vækst INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform ting du skal vide om Landbrugsreformen Af Hanne Pontoppidan, planteavlskonsulent 1) Ansøgningsfristen for overdragelse er 21. april Ansøgningerne, om det vi stadig i daglig tale kalder hektarstøtte, er i fuld gang. I år er støtten omdøbt og opdelt til grundbetaling og betaling for de grønne krav. Ansøgningsfristen er 21. april 2015, men vi opfordrer dig til at få overdraget betalingsrettigheder ved eventuelle nye eller forlængede forpagtningsaftaler og indsendt Fællesskemaet snarest muligt, hvis vi skal hjælpe dig. For din skyld, for at det er på plads inden forårsarbejdet i marken for vores skyld, fordi vi ikke har tid til alle i april. 2) Arealet på kortet skal overføres til markplanen I 2015 er det areal, der skal søges på, det areal, der er indtegnet på kortet. Derfor skal arealet i markplanen passe med indtegningen på kortet med 2 decimaler. Du vil derfor kunne opleve, at der sker mindre ændringer i fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Tag plads i førersædet 3 Fortsat fra forsiden... 4 Har dine medarbejdere krav på G-dage? 5 Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger 5 Succession - en medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter 6 Gødning til frøgræs 7 Mulighed for tilskud til nyt fyr 8 Det er ikke længere en pestilens at lave regnskab 9 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? 10 Nye rammer for naturpleje 11 Vandområdeplanerne i høring 12 Erfa-gruppe med fokus på løn og personalejura 12 Forlæng ikke automatisk dit Dokview abonnement 13 Pressemeddelelse: Skattesagen genoptages 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, Pernille Salling, layout Foto: Centrovice, Colourbox.dk, agrofoto.dk 2 / NO / vækst - Februar 2015

3 Tag plads i førersædet LEDELSE Af Louise Helmer Adm. direktør Tlf.: Landbruget er presset som aldrig før, og som mange andre landmænd oplever du måske, at andre sætter dagsordenen for dig og har initiativretten i sager, der har betydning for dig og din tilværelse. Det er både frustrerende og demotiverende og kan virke som en uovervindelig udfordring. Men du kan faktisk gøre noget for at ændre situationen. Indtag selv pladsen i førersædet og sørg for, at du er klædt ordenligt på til at forhandle med eksempelvis bank og kreditforening. Tag en snak med familien og tag styringen Hvis livet på landet skal fungere også når krisen for alvor kradser - er det afgørende, at du tager en snak med dig selv og din familie om, hvad I vil leve med. Kan I klare igen at skære i posterne til løn og privatforbrug? Giver hverdagen som landmand stadig mening? Og hvor ser I jer selv om 5, 10 eller 15 år? Det er nødvendigt at få sat ord på jeres fremtidsplaner, så I selv får mulighed for at træffe de vigtige beslutninger, der skal få jer derhen. ikke længere skal være en del af landbruget. Det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt Er du 5. eller 6. generation på slægtsgården? Og går din søn eller datter med en drøm om at overtage efter dig? Så er det ikke let at give slip og vinke farvel til slægtsgården. Men det kan være nødvendigt. Tag en snak med de berørte generationer og fortæl dem, hvilke drømme du har for dig selv og din familie. Uanset hvad I drømmer om, er det dig og din familie, der skal sidde i førersædet. For det er kun jer, der kan mærke, hvad der er rigtigt for jer. Forberedelse er nøglen til gode forhandliger Et møde i bank eller kreditforening kræver mere end en snak med familien. Det kræver, at du lægger en realistisk plan og forbereder dig grundigt på forhandlingerne, så du ikke kommer til at sige ja til noget, du i virkeligheden ikke vil leve med. Centrovice hjælper dig naturligvis gerne med at udarbejde en plan, som sikrer, at du er klædt på til forhandlinger med banken. Men det vigtigste er, at du er realistisk og selv tør tage styringen. Det kan du kun, hvis du har sat dig grundigt ind i din egen økonomiske situation. Hvad er dine muligheder? Se hverken for negativt eller for positivt på din økonomi. Hæv dig op og betragt situationen udefra. Kun på den måde bliver du klar til at forhandle. Hav gerne en plan B klar, i tilfælde af at du ikke kan få forhandlet plan A igennem. Hvad skal du, hvis du ikke skal være landmand? I en tid, hvor nogen kommer til at forlade erhvervet, bliver det nødvendigt for nogle landmænd at overveje, hvornår, det at være selvstændig landmand bliver for stort et pres for dem selv og familien. Skal vi fortsat være en del af dansk landbrug eller skal vi i virkeligheden noget helt andet? Alt for få har lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis de NO / vækst - Februar 2015 / 3

4 Fortsat fra forsiden... PLANTEAVL af Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf.: arealerne på dine marker i forbindelse med din ansøgning. 3) Betalingsrettigheder I 2015 vil alle betalingsrettigheder, der ikke udnyttes, blive inddraget, og det er derfor vigtigt at være ekstra omhyggelig med at indtegne alle støtteberettigede arealer. Baggrundskortet i Fællesskemaet er optaget i foråret og sommeren Har du f.eks. klippet et hegn tilbage efter dette tidspunkt, kan det være nødvendigt at ansøge om en blokændring, hvor det genvundne areal kommer med i blokken, så der kan søges på arealet. Det er ikke muligt selv at vælge, hvilke rettigheder der inddrages. De rettigheder, der bliver inddraget, er dem med den mindste værdi. Derfor er der grund til at være specielt opmærksom på forpagtninger, hvor der er forpagtet et større areal og dermed overdraget flere rettigheder, end det støtteberettigede areal. Er du i den situation, kan det være en god ide, at tage en snak med din planteavlskonsulent. 4) Støttesatser En betalingsrettighed uden tillæg er i 2015 ca ,- kr. værd pr. ha. Opfylder du de grønne krav, kan du lægge yderligere 0,47 x værdien af betalingsrettigheden til. Dvs. grundbetaling + den grønne støtte på en betalingsrettighed uden ekstra tillæg: 6) Støtte til unge, nyetablerede landmænd Er du ikke fyldt 40 år ved udløbet af ansøgningsåret, og påbegyndte du din første landbrugsvirksomhed tidligst 5 år før 21. april 2015, kan du opnå et tillæg på ca. 590,- kr. pr. ha som gives til unge, nyetablerede landmænd. 7) Ø-støtte Ø-støtten er i år afløst af en ny 5-årig ordning. Den nye ordning adskiller sig bl.a. fra den tidligere ordning på tre punkter: Der ikke er bopælspligt på øen Jorden ikke skal dyrkes i 5 år Der skal ikke længere dyrkes min. 5 ha på en støtteberettiget ø Ø-støttens størrelse afhænger af, hvor mange ha, der tilmeldes, men det tilstræbes, at støttebeløbet bliver 475,- kr. pr. ha. Der udbetales maksimalt ø-støtte til 100 ha pr. ansøger. Har du fået ø-støtte i perioden 2007 til 2014 gælder 5- årskravet stadig. Det betyder, at du skal blive boende på øen og fortsat drive arealerne, indtil din forpligtelse udløber. 8) Pleje af græs- og naturarealer Der findes ikke længere 1-årige tilskudsordninger til pleje af græs- og naturarealer. Du kan læse mere om de nye 5-årige ordninger i artiklen Nye rammer for naturpleje af miljøkonsulent Michala Thomassen i dette nummer af Vækst ,- kr. + 0,47 x 1.286,- kr. = 1.890,- kr. pr. ha. De tre grønne krav er følgende: Flere afgrøder på bedriften 5 % miljøfokusområde (MFO) Opretholdelse af permanent græs på nationalt plan 5) Markblokke med permanent græs I 2015 er der indført en ny metode til at beregne støtten i markblokke, der er defineret som permanent græs. Afhængig af hvor stor en andel af arealet, der vurderes at være ikke-støtteberettiget pga. f.eks. træer og buske, fastsættes en støtteprocent på 0, 60, 80 eller 100 %. I disse markblokke adskiller støttereglerne sig fra reglerne for almindelige markblokke mht. hvilke arealer, der ikke skal tegnes med. 4 / NO / vækst - Februar 2015

5 Har dine medarbejdere krav på G-dage? HR OG LØNSERVICE af Bente Susanne Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: En lønmodtager, der er medlem af en a-kasse og opfylder lovens beskæftigelseskrav, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse de første 3 dage efter, at vedkommende er blevet afskediget eller hjemsendt fra sit arbejde. I stedet skal arbejdsgiveren betale en dagpengegodtgørelse, de såkaldte G-dage, de første 3 dage, hvor lønmodtageren er helt eller delvist ledig. Medarbejderen er berettiget til G-dage ved: Afskedigelse Hjemsendelse Ophør af tidsbestemt ansættelse Der skal ikke betales G-dage, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling. G-dagssatser for satsen for fuldtidsforsikrede er 827 kr. pr. dag. En medarbejder kan dog maksimalt få udbetalt 16 G-dage pr. kalenderår. Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvorvidt din medarbejder har krav på G-dage, bør du afvente besked fra medarbejderens a-kasse. Trinvis afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser Over de næste 3 år afskaffes G-dage for medarbejdere, der har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk hos den samme virksomhed. Fra 1. januar 2015 afskaffes den tredje G-dag, pr. 1. januar 2017 afskaffes den anden G-dag, og pr. 1. januar 2018 skal der ikke længere udbetales G-dage til medarbejdere, som har været ansat mindre end 3 måneder i et stræk i samme virksomhed. Kontakt din Løn- og HR-rådgiver, hvis du er i tvivl Har du spørgsmål til G-dage, er du velkommen til at kontakte løn- og HR-rådgiver Bente Susanne Mouridsen. Centrovice Kvæg tilbyder SimHerd-beregninger KVÆGBRUG af Inger-Marie Antonsen Kvægkonsulent Tlf.: Vil du gerne vide, hvad der sker med indsætningsprocenten om 3 år, hvis du inseminerer en bestemt andel af dine køer med kødkvæg? Og hvordan det påvirker DB nogle år frem? Eller hvad det betyder for ydelsen, hvis der er klovproblemer i din besætning? Alt det og meget mere kan der udarbejdes et bud på ud fra SimHerd-beregninger. I SimHerd indgår både data fra besætningen og kendt viden om eksempelvis risiko for sygdomme. Via en sundhedsøkonomisk analyse er der også mulighed for at lave beregninger alene på sundhedsparametre. F.eks. er procenten af dødfødte direkte målbar. Men samtidig antages det, at der, hvis der er mange dødfødte, også er flere vanskelige fødsler og dermed en øget risiko for lavere laktationsydelse og lavere drægtighedschance. Og endda en øget risiko for at koen dør. Disse faktorer indgår også i SimHerds beregninger. Eftersom resultatet af beregningerne vises som mulig ændring af DB, er det vigtigt at kende de priser, der er anvendt på dyr, mælk og foder. Hos Centrovice er vi tæt på disse og kan rådgive dig i forbindelse med beregningerne. Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvad der skal til for at opnå de forudsatte ændringer i form af ændrede rutiner, mere tid eller andre investeringer og sætte det i forhold til gevinsten. Kontakt kvægbrugsafdelingen Centrovices kvægbrugsafdeling tilbyder SimHerdberegninger til konkurrencedygtige priser. Ring og få et tilbud. NO / vækst - Februar 2015 / 5

6 Succession ØKONOMI af Niels Bebe Seniorkonsulent, Reg. Revisor Tlf: En medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter Overvejelser omkring et generationsskifte bør altid indeholde de skattemæssige konsekvenser, da disse normalt har stor indflydelse på de økonomiske betingelser. Overdragelsen af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages som gave eller mod betaling af vederlag. Ved overdragelse til familie eller en nær medarbejder kan man dog udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser. Succession er et skattemæssigt begreb som indebærer, at den tidligere ejer undgår beskatning af avance ved overdragelse af virksomheden, mod at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessummen og skattemæssige nedskrevne værdier. Overdragelse til familie eller nær medarbejder Successionsreglerne kan kun anvendes ved overdragelse til familie eller nære medarbejdere. En nær medarbejder er en medarbejder, som inden for de sidste 5 år har været beskæftiget i virksomheden i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Det svarer til timer, og kravet kan således opfyldes efter ca. 2,3 år - mindre hvis der er dokumenteret overarbejde. At virksomheden i samme periode har skiftet ejer, har ingen betydning, ligesom det ikke er et krav, at medarbejderen er beskæftiget i virksomhe-den på overdragelsestidspunktet. Mange former for succession Det fremgår direkte af bestemmelserne, at der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere virksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Ud af f.eks. tre landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en virksomhed, kan der succederes i den ene ejendom, selvom denne ikke udgør en procentuel andel af hele virksomheden i betydningen af alle tre ejendomme. Der vil også kunne succederes i en ideel andel af hele virksomheden, hvilket i denne forbindelse vil sige en andel af hver enkelt landbrugsejendom. Hvilke aktiviteter kan overdrages ved succession? Følgende virksomhedsaktiver kan overdrages ved succession, hvis der er fortjeneste: Ejendomsavance Genvundne afskrivninger, bygninger Genvundne afskrivninger, maskiner og inventar Landbrugets husdyrbesætninger Varelager, herunder landbrugets beholdninger Rettigheder Succession i virksomhedsordning Der kan også succederes i sælgers evt. virksomhedsordning - eller en andel heraf, hvis der kun overdrages en del af virksomheden. Sælgers betalte virksomhedsskat flyttes til køber. Aftaledato og overtagelsestidspunkt skal være primo sælgers regnskabsår. Overdragelsen skal ske til handelsværdien, og der kan kun succederes i fortjenesten. Den nye ejer kan derfor ikke succedere i den hidtidige ejers urealiserede tab. Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession. Som kompensation for denne latente skatteforpligtigelse opnås der en såkaldt passivpost. Denne nedsætter den skatteog afgiftspligtige værdi af en gave, der er ydet i forbindelse med overdragelse af virksomheden. Den lovbestemte passivpost udgør 30 % af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis den hidtidige ejer havde solgt aktiverne uden succession. Passivposten udgør altså ca. halvdelen af den skat, der ville være udløst, hvis overdragelsen var sket uden succession. Passivposten for opsparet overskud i virksomhedsordningen afhænger af, i hvilket år overskuddet er opsparet. Hvilke konsekvenser har successionsordningen? Vælger man at overdrage sin virksomhed til en nær medarbejder med succession, har det følgende konsekvenser: Sælger bliver ikke beskattet af avancerne ved salg af virksomheden Den nære medarbejder overtager sælgers skattemæssige anskaffelsessummer og nedskrevne værdier, hvilket bevirker en lavere købesum og færre fremtidige skattemæssige afskrivninger Som en kompensation for overdragelsen af de udskudte skatter ydes der normalt en gave, som er skatte- og afgiftsfri, når gaven ikke er større en den skattemæssigt opgjorte passiv-post (finansiering af en del af købesummen/nedsat pris). Kan det betale sig? Hvorvidt en overdragelse med succession kan betale sig for medarbejderen eller ej, afhænger af medarbejderens øvrige økonomiske forhold og forventninger til ejerperiode. Individuelle beregninger er derfor nødvendige, hvis du vil have klarhed for, om virksomheden skal overdrages med eller uden succession. 6 / NO / vækst - Februar 2015

7 Gødning til frøgræs PLANTEAVL af Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Tlf: Foråret nærmer sig, og hvis vejret forsætter, kan vi konstatere, at det igen har været en meget mild vinter, der kun har budt på få ugers vækstpause. For mange frøavlere vil årets første arbejdsopgaver i marken være udbringning af gødning til frøgræsset, hvor det optimale tidspunkt for de fleste typer er ved vækststart, når jorden er farbar i starten af marts. Den tidlige gødskning er med til at sikre et stort antal frøstængler pr. m², hvilket er afgørende for et stort frøudbytte. Husk dog, at det ikke er muligt at rette op på manglende tildeling i efteråret ved større tildeling om foråret. I rødsvingel og bakkesvingel anbefales det generelt ikke at udbringe gylle om foråret, da afgrøderne er følsomme for færdsel, ligesom risikoen for bundgræs stiger. Øvrige frøgræsser kan normalt tildeles op til halvdelen af den planlagte kvælstof mængde fra gylle i foråret. Det kræver dog, at gyllen fordeles perfekt, samt en præcis værdiansættelse af gyllens kvælstofindhold. En ujævn fordeling af gyllen vil resultere i en uensartet og tvemoden mark. Det rigtige tidspunkt for udbringning Generelt bør det tilstræbes at udbringe gylle, hvor der efterfølgende er udsigt til nedbør, så kvælstofeffekten sikres. Eventuelt kan effekten forbedres ved anvendelse af forsuret gylle især kvæggylle. Art: Bakkesvingel Hundegræs Eventuelt omfordeling af kvælstof For de fleste frøgræsarters vedkommende er deres respektive N-kvote noget under det økonomiske optimum. Selv ved lavere frøpriser vil det stadig, for mange, være en potentiel højværdiafgrøde, der bør prioriteres ved omfordeling af kvælstof fra andre afgrøder. Nogen henter ekstra kvote ved efterslæt, der kan tildeles op til 108 kg N/ ha i de tidlige arter og sorter. Såfremt man ikke kan det eller allerede har benyttet sig at dette, bør man måske overveje, om de kraftige rapsmarker kan trækkes i forårstildelingen uden udbyttenedgang til følge. Flere forhold påvirker optimal kvælstofmængde For de fleste arter er der forskellige forhold, der påvirker den optimale kvælstofmængde. I engrapgræs vil det typisk være afhængigt af sortens stængellængde og forfrugtsværdien i dækafgrøden for førsteårs marker, og det vil variere fra kg N. For rødsvingel skal man ligeledes skelne mellem sorter, hvor de kortstråede generelt tilføres mest, og de kraftigt voksende sorter med lange udløbere gødes lidt mindre. For almindelig rajgræs vedkommende skal de tidlige fodertyper tildeles mindst, og de sildige fodersorter, plænetyperne og 2. års marker tildeles mest kvælstof. N efterår N (optimal) forår N-kvote Gylleudbringning forår Udbringning forår 70 kg kg Primo Marts kg kg 164 Max 66 % af kg N Primo Marts Strandsvingel 60 kg kg 164 Max 50 % af kg N Primo-Medio Marts Engrapgræs Max 50 % af kg N Primo Marts Rødsvingel 75 kg Primo Marts Max 50 % af kg N Ultimo Marts Primo April Alm. rajgræs NO / vækst - Februar 2015 / 7

8 Mulighed for tilskud til nyt fyr ØKONOMI af Lotte Kerdil Rehhoff Økonomirådgiver Tlf: For at fremme brugen af energieffektive vedvarende energikilder yder Energistyrelsen tilskud til udskiftning af et fossilt brændselsanlæg med et anlæg baseret på vedvarende energi, når der er tale om procesenergi. For at kunne betegnes som procesenergi, skal moms og afgifter være fradragsberettigede. Ligeledes skal energien anvendes til produktion, hvor varen undergår en forandring og er bestemt for afsætning. Tilskuddet gives som investeringsstøtte til: konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, f.eks. biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas. konvertering af anlæg fra fossile brændsler til fjernvarme, f.eks. nedlæggelse af fossile anlæg og tilslutning til fjernvarme. Op til 65 % tilskud Det betyder, at går du med tanker om at udskifte det gamle olie- eller naturgasfyr, vil op til 65 % af udgiften til investeringen kunne søges hos Energistyrelsen, hvis betingelserne er opfyldt. En ansøgning til Energistyrelsen har i slutningen af 2014 givet et tilsagn om tilskud på godt kr. af en investering på kr. til konvertering fra naturgas til halm samt et tilskud på knap kr. på en investering på kr. Samlet set et tilskud på kr. Ud over tilskuddet til investeringen, vil der som oftest være en besparelse i selve driften af anlægget. Den nedsætter tilbagebetalingstiden på investeringer yderligere. Har du en udskiftning i tankerne, hvad enten det drejer sig om nyt fyringsanlæg eller måske en ny traktor, kan jeg kontaktes for yderligere oplysninger. Jeg kan ligeledes stå for beregninger samt ansøgning af tilskud. SPAR kwh.....og få tilskud. Få op til 65 % i tilskud til nyt fyringsanlæg Udskift traktoren og få 0,38 kr. pr. sparet kwh Også tilskud til energieffektivisering Sammen med konvertering til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme vil der kunne søges tilskud til energieffektivisering til virksomhedens energiforbrugende processer. Det maksimale tilskud er her 40 %. Ønsker en virksomhed kun at gennemføre energieffektiviseringer uden at konvertere til vedvarende energi, f.eks. udskiftning af traktor eller ventilation, udskiftning af marksprøjte mv., kan ovenstående tilskudsmulighed ikke anvendes. Til gengæld er det muligt for at søge tilskud under energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi, hvor en sparet kwh udløser et tilskud på mellem 0,30-0,40 kr. Et konkret eksempel viser, at en landmand med procesenergiforbrug i stalde, ved udskiftning af et naturgasfyr med et halmfyr, fik 53 % af investeringen dækket via tilskud fra Energistyrelsen Samtidig ønskede landmanden at udskifte ventilatorer i staldene til mere effektive modeller. Her er det lykkedes at opnå en tilskudsprocent på knap 26 % via energiselskabernes forpligtelsesaftale om at spare energi. 8 / NO / vækst - Februar 2015

9 Det ikke længere en pestilens at lave regnskab DET SI R MEDLEMMERNE Helge Hansen Minkavler Ved Faaborg Helge Hansen driver sammen med hustruen Lotte en minkfarm med avlstæver ved Fåborg. Det har han gjort i snart 30 år, og lige så længe har Helge hadet at lave regnskab. Men i efteråret fik han installeret Summax, og det har ifølge Helge gjort det både lettere og sjovere at klare regnskabet. Interesserer du dig for computere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne meget mere, for der er så meget, jeg ikke kan. Jeg er ikke superbruger. Langt fra. Hvornår prøvede du SUMMAX første gang? Det var faktisk midt i pelsningen, hvor vi har allermest travlt. Der kom en rådgiver forbi og installerede det, lige inden vi skulle i gang med at sortere mink i oktober. Og så havde jeg ikke tid til at arbejde med det igen, før vi nåede hen i december, så der gik faktisk to måneder, hvor jeg slet ikke kiggede på det, men det gik alligevel. Og da jeg kom i gang, syntes jeg faktisk, det virkede rimelig logisk Hvad synes du om Summax? Jeg synes faktisk at konceptet er ret godt, og Centrovice gør meget for at hjælpe os på vej. Rådgiverne kan jo sidde på kontoret og fjernstyre min computer, så der har været god support. Det har fungeret fint, og Lotte har da ikke hørt mig bande over det endnu. Det er et godt tegn. Skulle du have nyt IT-udstyr for at komme i gang? Nej, det var ikke nødvendigt. Jeg havde lige fået ny computer og troede egentlig også, at jeg skulle have en ny scanner, men det var altså ikke nødvendigt. Morten, som var her for at installere Summax, fik det sat op, så den kunne lave de PDF-filer, der skulle bruges. Men jeg har investeret i en ekstra skærm. Det er nødvendigt. Var det besværligt at komme i gang med Summax? Jeg var lidt bange for, at jeg gabte over for meget på én gang. Men jeg syntes ikke det var så galt, da jeg først kom i gang. Når man kigger på programmet, kan det godt se uoverskueligt ud. Alle de faneblade med kvæg, svin og privat. Og vi har jo hverken kvæg eller svin, så det skal man bare se bort fra. Faktisk skal man kun bruge indbakken og fanen med regnskabsbilag. Det er de to bakker, jeg koncentrerer mig om. Hvordan fungerer Summax? Det smarte ved Summax er, at jeg ikke skal sidde og printe alle de bilag, jeg får på mail, ud, lægge dem over i en stak, få dem betalt - og så sortere dem igen. Nu sidder jeg i min homebank og betaler regningerne, og når jeg har gjort det, ligger jeg dem over i regnskabsbilaget - og så skal jeg ikke spekulere mere på det. Det eneste jeg skal gøre, er at kontrollere betalingsdatoen og det beløb, der bliver betalt. Det er sommetider programmet læser forkert, så det skal man lige være opmærksom på, men hvis jeg tjekker de to ting, er det sådan set i orden. Hvor lang tid tog det at lave regnskab, inden du fik Summax? Førhen lavede jeg regnskab hver anden eller tredje måned. Det tog mindst en hel dag, fordi jeg skulle have alle billagene sorteret. Og så var der sommetider nogle bilag, man ikke kunne finde, og noget, hvor man ikke kunne huske, hvad det var. Og hvis man så ikke kunne finde bilaget, så kunne man godt være lidt på den. Hvordan var det at lave regnskab på den måde? Det er noget, jeg har hadet. Den der dag, hvor man skal være lukket inde på kontoret. Øv. Og det med at gøre det om aftenen, efter arbejde, det duer ikke. Så er jeg for træt, og man skal også kunne ringe efter de bilag, man ikke kan finde, så firmaet kan sende dem igen. Hvor lang tid bruger du nu? Jeg bruger ca. en time om ugen. Regninger betaler jeg, efterhånden som de kommer. Det giver mig ro, og det er en tilfredsstillelse at vide, at når jeg har gjort det, så er det væk. Jeg skal ikke have fat i det igen, og det er ikke en uoverskuelig opgave at skulle i gang med det, for der er ikke nær så meget at tage fat på. Hvis man først har styr på, hvordan man får bilagene fra computeren sin mail eller scanner og over i indbakken, så er der styr på det. Og hvis man bruger programmet jævnligt, er det ikke svært at huske teknikken. Er det besværligt at komme i gang med Summax? Nej, det synes jeg ikke. Hvis der er noget, man er i tvivl om, er der jo support at få. Så har jeg ringet til Centrovice, og de har været dygtige og flinke. Men det er ikke meget, jeg har haft brug for det. Er det blevet nemmere at lave regnskab? Det er faktisk blevet sjovere. Jeg synes aldrig, det har været sjovt, men nu er det ikke en pestilens længere, fordi jeg ved, jeg kun skal have fat i det én gang. Jeg får det gjort efterhånden, og det gjorde jeg absolut ikke førhen. NO / vækst - Februar 2015 / 9

10 Bliver du eksproprieret ved ny jernbane Fyn? ØKONOMI af Tobias Ejlersen Økonomirådgiver Tlf.: Som en konsekvens af regeringens såkaldte Timeplan skal der anlægges en ny jernbane over store dele af Danmark heriblandt over Vestfyn. Hvad betyder Timeplanen? Timeplanen er en del af en større omstrukturering af infrastrukturen i Danmark. Det skal være muligt, at rejse fra København til Odense på 1 time. Ligeledes skal det være muligt, at rejse fra Odense til Aarhus på 1 time og fra Aarhus til Aalborg på 1 time. Det betyder, at man kan komme fra København til Aalborg på 3 timer. Timeplanen gælder også for strækningen mellem Odense og Esbjerg. Nødvendigt med ny jernbane Det er Folketinget, der har vedtaget, at infrastrukturen skal effektiviseres. På Vestfyn skal der således bygges en ny jernbane fra Blommenslyst til Kauslunde en strækning på ca. 35 km. Det vil give en tidsbesparelse på ca. 6 min i forhold til den tid, det tager at rejse med tog henover Vestfyn i dag. Det bliver muligt at køre op imod 250 km/t på visse dele af strækningen, hvor forholdene tillader det. Det er planen, at den nye vestfynske jernbane skal bygges i årene Konsekvenserne for borgerne Den nye jernbane skal ligge i en korridor langs den eksisterende motorvej, og det vil få konsekvenser for borgere, der bor tæt på den nuværende motorvej. Det er endnu ikke fastlagt, om jernbanen skal gå syd eller nord for motorvejen. Begge muligheder er i spil, og det kræver større undersøgelser at klarlægge de direkte konsekvenser ved det ene valg frem for det andet. Det kan dog ikke undgås, at det vil medføre ekspropriationer. Henover Vestfyn skal der bruges et areal, som i dag primært er udlagt til landbrug. Konsekvenserne ved ekspropriation kan for nogle borgere blive meget store, fordi det både er et privat hjem og en arbejdsplads, der i samfundets interesse skal flyttes til et andet sted. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at blive eksproprieret på forhånd, før den nye jernbane bliver bygget. Den nuværende jernbane bevares, fordi regionaltoget mellem Odense og Fredericia fortsat skal køre. Har du generelle spørgsmål i forhold til den ny jernbane eller ekspropriation, så kontakt seniorkonsulent Niels Jepsen eller økonomirådgiver Tobias Ejlersen. 10 / NO / vækst - Februar 2015

11 Nye rammer for naturpleje MILJØ af Michala Thomassen Miljøkonsulent Tlf: Fremover gives der udelukkende 5-årige tilsagn, og 1-årige ordninger falder bort. Det bliver til gengæld muligt at opsige tilsagn ved salg/bortforpagtning. NaturErhvervstyrelsen har lempet reglerne for plantedække på grundbetalingsordningen, så der ikke længere er en liste over planter, som ikke må være på arealet. Det vil gøre det muligt for langt flere arealer at få grundbetaling. Arealer, der ikke lever op til støttebetingelser for grundbetaling, men kun søger plejegræsordning, kan nu få 2600 kr. pr. ha, hvis arealet afgræsses. Sanktionerne ved overtrædelser af støttebetingelser vil også blive langt mindre, og vi vil derfor opleve færre tilbagebetalingskrav. Det gælder også nuværende tilsagn! Nye tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer uden for Natura 2000-områder målrettes arealer med høj naturværdi. Naturværdien bliver vurderet ud fra et nyt kortmateriale, kaldet HNV, som viser, hvor der er Høj Natur Værdi. Højeste værdi er 13. Hvor kan der søges tilskud? (Prioriteringsliste) 1. Min. 50 % af marken skal ligge i Særligt udpegede Natura 2000 områder 2. Arealer uden for Natura 2000 med en HNV = > 5 3. Arealer i Natura 2000 (min. 90 % gentegning) 4. Vådområder under Landdistriktsprogrammet TEMAAFTEN... om Naturpleje Tirsdag den 3.marts kl Program: 19:00 Velkomst, introduktion af Facebookside og Natur-Erfa, Michala Thomassen, Centrovice 19:10 Samarbejde med kommunen omkring naturpleje, Lars Sønderby, Odense Kommune 19:40 Tilskud og regler, Michala Thomassen, Centrovice 20:00 Kaffepause 20:30 Økonomi i naturpleje, Per Spleth, SEGES 20:55 Afsætning og mærkning af naturkød, Christian Christensen, Smag på Landskabet Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage excl. moms Tilmelding: på tlf eller www. centrovice.dk Grundbetaling (gives kun til arealer, der opfylder kravene) + 5-årig plejegræsordning med afgræsning Afgræsning Slæt Ialt Uden Grundbetaling i alt: 5-årig plejegræsordning NO / vækst - Februar 2015 / 11

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen

Orientering Summax 10. november 2014. v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Orientering Summax 10. november 2014 v/ Anette Østerby Jensen og Steen Larsen Program 17.00 Velkomst v/ Anette 17.10 Introduktion v/ Anette 17.30 Live demo E-faktura og e-arkiv ved Steen 18.00 Sandwichpause

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere E-faktura og arkiv for kommende superbrugere Kursus Centrovice 7. Maj 2013 Morten Langgaard Jens Juul Andersen Dagsorden 2... 1. Velkomst program og præsentation 2. Detaljeret præsentation af e-faktura

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? NR 10 OKTOBER 2015 Vækst SIDE 10 Økologisk mælkeproduktion - en overvejelse værd SIDE 4 Ny anbefaling: mængde roepiller i vådt majs Får du nok tilskud ved udskiftning af din varmekilde? SIDE 5 SIDE 18

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring

vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2 01 5 Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? Få den bedste pris på dit el-forbrug Tid til et hjemmeblandertjek? INDHOLD Vandområdeplaner i høring Af Anne

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere