vækst INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen Af Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent 1) Ansøgningsfristen for overdragelse er 21. april Ansøgningerne, om det vi stadig i daglig tale kalder hektarstøtte, er i fuld gang. I år er støtten omdøbt og opdelt til grundbetaling og betaling for de grønne krav. Ansøgningsfristen er 21. april 2015, men vi opfordrer dig til at få overdraget betalingsrettigheder ved eventuelle nye eller forlængede forpagtningsaftaler og indsendt Fællesskemaet snarest muligt, hvis vi skal hjælpe dig. For din skyld, for at det er på plads inden forårsarbejdet i marken for vores skyld, fordi vi ikke har tid til alle i april. 2) Arealet på kortet skal overføres til markplanen I 2015 er det areal, der skal søges på, det areal, der er indtegnet på kortet. Derfor skal arealet i markplanen passe med indtegningen på kortet med 2 decimaler. Du vil derfor kunne opleve, at der sker mindre ændringer i fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Tag plads i førersædet 3 Fortsat fra forsiden... 4 Har dine medarbejdere krav på G-dage? 5 Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger 5 Succession - en medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter 6 Gødning til frøgræs 7 Mulighed for tilskud til nyt fyr 8 Det er ikke længere en pestilens at lave regnskab 9 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? 10 Nye rammer for naturpleje 11 Vandområdeplanerne i høring 12 Erfa-gruppe med fokus på løn og personalejura 12 Forlæng ikke automatisk dit Dokview abonnement 13 Pressemeddelelse: Skattesagen genoptages 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, Pernille Salling, layout Foto: Centrovice, Colourbox.dk, agrofoto.dk 2 / NO / vækst - Februar 2015

3 Tag plads i førersædet LEDELSE Af Louise Helmer Adm. direktør Tlf.: Landbruget er presset som aldrig før, og som mange andre landmænd oplever du måske, at andre sætter dagsordenen for dig og har initiativretten i sager, der har betydning for dig og din tilværelse. Det er både frustrerende og demotiverende og kan virke som en uovervindelig udfordring. Men du kan faktisk gøre noget for at ændre situationen. Indtag selv pladsen i førersædet og sørg for, at du er klædt ordenligt på til at forhandle med eksempelvis bank og kreditforening. Tag en snak med familien og tag styringen Hvis livet på landet skal fungere også når krisen for alvor kradser - er det afgørende, at du tager en snak med dig selv og din familie om, hvad I vil leve med. Kan I klare igen at skære i posterne til løn og privatforbrug? Giver hverdagen som landmand stadig mening? Og hvor ser I jer selv om 5, 10 eller 15 år? Det er nødvendigt at få sat ord på jeres fremtidsplaner, så I selv får mulighed for at træffe de vigtige beslutninger, der skal få jer derhen. ikke længere skal være en del af landbruget. Det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt Er du 5. eller 6. generation på slægtsgården? Og går din søn eller datter med en drøm om at overtage efter dig? Så er det ikke let at give slip og vinke farvel til slægtsgården. Men det kan være nødvendigt. Tag en snak med de berørte generationer og fortæl dem, hvilke drømme du har for dig selv og din familie. Uanset hvad I drømmer om, er det dig og din familie, der skal sidde i førersædet. For det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt for jer. Forberedelse er nøglen til gode forhandliger Et møde i bank eller kreditforening kræver mere end en snak med familien. Det kræver, at du lægger en realistisk plan og forbereder dig grundigt på forhandlingerne, så du ikke kommer til at sige ja til noget, du i virkeligheden ikke vil leve med. Centrovice hjælper dig naturligvis gerne med at udarbejde en plan, som sikrer, at du er klædt på til forhandlinger med banken. Men det vigtigste er, at du er realistisk og selv tør tage styringen. Det kan du kun, hvis du har sat dig grundigt ind i din egen økonomiske situation. Hvad er dine muligheder? Se hverken for negativt eller for positivt på din økonomi. Hæv dig op og betragt situationen udefra. Kun på den måde bliver du klar til at forhandle. Hav gerne en plan B klar, i tilfælde af at du ikke kan få forhandlet plan A igennem. Hvad skal du, hvis du ikke skal være landmand? I en tid, hvor nogen kommer til at forlade erhvervet, bliver det nødvendigt for nogle landmænd at overveje, hvornår, det at være selvstændig landmand bliver for stort et pres for dem selv og familien. Skal vi fortsat være en del af dansk landbrug eller skal vi i virkeligheden noget helt andet? Alt for få har lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis de NO / vækst - Februar 2015 / 3

4 Fortsat fra forsiden... PLANTEAVL af Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf.: arealerne på dine marker i forbindelse med din ansøgning. 3) Betalingsrettigheder I 2015 vil alle betalingsrettigheder, der ikke udnyttes, blive inddraget, og det er derfor vigtigt at være ekstra omhyggelig med at indtegne alle støtteberettigede arealer. Baggrundskortet i Fællesskemaet er optaget i foråret og sommeren Har du f.eks. klippet et hegn tilbage efter dette tidspunkt, kan det være nødvendigt at ansøge om en blokændring, hvor det genvundne areal kommer med i blokken, så der kan søges på arealet. Det er ikke muligt selv at vælge, hvilke rettigheder der inddrages. De rettigheder, der bliver inddraget, er dem med den mindste værdi. Derfor er der grund til at være specielt opmærksom på forpagtninger, hvor der er forpagtet et større areal og dermed overdraget flere rettigheder, end det støtteberettigede areal. Er du i den situation, kan det være en god ide, at tage en snak med din planteavlskonsulent. 4) Støttesatser En betalingsrettighed uden tillæg er i 2015 ca ,- kr. værd pr. ha. Opfylder du de grønne krav, kan du lægge yderligere 0,47 x værdien af betalingsrettigheden til. Dvs. grundbetaling + den grønne støtte på en betalingsrettighed uden ekstra tillæg: 6) Støtte til unge, nyetablerede landmænd Er du ikke fyldt 40 år ved udløbet af ansøgningsåret, og påbegyndte du din første landbrugsvirksomhed tidligst 5 år før 21. april 2015, kan du opnå et tillæg på ca. 590,- kr. pr. ha som gives til unge, nyetablerede landmænd. 7) Ø-støtte Ø-støtten er i år afløst af en ny 5-årig ordning. Den nye ordning adskiller sig bl.a. fra den tidligere ordning på tre punkter: Der ikke er bopælspligt på øen Jorden ikke skal dyrkes i 5 år Der skal ikke længere dyrkes min. 5 ha på en støtteberettiget ø Ø-støttens størrelse afhænger af, hvor mange ha, der tilmeldes, men det tilstræbes, at støttebeløbet bliver 475,- kr. pr. ha. Der udbetales maksimalt ø-støtte til 100 ha pr. ansøger. Har du fået ø-støtte i perioden 2007 til 2014 gælder 5- årskravet stadig. Det betyder, at du skal blive boende på øen og fortsat drive arealerne, indtil din forpligtelse udløber. 8) Pleje af græs- og naturarealer Der findes ikke længere 1-årige tilskudsordninger til pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om de nye 5-årige ordninger i artiklen Nye rammer for naturpleje af miljøkonsulent Michala Thomassen i dette nummer af Vækst ,- kr. + 0,47 x 1.286,- kr. = 1.890,- kr. pr. ha. De tre grønne krav er følgende: Flere afgrøder på bedriften 5 % miljøfokusområde (MFO) Opretholdelse af permanent græs på nationalt plan 5) Markblokke med permanent græs I 2015 er der indført en ny metode til at beregne støtten i markblokke, der er defineret som permanent græs. Afhængig af hvor stor en andel af arealet, der vurderes at være ikke-støtteberettiget pga. f.eks. træer og buske, fastsættes en støtteprocent på 0, 60, 80 eller 100 %. I disse markblokke adskiller støttereglerne sig fra reglerne for almindelige markblokke mht. hvilke arealer, der ikke skal tegnes med. 4 / NO / vækst - Februar 2015

5 Har dine medarbejdere krav på G-dage? HR OG LØNSERVICE af Bente Susanne Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: En lønmodtager, der er medlem af en a-kasse og opfylder lovens beskæftigelseskrav, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at vedkommende er blevet afskediget eller hjemsendt fra sit arbejde. I stedet skal arbejdsgiveren betale en dagpengegodtgørelse, de såkaldte G-dage, de første 3 dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvist ledig. Medarbejderen er berettiget til G-dage ved: Afskedigelse Hjemsendelse Ophør af tidsbestemt ansættelse Der skal ikke betales G-dage, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling. G-dagssatser for satsen for fuldtidsforsikrede er 827 kr. pr. dag. En medarbejder kan dog maksimalt få udbetalt 16 G-dage pr. kalenderår. Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt din medarbejder har krav på G-dage, bør du afvente besked fra medarbejderens a-kasse. Trinvis afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser Over de næste 3 år afskaffes G-dage for medarbejdere, der har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk hos den samme virksomhed. Fra 1. januar 2015 afskaffes den tredje G-dag, pr. 1. januar 2017 afskaffes den anden G-dag, og pr. 1. januar 2018 skal der ikke længere udbetales G-dage til medarbejdere, som har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk i samme virksomhed. Kontakt din Løn- og HR-rådgiver, hvis du er i tvivl Har du spørgsmål til G-dage, er du velkommen til at kontakte løn- og HR-rådgiver Bente Susanne Mouridsen. Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger KVÆGBRUG af Inger-Marie Antonsen Kvægkonsulent Tlf.: Vil du gerne vide, hvad der sker med indsætningsprocenten om 3 år, hvis du inseminerer en bestemt andel af dine køer med kødkvæg? Og hvordan det påvirker DB nogle år frem? Eller hvad det betyder for ydelsen, hvis der er klovproblemer i din besætning? Alt det og meget mere kan der udarbejdes et bud på ud fra SimHerd-beregninger. I SimHerd indgår både data fra besætningen og kendt viden om eksempelvis risiko for sygdomme. Via en sundhedsøkonomisk analyse er der også mulighed for at lave beregninger alene på sundhedsparametre. F.eks. er procenten af dødfødte direkte målbar. Men samtidig antages det, at der, hvis der er mange dødfødte, også er flere vanskelige fødsler og dermed en øget risiko for lavere laktationsydelse og lavere drægtighedschance. Og endda en øget risiko for at koen dør. Disse faktorer indgår også i SimHerds beregninger. Eftersom resultatet af beregningerne vises som mulig ændring af DB, er det vigtigt at kende de priser, der er anvendt på dyr, mælk og foder. Hos Centrovice er vi tæt på disse og kan rådgive dig i forbindelse med beregningerne. Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal til for at opnå de forudsatte ændringer i form af ændrede rutiner, mere tid eller andre investeringer og sætte det i forhold til gevinsten. Kontakt kvægbrugsafdelingen Centrovices kvægbrugsafdeling tilbyder SimHerdberegninger til konkurrencedygtige priser. Ring og få et tilbud. NO / vækst - Februar 2015 / 5

6 Succession ØKONOMI af Niels Bebe Seniorkonsulent, Reg. Revisor Tlf: En medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter Overvejelser omkring et generationsskifte bør altid indeholde de skattemæssige konsekvenser, da disse normalt har stor indflydelse på de økonomiske betingelser. Overdragelsen af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages som gave eller mod betaling af vederlag. Ved overdragelse til familie eller en nær medarbejder kan man dog udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser. Succession er et skattemæssigt begreb som indebærer, at den tidligere ejer undgår beskatning af avance ved overdragelse af virksomheden, mod at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessummen og skattemæssige nedskrevne værdier. Overdragelse til familie eller nær medarbejder Successionsreglerne kan kun anvendes ved overdragelse til familie eller nære medarbejdere. En nær medarbejder er en medarbejder, som inden for de sidste 5 år har været beskæftiget i virksomheden i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Det svarer til timer, og kravet kan således opfyldes efter ca. 2,3 år - mindre hvis der er dokumenteret overarbejde. At virksomheden i samme periode har skiftet ejer, har ingen betydning, ligesom det ikke er et krav, at medarbejderen er beskæftiget i virksomhe-den på overdragelsestidspunktet. Mange former for succession Det fremgår direkte af bestemmelserne, at der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere virksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Ud af f.eks. tre landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en virksomhed, kan der succederes i den ene ejendom, selvom denne ikke udgør en procentuel andel af hele virksomheden i betydningen af alle tre ejendomme. Der vil også kunne succederes i en ideel andel af hele virksomheden, hvilket i denne forbindelse vil sige en andel af hver enkelt landbrugsejendom. Hvilke aktiviteter kan overdrages ved succession? Følgende virksomhedsaktiver kan overdrages ved succession, hvis der er fortjeneste: Ejendomsavance Genvundne afskrivninger, bygninger Genvundne afskrivninger, maskiner og inventar Landbrugets husdyrbesætninger Varelager, herunder landbrugets beholdninger Rettigheder Succession i virksomhedsordning Der kan også succederes i sælgers evt. virksomhedsordning - eller en andel heraf, hvis der kun overdrages en del af virksomheden. Sælgers betalte virksomhedsskat flyttes til køber. Aftaledato og overtagelsestidspunkt skal være primo sælgers regnskabsår. Overdragelsen skal ske til handelsværdien, og der kan kun succederes i fortjenesten. Den nye ejer kan derfor ikke succedere i den hidtidige ejers urealiserede tab. Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession. Som kompensation for denne latente skatteforpligtigelse opnås der en såkaldt passivpost. Denne nedsætter den skatteog afgiftspligtige værdi af en gave, der er ydet i forbindelse med overdragelse af virksomheden. Den lovbestemte passivpost udgør 30 % af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis den hidtidige ejer havde solgt aktiverne uden succession. Passivposten udgør altså ca. halvdelen af den skat, der ville være udløst, hvis overdragelsen var sket uden succession. Passivposten for opsparet overskud i virksomhedsordningen afhænger af, i hvilket år overskuddet er opsparet. Hvilke konsekvenser har successionsordningen? Vælger man at overdrage sin virksomhed til en nær medarbejder med succession, har det følgende konsekvenser: Sælger bliver ikke beskattet af avancerne ved salg af virksomheden Den nære medarbejder overtager sælgers skattemæssige anskaffelsessummer og nedskrevne værdier, hvilket bevirker en lavere købesum og færre fremtidige skattemæssige afskrivninger Som en kompensation for overdragelsen af de udskudte skatter ydes der normalt en gave, som er skatte- og afgiftsfri, når gaven ikke er større en den skattemæssigt opgjorte passiv-post (finansiering af en del af købesummen/nedsat pris). Kan det betale sig? Hvorvidt en overdragelse med succession kan betale sig for medarbejderen eller ej, afhænger af medarbejderens øvrige økonomiske forhold og forventninger til ejerperiode. Individuelle beregninger er derfor nødvendige, hvis du vil have klarhed for, om virksomheden skal overdrages med eller uden succession. 6 / NO / vækst - Februar 2015

7 Gødning til frøgræs PLANTEAVL af Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Tlf: Foråret nærmer sig, og hvis vejret forsætter, kan vi konstatere, at det igen har været en meget mild vinter, der kun har budt på få ugers vækstpause. For mange frøavlere vil årets første arbejdsopgaver i marken være udbringning af gødning til frøgræsset, hvor det optimale tidspunkt for de fleste typer er ved vækststart, når jorden er farbar i starten af marts. Den tidlige gødskning er med til at sikre et stort antal frøstængler pr. m², hvilket er afgørende for et stort frøudbytte. Husk dog, at det ikke er muligt at rette op på manglende tildeling i efteråret ved større tildeling om foråret. I rødsvingel og bakkesvingel anbefales det generelt ikke at udbringe gylle om foråret, da afgrøderne er følsomme for færdsel, ligesom risikoen for bundgræs stiger. Øvrige frøgræsser kan normalt tildeles op til halvdelen af den planlagte kvælstof mængde fra gylle i foråret. Det kræver dog, at gyllen fordeles perfekt, samt en præcis værdiansættelse af gyllens kvælstofindhold. En ujævn fordeling af gyllen vil resultere i en uensartet og tvemoden mark. Det rigtige tidspunkt for udbringning Generelt bør det tilstræbes at udbringe gylle, hvor der efterfølgende er udsigt til nedbør, så kvælstofeffekten sikres. Eventuelt kan effekten forbedres ved anvendelse af forsuret gylle især kvæggylle. Art: Bakkesvingel Hundegræs Eventuelt omfordeling af kvælstof For de fleste frøgræsarters vedkommende er deres respektive N-kvote noget under det økonomiske optimum. Selv ved lavere frøpriser vil det stadig, for mange, være en potentiel højværdiafgrøde, der bør prioriteres ved omfordeling af kvælstof fra andre afgrøder. Nogen henter ekstra kvote ved efterslæt, der kan tildeles op til 108 kg N/ ha i de tidlige arter og sorter. Såfremt man ikke kan det eller allerede har benyttet sig at dette, bør man måske overveje, om de kraftige rapsmarker kan trækkes i forårstildelingen uden udbyttenedgang til følge. Flere forhold påvirker optimal kvælstofmængde For de fleste arter er der forskellige forhold, der påvirker den optimale kvælstofmængde. I engrapgræs vil det typisk være afhængigt af sortens stængellængde og forfrugtsværdien i dækafgrøden for førsteårs marker, og det vil variere fra kg N. For rødsvingel skal man ligeledes skelne mellem sorter, hvor de kortstråede generelt tilføres mest, og de kraftigt voksende sorter med lange udløbere gødes lidt mindre. For almindelig rajgræs vedkommende skal de tidlige fodertyper tildeles mindst, og de sildige fodersorter, plænetyperne og 2. års marker tildeles mest kvælstof. N efterår N (optimal) forår N-kvote Gylleudbringning forår Udbringning forår 70 kg kg Primo Marts kg kg 164 Max 66 % af kg N Primo Marts Strandsvingel 60 kg kg 164 Max 50 % af kg N Primo-Medio Marts Engrapgræs Max 50 % af kg N Primo Marts Rødsvingel 75 kg Primo Marts Max 50 % af kg N Ultimo Marts Primo April Alm. rajgræs NO / vækst - Februar 2015 / 7

8 Mulighed for tilskud til nyt fyr ØKONOMI af Lotte Kerdil Rehhoff Økonomirådgiver Tlf: For at fremme brugen af energieffektive vedvarende energikilder yder Energistyrelsen tilskud til udskiftning af et fossilt brændselsanlæg med et anlæg baseret på vedvarende energi, når der er tale om procesenergi. For at kunne betegnes som procesenergi, skal moms og afgifter være fradragsberettigede. Ligeledes skal energien anvendes til produktion, hvor varen undergår en forandring og er bestemt for afsætning. Tilskuddet gives som investeringsstøtte til: konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, f.eks. biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas. konvertering af anlæg fra fossile brændsler til fjernvarme, f.eks. nedlæggelse af fossile anlæg og tilslutning til fjernvarme. Op til 65 % tilskud Det betyder, at går du med tanker om at udskifte det gamle olie- eller naturgasfyr, vil op til 65 % af udgiften til investeringen kunne søges hos Energistyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt. En ansøgning til Energistyrelsen har i slutningen af 2014 givet et tilsagn om tilskud på godt kr. af en investering på kr. til konvertering fra naturgas til halm samt et tilskud på knap kr. på en investering på kr. Samlet set et tilskud på kr. Ud over tilskuddet til investeringen, vil der som oftest være en besparelse i selve driften af anlægget. Den nedsætter tilbagebetalingstiden på investeringer yderligere. Har du en udskiftning i tankerne, hvad enten det drejer sig om nyt fyringsanlæg eller måske en ny traktor, kan jeg kontaktes for yderligere oplysninger. Jeg kan ligeledes stå for beregninger samt ansøgning af tilskud. SPAR kwh.....og få tilskud. Få op til 65 % i tilskud til nyt fyringsanlæg Udskift traktoren og få 0,38 kr. pr. sparet kwh Også tilskud til energieffektivisering Sammen med konvertering til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme vil der kunne søges tilskud til energieffektivisering til virksomhedens energiforbrugende processer. Det maksimale tilskud er her 40 %. Ønsker en virksomhed kun at gennemføre energieffektiviseringer uden at konvertere til vedvarende energi, f.eks. udskiftning af traktor eller ventilation, udskiftning af marksprøjte mv., kan ovenstående tilskudsmulighed ikke anvendes. Til gengæld er det muligt for at søge tilskud under energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi, hvor en sparet kwh udløser et tilskud på mellem 0,30-0,40 kr. Et konkret eksempel viser, at en landmand med procesenergiforbrug i stalde, ved udskiftning af et naturgasfyr med et halmfyr, fik 53 % af investeringen dækket via tilskud fra Energistyrelsen Samtidig ønskede landmanden at udskifte ventilatorer i staldene til mere effektive modeller. Her er det lykkedes at opnå en tilskudsprocent på knap 26 % via energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi. 8 / NO / vækst - Februar 2015

9 Det ikke længere en pestilens at lave regnskab DET SI R MEDLEMMERNE Helge Hansen Minkavler Ved Faaborg Helge Hansen driver sammen med hustruen Lotte en minkfarm med avlstæver ved Fåborg. Det har han gjort i snart 30 år, og lige så længe har Helge hadet at lave regnskab. Men i efteråret fik han installeret Summax, og det har ifølge Helge gjort det både lettere og sjovere at klare regnskabet. Interesserer du dig for computere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne meget mere, for der er så meget, jeg ikke kan. Jeg er ikke superbruger. Langt fra. Hvornår prøvede du SUMMAX første gang? Det var faktisk midt i pelsningen, hvor vi har allermest travlt. Der kom en rådgiver forbi og installerede det, lige inden vi skulle i gang med at sortere mink i oktober. Og så havde jeg ikke tid til at arbejde med det igen, før vi nåede hen i december, så der gik faktisk to måneder, hvor jeg slet ikke kiggede på det, men det gik alligevel. Og da jeg kom i gang, syntes jeg faktisk, det virkede rimelig logisk Hvad synes du om Summax? Jeg synes faktisk at konceptet er ret godt, og Centrovice gør meget for at hjælpe os på vej. Rådgiverne kan jo sidde på kontoret og fjernstyre min computer, så der har været god support. Det har fungeret fint, og Lotte har da ikke hørt mig bande over det endnu. Det er et godt tegn. Skulle du have nyt IT-udstyr for at komme i gang? Nej, det var ikke nødvendigt. Jeg havde lige fået ny computer og troede egentlig også, at jeg skulle have en ny scanner, men det var altså ikke nødvendigt. Morten, som var her for at installere Summax, fik det sat op, så den kunne lave de PDF-filer, der skulle bruges. Men jeg har investeret i en ekstra skærm. Det er nødvendigt. Var det besværligt at komme i gang med Summax? Jeg var lidt bange for, at jeg gabte over for meget på én gang. Men jeg syntes ikke det var så galt, da jeg først kom i gang. Når man kigger på programmet, kan det godt se uoverskueligt ud. Alle de faneblade med kvæg, svin og privat. Og vi har jo hverken kvæg eller svin, så det skal man bare se bort fra. Faktisk skal man kun bruge indbakken og fanen med regnskabsbilag. Det er de to bakker, jeg koncentrerer mig om. Hvordan fungerer Summax? Det smarte ved Summax er, at jeg ikke skal sidde og printe alle de bilag, jeg får på mail, ud, lægge dem over i en stak, få dem betalt - og så sortere dem igen. Nu sidder jeg i min homebank og betaler regningerne, og når jeg har gjort det, ligger jeg dem over i regnskabsbilaget - og så skal jeg ikke spekulere mere på det. Det eneste jeg skal gøre, er at kontrollere betalingsdatoen og det beløb, der bliver betalt. Det er sommetider programmet læser forkert, så det skal man lige være opmærksom på, men hvis jeg tjekker de to ting, er det sådan set i orden. Hvor lang tid tog det at lave regnskab, inden du fik Summax? Førhen lavede jeg regnskab hver anden eller tredje måned. Det tog mindst en hel dag, fordi jeg skulle have alle billagene sorteret. Og så var der sommetider nogle bilag, man ikke kunne finde, og noget, hvor man ikke kunne huske, hvad det var. Og hvis man så ikke kunne finde bilaget, så kunne man godt være lidt på den. Hvordan var det at lave regnskab på den måde? Det er noget, jeg har hadet. Den der dag, hvor man skal være lukket inde på kontoret. Øv. Og det med at gøre det om aftenen, efter arbejde, det duer ikke. Så er jeg for træt, og man skal også kunne ringe efter de bilag, man ikke kan finde, så firmaet kan sende dem igen. Hvor lang tid bruger du nu? Jeg bruger ca. en time om ugen. Regninger betaler jeg, efterhånden som de kommer. Det giver mig ro, og det er en tilfredsstillelse at vide, at når jeg har gjort det, så er det væk. Jeg skal ikke have fat i det igen, og det er ikke en uoverskuelig opgave at skulle i gang med det, for der er ikke nær så meget at tage fat på. Hvis man først har styr på, hvordan man får bilagene fra computeren sin mail eller scanner og over i indbakken, så er der styr på det. Og hvis man bruger programmet jævnligt, er det ikke svært at huske teknikken. Er det besværligt at komme i gang med Summax? Nej, det synes jeg ikke. Hvis der er noget, man er i tvivl om, er der jo support at få. Så har jeg ringet til Centrovice, og de har været dygtige og flinke. Men det er ikke meget, jeg har haft brug for det. Er det blevet nemmere at lave regnskab? Det er faktisk blevet sjovere. Jeg synes aldrig, det har været sjovt, men nu er det ikke en pestilens længere, fordi jeg ved, jeg kun skal have fat i det én gang. Jeg får det gjort efterhånden, og det gjorde jeg absolut ikke førhen. NO / vækst - Februar 2015 / 9

10 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? ØKONOMI af Tobias Ejlersen Økonomirådgiver Tlf.: Som en konsekvens af regeringens såkaldte Timeplan skal der anlægges en ny jernbane over store dele af Danmark heriblandt over Vestfyn. Hvad betyder Timeplanen? Timeplanen er en del af en større omstrukturering af infrastrukturen i Danmark. Det skal være muligt, at rejse fra København til Odense på 1 time. Ligeledes skal det være muligt, at rejse fra Odense til Aarhus på 1 time og fra Aarhus til Aalborg på 1 time. Det betyder, at man kan komme fra København til Aalborg på 3 timer. Timeplanen gælder også for strækningen mellem Odense og Esbjerg. Nødvendigt med ny jernbane Det er Folketinget, der har vedtaget, at infrastrukturen skal effektiviseres. På Vestfyn skal der således bygges en ny jernbane fra Blommenslyst til Kauslunde en strækning på ca. 35 km. Det vil give en tidsbesparelse på ca. 6 min i forhold til den tid, det tager at rejse med tog henover Vestfyn i dag. Det bliver muligt at køre op imod 250 km/t på visse dele af strækningen, hvor forholdene tillader det. Det er planen, at den nye vestfynske jernbane skal bygges i årene Konsekvenserne for borgerne Den nye jernbane skal ligge i en korridor langs den eksisterende motorvej, og det vil få konsekvenser for borgere, der bor tæt på den nuværende motorvej. Det er endnu ikke fastlagt, om jernbanen skal gå syd eller nord for motorvejen. Begge muligheder er i spil, og det kræver større undersøgelser at klarlægge de direkte konsekvenser ved det ene valg frem for det andet. Det kan dog ikke undgås, at det vil medføre ekspropriationer. Henover Vestfyn skal der bruges et areal, som i dag primært er udlagt til landbrug. Konsekvenserne ved ekspropriation kan for nogle borgere blive meget store, fordi det både er et privat hjem og en arbejdsplads, der i samfundets interesse skal flyttes til et andet sted. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at blive eksproprieret på forhånd, før den nye jernbane bliver bygget. Den nuværende jernbane bevares, fordi regionaltoget mellem Odense og Fredericia fortsat skal køre. Har du generelle spørgsmål i forhold til den ny jernbane eller ekspropriation, så kontakt seniorkonsulent Niels Jepsen eller økonomirådgiver Tobias Ejlersen. 10 / NO / vækst - Februar 2015

11 Nye rammer for naturpleje MILJØ af Michala Thomassen Miljøkonsulent Tlf: Fremover gives der udelukkende 5-årige tilsagn, og 1-årige ordninger falder bort. Det bliver til gengæld muligt at opsige tilsagn ved salg/bortforpagtning. NaturErhvervstyrelsen har lempet reglerne for plantedække på grundbetalingsordningen, så der ikke længere er en liste over planter, som ikke må være på arealet. Det vil gøre det muligt for langt flere arealer at få grundbetaling. Arealer, der ikke lever op til støttebetingelser for grundbetaling, men kun søger plejegræsordning, kan nu få 2600 kr. pr. ha, hvis arealet afgræsses. Sanktionerne ved overtrædelser af støttebetingelser vil også blive langt mindre, og vi vil derfor opleve færre tilbagebetalingskrav. Det gælder også nuværende tilsagn! Nye tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer uden for Natura 2000-områder målrettes arealer med høj naturværdi. Naturværdien bliver vurderet ud fra et nyt kortmateriale, kaldet HNV, som viser, hvor der er Høj Natur Værdi. Højeste værdi er 13. Hvor kan der søges tilskud? (Prioriteringsliste) 1. Min. 50 % af marken skal ligge i Særligt udpegede Natura 2000 områder 2. Arealer uden for Natura 2000 med en HNV = > 5 3. Arealer i Natura 2000 (min. 90 % gentegning) 4. Vådområder under Landdistriktsprogrammet TEMAAFTEN... om Naturpleje Tirsdag den 3.marts kl Program: 19:00 Velkomst, introduktion af Facebookside og Natur-Erfa, Michala Thomassen, Centrovice 19:10 Samarbejde med kommunen omkring naturpleje, Lars Sønderby, Odense Kommune 19:40 Tilskud og regler, Michala Thomassen, Centrovice 20:00 Kaffepause 20:30 Økonomi i naturpleje, Per Spleth, SEGES 20:55 Afsætning og mærkning af naturkød, Christian Christensen, Smag på Landskabet Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage excl. moms Tilmelding: på tlf eller www. centrovice.dk Grundbetaling (gives kun til arealer, der opfylder kravene) + 5-årig plejegræsordning med afgræsning Afgræsning Slæt Ialt Uden Grundbetaling i alt: 5-årig plejegræsordning NO / vækst - Februar 2015 / 11

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes bogholder

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 30 den 11. november 2015 - Situationen i marken - Gødningsmarkedet - Møde om tilskud til maskiner o.a. - Vigtige datoer i december - Annonce, sprøjteopfølgningskursus - Annonce, efterårets

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse?

Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? Kan fåreavlere leve af at lave aftaler med kommuner og naturstyrelse? 13/02/17 Anette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat Consult www.hyrdetimer.dk, 24 85 99 17 1 Skrev Hyrdetimer håndbog i fårehold og

Læs mere

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring

Ydelse Gebyr Timepris Kontering og bogføring Økonomi Gebyr Timepris Kontering og bogføring 600 kr. Bogholder hos dig (min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 450 kr. Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring. Ønskes

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som ansat i ATP kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes værdien af godet

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere