Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform"

Transkript

1 Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af Martin Midtgaard Thykær Jønsson

2

3 Forord Jeg har valgt at skrive om opstart af virksomhed fra idé til valg af virksomhedsform, med de strategiske og juridiske udfordringer det giver. Rapporten er en del af min afsluttende eksamen, og er mit 7. semesters speciale som bygningskonstruktør ved VIA University Collage Horsens. Jeg har, ved hjælp af de teoretiske kilder vist i rapporten og angivet på kildelisten, beskrevet den strategiske teori bag det at starte en virksomhed. Strategien i rapporten omhandler det at få en idé og arbejde med den gennem SWOT-analysen til udarbejdelse af en forretningsplan. Jeg har ved brug af kvalitativt indsamlet empiri beskrevet hvordan andre har gjort. Interview-personer er. Børnehaveleder Marrith Grundahl, Ejer af Tiltman ApS Torben Ulriksen og Ejer af HB Capital Invest m.m. Henrik Bentsen. Juridisk har jeg beskrevet de forskellige virksomhedsformer, og beskrevet nogle af de vigtigste punkter fra Bogføringsloven, Selskabsloven og Årsregnskabsloven samt de skatteformer, der hører til de forskellige virksomhedsformer. Jeg har læst teorien igennem og taget notater til den, hvor efter jeg har anvendt notaterne til at binde teoriafsnittene sammen. Min viden om teorien har jeg brugt i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmålene til hvert interview. Besvarelserne er sat ind i hovedafsnittet så det er med til at give en bedre forståelse af det at starte en virksomhed op. Interviewene ligger som bilag og kan ses i bilagslisten. Jeg vil gerne takke de personer, der har medvirket til udarbejdelsen af mit speciale, som er: Jonas Bille Medstuderende og partner i en vikarbureau virksomhed, vi planlægger at starte i fællesskab. Jonas og jeg har sammen udarbejdet SWOT-analyse og forretningsplan, som der henvises til i rapporten Vibeke Kragh Juralærer på VIA Univercity Collage og min specialevejleder Marrith Grundahl Børnehaveleder Horsens kommune. Marrith har besvaret spørgsmål angående markedsundersøgelser for den virksomhed Jonas og jeg er ved at bygge op Torben Ulriksen Ejer af Tiltman ApS. Torben har besvaret spørgsmål omkring sine erfaringer med opstart af Tiltman ApS Henrik Bentsen Ejer af HB Capital Invest, virksomhedsinvestor, managementkonsulent, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem samt tidligere ejer af BMF Bygningsbeslag A/S (SIMPSON Strongtie A/S). Henrik har svaret på spørgsmål omkring virksomhedsstrategi Anne Jønsson Korrekturlæser på rapporten Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 2 af 35

4 Abstract This report shows how a person who has an idea to start a business up shall work with his idea until he has selected the business form. My problem statement reads: How shall a new start-ups business, work with the judicial and strategic aspects, of starting a business that is not lost in the process? How did it go others that have started their own business up? To get to the answer to my problem statement, I used the theory of credible websites and books dealing with start-ups. I have been taking notes on everything I have read and then written it all together in my head section to get a red thread through the report. The conclusion shows that there are different ways of do things, depending on how big the company is. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 3 af 35

5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Abstract... 3 Indledning... 5 Baggrundsinformation og præsentation af emnet... 5 Begrundelse af emnevalg og fagligt formål... 5 Problemformulerings spørgsmål... 6 Afgrænsning... 6 Valg af teoretisk grundlag og kilder... 6 Valg af metode og empiri... 7 Rapportens struktur og argumentation... 7 Idéen... 8 SWOT Virksomhedens indre formåen: Omgivelsernes indvirkning på virksomheden: Forretningsplanen Valg af virksomhedsform Enkeltmandsvirksomheden Lovhjemmel Skatteregler Registrering af virksomhed Interessentskabet Anpartsselskabet Aktieselskabet Iværksætterselskabet Konklusion Afslutning Billedliste Kildeliste Bilag: Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 4 af 35

6 Indledning Baggrundsinformation og præsentation af emnet Denne rapport er mit 7. semesters speciale som bygningskonstruktør ved VIA University Collage Horsens. Jeg har længe leget med tanken om at blive selvstændig erhvervsdrivende engang i fremtiden. Det har resulteret i at jeg sammen med 7 kammerater fra Odder i midten af januar 2014 startede et interessentskab, hvor idéen er at investere i aktier, som et forsøg på at øge vores kapital på ca kr. Fire af os ejer eller har ejet aktier så derfor besluttede vi os at prøve idéen af. Virksomheden bliver ikke noget, vi kan leve af, men det er en god øvelse for de af os, der leger med tanken om selvstændig virksomhed i fremtiden. Med baggrund heri valgte jeg, at min specialerapport skal omhandle opstart af virksomhed, med de juridiske og strategiske udfordringer der kan være ved det. Efter jeg havde valgt emnet til mit speciale, blev jeg spurgt af Jonas Bille fra min klasse, om vi skulle samarbejde om en idé han havde fået. Han kunne godt tænke sig at starte et vikarbureau og havde undersøgt lidt om markedet, bl.a. hvordan andre vikarbureauer arbejder med at leje vikarer ud til virksomheder. Jonas idé vil muligvis gøre det nemmere at styre bureauet uden så meget personale, så jeg hoppede med på idéen. I rapporten vil du kunne læse teorien bag opstart af virksomhed, både omkring de juridiske aspekter i forhold til valg af virksomhedsform og de strategiske udfordringer, der skal sørge for at virksomheden, der skal startes, har det rigtige grundlag og er på den rette kurs, for at det hele ikke går tabt i processen. Begrundelse af emnevalg og fagligt formål De erfaringer jeg allerede har gjort mig gennem opstart af interessentskab med aktieinvestering og Jonas og mit arbejde med vikarbureauet gør, at jeg gerne vil forberede mig grundigt og derigennem undgå de faldgrupper, som kan sætte en stopper for virksomhedsstarten. Jeg har kendskab til en virksomhed, der er startet op uden at ejeren har nogen forstand på, hvad det kræver, inden han begyndte at lave forpligtelser til kunder. Efter han har startet virksomheden op, er der kommet en hel del udfordringer, hvor han kæmper med at udrede problemerne. Den manglende forberedelse har givet ham nogle dårlige oplevelser som kan give hans virksomhed et dårligt ry og bevirke, at han mister arbejdsopgaver. I forbindelse med etablering af vikarbureauet, vil jeg gerne undgå, at vi står uforberedte, til de udfordringer der kommer, når vi begynder at lave forpligtelser med kunder. Det er vigtigt for mig, at vi gør vores forarbejde ordentligt, så vi har et godt fundament for vores vikarbureau. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 5 af 35

7 Problemformulerings spørgsmål Hvordan skal en iværksætter arbejde med de juridiske og stratetiske aspekter, for at starte en virksomhed op, så virksomhedsidéen og indtjeningsgrundlaget ikke går tabt i løbet af processen? Hvordan er det gået andre der har startet selvstændig virksomhed? Afgrænsning Der er et hav af strategiske metoder at gøre tingene på. Jeg vil i min rapport tage udgangspunkt i SWOT-analysen og bruge den til, at forklare hvordan du som idéhaver kan arbejde med din idé, og hvordan du kan bruge SWOT-analysen som et redskab til at udarbejde en forretningsplan, som også vil være beskrevet i rapporten. Jeg vil sørge for at der hele tiden er henvist til den idé Jonas og jeg arbejder med til et vikarbureau, samt til den empiri jeg har indsamlet kvalitativt gennem interviews. Jeg vil forklare en forretningsplans opbygning og vedlægger, som eksempel på en sådan, dén forretningsplan Jonas og jeg har lavet til vores virksomhed, som bilag. Jeg vil beskrive, hvilke virksomhedsformer der juridisk findes, granske dem og finde ud af hvilken en der vil passe bedst til det vikarbureau jeg vil starte sammen med Jonas. I konklusionen begrunder jeg, hvilken virksomhedsform Jonas og jeg vælger og beskriver kort, hvorfor de andre er valgt fra. Jeg koncentrerer mig om de to personligt ejede virksomhedsformer, Enkeltmandsvirksomheden og Interessentskabet (I/S) og de tre former for kapitalselskaber Anparts- (ApS) og Aktieselskabet (A/S) og den nye selskabsform Iværksætterselskabet (IVS). Valg af teoretisk grundlag og kilder Som teoretisk grundlag for de strategiske aspekter bruger jeg Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan 3. rev. 2006, og troværdige hjemmesider som Retsinformation, Startvækst og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Mit kildegrundlag for de juridiske aspekter jeg undersøger, vil ligeledes benytte relevante hjemmesider som PWC revision, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Startvækst osv. Derudover vil jeg bruge de gældende love hentet fra Retsinformation, som har relevans til besvarelsen af min problemformulering. Disse love er Selskabsloven (Lov om kapitalselskaber), Årsregnskabsloven og Bogføringsloven. Selskabsloven vil i rapporten blive forkortet SEL. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 6 af 35

8 Valg af metode og empiri Jeg vil søge empiri ved personer, der har startet selvstændig virksomhed. Metoden jeg vil bruge er interviews, som jeg optager og derigennem indsamle kvalitative data til brug i min rapport. Jeg vil her tage essensen ud af interviewet og bruge det i mit speciale (interviews vedlægges rapporten som bilag). Jeg kender Henrik Bentsen (HB Capital Invest), som i dag arbejder med at hjælpe virksomheder med strategirådgivning og vækstplaner, Han er medejer af 5 virksomheder og sidder i bestyrelsen i 4 af dem, derudover sidder han i yderligere 4 bestyrelser. Ham vil jeg benytte mig af og interviewe som empiri til min rapport. (Bilag 1) Til opbakning af Jonas og min markedsundersøgelse som forarbejde til vores virksomhed, har vi interviewet Marrith Grundahl som er børnehaveleder i Horsens kommune. (Bilag 2) Jeg kender også ejeren af Tiltman ApS Torben Ulriksen, som er en nyere virksomhed, der arbejder med materiel til entreprenørmaskiner. Torben startede sin virksomhed i Jeg interviewer Torben, med henblik på nystartet virksomhed, da han som iværksætter uden ret meget erfaring vil være god til, at fortælle hvad han har gjort, og hvordan det er gået. Jeg vælger disse to for at have en forholdsvis uerfaren og en professionel virksomhedsejers synspunkt, på det at starte en virksomhed. (Bilag 3) Interview med de enkelte vil fremgå af rapporten med henvisning til de nævnte bilag til sidst i afsnittet angives et antal minutter inde i optagelsen hvor samtalen omhandler emnet, der er beskrevet. Rapportens struktur og argumentation Min speciale-opgave er opbygget som en 3-delt struktureret rapport, der består af: indledning med problemformulering hovedafsnit som indeholder analyser, diskussion, delkonklusioner konklusion med en besvarelse af problemformuleringsspørgsmålet I rapportens afsnit vil der være et eller flere ord der er skrevet med fed skrift, dette er gjort for at angive hvad afsnittet omhandler, så læseren hurtigt kan danne sig et overblik. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 7 af 35

9 Idéen På et netværksmøde i februar 2014 afholdt af UdviklingOdder, fremsatte Erhvervs- og udviklingschef Karsten Geertsen i sin præsentation af oplægsholdere følgende påstande: Som udgangspunkt skal en virksomhed have en vision og en mission o Visionen kan give både iværksætteren selv og omverdenen et tydeligt billede af den grundidé, som virksomheden er baseret på o Missionen skal bruges til, at fastholde grundlaget for livet i virksomheden og være en stadig kilde til inspiration De faktorer, der er væsentlige, når du overvejer start af ny virksomhed, er: o Forberedelse, forberedelse og forberedelse o Salg, salg og salg Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan en iværksætter bør arbejde med sin idé, for at gøre det klart for sig selv og andre hvad det præcist er, han vil arbejde med i sin virksomhed, samt hvad han ønsker at opnå. Med mindre andet er angivet er kilden Når man har en idé, som man synes er god nok til at bygge en virksomhed op omkring, bør man sætte sig ned og kigge nogle aspekter igennem for at se det hele fra helikopterperspektiv. Dette kan bedst gøres ved at udarbejde en forretningsplan, som jeg forklarer i afsnittet om forretningsplanen. Det kan jo være det kun er idéhaveren selv, der synes, idéen er helt fantastisk og mener at pengene vil strømme ind, muligvis fordi idéen ikke findes på markedet i forvejen. Lastbil med spær (Egen tegning 1) Henrik Bentsen fortæller at han engang blev kontaktet af en mand, der havde fået en idé til et sammenklappeligt spær. Idéen var at spæret nemmere skulle kunne transporteres steder hen, hvor lastbiler ikke kunne komme frem f.eks. sommerhusområder ved Vestkysten. Henrik mente ikke idéen var noget værd, idet der under alle omstændigheder skulle fragtes mursten og øvrige byggematerialer ud til, hvor huset skulle bygges og de skulle da transporteres med en lastbil. (10:15) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 8 af 35

10 Hvis idéen ikke findes på markedet vil idéhaveren, i tilfælde af at han har fundet på noget, der virkelig er behov for, stå rigtig godt, hvis han er i stand til at sælge idéen. Hvis det kun er idéhaveren selv, der mener, den ydelse eller det produkt han har fundet på, er pengene værd, får han den aldrig solgt til andre end sig selv. Det vil sige at hans idé kun er god hvis den kan sælges og er i stand til at skabe et overskud efter skat. Den skal altså være kommerciel, så der både er penge til at betale ejerens løn og til at udvikle virksomheden i fremtiden. Den kommende virksomhedsejer skal også kigge på sig selv som person, er han personligt i stand til at drive en virksomhed og har han drivkraften til at blive ved når det bliver svært og træls? Her kan også tilføjes at idéhaveren skal overveje de familiemæssige og personlige konsekvenser der kan være ved opstart af virksomhed. Det tager ofte mange timer at bygge en virksomhed op og den kan støde på mange forretningsmæssige barrierer undervejs. Ud over de personlige aspekter skal idéhaveren også kigge på sit produkt. Når virksomheden startes, har ejeren tendens til at starte virksomheden op omkring dén konkrete viden eller det produkt, han har fået eller udviklet fra starten. Det gør virksomheden sårbar, hvis produktet eller idéen bliver uinteressant for markedet. F.eks. hvis han vil bygge sin virksomhed op omkring salg af Iphone 5 telefonen. Følger han ikke med markedet og fornyer sig, vil hans virksomhed kun tjene penge, mens Iphone 5 er ny og interessent for kunderne. Derefter er der ikke længere brug for virksomheden. I stedet skal ejeren se på hvilke menneskelige, virksomheds- eller samfundsmæssige udfordringer produktet eller ydelsen er med til at løse, og dermed ser han på markedet. Hvis vi kigger på den idé Jonas og jeg arbejder på, med opstart af et vikarbureau, skal vi kigge efter om der er behov for os på markedet. Vi skal have nogle kunder, da det er dem, der skal betale for vores ydelse. Derfor har vi været ude og undersøge markedet. Vores idé bygger på at skaffe job til studerende igennem vores vikarbureau altså ufaglært arbejde. Vi har gennem interviews med en række virksomheder fundet ud af, at vores idé ikke er helt dårlig og faktisk er værd at bygge videre på. Ved at tage ud og spørge virksomhederne ad, hvordan de benytter vikarer, kigger vi både på markedet og vores ydelse. Vi er begge to klar over, der skal lægges mange timer i det, før vi vil være i stand til at ansætte vikarer og kigger derfor også på det personlige. I interviewet med Marrith fra Neptun Børnehave i Horsens nævner hun, at hun bruger en del tid på at skaffe vikarer til de fire børnehaver i Horsens Komune, hun er leder for. Hun siger også at hun ca. har vikartimer om ugen, hun skal finde vikarer til. Disse timer er hun ikke bange for at udlicitere til et vikarbureau, hvis prisen er til at overkomme. (19:20) Her er et markedspotentiale for vores vikarbureau. Hvis Jonas og jeg kan få de vikarer ansat i vores virksomhed, og ved hjælp af vores vikarbureau reducere den tid, hun bruger på at skaffe vikarer, samt spare hende for den tid hun bruger på at lave lønregnskab til dem, har vi et kundegrundlag. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 9 af 35

11 For at få et godt team i en virksomhed bør man blande forskellige personligheder, hvis alle i teamet tænker, ens ender det med, at de giver hinanden ret hele tiden. Hvis der er en til at sætte spørgsmålstegn ved idéer og arbejde, sørger man for at analysere dybere og fremkomme med et bedre produkt eller en bedre ydelse. Derfor har Jonas og jeg prøvet at tage en personlighedstest på Startvækst.dk Testen giver udslag på fire punkter: Producenten der er effektiv og god til at få tingene gjort, Administratoren der er god til at sætte tingene i system og styre en virksomhed, Integratoren der løser konflikter og skaber samarbejde, og Entreprenøren der udvikler nye idéer og finder løsninger på problemer. Om mig viser testen, at jeg har medium/stærke personlighedstræk på producenten, administratoren og integratoren, mens entreprenøren er repræsenteret ved svagt personlighedstræk. Jonas test viser at han scorer højest i integratoren og lavere i de 3 andre punkter. (Testene er vedlagt som bilag 4) Vores profiler viser, at vi begge to er gode iværksættere, da vi evner at forstå andres behov, er gode til at skabe kontakt til andre mennesker og opbygge netværk, godt arbejdsmiljø og fællesskab. Derudover viser testen, at jeg er god til at få noget fra hånden og skabe synlige resultater og er villig til at arbejde hårdt for at få succes og skabe fremdrift og vækst i virksomheden. Jeg formår at sætte system i dagligdagens gøremål, og vil kunne planlægge opgaver og styre økonomien. Hvis vi tager udgangspunkt i, at vi kan stole på testresultaterne, mangler vi i vores virksomhed, en personlighedstype der har et stærkt personlighedstræk på entreprenøren. I interviewet med Henrik Bentsen forklarer han, hvad han mener, det første en idéhaver bør gøre med sin idé, er. Henrik mener, at idéhaveren bør kigge på sin idé for at se hvad der gør at den er unik for markedet. Idéhaveren bør se realiteterne i øjnene. Er produktet noget værd for de kunder han henvender sig til, skal han samtidigt holde kortene tæt ind til kroppen, i tilfælde af at den eller de personer han viser sit produkt eller sin ydelse til får lyst til at kopierer idéen. Der kan laves hemmeligheds-aftaler, der forhindrer personerne man viser sit produkt/ydelse til i at lave kopier eller et produkt der ligner, det kan dog være svært at få folk til at skrive under på disse. (09:00). Torben Ulriksen derimod, havde knap nok undersøgt markedet for sit produkt, inden han lavede en prototype. Torben fik sin idé til at lave et tilt til minigravere da han i 2008 fik en opgave i sin anlægsgartnervirksomhed, hvor han skulle rette skråninger af. Torben vidste at der fandtes et tilt til store entreprenørmaskiner, så han undersøgte markedet for at købe et tilt til sin minigraver, men fandt ikke noget, der kunne bruges. Det var ikke meningen, at tiltet skulle sættes i produktion, men han tænkte, at andre også godt kunne bruge det produkt han havde udviklet, og derfor startede han Tiltman i midten af (00:01). Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 10 af 35

12 Delkonklusion Det kan her konkluderes at hvis du går med tanken om at starte en virksomhed og har en idé til et produkt eller en ydelse er det vigtigt først at se på markedet, for at finde ud af om der er behov for din idé. Er der behov for idéen bør du kigge på dig selv som person. Kan du klare det familiemæssigt og personligt når tiderne bliver svære og trælse? Til sidst bør du kigge på dit produkt eller din ydelse, er det noget det kan blive ved med at være salg i, eller skal du forny dig ret hurtigt efter opstarten af virksomheden? Henrik Bentsen bekræfter den teori jeg har beskrevet og mener også idéhaveren skal se på markedet og sit produkt/ydelse. Derimod beviser Torben Ulriksen lidt det modsatte, han manglede selv et produkt til en opgave og udviklede det uden at undersøge ret meget om markedet eller produktet, før han lavede en prototype. Jonas og jeg har arbejdet med at undersøge markedet, som viser sig at kunne være interesseret til vores ydelse. Vi har kigget på os selv som samarbejdspartnere, hvor det viser sig, at vi har behov for en person, som kan hjælpe os med nytænkning, hvis virksomheden skal udvikle sig. SWOT I dette afsnit vil jeg beskrive SWOT-analysen. Analysen består af 4 punkter som er: Styrker og Svagheder Muligheder og Trusler Analysen er et værktøj, der er med til at skabe overblik, så virksomheden kan lave en strategi, der holder. Hvis ikke andet er nævnt er kilden i dette afsnit Når den kommende virksomhedsejer har vurderet og erkendt virksomhedens status, som det er beskrevet i afsnittet om idéen, kan han lave en SWOT-analyse der skal være med til at skabe et overblik, så han kan lave en strategi, der holder. S.W.O.T. står for Strenghts, Weaknesses, Oppertunities og Threats som på dansk betyder styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen er opbygget, så den viser virksomhedens indre formåen, som er styrker og svagheder og omgivelsernes indvirkning på virksomheden altså muligheder og trusler. SWOT blev opfundet af Albert S. Humphrey, som var en forretnings- og forvaltnings konsulent på Standfort University i Han udviklede analysen ved hjælp af data fra 500 forskellige virksomheder. (http://wiki.answers.com/q/who_invented_the_swot_analysis) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 11 af 35

13 Virksomhedens indre formåen: Styrker er dét, virksomheden er god til. Det kan f.eks. være personlige egenskaber, viden på kerneområder, godt navn, lokaler, god økonomi, samarbejdspartnere, virksomhedsidéen osv. Svagheder er dét, virksomheden ikke har, eller gør dårligt i forhold til konkurrenterne. Det kan også være, der er sket noget, der har sat virksomheden i en dårlig situation. Disse ting kan være personlige egenskaber, manglende viden på kerneområder, belastet navn, dårlig økonomi, samarbejdspartnere, ingen fremtid i virksomhedsidéen osv. Omgivelsernes indvirkning på virksomheden: Muligheder i omgivelserne kan være mange eller få, her gælder det om, at finde dem der lige passer til virksomheden. Disse kan være nye kunder, udbygning af offentlige institutioner, ny teknologi, trængte konkurrenter osv. Trusler i omgivelserne er de faktorer, der er til fare for virksomhedens forretningsmuligheder. Det kan være kunder der flytter eller lukker, byggestop, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter osv. For at give et eksempel på en SWOT-analyse vil jeg vise den analyse Jonas og jeg har lavet til vores vikarbureau. (Figur 1) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 12 af 35

14 VIRKSOMHEDENS INDRE FORMÅEN STYRKER Personlige egenskaber: Engageret, skabe samarbejde, ser muligheder og løsninger, positive, optimistiske, udadvendte, vilje Virksomhedsidéen: Vikarbureau via hjemmeside, nyt koncept giver lave administrationsomkostninger kontra ydelse, nemt for brugerne både vikarer og virksomheder, hurtigt og simpelt, kører automatisk Indtjening: Lave administrationsomkostninger giver os mulighed for et lavt honorar og dermed attraktivt for virksomheder der søger vikarer SVAGHEDER Personlige egenskaber: Optimisme, rives med og bliver energiske, manglende IT-kompetencer, generelt uvidende omkring markedet Samarbejdspartnere: Revisionsfirma til økonomisk hjælp mangler Juridisk bistand til kontrol af kontrakter mangler Økonomi: Dårlig likviditet grundet 14 dags lønnede vikarer og løbene måneds betaling fra virksomhederne, manglende økonomisk viden OMGIVELSERNES INDVIRKNING MULIGHEDER I OMGIVELSERNE Økonomi: Andre virksomheder bruger mange penge på administration, vi kan angribe med lave administrations omkostninger Lignende virksomheder: Erfaring og dataindsamling fra andre virksomheder v.h.a. researche Timing: Mange konkurser i branchen, efterkrisen tvinger virksomheder til at bruge vikarer Personlige muligheder: Videa kan hjælpe os i gang med SWOT og forretningsplan Netværk: Revisor, Markedsføringsøkonom, Grafiker, Hjemmesideudvikler (digitale medier og databehandling), Intern i Randstad, Bredt netværk til markedsføring. TRUSLER I OMGIVELSERNE Konkurrenter: VikarDK, Jyskvikarbureau, JKS, Randstad, osv. Timing: Større vikarbureauer kan have begrænset antallet af vikarer på markedet Personale: Svært at få vikarer til at melde sig til, andre virksomheder har samtaler med ansatte for at sikre kvaliteten af vikarerne. Virksomhedsidéen: Afhængig af hjemmesiden, brugervenlighed kan være et problem Indtjening: Lange udsigter til indtjening (Fig. 1_SWOT-analyse) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 13 af 35

15 SWOT-analysen skal svare på fire væsentlige spørgsmål: 1. Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring? 2. Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar og er der tiltag der kan rette op på den? 3. Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer, den har i dag (muligheder uden ressourcer er blot en illusion) 4. Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for? Spørgsmål 1: Hemmeligheden er, at kunne strategisk planlægge virksomhedens stærke sider inden for ledelse, ydelse/produkt, markedsføring, udvikling m.m., og omsætte dem til kerneydelser. Kerneydelser er det, folk forbinder virksomheden med. F.eks. er LEGOs kerneydelse klodser hvor Legoland og børnetøj er sideydelser. Når vi kigger på, hvad Jonas og mine kerneydelser er i vikarbureauet, er vi kommet frem til, at det er studerende der holder sabbatår eller ønsker studiejob som ufaglært. Hvis vi får muligheden, vil vi selvfølgelig også ansætte udlærte i f.eks. barselsvikariater eller rekruttering af medarbejdere, som så vil være en sideydelse. Spørgsmål 2: Vi har tildens til at være optimistiske omkring vores idé. Det kan blive et problem, hvis vi bliver for ivrige og dermed urealistiske. Løsningen er selverkendelse og en realistisk forretningsplan. Vi er uvidende både om markedet, og hvordan systemet skal fungere. Det vil tvinge os til at søge hjælp fra andre og muligvis tilkøbe ydelser, der kan hjælpe os igennem problemet. Økonomisk har vi en udfordring i forbindelse med opstarten, da vi skal finde penge til at betale de første lønninger af vikarene med. Det skaber negativ likviditet fra starten. Løsningen er at vi ved hjælp af budgetter, regner os frem til hvad vi økonomisk skal bruge og finder pengene enten privat eller ved hjælp af banklån. Spørgsmål 3: Hele vores idé bygger på at have lave administrationsomkostninger ved hjælp af et funktionelt system, som skal fungere online både for virksomhederne og vikarene. Der er andre virksomheder på markedet der har gjort erfaringer, som vi kan drage nytte af inden vi starter op. I forbindelse med vores researche har vi konstateret, at under finanskrisen er en del vikarbureauer gået konkurs, og at dette efter finanskrisen har skabt et øget forbrug af vikarer. Vi har også mulighed for at trække på Videa et år efter vi er færdige som konstruktører, det er en service der tilbydes til iværksættere på skolen. Derudover benytter vi SWOT-analysen til at udarbejde en forretningsplan. Vi har begge et stort netværk, specielt fordi vi ikke kommer fra samme by og ikke har samme bekendtskaber. Endvidere er det muligt, at søge hjælp og støtte hos de kommunale erhvervs- og udviklingsråd i vores bosætningskommuner. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 14 af 35

16 Spørgsmål 4: Af eksterne trusler er der en række vikarbureauer der opererer i Horsens bl.a. VikarDK, Randstad og JKS. De store vikarbureauer har mange vikarer og virksomheder i deres databaser, og det kan derfor blive et problem for os at skaffe vikarer til vores virksomhed, da vi er nystartet og ikke har opbygget et renommé. Andre vikarbureauer har personlige samtaler med deres vikaransatte. Vi skal have fundet en løsning, så vi hurtigt kan holde samtalerne med vikarerne, for at nedsætte omkostningerne ved det. En løsning kunne være samtaler over f.eks. Skype. Endvidere skal vi være sikre på, vi følger lovgivningen f.eks. med henblik på børneattester til vikarer i daginstitutioner. SWOT-analysen er nu færdig og skal bruges til at lægge planer for fremtiden. Planerne skal bygge på styrkerne i virksomheden og forsøge at eliminerer dens svagheder. Planerne skal også sørge for, at de muligheder der er, kan udnyttes samt være medvirkende til at minimere trusler, der kan forudses. Henrik Bentsen anvender SWOT-analysen, når han hjælper virksomheder med forretningsplaner. Den giver ham et overblik over, hvad den pågældende virksomhed er i stand til, og med hans erfaring kan han give råd og vejledning, så virksomheden kan få udarbejdet en forretningsplan, der dur. Det er hans erfaring at planen ikke i alle tilfælde overholdes af virksomhederne, han hjælper. (13:55) Delkonklusion SWOT-analysen er et hjælpemiddel til at se, hvad virksomheden er i stand til ved hjælp af styrker, svagheder, muligheder og trusler. Den færdige SWOT-analyse kan bruges som et hjælpemiddel til at udarbejde en forretningsplan. Henrik Bentsen bruger analysen, så han kan se, hvor den virksomhed han vejleder ligger på markedet, og dermed hjælpe til med at udarbejde en forretningsplan, der virker. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 15 af 35

17 Forretningsplanen Forretningsplanen er virksomhedens fundament, det er den, der sørger for at alle ejere, som ansatte er på samme kurs. Den er også en præsentation for banker og investorer, så de kan se, hvad meningen med virksomheden er og hvad de skal investere deres penge i. I det følgende afsnit vil jeg beskrive forretningsplanens opbygning, samt vise pluk fra hvad Jonas og jeg har skrevet i vores. Står der ikke anden henvisning er kilden fra Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan, rev I Mogens Thomsens bog, Den Dynamiske Forretningsplan, beskriver han forretningsplanen som grundlaget for en beskrivelse af virksomheden, samt hvordan man etablerer og driver den. Planen kan samle alle trådene fra ejerens forberedelser og generelle livserfaringer, og dermed gøre opstarten af virksomheden mere overskuelig. Forretningsplanen vil være under konstant vurdering og forandring, fordi vi lever i et samfund, der forandres hele tiden. Der kan være stor forskel på hvor nødvendig forretningsplanen kan være for hver enkelt virksomhed. I større og komplekse virksomheder med mange ansatte og stor økonomi kan den ikke undværes, hvor den ikke er så nødvendig i mindre virksomheder. Succes og viden går hånd i hånd. Har den kommende virksomhedsejer ikke sat sig ind i markedet, inden han begynder at lave aftaler med andre virksomheder, vil han blive en dårlig samarbejdspartner. I dette tilfælde vil det hjælpe ham en del med en forretningsplan. Forretningsplanen skal udarbejdes for at: Strukturere og virkeliggøre egne visioner Samle faktaviden og overbevisende informationer Træffe bedre forretningsmæssige beslutninger Overbevise banker og investorer Danne samarbejdsvilkår for partnere Som et eksempel på hvordan en forretningsplan kan være med til at påvirke virksomhedens valg, vil jeg her fortælle om hvad BMF Bygningsbeslag A/S gjorde, da de valgte at sælge virksomheden til Simpson Manufacturing. Henrik Bentsens første virksomhed var en handelsvirksomhed til det daværende BMF Bygningsbeslag A/S. Virksomheden blev startet som en del af et ejerskifte hvor Henrik og hans bror Poul skulle overtage familievirksomheden efter deres far. Faderen kørte stadig produktionen, mens mere og mere af overskuddet blev overført til handelsvirksomheden. I 1995 skete ejerskiftet, hvor Henrik og Poul opkøbte samtlige aktier i BMF. Virksomheden gik rigtig godt, og var Europas største inden for bygningsbeslag. I 1997 besluttede de sig for at kigge forretningsplanen igennem igen, for at se om der var ting, der havde ændret sig. Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 16 af 35

18 Det viste sig at en større virksomhed (Simpson Manufacturing) var på vej ind på markedet i Europa og BMF måtte se deres forretningsplan igennem, for at sikre virksomhedens overlevelse. De prøvede at opkøbe ca. 8 virksomheder i Europa, men ingen af dem levede op til den standard BMF krævede. Derfor måtte de se andre veje og kontaktede Simpson. Henrik og Poul besluttede sig for, at det vigtigste for dem var at virksomheden overlevede ikke at de var ejerne. Derfor valgte de at sælge Simpson Strongtie i Boulstrup ved Odder (Egen tegning 2) til Simpson Manufacturing inden Simpson alligevel ville komme så meget ind på det Europæiske marked at de ville udkonkurrere BMF. Som Henrik sagde, er det ikke nemt at slås med en virksomhed, der har det samme i overskud, som BMF havde i omsætning og set tilbage på processen vil Henrik ikke ændre på noget fra dengang. Han mener selv, det gik så smertefrit det kunne, og at de solgte på det rigtige tidspunkt. (30:15) Forretningsplanen består af en række punkter, der skal hjælpe ejeren eller ejerne til at se helheden i sin virksomhed og gå i den rigtige retning. Sker der ændringer på markedet, og kunderne forsvinder, skal forretningsplanen også ændres, så den passer dertil. I de følgende punkter skal SWOT-analysen implementeres. De ting, ejerne er kommet frem til ved hjælp af analysen, skal sættes ind hvor de bedst hører til. Resuméet: Starten af forretningsplanen skal indeholde et resumé. Resuméet skal give et hurtigt overblik over ejerens virksomhedsidé, og bør indeholde de vigtigste punkter fra forretningsplanen: beskrivelse af virksomheden, mulighederne på markedet, ejerens baggrund, og de centrale tal fra forretnings- og budgetplanen. Resuméet er til så læsere kan få et hurtigt overblik over ejerens virksomhedsplaner. Læseren kunne være en bankrådgiver eller en mulig investor. (S. 9 og 12) For at synliggøre opbygningen af et resume, viser jeg nedenfor resuméet fra vores virksomheds forretningsplan (Bilag 5 S. 4): Vikarbureauet hedder EVRS.dk og står for Enkel Vikar- og Rekrutterings Service Selskabsformen er IVS Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 17 af 35

19 De første år skal overskuddet bruges på at få virksomheden til at vokse, så vi hurtigst mulig kan blive et ApS Vi er et simpelt og nemt vikarbureau som er opbygget på en hjemmeside, som skal kunne styre alle oplysninger mellem vikarene og virksomhederne, så det giver lave administrationsomkostninger for os Vi sælger vikarydelser til virksomheder, hvor virksomhederne selv skal vælge vikarene, så de passer til det arbejde virksomhederne tilbyder Vi vil i starten koncentrere os om ufaglærte vikar, til virksomheder som børnehaver og produktion og lager i Horsens og Odder området Vores målsætning er 12 kunder inden for det første år, hvor vi forventer at omsætte for ,00 kr. Når vi omsætningsmålet, vil vi ca. have et overskud på det første år, som udgør 6,7 % Det kan være nødvendigt at finde penge til finansiering, da vi i starten har dårlig likviditet. Vikarerne er 14-dags lønnede og vi vil skulle opkræve virksomhederne pr. løbende måned bagud Vi vil forsøge at starte for så små midler som muligt, ved at starte med en vikar af gangen, og langsomt bygge virksomhedens kapital op, indtil vi har råd til at udarbejde hjemmeside, databehandlingsprogram osv. Idégrundlaget: Idégrundlaget er fundamentet i virksomheden. Jeg har beskrevet idéen i det første afsnit i rapporten, hvor ejeren skal se på bl.a. sit produkt. Forretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af idégrundlaget for virksomheden. Er ejeren i stand til at finde en idé, der giver styrke og lyst, er han nået langt. Mogens Thomsen beskriver idéen som at rette blikket mod en ledestjerne højt på himlen. På den måde bliver ejeren nød til at ranke ryggen, og de mindre forhindringer han støder på undervejs, går på den måde hen og bliver små bump på vejen. (S. 9 og 13) Personlige ressourcer og mål: Ejeren skal også beskrive sig selv personligt. Som jeg har forklaret i afsnittet om idéen, skal han være personligt i stand til, at klare de udfordringer der kommer, som vil gøre projektet træls og svært. I forretningsplanen skal han erkende de udfordringer, han mener, han kan komme ud for, samt beskrive sine stærke sider. Her skal han bl.a. også give en begrundelse for: hvorfor han starter, hans uddannelse og erfaring, økonomi, og viden om ydelse eller produkt Hvis det viser sig at ejeren alene ikke er i stand til at klare det selv, kan han f.eks. starte med en kollega der kar komplimentære kvalifikationer til hans egne. (S. 9 og 17) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 18 af 35

20 Produktet: Det, der skal drive virksomheden frem, er den serviceydelse eller det produkt, ejeren vil sælge i virksomheden. Produktet er livsnerven, og skal derfor overbevise den kritiske læser om, at ejeren har styr på ydelsen/produktet. Det er derfor vigtigt, at ydelsen/produktet analyseres fra mange vinkler. Det er specielt vigtigt at fokusere på hvad kunderne ønsker. Det kan her være en god idé at sætte et billede ind i forretningsplanen, hvis produktet eller ydelsen kan vises billedeligt. (S. 9 og 23) Markedsbeskrivelsen: Viden er lig med succes, når det handler om markedsføring. Det er i dette punkt nødvendigt at vide noget om markedet, der skal sælges på, og kunderne, der skal sælges til. Derfor er det en fordel at have udarbejdet en markedsanalyse, der beskriver markedet virksomheden skal sælge til. Ejeren bør beskrive hvordan han vil annoncere sit salg og markedsføring, Dette kan f.eks. gøres via de sociale medier eller ved personlig kontakt. (S. 10 og 32) Salg og markedsføring: Markedsføringen handler om, hvordan ejeren vil kontakte de potentielle kunder og på den måde gøre opmærksom på sig selv og sin virksomhed. I starten vil kundeantallet være lavt, og det kan derfor betale sig, at bruge tid og penge på salg og markedsføringsarbejde. Ejeren beskriver i punktet produktet, præcist hvad han vil tjene sine penge på. Det gør det nemmere for ham at vælge de påvirkningsmidler, han vil bruge på kunderne i sin markedsføring. (S. 10 og 39) Organisering af virksomheden: Virksomhedsejeren skal praktisk organisere sin virksomhed, så han så vidt muligt undgår en masse administrativt bøvl, når han først er startet. For ejeren handler det om, at have beskrevet virksomhedens hverdag, så punkter som: kontaktoplysninger, virksomhedsform, ejere af virksomheden, bankforbindelser, navn, osv. er afklaret, inden han starter. (S. 10 og 48-49) Når navnet skal vælges er der en række krav og love ejeren skal overholde, han bestemmer selv hvad virksomheden skal hedde, det kan eksempelvis være ejerens navn. Jf. 2 Stk. 2 SEL, er det vigtigt at navnet adskiller sig fra andre virksomhedsnavne, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Navnet må ikke være et slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn eller lignende der tilhører andre. Hvis ejeren vælger en selskabsform altså IVS, ApS eller A/S skal selskabsformen fremgå af navnet f.eks. EVRS IVS som det er tiltænkt Jonas og min virksomhed skal hedde. I Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) kan der søges på, om det navn ejeren har i tankerne, allerede er i brug. Ejeren bør også tænke på, at navnet skal kunne udtales på forskellige sprog og har mening og melodi. (http://startvaekst.dk/navngivning-af-virksomhed) Martin Jønsson Speciale Bygningskonstruktør VIA University 2014 Side 19 af 35

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere