Sophie:52 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:52 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:52 ISSN Sophie Brahe ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der i de sidste tiår af det 20. århundrede har affødt følelsesladede diskussioner blandt astrologer. Grundlæggende handler artiklens emne om astrologers selvværd (Venus) eller mangel på samme, idet alle astrologer i en eller anden grad er usikre på deres faglige grundlag. Årsagen hertil er den enkle, at der endnu ikke findes en indiskutabel autoritet at læne sig op ad. Hverken som persongruppe eller som institution herhjemme, og astrologerne har selv været de første til at skyde initiativer i denne retning i sænk. Ingen skal bestemme, hvad jeg skal lave, som den gamle astrolog Elly Dueholm engang udtrykte det i en forsamling, hvilket udløste tilfreds mumlen hos de øvrige deltagere. 1. kriterium: Professionel økonomi Men der kan opstilles et andet kriterium for at skelne mellem amatører og professionelle, i det omfang de kan siges at eksistere. Denne skelnen foretages af skattemyndighederne, baseret på indkomsten. Hvis astrologi bidrager væsentligt til husstandens indkomst, så er astrologen professionel. Dette medfører, at vedkommende er regnskabspligtig, skal afregne moms og skal betale skat, ganske som alle andre fagfolk i dette samfund. Præcis s. 4 : Astrologers økonomi SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 1

2 SAFA s etiske regler 04. jan 1978 kl 22:45 København SAFA A S T R O L O G I S K. M U S E U M S T I D S S K R I F T O G M E D L E M S B L A D Radix. Onsdag den 4. januar 1978, kl. 22:45, København (N 55 40"33' - E 12 33"56') her er der en markant skillelinje, idet meget få astrologer har kunnet leve af deres passion Placering for i tegn astrologi i Klassifikation det 20. århundrede. De, der har, er defineret som professionelle i i tegn Sol i Stenbuk Luft: Måne i Skorpion Ild: samfundets øjne, 22 14alle Merkur øvrige i Skytte driver Vand: hobbybetonet aktivitet, som det Venus kaldes. i StenbukDe Jord: er med andre ord Mars i Løve amatører i samfundets Jupiter øjne, i Tvilling fordi Kardinal: astrologien ikke er deres levebrød, 00 00deres Saturn i Jomfru profession. Fast: Uranus i Skorpion Bevægelig: Fordelen ved denne definition er, at den ikke på Neptun i Skytte noget tidspunkt diskuterer Pluto i Vægt astrologens Klassifikation egen i husefag- lige kompetence. Det er noget astrologer må af Ceres i Skytte Luft: Eris i Vædder Ild: gøre internt, for det Måneknude kan skattemyndighederne i Vægt Vand: ikke Lykkepunkt i Krebs Jord: blande sig i. Altså har denne definition ikke noget Ascendant i Jomfru at gøre med astrologens MC i Tvilling selvværd, Kardinal: men alene med Fast: dennes indtjening. Pudsigt nok handler begge Bevægelig: dele om planeten Venus virkning i astrologens eget horoskop, dvs. vedkommendes evne til at sætte pris på sig selv, som det dobbeltbundede udtryk siger. Man kan derfor hævde, at skellet mellem amatører og professionelle i skattemæssig forstand handler om, hvorvidt astrologen ønsker at tage del i samfundet eller forblive i en subkultur. Man kunne også anlægge den synsvinkel, at dette handler om, hvorvidt astrologen ønsker at være voksen og tage et samfunds- S Sekstil S Sekstil A Konjunktion S Sekstil mæssigt A ansvar. Sekstil Modstandere S Sekstil af astrologien har hånligt A omtalt Kvadratde få, der S kan leve Konjunktion af at være astrologer, S Kvadrat S Trigon S som Sekstil levebrødsastrologer. S Sekstil Et udtryk, man faktisk S burde Kvadrat være stolt af, S da det Opposition fortæller, at man A Konjunktion S Trigon ikke ligger samfundet til last i økonomisk forstand. A Opposition S Sekstil Alle A professionelle Trigon i alle A fag Kvadrat har deres fag som S Konjunktion deres levebrød. Dette er en fornuftig definition, S Sekstil da den S går Konjunktion fuldstændig fri af alle interne opdelinger af astrologien i retninger, skoler og personlig S Opposition A Sekstil smag. A Konkret Kvadrat har der været ganske få astrologer, A Kvadrat der har kunnet leve af deres fag. Optimister hævder S omkring Kvadrat tyve, men det realistiske antal ligger A Kvadrat nok S omkring Trigondet halve. Aspekter 2. kriterium: Professionel etik Når det økonomiske aspekt er slået fast, så må man samtidig se i øjnene, at astrologi i samfundets SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 2

3 øjne er et fag på linje med alle andre fag. Der er ingen forskel i skattemæssig forstand, dvs. i evne til indtjening og bidrag i form af moms og skat. Professionelle må med andre ord anskue deres fodaftryk i samfundet alvorligt, og et af de vigtigste områder er deres etik som udøvende, dvs. kan man stole på dem? Dette har igen intet at gøre med astrologiens værdi som fag, dvs. hvorvidt nogen skal tro på, hvad astrologer siger eller ej. Det har at gøre med, om astrologer holder, hvad de lover uanset, hvad de lover og til hvem, dvs. hvilke forventninger, de skaber. Derfor opstiller alle fag et sæt etiske regler for god praksis. Hvordan den gode astrolog bør opføre sig, bliver nedfældet i et sæt etiske regler. De første etiske regler for astrologer blev i det 20. århundrede opstillet under stiftelsen af Sammenslutningen Af Fag-Astrologer (SAFA). Dette skete den 4. januar 1978 kl 22:45 i København, nærmere betegnet i IC Instituttes daværende lokaler, Nr. Farimagsgade 73. Vedtagelsen af den nystiftede forenings vedtægter indebar samtidig en vedtagelse af et sæt etiske regler. Derfor er vi i den særlige situation, at vi har et nøjagtigt horoskop for disse regler. Horoskopet fremviser en teknisk enkeltstående Eris over horisonten, så reglernes formål er at frem stå som troværdige sandsigere. Eris er i syvende hus, der dels kan siges at handle om hensyn til klienterne, men som også kan ses som faget astrologis sandfærdige forhold til andre fag. Eris er som alle andre ydre planeter afhængig af Saturn, dvs. fagets evne til at agere voksent. Saturn står i det kollegiale elvte hus, så etikken står og falder med den interne selvjustits og den faglige integritet hos astrologerne. Store krav, som astrologerne endnu savner at indfri som faggruppe betragtet. Det er alene op til den enkelte at opfylde dette andet kriterium for at være professionel: At overholde de etiske regler. Reglerne som sådan blev fornuftigvis delt i tre hensyn. Dels hensynet klienten, dels hensynet til samfundet og endelig hensynet til kolleger. Disse regler eksisterer stort set uændret idag, blot ligger de hos Astrologisk Akademi og er tilgængelige på dets hjemmeside, asak.dk, hvor de kan studeres nærmere. Reglerne er som nævnt historiske, da det er de første nogensinde for astrologer som faggruppe betragtet. De er desuden bemærkelsesværdige, da stort set alle, der kunne kravle og gå i dansk astrologi, var til stede ved deres vedtagelse. Blot faldt forslaget om den naturlige konsekvens af disse regler, et fagligt klagenævn, til jorden og blev ikke vedtaget. Det var ved denne lejlighed Elly Dueholm udtalte sine berømte ord: Der er ingen, der skal bestemme, hvad jeg skal lave. 3. kriterium: Professionel faglighed Det eneste kriterium, som astrologerne har taget til sig, har været at skabe en fornuftig uddannelse af nye astrologer. Irene Christensen var pioneren, der i 1958 skabte den første moderne astrologiskole og seksten år senere i 1974 uddelte de første diplomer i astrologi. Dermed var en faglig standard blevet en historisk realitet. Der skulle gå atter femten år før den blev fulgt op af en kanon, der fortalte den faglige standard for, hvad en astrologisk grunduddannelse består af. Dette skete i november 1989, hvor SAFA-rapporten herom blev skabt af en arbejdsgruppe med deltagelse af Pia Balk-Møller, Karl Aage jensen og Jesper Bernth. Arbejdsgruppen blev nedsat efter et velbesøgt og historisk vigtigt seminar med titlen Hvordan skaber vi bedre astrologer. Seminaret blev ledet af Lars Steen Larsen, daværende formand for SAFA, og Claus Houlberg. SAFA-rapporten, som den omtales som, er tilgængelig på Astrologisk Museums hjemmeside, asmu.dk, i online-biblioteket DIDA. Den ser måske i vore dage lidt mager ud i sit faglige indhold, men man må erindre, at det var første gang en sådan kanon for faglig standard blev skabt i dansk astrologi. Den dannede (i hvert fald på papiret) faglig remme for de diplomgivende uddannelser resten af det 20. århundrede. Den astrologiske guldalder rummede den første halve snes astrologiske skoler, private eller aftenskoler, men ved udgangen af århundredet var der blot to private skoler tilbage, IC Instituttet og Skandinavisk Astrologiskole (SAS). De eksisterer fortsat i det 21. århundrede, blot har SAS i 2007 skiftet navn til Astrologisk Akademi. apple SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 3

4 Astrologers økonomi SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Skulle man tro antallet af tekster, der er skrevet om astrologers egen økonomi i det 20. århundrede, så er denne det helt store tabu. Der er stort set ikke skrevet ét ord om den praktiserende astrologs økonomi op gennem 80 erne og 90 erne. Astrologer har en tendens til at holde kortene tæt til kroppen, når talen falder på dette emne. Det synes at være en fabrikshemmelighed, som kun nødigt dikuteres. Denne artikel gør en undtagelse og ser nærmere på astrologers indkomster som professionelle. Artiklen er et samlet optryk af to artikler, der blev bragt i nr. 4 og 5 i den daværende Astrologforenings medlemsblad, Astrologen, årgang De genoptrykkes her i Sophie, da de historisk vidner om, hvad der dengang syntes nødvendigt at forklare astrologer om økonomisk professionalisme. kl En helt ny tankegang Først og fremmest må man gøre sig klart, at man ikke længere blot er sig selv, når man slår sig ned som astrolog. Man er også blevet et firma. Firmaet og dig er to forskellige personer i både økonomisk og juridisk forstand, selv om du jo stadig blot føler dig som dig selv. Man kunne også sige det sådan, at du er blevet din egen arbejdsgiver. Og hvis ikke du før har prøvet at være selvstændig, så kræver denne nye situation faktisk en helt anden tankegang end at være lønslave. Som lønmodtager er du vænnet til, at din indkomst flyder til dig i en jævn strøm, ja det er faktisk din ret at få en lønpose hver måned. Det kan du godt glemme alt om som selvstændig erhvervsdrivende. Her må du vænne dig til at leve med udsving i økonomien. Undertiden endda så store udsving, at du må skaffe dig en kassekredit i banken til at opfange disse udsving, så du ikke går fallit en gang om året. At pengene ikke blot kommer flydende af sig selv, er som regel det første og største chok for en nybagt astrolog. At sætte tæring efter næring betyder umiddelbart blot at indtægterne skal være større end udgifterne. Men dette vil ikke kun sige, at det gælder om at få så mange klienter som muligt for dermed at have godt med indtægter. Det betyder også, at du bliver nødt til at kaste et realistisk blik på dine udgifter. Navnlig for at afgøre, hvilke udgifter, der er erhvervsmæssige, og hvilke der er private. Husk, at du som selvstændig både har en firmaøkonomi og en privatøkonomi. Som lønmodtager er du vænnet til, at der stort set altid er arbejde til dig. Det bliver af sig selv lagt på dit skrivebord, eller din arbejdsgiver viser dig, hvad du skal gøre. Dette kan du godt glemme alt om som selvstændig. Her er der nogle gange meget at bestille og nogle gange ingenting. Et sundt firma Alle selvstændige stræber efter at have et sundt firma, hvilket normalt vil sige, at der er overskud i firmaet. Men det sunde firma er mere end det, for SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 4

5 det handler også om at have en sund økonomi. Hvilket dels handler om at følge spillereglerne i dette samfund og dels om at sætte tæring efter næring. At følge spillereglerne indebærer blandt andet at afstå fra sorte penge eller Ugandadollars, som det undertiden kaldes. At lave sorte penge er at unddrage sig skat og moms - og ud over det etisk anløbne giver det først og fremmest regnskabsproblemer. Man kan også anlægge en kosmisk synsvinkel og sige, at karmaloven fungerer lige så godt på det økonomiske område som på alle andre områder. Hvilket betyder, at hvis du tager noget som ikke er dit, så bliver det taget fra dig igen. Noget, der kan sætte de mange bankrøverier og sommerhustyverier i et helt nyt lys. Eller som Bibelen siger: Giv kejseren, hvad kejserens er. Og Gud, hvad Guds er. Hvor kejseren i dette tilfælde hedder den danske stat, repræsenteret ved institutionen SKAT. Omsætning er ikke indtægt Et sundt firma giver overskud, og det betyder også, at der skal betales skat og moms til samfundet som en art husleje for at måtte benytte veje, skoler, hospitaler etc. Da du var lønmodtager blev der automatisk trukket A-skat fra din løn. Som selvstændig må du selv sørge for at betale B-skat. Din årsløn minus A-skat var (stort set) din årlige indkomst som lønmodtager. Og dit årsregnskab som selvstændig minus B-skat er din årlige indkomst som selvstændig. Så alt i alt minder det jo meget om hinanden. Men der også en stor forskel. Som lønmodtager har du været vænnet til, at de penge, du fik i hånden hver måned, var dine. Det kan du godt glemme alt om som selvstændig. De penge, du nu får i hånden fra klienter, foredrag, kurser etc. er blot din omsætning, men pengene er slet ikke dine, dvs. de er ikke din personlige indtægt. Langt fra. Momsen Fra dit honorar som astrolog skal først trækkes moms. For hvis du har mere end to horoskoper om måneden, så er du momspligtig. Bagatelgrænsen hedder her blot lusede kr om året i omsætning. Kun terapeutuddannede astrologer kan fritages for moms - jævnfør en bestemmelse i Momslovens 13 stk 1, hvilket må noteres på hver enkelt regning. For billig? Efter moms har du din reelle omsætning, men før du kender din indtægt skal du have fratrukket to ting mere. Dels dine erhvervsmæssige udgifter, og dels din B-skat af det resterende beløb. Bemærk at dine erhvervsudgifter ikke er det samme som dit privatforbrug. Husk at du er to personer nu, en praktiserende astrolog og en privatperson. Alt, hvad den praktiserende astrolog skal bruge for at få sin virksomhed til at fungere, er fradragsberettiget. Resten er privatforbrug. Hvad der regnes som erhvervsudgifter, kan du se senere i artiklen. Kort sagt, når en klient betaler dig dit honorar for en konsultation, så har du fået en omsætning. Herfra trækkes moms, erhvervsomkostninger og B-skat, og først da har du din indtægt. Du er højst sandsynligt for billig. Det er faktisk dette, der betyder at sætte tæring efter næring erhvervsmæssig forstand, og det er i dette lys, du skal se dine honorarers størrelse. Hvor bliver klienterne af? En sund astrologisk virksomhed giver overskud og har med andre ord indtægter, der er større end udgifterne. Men hvor kommer indtægterne fra, og Økonomisk oversigt for Astrologisk Akademi år 2012, hvor en tredjedel går til administration og transport, en tredjedel til lokaler og en tredjedel til lønninger i et beskedent budget på godt kr/år. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 5

6 hvad lever astrologer egentlig af? For de fleste nybagte astrologer vil svaret komme prompte: Astrologer lever af at have klienter. Dette er sandt nok, men det er en sandhed, der kan gradbøjes ganske meget. Faktisk så meget, at vi kan fastslå som faktum, at ingen astrolog kan leve af kun at have klienter. Der skal mere til for at skabe en omsætning, man kan leve af. Det næste spørgsmål, vil derfor naturligt være: Hvad i alverden lever astrologer så af? Du er som astrolog primært uddannet til at have klienter, og det er også dit fornemmeste virke. Men sandheden er, at pengene i vidt omfang ligger et andet sted. Vi kan ud over dine klienter opregne følgende indtjeningsmuligheder uden at anlægge værdidomme om, hvilke der fine og hvilke der ikke er: - ugebladshoroskoper - computerhoroskoper - varesalg - undervisning - foredrag - forfatterskab - elektroniske medier Populærastrologi Der er for tiden ikke tvivl om, at dag- og ugebladenes horoskoper giver de sikreste indkomster som astrolog. Lignende arbejde udføres i dag også på en del hjemmesider og internettjenester. Indkomsten er sikker på den måde, at den normalt er god, sammenlignet med klientindkomsten, samt at den er fortløbende, ja faktisk minder den slående om lønarbejde. Ganske få astrologer har endda fået ansættelse som lønarbejdere på denne måde. Det har i en del år været diskuteret blandt astrologerne herhjemme, hvorvidt disse populærastrologiske ydelser er af det gode eller ej for astrologiens omdømme som seriøst fag. Men det er ubestrideligt, at der her ligger gode indtægter for astrologerne - i økonomi svarende til en halv snes konsultationer eller mere om måneden - så derfor må vi uanset synspunkt acceptere dem som indtægtsmulighed. Merchandizing Med computernes fremmarch siden midten af 80-erne har de astrologiske ydelser undergået en forvandling. Dels er hele beregningsarbejdet blevet både forenklet og udbygget. Og i kølvandet heraf er der opstået en sværm af tjenester, der udskriver computertolkede horoskoper. Der findes en håndfuld programmer med tekster til dette brug, og herudfra er der mulighed for indtægter baseret på en meget ringe arbejdsindsats. En del astrologer supplerer desuden deres indkomster med at sælge forskellige varer, der har med astrologi at gøre. Det handler normalt om tydningsbøger og computerprogrammer, men også om hele det område, amerikanerne kalder rnerchandizing. dvs. allehånde produkter med astrologiske tegn klistret på. Det være sig kalendere, drikkekrus, parfumer, tørklæder, T-shirts, kuglepenne, paraplyer, lightere, stearinlys osv. Formidling Når du som astrolog har sat dig ind i astrologiens magiske univers, vil du normalt gerne formidle denne fantastiske oplevelse videre til andre. Dels i form af artikler og foredrag, dels i form af undervisning og kursusvirksomhed samt i form af forfatterskab og eksponering i medierne. Også her kan der gemme sig en fornuftig indkomst, dog stærkt afhængig af, hvor kendt og dermed velbetalt du er. Faktisk er undervisning den bedste efteruddannelse, du kan få som astrolog, samtidig med at det er en udmærket indtægtskilde. At undervise begynderhold i astrologi sætter din egen viden i perspektiv, og du tvinges til at tjekke din kunnen hele kompasset rundt, så at sige. Du bliver efterhånden mere scenevant, og her kan et VUC-kursus være en fornuftig investering at supplere med. Dels giver kurset en del ideer til og træning i at være på, dels giver det adgang til at undervise på aftenskolerne. Og har du en akademisk uddannelse, kan du tillige undervise på Folkeuniversitetet. At blive kendt At holde foredrag og skrive artikler er gode måder at blive kendt af dit publikum på. Dels får du fortalt om dine astrologiske kæpheste, hvilket vil tiltrække de. der også synes at disse emner er spændende. Dels kan folk se giraffen, hvorved de, der bryder sig om din stil og person, måske også vil bruge dig som deres personlige astrolog. Hvilket alt sammen giver kunder i biksen. Det lyder for nogle måske kynisk, men er faktisk blot en naturlig synergi mellem de forskellige områder, en professionel astrolog arbejder med. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 6

7 Omsætningen svinger for en virksomhed, men derfor kan det jo godt gå fremad Forfatterskab er meget en temperamentssag. Der synes imidlertid at være den regel, at alle astrologer på et tidspunkt drømmer om at skrive deres egen grundbog i astrologi. Den vil selvfølgelig være baseret på netop den forståelse, du selv har opnået. Og gør det endelig. Især for din egen skyld, for du kan kun blive mere afklaret omkring det astrologiske sprog på denne måde - og brug gerne dit eget materiale i din undervisning. Elektroniske medier Med vore dages teknologi vil de elektroniske medier på et eller andet tidspunkt komme ind i dit liv som astrolog. Det kan stort set ikke undgås. Det kan være i form af et interview til en lokalradio eller et indslag i den lokale tv-station. Kun sjældent er der direkte honorar ved disse aktiviteter, men der kan helt klart komme offspin, det vil sige indkomster, der kan spores tilbage hertil. Mest indlysende vil du måske fokusere på. at nye klienter kan have hørt om dig på denne måde. men der er også andre effekter. Det kan eksempelvis være i form af lydoptagelser med et foredrag, du har holdt. Eller måske en video. Disse kan evt. bruges i din undervisning - eller du kan måske ved andre foredrag sælge disse produkter videre eller få dem afsat gennem en specialboghandel. Også her kan der opstå en indkomst. Endelig er der naturligvis internettet med sine stadigt voksende muligheder. Anskaf dig en adresse, så dine klienter og foredragsarrangører kan nå dig på denne måde. Få dig evt. også en hjemmeside, hvor du fortæller om dig selv og tilbyder dine astrologiske ydelser. Du kan evt. gå videre og lægge dine artikler op på nettet eller begyn de at eksperimentere med fjernundervisning - kun fantasien kan sætte dine grænser nutildags. På dette tidspunkt kan du med god ret spørge: Hvor bliver klienterne af? Bare rolig, de er der, og de kommer, men det tager som tomrnelfingerregel fire år at opbygge et navn ude i erhvervslivet: Og i den meliemliggende periode vil det være en god ide at kaste dig over de øvrige indtægtsmuligheder. Disse skaber nemlig den synergi, der er grundlaget for at dine klienter en dag vil stå i kø ned ad gaden for at besøge dig (din vildeste drøm). Klientkontakt handler ikke kun om nysgerrighed og interesse, den handler mest af alt om klienternes tilvænning og tillid til dig som person. Økonomisk professionalitet Forskellen mel/em at være hobbyastrolog og professionel astrolog anskues i denne artikel ud fra en økonomisk synsvinkel. Nu er vi kommet til den for nogle mennesker lidt sure side af at være professionel: regnskaberne. En sund virksomhed har en sund økonomi, men dette handler om meget mere end blot at have en pæn omsætning. Hvad nytter det, at firmaet bare cykler derudaf, hvis du betaler alt for meget i skat og moms? Midlet herimod hedder ikke sorte penge, sådan som enkelte stadig fristes til at tro, men derimod erhvervsmæssige fradrag. Husk, at som selvstændig er formlen for din indtægt: SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 7

8 Din omsætning minus: omkostninger, moms og B-skat = DIN INDTÆGT Det kræver måske lidt tid at vænne sig til det, men som selvstændig er du blevet til to personer i økonomisk forstand, dels en praktiserende astrolog og dels en privatperson. Den praktiserende astrolog er her defineret som et (enmands)firma og dets omsætning. Men det koster jo at have et firma kørende. Du skal have telefon og computer og diverse kontorartikler. Du skal have et arbejdsværelse, enten hjemme eller ude i byen, og det skal opvarmes, have toilet med rindende vand og elektricitet. Du har kort sagt en del omkostninger ved at drive dit erhverv, og alle anses stort set for erhvervsudgifter og kan trækkes fra på din skattebillet. Eller rettere i det firmaregnskab, du er nødt til at lave. Hobby eller profession? Dengang du blot studerede astrologi, var du jo studerende og måtte afholde alle udgifter selv, hvis du da ikke var på en eller anden form for aktiveringsordning eller legat. Efter 3-4 års studier på en astrologiskole kom du så ude på den anden side og måtte skifte holdning til din økonomi. I økonomisk forstand skiftede du til at blive hobbyastrolog. Dette har ikke noget at gøre med dine faglige kvalifikationer, men handler alene om din evne til at brødføde dig selv uden overførselsindkomster. Økonomisk set kan du først kalde dig professionel astrolog, hvis mindst halvdelen af din indkomst kommer fra astrologisk virke under en eller anden form. Det være sig konsultationer, populærastrologi, formidling eller varesalg. Som astrolog må du nok være forberedt på at åbne lidt af en blandet landhandel, hvis du satser på at leve af astrologien. Mange vælger derfor den løsning at have astrologien som et bierhverv i ganske mange år, hvilket er en udmærket overgangsordning, indtil du en dag satser på at være fuldtidsestrolog. I skattemæssig forstand regnes du imidlertid som hobbyastrolog, indtil du i overvejende grad kan leve af dit erhverv. Egentlig en ganske rimelig betragtning, selvom du naturligvis er stolt af dit fag og derfor ikke kan lide betegnelsen. Men denne skæbne deler du faktisk med alle andre fagfolk, der i en længere periode ikke kan leve af deres uddannelse. FRADRAG i en typisk astrologisk virksomhed. Som oversigt og idekatalog kan nævnes følgende: PRODUKTION - efteruddannelse - rejseudgifter (evt. bil) - annoncering - faglitteratur og -blade - optagegrej - køb af CD er, USB-stik osv. - edb-hardware - edb-software - kopimaskine - printer mv. LOKALER - husleje (eller andel heri) - opvarmning - elektricitet - vand - vask og rengøring - vedligeholdelse af lokaler - inventar - ejendomsforsikringer - erhvervsforsikring ADMINISTRATION - kontorartikler - porto - service kontormaskiner - telefonabonnementer - internetabonnementer - kontingenter - regnskabshjælp - giro- og bankgebyrer Erhvervsomkostninger Kun hvis din astrologi giver dig en passende indtægt, kan du tillade dig at lave et firmaregnskab med alle fradrag. Synspunktet er det rimelige. at pengene skal gå ind, før du kan give dem ud. Et firma kan ikke skattemæssigt overleve at køre med underskud i mere end 2-3 år, hvilket f.eks. tillades under en opstartsfase. Med underskud ud over denne periode vil firmaet af Skat blive kaldt useri- SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 8

9 øst. Hvis du imidlertid opfylder denne betingelse om overskud, så kan du til gengæld trække en hel del erhvervsudgifter fra i dit regnskab, forudsat at du kan dokumentere udgifterne, dvs. har et bilag på hver af dem. Gem derfor ALLE de bilag, der overhovedet på nogen mulig måde kunne have noget med udøvelsen af dit erhverv at gøre. Uanset hvor små beløb de er på. Til listen over omkostninger kan føjes evt. renter af kassekredit og banklån samt andel i prioritetsrenter, hvis man har konsultationen i eget hus. Som du kan se, så er der en del forhold at tage stilling til her. Snak derfor med en revisor om i fællesskab at lave en liste, der dækker netop dine behov og muligheder. Der er ingen grund til at forære fradrag væk, som du har ret til at få. Regnskabspligt og moms Som professionel astrolog er du en selvstændig erhvervsdrivende og har derfor regnskabspligt. Med mindre du er terapeutuddannet, så er du tillige momspligtig. Det vil sige, at du SKAL gøre detaljeret rede for alle dine indtægter og alle dine udgifter, således at Skat kan fastsætte din B-skat, så du kan betale din husleje til det samfund, hvis veje, anlæg og institutioner, du benytter dig af til daglig. Minimumskravet til dig som selvstændig er en kasserapport eller kassejournal. Dette kan være en fortrykt blok, hvori du blot bogfører alle bevægelser ud og ind af kasse, giro og bank, dokumenteret i et ringbind, der indeholder alle dine bilag, indsat i datoorden. En del astrologer vælger imidlertid at anskaffe et regnskabsprogram til den computer de alligevel har anskaffet til det astrologiske arbejde. Køb i så fald det ENKLESTE program, du kan få fat i. Langt de fleste økonomi- og finansprogrammer er ret komplekse og kan langt mere, end du nogensinde vil få brug for i dit enmandsfirma. Der er ingen grund til at gøre livet besværligt for sig selv på dette område. Du har sikkert ikke lige meget at lave hele tiden i dit firma, men gør det alligevel til en god vane at lave dit regnskab jævnligt og helst ikke sjældnere end en gang om måneden. Som momspligtig SKAL du i øvrigt gøre regnskabet op hvert halve eller kvarte år for at kunne betale momsen korrekt. Har du lavet din bogføring igennem hele året, så få eventuelt en revisor til at lave dit årsregnskab. Dels for at tjekke, om du har haft styr på bogføringen, dels for at sikre, at du har fået det hele med. Dertil laver revisoren din formueopgøreise, dvs balancen mellem, hvad du har, og hvad du skylder, også kaldet aktiver og passiver. Husk at en god revisor er sin løn værd, dvs at han/hun sandsynligvis sparer dig for lige så meget som du betaler i honorar - og så er det hele deuden lavet efter reglerne, dvs. at hverken skattefar eller momsemor kan komme efter dig senere. Lad være med at spare penge her, med mindre du selv er regnskabskyndig. Husk desuden, at du er pligtig til opbevare dine regnskaber i op til fem år til brug ved et evt. senere torskegilde. Regn gerne med at blive indkaldt rutinemæssjgt hvert andet eller tredje år af skattefar. Man kan sige, at dette er den mere sure del af at være professionel, men man kan også sige, at det blot er prisen, du betaler for selv at ville styre dit liv som astrolog. Nutidshistorie Disse regler og fremgangsmåder har været gældende i ganske mange årtier med små variationer. De er en helt nødvendig del af at være praktiserende astrolog, dvs. selvstændig næringsdrivende, som det kaldes. Eller med andre ord: en ganske almindelig borger i et moderne samfund. Astrologer bliver her ikke behandlet anderledes end håndværkere og småfabrikanter, så følg reglerne. Omstillingen fra at være lønmodtager til at være selvstændig kan gerne føles som en tur op ad bakke i begyndelsen, men efterhånden finder man en facon at få det hele til at fungere på. apple Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum 2013 Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside pub.asmu.dk. Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg. Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 52 [ oktober 2013 ] side 9

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere