Comparative Study of Electoral Systems,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006"

Transkript

1 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument Inter-university Consortium for Political and Social Research P.O. Box 1248 Ann Arbor, Michigan

2 Terms of Use The terms of use for this study can be found at:

3 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet September 2002

4 Indhold 8 MODUL 4 Spørgeskema og svarkort Det anvendte spørgeskema Svarkort

5 8 MODUL 4 Spørgeskema og svarkort Spørgeskemaet er opbygget med udgangspunkt i 1998-skemaet 1. Der er så vidt muligt angivet historie på spørgsmålene. Hvor intet er anført, er det gentagelse af Spørgsmål, som går igen fra andre undersøgelser, er gengivelser fra hhv. CSES (The Comparative Study of Electoral Systems har også sin egen del af skemaet), BOL (Borgerne og lovene), Demoned (Demokrati fra neden) og Medborgerundersøgelsen Den tekniske rapport fra valgundersøgelsen 1998 inklusiv kort kan downloades fra 211

6 8.1 Det anvendte spørgeskema Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp.1 (CSES-M2 sp. Q5) (v1a v1d) Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge Dem, hvilke problemer De mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Noter: PROBE: Kan De nævne flere vigtige problemer? (GERNE FLERE SVAR) Sp. 1A (CSES-M2 sp. Q6) (v2) Og når De tænker på dette problem/det vigtigste af disse problemer, hvor god synes De så regeringen har været til at løse dette problem i de sidste 3-4 år? Har regeringen været: (VIS KORT 1) 1. Meget god 2. God 3. Dårlig 4. Meget dårlig Sp. 2 (v3a v3f) Har De i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i Deres nærmeste familie, med nogle af Deres venner eller med nogle af Deres kolleger? (INT: MULIGHED FOR FLERE SVAR) 1. Nej, har ikke snakket om politik (v3a) 2. Ja, med familie (v3b) 3. Ja, med venner (v3c) 4. Ja, med kolleger (v3d) 5. Har ikke familie/venner/kolleger (v3e) (v3f) Sp. 3 (v4) Vil De sige, De er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? 212

7 1. Meget 2. Noget 3. Kun lidt 4. Slet ikke Sp. 4 (CSES-M2 sp. Q3,Q4) (v5) Stemte De ved folketingsvalget 20. november? Hvis ja: På hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 80. Husker ikke parti (gå til spm 7) 81. Vil ikke svare om parti (gå til spm 7) 82. Stemte blankt (gå til spm. 6b) Nej: 90. Stemte ikke (gå til 6b) 91. Ikke stemmeret (gå til spm 7) 92. Andre svar (gå til spm 7) Sp. 4A (v6) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP. 4) Hvornår besluttede De at stemme som De gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste De allerede før valgkampen, hvordan De ville stemme? 1. I de sidste dage før valget 2. Tidligere i valgkampen 3. Vidste allerede før valgkampen 213

8 Sp. 5 (v7) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP.4) Vil De sige, at De stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser eller følte De nærmest, De måtte vælge det mindst onde? 1. Stemte med begejstring 2. Stemte med tilfredshed 3. Stemte med blandede følelser 4. Måtte nærmest vælge det mindst onde Sp. 5B (v8) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP.4) Hvad var den vigtigste grund til, at De stemte, som De gjorde? NOTER: Sp. 6A (v9) (TIL DEM, DER HAR STEMT I SP. 4 jf. svarkategori 1-12) Tænkte De på, at stemme på et andet parti? HVIS JA: Hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej (Ja:) 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 92. Andet svar 9 gå til sp.7 214

9 Sp. 6B (v10) (TIL DEM, DER IKKE HAR STEMT I SP. 4 / SOFAVÆLGERENE jf. svarkategori 90) Tænkte De på at stemme? HVIS JA: Hvilket parti? (VIS KORT 2) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej (Ja :) 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 92. Andet svar 9 Sp. 7. (v11 v14) Der var jo også valg til kommunalbestyrelse og amtsråd den 20. november. Sp. 7A (v11) Stemte De ved kommunalvalget? Hvis ja: På hvilken liste? (VIS KORT 2A) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 215

10 12. Kandidat uden for partierne 13. Lokalliste, dvs. andre opstillede lister 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt Nej: 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar Sp. 7B (v12) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Hvad betød mest for dit valg af parti eller liste ved kommunalvalget? 1. Lokalpolitiske spørgsmål 2. Personer på den liste, du stemte på 3. Landspolitiske spørgsmål 4. Andet Sp. 7C (v13) De stemte på et andet parti eller en anden liste ved Kommunalvalget end ved Folketingsvalget, hvad var den vigtigste grund? (INT: FORSØG IKKE AT PRESSE SVARET UD I DE FASTE KATEGORIER SKRIV SVARET UD, HVIS TVIVL.) 1. Lokalpolitiske spørgsmål 2. Personer på listen/partiet ved Kommunalvalget, som jeg gerne ville støtte 3. Det parti, jeg stemte på ved Folketingsvalget, stillede ikke op her i kommunen 4. Andet: (Noter svaret) Sp. 7D (v14) Stemte De ved amtsrådsvalget? Hvis ja: På hvilket parti eller liste? (VIS KORT 2A) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] Ja: 1. A: Socialdemokratiet 216

11 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Kandidat uden for partierne 13. Lokalliste, dvs. andre opstillede lister 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt Nej: 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp. 8 (CSES-M2 sp. Q12,Q13) (v15) Stemte De ved det forrige folketingsvalg i marts 1998? hvis ja: på hvilket parti? (VIS KORT 2B) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andre partier 12. Demokratisk fornyelse 13. Kandidat uden for partierne 80. Husker ikke parti 81. Vil ikke svare om parti 82. Stemte blankt 90. Stemte ikke 91. Ikke stemmeret 92. Andre svar 217

12 Sp. 8A (CSES-M2 sp. Q19) (v16 v 23) Så vil jeg gerne høre, hvad De mener om De enkelte politiske partier. Efter at jeg har læst navnet op på det pågældende parti, vil jeg gerne bede Dem placere partiet på denne skala fra o til 10, hvor 0 betyder, at De synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at De synes virkelig godt om partiet. Hvis jeg kommer til et parti, som De ikke kender, eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Det første parti er Socialdemokratiet. Hvor vil De placere (INT: LÆS OP) (VIS KORT 3 = 1998/KORT 3) 0. Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet 1 nok om 19. Ved ikke [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v16) 2. B: Radikale (v17) 3. C: Konservative (v18) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v19) 5. O: Dansk Folkeparti (v20) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v21) 7. V: Venstre (v22) 8. Ø: Enhedslisten (v23) Sp. 8B (v24 v31) Og nu, hvis vi bruger den samme skala, vil jeg gerne spørge, hvor godt eller dårligt De synes om nogle af vore politiske ledere. Hvis jeg nævner en partileder, som De ikke kender eller ikke føler, De ved nok om, skal De bare sige til. Den første politiske leder er Poul Nyrup Rasmussen. Hvor vil De placere.. (INT: LÆS OP) på denne skala? (VIS KORT 3 = 1998/KORT 3) 218

13 0. Synes meget dårligt om Synes virkelig godt om 1 nok om 19. Ved ikke [Mimi og Glistrup udeladt] Poul Nyrup Rasmussen (v24) Marianne Jelved (v25) Bendt Bendtsen (v26) Holger K. Nielsen (v27) Pia Kjærsgaard (v28) Jann Sjursen (v29) Anders Fogh Rasmussen (v30) Frank Aaen (v31) Sp. 9 (CSES-M2 sp. L-Q18) (v32) Mange betragter sig som tilhængere af et bestemt parti. Der findes også mange, der ikke føler sig som tilhængere af noget specielt parti. Betragter De Dem selv som f.eks. socialdemokrat, konservativ, radikal, venstremand, SF er eller noget andet, eller føler De Dem ikke som tilhænger af et bestemt parti? 1. Ja, betragter sig som tilhænger af et bestemt parti (gå til sp. 10) 2. Nej, ikke tilhænger af noget parti (gå til sp. 12) 3. I tvivl (gå til sp. 12) (gå til sp. 12) Sp. 10 (CSES-M2 sp. L-Q18a,L-Q18b) (v33) [Hvis partitilhænger, jf. JA i sp. 9] Hvilket parti er der tale om? (VIS KORT 2C) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 219

14 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andet Sp. 11 (CSES-M2 sp. L-Q18e) (v34) [Hvis partitilhænger, jf. JA i sp. 9] Nogle er stærkt overbeviste tilhængere af deres parti, mens andre ikke er så overbeviste. Betragter De Dem selv som stærkt overbevist tilhænger eller ikke stærkt overbevist? 1. Stærkt overbevist 2. Ikke stærkt overbevist Sp. 12 (CSES-M2 sp. L-Q18c,L-Q18d) (v35) [Hvis ikke tilhænger, i tvivl eller ved ikke i sp. 9:] Er der alligevel et parti, som De synes De står nærmere end andre partier? [Hvis ja:] Hvilket parti? (VIS KORT 2C) [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Nej, ikke noget parti nærmest 1. A: Socialdemokratiet 2. B: Radikale 3. C: Konservative 4. F: Socialistisk Folkeparti 5. O: Dansk Folkeparti 6. Q: Kristeligt Folkeparti 7. V: Venstre 8. Ø: Enhedslisten 11. Andet 220

15 Sp. 14 (v36) Er De, eller har De tidligere været medlem af et politisk parti? 1. Ja, er medlem 2. Nej, men tidligere medlem 3. Nej, har aldrig været medlem Sp. 15 (v37 v50) Jeg vil nu læse en række problemer op for Dem, og jeg vil gerne høre, hvem De mener, er bedst til at løse problemet; en socialdemokratisk ledet regering, eller en borgerlig regering? (INT: LÆS UDSAGNENE OP ENKELTVIS. AFVENT SVAR, FØR DU GÅR TIL NÆSTE UDSAGN) 1. Socialdemokratisk ledet regering 2. Borgerlig regering 3. Ingen forskel Til at løse landets økonomiske problemer i almindelighed (v37) Til at bekæmpe arbejdsløsheden (v38) Til at varetage Danmarks interesser i EU (v39) Til at sikre miljøet (v40) Til at sikre lov og orden (v41) Til at sikre borgernes medbestemmelse i samfundet (v42) Til at sikre den rette balance mellem skattetryk og social tryghed (v43) Til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik (v44) Til at tilgodese børnefamiliernes behov (v45) Til at sikre tilfredsstillende forhold for ældre (v46) Til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen (v47) Til at sikre en god undervisning i folkeskolen (v48) Til at repræsentere Danmark i internationalt samarbejde (v49) - Og hvilken regering tror De, ville give Dem selv flest penge til rådighed? (v50) Sp. 16 (v51 v56) Jeg vil nu læse nogle politiske påstande op, som De kan opfatte som en slags diskussion mellem to personer, A og B. Vi beder Dem sige, om De er mest enig med A eller mest enig med B. Selv om De evt. ikke er helt enig med nogen af parterne, vil jeg alligevel bede Dem svare, hvilken påstand, der kommer nærmest deres eget synspunkt. 221

16 Sp. 16A (v51) Først har vi et spørgsmål om samfundets sociale udgifter. A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land, bør opretholdes i mindst samme omfang som nu. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16B (v52) Så har vi et spørgsmål om levestandard og indtægtsforhold. A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes, bør stort set bibeholdes. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16C (v53) Næste spørgsmål drejer sig om statens kontrol over erhvervslivet. A siger: forretninger. Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme over deres egne B siger: Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol bør i hvert fald ikke være mindre end den er i dagens Danmark. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne 222

17 Sp. 16E (v54) Det diskuteres også, om der bør indføres mere brugerbetaling i den offentlige sektor. A siger: B siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16F (v55) Det diskuteres også, hvordan Danmark skal forholde sig i konflikter i andre lande eller internationale konflikter, der ikke direkte berører os selv. A siger: Danmark bør så vidt som muligt lade være med at blande sig i sådanne konflikter, der ikke berører os selv. B siger: udviklingen. Danmark bør så vidt som muligt give sine synspunkter til kende og søge at påvirke 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne Sp. 16G (v56) Man diskuterer også valgfrihed mellem offentlige hospitaler og privathospitaler. A siger: Pengene bør følge patienten, så patienterne selv kan vælge, om de vil have behandlingen udført på et offentligt hospital eller et privat hospital (f.eks. hvis de står på venteliste). B siger: Hvis vi begynder at give mulighed for at vælge behandling på privathospitaler, bliver det alt for dyrt for samfundet og kan betyde en forringelse af det offentlige sygehusvæsen. 1. Mest enig med A 2. Mest enig med B 3. Ikke enig med nogen af parterne 223

18 Sp. 17 (v57) Man har i de sidste 25 år haft, hvad man kunne kalde to hovedstrategier til at skabe flere arbejdspladser, nemlig følgende: (VIS KORT 4 = 1998/KORT 4) 1. Velfærdsstrategien : Vi bør udbygge velfærdsstaten med flere offentligt ansatte til ældrepleje, sundhedsvæsen og andre udækkede behov. 2. Eksportstrategien : Vi bør satse på industri og eksport via en stærk konkurrenceevne samt på de servicejobs i erhvervene, dette fører med sig. Bredt sagt, hvilken strategi mener De så, er den bedste? 1. Velfærdsstrategien 2. Eksportstrategien 3. Ingen af dem Sp. 17A (v58 v59) Så har jeg nogle spørgsmål om, hvordan udviklingen har været. Jeg vil bede Dem svare ved at benytte de svarmuligheder, der er vist på kortet her: (VIS KORT 5) 1. Meget bedre 2. Noget bedre 3. Ingen ændring 4. Noget dårligere 5. Meget dårligere i) Hvordan er Deres egen og Deres families økonomiske situation i dag sammenlignet med for 3-4 år siden? (v58) ii) Hvordan synes De den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 3-4 år siden? (v59) 224

19 Sp. 17B (CSES-M2 sp. Q7) (v60 v69) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Hvor godt mener De, at Nyrup-regeringen har håndteret de følgende områder i de sidste 3-4 år? (VIS KORT 6) 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Dårligt 5. Meget dårligt 1. Økonomien (v60) 2. Beskæftigelsen (v61) 3. Velfærden (v62) 4. Skatterne (v63) 5. Kriminaliteten (v64) 6. Miljøet (v65) 7. Kvaliteten af den offentlige service (v66) 8. Den sociale ulighed (v67) 9. Flygtninge- og indvandrerpolitikken (v68) 10. Og tilsvarende vil vi gerne høre Deres vurdering af Regeringens arbejde generelt de sidste 3-4 år (v69) Sp. 18 (v70 v71) Her er et spørgsmål om, hvilke målsætninger der er vigtigst for vores samfund. Her er et kort med fire mål: (VIS KORT 7 = 1998/KORT 5) Hvilket mål synes De, er det vigtigste? Og det næstvigtigste Vigtigste (v70) (KUN 1 KRYDS) Næstvigtigste (v71) (KUN 1 KRYDS) 1. At opretholde lov og orden 2. At give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger 3. At bekæmpe prisstigninger 4. At beskytte ytringsfriheden 225

20 Sp. 19 (v72 v88) Jeg vil nu spørge om Deres syn på det offentliges udgifter til forskellige formål. Jeg vil læse nogle offentlige opgaver op, og jeg vil gerne bede Dem sige mig for hver opgave, om De mener, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få penge til disse opgaver? (VIS KORT 8 = 1998/KORT 6) 1. For mange penge 2. Passende 3. For få penge 1. Forsvaret (v72) 2. Sundhedsvæsenet (v73) 3. Uddannelse (v74) 4. Folkepension (v75) 5. Miljøproblemer (v76) 6. Kulturelle formål (v77) 7. Børnehaver og vuggestuer (v78) 8. Politiet (v79) 9. Arbejdsløshedsunderstøttelse til den enkelte (v80) 10. Bistandshjælp til den enkelte (v81) 11. Broer og motorveje (v82) 12. Ulandsbistand (v83) 13. Flygtninge og indvandrere (v84) 14. Barselsorlov (v85) 15. Hjemmehjælp (v86) 16. Kollektiv transport (v87) 17. Boligsikring og boligydelse (v88) Sp. 19A (v89 v94) Så vil jeg gerne høre, hvor godt De synes, at den offentlige service fungerer på en række områder. De kan for hvert område benytte et af disse svar. (VIS KORT 9 = 1998/KORT 7) 1. Udmærket 2. Ganske godt 3. Ikke helt godt 4. Dårligt 1. Bibliotekerne (v89) 2. Sygehusene (v90) 3. Folkeskolen (v91) 226

21 4. Børnehaver og vuggestuer (v92) 5. Hjemmehjælpen (v93) 6. Aktiveringssystemet for ledige (v94) Valgundersøgelsen 2001 Teknisk Rapport Modul 4 Sp. 20 (v95 v99) Hvis der på længere sigt bliver mulighed for at sænke skatten, hvad ville De da foretrække? Sp. 20A (v95) A. Lavere skatter, eller B. Forbedring af den offentlige service 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20B (v96) A. Lavere skatter, eller Afdrag på statsgælden 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20C (v97) A. Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af ejendomsværdiskatten 1. Foretrækker A 2. Foretrækker B Sp. 20D (v98) A. Sænkning af indkomstskatten B. Sænkning af moms og afgifter 1. Foretrække A 227

22 2. Foretrække B Sp. 20E (v99) A. Sænkning af indkomstskatten for de laveste indkomster B. Sænkning af indkomstskatten for alle indkomster 1. Foretrække A 2. Foretrække B Sp. 21 [sp.24a 1998] (v100) Den tidligere regering gennemførte en række stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken. Mener De, at disse stramninger var passende, gik for vidt, eller var de ikke vidtgående nok? 1. Passende 2. For vidtgående 3. Ikke vidtgående nok Sp. 24 (v101 v136) Jeg nævner nu nogle synspunkter fra den politiske debat, som man kan være enig eller uenig i. Her er der et kort med fem svarmuligheder: (VIS KORT 10 = 1998/KORT 8) INT: LÆS UDSAGNENE OP ÉT AF GANGEN OG AFVENT SVAR, FØR DU LÆSER NÆSTE UDSAGN OP Jeg vil gerne bede Dem vælge et af svarene. Nu kommer det første synspunkt: 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken/eller 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig 228

23 1. Ejendomsværdiskatten bør sænkes (v101) 2. Høje indtægter burde beskattes hårdere end tilfældet er i dag (v102) 3. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til skattelettelser (v103) 4. I den nuværende økonomiske situation er der ikke råd til lønstigninger (v104) 5. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart (v105) 6. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser (v106) 7. Indsatsen for at forbedre miljøet må ikke gå så vidt, at den skader erhvervslivet (v107) 8. Mange af de arbejdsløse ønsker reelt ikke at påtage sig et arbejde (v108) 9. De muslimske lande udgør på længere sigt en farlig trussel mod Danmarks sikkerhed (v109) 10. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag (v110) 11. Mange offentlige aktiviteter kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private (v111) 12. Flygtninge og indvandrere bør have samme ret til social bistand som danskere, også selv om de ikke er danske statsborgere (v112) 13. Overførselsindkomsterne er ved at vokse os over hovedet (v113) 14. På længere sigt er der ikke råd til at opretholde velfærdsstaten, som vi kender den i dag (v114) 15. I politik bør man stræbe efter at skaffe alle de samme økonomiske vilkår, uanset uddannelse og beskæftigelse (v115) 16. Jeg føler mig lige så meget som europæer, som jeg føler mig som dansker (v116) 17. Der kan stadig spares masser af penge på at effektivisere den offentlige sektor, uden at det går ud over servicen til borgerne (v117) 18. Børnechecken til børnefamilierne bør afskaffes for folk med gode indtægter (v118) 19. Der er for mange, der får sociale ydelser, uden at de trænger til det (v119) 20. Staten har for lidt kontrol med de private investeringer (v120) 21. Ejendomsværdiskatten for boligejere bør sættes i vejret, så indkomstskatten kan sættes ned. (v121) 22. De grønne afgifter på benzin bør sættes i vejret (v122) 23. Gennemgående stoler jeg mere på danskere end på folk fra andre lande (v123) 24. Gennemgående er jeg ganske optimistisk med hensyn til, hvordan det vil gå med Danmark og danskerne i fremtiden (v124) 25. Nu om dage gør skolerne for lidt ud af at lære børnene fædrelandskærlighed (v125) 26. Danmark bør arbejde for en bedre fordeling af jordens ressourcer, også selvom det betyder, at vi i lande som Danmark må gå ned i levestandard (v126) 27. Vi bør være parate til at sende danske soldater i krig, hvis det er nødvendigt for at beskytte menneskerettigheder i andre lande (v127) 28. Verdenssituationen ser mere truende ud, end den gjorde for 2-3 år siden (v128) 29. Der er betydelig risiko for, at Danmark bliver udsat for et større terrorangreb inden for den næste 2-3 år (v129) 30. Det var rigtigt at ændre på efterlønsordningen. (v130) 31. Islam udgør en alvorlig trussel mod dansk kultur (v131) 32. Hvis man ikke passer på, vil andre udnytte én (v132) [BOL] 33. Der er få mennesker, som man kan stole fuldt og helt på (v133) [BOL] 34. Hvis man ser sig om i verden, kan man se, at religioner fører mere konflikt med sig end fred. (v134) 35. Integrationen af indvandrere og flygtninge løser sig selv, hvis de får arbejde. (v135) 36. Indvandreres ret til familiesammenføring bør begrænses kraftigt. (v136) 229

24 Sp.24A. [BOL] (v137) Synes De, man kan stole på de fleste mennesker, eller synes De ikke, man kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? Stole på de fleste Kan ikke være forsigtig nok Ved ikke Ubesvaret Sp. 25 (v138 v153) Jeg har herefter nogle spørgsmål om politik og politikerne som helhed: Her er der er kort med fem svarmuligheder. Jeg læser nu nogle udsagn op, og for hvert udsagn vil jeg bede Dem om at svare ud fra skalaen på kortet. (VIS KORT 10 = 1998/KORT 8) 1. Helt enig 2. Nærmest enig 3. Hverken/eller 4. Nærmest uenig 5. Helt uenig 1. Politikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener (v138) 1A. Politikerne i min kommune tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener (v139) 2. Man kan i almindelighed stole på, at vore politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet (v140) 2A. Man kan i almindelighed stole på, at kommunalpolitikerne i min kommune træffer de rigtige beslutninger for kommunen. (v141) 3. Det ville være meget fornuftigt at lade en stærk mand gribe magten i en økonomisk krisesituation (v142) 4. I virkeligheden er der næsten ingen forskel på, hvad de store partier mener, uenigheden skyldes mest taktik (v143) 5. Undertiden er politik så indviklet, at folk som jeg ikke rigtig kan forstå, hvad der foregår (v144) 6. Gennemgående synes jeg egentlig ikke, det er så svært at tage stilling til politiske spørgsmål (v145) 7. Politikerne er for ødsle med skatteborgernes penge (v146) 8. Jeg ved så lidt om EU, at jeg næsten har opgivet at følge med i, hvad der foregår (v147) 9. Når politikerne diskuterer den økonomiske politik, forstår jeg kun en brøkdel af, hvad de snakker om (v148) 10. Der bør gennemføres en omfattende økonomisk udligning inden for EU, så de rige lande betaler til at trække de fattige med op (v149) 11. Danmark bør tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU (v150) 13. EU bør spille en storpolitisk og militær rolle, der svarer til EU-landenes økonomiske betydning (v151) 230

25 14. EU bør med tiden udvides med nogle af de østeuropæiske lande (v152) 15. Bekæmpelse af arbejdsløsheden bør sættes øverst på EU s dagsorden (v153) Sp. 26 (v154) Hvor stor tillid har De til danske politikere i almindelighed? Har De meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid, eller meget lille tillid? 1. Meget stor tillid 2. Ret stor tillid 3. Ret lille tillid 4. Meget lille tillid Sp. 28 (v155) Hvordan er Deres generelle holdning til EU meget positiv, overvejende positiv, overvejende negativ, eller meget negativ? 1. Meget positiv 2. Overvejende positiv 3. Neutral/hverken positiv eller negativ 4. Overvejende negativ 5. Meget negativ 9. Vil ikke svare Sp. 29 (v156) Stemte De ja eller nej ved den sidste folkeafstemning om den fælles mønt Euroen? 1. Stemte ja 2. Stemte nej 3. Stemte blankt 4. Husker ikke 5. Stemte ikke 8. Havde ikke stemmeret 9. Nægter Sp. 29A (v157) Hvad ville De stemme, hvis der var folkeafstemning om Euroen i morgen? 231

26 1. Stemme ja 2. Stemme nej 3. Ville ikke stemme 8. Har ikke stemmeret 9. Nægter Sp. 30 (v158) På denne liste (VIS KORT) har vi nedskrevet 4 opfattelser af EU-samarbejdet. Når De har læst udsagnene, vil jeg gerne vide, hvilket udsagn, De er mest enig i. (VIS KORT 11 = 1998/KORT 9) 1. Danmark bør melde sig ud af EU 2. I EU-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have vetoret over for EU-beslutninger 3. De enkelte EU-lande bør i stigende grad overlade beslutninger til EU og indordne sig under fællesskabet 4. EU bør med tiden udvikle sig til Europas forenede Stater med en fælles regering 9. Ubesvaret Sp. 30A [Demoned sp. 12] (v159 - v161) Vil de sige, at De generelt har tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling til det, der foregår, eller vil De sige, at De ikke ved nok, når det gælder (VIS KORT 12) a) Det, der sker i kommunalpolitik i Deres kommune? (v159) b) Det, der sker i Folketinget? (v160) c) Det, der foregår i EU? (v161) 1. Har tilstrækkelig viden Ved ikke nok Sp. 30B [Demoned uddrag af sp. 9] (v162 v164) Hvor let eller svært synes De, at det er for Dem, at 232

27 (VIS KORT 13) a) Følge med i, hvad der sker i kommunalpolitikken i Deres kommune? (v162) b) Følge med i, hvad der sker i Folketinget? (v163) c) Følge med i, hvad der sker i EU? (v164) 1. Meget let 2. Ret let 3. Ret svært 4. Meget svært Sp. 30C [Demoned sp. 14] (v165 v168) Det er jo forskelligt, hvilke politiske problemer folk interesserer sig for. Jeg nævner nu nogle forskellige politiske spørgsmål, og jeg vil bede Dem for hver af disse sige, om De er meget, noget, kun lidt eller slet ikke interesseret. (VIS KORT 14) a) Kommunalpolitiske spørgsmål (v165) b) Dansk indenrigspolitik (v166) c) Politikken i EU, forholdet mellem Danmark og EU (v167) d) Andre udenrigspolitiske spørgsmål (v168) 1. Meget interesseret 2. Noget interesseret 3. Kun lidt interesseret 4. Slet ikke interesseret Sp. 30D [Demoned sp. 96] (v169) Der er stor forskel på, hvad folk er mest optaget af i politik. Nogle er mest optaget af de brede samfundsspørgsmål. Andre er mest optaget af de nære ting, der påvirker deres egen hverdag. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? (VIS KORT 15) 1. Mest optaget af de brede samfundsspørgsmål Mest optaget af de nære ting, der påvirker min egen hverdag. 6. Ved ikke. 233

28 Sp. 31 (CSES-M2 sp. Q20,Q24) (v ) I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil De placer Dem selv på denne skala? (VIS KORT 16 = 1998/KORT 10) Og hvor vil De placere de enkelte partier? INT: LÆS PARTIERNE OP ET FOR ET 0. Venstre Højre 1 [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 0. Dem selv (v170) 1. A: Socialdemokratiet (v171) 2. B: Radikale (v172) 3. C: Konservative (v173) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v174) 5. O: Dansk Folkeparti (v175) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v176) 7. V: Venstre (v177) 8. Ø: Enhedslisten (v178) Sp. 32 (v179 v187) Partierne er blandt andet uenige om, hvor mange flygtninge vi kan tage imod. Nogle mener, vi tager imod alt for mange. Andre siger, vi sagtens kan tage mod flere flygtninge. Her er en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at vi skal tage imod langt færre flygtninge end nu, 2 står for lidt færre flygtninge, 3 står for det samme antal som nu, 4 står for lidt flere flygtninge og 5 står for, at vi skal tage imod mange flere flygtninge, end vi gør nu. (VIS KORT 17 = 1998/KORT 11) Hvor omtrent vil De placere.? INT: LÆS PARTINAVNENE OP ET FOR ET 234

29 1. Langt færre flygtninge 2. Lidt færre flygtninge 3. Det samme antal 4. Lidt flere flygtninge 5. Mange flere flygtninge [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v179) 2. B: Radikale (v180) 3. C: Konservative (v181) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v182) 5. O: Dansk Folkeparti (v183) 6. Q: Kristeligt Folkeparti (v184) 7. V: Venstre (v185) 8. Ø: Enhedslisten (v186) 10. Og hvor ville De placere Dem selv? (v187) Sp. 33 (v188 v196) Partierne er også uenige om, hvor stor den offentlige sektor bør være. Nogle partier siger, at vi skal skære ned på de offentlige indtægter og udgifter, andre siger, at vi må regne med stigende offentlige udgifter og indtægter i fremtiden. Her er igen en skala fra 1 til 5, hvor 1 står for, at der skal skæres ned på de offentlige indtægter og udgifter, 2 står for, at der skal skæres lidt ned, 3 står for, at de offentlige indtægter og udgifter er passende, som de er nu, 4 står for, at de må stige lidt og 5 står for, at de må sættes kraftigt i vejret. (VIS KORT 18 = 1998/KORT 12) Hvor omtrent vil De placere..? INT: LÆS PARTINAVNENE OP ET FOR ET 1. Skære stærkt ned 2. Skære lidt ned 3. Er passende 4. De må stige lidt 5. De må sættes kraftigt i vejret [CD og Z udeladt andre partier tilføjet] 1. A: Socialdemokratiet (v188) 2. B: Radikale (v189) 3. C: Konservative (v190) 4. F: Socialistisk Folkeparti (v191) 235

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere