LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli Future City

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli 2010. Future City"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Version 2.01, juli 2010 Future City

2 INDHOLD INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...5 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...6 Kollegerne...7 Faglig læsning...9 Prøv selv materialet...11 Konkurrencen CitySlam...11 Tekniske krav...12 Om...12 LÆRERENS FORBEREDELSE Trin 1: Opret projekt...14 Trin 2: Tilknyt elever...15 Skema til ekspert- og innovationsgrupper...17 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen...18 Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling...20 STRUKTUR OG LEKTIONSFORSLAG Struktur: De syv faser...25 Oversigt over lektionsforslag...26 GUIDE TIL PRÆSENTATIONSVÆRKTØJET Sådan laves en præsentation...33 HVAD ER HVAD? Lærerdelen...36 Skærmopsætning...36 Borgmesterpræsentationen...36 Sim City...36 Ekspertgrupperne...38 Innovationsgrupperne...38 Mødelokalet...38 Forhandlings-fasen...39 Showroomet...40 A0-kortet...40 Diagrammer...40 Artikler og forsøg...40 Leksikon...41 Mappen...41 Ugeplanen...41 Kollegerne...41 Klassens rapporter...42 Præsentationsværktøjet...42 Hjælp...43 Skolekom-konference...43 CitySlam...43 KONKURRENCEN CITYSLAM Tidsplan for CitySlam...45 FUTURE CITY OG FÆLLES MÅL Naturfagsdidaktik...46 Fysik/kemi...49 Geografi...50 Biologi...52 Dansk...53 Samfundsfag

3 INTRODUKTION Formål Future City er et nyskabende og interaktivt undervisningsforløb, der giver lærere og elever i 8. klasse mulighed for at arbejde innovativt og projektorienteret med naturfag for at give deres bud på fremtidens by Future City fra idé til virtuel virkelighed. Forløbet tilgodeser også fagligheden i dansk og samfundsfag og skaber derfor gode muligheder for at arbejde tværfagligt. Forløbet er gratis, men kræver UNI-login for lærere og elever. Eleverne arbejder som rådgivende ingeniører med hver sit ekspertisefelt (produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi), og sammen skal de med fokus på klimaudfordringerne udtænke et bud på fremtidens by, som skal præsenteres med det indbyggede præsentationsværktøj. Interaktive assistenter - elevernes kolleger hjælper med det faglige. Future City er beregnet til et tougers tværfagligt forløb, men kan strække sig over længere eller kortere tid. Der bør mindst afsættes lektioner, men gerne mere. Der er fagligt fokus på naturfagene, samfundsfag og dansk med særlig vægt på tværfagligheden i naturfagene, som Fælles Mål 2009 netop lægger op til, jf. Future City og Fælles Mål Andre klassetrin i udskolingen og de indledende gymnasietrin kan også arbejde med projektet. Overbliksbillede af den rådgivende ingeniørvirksomhed, som eleverne arbejder i

4 Struktur Future City er via den indbyggede ugeplan struktureret i syv faser i en vekselvirkning ved og væk fra computerne, jf. Lærerens forberedelse. 1. I Visions-fasen introduceres Future City for eleverne via borgmesterpræsentationen, hvor de møder byens borgmester og tekniske direktør, som præsenterer opgaven. Varighed ca. 1 lektion 2. I Inspirations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne computerspillet Sim City, hvorigennem de får en oplevelse af, hvor komplekst det er at udvikle en by. Der følger licens til Sim City med Future City. Send en mail til og angiv, hvor mange licenser I skal bruge. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 3. Bliv ingeniør-fasen er den centrale fase. Her arbejder eleverne i hver sit kontor i ekspertgrupper og bliver dermed ingeniører inden for hvert sit felt gennem samarbejde med hver deres kollega inden for produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi. Kollegerne leder eleverne igennem faglige forløb og giver dem derved forudsætninger for at tage velfunderede valg for Future City. Varighed 8-10 lektioner 4. I Simulations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne igen Sim City, denne gang med den viden om byudvikling de har udviklet i Bliv ingeniør-fasen. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 5. I Innovations-fasen mødes eleverne i mødelokalet i deres innovationsgrupper, der består af ét medlem fra hver ekspertgruppe med hver sin faglige ekspertise. Hver gruppe kommer med et bud på en udviklingsplan for Future City. Varighed 3-4 lektioner. 6. I Forhandlings-fasen forhandler klassen i mødelokalet om, hvilken vej Future City skal udvikle sig, og de sammensætter en fælles præsentation ud fra innovationsgruppernes forarbejde. Varighed 3-4 lektioner. 7. I Præsentations-fasen går eleverne tilbage til deres ekspertgruppes kontor og færdigudvikler en præsentation af Future City inden for deres faglige område, ligesom klassens endelige præsentation finpudses af udvalgte elever i mødelokalet. Til sidst præsenteres det hele i showroomet. Varighed 3-4 lektioner. Klassen kan herefter evt. deltage i konkurrencen CitySlam om årets Future City - læs mere under Konkurrencen CitySlam. Læs mere om forløbets struktur og muligheder under Struktur og faglighed

5 Ugeplanen Et centralt element i Future City for samarbejdet mellem lærer og elever er den indbyggede Ugeplan, hvor læreren via Lektionsvælgeren på forhånd ud fra systemets forslag har lagt arbejdsopgaver, dvs. samtaler med kollegerne om faglige emner og forsøg, ind i forhold til afsatte lektioner og faglokaler. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilken opgave, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx Samtale med kollega, lave forsøg i fysiklokalet, undersøge byen eller diskutere klimaløsninger). Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren har dermed overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen og Lektionsvælgeren er meget centrale elementer i arbejdet med Future City. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. UNI-login Der kræves UNI-login for lærere og for hver enkelt elev for at kunne arbejde med Future City. UNI-loginnet er det samme, som bruges til skolekom, nationale test og digitale afgangsprøver. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende navne, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Den tilsynsførende kan også oprette midlertidige login, fx til lærerstuderende i praktik, der dog ikke kan få lærerrettigheder. NB: Vær opmærksom på, at der skal være oprettet et projekt, før eleverne kan tilknyttes, ligesom eleverne skal tilknyttes et projekt, før de kan logge ind. Læs mere under Lærerens forberedelse. Læs mere om UNI-login under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever. Computere og andre materialer Projektet kræver mindst én computer med internetadgang pr. ekspertgruppe/innovationsgruppe. Læs mere om computerne under Tekniske krav. Derudover skal der bookes faglokaler, jf. Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. Eleverne logger på systemet via futurecity.dk. Introfilmen med borgmesterens præsentation af byen kan med fordel ses med klassen eller holdet samlet på storskærm. Alternativt kan eleverne anvende hovedtelefoner

6 Lærerrollen Future City kræver ingen særlige it-kompetencer. Opsætningen er meget overskuelig, og kollegerne interaktive assistenter styrer eleverne fra start til slut (læs mere under Kollegerne). Lærerens væsentligste rolle er faglig vejleder og facilitator. Læreren kan oplagt spille rollen som det rådgivende ingeniørfirmas chefrådgiver og tage udgangspunkt i bæredygtighed i vejledningen. Future City bygger på sammenhængen mellem artikler, forsøg og undersøgelser og interaktive assistenter. Forsøgene er små og ikke udtømmende i forhold til fagmål, men i sammenhæng med forløbet illustrerer forsøgene konkrete delaspekter af det komplekse område, eleverne arbejder inden for. Det anbefales at udskrive artikler og forsøg, når kollegaen henviser til dem. Forsøgene kan udskrives samlet fra lærerdelen, under fanen lærervejledning. Forløbet kan fx også oplagt udbygges med lærerens egne forsøg og øvelser, hvis der ønskes ekstra vægt på et bestemt område men det er på ingen måde et krav ligesom der oplagt kan trækkes på lokale faglige eksperter inden for relevante områder, hvis muligheden er der. Den indbyggede ugeplan, som læreren på forhånd har lavet ud fra systemets forslag, strukturerer elevernes arbejde. Undervejs i forløbet vil der dagligt være en del efterbehandlingsarbejde for læreren. Det anbefales fx, at læreren dagligt følger op på elevernes arbejde, også ved at holde øje med Ugeplanen. Har de nået det, der er planlagt? Det kan også anbefales jævnligt at samle klassen undervejs i forløbet, så alle får en fornemmelse af, hvordan projektet skrider fremad. Det er oplagt at gøre dette via projektor eller storskærm. Ligeledes er det en væsentlig læreropgave løbende at holde øje med og kommentere elevernes kollegarapporter, jf. næste afsnit

7 Kollegerne Et bærende og gennemgående element i Future City er kollegerne, der er interaktive assistenter, der dels hjælper med at strukturere elevernes arbejdsproces, dels hjælper med det faglige. Et grundlæggende problem i projektarbejde er at fastholde eleverne i en faglig progression. Læreren kan kun hjælpe en gruppe elever ad gangen, og øvrige grupper venter ofte på, at læreren får tid. Alternativt kan læreren af og til samle klassen til fællesgennemgange, men det er en forstyrrelse for de elever, der er andetsteds i processen. Som svar på dette er der til Future City udviklet en række interaktive assistenter, der optræder som elevernes kolleger i det rådgivende ingeniørfirma, hvor eleverne kan hente hjælp til forskellige faglige områder, når de har brug for det, fx byplanlægning, miljøpolitik, naturgenoprettelse, ligesom de kan få hjælp til at udarbejde præsentationerne mv. Endvidere strukturerer kollegerne elevernes arbejdsproces ved fx at gøre dem opmærksom på, hvornår relevante artikler skal læses, og endelig kan eleverne hente hjælp hos kollegaen til den faglige læsning, hvis læreren skønner det nødvendigt. Kolleger (interaktive assistenter) her direktøren hjælper eleverne med den faglige fordybelse i forløbet. Som led i forberedelsen vælger læreren i Lektionsvælgeren (ud fra systemets forslag) hvilke assistenter, eleverne i de forskellige grupper skal igennem. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. I ekspertgrupperne samarbejder eleverne med hver sin kollega, og i de afsluttende dele samarbejder de med direktøren

8 En interaktiv assistent er computerstruktureret hjælp til eleverne, som eleverne kan interagere med, netop når de har brug for det - i deres eget tempo og på deres eget niveau - en assistent for læreren. Kollegaen hjælper eleverne igennem en faglig proces, de ellers selv ville have svært ved at overskue, og undervejs introduceres relevante faglige begreber og metoder på whiteboardet. Eleverne skriver deres eget indhold ind i assistentens skabelon. Eleverne tænker det er de gode til. Computeren strukturerer - det er den god til. Kollegerne spørger, men giver ikke svar. Computeren husker elevernes svar og kan på den måde få eleverne til at forholde sig til egne svar. Arbejdet med en kollega munder ud i en rapport med elevernes svar og de fagligt relevante begreber samlet. Denne side bør gemmes, så den efterfølgende kan hentes frem fra Rapporter. Rapporten kan også udskrives og gennemgås med læreren og/eller ekspert-/innovationsgruppen. Rapporterne kan oplagt sættes i en mappe til formålet. Dette dels for at støtte eleverne i innovationsgrupperne, så de med rapporten har argumenter mv. ved hånden, når de skal diskutere. Endvidere kan det også støtte indtrykket af, at eleverne går til møde med de relevante papirer. Via funktionen Klassens rapporter får læreren adgang til at læse/kommentere alle klassens rapporter. I lærerdelen har læreren adgang til Klassens rapporter, hvoraf fremgår alle de kollegarapporter, der er udarbejdet i det konkrete projekt. Læreren kan og bør løbende - kommentere elevernes rapporter via det indbyggede kommenteringsværktøj, hvor læreren kan skrive kommentarer, uddybe, stille spørgsmål osv. til de enkelte elevrapporter. Det er en vigtig læreropgave løbende at evaluere elevernes kollegarapporter

9 Oversigten Klassens rapporter, hvor læreren løbende bør kommentere elevernes arbejde med kollegerne via det indbyggede kommenteringsværktøj. I kollegerne er svære ord, faglige begreber mv. forklaret ved mouse over. Det betyder, at en forklaring kommer frem, hvis musen køres hen over ordet. Forklarede ord er skrevet med grøn og understreget med stiplet linje. Eleverne kan i Ugeplanen se, hvornår de skal arbejde med en kollega ud fra hvilke kolleger, læreren i Lektionsvælgeren har bestemt, de enkelte grupper skal arbejde med. Eleverne går herefter selv til kollegerne via menupunktet Jeres kollega i elevdelen. Se en komplet liste med indholdsbeskrivelse af kollegerne under Oversigt over lektionsforslag. Faglig læsning En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, bl.a. af en række faglige artikler og forsøgsvejledninger - og det har elever svært ved. Læreren bør derfor overveje gruppedannelsen også med hensyntagen til elevernes læseevner, så alle grupper har mindst én stærk faglig læser (læs mere om gruppedannelsen under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever)

10 Den faglige læsning er alle klassens læreres ansvar og et mål i alle fag. Hvor afkodningen er dansklærerens ansvar, er forståelsen alle læreres. En væsentlig forudsætning for elevernes udbytte af læsningen er, at de læser med et formål. Det eksplicitte er bedre end det implicitte, og det er en væsentlig læreropgave. Især i naturfagene med læsning af fagtekster med fagterminologi, fænomener og abstrakte begreber, som eleverne skal pakke ud, mens de læser. Læsningen kan med fordel organiseres efter principperne i Cooperative Learning, jf. fx Elisabeth Arnbaks Faglig læsning fra læseproces til læreproces. Gyldendal Før læsningen kan eleverne arbejde med forforståelsen, fx gennem tankekort/mindmaps, taxonomier eller viden-igruppe, hvor eleverne fortæller, hvad de ved om emnet, før de læser. Ligeledes kan en bevidsthed hos eleverne om forskellige læsemåder støtte størstedelen af læsearbejdet i Future City er nærlæsning det er en læreropgave at udvikle denne bevidsthed: Overblikslæse: Når man undersøger teksten for at finde ud af, om den handler om et emne, man vil vide mere om. Skimmelæse: Når øjnene glider ned over siden og opfanger ord og udtryk, så man får en idé om tekstens indhold. Punktlæse: Når man leder efter noget bestemt først skimmelæser man, og så fikserer og punktlæser man, når man har fundet det ønskede. Nærlæse: Når man læser hele teksten grundigt, fordi man skal forstå og huske alt det, der står. Under læsningen kan det hjælpe eleverne at læse aktivt, fx skrive resumé, lave noter, understregning i teksten eller fortælle andre, hvad der er læst. Læsningen kan også med fordel foregå i grupper med faste roller, der evt. går på skift: 1. Den ene læser højt 2. Den anden skriver noter 3. Den tredje genfortæller Efterfølgende skal eleverne mundtligt afklare, om de er enige om teksten. Læreren kan i Lektionsvælgeren tilvælge en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for det en interaktiv assistent, specielt udarbejdet til læseprocessen, der dog vil fremgå for alle i gruppen. Læs mere under Kollegerne og under Lærerens forberedelse, Trin 3: Opsæt ugeplan

11 Prøv selv materialet Hvis læreren vil have mere føling og erfaring med materialet og alle de faglige muligheder og udfordringer, kan der oprettes et projekt uden at tilknytte elever. Derefter kan læreren klikke på Se Elevsektion og prøve alle systemets facetter af. Ved at Se Elevsektion kan læreren prøve alle systemet facetter af. Konkurrencen CitySlam Når eleverne har udviklet deres bud på en Future City, kan læreren tilmelde klassen til den landsdækkende konkurrence CitySlam, hvor klassen dyster mod andre klasser og har mulighed for at vinde flotte præmier - og måske blive kåret til årets vinder af Future City Deltagelse i konkurrencen er frivillig og kræver, at der afsættes mere tid til forløbet. Folkeskolens 7., 8. og 9. klasse kan deltage i konkurrencen. Klassen deltager med det samlede bud på Future City og de fem ekspertgruppers præsentationer af hver sit speciale. Når klassen har meldt sig til konkurrencen er det ikke længere muligt at ændre i præsentationerne. Læs mere under Konkurrencen City Slam

12 Tekniske krav Skærmopsætning: Kan hele skærmbilledet af Future City ikke ses, tastes F11 for fuldskærmsvisning. Tast F11 igen for at returnere. Internethastighed: Mindst 512K anbefales. Hardware: PC, Intel Pentium 4 med mindst 512 MB RAM (1 GB ram anbefales). Software: Internet Explorer 7.0 eller nyere eller Firefox 3.0 eller nyere med JavaScript tilsluttet, Adobe Acrobat Reader og Flash 9.0 eller nyere. Lydkort: Computerne bør have lydkort og højtalere/hovedtelefoner til borgmesterpræsentation. Det anbefales at se denne med klassen samlet via projektor eller storskærm. Tillad popups: Computerne skal evt. indstilles til at tillade pop-up-vinduer fra futurecity.dk, da en række features, fx interaktive assistenter, kører i pop-up-vinduer. Videoformater: Følgende videoformater kan anvendes/anvendes: mov, mp4, wmw og avi. Om Future City-konceptet er udviklet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Ingeniørforeningen IDA og DI - Organisation for erhvervslivet - sammen med lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard og adjunkt, ph.d. Jan Sølberg, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, it- og didaktisk konsulent Finn Horn, lærer på Heibergskolen Mads Joakim Sørensen, samt lærer, cand. pæd. og læremiddelsforfatter Simon Skov Fougt. Materialet er desuden støttet økonomisk af konceptets hovedsponsor, Industriens Fond, og Undervisningsministeriet. Evt. henvendelser vedr. materialet kan rettes til Alle fotos i præsentationsværktøjsarkivet af fotograf August Helsinghoff

13 Foreningen af registrerede ingeniører, FRI, er en brancheforening for danske videnvirksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse på markedsvilkår. FRI har 396 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger medarbejdere i Danmark og medarbejdere i udlandet. Branchens danske omsætning udgør godt 11 mia.kr. DI er erhvervslivets organisation for medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, brancefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. DI indleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Ingeniørforeningen IDA er en interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning

14 LÆRERENS FORBEREDELSE Oprettelsen af et nyt projekt kan kun gennemføres af læreren. Først oprettes et projekt, dernæst tilknyttes og fordeles eleverne og endelig planlægges forløbet med Lektionsvælgeren. Til sidst gennemføres første lektion, og forløbet er i gang. Trin 1: Opret projekt Læreren logger ind på futurecity.dk med sit UNI-login. Under Projekter klikkes på Opret nyt klasseprojekt. Via UNI-login opretter læreren et projekt under Projekter Ved oprettelsen gives projektet en foreløbig titel, som vil være navnet på den ingeniørvirksomhed, som klassen forestiller at arbejde for i projektet. Der opfordres til evt. efterfølgende at lade klassen diskutere mulige navne og så efterfølgende ændre projektets titel, så I får et fælles ejerskab. Titlen kan løbende ændres

15 Herefter oplyses klassebetegnelse, lærerens mail, samt startdato. Endvidere skal en række juridiske betingelser accepteres. Flere lærere kan samarbejde om et projekt, da alle lærere på skolen har adgang til de projekter, der er oprettet på den enkelte skole. På samme måde kan én lærer også arbejde med flere projekter på samme tid. Dog er det den oprettende lærer, der er ansvarlig for det enkelte projekt. Når læreren opretter et projekt, kan der bestilles et kort over byen i A0-størrelse, som kan anvendes i den daglige undervisning. Kortet bestilles ved at skrive til Husk at oplyse lærers navn, projektets navn og skolens adresse. Læs mere under A0-kortet. Trin 2: Tilknyt elever Andet trin er at tilknytte eleverne og fordele dem i ekspert- og innovationsgrupper. Elever skal være tilknyttet et projekt for at kunne logge ind. Eleverne får dog først adgang med deres UNIlogin, når læreren har lukket dem ind. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Tilknyt elever. Da UNI-loginnet er tilknyttet læreren og skolen, vil alle elevers navne med et UNI-login på skolen være til rådighed for læreren. På den måde kan der også oprettes projekter på tværs af klasser, fx i forbindelse med en emneuge eller lignende. Læreren vælger eleverne én ad gangen og fordeler dem i Ekspertgrupper og Innovationsgrupper

16 NB: Vær opmærksom på, at nogle elever kan stå under den klassebetegnelse, de gik i, da de blev oprettet med UNI-login. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende elever, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Læreren tilknytter de ønskede elever til projektet og fordeler dem ligeligt i de fem ekspertgrupper og i innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Det anbefales på forhånd at have lavet en skitsefordeling på papir, jf. Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. Alle ekspertgrupper skal oprettes, mens antallet af innovationsgrupper afhænger af antallet af elever i klassen. Fx vil der i en klasse med 16 elever være 3 innovationsgrupper (med repræsentation fra hver af de fem ekspertgrupper) 2 af dem med 3 medlemmer, 1 af dem med 4 medlemmer. Skemaet nedenfor findes renset til brug for lærerens forberedelse under Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. INNOVATIONS- GRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Mads Lars Line Erik Mia Innovationsgruppe 2 Bo Hussein Sofie Anders Mie K Morten Innovationsgruppe 3 Pia Laura Fatima Mie J Anton Mette Læreren bør overveje gruppeinddelingen nøje, også i forhold til elevernes læseniveau. En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, og det har elever svært ved. Materialet lægger i høj grad op til undervisningsdifferentiering, hvorfor det er hensigtsmæssigt at fordele eleverne efter deres kundskaber og færdigheder, så hver gruppe har mindst én stærk faglig læser. Læs mere under Faglig læsning. Gruppesammensætningen kan evt. ændres undervejs i lærerdelen. Vær dog opmærksom på, at elevens arbejder, fx rapporter, forbliver i den oprindelige gruppe. Eleverne har kun redigeringsrettigheder i egen ekspertgruppe, men kan besøge de andre gruppers arbejdsrum. Læreren kan via Se elevsektion i lærerdelen besøge alle

17 Skema til ekspert- og innovationsgrupper Eleverne skal fordeles ligeligt i de fem ekspertgrupper og i det nødvendige antal innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Brug evt. dette skema som skitseark før indtastningen i systemet. INNOVATIONSGRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Innovationsgruppe 2 Innovationsgruppe 3 Innovationsgruppe 4 Innovationsgruppe 5 Innovationsgruppe

18 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen Tredje trin er at opsætte Ugeplanen. Som led i forberedelsen lægger læreren de lektioner ind, der er afsat til forløbet, og det angives hvilke faglokaler, der er reserveret hvornår (fx fysiklokalet eller computerlokalet). Under Ugeplaner klikkes på Opsæt ugeplan, hvorefter læreren opsætter en ugeplan i forhold til de afsatte lektioner og faglokaler for hver af de fem ekspertgrupper og en gang for alle innovationsgrupperne under et. I nedrulningsmenuen vælges, hvilken gruppe man vil indsætte en lektion for. Læreren opsætter en ugeplan for ekspert- og innovationsgrupperne. Herefter strukturerer Ugeplanen elevernes arbejde. Lektionsvælgeren indeholder en række lektionsforslag til de forskellige delforløb, hvoraf nogle er obligatoriske og andre er frivillige. Læreren vælger delopgaver til og fra i forhold til klassens tid og lærerens fokus, og de udgør sammen klassens arbejde med Future City. Indeholdt i lektionsforslagene er ligeledes en materialeliste til læreren, hvorved læreren kan få overblik over, hvad der skal stilles frem til konkrete forsøg. Ønsker læreren at indlægge yderligere indhold i ugeplanen, anvendes lektionsforslaget Lærerens lektion, hvor eleverne i ugeplanen får besked på at kontakte deres lærer, jf. Oversigt over lektionsforslag. Bemærk, at eleverne i nogle faser arbejder i ekspertgrupper, andre i innovationsgrupper. Bemærk også, at mange lektionsforslag har et anbefalet lektionstal over 1. Det anbefales at indsætte det samme lektionsforslag flere steder i elevernes ugeplan i forhold til lektionsforslagets

19 varighed. Eleverne kan altid vende tilbage til en opgave, de var i gang med. Hvis de ikke når en lektion den ene dag, kan de genoptage arbejdet næste dag eller færdiggøre arbejdet hjemme. Læreren kan vælge at planlægge hele forløbet fra start. Alternativt kan der indledningsvist planlægges et par dage frem i tiden, og så vende tilbage, når de næste dage skal planlægges. Læreren har endvidere mulighed for at indsætte en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for hjælp til den faglige læsning, jf. afsnit om faglig læsning. Læsehjælperen vil dog fremgå for hele gruppen, hvis den indsættes. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilke opgaver, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx arbejd med jeres kollega, lav forsøg i fysiklokalet) ved at klikke på den aktuelle lektion. Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren kan derved danne overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen er et vigtigt samarbejdsværktøj mellem lærer og elever. Det er en vigtig læreropgave at udarbejde Ugeplanen, da den afgør hvad eleverne ser. Den indbyggede ugeplan, hvor eleverne kan se, hvad de skal lave hvor og hvornår. Efterhånden som de kommer igennem de forskellige delopgaver, hakker de dem af og læreren har overblik over alle eleveres arbejde. Bemærk, at eleverne skal gå via kontoret for at gå i gang med de forskellige opgaver, fx samtale med deres kollega

20 Læreren kan løbende redigere i ugeplanen. Det er en væsentlig læreropgave i Future City at forberede, evt. justere og holde øje med Ugeplanen, som giver overblik for alle i et kompliceret forløb. Efter udarbejdelsen af Ugeplanen skal læreren igangsætte projektet ved at lukke eleverne ind, og eleverne kan herefter logge ind med deres respektive UNI-login via futurecity.dk. Når alle elever er tilknyttet og fordelt i ekspert- og innovationsgrupper, åbnes projektet for eleverne ved at klikke på Luk eleverne ind. Herefter har de adgang med deres UNI-login. Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling Fjerde trin er gennemførslen af den første lektion med eleverne. Da det er en vigtig læreropgave at føre eleverne ind i rammefortællingen, er denne lektion beskrevet detaljeret i det følgende. Forløbet skal starte med, at klassen/holdet ser den indledende borgmesterpræsentation, helst sammen via storskærm, alternativt i mindre grupper med hovedtelefoner. I videoen byder Future Citys borgmester velkommen, og sammen med byens tekniske direktør præsenterer borgmesteren byen og de problemer, den står over for og dermed den opgave, eleverne skal løse: At de som rådgivende ingeniører skal komme med det bedste bud på fremtidens Future City. Borgmesterpræsentationen danner altså udgangspunkt for hele undervisningsmaterialet. Det er vigtigt at læreren formidler dette klart og tydeligt: Eleverne er hyret som rådgivende ingeniører af byen til en opgave

21 Brug kortet over byen Rammefortællingen kan fortsættes på bykortet, oplagt stadig via storskærm, hvor læreren evt. kan udvælge nogle af byens problemstillinger, som en indledende appetitvækker til eleverne - fx at åen er forurenet, eller at mørtelværket bruger meget energi: Brug de indbyggede hotspots. Bykortet over Future City, hvor byens nuværende status præsenteres via hotspots Eleverne skal have en forståelse af, at en række af de vanskeligheder byen står over for, kan findes på kortet og at det er dem, der som rådgivende ingeniører skal komme med et bud på en løsning. Kortet er et gennemgående arbejdsredskab for eleverne i forløbet Future City. Læreren skal herefter fortælle eleverne om den konkrete opgave: At deres arbejde skal munde ud i en præsentation om fremtidens Future City via det indbyggede præsentationsværktøj og evt. at klassen kan deltagelse i konkurrencen om årets Future City i Konkurrencen CitySlam

22 Se elevsektion Herefter besøges elevdelen, stadig med klassen samlet. Gå via oversigten over projekter i lærerdelen og Se elevsektion, jf. Prøv selv materialet. Via Se Elevsektion kan læreren besøge elevdelen og vise klassen de forskellige muligheder Med oversigten over det rådgivende ingeniørfirma kan læreren oplagt præsentere eleverne for strukturen i forløbet ved at besøge de forskellige lokaler, jf. afsnittet Struktur: De syv faser. Her er det også oplagt at lade klassen diskutere navnet på deres ingeniørvirksomhed, jf. Lærerens forberedelse, Trin 1: Opret projekt. 1. Visions-fasen med borgmesterpræsentationen, som klassen netop har gennemført 2. Evt. Inspirations-fasen, hvor eleverne spiller Sim City 3. I Bliv ingeniør-fasen arbejder eleverne gruppevist i hver sin ekspertgruppe med hver sin kollega i hver sit kontor for at blive eksperter inden for hver sit felt: produktion, energi, infrastruktur, natur & miljø og bolig & teknik. Fortæl eleverne om gruppedannelsen, og vis de forskellige kontorer med en kort præsentation af opgaven i ekspertgrupperne: Grupperne skal udarbejde en præsentation af deres område. Varighed 8-10 lektioner. 4. Evt. Simulations-fasen, hvor der igen spilles Sim City

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Energi i undervisningen

Energi i undervisningen 1 Energi i undervisningen Martin krabbe Sillasen, VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg I dette skrift præsenteres et bud på en konkret definition af energibegrebet som kan anvendes både i natur/teknik

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Aktivitetskatalog Energisparetrailer

Aktivitetskatalog Energisparetrailer Aktivitetskatalog Energisparetrailer Januar 2009 Ærø Energi og Miljøkontor Introduktion Kataloget er en oversigt over de aktiviteter, Energisparetraileren indeholder. Aktiviteterne kan foregå enkeltvis,

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter

Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter 19. september 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Program Kl. 9 Didaktik og it Kl. 10.15 Oplæg til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

med digitale fordele 09-02-2013 Simon Skov Fougt, Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet Professionshøjskolen Metropol 1

med digitale fordele 09-02-2013 Simon Skov Fougt, Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet Professionshøjskolen Metropol 1 Litteraturundervisning, som du kender det med digitale fordele 1 Kort præsentation af ilitt.dk Elevdelen Lærerdelen Biblioteket Elevdelen udforsk materialet Lærerdelen udforsk materialet Danskfaglig it-didaktik

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Ingeniørens udfordring

Ingeniørens udfordring Ingeniørens udfordring 1 Udfordring! Der mangler ilt i kabinen Hvad har I brug for at vide, for at kunne løse de:e problem? multimedia.pol.dk 2 Program Om Engineer Hvad er teknologi? Hvordan arbejder en

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012 ElevIntras værktøjer En gennemgang af udvalgte værktøjer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Værktøjer i ElevIntra...4 Læsekontrakt...4 Motionskontrakt...7 Faglig læsning...10 Tip en tekst...12 Gæt

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere