Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr Revision 1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04"

Transkript

1 for lønsystemet Opdateret Udskrevet Side 1 af 81

2 Indhold 1 Introduktion LetLøn og eindkomst Generelt Opstart Mapper Dokumenter Interne data Hjælpefunktioner Fejlmeddelelser Faste oplysninger Indberetter Indberetningsmetode Afhentningsmetode Virksomheder Pensionsaftaler Personalegrupper Medarbejdere Kontoplan Periodiske oplysninger Status oplysninger Vis»eSkattekort« Lønbehandling Beregning af lønsedler Godkendelse af lønberegning Overførsel af lønoplysninger Læs status Læs kvittering Opdateret Udskrevet Side 2 af 81

3 5.6 Hent meddelelser fra LetLøn Godkend overførsel Tilbageførsel af indberetning Lønoverførsel PBS chipkort baseret lønoverførsel (https) PBS nøgle baseret lønoverførsel (sftp) Indlæsning af»eskattekort« Web-download SFTP »Den nemme« A Lønelementer 27 A.1 Løn A.1.1 Grundløn A.1.2 Almindelig løn A.1.3 Normaltimer sats A.1.4 Overarbejdstimer sats A.1.5 Overarbejdstimer sats A.1.6 Lønmosaik A.1.7 Månedsløn A.1.8 Månedsløn efter skalatrin A.1.9 Månedsløn efter løntrin A.2 Løntillæg A.2.1 Personligt tillæg A.2.2 Provision A.2.3 Provision enheder sats A.2.4 Akkord tillæg A.2.5 Akkord tillæg sats A.2.6 Bonus A.2.7 Bonus timer sats A.2.8 Genetillæg sats Opdateret Udskrevet Side 3 af 81

4 A.2.9 Køretid km sats A.2.10 Lønefterbetaling A.2.11 Lønforskud A.2.12 Andre løntillæg A.2.13 Andre løntillæg, timer sats A.3 Afspadsering A.3.1 Hensættelse til senere afspadsering A.3.2 Afholdt afspadsering A.4 Ferie A.4.1 Ferieafholdelse A.4.2 Ej optjente feriedage A.4.3 Feriegodtgørelse ved fratrædelse A.4.4 Justering af ferieberettiget løn A.5 Søgnehelligdage A.5.1 SH-optjening A.5.2 SH-betaling A.5.3 SH-udligning A.6 Fritvalgsordning A.6.1 FV-udbetaling A.6.2 FV SH-betaling A.6.3 FV-udligning A.7 Pension A.7.1 ATP-grundlag A.7.2 Pension A.8 Personalegoder A.8.1 Fri bil A.8.2 Fri kost og logi A.8.3 Fri helårsbolig A.8.4 Fri lystbåd A.8.5 Fri sommerbolig A.8.6 Fri TV-licens Opdateret Udskrevet Side 4 af 81

5 A.8.7 Frikort til offentlig befordring A.8.8 Multimediebeskatning A.8.9 Fri telefon m.m A.8.10 PC-ordning, egenbetaling A.8.11 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring A.8.12 Andre personalegoder, AM-bidragsfri B-indkomst A.8.13 Andre personalegoder, der overstiger bundgrænse A.8.14 Andre personalegoder, uden bundgrænse A.9 Tillæg A.9.1 Skattefri rejsegodtgørelse A.9.2 Skattefri befordringsgodtgørelse A.9.3 Skattefri km høje sats A.9.4 Skattefri km lave sats A.9.5 Skattefri km cykel sats A.9.6 Skattefri km sats A.9.7 Skattefri uddannelsesydelse A.9.8 Andre skattefrie tillæg A.9.9 B-indkomst, AM-pligtig A.9.10 B-indkomst, Ikke AM-pligtig A.10 Fradrag A.10.1 Afdrag på personalelån A.10.2 Andre fradrag efter skat A.11 Fravær (funktionærer/fastlønnede) A.11.1 Fravær, sygdom A.11.2 Fravær, barsel A.11.3 Fravær, barns første sygedag A.11.4 Fravær, omsorgsdage A.11.5 Fravær, feriefridage A.11.6 Fravær med delvis betaling A.11.7 Fravær uden betaling A.12 Fravær (timelønnede) Opdateret Udskrevet Side 5 af 81

6 A.12.1 Sygeløn A.12.2 Sygeferiegodtgørelse A.12.3 Løn ved barsel og sygdom A.12.4 Barns første sygedag A.12.5 Omsorgsdage A.12.6 Feriefridage A.12.7 Feriefridagsgodtgørelse A.12.8 Sygedagpenge A.13 Kompensation A.13.1 Ikke-afholdte feriefridage A.13.2 Ikke-afholdte børnefridage A.13.3 Ikke-afholdte omsorgsdage A.14 Ledighed mv A.14.1 Dagpengegodtgørelse A.14.2 Hel G-dag A.14.3 Halv G-dag A.15 Éngangsindindkomst A.15.1 Jubilæumsgratiale A.15.2 Fratrædelsesgodtgørelse A.15.3 Hædersgaver A.15.4 Naturalieydelse A.16 Honorarer mv A.16.1 Bestyrelseshonorar A.16.2 Tantieme A.16.3 Honorar, AM-bidragspligtig A.16.4 Honorar, AM-bidragsfrit A.16.5 A-indkomst, AM-bidragsfrit A.17 Specielle skatteforhold A.17.1 Manuelt skattekort A.17.2 Forhøjet skattetræk A.17.3 Skattefradragsdage Opdateret Udskrevet Side 6 af 81

7 A.17.4 Forholdsmæssigt fradrag A.18 Diverse A.18.1 Løntimer A.18.2 Arbejdssted ej virksomhedsadresse A.18.3 Lønstatistik A.18.4 P-nummer A.18.5 Sødage A.18.6 Bemærkning B Skattekort 61 B.1 Rekvisition af»eskattekort« B.1.1 Hvordan rekvirerer jeg»eskattekort«i praksis? B.2 Indlæsning af»eskattekort« B.3 Problemer ved brug af»eskattekort« B.4 Er»eSkattekort«obligatorisk? C eindkomst 64 C.1 P-nummer C.2 Løntimer C.2.1 Kontrollabel arbejdstid C.2.2 Ukontrollabel arbejdstid C.3 Bruttoindkomst C.4 Bruttoferieindkomst C.5 Opsparing til søgnehelligdage C.6 Opsparing til feriefridage C.7 Barselsordning D ATP 69 E Ferie 70 E.1 Feriegodtgørelse E.2 Ferietillæg E.3 FerieKonto Opdateret Udskrevet Side 7 af 81

8 F Pension 71 F.1 Pensionaftale oplysninger F.2 Medarbejdere F.3 Lønoplysninger F.4 Tilmelding til pensionsindberetning via LetLøn G Lønstatistik 74 G.1 Personoplysninger (IP-koder) G.2 Lønoplysninger (IL-koder) G.3 SpecialStatistik (IL-koder) H Kontoplan 75 I Bilag 78 I.1 Bilag genereret af Apanage I.1.1 Lønsedler I.1.2 Bogføringsbilag I.1.3 Indberetningskvittering I.1.4 Ferieoptjeningsbilag I.2 Bilag genereret af LetLøn I.2.1 Kontoudtog I.2.2 M-konto J Øreafrunding 80 Opdateret Udskrevet Side 8 af 81

9 1 Introduktion Denne brugervejledning er tænkt som en introduktion til anvendelsen af lønsystemet Apanage. en er således ikke tænkt som en udtømmende beskrivelse af hvordan Apanage fungerer. Lønsystemet Apanage er i stor udstrækning selvforklarende, men der kan især ved opstart være behov for denne brugervejledning som en yderligere hjælp til at komme i gang. Det er derfor tilrådeligt, at følge denne vejledning første gang Apanage anvendes. 1.1 LetLøn og eindkomst Lønsystemet Apanage er designet, udviklet og godkendt specielt til at samarbejde med SKATs LetLøn. Det er derfor nødvendigt at blive tilsluttet indberetning til LetLøn for at kunne anvende Apanage. Når der indberettes til LetLøn bliver der også automatisk indberettet til eindkomst. Tilslutning til og anvendelse af LetLøn er gratis. Der findes links og telefonnummer til LetLøn på under menu-punktet Nyttige links. 2 Generelt 2.1 Opstart Installationen har oprettet et Start Menu Shortcut og et ikon på skrivebordet, med mindre dette aktivt er blevet fravalgt. Start Apanage ved (dobbelt)tryk på ikonet. Alternativt anvend shortcut et der findes på sædvanlig vis under Start Programmer, hvor der er tilføjet Apanage. Vælg Apanage og lønsystemet Apanage startes. 2.2 Mapper Dokumenter De dokumenter som brugeren skal bruge som fx lønsedler og bogføringsbilag placeres med udgangspunkt i Apanage s dokumentmappe. Installationen har også oprettet denne dokumentmappe, typisk: MS Windows Vista / 7 C:\Users\<brugernavn>\Documents\Apanage Opdateret Udskrevet Side 9 af 81

10 MS Windows XP C:\Dokumenter\Apanage Mac OS X /Users/<brugernavn>/Documents/Apanage Når der senere i denne brugervejledning angives mapper, er disse mapper placeret herunder. Teknisk oplysning. Apanage anvender miljøvariablen APANAGE_DOC til at bestemme placeringen af dokumentmappen Interne data Apanage anvender en mængde data internt. Disse data er placeres med udgangspunkt i Apanage s datamappe. Placeringen af datamappen afhænger af hvilket operativ system der anvendes: MS Windows Vista / 7 C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Apanage MS Windows XP C:\Documents and Settings\<brugernavn>\Application Data\Apanage Mac OS X /Users/<brugernavn>/Library/Application Support/Apanage Herunder lægges alle informationer om virksomheder, medarbejdere mv., som anvendes internt af Apanage. Teknisk oplysning. Apanage anvender miljøvariablen APANAGE_DATA til at bestemme placeringen af datamappen. 2.3 Hjælpefunktioner Apanage har mange steder indbygget hjælp, i form af små vinduer med generelle beskrivelser. Desuden findes Info-knapper ved næsten alle felter, der ved tryk på knappen viser information om anvendelsen af feltet. Endvidere har mange knapper, indtastningsfelter og faner på faneblade tilknyttet en beskrivelse, de såkaldt værktøjstips. Værktøjstip fremkommer ved at placere peger-markøren over knappen, indtastningsfeltet eller fanen på fanebladet et øjeblik, uden at trykke. Værktøjstip, der normalt er usynlige, er en væsentlig hjælpekilde i Apanage og der er derfor vigtigt at blive fortrolig med hvordan denne facilitet fungerer. Opdateret Udskrevet Side 10 af 81

11 2.4 Fejlmeddelelser Når Apanage detekterer en fejlsituation, afgives et bip 1, og der vises en fejlmeddelelse. Meddelelsen er oftest også en god hjælp til hvad der skal gøres for at afhjælpe fejlen. Bemærk! Apanage viser normalt ingen beskeder når den udførte handling er gået godt. 1 For at der kan høres et bip, kræves naturligvis at lyden på computeren ikke er slået fra og volumen ikke er skruet helt ned. Opdateret Udskrevet Side 11 af 81

12 3 Faste oplysninger For at kunne beregne og indberette løn, er det nødvendigt at angive oplysninger om indberetter, virksomhed og personale. Af disse oplysninger er en stor del faste oplysninger, der ikke er direkte relateret til selve aflønningen. Disse oplysninger indtastes i fanebladene under Faste oplysninger. 3.1 Indberetter Første gang Apanage startes, vil du automatisk starte med fanebladet Indberetter under Faste oplysninger. Her udfyldes informationer om indberetter. Hvis der ikke angives nogen licensnøgle, har Apanage demo-funktionalitet, dvs. det er ikke muligt at foretage indberetninger m.v. Når der angives en gyldig licensnøgle, har Apanage den fulde funktionalitet. Det er ikke muligt at foretage lønoverførsel til medarbejdere via LetLøn. Apanage understøtter tilgengæld, at der kan foretages elektronisk lønoverførsel via PBS. Det er også muligt blot at vælge manuel udbetaling (hvilket er markeret som udgangspunkt). Blanketter til oprettelse af elektronisk lønoverførsel kan findes via Under LetLøn indberetning vælges hvilken indberetningsmetode og afhentningsmetode der ønskes anvendt Indberetningsmetode Web-upload Indberetningsmetoden Web-upload kræver mange manuelle processer. SFTP Indberetningsmetoden SFTP automatiserer indberetningen. Løsningen er ideel sammen med Apanage, men kan ikke anbefales pga. de helt urimelige omkostninger der er forbundet med oprettelsen.»den nemme«indberetningsmetoden»den nemme«automatiserer indberetningen. Løsningen er en automatiseret web-upload, der baserer sig på at Apanage er blevet instrueret om hvordan en bruger navigerer rundt på SKATs TastSelv Erhverv og efterligner dette. Sker der uforudsete ændringer på SKATs TastSelv Erhverv vil automatikken kunne fejle og det vil være nødvendigt at foretage manuel web-upload. Opdateret Udskrevet Side 12 af 81

13 3.1.2 Afhentningsmetode Web-upload Afhentningsmetoden Web-download kræver mange manuelle processer. SFTP Afhentningsmetoden SFTP automatiserer afhentningen af indberetningsstatus, indberetningskvittering og eskattekort. Løsningen er ideel sammen med Apanage, men kan ikke anbefales pga. de helt urimelige omkostninger der er forbundet med oprettelsen.»den nemme«indberetningsmetoden»den nemme«automatiserer indberetningen. Løsningen er en automatiseret web-download, der baserer sig på at Apanage er blevet instrueret om hvordan en bruger navigerer rundt på SKATs TastSelv Erhverv og efterligner dette. Sker der uforudsete ændringer på SKATs TastSelv Erhverv vil automatikken kunne fejle og det vil være nødvendigt at foretage manuel web-download. Bemærk! Indberetningstype er sat til Test som udgangspunkt. Dette skyldes at det anbefales at foretage en eller flere test-indberetninger, før systemet tages i brug til egentlige indberetninger. Hovedformålet med test-indberetninger er at sikre at kommunikationen med LetLønsystemet fungerer korrekt samt at give brugeren en fortrolighed i brugen af Apanage og LetLøn, i et miljø, hvor det er ufarligt at eksperimentere. Hvis lønoverførsel foretages via PBS, bør der også gennemføres en test-indberetning til PBS. Når systemet er klar til produktion, skal markeringen ændres til Produktion og de egentlige indberetninger kan påbegyndes. Når oplysningerne er udfyldt, gemmes disse ved at trykke på Gem. 3.2 Virksomheder Når Indberetter er udfyldt, skal der tilknyttes en virksomhed, eller for lønservicebureauer flere virksomheder. Når informationen for en virksomhed er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj virksomheden. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for virksomheden, gøres dette under fanebladet Om virksomheden for den enkelte virksomhed. Lønservicebureauer skal gentage proceduren for hver virksomhed, der skal tilknyttes. Opdateret Udskrevet Side 13 af 81

14 3.3 Pensionsaftaler Når virksomheden er oprettet, kan der oprettes en eller flere pensionsaftaler. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) En pensionsaftale kan typisk være en arbejdsmarkedspension. Hvilke felter der skal udfyldes og værdierne er afhængig af pensionsaftalen med pensionsinstituttet. Oplysningerne fremgår af aftalen med pensionsinstituttet, ellers kontakt pensionsinstituttet for vejledning. Når informationen for en pensionsaftale er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj pensionsaftalen. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for pensionsaftalen, gøres dette under fanebladet for den enkelte pensionsaftale. Beskæftiger virksomheder medarbejdere med forskellige pensionsaftaler, oprettes flere pensionsaftaler ved at gentage proceduren. Læs også appendix F Pension, samt F.4 Tilmelding til pensionsindberetning via LetLøn. 3.4 Personalegrupper Når virksomheden er oprettet, skal der oprettes en eller flere personalegrupper. En personalegruppe kan typisk dække over en gruppe af medarbejdere med samme ansættelsesforhold eller overenskomst. Normalt er det ikke nødvendigt at angive oplysninger om Ferieret, Feriegodtgørelse samt Ferietillæg, med mindre ferielovensbestemmelser er fraveget ved kollektiv overenskomst. Når informationen for en personalegruppe er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj personalegruppen. Er personalegruppen omfattet af Søgnehelligdagsgodtgørelse, markeres dette og de ekstra felter udfyldes. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) Er personalegruppen omfattet af en Fritvalgsordning, markeres dette og de ekstra felter udfyldes. (Ikke understøttet af Apanage Mini ) Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for personalegruppen, gøres dette under fanebladet for den enkelte personalegruppe. Beskæftiger virksomheder medarbejdere med forskellige ansættelsesforhold eller overenskomster, oprettes flere personalegrupper ved at gentage proceduren. Opdateret Udskrevet Side 14 af 81

15 3.5 Medarbejdere Når én eller flere personalegrupper er oprettet, oprettes medarbejdere. Normalt skal der for en medarbejder angives CPR nr., men hvis dette ikke er muligt, skal personens fødselsdato og køn angives. Lønsedlerne kan leveres til medarbejderen i form af papir eller tilsendes som en pdf-fil på . Anvendes , bør disse krypteres, da lønsedlerne indeholder personfølsom information. Bemærk! Under Ansættelses oplysninger skal angives et unikt løn nr. Løn nr. kan ikke efterfølgende ændres eller genbruges. Ligeledes kan den valgte knytningen til Personalegruppe heller ikke ændres når først medarbejderen er blevet oprettet. Lønstatistik anvendes kun af virksomheder over en vis størrelse eller hvis virksomheden er udtaget til at indberette lønstatistik. Skal der indberettes lønstatistik, skal Lønstatistik markeres og der vil fremkomme en række lønstatistik relaterede felter. Se også appendix G Lønstatistik. Da virksomheden automatisk ved tilmelding til LetLøn får abonnement på elektronisk skattekort,»eskattekort«, hos SKAT, modtages disse løbende fra LetLøn og skattekort oplysningerne skal ikke angives manuelt, men indlæses elektronisk under fanebladet Lønbehandling. Hvis virksomheden af en eller anden årsag ønsker eller er nødt til dette, kan oplysningerne på skattekortet angives manuelt. Anvendes hovedkort, skal alle felterne for fradrag angives. Desuden skal trækprocenten angives. Angives trækprocenten ikke, anvendes standard trækprocenten og fradragene skal sættes til 0. Se også appendix B Skattekort. Hvis medarbejderen er omfattet af en pensionsordning, skal Pensionsoplysninger markeres og oplysninger angives i henhold til aftalen med pensionsinstituttet. Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en pensionsordning, markeres Pensionsoplysninger ikke. Når de relevante oplysninger om medarbejderen er indtastet under fanebladet Opret, gemmes disse ved at trykke på Tilføj medarbejderen. Skal der senere foretages ændringer af de faste oplysninger for medarbejderen, gøres dette under fanebladet for den enkelte medarbejder. Her er det også muligt at indlægge oplysninger om optjent ferie og søgnehelligdagsgodtgørelse, ved at trykke på knappen Status oplysninger. Se også kapitel 4.1 Status oplysninger. Når en medarbejder er fratrådt og dette er registreret hos LetLøn, kan medarbejderen, efter en periode, slettes 2 fra listen over medarbejdere, ved at trykke på Slet medarbejderen. 2 Informationerne om medarbejderen slettes ikke fra databasen, blot er medarbejderen ikke synlig i Apanage fremover. Opdateret Udskrevet Side 15 af 81

16 For medarbejdere der er nyoprettede eller hvor medarbejder oplysninger er blevet ændret og gemt, vil oplysningerne blive indberettet automatisk til LetLøn første gang der indberettes oplysninger for virksomheden. Se også kapitel 4 Periodiske oplysninger. 3.6 Kontoplan Udover bogføringsbilag kan Apanage exportere filer der direkte kan importeres i regneark eller regnskabsprogrammer. Det er muligt at exportere et xml-format og et csv-format. Som udgangspunkt er ingen af disse markeret og dermed heller ikke nogen export af filer fra Apanage. Apanage har indbygget en standard kontoplan 3, der kan tilpasses med egne kontonumre og tekster. Det er kun de elementer der har angivet et kontonummer, der kommer med i export-filerne. Hvis der fjernes elementer i forhold til standard kontoplan, ved at kontonumrene fjernes, er der risiko for at afstemningen ikke passer. Det sidste element i kontoplanen Konteringsdifference vil angive en eventuel difference. Ved altid at have dette element i kontoplanen, er det meget hurtigt at afsløre eventuelle fejl. Elementet udskrives ikke, hvis der ikke er nogen difference. Konteringsfilerne fremstilles først når overførslen til LetLøn godkendes. 3 Standard kontoplanen er også beskrevet og vist i appendix H Kontoplan Opdateret Udskrevet Side 16 af 81

17 4 Periodiske oplysninger Når information om virksomheder og personale er indtastet under Faste oplysninger, bliver det muligt at angive oplysninger, der berører en bestemt lønperiode for den enkelte virksomhed, personalegruppe og medarbejder. De periodiske oplysninger er opbygget hierarkisk med den enkelte virksomhed øverst og nederst den enkelte medarbejder. På hvert niveau angives, ved afkrydsning, om virksomheden, personalegruppen og medarbejderen skal indgå i den forestående lønbehandling. Afkrydsningen er hierarkisk, således at der skal være afkrydset på højere niveau, før afkrydsning på lavere niveau kommer i betragtning. En afkrydsning på virksomhedsniveau, vil medføre indberetning til LetLøn af faste oplysninger, for de medarbejdere der er blevet oprettet eller hvor de faste oplysninger er blevet ændret siden seneste godkendte indberetning for virksomheden. En afkrydsning kun på virksomhedsniveau giver således bl.a. mulighed for at bestille elektroniske skattekort for medarbejdere, inden den egentlige lønberegning, hvor skattekortoplysningerne skal anvendes. Når oplysningerne om medarbejdernes løn gemmes, afkrydser Apanage automatisk for indberetning på de højere niveauer. Typisk vil et lønservicebureau lave lønbehandling for én virksomhed ad gangen og typisk for én eller flere personalegrupper under virksomheden, der har sammenfaldende lønperiode. Typisk vil timelønnede med en 14-dages lønperiode ikke blive indberettet samtidigt med funktionærer/fastlønnede med måneden som lønperiode. Apanage giver selv et kvalificeret bud på hvilken lønperiode, der indberettes for, baseret på de faste oplysninger der er gemt om den enkelte personalegruppe. Er det første gang, der skal angives lønoplysninger for en medarbejder, er det nødvendigt at vælge et eller flere lønelementer fra listen af lønelementer, der fremkommer ved at trykke på feltet under medarbejderens navn. Skal der angives flere informationer, kan der dannes flere linier ved at trykke på den grønne pil til højre. Skal der slettes linier, gøres dette ved at trykke på skraldespanden til venstre. Har der tidligere været angivet lønoplysninger, kan disse oplysninger anvendes som grundlag for den nye lønbehandling, ved øverst på siden, at trykke på: Udfyld med senest gemte lønoplysninger Husk, at det kun er de medarbejdere, der er afkrydsede, der vil indgå i den efterfølgende lønbehandlingen. Når alle oplysninger for medarbejderne er angivet, gemmes disse ved at trykke på Gem. Opdateret Udskrevet Side 17 af 81

18 Du skal også trykke på Gem, selvom alle oplysningerne er hentet ved at trykke på Udfyld med senest gemte lønoplysninger. Der skiftes mellem de forskellige virksomheder og personalegrupper ved at trykke på navnet i fanebladet. Trykkes på afkrydsningsfeltet, skiftes kun mellem om der skal indberettes for virksomheden/personalegruppen eller ej. 4.1 Status oplysninger Ved at trykke på Status oplysninger, fremkommer mulighed for at se og eventuelt ændre oplysninger om ferie, søgnehelligdagsgodtgørelse og fritvalgsordning. Fanebladene Søgnehelligdagsgodtgørelse og Fritvalgsordning fremkommer kun hvis medarbejderen tilhører en personalegruppe der er omfattet af disse. Under fanebladet Ferieoplysninger, kan ses og eventuelt ændres på de oplysninger om ferie, der er registreret for den enkelte medarbejder. Normalt, når virksomheden starter med at anvende Apanage, vil det være nødvendigt at indtaste oplysningerne for de forudgående et eller to optjeningsår 4 og indeværende optjeningsår. Det er dog normalt ikke nødvendigt at angive oplysninger, hvis medarbejderen er nyansat, med mindre der er overført ferie fra tidligere beskæftigelse. Under fanebladet Søgnehelligdagsgodtgørelse, kan ses og eventuelt ændres på de oplysninger om søgnehelligdagsgodtgørelse, der er registreret for den enkelte medarbejder. Det kan typisk være nødvendigt at tilpasse oplysningerne, hvis virksomheden er gået over til anvendelse af Apanage i løbet af indkomståret. Under fanebladet Fritvalgsordning, kan ses saldi for selvvalgt summationsperiode og eventuelt justere det opsparede beløb, der er registreret for den enkelte medarbejder. Det kan typisk være nødvendigt at tilpasse oplysningerne, hvis virksomheden har fra et andet lønsystem til anvendelse af Apanage. Herefter opsummerer Apanage selv status oplysningerne efter hver godkendt lønbehandling Vis»eSkattekort«Ved at trykke på Vis»eSkattekort«, fremkommer et vindue med oplysninger om det aktuelle»eskattekort«. Hvilket»eSkattekort«der vises, bestemmes ud fra beskatningsdatoen. For forudlønnede er beskatningsdatoen lønperiodens startdato. For bagudlønnede er det dispositionsdatoen, der er beskatningsdatoen. 4 Hvis starten på anvendelsen af Apanage er før 1. maj, skal der indtastes oplysninger for de to foregående optjeningsår 5 Lønbehandlingen er først godkendt når der er modtaget Indberetningsstatus og eventuel Indberetningskvittering fra LetLøn og overførslen er godkendt ved at trykke på Overførslen til LetLøn godkendt. Se kapitel 5.7 Godkend overførsel Opdateret Udskrevet Side 18 af 81

19 5 Lønbehandling Under fanebladet Lønbehandling foretages beregning af lønsedler, indberetning og overførsler. Apanage flytter fokus mellem de enkelte knapper, så hvis man er i tvivl om næste skridt, har Apanage allerede givet et kvalificeret bud. Dette automatiske skift af fokus, gør det også muligt, i mange tilfælde, blot at trykke på Enter, for at udføre næste skridt i lønbehandlingen. For at kunne beregne lønsedler, skal du under Periodiske oplysninger huske at afkrydse de virksomheder, personalegrupper og medarbejdere, der skal indgå i beregningen. 5.1 Beregning af lønsedler Tryk på Beregn lønsedler Hvis der ikke er markeret nogen virksomheder, vil der blive vist en fejlmeddelelse. Hvis der er afkrydset på virksomhedsniveau, vil der blive foretaget indberetning af faste oplysninger, for de medarbejdere der er blevet oprettet eller hvor de faste oplysninger er blevet ændret siden seneste godkendte indberetning for virksomheden. Dette giver bl.a. mulighed for at bestille elektroniske skattekort,»eskattekort«, for nyoprettede medarbejdere, inden den egentlige lønberegning, hvor skattekortoplysningerne skal anvendes. Se også 5.10 Indlæsning af»eskattekort«angiver Apanage er der er fundet fejl under beregningen af lønsedlerne, skal fejlene findes og rettes. Apanage viser kun én fejl ad gangen. Har Apanage detekteret fejl, kan der således være flere fejl end den ene der er vist i statuslinien. Når der er beregnet lønsedler, skal disse kontrolleres. Lønsedlerne ligger som pdffil i mappen lønsedler og har tidsstemplet <hovedindberetningsid> som filnavn. Filen åbnes vha. en PDF-fremviser som fx Adobe Acrobat Reader, der kan hentes gratis på Internettet. Hvis der under Indstillinger Hjælpeværktøjer er angivet en gyldig placering af en PDF-fremviser, vises lønsedlerne automatisk umiddelbart efter lønberegningen. Hvis der ved kontrollen af lønsedlerne er fundet fejl, skal disse fejl rettes og der skal beregnes lønsedler på ny. Samtidigt med fremstilling af lønsedlerne, er der også blevet fremstillet bogføringsbilag. Bogføringsbilagene er placeret under den enkelte virksomhed. Bogføringsbilagene ligger som pdf-fil i mappen bogføringsbilag\<se-nr > og har tidsstemplet <hovedindberetningsid> som filnavn. Opdateret Udskrevet Side 19 af 81

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr Revision 1.02

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr Revision 1.02 for lønsystemet Opdateret 2010-12-16 Udskrevet 2010-12-16 Side 1 af 80 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel...

Baggrund faser du skal igennem Fase 1 før sidste lønkørsel Fase 2 sidste lønkørsel Fase 3 efter sidste lønkørsel... Årsafslutning 2010 sådan gør du! Indholdsfortegnelse Baggrund...1 1 3 faser du skal igennem...2 1.1 Fase 1 før sidste lønkørsel...2 1.2 Fase 2 sidste lønkørsel...2 1.3 Fase 3 efter sidste lønkørsel...3

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet DATALØN - få en god start med DataLøn internet VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere