UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER"

Transkript

1 KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver en række eksempler på, hvordan samspillet mellem revisor og virksomhed kan skabe resultater, økonomisk fremdrift og vækst for samfundet. Risikostyring er centralt for entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen. Revisoren hjælper med at udpege de større risici i kølvandet på finanskrisen. side 8/ Stort smv-tema Læs om skatterådgivning, ejerskifte, et nyt smv-produkt og bankers forventning til regnskaber. tema side18-30/ Skattelovgivningen er kompliceret og kan være vanskelig at følge med i. Revisoren er virksomhedens naturlige førstevalg som rådgiver. side 26/

2 Klar til vækst Der er flere tegn på, at det økonomiske barometer stiger. Forbrugertilliden er den højeste i mange år, arbejdsløsheden er faldende, og fortsat lave renter er med til at trække økonomien i gang. Det betyder, at dansk erhvervslivs forventninger til revisorerne ændrer sig. Revisorerne skal fortsat være effektive og holde kvaliteten i top, når de reviderer, men virksomhederne har nu også brug for råd og løsninger, som peger fremad. Den omstilling har revisorbranchen tidligere været igennem med succes. Selv om virksomhederne har andre forventninger til revisor i en opgangsøkonomi, ændrer det ikke ved de basale krav til revisors arbejde. Kvalitet og troværdighed er fortsat afgørende for valget af rådgiver. Sådan lyder budskabet fra 500 virksomheder, som peger på disse to kriterier som de vigtigste, når de søger rådgivning. For virksomhederne er det afgørende, at omverden kan fæste tillid til deres regnskab, som for de fleste udgør den vigtigste kommunikation udadtil. Virksomhederne er ikke i tvivl om værdien af et revideret regnskab. Det er et positivt signal til omverdenen, at regnskabet er revideret af en uafhængig godkendt revisor, og det giver lettere adgang til lån og finansiering, som er en vigtig forudsætning for at kunne vækste. Virksomhederne lægger også vægt på revisorernes evne til at sikre et forretningsmæssigt udbytte af revisionen. For dem handler det om at få tilført konkurrencekraft gennem effektive processer og forretningsgange, systematisk risikostyring, fornuftig skatteplanlægning og en troværdig rapportering og kommunikation med omverdenen. Vi går mod lysere tider. Udsigterne for vækst også for de små og mellemstore virksomheder er bedre, end de har været længe. Der er grund til forsigtig optimisme. Virksomhederne er klar til vækst. Det er revisorerne også. De er parate til at stille sig i centrum med hjælp til virksomhederne, så de står stærkt i den internationale konkurrence og kan vokse hurtigt og bæredygtigt. Fundamentet er de klassiske dyder for professionen: Kvalitet og grundighed samt faglig ekspertise i kombination med forretningsmæssig forståelse. Charlotte Jepsen Adm. direktør i FSR - danske revisorer Udgiver: FSR - danske revisorer Produktion: First Purple Publishing A/S Redaktør: Bent Sørensen Projektledelse: Kasper Karstensen Design/layout: Pia Bajlum Fotograf: Jeanne Kornum Tryk: Stibo Graphic Kommerciel chef: Thomas Refdahl Salg: Mads Laursen, Peter Karstensen, Troels Thomsen Oplag: Kontakt: First Purple Publishing A/S, Kasper Karstensen Distribution Medlemsvirksomheder FSR danske revisorer Medlemsvirksomheder Dansk Erhverv Erhvervs- og branchevirksomheder Top-1000 virksomheder Ministerier og folketingsmedlemmer Kommuner, regioner og stat Københavns Lufthavn 8 danske universiteter Dagbladet Børsen INDHOLD PÅ RETTE KURS finanskæmpen Nykredit bruger revisoren til at sikre, at man er på rette kurs. /side 4-5 RISIKOSTYRING hos entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen er revisoren en betroet partner, der hjælper med at udpege risici. /side 8-10 TIÅRSPLAN metalvirksomheden Emco Controls fik hjælp af revisoren til at udstikke virksomhedens tiårsplan. /smv-tema side UDVIDET GENNEMGANG mindre virksomheder har nu mulighed for at vælge en ny erklæringsstandard. /side SKATTEHJÆLP mange virksomheder efterspørger rådgivning om skatter og afgifter. /side 26 BANKFOKUS Handelsbanken vægter pengestrøm og et revideret regnskab højest ved kreditvurderinger. /side KREDITRATING det kan være dyrt at vælge revisionen fra advarer ratingbureauet Experian. /side ØJE PÅ BOLDEN Superligaen trækker på deres revisorer, når de skal lægge deres finansielle strategi /side 36 2 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Leder

3 UNIK STYRKE HOS REVISORER Revisorers indsigt i virksomhedernes forretning giver dem hjemmebanefordel Revisorerne udnytter både banens dybde og bredde, når de hjælper virksomhederne med at tackle de mange udfordringer, som en mere og mere kompleks virkelighed byder på. Det fastslår adm. direktør i FSR danske revisorer, Charlotte Jepsen. Når virksomhederne skal arbejde i dybden med strategier og afdække deres risici, så har revisoren både en meget tilbundsgående indsigt i virksomheden og ser virksomhedens dybde fra en unik position. Men revisorerne har også den brede indsigt i og med, at de kommer i rigtigt mange virksomheder. Så når en virksomhed skal lave tre- eller femårsplaner og skal finde ud af, hvordan man identificerer og håndterer sine risici, så kender revisoren best practice fra de mange andre virksomheder, som revisoren arbejder med, siger Charlotte Jepsen. Det glæder derfor FSR-direktøren, at man fra politisk hold har set hvilken værdi revisorerne kan skabe for den enkelte virksomhed. Særligt glæder det hende, at regeringen sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri og revisorforeningen for et par år siden har indgået en aftale om at arbejde systematisk med at gøre revisorerne til vækstrådgivere i specielt smvsegmentet, som ikke altid har de interne kræfter til systematisk at arbejde med strategiplaner. Det var et meget væsentligt argument fra regeringen, at revisorerne løbende kommer ude i virksomhederne og har føling med i hvilken retning tingene bevæger sig, siger hun. Udover indsigten i forretningen har revisorernes dybe indsigt i regnskabs- og skatteregler stor betydning for virksomhederne. Det gælder navnlig de børsnoterede virksomheder og virksomhederne i den finansielle sektor, hvor regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med et meget kompleks sæt af standarder. Nyt produkt I en erkendelse af, at der er stor forskel på behovene hos branchens kunder, der dækker både danske og internationale virksomheder og vigtige lokale virksomheder har FSR spillet ud med den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang som et ekstra produkt fra revisorerne. Den nye erklæringsstandard var også et svar på et politisk ønske om at tilbyde et produkt, som er mindre omfattende end revision, men som alligevel giver en god sikkerhed for det regnskab, der bliver lagt frem. Erklæringsstandarden er stadig uafprøvet, og det har været en interessant proces at få kommunikeret, hvordan det nye produkt indgår i den række af produkter, en revisor har lige fra en revision der er det ypperste, til udvidet gennemgang, til et review og til en assistanceerklæring, hvor revisor ikke giver sikkerhed, siger Charlotte Jepsen, der fortæller, at man under oplysningsarbejdet om det nye produkt mødte et stort behov for generelt at oplyse om alle de forskellige ydelser en revisor kan tilbyde. Vi opdagede, at man mange steder tænker, at bare revisor har skrevet under, så er det godt nok. Men der er meget stor forskel på den sikkerhed, man opnår afhængig af, om revisoren reviderer et regnskab og skriver under på, at det er retvisende eller om revisor laver en assistanceerklæring, påpeger FSR-direktøren. Endnu vigtigere end før Hun mener også, at finanskrisen har bekræftet værdien af et revideret regnskab og betydningen af at have revisor med i dialogen med banken. Det er interessant at se på Experians analyser, som viser, at en virksomhed får en bedre rating, hvis man har et revideret regnskab. Så det kan faktisk være rigtigt dyrt for en virksomhed ikke at have et revideret regnskab, fordi man risikerer at få en dårligere rating og dermed bliver muligheden for at få kredit eller i hvert fald prisen på kredit højere, siger Charlotte Jepsen, og tror ikke på, at flere virksomheder kunne overveje at vælge revision fra. Jeg er ikke i tvivl om, at i en mere og mere kompleks og global verden med større og større datamængder, vil der være en stigende værdi i at have en revisor, der kan validere informationerne i virksomhedernes regnskaber. Jeg tror faktisk på, at det har en værdi for virksomhedens samarbejdspartnere, for banken og i særdeleshed for det offentlige, at der er nogen der reviderer og validerer regnskaberne og giver sikkerhed for at informationerne er i orden. Banen, vores virksomheder spiller på, er global, siger Charlotte Jepsen. Revisoren har både en meget tilbundsgående indsigt i virksomheden og ser virksomhedens dybde fra en unik position, siger adm. direktør i FSR danske revisorer, Charlotte Jepsen. Foto: Jeanne Kornum Indsigt // SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER 3

4 Med revisor inde over er vi sikre på kursen Landets største realkreditselskab, Nykredit, bruger deres revisor som en brik til at sikre tryghed og en fornemmelse af, at man har sat den rette kurs. Man sparrer med revisoren på de områder, hvor der er et væsentlig element af skøn Da den finansielle og økonomiske krise ramte finanssektoren i slutningen af 00 erne, gav det mindelser om et jordskælv. Flere af landets banker kollapsede eller slog revner med store økonomiske tab til følge. Den efterfølgende tsunami, der ramte sektoren, havde næsten samme styrke som selve krisen, men dog en anden karakter. Kæmpebølgen, der skyllede ind over landets pengeinstitutter i årene efter krisen, havde form af diverse bankpakker, nye regler og lovgivning, der til sammen skulle reducere risikoen for, at historien gentog sig. I oprørte vande er det som bekendt vigtigt at navigere sikkert og holde kursen. For landets største realkreditselskab, Nykredit, er revisor en brik i at sikre tryghed og en fornemmelse af at have sat den rette kurs. Der kommer hele tiden nye regler inden for den internationale regnskabslovgivning, hvor der kan være usikkerhed omkring fortolkningen. Der sker så meget, at vi ikke selv kan følge med i det hele. Vores revisorer orienterer os om, hvad der sker i den internationale lovgivning, og hvad der er på vej i EU, siger Jes Klausby, der er økonomidirektør i Nykredit. Økonomidirektøren ser en stor værdi i at have en ekstern revisor som rådgiver, men slår samtidig fast, at bankens revisor først og fremmest skal revidere regnskabet. Den grundlæggende værdi i assistancen fra vores revisionsfirma er at vurdere, at regnskabet er retvisende, siger Jes Klausby og tilføjer: Det sikrer, at de værdier, vi har anslået og der er meget i et regnskab, der er baseret på skøn er sket på en fornuftig og faglig basis, der svarer til andre selskabers praksis. Det er betryggende at få nogen udefra til at vurdere, om vi er på rette kurs. Det giver tryghed, siger Jes Klausby. Inde over hele tiden I Nykredit er revisorerne ifølge Jes Klausby både med på bestyrelsesmøder og på revisionsudvalgsmøder og har derfor et indgående kendskab til, hvad der foregår i selskabet. Revisorerne har indsigt i vores virksomhed. Vi sparrer med dem, og det betrygger os i, at vi gør det rigtige, siger Jes Klausby. Han peger på, at Nykredit har et særligt behov for at sparre med revisorerne på områder, hvor der er et væsentligt element af skøn. Det kan f.eks. være på områder som størrelsen af pensionshensættelser, værdiansættelser af finansielle instrumenter eller værdiansættelser af ejendomme, som Nykredit skal foretage løbende. Som realkreditinstitut har vi selvfølgelig kompetencen internt i huset til at værdisætte ejendomme, men revisorerne kan se på forretningsniveauet i området, hvor ejendommene ligger og udviklingen generelt, siger Jes Klausby. Ud over den faglige kompetence har revisorer også den fordel, at de kommer i mange virksomheder og ved, hvad andre gør, vurderer økonomidirektøren. De skal jo revidere det, vi gør, så det er væsentligt, at de deler vores opfattelse på de områder, hvor der er en grad af skøn, siger han. Kompliceret skat Et andet område, hvor Nykredit har brug for hjælp fra revisor, er inden for skat og moms, som med Jes Klausbys udtryk er et forholdsvis kompliceret område med mange regler og fortolkninger. Vi har ansat en statsautoriseret revisor i huset, men nogle af disse ting er rigtigt, rigtigt komplicerede, og så det rart at have et revisionsfirma, som har mødt den samme problemstilling i andre virksomheder og som kan bistå med fortolkning eller forholde sig til den måde, vi opfatter det på, siger Jes Klausby, der tilføjer, at et stort revisionsfirma i sagens natur bedre kan følge med i skattelovgivningen end deres ene mand på området. Jes Klausby ser også en fordel i, at det eksterne revisionsfirma har et stort internationalt apparat bag sig. De har et stort apparat at trække på internationalt, så har man en eller anden opgave eller problemstilling, kan man henvende sig til dem og få et bud på, hvordan det skal være, siger Jes Klausby. Fortsat brug for hjælp Ser han frem i tiden, ser Jes Klausby flere områder, hvor Nykredit fortsat har brug for hjælp fra selskabets revisor til at gøre tingene rigtigt. Et vigtigt område er f.eks. i forhold til forslag til nye regler og lovgivning. Her har selskabet behov for hjælp til at finde de problemer, som det ikke selv har øje på. Og når lovgivningen efterfølgende skal implementeres, kan der ligeledes være behov for hjælp til at tolke og vurdere konsekvenserne. Endelig er der de opgaver, som Nykredit ikke løser særligt tit, og hvor det ikke kan betale sig at opretholde en intern kompetence, vurderer økonomidirektøren. 4 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Ret kurs

5 Det er betryggende at få nogen udefra til at vurdere, om vi er på rette kurs. Jes Klausby Økonomidirektør, Nykredit Vores revisorer orienterer os om, hvad der sker i den internationale lovgivning, og hvad der er på vej i EU, siger økonomidirektør i Nykredit, Jes Klausby. NYE REGLER FOR DE STORES REVISORER Tvungen skifte For at modvirke, at virksomhederne og deres revisorer kommer for tæt på hinanden eller bliver familiære, som det også kan udtrykkes må en revisor som udgangspunkt højst revidere et selskab i ti år. Perioden kan forlænges op til ti år, hvis der gennemføres et udbud, hvor andre revisorer kan byde på opgaven. Er der tale om en såkaldt joint-audit, hvor to revisionsfirmaer reviderer regnskabet, er grænsen 14 år. Her kan der også forlænges med ti år. Den samlede maksimumperiode, en revisor kan revidere det samme selskab, er derfor 20 eller 24 år. Forbudte ydelser For at sikre en uafhængig revision af selskaber er der både kvalitative og kvantitative grænser for, hvad en revisor må og ikke må i forhold til rådgivning. Rådgiver en revisor en virksomhed i væsentlige skattemæssige beslutninger og/eller yder strategisk finansiel rådgivning, må samme revisor ikke revidere virksomhedens regnskaber. Begrundelsen er, at man ikke først må rådgive en virksomhed om f.eks. værdiansættelse ved et opkøb, hvorefter samme revisor så kommer til at revidere sin egen rådgivning. EU-reglerne strammer også op for, hvilken skatterådgivning der må ydes. Rådgivningen er omfattet af et væsentlighedsprincip, så revisoren godt må yde såkaldt ikke-væsentlig rådgivning. De enkelte EU-lande beslutter selv, om de vil benytte dette væsentlighedsprincip. EU er på vej med kvantitative grænser for, hvor stor en andel øvrige ydelser må udgøre i forhold til revision. Et revisionsfirma må rent honorarmæssigt levere øvrige ydelser for, hvad der svarer til 70 pct. af honoraret for revisionen målt over en treårig periode. Hvis det er lovpligtige erklæringer, tæller det ikke med i de 70 pct. Disse regler gælder virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder børsnoterede og finansielle virksomheder. Reglerne kan også komme til at gælde eksempelvis kommuner og meget store virksomheder.

6 Får I værdi af jeres ledelsessystem? Mange danske virksomheder har et ledelsessystem, fx for kvalitet eller miljø. Men ikke alle ved, hvilken værdi det tilfører. Dansk Standard har udviklet Indeks for ledelsessystemer. Det giver jer et kvalificeret svar på, hvordan I får mere ud af jeres ledelsessystem. Flere store danske virksomheder benytter det allerede. Læs mere, og tag en gratis test på Vi kan også tilpasse eller skræddersy indikatorer og målinger til jeres virksomheds behov. Ring , eller skriv til

7

8 Risikostyring i højsædet Entreprenørkoncernen Kemp & Lauritzen har valgt at inddrage sin revisor mere i det løbende arbejde og i dag er revisoren blevet en betroet, ekstern part, som følger med i virksomhedens liv og levned. Revisoren hjælper med til at udpege de større risici, der er blevet tydeligere som følge af finanskrisen, og nu er et permanent vilkår også i opsvinget. Det er en opgave, der er blevet endnu vigtigere, for Kemp & Lauritzen skal ifølge koncerndirektøren Allan Jørgensen ikke vinde udbud på at tage større risici end konkurrenterne INTERVIEW Revisorernes rolle har fået mere tyngde og deres taletid er rykket længere op på dagsordenen. Det er blevet vigtigere at beregne og vurdere den økonomiske konsekvens af en given beslutning, inden vi tager den, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen, der mener, at moderne virksomhedsledelse handler om at vide, hvilke risici man påtager sig, og hvilke man ikke tager på sig. Tidligere blev man lidt reddet af konjunk- turerne, hvis man traf en beslutning på et ufuldstændigt grundlag. Det gik aldrig helt galt det kan det sørme gøre nu, hvis man ikke har gjort sit forarbejde ikke mindst økonomisk, siger han. Selv nu, hvor den finansielle krise har varet over fem år, blæser der stadig kolde vinde i den danske entreprenørbranche, hvor selv store virksomheder også det seneste år er knækket i stormen. Allan Jørgensen satte sig i chefstolen hos Kemp & Lauritzen 1. januar 2008, og en af hans første opgaver blev af lægge beredskabsplaner for den krise, der dengang rullede hen over verden. Planen lykkedes, og koncernen er kommet igennem alle kriseårene med overskud. Styring af risici Kemp & Lauritzen har en løbende regnskabsrapportering og styring af virksomheden, hvor revisoren som forberedelse op til årsregnskabet er med til at lave revision af igangværende arbejder, arbejdsprocesser, it-sikkerhedssystemet osv. Det er det basale, som gør revisorerne i stand til at skrive under på det årsregnskab, med den kompleksitet, Kemp & Lauritzen har, siger Allan Jørgensen. 8 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Risikostyring

9 Revisorernes kerneydelser gør dem bedre til at være kvalificerede sparringspartnere og rådgivere på områder, der har et økonomisk afsæt, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen. Foto: Jeanne Kornum RØDDER TILBAGE TIL 1882 Kemp & Lauritzen er en koncern med tre selvstændige underbrands. Kemp & Lauritzen selv, den gamle el-del fra 1882, er tungt forankret inden for det el-tekniske felt. Af Kemp & Lauritzen udsprang det ene datterselskab, Telefonselskabet KTAS. Derudover laver det andet datterselskab, L&H-Rørbyg, alt inden for rør og vvs, og det tredje datterselskabet, Glenco, laver alt inden for ventilation, køl og lignende. Allan Jørgensen blev koncerndirektør 1. januar Revisorens rolle strækker dog langt ud over årsregnskabet. Vi er glade for at have forskellige typer rådgivere, men revisorerne fylder meget, fordi deres daglige gang i virksomheden gør dem til en Revisorens styrke er, at han kender vores strategi, kultur og ledelsessystem. Allan Jørgensen, Koncerndirektør Kemp & Lauritzen kvalificeret part til at rådgive os på en række områder året rundt, siger Allan Jørgensen. Ud over årsregnskabet hjælper revisorerne Kemp & Lauritzen med at skabe forretningsgange og metoder, som gør ledelsen bedre i stand til at håndtere de kalkulerede risici under forløbet af en entreprise. Det gælder både i tilbuds-, gennemførelses- og i afslutningsfasen af en opgave. Vi arbejder struktureret med risikostyring, og her kan vi trække vores revisorer tættere til os, for at høre, hvad de kan inspirere med. Vi har både store og små entrepriser, og det er et risikofyldt område at arbejde i. Vi skal derfor struk- turere, hvilke risici vi vil have. Vi skal vide hvordan vi overvåger dem, at de så også vedbliver med at være de samme risici, og vi skal vide hvordan vi korrigerer handlinger, når noget ikke forløber, som det skal, siger Allan Jørgensen, der lægger stor vægt på, at man holder øje med, hvor meget en given entreprise kaster af sig i overskud. Det kan være cash-management og at styre, hvem og hvor vi giver kredit, samt hvordan vi driver cashflow hurtigt og effektivt gennem forretningen, så det ikke bliver tilfældigheder, men en styret proces, siger Allan Jørgensen. Han oplyser, at revisoren er med til at lave modeller, så virksomheden kan se konsekvensen af sine beslutninger. De hjælper med at drive en effektiv debitorstyring og en struktureret supply chain, så virksomhedens cashflow bliver optimeret. Revisorernes kerneydelser gør dem bedre til at være kvalificerede sparringspartnere og rådgivere på områder, der har et økonomisk afsæt, siger han. Hjælper med opkøb Et andet stort område, hvor vi får hjælp, er M&A opkøb af virksomheder. Her er revisorens styrke, at han kender vores strategi, kultur og ledelsessystem. Det gør, at revisoren hurtigere kan være vores partner, når vi skal ud og lave forhandlinger med virksomheder, vi er interesserede i, siger Allan Jørgensen, der påpeger, at alternativet til at bruge virksomhedens faste revisor ville være, at man skulle forklare sig fra bunden hos andre rådgivere. For Kemp & Lauritzen er det i bund og grund medarbejdernes ydelser, man sælger, og det er Risikostyring // SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER 9

10 Revisorernes rolle har fået mere tyngde og deres taletid er rykket længere op på dagsordenen. Det er blevet vigtigere at beregne og vurdere den økonomiske konsekvens af en given beslutning, inden vi tager den, siger koncerndirektør i Kemp & Lauritzen, Allan Jørgensen. Foto: Jeanne Kornum vigtigt, at revisorerne forstår, hvad der driver den kultur, og hvad der ikke driver den. Så kan de se, om ledelsen og rapporteringssystemer hos en opkøbskandidat eksempelvis passer sammen med Kemp & Lauritzen. Det kan være ret så givtigt at have nogen som vores revisorer, der har gået på bagsiden af facaden. Så kan de sige: Hov, det tror vi, I skal kigge efter en ekstra gang eller Det passer udmærket sammen det skal I ikke være bekymrede for, siger Allan Jørgensen. Revisorerne er tæt på ham, og han bruger dem som en betroet part. De bliver derfor lukket ind i de allerhelligste De bliver derfor lukket ind i de allerhelligste maskinrum, så de ved, hvordan vi tænker og agerer, så de kan være klædt på til at være vores partner. Allan Jørgensen, Koncerndirektør maskinrum, så de ved, hvordan vi tænker og agerer, så de kan være klædt på til at være vores partner, siger han. Allan Jørgensen understreger, at revisorerne blot agerer som rådgivere og kan pege på muligheder og risici. Det fulde og endelige ansvar ligger hos ledelsen, men revisorerne og selskabets andre rådgivere gør, at man er bedre til at tage de rigtige beslutninger. Han mener derfor, at der for tiden er et flydende spændingsfelt, mellem de offensivt orienterede konsulenter og de mere defensivt orienterede revisorer. Det værste, der kan ske i opkøbssituationer, er at der undervejs opstår risici, som vi ikke på forhånd havde identificeret og tænkt på. Der har revisorerne en rolle, fordi de er stærke i de økonomiske finansielle modeller. Samtidig kan de give sparring og rådgivning. De analyserer regnskaber og går dybere ned i, om der er den ønskede synergi, og hvor svære de er at høste. Lidt mere skeptisk Det kan godt være, at konsulenten er den offensive part og kan få øje på synergier og være med til identificere dem. Men så er det lige så vigtigt, at man også sætter revisorer på holdet, som er lidt mere skeptiske, og som kigger lidt mere defensivt på tingene. Nogle som kan se, hvor svært det er at realisere forventede synergier. Det, der tit fejler i et opkøb, er de synergier, som var så åbenbare på skrivebordet, men som pludselig er blevet meget svære at realisere ude i virkeligheden, hvor man har med mennesker og en omskiftelig verden at gøre. Det er derfor vigtigt, at man ikke kun har meget optimistiske eller meget pessimistiske rådgivere, når man sætter team sammen, og dér er revisorer nogle af de mere forsigtige og måske dem, der sikrer, at vi holder realismen i tilbuddet eller opkøbet. De strategidrevne konsulenter ser mere mulighederne, men ensidig positivisme kan være farlig, fordi man tror, man kan gå på vandet. Så nemt går det sjældent. Tæt kontakt I lyset af, at revisorerne fylder så meget i forhold til topledelsen, er det vigtigt for Allan Jørgensen, at revisorerne kan stå til rådighed næsten døgnet rundt. Når vi arbejder med strategiske dilemmaer eller udfordringer, så er det en kvalitet for mig, at revisoren eller den ansvarshavende partner i revisionsfirmaet står til rådighed, så jeg kan få fat i ham, og vi kan gennemgå alle problematikker om en given ting. Hvad er opgaven, og hvilke specialister skal han mobilisere for at hjælpe mine folk i en given situation. Hvor det for år siden måske var advokaten, der sad med den rolle, der synes jeg, revisoren er kommet tættere på virksomheden og på bestyrelsen. Han er blevet den betroede part, som følger med i virksomhedens liv og levned hele vejen igennem og ikke kun kommer ind fra tid til anden for at se, om det regnskab, han skal skrive under på, er korrekt. Revisoren forstår at tænke forretningen i bredere forstand og er mere ligeværdig med advokaten eller andre konsulenter, siger Allan Jørgensen. REVISOREN HJÆLPER MED SKATTEN Selv i en stor virksomhed som Kemp & Lauritzen har man ikke tilstrækkelig viden i huset om skat, og man har derfor valgt at lade revisoren klare det. Skat er blevet så kompliceret et område, at vi har vurderet, at det ikke giver mening at have sine egne skatteeksperter siddende, så det er et område, vi i den grad har behov for at trække på revisorhjælp til, siger Allan Jørgensen. Kemp & Lauritzens koncerndirektør mener, at selskabet er bedst tjent med, at det er revisorerne, der rådgiver og dermed sikrer, at man er opdateret på skat. Allan Jørgensen peger på flere områder, der er svære at håndtere. Ud over de generelle skatter og afgifter er det også i forhold til handel med udlandet, udlejning af medarbejdere osv. Han ser det som et faktum, at det er blevet sværere ikke bare at beregne og betale den korrekte skat, men også at betjene det kontrolapparat, der er i form af indberetninger. Jeg ved godt, at det offentlige og Skat siger, at de gerne vil køre en forenklingsproces, men det er på ingen måde det, man oplever ude i virksomhederne i hvert fald ikke hos os. Det bliver en stadig større og større byrde at servicere og håndtere skatter, afgifter og statistikker, og hvad de ellers efterspørger. Der har vi behov for at få helt opdateret aktuel ekspertviden, siger Allan Jørgensen. 10 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Risikostyring

11 Fordi rådgivning er mere end viden Kompetent rådgivning kræver ikke blot, at du har den rette viden. Du skal også vide, hvor du finder den indsigt, du mangler. Og for at gøre det effektivt, behøver du de rette værktøjer. Alting ét sted Med Karnov Skat & Regnskab har du alt samlet ét sted. Let tilgængeligt, intuitivt opbygget og altid opdateret. Én samlet løsning, der letter din research og giver dig mere tid til dine kunder. Tid der er central for at levere den bedste rådgivning, hvor din viden og evner kommer til udtryk, og værdien bliver tydelig for kunden. Gør det komplekse enkelt Og ligesom du, gør vi også en dyd ud af at gøre det komplekse enkelt, så du kan træffe bedre beslutninger. Hurtigere. Vi guider dig effektivt gennem indholdet, letter videndeling, holder dig opdateret og gør det muligt for dig at optimere ressourcerne. Læs mere om Karnovs univers på xxxx // SPECIALMAGASIN UDGVIET AF FSR - DANSKE REVISORER 11

12 Vi har de forretningssystemer, der passer til din virksomhed Er din virksomhed på udkig efter ERP eller CRM, så tilbyder Microsoft Dynamics Danmarks bredeste palette af innovative og dynamiske forretningssystemer. Uanset om I er small, medium eller large, så har vi en løsning, der matcher jeres ambitioner og passer præcis til jeres opgaver. Microsoft Dynamics udvikler løsninger, der er enkle at bruge og designet til de mennesker, der skal bruge dem. De er selvfølgelig også mobile, når der er grund til det. Målet er at skabe intelligente og fleksible systemer, der gør jer konkurrencedygtige og skaber forretningsmæssig succes. Small MICROSOFT DYNAMICS C5 En integreret virksomhedsløsing, som I kan vokse med. Systemets omfattende funktionalitet og gennemprøvede teknologi støtter alle opgaver og mål i virksomheden med 1-3 regnskabsbrugere. Bedre økonomistyring og lettere momsrapportering. NYHED: I efteråret 2013 introducerede vi Microsoft Dynamics C baseret på samme platform som Microsoft Dynamics NAV. Den arbejder sammen med Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure. Se mere på microsoft.dk/c5 Medium MICROSOFT DYNAMICS NAV Løsningen giver fuldstændig kontrol over kerneprocesser i forbindelse med styring af en virksomhed. Microsoft Dynamics NAV giver den indsigt, som medarbejderne og ledelsen har brug for, når de skal skabe forretningsmæssig succes f.eks. i forbindelse med perfektion af forsyningskæden. Derudover giver løsningen værktøjer til den vigtige likviditetsstyring alt sammen leveret med stor brugervenlighed for øje. NYHED: Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 blev frigivet i efteråret Den arbejder sammen med Microsoft Office 365 og kan leveres via Microsoft Azure. Se mere på microsoft.dk/nav

13 Large MICROSOFT DYNAMICS AX En virksomhedsløsning til globale virksomheder, der understøtter branche-specifikke og driftsrelaterede virksomhedsprocesser samt omfattende ERP-kernefunktionalitet (Enterprise Ressource Planning) til økonomi-og HR-styring. NYHED: Nye produktopdateringer er lige frigivet til AX 2012 R2. Du får fx. mobile apps til rejseafregning, fakturagodkendelse og tidsregistrering. Se mere på microsoft.dk/ax Fits all MICROSOFT DYNAMICS CRM Dine kunder skelner ikke mellem, hvornår de har brug for hjælp, opbygger en relation eller skal købe noget. Derfor arbejder den nye CRM 2013 ligesom dine kunder tænker: Integreret og på tværs af alle barrierer mellem kundeservice, marketing og salg. NYHED: Anvend løsningen direkte fra Windows 8-tablet, ipad eller en smartphone. Drag fordel af den nye proces- understøttede brugergrænseflade. Se mere på microsoft.dk/crm

14 ÅRSREGNSKABET: MYTER OM REVISORER Et økonomisk snapshot af virkeligheden Ændre og forbedre ved en kritisk gennemgang. Den Danske Ordbog rammer hovedet på sømmet, når man kort skal forklare, hvad revision betyder. Over regnskaber bliver hvert år gennemgået kritisk af en revisor, og når revisoren med sin underskrift påtegner regnskabet, er der præsteret et vigtigt stykke arbejde, der fungerer som værktøj for mange. Indadtil hjælper det virksomheden ved at sætte tal på status over for ejere, ledelse og ansatte. Udadtil giver regnskabet banker, kunder, leverandører, myndigheder og andre et indblik i virksomhedens sundhedstilstand. Et revideret regnskab er en slags økonomisk snapshot af den økonomiske tilstand i virksomheden på balancedagen. Virksomhedsledelserne aflægger regnskab ud fra fælles regler og lovkrav, og dermed er dette snapshot et standardiseret øjebliksbillede. Virksomhedernes foretrukne rådgiver Revisorerne har via deres revision af virksomhedens regnskab et godt og grundigt indblik i virksomhedens økonomiske situation. Derfor mener virksomhederne også, at revisorerne ofte har et bedre grundlag at yde økonomisk rådgivning på end andre vidensrådgivere. Hele 64 pct. af respondenterne i en ny analyse svarer, at de er enige eller meget enige i, at revisor i kraft af sin revision af virksomhedernes regnskaber har de bedste forudsætninger for at yde kompetent økonomisk rådgivning i virksomheden. Analysen er foretaget ud fra 488 interview blandt selvstændige/virksomhedsejere, CFO s og CEO s i danske virksomheder i En revisor er ikke nødvendigvis revisor Revisor er ikke en beskyttet titel. Det betyder i princippet, at enhver kan kalde sig revisor og hjælpe med bogføring og opstilling af regnskaber. Men man skal se sig for, når man vælger revisor. Det er nemlig kun godkendte revisorer, der må revidere virksomhedsregnskaber for selskaber mv. Statsautoriserede revisorer er desuden de eneste, der må revidere børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder. For at være godkendt revisor skal man have en autorisation som enten statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Begge har gennemgået en lang uddannelse og er efter endt eksamen godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der er stærke lovmæssige krav til godkendte revisorer, og lever revisorerne ikke op til dem, risikerer de høje bøder og i yderste konsekvens frakendelse af retten til at praktisere. KEDELIG TALNØRD MYTE: Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste arbejde. Myten er så fastgroet i folk uden kendskab til branchen, at den igen og igen bliver bekræftet i nyheder, film, tegneserier, comedy-shows og meget andet. FAKTA: Kender man bare lidt til branchen, ved man, at intet kunne være mere fjernt fra virkeligheden. Som revisor er man virksomhedernes foretrukne rådgiver og sidder med ved bordet overalt i dansk erhvervsliv, når virksomhedsledelserne skal træffe vigtige beslutninger. Det trivielle revisionsarbejde, som mange forbinder med branchen, bliver i dag langt hen ad vejen varetaget af computerprogrammer. REVISION ER EN BYRDE MYTE: Der har igennem flere år været et politisk pres både herhjemme og på europæisk plan for at lempe revisionspligten. Holdningen synes at være, at revision er en byrde for virksomhederne. En byrde, som skal begrænses mest muligt. FAKTA: I en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder svarer to tredjedele af virksomhederne, at de vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger revision. 82 pct. af virksomhederne vurderer desuden, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i banken, hvis man fravælger revision. REVISION SKABER IKKE VÆRDI MYTE: I offentligheden støder man ofte på en holdning om, at værdien af revision er begrænset. Revision er udelukkende kontrol for kontrollens skyld. FAKTA: Som investor er man dybt afhængig af at kunne stole på den information, der er i virksomhedernes regnskaber, som grundlag for at investere. I en analyse blandt 100 professionelle investorer herhjemme erklærer 87 pct. af investorerne sig enige i, at en årsrapport med et revideret regnskab øger virksomhedens troværdighed. 77 pct. oplyser desuden, at en revideret årsrapport er en forudsætning for, at de som investorer kan handle i tillid til, at tingene er i orden. Endelig peger 81 pct. af investorerne på, at revisionspåtegningen er vigtig/meget vigtig for deres arbejde som investorer. 14 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Myter

15 - et regnskabsprogram du kan vokse med Styrk båndet til din revisor med e-conomic Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når du har brug for det Mulighed for gratis at give din bogholder og revisor adgang til dit regnskab og dermed få et mere fleksibelt samarbejde Mulighed for at sige farvel til bilagsbunkerne og goddag til en lettere arbejdsdag med indscanning Et regnskabsprogram, du kan tilpasse, så det matcher netop dine behov e-conomic kan skræddersys med flere end 250 apps

16 UDSIGT TIL Udsigt fra Lautrupsgade Banevænget, Birkerød Lindholm Brygge, Nørresundby Lottenborg, Lyngby Prismet, Århus

17 BEDRE BUNDLINJE! En arbejdsdag i topmoderne rammer skaber innovation, produktivitet og dermed økonomisk vækst. Vi tilbyder arealeffektive erhvervsejen domme med central beliggenhed og fleksible lejemål, der kan tilpasses dine ønsker og behov. Vores kvalitetsejendomme har god udsigt, egen parkering og en beliggenhed med brandværdi for din virksomhed. Det giver mere arbejdsglæde og dermed højere effektivitet. Kontakt os for mere information og fremvisning af en af vores 50 attraktive erhvervsejendomme. Kontakt T: W: ejendomme.pfa.dk Lautrupsgade, København Ø Stationsparken, Glostrup Dampfærgevej, København Ø

18 smv-tema Jeg tror, at det har været en medvirkende årsag til vores vækst, at vi har haft revisoren med som rådgiver fra starten også i forhold til banken, siger Henrik Lisberg, adm. direktør, Emco Controls A/S. Foto: Jeanne Kornum REVISOREN HJALP MED VORES TI-ÅRSPLAN I 2007 udstak Emco Controls i Hillerød en plan for de næste ti år, og da planen pludselig skulle realiseres midt under finanskrisen, var det en stor hjælp, at både revisoren og banken havde været med, da planen blev lagt Emco Controls i Hillerød har fart på, og efter to år med henholdsvis 30 og 25 pct. vækst i omsætningen er virksomheden ved at sprænge de fysiske rammer for produktionen. Det på trods af, at det kun er tre-fire år siden, den flyttede til den nuværende adresse. Ja, man har end ikke nået at få sat et planlagt firmaskilt op, inden man nu igen skal overveje at flytte. Emco Controls fremstiller specielle metalkomponenter til kontrol af industrielle processer i f.eks. kraftværker, offshore og rederier, og 80 pct. af produktionen sælges uden for landets grænser til blandt andet Norge, Kina og Sydkorea. Virksomheden er en atypisk maskinfabrik med et højt vidensniveau, og man har flere ansatte på kontoret, der tegner og beregner, end ansatte ude i produktionen. Emco Controls ledes af den ingeniøruddannede Henrik Lisberg, der er adm. direktør og ejer selskabet sammen med sin søn. Han forklarer, at virksomheden kører efter en ti-årsplan, som man lagde i Virksomhedens revisor, som man nu har brugt i ti år, var en stor og aktiv hjælp i udarbejdelsen af strategiplanen. Det har betydet meget at have revisoren med for at analysere mulig- 18 SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER // Emco Controls

19 Revisorer ser normalt mest bagud, men vores revisor ser meget fremad, og derfor lægger vi også fremtidsplaner med ham. Herik Lisberg, adm. direktør, Emco Controls hederne fremadrettet. Revisorer ser normalt mest bagud, men vores revisor ser meget fremad, og derfor lægger vi også fremtidsplaner med ham, siger Henrik Lisberg. Landsdækkende regnskabskoncept målrettet mindre virksomheder! Godkendt revisionsvirksomhed Regnskabsfabrikanten er en godkendt revisionsvirksomhed, som i samarbejde med selvstændige bogholdere tilbyder små virksomheder regnskabsløsninger af høj kvalitet til optimale priser. Fastpris-koncept Vi tilbyder vores revisorydelser til faste priser - så hvad du, hvad det kommer til at koste for dig. Plan for langsigtet vækst Ifølge Henrik Lisberg havde man kørt Emco Controls mere eller mindre uden retningslinjer frem til Men her besluttede man så at holde et bestyrelsesseminar og inviterede både revisoren og banken med. Der blev udstukket en plan for de kommende ti år, og det har man haft stor glæde af. Først og fremmest besluttede vi, at vi skulle udvikle os. De produkter, vi laver, er meget videntunge, og vi var så få ansatte, at det var uoverkommeligt at klare dem alle. Derfor skulle vi fordele den viden på flere mennesker, og for at kunne gøre det var vi nødsaget til at vokse, forklarer Henrik Lisberg om deres vækstplan. Vi lagde en plan med delmål år for år, og vi holder planen. Det var godt, at revisoren var med til at lægge planen, for han kunne beregne vigtige kalkuler: Skulle vi f.eks. fortsætte med at leje, eller skulle vi købe, siger Henrik Lisberg, der oplyser, at man i 2010 flyttede fra lejede lokaler i Hørsholm til de nuværende i Hillerød, som man selv ejer. Da vi besluttede os for at købe egne lokaler midt i krisen, var banken og revisoren pga. tiårsplanen allerede orienteret om det. Jeg tror, at det har været en medvirkende årsag til vores vækst, at vi har haft revisoren med som rådgiver fra starten også i forhold til banken, siger han. Hurtig ekspedition Vi yder en hurtig ekspedition - opstilling af regnskaber udføres inden for 10 dage. Uforpligtende tilbud Få et uforpligtende tilbud på vores totalløsninger: Godkendt Revisionsaktieselskab Hjejlevej Videbæk CVR Samarbejdspartner: Hjælp til generationsskifte Vi kan godt anbefale, at man tager sig tid til at tænke ud i fremtiden. Enhver virksomhedsleder skal sætte sig ned og kigge ud af vinduet og overveje fremtiden. Samfundet ændrer sig hurtigt og hvem siger, at de produkter man sælger flest af i dag, er de samme, man sælger flest af om fem år?, siger Henrik Lisberg. Hos ham har revisoren hjulpet med konstruktionen af ejendomsselskabet og han har også været meget involveret i det generationsskifte Emco Controls er midt i. Ifølge direktøren har det været naturligt, at involvere revisoren fordi han kender virksomheden indgående og har kunnet hjælpe med en række ting. For eksempel har revisoren rådgivet både far og søn i generationsskiftet, hvor sønnen nu har købt 49 pct. af selskabet. Det har blandt andet krævet en værdiansættelse af virksomheden, som revisoren har medvirket til. Henrik Lisberg påpeger, at man ikke har haft problemer med finansieringen af den høje vækst. Vi har investeret ret kraftigt, og det har der ikke været problemer med pga. det rimeligt gode overskud. Det kræver, at vi er lidt ydmyge, for når man har drevet virksomhed så mange år, har man også prøvet nedgangstider, siger Henrik Lisberg, der vil beholde fødderne på jorden og drive virksomheden sundt videre. Det er hele tiden i vores overvejelser, at vi skal passe på med for høje faste omkostninger og f.eks. ikke bygge for stort for derefter at få problemer. Henrik Lisberg siger, at kunderne har en todelt interesse i, at selskabet er økonomisk velfunderet. De vil gerne købe fra et solidt firma, men de vil heller ikke købe for dyrt. De vil gerne have, at man tjener penge, men helst på andre kunder end dem selv, griner han. Heldigvis kan vi tænke positive tanker og behøver ikke spekulere på, om vi har råd til lønningerne i næste måned, siger han og indrømmer, at tiden måske er ved at være moden til at få sat et firmaskilt op. Men det har der altså ikke været tid til. Bruun & Dalgaard Registrerede revisorer (medlem af FSR - danske revisorer) Vi hjælper dig med at nå dine mål Jernbanegade Herning Telefon Vi står på mål for dig og er altid på banen!! Bruun Emco Dalgaard.indd Controls 1// SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER11/02/

20 I går var verden i krise. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Sådan får du det bedste frem i andre!

Sådan får du det bedste frem i andre! HR & LedelsesDAGEN 2 2. m a j 2 0 1 3 k l. 8. 0 0 1 7. 0 0 i k u p p e l s a l e n - N o r d j y s k e M e d i e r Sådan får du det bedste frem i andre! Fokus er på personaleledelse når TV-vært Michèle

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere