Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat. 2. Beretning om klubbens virksomhed EN SÆSON FULD AF NYT. Ny manager. Det forgangne regnskabsår 2007/08 har budt på ganske mange nyheder for klubben. Klubbens manager gennem 6 år ja, klubbens første manager overhovedet valgte i marts 2008 at søge nye udfordringer i en nyoprettet stilling som breddekonsulent i Danmarks Idræts Forbund. Den daværende bestyrelse udnævnte netop Klaus Frejo som klubbens første manager fordi Klaus har en uddannelse med fokus på organisation og udvikling. Klaus opgave var så at sige at bringe faste systemer ind i administrationen af klubben - at opbyge en organisation, der uafhængigt af ændringer i de folkevalgte forsamlinger kunne fungere kontinuerligt. Den målsætning havde Klaus opfyldt, da han fratrådte, og det skylder vi Klaus en stor tak for. Og så har vi selvfølgelig sagt goddag til en ny manager, Casper Lindenmayer. Casper var allerede et velkendt ansigt i klubben. Han har været sekretær i det meste af Klaus Frejos managertid, og Casper har sat sit markante sportslige præg i klubben gennem sin deltagelse på 1. holdet. Vi havde i bestyrelsen store forventninger til Casper, og jeg er rigtig glad for at kunne fastslå, at Casper fuldt ud har indfriet forventningerne. Det har været en hård overgangstid med masser af arbejde og udfordringer som følge af, dels at klubben introducerede nye administrative elementer, dels selvfølgelig at Casper skulle sætte sig ind i nye opgaver og straks indtage en lederrolle. Casper har arbejdet hårdt, og resultaterne har været rigtig gode. Også blandt medlemmerne og klubbens ansatte har man taget godt imod Casper og været glade for hans indsats indtil nu, så det tegner godt for fremtiden. Ny sekretær. I sagens natur skulle vi så også ansætte en ny sekretær. Valget faldt på endnu en kending, Søren Petersen, rutineret golfspiller, greenkeeper og tidligere afløser i sekretariatet. Søren har tillige en uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig baggrund, der i bestyrelsens øjne gjorde ham velegnet til jobbet og atter må jeg konstatere, at Søren har bekræftet, at vi traf det rette valg. Vore 2 dygtige folk i sekretariatet har som nævnt haft udfordringer at arbejde med. Nyt adminstrationssystem. I den forløbne sæson har klubben implementeret et helt nyt administrationssystem, nemlig Golfbox, der har givet os langt bedre muligheder og bedre overblik. Og selv om medlemmerne modtog Golfbox med nogen ængstelse, så er der fra alle sider en erkendelse af, at det var det rigtige at gøre. Det er Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 1

2 faktisk således, at vort gamle system, Golf Organizer, i dag kun anvendes af en lille håndfuld klubber, og Golfbox er godt på vej ind i de øvrige skandinaviske lande. Så valget af Golfbox var det rigtige. Nyt regnskabsprogram. Et nyt regnskabsprogram stod også på sekretariatets menu ved regnskabsårets begyndelse. Som alle andre nyheder koster det en ekstra indsats at implementere, men det har været umagen værd. Vore rapporteringsmuligheder er forbedrede. Ny hjemmeside. En ny hjemmeside måtte sekretariatet også implementere. Opgaven er klaret til ug i dag hedder det vist 12 og vi har fået en langt mere levende, spændende og hensigtsmæssigt fungerende hjemmeside. Nyt tidsreserveringssystem. Sammen med Golfbox fik vi også et nyt tidsreserveringssystem. Vi ændrede ved den lejlighed på reservationsreglerne, og det er ingen hemmelighed, at det gav dønninger. Heldigvis fandt vi en løsning, der fungerer til vist stort set alles tilfredshed, og forhåbentlig kan systemerne nu fungere støt og roligt i fremtiden. Ny greenkeeperassistent. På personalesiden nævner jeg også, at vi har fået en ny greenkeeperassistent i stedet for Søren Petersen. Det er Lars Kvieholm, der tiltrådte 1. marts 2009, og som har en baggrund som mekaniker. Med de mange maskiner, vi har, er det en stor fordel at have den mekaniske ekspertise ved hånden. Det betyder hurtigere indsats, når det er ved at gå galt, og det betyder besparelser. Velkommen til Lars! Tilbygning til greenkeepergården. Og så fik vi lavet den længe tiltrængte tilbygning til greenkeepergården. De gamle mandskabsfaciliteter var ganske utidssvarende og i Arbejdstilsynets søgelys. Dertil kom, at vi ikke kunne have alle vore maskiner inden døre, og vi måtte om vinteren leje halplads. Og som det tredje, så havde vi helt utilstrækkelige værkstedsfaciliteter, der navnlig ikke kunne rumme vore store maskiner. Alt det er nu ved at være på plads. Greenkeeperne har brugt vinteren på selv at udføre en masse arbejde, bl.a. malerarbejdet. Vi vil på et tidspunkt holde åbent hus i greenkeepergården, så medlemmerne får mulighed for at se nybyggeriet indefra. Et af bestyrelsens medlemmer har i ganske særlig grad sat sit præg på denne sag. Egon Christensen har brugt tonsvis af frivillige timer på sagen, og han har styret os igennem byggeprocessen med stor succes. Det har iblandt desværre også været en kamp mod myndighederne, som efter vore opfattelse ikke har været fleksible i sagsbehandlingen. Vi skylder alle Egon en meget stor tak for hans kæmpeindsats og den skal lyde her og nu! Det har været en indsats, som også har en betydelig økonomisk værdi for klubben. En miljøvenlig vaskeplads for maskinerne var med i vores byggeansøgning, men den blev ikke godkendt i første omgang. Vi måtte have sagkyndig hjælp til at forklare bygningsmyndigheden, at det var et fornuftigt og miljørigtigt projekt, vi havde lavet, og for ikke længe siden lykkedes det i anden omgang at få tilladelsen, og vaskepladsen forventes etableret i løbet af året. Det bliver en flisebelagt plads med afløb, olie/benzinudskiller samt en opsamlingstank til vaskevandet, der efterfølgende kan udbringes på fairways Som følge af alle disse forandringer og nyheder har 2008 været et særdeles travlt år for vore medarbejdere. De har arbejdet hårdt for at følge med, og de har gjort det fantastisk godt. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 2

3 I det kommende år er der ikke planlagt de store tiltag, så vi forventer en sæson, hvor man kan koncentrere sig om den almindelige drift uden de meget krævende udfordringer, som vi har gennemlevet i Caféen Lad mig slutte med en nyhed, der ikke hører til det forgangne regnskabsår ja, en nyhed, der så frisk som fra sidste uge vi har endelig fået flyttet trappen i caféen. Nu er den, hvor den burde have været fra starten, dvs. langs væggen og ikke ude i rummet. Cafélokalet er dermed blevet meget, meget bedre. PROJEKTOPFØLGNING. I min beretning på generalforsamlingen i november 2006 omtalte jeg en række forestående projekter og ønsker. Det var bl.a. følgende til gennemførelse i 2007: Toiletbygninger på banen det har vi fået Flere lockerrum og garage til golfbiler det er gennemført Vaskeplads og trykluft også gennemført Nye afstandsmarkeringer som er placeret Nye sprinklere/ventiler på greens blev etableret Opsætning af vildthegn blev opsat Aircondition i sekretariat er ikke installeret. Og så var der til senere gennemførelse: Udvidelse greenkeepergård nærmer sig afslutning Flytning af trappe i café er lige udført Træningsområde langs hul 23 (den stormfældede skov) laves i 2009 Udvidelse Proshop er gennemført Forbedringer/omlægninger på 27 huls banen plan færdig arbejde påbegyndt laves løbende Udvidelse/omlægning af par 3 bane på ønskesedlen Maskinudskiftning afventer indfrielse af leasingkontrakter løbende udskiftning Overdækkede udslagssteder opgaver simrer ikke afsat penge til projektet Mødelokale på 1.sal i cafe på ønskesedlen Overdækket terrasse på ønskesedlen Forbedring af P-plads på ønskesedlen Omlægning af gamle greens udskudt Renovering af omklædningsrum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Renovering af inforum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Det kan altså ses, at vi har nået meget, og at der ligger en række projekter forude. Nogle af dem er temmelig kostbare og kan derfor ikke realiseres, før end der bliver økonomisk råderum. I forbindelse med Viborg Kommunes revision af kommuneplanen, har vi bedt om, at der tages højde for en udvidelse af banen med yderligere 9 huller således, at vi får 2 18 hullers baner. Men lad mig fastslå, at det ligger langt ude i fremtiden. Her og nu er behovet ikke til stede vi har med den nuværende kapacitet og aktivitet plads til at øge medlemstallet med spillere. SPORTSLIGE RESULTATER Sportsligt var den forgangne sæson god for Viborg Golfklub. Det er vores opfattelse, at juniortalentprojektet også i sportslig henseende er frugtbart for klubben. Lad mig nævne klubresultaterne for sæsonen 2008: Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 3

4 Oskar Ambrosius blev danmarksmester i U13 Troels Wulff Hansen blev danmarksmester i short game i gruppen drenge 2 2. division herrer sluttede nr. 3 i puljen og spiller også i 2. division i 2009 Begge Danmarksseriehold hos herrerne vandt deres pulje og spillede om oprykning kun det ene kunne rykke op! Og et af holdene opnåede en 2. plads og rykkede rent faktisk op! Danmarksserie damer opnåede en 3. plads Ynglingeholdet (drenge) kom i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Senior C blev landsdelsmester i Jysk Fynsk Holdturnering. Vandt landsfinalen, dog uden kamp. Veteran B i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Lad mig også hædre klubmestrene Hos damerne blev det Lisbeth Thybo med Grith Rosleff som runner-up. Hos herrerne blev det Martin Quist med en junior, Simon Lauridsen som runner-up. Ganske flot! ØKONOMI På generalforsamlingen i november 2007 blev regnskabsåret ændret fra at løbe fra 1/10 til 30/9 til fremover at svare til kalenderåret. Det betyder, at vi har et overgangsår på 5 kvartaler, nemlig fra 1/ til 31/ Et sådant regnskabsår rummer indtægter for 12 måneder og udgifter for 15 måneder derfor viser det selvfølgelig et forvrænget billede med et stort underskud, som ikke skal bekymre. Når vi senere skal gennemgå regnskabet, vil vi derfor tillige vise resultatet af 12 måneders perioden 1/ til 30/ Resultatet for denne periode blev udmærket, men dog ikke som forventet. Overskuddet blev mindre. Den væsentligste årsag var, at vi i december 2007 gennemførte en omlægning og udvidelse af klubbens realkreditlån. Der var flere grunde til at tage dette skridt. For det første blev der med virkning fra 1. januar 2008 gennemført en ændring i realkreditinstitutternes principper for låneudmåling. Principændringen ville medføre, at klubben ikke ville kunne optage flere lån. Vi fandt det hensigtsmæssigt at udnytte de daværende lånemuligheder. For det andet ønskede vi at komme af med nogle gamle indekslån, som ikke længere var fordelagtige. Og for det tredje ønskede vi at realisere udbygningen af greenkeepergården. Låneomlægningen medførte en ikke-budgetteret merudgift i form af kurstab og gebyrer på små kr. Der budgetteres med driftsoverskud i de kommende år med henblik på at nedbringe et tilbageværende banklån og på konsolidering. Det er vores målsætning at løse de opgaver, der ligger foran os, uden at skulle optage yderligere lån. Det betyder givetvis, at de meget udgiftskrævende projekter ikke gennemføres inden for en årrække, med mindre det kan ske i små etaper eller gennem ekstraordinære sponsorbidrag, frivilligt arbejde og lignende. En mærkbar forøgelse af medlemstallet vil også kunne fremrykke planerne. Den løbende vedligeholdelse vil stadig pågå. Som det vil ses, har vi således i vinterens løb fået malet toiletter og omklædningsrum i klubhuset. Hvis klubben skal kunne opretholde en fornuftig økonomi, er det bydende nødvendigt at fastholde et konkurrencedygtigt niveau. Mange af de projekter og tiltag, som vi har gennemført det seneste par år, har netop haft til hensigt at sikre konkurrencedygtigheden. Selv om der stadig er en ønskeseddel, så har vi i dag rigtig gode forhold at byde medlemmerne og gæster. Vi tror derfor på, at vi klarer os i den skærpede konkurrence. I løbet af 2008 nåede vort medlemstal en rekordhøjde på over Imidlertid var der ved årsskiftet et stort antal udmeldelser og overflytninger til enten hverdags-medlemskab eller passivt medlemskab større end sædvanligt. Vi holder først på sæsonen åbent hus et par gange og forventer at kunne byde mange nye medlemmer velkomne i klubben. Om vi atter når op over medlemmer i år kan kun tiden vise. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 4

5 Jeg nævnte at udskiftning af maskiner er en forestående opgave. Anskaffelse af maskiner er hidtil i det væsentlige sket på leasingbasis, og nogle af vores maskiner nærmer sig skelsår og -alder. Men i løbet af et par år er vi til gengæld færdige med leasingkontrakterne én af dem udløber allerede i indeværende år. Så vi får efterhånden råderum til at foretage udskiftning. Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at den igangværende finanskrise kan få en negativ indvirkning på vort medlemstal og dermed på vores driftsøkonomi. Vi kan også forvente, at sponsorindtægterne falder, og vi anser det for givet, at det kommunale lokaletilskud vil blive reduceret i det kommende par år. Vi forventer en nedgang på kr. Forhåbentlig vil disse tendenser blive opvejet af en nettotilgang af medlemmer som nævnt har vi opdateret klubben og vores faciliteter så vidt, at vi er i en gunstig konkurrencesituation. BANEN OG MILJØET Vore 3 ni-huls sløjfer klarede sig godt igennem den forløbne sæson. Den generelle tilstand er god, men der er naturligvis altid nogle forhold, der trænger til forbedring. I meget af sæsonen var greenkeeperstaben reduceret med 1 medarbejder nemlig Søren Petersen, der blev udnævnt til klubsekretær. De øvrige greenkeepere valgte at gøre en ekstra indsats resten af sæsonen, og til trods for, at der manglede en fuldtidsansat, lykkedes det at komme videre med forskønnelsesarbejdet omkring bænke m.v. ved teestederne. Det har pyntet rigtig meget! Som nævnt foretages der nu løbende forandring på en del af hullerne. Når sæsonen 2009 går i gang, vil det mest iøjnefaldende være ændringerne på hul 3, der efter sidste års flytning af fairway nu suppleres med bunkers oppe på bakketoppen og en bunker til højre for green. Hullet får dermed en helt anden karakter og sværhedsgrad, og det er spændende med sådanne justeringer. Vi ønsker at være en miljøbevidst golfklub, og vi ønsker at byde på en bane af absolut god standard. De to ønsker er ikke i indbyrdes modstrid. Det er muligt at fremme begge. Det er med den nuværende viden urealistisk at tro, at en golfbane kan plejes uden kemiske midler lige så lidt som en fodboldbane eller park eller lignende kan det. Men det er af væsentligt betydning, hvordan man bruger disse midler. Anvendelsen kan optimeres således, at man kan mindske forbruget og dog opnå samme effekt. Det vil vi gerne tilstræbe, bl.a. ved at opdatere vores viden på området. En ansvarlig optræden i miljøspørgsmål er ikke blot et ideelt ønske det bliver et af fremtidens parametre for vurdering af golfbaner og golfklubber. De klubber, der ikke følger trenden, vil komme under alvorligt pres. Vi har i efteråret besluttet at søge Viborg Golfklub tilsluttet en ny europæisk miljøcertificering, der går under betegnelsen GEO Golf Environment Organisation. Denne organisation støttes af en lang række landes nationale golforganisationer, herunder DGU og de øvrige nordiske unioner, af R&A, European Tour, Ryder Cup, Sammenslutningen af Europæiske Golfbane Ejere og Det Europæiske Institut for Golfbane Arkitekter. Med så massiv opbakning fra alle betydende golforganisationer og med den opmærksomhed, der er om miljøforhold, er det væsentligt at være med i udviklingen. Jeg vil gerne understrege, at certificering under GEO ikke er ensbetydende med, at vi skal spille golf på ukrudtsmarker aldeles ikke. Vi kan og skal holde standarden, men vi skal konstant have opmærksomheden henledt på miljømæssig optimal optræden ikke blot når det gælder banen, men i hele virksomheden. Lad mig i den forbindelse nævne et forhold, der ikke har med banen at gøre, nemlig at vi har haft en energikonsulent til at gennemgå vore aktiviteter, og som en direkte følge heraf skifter vi i cafeen og inforummet belysning til en ny type energisparepærer. Elbesparelsen er så stor, at den nødvendige investering tjener sig ind på mindre end 1 år, så det er en ren nettogevinst! Viborg Kommune holder skarpt øje med vores forbrug af gødning og pesticider på banen, og det vil være af betydning for vort samarbejde med kommunen, at vi opnår den europæiske certificering, for den er et bevis på eliteniveau! Vi kan muligvis opnå at blive den første danske golfklub med certificeringen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 5

6 men mange vil givetvis følge efter. KLUBLEDELSEN På årets generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle 3 stiller op til genvalg. Vi har igennem 3 år kun haft en enkelt udskiftning i bestyrelsen og det var som følge af en flytning fra Viborg. Vi har således haft ro og stor harmoni i bestyrelsen, og vi har i bestyrelsen et fælles ønske om at fortsætte dette samarbejde. En god kontinuitet i en bestyrelse skaber også tryghed hos de ansatte til gavn for deres arbejdsglæde og dermed arbejdsindsats. Vi har i efteråret gennemført en ændring af vores virksomhedsplan. Ændringen vedrører den øverste daglige ledelse. I fremtiden danner manager, pro og chefgreenkeeper et ledelsesteam. De tre har selv aftalt, hvorledes denne ændring skal udmønte sig, og bestyrelsen har godkendt ændringen. Det er fortsat manageren, der fungerer som bestyrelsens højre hånd, og som bestyrelsen meddeler sine instrukser til. Men vi knytter pro og chefgreenkeeper tættere til bestyrelsen, og budgetansvar og ansvar for den daglige drift bredes ud på triumviratet. Vi ser frem til et godt samarbejde inden for chefgruppen og mellem bestyrelsen og chefgruppen i det kommende år skal vi alle høste erfaringer af ændringen, som imidlertid allerede nu tegner rigtig godt. TAK SOM AFSLUTNING Jeg har allerede nævnt, at greenkeeperstaben i det seneste års tid har gjort en ekstraordinær indsats, dels som følge af, at Søren Petersen overgik til at være sekretær uden at vi ansatte en erstatning for ham, dels ved at udføre en hel del arbejde på greenkeepergården. Til alle dem skal der fra bestyrelsen lyde en rigtig stor tak. Det skal der også til vores klubsekretær og manager, der begge blev placeret på nye poster, og som takket være en stor arbejdsindsats har fået tingene til at fungere på bedste vis trods mange forandringer. Tak til alle medlemmer, der frivilligt har ydet en indsats til gavn for klubben og medlemmerne, det være sig i udvalg, som baneservice, som turneringsledere og på enhver anden måde. Frivilligt arbejde er en vigtig nerve i klubbens liv. Tak til alle med tilknytning til proshop og café, og sidst, men ikke mindst til mine gode kolleger i bestyrelsen. Vi tilbringer jo en del timer sammen, men det er timer, som jeg værdsætter. Jeg vil nødig fremhæve nogle frem for andre, men tillad mig alligevel at nævne, at jeg med Marianne Jensen som ny næstformand har fået en både kompetent, flittig og initiativrig sparringspartner Marianne er en stor hjælp, og det er jeg særdeles glad for. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Jo Klan takkede for den hjælpsomhed og imødekommenhed, som man altid møder, når der er brug for hjælp. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2008 og budget for 2009 Golfmanager Casper Lindenmayer fremlagde perioderegnskabet for perioden 1. oktober september 2008 samt det samlede årsregnskab for perioden 1. oktober december 2008 (omlægningsåret). Perioderegnskabet, der dækker en 12 måneders periode svarende til det tidligere regnskabsår, viste et driftsoverskud på kr For omlægningsåret var driftsresultatet et underskud på kr Underskuddet er alene en følge af omlægning af regnskabsåret, idet omlægningsåret indeholder udgifter for 5 kvartaler, men reelt kun indtægter for 4 kvartaler. Omlægnings årets balancesum var kr og egenkapitalen kr Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 6

7 Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Casper Lindenmayer informerede desuden om den aktuelle medlemsstatus. I forhold til samme tidspunkt i 2008 ligger medlemstallet pr. 11. marts 2009 på 1314 medlemmer mod 1332 medlemmer på samme tid i 2008, hvilket giver en netto tilbagegang på 18 medlemmer. Dog skal det nævnes, at i løbet af 2008 nåede medlemstallet over 1400 for første gang i klubbens historie, hvilket må betragtes som meget positivt. Casper Lindenmayer gennemgik efterfølgende budget for Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Ejvind Frederiksen spurgte til egenkapitalens størrelse ved årets afslutning hvis budgettet realiseres. Casper Lindenmayer kunne bekræfte, at egenkapitalen vil være ultimo 2009 hvis budgettet realiseres. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet. 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Uffe Steffensen Peter Bragh Peter A. Svendsen Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Marianne Lykke Marianne Lykke blev genvalgt uden modkandidat. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Viktor Bach Nielsen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 7

8 Viktor Bach Nielsen blev valgt uden modkandidat. På valg som revisorsuppleant var: Svend Lambæk Svend Lambæk blev valgt uden modkandidat. 9. Eventuelt. Louis Schmidt-Lund foreslog, at Kjeldvej og øvrige grusveje i området gøres til en ikke integreret del af banen. Bestyrelsen videregiver forslaget til Regeludvalget, da det har den endelige afgørelse. Christian Therkelsen kommenterede de mange ord og tal. Der er brugt mange penge, og der skal i disse krisetider holdes igen med investeringer, dog skal banen passes ordentligt. Han frarådede en eventuel kontingentstigning, da det efterhånden kunne blive en større udskrivning for en familie. Formand Uffe Steffensen svarede, at de anlægsønsker der stod i beretningen, er ønsker for fremtiden og alle afhængige af klubbens økonomi, men der vil ikke være tale om et totalt investeringsstop, men betydelig tilbageholdenhed. Et af de mindre tiltag i år, vil være det nye træningsområde ved hul 23. Ønsket om et overdækket udslagssted er et projekt der står om simrer, men næppe lader sig gennemføre af klubbens midler.. Med hensyn til kontingentstørrelse svarede Uffe Steffensen, at Viborg ligger på et niveau mellem Hjarbæk og Tange Sø Golfklubber, og at man i Viborg efter hans opfattelse får mere for pengene. Vi prøver i Viborg at holde udgifterne i ave og skære der hvor man kan. I øvrigt forventer man, at privatøkonomien bliver bedre i 2009, så der er ikke tale om at vi har nået en smertetærskel, som Kristian Therkelsen omtalte. Viborg Golfklub skal drives ansvarligt, men vi skal passe på, at vi ikke ser spøgelser. Baneudvalgsformand Egon Christensen meddelte at sommergreens er blevet åbnet, og da det er en meget følsom tid fra nu af på grund af, at det kan være meget vådt, skal vi hjælpe hinanden med at få rettet nedslagsmærker op og lagt tørv på plads. De mange løse tørv på fairway, vil ikke binde uden vækst. Søren Petersen, referent Thomas Hansen, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 8

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere