HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde"

Transkript

1 Altid i bevægelse Velkommen i LHN

2 HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde LHN er en moderne flersproget rådgivningsvirksomhed med rødder i det tyske mindretal. Vi er organiseret i Landbrug og Fødevarer og medlem af Dansk Landbrugsrådgivning, og således en vigtig aktør i sikring og videreudvikling af et velfungerende landbrug i det sønderjyske område. Vi lægger vægt på en tæt dialog med kunderne og rådgiver både konventionelle og økologiske landmænd samt flere små og mellemstore virksomheder indenfor andre erhverv. Og vi har rigtig gode forbindelser henover den dansk/tyske grænse. Helhedsorienteret rådgivning Hos LHN står vi alle inde for, at den rådgivning der tilbydes er løsningsorienteret og nytænkende, samtidig med at høj faglig kvalitet er en selvfølge. I LHN er der opbygget en række forskellige teams. Ved at sætte medarbejdere med forskellige kompetenceområder sammen får vi sikkerhed for at vi dels kommer hele vejen rundt om den aktuelle opgave, dels drøfter teamet opgaverne, så alle ved, hvad der skal laves, og hvem der gør hvad. Modellen rummer en stor fleksibilitet. Tingene går ikke i stå, fordi en medarbejder bliver syg eller der opstår en akut situation. Dermed er kunden sikker på, at der altid er taget hånd om hans/ hendes sag. Tilkendegivelser viser da også, at kunderne føler deres interesser godt varetaget. Også medarbejderne er glade for den måde at organisere tingene på og huset er ikke større end, at medarbejderne ofte sidder i flere teams, så fællesskabet og samarbejdet på tværs er stærkt. Netop i kraft af vores størrelse kan vi let omstille os til nye indsatsområder, og vi er ikke er bange for at gøre det. Derfor kan vi også hele tiden holde fokus på ting og metoder, som forbedrer relationerne og tilbuddene til vores kunder. Vort slogan: Altid i bevægelse passer perfekt på vores måde at tænke rådgivning på. Politisk bindeled LHN er en meget aktiv forening med en ung og dynamisk bestyrelse og med et stærkt og engageret bagland. Det gør at vi ikke er bange for at tage politisk stilling og heller ikke bange for at melde det ud og vise handling bag ordene. Vi kæmper hele tiden for at skabe bedre vilkår for LHN s medlemmer. Som landboforening er vi også via vores medlemskab i Landbrug & Fødevarer med til at påvirke den politiske dagsorden og gøre det attraktivt for folkevalgte at deltage i vores foreningsarbejde. Ligesom vi er et naturligt bindeled til både politiske og landbrugsrelaterede organisationer syd for grænsen, hvilket også skaber mange gode forretninger for vore kunder. Derudover ejer vi sammen med de øvrige landbrugsorganisationer i det sønderjyske: Syddansk Kvæg, Syddansk Økologi, Bygnings- og Maskinkontoret i Aabenraa og Sønderjyske Vandløb.

3 Vi skaber merværdi LHN Regnskab Skat & Drift vi viser vejen til god økonomi I LHN laver vi rigtig mange regnskaber, budgetter, strategiplaner, handleplaner, skattestrategier og pensionsstrategier og med nogle stærke rådgivere som ikke er blege for at fjerne vejspærringer og plukke lavt hængende frugter har vi også et godt ry på området. Også her kommer vores Team-organisation til sin ret, idet vi har folk fra regnskab / skat / drift placeret i alle teams på tværs af huset, og dermed bliver rådgivningen absolut helhedsorienteret. I LHN har vi også et meget dygtigt assistentteam, som udover at udføre konterings-, bogførings- og momsopgaver samt klargøring af regnskaber også kører ud på bedrifterne som farmsekretærer. Det er nok ingen tilfældighed, at LHN s landmænd tjener mere end gennemsnittet. For de mindre landbrug har vi udviklet FLEX-regnskabsprodukter på særdeles attraktive vilkår. Kontakt LHN Regnskab og hør meget mere. LHN Tilskud vi kender dine tilskudsmuligheder Har du en god ide til videreudvikling af din bedrift eller virksomhed, står du overfor en investering, der rummer ny teknologi, ønsker du at skabe mere natur på din ejendom eller har du en ide til projekt, der kan forbedre levevilkår eller skabe arbejdspladser i dit lokalområde? Kontakt LHN s tilskudsteam vi kender tilskudsmulighederne og vi kan hjælpe dig hele vejen igennem; lige fra projektudvikling og tilskudsansøgning til projektstyring og udbetaling af dit tilskud. LHN Ejendom så er du hjulpet godt på vej Både som sælger og køber af fast ejendom kan du via vores rådgivning få sikkerhed for en ordentlig handel udover skødet. Vores værdier er kvalitet, dygtighed og god service og vi kan være behjælpelige med bl.a. handel af fast ejendom omfattende: parcelhus, sommerhus, jord og grund landbrug, herunder også tvangsauktioner m.v. Vi kan tilbyde møde og gennemgang af sagens bilag, udarbejdelse af købsaftale, digital tinglysning af skøde, overtagelse af evt. gæld, refusionsopgørelser m.v. Herunder rådgiver vi om servitutter, matrikulære forhold, lejemål og brugsrettigheder. Vi tilbyder også at udarbejde testamenter, forpagtningskontrakter samt behandle dødsboer m.v. Kontakt LHN s ejendomsteam vi står altid til rådighed for en uforpligtende, indledningsvis snak om en konkret eller måske kommende sag.

4 Videnscentret for Landbrug Vi skaber vækst LHN Planteavl vi skaber vækst I LHN Planteavl er vi up-to-date med den nyeste planteavlsviden og vi kan tilbyde dig en kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning på alle områder inden for planteavl. Stordrift, deltid, konventionel eller økolog vi har en rådgiver klar til at hjælpe dig med: Ansøgningsskemaer til myndigheder, analyser også med GPS, naturplaner, mark- og gødningsplaner, piledyrkning, gødningsregnskab, sprøjtejournal, EHA-ansøgning, markbesøg, landbrug i udlandet og meget mere. For de mindre landbrug har vi udviklet FLEX-markprodukter på særdeles attraktive vilkår. I LHN går vi ind for anvendelsen af den bedst anvendelige teknologi i planteavlen. Det handler ikke kun om GPS-udstyr i traktoren, men også i markanalyserne, jordprøverne, punktprøverne m.m., hvilket vi alt sammen kan lægge ind på AGRO-gis kort, som derved bliver landmandens styringsredskab. Der kan spares mange penge ved at placere f.eks. kalk og gødning der, hvor der er brug for det. LHN er også med helt fremme, når det drejer sig om planteforsøg, idet vi som medejere af Sønderjyllands suverænt største forsøgsenhed hurtigt får adgang til den nyeste viden om anvendelse af plantesorter, kemi-strategi og gødningsstrategi. Også på økoforsøg er vi med helt fremme. Kontakt LHN Planteavl vi hjælper dig med at skabe vækst. LHN miljø vi har styr på miljøjet I LHN s miljøteam har vi en bred erfaring i løsning af miljøopgaver for landbruget. Alle landbrug har miljømæssige udfordringer, som kan løses på flere måder. Vi er med til at finde optimale miljøløsninger i samarbejde med landmand, andre konsulenter og med myndigheder. I Miljøteamet hjælper vi dig som landmand med bl.a.: Ansøgninger Anmeldelser Kontroller Kryds-overensstemmelseskontrol Tilsyn Høringssvar Kontrolbesøg idet vi er en del af LHN s udrykningshold Randzoner Vand- og Natura 2000 planer Vejledning omkring vandløbsforhold Det kan være en klar fordel at tage os med på råd, hvis du ønsker at forpagte eller købe jord eller du ønsker at købe en ejendom. I den slags sager udfærdiger vi en foreløbig miljøvurdering, så du kender de miljøkrav, der allerede er på de pågældende arealer eller den pågældende ejendom. I Miljøteamet hjælper vi dig, der bor på landet med bl.a.: Miljøforhold, drikkevandsboringer, spildevand, landzonetilladelser og myndighedskontakt. Kontakt LHN s Miljøteam vi hjælper dig videre.

5 Vi kan andet end landbrug LHN Regnskab Håndværk & Detail Er du selvstændig tømrer, frisør, konsulent, blomsterhandler eller noget helt femte? I LHN-huset sidder en række højt specialiserede rådgivere, der ved en masse om skat, om regnskaber og budgetter. Vi har meget tæt kontakt til egnens pengeinstitutter, og de kender os som en god samarbejdspartner. Vores regnskabssystemer arbejder sammen med andre regnskabsprogrammer, så der kan indlæses data via CSV-filer. Vi har en tæt kontakt til myndighederne, når det drejer sig om at starte ny virksomhed op, eller måske lave gårdbutik, eller søge om alternative energiløsninger, ja kort sagt kan vi tilbyde en meget spændende og konkurrencedygtig pakke. LHN Team Regnskab Håndværk & Detail kan bl.a. hjælpe med: Skatteregnskab, årsrapport, bogføring, budget og budgetopfølgning, momsopgørelse, lønservice, en virksomhedssekretær, juridiske opgaver, fakturering, personalejura, efterløn m.m. Kontakt Team Regnskab Håndværk & Detail vi kan optimere økonomistyringen i din virksomhed. LHN Team Lønservice hvad kan vi hjælpe dig med mens du arbejder Som selvstændig erhvervsdrivende lægger du mange timer i din virksomhed og du skal have styr på rigtigt mange ting. Team Lønservice kan lette din administrative arbejdsbyrde, idet vi tilbyder landmænd og andre erhvervsvirksomheder hjælp til alle medarbejderrelaterede opgaver, som f.eks.: Lønservice til landmænd / virksomheder, afregning skat og ATP, pension, medarbejderlønninger & feriepenge, ansættelseskontrakter, ansøgning om sygedagpenge, regler vedr. medarbejderes sygdom, regler vedr. elever, personalejura, ansættelsesrettigheder og afskedigelser samt regler for udenlandske medarbejdere. Kontakt Team Lønservice vi er altid parate til at hjælpe. Også LHN s Ejendomsteam, Tilskudsteam og Miljøteam rådgiver og løser opgaver for private og andet erhverv end landbrug. For eksempel i forbindelse med: Landzonetilladelser Myndighedskontakt Miljøforhold Handel af fast ejendom Testamenter Dødsboopgørelser Tilskudsansøgninger til projekter i dit lokalområde se meget mere på

6 Vi er grænseoverskridende LHN Team Udland når du vil krydse grænser Samhandel og kontakt over grænsen er Team Udlands spidskompetence og sprog er ingen hindring. Uanset opgavens art er målet at give dig som kunde en komplet rådgivning, så du undgår at køre fast undervejs. LHN s Team Udland kan bl.a. hjælpe dig med: Rådgivning om grænseoverskridende handel Udfærdigelse af alle former for kontrakter NemID for udenlandske statsborgere Formidling af udenlandsk arbejdskraft Planteavlsrådgivning for den udenlandske statsborger, der driver landbrug i Danmark Udfærdigelse af forpagtningsaftaler Formidling vedr. køb af ejendom i Danmark Oprettelse af CVR-NR og skattenummer Udfærdigelse af dansk selvangivelse Vi kan også tilbyde et tæt samarbejde med vore tyske kolleger syd for grænsen. LHN s Team Udland er sammensat, så der er rådgivere, der kan tale flydende tysk, engelsk og hollandsk. Kontakt Team Udland vi hjælper dig, når du vil krydse grænser. Vi vil være landbrugets foretrukne samarbejdspartner ved: n Personlig betjening n Korte beslutningsveje n Høj kreditværdighed n Korte bestillingsfrister n Høj service n Konkurrencedygtige priser id.: 094 AD MEDIA

7 Tak til alle vores samarbejdspartnere for medvirken Vandværksvej 6 Holbøl Kruså 6340 Tlf.: Mobil: Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres - også totalentrepriser Sønderjysk VikarService Billundvej Vojens Kontakt os på tlf.: Advokatfirmaet Fink MØDERET FOR LANDSRET OG HØJESTERET Klaus Greve-Thomsen (L) Preben Gundersen (H) Joan Vollertsen (H) Jens Chr. Krabbe (H) Anders Tourlin Kolte (L) Bente Karlsen adv.fm. Klinkbjerg 1 DK6200 Aabenraa Tlf.: Fax: & snedkerforretning ApS Stoltelundvej Tinglev Tlf / BC Maskinstation Speciale: presning og wrapning af minibig Hejnsklipning v/ Bjarne Jessen Tlf.: Nr. Ønlevvej 9 Nr. Ønlev 6230 Rødekro SORENSEN BYG Bygmestervej 2 Øster Højst 6240 Løgumkloster Tlf.: Alt fra totalløsninger til små byggeopgaver se mere på eller ring og få et tilbud VEJBÆK MASKINSTATION LM P Lars M. Petersen L MP Vejbækvej Padborg Mobil: Tlf.: Majsmarken Billund Al nedbrydning Asbestsanering Betonknusning med mobil knuseranlæg Hydraulikhammer Ophugning af beton Sprængning af beton Tlf.: Den naturlige måde at malke på Astronaut A4 malkerobot!!! Mere information - Kontakt: Kim Lei: MOGENS NIELSEN MASKINSTATION TRANSPORT Ravnsted Hovedgade Bylderup-Bov Telefon Mobil Din solcellepartner Alt i el og antenneanlæg Lely Center Rødekro Skånevej Rødekro Tlf Tlf.:

8 LHN altid i bevægelse Industriparken Tinglev Tlf

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 45 April 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Fritidslandbrug med livskvalitet for børn og voksne side 6 Vær opmærksom på vand- og naturplanerne side 10 Natura 2000-planer side 13 Dyrskuer

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere