Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed"

Transkript

1 D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer, at arbejdsløse kan finde et job, hvis de virkelig vil blot hver femte er uig. 6 af de unge forvter at melde sig ind i fagforing efter dt. Det er blandt resultaterne i undersøgelse foretaget blandt unge på landets ungdomsr ANALYSE-BUREAU I EPINION PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: LINK TIL ARTIKEL I D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Må byttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Ugebrevet A4 Ungeundersøgelse Rapport - Epinion A/S 16 March 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S Baggrund Indledning Frekvsfordelinger Krydstabuleringer Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Krydstabuleringer med Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med forældres indkomst Krydstabuleringer med forældres Krydstabuleringer med forældres sektor Krydstabuleringer med region Undersøgelss metode Side 2 ud af 134

4 1 Kort om Epinion A/S Epinion A/S gnemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kund udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser d aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvdels af resultaterne. Vort mål er at præstere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvdelige i beslutningsprocess. Læs mere på Vores adresse. Epinion Købhavn Vesterbrogade 74, 4. sal Dk-1620 Kbh. V. Dir Fax Mail. Epinion Århus Søndergade 1A, 3. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. Side 3 ud af 134

5 2 Baggrund 2.1 Indledning Dne rapportering er lavet på baggrund af i alt 1278 gnemførte interview med unge i mellem år, der ikke længere går i folkeskole. De kelte afsnit indeholder række tab med undersøgelss resultater. Læser bedes studere tabne nærmere med hblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offtliggørelse i forbindelse med d hsigt med undersøgels, Ugebrevet A4 har haft. Ikke alle mulige krydstab vises, da det ville blive et særdeles omfattde og uoverskueligt dokumt. I stedet er fremhævet de tab, hvor resultaterne må formodes at have interesse, og hvor der har vist sig at være væstlige forskelle på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Ugebrevet A4 ønsker særlige analyser ind for bestemte områder. Dne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerde. Hvis Ugebrevet A4 ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapports resultater, står Epinion naturligvis til rådighed. Tabne viser resultaterne som procttal, dvs. andele af befolkning de respektive undergrupper af befolkning. Dne rapport må kun offtliggøres med følgde kildeangivelse: Epinion A/S for Ugebrevet A4 Side 4 ud af 134

6 4 Frekvsfordelinger Tabel 1: Hvad laver du til daglig? Proctandel Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 4 (554) 1 (230) 1 (203) (105) 1 (173) (1278) Tabel 2: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Proctandel At arbejdet er interessant og spændde At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde familieliv At lønn er høj At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet har høj prestige Andet 7 (985) (120) (86) (33) (24) (12) (18) (1278) Side 5 ud af 134

7 Tabel 3: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Proctandel Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 4: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Proctandel Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 6 ud af 134

8 Tabel 5: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Proctandel Hvis mit karaktergnemsnit blev sænket Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre S Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (145) 2 (125) 2 (123) 4 (177) (17) (16) 13 (603) Tabel 6: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde tidligere Proctandel Ja Nej 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 7 ud af 134

9 Tabel 7: Det er min oplevelse, at mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 3 (407) 1 (208) 2 (257) 1 (213) 1 (158) (35) (1278) Tabel 8: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (105) 1 (215) 2 (317) 3 (464) 1 (160) (17) (1278) Side 8 ud af 134

10 Tabel 9: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (356) 1 (180) 2 (316) 1 (218) 1 (166) (42) (1278) Tabel 10: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (66) 1 (202) 2 (353) 3 (391) 1 (161) (105) (1278) Side 9 ud af 134

11 Tabel 11: Der er for mange umotiverede elever i min klasse Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (56) 1 (148) 2 (172) 2 (226) 2 (174) (784) Tabel 12: Fagforinger hører fortid til Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 2 (298) 2 (286) 1 (155) (73) 1 (141) (1278) Side 10 ud af 134

12 Tabel 13: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (59) (105) 2 (276) 2 (348) 2 (320) 1 (170) (1278) Tabel 14: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (103) 1 (223) 2 (285) 3 (387) 1 (246) (34) (1278) Side 11 ud af 134

13 Tabel 15: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (71) 1 (174) 1 (188) 3 (429) 2 (368) (48) (1278) Tabel 16: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (155) 1 (114) 1 (101) 2 (201) 2 (184) (29) (784) Side 12 ud af 134

14 Tabel 17: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 1 (245) 1 (229) 1 (237) 1 (188) (54) (1278) Tabel 18: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Proctandel Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor D offtlige og d private sektor har lige meget prestige 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 13 ud af 134

15 Tabel 19: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? Proctandel I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Tabel 20: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Proctandel Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 14 ud af 134

16 Tabel 21: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (14) (51) 1 (126) 4 (508) 3 (334) (1038) Tabel 22: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (29) 1 (102) 1 (198) 4 (510) 1 (191) (1038) Side 15 ud af 134

17 Tabel 23: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet, deriblandt fester, café- og musiktilbud, sportsfaciliteter og det sociale sammhold på n? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (31) 1 (112) 1 (177) 4 (414) 2 (287) (17) (1038) Tabel 24: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Side 16 ud af 134

18 Tabel 25: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Proctandel Ja Nej 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Tabel 26: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja Nej (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 27: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 17 ud af 134

19 Tabel 28: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Tabel 29: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Proctandel Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Tabel 30: Er du medlem af fagforing? Proctandel Ja Nej 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 18 ud af 134

20 Tabel 31: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Proctandel Ja Nej 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Tabel 32: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? Proctandel S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 19 ud af 134

21 5 Krydstabuleringer 5.1 Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Tabel 33: Hvad er dit køn? Mand Kvinde Går i gymnasiet på HF 3 (173) 6 (381) (554) Går på HTX HHX 5 (116) 5 (114) (230) Tager erhverv s 6 (137) 3 (66) (203) Tager social og sundheds 1 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) 5 (55) (105) Andet 4 (74) 5 (99) (173) 4 (552) 5 (726) (1278) Side 20 ud af 134

22 Tabel 34: Hvilk region bor du i? Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstad Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (114) 2 (113) 2 (115) 2 (159) (554) Går på HTX HHX 1 (29) 2 (59) 2 (55) 1 (44) 1 (43) (230) Tager erhverv s 1 (22) 3 (66) 2 (44) 2 (47) 1 (24) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (20) 2 (24) 2 (23) 2 (30) (105) Andet (11) 2 (41) 2 (35) 1 (32) 3 (54) (173) 1 (125) 2 (302) 2 (278) 2 (263) 2 (310) (1278) Side 21 ud af 134

23 Tabel 35: Hvor meget vil du vurdere, at d af dine forældre, der har d højeste indkomst, tjer om året ind skat? Mindre d derover. Går i gymnasiet på HF (29) 4 (189) 3 (152) 2 (107) (477) Går på HTX HHX (15) 4 (96) 2 (59) 1 (38) (208) Tager erhvervs 1 (26) 5 (88) 1 (31) 1 (18) (163) Tager social og sundheds (12) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (21) 4 (45) 2 (20) 1 (11) (97) Andet 5 (76) 2 (29) 1 (21) (139) 1 (106) 4 (499) 2 (294) 1 (197) (1096) Side 22 ud af 134

24 Tabel 36: Hvis du tænker på d af dine forældre, der har gnemført d højeste. Hvilk er det? Grundskole Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Gymnasial Erhvervsfaglig Videregåde Går i gymnasiet på HF (28) 1 (62) 1 (81) 6 (383) (554) Går på HTX HHX (17) 1 (36) 2 (61) 5 (116) (230) Tager erhvervs 1 (25) 4 (78) 4 (76) (192) Tager social og sundheds (14) 3 (33) 3 (40) (105) Andet (14) 1 (26) 2 (49) 4 (84) (173) (93) 1 (164) 2 (306) 5 (704) (1267) Side 23 ud af 134

25 Tabel 37: Er dine forældre privat offtligt ansat? Privat Offtligt Privat og offtligt Andet/ved ikke/vil ikke svare Går i gymnasiet på HF 2 (145) 3 (178) 3 (203) (28) (554) Går på HTX HHX 3 (72) 2 (47) 4 (95) (16) (230) Tager erhvervs 4 (81) 2 (52) 2 (55) (15) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (45) 2 (24) 1 (19) 1 (17) (105) Andet 3 (64) 2 (37) 3 (55) 1 (17) (173) 3 (409) 2 (346) 3 (429) (94) (1278) Side 24 ud af 134

26 Tabel 38: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 25 ud af 134

27 5.2 Krydstabuleringer med Tabel 39: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet Går i gymnasiet på HF 7 (436) (36) (11) (10) (52) (554) Går på HTX HHX 7 (178) 1 (23) (15) (230) Tager erhvervs 7 (147) (14) (10) 1 (23) (203) Tager socialog sundheds 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 7 (74) 1 (14) (105) Andet 8 (139) (15) (173) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 26 ud af 134

28 Tabel 40: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilket omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t Går i gymnasiet på HF 1 (70) 7 (439) (45) (554) Går på HTX HHX 1 (24) 8 (185) (21) (230) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 41: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet Går i gymnasiet på HF 2 (142) 5 (280) 1 (56) 1 (68) (554) Går på HTX HHX 4 (110) 3 (86) 1 (23) (230) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 27 ud af 134

29 Tabel 42: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat ba Hvis det betød, at j Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet Går i gymnasiet elle 3 (125) 3 (106) 2 (94) 4 (135) (14) (12) 7 (341) Går på HTX HHX 2 (20) 2 (19) 3 (29) 4 (42) 2 (95) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 43: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Ja Nej Går i gymnasiet på HF 4 (220) 4 (273) 1 (61) (554) Går på HTX HHX 3 (78) 5 (132) (20) (230) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 28 ud af 134

30 Tabel 44: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (268) Går på HTX HHX 4 (93) Tager erhvervs 6 (123) Tager socialog sundheds 2 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (49) Andet 4 (79) 4 (615) Hverk ig uig 2 (112) 2 (60) 1 (24) 5 1 (19) 2 (35) 2 (257) ig/delvist ig 2 (160) 3 (69) 2 (54) 2 3 (34) 2 (51) 2 (371) (14) (35) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 29 ud af 134

31 Tabel 45: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (136) Går på HTX HHX 2 (48) Tager erhvervs 3 (60) Tager socialog sundheds 3 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) Andet 2 (49) 2 (320) Hverk ig uig 2 (144) 2 (52) 2 (43) 3 3 (35) 2 (38) 2 (317) ig/delvist ig 4 (270) 5 (128) 4 (99) 3 4 (46) 4 (77) 4 (624) (9) (17) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 30 ud af 134

32 Tabel 46: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (233) Går på HTX HHX 3 (68) Tager erhvervs 5 (110) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (46) Andet 4 (73) 4 (536) Hverk ig uig 2 (126) 3 (71) 1 (36) 5 3 (31) 2 (45) 2 (316) ig/delvist ig 3 (177) 3 (84) 2 (55) 2 (23) 2 (45) 3 (384) (18) (10) (42) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 31 ud af 134

33 Tabel 47: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (96) Går på HTX HHX 1 (42) Tager erhvervs 3 (67) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (24) Andet 1 (33) 2 (268) Hverk ig uig 2 (153) 3 (69) 2 (45) 1 3 (39) 2 (45) 2 (353) ig/delvist ig 4 (254) 4 (102) 3 (75) 3 3 (32) 4 (84) 4 (552) (51) (17) (9) 1 (10) (11) (98) (554) (230) (196) (105) (173) (1271) Tabel 48: Der er for mange umotiverede elever i min klasse uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (174) Går på HTX HHX 1 (30) 2 (204) Hverk ig uig 2 (121) 2 (51) 2 (172) ig/delvist ig 4 (253) 6 (147) 5 (400) (554) (230) (784) Side 32 ud af 134

34 Tabel 49: Fagforinger hører fortid til uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (255) Går på HTX HHX 4 (103) Tager erhvervs 6 (127) Tager socialog sundheds 6 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) Andet 4 (80) 4 (623) Hverk ig uig 2 (117) 2 (63) 1 (33) 3 2 (24) 2 (44) 2 (286) ig/delvist ig 1 (107) 1 (44) 1 (34) 1 (15) 1 (28) 1 (228) 1 (75) (20) 1 (16) 1 (21) 1 (137) (554) (230) (199) (105) (173) (1274) Side 33 ud af 134

35 Tabel 50: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (69) Går på HTX HHX 1 (43) Tager erhvervs 1 (23) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 1 (21) 1 (164) Hverk ig uig 2 (116) 2 (51) 2 (41) 2 2 (26) 2 (39) 2 (276) ig/delvist ig 5 (289) 4 (108) 6 (123) 6 5 (54) 5 (86) 5 (668) 1 (80) 1 (28) (10) 1 (18) 1 (27) 1 (164) (554) (230) (197) (105) (173) (1272) Side 34 ud af 134

36 Tabel 51: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (144) Går på HTX HHX 3 (88) Tager erhvervs 2 (50) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) Andet 1 (31) 2 (326) Hverk ig uig 2 (132) 2 (45) 2 (41) 2 (25) 2 (41) 2 (285) ig/delvist ig 4 (268) 3 (90) 5 (109) 7 (10) 6 (66) 5 (90) 5 (633) (10) (11) (33) (554) (230) (202) (105) (173) (1277) Side 35 ud af 134

37 Tabel 52: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (143) Går på HTX HHX 1 (29) Tager erhvervs 1 (24) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Andet 1 (29) 1 (245) Hverk ig uig 1 (78) 1 (31) (18) 3 2 (21) 2 (35) 1 (188) ig/delvist ig 5 (311) 7 (163) 7 (157) 4 5 (59) 5 (101) 6 (797) (22) (48) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Tabel 53: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (216) Går på HTX HHX 2 (53) 3 (269) Hverk ig uig 1 (65) 1 (36) 1 (101) ig/delvist ig 4 (250) 5 (135) 4 (385) (23) (29) (554) (230) (784) Side 36 ud af 134

38 Tabel 54: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 5 (307) Går på HTX HHX 4 (92) Tager erhvervs 3 (71) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (22) Andet 4 (72) 4 (570) Hverk ig uig 1 (100) 1 (37) 1 (36) 1 (20) 2 (35) 1 (229) ig/delvist ig 2 (132) 3 (90) 4 (83) 3 5 (58) 3 (57) 3 (425) (15) (11) (9) (49) (554) (230) (198) (105) (173) (1273) Side 37 ud af 134

39 Tabel 55: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offt Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtli D offtlige og d private sektor har lige meget prestige Går i gymnasiet på HF 5 (309) (18) 2 (157) 1 (70) (554) Går på HTX HHX 6 (149) 2 (53) 1 (23) (230) Tager erhvervs 4 (91) (12) 3 (70) 1 (30) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (42) 2 (26) 2 (30) (105) Andet 6 (108) 2 (38) 1 (23) (173) 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 38 ud af 134

40 Tabel 56: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle Går i gymnasiet på HF (32) 4 (226) 4 (269) (27) (554) Går på HTX HHX (10) 5 (133) 3 (78) (9) (230) Tager erhvervs (17) 5 (119) 2 (58) (9) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 3 (35) 5 (52) 1 (14) (105) Andet 4 (83) 4 (69) (173) (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Side 39 ud af 134

41 Tabel 57: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet Går i gymnasiet på HF 4 (107) 1 (36) (17) 1 (37) (16) (226) Går på HTX HHX 4 (62) 2 (33) 1 (15) (11) (133) Tager erhvervs 3 (44) 2 (24) (10) 1 (18) 1 (119) Tager socialog sundheds (25) 1 (35) Andet 4 (39) 2 (18) 1 (12) (83) 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 40 ud af 134

42 Tabel 58: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (34) 1 (60) 8 (457) (554) 1 (32) 8 (185) (230) (15) 1 (27) 7 (159) (203) 1 7 (10) 1 8 (31) (38) (65) 1 (126) 8 (842) (1038) Tabel 59: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds 1 (60) 1 (108) 6 (383) (554) 1 (32) 1 (42) 6 (156) (230) 1 (32) 2 (40) 6 (126) (201) (28) (38) 1 (131) 1 (198) 6 (701) (1036) Side 41 ud af 134

43 Tabel 60: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet og det sociale sammhold på n? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (41) 1 (70) 7 (437) (554) 2 (52) 2 (51) 5 (126) (230) 2 (41) 2 (48) 5 (105) (201) (27) (38) 1 (143) 1 (177) 6 (701) (15) (1036) Side 42 ud af 134

44 Tabel 61: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (29) 4 (241) 4 (224) (52) (554) (16) 4 (103) 4 (92) (15) (230) 1 (30) 5 (107) 2 (49) (10) (203) (21) 1 (38) (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Tabel 62: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (47) 8 (466) (41) (554) 4 (91) 5 (120) (19) (230) 4 (94) 4 (87) 1 (22) (203) (25) 1 (38) 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Side 43 ud af 134

45 Tabel 63: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (19) 9 (522) (554) 9 (210) (230) (12) 9 (183) (203) 1 8 (31) (38) (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 64: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Tager erhvervs Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet Går i gymnasiet på HF (19) Går på HTX HHX (12) Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 44 ud af 134

46 Tabel 65: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (142) 6 (353) (554) Går på HTX HHX (17) 3 (70) 6 (139) (230) Tager erhvervs 1 (25) 2 (49) 6 (128) (203) Tager socialog sundheds 1 7 (10) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (43) 1 (12) 1 (18) 3 (32) (105) Andet (14) 2 (41) 6 (108) (10) (173) 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Side 45 ud af 134

47 Tabel 66: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (16) Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem Går i gymnasiet på HF 1 (93) 2 (150) 3 (197) 2 (114) (554) Går på HTX HHX 2 (65) 2 (49) 3 (77) 1 (39) (230) Tager erhvervs 1 (26) 2 (42) 4 (81) 2 (54) (203) Tager socialog sundheds (15) 3 (40) 3 (34) (105) Andet 1 (32) 2 (47) 2 (48) 2 (46) (173) 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Side 46 ud af 134

48 Tabel 67: Er du medlem af fagforing? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 1 (70) 8 (464) (20) (554) Går på HTX HHX 4 (95) 5 (132) (230) Tager erhvervs 4 (92) 5 (110) (203) Tager socialog sundheds 5 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) 7 (82) (105) Andet 2 (37) 7 (132) (173) 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 47 ud af 134

49 Tabel 68: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 5 (271) 1 (71) 2 (122) (464) Går på HTX HHX 5 (78) 1 (25) 2 (29) (132) Tager erhvervs 7 (84) (9) 1 (18) (111) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 6 (49) 1 (9) 2 (24) (82) Andet 6 (84) 1 (17) 2 (31) (132) 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Side 48 ud af 134

50 Tabel 69: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 49 ud af 134

51 5.3 Krydstabuleringer med køn Tabel 70: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Mand Kvinde At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet 7 (398) (51) (18) (21) (48) (9) (552) 8 (587) (35) (12) 1 (72) (9) (726) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 50 ud af 134

52 Tabel 71: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Mand Kvinde Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t (25) 8 (236) 1 (28) (289) 1 (69) 7 (388) (38) (495) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 72: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Mand Kvinde Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (92) 4 (128) (20) 1 (46) (289) 3 (160) 4 (238) (44) (45) (495) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 51 ud af 134

53 Tabel 73: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Mand Kvinde Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre SU til min fremtidige Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (49) 2 (40) 3 (47) 3 (57) 3 (149) 3 (96) 3 (85) 2 (76) 4 (120) (9) (9) 6 (287) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 74: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Mand Kvinde Ja Nej 3 (107) 5 (154) 1 (28) (289) 3 (191) 5 (251) 1 (53) (495) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 52 ud af 134

54 Tabel 75: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Mand Kvinde uig/delvist uig 5 (276) 4 (339) 4 (615) Hverk ig uig 1 (101) 2 (156) 2 (257) ig/delvist ig 2 (156) 3 (215) 2 (371) (19) (16) (35) (552) (726) (1278) Tabel 76: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (121) 2 (199) 2 (320) Hverk ig uig 2 (108) 2 (209) 2 (317) ig/delvist ig 5 (312) 4 (312) 4 (624) (11) (17) (552) (726) (1278) Side 53 ud af 134

55 Tabel 77: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Mand Kvinde uig/delvist uig 4 (224) 4 (312) 4 (536) Hverk ig uig 2 (145) 2 (171) 2 (316) ig/delvist ig 3 (163) 3 (221) 3 (384) (20) (22) (42) (552) (726) (1278) Tabel 78: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (128) 1 (140) 2 (268) Hverk ig uig 2 (155) 2 (198) 2 (353) ig/delvist ig 4 (223) 4 (329) 4 (552) (41) (57) (98) (547) (724) (1271) Side 54 ud af 134

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere