Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel"

Transkript

1 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Afleveret til Ida Mitchel, Lærer HIH. Udarbejdet af: Jesper Pedersen, Business Development Engineer, Handels og ingeniørerhøjskole Herning. Studie Nr Underskrift: Jesper Pedersen Herning den 22 dec. 2004

2 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Indledning: Jeg har valgt en tilgang til spørgsmålet, som tager udgangspunkt i en analyse lavet af dansk industri. Denne er blevet suppleret med informationer fra andre analyser af virksomheders tilgang til e- business og e-handel. Det er vigtig for forståelsen, at kende forskel mellem e-handel og e-business. I dette tilfælde skal e-handel forståes som webshops, mens e-business bruges om IT systemer som skaber mere værdi, og ikke kun afgrænser sig til handel over Internettet. Som afslutning er der taget et eksempel fra virkeligheder omkring mindre virksomheders muligheder for brug af e-business. Spørgsmål: Forklar hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e- Handel. Afgrænsning: Jeg har valgt at angribe spørgsmålet, ved at beskrive de danske virksomheders nuværende holdning til e-handel. Min forståelse af e-handel, er i dette sammehæng blevet perspektiveteret til at omfatte alt omkring e-business, specielt med vægt på de firmaer, som ikke ønsker, eller i småt omfang benyttet IT i daglig dagen. Aktikel: Artikel til Industritidende af chefkonsulent John Sarborg Pedersen, og Cand. IT Lars Ørum Andersen, ITEK. ITEK er dansk Industris IT organations, som kæmper for at udbrede viden om IT til sine medlems virksomheder, og generelt deltage i den politiske diskussion omkring Danmarks udnyttelse af IT. Artiklen er skrevet den 4. April Referat Jeg har valgt at opdele referatet i et meget kort resume, samt et mere fyldstgørende refarat af aktiklen. Resume: - Det er de små og mellem store virksomheder, der er tilbageholdene, med brug af e-business % af de danske virksomheder, benytte ingen eller i begrænset omfang e-business. - Kun ca. 10 % af de danske firmaer, udnyttet e-business i fuld omfang, med fuldintegration mellem de forskellige forrentningsgange. - Dansk Industri har lavet en undersøgelse, som viser at 37 % af dens medlemmer mener at IT har stor betydning for konkurrence evnen, mens 52 % mener at IT i nogle grad er betydende for konkurrenceevnen. De sidste 11 %, mener ikke at IT har nogle betydning for deres konkurrenceevne. - Barrierer for e-business, Et ønske om kontrolleret vækst, Manglende kapital, Mangle på kompetence, Mangle på strategisk afklarethed, ledelse erfaring, mangle risikovillighed. - Fremtiden ligger i øget integration mellem de forskellige forretnings led, og samarbejdspartnerne.

3 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Referat: Artikel fortæller at der er fuld gang i den danske omstilling til e-business, og at det i 2003 blev omsat for 226 mia. kr. ved handel over Internettet. Det er hovedsalig de store firmaer som fører an, mens mange små og mellem store firmaer er mere tilbageholdene med at springe på e-business bølgen. Artiklen slå fast, at der de sidste par år er sket et skred i opfattelsen af e-business, hvor e-business før blev sat lig e-handel på Internettet, er der i dag øget fokus på andre forretningsgang end downstream aktiviteterne mod forbrugerne. Ifølge en undersøgelse lavet af PLS Rambøll og ITEK 1, viser erfaringen, at det er de firmaer som kombinerer indførelsen af nye IT systemer, med ændringer i organisationen og forretningsgangen, som oplever den største gevinst. I undersøgelsen deltager virksomheder. Disse inddeles i kategorier efter deres brug af IT. Uden for løbet Bagtroppen Hovedfeltet Udbryder gruppen - Har ingen adgang - Har adgang til - Har typisk web site til Internettet. Internettet som visit kort. - Har person til mail kommunikation. - Ingen automatisering - Kommunikation digtalt med kunder/samarbejdspart ner. - Systematisk kommunikation med leverandører, kunder og samarbejdspartner. - Høj grad af automatisering. - Ingen intergration Med back end systemer. - Har varekatalog, priser, billeder som service på web. - En del videns deling, Intranet. - Mulighed for individualisering. - Høj integration med back end-systemer. - Lav integration med back end-systemer. 18 % 22 % 50 % 10 % Fig 1. Tabel over de danske virksomheders IT brug. Artiklen fremhæver de barrierer, der er for e-business kan bliver en succes i MMV er 2. Et ønske om begrænset kontrolleret vækst, f. eks. Hvor virksomhederne befinder sig i en konsolideringsfase og derfor ønsker en stram kontrolleret udvikling. Manglende kapital er en grund, som mange virksomheder fremhæver. Mange virksomheder vurderer at omkostningerne ved e-løsninger er meget store. Mangle på kvalificeret medarbejdere. Manglende strategisk afklaring, dvs. en manglende ledelsesmæsig afklaring Manglende risikovillighed i fordindelse med e-business projekter. 1 Kortlægning af e-business Danmark 2002 Fokus på vinder profiler og barrierer, PLS Pambøll, okt Mindre og mellemstore firmaer.

4 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Til disse barrierer kommer, at mange firmaer også har betænkninger ved forbrugernes tilbageholdende købsadfærd, og manglende tillid til handle over Internettet. Ikke desto mindre er det ITEK erfaring, at selv om fordelene og gevindsten er størst for de store firmaer, kan de mindre firmaer opnå betydende besparelse i forretningsgangen ved at indføre e- business. Dette kræver dog er e-business bliver forankret i hele firmaet samt i firmaets strategi. ITEK finder at der i fremtiden vil opstår et markedet for speciale tilpasset Back-end integration systemer, CRM, SCM, e-læring samt ERP systemer, som passer til MMV ers specielle behov, og som i nogle grad ikke lider af indgangsbarriererne, som høje etablerings omkostninger, samt utydelige gevinster for firmaerne. Diskussions De danske virksomheder har i stadig stigende grad fået øjnene op for Internettet som medie, der også skal betragtes som en kommunikationskanal. Dette hænger i høj grad sammen med at Danmark op gennem de sidste par år har fået styr på infrastrukturen, hvilket muliggør at 100 % 3 af alle dansker, i dag har mulighed for at komme på Internettet. Efter at de danske virksomheder har opdaget muligheden for e-handel, er der gennem de sidste par år, blevet praksis at firmaer har et web-visit kort. Som det fremgår artiklen fra ITEK, har 50 % af de danske virksomheder denne løsning, hvor virksomheden er til stede på Internettet, samt bruger Internettet til at kommunikerer med kunder og leverandører gennem . Blandt de danske virksomheder har 26 % 4 modtaget ordre gennem deres hjemmeside i Kigger man nærmere på denne handel, er det tydeligt at det er handel B2B som præger virksomheders tilgang til Internet handlen. Op i mod 78 % 5 af handelen over Internettet ske B2B, og specielt Engrosvirksomhederne har taget e-handel til sig. Dog er det stadig hver at bemærker, at det kun er 10 % af de danske virksomheder, som har taget springet helt, og lavet integration mellem deres hjemmeside, og deres ERP system. Dette gør, at den forventede besparelse ikke bliver så stor som forventet, da teknologien ikke udnyttes til fulde. Dette skaber konflikt med virksomhedernes forventninger til e-business og netop forventninger til besparelser, hovedårsagen til at virksomheder vælger at udvikle e-business løsninger. I en rapport lavet af i England i 2002, fremgår det at 33 % 6 af virksomhederne finder, at den største fordel ved e-business er reducering i omkostninger/øger effektivitet/ eller merfortjenelse. Mens 16 % 7 af virksomhederne finder at forbedret kommunikation med kunden er den vigtigste årsag til at udvikle e-business. I samme forbindelsen bemærke Dave Cheaffey, at det i mange tilfælde vil være et krav fra kunderne, at de kankontakte virksomhederne på hvilken som helst kommunikations platform. Såfrem kunderne ikke kan udnytte teknologien til at formidle handlen, eller informationer til virksomheder, vil dette blive opfattet som en barriere for samhandlen. De små og mellemstore virksomheder er dog heller ikke i tvivl om at IT og e-business i fremtiden vil få betydning for deres konkurrence evne. 89 % 8 af virksomhederne svarer at IT i 3 Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S. 16 fig Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S Informationssamfundet Danmark, IT status 2003, Dansk statistik, Lavet for ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling. S E-business and e-commerce management, Dave Chaffey. Fig E-business and e-commerce management, Dave Chaffey. Fig ITEK og Dansk industri undersøgelse i 2002, blandt medlems virksomheder.

5 Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. fremtiden vil får afgørende betydning for konkurrenceevnen. Dette forudsætter dog at MMV er overvinder barriererne for e-business, og begynder at integrere e-business i deres strategi for fremtiden. Af undersøgelsen vurderes det, at de danske virksomheder, tros en langsom begyndelse, er ved at være e-business parate, og at den største hindring skal ses i de økonomiske aspekter. Derfor efterlyser dansk industri firmaer som vil udvikle software, og prisbillige løsninger, hvor integrationen mellem de enkelte forretningsgange kan integreres, sådan at virksomhederne oplever en besparelse, eller få åbnet nye handelskanaler, uden de store omkostninger, og uden at det kræver tilføjelse af nye kompetencer gennem ansættelse, med store udgifter til følge. I henhold til artiklen, har dansk industri, oplevet at leverandører og salgskanaler flyder mere og mere sammen, og at det er afgørende for MMV ers overlevelse, at de bliver bedre til at styrer aktiviteter udenfor for virksomheden, sådan at det er de firmaer som har mest styr på deres netværk, der er konkurrence dygtige i fremtiden. Dette forudsætte at de mindre virksomheder undersøger de muligheder der ligger i e-business, og vurderer i hvor høj grad, det enkelte firma kan drage fordele af en øget integration mellem de enkelte forretningsgange. Et praktisk eksempel på at mindre virksomheder kan drage fordele ved at tænke e-business i steden for e-handel, er regnskabsprogrammet SummaSummarum. (herefter kaldet summa) Programmet er baseret på frivilligt initiativ af Sten Hjelmstrand. Summa startede som et meget simple regnskabsprogram, med indeholder i dag en langtrækker muligheder for integration med andre systemer, i programmet ligger der mulighed for lager styring, og integration med e-handel, sådan at det styres fra Summa. Det sidste offentliggjorte udvidelse af programmet er et modul til elektronisk handel med det offentlige, som per. 1 feb. 2005, ikke modtager papir fakturer. I fremtiden til Summa, sammen med samarbejdspartnerne, arbejde på at integrere e-handel mere i programmet, sådan at programet indeholder en art af content management system (CMS) der muliggør opbygning af simple webshop gennem programmet, og uden at bruger skal have den store IT viden 9. Summa er ikke et fuldt ERP system, men giver mange af de samme muligheder, og betragtes prisen for en sådan løsning, er det værd at bemærke at hele systemet kan laves for under kr. hvilket er op imod en 1/10 af hvad de kendte ERP systemer tager som en løsning med samme muligheder. Det er dog tiltag som summa, der kan vise de mindre virksomheder mulighederne i e-business, og åbne op for øget integration mellem de enkelte forretningsgange. Citat: If you are not in e-business, you are not in business at all Dave Chaffey. 9 Udvikles i samarbejde med e-nation v/ Stefan Uldum Grinsted

6 Artikel til Industritidende af chefkonsulent John Sarborg Pedersen og Cand. IT Lars Ørum Andersen, ITEK E-business - en stille revolution Der er fuld fart på virksomhedernes omstilling til e-business. Danske virksomheder omsatte i 2001 for ca. 226 mia. kr. over internettet. Mens aviserne for blot 2-3 år siden var fulde af overskrifter om e- business, så optager emnet dog mindre spalteplads i dag. Omstillingen foregår med andre ord i det stille, og først og fremmest blandt de store virksomheder. De mindre og mellemstore virksomheder er umiddelbart mere tilbageholdende, men der hersker stigende vilje og parathed blandt denne gruppe til at lade IT udgøre en større del af deres forretningsstrategier i fremtiden. Fra e-handel til e-business Begrebet e-handel var centralt i hele dot.com-æraen, og har fortsat - trods manglende evne til at trække nye avisoverskrifter - stigende betydning for mange virksomheder. Danske virksomheders omsætning over internettet beløb sig i 2001 til omkring 226 mia. kr., hvilket er en stigning på 52 pct. i forhold til Det viser en undersøgelse gennemført af PLS Rambøll for bl.a. ITEK og Dansk Industri. 1 Tilsvarende viser de nyeste tal fra PBS, at antallet af danske internetbetalinger med dankort og internationale betalingskort er femdoblet til over 1,1 mio. transaktioner pr. kvartal fra første kvartal 1999 til 4. kvartal år Der er med andre ord ikke tvivl om at der er gang i dansk e-handel. Begrebet "e-handel" rummer dog langt fra alle de væsentlige gevinster, som virksomhederne opnår ved at bruge internettet. Det er vigtigere at fokusere på "e-business". E-business-begrebet dækker langt bredere end e-handel, og har langt større betydning for danske industri- og servicevirksomheder. At handle over internettet er interessant for mange virksomheder, men for endnu flere virksomheder er det ikke den elektroniske pengetransaktion der er det vigtigste, men derimod om internettet udnyttes fuldt ud forretningsmæssigt, hvilket er kernen i e-business. Formålet kan f.eks. være at effektivisere og forbedre virksomhedernes interne og eksterne forretningsgange, skabe kundeloyalitet eller at øge informations- og vidensniveauet i virksomhederne ved hjælp af internetteknologier. For nogle virksomheder betyder det en gennemgribende forandring af virksomhedens strategi, organisation og samspil med leverandører og kunder. For andre er forandringen mindre markant, f.eks. en supplerende markedsføringskanal i form af et elektronisk visitkort på virksomhedens web. Al erfaring viser dog, at de største gevinster ved e-business opstår, når virksomhederne kombinerer indførslen af nye IT-systemer med ændrede forretningsgange og organisation. Kun få virksomheder er med i førerfeltet Men, hvor langt er virksomhederne så i deres omstilling til e-business? Det har ITEK forsøgt at få klarhed over via PLS Rambøll-undersøgelsen. 1 Kortlægning af E-business Danmark Kortlægning: Fokus på vinderprofiler og barrierer, PLS Rambøll, Oktober 2002

7 Undersøgelsen viser, at kun en mindre andel af de danske virksomheder - omkring 10 procent - er langt i deres omstilling til e-business. Dette kan illustreres med billedsprog fra cykelsporten ved at sige, at der findes en udbrydergruppe på 10 procent af de danske virksomheder inden for e-business. Figur 1: E-business Danmark 2002 I alt virksomheder 18% UDEN FOR LØBET Ikke på nettet 22% BAGTROPPEN 1. generation: Ustruktureret internetkommunikation 50% HOVEDFELTET 2. generation: Struktureret internetkommunikation 10% UDBRYDERNE 3. generation: Standardiseret kommunikation, fx EDI og XML Har ingen adgang til internettet virksomheder Har adgang til internettet, men virksomheden har intet web site Har person-til-mail kommunikation Ingen automatisering Ingen integration med back end-systemer virksomheder Har typisk web site som elektronisk visitkort Kommunikerer digitalt med kunder/samarbejdspartnere Har varekatalog/produktdata, priser, billeder som service på web site En del har videndeling (intranet, men langt fra alle) Lav integration med back endsystemer Systematisk kommunikation med leverandører, kunder og samarbejdspartnere Høj grad af automatisering Mulighed for individualisering Høj integration med back endsystemer virksomheder virksomheder Teknologisk kan udbrydergruppen karakteriseres ved høj grad af integration med back end-systemer og en standardiseret kommunikation på e-business-funktionsområderne (fx EDI og XML). Automatiseringsgraden er høj blandt virksomhederne, om end ikke fuldautomatiseret. Der sker en systematisk kommunikation med kunder, samarbejdspartnere og leverandører; centrale data fra denne kommunikation lagres i virksomhederne og stilles til rådighed for relevante medarbejdere og ansvarlige. Udbrydergruppen er efterfulgt af et jagtende hovedfelt, en bagtrop og nogle, der enten aldrig kom med, er stået af eller som står på spring til at stige på cyklen (igen), jf. ovenstående figur. 2 Hovedfeltet repræsenterer den gruppe af virksomheder, der har en struktureret internetkommunikation. Der er ganske vist lav integration med back end-systemer i virksomhederne, men de kommunikerer med kunder og samarbejdspartnere, blandt andet med udgangspunkt i produktdata, der er lagt på virksomhedens web site. Denne gruppe omfatter 50 pct. af virksomhederne.

8 Bagtroppen inden for e-business udgør 22 pct. og består af de virksomheder, der har adgang til nettet, men ikke har noget web site. De pågældende virksomheder har en ustruktureret internetkommunikation via . Der er typisk ingen automatisering og ingen integration med back end-systemer. Uden for løbet er der i alt 18 pct. af virksomhederne, der ikke har adgang til internettet. Hovedparten af disse angiver, at deres produkter/ydelser ikke egner sig til at blive solgt over nettet, dvs. for disse virksomheder er e-business i høj grad synonymt med e-handel. Danske virksomheder er således meget spredte m.h.t. anvendelse af e-businessløsninger. Anderledes forholder det sig imidlertid med deres opfattelse af, om e-business er vigtig. E-business vigtig for konkurrenceevnen En række undersøgelser gennemført af Dansk Industri i det forgange år blandt medlemsvirksomhederne viser, at langt de fleste virksomheder er klar over IT s betydning som afgørende værktøj til at forbedre konkurrenceevnen. Særlig interessant er resultaterne fra en undersøgelse gennemført i 2002 blandt de mindre og mellemstore virksomheder. Den viser, at knap 90 pct. af virksomhederne vurderer, at IT i høj grad eller i nogen grad har betydning for konkurrenceevnen. Betydningen af e-business varierer imidlertid indenfor de enkelte brancher. IT vejer tungt især inden for databehandlingsvirksomheder, kemisk industri, læderindustri samt papir- og grafisk industri, hvor specielt MMV erne understreger IT's afgørende betydning for konkurrenceevnen. I den anden ende vurderer over 20 pct. af MMV'erne inden for bygge- og anlægsvirksomheder, nærings- og nydelesmiddelindustrien, transport- og træindustrien, at IT ikke har nogen selvstændig betydning for konkurrenceevnen. Figur 1.

9 E-businessparathed blandt MMV'er Det vigtigste at fastholde i denne sammenhæng er, at det ikke bare er de store virksomheder der erkender og vurderer IT som en aktiv konkurrenceparameter i fremtiden. Tendensen er i høj grad også at spore blandt de mindre og mellemstore virksomheder, hvilket umiddelbart ikke matcher deres generelle tøven med digitaliseringen. Samlet set kan de to tendenser dog tolkes som en udbredt parathed til i højere grad at udnytte internetteknologierne i deres forretningsgange for fremtiden. For at få et mere nuanceret billede af denne parathed er det dog nødvendigt at kende til de barrierer, der afholder disse virksomheder fra at starte på e-business. Barrierer for e-business Det er ITEK og Dansk Industris erfaring, at gevinsterne ved virksomhedernes omstilling til e-business kan være store. Ikke desto mindre viser tallene i denne artikel, at mange virksomheder ikke er særligt langt i deres omstilling til e-business. De største interne barrierer for at igangsætte e-businessløsninger er: Et ønske om begrænset kontrolleret vækst, f.eks. hvor virksomhederne befinder sig i en konsolideringsfase og derfor ønsker en stram kontrolleret udvikling. Manglende kapital er en grund, som mange virksomheder fremhæver. Mange virksomheder vurderer at omkostningerne ved e-løsninger er meget store Mangel på kvalificerede medarbejdere Manglende strategisk afklaring, dvs. en manglende ledelsesmæssig afklaring. Manglende risikovillighed i forbindelse med e-businessprojekter. Hertil kommer de eksterne barrierer, der omfatter forbrugernes stadig tilbageholdende købsadfærd og forholdsvis lave tillid til og tryghed ved at handle og kommunikere på nettet, samt markedets beskedne størrelse. Hidtil har det været de store virksomheder, der har opnået de største fordele og gevinster ved e- business. Det har derfor været mere oplagt for de store virksomheder at investere i nye e- businessløsninger. Ikke desto mindre er det vores erfaring, at selv mindre virksomheder kan opnå betydelige fordele ved e-business, hvis de valgte løsninger vel og mærke integreres og forankres i hele virksomhedens forretningsstrategi. Særligt den manglende risikovillighed og et begrænset økonomisk råderum er de barrierer, der oftest spænder ben for de mindre og mellemstore virksomheder. Nye vækstpotentialer for e-business bør findes hos MMV'erne Den nuværende markedsstruktur er karakteriseret af, at en større og større del af de enkelte virksomheders aktiviteter og værditilførsel er placeret uden for selve virksomheden hos en lang række samarbejdspartnere og leverandører. Dette medfører, at også konkurrencen bevæger sig fra at foregå mellem enkelte virksomheder til i højere grad at ligge mellem de forskellige forsyningsnetværk. Det er de virksomheder, som formår at effektivisere og udnytte deres netværk bedst, der bliver vinderne i fremtiden og ikke dem, der kan samle flest aktiviteter under samme tag.

10 I den forbindelse har e-business vist sig som et særdeles effektivt værkstøj, hvis muligheder og gevinster også bringes i øjenhøjde med de mindre og mellemstore virksomheder da den beskrevne konkurrencesituation i høj grad også virkelighed... Det er på den baggrund, at e-businessparatheden er begyndt at slå tydeligere igennem hos MMV'erne. De retter i højere grad blikket og de kommende IT-investeringskroner mod internetteknologier, der kan integrere og effektivisere viden- og informationsflow i forsyningsnetværk, frem for de mere traditionelle hjemmesideproduktioner. Med andre ord er der al mulig grund til at holde øjnene åbne for kommende vækstpotentialer indenfor Back-end integrationer, CRM, e-læring eller store samlede ERP-løsninger - målrettet og designet mod mindre og mellemstore virksomheder. Det afgørende er, at løsningerne ikke bare formår at imødekomme de mindre og mellemstore virksomheders særlige behov, men derudover sætter virksomhederne i stand til at overvinde de nævnte barrierer for e-business, hvor høje etableringsomkostninger og for utydelige gevinster og udnyttelsesmuligheder er de mest udtalte for MMV'erne. Det kan man opnå med en grundigere implementeringsfase, der sikrer bedre tilpassede og skræddersyede løsninger, hvor virksomhederne ikke betaler for mere end de har behov for og allerede fra starten af processen får synliggjort de umiddelbare gevinster ved en e-business-investering ved hjælp af udtalte strategier på ledelsesplan. Der er al mulig grund til at tro, at e-business ikke blot er kommet for at blive, men også repræsenterer en hastig udvikling med et stort potentiale for både danske og udenlandske virksomheder.

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder

E-business Norden.com 2003. Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder E-business Norden.com 2003 Strategier og udbredelse af e-business i nordiske virksomheder E-business Norden.com 2003 4. årgang, 1. oplag PLS RAMBØLL Management A/S ISBN 87-89227-30-1 Tryk: Schultz Grafisk,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere