Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform"

Transkript

1 Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af Martin Midtgaard Thykær Jønsson

2

3 Forord Jeg har valgt at skrive om opstart af virksomhed fra idé til valg af virksomhedsform, med de strategiske og juridiske udfordringer det giver. Rapporten er en del af min afsluttende eksamen, og er mit 7. semesters speciale som bygningskonstruktør ved VIA University Collage Horsens. Jeg har, ved hjælp af de teoretiske kilder vist i rapporten og angivet på kildelisten, beskrevet den strategiske teori bag det at starte en virksomhed. Strategien i rapporten omhandler det at få en idé og arbejde med den gennem SWOT-analysen til udarbejdelse af en forretningsplan. Jeg har ved brug af kvalitativt indsamlet empiri beskrevet hvordan andre har gjort. Interview-personer er. Børnehaveleder Marrith Grundahl, Ejer af Tiltman ApS Torben Ulriksen og Ejer af HB Capital Invest m.m. Henrik Bentsen. Juridisk har jeg beskrevet de forskellige virksomhedsformer, og beskrevet nogle af de vigtigste punkter fra Bogføringsloven, Selskabsloven og Årsregnskabsloven samt de skatteformer, der hører til de forskellige virksomhedsformer. Jeg har læst teorien igennem og taget notater til den, hvor efter jeg har anvendt notaterne til at binde teoriafsnittene sammen. Min viden om teorien har jeg brugt i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmålene til hvert interview. Besvarelserne er sat ind i hovedafsnittet så det er med til at give en bedre forståelse af det at starte en virksomhed op. Interviewene ligger som bilag og kan ses i bilagslisten. Jeg vil gerne takke de personer, der har medvirket til udarbejdelsen af mit speciale, som er: Jonas Bille Medstuderende og partner i en vikarbureau virksomhed, vi planlægger at starte i fællesskab. Jonas og jeg har sammen udarbejdet SWOT-analyse og forretningsplan, som der henvises til i rapporten Vibeke Kragh Juralærer på VIA Univercity Collage og min specialevejleder Marrith Grundahl Børnehaveleder Horsens kommune. Marrith har besvaret spørgsmål angående markedsundersøgelser for den virksomhed Jonas og jeg er ved at bygge op Torben Ulriksen Ejer af Tiltman ApS. Torben har besvaret spørgsmål omkring sine erfaringer med opstart af Tiltman ApS Henrik Bentsen Ejer af HB Capital Invest, virksomhedsinvestor, managementkonsulent, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem samt tidligere ejer af BMF Bygningsbeslag A/S (SIMPSON Strongtie A/S). Henrik har svaret på spørgsmål omkring virksomhedsstrategi Anne Jønsson Korrekturlæser på rapporten Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 2 af 35

4 Abstract This report shows how a person who has an idea to start a business up shall work with his idea until he has selected the business form. My problem statement reads: How shall a new start-ups business, work with the judicial and strategic aspects, of starting a business that is not lost in the process? How did it go others that have started their own business up? To get to the answer to my problem statement, I used the theory of credible websites and books dealing with start-ups. I have been taking notes on everything I have read and then written it all together in my head section to get a red thread through the report. The conclusion shows that there are different ways of do things, depending on how big the company is. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 3 af 35

5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Abstract... 3 Indledning... 5 Baggrundsinformation og præsentation af emnet... 5 Begrundelse af emnevalg og fagligt formål... 5 Problemformulerings spørgsmål... 6 Afgrænsning... 6 Valg af teoretisk grundlag og kilder... 6 Valg af metode og empiri... 7 Rapportens struktur og argumentation... 7 Idéen... 8 SWOT Virksomhedens indre formåen: Omgivelsernes indvirkning på virksomheden: Forretningsplanen Valg af virksomhedsform Enkeltmandsvirksomheden Lovhjemmel Skatteregler Registrering af virksomhed Interessentskabet Anpartsselskabet Aktieselskabet Iværksætterselskabet Konklusion Afslutning Billedliste Kildeliste Bilag: Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 4 af 35

6 Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emnet Denne rapport er mit 7. semesters speciale som bygningskonstruktør ved VIA University Collage Horsens. Jeg har længe leget med tanken om at blive selvstændig erhvervsdrivende engang i fremtiden. Det har resulteret i at jeg sammen med 7 kammerater fra Odder i midten af januar 2014 startede et interessentskab, hvor idéen er at investere i aktier, som et forsøg på at øge vores kapital på ca kr. Fire af os ejer eller har ejet aktier så derfor besluttede vi os at prøve idéen af. Virksomheden bliver ikke noget, vi kan leve af, men det er en god øvelse for de af os, der leger med tanken om selvstændig virksomhed i fremtiden. Med baggrund heri valgte jeg, at min specialerapport skal omhandle opstart af virksomhed, med de juridiske og strategiske udfordringer der kan være ved det. Efter jeg havde valgt emnet til mit speciale, blev jeg spurgt af Jonas Bille fra min klasse, om vi skulle samarbejde om en idé han havde fået. Han kunne godt tænke sig at starte et vikarbureau og havde undersøgt lidt om markedet, bl.a. hvordan andre vikarbureauer arbejder med at leje vikarer ud til virksomheder. Jonas idé vil muligvis gøre det nemmere at styre bureauet uden så meget personale, så jeg hoppede med på idéen. I rapporten vil du kunne læse teorien bag opstart af virksomhed, både omkring de juridiske aspekter i forhold til valg af virksomhedsform og de strategiske udfordringer, der skal sørge for at virksomheden, der skal startes, har det rigtige grundlag og er på den rette kurs, for at det hele ikke går tabt i processen. Begrundelse af emnevalg og fagligt formål De erfaringer jeg allerede har gjort mig gennem opstart af interessentskab med aktieinvestering og Jonas og mit arbejde med vikarbureauet gør, at jeg gerne vil forberede mig grundigt og derigennem undgå de faldgrupper, som kan sætte en stopper for virksomhedsstarten. Jeg har kendskab til en virksomhed, der er startet op uden at ejeren har nogen forstand på, hvad det kræver, inden han begyndte at lave forpligtelser til kunder. Efter han har startet virksomheden op, er der kommet en hel del udfordringer, hvor han kæmper med at udrede problemerne. Den manglende forberedelse har givet ham nogle dårlige oplevelser som kan give hans virksomhed et dårligt ry og bevirke, at han mister arbejdsopgaver. I forbindelse med etablering af vikarbureauet, vil jeg gerne undgå, at vi står uforberedte, til de udfordringer der kommer, når vi begynder at lave forpligtelser med kunder. Det er vigtigt for mig, at vi gør vores forarbejde ordentligt, så vi har et godt fundament for vores vikarbureau. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 5 af 35

7 Problemformulerings spørgsmål Hvordan skal en iværksætter arbejde med de juridiske og stratetiske aspekter, for at starte en virksomhed op, så virksomhedsidéen og indtjeningsgrundlaget ikke går tabt i løbet af processen? Hvordan er det gået andre der har startet selvstændig virksomhed? Afgrænsning Der er et hav af strategiske metoder at gøre tingene på. Jeg vil i min rapport tage udgangspunkt i SWOT-analysen og bruge den til, at forklare hvordan du som idéhaver kan arbejde med din idé, og hvordan du kan bruge SWOT-analysen som et redskab til at udarbejde en forretningsplan, som også vil være beskrevet i rapporten. Jeg vil sørge for at der hele tiden er henvist til den idé Jonas og jeg arbejder med til et vikarbureau, samt til den empiri jeg har indsamlet kvalitativt gennem interviews. Jeg vil forklare en forretningsplans opbygning og vedlægger, som eksempel på en sådan, dén forretningsplan Jonas og jeg har lavet til vores virksomhed, som bilag. Jeg vil beskrive, hvilke virksomhedsformer der juridisk findes, granske dem og finde ud af hvilken en der vil passe bedst til det vikarbureau jeg vil starte sammen med Jonas. I konklusionen begrunder jeg, hvilken virksomhedsform Jonas og jeg vælger og beskriver kort, hvorfor de andre er valgt fra. Jeg koncentrerer mig om de to personligt ejede virksomhedsformer, Enkeltmandsvirksomheden og Interessentskabet (I/S) og de tre former for kapitalselskaber Anparts- (ApS) og Aktieselskabet (A/S) og den nye selskabsform Iværksætterselskabet (IVS). Valg af teoretisk grundlag og kilder Som teoretisk grundlag for de strategiske aspekter bruger jeg Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan 3. rev. 2006, og troværdige hjemmesider som Retsinformation, Startvækst og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Mit kildegrundlag for de juridiske aspekter jeg undersøger, vil ligeledes benytte relevante hjemmesider som PWC revision, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Startvækst osv. Derudover vil jeg bruge de gældende love hentet fra Retsinformation, som har relevans til besvarelsen af min problemformulering. Disse love er Selskabsloven (Lov om kapitalselskaber), Årsregnskabsloven og Bogføringsloven. Selskabsloven vil i rapporten blive forkortet SEL. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 6 af 35

8 Valg af metode og empiri Jeg vil søge empiri ved personer, der har startet selvstændig virksomhed. Metoden jeg vil bruge er interviews, som jeg optager og derigennem indsamle kvalitative data til brug i min rapport. Jeg vil her tage essensen ud af interviewet og bruge det i mit speciale (interviews vedlægges rapporten som bilag). Jeg kender Henrik Bentsen (HB Capital Invest), som i dag arbejder med at hjælpe virksomheder med strategirådgivning og vækstplaner, Han er medejer af 5 virksomheder og sidder i bestyrelsen i 4 af dem, derudover sidder han i yderligere 4 bestyrelser. Ham vil jeg benytte mig af og interviewe som empiri til min rapport. (Bilag 1) Til opbakning af Jonas og min markedsundersøgelse som forarbejde til vores virksomhed, har vi interviewet Marrith Grundahl som er børnehaveleder i Horsens kommune. (Bilag 2) Jeg kender også ejeren af Tiltman ApS Torben Ulriksen, som er en nyere virksomhed, der arbejder med materiel til entreprenørmaskiner. Torben startede sin virksomhed i Jeg interviewer Torben, med henblik på nystartet virksomhed, da han som iværksætter uden ret meget erfaring vil være god til, at fortælle hvad han har gjort, og hvordan det er gået. Jeg vælger disse to for at have en forholdsvis uerfaren og en professionel virksomhedsejers synspunkt, på det at starte en virksomhed. (Bilag 3) Interview med de enkelte vil fremgå af rapporten med henvisning til de nævnte bilag til sidst i afsnittet angives et antal minutter inde i optagelsen hvor samtalen omhandler emnet, der er beskrevet. Rapportens struktur og argumentation Min speciale-opgave er opbygget som en 3-delt struktureret rapport, der består af: indledning med problemformulering hovedafsnit som indeholder analyser, diskussion, delkonklusioner konklusion med en besvarelse af problemformuleringsspørgsmålet I rapportens afsnit vil der være et eller flere ord der er skrevet med fed skrift, dette er gjort for at angive hvad afsnittet omhandler, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 7 af 35

9 Idéen På et netværksmøde i februar 2014 afholdt af UdviklingOdder, fremsatte Erhvervs- og udviklingschef Karsten Geertsen i sin præsentation af oplægsholdere følgende påstande: Som udgangspunkt skal en virksomhed have en vision og en mission o Visionen kan give både iværksætteren selv og omverdenen et tydeligt billede af den grundidé, som virksomheden er baseret på o Missionen skal bruges til, at fastholde grundlaget for livet i virksomheden og være en stadig kilde til inspiration De faktorer, der er væsentlige, når du overvejer start af ny virksomhed, er: o Forberedelse, forberedelse og forberedelse o Salg, salg og salg Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan en iværksætter bør arbejde med sin idé, for at gøre det klart for sig selv og andre hvad det præcist er, han vil arbejde med i sin virksomhed, samt hvad han ønsker at opnå. Med mindre andet er angivet er kilden Når man har en idé, som man synes er god nok til at bygge en virksomhed op omkring, bør man sætte sig ned og kigge nogle aspekter igennem for at se det hele fra helikopterperspektiv. Dette kan bedst gøres ved at udarbejde en forretningsplan, som jeg forklarer i afsnittet om forretningsplanen. Det kan jo være det kun er idéhaveren selv, der synes, idéen er helt fantastisk og mener at pengene vil strømme ind, muligvis fordi idéen ikke findes på markedet i forvejen. Lastbil med spær (Egen tegning 1) Henrik Bentsen fortæller at han engang blev kontaktet af en mand, der havde fået en idé til et sammenklappeligt spær. Idéen var at spæret nemmere skulle kunne transporteres steder hen, hvor lastbiler ikke kunne komme frem f.eks. sommerhusområder ved Vestkysten. Henrik mente ikke idéen var noget værd, idet der under alle omstændigheder skulle fragtes mursten og øvrige byggematerialer ud til, hvor huset skulle bygges og de skulle da transporteres med en lastbil. (10:15) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 8 af 35

10 Hvis idéen ikke findes på markedet vil idéhaveren, i tilfælde af at han har fundet på noget, der virkelig er behov for, stå rigtig godt, hvis han er i stand til at sælge idéen. Hvis det kun er idéhaveren selv, der mener, den ydelse eller det produkt han har fundet på, er pengene værd, får han den aldrig solgt til andre end sig selv. Det vil sige at hans idé kun er god hvis den kan sælges og er i stand til at skabe et overskud efter skat. Den skal altså være kommerciel, så der både er penge til at betale ejerens løn og til at udvikle virksomheden i fremtiden. Den kommende virksomhedsejer skal også kigge på sig selv som person, er han personligt i stand til at drive en virksomhed og har han drivkraften til at blive ved når det bliver svært og træls? Her kan også tilføjes at idéhaveren skal overveje de familiemæssige og personlige konsekvenser der kan være ved opstart af virksomhed. Det tager ofte mange timer at bygge en virksomhed op og den kan støde på mange forretningsmæssige barrierer undervejs. Ud over de personlige aspekter skal idéhaveren også kigge på sit produkt. Når virksomheden startes, har ejeren tendens til at starte virksomheden op omkring dén konkrete viden eller det produkt, han har fået eller udviklet fra starten. Det gør virksomheden sårbar, hvis produktet eller idéen bliver uinteressant for markedet. F.eks. hvis han vil bygge sin virksomhed op omkring salg af Iphone 5 telefonen. Følger han ikke med markedet og fornyer sig, vil hans virksomhed kun tjene penge, mens Iphone 5 er ny og interessent for kunderne. Derefter er der ikke længere brug for virksomheden. I stedet skal ejeren se på hvilke menneskelige, virksomheds- eller samfundsmæssige udfordringer produktet eller ydelsen er med til at løse, og dermed ser han på markedet. Hvis vi kigger på den idé Jonas og jeg arbejder på, med opstart af et vikarbureau, skal vi kigge efter om der er behov for os på markedet. Vi skal have nogle kunder, da det er dem, der skal betale for vores ydelse. Derfor har vi været ude og undersøge markedet. Vores idé bygger på at skaffe job til studerende igennem vores vikarbureau altså ufaglært arbejde. Vi har gennem interviews med en række virksomheder fundet ud af, at vores idé ikke er helt dårlig og faktisk er værd at bygge videre på. Ved at tage ud og spørge virksomhederne ad, hvordan de benytter vikarer, kigger vi både på markedet og vores ydelse. Vi er begge to klar over, der skal lægges mange timer i det, før vi vil være i stand til at ansætte vikarer og kigger derfor også på det personlige. I interviewet med Marrith fra Neptun Børnehave i Horsens nævner hun, at hun bruger en del tid på at skaffe vikarer til de fire børnehaver i Horsens Komune, hun er leder for. Hun siger også at hun ca. har vikartimer om ugen, hun skal finde vikarer til. Disse timer er hun ikke bange for at udlicitere til et vikarbureau, hvis prisen er til at overkomme. (19:20) Her er et markedspotentiale for vores vikarbureau. Hvis Jonas og jeg kan få de vikarer ansat i vores virksomhed, og ved hjælp af vores vikarbureau reducere den tid, hun bruger på at skaffe vikarer, samt spare hende for den tid hun bruger på at lave lønregnskab til dem, har vi et kundegrundlag. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 9 af 35

11 For at få et godt team i en virksomhed bør man blande forskellige personligheder, hvis alle i teamet tænker, ens ender det med, at de giver hinanden ret hele tiden. Hvis der er en til at sætte spørgsmålstegn ved idéer og arbejde, sørger man for at analysere dybere og fremkomme med et bedre produkt eller en bedre ydelse. Derfor har Jonas og jeg prøvet at tage en personlighedstest på Startvækst.dk Testen giver udslag på fire punkter: Producenten der er effektiv og god til at få tingene gjort, Administratoren der er god til at sætte tingene i system og styre en virksomhed, Integratoren der løser konflikter og skaber samarbejde, og Entreprenøren der udvikler nye idéer og finder løsninger på problemer. Om mig viser testen, at jeg har medium/stærke personlighedstræk på producenten, administratoren og integratoren, mens entreprenøren er repræsenteret ved svagt personlighedstræk. Jonas test viser at han scorer højest i integratoren og lavere i de 3 andre punkter. (Testene er vedlagt som bilag 4) Vores profiler viser, at vi begge to er gode iværksættere, da vi evner at forstå andres behov, er gode til at skabe kontakt til andre mennesker og opbygge netværk, godt arbejdsmiljø og fællesskab. Derudover viser testen, at jeg er god til at få noget fra hånden og skabe synlige resultater og er villig til at arbejde hårdt for at få succes og skabe fremdrift og vækst i virksomheden. Jeg formår at sætte system i dagligdagens gøremål, og vil kunne planlægge opgaver og styre økonomien. Hvis vi tager udgangspunkt i, at vi kan stole på testresultaterne, mangler vi i vores virksomhed, en personlighedstype der har et stærkt personlighedstræk på entreprenøren. I interviewet med Henrik Bentsen forklarer han, hvad han mener, det første en idéhaver bør gøre med sin idé, er. Henrik mener, at idéhaveren bør kigge på sin idé for at se hvad der gør at den er unik for markedet. Idéhaveren bør se realiteterne i øjnene. Er produktet noget værd for de kunder han henvender sig til, skal han samtidigt holde kortene tæt ind til kroppen, i tilfælde af at den eller de personer han viser sit produkt eller sin ydelse til får lyst til at kopierer idéen. Der kan laves hemmeligheds-aftaler, der forhindrer personerne man viser sit produkt/ydelse til i at lave kopier eller et produkt der ligner, det kan dog være svært at få folk til at skrive under på disse. (09:00). Torben Ulriksen derimod, havde knap nok undersøgt markedet for sit produkt, inden han lavede en prototype. Torben fik sin idé til at lave et tilt til minigravere da han i 2008 fik en opgave i sin anlægsgartnervirksomhed, hvor han skulle rette skråninger af. Torben vidste at der fandtes et tilt til store entreprenørmaskiner, så han undersøgte markedet for at købe et tilt til sin minigraver, men fandt ikke noget, der kunne bruges. Det var ikke meningen, at tiltet skulle sættes i produktion, men han tænkte, at andre også godt kunne bruge det produkt han havde udviklet, og derfor startede han Tiltman i midten af (00:01). Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 10 af 35

12 Delkonklusion Det kan her konkluderes at hvis du går med tanken om at starte en virksomhed og har en idé til et produkt eller en ydelse er det vigtigt først at se på markedet, for at finde ud af om der er behov for din idé. Er der behov for idéen bør du kigge på dig selv som person. Kan du klare det familiemæssigt og personligt når tiderne bliver svære og trælse? Til sidst bør du kigge på dit produkt eller din ydelse, er det noget det kan blive ved med at være salg i, eller skal du forny dig ret hurtigt efter opstarten af virksomheden? Henrik Bentsen bekræfter den teori jeg har beskrevet og mener også idéhaveren skal se på markedet og sit produkt/ydelse. Derimod beviser Torben Ulriksen lidt det modsatte, han manglede selv et produkt til en opgave og udviklede det uden at undersøge ret meget om markedet eller produktet, før han lavede en prototype. Jonas og jeg har arbejdet med at undersøge markedet, som viser sig at kunne være interesseret til vores ydelse. Vi har kigget på os selv som samarbejdspartnere, hvor det viser sig, at vi har behov for en person, som kan hjælpe os med nytænkning, hvis virksomheden skal udvikle sig. SWOT I dette afsnit vil jeg beskrive SWOT-analysen. Analysen består af 4 punkter som er: Styrker og Svagheder Muligheder og Trusler Analysen er et værktøj, der er med til at skabe overblik, så virksomheden kan lave en strategi, der holder. Hvis ikke andet er nævnt er kilden i dette afsnit Når den kommende virksomhedsejer har vurderet og erkendt virksomhedens status, som det er beskrevet i afsnittet om idéen, kan han lave en SWOT-analyse der skal være med til at skabe et overblik, så han kan lave en strategi, der holder. S.W.O.T. står for Strenghts, Weaknesses, Oppertunities og Threats som på dansk betyder styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen er opbygget, så den viser virksomhedens indre formåen, som er styrker og svagheder og omgivelsernes indvirkning på virksomheden altså muligheder og trusler. SWOT blev opfundet af Albert S. Humphrey, som var en forretnings- og forvaltnings konsulent på Standfort University i Han udviklede analysen ved hjælp af data fra 500 forskellige virksomheder. (http://wiki.answers.com/q/who_invented_the_swot_analysis) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 11 af 35

13 Virksomhedens indre formåen: Styrker er dét, virksomheden er god til. Det kan f.eks. være personlige egenskaber, viden på kerneområder, godt navn, lokaler, god økonomi, samarbejdspartnere, virksomhedsidéen osv. Svagheder er dét, virksomheden ikke har, eller gør dårligt i forhold til konkurrenterne. Det kan også være, der er sket noget, der har sat virksomheden i en dårlig situation. Disse ting kan være personlige egenskaber, manglende viden på kerneområder, belastet navn, dårlig økonomi, samarbejdspartnere, ingen fremtid i virksomhedsidéen osv. Omgivelsernes indvirkning på virksomheden: Muligheder i omgivelserne kan være mange eller få, her gælder det om, at finde dem der lige passer til virksomheden. Disse kan være nye kunder, udbygning af offentlige institutioner, ny teknologi, trængte konkurrenter osv. Trusler i omgivelserne er de faktorer, der er til fare for virksomhedens forretningsmuligheder. Det kan være kunder der flytter eller lukker, byggestop, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter osv. For at give et eksempel på en SWOT-analyse vil jeg vise den analyse Jonas og jeg har lavet til vores vikarbureau. (Figur 1) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 12 af 35

14 VIRKSOMHEDENS INDRE FORMÅEN STYRKER Personlige egenskaber: Engageret, skabe samarbejde, ser muligheder og løsninger, positive, optimistiske, udadvendte, vilje Virksomhedsidéen: Vikarbureau via hjemmeside, nyt koncept giver lave administrationsomkostninger kontra ydelse, nemt for brugerne både vikarer og virksomheder, hurtigt og simpelt, kører automatisk Indtjening: Lave administrationsomkostninger giver os mulighed for et lavt honorar og dermed attraktivt for virksomheder der søger vikarer SVAGHEDER Personlige egenskaber: Optimisme, rives med og bliver energiske, manglende IT-kompetencer, generelt uvidende omkring markedet Samarbejdspartnere: Revisionsfirma til økonomisk hjælp mangler Juridisk bistand til kontrol af kontrakter mangler Økonomi: Dårlig likviditet grundet 14 dags lønnede vikarer og løbene måneds betaling fra virksomhederne, manglende økonomisk viden OMGIVELSERNES INDVIRKNING MULIGHEDER I OMGIVELSERNE Økonomi: Andre virksomheder bruger mange penge på administration, vi kan angribe med lave administrations omkostninger Lignende virksomheder: Erfaring og dataindsamling fra andre virksomheder v.h.a. researche Timing: Mange konkurser i branchen, efterkrisen tvinger virksomheder til at bruge vikarer Personlige muligheder: Videa kan hjælpe os i gang med SWOT og forretningsplan Netværk: Revisor, Markedsføringsøkonom, Grafiker, Hjemmesideudvikler (digitale medier og databehandling), Intern i Randstad, Bredt netværk til markedsføring. TRUSLER I OMGIVELSERNE Konkurrenter: VikarDK, Jyskvikarbureau, JKS, Randstad, osv. Timing: Større vikarbureauer kan have begrænset antallet af vikarer på markedet Personale: Svært at få vikarer til at melde sig til, andre virksomheder har samtaler med ansatte for at sikre kvaliteten af vikarerne. Virksomhedsidéen: Afhængig af hjemmesiden, brugervenlighed kan være et problem Indtjening: Lange udsigter til indtjening (Fig. 1_SWOT-analyse) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 13 af 35

15 SWOT-analysen skal svare på fire væsentlige spørgsmål: 1. Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring? 2. Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar og er der tiltag der kan rette op på den? 3. Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer, den har i dag (muligheder uden ressourcer er blot en illusion) 4. Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for? Spørgsmål 1: Hemmeligheden er, at kunne strategisk planlægge virksomhedens stærke sider inden for ledelse, ydelse/produkt, markedsføring, udvikling m.m., og omsætte dem til kerneydelser. Kerneydelser er det, folk forbinder virksomheden med. F.eks. er LEGOs kerneydelse klodser hvor Legoland og børnetøj er sideydelser. Når vi kigger på, hvad Jonas og mine kerneydelser er i vikarbureauet, er vi kommet frem til, at det er studerende der holder sabbatår eller ønsker studiejob som ufaglært. Hvis vi får muligheden, vil vi selvfølgelig også ansætte udlærte i f.eks. barselsvikariater eller rekruttering af medarbejdere, som så vil være en sideydelse. Spørgsmål 2: Vi har tildens til at være optimistiske omkring vores idé. Det kan blive et problem, hvis vi bliver for ivrige og dermed urealistiske. Løsningen er selverkendelse og en realistisk forretningsplan. Vi er uvidende både om markedet, og hvordan systemet skal fungere. Det vil tvinge os til at søge hjælp fra andre og muligvis tilkøbe ydelser, der kan hjælpe os igennem problemet. Økonomisk har vi en udfordring i forbindelse med opstarten, da vi skal finde penge til at betale de første lønninger af vikarene med. Det skaber negativ likviditet fra starten. Løsningen er at vi ved hjælp af budgetter, regner os frem til hvad vi økonomisk skal bruge og finder pengene enten privat eller ved hjælp af banklån. Spørgsmål 3: Hele vores idé bygger på at have lave administrationsomkostninger ved hjælp af et funktionelt system, som skal fungere online både for virksomhederne og vikarene. Der er andre virksomheder på markedet der har gjort erfaringer, som vi kan drage nytte af inden vi starter op. I forbindelse med vores researche har vi konstateret, at under finanskrisen er en del vikarbureauer gået konkurs, og at dette efter finanskrisen har skabt et øget forbrug af vikarer. Vi har også mulighed for at trække på Videa et år efter vi er færdige som konstruktører, det er en service der tilbydes til iværksættere på skolen. Derudover benytter vi SWOT-analysen til at udarbejde en forretningsplan. Vi har begge et stort netværk, specielt fordi vi ikke kommer fra samme by og ikke har samme bekendtskaber. Endvidere er det muligt, at søge hjælp og støtte hos de kommunale erhvervs- og udviklingsråd i vores bosætningskommuner. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 14 af 35

16 Spørgsmål 4: Af eksterne trusler er der en række vikarbureauer der opererer i Horsens bl.a. VikarDK, Randstad og JKS. De store vikarbureauer har mange vikarer og virksomheder i deres databaser, og det kan derfor blive et problem for os at skaffe vikarer til vores virksomhed, da vi er nystartet og ikke har opbygget et renommé. Andre vikarbureauer har personlige samtaler med deres vikaransatte. Vi skal have fundet en løsning, så vi hurtigt kan holde samtalerne med vikarerne, for at nedsætte omkostningerne ved det. En løsning kunne være samtaler over f.eks. Skype. Endvidere skal vi være sikre på, vi følger lovgivningen f.eks. med henblik på børneattester til vikarer i daginstitutioner. SWOT-analysen er nu færdig og skal bruges til at lægge planer for fremtiden. Planerne skal bygge på styrkerne i virksomheden og forsøge at eliminerer dens svagheder. Planerne skal også sørge for, at de muligheder der er, kan udnyttes samt være medvirkende til at minimere trusler, der kan forudses. Henrik Bentsen anvender SWOT-analysen, når han hjælper virksomheder med forretningsplaner. Den giver ham et overblik over, hvad den pågældende virksomhed er i stand til, og med hans erfaring kan han give råd og vejledning, så virksomheden kan få udarbejdet en forretningsplan, der dur. Det er hans erfaring at planen ikke i alle tilfælde overholdes af virksomhederne, han hjælper. (13:55) Delkonklusion SWOT-analysen er et hjælpemiddel til at se, hvad virksomheden er i stand til ved hjælp af styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den færdige SWOT-analyse kan bruges som et hjælpemiddel til at udarbejde en forretningsplan. Henrik Bentsen bruger analysen, så han kan se, hvor den virksomhed han vejleder ligger på markedet, og dermed hjælpe til med at udarbejde en forretningsplan, der virker. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 15 af 35

17 Forretningsplanen Forretningsplanen er virksomhedens fundament, det er den, der sørger for at alle ejere, som ansatte er på samme kurs. Den er også en præsentation for banker og investorer, så de kan se, hvad meningen med virksomheden er og hvad de skal investere deres penge i. I det følgende afsnit vil jeg beskrive forretningsplanens opbygning, samt vise pluk fra hvad Jonas og jeg har skrevet i vores. Står der ikke anden henvisning er kilden fra Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan, rev I Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan, beskriver han forretningsplanen som grundlaget for en beskrivelse af virksomheden, samt hvordan man etablerer og driver den. Planen kan samle alle trådene fra ejerens forberedelser og generelle livserfaringer, og dermed gøre opstarten af virksomheden mere overskuelig. Forretningsplanen vil være under konstant vurdering og forandring, fordi vi lever i et samfund, der forandres hele tiden. Der kan være stor forskel på hvor nødvendig forretningsplanen kan være for hver enkelt virksomhed. I større og komplekse virksomheder med mange ansatte og stor økonomi kan den ikke undværes, hvor den ikke er så nødvendig i mindre virksomheder. Succes og viden går hånd i hånd. Har den kommende virksomhedsejer ikke sat sig ind i markedet, inden han begynder at lave aftaler med andre virksomheder, vil han blive en dårlig samarbejdspartner. I dette tilfælde vil det hjælpe ham en del med en forretningsplan. Forretningsplanen skal udarbejdes for at: Strukturere og virkeliggøre egne visioner Samle faktaviden og overbevisende informationer Træffe bedre forretningsmæssige beslutninger Overbevise banker og investorer Danne samarbejdsvilkår for partnere Som et eksempel på hvordan en forretningsplan kan være med til at påvirke virksomhedens valg, vil jeg her fortælle om hvad BMF Bygningsbeslag A/S gjorde, da de valgte at sælge virksomheden til Simpson Manufacturing. Henrik Bentsens første virksomhed var en handelsvirksomhed til det daværende BMF Bygningsbeslag A/S. Virksomheden blev startet som en del af et ejerskifte hvor Henrik og hans bror Poul skulle overtage familievirksomheden efter deres far. Faderen kørte stadig produktionen, mens mere og mere af overskuddet blev overført til handelsvirksomheden. I 1995 skete ejerskiftet, hvor Henrik og Poul opkøbte samtlige aktier i BMF. Virksomheden gik rigtig godt, og var Europas største inden for bygningsbeslag. I 1997 besluttede de sig for at kigge forretningsplanen igennem igen, for at se om der var ting, der havde ændret sig. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 16 af 35

18 Det viste sig at en større virksomhed (Simpson Manufacturing) var på vej ind på markedet i Europa og BMF måtte se deres forretningsplan igennem, for at sikre virksomhedens overlevelse. De prøvede at opkøbe ca. 8 virksomheder i Europa, men ingen af dem levede op til den standard BMF krævede. Derfor måtte de se andre veje og kontaktede Simpson. Henrik og Poul besluttede sig for, at det vigtigste for dem var at virksomheden overlevede ikke at de var ejerne. Derfor valgte de at sælge Simpson Strongtie i Boulstrup ved Odder (Egen tegning 2) til Simpson Manufacturing inden Simpson alligevel ville komme så meget ind på det Europæiske marked at de ville udkonkurrere BMF. Som Henrik sagde, er det ikke nemt at slås med en virksomhed, der har det samme i overskud, som BMF havde i omsætning og set tilbage på processen vil Henrik ikke ændre på noget fra dengang. Han mener selv, det gik så smertefrit det kunne, og at de solgte på det rigtige tidspunkt. (30:15) Forretningsplanen består af en række punkter, der skal hjælpe ejeren eller ejerne til at se helheden i sin virksomhed og gå i den rigtige retning. Sker der ændringer på markedet, og kunderne forsvinder, skal forretningsplanen også ændres, så den passer dertil. I de følgende punkter skal SWOT-analysen implementeres. De ting, ejerne er kommet frem til ved hjælp af analysen, skal sættes ind hvor de bedst hører til. Resuméet: Starten af forretningsplanen skal indeholde et resumé. Resuméet skal give et hurtigt overblik over ejerens virksomhedsidé, og bør indeholde de vigtigste punkter fra forretningsplanen: beskrivelse af virksomheden, mulighederne på markedet, ejerens baggrund, og de centrale tal fra forretnings- og budgetplanen. Resuméet er til så læsere kan få et hurtigt overblik over ejerens virksomhedsplaner. Læseren kunne være en bankrådgiver eller en mulig investor. (S. 9 og 12) For at synliggøre opbygningen af et resume, viser jeg nedenfor resuméet fra vores virksomheds forretningsplan (Bilag 5 S. 4): Vikarbureauet hedder EVRS.dk og står for Enkel Vikar- og Rekrutterings Service Selskabsformen er IVS Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 17 af 35

19 De første år skal overskuddet bruges på at få virksomheden til at vokse, så vi hurtigst mulig kan blive et ApS Vi er et simpelt og nemt vikarbureau som er opbygget på en hjemmeside, som skal kunne styre alle oplysninger mellem vikarene og virksomhederne, så det giver lave administrationsomkostninger for os Vi sælger vikarydelser til virksomheder, hvor virksomhederne selv skal vælge vikarene, så de passer til det arbejde virksomhederne tilbyder Vi vil i starten koncentrere os om ufaglærte vikar, til virksomheder som børnehaver og produktion og lager i Horsens og Odder området Vores målsætning er 12 kunder inden for det første år, hvor vi forventer at omsætte for ,00 kr. Når vi omsætningsmålet, vil vi ca. have et overskud på det første år, som udgør 6,7 % Det kan være nødvendigt at finde penge til finansiering, da vi i starten har dårlig likviditet. Vikarerne er 14-dags lønnede og vi vil skulle opkræve virksomhederne pr. løbende måned bagud Vi vil forsøge at starte for så små midler som muligt, ved at starte med en vikar af gangen, og langsomt bygge virksomhedens kapital op, indtil vi har råd til at udarbejde hjemmeside, databehandlingsprogram osv. Idégrundlaget: Idégrundlaget er fundamentet i virksomheden. Jeg har beskrevet idéen i det første afsnit i rapporten, hvor ejeren skal se på bl.a. sit produkt. Forretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af idégrundlaget for virksomheden. Er ejeren i stand til at finde en idé, der giver styrke og lyst, er han nået langt. Mogens Thomsen beskriver idéen som at rette blikket mod en ledestjerne højt på himlen. På den måde bliver ejeren nød til at ranke ryggen, og de mindre forhindringer han støder på undervejs, går på den måde hen og bliver små bump på vejen. (S. 9 og 13) Personlige ressourcer og mål: Ejeren skal også beskrive sig selv personligt. Som jeg har forklaret i afsnittet om idéen, skal han være personligt i stand til, at klare de udfordringer der kommer, som vil gøre projektet træls og svært. I forretningsplanen skal han erkende de udfordringer, han mener, han kan komme ud for, samt beskrive sine stærke sider. Her skal han bl.a. også give en begrundelse for: hvorfor han starter, hans uddannelse og erfaring, økonomi, og viden om ydelse eller produkt Hvis det viser sig at ejeren alene ikke er i stand til at klare det selv, kan han f.eks. starte med en kollega der kar komplimentære kvalifikationer til hans egne. (S. 9 og 17) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 18 af 35

20 Produktet: Det, der skal drive virksomheden frem, er den serviceydelse eller det produkt, ejeren vil sælge i virksomheden. Produktet er livsnerven, og skal derfor overbevise den kritiske læser om, at ejeren har styr på ydelsen/produktet. Det er derfor vigtigt, at ydelsen/produktet analyseres fra mange vinkler. Det er specielt vigtigt at fokusere på hvad kunderne ønsker. Det kan her være en god idé at sætte et billede ind i forretningsplanen, hvis produktet eller ydelsen kan vises billedeligt. (S. 9 og 23) Markedsbeskrivelsen: Viden er lig med succes, når det handler om markedsføring. Det er i dette punkt nødvendigt at vide noget om markedet, der skal sælges på, og kunderne, der skal sælges til. Derfor er det en fordel at have udarbejdet en markedsanalyse, der beskriver markedet virksomheden skal sælge til. Ejeren bør beskrive hvordan han vil annoncere sit salg og markedsføring, Dette kan f.eks. gøres via de sociale medier eller ved personlig kontakt. (S. 10 og 32) Salg og markedsføring: Markedsføringen handler om, hvordan ejeren vil kontakte de potentielle kunder og på den måde gøre opmærksom på sig selv og sin virksomhed. I starten vil kundeantallet være lavt, og det kan derfor betale sig, at bruge tid og penge på salg og markedsføringsarbejde. Ejeren beskriver i punktet produktet, præcist hvad han vil tjene sine penge på. Det gør det nemmere for ham at vælge de påvirkningsmidler, han vil bruge på kunderne i sin markedsføring. (S. 10 og 39) Organisering af virksomheden: Virksomhedsejeren skal praktisk organisere sin virksomhed, så han så vidt muligt undgår en masse administrativt bøvl, når han først er startet. For ejeren handler det om, at have beskrevet virksomhedens hverdag, så punkter som: kontaktoplysninger, virksomhedsform, ejere af virksomheden, bankforbindelser, navn, osv. er afklaret, inden han starter. (S. 10 og 48-49) Når navnet skal vælges er der en række krav og love ejeren skal overholde, han bestemmer selv hvad virksomheden skal hedde, det kan eksempelvis være ejerens navn. Jf. 2 Stk. 2 SEL, er det vigtigt at navnet adskiller sig fra andre virksomhedsnavne, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Navnet må ikke være et slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn eller lignende der tilhører andre. Hvis ejeren vælger en selskabsform altså IVS, ApS eller A/S skal selskabsformen fremgå af navnet f.eks. EVRS IVS som det er tiltænkt Jonas og min virksomhed skal hedde. I Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) kan der søges på, om det navn ejeren har i tankerne, allerede er i brug. Ejeren bør også tænke på, at navnet skal kunne udtales på forskellige sprog og har mening og melodi. (http://startvaekst.dk/navngivning-af-virksomhed) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 19 af 35

Intro til Iværksætteri

Intro til Iværksætteri Intro til Iværksætteri - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Resumé af dag 1. Iværksætterkurset LVU 17. februar 2014 DAG 1. Indledning. Ad) Beskæftigelsesformer (fra lønmodtageren til iværksætteren)

Resumé af dag 1. Iværksætterkurset LVU 17. februar 2014 DAG 1. Indledning. Ad) Beskæftigelsesformer (fra lønmodtageren til iværksætteren) Indledning Resumé af dag 1 Grundet et kabelbrud som følge af håndværkere på loftet virkede videokanonerne ikke, hvorfor instruktøren måtte ændre undervisningsformen i sidste øjeblik Men håber det gik alligevel.

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Klavs Dahlgaard Hansen Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk kdh@startvaekst-aarhus.dk Tlf 29616988 Hvem og

Læs mere

Fig. 1.1 Virksomheder i byen.

Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Distributionskæden Produktionsvirksomhed Engroshandelsvirksomhed Detailhandelsvirksomhed Forbruger Fig. 1.2 Distributionskæden. 28/04/09 1 10:22 Side 20 Virksomheder og ejerformer

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en basis-introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller. Konsulent. STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk. bem@startvaekst-aarhus.dk. Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG

VELKOMMEN - SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG SOM SELVSTÆNDIG VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg Modul 1 Iværksætteri i praksis - forretningsplanen Modul 2 Salgstræning for iværksættere Øvrige elementer Projekt og eksamen Udtalelser

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en basis-introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller. Konsulent. STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk. bem@startvaekst-aarhus.dk. Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAND.MERC.AUD.-STUDERENDE Sommereksamen 2010 Skriftlig prøve: 18296 Skatteret og 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: alle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk tlf.: 341080 - fax: 341099 - mail: info@business.gl - www.business.gl Forretningsplan Som iværksætter bør du for din egen skyld udarbejde en forretningsplan.

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland

Dialog og vejledning ved start. - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Dialog og vejledning ved start - Sparring og dialog med virksomhedskonsulent fra Væksthus Midtjylland Vejledning til iværksættere og små virksomheder Vejledning tilbydes; Iværksættere (inden CVR-registrering)

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere