HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

2 Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan for Dagplejen Vest Mål og værdier i Haderslev Dagpleje Målsætning for arbejdet med børnene Målsætning for dagplejernes arbejde MED-udvalg Forældrebestyrelse Godkendelse Ansættelse Børneattest/straffeattest Pleje/aflastningsbørn Egne børn Ambulancebrev Indretning af dagplejehjem Inventar Indkøb af legetøj Vedligeholdelse af barnevogne Sikkerhedsforanstaltninger Seler Sikring inde Sikring ude Legepladssikkerhed: Fiskedamme, vandbeholdere/badebassiner og bålsteder Andre forhold ude

3 Gåture Soppeture Børns ophold ude Forgiftningsulykker Kæledyr Kæledyr skriftlig aftale Arbejdssedler/meddelelser m.m Meddelelser Budget for den enkelte dagplejer og gruppen Udfyldelse af arbejdssedler Ferie / Afspadsering / Flex / Tjenestefrihed Ferie Fridage / flex Afspadseringsaldo Afholdelse af ½ AF dage Arbejde ved sampasningsdage Tjenestefrihed Sygdom / Barns sygedag / Morgenvagt Morgenvagt Sygefravær Hvis du bliver syg i din ferie Barnets 1. og 2. sygedag Flytning Dagplejers flytning/hussalg Børns flytning Kurser Seniorsamtale Aftale om Seniorordning ved Afskedigelseskriterier Overordnede afskedigelseskriterier i forbindelse med almindelig opsigelser:

4 Overordnede afskedigelseskriterier i forbindelse med opsigelser med baggrund i nedgang i børnetallet Samarbejde Samarbejde i gruppen Gruppeansvarlig Samarbejdet med dagplejekontoret Tilsyn i dagplejen Forsikring Arbejdsskade Børn i dagpleje Tilbud om plads Opstartsmøde Tosprogede børn Børn der tæller for mere end en plads Deltidspladser HH dage retningslinier for forældrene Det daglige arbejde med børnene Selvhjulpethed Kost Konflikter med børn Brug af TV/DVD Befordring af børn i dagplejen I bil På cykel Togtur I bus Taxa kørsel Hvis andre end dig selv skal passe børnene Afhentning af børn Hvis et dagplejebarn ikke bliver hentet

5 Læreplaner Underretningspligt, tavshedspligt og Forældreansvarsloven. 68 Underretningspligt Tavshedspligt Orienteringsret Forældreansvarsloven af Politikker Haderslev kommunes røgfri politik Rusmiddelpolitik Facebook / sociale medier

6 Velkommen i Dagplejen i Haderslev Dagplejere de pædagogiske dagplejekonsulenter og ledelsen i Haderslev Kommune har i fællesskab udarbejdet denne personalehåndbog for at give indsigt i, hvilke forventninger der er til dagplejere i Haderslev Kommune. Dagplejens forældrebestyrelse er informeret om dagplejens håndbog. Håndbogen er tænkt som en hjælp til at afklare spørgsmål, som opstår i det daglige samarbejde med børn/forældre, kolleger og de pædagogiske dagplejekonsulenter. Håndbogen forandrer sig i takt med, at hverdagen i og omkring dagplejen forandres, og den revideres løbende. Vi anbefaler, at du læser Håndbogen igennem med mellemrum. Det er naturligvis ikke muligt at beskrive alt i detaljer og det er vigtigt at understrege, at et samarbejde der bygger på åbenhed, tillid, respekt og anerkendelse, er nødvendigt med alle parter for at sikre, at dagplejeren trives i arbejdet og derved giver børn og forældre det bedst mulige tilbud. Dagplejen i Haderslev er et af kommunens pasningstilbud til børn i alderen 0-3 år. 6

7 Dagplejens organisationsopbygning I Haderslev kommune er der ansat ca.170 dagplejere, der tilsammen passer ca. 600 børn. Haderslev Dagpleje er delt op i 3 distrikter, Nord, Syd og Vest. Dagplejerne er delt i områder, der alle har tilknyttet en pædagogisk dagplejekonsulent, der har det daglige ansvar for området. Ligeledes er der i hvert område også en gruppeansvarlig, der er en dagplejer, der fungerer som bindeled mellem kollegerne og ledelsen/kontoret. Det er også den gruppeansvarlige, der står for ferieplanlægningen, postomdeling m.m. Der er en dagplejeleder i hvert distrikt. Tove Nielsen er leder af Dagplejen Vest. Karen G. Bech er leder af Dagplejen Nord. Else Marie K. Nielsen er leder af Dagplejen Syd. Eventuelle spørgsmål rettes til pædagogen/lederen i dit distrikt. 7

8 Organisationsplan for Dagplejen Nord Leder: Karen G. Bech Sekretær: Laila Møller Lageri-Schmidt Pædagogisk Dagplejekonsulent Lis Holst Pædagogisk Dagplejekonsulent Grethe Festersen Pædagogisk Dagplejekonsulent Birgitte Steinicke Nord 1 Favrdal/Fjelstrup Gruppeansvarlig: Susanne Hvidsten 9 dagplejere i Favrdal 5 dagplejere i Fjelstrup Nord 2 Sct. Severin Gruppeansvarlig: Hanne Hyldelund Nord 3 Ejsbøl/Hammelev Gruppeansvarlig: Lone Nowak 8 dagpl. i Ejsbøl 6 dagpl. i Hammelev I alt 14 dagplejere I alt 13 dagplejere I alt 14 dagplejere 15 Private børnepassere fra Dagplejen Syd, - som pt. passer 60 børn fra Haderslev kommune Tilsynsopgaven er fordelt mellem 3 pædagoger fra Nord. 8

9 Organisationsplan for Dagplejen Syd Leder: Else Marie K. Nielsen Sekretær: Laila Møller Lageri-Schmidt Pædagogisk Dagplejekonsulent Lone Larsen Pædagogisk Dagplejekonsulent Annette Magaard Syd 1 Starup Syd 2 Sydbyen/Vilstrup Syd 3 Hertug Hans/Sydhavn Syd 4 Næsset/Marstrup Gruppeansvarlig: Hanne Johansen Gruppeansvarlig: Gitte Jensen Gruppeansvarlig: Lilian Jensen Gruppeansvarlig: Hanne Johansen 8 dagplejere i Sydbyen 3 dagplejere i Vilstrup 3 dagpl. i Næsset 5 dagpl. i Marstrup I alt 7 dagplejere I alt 11 dagplejere I alt 11 dagplejere I alt 8 dagplejere 15 Private børnepassere, - som pt. passer 60 børn fra Haderslev kommune. Tilsynsopgaven er fordelt mellem 3 pædagoger fra Dagplejen Nord. 9

10 Organisationsplan for Dagplejen Vest Leder: Tove A. Nielsen Sekretær: Linda Skov Johannsson Pædagogisk Dagplejekonsulent Birgitte Fredslund Midtgaard Pædagogisk Dagplejekonsulent Louise Sehested Pædagogisk Dagplejekonsulent Tina Skovgaard Pædagogisk Dagplejekonsulent Jette Sølbek-Severin Gram/Arnum/Fole Sommersted Over Jerstal/ Vedsted Bevtoft Skryds./Nust./ Vojens Vest Vojens Øst/ Vojens Midt Gruppeansvarlig: Annette Hansen Gruppeansvarlig: Bente P. Aagaard Gruppeansvarlig: Susanne Petersen Gruppeansvarlig: Susanne Petersen Gruppeansvarlig: Dorthe Nielsen Gruppeansvarlig: Birgit Schubert 14 dagplejere i Gram 2 dagplejere i Fole 3 dagplejere i Arnum 6 dagplejere i Over Jerstal 4 dagplejere i Vedsted 4 dagpl. i Skrydstrup 5 dagpl. i Nustrup 7 dagpl. i Vojens Vest 7 dagpl. i Vojens Øst 8 dagpl. i Vojens Midt I alt 19 dagplejere I alt 9 dagplejere I alt 10 dagplejere I alt 3 dagplejere I alt 16 dagplejere I alt 15 dagplejere 14 Private børnepassere, - som pt. passer 51 børn fra Haderslev kommune og nogle få børn fra andre kommuner. Tilsynsopgaven er fordelt mellem alle 4 pædagoger. 10

11 Mål og værdier i Haderslev Dagpleje Vores mål er at skabe Vores fundament bygger på TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TILLID RESPEKT MEDINDFLYDELSE LOYALITET Vi arbejder ud fra VÆRDIBASERET LEDELSE i en DYNAMISK ORGANISATION der hele tiden er i udvikling. -Vi tror, at medarbejdere får det godt af frihed og tillid og ved at have indflydelse på egen arbejdssituation. -Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor alle har medbestemmelse og medansvar og tør handle selvstændigt. -Hvor der er plads til forskellighed -Hvor alle er omstillingsparate i forandringsprocesser -Hvor der er plads til viden og udvikling for den enkelte medarbejder -Hvor der er åbenhed i hverdagen -Hvor alle arbejder loyalt -Hvor alle tager initiativer -Hvor der er humor -Hvor der arbejdes troværdigt -Hvor der er empati -Hvor der er stor faglighed -Hvor der er plads til risikovillighed -Hvor der er stort engagement -Hvor der er livsglæde -Hvor der arbejdes målrettet -Hvor samarbejde vægtes højt -Hvor alle er stolte af det de gør Hvor vi har en korpsånd og løfter i flok, så alle i organistationen er medvirkende til trivsel og arbejdsglæde. 11

12 Målsætning for arbejdet med børnene Det er dagplejens formål, i hjemmets nære og overskuelige miljø med en fast voksen, at skabe trygge rammer, som giver børnene en god og harmonisk start i tilværelsen med tid til at opleve og fordybe sig i omverdenen. I dagplejen ønsker vi: at støtte børnene individuelt i deres personlighedsudvikling at fremme børnenes selvhjulpethed, så de føler glæde og tilfredshed ved selv at tage initiativ at skabe gode rammer for at børnene udvikler sig til sociale personer, som oplever selvværd i et nært samvær med andre børn og voksne at bidrage til at børnene får forståelse for sammenhænge i deres nære omgivelser og gennem ægte oplevelser og brug af alle sanser, får en god forståelse af omverdenen at sikre at børnenes dagligdag indeholder en vekselvirkning mellem udfordringer og gentagelser, nye oplevelser og faste daglige begivenheder Målsætningen for arbejdet med børnene opnås bedst ved at tilrettelægge en dagligdag, som tager udgangspunkt i den gruppe børn, du har i øjeblikket: børnenes alder og formåen deres individuelle behov for udfordringer, tryghed og nærhed deres selvhjulpethed deres familiemæssige baggrund m.v. Disse forhold sammenholdt med de muligheder der er i dit hjem, dit lokalområde samt i dig som person, er de ressourcer, som skaber en god og udviklende dagligdag for børnene. 12

13 Målsætning for dagplejernes arbejde Det er vores mål at skabe en arbejdsplads, hvor idegrundlaget er klart og kendt af alle og hvor der er plads til forskelligheder i valg af metoderne. Vi ønsker, at dagplejen er en arbejdsplads, hvor der er ideer og ønsker for fremtiden og hvor dagplejerne: har ægte interesse og engagement i arbejdet med børnene og samarbejdet med forældrene og har forståelse for familiernes forskelligheder oplever værdien af og aktivt bidrager til et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med kolleger, så den enkelte føler opbakning i kollegagruppen har tillid til de pædagogiske dagplejekonsulenter, så samarbejdet med dem sikrer den størst mulige trivsel og tilfredshed i arbejdet som dagplejer - til glæde og gavn for børn/forældre og dagplejens personale Målsætningen for dagplejernes arbejde opnås bl.a. ved: at dagplejerne ved ansættelsen bliver fortrolige med kravene til kommunale dagplejere at dagplejerne er opmærksomme på, at jobbet er alsidigt og giver gode muligheder for selvstændigt at præge dagligdagen og at den enkelte tager aktivt medansvar for at mulighederne udnyttes optimalt at dagplejerne samarbejder tæt i legestuegrupperne og bidrager til godt kollegafællesskab at dagplejerne er opmærksomme på betydningen af et godt forældresamarbejde og kravene til fleksibilitet at dagplejerne er fortrolige med, hvad samarbejdet med de pædagogiske dagplejekonsulenter indebærer at dagplejerne får gode muligheder for kursus, personalemøder og andet, som sikrer, at den enkelte kan få viden og færdigheder, som er nødvendige i det daglige arbejde at dagplejerne er fleksible og åbne over for nytænkning og loyale over for dagplejens arbejdsgrundlag. Det har betydning, at den enkelte er bevidst 13

14 om at være en del af Haderslev Kommunes Børn & Familieservice, og at ansatte i forvaltningen er kolleger og samarbejdsparter at grundholdningen er at være positiv, rummelig og fleksibel med en anerkendende tilgang til arbejdet. Det har betydning at - være i balance med sig selv - være åben og respektere sit arbejde - udvikle sine holdninger til stadighed - være aktiv - møde børn, forældre og kolleger der hvor de er på det givne tidspunkt 14

15 MED-udvalg Der er et MED-udvalg i hvert distrikt bestående af lederen og 5 fra medarbejdersiden. Der skal altid være et flertal på medarbejdersiden. Lederen er født formand. Medarbejdersidens repræsentanter: 1 TR for de pædagogiske dagplejekonsulenter, 1 AMR for de pædagogiske dagplejekonsulenter, 1 administrativ medarbejder valgt af og blandt det administrative personale, 1 TR for dagplejere, 1 AMR for dagplejere. På MED møderne drøftes alle principielle spørgsmål vedrørende dagpleje. Der afholdes møde 1 gang i kvartalet. Efter møderne udsendes der er et referat. Listen med navnene på MED udvalget ligger hos TR og på kontorerne, hvis du mener, du har noget, der bør drøftes i MED. 15

16 Forældrebestyrelse Der er en forældrebestyrelse i hvert distrikt, der hver består af: 3 forældrerepræsentanter 1 medarbejderrepræsentant Dagplejelederen. Forældrebestyrelsen skal: fastsætte overordnede principper for det pædagogiske indhold fastsætte principper for den del af dagplejens budget, der er placeret på den institutionsstyrede ramme fremkomme med indstilling ved ansættelse af dagplejeleder og pædagogiske dagplejekonsulenter høres ved alle spørgsmål vedrørende dagplejen af principiel/generel karakter Der afholdes ca. 4 forældrebestyrelsesmøder årligt. Efter hvert møde udleveres et referat til dagplejerne til at sætte på opslagstavlen. 16

17 Godkendelse At blive dagplejer ændrer hjemmets dagligdag meget og det er derfor vigtigt, at hele familien er indstillet på disse ændringer. Din familie kan indgå i hverdagen omkring børnene, men det er ikke noget krav. Dog forventes det, at familien er venlig og imødekommende over for dagplejebørnene og deres familier, så de føler sig velkomne i dit hjem. Du har mulighed for at få egne børn under 3 år indskrevet i dagplejen hos dig selv. Det er dit ansvar, at de rum du bruger i dit hjem til dagpleje, herunder opholdssteder/sovested m.v., opfylder gældende regler f.eks. jævnfør bygningsreglement o.lign. samt dagplejens børnemiljøvurdering. Hvis der laves ændringer i brug af de rum, der er godkendt til dagpleje, skal det drøftes med den pædagogiske dagplejekonsulent. Godkendelsen indebærer: at du hver dag får overladt ansvaret for en børnegruppe og du bidrager til, at børnenes dagligdag bliver tryg og får et passende indhold af oplevelser, så børnene sikres de bedste udviklingsmuligheder at du indgår i et positivt samarbejde med børn, forældre, kolleger, den pædagogiske dagplejekonsulent samt øvrige samarbejdspartnere at du er indstillet på, at der sker forandringer i din dagligdag med børnegruppen eller kollegagruppen og du bidrager til at få nødvendige forandringer til at forløbe bedst muligt at du er bevidst om, at du er en del af et team, som samarbejder og er fælles ansvarlig for at få hverdagen til at fungere: ferie/gæstepleje, aktiviteter, forældresamarbejde, dagplejens renommé, osv. at du er rummelig i forhold til at møde børn/forældre med særlige behov som f.eks. 2-sprogede børn, handicappede børn, børn med sociale vanskeligheder, mv. at du arbejder ud fra Håndbog for dagplejere 17

18 Ansættelse Du bliver ansat til 4 børn og får fast månedsløn. Ved godkendelse af hjemmet vurderes hjemmets samlede ressourcer. I vurderingen indgår de fysiske rammer, egne børns antal og alder, dine personlige ressourcer m.v. Egne børn under 3 år skal indskrives i dagplejen, enten hos dagplejeren selv eller hos en kollega/i institution. Hvis dit hjem er godkendt som stordagpleje, har du som udgangspunkt de samme ansættelsesvilkår som normalt ansatte dagplejere. De første 13 uger er prøvetid for begge parter. Overenskomsten for dagplejere dækker området. Er du ansat som vikar for en periode, vil det fremgå af din ansættelseskontrakt. Dagplejen har åbent i tiden kl Din åbningstid starter/slutter ved påbegyndelse af kvart/halv eller hel time (altså ikke 6.35). Du får skemalagt 48 timer/uge og er forpligtet til at orientere forældrene om din åbningstid. Åbningstiden kan laves om, hvis forældrenes behov ændres og du er forpligtiget til at meddele den pædagogiske dagplejekonsulent, når der er mulighed for omlægning af din tid for at undgå overtid ved gæstebørn. Børn kan benytte pladsen de timer, forældrene ønsker det, uanset om forældrene arbejder. Deltidsbørn må bruge 32 timer. I din ansættelseskontrakt forpligter du dig til at modtage gæstebørn under kollegers fravær. Du kan højst modtage 5 børn heraf er den ene plads til gæstebørn. Det tilstræbes, at dit hjem højst tæller to børn under 1 år og højst 1 tosproget barn. I forbindelse med din ansættelse har du: 1. accepteret, at der indhentes børneattest og straffeattest på dig 2. accepteret, at der indhentes børneattest og straffeattest på din ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år 3. oplyst, om du har været dømt efter borgerlig straffelov og om din ægtefælle/samlever/børn over 15 år har været dømt efter borgerlig straffelov. 18

19 Børneattest/straffeattest Ved ansættelse i Haderslev kommunale dagpleje indhentes der børneattest og straffeattest på den ansatte. Herudover indhentes der børneattest og straffeattest på alle andre hjemmeboende over 15 år. Skulle der efterfølgende ske det, at en i husstanden begår en lovovertrædelse og derfor ikke længere har en ren straffeattest, har du som dagplejer oplysningspligt i forhold til at give besked til kontoret. Ligesom du skal orientere kontoret, når dine egne børn fylder 15. Såfremt der flytter en ny mand/kæreste ind hos jer eller et stort barn over 15 år midlertidigt flytter hjem igen, måske for en kortere periode, er I også her forpligtiget til at give kontoret besked. Efterfølgende vil der så blive indhentet de fornødne attester. En børneattest: er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme om sædelighedsforbrydelse mod børn. En straffeattest: er et dokument, der viser en persons tidligere lovovertrædelser Hvis noget i forhold til ovenstående ændrer sig under din ansættelse, er du forpligtiget til at underrette din leder. Der indhentes nye attester en gang årligt. Pleje/aflastningsbørn Hvis du i dit ansættelsesforhold som dagplejer yderligere ønsker at få et barn i familiepleje/aflastning skal du drøfte det med din pædagogiske dagplejekonsulent. Hun vil sammen med den daglige leder ved en samtale drøfte dine samlede ressourcer og først efter en endelig godkendelse fra lederen, kan du tage imod pleje/aflastningsbørn. Egne børn Har du egne børn under 5 år, er der ikke noget i vejen for, at de holder en fridag fra institutionen engang imellem, dog skal du være opmærksom på at egne børn under 5 år tæller med i børnegruppen og at du samlet ikke må have mere end 5 børn. Så det vil sige, har du dine 4 dagplejebørn og et gæstebarn kan dit eget barn ikke holde fri fra institutionen med mindre, der er en anden voksen i dit hjem til at tage sig af dit eget barn. 19

20 Dagplejeren kan ikke have besøg af et barnebarn/andre børn under skolealderen med mindre, der er en anden person, der passer børnene. Ved særlige omstændigheder kontakt da den pædagogiske dagplejekonsulent. Har du en seniorordning, hvor du har fravalgt gæstebørn: se venligst afsnittet om seniorordning. Ambulancebrev Alle medarbejdere i Haderslev Kommune udfylder ved ansættelse et ambulancebrev. Ambulancebrevet skal bruges, hvis der sker dig noget i arbejdstiden, vi vil så altid vide, hvor og til hvem vi skal give besked om det, der er hændt dig. Du vil også skulle oplyse om, der evt. er egne børn, der skal hentes i institution osv. Ambulancebrevet arkiveres i din personalemappe. Du er selv forpligtiget til at give besked, hvis der sker ændringer, der er vigtige for oplysningerne på dit ambulancebrev. Indretning af dagplejehjem Vi forventer, at du indretter et værelse, (eller en ende af stuen, der specielt er til dagplejebørnene) sådan at det passer til børnenes behov, bl.a. med reoler, kasser el.lign. til legetøj, således at børnene kan overskue, hvilke muligheder der er og selv kan deltage aktivt ved oprydningen. Værelset skal være lyst og venligt Vi henviser til dagplejens børnemiljø som beskrevet i læreplaner. Der skal være mulighed for at røre sig på gulvet, da en meget stor del af en dagplejedag foregår netop på gulvet. Vær opmærksom på den rette temperatur i børnenes opholdsrum (min.20) og evt. træk gener ved gulvet. Der er stor forskel på, hvor varmt børnene kan have det, hvor meget tøj de har på osv. Som udgangspunkt kan børnene også færdes i den øvrige del af huset, når forholdene tillader det. Udenfor stilles der krav om lukket have med gode muligheder for udfoldelse. Dagplejekontoret sørger for høje stole, tvillingebarnevogn, madrasser, puslepuder osv. Forældrene skal stille barnevogn til rådighed for dagplejeren samt en godkendt barnesele. 20

21 Inventar Du er forpligtet til at opbevare legetøj og inventar på forsvarlig måde. Barnevogn, klapvogn, cykler og lign. bør sættes ind/dækkes til, når de ikke er i brug. Ud over det startsortiment du får ved ansættelsen, kan du købe legetøj for et årligt beløb. Det er vigtigt at tænke over, hvor godt legetøjet er og til hvilken pris, det kan købes. Legetøjet skal være godkendt efter gældende regler til 0-3 årige børn forhør dig evt. der, hvor du køber legetøjet. Dagplejere kan sammen købe større ting, som den enkelte ikke har råd til at købe alene og på skift have tingene til rådighed. Se nedenstående vedr. indkøb af legetøj. Ingen bryder sig om at modtage snavset legetøj og inventar, derfor skal du sørge for fornøden rengøring af materialerne inden aflevering. Når du ophører som dagplejer, skal alt inventar og legetøj afleveres til dagplejekontoret i rengjort stand. Alle dagplejere udfylder en inventarliste over de ting, der er dagplejens. Listen afleveres til den gruppeansvarlige, der på den måde har et samlet overblik over, hvad der findes af barnevogne, stole o.s.v. i distriktet. Indkøb af legetøj Haderslev Kommune har indkøbsaftale hos AV form (legetøj), Creativ Company (beskæftigelsesmaterialer) og Lyreco (kontorartikler, bl.a. karton). Det betyder, at der ikke må handles andre steder med mindre, at de pågældende firmaer ikke har den vare, man søger. Grupperne handler ind sammen og der laves lister på det, der ønskes købt og dagplejens sekretærer bestiller samlet så vidt muligt. Vær opmærksom på højtiderne, når I bestiller. Den enkelte dagplejer er selv ansvarlig for at holde styr på, hvor mange penge, de bruger i løbet af året. Der kan ikke overføres penge fra det ene år til det andet. Der kan stadig handles mad m.m. til arrangementer, der hvor I plejer at handle. Husk navn på bon m.m gerne på forsiden. Ønskes der indkøbt større ting, opfordrer vi til, at flere dagplejere slår sig sammen om indkøbet. Og så vil vi gerne slå et slag for, at I bytter legetøj med jeres kolleger, så det legetøj, I har, er tilpasset den aldersgruppe, I p.t. har indskrevet. 21

22 Vedligeholdelse af barnevogne Barnevognskassen: Den daglige vedligeholdelse består i alm. rengøring. Det vil sige aftørring af kassen ind og udvendig (hvis vognene er i nappa). Brug en opvredet klud med sulfovand. Støvsug bunden og husk at lufte madrasserne jævnligt. Kalechestiverne skal have en dråbe olie engang imellem. Pas på vognen ikke bliver våd indeni ved eks. regnvejr - det ødelægger bunden. Stellet: Malet: alm. aftørring. Kommer der ridser i malingen, skal de lappes. Der kan købes reparationslak fra fabrikkerne. Krom: stellet skal pudses jævnligt. Hjul: Skal aftørres og af og til have lidt fedtstof. Tag hjulet af hvis akslen og navet (hullet i hjulet) er beskidt. Rengøres med sulfovand. Derefter smøres med en lille klat specialfedt på akslerne og hjulene sættes på igen. Når akselspidsen er velsmurt ruster de ikke. Skulle akslen være rusten, sliber du med et stykke sandpapir, så hjulet igen kører uhindret rundt. Bemærk samtidig om bøsningen (den lille plastdims inde i navet) er intakt. Kører man rundt med en slidt bøsning, ødelægges både hjul og aksel. De hjul, der bruges på barnevogne, er faste hjul. Dvs. at hvis hjulet først er ekset, kan det ikke repareres. Pas derfor på når du går op og ned af kantstenen. Kør altid vinkelret på forhindringen. Vrid ikke vognen rundt, når du skal dreje. Ved større reparationer kontakt kontoret. 22

23 Sikkerhedsforanstaltninger Dagplejeren og den pædagogiske dagplejekonsulent skal i fællesskab påse, at forholdene i hjemmet er sikre. Derfor laves der et årligt sikkerhedstjek, hvor indretning og materialer gennemgås og evt. forbedringer aftales. Vi har følgende regler: Steder hvor børn opholder sig skal sikres, så ulykker forebygges, f.eks.: trapper afskærmes, døre fastgøres, yderdør evt. aflåses, brændeovn afskærmes. Den del af haven børnene færdes i sikres forsvarligt, vand afskærmes. Vær opmærksom på defekt legetøj, smådele/skarpe kanter osv. Seler Som hovedregel skal alle børn bruge sele efter flg. regler i dagplejen: Barnevognsseler: Alle børn, der sover i barnevogn skal altid være fastspændt i en godkendt DVN barnevognssele (der udleveres 1 sele pr. dagplejer, forældrene skal selv medbringe en sele). Som hovedregel skal de børn, der sidder i barnevognen/klapvognen på gåture også være fast-spændte i DVN godkendte barnevognsseler eller H- gåseler. Det kan dog accepteres, at børn kortvarig under gåture, kan sidde i barnevognen/klapvognen uden at være fastspændte, men dette kræver dog, at dagplejeren ikke på noget tidspunkt forlader barnevognen/klapvognen. Gåseler: Gåseler skal anvendes til børn, som går ved siden af barnevognen/klapvognen ved trafikerede veje. Børnene kan løbe frit eksempelvis på stier og lign., hvor der ikke er færdsel af biler og hvor dagplejeren finder det forsvarligt. Der findes to slags gåseler: H-selen og maveselen (walkieselen). Soveseler: Soveselen skal efterses for slitage, mørt stof, løse syninger og ødelagte spænder hver eneste gang, barnet fastspændes. Se desuden bilag om seler. Sikring inde Stoleforhøjere (Baby Bjørn og Handysitt) skal fastgøres efter forskrifterne. Farlige materialer: Opvaskemiddel, rengøringsartikler, spidse og skarpe genstande, plastikposer, maskiner og andet skal opbevares, så børnene under ingen omstændigheder kan få fat i dem. 23

24 Luftfriskere må ikke anvendes i dagplejehjem pga. stort indhold af parfume og kemiske stoffer (irritation af luftveje / allergi). Beskæftigelsesmaterialer: Vær opmærksom på varedeklarationen og anvend kun materialer der egner sig til brug for 0-3 årige børn. Forhør dig der hvor du handler legetøj, om det er godkendt efter gældende regler. Sikring ude Legepladssikkerhed: Sikkerheden i alle dagplejehjem gennemgås, herunder faldunderlag ved gynger, rutschebaner mv. Vær opmærksom på sikkerhed på udendørs legeplads og drøft dine forhold med den pædagogiske dagplejekonsulent. Hvis børn leger ude alene, skal du altid sikre fornødent opsyn med børnene. Du bør drøfte med både den pædagogiske dagplejekonsulent og forældre, hvad fornødent opsyn indebærer og sikre, at forældrene er indforstået med ordningen. Gynger: Der må gerne bruges gynger i dagplejen. Gyngerne må ikke placeres på fliser, men på græs eller sand. Så længe en gynge ikke er placeret højere end 35 cm. over jorden, skal der ikke faldsand under. Gynger af bildæk må gerne benyttes. Godkendte babygynger må gerne placeres i en højde, så I kan skubbe børnene. Gondoler må ikke bruges. Rutschebaner: Til dagplejebørnene er det udelukkende de små mobile rutschebaner, der må benyttes. Her er der ingen regler for faldsand. Dog skal I være opmærksomme på, at ingen anoraksnore må kunne sidde fast. Trampoliner: Må ikke benyttes i dagplejen. Vipper: Små transportable vipper kan benyttes. Legehuse: Fingerklemfælder skulle ikke forefindes i de små transportable plasthuse. I selvfabrikerede trælegehuse skal I være opmærksomme på byggereglerne herfor. OBS. Der skal være 1,5 cm plads til fingre i vinduer, døre og lignende 24

25 åbninger med låger. Er legehuset dybere end 2 m skal der være 2 udgange (f.eks. en dør og et vindue, som er min. 0,5 x 0,5) på grund af brandfare. Jernbanesvæller og brugte telefonpæle må ikke forefindes i en dagplejehave (grundet giftfare). Der er ingen regler for, at der ikke må bruges trykimprægnerede materialer, dog anbefales lærketræ eller hårdere træsorter. Det anbefales, at der ikke bruges maling på legeredskaber (teknologisk institut). Her i dagplejen anbefaler vi, at en legeplads hos en dagplejer evt. består af en gynge, en sandkasse, en rutschebane og et legehus. Fiskedamme, vandbeholdere/badebassiner og bålsteder Alle former for større "beholdere" med vand skal være indhegnet så forsvarligt, at ingen børn har mulighed for at komme derind. Hvis du har fiskedam eller vil anlægge en, skal din pædagogiske dagplejekonsulent godkende dine sikkerhedsforanstaltninger, inden den tages i brug. Der kræves 1 meter højt træhegn med hængelås. Derudover skal et jern net lægges over bassinet. Hvis børnene bader i soppebassin/større beholdere, skal det aftales med forældrene. Børnene skal være under konstant opsyn af 2 voksne (beholdere i størrelse som opvaskebaljer må bruges, når dagplejeren er alene med børnene). Efter badningen skal beholderen tømmes for vand. Bålsteder Brug af bålsteder/ild kræver ligeledes tilstedeværelse af 2 voksne. Bålstedet skal godkendes af den pædagogiske dagplejekonsulent. Andre forhold ude Gåture Børnene må aldrig efterlades uden for en forretning, daginstitution el.lign. uden opsyn, mens du handler. Tag barnevognen med ind, eller aftal med en 25

26 kollega, at hun passer børnene. I den forbindelse bør du ligeledes være opmærksom på, at turen skal være til gavn for børnene. Soppeture Ved soppeture skal der være 2 voksne. Børnene må kun gå ud i vandet til anklerne (soppe). Det er vigtigt at være opmærksom på børnene hele tiden. Du må gerne gå tur langs stranden alene med din børnegruppe. Børns ophold ude Det er vigtigt at beskytte børnene mod stærk sol og høj varme. Dvs. børnene skal sove i skyggen. Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minusgrader eller chill faktoren er 10 eller derover. Ved højere temperaturer bør afgørelsen afhænge af følgende 3 forhold: Sovestedets placering: Ved sovestedet skal der være læ for blæst, regn og rimnedfald (denne beskyttelse kan f.eks. gives af en overdækket terrasse el.lign.). Barnet: Sunde og raske børn bør sove ude også i koldt vejr. For tidligt fødte børn og børn, der lider af astmatisk bronkitis, kronisk mellemøre betændelse eller hjertesygdom er særligt udsatte og bør ikke sove ude i koldt, tåget vejr. Børn under 1 år og specielt spædbørn under 1/2 år, er særligt udsatte for kuldepåvirkning. Opsyn mv.: Børn der sover ude i kulden, skal være under særligt effektivt opsyn. Sovetiden bør aldrig være længere end 1½ -2 timer. Jo yngre børnene er og jo koldere vejret er, des hyppigere skal børnene tilses. Om efteråret/vinteren skal dyner og madrasser tages ind fra vogne, der står i uopvarmede/fugtige rum. Sengetøjet må dog ikke opvarmes på radiator/fyr, idet barnets egen temperaturregulering forstyrres, hvis sengetøjet er forvarmet. Bilag: små børn i kulden 26

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere