Going Global With Personas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Going Global With Personas"

Transkript

1 Going Global With Personas Lene Nielsen 1, Kira Storgaard Nielsen 1, Jan Stage 2, and Jane Billestrup 2 1 IT University of Copenhagen, Rued Langgaardsvej 7, 2300 Copenhagen S, Denmark 2 Aalborg University, Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg East, Denmark {lene, {jans, Abstract. The persona method is widely used and commonly described both in scientific literature and in case-based blogs. Most often the descriptions point to a local context with local user groups and it is difficult to find writings on use of the method in an international context and in globally distributed teams. This paper reports from a qualitative study conducted in 2012/13 within 13 Danish companies and points to how design teams apply several different strategies when end-users are distributed worldwide. Moreover it shows how the designers value the strength of the method to provide common grounds for the team, especially for team distributed across countries. Keywords: personas, scenarios, cross culture, international, design. 1 Introduction Personas are descriptions of fictitious users and it is recommended that they get constructed from different forms of field data [1], such as surveys, user interviews, observations, and a combination hereof. The method enables empathy and engagement in the end-users [2] and helps designers to imagine the persona in a future use situation. Personas are used for different design activities that are typically explored in stories scenarios - that describe future possibilities in an easily accessible way and in a format that is easy to change. The persona method has developed from being a method for IT system development to being applied in many other contexts, including development of products, marketing, communication planning, and service design. The persona descriptions have over the years developed a set layout. The persona has a name, the description is most often 1-2 pages long, and has several subsections that describe the persona s characteristics, life, behaviors, and preferences. Most often a photo accompanies the description [3]. The perceived benefits of personas for design range from increasing the focus on users and their needs, being an effective communication tool, to having direct design influence, such as leading to better design decisions and defining the product s feature set [4-9]. The method is criticized for: being too founded on qualitative data and nonscientific, being difficult to implement, not being able to describe actual people as it only describes characteristics, and for preventing designers meeting actual users [1]. Despite criticism the common perceived benefits are two-fold: when designing products the method facilitates that designers remember that they differ from the end-

2 users, and that the method enables designers to envision the end-user s needs and wants. Furthermore the method creates empathic understandings of users and breaks the designers automated perceptions of end-users, which are grounded in individual experiences and not in data. Finally the persona method supports a common and aligned understanding of the end-users that is shared among project teams. Jegkenderikke?lreglerneompersonalegoder,så ind?lvideregiverviikkedenslagsifirmaet O6esidderjegalene,nårjegharetproblemmedet bilag,ogsågooglerjeg. Jegeroverrasketover,hvormangepenge,manskal tjeneforatfånoget?lsigselv. Den medarbejdende ægtefælle eller den bedst egnede ansatte Dorte på 47 arbejder i sin mands trykkerifirma. Hannes svigermor oplærte hende i bogføring for 20 år siden. Hun er uddannet fødselshjælper, men da hendes mand arvede trykkerifirmaet, overtog hun sin svigermors plads som bogfører. Hun bruger ca. 20 timer om ugen på bogføring, og resten af tiden er hun blæksprutte og betjener kunder, tager telefonen, laver kaffe og andre småopgaver. Lilli er 39 og er ansat som projektmedarbejder i et mindre konsulenthus. Hun er uddannet merkonom, og er den af de ansatte, som har bedst styr på det økonomiske. Hun har derfor påtaget sig at stå for bogføringen i virksomheden, og bruger ca. 7 timer om ugen på det. Læring'om'bogføring: Gruppenvarierermegetibaggrund,dadeto2eerægtefællensopstartafvirksomhed,derfår demindibranchen.nogleharenuddannelseindenforkontorellerøkonomi,menmangehar lærtdetgennemderesrevisor,andetnetværkelleretkursus. Læring'om'moms'og'ska1eregler: O2eerdetviarevisorenellergennemvennerogfamilie,atdeiførsteomganglærteommoms ogska?ereglerne. Noglehartagetsmåkurserivæksthuse,hoskommunerellerskato.l. Mangeharlærtomreglernenår,somdesiddermedetbilag,somdeikkekenderreglerneom, ogsåbegynderdeatsøgee2ernogetviden,omdenhertypeudgi2. Hvorholderdesigopdateret: Endelafgruppenmodtageretnyhedsbrevfraderesrevisor,hvordefårvidenomnylovgivning. Delærerikke,hvordandeskalbogføree2erdenyeregler,mendebliveropmærksommepå,at derersketnogetnytindenforetområde. Ellersbliverdeopmærksommepånyeregler,hvisrevisorenellerskatfinderenfejlideres regnskaber.endeligopdagerdenyeregler,nårdesiddermedkonkretebilag,derskalbogføres, ogsomdekommeritvivlom.såsøgerdepågoogle,ogfindersådenyesteregler. Isærerdetpådestorerevisionshuseshjemmesider,atdefinderhjælp.Skatshjemmesideer forkompliceret. Hvisderesspørgsmålkanvente,såsamlerdespørgsmålsammenogspørgerhosnetværkeller vedrevisoren. Forhold'7l'revisor: Deharo2estenrevisorJlatlavee2erposteringerogudarbejdeårsregnskabet. DebeholderdensammerevisorilangJd,ogselvomdebliveritvivlom,hvorvidtrevisoren rådgiverdemrigjgt,såbeholderdefortsatrevisoren. Vispurgterevisorenomvikunnetrækkeprocestømfra,mene6eretår,varderstadigikke sketnoget.revisorengadbareikketagesigafdet.hosskatfandtviudaf,atvigodtkantrække detfra,menkun3år?lbage,selvomfejlenhareksistereti15år.menvifikda50.000?lbage.så ski6edevirevisor?lenstatsautoriseret,menvifiksådanendårligbehandling.somomvivaret stortselskab,såmåhevi?lbage?ldengamle,selvomdetgårtrægt. DefølersignedprioriteretafrevisorerneJlfordelfordestørreselskaber isærafde statsautoriserede,ogdeføleratdeernødtjlat kendereglerselv. Hvilke'regler'og'procedurer'er'svære: Derermangebådemomsogafdragsregler,derersværeforgruppen.Deresindividuelle hovedproblemervarierere2er,hvilkenvirksomhed,detdrejersigom.nogleafreglerne veddeikke,atdegørforkert,ognogleafreglernevedde,atdermåskeernogetmed, mendeharikkenogenforventningerom,atdekangøredetheltrigjgt. Detersåsvært ogsåmedkørselsfradragogsådan.viharengulpladebilogbetaler momsafden,mendumåikkehængemigoppådet. EksemplerpåJngsomersvære:OmnogeterrepræsentaJonellerreklame;Hvordan beregnesfradragforstrømoghvilkenstrømkantrækkesfra;indregistreringaf køretøjer,gulpladebiler;hvilkemomssatserogpåhvad;forskelligesondringerimoms ogska?eregler.dererfradragformomsmenikkeskatiforholdjlprivatboligmed arbejdsværelsei;omkostningsfordelingprivat/virksomhed,momsvedhandelieuogi3. lande.jegkøberenposekaffeine?o,ognogetafkaffendrikkesvedkurser,noget drikkerdeansa?e,nogetdrikkes,nårviholderrepræsentajon,ognogetdrikkesaf kunderne.derer4forskelligemomsogfradragsreglerfordenposekaffe. Hvilket'regnskabsprogram'bruges: Gruppenbrugergenereltetregnskabsprogram,ogmangetagerdenkontoplan,som liggeriprogrammetallerede. Gennemførselafbogføringsproces GenerelthardennegruppefastesystemerogerkoncentreredeibogføringssituaJonen. Hvertenkeltbilagkørese2erenfastruJne.Deharordenimapperne.Mappemed betaltebilagogikkebetaltebilag.altsæ?esindimappermeddetsamme. Hvormegeterejerenogandreindeisystemet Ægtefællenharikkemegetstyrpåbogføringenellerregnskabsprogrammet.Detharikke denstoreinteresse,ogdererjllidjlatdenmedarbejdendeægtefællebogførersom denneskal. Derkanskefejlisystemet,nårandreivirksomhedenskalindoverbogføringen. EksempelvishvisenmedarbejderharkøbtnogleJngienbuJk,ellerdereren følgefakturajlnogetvareindlevering,såkræverdet,atdeandreansa?eivirksomheden spillerrigjgtindjlrujnerneogfårlagtdeherfakturaerindpåkontoret.deharo2e ikkesåstortfokuspåatsikresystemetomkringbogføring,fordidetikkeinteresserer. Hvemsæ?erkvalitetsniveauetifirmaetoghvorhøjerforventningenJlegenbogføring: Deterdenderbogfører,somselvsæ?erniveauetafbogføringskvaliteten.Hunvilgerne gøredetrigjgt,oggiverdetenindsats,menerikkesikkerpå,atdeterrigjgt Deterbl.a.sværtatfinderundti,hvilkenkontoJngskalkonterespå.Eks.Eretba?eri elektronikellerkontorarjklerellerensmåanskaffelse? Revisorenkendteikkereglerneomrepræsenta?ongodtnok.Jegkangodtse,atrevisoren skalindimangespidsfindigedetaljeromvoresvirksomhed,mendetkostedeossidsteåret kæmpebeløb.iårharjegtænkt,atjegskalkendereglernenediallehjørner. Revisorenerspecialiseretiområder.Deområder,deikkekendersåmegetJl,får virksomhederneikkerigjghjælpjl. Fig 1: An example of a typical persona description from The Danish Tax Authorities - Skat.dk. In this example the borders are color coded in order to heighten the perception of differences among the compilation of personas. Most persona descriptions are to be used for country specific projects, but international companies also use the method in projects that are aimed at an international audience and used by globally distributed design teams. In this paper we investigate the strategies applied when Danish companies develop personas for an international audience, the outcomes, and the perceived benefits and difficulties. Creating personas for an international audience is not well described in the literature. Putnam et. al. [10] describes two cases of conveying data for personas from Kyrgyzstan and the Andhra Pradesh region of India and the strategies they employed for the persona descriptions that were to be used by designers, developers, and other stakeholders not from these regions. One of the strategies was to use scenarios in the persona descriptions to convey cultural and lifestyle differences. Snyder et. al. [11] describe a case where they discussed three approaches to integrating cultural differences into persona descriptions: 1) A separate persona for each culture and for each task. 2) U.S. based persona descriptions, each including sections with cultural differences. 3) One persona from each country visited, with the cultural differences as part of the descriptions. In this case the team realized that there were

3 few cultural differences. They ended up with persona descriptions from several countries as a reminder to the team that the product is used in different countries and cultures. Finally we identified a case description by Windows International Program Manager s team in Pruitt and Adlin [9] where the team identified personas for each ethnographic region and used a scoring on how different these were on selected parameters from the US personas. The team then defined the differences in the persona descriptions in accordance to US. 2 The study This paper reports from a qualitative study with 28 participants from 13 Danish companies that are experiences in using the persona method. Their experiences range from 6 month to more than 10 years. The study took place from October 2012 to January The study focuses on the companies use of the persona method. The interviews are analyzed for statements on cross-cultural issues such as international personas that cover several nationalities and the use of the method in globally distributed design teams. 2.1 Finding the companies In order to find the companies that have experience in using personas we used different online channels such as: personas.dk, Infinit.dk and Linkedin groups such as User Centric Network, Service Design in Denmark, and Sigchi.dk, we advertised for companies in two news letters respectively from Infinit and Sigchi.dk, and used word of mouth. To broaden the perspective and get companies outside of our own network companies were found by search on keywords such as: personas and usability. The intention was to cover public and private institutions, as well as large, middlesized and small companies. In the end we did interviews at public institutions: Danish Broadcast, The Royal Danish Library, The Danish Tax Authorities, Aarhus Libraries. Large private companies: Danske Bank, Microsoft Solutions, Safecom, and Widex. Middle sized private companies: Mjølner Informatics, AdviceDigital. And small private companies: Centre for Digital Pedagogy, Value-Creating Construction, and The Food Culture Zone. 2.2 Method of analysis The participants were asked to describe their processes of work: how they collect and use data, and how they design and use the personas. In line with Kvale s [12] advice to start the analysis already when interviewing we began identifying the recurring issues of working with personas in a global setting already in the interview situations. Furthermore we recorded the interviews in the audio transcription tool F4 and while listening to the interviews, passages focusing on

4 use of personas in an international or global perspective, were identified through the method of condensation [12]. The condensed transcripts have been analyzed, first for statements on use and use situations, secondly for statements on global issues. Then the statements were mapped into categories, in order to identify which benefits, challenges, and problems the companies face when using personas within an international setting. Moreover which strategies they use to overcome the challenges. As this study is part of a larger project about the use of personas in general, it has been possible in all phases of the analysis to compare the national and international perspective thus to identify the additional problems and benefits of the method when companies face an international user group. 3 Findings 3.1 The value of personas In general the benefits of using personas for design are viewed from a strategic level and with a production perspective. C11: "We are still quite technically oriented and quite nerdy when we develop things. And now it's the customer's needs that are described first. I'm not saying this happens in all the cases, but it is a step towards it. This is totally different from what we did before. And personas has helped to understand what kind of needs it is you have to cover. On a strategic level the benefits are: It provides guidance in the development process as it enables a focus on user needs instead of project participants likings. The focus on user needs improves the definition of the project. In the decision making process the scenarios creates a clear understanding of what the users need and what goals the company wants to achieve. In the discussions the project participants implicit understandings becomes explicit. A participant from IT consultancy mentions that they use the method to confront their clients with their lack of visions. From a production perspective the benefits are: When working agile it helps prioritizing user stories 1. The method creates an understanding of how the product creates value for the endusers. The personas are used to create use cases and scenarios. 1 User stories are short descriptions of functionalities [13].

5 3.2 The value of persona in an international perspective The benefits of the method are perceived as being even bigger in the companies with a global audience and globally distributed project teams. The perceived values of the persona method are several. One benefit of the method mentioned by all participants is its ability to create a common language and a shared understanding of who the users are. C12: One thing is for sure, it has provided a common language. It might sound a bit like a cliché, but it really is a common language. I get quite warm at heart when you sit in a meeting where you hardly know anybody, and then somebody says: "Well, would Alex think like this?" Then we all know whom we're talking about, we know the audience, and whom we address - just because of the name. It is a common language and I think it is enormously important this goes across our department and reaches out to our subsidiary companies." For large corporations the benefits are twofold: a shared language to discuss and talk about users that are nationally and culturally diverse, and a shared understanding across departments and national borders. 3.3 Data The participants from companies that have an international audience describe it as especially challenging to get enough data and to know when there is enough data. They try to solve this by collecting data from different parts of the world, but none of the participants have data from all of the markets they address. Thus the major challenges become to get enough data, to get the right data, and to know when there is enough data to cover all the important aspects. In particular it is mentioned that there is a difference making personas for a Western context and an Asian. Data on Asian users are hard to come by as this knowledge is not easy accessible and it is expensive to get data from countries were the Danish companies do not have any offices. Furthermore, from a Danish perspective, it is experienced that the cultural differences between the Danish and the Asian users are larger than those between Danish and European users. This in common makes it difficult to develop personas for Asian users. 3.4 Persona descriptions The companies who have users from different countries experience it as especially challenging to create persona descriptions. They often look at specific national differences that are connected to: IT knowledge and use, Internet access, Language skills,

6 Level of education, Different levels of autonomy in the companies and how management is distributed. 3.5 Strategies for the descriptions There are mainly two strategies to address the challenges of a global target group: One strategy is to develop persona descriptions that represent users from different countries (e.g. one Finnish, one Polish, etc.), sometimes with the additional information that some personas may be more prevalent in some regions than in others. Another strategy is to have descriptions that are so general that they can fit a wide variety of countries. Finally some companies try to combine the two strategies, by dividing the persona descriptions into an overall part and a part that singles out national differences. In the descriptions the global perspective can be observed in both naming and the connected images. C8: "She is from Frankfurt, one is from Poland and one is from Norway. [...] We have just said to ourselves in order to create a broad representation of users and contacts we must have some personas from around the world. Whereupon we asked the question to our reference group: "Do we need personas from around the world?" They certainly thought so. They said it makes good sense as we sell worldwide. [...] It is not randomly selected countries, they are chosen to represent several countries." 3.6 Strategies for naming Names are internationalized to cover a broad international group. There seems to be a common understanding that if the name is English; such as Anna, Elizabeth, or Robert, it can refer to any culture or nationality, regardless of an Eastern or Western context. When using the strategy of heightening the national awareness the personas are given specific national names, in order for the reader to deduce the nationality from the name, e.g. a concrete Finnish name such as Pekka. 3.7 Strategies for images As with the names the images that accompany the persona description follow the strategies either to point to a specific nationality or to suppress identification of a specific nationality. For the first strategy the photos represent different types, e.g. Asians, Africans, and Europeans. In order to suppress national characteristics the persona illustrations are typically of Western appearance, or they are intentionally blurred or drawings with no national and typological characteristics. One company chose to not have illustrations at all. According to the participants the company had discussed and agreed upon that a photo of a person from a specific country would hinder empathy and create a distance to the persona, if the project member were not from the same country. The same company had interestingly

7 enough decided to create personas where the name and the description had specific national characteristics. They did however not consider that a text would hinder empathy in the way that a photo will. 3.8 Lack of experience Based on internal considerations and discussions each company develops their own strategy, but does not have any research on if and why the strategy works. They are aware of the fact that they lack evidence of the usefulness of the applied strategy both from company cases and research. 4 Conclusion There is no doubt that companies with diverse international customers and companies with globally distributed teams perceive the use of personas as beneficial. The experienced benefits are larger than when the companies operate solely in a national context. The benefits are two-fold: as a common point of reference for the many different departments and as a common understanding of the diverse user groups. For the last mentioned benefit the method furthermore prevents project participants to use own local experiences on the international audience. In line with the sparse literature we saw several strategies applied in the descriptions 1) to create descriptions that could fit all nationalities (read: Western cultures) 2) to create country specific descriptions, 3) to create descriptions that fit all nationalities, but with additional culture specific information. Even though the companies perceive personas for an international audience as beneficial, the described strategies hold difficulties. The strategy to create descriptions that fit all might result in superficial descriptions, this both because of sparse knowledge of all international user groups and the attempt to converse the diversity in the user groups. When coupling nationality with persona description the risk is that the focus on nationality might not be comprehensive and the differences among the personas are perceived as national, even though the differences might lie elsewhere. For the strategy of creating descriptions that fit all, but with additional culture specific information, the descriptions run the risk of being very long and confusing. We found that there are great benefits of the persona method, but the understanding of the different strategies applied still needs to be investigated further. The sparse literature on cross-cultural personas is of no help, it deals with communication of different national user groups to designers that might be distant from the end-users, but none includes distributed design teams in the studies. Proctor et. al. [14] propose to look into the cross-cultural decision-making processes in the phases of design, adoption, use, and support. In line with this and to support the companies we need to further investigate: how data can be efficiently gathered and analyzed for cross-cultural personas and we need to look at how they are perceived and used in

8 globally distributed teams. Finally we need to develop different methods to describe international personas. Acknowledgement We wish to thank Infinit for supporting the research. References 1. Nielsen, L.: Personas - User Focused Design. Human-Computer Interaction. Springer (2012) 2. Nielsen, L.: Engaging Personas and Narrative Scenarios. Vol. 17, PhD Series. Copenhagen: Samfundslitteratur (2004) 3. Long, F.: Real or Imaginary - the Effect of Using Personas in Product Design. In IES Conference, Dublin: Irish Ergonomics Review (2009) 4. Cooper, A.: The Inmates Are Running the Asylum. Indianapolis: SAMS (1999) 5. Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D.: About Face 3.0: The Essentials of Interaction Design. Wiley (2007) 6. Pruitt, J., Grudin, J.: Personas: Practice and Theory. (2003) 7. Ma, J., LeRouge, C.: Introducing User Profiles and Personas into Information Systems Development. In AMCIS 2007, paper 237 (2007) 8. Miaskiewicza, T., Kozarb, K. A.: Personas and User-centered Design: How Can Personas Benefit Product Design Processes? In Design Studies 32, no. 5 (September) pp (2011) 9. Pruitt, J., Adlin, T.: The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design. Morgan Kaufmann, San Francisco (2006) 10. Putnam, C., Kolko, B., Wood, S.: Communicating About Users in ICTD: Leveraging HCI Personas. In The Fifth International Conference on Information and Communication Technologies and Development, pp , New York, NY, USA: ACM, (2012) 11. Snyder, M., Sampanes, A., White, B., Rampoldi-Hnilo, L.: Personas on the Move: Making Personas for Today s Mobile Workforce. In Design, User Experience, and Usability. Theory, Methods, Tools and Practice. In Marcus, A.: Lecture Notes in Computer Science, pp Springer, Heidelberg, (2011) 12. Kvale, S.: InterView. København: Hans Reitzel (1997) 13. Schwaber, K., Beedle, M.: Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. (2005) 14. Proctor, R. W., Nof S. Y., Yih Y., Balasubramanian P., Busemeyer J. R., Carayon P., Chiu C., et al.: Understanding and Improving Cross-Cultural Decision Making in Design and Use of Digital Media: A Research Agenda. In International Journal of Human-Computer Interaction 27 (2) (January 14) pp (2011)

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Food Secrets of the Superbrands, BBC Knowledge, 17.01 2013, 52 min. Engelsk tale.

Food Secrets of the Superbrands, BBC Knowledge, 17.01 2013, 52 min. Engelsk tale. Tema: Food and superbrands Fag: Engelsk Målgruppe: Overbygningen 8. 10. klasse / Gymnasiale uddannelser, BBC Knowledge, 17.01 2013, 52 min. Engelsk tale. går tæt på nogle verdenskendte superbrands: Coca

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere