Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat. 2. Beretning om klubbens virksomhed EN SÆSON FULD AF NYT. Ny manager. Det forgangne regnskabsår 2007/08 har budt på ganske mange nyheder for klubben. Klubbens manager gennem 6 år ja, klubbens første manager overhovedet valgte i marts 2008 at søge nye udfordringer i en nyoprettet stilling som breddekonsulent i Danmarks Idræts Forbund. Den daværende bestyrelse udnævnte netop Klaus Frejo som klubbens første manager fordi Klaus har en uddannelse med fokus på organisation og udvikling. Klaus opgave var så at sige at bringe faste systemer ind i administrationen af klubben - at opbyge en organisation, der uafhængigt af ændringer i de folkevalgte forsamlinger kunne fungere kontinuerligt. Den målsætning havde Klaus opfyldt, da han fratrådte, og det skylder vi Klaus en stor tak for. Og så har vi selvfølgelig sagt goddag til en ny manager, Casper Lindenmayer. Casper var allerede et velkendt ansigt i klubben. Han har været sekretær i det meste af Klaus Frejos managertid, og Casper har sat sit markante sportslige præg i klubben gennem sin deltagelse på 1. holdet. Vi havde i bestyrelsen store forventninger til Casper, og jeg er rigtig glad for at kunne fastslå, at Casper fuldt ud har indfriet forventningerne. Det har været en hård overgangstid med masser af arbejde og udfordringer som følge af, dels at klubben introducerede nye administrative elementer, dels selvfølgelig at Casper skulle sætte sig ind i nye opgaver og straks indtage en lederrolle. Casper har arbejdet hårdt, og resultaterne har været rigtig gode. Også blandt medlemmerne og klubbens ansatte har man taget godt imod Casper og været glade for hans indsats indtil nu, så det tegner godt for fremtiden. Ny sekretær. I sagens natur skulle vi så også ansætte en ny sekretær. Valget faldt på endnu en kending, Søren Petersen, rutineret golfspiller, greenkeeper og tidligere afløser i sekretariatet. Søren har tillige en uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig baggrund, der i bestyrelsens øjne gjorde ham velegnet til jobbet og atter må jeg konstatere, at Søren har bekræftet, at vi traf det rette valg. Vore 2 dygtige folk i sekretariatet har som nævnt haft udfordringer at arbejde med. Nyt adminstrationssystem. I den forløbne sæson har klubben implementeret et helt nyt administrationssystem, nemlig Golfbox, der har givet os langt bedre muligheder og bedre overblik. Og selv om medlemmerne modtog Golfbox med nogen ængstelse, så er der fra alle sider en erkendelse af, at det var det rigtige at gøre. Det er Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 1

2 faktisk således, at vort gamle system, Golf Organizer, i dag kun anvendes af en lille håndfuld klubber, og Golfbox er godt på vej ind i de øvrige skandinaviske lande. Så valget af Golfbox var det rigtige. Nyt regnskabsprogram. Et nyt regnskabsprogram stod også på sekretariatets menu ved regnskabsårets begyndelse. Som alle andre nyheder koster det en ekstra indsats at implementere, men det har været umagen værd. Vore rapporteringsmuligheder er forbedrede. Ny hjemmeside. En ny hjemmeside måtte sekretariatet også implementere. Opgaven er klaret til ug i dag hedder det vist 12 og vi har fået en langt mere levende, spændende og hensigtsmæssigt fungerende hjemmeside. Nyt tidsreserveringssystem. Sammen med Golfbox fik vi også et nyt tidsreserveringssystem. Vi ændrede ved den lejlighed på reservationsreglerne, og det er ingen hemmelighed, at det gav dønninger. Heldigvis fandt vi en løsning, der fungerer til vist stort set alles tilfredshed, og forhåbentlig kan systemerne nu fungere støt og roligt i fremtiden. Ny greenkeeperassistent. På personalesiden nævner jeg også, at vi har fået en ny greenkeeperassistent i stedet for Søren Petersen. Det er Lars Kvieholm, der tiltrådte 1. marts 2009, og som har en baggrund som mekaniker. Med de mange maskiner, vi har, er det en stor fordel at have den mekaniske ekspertise ved hånden. Det betyder hurtigere indsats, når det er ved at gå galt, og det betyder besparelser. Velkommen til Lars! Tilbygning til greenkeepergården. Og så fik vi lavet den længe tiltrængte tilbygning til greenkeepergården. De gamle mandskabsfaciliteter var ganske utidssvarende og i Arbejdstilsynets søgelys. Dertil kom, at vi ikke kunne have alle vore maskiner inden døre, og vi måtte om vinteren leje halplads. Og som det tredje, så havde vi helt utilstrækkelige værkstedsfaciliteter, der navnlig ikke kunne rumme vore store maskiner. Alt det er nu ved at være på plads. Greenkeeperne har brugt vinteren på selv at udføre en masse arbejde, bl.a. malerarbejdet. Vi vil på et tidspunkt holde åbent hus i greenkeepergården, så medlemmerne får mulighed for at se nybyggeriet indefra. Et af bestyrelsens medlemmer har i ganske særlig grad sat sit præg på denne sag. Egon Christensen har brugt tonsvis af frivillige timer på sagen, og han har styret os igennem byggeprocessen med stor succes. Det har iblandt desværre også været en kamp mod myndighederne, som efter vore opfattelse ikke har været fleksible i sagsbehandlingen. Vi skylder alle Egon en meget stor tak for hans kæmpeindsats og den skal lyde her og nu! Det har været en indsats, som også har en betydelig økonomisk værdi for klubben. En miljøvenlig vaskeplads for maskinerne var med i vores byggeansøgning, men den blev ikke godkendt i første omgang. Vi måtte have sagkyndig hjælp til at forklare bygningsmyndigheden, at det var et fornuftigt og miljørigtigt projekt, vi havde lavet, og for ikke længe siden lykkedes det i anden omgang at få tilladelsen, og vaskepladsen forventes etableret i løbet af året. Det bliver en flisebelagt plads med afløb, olie/benzinudskiller samt en opsamlingstank til vaskevandet, der efterfølgende kan udbringes på fairways Som følge af alle disse forandringer og nyheder har 2008 været et særdeles travlt år for vore medarbejdere. De har arbejdet hårdt for at følge med, og de har gjort det fantastisk godt. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 2

3 I det kommende år er der ikke planlagt de store tiltag, så vi forventer en sæson, hvor man kan koncentrere sig om den almindelige drift uden de meget krævende udfordringer, som vi har gennemlevet i Caféen Lad mig slutte med en nyhed, der ikke hører til det forgangne regnskabsår ja, en nyhed, der så frisk som fra sidste uge vi har endelig fået flyttet trappen i caféen. Nu er den, hvor den burde have været fra starten, dvs. langs væggen og ikke ude i rummet. Cafélokalet er dermed blevet meget, meget bedre. PROJEKTOPFØLGNING. I min beretning på generalforsamlingen i november 2006 omtalte jeg en række forestående projekter og ønsker. Det var bl.a. følgende til gennemførelse i 2007: Toiletbygninger på banen det har vi fået Flere lockerrum og garage til golfbiler det er gennemført Vaskeplads og trykluft også gennemført Nye afstandsmarkeringer som er placeret Nye sprinklere/ventiler på greens blev etableret Opsætning af vildthegn blev opsat Aircondition i sekretariat er ikke installeret. Og så var der til senere gennemførelse: Udvidelse greenkeepergård nærmer sig afslutning Flytning af trappe i café er lige udført Træningsområde langs hul 23 (den stormfældede skov) laves i 2009 Udvidelse Proshop er gennemført Forbedringer/omlægninger på 27 huls banen plan færdig arbejde påbegyndt laves løbende Udvidelse/omlægning af par 3 bane på ønskesedlen Maskinudskiftning afventer indfrielse af leasingkontrakter løbende udskiftning Overdækkede udslagssteder opgaver simrer ikke afsat penge til projektet Mødelokale på 1.sal i cafe på ønskesedlen Overdækket terrasse på ønskesedlen Forbedring af P-plads på ønskesedlen Omlægning af gamle greens udskudt Renovering af omklædningsrum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Renovering af inforum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Det kan altså ses, at vi har nået meget, og at der ligger en række projekter forude. Nogle af dem er temmelig kostbare og kan derfor ikke realiseres, før end der bliver økonomisk råderum. I forbindelse med Viborg Kommunes revision af kommuneplanen, har vi bedt om, at der tages højde for en udvidelse af banen med yderligere 9 huller således, at vi får 2 18 hullers baner. Men lad mig fastslå, at det ligger langt ude i fremtiden. Her og nu er behovet ikke til stede vi har med den nuværende kapacitet og aktivitet plads til at øge medlemstallet med spillere. SPORTSLIGE RESULTATER Sportsligt var den forgangne sæson god for Viborg Golfklub. Det er vores opfattelse, at juniortalentprojektet også i sportslig henseende er frugtbart for klubben. Lad mig nævne klubresultaterne for sæsonen 2008: Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 3

4 Oskar Ambrosius blev danmarksmester i U13 Troels Wulff Hansen blev danmarksmester i short game i gruppen drenge 2 2. division herrer sluttede nr. 3 i puljen og spiller også i 2. division i 2009 Begge Danmarksseriehold hos herrerne vandt deres pulje og spillede om oprykning kun det ene kunne rykke op! Og et af holdene opnåede en 2. plads og rykkede rent faktisk op! Danmarksserie damer opnåede en 3. plads Ynglingeholdet (drenge) kom i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Senior C blev landsdelsmester i Jysk Fynsk Holdturnering. Vandt landsfinalen, dog uden kamp. Veteran B i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Lad mig også hædre klubmestrene Hos damerne blev det Lisbeth Thybo med Grith Rosleff som runner-up. Hos herrerne blev det Martin Quist med en junior, Simon Lauridsen som runner-up. Ganske flot! ØKONOMI På generalforsamlingen i november 2007 blev regnskabsåret ændret fra at løbe fra 1/10 til 30/9 til fremover at svare til kalenderåret. Det betyder, at vi har et overgangsår på 5 kvartaler, nemlig fra 1/ til 31/ Et sådant regnskabsår rummer indtægter for 12 måneder og udgifter for 15 måneder derfor viser det selvfølgelig et forvrænget billede med et stort underskud, som ikke skal bekymre. Når vi senere skal gennemgå regnskabet, vil vi derfor tillige vise resultatet af 12 måneders perioden 1/ til 30/ Resultatet for denne periode blev udmærket, men dog ikke som forventet. Overskuddet blev mindre. Den væsentligste årsag var, at vi i december 2007 gennemførte en omlægning og udvidelse af klubbens realkreditlån. Der var flere grunde til at tage dette skridt. For det første blev der med virkning fra 1. januar 2008 gennemført en ændring i realkreditinstitutternes principper for låneudmåling. Principændringen ville medføre, at klubben ikke ville kunne optage flere lån. Vi fandt det hensigtsmæssigt at udnytte de daværende lånemuligheder. For det andet ønskede vi at komme af med nogle gamle indekslån, som ikke længere var fordelagtige. Og for det tredje ønskede vi at realisere udbygningen af greenkeepergården. Låneomlægningen medførte en ikke-budgetteret merudgift i form af kurstab og gebyrer på små kr. Der budgetteres med driftsoverskud i de kommende år med henblik på at nedbringe et tilbageværende banklån og på konsolidering. Det er vores målsætning at løse de opgaver, der ligger foran os, uden at skulle optage yderligere lån. Det betyder givetvis, at de meget udgiftskrævende projekter ikke gennemføres inden for en årrække, med mindre det kan ske i små etaper eller gennem ekstraordinære sponsorbidrag, frivilligt arbejde og lignende. En mærkbar forøgelse af medlemstallet vil også kunne fremrykke planerne. Den løbende vedligeholdelse vil stadig pågå. Som det vil ses, har vi således i vinterens løb fået malet toiletter og omklædningsrum i klubhuset. Hvis klubben skal kunne opretholde en fornuftig økonomi, er det bydende nødvendigt at fastholde et konkurrencedygtigt niveau. Mange af de projekter og tiltag, som vi har gennemført det seneste par år, har netop haft til hensigt at sikre konkurrencedygtigheden. Selv om der stadig er en ønskeseddel, så har vi i dag rigtig gode forhold at byde medlemmerne og gæster. Vi tror derfor på, at vi klarer os i den skærpede konkurrence. I løbet af 2008 nåede vort medlemstal en rekordhøjde på over Imidlertid var der ved årsskiftet et stort antal udmeldelser og overflytninger til enten hverdags-medlemskab eller passivt medlemskab større end sædvanligt. Vi holder først på sæsonen åbent hus et par gange og forventer at kunne byde mange nye medlemmer velkomne i klubben. Om vi atter når op over medlemmer i år kan kun tiden vise. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 4

5 Jeg nævnte at udskiftning af maskiner er en forestående opgave. Anskaffelse af maskiner er hidtil i det væsentlige sket på leasingbasis, og nogle af vores maskiner nærmer sig skelsår og -alder. Men i løbet af et par år er vi til gengæld færdige med leasingkontrakterne én af dem udløber allerede i indeværende år. Så vi får efterhånden råderum til at foretage udskiftning. Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at den igangværende finanskrise kan få en negativ indvirkning på vort medlemstal og dermed på vores driftsøkonomi. Vi kan også forvente, at sponsorindtægterne falder, og vi anser det for givet, at det kommunale lokaletilskud vil blive reduceret i det kommende par år. Vi forventer en nedgang på kr. Forhåbentlig vil disse tendenser blive opvejet af en nettotilgang af medlemmer som nævnt har vi opdateret klubben og vores faciliteter så vidt, at vi er i en gunstig konkurrencesituation. BANEN OG MILJØET Vore 3 ni-huls sløjfer klarede sig godt igennem den forløbne sæson. Den generelle tilstand er god, men der er naturligvis altid nogle forhold, der trænger til forbedring. I meget af sæsonen var greenkeeperstaben reduceret med 1 medarbejder nemlig Søren Petersen, der blev udnævnt til klubsekretær. De øvrige greenkeepere valgte at gøre en ekstra indsats resten af sæsonen, og til trods for, at der manglede en fuldtidsansat, lykkedes det at komme videre med forskønnelsesarbejdet omkring bænke m.v. ved teestederne. Det har pyntet rigtig meget! Som nævnt foretages der nu løbende forandring på en del af hullerne. Når sæsonen 2009 går i gang, vil det mest iøjnefaldende være ændringerne på hul 3, der efter sidste års flytning af fairway nu suppleres med bunkers oppe på bakketoppen og en bunker til højre for green. Hullet får dermed en helt anden karakter og sværhedsgrad, og det er spændende med sådanne justeringer. Vi ønsker at være en miljøbevidst golfklub, og vi ønsker at byde på en bane af absolut god standard. De to ønsker er ikke i indbyrdes modstrid. Det er muligt at fremme begge. Det er med den nuværende viden urealistisk at tro, at en golfbane kan plejes uden kemiske midler lige så lidt som en fodboldbane eller park eller lignende kan det. Men det er af væsentligt betydning, hvordan man bruger disse midler. Anvendelsen kan optimeres således, at man kan mindske forbruget og dog opnå samme effekt. Det vil vi gerne tilstræbe, bl.a. ved at opdatere vores viden på området. En ansvarlig optræden i miljøspørgsmål er ikke blot et ideelt ønske det bliver et af fremtidens parametre for vurdering af golfbaner og golfklubber. De klubber, der ikke følger trenden, vil komme under alvorligt pres. Vi har i efteråret besluttet at søge Viborg Golfklub tilsluttet en ny europæisk miljøcertificering, der går under betegnelsen GEO Golf Environment Organisation. Denne organisation støttes af en lang række landes nationale golforganisationer, herunder DGU og de øvrige nordiske unioner, af R&A, European Tour, Ryder Cup, Sammenslutningen af Europæiske Golfbane Ejere og Det Europæiske Institut for Golfbane Arkitekter. Med så massiv opbakning fra alle betydende golforganisationer og med den opmærksomhed, der er om miljøforhold, er det væsentligt at være med i udviklingen. Jeg vil gerne understrege, at certificering under GEO ikke er ensbetydende med, at vi skal spille golf på ukrudtsmarker aldeles ikke. Vi kan og skal holde standarden, men vi skal konstant have opmærksomheden henledt på miljømæssig optimal optræden ikke blot når det gælder banen, men i hele virksomheden. Lad mig i den forbindelse nævne et forhold, der ikke har med banen at gøre, nemlig at vi har haft en energikonsulent til at gennemgå vore aktiviteter, og som en direkte følge heraf skifter vi i cafeen og inforummet belysning til en ny type energisparepærer. Elbesparelsen er så stor, at den nødvendige investering tjener sig ind på mindre end 1 år, så det er en ren nettogevinst! Viborg Kommune holder skarpt øje med vores forbrug af gødning og pesticider på banen, og det vil være af betydning for vort samarbejde med kommunen, at vi opnår den europæiske certificering, for den er et bevis på eliteniveau! Vi kan muligvis opnå at blive den første danske golfklub med certificeringen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 5

6 men mange vil givetvis følge efter. KLUBLEDELSEN På årets generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle 3 stiller op til genvalg. Vi har igennem 3 år kun haft en enkelt udskiftning i bestyrelsen og det var som følge af en flytning fra Viborg. Vi har således haft ro og stor harmoni i bestyrelsen, og vi har i bestyrelsen et fælles ønske om at fortsætte dette samarbejde. En god kontinuitet i en bestyrelse skaber også tryghed hos de ansatte til gavn for deres arbejdsglæde og dermed arbejdsindsats. Vi har i efteråret gennemført en ændring af vores virksomhedsplan. Ændringen vedrører den øverste daglige ledelse. I fremtiden danner manager, pro og chefgreenkeeper et ledelsesteam. De tre har selv aftalt, hvorledes denne ændring skal udmønte sig, og bestyrelsen har godkendt ændringen. Det er fortsat manageren, der fungerer som bestyrelsens højre hånd, og som bestyrelsen meddeler sine instrukser til. Men vi knytter pro og chefgreenkeeper tættere til bestyrelsen, og budgetansvar og ansvar for den daglige drift bredes ud på triumviratet. Vi ser frem til et godt samarbejde inden for chefgruppen og mellem bestyrelsen og chefgruppen i det kommende år skal vi alle høste erfaringer af ændringen, som imidlertid allerede nu tegner rigtig godt. TAK SOM AFSLUTNING Jeg har allerede nævnt, at greenkeeperstaben i det seneste års tid har gjort en ekstraordinær indsats, dels som følge af, at Søren Petersen overgik til at være sekretær uden at vi ansatte en erstatning for ham, dels ved at udføre en hel del arbejde på greenkeepergården. Til alle dem skal der fra bestyrelsen lyde en rigtig stor tak. Det skal der også til vores klubsekretær og manager, der begge blev placeret på nye poster, og som takket være en stor arbejdsindsats har fået tingene til at fungere på bedste vis trods mange forandringer. Tak til alle medlemmer, der frivilligt har ydet en indsats til gavn for klubben og medlemmerne, det være sig i udvalg, som baneservice, som turneringsledere og på enhver anden måde. Frivilligt arbejde er en vigtig nerve i klubbens liv. Tak til alle med tilknytning til proshop og café, og sidst, men ikke mindst til mine gode kolleger i bestyrelsen. Vi tilbringer jo en del timer sammen, men det er timer, som jeg værdsætter. Jeg vil nødig fremhæve nogle frem for andre, men tillad mig alligevel at nævne, at jeg med Marianne Jensen som ny næstformand har fået en både kompetent, flittig og initiativrig sparringspartner Marianne er en stor hjælp, og det er jeg særdeles glad for. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Jo Klan takkede for den hjælpsomhed og imødekommenhed, som man altid møder, når der er brug for hjælp. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2008 og budget for 2009 Golfmanager Casper Lindenmayer fremlagde perioderegnskabet for perioden 1. oktober september 2008 samt det samlede årsregnskab for perioden 1. oktober december 2008 (omlægningsåret). Perioderegnskabet, der dækker en 12 måneders periode svarende til det tidligere regnskabsår, viste et driftsoverskud på kr For omlægningsåret var driftsresultatet et underskud på kr Underskuddet er alene en følge af omlægning af regnskabsåret, idet omlægningsåret indeholder udgifter for 5 kvartaler, men reelt kun indtægter for 4 kvartaler. Omlægnings årets balancesum var kr og egenkapitalen kr Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 6

7 Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Casper Lindenmayer informerede desuden om den aktuelle medlemsstatus. I forhold til samme tidspunkt i 2008 ligger medlemstallet pr. 11. marts 2009 på 1314 medlemmer mod 1332 medlemmer på samme tid i 2008, hvilket giver en netto tilbagegang på 18 medlemmer. Dog skal det nævnes, at i løbet af 2008 nåede medlemstallet over 1400 for første gang i klubbens historie, hvilket må betragtes som meget positivt. Casper Lindenmayer gennemgik efterfølgende budget for Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Ejvind Frederiksen spurgte til egenkapitalens størrelse ved årets afslutning hvis budgettet realiseres. Casper Lindenmayer kunne bekræfte, at egenkapitalen vil være ultimo 2009 hvis budgettet realiseres. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet. 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Uffe Steffensen Peter Bragh Peter A. Svendsen Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Marianne Lykke Marianne Lykke blev genvalgt uden modkandidat. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Viktor Bach Nielsen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 7

8 Viktor Bach Nielsen blev valgt uden modkandidat. På valg som revisorsuppleant var: Svend Lambæk Svend Lambæk blev valgt uden modkandidat. 9. Eventuelt. Louis Schmidt-Lund foreslog, at Kjeldvej og øvrige grusveje i området gøres til en ikke integreret del af banen. Bestyrelsen videregiver forslaget til Regeludvalget, da det har den endelige afgørelse. Christian Therkelsen kommenterede de mange ord og tal. Der er brugt mange penge, og der skal i disse krisetider holdes igen med investeringer, dog skal banen passes ordentligt. Han frarådede en eventuel kontingentstigning, da det efterhånden kunne blive en større udskrivning for en familie. Formand Uffe Steffensen svarede, at de anlægsønsker der stod i beretningen, er ønsker for fremtiden og alle afhængige af klubbens økonomi, men der vil ikke være tale om et totalt investeringsstop, men betydelig tilbageholdenhed. Et af de mindre tiltag i år, vil være det nye træningsområde ved hul 23. Ønsket om et overdækket udslagssted er et projekt der står om simrer, men næppe lader sig gennemføre af klubbens midler.. Med hensyn til kontingentstørrelse svarede Uffe Steffensen, at Viborg ligger på et niveau mellem Hjarbæk og Tange Sø Golfklubber, og at man i Viborg efter hans opfattelse får mere for pengene. Vi prøver i Viborg at holde udgifterne i ave og skære der hvor man kan. I øvrigt forventer man, at privatøkonomien bliver bedre i 2009, så der er ikke tale om at vi har nået en smertetærskel, som Kristian Therkelsen omtalte. Viborg Golfklub skal drives ansvarligt, men vi skal passe på, at vi ikke ser spøgelser. Baneudvalgsformand Egon Christensen meddelte at sommergreens er blevet åbnet, og da det er en meget følsom tid fra nu af på grund af, at det kan være meget vådt, skal vi hjælpe hinanden med at få rettet nedslagsmærker op og lagt tørv på plads. De mange løse tørv på fairway, vil ikke binde uden vækst. Søren Petersen, referent Thomas Hansen, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 8

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008.

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. 1 Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. Deltagere: Uffe Steffensen, Marianne Drejer Jensen, Peter Bragh, Egon Christensen, Peter Svendsen og Casper Lindenmayer. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 i Cafe Spangsbjerg. Referat: Der deltog ca. 95 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006

Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006 Referat af Generalforsamling i Viborg Golfklub Onsdag den. 15. november 2006 1. Valg af dirigent Thomas Hansen valgt som dirigent. Thomas Hansen takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag, den 26. november 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Næstformand Sportsansvarlig Turneringsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl.16:30 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Egon Christensen (EC)

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 1. Valg af dirigent Bo Knudsen foreslog Bjarne Rasmussen, der blev valgt med akklamation.

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 25. september 2014, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. april 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau.

Hvis det ikke var tilfældet, er min pointe, at så var vi overbemandet og med et kritisk aktivitetsniveau. Generalforsamling 2015 19. februar 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning 2014 Igen i 2014 er flere af klubbens medlemmer desværre gået bort. Inden den mundtlige beretning, vil jeg bede forsamlingen rejse

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag 24. januar 2014 kl. 08:40 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Turneringsansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede.

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Lørdag den 28. januar Alle bestyrelsesmedlemmer til stede. Dagorden: 06001: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 28. november 2005 Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Referat fra Ordinær Generalforsamling Referat fra Ordinær Generalforsamling Sorø d. 23. november 2017 Den ordinære generalforsamling blev gennemført i klubhuset d. 16. november 2017 kl. 19 efter denne dagsorden, der var udsendt d. 2. november:

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere