Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT"

Transkript

1 Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

2 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer... 4 Udeladte segmenter... 4 Servicesegmenter (niveau A) i CREMUL... 4 Oversigt over servicesegmenter (niveau A)... 5 Eksempel:... 5 CREMUL niveau B og C... 7 Oversigt over hver enkelt adviseringstype... 7 Bankoverførselsadvis (indenlandske bankoverførsler)... 8 Eksempel Fælles Indbetalingskort, kortart 71, 73 og 75 (FIK-advis) Eksempel kortart Eksempel kortart Eksempel kortart Bankoverførselsadvis (udenlandske bankoverførsler) Eksempel 1 - med veksling fra EUR til DKK Eksempel 2 uden veksling i EUR Eksempel 3 - med veksling i EUR til DKK, modtager betaler alle omkostninger

3 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea Bank Danmark A/S (omtales i det følgende som Nordea) har opbygget EDIFACT-meddelelsen CREMUL via Unitel EDI. Nordeas opbygning tager udgangspunkt i Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT, der er udgivet af Finansrådet men også UN-standard er nødvendig, hvor Finansrådets vejledning ikke har været tilstrækkelig. Du skal derfor være opmærksom på, at denne vejledning ikke kan stå alene, men udelukkende skal opfattes som et tillæg til Finansrådets vejledning. Har du behov for yderligere informationer om CREMUL, er du velkommen til at kontakte: Cash Management Implementation & Customer Support Anvendelse CREMUL genereres på baggrund af indgående enkelte posteringer/indbetalingskort, den udvidede kreditadvisering fra indenlandske og udenlandske betalinger samt gebyrposteringer i valuta med henblik på at give kunden en specifikation og advisering. Men derudover danner Nordeas interne betalingssystem flere forskellige CREMUL er på baggrund af gebyrer fra udlandet, tilbageførsler af overførsler/indbetalinger. Feltindholdet i disse CRE- MUL er kan undtagelsesvis falde udenfor denne dokumentation. En CREMUL kan modtages uafhængigt af en FINSTA, posteringsdata. Vejledningen er delt i to: Først en oversigt over de servicesegmenter (niveau A), som Nordea benytter i EDIFACT version 4. Derefter en beskrivelse af niveau B og C for hver af de tre adviseringstyper. 3

4 Opbygning af vejledningen Skemaer Oversigterne på de følgende sider viser servicesegmenter (niveau A) samt segmenter på niveau B og C for hver betalingstype i den rækkefølge, som de vil optræde i EDIFACT meddelelsen CRE- MUL. Forklaring til kolonnerne i oversigterne: Niveau Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Indhold C/M, N, AN Hvert felt har et bogstav for niveau. Segmentnavn. Feltets nummer indenfor segmentet iflg. Finansrådets vejledning. Segmentgruppe. Beskrivelse iflg. Finansrådets vejledning. Viser om indholdet i feltet er fast eller variabelt. Indhold vist i (anførselstegn) er fast indhold, der er givet på forhånd efter vejledningerne. Indhold markeret i parentes er et eksempel på den værdi, feltet kan indeholde. Disse tre kolonner viser, om feltet er conditional (betinget) eller mandatory (obligatorisk), numerisk eller alfanumerisk.. I oversigten angives dette ved et C, M, N eller henholdsvis AN. I kolonnen N og AN er vist længden af feltet (antal karakterer). Udeladte segmenter Følgende segmenter benyttes generelt ikke: Segmentgrupperne: 1, 2 og 3 (Niveau A) Segmentgruppe: 8 (Niveau B) Segmentgrupperne: 12, 15, 16, 19, 21 og 23 (Niveau C) Eksempler Alle eksempler er skrevet med ét segment på hver linie. Hvis et segment fylder mere end én linie, er der anvendt indryk på den del af segmentet, som ikke kan vises på første linie. I produktion modtages CREMUL i blokke á 80 karakterer. Servicesegmenter (niveau A) i CREMUL I oversigten vises de servicesegmenter, der kan forekomme i en CREMUL, i den rækkefølge, som de vil optræde i en meddelelse. Disse servicesegmenter er uafhængige af de valgte typer adviseringer. 4

5 Oversigt over servicesegmenter (niveau A) ABC Segm. Felt Segm. Nr. gruppe Beskrivelse Eksempel på A F/V N AN indhold N Bemærkninger S UNB 0001 Service Syntaks identifikation F UNOC 4 S UNB 0002 Service Syntaks versionsnummer F 2 1 Værdien 3 kan også benyttes S UNB 0004 Service Modtageridentifikation F (110000xxxx) 35 Postkassenummer tildeles af Nordea. EAN nr. kan også benyttes efter aftale S UNB 0007 Service Identifikations-kvalifikator F ZZ 4 kodet S UNB 0010 Service Afsender-identifikation F ( ) 35 Oplyses af Nordea ved oprettelse S UNB 0007 Service Kvalifikator-identifikator F ZZ 4 kodet S UNB 0017 Service Dato for udfærdigelse af segmentet V (070822) 6 S UNB 0019 Service Tidspunkt for udfærdigelse af V (2007) 4 segmentet S UNB 0020 Service Forsendelses referencenummer V (070820MAN 5) 14 Fortløbende/stigende nummer A UNH 0062 Start Meddelelsesreference V (1) 14 Fortløbende/stigende nummer indenfor forsendelsen A UNH 0065 Start Meddelelsens type F CREMUL 6 A UNH 0052 Start Version F D 3 A UNH 0054 Start Release F 96A 3 A UNH 0051 Start Ansvarlig organisation F UN 2 A BGM 1001 SG 0 Meddelelsens navn, kodet F = bet. advis. indland 454 = bet.advis udland X1 = FIK-advisering A BGM 1004 SG 0 Meddelelsesnummer, Betalingsafsenders V Reference eget nr. A DTM 2005 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F A DTM 2380 SG 0 Dato/tidspunkt/periode V ( ) 35 A DTM 2379 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, format, kvalifikator F 203 eller FIK, indenlandsk- eller udenlandsk bank ovf. S CNT 6069 Slut Kontroltotal V (variabel) 3 LIN (kun FIK-advis) SEQ (altid) S CNT 6066 Slut Kontrolværdi V (variabel) 18 S UNT 0074 Slut Antal segmenter i meddelelsen V (variabel) 6 S UNT 0062 Slut Meddelelsens referencenummer V (som UNH 0062) 14 Samme referencenummer som i UNH S UNZ 0036 Service Forsendelsens kontroltal V 6 S UNZ 0020 Service Forsendelsens referencenummer V (som UNB 0020) 14 Samme referencenummer som i UNB Eksempel: UNA:+,? ' 5

6 UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : MAN5' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X AA2' DTM+137: :102' LIN CNT+LIN:4' (kun ved FIK-advis) CNT+SEQ:1' ' UNZ MAN5' 6

7 CREMUL niveau B og C Oversigt over hver enkelt adviseringstype Kolonnerne F/V (Fast/Variabel) og C/M (conditional (betinget)/mandatory (obligatorisk)) ændres, således at værdien gælder for adviseringstypen, og værdien er derfor ikke direkte sammenlignelig med Finansrådets Vejledning. Ingen værdier er dog i konflikt med denne vejledning. 7

8 Bankoverførselsadvis (indenlandske bankoverførsler) ABC Segm. Feltnr. Segm. Forslag til indhold Beskrivelse F/V gruppe C/M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 Fortløbende nr. B DTM 2005 SG 4 Kvalifikator F 202 M 3 B DTM 2380 SG 4 Bogføringsdato V ( ) C 35 Bogføringsdato B DTM 2379 SG 4 Formatkvalifikator F 102 C 3 B DTM 2005 SG 4 Kvalifikator F 209 M 3 B DTM 2380 SG 4 Valørdato V ( ) C 35 Valørdato B DTM 2379 SG 4 Formatkvalifikator F 102 C 3 B BUS 3279 SG4 Geografisk område, kodet F DO C 3 DO= indenlandsk adv. B BUS 4383 SG 4 Bankfunktion, kodet F IBB M 3 Indenlandsk overførsel B MOA 5025 SG 4 Beløbstype, kvalifikator F 60 M 3 Bogført beløb B MOA 5004 SG 4 Beløb V C 18 B MOA 6345 SG 4 Valuta, kodet V (DKK) C 3 DKK B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator F ACK M 3 ACK= PI referencenr. B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Kontonr. + datotid B FII 3035 SG 6 Deltagerkvalifikator F BF M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V Bankkonto C cifre kontonr. på modtagers konto B FII 6345 SG 6 Valuta V (DKK) C 3 DKK B FII 3433 SG 6 Navn på pengeinstitut, kodet V NDEADKKK C 11 Nordea DK SWIFT adr. B FII 1131 SG 6 Kvalifikator F 25 C 3 25= BIC intl. Bankident B FII 3055 SG 6 Org. ansvar for kodeliste F 17 C 3 17= SWIFT B FII 3434 SG 6 Afd. nr., kodet (2224) C 17 Modtagers reg. nr. B FII 1131 SG 6 Kvalifikator F 80 C 3 80= DK pengeinst. reg. nr. B FII 3432 SG 6 Navn på pengeinstitut V Nordea C 70 B FII 3436 SG 6 Placering af afd./filial V C 70 B FII 3207 SG 6 Land kodet V DK C 3 C SEQ 1050 SG 10 Statusindikator V (1) M 6 Fortløbende posteringsnr. C DTM 2005 SG 10 Kvalifikator F 193 M 3 C DTM 2380 SG 10 Indbetalingsdato V ( ) C 35 Indbetalingsdato C DTM 2379 SG 10 Format kvalifikator F 102 C 3 C DTM 2005 SG 10 Kvalifikator F 202 M 3 C DTM 2380 SG 10 Bogføringsdato V ( ) C 35 Bogføringsdato C DTM 2379 SG 10 Format kvalifikator F 102 C 3 C FII 3035 SG 10 Deltager kvalifikator F OR M 3 Ordregivers pengeinstitut C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F 3 C 3 3= primær reference C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V C 35 Ref. primær dok. C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F AFS C 3 AFS= bankens arkiv reference C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V C 35 C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F CR C 3 CR= adviseringstekst C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V (Overførsel fra) C 35 Tekst C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F ASB C 3 ASB= bankens ref./posteringstekst C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V C 35 Bankreference C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F CR C 3 8

9 ABC Segm. Feltnr. Segm. Forslag til indhold Beskrivelse F/V gruppe C/M N AN Bemærkninger C RFF 1154 SG 11 Reference V (RF Kreditor C 25 RF Kreditor reference reference) C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F PQ C 3 Ordregivers ref. C RFF 1154 SG 11 Reference V (EndToEnd ID) C 35 EndToEnd ID C MOA 5025 SG 13 Type F 60 eller 70 M 3 60 bogført beløb 70 tilbageført C MOA 5004 SG 13 Beløb F C 18 C MOA 6345 SG 13 Valuta F (DKK) C 3 C CUX 6347 SG 13 Valuta-detaljer, kvalifikator F M 3 C CUX 6345 SG 13 Valuta, kode F C 3 C CUX 6347 SG 13 Valuta-detaljer, kvalifikator F M 3 C CUX 6345 SG 13 Valuta, kode F C 3 C CUX 5402 SG 13 Valutakurs V C 12 C RFF 1153 SG 13 Reference, kvalifikator F M 3 C RFF 1154 SG 13 Referencenummer V C 35 C NAD 3035 SG 14 Deltagerkvalifikator F PL M 3 PL= betalingsafsender C NAD 3039 SG 14 Reference nr. V ( ) M 35 Kreditor ID af debitor C NAD 1131 SG 14 Reference kvalifikator V (KUN) C 3 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V Navn M 35 Navn og adresse ustruktureret C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V Adresse C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 Bynavn C NAD 3251 SG 14 Navn og adresselinie V C 9 Postnummer C NAD 3207 SG 14 Navn og adresselinie V C 3 Landekode C PRC 7187 SG 20 Procestypeindentifikation F 11 M 3 Tekst i ustruktureret form C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie 1-10 C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie 41 9

10 Eksempel UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+455+NORDEA ' DTM+137: :203' LIN+1' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:2300:DKK' RFF+ACK: ' FII+BF :::DKK+NDEADKKKXXX:25:17:2224:80::Nordea+DK' SEQ++1' DTM+193: :102' FII+OR' RFF+AFS: ' RFF+CR:kunde ' RFF+ASB: ' MOA+60:2300:DKK' NAD+PL++B S CHRISTIANSEN:(REG.NR CB IS):STRANDGADE 3:0900 KØBENHAVN C' PRC+11' FTX+PMD+++faktura ' LIN+2' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:1261,5:DKK' RFF+ACK: ' FII+BF :::DKK+UNIBDKKK:25:17:2224:80::Nordea+DK' SEQ++1' DTM+193: :102' FII+OR' RFF+AFS: ' RFF+CR:OVERFØRSEL FRA KUNDE X' RFF+ASB: ' MOA+60:1261,5:DKK' NAD+PL++B S CHRISTIANSEN:(REG.NR CB IS):STRANDGADE 3:0900 KØBENHAVN C' PRC+11' FTX+PMD+++Kunde ' LIN+3' (eksempel på lang advisering) DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:289459,49:DKK' RFF+ACK: ' FII+BF :::DKK+NDEADKKK:25:17:2100:80::Nordea+DK' SEQ++1' DTM+202: :102' DTM+193: :102' FII+OR' RFF+AFS: RFF+CR:Christiansen Controls and Partners' RFF+ASB: ' MOA+60:289459,49:DKK' NAD+PL++TESTFIRMA::HOVEDVEJ 98:2860 SØBORG' PRC+11' 10

11 FTX+PMD+++Bet. fakt ,52 DKK Bet. fakt ,35 DKK :Bet. fakt ,13 DKK Bet. fakt ,33 DKK :Bet. fakt ,83 DKK Bet. fakt ,59 DKK :Bet. fakt ,86 DKK Bet. fakt ,41 DKK :Bet. fakt ,44 DKK Bet. fakt ,01 DKK ' FTX+PMD+++Bet. fakt ,04 DKK Bet. fakt ,56 DKK :Bet. fakt ,85 DKK Bet. fakt ,00 DKK :Bet. fakt ,56 DKK Bet. fakt ,13 DKK :Bet. fakt ,13 DKK Bet. fakt ,13 DKK :Bet. fakt ,00 DKK Bet. fakt ,54 DKK ' FTX+PMD+++Bet. fakt ,54 DKK Bet. fakt ,21 DKK :Bet. fakt ,25 DKK Bet. fakt ,26 DKK :Bet.fakt ,00 DKK Bet. fakt ,00 DKK :Bet. fakt ,21 DKK Bet. fakt ,23 DKK :Bet. fakt ,00 DKK Bet. fakt ,83 DKK ' FTX+PMD+++Bet. fakt ,64 DKK Bet. fakt ,26 DKK :Bet. fakt ,23 DKK Bet. fakt ,66 DKK :Bet. fakt ,10 DKK Bet.fakt ,13 DKK :Bet. fakt ,84 DKK Bet. fakt ,85 DKK :Bet. fakt ,53 DKK Bet. fakt ,20 DKK ' FTX+PMD+++Bet. fakt ,98 DKK ' CNT+SEQ:3' UNT+63+1' UNZ+1+164' 11

12 Fælles Indbetalingskort, kortart 71, 73 og 75 (FIK-advis) ABC Segm. Feltnr. Segm. Forslag til indhold Beskrivelse F/V gruppe C/M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6 Fortløbende nr. B MOA 5025 SG 4 Beløbstype, kvalifikator F 60 M 3 Bogført beløb B MOA 5004 SG 4 Beløb V C 18 B MOA 6345 SG 4 Valuta, kodet F (DKK) M 3 DKK B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator F ACK M 3 B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Tæller sumpostref. B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator F KRE M 3 B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Kundens kreditor nummer B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F BF M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V ( ) C cifret bankkontonr. med fire foranstillede 0 på modtagers konto B FCA 4471 SG 7 Pengeinstitutgebyr F 13 M 3 B FCA 3434 SG 7 Afdelingsnummer F (1234) M 17 Gebyrkontoreg. nr. B FCA 1131 SG 7 Kvalifikator F 80 C 3 B FCA 3055 SG 7 Ansvarlig org. F 130 C 3 B FCA 3194 SG 7 Kontonummer F ( ) C 35 Gebyrkonto B MOA 5025 SG 7 Type F 23 M 3 B MOA 5004 SG 7 Beløb F (DKK) C 18 DKK C SEQ 1050 SG 10 Statusindikator V (1) M 6 Fortløbende posteringsnr. C DTM 2005 SG 10 Kvalifikator F 193 M 3 C DTM 2380 SG 10 Indbetalingsdato V ( ) C 35 Indbetalingsdato C DTM 2379 SG 10 Formatkvalifikator F 102 C 3 C DTM 2005 SG 10 Kvalifikator F 202 M 3 C DTM 2380 SG 10 Bogføringsdato V ( ) C 35 Bogføringsdato C DTM 2379 SG 10 Formatkvalifikator F 102 C 3 C FII 3035 SG 10 Deltager-kvalifikator F BF M 3 Kreditors pengeinstitut C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F KAK M 3 C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V (71) C 35 Kortartkode 71 / 75 C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F BID M 3 C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V ( ) C 35 Betalings-ID C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F AFS M 3 C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V C 35 Arkivnummer C MOA 5025 SG 13 Type F 60 eller 70 M 3 60 bogført beløb 70 tilbageført C MOA 5004 SG 13 Beløb F C 18 C NAD 3035 SG 14 Deltagerkvalifikator F PL M 3 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie F Navn M 35 Hentes fra kortart 73 ustruktureret tekst C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V Adresse C 35 Hentes fra kortart 73 ustruktureret tekst C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn og adresselinie V C 35 C FCA 4471 SG 17 Deltager kvalifikator F 13 M 3 C ALC 5463 SG 17 Gebyr kvalifikator F A M 3 Gebyr fratrækkes beløb 12

13 ABC Segm. Feltnr. Segm. Forslag til indhold Beskrivelse F/V gruppe C MOA 5025 SG 18 Type F REJ eller MOD C/M N M AN Bemærkninger 3 Værdier AA= ikke OCR-læsbart => REJ; BB= modulusfejl => MOD; AB= ikke OCRlæsbart og modulusfejl => MOD; CC= fejlfri => segmentgruppe 18 benyttes ikke C MOA 5004 SG 18 Beløb F C 18 Gebyrbeløb C PRC 7187 SG 20 Procestypeindentifikation F 11 M 3 Tekst i ustruktureret form C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie 1-10 C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst C 70 Advislinie 41 Eksempel kortart 71 UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : ' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X1+FI-KORT ' DTM+137: :203' LIN+1' MOA+60:1666,65' RFF+ACK:00020' RFF+KRE: ' FII+BF ' SEQ++1' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:71' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:111,11' SEQ++2' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:71' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:222,22' SEQ++3' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:71' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:333,33' SEQ++4' 13

14 DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:71' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:444,44' SEQ++5' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:71' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:555,55' (Bogført beløb, efter gebyr er fratrukket) FCA+13' ALC+A' (Gebyr) MOA+REJ:4' CNT+LIN:1' CNT+SEQ:5' UNT+49+1' UNZ+1+87' Eksempel kortart 73 UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : ' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X1+FI-KORT 00431' DTM+137: :203' LIN+1' MOA+60:4600,73' RFF+ACK:00451' RFF+KRE: ' FII+BF ' SEQ++1' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:73' RFF+AFS: ' MOA+60:4600,73' NAD+PL++B S CHRISTIANSEN:(REG.NR CB IS):STRANDGADE 3:0900 KØBENHAVN C' PRC+11' FTX+PMD+++Dette er en meddelelse på et FIK kortart 73. : linie 3 linie 4 : linie 5 linie 6 : linie 7 linie 8 : linie 9 linie 10 ' FTX+PMD+++linie 11 linie 12 : linie 13 linie 14 : linie 15 linie 16 : linie 17 linie 18 : linie 19 linie 20 ' FTX+PMD+++linie 21 linie 22 : linie 23 linie 24 : linie 25 linie 26 : linie 27 linie 28 : linie 29 linie 30 ' FTX+PMD+++linie 31 linie 32 : 14

15 linie 33 linie 34 : linie 35 linie 36 : linie 37 linie 38 : linie 39 linie 40 ' FTX+PMD+++linie 41' CNT+LIN:1' CNT+SEQ:1' UNT+25+1' UNZ+1+731' Eksempel kortart 75 UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : ' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X1+FI-KORT 00090' DTM+137: :203' LIN+1' MOA+60:4600,75' RFF+ACK:00090' RFF+KRE: ' FII+BF ' SEQ++1' DTM+193: :102' FII+BF' RFF+KAK:75' RFF+BID: ' RFF+AFS: ' MOA+60:4600,75' PRC+11' FTX+PMD+++Dette er en meddelelse på et FIK kortart 75. : linie 3 linie 4 : linie 5 linie 6 : linie 7 linie 8 : linie 9 linie 10 ' FTX+PMD+++linie 11 linie 12 : linie 13 linie 14 : linie 15 linie 16 : linie 17 linie 18 : linie 19 linie 20 ' FTX+PMD+++linie 21 linie 22 : linie 23 linie 24 : linie 25 linie 26 : linie 27 linie 28 : linie 29 linie 30 ' FTX+PMD+++linie 31 linie 32 : linie 33 linie 34 : linie 35 linie 36 : linie 37 linie 38 : linie 39 linie 40 ' FTX+PMD+++linie 41' CNT+LIN:1' CNT+SEQ:1' UNT+25+1' UNZ+1+751' 15

16 Bankoverførselsadvis (udenlandske bankoverførsler) ABC Segm. Feltnr. Segm. gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold C/M N AN Bemærkninger B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) C 6 Fortløbende nr. B LIN 1229 SG 4 Handlings-forespørgsel F C 3 Benyttes ikke beskrivelse B DTM 2005 SG 4 Kvalifikator F 209 M 3 B DTM 2380 SG 4 Valørdato V ( ) C 35 Valørdato B DTM 2379 SG 4 Formatkvalifikator F 102 C 3 B DTM 2005 SG 4 Kvalifikator F 202 M 3 B DTM 2380 SG 4 Bogføringsdato V ( ) C 35 Bogføringsdato B DTM 2379 SG 4 Formatkvalifikator F 102 C 3 B BUS 3279 SG 4 Geografisk område, kodet F IN C 3 IN= udenlandsk advisering B BUS 4383 SG 4 Bankfunktion, kodet F UBB M 3 Udenlandsk overførsel B MOA 5025 SG 4 Beløbstype, kvalifikator F 60 M 3 Bogført beløb B MOA 5004 SG 4 Bogført beløb V M 18 B MOA 6345 SG 4 Valuta, kodet V (DKK) C 3 B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator F ACK M 3 ACK= bankens ref. nr. til indbetalingen B RFF 1154 SG 5 Bankens referencenr. V C 35 Betalingsref. fra Nordea (Ipay) B FII 3035 SG 6 Deltagerkvalifikator F BF M 3 B FII 3194 SG 6 Kontonummer V ( ) C cifret kontonr. B FII 6345 SG 6 Valuta, kodet V (DKK) C 3 B FII 3433 SG 6 Navn på pengeinstitut, kodet F NDEADKKK C 11 Nordea DK SWIFT adr. B FII 1131 SG 6 Kvalifikator F 25 C 3 25= BIC intl. bankident B FII 3055 SG 6 Org. ansvar for kodeliste F 17 C 3 17= SWIFT B FCA 4471 SG 7 Opkrævningsmåde F 7 M 3 Omkostningsfordeling: 7=Gebyr specificeret på C-niveau B MOA 5025 SG 7 Beløbstype, kvalifikator F 488 M 3 Totale omkostninger, ikke inkluderet i bogført beløb. B MOA 5004 SG 7 Gebyr V (30) C 18 Gebyrbeløb B MOA 6345 SG 7 Valuta F (DKK) C 3 Valutakode C SEQ 1050 SG 10 Statusindikator V 1 C 6 Vil altid antage værdien 1 C FII 3035 SG 10 Deltager kvalifikator F I1 C 3 Korrespondentbank, hvis den ikke er dansk C FII 3432 SG 10 Navn på pengeinstitut V C 70 Dette samt det næste felt opfattes som 4 linier C FII 3436 SG 10 Placering af afd./filial V C 70 C FII 3035 SG 10 Deltager kvalifikator F OR M 3 Ordreafgivers pengeinstitut C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F "AFS" C 3 AFS= Unitel reference (forefindes kun hvis indbetalingen sker på baggrund af en udbetaling, som kunden selv har anlagt i Unitel. C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V C 35 Unitel reference 16

17 ABC Segm. Feltnr. Segm. Forslag til indhold Beskrivelse F/V gruppe C/M N AN Bemærkninger C RFF 1153 SG 11 Reference kvalifikator F "CR3" C 3 CR3=Debitors reference til betalingen (kun ved SEPAbetalinger) C RFF 1154 SG 11 Reference nr. V ( ) C 35 Debitors reference til betalingen. C MOA 5025 SG 13 Type, kvalifikator F 98 M 3 Oprindeligt beløb C MOA 5004 SG 13 Beløb V C 18 C MOA 6345 SG 13 Valuta F C 3 C MOA 5025 SG 13 Type, kvalifikator F 143 M 3 Oprindeligt overført beløb C MOA 5004 SG 13 Beløb V C 18 C MOA 6345 SG 13 Valuta F C 3 C MOA 5025 SG 13 Type, kvalifikator F 60 M 3 Bogført beløb C MOA 5004 SG 13 Beløb V C 18 C MOA 6345 SG 13 Valuta F C 3 C MOA 5025 SG 13 Type, kvalifikator F 36 C 3 Omvekslet beløb C MOA 5004 SG 13 Beløb F C 18 C MOA 6345 SG 13 Valuta F C 3 C CUX 6347 SG 13 Kode F 2 M 3 For afsender valuta C CUX 6345 SG 13 Valutakode F C 3 Afsendervaluta C CUX 6347 SG 13 Kode F 3 M 3 For modtagervaluta C CUX 6345 SG 13 Valutakode F C 3 Modtagervaluta C CUX 5402 SG 13 Valutakurs F C 12 Vekselkurs C NAD 3035 SG 14 Deltagerkvalifikator F PL M 3 Betalingsafsender C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V Navn C 35 Navn og adresse ustruktureret C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V Adresse C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V C 35 C NAD 3035 SG 14 Deltagerkvalifikator F BE M 3 Kreditor C NAD 3039 SG 14 Deltageridentifikation V M 35 Modtagerkonto oplyst af betalingsafsender C NAD 1131 SG 14 Kodelistekvalifikator F ZZZ M 3 C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V Navn C 35 Navn og adresse ustruktureret C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V Adresse C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V C 35 C NAD 3124 SG 14 Navn/adresselinie V C 35 C FCA 4471 SG 17 Opkrævningsmåde, Kodet F (13) (14) (15) M 3 Omkostningsfordeling: 13=Modtager betaler 14=Deles 15=Afsender betaler C ALC 5463 SG 18 Gebyr kvalifikator F C M 3 Gebyr C ALC 5189 SG 18 Gebyrbeskrivelse, kodet C MOA 5025 SG 18 Beløbstype, kvalifikator V (1) / (30) / (33) C 3 Nordeas omk. = 1 Eksterne omk. = 30 Tele adviserings omk. = 33 F 23 M 3 Gebyr C MOA 5004 SG 18 Gebyr V (30) C 18 Gebyr beløb C MOA 6345 SG 18 Valuta, kodet F (DKK) C 3 Valutakode C PRC 7187 SG 20 Procestypeindentifikation F 11 M 3 Tekst i ustruktureret form C FTX 4440 SG 20 Fri tekst V C 70 Advislinie 1-10 C FTX 4440 SG 20 Fri tekst V C 70 Advislinie

18 Segm. Forslag til indhold ABC Segm. Feltnr. Beskrivelse F/V C/M N AN Bemærkninger gruppe C FTX 4440 SG 20 Fri tekst V C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst V C 70 Advislinie C FTX 4440 SG 20 Fri tekst V C 70 Advislinie 41 *) feltet er ikke med i Finansrådets vejledning. Eksempel 1 - med veksling fra EUR til DKK UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+209: :102' DTM+202: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:702,34:DKK' RFF+ACK: ' FII+BF :::DKK+NDEADKKKXXX:25:17' FCA+7' (7=Omkostninger specificeret på C-niveau) MOA+488:30:DKK' (488=Totale omkostninger Bogført i særskilt postering) SEQ++1' FII+I1++::::::BANCA COMMERCIALE ITALIANA SEDE DI MILANO :CASELLA POSTALE I MILANO ' FII+OR' MOA+60:702,34:DKK' (Bogført beløb) MOA+143:94,5:EUR' (Overført beløb) MOA+36:702,34:DKK' (Vekslet beløb) CUX+2:EUR+3:DKK+743,22' (Vekselkurs) NAD+PL++/DK :KONTORASSISTENT FR CHRISTIANSEN &:CHR. ANDER- SEN:STRANDGADE 3, CHR.HAVN 0900 KØBENHAVN C' FCA+14' ALC+C+:1' MOA+23:30:DKK' PRC+11' FTX+PMD+++betaling af fakturaer 1, 2, 3, 4 UNT+24+1' UNZ ' (Bankgebyr modtagerbank) ' 18

19 Eksempel 2 uden veksling i EUR UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+209: :102' DTM+202: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:95,51:EUR' RFF+ACK: ' FII+BF :::EUR+NDEADKKKXXX:25:17' SEQ++1' FII+I1++::::::BANCA COMMERCIALE ITALIANA SEDE DI MILANO :CASELLA POSTALE I MILANO ' FII+OR' MOA+60:95,51EUR' (Bogført beløb) MOA+143:95,51:EUR' (Overført beløb) NAD+PL++/DK :KONTORASSISTENT FR CHRISTIANSEN &:CHR. ANDER- SEN:STRANDGADE 3, CHR.HAVN 0900 KØBENHAVN C' FCA+14' PRC+11' FTX+PMD+++betaling af fakturaer 1, 2, 3, 4 UNT+27+1' UNZ ' Eksempel 3 - med veksling i USD til DKK, modtager betaler alle omkostninger UNA:+,? ' UNB+UNOC: :ZZ :ZZ : UNITEL EDIFACT 1.0' UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM ' DTM+137: :102' LIN+3' DTM+209: :102' DTM+202: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:1064,37:DKK' RFF+ACK: ' FII+BF :::DKK+NDEADKKKXXX:25:17' FCA+7' (7=Omkostninger specificeret på C-niveau) MOA+488:80:DKK' (488=Totale omkostninger Bogført i særskilt postering) SEQ++1' FII+I1++::::::THE CHASE MANHATTAN BANK P.O. BOX 398 :1, CHASE MANHATTAN PLAZA NEW YORK, N.Y U.S.A. ' FII+OR' MOA+60:1064,37:DKK' (Bogført beløb) MOA+143:200,25:USD' (Overført beløb) MOA+98:202,25:USD' (Originalt beløb) MOA+36:1064,37:DKK' (Vekslet beløb) CUX+2:USD+3:DKK+531,52' NAD+PL++Betalingsafsenders navn og adresse' FCA+13' ALC+C+:1' MOA+23:30:DKK' ALC+C+:30' MOA+23:2:USD' ALC+C+:33' (Telegebyr) MOA+23:50:DKK' PRC+11' FTX+PMD+++betaling af fakturaer 1, 2, 3, 4 UNT+31+1' UNZ ' (Bankgebyr modtagerbank) (Bankgebyr afsenderbank) ' ' 19

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) 01.10.2009 9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM... 10 BUS... 12 Segmentgruppe

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers.

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. 4 Indledning... 3 1. Anvendelse... 4 2. Mapning... 5 2.1 Noter til mapning...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) 27.06.2001 12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 BUS... 10 PAI... 12 FCA... 14 DTM... 16 Segmentgruppe 1... 19

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere