vækst INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen Af Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent 1) Ansøgningsfristen for overdragelse er 21. april Ansøgningerne, om det vi stadig i daglig tale kalder hektarstøtte, er i fuld gang. I år er støtten omdøbt og opdelt til grundbetaling og betaling for de grønne krav. Ansøgningsfristen er 21. april 2015, men vi opfordrer dig til at få overdraget betalingsrettigheder ved eventuelle nye eller forlængede forpagtningsaftaler og indsendt Fællesskemaet snarest muligt, hvis vi skal hjælpe dig. For din skyld, for at det er på plads inden forårsarbejdet i marken for vores skyld, fordi vi ikke har tid til alle i april. 2) Arealet på kortet skal overføres til markplanen I 2015 er det areal, der skal søges på, det areal, der er indtegnet på kortet. Derfor skal arealet i markplanen passe med indtegningen på kortet med 2 decimaler. Du vil derfor kunne opleve, at der sker mindre ændringer i fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Tag plads i førersædet 3 Fortsat fra forsiden... 4 Har dine medarbejdere krav på G-dage? 5 Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger 5 Succession - en medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter 6 Gødning til frøgræs 7 Mulighed for tilskud til nyt fyr 8 Det er ikke længere en pestilens at lave regnskab 9 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? 10 Nye rammer for naturpleje 11 Vandområdeplanerne i høring 12 Erfa-gruppe med fokus på løn og personalejura 12 Forlæng ikke automatisk dit Dokview abonnement 13 Pressemeddelelse: Skattesagen genoptages 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, Pernille Salling, layout Foto: Centrovice, Colourbox.dk, agrofoto.dk 2 / NO / vækst - Februar 2015

3 Tag plads i førersædet LEDELSE Af Louise Helmer Adm. direktør Tlf.: Landbruget er presset som aldrig før, og som mange andre landmænd oplever du måske, at andre sætter dagsordenen for dig og har initiativretten i sager, der har betydning for dig og din tilværelse. Det er både frustrerende og demotiverende og kan virke som en uovervindelig udfordring. Men du kan faktisk gøre noget for at ændre situationen. Indtag selv pladsen i førersædet og sørg for, at du er klædt ordenligt på til at forhandle med eksempelvis bank og kreditforening. Tag en snak med familien og tag styringen Hvis livet på landet skal fungere også når krisen for alvor kradser - er det afgørende, at du tager en snak med dig selv og din familie om, hvad I vil leve med. Kan I klare igen at skære i posterne til løn og privatforbrug? Giver hverdagen som landmand stadig mening? Og hvor ser I jer selv om 5, 10 eller 15 år? Det er nødvendigt at få sat ord på jeres fremtidsplaner, så I selv får mulighed for at træffe de vigtige beslutninger, der skal få jer derhen. ikke længere skal være en del af landbruget. Det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt Er du 5. eller 6. generation på slægtsgården? Og går din søn eller datter med en drøm om at overtage efter dig? Så er det ikke let at give slip og vinke farvel til slægtsgården. Men det kan være nødvendigt. Tag en snak med de berørte generationer og fortæl dem, hvilke drømme du har for dig selv og din familie. Uanset hvad I drømmer om, er det dig og din familie, der skal sidde i førersædet. For det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt for jer. Forberedelse er nøglen til gode forhandliger Et møde i bank eller kreditforening kræver mere end en snak med familien. Det kræver, at du lægger en realistisk plan og forbereder dig grundigt på forhandlingerne, så du ikke kommer til at sige ja til noget, du i virkeligheden ikke vil leve med. Centrovice hjælper dig naturligvis gerne med at udarbejde en plan, som sikrer, at du er klædt på til forhandlinger med banken. Men det vigtigste er, at du er realistisk og selv tør tage styringen. Det kan du kun, hvis du har sat dig grundigt ind i din egen økonomiske situation. Hvad er dine muligheder? Se hverken for negativt eller for positivt på din økonomi. Hæv dig op og betragt situationen udefra. Kun på den måde bliver du klar til at forhandle. Hav gerne en plan B klar, i tilfælde af at du ikke kan få forhandlet plan A igennem. Hvad skal du, hvis du ikke skal være landmand? I en tid, hvor nogen kommer til at forlade erhvervet, bliver det nødvendigt for nogle landmænd at overveje, hvornår, det at være selvstændig landmand bliver for stort et pres for dem selv og familien. Skal vi fortsat være en del af dansk landbrug eller skal vi i virkeligheden noget helt andet? Alt for få har lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis de NO / vækst - Februar 2015 / 3

4 Fortsat fra forsiden... PLANTEAVL af Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf.: arealerne på dine marker i forbindelse med din ansøgning. 3) Betalingsrettigheder I 2015 vil alle betalingsrettigheder, der ikke udnyttes, blive inddraget, og det er derfor vigtigt at være ekstra omhyggelig med at indtegne alle støtteberettigede arealer. Baggrundskortet i Fællesskemaet er optaget i foråret og sommeren Har du f.eks. klippet et hegn tilbage efter dette tidspunkt, kan det være nødvendigt at ansøge om en blokændring, hvor det genvundne areal kommer med i blokken, så der kan søges på arealet. Det er ikke muligt selv at vælge, hvilke rettigheder der inddrages. De rettigheder, der bliver inddraget, er dem med den mindste værdi. Derfor er der grund til at være specielt opmærksom på forpagtninger, hvor der er forpagtet et større areal og dermed overdraget flere rettigheder, end det støtteberettigede areal. Er du i den situation, kan det være en god ide, at tage en snak med din planteavlskonsulent. 4) Støttesatser En betalingsrettighed uden tillæg er i 2015 ca ,- kr. værd pr. ha. Opfylder du de grønne krav, kan du lægge yderligere 0,47 x værdien af betalingsrettigheden til. Dvs. grundbetaling + den grønne støtte på en betalingsrettighed uden ekstra tillæg: 6) Støtte til unge, nyetablerede landmænd Er du ikke fyldt 40 år ved udløbet af ansøgningsåret, og påbegyndte du din første landbrugsvirksomhed tidligst 5 år før 21. april 2015, kan du opnå et tillæg på ca. 590,- kr. pr. ha som gives til unge, nyetablerede landmænd. 7) Ø-støtte Ø-støtten er i år afløst af en ny 5-årig ordning. Den nye ordning adskiller sig bl.a. fra den tidligere ordning på tre punkter: Der ikke er bopælspligt på øen Jorden ikke skal dyrkes i 5 år Der skal ikke længere dyrkes min. 5 ha på en støtteberettiget ø Ø-støttens størrelse afhænger af, hvor mange ha, der tilmeldes, men det tilstræbes, at støttebeløbet bliver 475,- kr. pr. ha. Der udbetales maksimalt ø-støtte til 100 ha pr. ansøger. Har du fået ø-støtte i perioden 2007 til 2014 gælder 5- årskravet stadig. Det betyder, at du skal blive boende på øen og fortsat drive arealerne, indtil din forpligtelse udløber. 8) Pleje af græs- og naturarealer Der findes ikke længere 1-årige tilskudsordninger til pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om de nye 5-årige ordninger i artiklen Nye rammer for naturpleje af miljøkonsulent Michala Thomassen i dette nummer af Vækst ,- kr. + 0,47 x 1.286,- kr. = 1.890,- kr. pr. ha. De tre grønne krav er følgende: Flere afgrøder på bedriften 5 % miljøfokusområde (MFO) Opretholdelse af permanent græs på nationalt plan 5) Markblokke med permanent græs I 2015 er der indført en ny metode til at beregne støtten i markblokke, der er defineret som permanent græs. Afhængig af hvor stor en andel af arealet, der vurderes at være ikke-støtteberettiget pga. f.eks. træer og buske, fastsættes en støtteprocent på 0, 60, 80 eller 100 %. I disse markblokke adskiller støttereglerne sig fra reglerne for almindelige markblokke mht. hvilke arealer, der ikke skal tegnes med. 4 / NO / vækst - Februar 2015

5 Har dine medarbejdere krav på G-dage? HR OG LØNSERVICE af Bente Susanne Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: En lønmodtager, der er medlem af en a-kasse og opfylder lovens beskæftigelseskrav, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at vedkommende er blevet afskediget eller hjemsendt fra sit arbejde. I stedet skal arbejdsgiveren betale en dagpengegodtgørelse, de såkaldte G-dage, de første 3 dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvist ledig. Medarbejderen er berettiget til G-dage ved: Afskedigelse Hjemsendelse Ophør af tidsbestemt ansættelse Der skal ikke betales G-dage, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling. G-dagssatser for satsen for fuldtidsforsikrede er 827 kr. pr. dag. En medarbejder kan dog maksimalt få udbetalt 16 G-dage pr. kalenderår. Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt din medarbejder har krav på G-dage, bør du afvente besked fra medarbejderens a-kasse. Trinvis afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser Over de næste 3 år afskaffes G-dage for medarbejdere, der har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk hos den samme virksomhed. Fra 1. januar 2015 afskaffes den tredje G-dag, pr. 1. januar 2017 afskaffes den anden G-dag, og pr. 1. januar 2018 skal der ikke længere udbetales G-dage til medarbejdere, som har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk i samme virksomhed. Kontakt din Løn- og HR-rådgiver, hvis du er i tvivl Har du spørgsmål til G-dage, er du velkommen til at kontakte løn- og HR-rådgiver Bente Susanne Mouridsen. Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger KVÆGBRUG af Inger-Marie Antonsen Kvægkonsulent Tlf.: Vil du gerne vide, hvad der sker med indsætningsprocenten om 3 år, hvis du inseminerer en bestemt andel af dine køer med kødkvæg? Og hvordan det påvirker DB nogle år frem? Eller hvad det betyder for ydelsen, hvis der er klovproblemer i din besætning? Alt det og meget mere kan der udarbejdes et bud på ud fra SimHerd-beregninger. I SimHerd indgår både data fra besætningen og kendt viden om eksempelvis risiko for sygdomme. Via en sundhedsøkonomisk analyse er der også mulighed for at lave beregninger alene på sundhedsparametre. F.eks. er procenten af dødfødte direkte målbar. Men samtidig antages det, at der, hvis der er mange dødfødte, også er flere vanskelige fødsler og dermed en øget risiko for lavere laktationsydelse og lavere drægtighedschance. Og endda en øget risiko for at koen dør. Disse faktorer indgår også i SimHerds beregninger. Eftersom resultatet af beregningerne vises som mulig ændring af DB, er det vigtigt at kende de priser, der er anvendt på dyr, mælk og foder. Hos Centrovice er vi tæt på disse og kan rådgive dig i forbindelse med beregningerne. Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal til for at opnå de forudsatte ændringer i form af ændrede rutiner, mere tid eller andre investeringer og sætte det i forhold til gevinsten. Kontakt kvægbrugsafdelingen Centrovices kvægbrugsafdeling tilbyder SimHerdberegninger til konkurrencedygtige priser. Ring og få et tilbud. NO / vækst - Februar 2015 / 5

6 Succession ØKONOMI af Niels Bebe Seniorkonsulent, Reg. Revisor Tlf: En medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter Overvejelser omkring et generationsskifte bør altid indeholde de skattemæssige konsekvenser, da disse normalt har stor indflydelse på de økonomiske betingelser. Overdragelsen af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages som gave eller mod betaling af vederlag. Ved overdragelse til familie eller en nær medarbejder kan man dog udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser. Succession er et skattemæssigt begreb som indebærer, at den tidligere ejer undgår beskatning af avance ved overdragelse af virksomheden, mod at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessummen og skattemæssige nedskrevne værdier. Overdragelse til familie eller nær medarbejder Successionsreglerne kan kun anvendes ved overdragelse til familie eller nære medarbejdere. En nær medarbejder er en medarbejder, som inden for de sidste 5 år har været beskæftiget i virksomheden i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Det svarer til timer, og kravet kan således opfyldes efter ca. 2,3 år - mindre hvis der er dokumenteret overarbejde. At virksomheden i samme periode har skiftet ejer, har ingen betydning, ligesom det ikke er et krav, at medarbejderen er beskæftiget i virksomhe-den på overdragelsestidspunktet. Mange former for succession Det fremgår direkte af bestemmelserne, at der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere virksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Ud af f.eks. tre landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en virksomhed, kan der succederes i den ene ejendom, selvom denne ikke udgør en procentuel andel af hele virksomheden i betydningen af alle tre ejendomme. Der vil også kunne succederes i en ideel andel af hele virksomheden, hvilket i denne forbindelse vil sige en andel af hver enkelt landbrugsejendom. Hvilke aktiviteter kan overdrages ved succession? Følgende virksomhedsaktiver kan overdrages ved succession, hvis der er fortjeneste: Ejendomsavance Genvundne afskrivninger, bygninger Genvundne afskrivninger, maskiner og inventar Landbrugets husdyrbesætninger Varelager, herunder landbrugets beholdninger Rettigheder Succession i virksomhedsordning Der kan også succederes i sælgers evt. virksomhedsordning - eller en andel heraf, hvis der kun overdrages en del af virksomheden. Sælgers betalte virksomhedsskat flyttes til køber. Aftaledato og overtagelsestidspunkt skal være primo sælgers regnskabsår. Overdragelsen skal ske til handelsværdien, og der kan kun succederes i fortjenesten. Den nye ejer kan derfor ikke succedere i den hidtidige ejers urealiserede tab. Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession. Som kompensation for denne latente skatteforpligtigelse opnås der en såkaldt passivpost. Denne nedsætter den skatteog afgiftspligtige værdi af en gave, der er ydet i forbindelse med overdragelse af virksomheden. Den lovbestemte passivpost udgør 30 % af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis den hidtidige ejer havde solgt aktiverne uden succession. Passivposten udgør altså ca. halvdelen af den skat, der ville være udløst, hvis overdragelsen var sket uden succession. Passivposten for opsparet overskud i virksomhedsordningen afhænger af, i hvilket år overskuddet er opsparet. Hvilke konsekvenser har successionsordningen? Vælger man at overdrage sin virksomhed til en nær medarbejder med succession, har det følgende konsekvenser: Sælger bliver ikke beskattet af avancerne ved salg af virksomheden Den nære medarbejder overtager sælgers skattemæssige anskaffelsessummer og nedskrevne værdier, hvilket bevirker en lavere købesum og færre fremtidige skattemæssige afskrivninger Som en kompensation for overdragelsen af de udskudte skatter ydes der normalt en gave, som er skatte- og afgiftsfri, når gaven ikke er større en den skattemæssigt opgjorte passiv-post (finansiering af en del af købesummen/nedsat pris). Kan det betale sig? Hvorvidt en overdragelse med succession kan betale sig for medarbejderen eller ej, afhænger af medarbejderens øvrige økonomiske forhold og forventninger til ejerperiode. Individuelle beregninger er derfor nødvendige, hvis du vil have klarhed for, om virksomheden skal overdrages med eller uden succession. 6 / NO / vækst - Februar 2015

7 Gødning til frøgræs PLANTEAVL af Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Tlf: Foråret nærmer sig, og hvis vejret forsætter, kan vi konstatere, at det igen har været en meget mild vinter, der kun har budt på få ugers vækstpause. For mange frøavlere vil årets første arbejdsopgaver i marken være udbringning af gødning til frøgræsset, hvor det optimale tidspunkt for de fleste typer er ved vækststart, når jorden er farbar i starten af marts. Den tidlige gødskning er med til at sikre et stort antal frøstængler pr. m², hvilket er afgørende for et stort frøudbytte. Husk dog, at det ikke er muligt at rette op på manglende tildeling i efteråret ved større tildeling om foråret. I rødsvingel og bakkesvingel anbefales det generelt ikke at udbringe gylle om foråret, da afgrøderne er følsomme for færdsel, ligesom risikoen for bundgræs stiger. Øvrige frøgræsser kan normalt tildeles op til halvdelen af den planlagte kvælstof mængde fra gylle i foråret. Det kræver dog, at gyllen fordeles perfekt, samt en præcis værdiansættelse af gyllens kvælstofindhold. En ujævn fordeling af gyllen vil resultere i en uensartet og tvemoden mark. Det rigtige tidspunkt for udbringning Generelt bør det tilstræbes at udbringe gylle, hvor der efterfølgende er udsigt til nedbør, så kvælstofeffekten sikres. Eventuelt kan effekten forbedres ved anvendelse af forsuret gylle især kvæggylle. Art: Bakkesvingel Hundegræs Eventuelt omfordeling af kvælstof For de fleste frøgræsarters vedkommende er deres respektive N-kvote noget under det økonomiske optimum. Selv ved lavere frøpriser vil det stadig, for mange, være en potentiel højværdiafgrøde, der bør prioriteres ved omfordeling af kvælstof fra andre afgrøder. Nogen henter ekstra kvote ved efterslæt, der kan tildeles op til 108 kg N/ ha i de tidlige arter og sorter. Såfremt man ikke kan det eller allerede har benyttet sig at dette, bør man måske overveje, om de kraftige rapsmarker kan trækkes i forårstildelingen uden udbyttenedgang til følge. Flere forhold påvirker optimal kvælstofmængde For de fleste arter er der forskellige forhold, der påvirker den optimale kvælstofmængde. I engrapgræs vil det typisk være afhængigt af sortens stængellængde og forfrugtsværdien i dækafgrøden for førsteårs marker, og det vil variere fra kg N. For rødsvingel skal man ligeledes skelne mellem sorter, hvor de kortstråede generelt tilføres mest, og de kraftigt voksende sorter med lange udløbere gødes lidt mindre. For almindelig rajgræs vedkommende skal de tidlige fodertyper tildeles mindst, og de sildige fodersorter, plænetyperne og 2. års marker tildeles mest kvælstof. N efterår N (optimal) forår N-kvote Gylleudbringning forår Udbringning forår 70 kg kg Primo Marts kg kg 164 Max 66 % af kg N Primo Marts Strandsvingel 60 kg kg 164 Max 50 % af kg N Primo-Medio Marts Engrapgræs Max 50 % af kg N Primo Marts Rødsvingel 75 kg Primo Marts Max 50 % af kg N Ultimo Marts Primo April Alm. rajgræs NO / vækst - Februar 2015 / 7

8 Mulighed for tilskud til nyt fyr ØKONOMI af Lotte Kerdil Rehhoff Økonomirådgiver Tlf: For at fremme brugen af energieffektive vedvarende energikilder yder Energistyrelsen tilskud til udskiftning af et fossilt brændselsanlæg med et anlæg baseret på vedvarende energi, når der er tale om procesenergi. For at kunne betegnes som procesenergi, skal moms og afgifter være fradragsberettigede. Ligeledes skal energien anvendes til produktion, hvor varen undergår en forandring og er bestemt for afsætning. Tilskuddet gives som investeringsstøtte til: konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, f.eks. biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas. konvertering af anlæg fra fossile brændsler til fjernvarme, f.eks. nedlæggelse af fossile anlæg og tilslutning til fjernvarme. Op til 65 % tilskud Det betyder, at går du med tanker om at udskifte det gamle olie- eller naturgasfyr, vil op til 65 % af udgiften til investeringen kunne søges hos Energistyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt. En ansøgning til Energistyrelsen har i slutningen af 2014 givet et tilsagn om tilskud på godt kr. af en investering på kr. til konvertering fra naturgas til halm samt et tilskud på knap kr. på en investering på kr. Samlet set et tilskud på kr. Ud over tilskuddet til investeringen, vil der som oftest være en besparelse i selve driften af anlægget. Den nedsætter tilbagebetalingstiden på investeringer yderligere. Har du en udskiftning i tankerne, hvad enten det drejer sig om nyt fyringsanlæg eller måske en ny traktor, kan jeg kontaktes for yderligere oplysninger. Jeg kan ligeledes stå for beregninger samt ansøgning af tilskud. SPAR kwh.....og få tilskud. Få op til 65 % i tilskud til nyt fyringsanlæg Udskift traktoren og få 0,38 kr. pr. sparet kwh Også tilskud til energieffektivisering Sammen med konvertering til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme vil der kunne søges tilskud til energieffektivisering til virksomhedens energiforbrugende processer. Det maksimale tilskud er her 40 %. Ønsker en virksomhed kun at gennemføre energieffektiviseringer uden at konvertere til vedvarende energi, f.eks. udskiftning af traktor eller ventilation, udskiftning af marksprøjte mv., kan ovenstående tilskudsmulighed ikke anvendes. Til gengæld er det muligt for at søge tilskud under energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi, hvor en sparet kwh udløser et tilskud på mellem 0,30-0,40 kr. Et konkret eksempel viser, at en landmand med procesenergiforbrug i stalde, ved udskiftning af et naturgasfyr med et halmfyr, fik 53 % af investeringen dækket via tilskud fra Energistyrelsen Samtidig ønskede landmanden at udskifte ventilatorer i staldene til mere effektive modeller. Her er det lykkedes at opnå en tilskudsprocent på knap 26 % via energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi. 8 / NO / vækst - Februar 2015

9 Det ikke længere en pestilens at lave regnskab DET SI R MEDLEMMERNE Helge Hansen Minkavler Ved Faaborg Helge Hansen driver sammen med hustruen Lotte en minkfarm med avlstæver ved Fåborg. Det har han gjort i snart 30 år, og lige så længe har Helge hadet at lave regnskab. Men i efteråret fik han installeret Summax, og det har ifølge Helge gjort det både lettere og sjovere at klare regnskabet. Interesserer du dig for computere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne meget mere, for der er så meget, jeg ikke kan. Jeg er ikke superbruger. Langt fra. Hvornår prøvede du SUMMAX første gang? Det var faktisk midt i pelsningen, hvor vi har allermest travlt. Der kom en rådgiver forbi og installerede det, lige inden vi skulle i gang med at sortere mink i oktober. Og så havde jeg ikke tid til at arbejde med det igen, før vi nåede hen i december, så der gik faktisk to måneder, hvor jeg slet ikke kiggede på det, men det gik alligevel. Og da jeg kom i gang, syntes jeg faktisk, det virkede rimelig logisk Hvad synes du om Summax? Jeg synes faktisk at konceptet er ret godt, og Centrovice gør meget for at hjælpe os på vej. Rådgiverne kan jo sidde på kontoret og fjernstyre min computer, så der har været god support. Det har fungeret fint, og Lotte har da ikke hørt mig bande over det endnu. Det er et godt tegn. Skulle du have nyt IT-udstyr for at komme i gang? Nej, det var ikke nødvendigt. Jeg havde lige fået ny computer og troede egentlig også, at jeg skulle have en ny scanner, men det var altså ikke nødvendigt. Morten, som var her for at installere Summax, fik det sat op, så den kunne lave de PDF-filer, der skulle bruges. Men jeg har investeret i en ekstra skærm. Det er nødvendigt. Var det besværligt at komme i gang med Summax? Jeg var lidt bange for, at jeg gabte over for meget på én gang. Men jeg syntes ikke det var så galt, da jeg først kom i gang. Når man kigger på programmet, kan det godt se uoverskueligt ud. Alle de faneblade med kvæg, svin og privat. Og vi har jo hverken kvæg eller svin, så det skal man bare se bort fra. Faktisk skal man kun bruge indbakken og fanen med regnskabsbilag. Det er de to bakker, jeg koncentrerer mig om. Hvordan fungerer Summax? Det smarte ved Summax er, at jeg ikke skal sidde og printe alle de bilag, jeg får på mail, ud, lægge dem over i en stak, få dem betalt - og så sortere dem igen. Nu sidder jeg i min homebank og betaler regningerne, og når jeg har gjort det, ligger jeg dem over i regnskabsbilaget - og så skal jeg ikke spekulere mere på det. Det eneste jeg skal gøre, er at kontrollere betalingsdatoen og det beløb, der bliver betalt. Det er sommetider programmet læser forkert, så det skal man lige være opmærksom på, men hvis jeg tjekker de to ting, er det sådan set i orden. Hvor lang tid tog det at lave regnskab, inden du fik Summax? Førhen lavede jeg regnskab hver anden eller tredje måned. Det tog mindst en hel dag, fordi jeg skulle have alle billagene sorteret. Og så var der sommetider nogle bilag, man ikke kunne finde, og noget, hvor man ikke kunne huske, hvad det var. Og hvis man så ikke kunne finde bilaget, så kunne man godt være lidt på den. Hvordan var det at lave regnskab på den måde? Det er noget, jeg har hadet. Den der dag, hvor man skal være lukket inde på kontoret. Øv. Og det med at gøre det om aftenen, efter arbejde, det duer ikke. Så er jeg for træt, og man skal også kunne ringe efter de bilag, man ikke kan finde, så firmaet kan sende dem igen. Hvor lang tid bruger du nu? Jeg bruger ca. en time om ugen. Regninger betaler jeg, efterhånden som de kommer. Det giver mig ro, og det er en tilfredsstillelse at vide, at når jeg har gjort det, så er det væk. Jeg skal ikke have fat i det igen, og det er ikke en uoverskuelig opgave at skulle i gang med det, for der er ikke nær så meget at tage fat på. Hvis man først har styr på, hvordan man får bilagene fra computeren sin mail eller scanner og over i indbakken, så er der styr på det. Og hvis man bruger programmet jævnligt, er det ikke svært at huske teknikken. Er det besværligt at komme i gang med Summax? Nej, det synes jeg ikke. Hvis der er noget, man er i tvivl om, er der jo support at få. Så har jeg ringet til Centrovice, og de har været dygtige og flinke. Men det er ikke meget, jeg har haft brug for det. Er det blevet nemmere at lave regnskab? Det er faktisk blevet sjovere. Jeg synes aldrig, det har været sjovt, men nu er det ikke en pestilens længere, fordi jeg ved, jeg kun skal have fat i det én gang. Jeg får det gjort efterhånden, og det gjorde jeg absolut ikke førhen. NO / vækst - Februar 2015 / 9

10 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? ØKONOMI af Tobias Ejlersen Økonomirådgiver Tlf.: Som en konsekvens af regeringens såkaldte Timeplan skal der anlægges en ny jernbane over store dele af Danmark heriblandt over Vestfyn. Hvad betyder Timeplanen? Timeplanen er en del af en større omstrukturering af infrastrukturen i Danmark. Det skal være muligt, at rejse fra København til Odense på 1 time. Ligeledes skal det være muligt, at rejse fra Odense til Aarhus på 1 time og fra Aarhus til Aalborg på 1 time. Det betyder, at man kan komme fra København til Aalborg på 3 timer. Timeplanen gælder også for strækningen mellem Odense og Esbjerg. Nødvendigt med ny jernbane Det er Folketinget, der har vedtaget, at infrastrukturen skal effektiviseres. På Vestfyn skal der således bygges en ny jernbane fra Blommenslyst til Kauslunde en strækning på ca. 35 km. Det vil give en tidsbesparelse på ca. 6 min i forhold til den tid, det tager at rejse med tog henover Vestfyn i dag. Det bliver muligt at køre op imod 250 km/t på visse dele af strækningen, hvor forholdene tillader det. Det er planen, at den nye vestfynske jernbane skal bygges i årene Konsekvenserne for borgerne Den nye jernbane skal ligge i en korridor langs den eksisterende motorvej, og det vil få konsekvenser for borgere, der bor tæt på den nuværende motorvej. Det er endnu ikke fastlagt, om jernbanen skal gå syd eller nord for motorvejen. Begge muligheder er i spil, og det kræver større undersøgelser at klarlægge de direkte konsekvenser ved det ene valg frem for det andet. Det kan dog ikke undgås, at det vil medføre ekspropriationer. Henover Vestfyn skal der bruges et areal, som i dag primært er udlagt til landbrug. Konsekvenserne ved ekspropriation kan for nogle borgere blive meget store, fordi det både er et privat hjem og en arbejdsplads, der i samfundets interesse skal flyttes til et andet sted. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at blive eksproprieret på forhånd, før den nye jernbane bliver bygget. Den nuværende jernbane bevares, fordi regionaltoget mellem Odense og Fredericia fortsat skal køre. Har du generelle spørgsmål i forhold til den ny jernbane eller ekspropriation, så kontakt seniorkonsulent Niels Jepsen eller økonomirådgiver Tobias Ejlersen. 10 / NO / vækst - Februar 2015

11 Nye rammer for naturpleje MILJØ af Michala Thomassen Miljøkonsulent Tlf: Fremover gives der udelukkende 5-årige tilsagn, og 1-årige ordninger falder bort. Det bliver til gengæld muligt at opsige tilsagn ved salg/bortforpagtning. NaturErhvervstyrelsen har lempet reglerne for plantedække på grundbetalingsordningen, så der ikke længere er en liste over planter, som ikke må være på arealet. Det vil gøre det muligt for langt flere arealer at få grundbetaling. Arealer, der ikke lever op til støttebetingelser for grundbetaling, men kun søger plejegræsordning, kan nu få 2600 kr. pr. ha, hvis arealet afgræsses. Sanktionerne ved overtrædelser af støttebetingelser vil også blive langt mindre, og vi vil derfor opleve færre tilbagebetalingskrav. Det gælder også nuværende tilsagn! Nye tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer uden for Natura 2000-områder målrettes arealer med høj naturværdi. Naturværdien bliver vurderet ud fra et nyt kortmateriale, kaldet HNV, som viser, hvor der er Høj Natur Værdi. Højeste værdi er 13. Hvor kan der søges tilskud? (Prioriteringsliste) 1. Min. 50 % af marken skal ligge i Særligt udpegede Natura 2000 områder 2. Arealer uden for Natura 2000 med en HNV = > 5 3. Arealer i Natura 2000 (min. 90 % gentegning) 4. Vådområder under Landdistriktsprogrammet TEMAAFTEN... om Naturpleje Tirsdag den 3.marts kl Program: 19:00 Velkomst, introduktion af Facebookside og Natur-Erfa, Michala Thomassen, Centrovice 19:10 Samarbejde med kommunen omkring naturpleje, Lars Sønderby, Odense Kommune 19:40 Tilskud og regler, Michala Thomassen, Centrovice 20:00 Kaffepause 20:30 Økonomi i naturpleje, Per Spleth, SEGES 20:55 Afsætning og mærkning af naturkød, Christian Christensen, Smag på Landskabet Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage excl. moms Tilmelding: på tlf eller www. centrovice.dk Grundbetaling (gives kun til arealer, der opfylder kravene) + 5-årig plejegræsordning med afgræsning Afgræsning Slæt Ialt Uden Grundbetaling i alt: 5-årig plejegræsordning NO / vækst - Februar 2015 / 11

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10

marts 2015 Nr. 3 side 04 direkte arealstøtte 2015 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 marts 2015 Nr. 3 direkte arealstøtte 2015 side 04 kørekort til kødkvæg side 10 årsmøde regnskab & økonomi 17/3 side 10 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere