Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel"

Transkript

1 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Afleveret til Ida Mitchel, Lærer HIH. Udarbejdet af: Jesper Pedersen, Business Development Engineer, Handels og ingeniørerhøjskole Herning. Studie Nr Underskrift: Jesper Pedersen Herning den 22 dec. 2004

2 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Indledning: Jeg har valgt en tilgang til spørgsmålet, som tager udgangspunkt i en analyse lavet af dansk industri. Denne er blevet suppleret med informationer fra andre analyser af virksomheders tilgang til e- business og e-handel. Det er vigtig for forståelsen, at kende forskel mellem e-handel og e-business. I dette tilfælde skal e-handel forståes som webshops, mens e-business bruges om IT systemer som skaber mere værdi, og ikke kun afgrænser sig til handel over Internettet. Som afslutning er der taget et eksempel fra virkeligheder omkring mindre virksomheders muligheder for brug af e-business. Spørgsmål: Forklar hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e- Handel. Afgrænsning: Jeg har valgt at angribe spørgsmålet, ved at beskrive de danske virksomheders nuværende holdning til e-handel. Min forståelse af e-handel, er i dette sammehæng blevet perspektiveteret til at omfatte alt omkring e-business, specielt med vægt på de firmaer, som ikke ønsker, eller i småt omfang benyttet IT i daglig dagen. Aktikel: Artikel til Industritidende af chefkonsulent John Sarborg Pedersen, og Cand. IT Lars Ørum Andersen, ITEK. ITEK er dansk Industris IT organations, som kæmper for at udbrede viden om IT til sine medlems virksomheder, og generelt deltage i den politiske diskussion omkring Danmarks udnyttelse af IT. Artiklen er skrevet den 4. April Referat Jeg har valgt at opdele referatet i et meget kort resume, samt et mere fyldstgørende refarat af aktiklen. Resume: - Det er de små og mellem store virksomheder, der er tilbageholdene, med brug af e-business % af de danske virksomheder, benytte ingen eller i begrænset omfang e-business. - Kun ca. 10 % af de danske firmaer, udnyttet e-business i fuld omfang, med fuldintegration mellem de forskellige forrentningsgange. - Dansk Industri har lavet en undersøgelse, som viser at 37 % af dens medlemmer mener at IT har stor betydning for konkurrence evnen, mens 52 % mener at IT i nogle grad er betydende for konkurrenceevnen. De sidste 11 %, mener ikke at IT har nogle betydning for deres konkurrenceevne. - Barrierer for e-business, Et ønske om kontrolleret vækst, Manglende kapital, Mangle på kompetence, Mangle på strategisk afklarethed, ledelse erfaring, mangle risikovillighed. - Fremtiden ligger i øget integration mellem de forskellige forretnings led, og samarbejdspartnerne.

3 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Referat: Artikel fortæller at der er fuld gang i den danske omstilling til e-business, og at det i 2003 blev omsat for 226 mia. kr. ved handel over Internettet. Det er hovedsalig de store firmaer som fører an, mens mange små og mellem store firmaer er mere tilbageholdene med at springe på e-business bølgen. Artiklen slå fast, at der de sidste par år er sket et skred i opfattelsen af e-business, hvor e-business før blev sat lig e-handel på Internettet, er der i dag øget fokus på andre forretningsgang end downstream aktiviteterne mod forbrugerne. Ifølge en undersøgelse lavet af PLS Rambøll og ITEK 1, viser erfaringen, at det er de firmaer som kombinerer indførelsen af nye IT systemer, med ændringer i organisationen og forretningsgangen, som oplever den største gevinst. I undersøgelsen deltager virksomheder. Disse inddeles i kategorier efter deres brug af IT. Uden for løbet Bagtroppen Hovedfeltet Udbryder gruppen - Har ingen adgang - Har adgang til - Har typisk web site til Internettet. Internettet som visit kort. - Har person til mail kommunikation. - Ingen automatisering - Kommunikation digtalt med kunder/samarbejdspart ner. - Systematisk kommunikation med leverandører, kunder og samarbejdspartner. - Høj grad af automatisering. - Ingen intergration Med back end systemer. - Har varekatalog, priser, billeder som service på web. - En del videns deling, Intranet. - Mulighed for individualisering. - Høj integration med back end-systemer. - Lav integration med back end-systemer. 18 % 22 % 50 % 10 % Fig 1. Tabel over de danske virksomheders IT brug. Artiklen fremhæver de barrierer, der er for e-business kan bliver en succes i MMV er 2. Et ønske om begrænset kontrolleret vækst, f. eks. Hvor virksomhederne befinder sig i en konsolideringsfase og derfor ønsker en stram kontrolleret udvikling. Manglende kapital er en grund, som mange virksomheder fremhæver. Mange virksomheder vurderer at omkostningerne ved e-løsninger er meget store. Mangle på kvalificeret medarbejdere. Manglende strategisk afklaring, dvs. en manglende ledelsesmæsig afklaring Manglende risikovillighed i fordindelse med e-business projekter. 1 Kortlægning af e-business Danmark 2002 Fokus på vinder profiler og barrierer, PLS Pambøll, okt Mindre og mellemstore firmaer.

4 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Til disse barrierer kommer, at mange firmaer også har betænkninger ved forbrugernes tilbageholdende købsadfærd, og manglende tillid til handle over Internettet. Ikke desto mindre er det ITEK erfaring, at selv om fordelene og gevindsten er størst for de store firmaer, kan de mindre firmaer opnå betydende besparelse i forretningsgangen ved at indføre e- business. Dette kræver dog er e-business bliver forankret i hele firmaet samt i firmaets strategi. ITEK finder at der i fremtiden vil opstår et markedet for speciale tilpasset Back-end integration systemer, CRM, SCM, e-læring samt ERP systemer, som passer til MMV ers specielle behov, og som i nogle grad ikke lider af indgangsbarriererne, som høje etablerings omkostninger, samt utydelige gevinster for firmaerne. Diskussions De danske virksomheder har i stadig stigende grad fået øjnene op for Internettet som medie, der også skal betragtes som en kommunikationskanal. Dette hænger i høj grad sammen med at Danmark op gennem de sidste par år har fået styr på infrastrukturen, hvilket muliggør at 100 % 3 af alle dansker, i dag har mulighed for at komme på Internettet. Efter at de danske virksomheder har opdaget muligheden for e-handel, er der gennem de sidste par år, blevet praksis at firmaer har et web-visit kort. Som det fremgår artiklen fra ITEK, har 50 % af de danske virksomheder denne løsning, hvor virksomheden er til stede på Internettet, samt bruger Internettet til at kommunikerer med kunder og leverandører gennem . Blandt de danske virksomheder har 26 % 4 modtaget ordre gennem deres hjemmeside i Kigger man nærmere på denne handel, er det tydeligt at det er handel B2B som præger virksomheders tilgang til Internet handlen. Op i mod 78 % 5 af handelen over Internettet ske B2B, og specielt Engrosvirksomhederne har taget e-handel til sig. Dog er det stadig hver at bemærker, at det kun er 10 % af de danske virksomheder, som har taget springet helt, og lavet integration mellem deres hjemmeside, og deres ERP system. Dette gør, at den forventede besparelse ikke bliver så stor som forventet, da teknologien ikke udnyttes til fulde. Dette skaber konflikt med virksomhedernes forventninger til e-business og netop forventninger til besparelser, hovedårsagen til at virksomheder vælger at udvikle e-business løsninger. I en rapport lavet af i England i 2002, fremgår det at 33 % 6 af virksomhederne finder, at den største fordel ved e-business er reducering i omkostninger/øger effektivitet/ eller merfortjenelse. Mens 16 % 7 af virksomhederne finder at forbedret kommunikation med kunden er den vigtigste årsag til at udvikle e-business. I samme forbindelsen bemærke Dave Cheaffey, at det i mange tilfælde vil være et krav fra kunderne, at de kankontakte virksomhederne på hvilken som helst kommunikations platform. Såfrem kunderne ikke kan udnytte teknologien til at formidle handlen, eller informationer til virksomheder, vil dette blive opfattet som en barriere for samhandlen. De små og mellemstore virksomheder er dog heller ikke i tvivl om at IT og e-business i fremtiden vil få betydning for deres konkurrence evne. 89 % 8 af virksomhederne svarer at IT i 3 Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S. 16 fig Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S E-business and e-commerce management, Dave Chaffey. Fig E-business and e-commerce management, Dave Chaffey. Fig ITEK og Dansk industri undersøgelse i 2002, blandt medlems virksomheder.

5 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. fremtiden vil får afgørende betydning for konkurrenceevnen. Dette forudsætter dog at MMV er overvinder barriererne for e-business, og begynder at integrere e-business i deres strategi for fremtiden. Af undersøgelsen vurderes det, at de danske virksomheder, tros en langsom begyndelse, er ved at være e-business parate, og at den største hindring skal ses i de økonomiske aspekter. Derfor efterlyser dansk industri firmaer som vil udvikle software, og prisbillige løsninger, hvor integrationen mellem de enkelte forretningsgange kan integreres, sådan at virksomhederne oplever en besparelse, eller få åbnet nye handelskanaler, uden de store omkostninger, og uden at det kræver tilføjelse af nye kompetencer gennem ansættelse, med store udgifter til følge. I henhold til artiklen, har dansk industri, oplevet at leverandører og salgskanaler flyder mere og mere sammen, og at det er afgørende for MMV ers overlevelse, at de bliver bedre til at styrer aktiviteter udenfor for virksomheden, sådan at det er de firmaer som har mest styr på deres netværk, der er konkurrence dygtige i fremtiden. Dette forudsætte at de mindre virksomheder undersøger de muligheder der ligger i e-business, og vurderer i hvor høj grad, det enkelte firma kan drage fordele af en øget integration mellem de enkelte forretningsgange. Et praktisk eksempel på at mindre virksomheder kan drage fordele ved at tænke e-business i steden for e-handel, er regnskabsprogrammet SummaSummarum. (herefter kaldet summa) Programmet er baseret på frivilligt initiativ af Sten Hjelmstrand. Summa startede som et meget simple regnskabsprogram, med indeholder i dag en langtrækker muligheder for integration med andre systemer, i programmet ligger der mulighed for lager styring, og integration med e-handel, sådan at det styres fra Summa. Det sidste offentliggjorte udvidelse af programmet er et modul til elektronisk handel med det offentlige, som per. 1 feb. 2005, ikke modtager papir fakturer. I fremtiden til Summa, sammen med samarbejdspartnerne, arbejde på at integrere e-handel mere i programmet, sådan at programet indeholder en art af content management system (CMS) der muliggør opbygning af simple webshop gennem programmet, og uden at bruger skal have den store IT viden 9. Summa er ikke et fuldt ERP system, men giver mange af de samme muligheder, og betragtes prisen for en sådan løsning, er det værd at bemærke at hele systemet kan laves for under kr. hvilket er op imod en 1/10 af hvad de kendte ERP systemer tager som en løsning med samme muligheder. Det er dog tiltag som summa, der kan vise de mindre virksomheder mulighederne i e-business, og åbne op for øget integration mellem de enkelte forretningsgange. Citat: If you are not in e-business, you are not in business at all Dave Chaffey. 9 Udvikles i samarbejde med e-nation v/ Stefan Uldum Grinsted

6 Artikel til Industritidende af chefkonsulent John Sarborg Pedersen og Cand. IT Lars Ørum Andersen, ITEK E-business - en stille revolution Der er fuld fart på virksomhedernes omstilling til e-business. Danske virksomheder omsatte i 2001 for ca. 226 mia. kr. over internettet. Mens aviserne for blot 2-3 år siden var fulde af overskrifter om e- business, så optager emnet dog mindre spalteplads i dag. Omstillingen foregår med andre ord i det stille, og først og fremmest blandt de store virksomheder. De mindre og mellemstore virksomheder er umiddelbart mere tilbageholdende, men der hersker stigende vilje og parathed blandt denne gruppe til at lade IT udgøre en større del af deres forretningsstrategier i fremtiden. Fra e-handel til e-business Begrebet e-handel var centralt i hele dot.com-æraen, og har fortsat - trods manglende evne til at trække nye avisoverskrifter - stigende betydning for mange virksomheder. Danske virksomheders omsætning over internettet beløb sig i 2001 til omkring 226 mia. kr., hvilket er en stigning på 52 pct. i forhold til Det viser en undersøgelse gennemført af PLS Rambøll for bl.a. ITEK og Dansk Industri. 1 Tilsvarende viser de nyeste tal fra PBS, at antallet af danske internetbetalinger med dankort og internationale betalingskort er femdoblet til over 1,1 mio. transaktioner pr. kvartal fra første kvartal 1999 til 4. kvartal år Der er med andre ord ikke tvivl om at der er gang i dansk e-handel. Begrebet "e-handel" rummer dog langt fra alle de væsentlige gevinster, som virksomhederne opnår ved at bruge internettet. Det er vigtigere at fokusere på "e-business". E-business-begrebet dækker langt bredere end e-handel, og har langt større betydning for danske industri- og servicevirksomheder. At handle over internettet er interessant for mange virksomheder, men for endnu flere virksomheder er det ikke den elektroniske pengetransaktion der er det vigtigste, men derimod om internettet udnyttes fuldt ud forretningsmæssigt, hvilket er kernen i e-business. Formålet kan f.eks. være at effektivisere og forbedre virksomhedernes interne og eksterne forretningsgange, skabe kundeloyalitet eller at øge informations- og vidensniveauet i virksomhederne ved hjælp af internetteknologier. For nogle virksomheder betyder det en gennemgribende forandring af virksomhedens strategi, organisation og samspil med leverandører og kunder. For andre er forandringen mindre markant, f.eks. en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort på virksomhedens web. Al erfaring viser dog, at de største gevinster ved e-business opstår, når virksomhederne kombinerer indførslen af nye IT-systemer med ændrede forretningsgange og organisation. Kun få virksomheder er med i førerfeltet Men, hvor langt er virksomhederne så i deres omstilling til e-business? Det har ITEK forsøgt at få klarhed over via PLS Rambøll-undersøgelsen. 1 Kortlægning af E-business Danmark Kortlægning: Fokus på vinderprofiler og barrierer, PLS Rambøll, Oktober 2002

7 Undersøgelsen viser, at kun en mindre andel af de danske virksomheder - omkring 10 procent - er langt i deres omstilling til e-business. Dette kan illustreres med billedsprog fra cykelsporten ved at sige, at der findes en udbrydergruppe på 10 procent af de danske virksomheder inden for e-business. Figur 1: E-business Danmark 2002 I alt virksomheder 18% UDEN FOR LØBET Ikke på nettet 22% BAGTROPPEN 1. generation: Ustruktureret internetkommunikation 50% HOVEDFELTET 2. generation: Struktureret internetkommunikation 10% UDBRYDERNE 3. generation: Standardiseret kommunikation, fx EDI og XML Har ingen adgang til internettet virksomheder Har adgang til internettet, men virksomheden har intet web site Har person-til-mail kommunikation Ingen automatisering Ingen integration med back end-systemer virksomheder Har typisk web site som elektronisk visitkort Kommunikerer digitalt med kunder/samarbejdspartnere Har varekatalog/produktdata, priser, billeder som service på web site En del har videndeling (intranet, men langt fra alle) Lav integration med back endsystemer Systematisk kommunikation med leverandører, kunder og samarbejdspartnere Høj grad af automatisering Mulighed for individualisering Høj integration med back endsystemer virksomheder virksomheder Teknologisk kan udbrydergruppen karakteriseres ved høj grad af integration med back end-systemer og en standardiseret kommunikation på e-business-funktionsområderne (fx EDI og XML). Automatiseringsgraden er høj blandt virksomhederne, om end ikke fuldautomatiseret. Der sker en systematisk kommunikation med kunder, samarbejdspartnere og leverandører; centrale data fra denne kommunikation lagres i virksomhederne og stilles til rådighed for relevante medarbejdere og ansvarlige. Udbrydergruppen er efterfulgt af et jagtende hovedfelt, en bagtrop og nogle, der enten aldrig kom med, er stået af eller som står på spring til at stige på cyklen (igen), jf. ovenstående figur. 2 Hovedfeltet repræsenterer den gruppe af virksomheder, der har en struktureret internetkommunikation. Der er ganske vist lav integration med back end-systemer i virksomhederne, men de kommunikerer med kunder og samarbejdspartnere, blandt andet med udgangspunkt i produktdata, der er lagt på virksomhedens web site. Denne gruppe omfatter 50 pct. af virksomhederne.

8 Bagtroppen inden for e-business udgør 22 pct. og består af de virksomheder, der har adgang til nettet, men ikke har noget web site. De pågældende virksomheder har en ustruktureret internetkommunikation via . Der er typisk ingen automatisering og ingen integration med back end-systemer. Uden for løbet er der i alt 18 pct. af virksomhederne, der ikke har adgang til internettet. Hovedparten af disse angiver, at deres produkter/ydelser ikke egner sig til at blive solgt over nettet, dvs. for disse virksomheder er e-business i høj grad synonymt med e-handel. Danske virksomheder er således meget spredte m.h.t. anvendelse af e-businessløsninger. Anderledes forholder det sig imidlertid med deres opfattelse af, om e-business er vigtig. E-business vigtig for konkurrenceevnen En række undersøgelser gennemført af Dansk Industri i det forgange år blandt medlemsvirksomhederne viser, at langt de fleste virksomheder er klar over IT s betydning som afgørende værktøj til at forbedre konkurrenceevnen. Særlig interessant er resultaterne fra en undersøgelse gennemført i 2002 blandt de mindre og mellemstore virksomheder. Den viser, at knap 90 pct. af virksomhederne vurderer, at IT i høj grad eller i nogen grad har betydning for konkurrenceevnen. Betydningen af e-business varierer imidlertid indenfor de enkelte brancher. IT vejer tungt især inden for databehandlingsvirksomheder, kemisk industri, læderindustri samt papir- og grafisk industri, hvor specielt MMV erne understreger IT's afgørende betydning for konkurrenceevnen. I den anden ende vurderer over 20 pct. af MMV'erne inden for bygge- og anlægsvirksomheder, nærings- og nydelesmiddelindustrien, transport- og træindustrien, at IT ikke har nogen selvstændig betydning for konkurrenceevnen. Figur 1.

9 E-businessparathed blandt MMV'er Det vigtigste at fastholde i denne sammenhæng er, at det ikke bare er de store virksomheder der erkender og vurderer IT som en aktiv konkurrenceparameter i fremtiden. Tendensen er i høj grad også at spore blandt de mindre og mellemstore virksomheder, hvilket umiddelbart ikke matcher deres generelle tøven med digitaliseringen. Samlet set kan de to tendenser dog tolkes som en udbredt parathed til i højere grad at udnytte internetteknologierne i deres forretningsgange for fremtiden. For at få et mere nuanceret billede af denne parathed er det dog nødvendigt at kende til de barrierer, der afholder disse virksomheder fra at starte på e-business. Barrierer for e-business Det er ITEK og Dansk Industris erfaring, at gevinsterne ved virksomhedernes omstilling til e-business kan være store. Ikke desto mindre viser tallene i denne artikel, at mange virksomheder ikke er særligt langt i deres omstilling til e-business. De største interne barrierer for at igangsætte e-businessløsninger er: Et ønske om begrænset kontrolleret vækst, f.eks. hvor virksomhederne befinder sig i en konsolideringsfase og derfor ønsker en stram kontrolleret udvikling. Manglende kapital er en grund, som mange virksomheder fremhæver. Mange virksomheder vurderer at omkostningerne ved e-løsninger er meget store Mangel på kvalificerede medarbejdere Manglende strategisk afklaring, dvs. en manglende ledelsesmæssig afklaring. Manglende risikovillighed i forbindelse med e-businessprojekter. Hertil kommer de eksterne barrierer, der omfatter forbrugernes stadig tilbageholdende købsadfærd og forholdsvis lave tillid til og tryghed ved at handle og kommunikere på nettet, samt markedets beskedne størrelse. Hidtil har det været de store virksomheder, der har opnået de største fordele og gevinster ved e- business. Det har derfor været mere oplagt for de store virksomheder at investere i nye e- businessløsninger. Ikke desto mindre er det vores erfaring, at selv mindre virksomheder kan opnå betydelige fordele ved e-business, hvis de valgte løsninger vel og mærke integreres og forankres i hele virksomhedens forretningsstrategi. Særligt den manglende risikovillighed og et begrænset økonomisk råderum er de barrierer, der oftest spænder ben for de mindre og mellemstore virksomheder. Nye vækstpotentialer for e-business bør findes hos MMV'erne Den nuværende markedsstruktur er karakteriseret af, at en større og større del af de enkelte virksomheders aktiviteter og værditilførsel er placeret uden for selve virksomheden hos en lang række samarbejdspartnere og leverandører. Dette medfører, at også konkurrencen bevæger sig fra at foregå mellem enkelte virksomheder til i højere grad at ligge mellem de forskellige forsyningsnetværk. Det er de virksomheder, som formår at effektivisere og udnytte deres netværk bedst, der bliver vinderne i fremtiden og ikke dem, der kan samle flest aktiviteter under samme tag.

10 I den forbindelse har e-business vist sig som et særdeles effektivt værkstøj, hvis muligheder og gevinster også bringes i øjenhøjde med de mindre og mellemstore virksomheder da den beskrevne konkurrencesituation i høj grad også virkelighed... Det er på den baggrund, at e-businessparatheden er begyndt at slå tydeligere igennem hos MMV'erne. De retter i højere grad blikket og de kommende IT-investeringskroner mod internetteknologier, der kan integrere og effektivisere viden- og informationsflow i forsyningsnetværk, frem for de mere traditionelle hjemmesideproduktioner. Med andre ord er der al mulig grund til at holde øjnene åbne for kommende vækstpotentialer indenfor Back-end integrationer, CRM, e-læring eller store samlede ERP-løsninger - målrettet og designet mod mindre og mellemstore virksomheder. Det afgørende er, at løsningerne ikke bare formår at imødekomme de mindre og mellemstore virksomheders særlige behov, men derudover sætter virksomhederne i stand til at overvinde de nævnte barrierer for e-business, hvor høje etableringsomkostninger og for utydelige gevinster og udnyttelsesmuligheder er de mest udtalte for MMV'erne. Det kan man opnå med en grundigere implementeringsfase, der sikrer bedre tilpassede og skræddersyede løsninger, hvor virksomhederne ikke betaler for mere end de har behov for og allerede fra starten af processen får synliggjort de umiddelbare gevinster ved en e-business-investering ved hjælp af udtalte strategier på ledelsesplan. Der er al mulig grund til at tro, at e-business ikke blot er kommet for at blive, men også repræsenterer en hastig udvikling med et stort potentiale for både danske og udenlandske virksomheder.

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere