Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat. 2. Beretning om klubbens virksomhed EN SÆSON FULD AF NYT. Ny manager. Det forgangne regnskabsår 2007/08 har budt på ganske mange nyheder for klubben. Klubbens manager gennem 6 år ja, klubbens første manager overhovedet valgte i marts 2008 at søge nye udfordringer i en nyoprettet stilling som breddekonsulent i Danmarks Idræts Forbund. Den daværende bestyrelse udnævnte netop Klaus Frejo som klubbens første manager fordi Klaus har en uddannelse med fokus på organisation og udvikling. Klaus opgave var så at sige at bringe faste systemer ind i administrationen af klubben - at opbyge en organisation, der uafhængigt af ændringer i de folkevalgte forsamlinger kunne fungere kontinuerligt. Den målsætning havde Klaus opfyldt, da han fratrådte, og det skylder vi Klaus en stor tak for. Og så har vi selvfølgelig sagt goddag til en ny manager, Casper Lindenmayer. Casper var allerede et velkendt ansigt i klubben. Han har været sekretær i det meste af Klaus Frejos managertid, og Casper har sat sit markante sportslige præg i klubben gennem sin deltagelse på 1. holdet. Vi havde i bestyrelsen store forventninger til Casper, og jeg er rigtig glad for at kunne fastslå, at Casper fuldt ud har indfriet forventningerne. Det har været en hård overgangstid med masser af arbejde og udfordringer som følge af, dels at klubben introducerede nye administrative elementer, dels selvfølgelig at Casper skulle sætte sig ind i nye opgaver og straks indtage en lederrolle. Casper har arbejdet hårdt, og resultaterne har været rigtig gode. Også blandt medlemmerne og klubbens ansatte har man taget godt imod Casper og været glade for hans indsats indtil nu, så det tegner godt for fremtiden. Ny sekretær. I sagens natur skulle vi så også ansætte en ny sekretær. Valget faldt på endnu en kending, Søren Petersen, rutineret golfspiller, greenkeeper og tidligere afløser i sekretariatet. Søren har tillige en uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig baggrund, der i bestyrelsens øjne gjorde ham velegnet til jobbet og atter må jeg konstatere, at Søren har bekræftet, at vi traf det rette valg. Vore 2 dygtige folk i sekretariatet har som nævnt haft udfordringer at arbejde med. Nyt adminstrationssystem. I den forløbne sæson har klubben implementeret et helt nyt administrationssystem, nemlig Golfbox, der har givet os langt bedre muligheder og bedre overblik. Og selv om medlemmerne modtog Golfbox med nogen ængstelse, så er der fra alle sider en erkendelse af, at det var det rigtige at gøre. Det er Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 1

2 faktisk således, at vort gamle system, Golf Organizer, i dag kun anvendes af en lille håndfuld klubber, og Golfbox er godt på vej ind i de øvrige skandinaviske lande. Så valget af Golfbox var det rigtige. Nyt regnskabsprogram. Et nyt regnskabsprogram stod også på sekretariatets menu ved regnskabsårets begyndelse. Som alle andre nyheder koster det en ekstra indsats at implementere, men det har været umagen værd. Vore rapporteringsmuligheder er forbedrede. Ny hjemmeside. En ny hjemmeside måtte sekretariatet også implementere. Opgaven er klaret til ug i dag hedder det vist 12 og vi har fået en langt mere levende, spændende og hensigtsmæssigt fungerende hjemmeside. Nyt tidsreserveringssystem. Sammen med Golfbox fik vi også et nyt tidsreserveringssystem. Vi ændrede ved den lejlighed på reservationsreglerne, og det er ingen hemmelighed, at det gav dønninger. Heldigvis fandt vi en løsning, der fungerer til vist stort set alles tilfredshed, og forhåbentlig kan systemerne nu fungere støt og roligt i fremtiden. Ny greenkeeperassistent. På personalesiden nævner jeg også, at vi har fået en ny greenkeeperassistent i stedet for Søren Petersen. Det er Lars Kvieholm, der tiltrådte 1. marts 2009, og som har en baggrund som mekaniker. Med de mange maskiner, vi har, er det en stor fordel at have den mekaniske ekspertise ved hånden. Det betyder hurtigere indsats, når det er ved at gå galt, og det betyder besparelser. Velkommen til Lars! Tilbygning til greenkeepergården. Og så fik vi lavet den længe tiltrængte tilbygning til greenkeepergården. De gamle mandskabsfaciliteter var ganske utidssvarende og i Arbejdstilsynets søgelys. Dertil kom, at vi ikke kunne have alle vore maskiner inden døre, og vi måtte om vinteren leje halplads. Og som det tredje, så havde vi helt utilstrækkelige værkstedsfaciliteter, der navnlig ikke kunne rumme vore store maskiner. Alt det er nu ved at være på plads. Greenkeeperne har brugt vinteren på selv at udføre en masse arbejde, bl.a. malerarbejdet. Vi vil på et tidspunkt holde åbent hus i greenkeepergården, så medlemmerne får mulighed for at se nybyggeriet indefra. Et af bestyrelsens medlemmer har i ganske særlig grad sat sit præg på denne sag. Egon Christensen har brugt tonsvis af frivillige timer på sagen, og han har styret os igennem byggeprocessen med stor succes. Det har iblandt desværre også været en kamp mod myndighederne, som efter vore opfattelse ikke har været fleksible i sagsbehandlingen. Vi skylder alle Egon en meget stor tak for hans kæmpeindsats og den skal lyde her og nu! Det har været en indsats, som også har en betydelig økonomisk værdi for klubben. En miljøvenlig vaskeplads for maskinerne var med i vores byggeansøgning, men den blev ikke godkendt i første omgang. Vi måtte have sagkyndig hjælp til at forklare bygningsmyndigheden, at det var et fornuftigt og miljørigtigt projekt, vi havde lavet, og for ikke længe siden lykkedes det i anden omgang at få tilladelsen, og vaskepladsen forventes etableret i løbet af året. Det bliver en flisebelagt plads med afløb, olie/benzinudskiller samt en opsamlingstank til vaskevandet, der efterfølgende kan udbringes på fairways Som følge af alle disse forandringer og nyheder har 2008 været et særdeles travlt år for vore medarbejdere. De har arbejdet hårdt for at følge med, og de har gjort det fantastisk godt. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 2

3 I det kommende år er der ikke planlagt de store tiltag, så vi forventer en sæson, hvor man kan koncentrere sig om den almindelige drift uden de meget krævende udfordringer, som vi har gennemlevet i Caféen Lad mig slutte med en nyhed, der ikke hører til det forgangne regnskabsår ja, en nyhed, der så frisk som fra sidste uge vi har endelig fået flyttet trappen i caféen. Nu er den, hvor den burde have været fra starten, dvs. langs væggen og ikke ude i rummet. Cafélokalet er dermed blevet meget, meget bedre. PROJEKTOPFØLGNING. I min beretning på generalforsamlingen i november 2006 omtalte jeg en række forestående projekter og ønsker. Det var bl.a. følgende til gennemførelse i 2007: Toiletbygninger på banen det har vi fået Flere lockerrum og garage til golfbiler det er gennemført Vaskeplads og trykluft også gennemført Nye afstandsmarkeringer som er placeret Nye sprinklere/ventiler på greens blev etableret Opsætning af vildthegn blev opsat Aircondition i sekretariat er ikke installeret. Og så var der til senere gennemførelse: Udvidelse greenkeepergård nærmer sig afslutning Flytning af trappe i café er lige udført Træningsområde langs hul 23 (den stormfældede skov) laves i 2009 Udvidelse Proshop er gennemført Forbedringer/omlægninger på 27 huls banen plan færdig arbejde påbegyndt laves løbende Udvidelse/omlægning af par 3 bane på ønskesedlen Maskinudskiftning afventer indfrielse af leasingkontrakter løbende udskiftning Overdækkede udslagssteder opgaver simrer ikke afsat penge til projektet Mødelokale på 1.sal i cafe på ønskesedlen Overdækket terrasse på ønskesedlen Forbedring af P-plads på ønskesedlen Omlægning af gamle greens udskudt Renovering af omklædningsrum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Renovering af inforum udskudt, men dog en fået en ansigtsløftning Det kan altså ses, at vi har nået meget, og at der ligger en række projekter forude. Nogle af dem er temmelig kostbare og kan derfor ikke realiseres, før end der bliver økonomisk råderum. I forbindelse med Viborg Kommunes revision af kommuneplanen, har vi bedt om, at der tages højde for en udvidelse af banen med yderligere 9 huller således, at vi får 2 18 hullers baner. Men lad mig fastslå, at det ligger langt ude i fremtiden. Her og nu er behovet ikke til stede vi har med den nuværende kapacitet og aktivitet plads til at øge medlemstallet med spillere. SPORTSLIGE RESULTATER Sportsligt var den forgangne sæson god for Viborg Golfklub. Det er vores opfattelse, at juniortalentprojektet også i sportslig henseende er frugtbart for klubben. Lad mig nævne klubresultaterne for sæsonen 2008: Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 3

4 Oskar Ambrosius blev danmarksmester i U13 Troels Wulff Hansen blev danmarksmester i short game i gruppen drenge 2 2. division herrer sluttede nr. 3 i puljen og spiller også i 2. division i 2009 Begge Danmarksseriehold hos herrerne vandt deres pulje og spillede om oprykning kun det ene kunne rykke op! Og et af holdene opnåede en 2. plads og rykkede rent faktisk op! Danmarksserie damer opnåede en 3. plads Ynglingeholdet (drenge) kom i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Senior C blev landsdelsmester i Jysk Fynsk Holdturnering. Vandt landsfinalen, dog uden kamp. Veteran B i landsdelsfinalen og opnåede sølvmedaljer. Lad mig også hædre klubmestrene Hos damerne blev det Lisbeth Thybo med Grith Rosleff som runner-up. Hos herrerne blev det Martin Quist med en junior, Simon Lauridsen som runner-up. Ganske flot! ØKONOMI På generalforsamlingen i november 2007 blev regnskabsåret ændret fra at løbe fra 1/10 til 30/9 til fremover at svare til kalenderåret. Det betyder, at vi har et overgangsår på 5 kvartaler, nemlig fra 1/ til 31/ Et sådant regnskabsår rummer indtægter for 12 måneder og udgifter for 15 måneder derfor viser det selvfølgelig et forvrænget billede med et stort underskud, som ikke skal bekymre. Når vi senere skal gennemgå regnskabet, vil vi derfor tillige vise resultatet af 12 måneders perioden 1/ til 30/ Resultatet for denne periode blev udmærket, men dog ikke som forventet. Overskuddet blev mindre. Den væsentligste årsag var, at vi i december 2007 gennemførte en omlægning og udvidelse af klubbens realkreditlån. Der var flere grunde til at tage dette skridt. For det første blev der med virkning fra 1. januar 2008 gennemført en ændring i realkreditinstitutternes principper for låneudmåling. Principændringen ville medføre, at klubben ikke ville kunne optage flere lån. Vi fandt det hensigtsmæssigt at udnytte de daværende lånemuligheder. For det andet ønskede vi at komme af med nogle gamle indekslån, som ikke længere var fordelagtige. Og for det tredje ønskede vi at realisere udbygningen af greenkeepergården. Låneomlægningen medførte en ikke-budgetteret merudgift i form af kurstab og gebyrer på små kr. Der budgetteres med driftsoverskud i de kommende år med henblik på at nedbringe et tilbageværende banklån og på konsolidering. Det er vores målsætning at løse de opgaver, der ligger foran os, uden at skulle optage yderligere lån. Det betyder givetvis, at de meget udgiftskrævende projekter ikke gennemføres inden for en årrække, med mindre det kan ske i små etaper eller gennem ekstraordinære sponsorbidrag, frivilligt arbejde og lignende. En mærkbar forøgelse af medlemstallet vil også kunne fremrykke planerne. Den løbende vedligeholdelse vil stadig pågå. Som det vil ses, har vi således i vinterens løb fået malet toiletter og omklædningsrum i klubhuset. Hvis klubben skal kunne opretholde en fornuftig økonomi, er det bydende nødvendigt at fastholde et konkurrencedygtigt niveau. Mange af de projekter og tiltag, som vi har gennemført det seneste par år, har netop haft til hensigt at sikre konkurrencedygtigheden. Selv om der stadig er en ønskeseddel, så har vi i dag rigtig gode forhold at byde medlemmerne og gæster. Vi tror derfor på, at vi klarer os i den skærpede konkurrence. I løbet af 2008 nåede vort medlemstal en rekordhøjde på over Imidlertid var der ved årsskiftet et stort antal udmeldelser og overflytninger til enten hverdags-medlemskab eller passivt medlemskab større end sædvanligt. Vi holder først på sæsonen åbent hus et par gange og forventer at kunne byde mange nye medlemmer velkomne i klubben. Om vi atter når op over medlemmer i år kan kun tiden vise. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 4

5 Jeg nævnte at udskiftning af maskiner er en forestående opgave. Anskaffelse af maskiner er hidtil i det væsentlige sket på leasingbasis, og nogle af vores maskiner nærmer sig skelsår og -alder. Men i løbet af et par år er vi til gengæld færdige med leasingkontrakterne én af dem udløber allerede i indeværende år. Så vi får efterhånden råderum til at foretage udskiftning. Vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at den igangværende finanskrise kan få en negativ indvirkning på vort medlemstal og dermed på vores driftsøkonomi. Vi kan også forvente, at sponsorindtægterne falder, og vi anser det for givet, at det kommunale lokaletilskud vil blive reduceret i det kommende par år. Vi forventer en nedgang på kr. Forhåbentlig vil disse tendenser blive opvejet af en nettotilgang af medlemmer som nævnt har vi opdateret klubben og vores faciliteter så vidt, at vi er i en gunstig konkurrencesituation. BANEN OG MILJØET Vore 3 ni-huls sløjfer klarede sig godt igennem den forløbne sæson. Den generelle tilstand er god, men der er naturligvis altid nogle forhold, der trænger til forbedring. I meget af sæsonen var greenkeeperstaben reduceret med 1 medarbejder nemlig Søren Petersen, der blev udnævnt til klubsekretær. De øvrige greenkeepere valgte at gøre en ekstra indsats resten af sæsonen, og til trods for, at der manglede en fuldtidsansat, lykkedes det at komme videre med forskønnelsesarbejdet omkring bænke m.v. ved teestederne. Det har pyntet rigtig meget! Som nævnt foretages der nu løbende forandring på en del af hullerne. Når sæsonen 2009 går i gang, vil det mest iøjnefaldende være ændringerne på hul 3, der efter sidste års flytning af fairway nu suppleres med bunkers oppe på bakketoppen og en bunker til højre for green. Hullet får dermed en helt anden karakter og sværhedsgrad, og det er spændende med sådanne justeringer. Vi ønsker at være en miljøbevidst golfklub, og vi ønsker at byde på en bane af absolut god standard. De to ønsker er ikke i indbyrdes modstrid. Det er muligt at fremme begge. Det er med den nuværende viden urealistisk at tro, at en golfbane kan plejes uden kemiske midler lige så lidt som en fodboldbane eller park eller lignende kan det. Men det er af væsentligt betydning, hvordan man bruger disse midler. Anvendelsen kan optimeres således, at man kan mindske forbruget og dog opnå samme effekt. Det vil vi gerne tilstræbe, bl.a. ved at opdatere vores viden på området. En ansvarlig optræden i miljøspørgsmål er ikke blot et ideelt ønske det bliver et af fremtidens parametre for vurdering af golfbaner og golfklubber. De klubber, der ikke følger trenden, vil komme under alvorligt pres. Vi har i efteråret besluttet at søge Viborg Golfklub tilsluttet en ny europæisk miljøcertificering, der går under betegnelsen GEO Golf Environment Organisation. Denne organisation støttes af en lang række landes nationale golforganisationer, herunder DGU og de øvrige nordiske unioner, af R&A, European Tour, Ryder Cup, Sammenslutningen af Europæiske Golfbane Ejere og Det Europæiske Institut for Golfbane Arkitekter. Med så massiv opbakning fra alle betydende golforganisationer og med den opmærksomhed, der er om miljøforhold, er det væsentligt at være med i udviklingen. Jeg vil gerne understrege, at certificering under GEO ikke er ensbetydende med, at vi skal spille golf på ukrudtsmarker aldeles ikke. Vi kan og skal holde standarden, men vi skal konstant have opmærksomheden henledt på miljømæssig optimal optræden ikke blot når det gælder banen, men i hele virksomheden. Lad mig i den forbindelse nævne et forhold, der ikke har med banen at gøre, nemlig at vi har haft en energikonsulent til at gennemgå vore aktiviteter, og som en direkte følge heraf skifter vi i cafeen og inforummet belysning til en ny type energisparepærer. Elbesparelsen er så stor, at den nødvendige investering tjener sig ind på mindre end 1 år, så det er en ren nettogevinst! Viborg Kommune holder skarpt øje med vores forbrug af gødning og pesticider på banen, og det vil være af betydning for vort samarbejde med kommunen, at vi opnår den europæiske certificering, for den er et bevis på eliteniveau! Vi kan muligvis opnå at blive den første danske golfklub med certificeringen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 5

6 men mange vil givetvis følge efter. KLUBLEDELSEN På årets generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle 3 stiller op til genvalg. Vi har igennem 3 år kun haft en enkelt udskiftning i bestyrelsen og det var som følge af en flytning fra Viborg. Vi har således haft ro og stor harmoni i bestyrelsen, og vi har i bestyrelsen et fælles ønske om at fortsætte dette samarbejde. En god kontinuitet i en bestyrelse skaber også tryghed hos de ansatte til gavn for deres arbejdsglæde og dermed arbejdsindsats. Vi har i efteråret gennemført en ændring af vores virksomhedsplan. Ændringen vedrører den øverste daglige ledelse. I fremtiden danner manager, pro og chefgreenkeeper et ledelsesteam. De tre har selv aftalt, hvorledes denne ændring skal udmønte sig, og bestyrelsen har godkendt ændringen. Det er fortsat manageren, der fungerer som bestyrelsens højre hånd, og som bestyrelsen meddeler sine instrukser til. Men vi knytter pro og chefgreenkeeper tættere til bestyrelsen, og budgetansvar og ansvar for den daglige drift bredes ud på triumviratet. Vi ser frem til et godt samarbejde inden for chefgruppen og mellem bestyrelsen og chefgruppen i det kommende år skal vi alle høste erfaringer af ændringen, som imidlertid allerede nu tegner rigtig godt. TAK SOM AFSLUTNING Jeg har allerede nævnt, at greenkeeperstaben i det seneste års tid har gjort en ekstraordinær indsats, dels som følge af, at Søren Petersen overgik til at være sekretær uden at vi ansatte en erstatning for ham, dels ved at udføre en hel del arbejde på greenkeepergården. Til alle dem skal der fra bestyrelsen lyde en rigtig stor tak. Det skal der også til vores klubsekretær og manager, der begge blev placeret på nye poster, og som takket være en stor arbejdsindsats har fået tingene til at fungere på bedste vis trods mange forandringer. Tak til alle medlemmer, der frivilligt har ydet en indsats til gavn for klubben og medlemmerne, det være sig i udvalg, som baneservice, som turneringsledere og på enhver anden måde. Frivilligt arbejde er en vigtig nerve i klubbens liv. Tak til alle med tilknytning til proshop og café, og sidst, men ikke mindst til mine gode kolleger i bestyrelsen. Vi tilbringer jo en del timer sammen, men det er timer, som jeg værdsætter. Jeg vil nødig fremhæve nogle frem for andre, men tillad mig alligevel at nævne, at jeg med Marianne Jensen som ny næstformand har fået en både kompetent, flittig og initiativrig sparringspartner Marianne er en stor hjælp, og det er jeg særdeles glad for. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Jo Klan takkede for den hjælpsomhed og imødekommenhed, som man altid møder, når der er brug for hjælp. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2008 og budget for 2009 Golfmanager Casper Lindenmayer fremlagde perioderegnskabet for perioden 1. oktober september 2008 samt det samlede årsregnskab for perioden 1. oktober december 2008 (omlægningsåret). Perioderegnskabet, der dækker en 12 måneders periode svarende til det tidligere regnskabsår, viste et driftsoverskud på kr For omlægningsåret var driftsresultatet et underskud på kr Underskuddet er alene en følge af omlægning af regnskabsåret, idet omlægningsåret indeholder udgifter for 5 kvartaler, men reelt kun indtægter for 4 kvartaler. Omlægnings årets balancesum var kr og egenkapitalen kr Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 6

7 Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning uden kommentarer. Casper Lindenmayer informerede desuden om den aktuelle medlemsstatus. I forhold til samme tidspunkt i 2008 ligger medlemstallet pr. 11. marts 2009 på 1314 medlemmer mod 1332 medlemmer på samme tid i 2008, hvilket giver en netto tilbagegang på 18 medlemmer. Dog skal det nævnes, at i løbet af 2008 nåede medlemstallet over 1400 for første gang i klubbens historie, hvilket må betragtes som meget positivt. Casper Lindenmayer gennemgik efterfølgende budget for Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Ejvind Frederiksen spurgte til egenkapitalens størrelse ved årets afslutning hvis budgettet realiseres. Casper Lindenmayer kunne bekræfte, at egenkapitalen vil være ultimo 2009 hvis budgettet realiseres. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet. 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Uffe Steffensen Peter Bragh Peter A. Svendsen Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Marianne Lykke Marianne Lykke blev genvalgt uden modkandidat. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Viktor Bach Nielsen Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 7

8 Viktor Bach Nielsen blev valgt uden modkandidat. På valg som revisorsuppleant var: Svend Lambæk Svend Lambæk blev valgt uden modkandidat. 9. Eventuelt. Louis Schmidt-Lund foreslog, at Kjeldvej og øvrige grusveje i området gøres til en ikke integreret del af banen. Bestyrelsen videregiver forslaget til Regeludvalget, da det har den endelige afgørelse. Christian Therkelsen kommenterede de mange ord og tal. Der er brugt mange penge, og der skal i disse krisetider holdes igen med investeringer, dog skal banen passes ordentligt. Han frarådede en eventuel kontingentstigning, da det efterhånden kunne blive en større udskrivning for en familie. Formand Uffe Steffensen svarede, at de anlægsønsker der stod i beretningen, er ønsker for fremtiden og alle afhængige af klubbens økonomi, men der vil ikke være tale om et totalt investeringsstop, men betydelig tilbageholdenhed. Et af de mindre tiltag i år, vil være det nye træningsområde ved hul 23. Ønsket om et overdækket udslagssted er et projekt der står om simrer, men næppe lader sig gennemføre af klubbens midler.. Med hensyn til kontingentstørrelse svarede Uffe Steffensen, at Viborg ligger på et niveau mellem Hjarbæk og Tange Sø Golfklubber, og at man i Viborg efter hans opfattelse får mere for pengene. Vi prøver i Viborg at holde udgifterne i ave og skære der hvor man kan. I øvrigt forventer man, at privatøkonomien bliver bedre i 2009, så der er ikke tale om at vi har nået en smertetærskel, som Kristian Therkelsen omtalte. Viborg Golfklub skal drives ansvarligt, men vi skal passe på, at vi ikke ser spøgelser. Baneudvalgsformand Egon Christensen meddelte at sommergreens er blevet åbnet, og da det er en meget følsom tid fra nu af på grund af, at det kan være meget vådt, skal vi hjælpe hinanden med at få rettet nedslagsmærker op og lagt tørv på plads. De mange løse tørv på fairway, vil ikke binde uden vækst. Søren Petersen, referent Thomas Hansen, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub doc 8

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 18. januar 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere