Referat fra Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. Tid: 26. februar Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte Udsendt: 11. marts 2013 Fordeling: Bestyrelsen Bestyrelsessuppleanter Afdelinger Alle medlemmer via hjemmeside Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af sekretær. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Regnskab Indkomne forslag. 7. Budget. (herunder fastsættelse af næste års kontingent) 8. Valg: A: valg af formand (Tony Kim Andersen) B: valg af 1 bestyrelsesmedlem (Claus A Pedersen) C: valg af 1 bestyrelsessuppleant (Kent Böye) D: valg af 1 bestyrelsessuppleant (Ove Jeppesen) E: valg af 1 revisor (Børge Petersen) F: valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh) G: valg af festudvalg 9. Fremtidig virksomhed. 10. Eventuelt. 11. Afslutning. 1. Valg af dirigent. John Nielsen blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dagsorden var som ifølge vedtægterne. 2. Valg af sekretær. Claus A Pedersen blev valgt. 3. Protokol. Protokollen var fremlagt til gennemsyn 1 time før generalforsamlingens start.

2 4. Beretning. Den skriftlige var udsendt på forhånd. Formanden supplerede den skriftlige beretning: Formanden omtalte sidste års kedelige nedgang i medlemstal. Nyt medlemskartotek blev omtalt ved sidste års generalforsamling. Siden har bestyrelsen kigget nærmere på det frie markeds udvalg. Bestyrelsen har fundet et system der hedder Winkass. Systemet er et online baseret system som håndterer både regnskab og kartotek. Den 24/9 2012, blev der udsendt et Nyhedsbrev Nyt fra Jesper Lok om at Sølvgade samt Kalvebod Brygge vil blive lukket ned i 2013 og flyttet til Telegade i Høje Tåstrup, Kalvebod Brygge vil med udgangen af maj måned 2013 lukke ned. Opmærksomheden bliver selvfølgelig rettet mod det nye DSB s nye hovedsæde i Høje Tåstrup. Det bliver Jernbanefritid der vil være forhandler af lokaler i Høje Tåstrup. HI har meddelt Jernbanefritid behovet ud for lokaler. Spørgsmål til beretningen: Børge: På sidste års generalforsamling blev det meddelt, at der blev sat tennis på programmet, dog ikke en tennisafdeling. Blev det til noget? Angående medlemmer på girokort, ville det ikke være en fordel at girokort blev tilmeldt betalingsservice? Kim M: Girokort kan kobles på det nye regnskabsprogram Winkass og er en mulighed med fordel. John N: Mener at det er en klar fordel med løntræk så længe det er muligt, men opfordrer bestyrelsen til at kigge på betalingsservice. Børge: Det er en fordel for pensionister med betalingsservice. Jan F: Argumentationen er forståelig og kassereren vil kigge nærmere ned i det og mener at det er håndterbart. En prøve med betalingsservice vil blive gjort hurtigst muligt. Kim M: Hvad er fremtiden for afdelingerne i lokalerne på Kalvebod Brygge. Hvad er tankerne, hvis nye lokaliteter i Høje Tåstrup glipper? Afdelingerne Løb og Motion og Orientering er blevet sammenlagt, men er ikke skilt ad i vedtægterne? TK: Sammenlægningen kom af at den ene afdelingsleder stoppede. HI har forespurgt DSB Ejendomme om lokaler på Åmarken station, men har ikke fået svar endnu. Men dette kunne være en mulighed. Hans Jørgen: Er det muligt at forespørge den næste ejer / administrator af Kalvebod Brygge, om at kunne få lov til, fortsat at benytte lokalerne? Michael: Rigsarkivet overtager Kalvebod Brygge efter at DSB er rykket ud. Regner HI med at Ellebjerg er med i et fremtidigt salg. TK: Vi har ikke hørt om dette, må afvente. Beretningen taget til efterretning. 2 / 5

3 5. Regnskab Jan Friborg fremlagde regnskabet. Overskuddet for 2012 er på ,83 kr. Den primære grund til overskuddet er at HI-festen var budgetteret med kr., men ikke afholdt. Større kontingentindbetaling end budgetteret, ca kr. Færre bestyrelsesmøder, ca kr. Herudover forventes større udgifter til sportstøj i Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Indkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen. Vedlægges referatet som bilag. Poul M: Bemærk, at det er betydende med at der godt må afholdes HI-fest fremover, men at det nu er bestyrelsen der skal arrangere. John N: Motiverede forslaget yderligere og opfordrede til at medlemmer meldte sig. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for. 3 stemte hverken for eller imod. 7. Budget. (herunder fastsættelse af næste års kontingent) Jan Friborg fremlagde budgettet for Der vil ikke være kontingentstigning kommende regnskabsår. Nyt online regnskabsprogram vil blive taget i brug i Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg. A: Tony Kim Andersen blev enstemmigt valgt. B: Claus A Pedersen blev enstemmigt valgt. C: Kent Böye blev enstemmigt valgt. D: Ove Jeppesen blev enstemmigt valgt. E: Børge Petersen blev enstemmigt valgt. F: John Pagh blev enstemmigt valgt. G: Udgået. 9. Fremtidig virksomhed. Formanden orienterede om udfordringer i Kalvebod Brygge og nye lokaler kommer til at tage meget af næste års tid. Winkass skal køres ind blandt andet sammen med Niels Anker. Medlemshverningen skal køres af i løbet af næste år Niels: Angående medlemshverningen og eventuel idrætsklub i Høje Tåstrup. Er HI synlige i DSB s hovedkontor? Gør vi nok i administrationen, en markedsførings indsats i Høje Tåstrup er nok at overveje? 3 / 5

4 TK: Vi skal i HI jo ikke bare sidde på vores hænder, men ud og kæmpe hvor vi kan. John N: Vi skal blive bedre til at opsamle vores kontakter mere spredt i afdelingerne, HI er meget domineret af enkelte medarbejdergrupper. Der skal vi blive bedre. Markedsføringsindsatsen er meget vigtig og vi SKAL i fremtiden være mere progressive, men er samtidig meget afhængig af ildsjæle. Michael: Er 3 sportsklubber i DSB for meget, og kunne de samles under et? Kim M: Jernbanefritid og HI er ikke synlige nok. Der vil mangle modstandere i afdelingerne hvis der ikke er konkurrerende klubber, så en sammenlægning vil nok ikke være det bedste, og der er generelt en afmatning på området. Vores omgivelser har skal man huske, jo samme problemstillinger som os. John N: Reelt set er der kun HI, som klart er den mest aktive. De 2 andre er små og ikke så aktive sammenlignet med HI. Jan F: Kærkommen lejlighed til måske at indgå et samarbejde i forbindelse med det nye hovedkontor i Høje Tåstrup, at lave et udvidet samarbejde. Det skal vi da holde os for øje? Børge: Man skal ind og eksempelvis støtte aktiviteter i Høje Tåstrup, som menes værd at støtte. HI skal i hvert fald være bedre til at hverve medlemmer, det er HI for dårlige til. Kunne man ikke være med til at støtte nye aktiviteter der fremmer nye klubber. John N: Vores indsats i Høje Tåstrup vil evt. føre til flere medlemmer i HI. Vi overlader ikke medlemmer til andre klubber for evt. at slå os selv ihjel. Michael: Er DSB s bestyrelse klar over hvilke fritidsaktiviteter der er tilstede i firmaet. John N: Det er Jernbanefritid der overfor DSB varetager blandt andet HI s interesser. Michael: Jeg frygter for HI s fremtid her på eks. Ellebjerg, i firmaets spareiver. John N: Der er ingen garantier for vores lokaler i fremtiden. Men Jernbanefritid må kæmpe for lokaliteterne og har indtil videre gjort et godt arbejde. 10. Eventuelt. TK: Pokaler som normalt uddeles til HI-festen må vi uddele i dag. Der er en tilstede som skal have en pokal i dag. Niels Anker får en erindringspokal for sidste års Elholm pokal. Leder pokalen uddeles i år til lederen for cykling Lars Modig. Elholm pokalen uddeles til John Pagh for hans store engagement i lokalerne her på Ellebjerg. TK takkede for valget til formand. Elholm takkede for sidste års gode arbejde og opfordrede til at klø på i fremtiden. 11. Afslutning. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Referent. VÄtâá T cxwxüáxç 4 / 5

5 Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, tirsdag den 26. februar Ændring af 8 i vedtægterne for Hovedstadens Jernbane-Idræt. Nuværende tekst: Samtidig med indkaldelsen offentliggøres dagsordenen, der mindst skal indeholde. 1. Valg af dirigent 2. Valg af sekretær 3. Beretning 4. Regnskab 5. Forslag 6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent. 7. Valg i henhold til vedtægterne 8. Valg af festudvalg. 9. Eventuelt Punkt 8 på dagsordenen slettes, valg af festudvalg. Ændres til: Samtidig med indkaldelsen offentliggøres dagsordenen, der mindst skal indeholde 1. Valg af dirigent 2. Valg af sekretær 3. Beretning 4. Regnskab 5. Forslag 6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent. 7. Valg i henhold til vedtægterne 8. Eventuelt. Begrundelse: Der blev på sidste generalforsamling, foreslået at man fandt et festudvalg på det først kommende fællesmøde efter generalforsamlingen, ville det ikke kunne lade sig gøre, vil man fra bestyrelsens side komme med et forslag om at man vil nedlægge festudvalget. 5 / 5

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere