Abonnementsvilkår for NOE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for NOE"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler dog, at du læser alle vilkårene grundigt igennem, så du er helt klar over, hvad aftalen går ud på. 1. Du har 14 dages fortrydelsesret på din abonnementsaftale med NOE fra den dag, du har modtaget ordrebekræftelsen. 2. Der er en bindingsperiode på abonnementsaftalen på seks måneder fra den dag, hvor din fibernet installation bliver aktiveret. Efter bindingsperioden kan du opsige abonnementsaftalen med et varsel på 30 dage. Du hæfter for betalingen af abonnementet, indtil abonnementsaftalens ophør. 3. Altibox opkræver abonnementsafgiften på vegne af NOE. 4. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at etablere en fibernet installation på din adresse, og at adressen er inden for NOE dækningsområde. 5. NOE står udelukkende for at sætte fiberboksene op og etablere og vedligeholde selve fiberforbindelsen frem til din bolig. NOE yder således kun service og support på selve fiberforbindelsen, men ikke på det udstyr der tilkobles efterfølgende (pc ere, routere, switches, telefoner, tv, video, trådløst udstyr, netværkskort mm.). 6. Du vælger selv, hvilke services du vil benytte dig af hos Altibox. Du bestiller selv og betaler for dine services direkte hos Altibox. Har du spørgsmål omkring de forskellige services og tjenester, behov for ekstraudstyr mm., skal du henvende dig direkte hos Altibox. NOE er ikke ansvarlig for de ydelser, som Altibox leverer. Vær opmærksom på evt. bindingsperioder, opsigelsesvarsler og vilkår hos Altibox. 7. Den fiberforbindelse, som NOE tilbyder, kan ikke nødvendigvis tilsluttes alt det udstyr, du har derhjemme. NOE kan ikke stilles til ansvar, hvis dit udstyr ikke kan tilsluttes fibernet installationen på grund af teknologiændringer og lign. 8. Hvis du slukker for din fiberboks eller på anden måde lukker for fiberforbindelsen, vil alle dine services blive afbrudt med det samme. 9. Vær opmærksom på, at lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Du bør derfor behandle fiberboksen og fiberkablet med omhu. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis fiberboksen og andet udstyr åbnes og skilles ad.

2 1. Definitioner Med Abonnement mener vi en aftale mellem NOE og Kunden om Kundens adgang til Fibernet. Med Abonnementsafgift mener vi den afgift, som en Kunde løbende skal betale for at være tilsluttet Fibernet og få adgang til de tjenester, som Altibox leverer. Med Abonnementsaftale mener vi en aftale mellem NOE og Kunden om Kundens adgang til Fibernet. Med Abonnementsvilkår mener vi de vilkår, der gælder for abonnementet på en fiberforbindelse. Med Arbejdsdag eller Hverdag mener vi mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, den 1. maj og grundlovsdag. Med Dag mener vi kalenderdag. Med Fiberboks mener vi den eller de bokse, som NOE installerer hos Kunden og/eller Lejeren, og som udgør grænsefladen mod Fibernet og tilhører NOE. Med Fiberforbindelse mener vi den fiberoptiske forbindelse, der både udgør det yderste led i NOEs Fibernet og koblingspunktet med Fiberboksen hos Kunden eller Lejeren. NOE ejer Fiberforbindelsen. Med Fibernet mener vi NOEs fiberoptiske netværk. Med Fibernetadgang mener vi selve adgangen til Fibernet, hvormed Kunden kan bestille tjenester. Med Fibernet Installation mener vi installationen af Fiberforbindelsen, der omfatter opsætning af en Fiberboks samt tilslutning til og aktivering af Fiberforbindelsen. Med Installationsadresse mener vi den adresse, hvor Kunden ønsker, at tilslutningen til Fibernet skal etableres. Med Kunde mener vi den person eller juridiske enhed, som har indgået abonnementsaftale om adgang til Fibernet fra NOE. Med Lejer mener vi en fysisk person, der i henhold til Leveringsaftalen har Fibernetadgang på grundlag af en separat Fiberforbindelse til en separat Fiberboks på Lejerens særskilte Installationsadresse, jf. pkt Med Leveringsaftale mener vi en særskilt aftale om Tilslutning til Fibernet med tilhørende betingelser, bilag og tillæg. Med Oprettelsesafgift mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for at oprette et Abonnement, hvis Fibernetadgangen og Fiberboksen allerede er installeret og derfor blot skal aktiveres på den pågældende Installationsadresse. Med Ordrebekræftelse mener vi NOEs skriftlige accept af Kundens bestilling vedrørende Tilslutning til Fibernet herunder priser og forventet leveringstid. Med Tilslutning mener vi den samlede Fibernet Installation, som NOE leverer. Med Tilslutningsafgift mener vi den afgift, som en Kunde skal betale for Tilslutning til Fibernet, når selve Fibernetadgangen skal etableres. Med Tjenester mener vi de tjenester, som Altibox leverer til Kunderne via Fibernet fra NOE i henhold til Abonnementsaftalen. Med Udstyr mener vi det udstyr, f.eks. Fiberboksen, der tilhører NOE, og som NOE stiller til rådighed for Kunden og/eller Lejeren i henhold til Leveringsaftalen.

3 Med Velkomstbrev mener vi det brev og materiale, som Kunden modtager ved aktivering af Fiberforbindelsen. 2. Abonnementsaftalen Når Kunden har bestilt et Abonnement hos NOE og modtaget en Ordrebekræftelse, foreligger der en bindende Abonnementsaftale om Kundens Fibernetadgang. Disse Abonnementsvilkår gælder for denne aftale. En gyldig Abonnementsaftale med NOE forudsætter, at Kunden er over 18 år. I modsat fald skal forældre eller værge skrive under. Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med NOE, får Kunden og/eller Lejeren adgang til levering af Tjenester via Fibernet fra NOE. Kunden og/ eller Lejeren indgår selv aftale direkte med Altibox, der har indgået aftale med NOE om at levere Tjenester til deres Kunder via Fibernet fra NOE. 3. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis Kunden er forbruger (ikke-erhvervsdrivende), kan Kunden fortryde Abonnementsaftalen indtil 14 dage efter, at Kunden har modtaget Ordrebekræftelsen. Hvis Kunden i forbindelse med Abonnementsaftalen har accepteret, at NOE påbegynder Tilslutningen af Fibernetadgangen inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder Kundens fortrydelsesret, når NOE indleder arbejdet. 4. Abonnementsaftalens parter 4.1 Parternes rettigheder og pligter Kunden er i enhver henseende ansvarlig for at overholde Abonnementsvilkårene. Kunden hæfter personligt for alle betalinger i henhold til Abonnementsaftalen. Det gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler som er forskellig fra Kunden, jf. pkt. 4.2, eller én eller flere Lejere, jf. pkt Abonnementet må kun bruges til levering af Tjenester på Kundens Installationsadresse og/eller til en eventuel Lejer og Lejers Installationsadresse. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Når Kunden indgår en Abonnementsaftale med NOE, skal Kunden oplyse navn og adresse til NOE. Boligforeninger og andre foreninger skal endvidere angive en kontaktperson. Hvis NOE og Altibox skal sende regninger til en anden adresse (betalingsadresse) end Kundens egen Installationsadresse, skal Kunden oplyse denne adresse til NOE og Altibox. Kunden skal efter NOEs anmodning dokumentere, at oplysningerne er rigtige. NOE kan kræve, at Kunden viser bopælsattest og/eller billedlegitimation, hvis NOE vurderer, at det er nødvendigt. Kunden skal straks meddele Adresseændring og flytning til NOE. NOE betragter altid flytning som en opsigelse af Abonnementsaftalen. Uanset om en ny beboer flytter ind og ønsker en ny Abonnementsaftale, hæfter Kunden for den gældende Abonnementsaftale, indtil Kunden har givet NOE besked om flytning, og Abonnementsaftalen er opsagt. 4.3 Generelle personlige oplysninger NOE er ansvarlig for kunderegistret og håndtering af de personlige oplysninger, som Kunden afgiver til NOE. NOE registrerer udelukkende oplysningerne om Kunden som grundlag for drift af Fibernet, fakturering af Kunden, overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, Tilslutning, administration, kundeprofilering og markedsanalyse i forbindelse med forretnings- og produktmæssig udvikling samt markedsføringsformål. NOE behandler oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning samt NOEs persondatapolitik og god databehandlingsskik.

4 NOE forbeholder sig ret til at anmode Kunden om at oplyse sit CPR-nummer. NOE forbeholder sig ligeledes ret til at kontakte Kunden via adresseret markedsføringsmateriale om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud m.v. for derved at gøre NOEs produkt til Kunden så optimalt og individuelt tilpasset som muligt. 4.4 Indhentning af kreditoplysninger Når Kunden skriver under på Abonnementsaftalen, siger Kunden ja til, at NOE til enhver tid kan indhente kreditoplysninger om Kunden til brug for en kreditvurdering. NOE forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn at nægte at indgå en aftale med Kunden. 4.5 Registrering af Lejer Der kan i følgende tilfælde registreres Lejer(e), der er forskellig fra Kunden, hvis 1) Kunden er en Boligforening eller et boligselskab, og Lejeren er lejer eller fremlejer den omhandlede ejendom og evt. et medlem af den pågældende boligforening eller 2) i særlige tilfælde, hvis NOE vurderer, at der er tale om en Lejer. 5. NOEs ydelser NOEs ydelser i henhold til Abonnementsaftalen består i drift og vedligeholdelse af Fibernet og selve Fibernetadgangen. NOE står for drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernet. Fiberboksen hos den enkelte Kunde eller Lejer udgør grænsefladen mellem Fibernet og Kunden/Lejerens eget udstyr. NOE står for almen drift og vedligeholdelse af Fibernet til og med denne grænseflade. I det omfang NOE har stillet yderligere Udstyr til rådighed, står NOE også for at vedligeholde dette. NOE påtager sig intet ansvar for Kundens eget udstyr eller øvrigt udstyr stillet til rådighed af tredjemand herunder bl.a. support og konfiguration af dette udstyr. NOE forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Fibernetadgangen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Hvis NOE vurderer, at det er nødvendigt at afbryde Fibernetadgangen, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. NOE vil så vidt muligt varsle Kunden om planlagte afbrydelser på eller pr. brev. Kunden er ikke berettiget til at få et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften (jf. pkt. 14) eller anden kompensation på baggrund af en sådan afbrydelse. NOE har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Kunden er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Kundens eget udstyr ændres. NOE er ikke forpligtet til at ombytte, tilbagekøbe eller på anden måde kompensere Kunden, hvis sådanne ændringer foretages på Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr, således at Kundens eget udstyr bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen. NOE har indgået aftale med Altibox, der har fået ret til at levere deres Tjenester til de Kunder/Lejere, der ønsker at købe Altiboxs Tjenester. NOE påtager sig intet ansvar for Altiboxs levering af Tjenester til Kunderne. Altibox står for kundeservice i relation til de Tjenester, som Altibox leverer til Kunderne. 6. Kvalitets- og serviceniveau Hvis der opstår afbrydelser af Fibernetadgangen, skal NOE afhjælpe afbrydelsen på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor Kunden, Lejeren eller Altibox har anmeldt fejlen. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid, mandag-fredag mellem kl , og påbegyndes så vidt muligt inden for 8 timer, efter at Kunden, Lejeren eller Altibox har anmeldt fejlen. Kunden skal sikre, at NOE i forbindelse med fejlsøgning og fejlretning hurtigst muligt kan få uhindret adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer på Installationsadressen. Kunden forpligter sig til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Kundens eget udstyr og installationer på Installationsadressen. Grænsen for NOEs ansvar for fejlretning er den Fiberboks, som NOE har installeret. NOE yder ikke service og support på Kundens eget tilkoblede udstyr, interne netværk mv. eller Altiboxs produkter og Tjenester. Kunden skal betale NOE for forgæves udført arbejde, hvis det efter NOEs forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes NOEs forhold, men derimod Kundens forhold og/eller tredjemands forhold, eller hvis fejlen stammer fra Kundens eget udstyr (eksempelvis netkort, pc, router, tv, digitalmodtager eller andet tilkoblet udstyr), jf. pkt. 11. Se gældende prisliste på for sådanne.

5 7. NOEs ejendomsret til udstyret NOE stiller det Udstyr, der er anført i Abonnementsaftalen, til rådighed for Kunden i forbindelse med etableringen af Fibernetadgangen. NOE har den fulde ejendomsret over Udstyret og Fiberforbindelsen, og Kunden må derfor ikke disponere over Udstyret og Fiberforbindelsen (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) eller foretage indgreb i det. 8. Kundens forpligtelser 8.1 Brug af Fibernetadgangen Kunden har alene ret til at anvende Fibernetadgangen til at få Tjenester fra Altibox, som har indgået aftale om levering af Tjenester med NOE. Kunden skal sikre, at Kunden benytter adgangen til NOEs Fibernet på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken på Fibernet. Sker sådanne forstyrrelser m.v., skal Kunden straks sørge for at ændre situationen, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til NOEs Fibernet. Kunden står selv for etablering af den fornødne datasikkerhed, og NOE kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge af brud på datasikkerhed. Kunden/Lejeren må ikke lade andre end medlemmer af Kundens husstand eller husstandens gæster (i sædvanligt omfang) benytte Fibernetadgangen. Kunden/Lejeren må ikke videresælge Fibernetadgangen til andre eller få leveret Tjenester via Fibernetadgangen fra andre end Altibox. Kunden er ansvarlig over for NOE for, at Kunden/Lejeren eller andre, Kunden måtte give adgang, benytter Fibernetadgangen i overensstemmelse med Abonnementsaftalen. 8.2 Forbud mod indgreb i Fiberforbindelsen og Fiberboksen Kunden eller andre må ikke foretage ændringer af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen og Udstyret. NOE står for enhver form for drift og vedligeholdelse af Udstyret. Kunden skal følge NOEs råd og instruktion om behandling og anvendelse af Udstyret. Fra det tidspunkt, hvor NOE leverer udstyret til Kunden, og indtil NOEs i givet fald har nedtaget Udstyret, bærer Kunden risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret. Lyslederkabler, og dermed fiberforbindelsen, er følsomme over for mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, køres eller graves over, trækkes eller hives kraftigt i eller i øvrigt belastes unødigt. Fiberboksen og fiberkablet bør behandles med omhu. NOE gør opmærksom på, at der på grund af usynligt laserlys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller hvis Fiberboksen og andet Udstyr åbnes og skilles ad. Udstyr opsat hos Kunden og/eller Lejeren skal være omfattet af Kundens og/eller Lejerens indboforsikring. Foretager Kunden eller Lejer bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberboksen, skal NOE foretage flytningen for Kundens regning, jf. pkt. 5.2 i Leveringsbetingelserne. Hvis Kunden er årsag til, at Fiberforbindelsen bliver beskadiget, genetablerer NOE Fiberforbindelsen for Kundens regning. Kunden betaler selv eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. Dette er ikke inkluderet i prisen. 8.3 Kundens tilslutning af eget udstyr Kunden skal sikre, at Kundens udstyr, der tilsluttes NOEs Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Kunden sikre, at Kundens udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til NOEs Fibernet, og at Kundens udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. Kunden er ansvarlig for eget udstyr. Kunden er indforstået med, at NOE ikke er forpligtet til at supportere, servicere, ombytte eller på anden måde kompensere Kunden, hvis Kundens eget udstyr (eksempelvis tv, video, dvd, pc, touter, telefondigital modtager, trådløst netværk, mv.) ikke fungerer på Fiberforbindelsen på grund af system- og/eller hardwaretekniske problemer eller andre årsager. Det samme

6 gælder, hvis kundens eget udstyr bliver uanvendeligt på Fiberforbindelsen på grund af ændringer på Fiberforbindelse og/eller i det leverede Udstyr. Kunden forpligter sig til straks at koble eventuelt forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe andre relevante modforanstaltninger, hvis Kundens udstyr, herunder interne net, der tilsluttes NOEs Fibernet, giver anledning til forstyrrelser i Fibernet på grund af fejl eller lignende i udstyret. 9. Priser NOEs priser på det tidspunkt, hvor NOE og Kunden indgår aftalen, fremgår af NOEs gældende prisliste, som Kunden kan få på eller ved at ringe til NOEs kundecenter. Kunden skal betale for Abonnementet i overensstemmelse med NOEs og Altibox til enhver tid gældende prisliste og betalingsterminer. NOE varsler ændringer af priser eller vilkår til ugunst for Kunden mindst en måned før, de træder i kraft. NOE opkræver Tilslutningsafgift og Oprettelsesafgift, mens Altibox på vegne af NOE opkræver Abonnementsafgift. Derudover opkræver NOE specifikke gebyrer for engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Kundens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks, m.v. 10. Betaling Opkrævninger i henhold til Abonnementsaftalen sker ved, at Altibox på vegne af NOE sender en faktura, hvor betalingsfristen er angivet. NOE opkræver Tilslutningsafgift eller Oprettelsesafgift i forlængelse af tilslutning eller oprettelse. Altibox opkræver på vegne af NOE Abonnementsafgift fra det tidspunkt, hvor Fibernetadgangen er leveret. Kunden betaler månedsvis forud. NOE opkræver eventuelle øvrige gebyrer bagud. NOE er berettiget til uden forudgående varsel at opkræve et rimeligt fastsat faktureringsgebyr af Kunden. NOE kan opkræve et ekstra gebyr, hvis Kunden ikke er tilmeldt Betalingsservice. Hvis Kunden betaler for sent, må NOE og Altibox opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil Kunden betaler. Opkrævning af morarenter sker i henhold til rentelovens bestemmelser. NOE og Altibox må derudover opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/ s samt hvis nødvendigt, inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. NOE har ret til at lukke for Fibernetadgangen, indtil Kunden har betalt og til at kræve genåbningsgebyr, når Fibernetadgangen efterfølgende skal åbnes. Kunden kan ikke stille sit Abonnement i bero i kortere eller længere perioder. 11. Kundens misligholdelse (NOEs lukkeret) I tilfælde af, at Kunden misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Abonnementsaftalen, kan NOE hæve Abonnementsaftalen og/eller afbryde Kundens Fibernetadgang helt eller delvist. Væsentlig misligholdelse er bl.a. følgende forhold: Kunden betaler ikke opkrævning af Tilslutningsafgift eller Oprettelsesafgift rettidigt. Kunden betaler ikke Abonnementsafgift m.v. efter, at NOE og/eller Altibox har sendt et rykkerbrev. Kunden undlader, selv om NOE har gjort krav om det, at sørge for at stoppe misbrug af Fibernet eller at afhjælpe andre forstyrrelser m.v. af trafikken i Fibernet, jf. pkt. 8.1.

7 Kunden foretager væsentlige indgreb i NOEs Udstyr og Fiberforbindelse eller undlader, selvom NOE har gjort krav om det, at ophøre med mindre væsentlige indgreb heri, jf. pkt Kunden undlader, selvom NOE har gjort krav om det, at afbryde tilslutning af udstyr og lignende, der på grund af fejl eller lignende i udstyret giver anledning til forstyrrelser i NOEs Fibernet, jf. pkt Kunden afskærer NOE fra at få adgang til egne anlæg, Udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning m.v., jf. bl.a. pkt. 6. Kunden undlader, selvom NOE har gjort krav om det, at ophøre med videresalg af Fibernetadgangen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Fibernetadgangen. En Kunde, der væsentligt har misligholdt Abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med NOE om Abonnement på Fibernetadgang, før gælden er betalt. Hvis NOE afbryder Kundens Fibernetadgang på grund af Kundens misligholdelse, medfører det ikke afslag i Abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis Kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager NOE hurtigst muligt genåbning af Kundens Fibernetadgang. NOE er berettiget til at opkræve et gebyr for dette. Kunden er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Kunden eller nogen, som Kunden har ansvaret for, herunder for beskadigelse af NOEs Udstyr og Fiberforbindelse. 12. NOEs misligholdelse 12.1 Afslag i Abonnementsafgiften NOE yder et forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften for en bestemt periode, hvis der opstår fejl i NOEs Fibernetadgang, der medfører, at Kundens forbindelse til NOEs Fibernet bliver afbrudt. Fejlen skal være forårsaget af NOEs forhold for, at Kunden kan få afslag i Abonnementsafgiften, og Kunden skal selv henvende sig til NOE. NOE yder kun forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften, hvis Kunden har været uden funktionsdygtig Fibernetadgang i samlet mere end tre døgn pr. kalendermåned. NOE trækker beløbet fra i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsafgift. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgraderinger og lignende former for midlertidige afbrydelser berettiger dog aldrig Kunden til forholdsmæssigt afslag i Abonnementsafgiften, jf. pkt Erstatningsansvar NOE er ansvarlig for erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af NOE eller nogen, som NOE har ansvaret for. NOE er ikke erstatningsansvarlig for: tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring NOEs Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, som NOE vurderer er nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne. Den eneste undtagelse er, hvis NOE ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og tab af data, tab som følge af, at Fibernetadgangen ikke kan benyttes som forudsat i disse vilkår tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.

8 tab som følge af at uvedkommende får adgang til Kundens data og/eller systemer. tab på grund af manglende levering af Tjenester (i henhold til den aftale, som Kunden har indgået med Altibox, jf. bl.a. pkt. 5 og pkt. 11), hvis NOE lukker Fibernetadgangen. Altibox forhold eller mangler ved Tjenester og andre services, udstyr, mv., som skyldes Altibox eller øvrig tredjepart Force majeure NOE er ikke forpligtet til at give afslag i Abonnementsafgiften eller betale erstatning, jf. pkt og 12.2, hvis den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes Force majeure. Force majeure er alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. 13. Opsigelse Abonnementsaftalen er uopsigelig i seks måneder fra leveringstidspunktet af Fibernetadgangen, jf. pkt. 2. Kunden kan opsige Abonnementsaftalen med et varsel på 30 dage dog tidligst til bindingsperiodens udløb. Kunden kan mod betaling af et beløb, der dækker Abonnementsafgift frem til bindingsperiodens udløb og ethvert andet skyldigt beløb træde ud af Abonnementsaftalen med omgående virkning. Kunden hæfter for betalingen af Abonnementet, indtil Abonnementsaftalen ophører. Når NOE varsler ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 14, kan Kunden dog i varslingsperioden opsige Abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer til gunst for Kunden kan gennemføres uden forudgående varsel. NOE har ret til at opsige Abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst tre måneders varsel, herunder ved NOEs ophør med driften af Fibernet. Derudover kan NOE opsige Abonnementsaftalen uden varsel, hvis Kunden misligholder aftalen, og Fibernetadgangen derfor er afbrudt, jf. pkt Ændring af abonnementsvilkår og priser NOE kan ændre disse Abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår samt Abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst en måned, før ændringen træder i kraft. NOE varsler ændringerne over for Kunden ved enten at annoncere på i landsdækkende dagblade eller ved at sende en skriftlig meddelelse, evt. i forbindelse med en faktura eller pr. . Er der tale om væsentlige ændringer, skriver NOE altid til Kunden. NOE kan foretage ændringer uden at varsle Kunden forinden, hvis der er tale om ændringer, som udelukkende er til fordel for Kunden. Det gælder f.eks. prisreduktioner. NOE kan ændre engangsafgifter, herunder Oprettelsesafgifter, ved at opdatere NOEs prislister. Her behøver NOE ikke at varsle Kunden forinden. 15. Overdragelse NOE har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne Leveringsaftale til et andet selskab i koncernen eller en anden virksomhed.

9 16. Tvister og klager Hvis der opstår en tvist mellem Kunden og NOE om forhold, der udspringer af Leveringsaftalen, kan Kunden klage til NOE. NOE træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. Kunden kan indbringe NOEs afgørelse for Teleankenævnet: Nørre Voldgade 48, st København K Tlf Hvis Teleankenævnet ikke mener, at de har kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang sende klagen til den rette myndighed. Begge parter kan i øvrigt indbringe Tvister for de almindelige domstole efter gældende regler på området. 17. Ikrafttrædelse Disse abonnementsvilkår træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse efter den 1. august 2009.

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices

AMDB Abonnementsvilkår. Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices AMDB Abonnementsvilkår Cloudius Software Systems vilkår for databaseservices Cloudius Software Systems generelle abonnementsvilkår for arbejdsmiljødatatjenester I. Aftalens indgåelse Aftalens parter Indgåelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

SYSTEMAFTALE SELSKAB

SYSTEMAFTALE SELSKAB SYSTEMAFTALE SELSKAB 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler tilslutning til ordrebestillingssystemet DANPOT, som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt Parterne. 2.Ydelsen: 2.1

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Erhverv. Almindelige betingelser

Erhverv. Almindelige betingelser Erhverv Almindelige betingelser tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for ALTIBOX levering af bredbåndstjenester og ydelser

Læs mere