UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER"

Transkript

1 KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver en række eksempler på, hvordan samspillet mellem revisor og virksomhed kan skabe resultater, økonomisk fremdrift og vækst for samfundet. Risikostyring er centralt for entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen. Revisoren hjælper med at udpege de større risici i kølvandet på finanskrisen. side 8/ Stort smv-tema Læs om skatterådgivning, ejerskifte, et nyt smv-produkt og bankers forventning til regnskaber. tema side18-30/ Skattelovgivningen er kompliceret og kan være vanskelig at følge med i. Revisoren er virksomhedens naturlige førstevalg som rådgiver. side 26/

2 Klar til vækst Der er flere tegn på, at det økonomiske barometer stiger. Forbrugertilliden er den højeste i mange år, arbejdsløsheden er faldende, og fortsat lave renter er med til at trække økonomien i gang. Det betyder, at dansk erhvervslivs forventninger til revisorerne ændrer sig. Revisorerne skal fortsat være effektive og holde kvaliteten i top, når de reviderer, men virksomhederne har nu også brug for råd og løsninger, som peger fremad. Den omstilling har revisorbranchen tidligere været igennem med succes. Selv om virksomhederne har andre forventninger til revisor i en opgangsøkonomi, ændrer det ikke ved de basale krav til revisors arbejde. Kvalitet og troværdighed er fortsat afgørende for valget af rådgiver. Sådan lyder budskabet fra 500 virksomheder, som peger på disse to kriterier som de vigtigste, når de søger rådgivning. For virksomhederne er det afgørende, at omverden kan fæste tillid til deres regnskab, som for de fleste udgør den vigtigste kommunikation udadtil. Virksomhederne er ikke i tvivl om værdien af et revideret regnskab. Det er et positivt signal til omverdenen, at regnskabet er revideret af en uafhængig godkendt revisor, og det giver lettere adgang til lån og finansiering, som er en vigtig forudsætning for at kunne vækste. Virksomhederne lægger også vægt på revisorernes evne til at sikre et forretningsmæssigt udbytte af revisionen. For dem handler det om at få tilført konkurrencekraft gennem effektive processer og forretningsgange, systematisk risikostyring, fornuftig skatteplanlægning og en troværdig rapportering og kommunikation med omverdenen. Vi går mod lysere tider. Udsigterne for vækst også for de små og mellemstore virksomheder er bedre, end de har været længe. Der er grund til forsigtig optimisme. Virksomhederne er klar til vækst. Det er revisorerne også. De er parate til at stille sig i centrum med hjælp til virksomhederne, så de står stærkt i den internationale konkurrence og kan vokse hurtigt og bæredygtigt. Fundamentet er de klassiske dyder for professionen: Kvalitet og grundighed samt faglig ekspertise i kombination med forretningsmæssig forståelse. Charlotte Jepsen Adm. direktør i FSR - danske revisorer Udgiver: FSR - danske revisorer Produktion: First Purple Publishing A/S Redaktør: Bent Sørensen Projektledelse: Kasper Karstensen Design/layout: Pia Bajlum Fotograf: Jeanne Kornum Tryk: Stibo Graphic Kommerciel chef: Thomas Refdahl Salg: Mads Laursen, Peter Karstensen, Troels Thomsen Oplag: Kontakt: First Purple Publishing A/S, Kasper Karstensen Distribution Medlemsvirksomheder FSR danske revisorer Medlemsvirksomheder Dansk Erhverv Erhvervs- og branchevirksomheder Top-1000 virksomheder Ministerier og folketingsmedlemmer Kommuner, regioner og stat Københavns Lufthavn 8 danske universiteter Dagbladet Børsen INDHOLD PÅ RETTE KURS finanskæmpen Nykredit bruger revisoren til at sikre, at man er på rette kurs. /side 4-5 RISIKOSTYRING hos entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen er revisoren en betroet partner, der hjælper med at udpege risici. /side 8-10 TIÅRSPLAN metalvirksomheden Emco Controls fik hjælp af revisoren til at udstikke virksomhedens tiårsplan. /smv-tema side UDVIDET GENNEMGANG mindre virksomheder har nu mulighed for at vælge en ny erklæringsstandard. /side SKATTEHJÆLP mange virksomheder efterspørger rådgivning om skatter og afgifter. /side 26 BANKFOKUS Handelsbanken vægter pengestrøm og et revideret regnskab højest ved kreditvurderinger. /side KREDITRATING det kan være dyrt at vælge revisionen fra advarer ratingbureauet Experian. /side ØJE PÅ BOLDEN Superligaen trækker på deres revisorer, når de skal lægge deres finansielle strategi /side 36 2 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Leder

3 UNIK STYRKE HOS REVISORER Revisorers indsigt i virksomhedernes forretning giver dem hjemmebanefordel Revisorerne udnytter både banens dybde og bredde, når de hjælper virksomhederne med at tackle de mange udfordringer, som en mere og mere kompleks virkelighed byder på. Det fastslår adm. direktør i FSR danske revisorer, Charlotte Jepsen. Når virksomhederne skal arbejde i dybden med strategier og afdække deres risici, så har revisoren både en meget tilbundsgående indsigt i virksomheden og ser virksomhedens dybde fra en unik position. Men revisorerne har også den brede indsigt i og med, at de kommer i rigtigt mange virksomheder. Så når en virksomhed skal lave tre- eller femårsplaner og skal finde ud af, hvordan man identificerer og håndterer sine risici, så kender revisoren best practice fra de mange andre virksomheder, som revisoren arbejder med, siger Charlotte Jepsen. Det glæder derfor FSR-direktøren, at man fra politisk hold har set hvilken værdi revisorerne kan skabe for den enkelte virksomhed. Særligt glæder det hende, at regeringen sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri og revisorforeningen for et par år siden har indgået en aftale om at arbejde systematisk med at gøre revisorerne til vækstrådgivere i specielt smvsegmentet, som ikke altid har de interne kræfter til systematisk at arbejde med strategiplaner. Det var et meget væsentligt argument fra regeringen, at revisorerne løbende kommer ude i virksomhederne og har føling med i hvilken retning tingene bevæger sig, siger hun. Udover indsigten i forretningen har revisorernes dybe indsigt i regnskabs- og skatteregler stor betydning for virksomhederne. Det gælder navnlig de børsnoterede virksomheder og virksomhederne i den finansielle sektor, hvor regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med et meget kompleks sæt af standarder. Nyt produkt I en erkendelse af, at der er stor forskel på behovene hos branchens kunder, der dækker både danske og internationale virksomheder og vigtige lokale virksomheder har FSR spillet ud med den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang som et ekstra produkt fra revisorerne. Den nye erklæringsstandard var også et svar på et politisk ønske om at tilbyde et produkt, som er mindre omfattende end revision, men som alligevel giver en god sikkerhed for det regnskab, der bliver lagt frem. Erklæringsstandarden er stadig uafprøvet, og det har været en interessant proces at få kommunikeret, hvordan det nye produkt indgår i den række af produkter, en revisor har lige fra en revision der er det ypperste, til udvidet gennemgang, til et review og til en assistanceerklæring, hvor revisor ikke giver sikkerhed, siger Charlotte Jepsen, der fortæller, at man under oplysningsarbejdet om det nye produkt mødte et stort behov for generelt at oplyse om alle de forskellige ydelser en revisor kan tilbyde. Vi opdagede, at man mange steder tænker, at bare revisor har skrevet under, så er det godt nok. Men der er meget stor forskel på den sikkerhed, man opnår afhængig af, om revisoren reviderer et regnskab og skriver under på, at det er retvisende eller om revisor laver en assistanceerklæring, påpeger FSR-direktøren. Endnu vigtigere end før Hun mener også, at finanskrisen har bekræftet værdien af et revideret regnskab og betydningen af at have revisor med i dialogen med banken. Det er interessant at se på Experians analyser, som viser, at en virksomhed får en bedre rating, hvis man har et revideret regnskab. Så det kan faktisk være rigtigt dyrt for en virksomhed ikke at have et revideret regnskab, fordi man risikerer at få en dårligere rating og dermed bliver muligheden for at få kredit eller i hvert fald prisen på kredit højere, siger Charlotte Jepsen, og tror ikke på, at flere virksomheder kunne overveje at vælge revision fra. Jeg er ikke i tvivl om, at i en mere og mere kompleks og global verden med større og større datamængder, vil der være en stigende værdi i at have en revisor, der kan validere informationerne i virksomhedernes regnskaber. Jeg tror faktisk på, at det har en værdi for virksomhedens samarbejdspartnere, for banken og i særdeleshed for det offentlige, at der er nogen der reviderer og validerer regnskaberne og giver sikkerhed for at informationerne er i orden. Banen, vores virksomheder spiller på, er global, siger Charlotte Jepsen. Revisoren har både en meget tilbundsgående indsigt i virksomheden og ser virksomhedens dybde fra en unik position, siger adm. direktør i FSR danske revisorer, Charlotte Jepsen. Foto: Jeanne Kornum Indsigt // SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER 3

4 Med revisor inde over er vi sikre på kursen Landets største realkreditselskab, Nykredit, bruger deres revisor som en brik til at sikre tryghed og en fornemmelse af, at man har sat den rette kurs. Man sparrer med revisoren på de områder, hvor der er et væsentlig element af skøn Da den finansielle og økonomiske krise ramte finanssektoren i slutningen af 00 erne, gav det mindelser om et jordskælv. Flere af landets banker kollapsede eller slog revner med store økonomiske tab til følge. Den efterfølgende tsunami, der ramte sektoren, havde næsten samme styrke som selve krisen, men dog en anden karakter. Kæmpebølgen, der skyllede ind over landets pengeinstitutter i årene efter krisen, havde form af diverse bankpakker, nye regler og lovgivning, der til sammen skulle reducere risikoen for, at historien gentog sig. I oprørte vande er det som bekendt vigtigt at navigere sikkert og holde kursen. For landets største realkreditselskab, Nykredit, er revisor en brik i at sikre tryghed og en fornemmelse af at have sat den rette kurs. Der kommer hele tiden nye regler inden for den internationale regnskabslovgivning, hvor der kan være usikkerhed omkring fortolkningen. Der sker så meget, at vi ikke selv kan følge med i det hele. Vores revisorer orienterer os om, hvad der sker i den internationale lovgivning, og hvad der er på vej i EU, siger Jes Klausby, der er økonomidirektør i Nykredit. Økonomidirektøren ser en stor værdi i at have en ekstern revisor som rådgiver, men slår samtidig fast, at bankens revisor først og fremmest skal revidere regnskabet. Den grundlæggende værdi i assistancen fra vores revisionsfirma er at vurdere, at regnskabet er retvisende, siger Jes Klausby og tilføjer: Det sikrer, at de værdier, vi har anslået og der er meget i et regnskab, der er baseret på skøn er sket på en fornuftig og faglig basis, der svarer til andre selskabers praksis. Det er betryggende at få nogen udefra til at vurdere, om vi er på rette kurs. Det giver tryghed, siger Jes Klausby. Inde over hele tiden I Nykredit er revisorerne ifølge Jes Klausby både med på bestyrelsesmøder og på revisionsudvalgsmøder og har derfor et indgående kendskab til, hvad der foregår i selskabet. Revisorerne har indsigt i vores virksomhed. Vi sparrer med dem, og det betrygger os i, at vi gør det rigtige, siger Jes Klausby. Han peger på, at Nykredit har et særligt behov for at sparre med revisorerne på områder, hvor der er et væsentligt element af skøn. Det kan f.eks. være på områder som størrelsen af pensionshensættelser, værdiansættelser af finansielle instrumenter eller værdiansættelser af ejendomme, som Nykredit skal foretage løbende. Som realkreditinstitut har vi selvfølgelig kompetencen internt i huset til at værdisætte ejendomme, men revisorerne kan se på forretningsniveauet i området, hvor ejendommene ligger og udviklingen generelt, siger Jes Klausby. Ud over den faglige kompetence har revisorer også den fordel, at de kommer i mange virksomheder og ved, hvad andre gør, vurderer økonomidirektøren. De skal jo revidere det, vi gør, så det er væsentligt, at de deler vores opfattelse på de områder, hvor der er en grad af skøn, siger han. Kompliceret skat Et andet område, hvor Nykredit har brug for hjælp fra revisor, er inden for skat og moms, som med Jes Klausbys udtryk er et forholdsvis kompliceret område med mange regler og fortolkninger. Vi har ansat en statsautoriseret revisor i huset, men nogle af disse ting er rigtigt, rigtigt komplicerede, og så det rart at have et revisionsfirma, som har mødt den samme problemstilling i andre virksomheder og som kan bistå med fortolkning eller forholde sig til den måde, vi opfatter det på, siger Jes Klausby, der tilføjer, at et stort revisionsfirma i sagens natur bedre kan følge med i skattelovgivningen end deres ene mand på området. Jes Klausby ser også en fordel i, at det eksterne revisionsfirma har et stort internationalt apparat bag sig. De har et stort apparat at trække på internationalt, så har man en eller anden opgave eller problemstilling, kan man henvende sig til dem og få et bud på, hvordan det skal være, siger Jes Klausby. Fortsat brug for hjælp Ser han frem i tiden, ser Jes Klausby flere områder, hvor Nykredit fortsat har brug for hjælp fra selskabets revisor til at gøre tingene rigtigt. Et vigtigt område er f.eks. i forhold til forslag til nye regler og lovgivning. Her har selskabet behov for hjælp til at finde de problemer, som det ikke selv har øje på. Og når lovgivningen efterfølgende skal implementeres, kan der ligeledes være behov for hjælp til at tolke og vurdere konsekvenserne. Endelig er der de opgaver, som Nykredit ikke løser særligt tit, og hvor det ikke kan betale sig at opretholde en intern kompetence, vurderer økonomidirektøren. 4 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Ret kurs

5 Det er betryggende at få nogen udefra til at vurdere, om vi er på rette kurs. Jes Klausby Økonomidirektør, Nykredit Vores revisorer orienterer os om, hvad der sker i den internationale lovgivning, og hvad der er på vej i EU, siger økonomidirektør i Nykredit, Jes Klausby. NYE REGLER FOR DE STORES REVISORER Tvungen skifte For at modvirke, at virksomhederne og deres revisorer kommer for tæt på hinanden eller bliver familiære, som det også kan udtrykkes må en revisor som udgangspunkt højst revidere et selskab i ti år. Perioden kan forlænges op til ti år, hvis der gennemføres et udbud, hvor andre revisorer kan byde på opgaven. Er der tale om en såkaldt joint-audit, hvor to revisionsfirmaer reviderer regnskabet, er grænsen 14 år. Her kan der også forlænges med ti år. Den samlede maksimumperiode, en revisor kan revidere det samme selskab, er derfor 20 eller 24 år. Forbudte ydelser For at sikre en uafhængig revision af selskaber er der både kvalitative og kvantitative grænser for, hvad en revisor må og ikke må i forhold til rådgivning. Rådgiver en revisor en virksomhed i væsentlige skattemæssige beslutninger og/eller yder strategisk finansiel rådgivning, må samme revisor ikke revidere virksomhedens regnskaber. Begrundelsen er, at man ikke først må rådgive en virksomhed om f.eks. værdiansættelse ved et opkøb, hvorefter samme revisor så kommer til at revidere sin egen rådgivning. EU-reglerne strammer også op for, hvilken skatterådgivning der må ydes. Rådgivningen er omfattet af et væsentlighedsprincip, så revisoren godt må yde såkaldt ikke-væsentlig rådgivning. De enkelte EU-lande beslutter selv, om de vil benytte dette væsentlighedsprincip. EU er på vej med kvantitative grænser for, hvor stor en andel øvrige ydelser må udgøre i forhold til revision. Et revisionsfirma må rent honorarmæssigt levere øvrige ydelser for, hvad der svarer til 70 pct. af honoraret for revisionen målt over en treårig periode. Hvis det er lovpligtige erklæringer, tæller det ikke med i de 70 pct. Disse regler gælder virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder børsnoterede og finansielle virksomheder. Reglerne kan også komme til at gælde eksempelvis kommuner og meget store virksomheder.

6 Får I værdi af jeres ledelsessystem? Mange danske virksomheder har et ledelsessystem, fx for kvalitet eller miljø. Men ikke alle ved, hvilken værdi det tilfører. Dansk Standard har udviklet Indeks for ledelsessystemer. Det giver jer et kvalificeret svar på, hvordan I får mere ud af jeres ledelsessystem. Flere store danske virksomheder benytter det allerede. Læs mere, og tag en gratis test på Vi kan også tilpasse eller skræddersy indikatorer og målinger til jeres virksomheds behov. Ring , eller skriv til

7

8 Risikostyring i højsædet Entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen har valgt at inddrage sin revisor mere i det løbende arbejde og i dag er revisoren blevet en betroet, ekstern part, som følger med i virksomhedens liv og levned. Revisoren hjælper med til at udpege de større risici, der er blevet tydeligere som følge af finanskrisen, og nu er et permanent vilkår også i opsvinget. Det er en opgave, der er blevet endnu vigtigere, for Kemp & Lauritzen skal ifølge koncerndirektøren Allan Jørgensen ikke vinde udbud på at tage større risici end konkurrenterne INTERVIEW Revisorernes rolle har fået mere tyngde og deres taletid er rykket længere op på dagsordenen. Det er blevet vigtigere at beregne og vurdere den økonomiske konsekvens af en given beslutning, inden vi tager den, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen, der mener, at moderne virksomhedsledelse handler om at vide, hvilke risici man påtager sig, og hvilke man ikke tager på sig. Tidligere blev man lidt reddet af konjunk- turerne, hvis man traf en beslutning på et ufuldstændigt grundlag. Det gik aldrig helt galt det kan det sørme gøre nu, hvis man ikke har gjort sit forarbejde ikke mindst økonomisk, siger han. Selv nu, hvor den finansielle krise har varet over fem år, blæser der stadig kolde vinde i den danske entreprenørbranche, hvor selv store virksomheder også det seneste år er knækket i stormen. Allan Jørgensen satte sig i chefstolen hos Kemp & Lauritzen 1. januar 2008, og en af hans første opgaver blev af lægge beredskabsplaner for den krise, der dengang rullede hen over verden. Planen lykkedes, og koncernen er kommet igennem alle kriseårene med overskud. Styring af risici Kemp & Lauritzen har en løbende regnskabsrapportering og styring af virksomheden, hvor revisoren som forberedelse op til årsregnskabet er med til at lave revision af igangværende arbejder, arbejdsprocesser, it-sikkerhedssystemet osv. Det er det basale, som gør revisorerne i stand til at skrive under på det årsregnskab, med den kompleksitet, Kemp & Lauritzen har, siger Allan Jørgensen. 8 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Risikostyring

9 Revisorernes kerneydelser gør dem bedre til at være kvalificerede sparringspartnere og rådgivere på områder, der har et økonomisk afsæt, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen. Foto: Jeanne Kornum RØDDER TILBAGE TIL 1882 Kemp & Lauritzen er en koncern med tre selvstændige underbrands. Kemp & Lauritzen selv, den gamle el-del fra 1882, er tungt forankret inden for det el-tekniske felt. Af Kemp & Lauritzen udsprang det ene datterselskab, Telefonselskabet KTAS. Derudover laver det andet datterselskab, L&H-Rørbyg, alt inden for rør og vvs, og det tredje datterselskabet, Glenco, laver alt inden for ventilation, køl og lignende. Allan Jørgensen blev koncerndirektør 1. januar Revisorens rolle strækker dog langt ud over årsregnskabet. Vi er glade for at have forskellige typer rådgivere, men revisorerne fylder meget, fordi deres daglige gang i virksomheden gør dem til en Revisorens styrke er, at han kender vores strategi, kultur og ledelsessystem. Allan Jørgensen, Koncerndirektør Kemp & Lauritzen kvalificeret part til at rådgive os på en række områder året rundt, siger Allan Jørgensen. Ud over årsregnskabet hjælper revisorerne Kemp & Lauritzen med at skabe forretningsgange og metoder, som gør ledelsen bedre i stand til at håndtere de kalkulerede risici under forløbet af en entreprise. Det gælder både i tilbuds-, gennemførelses- og i afslutningsfasen af en opgave. Vi arbejder struktureret med risikostyring, og her kan vi trække vores revisorer tættere til os, for at høre, hvad de kan inspirere med. Vi har både store og små entrepriser, og det er et risikofyldt område at arbejde i. Vi skal derfor struk- turere, hvilke risici vi vil have. Vi skal vide hvordan vi overvåger dem, at de så også vedbliver med at være de samme risici, og vi skal vide hvordan vi korrigerer handlinger, når noget ikke forløber, som det skal, siger Allan Jørgensen, der lægger stor vægt på, at man holder øje med, hvor meget en given entreprise kaster af sig i overskud. Det kan være cash-management og at styre, hvem og hvor vi giver kredit, samt hvordan vi driver cashflow hurtigt og effektivt gennem forretningen, så det ikke bliver tilfældigheder, men en styret proces, siger Allan Jørgensen. Han oplyser, at revisoren er med til at lave modeller, så virksomheden kan se konsekvensen af sine beslutninger. De hjælper med at drive en effektiv debitorstyring og en struktureret supply chain, så virksomhedens cashflow bliver optimeret. Revisorernes kerneydelser gør dem bedre til at være kvalificerede sparringspartnere og rådgivere på områder, der har et økonomisk afsæt, siger han. Hjælper med opkøb Et andet stort område, hvor vi får hjælp, er M&A opkøb af virksomheder. Her er revisorens styrke, at han kender vores strategi, kultur og ledelsessystem. Det gør, at revisoren hurtigere kan være vores partner, når vi skal ud og lave forhandlinger med virksomheder, vi er interesserede i, siger Allan Jørgensen, der påpeger, at alternativet til at bruge virksomhedens faste revisor ville være, at man skulle forklare sig fra bunden hos andre rådgivere. For Kemp & Lauritzen er det i bund og grund medarbejdernes ydelser, man sælger, og det er Risikostyring // SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER 9

10 Revisorernes rolle har fået mere tyngde og deres taletid er rykket længere op på dagsordenen. Det er blevet vigtigere at beregne og vurdere den økonomiske konsekvens af en given beslutning, inden vi tager den, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen. Foto: Jeanne Kornum vigtigt, at revisorerne forstår, hvad der driver den kultur, og hvad der ikke driver den. Så kan de se, om ledelsen og rapporteringssystemer hos en opkøbskandidat eksempelvis passer sammen med Kemp & Lauritzen. Det kan være ret så givtigt at have nogen som vores revisorer, der har gået på bagsiden af facaden. Så kan de sige: Hov, det tror vi, I skal kigge efter en ekstra gang eller Det passer udmærket sammen det skal I ikke være bekymrede for, siger Allan Jørgensen. Revisorerne er tæt på ham, og han bruger dem som en betroet part. De bliver derfor lukket ind i de allerhelligste De bliver derfor lukket ind i de allerhelligste maskinrum, så de ved, hvordan vi tænker og agerer, så de kan være klædt på til at være vores partner. Allan Jørgensen, Koncerndirektør maskinrum, så de ved, hvordan vi tænker og agerer, så de kan være klædt på til at være vores partner, siger han. Allan Jørgensen understreger, at revisorerne blot agerer som rådgivere og kan pege på muligheder og risici. Det fulde og endelige ansvar ligger hos ledelsen, men revisorerne og selskabets andre rådgivere gør, at man er bedre til at tage de rigtige beslutninger. Han mener derfor, at der for tiden er et flydende spændingsfelt, mellem de offensivt orienterede konsulenter og de mere defensivt orienterede revisorer. Det værste, der kan ske i opkøbssituationer, er at der undervejs opstår risici, som vi ikke på forhånd havde identificeret og tænkt på. Der har revisorerne en rolle, fordi de er stærke i de økonomiske finansielle modeller. Samtidig kan de give sparring og rådgivning. De analyserer regnskaber og går dybere ned i, om der er den ønskede synergi, og hvor svære de er at høste. Lidt mere skeptisk Det kan godt være, at konsulenten er den offensive part og kan få øje på synergier og være med til identificere dem. Men så er det lige så vigtigt, at man også sætter revisorer på holdet, som er lidt mere skeptiske, og som kigger lidt mere defensivt på tingene. Nogle som kan se, hvor svært det er at realisere forventede synergier. Det, der tit fejler i et opkøb, er de synergier, som var så åbenbare på skrivebordet, men som pludselig er blevet meget svære at realisere ude i virkeligheden, hvor man har med mennesker og en omskiftelig verden at gøre. Det er derfor vigtigt, at man ikke kun har meget optimistiske eller meget pessimistiske rådgivere, når man sætter team sammen, og dér er revisorer nogle af de mere forsigtige og måske dem, der sikrer, at vi holder realismen i tilbuddet eller opkøbet. De strategidrevne konsulenter ser mere mulighederne, men ensidig positivisme kan være farlig, fordi man tror, man kan gå på vandet. Så nemt går det sjældent. Tæt kontakt I lyset af, at revisorerne fylder så meget i forhold til topledelsen, er det vigtigt for Allan Jørgensen, at revisorerne kan stå til rådighed næsten døgnet rundt. Når vi arbejder med strategiske dilemmaer eller udfordringer, så er det en kvalitet for mig, at revisoren eller den ansvarshavende partner i revisionsfirmaet står til rådighed, så jeg kan få fat i ham, og vi kan gennemgå alle problematikker om en given ting. Hvad er opgaven, og hvilke specialister skal han mobilisere for at hjælpe mine folk i en given situation. Hvor det for år siden måske var advokaten, der sad med den rolle, der synes jeg, revisoren er kommet tættere på virksomheden og på bestyrelsen. Han er blevet den betroede part, som følger med i virksomhedens liv og levned hele vejen igennem og ikke kun kommer ind fra tid til anden for at se, om det regnskab, han skal skrive under på, er korrekt. Revisoren forstår at tænke forretningen i bredere forstand og er mere ligeværdig med advokaten eller andre konsulenter, siger Allan Jørgensen. REVISOREN HJÆLPER MED SKATTEN Selv i en stor virksomhed som Kemp & Lauritzen har man ikke tilstrækkelig viden i huset om skat, og man har derfor valgt at lade revisoren klare det. Skat er blevet så kompliceret et område, at vi har vurderet, at det ikke giver mening at have sine egne skatteeksperter siddende, så det er et område, vi i den grad har behov for at trække på revisorhjælp til, siger Allan Jørgensen. Kemp & Lauritzens koncerndirektør mener, at selskabet er bedst tjent med, at det er revisorerne, der rådgiver og dermed sikrer, at man er opdateret på skat. Allan Jørgensen peger på flere områder, der er svære at håndtere. Ud over de generelle skatter og afgifter er det også i forhold til handel med udlandet, udlejning af medarbejdere osv. Han ser det som et faktum, at det er blevet sværere ikke bare at beregne og betale den korrekte skat, men også at betjene det kontrolapparat, der er i form af indberetninger. Jeg ved godt, at det offentlige og Skat siger, at de gerne vil køre en forenklingsproces, men det er på ingen måde det, man oplever ude i virksomhederne i hvert fald ikke hos os. Det bliver en stadig større og større byrde at servicere og håndtere skatter, afgifter og statistikker, og hvad de ellers efterspørger. Der har vi behov for at få helt opdateret aktuel ekspertviden, siger Allan Jørgensen. 10 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Risikostyring

11 Fordi rådgivning er mere end viden Kompetent rådgivning kræver ikke blot, at du har den rette viden. Du skal også vide, hvor du finder den indsigt, du mangler. Og for at gøre det effektivt, behøver du de rette værktøjer. Alting ét sted Med Karnov Skat & Regnskab har du alt samlet ét sted. Let tilgængeligt, intuitivt opbygget og altid opdateret. Én samlet løsning, der letter din research og giver dig mere tid til dine kunder. Tid der er central for at levere den bedste rådgivning, hvor din viden og evner kommer til udtryk, og værdien bliver tydelig for kunden. Gør det komplekse enkelt Og ligesom du, gør vi også en dyd ud af at gøre det komplekse enkelt, så du kan træffe bedre beslutninger. Hurtigere. Vi guider dig effektivt gennem indholdet, letter videndeling, holder dig opdateret og gør det muligt for dig at optimere ressourcerne. Læs mere om Karnovs univers på xxxx // SPECIALMAGASIN UDGVIET AF FSR - DANSKE REVISORER 11

12 Vi har de forretningssystemer, der passer til din virksomhed Er din virksomhed på udkig efter ERP eller CRM, så tilbyder Microsoft Dynamics Danmarks bredeste palette af innovative og dynamiske forretningssystemer. Uanset om I er small, medium eller large, så har vi en løsning, der matcher jeres ambitioner og passer præcis til jeres opgaver. Microsoft Dynamics udvikler løsninger, der er enkle at bruge og designet til de mennesker, der skal bruge dem. De er selvfølgelig også mobile, når der er grund til det. Målet er at skabe intelligente og fleksible systemer, der gør jer konkurrencedygtige og skaber forretningsmæssig succes. Small MICROSOFT DYNAMICS C5 En integreret virksomhedsløsing, som I kan vokse med. Systemets omfattende funktionalitet og gennemprøvede teknologi støtter alle opgaver og mål i virksomheden med 1-3 regnskabsbrugere. Bedre økonomistyring og lettere momsrapportering. NYHED: I efteråret 2013 introducerede vi Microsoft Dynamics C baseret på samme platform som Microsoft Dynamics NAV. Den arbejder sammen med Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure. Se mere på microsoft.dk/c5 Medium MICROSOFT DYNAMICS NAV Løsningen giver fuldstændig kontrol over kerneprocesser i forbindelse med styring af en virksomhed. Microsoft Dynamics NAV giver den indsigt, som medarbejderne og ledelsen har brug for, når de skal skabe forretningsmæssig succes f.eks. i forbindelse med perfektion af forsyningskæden. Derudover giver løsningen værktøjer til den vigtige likviditetsstyring alt sammen leveret med stor brugervenlighed for øje. NYHED: Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 blev frigivet i efteråret Den arbejder sammen med Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure. Se mere på microsoft.dk/nav

13 Large MICROSOFT DYNAMICS AX En virksomhedsløsning til globale virksomheder, der understøtter branche-specifikke og driftsrelaterede virksomhedsprocesser samt omfattende ERP-kernefunktionalitet (Enterprise Ressource Planning) til økonomi-og HR-styring. NYHED: Nye produktopdateringer er lige frigivet til AX 2012 R2. Du får fx. mobile apps til rejseafregning, fakturagodkendelse og tidsregistrering. Se mere på microsoft.dk/ax Fits all MICROSOFT DYNAMICS CRM Dine kunder skelner ikke mellem, hvornår de har brug for hjælp, opbygger en relation eller skal købe noget. Derfor arbejder den nye CRM 2013 ligesom dine kunder tænker: Integreret og på tværs af alle barrierer mellem kundeservice, marketing og salg. NYHED: Anvend løsningen direkte fra Windows 8-tablet, ipad eller en smartphone. Drag fordel af den nye proces- understøttede brugergrænseflade. Se mere på microsoft.dk/crm

14 ÅRSREGNSKABET: MYTER OM REVISORER Et økonomisk snapshot af virkeligheden Ændre og forbedre ved en kritisk gennemgang. Den Danske Ordbog rammer hovedet på sømmet, når man kort skal forklare, hvad revision betyder. Over regnskaber bliver hvert år gennemgået kritisk af en revisor, og når revisoren med sin underskrift påtegner regnskabet, er der præsteret et vigtigt stykke arbejde, der fungerer som værktøj for mange. Indadtil hjælper det virksomheden ved at sætte tal på status over for ejere, ledelse og ansatte. Udadtil giver regnskabet banker, kunder, leverandører, myndigheder og andre et indblik i virksomhedens sundhedstilstand. Et revideret regnskab er en slags økonomisk snapshot af den økonomiske tilstand i virksomheden på balancedagen. Virksomhedsledelserne aflægger regnskab ud fra fælles regler og lovkrav, og dermed er dette snapshot et standardiseret øjebliksbillede. Virksomhedernes foretrukne rådgiver Revisorerne har via deres revision af virksomhedens regnskab et godt og grundigt indblik i virksomhedens økonomiske situation. Derfor mener virksomhederne også, at revisorerne ofte har et bedre grundlag at yde økonomisk rådgivning på end andre vidensrådgivere. Hele 64 pct. af respondenterne i en ny analyse svarer, at de er enige eller meget enige i, at revisor i kraft af sin revision af virksomhedernes regnskaber har de bedste forudsætninger for at yde kompetent økonomisk rådgivning i virksomheden. Analysen er foretaget ud fra 488 interview blandt selvstændige/virksomhedsejere, CFO s og CEO s i danske virksomheder i En revisor er ikke nødvendigvis revisor Revisor er ikke en beskyttet titel. Det betyder i princippet, at enhver kan kalde sig revisor og hjælpe med bogføring og opstilling af regnskaber. Men man skal se sig for, når man vælger revisor. Det er nemlig kun godkendte revisorer, der må revidere virksomhedsregnskaber for selskaber mv. Statsautoriserede revisorer er desuden de eneste, der må revidere børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder. For at være godkendt revisor skal man have en autorisation som enten statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Begge har gennemgået en lang uddannelse og er efter endt eksamen godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der er stærke lovmæssige krav til godkendte revisorer, og lever revisorerne ikke op til dem, risikerer de høje bøder og i yderste konsekvens frakendelse af retten til at praktisere. KEDELIG TALNØRD MYTE: Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste arbejde. Myten er så fastgroet i folk uden kendskab til branchen, at den igen og igen bliver bekræftet i nyheder, film, tegneserier, comedy-shows og meget andet. FAKTA: Kender man bare lidt til branchen, ved man, at intet kunne være mere fjernt fra virkeligheden. Som revisor er man virksomhedernes foretrukne rådgiver og sidder med ved bordet overalt i dansk erhvervsliv, når virksomhedsledelserne skal træffe vigtige beslutninger. Det trivielle revisionsarbejde, som mange forbinder med branchen, bliver i dag langt hen ad vejen varetaget af computerprogrammer. REVISION ER EN BYRDE MYTE: Der har igennem flere år været et politisk pres både herhjemme og på europæisk plan for at lempe revisionspligten. Holdningen synes at være, at revision er en byrde for virksomhederne. En byrde, som skal begrænses mest muligt. FAKTA: I en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder svarer to tredjedele af virksomhederne, at de vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger revision. 82 pct. af virksomhederne vurderer desuden, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i banken, hvis man fravælger revision. REVISION SKABER IKKE VÆRDI MYTE: I offentligheden støder man ofte på en holdning om, at værdien af revision er begrænset. Revision er udelukkende kontrol for kontrollens skyld. FAKTA: Som investor er man dybt afhængig af at kunne stole på den information, der er i virksomhedernes regnskaber, som grundlag for at investere. I en analyse blandt 100 professionelle investorer herhjemme erklærer 87 pct. af investorerne sig enige i, at en årsrapport med et revideret regnskab øger virksomhedens troværdighed. 77 pct. oplyser desuden, at en revideret årsrapport er en forudsætning for, at de som investorer kan handle i tillid til, at tingene er i orden. Endelig peger 81 pct. af investorerne på, at revisionspåtegningen er vigtig/meget vigtig for deres arbejde som investorer. 14 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Myter

15 - et regnskabsprogram du kan vokse med Styrk båndet til din revisor med e-conomic Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når du har brug for det Mulighed for gratis at give din bogholder og revisor adgang til dit regnskab og dermed få et mere fleksibelt samarbejde Mulighed for at sige farvel til bilagsbunkerne og goddag til en lettere arbejdsdag med indscanning Et regnskabsprogram, du kan tilpasse, så det matcher netop dine behov e-conomic kan skræddersys med flere end 250 apps

16 UDSIGT TIL Udsigt fra Lautrupsgade Banevænget, Birkerød Lindholm Brygge, Nørresundby Lottenborg, Lyngby Prismet, Århus

17 BEDRE BUNDLINJE! En arbejdsdag i topmoderne rammer skaber innovation, produktivitet og dermed økonomisk vækst. Vi tilbyder arealeffektive erhvervsejen domme med central beliggenhed og fleksible lejemål, der kan tilpasses dine ønsker og behov. Vores kvalitetsejendomme har god udsigt, egen parkering og en beliggenhed med brandværdi for din virksomhed. Det giver mere arbejdsglæde og dermed højere effektivitet. Kontakt os for mere information og fremvisning af en af vores 50 attraktive erhvervsejendomme. Kontakt T: W: ejendomme.pfa.dk Lautrupsgade, København Ø Stationsparken, Glostrup Dampfærgevej, København Ø

18 smv-tema Jeg tror, at det har været en medvirkende årsag til vores vækst, at vi har haft revisoren med som rådgiver fra starten også i forhold til banken, siger Henrik Lisberg, adm. direktør, Emco Controls A/S. Foto: Jeanne Kornum REVISOREN HJALP MED VORES TI-ÅRSPLAN I 2007 udstak Emco Controls i Hillerød en plan for de næste ti år, og da planen pludselig skulle realiseres midt under finanskrisen, var det en stor hjælp, at både revisoren og banken havde været med, da planen blev lagt Emco Controls i Hillerød har fart på, og efter to år med henholdsvis 30 og 25 pct. vækst i omsætningen er virksomheden ved at sprænge de fysiske rammer for produktionen. Det på trods af, at det kun er tre-fire år siden, den flyttede til den nuværende adresse. Ja, man har end ikke nået at få sat et planlagt firmaskilt op, inden man nu igen skal overveje at flytte. Emco Controls fremstiller specielle metalkomponenter til kontrol af industrielle processer i f.eks. kraftværker, offshore og rederier, og 80 pct. af produktionen sælges uden for landets grænser til blandt andet Norge, Kina og Sydkorea. Virksomheden er en atypisk maskinfabrik med et højt vidensniveau, og man har flere ansatte på kontoret, der tegner og beregner, end ansatte ude i produktionen. Emco Controls ledes af den ingeniøruddannede Henrik Lisberg, der er adm. direktør og ejer selskabet sammen med sin søn. Han forklarer, at virksomheden kører efter en ti-årsplan, som man lagde i Virksomhedens revisor, som man nu har brugt i ti år, var en stor og aktiv hjælp i udarbejdelsen af strategiplanen. Det har betydet meget at have revisoren med for at analysere mulig- 18 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Emco Controls

19 Revisorer ser normalt mest bagud, men vores revisor ser meget fremad, og derfor lægger vi også fremtidsplaner med ham. Herik Lisberg, adm. direktør, Emco Controls hederne fremadrettet. Revisorer ser normalt mest bagud, men vores revisor ser meget fremad, og derfor lægger vi også fremtidsplaner med ham, siger Henrik Lisberg. Landsdækkende regnskabskoncept målrettet mindre virksomheder! Godkendt revisionsvirksomhed Regnskabsfabrikanten er en godkendt revisionsvirksomhed, som i samarbejde med selvstændige bogholdere tilbyder små virksomheder regnskabsløsninger af høj kvalitet til optimale priser. Fastpris-koncept Vi tilbyder vores revisorydelser til faste priser - så hvad du, hvad det kommer til at koste for dig. Plan for langsigtet vækst Ifølge Henrik Lisberg havde man kørt Emco Controls mere eller mindre uden retningslinjer frem til Men her besluttede man så at holde et bestyrelsesseminar og inviterede både revisoren og banken med. Der blev udstukket en plan for de kommende ti år, og det har man haft stor glæde af. Først og fremmest besluttede vi, at vi skulle udvikle os. De produkter, vi laver, er meget videntunge, og vi var så få ansatte, at det var uoverkommeligt at klare dem alle. Derfor skulle vi fordele den viden på flere mennesker, og for at kunne gøre det var vi nødsaget til at vokse, forklarer Henrik Lisberg om deres vækstplan. Vi lagde en plan med delmål år for år, og vi holder planen. Det var godt, at revisoren var med til at lægge planen, for han kunne beregne vigtige kalkuler: Skulle vi f.eks. fortsætte med at leje, eller skulle vi købe, siger Henrik Lisberg, der oplyser, at man i 2010 flyttede fra lejede lokaler i Hørsholm til de nuværende i Hillerød, som man selv ejer. Da vi besluttede os for at købe egne lokaler midt i krisen, var banken og revisoren pga. tiårsplanen allerede orienteret om det. Jeg tror, at det har været en medvirkende årsag til vores vækst, at vi har haft revisoren med som rådgiver fra starten også i forhold til banken, siger han. Hurtig ekspedition Vi yder en hurtig ekspedition - opstilling af regnskaber udføres inden for 10 dage. Uforpligtende tilbud Få et uforpligtende tilbud på vores totalløsninger: Godkendt Revisionsaktieselskab Hjejlevej Videbæk CVR Samarbejdspartner: Hjælp til generationsskifte Vi kan godt anbefale, at man tager sig tid til at tænke ud i fremtiden. Enhver virksomhedsleder skal sætte sig ned og kigge ud af vinduet og overveje fremtiden. Samfundet ændrer sig hurtigt og hvem siger, at de produkter man sælger flest af i dag, er de samme, man sælger flest af om fem år?, siger Henrik Lisberg. Hos ham har revisoren hjulpet med konstruktionen af ejendomsselskabet og han har også været meget involveret i det generationsskifte Emco Controls er midt i. Ifølge direktøren har det været naturligt, at involvere revisoren fordi han kender virksomheden indgående og har kunnet hjælpe med en række ting. For eksempel har revisoren rådgivet både far og søn i generationsskiftet, hvor sønnen nu har købt 49 pct. af selskabet. Det har blandt andet krævet en værdiansættelse af virksomheden, som revisoren har medvirket til. Henrik Lisberg påpeger, at man ikke har haft problemer med finansieringen af den høje vækst. Vi har investeret ret kraftigt, og det har der ikke været problemer med pga. det rimeligt gode overskud. Det kræver, at vi er lidt ydmyge, for når man har drevet virksomhed så mange år, har man også prøvet nedgangstider, siger Henrik Lisberg, der vil beholde fødderne på jorden og drive virksomheden sundt videre. Det er hele tiden i vores overvejelser, at vi skal passe på med for høje faste omkostninger og f.eks. ikke bygge for stort for derefter at få problemer. Henrik Lisberg siger, at kunderne har en todelt interesse i, at selskabet er økonomisk velfunderet. De vil gerne købe fra et solidt firma, men de vil heller ikke købe for dyrt. De vil gerne have, at man tjener penge, men helst på andre kunder end dem selv, griner han. Heldigvis kan vi tænke positive tanker og behøver ikke spekulere på, om vi har råd til lønningerne i næste måned, siger han og indrømmer, at tiden måske er ved at være moden til at få sat et firmaskilt op. Men det har der altså ikke været tid til. Bruun & Dalgaard Registrerede revisorer (medlem af FSR - danske revisorer) Vi hjælper dig med at nå dine mål Jernbanegade Herning Telefon Vi står på mål for dig og er altid på banen!! Bruun Emco Dalgaard.indd Controls 1// SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER11/02/

20 I går var verden i krise. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER RAPPORT FSR DANSKE REVISORER 14/09/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND, FORMÅL OG METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER 3 4 5-12 2 BAGGRUND, FORMÅL OG METODE Baggrund: Denne

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte

Revisorbranchens Ekspertpanel. Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte Revisorbranchens Ekspertpanel Økonomirapportering og likviditetsstyring i SMV erne og ejerskifte November Revisorbranchens Ekspertpanel 18.11. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Økonomirapportering og

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Kend din revisor Vi har et udbredt lokalt og internationalt kendskab. Og vi har indsigt i de erhvervspolitiske forhold og problemstillinger, som

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere