Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt, enkelt og fleksibelt. Med EasyAccount har du mulighed for selv at bestemme, hvor mange regnskabsfolk og regnskabsfunktioner du har brug for at få tilknyttet dit bogholderi. Afhængig af virksomhedens behov bogføres bilagene ugentligt, månedligt eller kvartalsvis. Har vi indgået en skriftlig aftale om, at du er EasyAccount kunde, får du dit eget log in og adgang til regnskabssystemet, så du altid kan holde dig ajour og opdateret på dit regnskab, samt lave dine egne salgsfakturaer. Prisen er baseret på det antal posteringer, der bliver lavet i regnskabet. Derfor betaler du kun for det vi bogfører i dit regnskab. Efter periodens afslutning fremsender vi et følgebrev til bogføringen, en periodebalance og en bankafstemning. Efter udgangen af hver momsperiode fremsender vi endvidere en momsangivelse for perioden. Alt dette er inkluderet i prisen. Vores mål med EasyAccount er at forenkle de processer, der i regnskabet er til gavn for vores kunder og vores egne arbejdsgange. Hvorfor skal en virksomhed betale for en bogholder, der taster alle de data, som virksomhedens forretningspartnere allerede genererer, når alle disse data allerede eksistere og kan bruges? EasyAccount kan blive et omkostningseffektivt værktøj som også letter dit samarbejde med revisor og bank. Fordele for dig: Der er altid en professionel bogholder til at lave dit regnskab Du kan selv styre prisen på dit regnskab Du bestemmer selv, hvor mange timers regnskabsassistance du har brug for. Du kan altid se hvad du betaler for via vores hjemmeside Du har dit regnskab med overalt med online adgang Du kan bruge din tid på dine kernekompetencer Du kan tilkøbe ydelser, som det passer dig Du kan lave dine egne salgsfakturaer med dit eget logo Du får et omkostningseffektivt værktøj Du får et regnskabsprogram, der er nemt at betjene Programmet er konvertibelt med andre programmer 1

2 Hvordan kommer jeg i gang? Du kan bestille EasyAccount på vores hjemmeside på estil EasyAccount Når du har udfyldt felterne, vil du modtage en mail, som bekræfter din henvendelse. Herefter vil du blive ringet op af en af vores salgsmedarbejdere, som vil tale med dig om dit behov for regnskabsassistance og vejlede om, hvordan du hurtigst kommer i gang, og om du har ønsker om yderligere assistance. Hvad skal vi bruge fra dig? Vi indgår en skriftlig aftale om samarbejde Du sender os dine bilag i henhold til vores beskrivelse læs mere på Hvad koster det? Prisen for EasyAccount er baseret på det antal posteringer, du kan læse mere om posteringer her, der bliver lavet i regnskabet. Derfor betaler du kun for det, vi bogfører i dit regnskab. Efter periodens afslutning fremsender vi et følgebrev til bogføringen, en periodebalance og en bankafstemning. Efter udgangen af hver momsperiode fremsender vi endvidere en momsangivelse for perioden. Alt dette er inkluderet i prisen. Se priser på abonnement og serviceydelser og beregn din pris på vores prisberegner på Hvad skal jeg vide? Når du er blevet EasyAccount kunde får du tilknyttet din egen bogholder, som kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og lave dit bogholderi samt hjælpe dig med andre opgaver, som du har brug for at få løst i forbindelse med dit regnskab. Amesto AccountHouse tilbyder en række ydelser ud over det som er indeholdt i EasyAccount. Du kan se ydelser og priser på side 7 Vi har delt EasyAccount op i 3 trin så du har mulighed for at se, hvad du skal gøre, og hvad vi gør i de forskellige faser. 2

3 Trin 1 Skæringsdato ogføringssystem ankposteringer Fakturering Posteringer pr. bilag Antal posteringer Forsendelse af bilag Trin 2 ogføring Debitor bogholderi Kreditor bogholderi Afstemninger Manglende bilag Trin 3 Rapportering Returforsendelse af bilag Andre serviceydelser Trin 1 EasyAccount ogføringsskæringsdato ogføringsskæringsdato er den dato hvor vi overtager din bogføring. Efter denne dato må du ikke foretage andre posteringer i e- conomic end salgsfakturering, kreditering af egne kunder samt bogføring af indbetalinger. Før bogføringsskæringsdatoen kan du selv frit foretage bogføring, posteringer og afstemninger. Alt før denne dato er alene kundens ansvar, medmindre det er skriftligt aftalt, at vi foretager dette til gældende timesatser for bogholder og controller, som findes under andre serviceydelser i trin 3. ogføringssystem Kun økonomisystemet e- conomic med Amesto AccountHouse som administrator må anvendes, når du er EasyAccount kunde. Hvis du bruger et andet regnskabssystem i dag, kan vi ofte overføre dine regnskabsdata til e- conomic, så du beholder din regnskabshistorik. Med EasyAccount får du fuld adgang til dit online regnskabssystem e- conomic, der giver mulighed for at oprette kunder, udskrive fakturaer, holde styr på forfaldne debitorer og meget mere. ankposteringer Amesto AccountHouse skal via en -, C- eller kigge med fuldmagt have fuld adgang til, at hente bankposteringer på virksomhedens bankkonti. Denne type adgang giver ikke mulighed for at 3

4 fortage betalinger eller på andre måder lave posteringer på banken. Du kan give os en fuldmagt ved at kontakte din bank. Posteringer pr. bilag Posteringer er udtryk for hvor mange konti i din kontoplan som skal bruges ved bogføring af et bilag. Ofte bliver der brugt tre konti ved bogføring af en faktura: Omkostninger eller omsætning ank Moms Hvis omkostningen eller omsætningen f.eks. skal fordeles på mere end en konto, stiger antallet af posteringer. Vi har valgt at inkludere et gennemsnit på 4 posteringer i prisen, det skyldes at der skal være plads til at dele omkostninger eller omsætning ud på mere end en konto, men at vi samtidig ikke kan bogføre alle dine bilag for året, klipset sammen til et bilag. Antallet af gennemsnitlige posteringer pr. bilag for en afregningsperiode må maksimalt udgøre 4 stk. for, at beregning af pris på EasyAccount jf. vores hjemmeside er gældende. Antallet af gennemsnitsposteringer for en afregningsperiode udover 4 stk. afregnes med kr. 4,00 pr. ekstra postering pr. bilag. Eksempel: 100 bilag 360 posteringer Gennemsnitlige posteringer = 3,60 EA bilags pris = kr ,00 Pris i alt for perioden = kr ,00 Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for ændringer 100 bilag 420 posteringer Gennemsnitlige posteringer = 4,20 EA bilags pris = kr ,00 Ekstra poster = 20 X 4,00 = kr. 80,00 Pris i alt for perioden = kr ,00 Antal posteringer Punktet Posteringer (find bilag) i e- conomic bruges til som beregningsgrundlag for en given periode og divideres med antallet af bilagsnumre, hvorefter det gennemsnitlige antal posteringer pr. bilag er beregnet. Forsendelse af bilag Vi opbevarer de modtagne bilag forsvarligt. Du bekoster selv og har selv ansvaret for, at bilag kommer frem og tilbage mellem din virksomhed og vores kontor. Såfremt du selv foretager sortering af bilag, skal disse afleveres til Amesto sorteret i et ringbind med index Hvert indeks udgør den dato i måneden det pågældende bilag er betalt i banken. Amesto foretager gerne denne sortering for kr. 2,50 pr. bilag for fysiske eller indscannede bilag, se andre serviceydelser under trin 3. 4

5 Trin 2 EasyAccount ogføring Når vi har modtaget bilag og bankdata, bestræber vi os på at bogføre dit materialet hurtigst muligt. Hvis vi estimerer ved modtagelse af bilag og bankdata, at vi ikke kan nå det inden for de næste 10 arbejdsdage, kontakter vi dig for, at finde en løsning. ogføringen i e- conomic bliver udført på en standard kontoplan med mulighed for at tilpasse omsætnings- og vareforbrugskonti med individuelle tekster som passer til din virksomhed. Debitorbogholderi Som udgangspunkt er debitorbogholderiet ikke inkluderet i EasyAccount. Kunder i EasyAccount bruger selv, som udgangspunkt, e- conomic til at fakturere deres kunder, og bogføre indbetalinger. Der er mulighed for at tilvælge debitorstyring under andre serviceydelser i trin 3. Kreditorbogholderi Som EasyAccount kunde er det muligt at tilvælge kreditorbogholderi. Kreditorbogholderiet er inkluderet i prisen. Hvis I vælger at bruge kreditorbogholderi, skal I i samarbejde med Amesto AccountHouse udarbejde en konteringsinstruks for de enkelte kreditorer. En konteringsinstruks er en oversigt over, hvilke omkostningskonti fakturaer fra de enkelte kreditorer skal posteres på. Afstemninger ank: anken afstemmes og åbne / uidentificerbare bilag og poster specificeres som et tillæg til vores følgebreve i form af en kontospecifikation for disse uidentificerede poster, som bør afklares ved, at du fremsender de manglende bilag til os. anken afstemmes altid pr. den sidste dato i en måned. Moms: Virksomhedens moms bliver afstemt for hver momsperiode og vi fremsender momstal til brug for indberetning. 5

6 Manglende bilag Hvis vi konstaterer, at der mangler bilag i forbindelse med posteringerne på virksomhedens bankkonto, vil de beløb, der er hævet/indbetalt på banken, hvor der mangler bilag, blive posteret på konto 6840 (Ej modtaget bilag fra bank) For at undgå en brudt bilagsrækkefølge indsættes der en note i bogføringen vedrørende det manglende bilag. For at bogføringen kan færdiggøres skal vi modtage de manglende bilag. Vi fremsender en oversigt over de bilag, vi kan konstatere mangler i forbindelse med posteringerne på virksomhedens bankkonto for bogføringsperioden. 6

7 Trin 3 EasyAccount Rapportering Vores arbejde for en bogføringsperiode afsluttes efter modtagelse af alt bilagsmateriale med en bogføringsbalance og et følgebrev. Vi tager i forbindelse med følgebrevet forbehold for eventuelle problemer eller manglende bilag i forbindelse med periodens bogføring samt eventuelle bemærkninger til virksomhedens regnskab for perioden. Før følgebrevet er modtaget, kan en bogføringsbalance ikke betragtes som afsluttet fra vores side. Returforsendelse af bilag Vi opbevarer de modtagne bilag forsvarligt. Du bekoster selv og har selv ansvaret for, at bilag kommer frem og tilbage mellem os. Andre serviceydelser i EasyAccount Som EasyAccount kunde har du mulighed for at tilkøbe et udvalg af serviceydelser med tilknytning til din økonomifunktion. Serviceydelse Sortering af bilag klargjort til EasyAccount behandling Opdatering af bogholderi og afstemninger i eksisterende bogholderi op til bogføringsskæringsdatoen* Fakturering og kreditering i e- conomic herunder nummerkontrol af salgsfakturaer og kreditnotaer Kontrol og indarbejdelse af alle lønposter i bogføringsbalancer inkl. feriepengeforpligtigelser Afstemning, kontrol og indarbejdelse af immaterielle anlægsaktiver Afstemning, kontrol og indarbejdelse af materielle anlægsaktiver Opdatering af anlægskartotek, kontrol til balance og afskrivninger Afstemning, kontrol og indarbejdelse af tilgodehavender Note A 7

8 Afstemning, kontrol og indarbejdelse af kassebeholdning Kontrol og indarbejdelse af debitorer i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af kort- og langfristet gæld i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af kreditorer i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af skyldige omkostninger i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af periodiseringer og hensættelser i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af mellemregninger i bogføringsbalancer Indberetning af momstal til SKAT Årsafslutning og kontakt til revisor Kontrol af korrekt egenkapital i bogføringsbalancer Kontrol og indarbejdelse af forpligtelser og leasinggæld i bogføringsbalancer Kontakt til bank, advokat og andre forretningsforbindelser Afstemning af primo balance til seneste årsregnskab Import af eksisterende regnskabsdatabase til E- conomic for at bevare historiske data C C C C D *Den dato, der aftales mellem os omkring overdragelsen af bogføringen under EasyAccount. Noteforklaring A = Assistent, afregnes med kr. 2,50 pr. bilag = ogholder, afregnes med kr. 420,00 pr. time C = Regnskabs Controller, afregnes med kr. 620,00 pr. time D = IT Konsulent, afregnes med kr. 700,00 pr. time Der tages forbehold for ændringer i ydelser og priser. Alle priser er eksklusiv moms. Forretningsbetingelser samt betalingsbetingelser finder du her 8

9 Kontakt Amesto AccountHouse Herlev hovedgade 195, Herlev Du kan ringe til os på Send os en mail på: liv ringet op Ring mig op. (link til siden så de kan taste oplysninger) Åbningstider. Mandag Torsdag fra kl. 9:00 16:00 Fredag fra kl. 9:00 15:00 Lørdag og søndag lukket Du kan også finde os på Facebook 9

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.

Grundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere