Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD"

Transkript

1 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 1 af 6

2 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Formål Formålet med denne statusrapport er at informere ledelserne i hhv. DBS og BiD om de gennemførte undersøgelse. Endvidere er det vores håb, at ledelserne vil komme med en udmelding om, i hvilken retning de ønsker arbejdet fortsat. Dette kan eventuelt ske efter en yderligere diskussion af mulighederne. IT-udvalget er meget forbeholdne med at anbefale den ene løsning frem for den anden: Det handler i høj grad om ambitionsniveauet og hvor mange ressourcer (økonomi/personale), man vil bruge på at opfylde ambitionerne og i mindre grad om den teknik, vi kan hjælpe med. Baggrund Igennem længere tid (et par år) har DBS arbejdet med at finde et medlemssystem og siden efteråret 2012 har DBS og BiD arbejdet på at finde en fælles regnskabsløsning. I denne statusrapport redegøres for udviklingen på begge områder, da vi i en periode har arbejdet med løsninger, der integrerer medlems- og regnsskabsystemer. I DBS har vi kigget på adskillige prisbillige systemer. Den overordnede konklusion omkring disse er, at de er velegnede til foreninger, men ikke kan håndtere landsorganisationer, der er sammensat af flere juridisk selvstændige foreninger. Vi fandt et enkelt system, Conventus, der efter leverandørens udsagn kunne bruges af såvel foreninger som landsorganisationer. Prisen var gunstig og vi brugte en del ressourcer i DBS på at lave opsætninger og afvikle test. Konklusionen blev imidlertid, at Conventus der er udviklet i samarbejde med idrættens organisationer og bruges i mange kommuner ikke kan håndtere en landsorganisation som DBS. I øvrigt var den tekniske support og interessen for at samarbejde fra Conventus side mildest talt begrænset. Fælles regnskabssystem Sammen med BiD s regnskabsansvarlige Ulla Holm (der også varetager bogholderi-/regnskabsopgaven for DBS) har vi i løbet af efteråret kigget på forskellige fælles regnskabsløsninger. Det primære fokus har været at finde en løsning, der nok var fælles, men ikke bandt organisationer mere sammen, end at det ville være muligt at adskille regnskaberne igen, hvis aftalen om fælles bogholderifunktion skulle ophøre. Endvidere har fokus været på at få flyttet den fysiske opbevaring af data og program væk fra hhv. korpskontoret og BiD s sekretariat, ud i skyen, så vi ikke længere selv skal rode med softwarevedligeholdelse og back-up. Der har tegnet sig to typer løsninger: 1. Løsninger, hvor en virksomhed har udviklet sit eget regnskabssystem og tilbyder dette som en hosted løsning til kunder. Virksomheden driver en service som kunderne tilgår via internettet. En af de største udbydere er i øjeblikket e-conomic (http://www.e-conomic.dk). Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 2 af 6

3 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget 2. Løsninger, der er baseret på mere standardiseret software ( et relativt begreb). Softwaren kan enten købes og installeres på egen server eller tilgås som en internetservice hos en udbyder. Microsoft Dynamics C5 er et af de mest udbredte produkter i denne kategori. Vi har kigget på adskillige type 1 løsninger, der sikkert kan anvendes alle sammen. Den væsentligste indvendig mod at gå videre ad dette spor er, at man i alle tilfælde hænger på en enkelt typisk mindre - udbyder af løsningen og at systemerne sjældent når en størrelse, hvor man kan tale om standardløsninger. I tilfælde af konkurs har mange af de virksomheder, vi har set på, ikke været af en størrelse, hvor man kan være sikker på, at andre udbydere vil opkøbe og drive forretningen videre. e-conomic er en undtagelse: Med flere end kunder er der tale om en markedsdominerende aktør. E- conomic kan uden tvivl anvendes, men vi opnår ingen synergi-effekt, da der skal afregnes for hvert enkelt regnskab. Dette betyder også, at BiD s små (fonds-)regnskaber bliver uforholdsmæssigt dyre. e-conomic mener, der kan findes en løsning på behovet for at have flere små regnskaber: Deres forretning udvikler sig imidlertid mere mod at håndtere større regnskaber og egentlige koncernregnskaber, så der vil være tale om en specialaftale. Type 2-løsninger baseret på Microsoft Dynamics C5 er meget udbredte som service, der tilbydes at et utal af virksomheder samtidig er det muligt at køre programmet som en lokal installation. Da C5 er en defacto-standard for regnskabsprogrammer til mindre virksomheder kan man tale om et standardiseret produkt. Det medfører, at en enkelt udbyders konkurs nok kan give problemer, men det vil være muligt at flytte regnskaber til en anden udbyder eller flytte fra en ekstern udbyder til intern drift. Gamle data kan tilsyneladende uden problemer flyttes til C5 (mod betaling!). Prismæssigt vil en fælles BiD/DBS C5-løsning med forskellige nødvendige tilvalg ligge mellem kr. og kr. om året. Initiale udgifter til opsætning m.v. er ikke undersøgt (kræver et egentligt tilbud). Der vil komme omkostninger for DBS til integration med en eventuel medlemssystem-løsning og for BiD, hvis der ønskes integration med eksterne systemer (f.eks. Vennedatabasen?). Den totale løsning CAMPonline Helt tilbage i 2011 havde vi den første kontakt til firmaet ComputerCAMP senere bare CAMP (se Vi vurderede dog, at de tilbudte løsninger økonomisk var helt uden for vores formåen. I foråret 2012 blev vi kontaktet af Søren Meldgaard, CAMP: Han var interesseret i en eller anden form for samarbejde, da CAMP efter at have solgt til Røde Kors og Ungdommens Røde Kors, havde fået øje på foreningsmarkedet og især de mindre foreninger. Alle CAMPs løsninger er baseret på Microsoft Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX er Microsfts flagskib inden for administrative løsninger til håndtering af de administrative behov i mellemstore og større organisationer og virksomheder et såkaldt ERP-system. Der er altså tale om at system, der kan håndtere regnskab, lager, personale kort sagt alt muligt i en virksomhed. Ovenpå dette standardsystem har CAMP bygget et meget omfattende medlemssystem, et eventstyringssystem og meget andet. Der er således tale om en løsning, hvor et standardprodukt er udbygget med en specifik løsning på den måde får man kombine- Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 3 af 6

4 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget ret alle fordele og alle ulemper! Det er vores vurdering, at CAMP ud fra referencerne er en af de tungere virksomheder på dette marked og den forretningsmæssige risiko ved at bruge dem vil være begrænset. Efter en præsentation i august 2012 har vi deltaget i to seminarer i hhv. oktober og november, med henblik på udvikling af en foreningsbrugerflade til at vedligeholde medlemsinformationer: Dette er selvfølgelig mest relevant for spejderkorpset, men adgang til et medlemssystem vurderes også at være relevant for mange baptistmenigheder. I øjeblikket arbejder CAMP på at finde en pris på udviklingen af foreningsbrugerfladen og på at beskrive en forretningsmodel for finansiering af denne i forhold til de foreninger, der foreløbig har udtrykt interesse Ulla Holm, BiD, har kigget på regnskabsløsningen. En beskrivelse af CAMPonline findes i bilag 1. Specifikationen for en webbrugerflade til foreningsbrug findes i bilag 2 og endelig findes et tilbud i bilag 3. Priser Meget kort kan økonomien beskrives således, at de initiale omkostninger for BiD og DBS udgør kr kr. Herefter anslås de årlige udgifter til ikke under kr. afhængig af, hvor mange udvidelser og licenser, der ønskes. Den årlige licens for en lokalforening, der skal have adgang til at vedligeholde sine medlemmer kendes ikke. Et gæt er, at prisen lander et sted mellem kr. og kr. pr. forening. Der er i udvalget overhovedet ikke tvivl om, at man får en Rolls-Royce-løsning fra CAMP. Der er tale om et meget gennemarbejdet og professionelt system baseret på markedsledende software. CAMP s medarbejdere virker også utroligt professionelle og med overraskende god indsigt i og interesse for foreningsproblem-stillinger (De har f.eks. fuldstændigt styr på DUF s krav og forskellen på DUF-foreninger og andre foreninger). men Rolls Royce r får man sjældent på tilbud ;-) Referencer CAMP har solgt deres online-system til PBU (Pinsebevægelsens Børne- og Unge) i november 2012: Her kan Bjarne Ekmann givetvis bidrage med nogle erfaringer. Endvidere er systemet i efteråret også solgt til flere andre foreninger. Systemet blev tidligere anvendt af Det Danske Spejderkorps, der skiftede til en medlemsløsning fra cbrain som DDS er ved at forlade igen. Jeg er sikker på, at CAMP forsøger at komme på banen igen. Endvidere er CAMP i dialog med De grønne Pigespejdere, der efter vores oplysninger aldrig har fået kontingentopkrævningen sat i drift i deres nuværende specialudviklede medlemssystem. Udviklingsspor Udvidet samarbejde med firmaet StandOut Web Missionsforbundets Børne- & Unge fik for nogle år siden udviklet et medlemssystem baseret på websystemet TYPO3 (som både DBS og BiD m.fl anvender til websider). Systemet blev udviklet af Lorenzen IT, der Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 4 af 6

5 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget også har udviklet Congresso. I forbindelse med, at Lorenzen IT lukkede i foråret 2011, overtog firmaet StandOut Web support og udvikling af Congresso. Medlemssystemet, MedlemLive, blev ikke længere udviklet, men flere af de organisationer, der havde systemet, fik det flyttet til og hostet hos StandOut. Da Lorenzen IT lukkede havde De grønne Pigespejdere bestilt en videreudvikling af deres i forvejen specielle udgave af MedlemLive. De har siden anvendt StandOut til den udviklingsopgave, der, jf. forrige afsnit, endnu ikke er afsluttet. Samtidig har MBUF, Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund fået udviklet deres egen udgave af Medlem Live også hos StandOut! Sammen med StandOut tilbyder MBUF nu dette medlemssystem til andre organisationer. MedlemLive har en integration til C5, der gør, at der kan fortages central kontingentopkrævning via C5 på baggrund af lokalforeningernes registreringer. Ifølge MBUF fungerer deres nye udgave af MedlemLive i dag uden problemer. Vi (ITU) har tidligere afvist MedlemLive som løsning med henvisning til, at det simpelthen ikke virkede overbevisende. BBU, MBU og MBUF har da også haft store problemer, hvilket har været medvirkende årsag til, at MBUF har ofret penge (i størrelsesordenen kr.) på en videreudvikling. Senest har StandOut fået øje på en forretningsmulighed ved at kombinere enten et medlemssystem, de selv har udviklet eller MedlemLive med Congresso og et økonomisystem i en samlet pakke. De sælger ikke dette endnu, men er stærkt interesserede i dialog. Nærmere beskrivelse af StandOut Webs eget medlemssystem findes i bilag 4. Systemet er MedlemLive på steroider, men mangler den - for DBS meget vigtige integration til et økonomisystem. På beskrivelsen i bilag 4 er det svært at se, hvor meget systemet er fokuseret på medlemshåndtering i forhold til kontingentopkrævning. Status på dette udviklingsspor er derfor, at vi relativt ukompliceret og for en beskeden investering (i størrelsesordenen ,- kr.) kan købe MedlemLive, få det sat op hos StandOut Web eller på egen server, skifte økonomisystem til Microsoft Dynamics C5 og i løbet af måske 6 måneder være oppe at køre med en løsning. Der vil sandsynligvis være mulighed for at baptistmenigheder også kan anvende MedlemLive: Kan man forestille sig at vores menighedsbidrag i fremtiden opkræves via Nets som kontingentbetaling så er systemet helt perfekt! Men ellers kan det blot anvendes til at holde styr på medlemmer. Alternativt - eller sideløbende - kan man etablere et samarbejde med StandOut Web og de andre interesserede organisationer om at tilpasse StandOut Webs eget medlemssystem til vores behov. Som ved tidligere løsninger er der fordele og ulemper ved at gå ind i et samarbejde med StandOut Web: Den væsentligste indvending må være den forretningsmæssige risiko: Det er ikke verdens største firma! Sekundært kan man indvende, at der er tale om, at alt er egenudviklet kode, ikke som hos CAMP, videreudvikling på en standardiseret platform. I tilfælde af konkurs kan det have store omkostninger for os, at få andre til at overtage supporten. På positiv-siden tæller, at vi kun har gode erfaringer med Congresso og at MBUF s MedlemLive fungerer fint. Til gengæld er De grønne Pigespejderes opfattelse af StandOut Web ikke så positiv, men det er jo noget, vi kan bore i, hvis det ønskes. Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 5 af 6

6 Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Samarbejde med Det Danske Spejderkorps Der er etableret en aftale med Det Danske Spejderkorps om, at vi er med på sidelinjen i deres arbejde på at få etablere et nyt medlemssystem. Til dato har vi været inviteret til et enkelt møde (meget sen invitation og vi kunne ikke deltage). Siden har vi intet hørt. Hvis dette samarbejde skal op at køre, skal der etableres nogle personlige kontakter og måske et overordnet Letter of Intent mellem korpsledelserne. Med mindre man fra starten betragter dette medlemssystem som et tilbud til andre end DDS forekommer det utopisk at tro, at vi kan have indflydelse. Det er oplagt, at DDS vil finde eller få udviklet et system med en meget stærk integration til deres økonomisystem og måske også andre systemer. I DBS skal vi så overveje, om vi ønsker at købe hele pakken Med mindre DDS giver særlige rabatter til DBS er det nærliggende at antage, at omkostningsniveauet på drift ligger tæt på CAMP s løsning. Bilag 1. Beskrivelse af CAMPonline 2. Oplæg til webbrugerflade til lokalforeningsløsning 3. Tilbud på CAMPonline løsning til BiD og DBS 4. Info om systemidé fra StandOut Web Korpskontoret Gl. Gugvej Aalborg Side 6 af 6

7 BILAG 1 Møde med Danske Baptisters Spejderkorps 8. august 2012 Inspirationsmøde omkring it-understøttelse af foreningernes medlemsrettede processer

8 ComputerCamp a s Historie Kernekompetencer Grundlagt medarbejdere Microsoft Silver Partner Microsoft certificerede konsulenter Fokus på foreninger. Alle ansatte har unikke kompetencer vedrørende foreninger/organisationer Vi taler kundens sprog Skalérbar løsning Fleksibel løsning Modulbaseret standardløsning skabt sammen med en række foreningskunder for at understøtte og optimere foreningens mange processer Løsningen håndterer simple såvel som meget avancerede opgaver CAMPridge CAMPonline

9 Referencer Samarbejdspartnere Verdensnaturfonden WWF Danske Advokater Microsoft Maskinmestrenes Forening DELL JetReports Røde Kors Dansk Magisterforening Dansk Folkeparti Juniper Networks DANA Dansk IT Comendo exformatics Kopenhagen FUR Det Konservative Folkeparti Finansforbundet Grafisk Arbejdsgiverforening 2andC Lessor løn Dansk Musikpæd. Forening CAMPridge CAMPonline

10 Return on investment gennem Effektive forretningsgange Overskuelighed Valide data Aktivitetsstyring og påmindelser Håndtering af store transaktionsmængder Cloud State of the art - Microsoft platform Opfyldelse af lovkrav gennem opdateringer Sikkerhed for investering SQL-platform Fremtidssikker teknologi Data base Gennemtænkt funktionalitet Én forretningslogik - én database Historik Avanceret udtræksfunktionalitet Fuld sporbarhed CAMPridge CAMPonline

11 Løsningsområder og opbygning Løsnings områder EP-bruger Kredsbruger Rollestyret Aktivitet og dokument styring Kampagne Arrangement Opslag Udvalg Andre IT løsninger Portal Intranetbruger Udvalg Communities Outlook bruger Kun med CAMPridge Enterprise Opkrævning Medlem Arrangement Medlemsdata Klik bruger Økonomi Microsoft Dynamics AX platform (Motor) SQL Database Tilmelding Opdateringer Andre data Web services CAMPridge CAMPonline

12 Moduler Funktionalitet Portalstyring Intranet Communities Web service moduler Business Intelligence Lokalforeningsløsning Event- og Arrangementsstyring Udvalg Løn Kampagne Aktivitetsstyring Tillidsrepræsentanter Opkrævninger Jobkort Nets/FI-kort Medlemsadministration Funktionalitet Finans - Debitor - Kreditor - Projekt CAMPridge CAMPonline

13 CAMPridge funktionalitet Udvalgsstyring Udvalgshierarkier af centrale og decentrale udvalg Udvalgsmedlemmer med udvalgsfunktioner, start- og slutdato, valgperioder o.m.a. Økonomisk afregning på udvalg Basis for rettigheder i ekstern medlemsadministration Udtræk og lister Communities/Netværk CAMPridge CAMPonline Retur

14 CAMPridge funktionalitet Event styring Overblik Møder, kurser, konferencer Optioner Tilmelding Ventelister Avanceret prisstruktur Fakturering Tilmelding via web Bekræftelser Masseudsendelser Deltagerlister Communities CAMPridge CAMPonline Retur

15 CAMPridge Udtræk og Kampagne Udtræk Ubegrænsede kriteriemuligheder Gem og genanvend handlingssæt Simpelt udtræk og eksport Brevfletning, Flettede mails, masse s, SMS CSV-output Trimbare flettedata Kampagner FI-kort Blad med/uden FI-kort Phoner lister Invitationer Måling af respons Statistik CAMPridge CAMPonline Retur

16 CAMPevent - kurser, møder konferencer mm. Arrangementet: Møder, kurser, konferencer Lokalebooking Hotelbooking Tilmelding - intern Tilmelding via web Afvikling af arrangementet Communities CAMPridge CAMPonline Retur

17 CAMPevent - bl.a. Afdelingsopdelt mødeoversigt En eller flere arrangører Tilmelding og venteliste Deltagergrupper bestemt af medlemssystemet Priser og maks. per deltagergruppe Bekræftelse Fakturering Aflysning (møde eller deltager) Kreditering Deltagerlister Optioner Optioner (tilvalg) Mødeforløb Lokale og ressourcebooking Outlook interface Hotelbooking Ledsagerstyring Spørgeskemainterface Andet Interface til web-løsning Dubletkontrol Community integration Brevfletning Bekræftelser Bordkort Etc. Integreret debitoroprettelse Flytning og kopiering

18 CAMPridge Udtræk Excel Gem og genanvend csv Ubegrænsede kriteriemuligheder Brevfletning, flettede mails, masse s, SMS Brugerdefinerede flettedata CAMPridge CAMPonline

19 CAMPhosting Basis 1 Server Firma 1 Firma 2 Firma 3 Etc. Backup, tages hver dag 24 timers overvågning Høj sikkerhed Brand og tyverisikret Datasikkerhed i top Overholder alle datatilsyntes regler Der skal ikke tænkes på båndbrede Der skal ikke tænkes på tab af data CAMPhosting Enterprise Ingen server- og IT driftsomkostninger Ingen opdateringsabonnement Automatisk opdatering til nyeste version (CAMP vurdere hvornår dette er mest hensigtsmæssigt) Skalerbar løsning. Der kan skrues op og ned for antal brugere og funktionalitet efter behov Ingen begrænsning i databaseforbrug Adgang til systemet uanset hvor du befinder dig. Der skal bare være internetadgang Professionelt standardsystem med mulighed for udvidelse med en række ekstra moduler Medlems- og økonomisystem i ét Dynamics AX, finans, debitor og kreditorstyring Fast månedlig ydelse Valide data Effektive forretningsgange Fremtidssikker teknologi (Tryghed) Gennemtænkt funktionalitet med optimalt workflow Ingen begrænsninger i oprettelse af interessenter/debitorer, posteringer, kreditorer, finanskonti CAMPhosting Pro CAMPridge CAMPonline

20 CAMPhosting Professionel 1 Server Et Firma Comendo Cura Online backup, Tages hver dag 24 timers overvågning Høj sikkerhed Brand og tyverisikret Datasikkerhed i top Overholder alle datatilsyntes regler Der skal ikke tænkes på båndbrede Der skal ikke tænkes på tab af data CAMPhosting Enterprise Ligger i eget separat hosted driftsmiljø Ingen opdateringsabonnement Adgang til nye versioner Fast månedlig ydelse til serverdrift Skalerbar løsning. Der kan skrues op og ned for antal brugere og funktionalitet efter behov Ingen begrænsning i databaseforbrug Adgang til systemet uanset hvor du befinder dig. Der skal bare være internetadgang Mulighed for specialtilretninger Professionelt standard system med mulighed for at vælge mellem alle CAMPridge konceptets optionelle funktionsmoduler Medlem-, og økonomisystem i ét Dynamics AX, med adgang til alle standard modulerne: Finans, debitor, kreditor, lager, ordre, projekt, time/sag, CRM, HRM m.fl. Fast månedlig ydelse Valide data Effektive forretningsgange Fremtidssikker teknologi (Tryghed) Gennemtænkt funktionalitet med optimalt workflow Ingen begrænsninger i oprettelse af interessenter/debitorer, posteringer, kreditorer, finanskonti Ved løft til nye versioner Skal der påregnes konsulentassistance til løft af tilretninger og version CAMPridge CAMPonline

21 CAMPhosting Enterprise 1 til flere brugere Købt løsning i separat hosted driftmiljø 1 til flere brugere Købt løsning og egen server, men outsourced til CAMP 1 til flere brugere Købt løsning driftes i eget hus CAMPridge CAMPonline

22 Rollecenter Retur Retur

23 Browser Retur

24 Outlook Retur

25 BILAG 2 CAMPlokal v.1.0 Med udgangspunkt i de skærmbilleder, der er vist og drøftet i de to afholdte workshops, ønsker CAMP jeres accept af de muligheder / indhold som den første version af CAMPlokal skal indeholde. CAMPlokal henvender sig kun til administratorer af lokale enheder og viser kun data om interessenter og grupper, der er knyttet til enheden. I den første version af CAMPlokal vil der kun være én brugertype, der vil have adgang til hele CAMPlokal. I første version vil CAMPlokal kun indeholde medlems- og gruppeadministration. De decentrale enheder opdaterer og bruger interessent og gruppedata. Den centrale administration tager sig af al opkrævning, bogføring og samlet indrapportering til - f.eks. DUF. CAMPlokal tilgås med tilsendt brugernavn og password via en Webbrowser. Brugernes tilknytning til en enhed og en bestyrelse sikrer, at kun data fra denne enhed er til rådighed. Kun aktuelle data vises. Den centrale administration har adgang til historik også om, hvem der har ændret data og hvori ændringerne bestod. Tanken med CAMPlokal er, at det skal være let og at tilgå og ændre data. Det kræver, at den centrale administration har gode værktøjer i systemet til at overvåge/kontrollere/korrigere data og det er naturligvis muligt i CAMPonline. 1

26 Medlemsoversigten På denne side er det muligt at: Se en medlemsoversigt Se udvalgte data om medlemmer Finde et medlem ved at søge på hele eller dele af navn Åbne stamdatakort om udpeget medlem Oprette nyt medlem Danne en masse - udsendelse til alle medlemmer Danne en SMS til alle medlemmer* Få dannet en fil med data om alle medlemmer i ;-separeret fil Åbne side, hvor den lokale enheds kontingentsabonnement og/eller tilskudsstatus vises* *) Disse vises kun, hvis foreningen har valgt det (parameterstyret) 2

27 Kasserens side Meningen med denne side er at: Data om kontingentet vises Foreningens saldo ift. den centrale administration vises Opsætning af fremtidigt kontingent kan redigeres Dato til næste kontingentkørsel kan angives (bruges som godkendelse af at de aktive på medlemslisten opkræves)* Data om tilskudspulje vises* *) Disse vises kun, hvis foreningen har valgt det (parameterstyret). 3

28 Stamkortet På denne side kan man: Se og redigere data om en interessent Foreningen får fire felter til rådighed, de selv kan navngive og anvende (f.eks. til nærmeste pårørendes navn og nummer, kaldenavn, fravalg, ) Dato for modtaget børneattest vises (kan kun redigeres centralt) Indmelde nye medlemmer (blank side tilgås) Udmelde medlemmer (ved at angive en udmeldelsesdato medlemmet bliver derpå genindmeldt som interessent) Melde dødsfald ved at angive en udmeldelsesdato og en årsag i notatfeltet. Derpå skal den centrale administration fjerne tilknytningen til afdelingen Se og redigere en interessents tilhørsforhold til grupper Se interessents betalingsstatus 4

29 Grupper På denne gruppeside, kan en gruppes data ses. En gruppe kan være alle andre enheder, end medlemmer (der har en side for sig selv). På denne side er det muligt at: Se og redigere data om gruppen Se og redigere data om et abonnement specifikt til denne gruppe. Godkende at de aktuelle gruppemedlemmer opkræves for deltagelse fra en angivet dato Oprette ny gruppemedlemmer Oprette nye grupper (blank side tilgås) Danne fil med data om alle aktuelle gruppemedlemmer i ;-separeret fil Sende SMS eller til alle medlemmer af gruppen 5

30 Indhold af filer Medlemsfil Gruppemedlemmer Interessenter Nummer Nummer Nummer Navn Navn Navn Fornavn Fornavn Fornavn Mellemnavn Mellemnavn Mellemnavn Efternavn Efternavn Efternavn Adresselinje 1 Adresselinje 1 Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 2 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 3 Adresselinje 3 Postnummer Postnummer Postnummer Bynavn Bynavn Bynavn -adresse -adresse(r) -adresse Mobil/SMS Mobil/SMS Mobil/SMS Valgfri 0 Valgfri 0 Valgfri 0 Valgfri 1 Valgfri 1 Valgfri 1 Valgfri 2 Valgfri 2 Valgfri 2 Valgfri 3 Valgfri 3 Valgfri 3 Fødselsdag Fødselsdag Fødselsdag Køn Køn Køn Alder Alder Alder DUFalder DUFalder Oprettet dato Oprettet dato Oprettet dato Medlem siden Medlem siden Gruppens navn Medlem frem til dato Tidligere medlem i Funktion Udmeldelsesårsag Senest betalt den Startdato Tidligere medlem i Senest betalt beløb Slutdato Aktiv i følgende grupper Seneste rykkerstatus adresse(r) Aktiv i følgende grupper 6

31 Accept/Kommentarer Angiv venligst i nedenstående skema om I er enige i forhold til denne første version af CAMPlokal. Overskrifterne henviser til dokumentets overskrifter. Overskrift OK Evt. bemærkninger Definition af decentral enhed Definition af bruger Medlemsoversigten Kasserens side Stamkortet Grupper Indhold af filer, der kan udtrækkes Forening : Danske Baptisters Spejderkorps Aalborg, den 10. januar 2013 Dette dokument tjener alene som grundlag for, at CAMP kan udfærdige en løsningsbeskrivelse med prisestimat samt en tidsplan for en CAMPlokal løsning v1, som dækker de basale behov de deltagende foreninger har i lokalforeningerne. Der er ikke med dette dokument indgået nogen anden aftale. Projektansvarlig 7

32 BILAG 3 Løsningsforslag Som aftalt fremsender vi forslag til en CAMPonline foreningsløsning til DBS centrale administration samt Baptistkirken i Danmarks økonomifunktion. Som option er vist modul til styring af arrangementer (møder, konferencer, mv.). Via tilkøb af valgfri funktionsmoduler, vil løsningen senere kunne udvides med moduler til selvbetjening via integration med hjemmesiden samt den decentrale administrationsløsning, der er under udarbejdelse. Beskrivelse af løsningen CAMPonline er en komplet, integreret løsning som samler alle foreningens medlemsdata og foreningsaktiviteter i ét system, inklusive finansbogholderi og kreditorregnskab. CAMPonline er en såkaldt Cloud løsning som tilgås direkte via internettet. CAMPonline drives i et professionelt hosted IT-miljø hos en CAMP samarbejdspartner. CAMPonline indeholder som standard et MS Dynamics AX forretningssystem med finans- debitor- og kreditorbogholderi samt et fuldt integreret medlemssystem med alle grundlæggende funktioner, herunder: Medlems- og interessentdatabase, opkrævningsmodul, Nets Basis/Total, udtræk, bladudsendelse, avanceret adressevalidering, dubletkontrol mm. Vedligeholdelse af medlems- og interessentdatabase I CAMPonline oprettes og vedligeholdes stamdata f.eks. navn, adresse og kontaktoplysninger på medlemmer og andre interessenter. Endvidere registreres og benyttes data om medlemmers abonnementer, opkrævninger, betalinger, rykkere, segment, bladudsendelser, gruppering/segmentering, tilknytningsforhold til lokale foreninger eller afdelinger og mange andre tilknytningsforhold til foreningen. Alle data gemmes, det vil sige, at medlemmets historik (ind-/udmeldelser, abonnementer, adresser, aktiviteter) kan findes og bruges aktivt. CAMPonline indeholder effektive søge- og filtreringsmuligheder, så man hurtigt kan finde det eller de medlemmer, der opfylder et eller flere kriterier. Mange tilvalgsmuligheder Endvidere tilbydes et antal funktions moduler, som giver mulighed for at skræddersy løsningen til den enkelte forening - herunder til styring af møder, kurser og konferencer, udvalg, kontingentindberetning til SKAT og Web services til integration med CMS (hjemmesiden) CAMPonline fordele Godt overblik - løsningen integreres i alle foreningens forretningsgange Brugervenligt, enkel, logisk og fleksibelt med rollebaseret brugerinterface Én central database, altid valide data - skal kun vedligeholdes ét sted Økonomisk i anskaffelse, man kender de månedlige driftsomkostninger Skalérbar løsning, der kan skrues op og ned på antal brugere og moduler efter behov Ingen udgifter til opdateringsabonnementer - automatisk opdatering til nye versioner Ingen udgifter til egne servere o.l. Automatisk backup af alle data hver dag Standard løsning baseret på fremtidssikker teknologi (tryghed) ComputerCamp a. s Færgeparken 21, 1. sal 3600 Frederikssund Tlf.:

33 Ubegrænset oprettelse af debitorer/interessenter, finanskonti, kreditorer, finansposteringer Ingen begrænsninger i databaseforbrug Adgang til systemet - uanset hvor du befinder dig - kræver kun internetadgang ComputerCamp a. s Færgeparken 21, 1. sal 3600 Frederikssund Tlf.:

34 Konfiguration og priser Løsningsforslag til Baptisternes Spejderkorps (DBS) Løsningsforslag er udarbejdet med i alt 2 Windows brugere samt funktionsmodul til Udvalg. Som option er der tilbudt modul til Mødeadministration. CAMPonline Windows brugere Pris pr. md. dkr. Samlet pris pr. måned uden mødemodul Samlet pris pr. måned med mødemodul Bestående af nedennævnte moduler: Klient moduler - pr. bruger Antal Pris Beløb Basis Windows bruger indeholder: 2 * Dynamics AX økonomisystem med udvalgt funktionalitet til finans-, debitor- og kreditorbogholderi. Fuldt integreret medlemssystem med alle grundlæggende funktioner, herunder medlemsdatabase, opkrævningsmodul, Nets Basis/Total, udtræk og bladudsendelse. Avanceret adressevalidering samt dubletkontrol. Office klient anvendes til bl.a. fletning med MS Office Valgfri Funktions moduler - pr. løsning Antal Pris Beløb Udvalg I dette modul registreres foreningens udvalg og bestyrelser. Fuld historik på tidligere medlemmer. Handelsmodul Kredsautomatik Arrangement styring (Møder, konferencer mv.) OPTION Mødeadministration, bl.a. indeholdende: - Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata - Tilmeldingsfunktion med mulighed for eksterne - Prissætning styret af medlemstype - Pladskontrol og venteliste - Fakturering, bekræftelse, deltagerlister mv. og meget mere Løsningsforslag til økonomifunktionen hos Baptistkirken CAMP anbefaler Baptistkirken i Danmark at benytte økonomimodulerne i CAMPonline. Når DBS er i drift med CAMPonline, vil Baptistkirken i Danmark kunne tilgå ekstra regnskaber i CAMPonline, med henblik på drift og administration af økonomifunktioner. CAMPonline Windows brugere Pris pr. md. dkr. Valgfri Funktions moduler - pr. løsning Antal Pris Beløb Flere regnskaber, pr. regnskab Ekstra regnskaber ud over det medfølgende i CAMPonline * Eventuelle ekstra brugere til administration i Baptistkirken i Danmarks regnskaber, kan tilbydes til en lavere brugerpris, end DBS Basis Windows bruger, da disse brugere vil have behov for at tilgå færre moduler. DUF rabat (er fratrukket de viste priser) Ved leje af 2-4 funktionsmoduler ydes der 25% DUF rabat på den mdl. leje. Ved leje af 5 eller flere funktionsmoduler ydes der 35% DUF rabat på den mdl. leje. På konsulent timeprisen (dkr ) ydes der 10% rabat). Alle beløb er i danske kroner ekskl. moms. ComputerCamp a. s Færgeparken 21, 1. sal 3600 Frederikssund Tlf.:

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle

SPORTI foreningsløsning. Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle SPORTI foreningsløsning Foreningsadministration for klubber under DI 15. marts 2009 Tirsbæk Slot, Vejle Agenda 1. Medlemsregistrering 2. Kontingentopkrævninger 3. Tilmelding til stævner, kåringer, kurser

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

CAMPridge for Dynamics AX. CAMPridge for Dynamics AX. Generelle fordele ved Microsoft Dynamics AX

CAMPridge for Dynamics AX. CAMPridge for Dynamics AX. Generelle fordele ved Microsoft Dynamics AX CAMPridge for Dynamics AX Med Microsoft Dynamics AX bliver de generelle administrative opgaver i virksomheden løst på en særdeles overbevisende måde, samtidig med, at der er 100% integration med medlemssystemet,

Læs mere

RENOMATIC. Affaldsadministration

RENOMATIC. Affaldsadministration RENOMATIC Affaldsadministration ENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselskaber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen.

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV?

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? 8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? + Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

RCS Web Business Manager

RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at registrere

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning

UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning Version 2 UniIReg : Web program til registrering, rapportering, statistik/udtræk og opfølgning UniIReg : Registrering Rapporting Statistik/udtræk Opfølgning Backend 1 UniIReg Copyright 2012-2013 JLRC CO.

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1 CAMPevent CAMPevent er udviklet med henblik på administration af kurser, møder, konferencer, generalforsamlinger og andre arrangementer med mange deltagere. Med CAMPevent kan man på en enkel og overskuelig

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N 1

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N  1 GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE Udarbejdet af Martin Skov, november 2015 1 Indhold Generelt om SPORTI s medlemsdatabase i Norge... 3 Profiler... 3 Data i medlemsdatabasen... 3 Medlemsnumre...

Læs mere

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering?

START FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS? START Har du brug for et enkelt system til timeregistrering? Er det ultravigtigt at beskytte dine data? Har du brug for at

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Vi har gjort det nemt og hurtigt, at flytte sine regnskabsdata fra økonomisystemerne e-conomic og Microsoft Dynamics C5 ver. 2012 og ældre, til

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Manual for klubområdet på taekwondo.dk

Manual for klubområdet på taekwondo.dk Manual for klubområdet på taekwondo.dk Hermed følger manual og retningslinjer for klubområdet på taekwondo.dk. Vi vil bede alle brugere af systemet om at læse denne manual grundigt igennem inden systemet

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger

Kravspecifikation. Lokalebooking- og folkeoplysningssystem. Krav Mulighed Bemærkninger Kravspecifikation Lokalebooking- og folkeoplysningssystem Krav Mulighed Bemærkninger Forvaltningsdel Systemet skal kunne håndtere digital ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Oprettelse

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

NewAngle Software ApS. Quick Guide. til HostedBooking. Version 2 Maj NewAngle Software

NewAngle Software ApS. Quick Guide. til HostedBooking. Version 2 Maj NewAngle Software NewAngle Software ApS Quick Guide til HostedBooking Version 2 Maj 2017 Quick Guide til Hostedbooking Her er en quick guide til hvordan du hurtigt kommer i gang med hostedbooking, husk at du altid kan sende

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk

Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk Aalborg 31.03.06 Revision 1.2 Information & Instruktion SMS-service på www.dbs.dk 1. Indledning Du finder spejderkorpsets SMS-service på http://sms.dbs.dk Servicen er oprettet med det formål at give førere

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Med Microsoft har jeres virksomhed den mest fleksible online arbejdsløsning. I flytter de mest anvendte virksomhedsprogrammer i skyen, så alle medarbejdere kan tilgå dem online - både via smartphone, tablet

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere