LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli Future City

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli 2010. Future City"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Version 2.01, juli 2010 Future City

2 INDHOLD INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...5 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...6 Kollegerne...7 Faglig læsning...9 Prøv selv materialet...11 Konkurrencen CitySlam...11 Tekniske krav...12 Om...12 LÆRERENS FORBEREDELSE Trin 1: Opret projekt...14 Trin 2: Tilknyt elever...15 Skema til ekspert- og innovationsgrupper...17 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen...18 Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling...20 STRUKTUR OG LEKTIONSFORSLAG Struktur: De syv faser...25 Oversigt over lektionsforslag...26 GUIDE TIL PRÆSENTATIONSVÆRKTØJET Sådan laves en præsentation...33 HVAD ER HVAD? Lærerdelen...36 Skærmopsætning...36 Borgmesterpræsentationen...36 Sim City...36 Ekspertgrupperne...38 Innovationsgrupperne...38 Mødelokalet...38 Forhandlings-fasen...39 Showroomet...40 A0-kortet...40 Diagrammer...40 Artikler og forsøg...40 Leksikon...41 Mappen...41 Ugeplanen...41 Kollegerne...41 Klassens rapporter...42 Præsentationsværktøjet...42 Hjælp...43 Skolekom-konference...43 CitySlam...43 KONKURRENCEN CITYSLAM Tidsplan for CitySlam...45 FUTURE CITY OG FÆLLES MÅL Naturfagsdidaktik...46 Fysik/kemi...49 Geografi...50 Biologi...52 Dansk...53 Samfundsfag

3 INTRODUKTION Formål Future City er et nyskabende og interaktivt undervisningsforløb, der giver lærere og elever i 8. klasse mulighed for at arbejde innovativt og projektorienteret med naturfag for at give deres bud på fremtidens by Future City fra idé til virtuel virkelighed. Forløbet tilgodeser også fagligheden i dansk og samfundsfag og skaber derfor gode muligheder for at arbejde tværfagligt. Forløbet er gratis, men kræver UNI-login for lærere og elever. Eleverne arbejder som rådgivende ingeniører med hver sit ekspertisefelt (produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi), og sammen skal de med fokus på klimaudfordringerne udtænke et bud på fremtidens by, som skal præsenteres med det indbyggede præsentationsværktøj. Interaktive assistenter - elevernes kolleger hjælper med det faglige. Future City er beregnet til et tougers tværfagligt forløb, men kan strække sig over længere eller kortere tid. Der bør mindst afsættes lektioner, men gerne mere. Der er fagligt fokus på naturfagene, samfundsfag og dansk med særlig vægt på tværfagligheden i naturfagene, som Fælles Mål 2009 netop lægger op til, jf. Future City og Fælles Mål Andre klassetrin i udskolingen og de indledende gymnasietrin kan også arbejde med projektet. Overbliksbillede af den rådgivende ingeniørvirksomhed, som eleverne arbejder i

4 Struktur Future City er via den indbyggede ugeplan struktureret i syv faser i en vekselvirkning ved og væk fra computerne, jf. Lærerens forberedelse. 1. I Visions-fasen introduceres Future City for eleverne via borgmesterpræsentationen, hvor de møder byens borgmester og tekniske direktør, som præsenterer opgaven. Varighed ca. 1 lektion 2. I Inspirations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne computerspillet Sim City, hvorigennem de får en oplevelse af, hvor komplekst det er at udvikle en by. Der følger licens til Sim City med Future City. Send en mail til og angiv, hvor mange licenser I skal bruge. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 3. Bliv ingeniør-fasen er den centrale fase. Her arbejder eleverne i hver sit kontor i ekspertgrupper og bliver dermed ingeniører inden for hvert sit felt gennem samarbejde med hver deres kollega inden for produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi. Kollegerne leder eleverne igennem faglige forløb og giver dem derved forudsætninger for at tage velfunderede valg for Future City. Varighed 8-10 lektioner 4. I Simulations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne igen Sim City, denne gang med den viden om byudvikling de har udviklet i Bliv ingeniør-fasen. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 5. I Innovations-fasen mødes eleverne i mødelokalet i deres innovationsgrupper, der består af ét medlem fra hver ekspertgruppe med hver sin faglige ekspertise. Hver gruppe kommer med et bud på en udviklingsplan for Future City. Varighed 3-4 lektioner. 6. I Forhandlings-fasen forhandler klassen i mødelokalet om, hvilken vej Future City skal udvikle sig, og de sammensætter en fælles præsentation ud fra innovationsgruppernes forarbejde. Varighed 3-4 lektioner. 7. I Præsentations-fasen går eleverne tilbage til deres ekspertgruppes kontor og færdigudvikler en præsentation af Future City inden for deres faglige område, ligesom klassens endelige præsentation finpudses af udvalgte elever i mødelokalet. Til sidst præsenteres det hele i showroomet. Varighed 3-4 lektioner. Klassen kan herefter evt. deltage i konkurrencen CitySlam om årets Future City - læs mere under Konkurrencen CitySlam. Læs mere om forløbets struktur og muligheder under Struktur og faglighed

5 Ugeplanen Et centralt element i Future City for samarbejdet mellem lærer og elever er den indbyggede Ugeplan, hvor læreren via Lektionsvælgeren på forhånd ud fra systemets forslag har lagt arbejdsopgaver, dvs. samtaler med kollegerne om faglige emner og forsøg, ind i forhold til afsatte lektioner og faglokaler. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilken opgave, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx Samtale med kollega, lave forsøg i fysiklokalet, undersøge byen eller diskutere klimaløsninger). Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren har dermed overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen og Lektionsvælgeren er meget centrale elementer i arbejdet med Future City. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. UNI-login Der kræves UNI-login for lærere og for hver enkelt elev for at kunne arbejde med Future City. UNI-loginnet er det samme, som bruges til skolekom, nationale test og digitale afgangsprøver. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende navne, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Den tilsynsførende kan også oprette midlertidige login, fx til lærerstuderende i praktik, der dog ikke kan få lærerrettigheder. NB: Vær opmærksom på, at der skal være oprettet et projekt, før eleverne kan tilknyttes, ligesom eleverne skal tilknyttes et projekt, før de kan logge ind. Læs mere under Lærerens forberedelse. Læs mere om UNI-login under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever. Computere og andre materialer Projektet kræver mindst én computer med internetadgang pr. ekspertgruppe/innovationsgruppe. Læs mere om computerne under Tekniske krav. Derudover skal der bookes faglokaler, jf. Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. Eleverne logger på systemet via futurecity.dk. Introfilmen med borgmesterens præsentation af byen kan med fordel ses med klassen eller holdet samlet på storskærm. Alternativt kan eleverne anvende hovedtelefoner

6 Lærerrollen Future City kræver ingen særlige it-kompetencer. Opsætningen er meget overskuelig, og kollegerne interaktive assistenter styrer eleverne fra start til slut (læs mere under Kollegerne). Lærerens væsentligste rolle er faglig vejleder og facilitator. Læreren kan oplagt spille rollen som det rådgivende ingeniørfirmas chefrådgiver og tage udgangspunkt i bæredygtighed i vejledningen. Future City bygger på sammenhængen mellem artikler, forsøg og undersøgelser og interaktive assistenter. Forsøgene er små og ikke udtømmende i forhold til fagmål, men i sammenhæng med forløbet illustrerer forsøgene konkrete delaspekter af det komplekse område, eleverne arbejder inden for. Det anbefales at udskrive artikler og forsøg, når kollegaen henviser til dem. Forsøgene kan udskrives samlet fra lærerdelen, under fanen lærervejledning. Forløbet kan fx også oplagt udbygges med lærerens egne forsøg og øvelser, hvis der ønskes ekstra vægt på et bestemt område men det er på ingen måde et krav ligesom der oplagt kan trækkes på lokale faglige eksperter inden for relevante områder, hvis muligheden er der. Den indbyggede ugeplan, som læreren på forhånd har lavet ud fra systemets forslag, strukturerer elevernes arbejde. Undervejs i forløbet vil der dagligt være en del efterbehandlingsarbejde for læreren. Det anbefales fx, at læreren dagligt følger op på elevernes arbejde, også ved at holde øje med Ugeplanen. Har de nået det, der er planlagt? Det kan også anbefales jævnligt at samle klassen undervejs i forløbet, så alle får en fornemmelse af, hvordan projektet skrider fremad. Det er oplagt at gøre dette via projektor eller storskærm. Ligeledes er det en væsentlig læreropgave løbende at holde øje med og kommentere elevernes kollegarapporter, jf. næste afsnit

7 Kollegerne Et bærende og gennemgående element i Future City er kollegerne, der er interaktive assistenter, der dels hjælper med at strukturere elevernes arbejdsproces, dels hjælper med det faglige. Et grundlæggende problem i projektarbejde er at fastholde eleverne i en faglig progression. Læreren kan kun hjælpe en gruppe elever ad gangen, og øvrige grupper venter ofte på, at læreren får tid. Alternativt kan læreren af og til samle klassen til fællesgennemgange, men det er en forstyrrelse for de elever, der er andetsteds i processen. Som svar på dette er der til Future City udviklet en række interaktive assistenter, der optræder som elevernes kolleger i det rådgivende ingeniørfirma, hvor eleverne kan hente hjælp til forskellige faglige områder, når de har brug for det, fx byplanlægning, miljøpolitik, naturgenoprettelse, ligesom de kan få hjælp til at udarbejde præsentationerne mv. Endvidere strukturerer kollegerne elevernes arbejdsproces ved fx at gøre dem opmærksom på, hvornår relevante artikler skal læses, og endelig kan eleverne hente hjælp hos kollegaen til den faglige læsning, hvis læreren skønner det nødvendigt. Kolleger (interaktive assistenter) her direktøren hjælper eleverne med den faglige fordybelse i forløbet. Som led i forberedelsen vælger læreren i Lektionsvælgeren (ud fra systemets forslag) hvilke assistenter, eleverne i de forskellige grupper skal igennem. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. I ekspertgrupperne samarbejder eleverne med hver sin kollega, og i de afsluttende dele samarbejder de med direktøren

8 En interaktiv assistent er computerstruktureret hjælp til eleverne, som eleverne kan interagere med, netop når de har brug for det - i deres eget tempo og på deres eget niveau - en assistent for læreren. Kollegaen hjælper eleverne igennem en faglig proces, de ellers selv ville have svært ved at overskue, og undervejs introduceres relevante faglige begreber og metoder på whiteboardet. Eleverne skriver deres eget indhold ind i assistentens skabelon. Eleverne tænker det er de gode til. Computeren strukturerer - det er den god til. Kollegerne spørger, men giver ikke svar. Computeren husker elevernes svar og kan på den måde få eleverne til at forholde sig til egne svar. Arbejdet med en kollega munder ud i en rapport med elevernes svar og de fagligt relevante begreber samlet. Denne side bør gemmes, så den efterfølgende kan hentes frem fra Rapporter. Rapporten kan også udskrives og gennemgås med læreren og/eller ekspert-/innovationsgruppen. Rapporterne kan oplagt sættes i en mappe til formålet. Dette dels for at støtte eleverne i innovationsgrupperne, så de med rapporten har argumenter mv. ved hånden, når de skal diskutere. Endvidere kan det også støtte indtrykket af, at eleverne går til møde med de relevante papirer. Via funktionen Klassens rapporter får læreren adgang til at læse/kommentere alle klassens rapporter. I lærerdelen har læreren adgang til Klassens rapporter, hvoraf fremgår alle de kollegarapporter, der er udarbejdet i det konkrete projekt. Læreren kan og bør løbende - kommentere elevernes rapporter via det indbyggede kommenteringsværktøj, hvor læreren kan skrive kommentarer, uddybe, stille spørgsmål osv. til de enkelte elevrapporter. Det er en vigtig læreropgave løbende at evaluere elevernes kollegarapporter

9 Oversigten Klassens rapporter, hvor læreren løbende bør kommentere elevernes arbejde med kollegerne via det indbyggede kommenteringsværktøj. I kollegerne er svære ord, faglige begreber mv. forklaret ved mouse over. Det betyder, at en forklaring kommer frem, hvis musen køres hen over ordet. Forklarede ord er skrevet med grøn og understreget med stiplet linje. Eleverne kan i Ugeplanen se, hvornår de skal arbejde med en kollega ud fra hvilke kolleger, læreren i Lektionsvælgeren har bestemt, de enkelte grupper skal arbejde med. Eleverne går herefter selv til kollegerne via menupunktet Jeres kollega i elevdelen. Se en komplet liste med indholdsbeskrivelse af kollegerne under Oversigt over lektionsforslag. Faglig læsning En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, bl.a. af en række faglige artikler og forsøgsvejledninger - og det har elever svært ved. Læreren bør derfor overveje gruppedannelsen også med hensyntagen til elevernes læseevner, så alle grupper har mindst én stærk faglig læser (læs mere om gruppedannelsen under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever)

10 Den faglige læsning er alle klassens læreres ansvar og et mål i alle fag. Hvor afkodningen er dansklærerens ansvar, er forståelsen alle læreres. En væsentlig forudsætning for elevernes udbytte af læsningen er, at de læser med et formål. Det eksplicitte er bedre end det implicitte, og det er en væsentlig læreropgave. Især i naturfagene med læsning af fagtekster med fagterminologi, fænomener og abstrakte begreber, som eleverne skal pakke ud, mens de læser. Læsningen kan med fordel organiseres efter principperne i Cooperative Learning, jf. fx Elisabeth Arnbaks Faglig læsning fra læseproces til læreproces. Gyldendal Før læsningen kan eleverne arbejde med forforståelsen, fx gennem tankekort/mindmaps, taxonomier eller viden-igruppe, hvor eleverne fortæller, hvad de ved om emnet, før de læser. Ligeledes kan en bevidsthed hos eleverne om forskellige læsemåder støtte størstedelen af læsearbejdet i Future City er nærlæsning det er en læreropgave at udvikle denne bevidsthed: Overblikslæse: Når man undersøger teksten for at finde ud af, om den handler om et emne, man vil vide mere om. Skimmelæse: Når øjnene glider ned over siden og opfanger ord og udtryk, så man får en idé om tekstens indhold. Punktlæse: Når man leder efter noget bestemt først skimmelæser man, og så fikserer og punktlæser man, når man har fundet det ønskede. Nærlæse: Når man læser hele teksten grundigt, fordi man skal forstå og huske alt det, der står. Under læsningen kan det hjælpe eleverne at læse aktivt, fx skrive resumé, lave noter, understregning i teksten eller fortælle andre, hvad der er læst. Læsningen kan også med fordel foregå i grupper med faste roller, der evt. går på skift: 1. Den ene læser højt 2. Den anden skriver noter 3. Den tredje genfortæller Efterfølgende skal eleverne mundtligt afklare, om de er enige om teksten. Læreren kan i Lektionsvælgeren tilvælge en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for det en interaktiv assistent, specielt udarbejdet til læseprocessen, der dog vil fremgå for alle i gruppen. Læs mere under Kollegerne og under Lærerens forberedelse, Trin 3: Opsæt ugeplan

11 Prøv selv materialet Hvis læreren vil have mere føling og erfaring med materialet og alle de faglige muligheder og udfordringer, kan der oprettes et projekt uden at tilknytte elever. Derefter kan læreren klikke på Se Elevsektion og prøve alle systemets facetter af. Ved at Se Elevsektion kan læreren prøve alle systemet facetter af. Konkurrencen CitySlam Når eleverne har udviklet deres bud på en Future City, kan læreren tilmelde klassen til den landsdækkende konkurrence CitySlam, hvor klassen dyster mod andre klasser og har mulighed for at vinde flotte præmier - og måske blive kåret til årets vinder af Future City Deltagelse i konkurrencen er frivillig og kræver, at der afsættes mere tid til forløbet. Folkeskolens 7., 8. og 9. klasse kan deltage i konkurrencen. Klassen deltager med det samlede bud på Future City og de fem ekspertgruppers præsentationer af hver sit speciale. Når klassen har meldt sig til konkurrencen er det ikke længere muligt at ændre i præsentationerne. Læs mere under Konkurrencen City Slam

12 Tekniske krav Skærmopsætning: Kan hele skærmbilledet af Future City ikke ses, tastes F11 for fuldskærmsvisning. Tast F11 igen for at returnere. Internethastighed: Mindst 512K anbefales. Hardware: PC, Intel Pentium 4 med mindst 512 MB RAM (1 GB ram anbefales). Software: Internet Explorer 7.0 eller nyere eller Firefox 3.0 eller nyere med JavaScript tilsluttet, Adobe Acrobat Reader og Flash 9.0 eller nyere. Lydkort: Computerne bør have lydkort og højtalere/hovedtelefoner til borgmesterpræsentation. Det anbefales at se denne med klassen samlet via projektor eller storskærm. Tillad popups: Computerne skal evt. indstilles til at tillade pop-up-vinduer fra futurecity.dk, da en række features, fx interaktive assistenter, kører i pop-up-vinduer. Videoformater: Følgende videoformater kan anvendes/anvendes: mov, mp4, wmw og avi. Om Future City-konceptet er udviklet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Ingeniørforeningen IDA og DI - Organisation for erhvervslivet - sammen med lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard og adjunkt, ph.d. Jan Sølberg, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, it- og didaktisk konsulent Finn Horn, lærer på Heibergskolen Mads Joakim Sørensen, samt lærer, cand. pæd. og læremiddelsforfatter Simon Skov Fougt. Materialet er desuden støttet økonomisk af konceptets hovedsponsor, Industriens Fond, og Undervisningsministeriet. Evt. henvendelser vedr. materialet kan rettes til Alle fotos i præsentationsværktøjsarkivet af fotograf August Helsinghoff

13 Foreningen af registrerede ingeniører, FRI, er en brancheforening for danske videnvirksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse på markedsvilkår. FRI har 396 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger medarbejdere i Danmark og medarbejdere i udlandet. Branchens danske omsætning udgør godt 11 mia.kr. DI er erhvervslivets organisation for medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, brancefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. DI indleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Ingeniørforeningen IDA er en interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning

14 LÆRERENS FORBEREDELSE Oprettelsen af et nyt projekt kan kun gennemføres af læreren. Først oprettes et projekt, dernæst tilknyttes og fordeles eleverne og endelig planlægges forløbet med Lektionsvælgeren. Til sidst gennemføres første lektion, og forløbet er i gang. Trin 1: Opret projekt Læreren logger ind på futurecity.dk med sit UNI-login. Under Projekter klikkes på Opret nyt klasseprojekt. Via UNI-login opretter læreren et projekt under Projekter Ved oprettelsen gives projektet en foreløbig titel, som vil være navnet på den ingeniørvirksomhed, som klassen forestiller at arbejde for i projektet. Der opfordres til evt. efterfølgende at lade klassen diskutere mulige navne og så efterfølgende ændre projektets titel, så I får et fælles ejerskab. Titlen kan løbende ændres

15 Herefter oplyses klassebetegnelse, lærerens mail, samt startdato. Endvidere skal en række juridiske betingelser accepteres. Flere lærere kan samarbejde om et projekt, da alle lærere på skolen har adgang til de projekter, der er oprettet på den enkelte skole. På samme måde kan én lærer også arbejde med flere projekter på samme tid. Dog er det den oprettende lærer, der er ansvarlig for det enkelte projekt. Når læreren opretter et projekt, kan der bestilles et kort over byen i A0-størrelse, som kan anvendes i den daglige undervisning. Kortet bestilles ved at skrive til Husk at oplyse lærers navn, projektets navn og skolens adresse. Læs mere under A0-kortet. Trin 2: Tilknyt elever Andet trin er at tilknytte eleverne og fordele dem i ekspert- og innovationsgrupper. Elever skal være tilknyttet et projekt for at kunne logge ind. Eleverne får dog først adgang med deres UNIlogin, når læreren har lukket dem ind. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Tilknyt elever. Da UNI-loginnet er tilknyttet læreren og skolen, vil alle elevers navne med et UNI-login på skolen være til rådighed for læreren. På den måde kan der også oprettes projekter på tværs af klasser, fx i forbindelse med en emneuge eller lignende. Læreren vælger eleverne én ad gangen og fordeler dem i Ekspertgrupper og Innovationsgrupper

16 NB: Vær opmærksom på, at nogle elever kan stå under den klassebetegnelse, de gik i, da de blev oprettet med UNI-login. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende elever, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Læreren tilknytter de ønskede elever til projektet og fordeler dem ligeligt i de fem ekspertgrupper og i innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Det anbefales på forhånd at have lavet en skitsefordeling på papir, jf. Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. Alle ekspertgrupper skal oprettes, mens antallet af innovationsgrupper afhænger af antallet af elever i klassen. Fx vil der i en klasse med 16 elever være 3 innovationsgrupper (med repræsentation fra hver af de fem ekspertgrupper) 2 af dem med 3 medlemmer, 1 af dem med 4 medlemmer. Skemaet nedenfor findes renset til brug for lærerens forberedelse under Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. INNOVATIONS- GRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Mads Lars Line Erik Mia Innovationsgruppe 2 Bo Hussein Sofie Anders Mie K Morten Innovationsgruppe 3 Pia Laura Fatima Mie J Anton Mette Læreren bør overveje gruppeinddelingen nøje, også i forhold til elevernes læseniveau. En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, og det har elever svært ved. Materialet lægger i høj grad op til undervisningsdifferentiering, hvorfor det er hensigtsmæssigt at fordele eleverne efter deres kundskaber og færdigheder, så hver gruppe har mindst én stærk faglig læser. Læs mere under Faglig læsning. Gruppesammensætningen kan evt. ændres undervejs i lærerdelen. Vær dog opmærksom på, at elevens arbejder, fx rapporter, forbliver i den oprindelige gruppe. Eleverne har kun redigeringsrettigheder i egen ekspertgruppe, men kan besøge de andre gruppers arbejdsrum. Læreren kan via Se elevsektion i lærerdelen besøge alle

17 Skema til ekspert- og innovationsgrupper Eleverne skal fordeles ligeligt i de fem ekspertgrupper og i det nødvendige antal innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Brug evt. dette skema som skitseark før indtastningen i systemet. INNOVATIONSGRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Innovationsgruppe 2 Innovationsgruppe 3 Innovationsgruppe 4 Innovationsgruppe 5 Innovationsgruppe

18 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen Tredje trin er at opsætte Ugeplanen. Som led i forberedelsen lægger læreren de lektioner ind, der er afsat til forløbet, og det angives hvilke faglokaler, der er reserveret hvornår (fx fysiklokalet eller computerlokalet). Under Ugeplaner klikkes på Opsæt ugeplan, hvorefter læreren opsætter en ugeplan i forhold til de afsatte lektioner og faglokaler for hver af de fem ekspertgrupper og en gang for alle innovationsgrupperne under et. I nedrulningsmenuen vælges, hvilken gruppe man vil indsætte en lektion for. Læreren opsætter en ugeplan for ekspert- og innovationsgrupperne. Herefter strukturerer Ugeplanen elevernes arbejde. Lektionsvælgeren indeholder en række lektionsforslag til de forskellige delforløb, hvoraf nogle er obligatoriske og andre er frivillige. Læreren vælger delopgaver til og fra i forhold til klassens tid og lærerens fokus, og de udgør sammen klassens arbejde med Future City. Indeholdt i lektionsforslagene er ligeledes en materialeliste til læreren, hvorved læreren kan få overblik over, hvad der skal stilles frem til konkrete forsøg. Ønsker læreren at indlægge yderligere indhold i ugeplanen, anvendes lektionsforslaget Lærerens lektion, hvor eleverne i ugeplanen får besked på at kontakte deres lærer, jf. Oversigt over lektionsforslag. Bemærk, at eleverne i nogle faser arbejder i ekspertgrupper, andre i innovationsgrupper. Bemærk også, at mange lektionsforslag har et anbefalet lektionstal over 1. Det anbefales at indsætte det samme lektionsforslag flere steder i elevernes ugeplan i forhold til lektionsforslagets

19 varighed. Eleverne kan altid vende tilbage til en opgave, de var i gang med. Hvis de ikke når en lektion den ene dag, kan de genoptage arbejdet næste dag eller færdiggøre arbejdet hjemme. Læreren kan vælge at planlægge hele forløbet fra start. Alternativt kan der indledningsvist planlægges et par dage frem i tiden, og så vende tilbage, når de næste dage skal planlægges. Læreren har endvidere mulighed for at indsætte en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for hjælp til den faglige læsning, jf. afsnit om faglig læsning. Læsehjælperen vil dog fremgå for hele gruppen, hvis den indsættes. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilke opgaver, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx arbejd med jeres kollega, lav forsøg i fysiklokalet) ved at klikke på den aktuelle lektion. Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren kan derved danne overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen er et vigtigt samarbejdsværktøj mellem lærer og elever. Det er en vigtig læreropgave at udarbejde Ugeplanen, da den afgør hvad eleverne ser. Den indbyggede ugeplan, hvor eleverne kan se, hvad de skal lave hvor og hvornår. Efterhånden som de kommer igennem de forskellige delopgaver, hakker de dem af og læreren har overblik over alle eleveres arbejde. Bemærk, at eleverne skal gå via kontoret for at gå i gang med de forskellige opgaver, fx samtale med deres kollega

20 Læreren kan løbende redigere i ugeplanen. Det er en væsentlig læreropgave i Future City at forberede, evt. justere og holde øje med Ugeplanen, som giver overblik for alle i et kompliceret forløb. Efter udarbejdelsen af Ugeplanen skal læreren igangsætte projektet ved at lukke eleverne ind, og eleverne kan herefter logge ind med deres respektive UNI-login via futurecity.dk. Når alle elever er tilknyttet og fordelt i ekspert- og innovationsgrupper, åbnes projektet for eleverne ved at klikke på Luk eleverne ind. Herefter har de adgang med deres UNI-login. Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling Fjerde trin er gennemførslen af den første lektion med eleverne. Da det er en vigtig læreropgave at føre eleverne ind i rammefortællingen, er denne lektion beskrevet detaljeret i det følgende. Forløbet skal starte med, at klassen/holdet ser den indledende borgmesterpræsentation, helst sammen via storskærm, alternativt i mindre grupper med hovedtelefoner. I videoen byder Future Citys borgmester velkommen, og sammen med byens tekniske direktør præsenterer borgmesteren byen og de problemer, den står over for og dermed den opgave, eleverne skal løse: At de som rådgivende ingeniører skal komme med det bedste bud på fremtidens Future City. Borgmesterpræsentationen danner altså udgangspunkt for hele undervisningsmaterialet. Det er vigtigt at læreren formidler dette klart og tydeligt: Eleverne er hyret som rådgivende ingeniører af byen til en opgave

21 Brug kortet over byen Rammefortællingen kan fortsættes på bykortet, oplagt stadig via storskærm, hvor læreren evt. kan udvælge nogle af byens problemstillinger, som en indledende appetitvækker til eleverne - fx at åen er forurenet, eller at mørtelværket bruger meget energi: Brug de indbyggede hotspots. Bykortet over Future City, hvor byens nuværende status præsenteres via hotspots Eleverne skal have en forståelse af, at en række af de vanskeligheder byen står over for, kan findes på kortet og at det er dem, der som rådgivende ingeniører skal komme med et bud på en løsning. Kortet er et gennemgående arbejdsredskab for eleverne i forløbet Future City. Læreren skal herefter fortælle eleverne om den konkrete opgave: At deres arbejde skal munde ud i en præsentation om fremtidens Future City via det indbyggede præsentationsværktøj og evt. at klassen kan deltagelse i konkurrencen om årets Future City i Konkurrencen CitySlam

22 Se elevsektion Herefter besøges elevdelen, stadig med klassen samlet. Gå via oversigten over projekter i lærerdelen og Se elevsektion, jf. Prøv selv materialet. Via Se Elevsektion kan læreren besøge elevdelen og vise klassen de forskellige muligheder Med oversigten over det rådgivende ingeniørfirma kan læreren oplagt præsentere eleverne for strukturen i forløbet ved at besøge de forskellige lokaler, jf. afsnittet Struktur: De syv faser. Her er det også oplagt at lade klassen diskutere navnet på deres ingeniørvirksomhed, jf. Lærerens forberedelse, Trin 1: Opret projekt. 1. Visions-fasen med borgmesterpræsentationen, som klassen netop har gennemført 2. Evt. Inspirations-fasen, hvor eleverne spiller Sim City 3. I Bliv ingeniør-fasen arbejder eleverne gruppevist i hver sin ekspertgruppe med hver sin kollega i hver sit kontor for at blive eksperter inden for hver sit felt: produktion, energi, infrastruktur, natur & miljø og bolig & teknik. Fortæl eleverne om gruppedannelsen, og vis de forskellige kontorer med en kort præsentation af opgaven i ekspertgrupperne: Grupperne skal udarbejde en præsentation af deres område. Varighed 8-10 lektioner. 4. Evt. Simulations-fasen, hvor der igen spilles Sim City

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere