Sverige ES-studietur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sverige ES-studietur"

Transkript

1 Sverige ES-studietur september 2001 Landbrugets Rådgivningscenter Landskontorerne for Driftsøkonomi, Sektionerne for ES Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N. tlf

2 Indholdsfortegnelse: Sverige 2001 Studietur Tirsdag den 11. september LRF-Konsult v/urban Rydin og Lars-Erik Jansson Onsdag den 12. september Hushållningssälskapet i Jönköbing v/gunnar A. Johansson 3. Besøg hos Kerstin Lind, Jularps gård i Aneby i Småland Torsdag den 13. september Svensk Mjölk v/ Kjell Pettersen 5. Hvad bør fremtidens økonomirådgivere kunne? v/kjell Pettersen 6. LRF-Konsults virksomhed og organisationens økonomirådgivning af landbrugere v/ Mårten Holmquist 7. Indlæg ved Oskar Norberg og Marie Nielsson. Referat af mødet med Småforetagernes a-kasse. 8. Orientering om projekt Bondeforetageren v/lisbet Bjørk, LRF Fredag den 14. september Svenske socialforsikringer og den nye pensionsreform v/jan Brostrøm, Forsikringskasseforbundet, Kornhamnstorg 4. Stockholm 10. Besøg i Riksdagen Lørdag den 15. september Hjemturen Bilag: 1. Program + kort 2. Deltagerliste 3. Videnkonkurrence 4. Bilag til indlæg a) LRF-Konsult b) HushållningsSällskapen c) SLU Sveriges Landbruksuniversitet d) LRF Konsult AB e) Avisudklip Svenske socialforsikringer

3 Pkt. 1 LRF-Konsult, tirsdag den 11. sept Efter lidt forvirring omkring starten, hvor vores oprindelige chauffør på grund af influenza måtte melde forfald kl. tre om natten, kom vi afsted fra Skejby med en mindre forsinkelse. Resten af tur-deltagerne blev samlet op hen over formiddagen (ligeledes med lidt forsinkelse) og med Post Pedersen som vejviser i Malmø lykkedes det at finde LRF Konsult næsten rettidigt. Hos LRF Konsult blev vi modtaget at Urban Rydin, der gav en orientering omkring LRF(Lantbrukarnas Riksförbund), der dels består af en forening med medlemmer og dels er ejer af en række rådgivnings- og servicevirksomheder for landbrug og skovbrug. Foreningssiden består dels af enkeltpersoner som landbrugere, landsbybeboere og andre interessemedlemmer ud over hele Sverige og dels af producent- og brancheorganisationer, og i kraft heraf har LRF et stort politisk virke både med at håndtere foreningshensyn men også med at påvirke og analysere med politiske beslutningsproces. På rådgivnings- og servicesiden ejer LRF med LEAB som moderselskab en lang række virksomheder, hvoraf LRF Konsult med 1300 medarbejdere er det største. LRF Konsult har ca kunder og 130 afdelinger, der er samlet i 40 resultatenheder med en samlet omsætning på ca. 700 mio. SEK. Generelt synes timesatserne at være lidt højere end i Danmark. Selv om LRF Konsult på mange områder bruger det danske rådgivningssystem som forbillede er man specielt på internet området noget foran. LRF har nemlig udviklet et internetbaseret regnskabsprogram, hvor landmanden via internet kan bogføre i sit eget regnskab, hvor også LRF har adgang til regnskabet for at yde teknisk support eller arbejde videre med dataene. Skånsk specialitet: Spättekaka (Spätt er den metalstang, man ruller kagen på) 1

4 Lars-Erik Jansson Urban Rydin Urban Rydin er leder af skatteafdelingen, der er en fælles afdeling for hele LRF Kon- bruges ca. 30% af tiden på uddannelse og kurser for LRF medar- sult. I skatteafdelingen bejdere, mens kun ca. 10% af tiden bruges på konkret sagsbehandling af skattesager. Efter kaffepausen gav lederen af den lokale region en orientering omkring arbejdet, hvor man forsøger at danne teams for at udnytte de enkelte medarbejderes og konto- rers specialviden til glæde for helheden. Efter besøget gik turen mod Jönköping og hotel Quality Winn. Her var aktivitetsudval- havde i hvert fald de norden-fjordske deltagere brugt deres get hurtige med nyhedsformidlingen, så nyheden om terroraktionen i USA satte sit præg på busturen. Hotellets udmærkede middag blev indtaget lidt sent, og bagefter energi. 2

5 Ups - hotellet Det gik!! 3

6 Onsdag d. 12.september 2001 Pkt. 2 Hushållningssälskapet i Jönköbing. Husholdningsselskabet Vi blev modtaget af chefen for husholdningsselskabet og økonomirådgivningen, Gunnar A. Johansson, som så fortalte om deres virke. Husholdningsselskabet blev grundlagt i 1800-tallet grundet problemer med at forsørge befolkningen, trods stor udvandring til USA. Der er 73 husholdningsselskaber i Sverige, de er alle juridisk selvstændige, men har dog et hovedforbund i Stockholm med 3 medarbejdere. Selskaberne samarbejder enkeltvis eller flere på en del områder. Antallet af selskaber mindskes grundet fusioner. Selskabernes fagområder afhænger af områdets behov (agerbrug, kvægbrug, skovbrug, samt komplementær virksomhed). Der er begrænsede midler til udviklingsarbejde. Der er ca medlemmer, som betaler et kontingent på kr. Der udsendes et medlemsblad 4 gange årligt. Det blev understreget, at selskaberne ingen bindinger har hverken politisk, religiøst eller kommercielt og heller ikke arbejder med at påvirke disse områder. Selskaberne ejer 40 forsøgsgårde/demonstrationsanlæg, som er doneret. Jönköbing ejer dog kun huset, hvor rådgiverne sidder. Der er i alt 800 medarbejdere heraf 300 rådgivere. Rådgivningen betales normalt efter timepris på s.kr./time. 55% af tiden skal uddebiteres. EU-rådgivning (tilskudsansøgninger) koster 800 s.kr./t. De er forsikrede mht. rådgiveransvar med en selvrisiko på s.kr./sag. Bygningsrådgivningen er som regel koncentreret om minimum 2 rådgivere, som så dækker flere len (amt). Der bygges pt. mange nye malkekvægstalde til store besætninger ( køer), malkerobotterne er på kraftig indmarch. Landsbyudviklingen er hovedsageligt et arbejdsområde i den nordvestlige del af landet, men er på fremmarch de andre steder. Målansøgningerne (mål 1 og 2 - tidligere 5b) laves af lenstyrelserne. Husholdningsselskabet har dog haft et undervisningsprojekt ang. gårdbutik (udvikling, opstart, markedsføring, regler mv.) 4

7 Svinebrugskonsulenterne er ansat ved slagterierne, mens kvægavlsforeningerne også omfatter kvægbrugsrådgivningen herunder fodringsrådgivning. Husholdningsselskabet prøver at samarbejde. Husholdningsselskaberne påbegyndte økonomirådgivningen i Økonomirådgivningen omfatter driftsøkonomi og produktionsrådgivning. (Bogføring, momsopgørelse og skatteregnskab varetages af LRF). De fleste rådgivere er under 35 år og man har svært ved at tiltrække nye rådgivere. Der er 13 rådgivere i huset i Jönköbing. Alle er meget ude af huset. Efteruddannelsen klares ved at holde orienteringsmøder for alle fagkonsulenter samt tværfaglige møder. Der ydes 2 dages gratis rådgivning vedrørende omlægning til økologi pr. landmand. Hovedproduktet indenfor økonomirådgivningen er företagsanalys (virksomhedsanalyse). Det indledes med et møde hos landmanden med indsamling af oplysninger, derefter skrives ca. 10 siders rapport, som bl.a. omfatter en analyse af de seneste års resultater, økonomiske stilling, finansiering, produktionsgrene, produktion og lønsomhed samt forbedringsforslag. Der tilbydes endvidere företagsledarservice (virksomhedslederservice), hvor der laves resultat- og likviditetsbudget med kommentarer og opfølgning samt udarbejdelse af sammenligningstal. Af andre produkter kan nævnes diverse rentabilitetsberegninger, ejendomsværdivurdering, generationsskifte samt EUrådgivning. Rådgivning vedrørende socialøkonomi og forsikringer mv. tager LRF sig af. Selskaberne har selv udviklet Excel-regneark, som anvendes, men ikke sælges udenfor organisationen. Jordpriser: Malmø s.kr./ha agerjord, Linköbing s.kr./ha agerjord, Jönköbing s.kr./ha (ager, græs og skov samlet). Hektarstøtten er regionaliseret (afh. af jordens bonitet), kornprisen er pt. 0,95 s.kr./kg. Afregningsprisen for mælk er 2,87 s.kr./kg, mælkekvoteprisen er pt. kun 1,10 kr./kg, fordi produktionen ligger under landekvoten. Sverige er delt op i 2 regioner og mælkekvoten må ikke flyttes mellem regionerne. Gunnar A. Johansson 5

8 Pkt. 3 Besøg hos Kerstin Lind, Jularps gård i Aneby (www.welcome.to/jularp) i Småland. Vi startede med at få varm mad (svinenakkesteg, kartofler grøntsager og æblemos) på gården. Herefter indledte Gunnar A. Johansson med at fortælle, at området lå i mål 2 (tidligere mål 5b), og der er en del projekter især mht. forædling af træproduktionen (væk fra papir- og tømmerproduktion). Herefter introducerede han Kerstin Lind. Kerstin fortalte, at hun er enlig, og har 2 voksne børn. Jularps gård har været beboet siden stenalderen, bedsteforældrene købte ejendommen i 1920-erne. Gården er på 105 ha, som drives med korn, græs (lavtliggende engarealer) og skov. Indtil 1989 drevet traditionelt med 70 malkekøer, nu består husdyrholdet af slagtesvin, ammekvæg, høns og en gedebuk samt kaniner og andre kæledyr til bondegårdsgæsterne. I 1988 påbegyndtes planlægningen af en gårdbutik for at tage en del af fortjenesten fra mellemleddet. Huset blev nybygget af træ fra egen skov, oprindelig ville hun have en udstilling af gamle landbrugsting på loftet, men det blev så til en stor opholdsstue med veranda og flot udsigt over engene. Der afholdes mange fester bl.a. med helstegt gris, mange foreninger laver en udflugt til stedet. To af gårdens huse er ombygget til bondegårdsferie. Antallet af overnatninger er eksploderet de seneste år, i 2000 var der overnatninger og i 2001 ca Der er 2 personer ansat i virksomheden, endvidere anvendes løs medhjælp. En voksen datter hjælper i sommer-halvåret (tager sig af papirarbejdet og telefon). Gårdbutikkens udbud omfatter diverse hjemmelavede produkter (marmelade af tyttebær, appelsin og mv., honning-sennep, karameller mv.), tøj fremstillet af hør importeret fra Estland (udvalgte modeller og størrelser syet på bestilling). Et glas hjemmelavet marmelade med g i et pænt glas med pænt stof og bånd samt håndskrevet etiket kostede 30 s.kr./glas!! Marmeladerne sælges udover gårdbutikken også hos foderstoffen, lokale handlende mv. Op til jul fremstilles der julepakker og - kurve. 6

9 Kerstin er meget optaget af produktudvikling og markedsføring. Hun var ved at undersøge mulighederne for at eksportere marmelade til Danmark (havde en kontakt i Humlebæk) og USA. For at få ideer arbejdede hun i et netværk med en anden företagskvinde som havde får, de var gode til at inspirere hinanden og støtte hinanden i produktudviklingen og gennemførelsen af forskellige projekter. Hun pointerede, at de ikke kom sammen privat. De prøver at gøre alt selv. Der er 250 lantbruksföretagere i Svensk Landmännen (svarer til landboforeningen) som har en del samarbejde om udvikling. Kerstin Lind er en utrolig stærk, spændende kvinde, hun udstrålede en enorm energi og høj aktivitet. Da hun blev spurgt, hvor hun fik al energien fra svarede hun, at den kom fra de positive tanker (man skal ikke tage bekymringerne i forkøbet, men se mulighederne) og kontakten med mange glade mennesker. Med hensyn til udvikling mente hun, at man skulle stole på sin intuition og lægge hele sin energi i det, så ville det blive godt. For at understrege dette fortalte hun som en anekdote om den første gang de lavede marmelade. De havde kogt 600 kg appelsinmarmelade, da en sagde, at hvis ikke marmeladen smager godt kommer vi til at æde appelsinmarmelade resten af vores liv. Men den smagte godt og blev solgt!! Kerstin var klar. 7

10 Efter gruppebillede foran Jularps gedebuk gik turen så mod Stockholm. 8

11 Kaffetid 9

12 Pkt. 4 Svensk Mjölk. Torsdag den 13. september 2001 Orientering om Svensk Mjölk blev givet af Kjell Pettersen. Svensk Mjölk Svensk Mjölk er en brancheorganisation for Sveriges mælkeproducenter. Dens medlemmer består af de 7 største mejerivirksomheder (99% af mælkeproduktionen), 11 husdyrforeninger, 2 tyrestationer og 9 race- og interesseforeninger. Svensk Mjölk s idégrundlag er at samle viden og udvikle indsatsområder med det formål, at fremme konkurrenceevnen for landmænd og mejerivirksomheder. Organisationen er delt op i 2 ansvarsområder: Mejeriforening fødevareudvikling madlavning mælkepolitik mælkekvalitet mælkeøkonomi miljø Husdyrforeningerne sundhed avl kokontrol fodring Den primære rådgivning til mælkeproducenterne udgår fra husdyrforeningerne. I rådgivningen benytter Svensk Mjölk sig af husdyrteknikere, inseminører, agronomer og dyrlæger. De ansatte dyrlæger arbejder primært med det forebyggende. Få landmænd ringer direkte for at få information og rådgivning. Flere landmænd er begyndt at inseminere og registrerer data selv. Der findes ca mælkeproducenter med knap køer. Koantallet er faldende, men der produceres mere mælk. Ca. 4% af besætningerne ophører om året. Den største del af mælkeproduktionen findes i et mælkebælte gående fra Halland i vest over Småland i øst. 10

13 Kvotetildelingerne er fra 1. april 2000 helt frigivet. Der er dog en opdeling af landet i 2 regioner, en sydlig og en nordlig region, hvor grænsen går omkring Stockholm. Der kan ikke flyttes kvote mellem de 2 regioner. Handelen med kvote kan stort set ske over hele året og foregår mellem landmænd. Det indebærer, at den enkelte landmand hurtigere kan ændre sin mælkeproduktion. Landekvoten er ikke 100% udnyttet og det betyder, at de, der køber kvote, kan få en ekstra tildeling fra den nationale reserve. Rådgivningstjenesten er under stadig udvikling. Der er udviklet en model for kompetenceudvikling af landmændene baseret på rådgivning og service indenfor fodring sundhed inseminering frugtbarhed avl kokontrol rådgivning og service, der ikke er helt færdigudviklet produktionsøkonomi mælkekvalitet kødproduktion miljø økologi rådgivningstilbud og service, der er under udvikling produktionssystemer bygninger grovfoderdyrkning arbejdsplanlægning 11

14 I rådgivningen bruges forskellige PC-løsninger og registreringer i database for husdyr slagtninger mejeridata sygdomsregistrering IndividRAM er en analysemodel, som alle kontrolbesætninger er med i. De 4 vigtigste dele er individuel foderberegninger og analyse dyreinformation og kokontrolopfølgning resultatanalyse og opfølgning mælkeprognosemodul FRISKO er en model for forebyggende dyresundhed og et nødhjælpsprogram, der i løbet af 4 år skal tilbydes alle malkebesætninger og kødproduktionsbesætninger. Svensk Mjölk har lavet et uddannelsesprogram for den fremtidige rådgivning. Heri indgår blandt andet en uddannelse af ca. 100 rådgivere til specialistrådgivere med direkte kundeansvar og ca. 6 rådgivere til strategirådgivere. Der er i alt ansat ca. 600 rådgivere i de forskellige husdyrforeninger. En udbygning af samarbejdet mellem de forskellige rådgivere er nødvendig, men samarbejde skal komme nedefra, idet det vil være svært at gennemtrumfe. Kjell Pettersen 12

15 Pkt. 5 Torsdag den 13. september 2001 Hvad bør fremtidens økonomirådgivere kunne? v. Per Andersson, Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala Danne bro mellem universitet og erhvervsliv. Fremtidsforskerne i Sverige - forandringstakten fortsætter og er eksplosionsagtig. Grænser udviskes. Kundskab er i fokus. Individualisering. Mindske den offentlige sektor. Nye organisationsformer. Nye arbejdsformer - ude- contra hjemmearbejdspladser. Nyt lederskab. Motivere - holde medarbejdere i organisationen. Etik og moral. Organisationsformer - medindflydelse Store organisationer - stordriftsfordele. Små organisationer - fleksibilitet. Rolf Jensen: Dream Society jæger -> jordbrug -> industri -> information -> drøm Enhed: stamme familie hiraki netværk stamme/gruppe Sted: fangstplads gård fabrik kontor team/miljø Beundret ældre familiens kapitalister bekendte/ storyteller person: overhoved partner Værdi: mod Gud produkt kundskab oplevelse Økologi - 20% af de svenske landbrug skal være økologiske om 14 år. Det vil være baseret på offentlige økonomiske tilskud og højere konsumpriser Informationsmængden er progressivt stigende i forhold til tidsforløbet. Evnen til at anvende og sortere information er vigtig. Hvad er væsentlig for mig. Tror vi på informationens indhold - et spørgsmål om tillid. Vigtigt for afsender/modtager: Udformning af information. Forudsætninger for at modtage information. Bevidste behov - ubevidste behov. Svensk ordspil: Uten spaning - ingen aning. 13

16 Landmand: Bonde Virksomhedsleder Elskes af samfundet Tilskudslandmand Ideologisk Økonomisk - fremtiden Risiko for fremmedgørelse Hvad er et godt liv - ikke nødvendigvis størst mulig økonomisk resultat. I arbejdslivet optræder vi som afgivere af: modtagere af: Etik, holdninger, tro, arbejde, engagement <=> kapital, løn, selvrealisering, miljø. Ubalance - for meget ud og for lidt ind kræver ændring i enten forbrug eller indtjening / livside eller arbejdsliv

17 Pkt. 6 Torsdag d. 13. september 2001 LRF-konsults virksomhed og organisationens økonomirådgivning af landbrugere v. Mårten Holmquist Mårten Holmquist LRF-konsult er Sveriges største økonomirådgivnings og bogføringsbureau med 1300 økonomer, jurister og andre specialister samt 70 mæglere fordelt på mere end 125 kontorer landet over. Virksomhedens idé-grundlag er: 1) Aktivt at medvirke til udvikling af den enkelte virksomhed og forbedre dens økonomi. 2) At være en lønsom og attraktiv virksomhed for såvel kunder som medarbejdere. 3) At være med til at præge den lands-politiske udvikling for mindre virksomheder og være et respekteret rådgivningsfirma til selvstændige indenfor EU. Der føres regnskab for virksomheder hvoraf er indenfor land og skovbrug og indenfor andre erhverv. Af andre erhverv kan bl.a. nævnes Taxi forretninger, bygge og anlægsvirksomheder og ejendoms udlejning og formidling. Markedsandelen indenfor land og skovbrug udgør 50-60%. En del af kunderne klarer selv bogføringen ved via internet at hente kasseregistreringsbilag og overføre dataene til LRF- konsult til regnskabsafslutning. Den skatteøkonomiske rådgivning værdsættes højt af kunderne, som besøges 2-3 mdr. før årsafslutningen med evt. en budget opfølgning for at planlægge evt. skattemæssige investeringer. Den egentlige driftsøkonomiske rådgivning tilbydes nu også af LRF-konsult, hvor det før i tiden kun blev varetaget af Husholdningsforeningerne. Af andre rådgivnings opgaver kan nævnes: Eu-rådgivning, finansieringsrådgivning, pensionsanalyser, generationsskifte og virksomhedsoverdragelser, kurser og miljørådgivning. 15

18 Nedenfor ses organisationsplanen. Ledelsen består af en 7 mands bestyrelse som hver især har ansvar for et eller flere områder. Erik Svenson: Direktør Lars-Erik Hansson: Vicedirektør med det operative ansvar Erik Dahlgren: Kvalitets og miljøansvarlig Barry Olufson: Personalechef Björn Brandell: Informationsansvarlig Per Åhrlin:Markedschef og branche ansvarlig for øvrige brancher Mårten Holmquist: Branche ansvarlig for landbrug Herudover er der en central skatteafdeling som ledes af Urban Rydin. Afdelingen står, i lighed med LR i Danmark, for udsendelse af nyheder på skatteområdet, afvikling af kurser samt i øvrigt som konsulent/sparingspartner for egne rådgivere. 16

19 17

20 Pkt. 7 Indlæg ved Oskar Norberg og den søde Marie! Referat af mødet med Småforetagernes a-kasse torsdag den 13. september Som navnet angiver er a-kassen for de mindre selvstændige erhvervsdrivende, svarende til ASE og DANA. Der er medlemmer hvoraf kun ca er landbrugere. Der er en lille tilgang til a-kassen, som har det laveste kontingent af alle a-kasser eller kun 912 s.kr. Der er kun ca personer pr. år der får udbetalt a- kassedagpenge for gns. 100 dage. Finansieringen af udbetalingerne foregår for 95% s vedkommende af staten. Beregningen af dagpengene foretages på grundlag af de seneste 3 års erhvervsoverskud efter renter, dog indgår afviklingsåret ikke i grundlaget hvis der er drevet selvstændig virksomhed i mere end 10 år. Der er maks. udbetalt 80% af beregningsgrundlaget eller højst 580 s.kr./dag og min. 270 s.kr./dag. Særligt vanskeligt stillede kan efter særlig ansøgning få 680 s.kr./dag i op til 100 dage. Der udbetales arbejdsløshedsdagpenge i maks. 300 arbejdsdage (1 år= 260 arb.dage), hvorefter der skal arbejdes i min. 70 timer/md. i mindst et år før retten til en ny dagpengeperiode genvindes. Det er ikke nødvendigt at sælge sin virksomhed for at opnå retten til dagpenge idet der er indført et mellemled, hvor der ikke forekommer nogen erhvervsvirksomhed kaldet hvilende virksomhed. Som et kuriosum blev nævnt en kaninfarm på friland uden tilsyn i en periode! Ægtefælleudtræden skal sandsynliggøres fysisk som økonomisk, men der sker ingen efterkontrol af økonomien. A-kassen er uafhængig af faglige interesseorganisationer men samarbejder bl.a. med LRF. Der foregår en udbredt lobby virksomhed for at forbedre de selvstændiges vilkår ved arbejdsløshed. En grundlæggende tanke bag svensk arbejdsløshedsforsikring er at, ingen må konserveres som arbejdsløs uden håb om genindtræden på arbejdsmarkedet. Vores indtryk af det svenske a-kassesystem er, at det ikke er så restriktivt som det danske. Oscar og den søde Marie 18

21 Pkt. 8 Referat af orientering om projekt Bondeforetageren ved Lisbet Bjørk, LRF, torsdag den 13. september Projektet går ud på at analysere landbrugeres nuværende situation økonomisk og deres livskvalitet. Her igennem udarbejdes der en idé og et mål der ender op i en handlingsplan. Herefter kommer udførelsesfasen med opfølgning og en fornyet analyse. Prisen har været 500 til kr. pr. deltager. Gennem EU s strukturfonde må 3 midler har LRF søgt tilskud svarende til ca kr./deltager over 3 år. Der blev over hele landet udvalgt 300 rådgivere som deltog i et 3 dages kursus og 1 år herefter yderligere i 2 dages kursus. 11 personer blev heraf gjort ansvarlige for at skabe interesse for projektet over hele landet. Formålet med projektet er at udvikle den enkelte selvstændiges evne til at påvirke, overskue egen situation og lære af andres erfaringer for her i gennem at påvirke sin fremtid i den rigtige retning. Der er foretaget en analyse af økonomien og livskvalitet for ca selvstændige. Herefter blev der oprettet Erfa-grupper med andre selvstændige i det nære samfund, så som vognmænd, frisører, elektrikere. Det er LRF s vision, at der er lige så vigtigt at kunne sælge et kompetencegivende projekt som et traktordæk. Det har vist sig, at da handlingsplanerne skulle udarbejdes, var efterspørgslen større og mere forskelligartet end man havde forventet. Det var særligt inden for personaleledelse, personlig udvikling, maskinfællesskaber, økologi og økonomistyring af rådgivning blev efterspurgt. Der er oprettet Erfa-grupper bestående af ca. 12 personer med meget baggrund. Grupperne fungerer bedst hvis deltagerne har meget forskellig baggrund. Det bedste udbytte af Erfa-netværket fås når begge ægtefæller deltager i projektet, men ikke nødvendigvis i det samme. Der er oprettet et mødested på internettet: Kompass.lef.se som benyttes flittigt. Projektet har betydet at man har fået skabt mange tværfaglige kontakter der har pustet nyt liv i landsbymiljøet. Lisbeth Björk 19

22 Pkt. 9 Fredag den 14. september 2001 Svenske socialforsikringer og den nye pensionsreform. Ved Jan Brostrøm, Forsikringskasseforbundet, Kornhamnstorg 4. Stockholm Forsikringskasseforbundet er forsikringskassernes interesse-service og arbejdsgiver- organisation Jan Brostrøms indlæg vedrørte: 1. Forsikringskasserne og FKF 2. Socialforsikringen 3. Den nye pensionsreform 4. Aktuelle forsikringssprøgsmål Ad 1 Forsikringskasserne og FKF Der findes 21 stk. selvstændige forsikringskasser i Sverige (en i hvert len), med egen Ledelse. Forsikringskasseforbundet (FKF) blev dannet i Forsikringskasserne varetager stort de samme opgaver som Social- og sundhedsforvaltningerne i Danmark. Ad 2 Socialforsikringen Alle over 16 år er omfattet af socialforsikringen Arbejdsområder: Sygedagpenge/førtidspension mv. Støtte til børnefamilier Alderspension (folkepension) Andre ydelser Finansiering: arbejdsgiverafgifter skatter egne bidrag (lønmodtagere) 20

23 Ad sygedagpenge/førtidspension mv.: Sygedagpenge: Lønmodtagere: Arbejdsgiveren betaler de første 2 uger af sygeperioden, herefter beta- (-1 karensdag). ler forsikringskassen Selvstændige skal selv betale til sygeforsikringen sammen med skatten. Man kan vælge at have 3 eller 30 dages karensdage. Ad støtte til børnefamilier: barselspenge børnebidrag boligbidrag til børnefamilier (boligstøtte) Ad 3 Den nye pensionsreform Den nye pension kan bestå af 3 dele: Almen pension (lov) Aftalt pension (med arbejdsgiver) Privat (frivillig) 21

24 Den nye almene pension er: afgiftsbaseret (18,5%) livsindkomsten afgør pensionens størrelse fleksibel Afgiften udgør 18,5% af den pensionsgivende indkomst. Der er ingen øvre grænse for indbetaling til pension. Ingen fast pensionsalder ( dog tidligst fra 61 år). Jo længere man venter jo højere pension. Kan udbetales med hel, ¾, ½, eller 1/4. Pensionen består af 3 elementer: Indkomstpension Præmiepension Garantipension 16% af indbetalingerne går til indkomstpension. 2,5% går til præmiepension (placeres i fonde. Man kan selv vælge fondstype (aktier, obligationer)) Garantipension til personer, som kun har haft lille livsindkomst ( kr. for enlige, kr. pr. ægtefælle). Ad 4 Aktuelle forsikringsspørgsmål sygedagpengenes størrelse (loftet hæves) den kraftige stigning i antallet af sygedage (årsager?) kritik af at det er blevet vanskeligere at få udbetalt erstatning for arbejdsskade det lave fødselstal i Sverige Samspilsproblemer På vandring i Gamla Stan Var det 82 eller 83 adelsmænd som mistede hovedet på dette torv? 22

25 Besøg i Riksdagen Efter besøget hos KFK guidet rundvisning i Riksdagen Herefter rundtur i Stockholm i bus med dansktalende guide. Besøg på Vasa-museet for nogles vedkommende og tur i Gamla Stan for andres vedkommende. Et vellykket ES-kursus afsluttede med middag på restaurant Kristina i Gamla Stan. 23

26 Hjemturen Dagen for hjemrejse gik som planlagt næsten, for vi måtte undvære 2 kursusledere, men fik løst alle opgaver ved velvillig bistand fra Post Pedersen og dagens aktivitetsgruppe hotellet havde overset, at morgenmad allerede skulle serveres kl de nordjyske deltagere sagde farvel til os fra morgenstunden (hvilket var planlagt) for at få deres egne oplevelser via fly til DK, men uden morgenmad (hvilket ikke var planlagt) hotellet havde lavet en lunchpakke for lidt vi blev jaget væk fra en rasteplads vi kom en time for tidligt til Monarch, Karslunde, som dog med kort varsel formåede at stille aftensmad på bordene, og selvom dommerne måske ikke var helt uden indflydelse på udfaldet af videnkonkurrencen, vandt det dygtigste hold alligevel men takket være deltagernes gode humør og aktive medvirken dagen igennem blev denne lange rejsedag en god afslutning på studieturen. Tak fra den amputerede kursusledelse. Ny bus Videnkonkurrencen blev vundet af Per s hold 24

27 Program for Det rullende ES og Skatte-Seminar i Sverige, d Bilag 1 Tirsdag den 11. september Kl Kl Kl Kl Kl Afrejse med bus fra Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Opsamling (bus starter i Ålborg) Frokost i eller udenfor bussen, afhænger af vejret (sandwich) LRF-Konsult (rådgivning og formidling om skatteforhold, forsikring, sociallovgivning) ved Urban Rydin Norra Vallgatan 102, Malmö. LRF-konsult rådgiver land- og skovbrugere. Skatte-og landbrugsøkonomisk rådgivning er de væsentligste opgaver. Samarbejder med datterselskabet LR Revision om revision af regnskaber. Se også Afrejse mod Jönköping, hvor vi overnatter på Quality Hotel Winn. Hotellet har en underbar utsikt över Vättern. Adressen er: Box 433, S Huskvarna, Tlf , Fax Middag på hotellets restaurant Onsdag den 12. september Kl. fra 7.00 Morgenmad Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. ca Afgang med bus Ankomst til Hushållningssälskapets kontor i Jönköping. Gula Sannahuskvarnavägen 97B, Box 2116, Jönköping. Tlf (www.hush.se) Hushållningssälskapets virksomhed og organisation, økonomirådgivning og generationsskifte ved økonomichef Gunnar A. Johansson. Herefter tager vi til Jularps Gård Aneby ca. 4 mil fra Jönköping- hvor vi besøger et Landsbyforetag v/ Kerstin Lindh, der har en gårdbutik. Frokost i Aneby, hvorpå Kerstin Lindh vil fortælle om landsbyudvikling i praksis (gårdbutik m.v.) Afgang mod Stockholm, kaffestop undervejs Ankomst Stockholm, hvor vi overnatter på Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm. Tlf Fax Findes under: Ett hotell med hemkänsla mitt i city Middag på restaurant i gå-afstand fra hotellet 25

28 Torsdag den 13. september Kl. fra 7.00 Morgenmad Kl Afgang bus. Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst til Svensk Mjölks hovedkonktor. Torsgatan 14, Stockholm. Tlf Fax Se også hvor man bl.a. kan læse: Svensk Mjölk arbetar på uppdrag av Sveriges mjölkbönder och mjölkindustrier. Vi äger och utvecklar kunskap inom hela den kedja som börjar med kon och hennes foder och slutar i människans mage. Svensk Mjölk utvecklar kunskap om vad som påverkar mjölkföretagets lönsamhet. Lönsamhet förutsätter helhetssyn och för mjölkbonden handlar det ofta om att analysera de egna intäkterna och kostnaderna för att kunna spåra var i verksamheten lönsamheten egentligen genereras. Orientering om Svensk Mjölks rådgivning ved Kjell Pettersen, Kaffe i kantinen Hvad bør fremtidens økonomirådgivere kunne? v/per Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala - se også LRF-Konsults virksomhed og organisationens økonomirådgivning af landbrugere ved Marten Holmqvist. Kl Frokost i Grottan, Torsgatan 14. Kl Kl Arbejdsløshedsforsikring ved Oskar Norberg, Småföretagernes a-kasse. Se også Kaffe i kantinen KL LRF. Udvikling af kurser og kompetencer for landmandsfamilier ved Lisbet Björk, projekt Bondeföretageren, LRF. Herefter afgang til hotellet, evt. pr. gåben Kl Middag på restaurant i gå-afstand fra hotellet. Fredag den 14. september 2001 Kl. fra 7.00 Morgenmad Kl Afgang med bus Kl Svenska Socialförsäkringen og pensionsreform v. Jan Boström, Försäkringskassaförbundet, (www.fkf.se) Kornhamnstorg 4, Gamla Stan, Stockholm, hvorpå vi går til Riksdagen. Kl Besøg på Riksdagen. Rundvisning og orientering om Riksdagen. Kl Frokost, Cafe Strömparterren, Helgeandsholmen Norrbro, Tel: Kl Kl Rundtur i Stockholm i egen bus og med dansktalende guide, Emma Tiblin. På egen hånd Kl Busafgang kl fra hotel Middag på "KRISTINA", Västerlånggatan 68, tlf. (46) Bus kører os til restauranten, men henter os ikke. Der er Livejazz varje kväll på restaurang Kristina i Gamla Stan Lørdag den 15. september 2001 Hjemrejse, som udrejse via Sjælland. Frokost (sandwich) og aftensmad kl. ca på motorvejscafe Monarch Karlslunde tlf. nr Ankomst til Skejby ca. kl

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.)

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) Den årlige studietur - den femte af slagsen - går til Sverige,

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand PROGRAM for kursus: Løn og personale - om ansættelse i landbruget og regler, som du skal være opmærksom på En tre dages guide hele vejen gennem ansættelsesforhold i landbruget (K2686, K2687 og K2688) Landscentret

Læs mere

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening?

Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? - for nyvalgte udvalgsmedlemmer Hvad kan jeg som nyvalgt udvalgsmedlem gøre for min forening? Konference Tid og sted 8.-9. januar 2003 på Landbrugets Rådgivningscenter. Vi spiser aftensmad på spisestedet

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Socialjuraseminar 2012

Socialjuraseminar 2012 PROGRAM for: Socialjuraseminar 2012 Socialjuraseminar 2012 er den sikre og nemme måde for dig at holde dig opdateret på socialjura, så du ved, at du leverer de optimale løsninger til dine kunder i dag

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked EFTERÅR 2014 >>> >> > Eksportforeningens EKSPORT AKADEMI udbyder nu en attraktiv efteruddannelse til danske eksportvirksomheder som har det tyske marked i fokus. OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Skåneekspedition 10-11. juni 2010

Skåneekspedition 10-11. juni 2010 Invitation til Sommerudflugt 2010 10.-11. juni 2010 Skåneekspedition 10-11. juni 2010 Dette års sommerudflugt afholdes torsdag den 10. og fredag den 11. juni 2010. Turen går i år til Skåne med besøg på

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Dyrevelfærd kan måles!

Dyrevelfærd kan måles! Dyrevelfærd kan måles! System for dyrevelfærd i svensk og dansk mælkeproduktion Charlotte Hallén Sandgren Igangværende dansk/svensk projekt Vi skal skabe et fælles sprog for velfærd med koen i centrum

Læs mere

Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen.

Kvægbruget i Danmark gennemgår i disse år måske de største forandringer nogensinde, og disse forandringer påvirker også rådgivningen. 1.1RUGLVN NRQRPLVN.Y JDYO $NXUH\UL,VODQGMXOL %RQGHQVNUDYWLOQHWY UNHW 5nGJLYQLQJ 1LHOV%R.Y JDYOVIRUHQLQJHQ7$8586(EHOWRIWYHM$VVHQWRIW '.5DQGHUV'DQPDUN ZZZWDXUXVGNLQIR#WDXUXVGN,QGOHGQLQJ Kvægbruget i Danmark

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

DLS får viden til at gro

DLS får viden til at gro DLS får viden til at gro Velkommen til DLS DLS er en erfaren rådgivningsvirksomhed, der er ejet af landmænd, i Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner. Gennem mere end 100 år har vi arbejdet for

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere