Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr Revision 1.04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04"

Transkript

1 for lønsystemet Opdateret Udskrevet Side 1 af 81

2 Indhold 1 Introduktion LetLøn og eindkomst Generelt Opstart Mapper Dokumenter Interne data Hjælpefunktioner Fejlmeddelelser Faste oplysninger Indberetter Indberetningsmetode Afhentningsmetode Virksomheder Pensionsaftaler Personalegrupper Medarbejdere Kontoplan Periodiske oplysninger Status oplysninger Vis»eSkattekort« Lønbehandling Beregning af lønsedler Godkendelse af lønberegning Overførsel af lønoplysninger Læs status Læs kvittering Opdateret Udskrevet Side 2 af 81

3 5.6 Hent meddelelser fra LetLøn Godkend overførsel Tilbageførsel af indberetning Lønoverførsel PBS chipkort baseret lønoverførsel (https) PBS nøgle baseret lønoverførsel (sftp) Indlæsning af»eskattekort« Web-download SFTP »Den nemme« A Lønelementer 27 A.1 Løn A.1.1 Grundløn A.1.2 Almindelig løn A.1.3 Normaltimer sats A.1.4 Overarbejdstimer sats A.1.5 Overarbejdstimer sats A.1.6 Lønmosaik A.1.7 Månedsløn A.1.8 Månedsløn efter skalatrin A.1.9 Månedsløn efter løntrin A.2 Løntillæg A.2.1 Personligt tillæg A.2.2 Provision A.2.3 Provision enheder sats A.2.4 Akkord tillæg A.2.5 Akkord tillæg sats A.2.6 Bonus A.2.7 Bonus timer sats A.2.8 Genetillæg sats Opdateret Udskrevet Side 3 af 81

4 A.2.9 Køretid km sats A.2.10 Lønefterbetaling A.2.11 Lønforskud A.2.12 Andre løntillæg A.2.13 Andre løntillæg, timer sats A.3 Afspadsering A.3.1 Hensættelse til senere afspadsering A.3.2 Afholdt afspadsering A.4 Ferie A.4.1 Ferieafholdelse A.4.2 Ej optjente feriedage A.4.3 Feriegodtgørelse ved fratrædelse A.4.4 Justering af ferieberettiget løn A.5 Søgnehelligdage A.5.1 SH-optjening A.5.2 SH-betaling A.5.3 SH-udligning A.6 Fritvalgsordning A.6.1 FV-udbetaling A.6.2 FV SH-betaling A.6.3 FV-udligning A.7 Pension A.7.1 ATP-grundlag A.7.2 Pension A.8 Personalegoder A.8.1 Fri bil A.8.2 Fri kost og logi A.8.3 Fri helårsbolig A.8.4 Fri lystbåd A.8.5 Fri sommerbolig A.8.6 Fri TV-licens Opdateret Udskrevet Side 4 af 81

5 A.8.7 Frikort til offentlig befordring A.8.8 Multimediebeskatning A.8.9 Fri telefon m.m A.8.10 PC-ordning, egenbetaling A.8.11 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring A.8.12 Andre personalegoder, AM-bidragsfri B-indkomst A.8.13 Andre personalegoder, der overstiger bundgrænse A.8.14 Andre personalegoder, uden bundgrænse A.9 Tillæg A.9.1 Skattefri rejsegodtgørelse A.9.2 Skattefri befordringsgodtgørelse A.9.3 Skattefri km høje sats A.9.4 Skattefri km lave sats A.9.5 Skattefri km cykel sats A.9.6 Skattefri km sats A.9.7 Skattefri uddannelsesydelse A.9.8 Andre skattefrie tillæg A.9.9 B-indkomst, AM-pligtig A.9.10 B-indkomst, Ikke AM-pligtig A.10 Fradrag A.10.1 Afdrag på personalelån A.10.2 Andre fradrag efter skat A.11 Fravær (funktionærer/fastlønnede) A.11.1 Fravær, sygdom A.11.2 Fravær, barsel A.11.3 Fravær, barns første sygedag A.11.4 Fravær, omsorgsdage A.11.5 Fravær, feriefridage A.11.6 Fravær med delvis betaling A.11.7 Fravær uden betaling A.12 Fravær (timelønnede) Opdateret Udskrevet Side 5 af 81

6 A.12.1 Sygeløn A.12.2 Sygeferiegodtgørelse A.12.3 Løn ved barsel og sygdom A.12.4 Barns første sygedag A.12.5 Omsorgsdage A.12.6 Feriefridage A.12.7 Feriefridagsgodtgørelse A.12.8 Sygedagpenge A.13 Kompensation A.13.1 Ikke-afholdte feriefridage A.13.2 Ikke-afholdte børnefridage A.13.3 Ikke-afholdte omsorgsdage A.14 Ledighed mv A.14.1 Dagpengegodtgørelse A.14.2 Hel G-dag A.14.3 Halv G-dag A.15 Éngangsindindkomst A.15.1 Jubilæumsgratiale A.15.2 Fratrædelsesgodtgørelse A.15.3 Hædersgaver A.15.4 Naturalieydelse A.16 Honorarer mv A.16.1 Bestyrelseshonorar A.16.2 Tantieme A.16.3 Honorar, AM-bidragspligtig A.16.4 Honorar, AM-bidragsfrit A.16.5 A-indkomst, AM-bidragsfrit A.17 Specielle skatteforhold A.17.1 Manuelt skattekort A.17.2 Forhøjet skattetræk A.17.3 Skattefradragsdage Opdateret Udskrevet Side 6 af 81

7 A.17.4 Forholdsmæssigt fradrag A.18 Diverse A.18.1 Løntimer A.18.2 Arbejdssted ej virksomhedsadresse A.18.3 Lønstatistik A.18.4 P-nummer A.18.5 Sødage A.18.6 Bemærkning B Skattekort 61 B.1 Rekvisition af»eskattekort« B.1.1 Hvordan rekvirerer jeg»eskattekort«i praksis? B.2 Indlæsning af»eskattekort« B.3 Problemer ved brug af»eskattekort« B.4 Er»eSkattekort«obligatorisk? C eindkomst 64 C.1 P-nummer C.2 Løntimer C.2.1 Kontrollabel arbejdstid C.2.2 Ukontrollabel arbejdstid C.3 Bruttoindkomst C.4 Bruttoferieindkomst C.5 Opsparing til søgnehelligdage C.6 Opsparing til feriefridage C.7 Barselsordning D ATP 69 E Ferie 70 E.1 Feriegodtgørelse E.2 Ferietillæg E.3 FerieKonto Opdateret Udskrevet Side 7 af 81

8 F Pension 71 F.1 Pensionaftale oplysninger F.2 Medarbejdere F.3 Lønoplysninger F.4 Tilmelding til pensionsindberetning via LetLøn G Lønstatistik 74 G.1 Personoplysninger (IP-koder) G.2 Lønoplysninger (IL-koder) G.3 SpecialStatistik (IL-koder) H Kontoplan 75 I Bilag 78 I.1 Bilag genereret af Apanage I.1.1 Lønsedler I.1.2 Bogføringsbilag I.1.3 Indberetningskvittering I.1.4 Ferieoptjeningsbilag I.2 Bilag genereret af LetLøn I.2.1 Kontoudtog I.2.2 M-konto J Øreafrunding 80 Opdateret Udskrevet Side 8 af 81

9 1 Introduktion Denne brugervejledning er tænkt som en introduktion til anvendelsen af lønsystemet Apanage. en er således ikke tænkt som en udtømmende beskrivelse af hvordan Apanage fungerer. Lønsystemet Apanage er i stor udstrækning selvforklarende, men der kan især ved opstart være behov for denne brugervejledning som en yderligere hjælp til at komme i gang. Det er derfor tilrådeligt, at følge denne vejledning første gang Apanage anvendes. 1.1 LetLøn og eindkomst Lønsystemet Apanage er designet, udviklet og godkendt specielt til at samarbejde med SKATs LetLøn. Det er derfor nødvendigt at blive tilsluttet indberetning til LetLøn for at kunne anvende Apanage. Når der indberettes til LetLøn bliver der også automatisk indberettet til eindkomst. Tilslutning til og anvendelse af LetLøn er gratis. Der findes links og telefonnummer til LetLøn på under menu-punktet Nyttige links. 2 Generelt 2.1 Opstart Installationen har oprettet et Start Menu Shortcut og et ikon på skrivebordet, med mindre dette aktivt er blevet fravalgt. Start Apanage ved (dobbelt)tryk på ikonet. Alternativt anvend shortcut et der findes på sædvanlig vis under Start Programmer, hvor der er tilføjet Apanage. Vælg Apanage og lønsystemet Apanage startes. 2.2 Mapper Dokumenter De dokumenter som brugeren skal bruge som fx lønsedler og bogføringsbilag placeres med udgangspunkt i Apanage s dokumentmappe. Installationen har også oprettet denne dokumentmappe, typisk: MS Windows Vista / 7 C:\Users\<brugernavn>\Documents\Apanage Opdateret Udskrevet Side 9 af 81

10 MS Windows XP C:\Dokumenter\Apanage Mac OS X /Users/<brugernavn>/Documents/Apanage Når der senere i denne brugervejledning angives mapper, er disse mapper placeret herunder. Teknisk oplysning. Apanage anvender miljøvariablen APANAGE_DOC til at bestemme placeringen af dokumentmappen Interne data Apanage anvender en mængde data internt. Disse data er placeres med udgangspunkt i Apanage s datamappe. Placeringen af datamappen afhænger af hvilket operativ system der anvendes: MS Windows Vista / 7 C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Apanage MS Windows XP C:\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Apanage Mac OS X /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/Apanage Herunder lægges alle informationer om virksomheder, medarbejdere mv., som anvendes internt af Apanage. Teknisk oplysning. Apanage anvender miljøvariablen APANAGE_DATA til at bestemme placeringen af datamappen. 2.3 Hjælpefunktioner Apanage har mange steder indbygget hjælp, i form af små vinduer med generelle beskrivelser. Desuden findes Info-knapper ved næsten alle felter, der ved tryk på knappen viser information om anvendelsen af feltet. Endvidere har mange knapper, indtastningsfelter og faner på faneblade tilknyttet en beskrivelse, de såkaldt værktøjstips. Værktøjstip fremkommer ved at placere peger-markøren over knappen, indtastningsfeltet eller fanen på fanebladet et øjeblik, uden at trykke. Værktøjstip, der normalt er usynlige, er en væsentlig hjælpekilde i Apanage og der er derfor vigtigt at blive fortrolig med hvordan denne facilitet fungerer. Opdateret Udskrevet Side 10 af 81

11 2.4 Fejlmeddelelser Når Apanage detekterer en fejlsituation, afgives et bip 1, og der vises en fejlmeddelelse. Meddelelsen er oftest også en god hjælp til hvad der skal gøres for at afhjælpe fejlen. Bemærk! Apanage viser normalt ingen beskeder når den udførte handling er gået godt. 1 For at der kan høres et bip, kræves naturligvis at lyden på computeren ikke er slået fra og volumen ikke er skruet helt ned. Opdateret Udskrevet Side 11 af 81

12 3 Faste oplysninger For at kunne beregne og indberette løn, er det nødvendigt at angive oplysninger om indberetter, virksomhed og personale. Af disse oplysninger er en stor del faste oplysninger, der ikke er direkte relateret til selve aflønningen. Disse oplysninger indtastes i fanebladene under Faste oplysninger. 3.1 Indberetter Første gang Apanage startes, vil du automatisk starte med fanebladet Indberetter under Faste oplysninger. Her udfyldes informationer om indberetter. Hvis der ikke angives nogen licensnøgle, har Apanage demo-funktionalitet, dvs. det er ikke muligt at foretage indberetninger m.v. Når der angives en gyldig licensnøgle, har Apanage den fulde funktionalitet. Det er ikke muligt at foretage lønoverførsel til medarbejdere via LetLøn. Apanage understøtter tilgengæld, at der kan foretages elektronisk lønoverførsel via PBS. Det er også muligt blot at vælge manuel udbetaling (hvilket er markeret som udgangspunkt). Blanketter til oprettelse af elektronisk lønoverførsel kan findes via Under LetLøn indberetning vælges hvilken indberetningsmetode og afhentningsmetode der ønskes anvendt Indberetningsmetode Web-upload Indberetningsmetoden Web-upload kræver mange manuelle processer. SFTP Indberetningsmetoden SFTP automatiserer indberetningen. Løsningen er ideel sammen med Apanage, men kan ikke anbefales pga. de helt urimelige omkostninger der er forbundet med oprettelsen.»den nemme«indberetningsmetoden»den nemme«automatiserer indberetningen. Løsningen er en automatiseret web-upload, der baserer sig på at Apanage er blevet instrueret om hvordan en bruger navigerer rundt på SKATs TastSelv Erhverv og efterligner dette. Sker der uforudsete ændringer på SKATs TastSelv Erhverv vil automatikken kunne fejle og det vil være nødvendigt at foretage manuel web-upload. Opdateret Udskrevet Side 12 af 81

13 3.1.2 Afhentningsmetode Web-upload Afhentningsmetoden Web-download kræver mange manuelle processer. SFTP Afhentningsmetoden SFTP automatiserer afhentningen af indberetningsstatus, indberetningskvittering og eskattekort. Løsningen er ideel sammen med Apanage, men kan ikke anbefales pga. de helt urimelige omkostninger der er forbundet med oprettelsen.»den nemme«indberetningsmetoden»den nemme«automatiserer indberetningen. Løsningen er en automatiseret web-download, der baserer sig på at Apanage er blevet instrueret om hvordan en bruger navigerer rundt på SKATs TastSelv Erhverv og efterligner dette. Sker der uforudsete ændringer på SKATs TastSelv Erhverv vil automatikken kunne fejle og det vil være nødvendigt at foretage manuel web-download. Bemærk! Indberetningstype er sat til Test som udgangspunkt. Dette skyldes at det anbefales at foretage en eller flere test-indberetninger, før systemet tages i brug til egentlige indberetninger. Hovedformålet med test-indberetninger er at sikre at kommunikationen med LetLønsystemet fungerer korrekt samt at give brugeren en fortrolighed i brugen af Apanage og LetLøn, i et miljø, hvor det er ufarligt at eksperimentere. Hvis lønoverførsel foretages via PBS, bør der også gennemføres en test-indberetning til PBS. Når systemet er klar til produktion, skal markeringen ændres til Produktion og de egentlige indberetninger kan påbegyndes. Når oplysningerne er udfyldt, gemmes disse ved at trykke på Gem. 3.2 Virksomheder Når Indberetter er udfyldt, skal der tilknyttes en virksomhed, eller for lønservicebureauer flere virksomheder. Når informationen for en virksomhed er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj virksomheden. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for virksomheden, gøres dette under fanebladet Om virksomheden for den enkelte virksomhed. Lønservicebureauer skal gentage proceduren for hver virksomhed, der skal tilknyttes. Opdateret Udskrevet Side 13 af 81

14 3.3 Pensionsaftaler Når virksomheden er oprettet, kan der oprettes en eller flere pensionsaftaler. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) En pensionsaftale kan typisk være en arbejdsmarkedspension. Hvilke felter der skal udfyldes og værdierne er afhængig af pensionsaftalen med pensionsinstituttet. Oplysningerne fremgår af aftalen med pensionsinstituttet, ellers kontakt pensionsinstituttet for vejledning. Når informationen for en pensionsaftale er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj pensionsaftalen. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for pensionsaftalen, gøres dette under fanebladet for den enkelte pensionsaftale. Beskæftiger virksomheder medarbejdere med forskellige pensionsaftaler, oprettes flere pensionsaftaler ved at gentage proceduren. Læs også appendix F Pension, samt F.4 Tilmelding til pensionsindberetning via LetLøn. 3.4 Personalegrupper Når virksomheden er oprettet, skal der oprettes en eller flere personalegrupper. En personalegruppe kan typisk dække over en gruppe af medarbejdere med samme ansættelsesforhold eller overenskomst. Normalt er det ikke nødvendigt at angive oplysninger om Ferieret, Feriegodtgørelse samt Ferietillæg, med mindre ferielovensbestemmelser er fraveget ved kollektiv overenskomst. Når informationen for en personalegruppe er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj personalegruppen. Er personalegruppen omfattet af Søgnehelligdagsgodtgørelse, markeres dette og de ekstra felter udfyldes. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) Er personalegruppen omfattet af en Fritvalgsordning, markeres dette og de ekstra felter udfyldes. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for personalegruppen, gøres dette under fanebladet for den enkelte personalegruppe. Beskæftiger virksomheder medarbejdere med forskellige ansættelsesforhold eller overenskomster, oprettes flere personalegrupper ved at gentage proceduren. Opdateret Udskrevet Side 14 af 81

15 3.5 Medarbejdere Når én eller flere personalegrupper er oprettet, oprettes medarbejdere. Normalt skal der for en medarbejder angives CPR nr., men hvis dette ikke er muligt, skal personens fødselsdato og køn angives. Lønsedlerne kan leveres til medarbejderen i form af papir eller tilsendes som en pdf-fil på . Anvendes , bør disse krypteres, da lønsedlerne indeholder personfølsom information. Bemærk! Under Ansættelses oplysninger skal angives et unikt løn nr. Løn nr. kan ikke efterfølgende ændres eller genbruges. Ligeledes kan den valgte knytningen til Personalegruppe heller ikke ændres når først medarbejderen er blevet oprettet. Lønstatistik anvendes kun af virksomheder over en vis størrelse eller hvis virksomheden er udtaget til at indberette lønstatistik. Skal der indberettes lønstatistik, skal Lønstatistik markeres og der vil fremkomme en række lønstatistik relaterede felter. Se også appendix G Lønstatistik. Da virksomheden automatisk ved tilmelding til LetLøn får abonnement på elektronisk skattekort,»eskattekort«, hos SKAT, modtages disse løbende fra LetLøn og skattekort oplysningerne skal ikke angives manuelt, men indlæses elektronisk under fanebladet Lønbehandling. Hvis virksomheden af en eller anden årsag ønsker eller er nødt til dette, kan oplysningerne på skattekortet angives manuelt. Anvendes hovedkort, skal alle felterne for fradrag angives. Desuden skal trækprocenten angives. Angives trækprocenten ikke, anvendes standard trækprocenten og fradragene skal sættes til 0. Se også appendix B Skattekort. Hvis medarbejderen er omfattet af en pensionsordning, skal Pensionsoplysninger markeres og oplysninger angives i henhold til aftalen med pensionsinstituttet. Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en pensionsordning, markeres Pensionsoplysninger ikke. Når de relevante oplysninger om medarbejderen er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj medarbejderen. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for medarbejderen, gøres dette under fanebladet for den enkelte medarbejder. Her er det også muligt at indlægge oplysninger om optjent ferie og søgnehelligdagsgodtgørelse, ved at trykke på knappen Status oplysninger. Se også kapitel 4.1 Status oplysninger. Når en medarbejder er fratrådt og dette er registreret hos LetLøn, kan medarbejderen, efter en periode, slettes 2 fra listen over medarbejdere, ved at trykke på Slet medarbejderen. 2 Informationerne om medarbejderen slettes ikke fra databasen, blot er medarbejderen ikke synlig i Apanage fremover. Opdateret Udskrevet Side 15 af 81

16 For medarbejdere der er nyoprettede eller hvor medarbejder oplysninger er blevet ændret og gemt, vil oplysningerne blive indberettet automatisk til LetLøn første gang der indberettes oplysninger for virksomheden. Se også kapitel 4 Periodiske oplysninger. 3.6 Kontoplan Udover bogføringsbilag kan Apanage exportere filer der direkte kan importeres i regneark eller regnskabsprogrammer. Det er muligt at exportere et xml-format og et csv-format. Som udgangspunkt er ingen af disse markeret og dermed heller ikke nogen export af filer fra Apanage. Apanage har indbygget en standard kontoplan 3, der kan tilpasses med egne kontonumre og tekster. Det er kun de elementer der har angivet et kontonummer, der kommer med i export-filerne. Hvis der fjernes elementer i forhold til standard kontoplan, ved at kontonumrene fjernes, er der risiko for at afstemningen ikke passer. Det sidste element i kontoplanen Konteringsdifference vil angive en eventuel difference. Ved altid at have dette element i kontoplanen, er det meget hurtigt at afsløre eventuelle fejl. Elementet udskrives ikke, hvis der ikke er nogen difference. Konteringsfilerne fremstilles først når overførslen til LetLøn godkendes. 3 Standard kontoplanen er også beskrevet og vist i appendix H Kontoplan Opdateret Udskrevet Side 16 af 81

17 4 Periodiske oplysninger Når information om virksomheder og personale er indtastet under Faste oplysninger, bliver det muligt at angive oplysninger, der berører en bestemt lønperiode for den enkelte virksomhed, personalegruppe og medarbejder. De periodiske oplysninger er opbygget hierarkisk med den enkelte virksomhed øverst og nederst den enkelte medarbejder. På hvert niveau angives, ved afkrydsning, om virksomheden, personalegruppen og medarbejderen skal indgå i den forestående lønbehandling. Afkrydsningen er hierarkisk, således at der skal være afkrydset på højere niveau, før afkrydsning på lavere niveau kommer i betragtning. En afkrydsning på virksomhedsniveau, vil medføre indberetning til LetLøn af faste oplysninger, for de medarbejdere der er blevet oprettet eller hvor de faste oplysninger er blevet ændret siden seneste godkendte indberetning for virksomheden. En afkrydsning kun på virksomhedsniveau giver således bl.a. mulighed for at bestille elektroniske skattekort for medarbejdere, inden den egentlige lønberegning, hvor skattekortoplysningerne skal anvendes. Når oplysningerne om medarbejdernes løn gemmes, afkrydser Apanage automatisk for indberetning på de højere niveauer. Typisk vil et lønservicebureau lave lønbehandling for én virksomhed ad gangen og typisk for én eller flere personalegrupper under virksomheden, der har sammenfaldende lønperiode. Typisk vil timelønnede med en 14-dages lønperiode ikke blive indberettet samtidigt med funktionærer/fastlønnede med måneden som lønperiode. Apanage giver selv et kvalificeret bud på hvilken lønperiode, der indberettes for, baseret på de faste oplysninger der er gemt om den enkelte personalegruppe. Er det første gang, der skal angives lønoplysninger for en medarbejder, er det nødvendigt at vælge et eller flere lønelementer fra listen af lønelementer, der fremkommer ved at trykke på feltet under medarbejderens navn. Skal der angives flere informationer, kan der dannes flere linier ved at trykke på den grønne pil til højre. Skal der slettes linier, gøres dette ved at trykke på skraldespanden til venstre. Har der tidligere været angivet lønoplysninger, kan disse oplysninger anvendes som grundlag for den nye lønbehandling, ved øverst på siden, at trykke på: Udfyld med senest gemte lønoplysninger Husk, at det kun er de medarbejdere, der er afkrydsede, der vil indgå i den efterfølgende lønbehandlingen. Når alle oplysninger for medarbejderne er angivet, gemmes disse ved at trykke på Gem. Opdateret Udskrevet Side 17 af 81

18 Du skal også trykke på Gem, selvom alle oplysningerne er hentet ved at trykke på Udfyld med senest gemte lønoplysninger. Der skiftes mellem de forskellige virksomheder og personalegrupper ved at trykke på navnet i fanebladet. Trykkes på afkrydsningsfeltet, skiftes kun mellem om der skal indberettes for virksomheden/personalegruppen eller ej. 4.1 Status oplysninger Ved at trykke på Status oplysninger, fremkommer mulighed for at se og eventuelt ændre oplysninger om ferie, søgnehelligdagsgodtgørelse og fritvalgsordning. Fanebladene Søgnehelligdagsgodtgørelse og Fritvalgsordning fremkommer kun hvis medarbejderen tilhører en personalegruppe der er omfattet af disse. Under fanebladet Ferieoplysninger, kan ses og eventuelt ændres på de oplysninger om ferie, der er registreret for den enkelte medarbejder. Normalt, når virksomheden starter med at anvende Apanage, vil det være nødvendigt at indtaste oplysningerne for de forudgående et eller to optjeningsår 4 og indeværende optjeningsår. Det er dog normalt ikke nødvendigt at angive oplysninger, hvis medarbejderen er nyansat, med mindre der er overført ferie fra tidligere beskæftigelse. Under fanebladet Søgnehelligdagsgodtgørelse, kan ses og eventuelt ændres på de oplysninger om søgnehelligdagsgodtgørelse, der er registreret for den enkelte medarbejder. Det kan typisk være nødvendigt at tilpasse oplysningerne, hvis virksomheden er gået over til anvendelse af Apanage i løbet af indkomståret. Under fanebladet Fritvalgsordning, kan ses saldi for selvvalgt summationsperiode og eventuelt justere det opsparede beløb, der er registreret for den enkelte medarbejder. Det kan typisk være nødvendigt at tilpasse oplysningerne, hvis virksomheden har fra et andet lønsystem til anvendelse af Apanage. Herefter opsummerer Apanage selv status oplysningerne efter hver godkendt lønbehandling Vis»eSkattekort«Ved at trykke på Vis»eSkattekort«, fremkommer et vindue med oplysninger om det aktuelle»eskattekort«. Hvilket»eSkattekort«der vises, bestemmes ud fra beskatningsdatoen. For forudlønnede er beskatningsdatoen lønperiodens startdato. For bagudlønnede er det dispositionsdatoen, der er beskatningsdatoen. 4 Hvis starten på anvendelsen af Apanage er før 1. maj, skal der indtastes oplysninger for de to foregående optjeningsår 5 Lønbehandlingen er først godkendt når der er modtaget Indberetningsstatus og eventuel Indberetningskvittering fra LetLøn og overførslen er godkendt ved at trykke på Overførslen til LetLøn godkendt. Se kapitel 5.7 Godkend overførsel Opdateret Udskrevet Side 18 af 81

19 5 Lønbehandling Under fanebladet Lønbehandling foretages beregning af lønsedler, indberetning og overførsler. Apanage flytter fokus mellem de enkelte knapper, så hvis man er i tvivl om næste skridt, har Apanage allerede givet et kvalificeret bud. Dette automatiske skift af fokus, gør det også muligt, i mange tilfælde, blot at trykke på Enter, for at udføre næste skridt i lønbehandlingen. For at kunne beregne lønsedler, skal du under Periodiske oplysninger huske at afkrydse de virksomheder, personalegrupper og medarbejdere, der skal indgå i beregningen. 5.1 Beregning af lønsedler Tryk på Beregn lønsedler Hvis der ikke er markeret nogen virksomheder, vil der blive vist en fejlmeddelelse. Hvis der er afkrydset på virksomhedsniveau, vil der blive foretaget indberetning af faste oplysninger, for de medarbejdere der er blevet oprettet eller hvor de faste oplysninger er blevet ændret siden seneste godkendte indberetning for virksomheden. Dette giver bl.a. mulighed for at bestille elektroniske skattekort,»eskattekort«, for nyoprettede medarbejdere, inden den egentlige lønberegning, hvor skattekortoplysningerne skal anvendes. Se også 5.10 Indlæsning af»eskattekort«angiver Apanage er der er fundet fejl under beregningen af lønsedlerne, skal fejlene findes og rettes. Apanage viser kun én fejl ad gangen. Har Apanage detekteret fejl, kan der således være flere fejl end den ene der er vist i statuslinien. Når der er beregnet lønsedler, skal disse kontrolleres. Lønsedlerne ligger som pdffil i mappen lønsedler og har tidsstemplet <hovedindberetningsid> som filnavn. Filen åbnes vha. en PDF-fremviser som fx Adobe Acrobat Reader, der kan hentes gratis på Internettet. Hvis der under Indstillinger Hjælpeværktøjer er angivet en gyldig placering af en PDF-fremviser, vises lønsedlerne automatisk umiddelbart efter lønberegningen. Hvis der ved kontrollen af lønsedlerne er fundet fejl, skal disse fejl rettes og der skal beregnes lønsedler på ny. Samtidigt med fremstilling af lønsedlerne, er der også blevet fremstillet bogføringsbilag. Bogføringsbilagene er placeret under den enkelte virksomhed. Bogføringsbilagene ligger som pdf-fil i mappen bogføringsbilag\<se-nr > og har tidsstemplet <hovedindberetningsid> som filnavn. Opdateret Udskrevet Side 19 af 81

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere