Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed"

Transkript

1 D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer, at arbejdsløse kan finde et job, hvis de virkelig vil blot hver femte er uig. 6 af de unge forvter at melde sig ind i fagforing efter dt. Det er blandt resultaterne i undersøgelse foretaget blandt unge på landets ungdomsr ANALYSE-BUREAU I EPINION PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: LINK TIL ARTIKEL I D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Må byttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Ugebrevet A4 Ungeundersøgelse Rapport - Epinion A/S 16 March 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S Baggrund Indledning Frekvsfordelinger Krydstabuleringer Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Krydstabuleringer med Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med forældres indkomst Krydstabuleringer med forældres Krydstabuleringer med forældres sektor Krydstabuleringer med region Undersøgelss metode Side 2 ud af 134

4 1 Kort om Epinion A/S Epinion A/S gnemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kund udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser d aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvdels af resultaterne. Vort mål er at præstere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvdelige i beslutningsprocess. Læs mere på Vores adresse. Epinion Købhavn Vesterbrogade 74, 4. sal Dk-1620 Kbh. V. Dir Fax Mail. Epinion Århus Søndergade 1A, 3. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. Side 3 ud af 134

5 2 Baggrund 2.1 Indledning Dne rapportering er lavet på baggrund af i alt 1278 gnemførte interview med unge i mellem år, der ikke længere går i folkeskole. De kelte afsnit indeholder række tab med undersøgelss resultater. Læser bedes studere tabne nærmere med hblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offtliggørelse i forbindelse med d hsigt med undersøgels, Ugebrevet A4 har haft. Ikke alle mulige krydstab vises, da det ville blive et særdeles omfattde og uoverskueligt dokumt. I stedet er fremhævet de tab, hvor resultaterne må formodes at have interesse, og hvor der har vist sig at være væstlige forskelle på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Ugebrevet A4 ønsker særlige analyser ind for bestemte områder. Dne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerde. Hvis Ugebrevet A4 ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapports resultater, står Epinion naturligvis til rådighed. Tabne viser resultaterne som procttal, dvs. andele af befolkning de respektive undergrupper af befolkning. Dne rapport må kun offtliggøres med følgde kildeangivelse: Epinion A/S for Ugebrevet A4 Side 4 ud af 134

6 4 Frekvsfordelinger Tabel 1: Hvad laver du til daglig? Proctandel Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 4 (554) 1 (230) 1 (203) (105) 1 (173) (1278) Tabel 2: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Proctandel At arbejdet er interessant og spændde At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde familieliv At lønn er høj At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet har høj prestige Andet 7 (985) (120) (86) (33) (24) (12) (18) (1278) Side 5 ud af 134

7 Tabel 3: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Proctandel Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 4: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Proctandel Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 6 ud af 134

8 Tabel 5: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Proctandel Hvis mit karaktergnemsnit blev sænket Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre S Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (145) 2 (125) 2 (123) 4 (177) (17) (16) 13 (603) Tabel 6: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde tidligere Proctandel Ja Nej 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 7 ud af 134

9 Tabel 7: Det er min oplevelse, at mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 3 (407) 1 (208) 2 (257) 1 (213) 1 (158) (35) (1278) Tabel 8: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (105) 1 (215) 2 (317) 3 (464) 1 (160) (17) (1278) Side 8 ud af 134

10 Tabel 9: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (356) 1 (180) 2 (316) 1 (218) 1 (166) (42) (1278) Tabel 10: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (66) 1 (202) 2 (353) 3 (391) 1 (161) (105) (1278) Side 9 ud af 134

11 Tabel 11: Der er for mange umotiverede elever i min klasse Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (56) 1 (148) 2 (172) 2 (226) 2 (174) (784) Tabel 12: Fagforinger hører fortid til Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 2 (298) 2 (286) 1 (155) (73) 1 (141) (1278) Side 10 ud af 134

12 Tabel 13: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (59) (105) 2 (276) 2 (348) 2 (320) 1 (170) (1278) Tabel 14: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (103) 1 (223) 2 (285) 3 (387) 1 (246) (34) (1278) Side 11 ud af 134

13 Tabel 15: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (71) 1 (174) 1 (188) 3 (429) 2 (368) (48) (1278) Tabel 16: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (155) 1 (114) 1 (101) 2 (201) 2 (184) (29) (784) Side 12 ud af 134

14 Tabel 17: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 1 (245) 1 (229) 1 (237) 1 (188) (54) (1278) Tabel 18: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Proctandel Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor D offtlige og d private sektor har lige meget prestige 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 13 ud af 134

15 Tabel 19: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? Proctandel I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Tabel 20: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Proctandel Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 14 ud af 134

16 Tabel 21: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (14) (51) 1 (126) 4 (508) 3 (334) (1038) Tabel 22: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (29) 1 (102) 1 (198) 4 (510) 1 (191) (1038) Side 15 ud af 134

17 Tabel 23: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet, deriblandt fester, café- og musiktilbud, sportsfaciliteter og det sociale sammhold på n? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (31) 1 (112) 1 (177) 4 (414) 2 (287) (17) (1038) Tabel 24: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Side 16 ud af 134

18 Tabel 25: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Proctandel Ja Nej 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Tabel 26: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja Nej (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 27: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 17 ud af 134

19 Tabel 28: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Tabel 29: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Proctandel Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Tabel 30: Er du medlem af fagforing? Proctandel Ja Nej 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 18 ud af 134

20 Tabel 31: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Proctandel Ja Nej 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Tabel 32: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? Proctandel S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 19 ud af 134

21 5 Krydstabuleringer 5.1 Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Tabel 33: Hvad er dit køn? Mand Kvinde Går i gymnasiet på HF 3 (173) 6 (381) (554) Går på HTX HHX 5 (116) 5 (114) (230) Tager erhverv s 6 (137) 3 (66) (203) Tager social og sundheds 1 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) 5 (55) (105) Andet 4 (74) 5 (99) (173) 4 (552) 5 (726) (1278) Side 20 ud af 134

22 Tabel 34: Hvilk region bor du i? Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstad Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (114) 2 (113) 2 (115) 2 (159) (554) Går på HTX HHX 1 (29) 2 (59) 2 (55) 1 (44) 1 (43) (230) Tager erhverv s 1 (22) 3 (66) 2 (44) 2 (47) 1 (24) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (20) 2 (24) 2 (23) 2 (30) (105) Andet (11) 2 (41) 2 (35) 1 (32) 3 (54) (173) 1 (125) 2 (302) 2 (278) 2 (263) 2 (310) (1278) Side 21 ud af 134

23 Tabel 35: Hvor meget vil du vurdere, at d af dine forældre, der har d højeste indkomst, tjer om året ind skat? Mindre d derover. Går i gymnasiet på HF (29) 4 (189) 3 (152) 2 (107) (477) Går på HTX HHX (15) 4 (96) 2 (59) 1 (38) (208) Tager erhvervs 1 (26) 5 (88) 1 (31) 1 (18) (163) Tager social og sundheds (12) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (21) 4 (45) 2 (20) 1 (11) (97) Andet 5 (76) 2 (29) 1 (21) (139) 1 (106) 4 (499) 2 (294) 1 (197) (1096) Side 22 ud af 134

24 Tabel 36: Hvis du tænker på d af dine forældre, der har gnemført d højeste. Hvilk er det? Grundskole Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Gymnasial Erhvervsfaglig Videregåde Går i gymnasiet på HF (28) 1 (62) 1 (81) 6 (383) (554) Går på HTX HHX (17) 1 (36) 2 (61) 5 (116) (230) Tager erhvervs 1 (25) 4 (78) 4 (76) (192) Tager social og sundheds (14) 3 (33) 3 (40) (105) Andet (14) 1 (26) 2 (49) 4 (84) (173) (93) 1 (164) 2 (306) 5 (704) (1267) Side 23 ud af 134

25 Tabel 37: Er dine forældre privat offtligt ansat? Privat Offtligt Privat og offtligt Andet/ved ikke/vil ikke svare Går i gymnasiet på HF 2 (145) 3 (178) 3 (203) (28) (554) Går på HTX HHX 3 (72) 2 (47) 4 (95) (16) (230) Tager erhvervs 4 (81) 2 (52) 2 (55) (15) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (45) 2 (24) 1 (19) 1 (17) (105) Andet 3 (64) 2 (37) 3 (55) 1 (17) (173) 3 (409) 2 (346) 3 (429) (94) (1278) Side 24 ud af 134

26 Tabel 38: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 25 ud af 134

27 5.2 Krydstabuleringer med Tabel 39: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet Går i gymnasiet på HF 7 (436) (36) (11) (10) (52) (554) Går på HTX HHX 7 (178) 1 (23) (15) (230) Tager erhvervs 7 (147) (14) (10) 1 (23) (203) Tager socialog sundheds 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 7 (74) 1 (14) (105) Andet 8 (139) (15) (173) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 26 ud af 134

28 Tabel 40: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilket omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t Går i gymnasiet på HF 1 (70) 7 (439) (45) (554) Går på HTX HHX 1 (24) 8 (185) (21) (230) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 41: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet Går i gymnasiet på HF 2 (142) 5 (280) 1 (56) 1 (68) (554) Går på HTX HHX 4 (110) 3 (86) 1 (23) (230) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 27 ud af 134

29 Tabel 42: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat ba Hvis det betød, at j Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet Går i gymnasiet elle 3 (125) 3 (106) 2 (94) 4 (135) (14) (12) 7 (341) Går på HTX HHX 2 (20) 2 (19) 3 (29) 4 (42) 2 (95) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 43: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Ja Nej Går i gymnasiet på HF 4 (220) 4 (273) 1 (61) (554) Går på HTX HHX 3 (78) 5 (132) (20) (230) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 28 ud af 134

30 Tabel 44: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (268) Går på HTX HHX 4 (93) Tager erhvervs 6 (123) Tager socialog sundheds 2 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (49) Andet 4 (79) 4 (615) Hverk ig uig 2 (112) 2 (60) 1 (24) 5 1 (19) 2 (35) 2 (257) ig/delvist ig 2 (160) 3 (69) 2 (54) 2 3 (34) 2 (51) 2 (371) (14) (35) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 29 ud af 134

31 Tabel 45: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (136) Går på HTX HHX 2 (48) Tager erhvervs 3 (60) Tager socialog sundheds 3 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) Andet 2 (49) 2 (320) Hverk ig uig 2 (144) 2 (52) 2 (43) 3 3 (35) 2 (38) 2 (317) ig/delvist ig 4 (270) 5 (128) 4 (99) 3 4 (46) 4 (77) 4 (624) (9) (17) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 30 ud af 134

32 Tabel 46: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (233) Går på HTX HHX 3 (68) Tager erhvervs 5 (110) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (46) Andet 4 (73) 4 (536) Hverk ig uig 2 (126) 3 (71) 1 (36) 5 3 (31) 2 (45) 2 (316) ig/delvist ig 3 (177) 3 (84) 2 (55) 2 (23) 2 (45) 3 (384) (18) (10) (42) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 31 ud af 134

33 Tabel 47: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (96) Går på HTX HHX 1 (42) Tager erhvervs 3 (67) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (24) Andet 1 (33) 2 (268) Hverk ig uig 2 (153) 3 (69) 2 (45) 1 3 (39) 2 (45) 2 (353) ig/delvist ig 4 (254) 4 (102) 3 (75) 3 3 (32) 4 (84) 4 (552) (51) (17) (9) 1 (10) (11) (98) (554) (230) (196) (105) (173) (1271) Tabel 48: Der er for mange umotiverede elever i min klasse uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (174) Går på HTX HHX 1 (30) 2 (204) Hverk ig uig 2 (121) 2 (51) 2 (172) ig/delvist ig 4 (253) 6 (147) 5 (400) (554) (230) (784) Side 32 ud af 134

34 Tabel 49: Fagforinger hører fortid til uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (255) Går på HTX HHX 4 (103) Tager erhvervs 6 (127) Tager socialog sundheds 6 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) Andet 4 (80) 4 (623) Hverk ig uig 2 (117) 2 (63) 1 (33) 3 2 (24) 2 (44) 2 (286) ig/delvist ig 1 (107) 1 (44) 1 (34) 1 (15) 1 (28) 1 (228) 1 (75) (20) 1 (16) 1 (21) 1 (137) (554) (230) (199) (105) (173) (1274) Side 33 ud af 134

35 Tabel 50: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (69) Går på HTX HHX 1 (43) Tager erhvervs 1 (23) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 1 (21) 1 (164) Hverk ig uig 2 (116) 2 (51) 2 (41) 2 2 (26) 2 (39) 2 (276) ig/delvist ig 5 (289) 4 (108) 6 (123) 6 5 (54) 5 (86) 5 (668) 1 (80) 1 (28) (10) 1 (18) 1 (27) 1 (164) (554) (230) (197) (105) (173) (1272) Side 34 ud af 134

36 Tabel 51: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (144) Går på HTX HHX 3 (88) Tager erhvervs 2 (50) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) Andet 1 (31) 2 (326) Hverk ig uig 2 (132) 2 (45) 2 (41) 2 (25) 2 (41) 2 (285) ig/delvist ig 4 (268) 3 (90) 5 (109) 7 (10) 6 (66) 5 (90) 5 (633) (10) (11) (33) (554) (230) (202) (105) (173) (1277) Side 35 ud af 134

37 Tabel 52: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (143) Går på HTX HHX 1 (29) Tager erhvervs 1 (24) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Andet 1 (29) 1 (245) Hverk ig uig 1 (78) 1 (31) (18) 3 2 (21) 2 (35) 1 (188) ig/delvist ig 5 (311) 7 (163) 7 (157) 4 5 (59) 5 (101) 6 (797) (22) (48) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Tabel 53: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (216) Går på HTX HHX 2 (53) 3 (269) Hverk ig uig 1 (65) 1 (36) 1 (101) ig/delvist ig 4 (250) 5 (135) 4 (385) (23) (29) (554) (230) (784) Side 36 ud af 134

38 Tabel 54: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 5 (307) Går på HTX HHX 4 (92) Tager erhvervs 3 (71) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (22) Andet 4 (72) 4 (570) Hverk ig uig 1 (100) 1 (37) 1 (36) 1 (20) 2 (35) 1 (229) ig/delvist ig 2 (132) 3 (90) 4 (83) 3 5 (58) 3 (57) 3 (425) (15) (11) (9) (49) (554) (230) (198) (105) (173) (1273) Side 37 ud af 134

39 Tabel 55: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offt Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtli D offtlige og d private sektor har lige meget prestige Går i gymnasiet på HF 5 (309) (18) 2 (157) 1 (70) (554) Går på HTX HHX 6 (149) 2 (53) 1 (23) (230) Tager erhvervs 4 (91) (12) 3 (70) 1 (30) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (42) 2 (26) 2 (30) (105) Andet 6 (108) 2 (38) 1 (23) (173) 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 38 ud af 134

40 Tabel 56: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle Går i gymnasiet på HF (32) 4 (226) 4 (269) (27) (554) Går på HTX HHX (10) 5 (133) 3 (78) (9) (230) Tager erhvervs (17) 5 (119) 2 (58) (9) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 3 (35) 5 (52) 1 (14) (105) Andet 4 (83) 4 (69) (173) (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Side 39 ud af 134

41 Tabel 57: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet Går i gymnasiet på HF 4 (107) 1 (36) (17) 1 (37) (16) (226) Går på HTX HHX 4 (62) 2 (33) 1 (15) (11) (133) Tager erhvervs 3 (44) 2 (24) (10) 1 (18) 1 (119) Tager socialog sundheds (25) 1 (35) Andet 4 (39) 2 (18) 1 (12) (83) 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 40 ud af 134

42 Tabel 58: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (34) 1 (60) 8 (457) (554) 1 (32) 8 (185) (230) (15) 1 (27) 7 (159) (203) 1 7 (10) 1 8 (31) (38) (65) 1 (126) 8 (842) (1038) Tabel 59: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds 1 (60) 1 (108) 6 (383) (554) 1 (32) 1 (42) 6 (156) (230) 1 (32) 2 (40) 6 (126) (201) (28) (38) 1 (131) 1 (198) 6 (701) (1036) Side 41 ud af 134

43 Tabel 60: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet og det sociale sammhold på n? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (41) 1 (70) 7 (437) (554) 2 (52) 2 (51) 5 (126) (230) 2 (41) 2 (48) 5 (105) (201) (27) (38) 1 (143) 1 (177) 6 (701) (15) (1036) Side 42 ud af 134

44 Tabel 61: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (29) 4 (241) 4 (224) (52) (554) (16) 4 (103) 4 (92) (15) (230) 1 (30) 5 (107) 2 (49) (10) (203) (21) 1 (38) (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Tabel 62: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (47) 8 (466) (41) (554) 4 (91) 5 (120) (19) (230) 4 (94) 4 (87) 1 (22) (203) (25) 1 (38) 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Side 43 ud af 134

45 Tabel 63: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (19) 9 (522) (554) 9 (210) (230) (12) 9 (183) (203) 1 8 (31) (38) (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 64: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Tager erhvervs Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet Går i gymnasiet på HF (19) Går på HTX HHX (12) Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 44 ud af 134

46 Tabel 65: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (142) 6 (353) (554) Går på HTX HHX (17) 3 (70) 6 (139) (230) Tager erhvervs 1 (25) 2 (49) 6 (128) (203) Tager socialog sundheds 1 7 (10) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (43) 1 (12) 1 (18) 3 (32) (105) Andet (14) 2 (41) 6 (108) (10) (173) 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Side 45 ud af 134

47 Tabel 66: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (16) Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem Går i gymnasiet på HF 1 (93) 2 (150) 3 (197) 2 (114) (554) Går på HTX HHX 2 (65) 2 (49) 3 (77) 1 (39) (230) Tager erhvervs 1 (26) 2 (42) 4 (81) 2 (54) (203) Tager socialog sundheds (15) 3 (40) 3 (34) (105) Andet 1 (32) 2 (47) 2 (48) 2 (46) (173) 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Side 46 ud af 134

48 Tabel 67: Er du medlem af fagforing? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 1 (70) 8 (464) (20) (554) Går på HTX HHX 4 (95) 5 (132) (230) Tager erhvervs 4 (92) 5 (110) (203) Tager socialog sundheds 5 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) 7 (82) (105) Andet 2 (37) 7 (132) (173) 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 47 ud af 134

49 Tabel 68: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 5 (271) 1 (71) 2 (122) (464) Går på HTX HHX 5 (78) 1 (25) 2 (29) (132) Tager erhvervs 7 (84) (9) 1 (18) (111) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 6 (49) 1 (9) 2 (24) (82) Andet 6 (84) 1 (17) 2 (31) (132) 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Side 48 ud af 134

50 Tabel 69: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 49 ud af 134

51 5.3 Krydstabuleringer med køn Tabel 70: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Mand Kvinde At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet 7 (398) (51) (18) (21) (48) (9) (552) 8 (587) (35) (12) 1 (72) (9) (726) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 50 ud af 134

52 Tabel 71: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Mand Kvinde Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t (25) 8 (236) 1 (28) (289) 1 (69) 7 (388) (38) (495) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 72: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Mand Kvinde Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (92) 4 (128) (20) 1 (46) (289) 3 (160) 4 (238) (44) (45) (495) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 51 ud af 134

53 Tabel 73: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Mand Kvinde Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre SU til min fremtidige Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (49) 2 (40) 3 (47) 3 (57) 3 (149) 3 (96) 3 (85) 2 (76) 4 (120) (9) (9) 6 (287) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 74: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Mand Kvinde Ja Nej 3 (107) 5 (154) 1 (28) (289) 3 (191) 5 (251) 1 (53) (495) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 52 ud af 134

54 Tabel 75: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Mand Kvinde uig/delvist uig 5 (276) 4 (339) 4 (615) Hverk ig uig 1 (101) 2 (156) 2 (257) ig/delvist ig 2 (156) 3 (215) 2 (371) (19) (16) (35) (552) (726) (1278) Tabel 76: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (121) 2 (199) 2 (320) Hverk ig uig 2 (108) 2 (209) 2 (317) ig/delvist ig 5 (312) 4 (312) 4 (624) (11) (17) (552) (726) (1278) Side 53 ud af 134

55 Tabel 77: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Mand Kvinde uig/delvist uig 4 (224) 4 (312) 4 (536) Hverk ig uig 2 (145) 2 (171) 2 (316) ig/delvist ig 3 (163) 3 (221) 3 (384) (20) (22) (42) (552) (726) (1278) Tabel 78: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (128) 1 (140) 2 (268) Hverk ig uig 2 (155) 2 (198) 2 (353) ig/delvist ig 4 (223) 4 (329) 4 (552) (41) (57) (98) (547) (724) (1271) Side 54 ud af 134

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse Sommer 2013 Den typiske politstuderende er en mand på 20 år, som er opvokset øst for Storebælt, og enten er ikke troende eller er kristen. Hans far tilhører socialgruppe

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere