LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli Future City

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. Version 2.01, juli 2010. Future City"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Version 2.01, juli 2010 Future City

2 INDHOLD INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...5 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...6 Kollegerne...7 Faglig læsning...9 Prøv selv materialet...11 Konkurrencen CitySlam...11 Tekniske krav...12 Om...12 LÆRERENS FORBEREDELSE Trin 1: Opret projekt...14 Trin 2: Tilknyt elever...15 Skema til ekspert- og innovationsgrupper...17 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen...18 Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling...20 STRUKTUR OG LEKTIONSFORSLAG Struktur: De syv faser...25 Oversigt over lektionsforslag...26 GUIDE TIL PRÆSENTATIONSVÆRKTØJET Sådan laves en præsentation...33 HVAD ER HVAD? Lærerdelen...36 Skærmopsætning...36 Borgmesterpræsentationen...36 Sim City...36 Ekspertgrupperne...38 Innovationsgrupperne...38 Mødelokalet...38 Forhandlings-fasen...39 Showroomet...40 A0-kortet...40 Diagrammer...40 Artikler og forsøg...40 Leksikon...41 Mappen...41 Ugeplanen...41 Kollegerne...41 Klassens rapporter...42 Præsentationsværktøjet...42 Hjælp...43 Skolekom-konference...43 CitySlam...43 KONKURRENCEN CITYSLAM Tidsplan for CitySlam...45 FUTURE CITY OG FÆLLES MÅL Naturfagsdidaktik...46 Fysik/kemi...49 Geografi...50 Biologi...52 Dansk...53 Samfundsfag

3 INTRODUKTION Formål Future City er et nyskabende og interaktivt undervisningsforløb, der giver lærere og elever i 8. klasse mulighed for at arbejde innovativt og projektorienteret med naturfag for at give deres bud på fremtidens by Future City fra idé til virtuel virkelighed. Forløbet tilgodeser også fagligheden i dansk og samfundsfag og skaber derfor gode muligheder for at arbejde tværfagligt. Forløbet er gratis, men kræver UNI-login for lærere og elever. Eleverne arbejder som rådgivende ingeniører med hver sit ekspertisefelt (produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi), og sammen skal de med fokus på klimaudfordringerne udtænke et bud på fremtidens by, som skal præsenteres med det indbyggede præsentationsværktøj. Interaktive assistenter - elevernes kolleger hjælper med det faglige. Future City er beregnet til et tougers tværfagligt forløb, men kan strække sig over længere eller kortere tid. Der bør mindst afsættes lektioner, men gerne mere. Der er fagligt fokus på naturfagene, samfundsfag og dansk med særlig vægt på tværfagligheden i naturfagene, som Fælles Mål 2009 netop lægger op til, jf. Future City og Fælles Mål Andre klassetrin i udskolingen og de indledende gymnasietrin kan også arbejde med projektet. Overbliksbillede af den rådgivende ingeniørvirksomhed, som eleverne arbejder i

4 Struktur Future City er via den indbyggede ugeplan struktureret i syv faser i en vekselvirkning ved og væk fra computerne, jf. Lærerens forberedelse. 1. I Visions-fasen introduceres Future City for eleverne via borgmesterpræsentationen, hvor de møder byens borgmester og tekniske direktør, som præsenterer opgaven. Varighed ca. 1 lektion 2. I Inspirations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne computerspillet Sim City, hvorigennem de får en oplevelse af, hvor komplekst det er at udvikle en by. Der følger licens til Sim City med Future City. Send en mail til og angiv, hvor mange licenser I skal bruge. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 3. Bliv ingeniør-fasen er den centrale fase. Her arbejder eleverne i hver sit kontor i ekspertgrupper og bliver dermed ingeniører inden for hvert sit felt gennem samarbejde med hver deres kollega inden for produktion, natur & miljø, bolig & teknik, infrastruktur og energi. Kollegerne leder eleverne igennem faglige forløb og giver dem derved forudsætninger for at tage velfunderede valg for Future City. Varighed 8-10 lektioner 4. I Simulations-fasen, som er valgfri, spiller eleverne igen Sim City, denne gang med den viden om byudvikling de har udviklet i Bliv ingeniør-fasen. Varighed ca. 1 lektion. Kan oplagt laves som hjemmearbejde. 5. I Innovations-fasen mødes eleverne i mødelokalet i deres innovationsgrupper, der består af ét medlem fra hver ekspertgruppe med hver sin faglige ekspertise. Hver gruppe kommer med et bud på en udviklingsplan for Future City. Varighed 3-4 lektioner. 6. I Forhandlings-fasen forhandler klassen i mødelokalet om, hvilken vej Future City skal udvikle sig, og de sammensætter en fælles præsentation ud fra innovationsgruppernes forarbejde. Varighed 3-4 lektioner. 7. I Præsentations-fasen går eleverne tilbage til deres ekspertgruppes kontor og færdigudvikler en præsentation af Future City inden for deres faglige område, ligesom klassens endelige præsentation finpudses af udvalgte elever i mødelokalet. Til sidst præsenteres det hele i showroomet. Varighed 3-4 lektioner. Klassen kan herefter evt. deltage i konkurrencen CitySlam om årets Future City - læs mere under Konkurrencen CitySlam. Læs mere om forløbets struktur og muligheder under Struktur og faglighed

5 Ugeplanen Et centralt element i Future City for samarbejdet mellem lærer og elever er den indbyggede Ugeplan, hvor læreren via Lektionsvælgeren på forhånd ud fra systemets forslag har lagt arbejdsopgaver, dvs. samtaler med kollegerne om faglige emner og forsøg, ind i forhold til afsatte lektioner og faglokaler. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilken opgave, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx Samtale med kollega, lave forsøg i fysiklokalet, undersøge byen eller diskutere klimaløsninger). Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren har dermed overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen og Lektionsvælgeren er meget centrale elementer i arbejdet med Future City. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. UNI-login Der kræves UNI-login for lærere og for hver enkelt elev for at kunne arbejde med Future City. UNI-loginnet er det samme, som bruges til skolekom, nationale test og digitale afgangsprøver. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende navne, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Den tilsynsførende kan også oprette midlertidige login, fx til lærerstuderende i praktik, der dog ikke kan få lærerrettigheder. NB: Vær opmærksom på, at der skal være oprettet et projekt, før eleverne kan tilknyttes, ligesom eleverne skal tilknyttes et projekt, før de kan logge ind. Læs mere under Lærerens forberedelse. Læs mere om UNI-login under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever. Computere og andre materialer Projektet kræver mindst én computer med internetadgang pr. ekspertgruppe/innovationsgruppe. Læs mere om computerne under Tekniske krav. Derudover skal der bookes faglokaler, jf. Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. Eleverne logger på systemet via futurecity.dk. Introfilmen med borgmesterens præsentation af byen kan med fordel ses med klassen eller holdet samlet på storskærm. Alternativt kan eleverne anvende hovedtelefoner

6 Lærerrollen Future City kræver ingen særlige it-kompetencer. Opsætningen er meget overskuelig, og kollegerne interaktive assistenter styrer eleverne fra start til slut (læs mere under Kollegerne). Lærerens væsentligste rolle er faglig vejleder og facilitator. Læreren kan oplagt spille rollen som det rådgivende ingeniørfirmas chefrådgiver og tage udgangspunkt i bæredygtighed i vejledningen. Future City bygger på sammenhængen mellem artikler, forsøg og undersøgelser og interaktive assistenter. Forsøgene er små og ikke udtømmende i forhold til fagmål, men i sammenhæng med forløbet illustrerer forsøgene konkrete delaspekter af det komplekse område, eleverne arbejder inden for. Det anbefales at udskrive artikler og forsøg, når kollegaen henviser til dem. Forsøgene kan udskrives samlet fra lærerdelen, under fanen lærervejledning. Forløbet kan fx også oplagt udbygges med lærerens egne forsøg og øvelser, hvis der ønskes ekstra vægt på et bestemt område men det er på ingen måde et krav ligesom der oplagt kan trækkes på lokale faglige eksperter inden for relevante områder, hvis muligheden er der. Den indbyggede ugeplan, som læreren på forhånd har lavet ud fra systemets forslag, strukturerer elevernes arbejde. Undervejs i forløbet vil der dagligt være en del efterbehandlingsarbejde for læreren. Det anbefales fx, at læreren dagligt følger op på elevernes arbejde, også ved at holde øje med Ugeplanen. Har de nået det, der er planlagt? Det kan også anbefales jævnligt at samle klassen undervejs i forløbet, så alle får en fornemmelse af, hvordan projektet skrider fremad. Det er oplagt at gøre dette via projektor eller storskærm. Ligeledes er det en væsentlig læreropgave løbende at holde øje med og kommentere elevernes kollegarapporter, jf. næste afsnit

7 Kollegerne Et bærende og gennemgående element i Future City er kollegerne, der er interaktive assistenter, der dels hjælper med at strukturere elevernes arbejdsproces, dels hjælper med det faglige. Et grundlæggende problem i projektarbejde er at fastholde eleverne i en faglig progression. Læreren kan kun hjælpe en gruppe elever ad gangen, og øvrige grupper venter ofte på, at læreren får tid. Alternativt kan læreren af og til samle klassen til fællesgennemgange, men det er en forstyrrelse for de elever, der er andetsteds i processen. Som svar på dette er der til Future City udviklet en række interaktive assistenter, der optræder som elevernes kolleger i det rådgivende ingeniørfirma, hvor eleverne kan hente hjælp til forskellige faglige områder, når de har brug for det, fx byplanlægning, miljøpolitik, naturgenoprettelse, ligesom de kan få hjælp til at udarbejde præsentationerne mv. Endvidere strukturerer kollegerne elevernes arbejdsproces ved fx at gøre dem opmærksom på, hvornår relevante artikler skal læses, og endelig kan eleverne hente hjælp hos kollegaen til den faglige læsning, hvis læreren skønner det nødvendigt. Kolleger (interaktive assistenter) her direktøren hjælper eleverne med den faglige fordybelse i forløbet. Som led i forberedelsen vælger læreren i Lektionsvælgeren (ud fra systemets forslag) hvilke assistenter, eleverne i de forskellige grupper skal igennem. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Lektionsvælger og Ugeplan. I ekspertgrupperne samarbejder eleverne med hver sin kollega, og i de afsluttende dele samarbejder de med direktøren

8 En interaktiv assistent er computerstruktureret hjælp til eleverne, som eleverne kan interagere med, netop når de har brug for det - i deres eget tempo og på deres eget niveau - en assistent for læreren. Kollegaen hjælper eleverne igennem en faglig proces, de ellers selv ville have svært ved at overskue, og undervejs introduceres relevante faglige begreber og metoder på whiteboardet. Eleverne skriver deres eget indhold ind i assistentens skabelon. Eleverne tænker det er de gode til. Computeren strukturerer - det er den god til. Kollegerne spørger, men giver ikke svar. Computeren husker elevernes svar og kan på den måde få eleverne til at forholde sig til egne svar. Arbejdet med en kollega munder ud i en rapport med elevernes svar og de fagligt relevante begreber samlet. Denne side bør gemmes, så den efterfølgende kan hentes frem fra Rapporter. Rapporten kan også udskrives og gennemgås med læreren og/eller ekspert-/innovationsgruppen. Rapporterne kan oplagt sættes i en mappe til formålet. Dette dels for at støtte eleverne i innovationsgrupperne, så de med rapporten har argumenter mv. ved hånden, når de skal diskutere. Endvidere kan det også støtte indtrykket af, at eleverne går til møde med de relevante papirer. Via funktionen Klassens rapporter får læreren adgang til at læse/kommentere alle klassens rapporter. I lærerdelen har læreren adgang til Klassens rapporter, hvoraf fremgår alle de kollegarapporter, der er udarbejdet i det konkrete projekt. Læreren kan og bør løbende - kommentere elevernes rapporter via det indbyggede kommenteringsværktøj, hvor læreren kan skrive kommentarer, uddybe, stille spørgsmål osv. til de enkelte elevrapporter. Det er en vigtig læreropgave løbende at evaluere elevernes kollegarapporter

9 Oversigten Klassens rapporter, hvor læreren løbende bør kommentere elevernes arbejde med kollegerne via det indbyggede kommenteringsværktøj. I kollegerne er svære ord, faglige begreber mv. forklaret ved mouse over. Det betyder, at en forklaring kommer frem, hvis musen køres hen over ordet. Forklarede ord er skrevet med grøn og understreget med stiplet linje. Eleverne kan i Ugeplanen se, hvornår de skal arbejde med en kollega ud fra hvilke kolleger, læreren i Lektionsvælgeren har bestemt, de enkelte grupper skal arbejde med. Eleverne går herefter selv til kollegerne via menupunktet Jeres kollega i elevdelen. Se en komplet liste med indholdsbeskrivelse af kollegerne under Oversigt over lektionsforslag. Faglig læsning En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, bl.a. af en række faglige artikler og forsøgsvejledninger - og det har elever svært ved. Læreren bør derfor overveje gruppedannelsen også med hensyntagen til elevernes læseevner, så alle grupper har mindst én stærk faglig læser (læs mere om gruppedannelsen under Lærerens forberedelse, Trin 2: Tilknyt elever)

10 Den faglige læsning er alle klassens læreres ansvar og et mål i alle fag. Hvor afkodningen er dansklærerens ansvar, er forståelsen alle læreres. En væsentlig forudsætning for elevernes udbytte af læsningen er, at de læser med et formål. Det eksplicitte er bedre end det implicitte, og det er en væsentlig læreropgave. Især i naturfagene med læsning af fagtekster med fagterminologi, fænomener og abstrakte begreber, som eleverne skal pakke ud, mens de læser. Læsningen kan med fordel organiseres efter principperne i Cooperative Learning, jf. fx Elisabeth Arnbaks Faglig læsning fra læseproces til læreproces. Gyldendal Før læsningen kan eleverne arbejde med forforståelsen, fx gennem tankekort/mindmaps, taxonomier eller viden-igruppe, hvor eleverne fortæller, hvad de ved om emnet, før de læser. Ligeledes kan en bevidsthed hos eleverne om forskellige læsemåder støtte størstedelen af læsearbejdet i Future City er nærlæsning det er en læreropgave at udvikle denne bevidsthed: Overblikslæse: Når man undersøger teksten for at finde ud af, om den handler om et emne, man vil vide mere om. Skimmelæse: Når øjnene glider ned over siden og opfanger ord og udtryk, så man får en idé om tekstens indhold. Punktlæse: Når man leder efter noget bestemt først skimmelæser man, og så fikserer og punktlæser man, når man har fundet det ønskede. Nærlæse: Når man læser hele teksten grundigt, fordi man skal forstå og huske alt det, der står. Under læsningen kan det hjælpe eleverne at læse aktivt, fx skrive resumé, lave noter, understregning i teksten eller fortælle andre, hvad der er læst. Læsningen kan også med fordel foregå i grupper med faste roller, der evt. går på skift: 1. Den ene læser højt 2. Den anden skriver noter 3. Den tredje genfortæller Efterfølgende skal eleverne mundtligt afklare, om de er enige om teksten. Læreren kan i Lektionsvælgeren tilvælge en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for det en interaktiv assistent, specielt udarbejdet til læseprocessen, der dog vil fremgå for alle i gruppen. Læs mere under Kollegerne og under Lærerens forberedelse, Trin 3: Opsæt ugeplan

11 Prøv selv materialet Hvis læreren vil have mere føling og erfaring med materialet og alle de faglige muligheder og udfordringer, kan der oprettes et projekt uden at tilknytte elever. Derefter kan læreren klikke på Se Elevsektion og prøve alle systemets facetter af. Ved at Se Elevsektion kan læreren prøve alle systemet facetter af. Konkurrencen CitySlam Når eleverne har udviklet deres bud på en Future City, kan læreren tilmelde klassen til den landsdækkende konkurrence CitySlam, hvor klassen dyster mod andre klasser og har mulighed for at vinde flotte præmier - og måske blive kåret til årets vinder af Future City Deltagelse i konkurrencen er frivillig og kræver, at der afsættes mere tid til forløbet. Folkeskolens 7., 8. og 9. klasse kan deltage i konkurrencen. Klassen deltager med det samlede bud på Future City og de fem ekspertgruppers præsentationer af hver sit speciale. Når klassen har meldt sig til konkurrencen er det ikke længere muligt at ændre i præsentationerne. Læs mere under Konkurrencen City Slam

12 Tekniske krav Skærmopsætning: Kan hele skærmbilledet af Future City ikke ses, tastes F11 for fuldskærmsvisning. Tast F11 igen for at returnere. Internethastighed: Mindst 512K anbefales. Hardware: PC, Intel Pentium 4 med mindst 512 MB RAM (1 GB ram anbefales). Software: Internet Explorer 7.0 eller nyere eller Firefox 3.0 eller nyere med JavaScript tilsluttet, Adobe Acrobat Reader og Flash 9.0 eller nyere. Lydkort: Computerne bør have lydkort og højtalere/hovedtelefoner til borgmesterpræsentation. Det anbefales at se denne med klassen samlet via projektor eller storskærm. Tillad popups: Computerne skal evt. indstilles til at tillade pop-up-vinduer fra futurecity.dk, da en række features, fx interaktive assistenter, kører i pop-up-vinduer. Videoformater: Følgende videoformater kan anvendes/anvendes: mov, mp4, wmw og avi. Om Future City-konceptet er udviklet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Ingeniørforeningen IDA og DI - Organisation for erhvervslivet - sammen med lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard og adjunkt, ph.d. Jan Sølberg, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, it- og didaktisk konsulent Finn Horn, lærer på Heibergskolen Mads Joakim Sørensen, samt lærer, cand. pæd. og læremiddelsforfatter Simon Skov Fougt. Materialet er desuden støttet økonomisk af konceptets hovedsponsor, Industriens Fond, og Undervisningsministeriet. Evt. henvendelser vedr. materialet kan rettes til Alle fotos i præsentationsværktøjsarkivet af fotograf August Helsinghoff

13 Foreningen af registrerede ingeniører, FRI, er en brancheforening for danske videnvirksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse på markedsvilkår. FRI har 396 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger medarbejdere i Danmark og medarbejdere i udlandet. Branchens danske omsætning udgør godt 11 mia.kr. DI er erhvervslivets organisation for medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, brancefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. DI indleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Ingeniørforeningen IDA er en interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning

14 LÆRERENS FORBEREDELSE Oprettelsen af et nyt projekt kan kun gennemføres af læreren. Først oprettes et projekt, dernæst tilknyttes og fordeles eleverne og endelig planlægges forløbet med Lektionsvælgeren. Til sidst gennemføres første lektion, og forløbet er i gang. Trin 1: Opret projekt Læreren logger ind på futurecity.dk med sit UNI-login. Under Projekter klikkes på Opret nyt klasseprojekt. Via UNI-login opretter læreren et projekt under Projekter Ved oprettelsen gives projektet en foreløbig titel, som vil være navnet på den ingeniørvirksomhed, som klassen forestiller at arbejde for i projektet. Der opfordres til evt. efterfølgende at lade klassen diskutere mulige navne og så efterfølgende ændre projektets titel, så I får et fælles ejerskab. Titlen kan løbende ændres

15 Herefter oplyses klassebetegnelse, lærerens mail, samt startdato. Endvidere skal en række juridiske betingelser accepteres. Flere lærere kan samarbejde om et projekt, da alle lærere på skolen har adgang til de projekter, der er oprettet på den enkelte skole. På samme måde kan én lærer også arbejde med flere projekter på samme tid. Dog er det den oprettende lærer, der er ansvarlig for det enkelte projekt. Når læreren opretter et projekt, kan der bestilles et kort over byen i A0-størrelse, som kan anvendes i den daglige undervisning. Kortet bestilles ved at skrive til Husk at oplyse lærers navn, projektets navn og skolens adresse. Læs mere under A0-kortet. Trin 2: Tilknyt elever Andet trin er at tilknytte eleverne og fordele dem i ekspert- og innovationsgrupper. Elever skal være tilknyttet et projekt for at kunne logge ind. Eleverne får dog først adgang med deres UNIlogin, når læreren har lukket dem ind. Læs mere under Lærerens forberedelse, Trin 3: Tilknyt elever. Da UNI-loginnet er tilknyttet læreren og skolen, vil alle elevers navne med et UNI-login på skolen være til rådighed for læreren. På den måde kan der også oprettes projekter på tværs af klasser, fx i forbindelse med en emneuge eller lignende. Læreren vælger eleverne én ad gangen og fordeler dem i Ekspertgrupper og Innovationsgrupper

16 NB: Vær opmærksom på, at nogle elever kan stå under den klassebetegnelse, de gik i, da de blev oprettet med UNI-login. Alle spørgsmål omkring UNI-login, fx manglende elever, forkerte klassebetegnelser eller forgæves login, skal rettes til skolens tilsynsførende for skolekom. Læreren tilknytter de ønskede elever til projektet og fordeler dem ligeligt i de fem ekspertgrupper og i innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Det anbefales på forhånd at have lavet en skitsefordeling på papir, jf. Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. Alle ekspertgrupper skal oprettes, mens antallet af innovationsgrupper afhænger af antallet af elever i klassen. Fx vil der i en klasse med 16 elever være 3 innovationsgrupper (med repræsentation fra hver af de fem ekspertgrupper) 2 af dem med 3 medlemmer, 1 af dem med 4 medlemmer. Skemaet nedenfor findes renset til brug for lærerens forberedelse under Skema til Ekspert- og Innovationsgrupper. INNOVATIONS- GRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Mads Lars Line Erik Mia Innovationsgruppe 2 Bo Hussein Sofie Anders Mie K Morten Innovationsgruppe 3 Pia Laura Fatima Mie J Anton Mette Læreren bør overveje gruppeinddelingen nøje, også i forhold til elevernes læseniveau. En del af arbejdet i Future City består af faglig læsning, og det har elever svært ved. Materialet lægger i høj grad op til undervisningsdifferentiering, hvorfor det er hensigtsmæssigt at fordele eleverne efter deres kundskaber og færdigheder, så hver gruppe har mindst én stærk faglig læser. Læs mere under Faglig læsning. Gruppesammensætningen kan evt. ændres undervejs i lærerdelen. Vær dog opmærksom på, at elevens arbejder, fx rapporter, forbliver i den oprindelige gruppe. Eleverne har kun redigeringsrettigheder i egen ekspertgruppe, men kan besøge de andre gruppers arbejdsrum. Læreren kan via Se elevsektion i lærerdelen besøge alle

17 Skema til ekspert- og innovationsgrupper Eleverne skal fordeles ligeligt i de fem ekspertgrupper og i det nødvendige antal innovationsgrupper (der består af et medlem fra hver ekspertgruppe, evt. to afhængig af klassestørrelsen). Brug evt. dette skema som skitseark før indtastningen i systemet. INNOVATIONSGRUPPER EKSPERTGRUPPER Produktion Natur & miljø Bolig & teknik Infrastruktur Energi Innovationsgruppe 1 Innovationsgruppe 2 Innovationsgruppe 3 Innovationsgruppe 4 Innovationsgruppe 5 Innovationsgruppe

18 Trin 3: Lektionsvælgeren/Ugeplanen Tredje trin er at opsætte Ugeplanen. Som led i forberedelsen lægger læreren de lektioner ind, der er afsat til forløbet, og det angives hvilke faglokaler, der er reserveret hvornår (fx fysiklokalet eller computerlokalet). Under Ugeplaner klikkes på Opsæt ugeplan, hvorefter læreren opsætter en ugeplan i forhold til de afsatte lektioner og faglokaler for hver af de fem ekspertgrupper og en gang for alle innovationsgrupperne under et. I nedrulningsmenuen vælges, hvilken gruppe man vil indsætte en lektion for. Læreren opsætter en ugeplan for ekspert- og innovationsgrupperne. Herefter strukturerer Ugeplanen elevernes arbejde. Lektionsvælgeren indeholder en række lektionsforslag til de forskellige delforløb, hvoraf nogle er obligatoriske og andre er frivillige. Læreren vælger delopgaver til og fra i forhold til klassens tid og lærerens fokus, og de udgør sammen klassens arbejde med Future City. Indeholdt i lektionsforslagene er ligeledes en materialeliste til læreren, hvorved læreren kan få overblik over, hvad der skal stilles frem til konkrete forsøg. Ønsker læreren at indlægge yderligere indhold i ugeplanen, anvendes lektionsforslaget Lærerens lektion, hvor eleverne i ugeplanen får besked på at kontakte deres lærer, jf. Oversigt over lektionsforslag. Bemærk, at eleverne i nogle faser arbejder i ekspertgrupper, andre i innovationsgrupper. Bemærk også, at mange lektionsforslag har et anbefalet lektionstal over 1. Det anbefales at indsætte det samme lektionsforslag flere steder i elevernes ugeplan i forhold til lektionsforslagets

19 varighed. Eleverne kan altid vende tilbage til en opgave, de var i gang med. Hvis de ikke når en lektion den ene dag, kan de genoptage arbejdet næste dag eller færdiggøre arbejdet hjemme. Læreren kan vælge at planlægge hele forløbet fra start. Alternativt kan der indledningsvist planlægges et par dage frem i tiden, og så vende tilbage, når de næste dage skal planlægges. Læreren har endvidere mulighed for at indsætte en læsehjælper til de elever, der skønnes at have brug for hjælp til den faglige læsning, jf. afsnit om faglig læsning. Læsehjælperen vil dog fremgå for hele gruppen, hvis den indsættes. Elevernes arbejde struktureres herefter af Ugeplanen, hvor de kan se hvilke opgaver, der skal løses hvor i den aktuelle lektion (fx arbejd med jeres kollega, lav forsøg i fysiklokalet) ved at klikke på den aktuelle lektion. Efterhånden som eleverne er færdige med en delopgave, hakker de den af, og læreren kan derved danne overblik over alle elevers arbejde. Ugeplanen er et vigtigt samarbejdsværktøj mellem lærer og elever. Det er en vigtig læreropgave at udarbejde Ugeplanen, da den afgør hvad eleverne ser. Den indbyggede ugeplan, hvor eleverne kan se, hvad de skal lave hvor og hvornår. Efterhånden som de kommer igennem de forskellige delopgaver, hakker de dem af og læreren har overblik over alle eleveres arbejde. Bemærk, at eleverne skal gå via kontoret for at gå i gang med de forskellige opgaver, fx samtale med deres kollega

20 Læreren kan løbende redigere i ugeplanen. Det er en væsentlig læreropgave i Future City at forberede, evt. justere og holde øje med Ugeplanen, som giver overblik for alle i et kompliceret forløb. Efter udarbejdelsen af Ugeplanen skal læreren igangsætte projektet ved at lukke eleverne ind, og eleverne kan herefter logge ind med deres respektive UNI-login via futurecity.dk. Når alle elever er tilknyttet og fordelt i ekspert- og innovationsgrupper, åbnes projektet for eleverne ved at klikke på Luk eleverne ind. Herefter har de adgang med deres UNI-login. Trin 4: Første lektion - Borgmesterpræsentationen og rammefortælling Fjerde trin er gennemførslen af den første lektion med eleverne. Da det er en vigtig læreropgave at føre eleverne ind i rammefortællingen, er denne lektion beskrevet detaljeret i det følgende. Forløbet skal starte med, at klassen/holdet ser den indledende borgmesterpræsentation, helst sammen via storskærm, alternativt i mindre grupper med hovedtelefoner. I videoen byder Future Citys borgmester velkommen, og sammen med byens tekniske direktør præsenterer borgmesteren byen og de problemer, den står over for og dermed den opgave, eleverne skal løse: At de som rådgivende ingeniører skal komme med det bedste bud på fremtidens Future City. Borgmesterpræsentationen danner altså udgangspunkt for hele undervisningsmaterialet. Det er vigtigt at læreren formidler dette klart og tydeligt: Eleverne er hyret som rådgivende ingeniører af byen til en opgave

21 Brug kortet over byen Rammefortællingen kan fortsættes på bykortet, oplagt stadig via storskærm, hvor læreren evt. kan udvælge nogle af byens problemstillinger, som en indledende appetitvækker til eleverne - fx at åen er forurenet, eller at mørtelværket bruger meget energi: Brug de indbyggede hotspots. Bykortet over Future City, hvor byens nuværende status præsenteres via hotspots Eleverne skal have en forståelse af, at en række af de vanskeligheder byen står over for, kan findes på kortet og at det er dem, der som rådgivende ingeniører skal komme med et bud på en løsning. Kortet er et gennemgående arbejdsredskab for eleverne i forløbet Future City. Læreren skal herefter fortælle eleverne om den konkrete opgave: At deres arbejde skal munde ud i en præsentation om fremtidens Future City via det indbyggede præsentationsværktøj og evt. at klassen kan deltagelse i konkurrencen om årets Future City i Konkurrencen CitySlam

22 Se elevsektion Herefter besøges elevdelen, stadig med klassen samlet. Gå via oversigten over projekter i lærerdelen og Se elevsektion, jf. Prøv selv materialet. Via Se Elevsektion kan læreren besøge elevdelen og vise klassen de forskellige muligheder Med oversigten over det rådgivende ingeniørfirma kan læreren oplagt præsentere eleverne for strukturen i forløbet ved at besøge de forskellige lokaler, jf. afsnittet Struktur: De syv faser. Her er det også oplagt at lade klassen diskutere navnet på deres ingeniørvirksomhed, jf. Lærerens forberedelse, Trin 1: Opret projekt. 1. Visions-fasen med borgmesterpræsentationen, som klassen netop har gennemført 2. Evt. Inspirations-fasen, hvor eleverne spiller Sim City 3. I Bliv ingeniør-fasen arbejder eleverne gruppevist i hver sin ekspertgruppe med hver sin kollega i hver sit kontor for at blive eksperter inden for hver sit felt: produktion, energi, infrastruktur, natur & miljø og bolig & teknik. Fortæl eleverne om gruppedannelsen, og vis de forskellige kontorer med en kort præsentation af opgaven i ekspertgrupperne: Grupperne skal udarbejde en præsentation af deres område. Varighed 8-10 lektioner. 4. Evt. Simulations-fasen, hvor der igen spilles Sim City

LÆRERVEJLEDNING. Version 1.03, Juni 2012. Future City

LÆRERVEJLEDNING. Version 1.03, Juni 2012. Future City LÆRERVEJLEDNING Version 1.03, Juni 2012 Future City INDHOLD INDHOLD... 2 INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...4 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...5 Kollegerne...6

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Version 1.02, september Future City

LÆRERVEJLEDNING. Version 1.02, september Future City LÆRERVEJLEDNING Version 1.02, september 2009 Future City INDHOLD INTRODUKTION... 3 Formål...3 Struktur...4 Ugeplanen...5 UNI-login...5 Computere og andre materialer...5 Lærerrollen...6 Kollegerne...7 Faglig

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min.

Forord Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) Forberedelse Dagens forløb Indledning (læreroplæg) (ca. 15 30 min. CO 2 og kulstoffets kredsløb i naturen Lærervejledning Forord Kulstof er en af de væsentligste bestanddele i alt liv, og alle levende væsener indeholder kulstof. Det findes i en masse forskellige sammenhænge

Læs mere

- En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner:

- En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner: - En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner: 1. Find viden om spildevand 2. Forsøg med spildevand 3. Besøg på Fornæs Renseanlæg 4. Refleksion, evaluering, kahootquiz og fremlæggelse

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Forløbet Intro til fysik/ kemi er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget.

Forløbet Intro til fysik/ kemi er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget. Intro til fysik/kemi Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Intro til fysik/ kemi er tænkt som det første forløb, eleverne møder i faget. Eleverne møder to store danske opfindelser,

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen.

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen. 7.12 Bagning med hjortetaksalt I skal undersøge, hvilke egenskaber bagepulveret hjortetaksalt har. Hjortetaksalt bruges i bagværk som kiks, klejner, brunkager m.m. Saltet giver en sprødhed i bagværket.

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Koppers. Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark. Plant Manager

Koppers. Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark. Plant Manager Koppers Koppers European Operations Carbon Materials & Chemicals Nyborg Works Avernakke 5800 Nyborg Denmark Kontaktperson Dan Baade-Pedersen Plant Manager Tel +45 63 31 31 75 Mobile +45 20 10 89 00 PedersenDB@koppers.eu

Læs mere

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Gasser Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Gasser er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Temaet består

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Vestjylland Lokalafdeling tilknyttet Midt 6900 Skjern

Læs mere

Vejledning til lærere ved de nationale test

Vejledning til lærere ved de nationale test Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 322 Offentligt Vejledning til lærere ved de nationale test Målgruppe Tidsramme Indledning Før testen starter Til læreren under testen Efter testen Målgruppe Denne

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk1 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Karen ser denne modeltegning i sin kemibog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet Lærervejledning til Strømsvigt Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet El-Fagets Uddannelsesnævn I/S 2003 Forord Det interaktive El-kørekort tager afsæt i den praktiske udgave af El-kørekortet,

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Besøgsprogram. Opgaver

Besøgsprogram. Opgaver Fra Affald til Energi, er et supplement til undervisningen i emnerne affald, ressourcer, miljø og energi. ARC lægger vægt på at gå i dialog med eleverne, og gennem handson oplevelser at give dem en forståelse

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! klasse BIOFOS. TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik

KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! klasse BIOFOS. TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik KLOAKLAB FRA AAADR TIL AHA! 3.-10. klasse BIOFOS TEMA: Fra renseanlæg til energifabrik FAGLIGHED OG INDSIGT KLOAKLAB ER FORMIDLING OM SPILDEVAND, MILJØ OG BÆREDYGTIG ENERGI. VI KOBLER TEORI OG ØVELSER

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse Sådan kan du påvise ilt (O 2 )... 2 Sådan kan du påvise CO 2... 3 Sådan kan du påvise SO 2... 4 Sådan kan røg renses for SO 2... 5 Sammenligning af indåndings- og udåndingsluft....

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

BRÆNDSELSSTOFFER. Energi. I skal bruge: I dette forsøg skal I undersøge, hvad der sker når kul brænder. keramisk net

BRÆNDSELSSTOFFER. Energi. I skal bruge: I dette forsøg skal I undersøge, hvad der sker når kul brænder. keramisk net Energi BRÆNDSELSSTOFFER keramisk net trækul kalkvand reagensglas glastragt gummislange plastsprøjte, 100 ml bunsenbrænder reagensglasstativ trefod stativ med muffe og klemme I dette forsøg skal I undersøge,

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse Til læreren Energi og læring Klog på energien begrib begreberne Udskoling 7. 9. klasse Til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN Gymnasium/HF/VUC BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling FAGLIGHED

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi XX Tekniske Skole HTX-afdelingen Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Kommentar: Det første projekt med en projektrapport. Dette papir er vejlederens forsøg på at hjælpe

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? 24 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 25 Kapitel 2: Indhold Kapitlet giver en indføring i de kemiske processer,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere