Sophie:52 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:52 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:52 ISSN Sophie Brahe ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der i de sidste tiår af det 20. århundrede har affødt følelsesladede diskussioner blandt astrologer. Grundlæggende handler artiklens emne om astrologers selvværd (Venus) eller mangel på samme, idet alle astrologer i en eller anden grad er usikre på deres faglige grundlag. Årsagen hertil er den enkle, at der endnu ikke findes en indiskutabel autoritet at læne sig op ad. Hverken som persongruppe eller som institution herhjemme, og astrologerne har selv været de første til at skyde initiativer i denne retning i sænk. Ingen skal bestemme, hvad jeg skal lave, som den gamle astrolog Elly Dueholm engang udtrykte det i en forsamling, hvilket udløste tilfreds mumlen hos de øvrige deltagere. 1. kriterium: Professionel økonomi Men der kan opstilles et andet kriterium for at skelne mellem amatører og professionelle, i det omfang de kan siges at eksistere. Denne skelnen foretages af skattemyndighederne, baseret på indkomsten. Hvis astrologi bidrager væsentligt til husstandens indkomst, så er astrologen professionel. Dette medfører, at vedkommende er regnskabspligtig, skal afregne moms og skal betale skat, ganske som alle andre fagfolk i dette samfund. Præcis s. 4 : Astrologers økonomi SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 1

2 SAFA s etiske regler 04. jan 1978 kl 22:45 København SAFA A S T R O L O G I S K. M U S E U M S T I D S S K R I F T O G M E D L E M S B L A D Radix. Onsdag den 4. januar 1978, kl. 22:45, København (N 55 40"33' - E 12 33"56') her er der en markant skillelinje, idet meget få astrologer har kunnet leve af deres passion Placering for i tegn astrologi i Klassifikation det 20. århundrede. De, der har, er defineret som professionelle i i tegn Sol i Stenbuk Luft: Måne i Skorpion Ild: samfundets øjne, 22 14alle Merkur øvrige i Skytte driver Vand: hobbybetonet aktivitet, som det Venus kaldes. i StenbukDe Jord: er med andre ord Mars i Løve amatører i samfundets Jupiter øjne, i Tvilling fordi Kardinal: astrologien ikke er deres levebrød, 00 00deres Saturn i Jomfru profession. Fast: Uranus i Skorpion Bevægelig: Fordelen ved denne definition er, at den ikke på Neptun i Skytte noget tidspunkt diskuterer Pluto i Vægt astrologens Klassifikation egen i husefag- lige kompetence. Det er noget astrologer må af Ceres i Skytte Luft: Eris i Vædder Ild: gøre internt, for det Måneknude kan skattemyndighederne i Vægt Vand: ikke Lykkepunkt i Krebs Jord: blande sig i. Altså har denne definition ikke noget Ascendant i Jomfru at gøre med astrologens MC i Tvilling selvværd, Kardinal: men alene med Fast: dennes indtjening. Pudsigt nok handler begge Bevægelig: dele om planeten Venus virkning i astrologens eget horoskop, dvs. vedkommendes evne til at sætte pris på sig selv, som det dobbeltbundede udtryk siger. Man kan derfor hævde, at skellet mellem amatører og professionelle i skattemæssig forstand handler om, hvorvidt astrologen ønsker at tage del i samfundet eller forblive i en subkultur. Man kunne også anlægge den synsvinkel, at dette handler om, hvorvidt astrologen ønsker at være voksen og tage et samfunds- S Sekstil S Sekstil A Konjunktion S Sekstil mæssigt A ansvar. Sekstil Modstandere S Sekstil af astrologien har hånligt A omtalt Kvadratde få, der S kan leve Konjunktion af at være astrologer, S Kvadrat S Trigon S som Sekstil levebrødsastrologer. S Sekstil Et udtryk, man faktisk S burde Kvadrat være stolt af, S da det Opposition fortæller, at man A Konjunktion S Trigon ikke ligger samfundet til last i økonomisk forstand. A Opposition S Sekstil Alle A professionelle Trigon i alle A fag Kvadrat har deres fag som S Konjunktion deres levebrød. Dette er en fornuftig definition, S Sekstil da den S går Konjunktion fuldstændig fri af alle interne opdelinger af astrologien i retninger, skoler og personlig S Opposition A Sekstil smag. A Konkret Kvadrat har der været ganske få astrologer, A Kvadrat der har kunnet leve af deres fag. Optimister hævder S omkring Kvadrat tyve, men det realistiske antal ligger A Kvadrat nok S omkring Trigondet halve. Aspekter 2. kriterium: Professionel etik Når det økonomiske aspekt er slået fast, så må man samtidig se i øjnene, at astrologi i samfundets SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 2

3 øjne er et fag på linje med alle andre fag. Der er ingen forskel i skattemæssig forstand, dvs. i evne til indtjening og bidrag i form af moms og skat. Professionelle må med andre ord anskue deres fodaftryk i samfundet alvorligt, og et af de vigtigste områder er deres etik som udøvende, dvs. kan man stole på dem? Dette har igen intet at gøre med astrologiens værdi som fag, dvs. hvorvidt nogen skal tro på, hvad astrologer siger eller ej. Det har at gøre med, om astrologer holder, hvad de lover uanset, hvad de lover og til hvem, dvs. hvilke forventninger, de skaber. Derfor opstiller alle fag et sæt etiske regler for god praksis. Hvordan den gode astrolog bør opføre sig, bliver nedfældet i et sæt etiske regler. De første etiske regler for astrologer blev i det 20. århundrede opstillet under stiftelsen af Sammenslutningen Af Fag-Astrologer (SAFA). Dette skete den 4. januar 1978 kl 22:45 i København, nærmere betegnet i IC Instituttes daværende lokaler, Nr. Farimagsgade 73. Vedtagelsen af den nystiftede forenings vedtægter indebar samtidig en vedtagelse af et sæt etiske regler. Derfor er vi i den særlige situation, at vi har et nøjagtigt horoskop for disse regler. Horoskopet fremviser en teknisk enkeltstående Eris over horisonten, så reglernes formål er at frem stå som troværdige sandsigere. Eris er i syvende hus, der dels kan siges at handle om hensyn til klienterne, men som også kan ses som faget astrologis sandfærdige forhold til andre fag. Eris er som alle andre ydre planeter afhængig af Saturn, dvs. fagets evne til at agere voksent. Saturn står i det kollegiale elvte hus, så etikken står og falder med den interne selvjustits og den faglige integritet hos astrologerne. Store krav, som astrologerne endnu savner at indfri som faggruppe betragtet. Det er alene op til den enkelte at opfylde dette andet kriterium for at være professionel: At overholde de etiske regler. Reglerne som sådan blev fornuftigvis delt i tre hensyn. Dels hensynet klienten, dels hensynet til samfundet og endelig hensynet til kolleger. Disse regler eksisterer stort set uændret idag, blot ligger de hos Astrologisk Akademi og er tilgængelige på dets hjemmeside, asak.dk, hvor de kan studeres nærmere. Reglerne er som nævnt historiske, da det er de første nogensinde for astrologer som faggruppe betragtet. De er desuden bemærkelsesværdige, da stort set alle, der kunne kravle og gå i dansk astrologi, var til stede ved deres vedtagelse. Blot faldt forslaget om den naturlige konsekvens af disse regler, et fagligt klagenævn, til jorden og blev ikke vedtaget. Det var ved denne lejlighed Elly Dueholm udtalte sine berømte ord: Der er ingen, der skal bestemme, hvad jeg skal lave. 3. kriterium: Professionel faglighed Det eneste kriterium, som astrologerne har taget til sig, har været at skabe en fornuftig uddannelse af nye astrologer. Irene Christensen var pioneren, der i 1958 skabte den første moderne astrologiskole og seksten år senere i 1974 uddelte de første diplomer i astrologi. Dermed var en faglig standard blevet en historisk realitet. Der skulle gå atter femten år før den blev fulgt op af en kanon, der fortalte den faglige standard for, hvad en astrologisk grunduddannelse består af. Dette skete i november 1989, hvor SAFA-rapporten herom blev skabt af en arbejdsgruppe med deltagelse af Pia Balk-Møller, Karl Aage jensen og Jesper Bernth. Arbejdsgruppen blev nedsat efter et velbesøgt og historisk vigtigt seminar med titlen Hvordan skaber vi bedre astrologer. Seminaret blev ledet af Lars Steen Larsen, daværende formand for SAFA, og Claus Houlberg. SAFA-rapporten, som den omtales som, er tilgængelig på Astrologisk Museums hjemmeside, asmu.dk, i online-biblioteket DIDA. Den ser måske i vore dage lidt mager ud i sit faglige indhold, men man må erindre, at det var første gang en sådan kanon for faglig standard blev skabt i dansk astrologi. Den dannede (i hvert fald på papiret) faglig remme for de diplomgivende uddannelser resten af det 20. århundrede. Den astrologiske guldalder rummede den første halve snes astrologiske skoler, private eller aftenskoler, men ved udgangen af århundredet var der blot to private skoler tilbage, IC Instituttet og Skandinavisk Astrologiskole (SAS). De eksisterer fortsat i det 21. århundrede, blot har SAS i 2007 skiftet navn til Astrologisk Akademi. apple SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 3

4 Astrologers økonomi SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Skulle man tro antallet af tekster, der er skrevet om astrologers egen økonomi i det 20. århundrede, så er denne det helt store tabu. Der er stort set ikke skrevet ét ord om den praktiserende astrologs økonomi op gennem 80 erne og 90 erne. Astrologer har en tendens til at holde kortene tæt til kroppen, når talen falder på dette emne. Det synes at være en fabrikshemmelighed, som kun nødigt dikuteres. Denne artikel gør en undtagelse og ser nærmere på astrologers indkomster som professionelle. Artiklen er et samlet optryk af to artikler, der blev bragt i nr. 4 og 5 i den daværende Astrologforenings medlemsblad, Astrologen, årgang De genoptrykkes her i Sophie, da de historisk vidner om, hvad der dengang syntes nødvendigt at forklare astrologer om økonomisk professionalisme. kl En helt ny tankegang Først og fremmest må man gøre sig klart, at man ikke længere blot er sig selv, når man slår sig ned som astrolog. Man er også blevet et firma. Firmaet og dig er to forskellige personer i både økonomisk og juridisk forstand, selv om du jo stadig blot føler dig som dig selv. Man kunne også sige det sådan, at du er blevet din egen arbejdsgiver. Og hvis ikke du før har prøvet at være selvstændig, så kræver denne nye situation faktisk en helt anden tankegang end at være lønslave. Som lønmodtager er du vænnet til, at din indkomst flyder til dig i en jævn strøm, ja det er faktisk din ret at få en lønpose hver måned. Det kan du godt glemme alt om som selvstændig erhvervsdrivende. Her må du vænne dig til at leve med udsving i økonomien. Undertiden endda så store udsving, at du må skaffe dig en kassekredit i banken til at opfange disse udsving, så du ikke går fallit en gang om året. At pengene ikke blot kommer flydende af sig selv, er som regel det første og største chok for en nybagt astrolog. At sætte tæring efter næring betyder umiddelbart blot at indtægterne skal være større end udgifterne. Men dette vil ikke kun sige, at det gælder om at få så mange klienter som muligt for dermed at have godt med indtægter. Det betyder også, at du bliver nødt til at kaste et realistisk blik på dine udgifter. Navnlig for at afgøre, hvilke udgifter, der er erhvervsmæssige, og hvilke der er private. Husk, at du som selvstændig både har en firmaøkonomi og en privatøkonomi. Som lønmodtager er du vænnet til, at der stort set altid er arbejde til dig. Det bliver af sig selv lagt på dit skrivebord, eller din arbejdsgiver viser dig, hvad du skal gøre. Dette kan du godt glemme alt om som selvstændig. Her er der nogle gange meget at bestille og nogle gange ingenting. Et sundt firma Alle selvstændige stræber efter at have et sundt firma, hvilket normalt vil sige, at der er overskud i firmaet. Men det sunde firma er mere end det, for SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 4

5 det handler også om at have en sund økonomi. Hvilket dels handler om at følge spillereglerne i dette samfund og dels om at sætte tæring efter næring. At følge spillereglerne indebærer blandt andet at afstå fra sorte penge eller Ugandadollars, som det undertiden kaldes. At lave sorte penge er at unddrage sig skat og moms - og ud over det etisk anløbne giver det først og fremmest regnskabsproblemer. Man kan også anlægge en kosmisk synsvinkel og sige, at karmaloven fungerer lige så godt på det økonomiske område som på alle andre områder. Hvilket betyder, at hvis du tager noget som ikke er dit, så bliver det taget fra dig igen. Noget, der kan sætte de mange bankrøverier og sommerhustyverier i et helt nyt lys. Eller som Bibelen siger: Giv kejseren, hvad kejserens er. Og Gud, hvad Guds er. Hvor kejseren i dette tilfælde hedder den danske stat, repræsenteret ved institutionen SKAT. Omsætning er ikke indtægt Et sundt firma giver overskud, og det betyder også, at der skal betales skat og moms til samfundet som en art husleje for at måtte benytte veje, skoler, hospitaler etc. Da du var lønmodtager blev der automatisk trukket A-skat fra din løn. Som selvstændig må du selv sørge for at betale B-skat. Din årsløn minus A-skat var (stort set) din årlige indkomst som lønmodtager. Og dit årsregnskab som selvstændig minus B-skat er din årlige indkomst som selvstændig. Så alt i alt minder det jo meget om hinanden. Men der også en stor forskel. Som lønmodtager har du været vænnet til, at de penge, du fik i hånden hver måned, var dine. Det kan du godt glemme alt om som selvstændig. De penge, du nu får i hånden fra klienter, foredrag, kurser etc. er blot din omsætning, men pengene er slet ikke dine, dvs. de er ikke din personlige indtægt. Langt fra. Momsen Fra dit honorar som astrolog skal først trækkes moms. For hvis du har mere end to horoskoper om måneden, så er du momspligtig. Bagatelgrænsen hedder her blot lusede kr om året i omsætning. Kun terapeutuddannede astrologer kan fritages for moms - jævnfør en bestemmelse i Momslovens 13 stk 1, hvilket må noteres på hver enkelt regning. For billig? Efter moms har du din reelle omsætning, men før du kender din indtægt skal du have fratrukket to ting mere. Dels dine erhvervsmæssige udgifter, og dels din B-skat af det resterende beløb. Bemærk at dine erhvervsudgifter ikke er det samme som dit privatforbrug. Husk at du er to personer nu, en praktiserende astrolog og en privatperson. Alt, hvad den praktiserende astrolog skal bruge for at få sin virksomhed til at fungere, er fradragsberettiget. Resten er privatforbrug. Hvad der regnes som erhvervsudgifter, kan du se senere i artiklen. Kort sagt, når en klient betaler dig dit honorar for en konsultation, så har du fået en omsætning. Herfra trækkes moms, erhvervsomkostninger og B-skat, og først da har du din indtægt. Du er højst sandsynligt for billig. Det er faktisk dette, der betyder at sætte tæring efter næring erhvervsmæssig forstand, og det er i dette lys, du skal se dine honorarers størrelse. Hvor bliver klienterne af? En sund astrologisk virksomhed giver overskud og har med andre ord indtægter, der er større end udgifterne. Men hvor kommer indtægterne fra, og Økonomisk oversigt for Astrologisk Akademi år 2012, hvor en tredjedel går til administration og transport, en tredjedel til lokaler og en tredjedel til lønninger i et beskedent budget på godt kr/år. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 5

6 hvad lever astrologer egentlig af? For de fleste nybagte astrologer vil svaret komme prompte: Astrologer lever af at have klienter. Dette er sandt nok, men det er en sandhed, der kan gradbøjes ganske meget. Faktisk så meget, at vi kan fastslå som faktum, at ingen astrolog kan leve af kun at have klienter. Der skal mere til for at skabe en omsætning, man kan leve af. Det næste spørgsmål, vil derfor naturligt være: Hvad i alverden lever astrologer så af? Du er som astrolog primært uddannet til at have klienter, og det er også dit fornemmeste virke. Men sandheden er, at pengene i vidt omfang ligger et andet sted. Vi kan ud over dine klienter opregne følgende indtjeningsmuligheder uden at anlægge værdidomme om, hvilke der fine og hvilke der ikke er: - ugebladshoroskoper - computerhoroskoper - varesalg - undervisning - foredrag - forfatterskab - elektroniske medier Populærastrologi Der er for tiden ikke tvivl om, at dag- og ugebladenes horoskoper giver de sikreste indkomster som astrolog. Lignende arbejde udføres i dag også på en del hjemmesider og internettjenester. Indkomsten er sikker på den måde, at den normalt er god, sammenlignet med klientindkomsten, samt at den er fortløbende, ja faktisk minder den slående om lønarbejde. Ganske få astrologer har endda fået ansættelse som lønarbejdere på denne måde. Det har i en del år været diskuteret blandt astrologerne herhjemme, hvorvidt disse populærastrologiske ydelser er af det gode eller ej for astrologiens omdømme som seriøst fag. Men det er ubestrideligt, at der her ligger gode indtægter for astrologerne - i økonomi svarende til en halv snes konsultationer eller mere om måneden - så derfor må vi uanset synspunkt acceptere dem som indtægtsmulighed. Merchandizing Med computernes fremmarch siden midten af 80-erne har de astrologiske ydelser undergået en forvandling. Dels er hele beregningsarbejdet blevet både forenklet og udbygget. Og i kølvandet heraf er der opstået en sværm af tjenester, der udskriver computertolkede horoskoper. Der findes en håndfuld programmer med tekster til dette brug, og herudfra er der mulighed for indtægter baseret på en meget ringe arbejdsindsats. En del astrologer supplerer desuden deres indkomster med at sælge forskellige varer, der har med astrologi at gøre. Det handler normalt om tydningsbøger og computerprogrammer, men også om hele det område, amerikanerne kalder rnerchandizing. dvs. allehånde produkter med astrologiske tegn klistret på. Det være sig kalendere, drikkekrus, parfumer, tørklæder, T-shirts, kuglepenne, paraplyer, lightere, stearinlys osv. Formidling Når du som astrolog har sat dig ind i astrologiens magiske univers, vil du normalt gerne formidle denne fantastiske oplevelse videre til andre. Dels i form af artikler og foredrag, dels i form af undervisning og kursusvirksomhed samt i form af forfatterskab og eksponering i medierne. Også her kan der gemme sig en fornuftig indkomst, dog stærkt afhængig af, hvor kendt og dermed velbetalt du er. Faktisk er undervisning den bedste efteruddannelse, du kan få som astrolog, samtidig med at det er en udmærket indtægtskilde. At undervise begynderhold i astrologi sætter din egen viden i perspektiv, og du tvinges til at tjekke din kunnen hele kompasset rundt, så at sige. Du bliver efterhånden mere scenevant, og her kan et VUC-kursus være en fornuftig investering at supplere med. Dels giver kurset en del ideer til og træning i at være på, dels giver det adgang til at undervise på aftenskolerne. Og har du en akademisk uddannelse, kan du tillige undervise på Folkeuniversitetet. At blive kendt At holde foredrag og skrive artikler er gode måder at blive kendt af dit publikum på. Dels får du fortalt om dine astrologiske kæpheste, hvilket vil tiltrække de. der også synes at disse emner er spændende. Dels kan folk se giraffen, hvorved de, der bryder sig om din stil og person, måske også vil bruge dig som deres personlige astrolog. Hvilket alt sammen giver kunder i biksen. Det lyder for nogle måske kynisk, men er faktisk blot en naturlig synergi mellem de forskellige områder, en professionel astrolog arbejder med. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 6

7 Omsætningen svinger for en virksomhed, men derfor kan det jo godt gå fremad Forfatterskab er meget en temperamentssag. Der synes imidlertid at være den regel, at alle astrologer på et tidspunkt drømmer om at skrive deres egen grundbog i astrologi. Den vil selvfølgelig være baseret på netop den forståelse, du selv har opnået. Og gør det endelig. Især for din egen skyld, for du kan kun blive mere afklaret omkring det astrologiske sprog på denne måde - og brug gerne dit eget materiale i din undervisning. Elektroniske medier Med vore dages teknologi vil de elektroniske medier på et eller andet tidspunkt komme ind i dit liv som astrolog. Det kan stort set ikke undgås. Det kan være i form af et interview til en lokalradio eller et indslag i den lokale tv-station. Kun sjældent er der direkte honorar ved disse aktiviteter, men der kan helt klart komme offspin, det vil sige indkomster, der kan spores tilbage hertil. Mest indlysende vil du måske fokusere på. at nye klienter kan have hørt om dig på denne måde. men der er også andre effekter. Det kan eksempelvis være i form af lydoptagelser med et foredrag, du har holdt. Eller måske en video. Disse kan evt. bruges i din undervisning - eller du kan måske ved andre foredrag sælge disse produkter videre eller få dem afsat gennem en specialboghandel. Også her kan der opstå en indkomst. Endelig er der naturligvis internettet med sine stadigt voksende muligheder. Anskaf dig en adresse, så dine klienter og foredragsarrangører kan nå dig på denne måde. Få dig evt. også en hjemmeside, hvor du fortæller om dig selv og tilbyder dine astrologiske ydelser. Du kan evt. gå videre og lægge dine artikler op på nettet eller begyn de at eksperimentere med fjernundervisning - kun fantasien kan sætte dine grænser nutildags. På dette tidspunkt kan du med god ret spørge: Hvor bliver klienterne af? Bare rolig, de er der, og de kommer, men det tager som tomrnelfingerregel fire år at opbygge et navn ude i erhvervslivet: Og i den meliemliggende periode vil det være en god ide at kaste dig over de øvrige indtægtsmuligheder. Disse skaber nemlig den synergi, der er grundlaget for at dine klienter en dag vil stå i kø ned ad gaden for at besøge dig (din vildeste drøm). Klientkontakt handler ikke kun om nysgerrighed og interesse, den handler mest af alt om klienternes tilvænning og tillid til dig som person. Økonomisk professionalitet Forskellen mel/em at være hobbyastrolog og professionel astrolog anskues i denne artikel ud fra en økonomisk synsvinkel. Nu er vi kommet til den for nogle mennesker lidt sure side af at være professionel: regnskaberne. En sund virksomhed har en sund økonomi, men dette handler om meget mere end blot at have en pæn omsætning. Hvad nytter det, at firmaet bare cykler derudaf, hvis du betaler alt for meget i skat og moms? Midlet herimod hedder ikke sorte penge, sådan som enkelte stadig fristes til at tro, men derimod erhvervsmæssige fradrag. Husk, at som selvstændig er formlen for din indtægt: SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 7

8 Din omsætning minus: omkostninger, moms og B-skat = DIN INDTÆGT Det kræver måske lidt tid at vænne sig til det, men som selvstændig er du blevet til to personer i økonomisk forstand, dels en praktiserende astrolog og dels en privatperson. Den praktiserende astrolog er her defineret som et (enmands)firma og dets omsætning. Men det koster jo at have et firma kørende. Du skal have telefon og computer og diverse kontorartikler. Du skal have et arbejdsværelse, enten hjemme eller ude i byen, og det skal opvarmes, have toilet med rindende vand og elektricitet. Du har kort sagt en del omkostninger ved at drive dit erhverv, og alle anses stort set for erhvervsudgifter og kan trækkes fra på din skattebillet. Eller rettere i det firmaregnskab, du er nødt til at lave. Hobby eller profession? Dengang du blot studerede astrologi, var du jo studerende og måtte afholde alle udgifter selv, hvis du da ikke var på en eller anden form for aktiveringsordning eller legat. Efter 3-4 års studier på en astrologiskole kom du så ude på den anden side og måtte skifte holdning til din økonomi. I økonomisk forstand skiftede du til at blive hobbyastrolog. Dette har ikke noget at gøre med dine faglige kvalifikationer, men handler alene om din evne til at brødføde dig selv uden overførselsindkomster. Økonomisk set kan du først kalde dig professionel astrolog, hvis mindst halvdelen af din indkomst kommer fra astrologisk virke under en eller anden form. Det være sig konsultationer, populærastrologi, formidling eller varesalg. Som astrolog må du nok være forberedt på at åbne lidt af en blandet landhandel, hvis du satser på at leve af astrologien. Mange vælger derfor den løsning at have astrologien som et bierhverv i ganske mange år, hvilket er en udmærket overgangsordning, indtil du en dag satser på at være fuldtidsestrolog. I skattemæssig forstand regnes du imidlertid som hobbyastrolog, indtil du i overvejende grad kan leve af dit erhverv. Egentlig en ganske rimelig betragtning, selvom du naturligvis er stolt af dit fag og derfor ikke kan lide betegnelsen. Men denne skæbne deler du faktisk med alle andre fagfolk, der i en længere periode ikke kan leve af deres uddannelse. FRADRAG i en typisk astrologisk virksomhed. Som oversigt og idekatalog kan nævnes følgende: PRODUKTION - efteruddannelse - rejseudgifter (evt. bil) - annoncering - faglitteratur og -blade - optagegrej - køb af CD er, USB-stik osv. - edb-hardware - edb-software - kopimaskine - printer mv. LOKALER - husleje (eller andel heri) - opvarmning - elektricitet - vand - vask og rengøring - vedligeholdelse af lokaler - inventar - ejendomsforsikringer - erhvervsforsikring ADMINISTRATION - kontorartikler - porto - service kontormaskiner - telefonabonnementer - internetabonnementer - kontingenter - regnskabshjælp - giro- og bankgebyrer Erhvervsomkostninger Kun hvis din astrologi giver dig en passende indtægt, kan du tillade dig at lave et firmaregnskab med alle fradrag. Synspunktet er det rimelige. at pengene skal gå ind, før du kan give dem ud. Et firma kan ikke skattemæssigt overleve at køre med underskud i mere end 2-3 år, hvilket f.eks. tillades under en opstartsfase. Med underskud ud over denne periode vil firmaet af Skat blive kaldt useri- SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 8

9 øst. Hvis du imidlertid opfylder denne betingelse om overskud, så kan du til gengæld trække en hel del erhvervsudgifter fra i dit regnskab, forudsat at du kan dokumentere udgifterne, dvs. har et bilag på hver af dem. Gem derfor ALLE de bilag, der overhovedet på nogen mulig måde kunne have noget med udøvelsen af dit erhverv at gøre. Uanset hvor små beløb de er på. Til listen over omkostninger kan føjes evt. renter af kassekredit og banklån samt andel i prioritetsrenter, hvis man har konsultationen i eget hus. Som du kan se, så er der en del forhold at tage stilling til her. Snak derfor med en revisor om i fællesskab at lave en liste, der dækker netop dine behov og muligheder. Der er ingen grund til at forære fradrag væk, som du har ret til at få. Regnskabspligt og moms Som professionel astrolog er du en selvstændig erhvervsdrivende og har derfor regnskabspligt. Med mindre du er terapeutuddannet, så er du tillige momspligtig. Det vil sige, at du SKAL gøre detaljeret rede for alle dine indtægter og alle dine udgifter, således at Skat kan fastsætte din B-skat, så du kan betale din husleje til det samfund, hvis veje, anlæg og institutioner, du benytter dig af til daglig. Minimumskravet til dig som selvstændig er en kasserapport eller kassejournal. Dette kan være en fortrykt blok, hvori du blot bogfører alle bevægelser ud og ind af kasse, giro og bank, dokumenteret i et ringbind, der indeholder alle dine bilag, indsat i datoorden. En del astrologer vælger imidlertid at anskaffe et regnskabsprogram til den computer de alligevel har anskaffet til det astrologiske arbejde. Køb i så fald det ENKLESTE program, du kan få fat i. Langt de fleste økonomi- og finansprogrammer er ret komplekse og kan langt mere, end du nogensinde vil få brug for i dit enmandsfirma. Der er ingen grund til at gøre livet besværligt for sig selv på dette område. Du har sikkert ikke lige meget at lave hele tiden i dit firma, men gør det alligevel til en god vane at lave dit regnskab jævnligt og helst ikke sjældnere end en gang om måneden. Som momspligtig SKAL du i øvrigt gøre regnskabet op hvert halve eller kvarte år for at kunne betale momsen korrekt. Har du lavet din bogføring igennem hele året, så få eventuelt en revisor til at lave dit årsregnskab. Dels for at tjekke, om du har haft styr på bogføringen, dels for at sikre, at du har fået det hele med. Dertil laver revisoren din formueopgøreise, dvs balancen mellem, hvad du har, og hvad du skylder, også kaldet aktiver og passiver. Husk at en god revisor er sin løn værd, dvs at han/hun sandsynligvis sparer dig for lige så meget som du betaler i honorar - og så er det hele deuden lavet efter reglerne, dvs. at hverken skattefar eller momsemor kan komme efter dig senere. Lad være med at spare penge her, med mindre du selv er regnskabskyndig. Husk desuden, at du er pligtig til opbevare dine regnskaber i op til fem år til brug ved et evt. senere torskegilde. Regn gerne med at blive indkaldt rutinemæssjgt hvert andet eller tredje år af skattefar. Man kan sige, at dette er den mere sure del af at være professionel, men man kan også sige, at det blot er prisen, du betaler for selv at ville styre dit liv som astrolog. Nutidshistorie Disse regler og fremgangsmåder har været gældende i ganske mange årtier med små variationer. De er en helt nødvendig del af at være praktiserende astrolog, dvs. selvstændig næringsdrivende, som det kaldes. Eller med andre ord: en ganske almindelig borger i et moderne samfund. Astrologer bliver her ikke behandlet anderledes end håndværkere og småfabrikanter, så følg reglerne. Omstillingen fra at være lønmodtager til at være selvstændig kan gerne føles som en tur op ad bakke i begyndelsen, men efterhånden finder man en facon at få det hele til at fungere på. apple Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum 2013 Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside pub.asmu.dk. Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg. Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 9

Sophie:55 ISSN 1602-9631

Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643), Danmarks første kvindelige astrolog Museum Astrologicum FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at eksistere i 15 år - 1999-2014

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand 1 Kassererkursus 26. april 2016 Velkommen Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:34 ISSN 1602-9631 Den danske revolution 1788 KULTURASTROLOGI af Claus Houlberg DEN INTERNATIONALE opvågnen til en ny tid blev brat i og med den franske revolution i 1789 og frihedskrigen i Amerika

Læs mere

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013/14 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2013/14 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2014 (OPSTILLET UDEN REVISION ELLER GENNEMGANG) 1 LEDELSESERKLÆRING Opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom - 1 Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015 Side 1 af 11 Sociale Entreprenører i Danmark Præstager 126 8200 Aarhus N CVR: 34147981 Årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3 Revisors erklæring

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere