Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed"

Transkript

1 D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer, at arbejdsløse kan finde et job, hvis de virkelig vil blot hver femte er uig. 6 af de unge forvter at melde sig ind i fagforing efter dt. Det er blandt resultaterne i undersøgelse foretaget blandt unge på landets ungdomsr ANALYSE-BUREAU I EPINION PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: LINK TIL ARTIKEL I D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Må byttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Ugebrevet A4 Ungeundersøgelse Rapport - Epinion A/S 16 March 2007

3 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S Baggrund Indledning Frekvsfordelinger Krydstabuleringer Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Krydstabuleringer med Krydstabuleringer med køn Krydstabuleringer med forældres indkomst Krydstabuleringer med forældres Krydstabuleringer med forældres sektor Krydstabuleringer med region Undersøgelss metode Side 2 ud af 134

4 1 Kort om Epinion A/S Epinion A/S gnemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kund udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser d aktuelle problemstilling. Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvdels af resultaterne. Vort mål er at præstere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvdelige i beslutningsprocess. Læs mere på Vores adresse. Epinion Købhavn Vesterbrogade 74, 4. sal Dk-1620 Kbh. V. Dir Fax Mail. Epinion Århus Søndergade 1A, 3. Dk-8000 Århus C Tlf Fax Mail. Side 3 ud af 134

5 2 Baggrund 2.1 Indledning Dne rapportering er lavet på baggrund af i alt 1278 gnemførte interview med unge i mellem år, der ikke længere går i folkeskole. De kelte afsnit indeholder række tab med undersøgelss resultater. Læser bedes studere tabne nærmere med hblik på at trække de resultater ud, som er særligt velegnede til offtliggørelse i forbindelse med d hsigt med undersøgels, Ugebrevet A4 har haft. Ikke alle mulige krydstab vises, da det ville blive et særdeles omfattde og uoverskueligt dokumt. I stedet er fremhævet de tab, hvor resultaterne må formodes at have interesse, og hvor der har vist sig at være væstlige forskelle på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Ugebrevet A4 ønsker særlige analyser ind for bestemte områder. Dne rapport er først og fremmest baseret på facts og er derfor opsummerde. Hvis Ugebrevet A4 ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapports resultater, står Epinion naturligvis til rådighed. Tabne viser resultaterne som procttal, dvs. andele af befolkning de respektive undergrupper af befolkning. Dne rapport må kun offtliggøres med følgde kildeangivelse: Epinion A/S for Ugebrevet A4 Side 4 ud af 134

6 4 Frekvsfordelinger Tabel 1: Hvad laver du til daglig? Proctandel Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 4 (554) 1 (230) 1 (203) (105) 1 (173) (1278) Tabel 2: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Proctandel At arbejdet er interessant og spændde At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde familieliv At lønn er høj At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet har høj prestige Andet 7 (985) (120) (86) (33) (24) (12) (18) (1278) Side 5 ud af 134

7 Tabel 3: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Proctandel Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 4: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Proctandel Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 6 ud af 134

8 Tabel 5: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Proctandel Hvis mit karaktergnemsnit blev sænket Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre S Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (145) 2 (125) 2 (123) 4 (177) (17) (16) 13 (603) Tabel 6: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde tidligere Proctandel Ja Nej 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 7 ud af 134

9 Tabel 7: Det er min oplevelse, at mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 3 (407) 1 (208) 2 (257) 1 (213) 1 (158) (35) (1278) Tabel 8: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (105) 1 (215) 2 (317) 3 (464) 1 (160) (17) (1278) Side 8 ud af 134

10 Tabel 9: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (356) 1 (180) 2 (316) 1 (218) 1 (166) (42) (1278) Tabel 10: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (66) 1 (202) 2 (353) 3 (391) 1 (161) (105) (1278) Side 9 ud af 134

11 Tabel 11: Der er for mange umotiverede elever i min klasse Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (56) 1 (148) 2 (172) 2 (226) 2 (174) (784) Tabel 12: Fagforinger hører fortid til Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 2 (298) 2 (286) 1 (155) (73) 1 (141) (1278) Side 10 ud af 134

12 Tabel 13: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (59) (105) 2 (276) 2 (348) 2 (320) 1 (170) (1278) Tabel 14: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (103) 1 (223) 2 (285) 3 (387) 1 (246) (34) (1278) Side 11 ud af 134

13 Tabel 15: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig (71) 1 (174) 1 (188) 3 (429) 2 (368) (48) (1278) Tabel 16: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (155) 1 (114) 1 (101) 2 (201) 2 (184) (29) (784) Side 12 ud af 134

14 Tabel 17: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur Proctandel uig Delvist uig Hverk ig uig Delvist ig ig 2 (325) 1 (245) 1 (229) 1 (237) 1 (188) (54) (1278) Tabel 18: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Proctandel Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtlige sektor d i d private sektor D offtlige og d private sektor har lige meget prestige 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 13 ud af 134

15 Tabel 19: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? Proctandel I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Tabel 20: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Proctandel Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 14 ud af 134

16 Tabel 21: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (14) (51) 1 (126) 4 (508) 3 (334) (1038) Tabel 22: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (29) 1 (102) 1 (198) 4 (510) 1 (191) (1038) Side 15 ud af 134

17 Tabel 23: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet, deriblandt fester, café- og musiktilbud, sportsfaciliteter og det sociale sammhold på n? Proctandel Meget utilfreds Utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds Meget tilfreds (31) 1 (112) 1 (177) 4 (414) 2 (287) (17) (1038) Tabel 24: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Side 16 ud af 134

18 Tabel 25: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Proctandel Ja Nej 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Tabel 26: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja Nej (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 27: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Proctandel Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 17 ud af 134

19 Tabel 28: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Proctandel Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Tabel 29: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Proctandel Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Tabel 30: Er du medlem af fagforing? Proctandel Ja Nej 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 18 ud af 134

20 Tabel 31: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Proctandel Ja Nej 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Tabel 32: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? Proctandel S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 19 ud af 134

21 5 Krydstabuleringer 5.1 Krydstabuleringer med de unges og diverse baggrundsvariable Tabel 33: Hvad er dit køn? Mand Kvinde Går i gymnasiet på HF 3 (173) 6 (381) (554) Går på HTX HHX 5 (116) 5 (114) (230) Tager erhverv s 6 (137) 3 (66) (203) Tager social og sundheds 1 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) 5 (55) (105) Andet 4 (74) 5 (99) (173) 4 (552) 5 (726) (1278) Side 20 ud af 134

22 Tabel 34: Hvilk region bor du i? Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstad Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (114) 2 (113) 2 (115) 2 (159) (554) Går på HTX HHX 1 (29) 2 (59) 2 (55) 1 (44) 1 (43) (230) Tager erhverv s 1 (22) 3 (66) 2 (44) 2 (47) 1 (24) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (20) 2 (24) 2 (23) 2 (30) (105) Andet (11) 2 (41) 2 (35) 1 (32) 3 (54) (173) 1 (125) 2 (302) 2 (278) 2 (263) 2 (310) (1278) Side 21 ud af 134

23 Tabel 35: Hvor meget vil du vurdere, at d af dine forældre, der har d højeste indkomst, tjer om året ind skat? Mindre d derover. Går i gymnasiet på HF (29) 4 (189) 3 (152) 2 (107) (477) Går på HTX HHX (15) 4 (96) 2 (59) 1 (38) (208) Tager erhvervs 1 (26) 5 (88) 1 (31) 1 (18) (163) Tager social og sundheds (12) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (21) 4 (45) 2 (20) 1 (11) (97) Andet 5 (76) 2 (29) 1 (21) (139) 1 (106) 4 (499) 2 (294) 1 (197) (1096) Side 22 ud af 134

24 Tabel 36: Hvis du tænker på d af dine forældre, der har gnemført d højeste. Hvilk er det? Grundskole Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Gymnasial Erhvervsfaglig Videregåde Går i gymnasiet på HF (28) 1 (62) 1 (81) 6 (383) (554) Går på HTX HHX (17) 1 (36) 2 (61) 5 (116) (230) Tager erhvervs 1 (25) 4 (78) 4 (76) (192) Tager social og sundheds (14) 3 (33) 3 (40) (105) Andet (14) 1 (26) 2 (49) 4 (84) (173) (93) 1 (164) 2 (306) 5 (704) (1267) Side 23 ud af 134

25 Tabel 37: Er dine forældre privat offtligt ansat? Privat Offtligt Privat og offtligt Andet/ved ikke/vil ikke svare Går i gymnasiet på HF 2 (145) 3 (178) 3 (203) (28) (554) Går på HTX HHX 3 (72) 2 (47) 4 (95) (16) (230) Tager erhvervs 4 (81) 2 (52) 2 (55) (15) (203) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (45) 2 (24) 1 (19) 1 (17) (105) Andet 3 (64) 2 (37) 3 (55) 1 (17) (173) 3 (409) 2 (346) 3 (429) (94) (1278) Side 24 ud af 134

26 Tabel 38: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager social og sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 25 ud af 134

27 5.2 Krydstabuleringer med Tabel 39: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet Går i gymnasiet på HF 7 (436) (36) (11) (10) (52) (554) Går på HTX HHX 7 (178) 1 (23) (15) (230) Tager erhvervs 7 (147) (14) (10) 1 (23) (203) Tager socialog sundheds 8 (11) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 7 (74) 1 (14) (105) Andet 8 (139) (15) (173) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 26 ud af 134

28 Tabel 40: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilket omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t Går i gymnasiet på HF 1 (70) 7 (439) (45) (554) Går på HTX HHX 1 (24) 8 (185) (21) (230) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 41: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet Går i gymnasiet på HF 2 (142) 5 (280) 1 (56) 1 (68) (554) Går på HTX HHX 4 (110) 3 (86) 1 (23) (230) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 27 ud af 134

29 Tabel 42: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat ba Hvis det betød, at j Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet Går i gymnasiet elle 3 (125) 3 (106) 2 (94) 4 (135) (14) (12) 7 (341) Går på HTX HHX 2 (20) 2 (19) 3 (29) 4 (42) 2 (95) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 43: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Ja Nej Går i gymnasiet på HF 4 (220) 4 (273) 1 (61) (554) Går på HTX HHX 3 (78) 5 (132) (20) (230) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 28 ud af 134

30 Tabel 44: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (268) Går på HTX HHX 4 (93) Tager erhvervs 6 (123) Tager socialog sundheds 2 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (49) Andet 4 (79) 4 (615) Hverk ig uig 2 (112) 2 (60) 1 (24) 5 1 (19) 2 (35) 2 (257) ig/delvist ig 2 (160) 3 (69) 2 (54) 2 3 (34) 2 (51) 2 (371) (14) (35) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 29 ud af 134

31 Tabel 45: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (136) Går på HTX HHX 2 (48) Tager erhvervs 3 (60) Tager socialog sundheds 3 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) Andet 2 (49) 2 (320) Hverk ig uig 2 (144) 2 (52) 2 (43) 3 3 (35) 2 (38) 2 (317) ig/delvist ig 4 (270) 5 (128) 4 (99) 3 4 (46) 4 (77) 4 (624) (9) (17) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 30 ud af 134

32 Tabel 46: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (233) Går på HTX HHX 3 (68) Tager erhvervs 5 (110) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (46) Andet 4 (73) 4 (536) Hverk ig uig 2 (126) 3 (71) 1 (36) 5 3 (31) 2 (45) 2 (316) ig/delvist ig 3 (177) 3 (84) 2 (55) 2 (23) 2 (45) 3 (384) (18) (10) (42) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Side 31 ud af 134

33 Tabel 47: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (96) Går på HTX HHX 1 (42) Tager erhvervs 3 (67) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (24) Andet 1 (33) 2 (268) Hverk ig uig 2 (153) 3 (69) 2 (45) 1 3 (39) 2 (45) 2 (353) ig/delvist ig 4 (254) 4 (102) 3 (75) 3 3 (32) 4 (84) 4 (552) (51) (17) (9) 1 (10) (11) (98) (554) (230) (196) (105) (173) (1271) Tabel 48: Der er for mange umotiverede elever i min klasse uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (174) Går på HTX HHX 1 (30) 2 (204) Hverk ig uig 2 (121) 2 (51) 2 (172) ig/delvist ig 4 (253) 6 (147) 5 (400) (554) (230) (784) Side 32 ud af 134

34 Tabel 49: Fagforinger hører fortid til uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 4 (255) Går på HTX HHX 4 (103) Tager erhvervs 6 (127) Tager socialog sundheds 6 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (50) Andet 4 (80) 4 (623) Hverk ig uig 2 (117) 2 (63) 1 (33) 3 2 (24) 2 (44) 2 (286) ig/delvist ig 1 (107) 1 (44) 1 (34) 1 (15) 1 (28) 1 (228) 1 (75) (20) 1 (16) 1 (21) 1 (137) (554) (230) (199) (105) (173) (1274) Side 33 ud af 134

35 Tabel 50: Fagforinger er nødvdige for varetagels af lønmodtagernes interesser uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 1 (69) Går på HTX HHX 1 (43) Tager erhvervs 1 (23) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Andet 1 (21) 1 (164) Hverk ig uig 2 (116) 2 (51) 2 (41) 2 2 (26) 2 (39) 2 (276) ig/delvist ig 5 (289) 4 (108) 6 (123) 6 5 (54) 5 (86) 5 (668) 1 (80) 1 (28) (10) 1 (18) 1 (27) 1 (164) (554) (230) (197) (105) (173) (1272) Side 34 ud af 134

36 Tabel 51: I dags Danmark er der stadig for stor forskel på rig og fattig uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (144) Går på HTX HHX 3 (88) Tager erhvervs 2 (50) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) Andet 1 (31) 2 (326) Hverk ig uig 2 (132) 2 (45) 2 (41) 2 (25) 2 (41) 2 (285) ig/delvist ig 4 (268) 3 (90) 5 (109) 7 (10) 6 (66) 5 (90) 5 (633) (10) (11) (33) (554) (230) (202) (105) (173) (1277) Side 35 ud af 134

37 Tabel 52: De fleste arbejdsløse kunne godt få et arbejde, hvis de virkelig ville uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 2 (143) Går på HTX HHX 1 (29) Tager erhvervs 1 (24) Tager socialog sundheds 1 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (18) Andet 1 (29) 1 (245) Hverk ig uig 1 (78) 1 (31) (18) 3 2 (21) 2 (35) 1 (188) ig/delvist ig 5 (311) 7 (163) 7 (157) 4 5 (59) 5 (101) 6 (797) (22) (48) (554) (230) (203) (105) (173) (1278) Tabel 53: Jeg har besluttet, hvilk jeg vil vælge efter min ungdoms uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 3 (216) Går på HTX HHX 2 (53) 3 (269) Hverk ig uig 1 (65) 1 (36) 1 (101) ig/delvist ig 4 (250) 5 (135) 4 (385) (23) (29) (554) (230) (784) Side 36 ud af 134

38 Tabel 54: Islam udgør alvorlig trussel mod dansk kultur uig/delvist uig Går i gymnasiet på HF 5 (307) Går på HTX HHX 4 (92) Tager erhvervs 3 (71) Tager socialog sundheds 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (22) Andet 4 (72) 4 (570) Hverk ig uig 1 (100) 1 (37) 1 (36) 1 (20) 2 (35) 1 (229) ig/delvist ig 2 (132) 3 (90) 4 (83) 3 5 (58) 3 (57) 3 (425) (15) (11) (9) (49) (554) (230) (198) (105) (173) (1273) Side 37 ud af 134

39 Tabel 55: Hvilket af følgde udsagn er du mest ig i? Det er forbundet med mindre prestige at arbejde i d offt Det er forbundet med mere prestige at arbejde i d offtli D offtlige og d private sektor har lige meget prestige Går i gymnasiet på HF 5 (309) (18) 2 (157) 1 (70) (554) Går på HTX HHX 6 (149) 2 (53) 1 (23) (230) Tager erhvervs 4 (91) (12) 3 (70) 1 (30) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (42) 2 (26) 2 (30) (105) Andet 6 (108) 2 (38) 1 (23) (173) 5 (707) (47) 2 (346) 1 (178) (1278) Side 38 ud af 134

40 Tabel 56: Hvor vil du helst arbejde - i d offtlige i d private sektor? I d offtlige sektor I d private sektor Jeg er ligeglad med, om jeg arbejder i d offtlige - elle Går i gymnasiet på HF (32) 4 (226) 4 (269) (27) (554) Går på HTX HHX (10) 5 (133) 3 (78) (9) (230) Tager erhvervs (17) 5 (119) 2 (58) (9) (203) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 3 (35) 5 (52) 1 (14) (105) Andet 4 (83) 4 (69) (173) (75) 4 (598) 4 (532) (73) (1278) Side 39 ud af 134

41 Tabel 57: Hvad er hovedårsag til, at du he vil arbejde i d private sektor d i d offtlige sektor? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms Lønn i d offtlige sektor er for lav Arbejdet i d offtlige sektor er uinteressant Arbejdstiderne i d offtlige sektor er dårlige Der er for lidt prestige ved at arbejde i d offtlige sek Arbejdsforholde i d offtlige sektor er dårlige Andet Går i gymnasiet på HF 4 (107) 1 (36) (17) 1 (37) (16) (226) Går på HTX HHX 4 (62) 2 (33) 1 (15) (11) (133) Tager erhvervs 3 (44) 2 (24) (10) 1 (18) 1 (119) Tager socialog sundheds (25) 1 (35) Andet 4 (39) 2 (18) 1 (12) (83) 4 (278) 2 (117) (16) (51) 1 (75) (45) (16) (598) Side 40 ud af 134

42 Tabel 58: Hvor tilfreds er du alt i alt med d ungdoms, du er i gang med? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (34) 1 (60) 8 (457) (554) 1 (32) 8 (185) (230) (15) 1 (27) 7 (159) (203) 1 7 (10) 1 8 (31) (38) (65) 1 (126) 8 (842) (1038) Tabel 59: Hvor tilfreds er du med de lærere, der er på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds 1 (60) 1 (108) 6 (383) (554) 1 (32) 1 (42) 6 (156) (230) 1 (32) 2 (40) 6 (126) (201) (28) (38) 1 (131) 1 (198) 6 (701) (1036) Side 41 ud af 134

43 Tabel 60: Hvor tilfreds er du med studiemiljøet og det sociale sammhold på n? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Utilfreds/meget utilfreds Hverk tilfreds utilfreds Tilfreds/meget tilfreds (41) 1 (70) 7 (437) (554) 2 (52) 2 (51) 5 (126) (230) 2 (41) 2 (48) 5 (105) (201) (27) (38) 1 (143) 1 (177) 6 (701) (15) (1036) Side 42 ud af 134

44 Tabel 61: Hvordan vurderer du det faglige niveau på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Det faglige niveau er meget lavt Det faglige niveau er lavt Det faglige niveau er tilpas Det faglige niveau er højt Det faglige niveau er meget højt (29) 4 (241) 4 (224) (52) (554) (16) 4 (103) 4 (92) (15) (230) 1 (30) 5 (107) 2 (49) (10) (203) (21) 1 (38) (17) (80) 4 (477) 3 (375) (82) (1038) Tabel 62: Oplever du, at fagforingerne er synligt til stede på din skole med oplysningsmaterialer, arrangemter andre tilbud? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (47) 8 (466) (41) (554) 4 (91) 5 (120) (19) (230) 4 (94) 4 (87) 1 (22) (203) (25) 1 (38) 2 (247) 6 (701) (90) (1038) Side 43 ud af 134

45 Tabel 63: Overvejer du at stoppe på din ungdoms? Går i gymnasiet på HF Går på HTX HHX Tager erhvervs Tager social- og sundhedsud dannelse Andet Ja Nej (19) 9 (522) (554) 9 (210) (230) (12) 9 (183) (203) 1 8 (31) (38) (49) 9 (959) (30) (1038) Tabel 64: Hvad er hovedårsag til, at du overvejer at stoppe på din ungdoms? Tager erhvervs Det faglige niveau er for lavt Det sociale miljø er for dårligt Det faglige niveau er for højt Har valgt d forkerte Personlige problemer ud for skol Andet Går i gymnasiet på HF (19) Går på HTX HHX (12) Andet (12) 1 1 (9) (49) Side 44 ud af 134

46 Tabel 65: Har du tidligere overvejet at stoppe på din ungdoms? Ja, flere gange Ja, kelt gang Nej, aldrig Går i gymnasiet på HF 1 (53) 2 (142) 6 (353) (554) Går på HTX HHX (17) 3 (70) 6 (139) (230) Tager erhvervs 1 (25) 2 (49) 6 (128) (203) Tager socialog sundheds 1 7 (10) Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 4 (43) 1 (12) 1 (18) 3 (32) (105) Andet (14) 2 (41) 6 (108) (10) (173) 1 (153) 2 (316) 5 (756) (53) (1278) Side 45 ud af 134

47 Tabel 66: Hvem mer du, er d bedste garant for velfærdsstat? Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (16) Anders Fogh Rasmuss Helle Thorning-Schmidt Ing af dem Går i gymnasiet på HF 1 (93) 2 (150) 3 (197) 2 (114) (554) Går på HTX HHX 2 (65) 2 (49) 3 (77) 1 (39) (230) Tager erhvervs 1 (26) 2 (42) 4 (81) 2 (54) (203) Tager socialog sundheds (15) 3 (40) 3 (34) (105) Andet 1 (32) 2 (47) 2 (48) 2 (46) (173) 1 (235) 2 (305) 3 (449) 2 (289) (1278) Side 46 ud af 134

48 Tabel 67: Er du medlem af fagforing? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 1 (70) 8 (464) (20) (554) Går på HTX HHX 4 (95) 5 (132) (230) Tager erhvervs 4 (92) 5 (110) (203) Tager socialog sundheds 5 4 Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 2 (23) 7 (82) (105) Andet 2 (37) 7 (132) (173) 2 (324) 7 (926) (28) (1278) Side 47 ud af 134

49 Tabel 68: Regner du med at melde dig ind i fagforing, når du er færdiguddannet og får et fast arbejde? Ja Nej Går i gymnasiet på HF 5 (271) 1 (71) 2 (122) (464) Går på HTX HHX 5 (78) 1 (25) 2 (29) (132) Tager erhvervs 7 (84) (9) 1 (18) (111) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 6 (49) 1 (9) 2 (24) (82) Andet 6 (84) 1 (17) 2 (31) (132) 6 (572) 1 (131) 2 (224) (927) Side 48 ud af 134

50 Tabel 69: Hvad vil du stemme, hvis der er Folketingsvalg? S R K SF DF V Ø Andre partier Vil ikke stemme/stemme blankt /ønsker ikke at oplyse Går i gymnasiet på HF 1 (91) 1 (74) (39) 1 (78) (24) 1 (61) 1 (54) (15) 2 (110) (554) Går på HTX HHX 1 (35) (21) 1 (25) (18) (12) 2 (52) 2 (54) (230) Tager erhvervs 1 (23) (9) 1 (15) 1 (15) 3 (46) (124) Tager socialog sundheds Er færdig med folkeskol, m har ikke påbegyndt ungdoms 1 (11) 1 (16) 1 (10) 3 (39) (105) Andet 1 (25) (16) (10) (12) 1 (20) 1 (18) (11) 2 (47) (173) 1 (189) 1 (119) (80) 1 (124) (88) 1 (158) (82) (38) (24) 2 (297) (1199) Side 49 ud af 134

51 5.3 Krydstabuleringer med køn Tabel 70: Hvad har størst betydning for dit valg af fremtidigt erhverv/? Mand Kvinde At arbejdet er interessant og spændde At lønn er høj At arbejdet har høj prestige At arbejdsmiljøet er i ord At arbejdet giver mig mulighed for at have et velfungerde Andet 7 (398) (51) (18) (21) (48) (9) (552) 8 (587) (35) (12) 1 (72) (9) (726) 7 (985) (86) (24) (33) (120) (12) (18) (1278) Side 50 ud af 134

52 Tabel 71: Der tales meget om, at mangl på arbejdskraft nu og i fremtid gør, at unge bør starte tidligere på deres. I hvilk omfang påvirker dne debat dine overvejelser om at påbegynde? Mand Kvinde Jeg er meget påvirket af debatt og vil derfor starte tidli Jeg er ikke påvirket af debatt og vil derfor ikke starte t (25) 8 (236) 1 (28) (289) 1 (69) 7 (388) (38) (495) 1 (94) 8 (624) (66) (784) Tabel 72: Vil du tage et flere sabbatår (pause) mellem dit nuværde og fremtidige studie? Mand Kvinde Ing pause 1 år 2 år 3 år Vil ikke læse videre, når min ungdoms er afsluttet 3 (92) 4 (128) (20) 1 (46) (289) 3 (160) 4 (238) (44) (45) (495) 3 (252) 4 (366) (64) 1 (91) (784) Side 51 ud af 134

53 Tabel 73: Hvad kunne få dig til at droppe dit/dine sabbatår og undlade at holde pause ind du fortsætter dine studier? Mand Kvinde Hvis mit karakterg Hvis jeg blev sat bagerst i kø til videregåde r Hvis det betød, at jeg ville få mindre SU til min fremtidige Intet vil kunne få mig til at droppe mit/mine sabbatår Andet 3 (49) 2 (40) 3 (47) 3 (57) 3 (149) 3 (96) 3 (85) 2 (76) 4 (120) (9) (9) 6 (287) (145) (125) (123) (177) (17) (16) (436) Tabel 74: Unge, der søger ind på videregåde sest to år efter, at de har afsluttet deres gymnasiale eksam (Almt gymnasium, HTX, HHX, HF), får ganget deres karaktergnemsnit med 1,08. Påvirker det dig til at påbegynde din videregåde u Mand Kvinde Ja Nej 3 (107) 5 (154) 1 (28) (289) 3 (191) 5 (251) 1 (53) (495) 3 (298) 5 (405) 1 (81) (784) Side 52 ud af 134

54 Tabel 75: Mine forældre ønsker, at jeg skal tage højere og få et job med højere social prestige d de selv har fået Mand Kvinde uig/delvist uig 5 (276) 4 (339) 4 (615) Hverk ig uig 1 (101) 2 (156) 2 (257) ig/delvist ig 2 (156) 3 (215) 2 (371) (19) (16) (35) (552) (726) (1278) Tabel 76: Når jeg skal vælge spiller d løn, jeg efterfølgde forvter at kunne tje, stor rolle Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (121) 2 (199) 2 (320) Hverk ig uig 2 (108) 2 (209) 2 (317) ig/delvist ig 5 (312) 4 (312) 4 (624) (11) (17) (552) (726) (1278) Side 53 ud af 134

55 Tabel 77: Min ambition er, at jeg skal have højere og få et job med højere social prestige d d af mine forældre, der er højest uddannet Mand Kvinde uig/delvist uig 4 (224) 4 (312) 4 (536) Hverk ig uig 2 (145) 2 (171) 2 (316) ig/delvist ig 3 (163) 3 (221) 3 (384) (20) (22) (42) (552) (726) (1278) Tabel 78: Jeg forvter, at min geration kommer til at arbejde mere d mine forældres geration Mand Kvinde uig/delvist uig 2 (128) 1 (140) 2 (268) Hverk ig uig 2 (155) 2 (198) 2 (353) ig/delvist ig 4 (223) 4 (329) 4 (552) (41) (57) (98) (547) (724) (1271) Side 54 ud af 134

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet

Lægemiddelstyrelsen. Køb af medicin på nettet og i udlandet Lægemiddelstyrelsen Køb af medicin på nettet og i udlandet Tabelrapport Epinion Capacent Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion Capacent...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabulering alder...15

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S

Kræftens bekæmpelse Brug af solarium. Tabelrapport Epinion A/S Kræftens bekæmpelse Brug af solarium Tabelrapport Epinion A/S 29. januar 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabeller med køn...14 5 Krydstabeller

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2. 10:32 Thursday, June 16, 2016 1 I alt 1.365 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 699 50,5 2. Kvinde 666 49,5 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 156 23,5 2. 30-59 år 750 53,5 3. 60 år eller derover 459 23,0

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,3 49,7. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 599 0,1 99,9 10:16 Friday, June 17, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.214 50,3 49,7 1. Mænd 615 99,6 0,4 2. Kvinder 599 0,1 99,9 16-29 år 143 51,0 49,0 30-59 år 679 50,5 49,5 60-74

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2013 vinterstart Politrådet Socialundersøgelsen, Vinter 2013 Side 2 af 20 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende Vinterstart 2013 Den typiske politstuderende

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015

Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien. 14. feb 2015 t Befolkningsundersøgelse om velfærd og ulighed: Dovne Robert-historien 19015 FOA 14. feb 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Dovne

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job

Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Hjemmegående indvandrerkvinder vil gerne i job Flygtninge- og indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet er motiverede til at komme i arbejde. For otte ud af ti er det vigtigt at have et arbejde. 54 procent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,8. 2. 09:57 Saturday, June 18, 2016 1 I alt 1.343 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 680 50,3 2. Kvinde 663 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 144 23,8 2. 30-59 år 758 53,1 3. 60 år eller derover 441 23,1

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6 10:26 Thursday, June 16, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.365 50,5 49,5 1. Mænd 699 99,6 0,4 2. Kvinder 666 0,4 99,6 16-29 år 176 51,6 48,4 30-59 år 732 50,4 49,6

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere