2016

University of Copenhagen. De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina. Publication date: 2016 university of copenhagen University of Copenhagen De politiske ungdomsorganisationers medlemmer Kosiara-Pedersen, Karina Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Regeringens politik (november 2006)

Regeringens politik (november 2006) Ugens Gallup, nr., Side / Nu kommer der nogle spørgsmål om regeringens politik. Jeg vil bede dig fortælle, om du generelt er enig eller uenig i regeringens politik på enkelte områder. Man kan svare helt

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet September

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden

Gallup om vælgernes dagsorden TNS Dato: 2.oktober 2015 Projekt: 62212 Feltperiode: Den 30/9 2/10-2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger

Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger edenstående tabeller viser svarfordelingerne i den spørgeskemaundersøgelse af danske, forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, der blev foretaget i maj

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577

Struer Kommune. Kommunalvalg Struer Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59577 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59577 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819 ESS DOKUMENTDATO: 15.09.06 ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011 Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

This appendix is part of Hansen, Kasper M. (2004) Deliberative Democracy and Opinion Formation. University Press of Southern Denmark, Odense.

This appendix is part of Hansen, Kasper M. (2004) Deliberative Democracy and Opinion Formation. University Press of Southern Denmark, Odense. Appendix This appendix is part of Hansen, Kasper M. (2004) Deliberative Democracy and Opinion Formation. University Press of Southern Denmark, Odense. Contents A - Questionnaire used for recruitment -

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Denmark Denmark EES 2004. Final questionnaire. BLAISE version US_nummer) Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere