Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kontering af udgiftsbilag"

Transkript

1 Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0

2 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag: ) Bestemmelse af udgiftskategori: ) Udgifter på separat konto, af hensyn til økonomistyringsmæssige formål: ) Find ud af om der er momsfradrag for udgiften: ) Udgiftstyper der skal være afstemt, når der skal udarbejdes årsregnskab:... 9 Side 2

3 Forord: Denne vejledning er skrevet til brugere af RegnskabsSpecialistens ydelse Bogfør selv date. Vejledningen kan fungere som tjekliste, når du skal afgøre hvor du skal bogføre en given udgift i dit regnskab. God læselyst! / Med venlig hilsen Jens Fuglsang Bruun Stifter og partner i RegnskabsSpecialisten ApS Råd før læsning: Du anbefales som læser af denne vejledning, at du forinden læsning har lidt kendskab til basal regnskabsteori. Du skal som minimum kende til begreberne kontoplan, resultatopgørelse, aktiver og passiver. Du kan læse mere om disse begreber i følgende 2 gratis kompendier: Regnskabsforståelse - resultatopgørelse - Økonomi for ikke-økonomer. Regnskabsforståelse - balance - Økonomi for ikke-økonomer. Begge kompendier kan downloades gratis ved at følge dette link: (http://bookboon.com/dk/business/regnskabsforstaaelse ) Bemærk at læsetiden kun er ca. ½ time pr. kompendium. Side 3

4 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag: 1. Bestem hvilken kategori, udgiften på bilaget tilhører! 2. Afgør om udgiften, af hensyn til interne økonomistyringsmæssige formål, skal fremgå på en separat konto i virksomhedens kontoplan (regnskab)! 3. Find ud af om virksomheden har momsfradrag for den pågældende udgift på bilaget! a. Udgifter med momsfradrag må ikke blandes med udgifter uden momsfradrag! 4. Afgør om udgiften på bilaget skal fremgå på en separat konto i virksomhedens regnskab af hensyn til et behov for senere, at kunne afstemme udgifterne af den pågældende type. a. Bankrenter skal eksempelvis kunne afstemmes til bankens årsopgørelse. Læs uddybende beskrivelse af de ovenstående 4 tjekpunkter på de følgende sider. Side 4

5 1) Bestemmelse af udgiftskategori: STEP 1 Indledningsvist skal du afgøre hvorvidt der er tale om en direkte omkostning eller en indirekte / fast omkostning. Forskellen er at direkte omkostninger varierer direkte med variationer i omsætningen. Indirekte omkostninger ligger derimod fast uanset hvor stor omsætningen er (som udgangspunkt). Hvorvidt der er tale om en direkte eller en indirekte omkostning afhænger af hvilken branche virksomheden befinder sig i. Køb af en bil vil eksempelvis være en indirekte / fast omkostning for langt de fleste virksomheder, men for en bilforhandler vil køb af biler normalt være en direkte omkostning (medmindre bilen er til virksomhedens eget forbrug). Årsagen er selvfølgelig at bilforhandlerens omkostninger til køb af biler, vil variere direkte med bilforhandlerens salg af biler! STEP 2 Når du har afgjort hvorvidt der er tale om en direkte eller en indirekte omkostning, så skal du have fundet frem til hvilken underkategori udgiften på bilaget tilhører. Virksomheden beslutter som udgangspunkt selv, hvilke underkategorier der skal fremgå af virksomheds kontoplan / regnskab. Eksempelvis er det ikke alle virksomheder, som vælger at inddele de direkte omkostninger i underkategorier. Et eksempel på en virksomhed, som har valgt at inddele sine direkte omkostninger i underkategorier kunne være en webshop, som har et ønske om at kunne følge de samlede forsendelsesomkostninger isoleret i regnskabet (porto ved forsendelse af pakker, emballage og lignende). Derfor har virksomheden valgt, at opdele sine direkte omkostninger i 2 underkategorier: 1. Vareforbrug. 2. Direkte forsendelsesomkostninger. Side 5

6 De fleste standard kontoplaner til regnskabet i mindre virksomheder inddeler de indirekte (faste) omkostninger i følgende underkategorier: Løn og personaleomkostninger. Salgs og repræsentationsomkostninger. Bilomkostninger (Autodrift). Lokaleomkostninger. Administrationsomkostninger. Afskrivninger på anlægsaktiver (bygninger, maskiner, inventar osv). Rente/finansieringsomkostninger. Ekstraordinære omkostninger. HUSKE REGEL: Når du skal afgøre hvorvidt der er tale om en direkte eller en indirekte omkostning samt hvilken underkategori udgiften tilhører, så gør følgende: 1. Brug udelukkelsesmetoden! Det er sjældent en udgift kan placeres i mere end én kategori/underkategori, derfor gå dit regnskabs kontoplan igennem og find den mest relevante kategori! Det vil eksempelvis være svært at argumentere for, at placere en huslejeregning i andre kategorier end Lokaleomkostninger. 2. Brug logik! I nogle tilfælde kan man godt blive i tvivl om, hvilken kategori en given omkostning tilhører. Eksempelvis er der i kategorien Administrationsomkostninger normalt en konto med navnet Forsikringer, men hvis du har modtaget et udgiftsbilag med en opkrævning på en bilforsikring, så er det ved gennemgang af kontoplanens kategorier temmelig logisk, at udgiften tilhører kategorien Bilomkostninger og derfor skal placeres på en konto til forsikringer i denne kategori. Side 6

7 2) Udgifter på separat konto, af hensyn til økonomistyringsmæssige formål: Der findes ikke noget krav om, at 2 ensartede virksomheder skal anvende samme kontoplan til deres respektive regnskaber! Det er virksomheden selv der beslutter hvilke og hvor mange omkostningskonti, den vil have i sit regnskabs kontoplan! Når en virksomhed beslutter hvilke konti den vil anvende i regnskabets kontoplan, så gøres dette med udgangspunkt i hvilke informationer virksomheden har behov for, at have tilgængelig i sit regnskab, det vil sige til interne økonomistyringsmæssige formål. HUSKE REGEL: Udgifter som virksomheden ønsker at kunne følge specifikt i regnskabet, skal konteres på én omkostningskonto, som udelukkende anvendes til netop den type udgift. Hvis en virksomhed som driver en webshop vil have overblik over de nøjagtige omkostninger til webshoppens software, så bør alle udgiftsbilag med software omkostninger vedrørende webshoppen bogføres på én konto, hvor der kun må bogføres denne type omkostning! OBS: Du bør dog aldrig bogføre udgifter der er momsfradrag for på samme konto, som udgifter der ikke er momsfradrag for (LÆS MERE I AFSNIT 3). Endvidere skal du være opmærksom på at udgifter som skal kunne afstemmes særskilt ikke bør bogføres på samme konto, som andre typer af udgifter (LÆS MERE I AFSNIT 4). Side 7

8 3) Find ud af om der er momsfradrag for udgiften: Udgifter med momsfradragsret bør aldrig bogføres på samme konto som udgifter uden fradragsret for momsen. Årsagen hertil er, at den bogførte moms i momsregnskabet skal kunne afstemmes med de bogførte momsfradragsberettigede udgifter i regnskabet. Det vil sige den bogførte moms på kontoen til købsmoms, skal udgøre et beløb svarende til 25% af de sammenlagte beløb, som er bogført er bogført i virksomhedens regnskab med momsfradrag. Hvis virksomheden eksempelvis vil have en omkostningskonto, som samler virksomhedens kursusomkostninger et sted, så bør der være oprettet 2 separate konti til bogføring af kursusudgifter i virksomhedens regnskab. Den ene er til kursusomkostninger med momsfradrag og den anden er til kursusomkostninger uden momsfradrag (bemærk ikke alle typer kurser er pålagt moms). HUSKE REGEL: En omkostning som din virksomhed kan opnå momsfradrag for, må ikke bogføres på en omkostningskonto, hvor der også er bogført omkostninger, som din virksomhed ikke kan opnå momsfradrag for! Du bør anskaffe dig bogen om momsfradrag af Anette Sand. Bogen er en overordnet introduktion til de mest almindelige momsfradragsregler og den er skrevet til iværksættere uden forhåndskendskab til emnet. Du kan finde bogen på denne hjemmeside Endvidere kan det anbefales at købe bogen Momsmanual, som udgives hvert år af forlaget Thompson Reuters. Endelig kan du finde svar på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), når du er i tvivl om hvorvidt din virksomhed kan opnå momsfradrag for en given omkostning. Her kan du gratis downloade en ca siders publikation med navnet Momsvejledningen. Denne udgives 2 gange årligt af SKAT. Momsvejledningen kan give svar på langt de fleste spørgsmål om de danske momsregler, men med sine 700 sider kan den dog godt være svær at overskue. Side 8

9 4) Udgiftstyper der skal være afstemt, når der skal udarbejdes årsregnskab: Nogle typer af udgifter skal kunne afstemmes til eksterne opgørelser, når din virksomhed skal udarbejde årsregnskab. Disse typer af udgifter skal bogføres på særskilte konti i regnskabets kontoplan, for at gøre arbejdet i forbindelse med afstemning af disse udgifter, så nemt som muligt. HUSKEREGEL: Bogfør udgifter som skal kunne afstemmes til eksterne opgørelser på en separat konto! Nedenunder kan du se en generel oversigt over typer af udgifter, som altid skal kunne afstemmes i virksomhedens regnskab. Eventuelle lønomkostninger skal kunne afstemmes! I virksomhedens regnskab skal det være muligt, at kontrollere om alle lønninger i året er bogført. Det vil sige det skal være muligt, at kontrollerer om de bogførte lønomkostninger stemmer overens med de faktiske, som er indberettet til SKAT. Derfor skal alle lønomkostninger kunne aflæses direkte af regnskabet. Eventuel husleje skal kunne afstemmes! I virksomhedens regnskab skal det være muligt, at kontrollere om der er bogført husleje i alle regnskabsårets 12 måneder, dvs. præcis 12 gange husleje. Husleje posteringerne må dog gerne være samlet i færre posteringer, eksempelvis 1 postering for hvert af årets 4. kvartaler, hvis udlejer fakturerer huslejen i kvartaler. Eventuelle afskrivninger på virksomhedens aktiver skal kunne afstemmes! Det skal være muligt at afstemme om årets udgiftsførte afskrivninger, stemmer overens med de bogførte værdiforringelser af aktiverne i virksomhedens aktiver. Endvidere skal det være muligt at tjekke om de bogførte afskrivninger stemmer overens med de beregnede afskrivninger, som fremgår af virksomhedens anlægskartoteker over virksomheden aktiver. Side 9

10 Eventuelle renteomkostninger skal kunne afstemmes! Renter af forskellige typer skal kunne afstemmes. Normalt skelnes der mellem følgende typer af renter ved bogføring. o Renteomkostninger på bankkonti (benyt én udgiftskonto pr. bankkonto). o Renteomkostninger på eventuelle lån (benyt én udgiftskonto pr. lån). o Renteomkostninger på kreditkort (eksempelvis MasterCard el. lign.). o Renteomkostninger tilskrevet af leverandører / kreditorer ved for sen betaling. o Ej fradragsberettige renter og gebyrer tilskrevet af SKAT. Der kan være flere typer af omkostninger end de ovenstående, som skal kunne afstemmes i virksomhedens regnskab. Du kan finde supplerende information i hæftet Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder af Anette Sand. Du kan også gå i dybden med reglerne ved at læse Ligningsvejledningen fra SKAT, som udgives hvert år på God fornøjelse med kontering og bogføring af dine udgiftsbilag Side 10

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Sikrer effektivisering i bogholderiet

Sikrer effektivisering i bogholderiet Sikrer effektivisering i bogholderiet Indholdsfortegnelse Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med NaviDoc 3 Arbejdsgangen med NaviDoc 4 Forklaring til arbejdsgangen 5 Leverandør afsender en

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere