Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord"

Transkript

1 Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010

2 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tel Forsidefoto Udgravning ved Holbækmotorvejen Fløng; gengivet ved foto af søgegrøfter med besøgende køer samt landmåleroptegningen over hele udgravningen.

3 INdhold Årsberetning Kroppedal 2010 i tal 8 Kroppedals besøgstal 8 Formidlingsaktiviteter i tal 8 Udvalgte økonomiske nøgletal Bevillinger af eksterne midler 9 Publikationer 11 Formidling 13 Udstillingsoversigt 15 Forskning og undersøgelser 17 Bevaring og registrering 19 Lokalarkiver 21 Lovpligtige opgaver 25 Et blik frem mod Bilag Kroppedals formål og ansvarsområde 31 Bestyrelse 32 Repræsentantskab 33 Personale og organisation 34 3

4 4

5 Årsberetning 2010 Kroppedal Museum opnåede gode resultater i 2010 med et stort antal udstillinger og anden formidling. Museet modtog mange eksterne puljemidler til finansiering af registrering, forskning og formidling. Sidst, men ikke mindst, modtog Kroppedal tilsagn om støtte til opførelse af Danmarks første folkeobservatorium. Der var store udfordringer at tage hånd om; den største var de konsekvenser som den dårlige økonomiske situation i museets primære tilskudskommuner, Høje-Taastrup og Albertslund, gav Kroppedal. Museet fik i 2010 fastholdt den fremgang i besøgstallet, som startede i Det er dejligt at konstatere, at publikum besøger museets mange udstillingsplatforme. Det har været glædeligt, at antallet af skoletjenestebesøg er mere end tredoblet i forhold til Dette skyldes, at museets nye astronomiske miniplanetarium i 2010 blev præsenteret i kommunerne og at det løbende har været opsat på skoler og i undervisningsinstitutioner. I 2010 startede planlægningen af en decentralisering af Kroppedals formidlingsvirksomhed. Fremover vil museet i højere grad være til stede lokalt i kommunerne på biblioteker, i kulturhuse, undervisningsinstitutioner og i storcentre der hvor borgerne færdes i hverdagen. Det vil primært være museets nyere tids udstillingsvirksomhed, som fortæller den nære historie og ikke mindst samtidshistorien, hvor den udspiller sig. Udstillingerne vil være udarbejdet som særudstillinger, der opstilles for en periode. Der er planlagt to vandrerudstillinger i 2011 én nyere tids udstilling om Det Gode Liv på Vestegnen og en udstilling om Oldtiden på Vestegnen. På Kroppedal vil gæsten dog fortsat kunne opleve en introduktion til Vestegnens nyere tids historie og museet vil være base for den arkæologiske og astronomiske udstillingsvirksomhed. Kroppedal har tradition for en fagligt stærkt funderet arkæologisk forskning. Det er glædeligt, at det i 2010 lykkedes at få finansieret og iværksat de første projekter under museets nyere tids satsningsområde Fingerplanen Identitet og By. Museets fokus på Vestegnens særlige bebyggelsesudvikling gennem de sidste 50 år vil i de kommende år udfolde sig i flere forskningsprojekter, hvis resultater løbende vil blive formidlet overfor borgerne. I sommeren 2010 modtog museet en bevilling på 6,4 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til opførelse af et astronomisk folkeobservatorium ved Kroppedal. Projektet omfatter to observatorietårne, henholdsvis et planet- og et stjerneobservatorium. Hensigten er at gøre det muligt for museet at formidle universet og himmelrummet og derved skabe en enestående oplevelse for vores gæster. Folkeobservatoriet vil blive det første af sin art i Danmark, da det er dedikeret til brug for helt almindelige danskere familier med børn, den almindelige borger, turister og foreninger med særlig interesse for stjerne - og planetobservationer. Observatoriet vil få stor betydning i undervisningsøjemed overfor forskellige undervisningsinstitutioner. De to kommuner Albertslund og Høje- Taastrup har måttet opleve en stadig stigende dårlig økonomi gennem Som konsekvens heraf blev Kroppedal på linje med mange andre institutioner i de to kommuner ramt af nedgang i driftstilskuddene. Det betyder, at Kroppedal fra januar 2011 har færre midler til rådighed og derfor har været nødt til at gennemføre besparelser bl.a. på personalesiden. Det lykkedes imidlertid Kroppedal modtog en bevilling på 6,4 mio.kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til opførelse af et astronomisk folkeobservatorium. Det betyder, at det længe planlagte byggeri af folkeobservatoriet på Kroppedals grund kan starte i det kommende år Modsatte side, øverst til venstre Kroppedal valgte at rekonstruere hovedet af Fyrsten fra Torslunde. Det skete med hjælp af retsmedicinere. Modsatte side, øverst til højre I 2010 introducerede museets Skoletjeneste vores mobile miniplanetarium. Skoleformidling der foregår lokalt på skolerne. Modsatte side, nederst Det ny nordiske køkken møder det gamle nordiske køkken! Ved Kroppedals marked, Alle tiders mad, deltog både Meyers mad og Vikingelandsbyen fra Albertslund. 5

6 Modsatte side, øverst til venstre Påskeaktiviteter på Kroppedal. I 2010 dekorerede børnene æg og deltog i det store æggeløb. De kunne også klippe gækkebrev og høre om påsketraditioner. Modsatte side, øverst til højre Verdens længste snobrød optaget i Guinness World Records. Spejdere fra Taastrup og Albertslund deltog i Kroppedals madmarked, hvor rekorden blev sat. Modsatte side, nederst Kroppedals have dannede en smuk ramme om oktobermarkedet, der havde mad og madkultur gennem tiden som tema. at indgå en aftale, som i forhold til de to kommuner sikrer museets drift fra , dog på et lavere niveau end hidtil. De gældende økonomiske aftaler for museets to andre tilskudskommuner, Ishøj og Herlev, er uændrede. Kroppedals opgaveportefølje og økonomi i forhold til staten er uændret fremadrettet og de gennemførte besparelser vil ikke påvirke museets evne til at varetage opgaver i relation til museumsloven, herunder forvaltning i forhold til kommuner og Kulturarvsstyrelsen. Fra statslig side blev der i 2010 iværksat en national undersøgelse af museumsvæsnet med henblik på at udrede de statsanerkendte museers opgaver, organisation og økonomi. i forhold til Kulturarvsstyrelsen vil blive placeret på et mindre antal end hidtil. De færre museer, der fremover skal løse de arkæologiske opgaver, vil blive mødt med øgede krav til den arkæologiske virksomhed, herunder forvaltning og forskning. På sigt vil museets statsanerkendelse og dermed overlevelse være afhængig af at blive et af de museer, der får en sådan opgave. Kroppedal vil derfor også i 2011 og fremover ruste sig ved at være en innovativ institution, der hele tiden udvikler sig og er parat til at løfte nye opgaver. Kulturministeriets hensigt med udredningen er at komme med anbefalinger til et museumslandskab, der kan møde fremtidens udfordringer i kulturarvsarbejdet. Udredningen lå færdig i april 2011 og skal nu til politisk behandling, men der kan allerede nu uddrages sikre konklusioner: Antallet af arkæologisk arbejdende museer vil blive reduceret og ansvaret 6

7 7

8 Kroppedal 2010 i tal Kroppedals besøgstal Antallet af besøgende fysisk på museet, arkiverne, skoletjenestearrangementer samt andre udstillingsplatforme ude i kommunerne - og virtuelt på museets hjemmesider er følgende: Besøgende Kroppedals udstillingssteder og formidlingsaktiviteter Hjemmesiderne Formidlingsaktiviteter i tal De besøgende til Kroppedals udstillingssteder og formidlingsaktiviteter fordeler sig på følgende måde: Besøgende Udstillinger Kroppedal Udstillinger eksternt Arkiverne Baggrund Høstmarked Høstmarkedet varede kun én dag i 2010 derfor det lavere antal deltagere. Andre arrangementer 176 Skoletjeneste Stigningen skyldes bl.a. anskaffelse af mobilt miniplanetarium, der kan bringe oplevelsen ud til skolerne. Stigningen er fortsat ind i februar, marts og april måned Udvalgte økonomiske nøgletal 2010 Samlet omsætning kr Samlede omkostninger kr Underskuddet er affødt af, at omkostningerne ved personalereduktionen samt omkostninger ved gennemførelse ekstraordinære afskrivninger begge er regnskabsført i regnskabsåret 2010 for at bringe museets fremtidige driftssituation i overensstemmelse med de nye driftstilskud. Dette er sket i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem Albertslund, Høje-Taastrup kommuner og bestyrelsen for Kroppedal Museum. 8

9 Bevillinger af eksterne midler Kroppedal driver sin virksomhed gennem tilskud fra kommuner, stat og eksterne midler. Især museets forsknings og formidlingsaktiviteter er understøttet af eksterne midler. Folkeobservatorierne bevilling Kroppedal Museum modtog tilsagn fra Arbejdsmarkedets Ferie Fond om tilsagn til opførelse af to folkeobservatorier. Bevillingen lød på 6,4 mio. kr. Bevillinger til gennemførelse af projekter og aktiviteter Frikøb ved Space Science Center og KBH rate på frikøb Sjællands jernalder Konservering KUAS Rummets industri Industriens rum KUAS Elektronisk registrering REGIN Akademisk Arkitektforening støtte til arkitekturens dag Maleri af L.A. Ring KUAS Hastesum Kulturelt Samråd / Høje-Taastrup Kommune Miniplanetariet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Nordea fonden Friluftsrådet

10 Bevillinger til gennemførelse af samarbejdsprojekter Sjællands Jernalder Samarbejde mellem fem kulturhistoriske museer på Sjælland (Kroppedal Museum, Museerne Vordingborg, Museum Lolland- Falster, Næstved Museum og Sydvestsjællands Museum) i samarbejde med SAXO-Instituttet på Københavns Universitet. Dr. Margrethes arkæologiske Fond juni fonden KUAS / rådighedssum Gravfund fra yngre romersk jernalder Seminar bl.a. afholdt sammen med Odense Bys Museum Salewizc-fonden KUAS / rådighedssum Sachersymposiet Afholdt sammen med Museum Sønderjylland / Arkæologi Haderslev Dr. Margrethes arkæologiske Fond Københavns Vestegn et nyt magtcenter i yngre romersk jernalder KUAS / rådighedssum Bevillinger til kommende publikationer Stjerner og Tandhjul en antologi om Ole Rømer KROPPEDAL studier i astronomi arkæologi nyere tid, Bind 3 CAC fonden Lilian og Dan Finks fond Augustinusfonden Farumgaard fonden Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse

11 Publikationer Kroppedals personale har i 2010 medvirket i følgende publikationer: Linda Boye Kong Svends Park: Cemetery with connections between the Polish Wielbark Culture and Eastern Denmark in the Late Roman Iron Age Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age Network Denmark Polen (Ed Ulla Lund Hansen og Anna Bitner-Wróblewska) Nordiske Fortidsminder Serie C, vol. 7, s Maiken Fosgerau Salomonsen Beretninger fra Thorsbro Vandværk Mennesker og Maskiner Mette Mortensen Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos ca erne Ph.d. afhandling, Århus Universitet Mette Mortensen Paneret flæsk og sveskegrød i danske pensionater Den Gamle Bys årbog, s Rune Iversen Ellekilde en yngre romertidsgravplads med fyrstegrav og cirkusbægre Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskab (in Press) Thore Bjørnvig Seductive Similarities. A comment on Gerum, Trans Atlantic Contacts and analogies Adoranten 11

12 12

13 Formidling Museet har i 2010 foretaget en varieret formidlingsvirksomhed omfattende udstillinger og aktiviteter, skoletjeneste, foredrag og omvisninger. Nedenfor følger en præsentation af udvalgte aktiviteter. Bag tremmer Vridsløse Statsfængsel 150 år Jubilæumsudstillingen for 150 året i 2009 har i 2010 fortsat været åben for publikum. Den velbesøgte udstilling viser, hvordan arbejdslivet har været for fængselsfunktionærerne og de ansatte og hvorledes dagligdagen har været for de indsatte. I udstillingen fortæller genstande om dagliglivet i fængslet, men også mere kuriøse genstande, som f. eks flugtredskaber er udstillet. Det gode liv Velfærden og fingerplanen I april måned 2010 åbnede museet udstillingen om udviklingen på Københavns Vestegn efter 2. verdenskrig. Primært med afsæt i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner fortælles om Fingerplanen og de rammer denne afstak for bebyggelsesudviklingen og borgernes liv og udfoldelsesmuligheder. Udstillinger fortæller også om velfærdsstatens tilblivelse, om arbejde og fritidsliv og hvordan nye boligformer skabte nye rammer om familielivet. Grave, glas og guld fyrsten og hans frænder Efter præsentationen af fyrsten fra Ishøj i 2009 blev udstillingen i 2010 udvidet til at omfatte hele Torslunde-gravpladsen og de grave der omkransede fyrstegraven. Gravene repræsenterer antagelig fyrstens slægtninge og består udelukkende af kvinde- og pigegrave med et rigt gravudstyr. Fyrstens mandlige slægtninge er stedt til hvile et andet sted. Udstillingen har i 2010 været meget velbesøgt, og det er ikke bare borgere fra Ishøj der besøger fyrsten. Den arkæologiske udstilling og fyrstegraven er et udtryk for den rige oldtidshistorie der ikke er begrænset af kommunegrænserne og er derfor blev besøgt af et bredt udsnit af Vestegnens borgere. Fyrstegraven kan indtil videre ses i hele Thorsbro Vandværk I sommeren 2010 introducerede Kroppedal, i samarbejde med Ishøj Kommune og Thorsbro Museumsforening, faste åbningstider på vandværket. Hver søndag fra juni til september kunne gæster besøge værket på egen hånd eller få en rundvisning i det gamle maskinhus. Thorsbro Vandværk er en arkitektonisk perle og et vigtigt monument for den tidlige industrihistorie på Vestegnen. I 2010 udarbejdede museet og foreningen en præsentation for et formidlingsprojekt Værket ved Thorsbro Et industrimuseum, som skitserer hvordan værket kan blive et besøgsmål for børnefamilier og skoleklasser foruden de teknologihistorisk interesserede som allerede flittigt besøger vandværket. Kroppedal fik i 2010 fastholdt det aktivitetsniveau, der var blevet igangsat i 2009; både decentrale udstillinger og det høje besøgstal Modsatte side I 2010 åbnede udstillingen Det gode liv Velfærden og fingerplanen. Her bliver Vestegnens nyeste tids historie både fortalt og udforsket med spørgsmål til publikum. 13

14 Miniplanetariet har været på turné i kommunerne Evalueringerne viser stor begejstring hos både elever og skolelærere og giver lyst til at besøge Kroppedal igen Andre aktiviteter Årets største publikumsaktivitet var museets høstmarked som blev afviklet d. 16. oktober 2010 under titlen Alle tiders mad. Over 900 gæster fandt vej til Kroppedal og de kunne bl.a. opleve nordisk mad med kulinariske indslag fra Meyers Madhus og Vikingelandsbyen. Som et særligt indslag gennemførte de blå spejdere fra Albertslund og Høje- Taastrup et Guinness Rekordforsøg i at lave verdens længste snobrød. Rekorden er siden blevet godkendt! D. 6. juni deltog museet, sammen med Vikingelandsbyen, i Danmarkshistorien i Vestskovens årlige arrangement Ved Alfarvej. Som særlige aktiviteter for børn blev der i løbet af sommeren endvidere afholdt Historiske lege og Arkæolog for en dag. Kroppedal Museums børneklub, Hugin Munin, har haft en fantastisk fremgang i antallet af tilmeldte børn. Omkring 60 børn er medlemmer og alle arrangementer i 2010 var velbesøgte. Årets arrangementer bød bl.a. på en tur til Tåstrup Vandtårn, udstillingen i Vridsløselille Statsfængsel, deltagelse i en arkæologisk udgravning, overnatning i Vestskoven, kanotur på Mølleåen, besøg på Stevnsfortet og juletur til Dyrehaven. I 2010 igangsatte Vikingelandsbyen og Kroppedal et stort formidlingsprojekt Rekonstruerede veje og broer i sen vikingetid. På en strækning over Store Vejleåen fra Vikingelandsbyen til Kroppedal Museum vil medarbejdere fra begge institutioner de kommende år arbejde med at formidle landtransport, vej og broer i vikingetid. I 2011vil projektet bl.a. omfatte skoletjeneste og anden formidling overfor borgerne. Som et nyt tiltag i 2010 introducerede museet lange onsdage. Åbningstiden blev på alle onsdage forlænget til kl. 22 og museets gæster kunne udover udstillingerne høre foredrag og observere stjerner. Stjerneaftnerne blev traditionen tro gennemført i samarbejde med Københavns Astronomiske Forening (KAF). Skoletjeneste Især skolerne i Albertslund og Høje- Taastrup kommuner har haft andel i den markante stigning på ca. 300 % i anvendelsen af skoletjenesten som museet oplevede i I 2009 ansatte Kroppedal en medarbejder der har til opgave at udvikle og gennemføre undervisningstilbud. I 2010 har der været taget direkte kontakt til skoleledere og skolelærere på de enkelte skoler og undervisningsinstitutioner og museets nye tilbud i undervisningen, et miniplanetarium, er blevet målrettet markedsført. I miniplanetariet kan en skoleklasse gå på opdagelse og opleve universet; deltage i månelandinger, rejse til fjerne galakser eller opleve Saturns ringe. Miniplanetariet har i hele 2010 været på turné i kommunerne og er gratis for de kommuner, der yder tilskud til museet. 14

15 Udstillingsoversigt permanente udstillinger Bag tremmer Vridsløse Statsfængsel i 150 år Vridsløselille Statsfængsel Verdensrummets Mekanik Ole Rømer og 400 års dansk astronomi Kroppedal Museum Motorvejens hemmeligheder Hersted Naturcenter Thorsbro Vandværk (sommerhalvåret) Torslunde i Ishøj særudstillinger Forlænget til Brack og alle hans sønner Byhistorisk Samling og arkiv, Blaakildegaard Nyt danefæfund i Gladsaxe Gladsaxe Rådhus Hva glor du på? Glostrup bibliotek Grave, glas og guld Fyrsten og hans frænder Kroppedal Museum Det gode liv Velfærden og fingerplanen Kroppedal Museum Fra Rådhus til nye bibliotek Taastrup Bibliotek Det mystiske X og Kunst i 3 generationer Taastrup Vandtårn Ishøj Mejeri Ishøj Bibliotek Gl. Hjortespringskoles skatte Herlev Medborgerhus Hedebosyning en verden af variationer Byhistorisk Samling og arkiv, Blaakildegaard Glimt af Ishøjs forhistorie Ishøj Bibliotek 15

16 16

17 Forskning og undersøgelser Museet har i 2010 formuleret en forskningsstrategi. Strategien skal i de kommende år sikre, at museet styrker sin vidensproduktion og forskning på et højt fagligt kvalitetsniveau. Astronomi Arbejdet med astronomi og Dansk Astronomihistorie har i 2010 haft tre nye omdrejningspunkter: Udarbejdelse af koncept for folkeobservatorier på Kroppedal; dvs. udarbejdelse af oplevelsestilbud, som besøgende og publikum vil finde attraktivt. Gennemførelse af rumforskningsprojekt: Industri i rummet rummets industri Ny antologi om Ole Rømer Astrometriprojektet blev afsluttet med en undersøgelsesrapport og sidenhen publiceret i artikler i Weekendavisen. Nyere tid Museets satsningsområde for nyere tid, Fingerplanen identitet og by, vil i de kommende år være omdrejningspunktet for museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed i perioden 1945 og frem. Museet vil prioritere undersøgelser som kan give viden og materiale om lokale forhold og som kan formidles overfor borgerne. Forskningen skal perspektiveres i forhold til nationale og internationale problemstillinger og skal relatere sig til Kulturarvsstyrelsens strategier. I 2010 fik museet tilsagn om støtte til to projekter som vil blive afviklet i 2011 og 2012: Forstadpionerer Projektet skal undersøge parcelhusets historie på Vestegnen; udstykning, typehusbyggeri og forandringerne i kvartererne henover årene. Særligt skal undersøgelsen belyse nogle af de udstillingskvarterer der blev bygget i Herstedøster, Fløng og Ishøj. Formålet med projektet er at få bedre forståelse af denne boligform, der er landets mest udbredte, men lever et ganske anonymt liv i planer og kulturarvsdokumenter. Projektet skal bidrage til museets øgede fokus på bevaringsværdier i forstaden. Ring 3. Industrikvarterer i forandring. Projektet skal undersøge fire industriog erhversområder langs Ring 3 for at dokumentere og analysere planhistorie samt planlagte forandringer. Endvidere er der fokus på en kortlægning af udvalgte historier og nuværende bygninger og dermed analyse af de bærende værdier og fortællinger. Projektet vil bidrage til den fortsatte diskussion om velfærdssamfundets bygningskulturarv. Fra 2011 indledes et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet vedr. områdefornyelse i Hedehusene. Et af elementerne i projektet, vil være at sætte fokus på historie og identitet at formidle de historiske spor i området i samarbejde med borgerne. Projektet vil løbe frem til Kroppedal har i 2010 forberedt endnu et bind i Kroppedal serien om Ole Rømer Modsatte side, øverst Kroppedals astronomi har koncentreret sig om gennemført forskning ved observatoriet Brorfelde. Her med Erik Høg ved et passageapparat. Billedet er fra Modsatte side, nederst Kroppedals nyere tids forskning er samlet under forskningsområdet Fingerplanen Identitet og By. Livet i Albertslund Syd har været i fokus i Billedet er fra

18 Kroppedal har i mange år taget initiativer til forskningsnetværk indenfor arkæologi nu er det også startet for nyere tid Arkæologi Kroppedal har været initiativtager til et bredt samarbejde om jernalderforskning på Sjælland og har igangsat flere projekter. Et vigtigt projekt, Jørlunde kultcenter i jernalder og vikingetid? er undervejs i samarbejde med museet Færgegården med deltagere fra Nationalmuseet og Københavns Universitet. Projektet rummer mange delprojekter, som f.eks. undersøgelser af de mange menneskeskeletter, der er fundet i forbindelse med vådområderne ved Værebro Å, publicering af de mange rige gravfund fra yngre romersk jernalder fra området samt udgravning og bearbejdning af flere såkaldte centralpladser. I hele 2010 har Kroppedal som redaktør arbejdet med udgivelsen af publikationen om Sjællands Jernalder, status og perspektiver. Bogen udkommer i I 2010 blev der på Kroppedals initiativ afholdt et seminar med flere sjællandske museer med henblik på at iværksætte et projekt om toskibede huse fra yngre stenalder og ældre bronzealder. Det blev sammen med fem andre museer aftalt at starte et projekt for at datere de sjællandske huse fra yngre stenalder og at der indledningsvis udarbejdes et katalog. At Kroppedals forskningsresultater har interesse udenfor Danmark viste sig bl.a. ved at to medarbejdere blev inviteret til at præsentere museets aktuelle forskning vedr. gravene fra yngre romersk jernalder på et seminar på Gottorp Slot i Tyskland. 18

19 Bevaring og registrering Kroppedal har indhentet 75% af sit registreringsefterslæb det er en målsætning at efterslæbet er helt afviklet i Bevaring Bevaringsindsatsen vedr. den faste kulturarv, det gælder både arkæologi og nyere tid, varetages i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og kommunerne og finder sted i forbindelse med varetagelsen af de lovpligtige opgaver, herunder rådgivningen af kommunerne. For arkæologiens vedkommende ligger en stor del af bevaringsindsatsen under tilsynsopgaven. Hvad angår nyere tid, herunder bygningsbevaring og dokumentation, vil der i 2011 blive påbegyndt et forvaltningsprojekt bl.a. mhp. at kvalificere bevaringsindsatsen for den moderne faste kulturarv (se nedenfor). Museets genstandsbevaring har i 2010 primært været koncentreret om konservering af arkæologiske jordfund. Således blev det store materiale fra gravpladsen Ellekilde færdigkonserveret i begyndelsen af året og samtidig klargjort til udstilling. I slutningen af 2009 fik museet overdraget en større samling nyere tids genstande fra Museet Færgegården. Genstandende stammer fra den tidligere Stenløse Kommune, nu Egedal og kom med strukturreformen i 2007 til at høre under Kroppedals ansvarsområde. Samlingen omfatter bl.a. genstande fra en karetmager, en sadelmager samt en bogbinder. Museets konservator har i 2010 foretaget konservering af samtlige genstande. Der er endvidere løbende blevet ført tilsyn med museets magasiner som fremstår ordnede og overskuelige. Magasinernes beskaffenhed og kvalitet lever dog ikke op til gældende standard. Ligeledes har museet behov for større magasinfaciliteter og er derfor løbende i dialog med herom. registrering Ved udgangen af 2010 havde Kroppedal ca genstande i Museernes Samlinger. I løbet af året er der blevet arbejdet på at nedbringe registreringsefterslæbet på de arkæologiske genstande. Til det formål blev der i 2010 bevilget kr. fra Kulturarvsstyrelsen mhp. at foretage elektronisk registrering af poster som museet mangler at registrere i Regin. Hen over året har fire studerende samt en fast medarbejder været tilknyttet projektet. Status ved årets udgang var at poster var overført. Det vurderes at efterslæbet i 2011, bl.a. grundet den løbende tilførsel af poster, vil være på ca Det er målsætningen hurtigst muligt at afvikle dette efterslæb. Ganske få nyere tids og astronomiske genstande afventer elektronisk registrering. Nogle nyere tids genstande er sorteret fra og skal vurderes i forbindelse med en kommende kassationsrunde. Ved udgangen af 2010 havde Kroppedal genstande i museets samlinger 19

20 20

21 Lokalarkiver Arkiverne er Kroppedals lokale omdrejningspunkter i Albertslund, Høje-Taastrup, Herlev og Ishøj kommuner. Arkiverne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Herlev kommuner er en integreret del af Kroppedal Museum og er drevet koordineret. I 2010 blev der lagt vægt på at kvalificere arkivernes indbyrdes samarbejde og at koordinere samarbejdet mellem arkiverne og museet. Arkiverne udgør vigtige platforme for den lokale indsamling og formidling. Samarbejdet med de foreninger der er knyttet til arkiverne og det store frivillige arbejde, der foregår lokalt, er bærende i arkivernes arbejde og varetagelse af den lokale kulturarv. Kroppedal takker for samarbejdet med de frivillige og foreningerne. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Det lykkedes Kroppedal Museum med støtte af eksterne sponsorer at købe et værk af maleren L.A. Ring på en kunstauktion hos Bruun Rasmussen. Maleriet er et af hovedværkerne fra tiden i Baldersbrønde ved Hedehusene. Det var et vigtigt supplement til arkivets samling og Kroppedal er meget glade for supporten fra Kulturarvsstyrelsens Hastesum og Kulturelt Samråd / Høje-Taastrup til at muliggøre selve indkøbet. Erhvervelsen vil naturligvis indgå i den fremtidige udstilling på Blaakildegaard. Det tværmuseale samarbejde viste sig på Blaakildegaard ved lån af udstilling fra Greve museum om Hedebo-tekstiler. Lånet muliggjorde at Kroppedals egen samling af Hedebo- tekstiler kunne indgå i en større sammenhæng og fremtræde mere komplet. Arkivet har været omdrejningspunkt for driften af Taastrup Vandtårn siden åbningen af tårnet for publikum i efteråret Første lørdag i måneden i sommerhalvåret har de frivillige trofast åbnet tårnet for besøg. Det har været velbesøgt og de frivillige yder en stor og vigtig indsats med at holde åbent og derudover at komme med gode ideer og initiativer til fremtidige events. Lokalhistorisk samling i Albertslund Arkivet i Albertslund har i 2010 arbejdet meget på de indre linjer for at få ny struktur i samlingerne, sikre en kvalitetsmæssig opdateret registrering samt etableret en ny infrastruktur både på arkivet og på det nye fjernarkiv. Arkivet har modtaget en del væsentlige indleveringer. Til dokumentation af Albertslund Kommunes historie har arkivet modtaget en meget stor indlevering, der rummer presseklip fra kommunens pressearkiv, kommunens udklipssamling fra 1995 til 2009 samt en større samling AV-materiale. Indleveringen indeholder en række interessante materialer og genstande. Ved istandsættelsen af Albertslund Rådhus modtog arkivet yderligere genstande. Formidlingsindsatsen har primært været fokuseret på fortsættelsen af samarbejdet med Vridsløselille Statsfængsel vedr. Modsatte side Taastrup Vandtårn danner ramme om lokale aktiviteter, hvor engagerede borgere sammen med Blaakildegaard sørger for både børneunderholdning og udkig. 21

22 Modsatte side, øverst venstre Sigurd Swanes enestående malerier i Gl. Hjortespring Skole fra første halvdel af det 20. århundrede blev i 2010 formidlet i et samarbejde mellem Herlev Hjortespring Egnsmuseum og lokalhistorisk arkiv i Herlev. Arkivet hører med til Kroppedal. Modsatte side, øverst højre På de lokalhistoriske arkiver kan man finde kommunernes nyeste historie. Her et foto af Albertslund Rådhus i begyndelsen af 1970 erne (formentligt 1971). I dag er møbleringen skiftet ud, men lokalet er det samme. Gengivet med tilladelse fra fotograf Peter Præstrud. Modsatte side, nederst Arkiverne rummer også den almindelige borgers historie historier, der vidner om et hårdt og nøjsomt liv i slutningen af det 19. århundrede. Her billede af arbejdssjakket ved genopbygningen af Jægerkroen i i Ishøj. den faste udstilling om fængslets historie. Udstillingen har været velbesøgt gennem hele året. Det videre samarbejde ind i 2011 vil bl.a. omfatte omvisninger i udstillingen og i samarbejde med fængslet en ny opsætning af udstillingen. Ishøj Lokalhistoriske arkiv Der har været udstillinger på Bredekærgaard og Ishøj Bibliotek om lokalhistoriske emner forankret både i den nyere sognehistorie samt fra de tidligste beboelser i kommunen. Udstillinger på Bredekærgård er blevet til i tæt samarbejde med den lokalhistoriske forening. Arkivet har påbegyndt et stort projekt med at få overblik over en enestående samling af videobånd fra perioden om Ishøj kommune. Det omhandler godt videobånd, der i detaljer forklarer og fortæller om daglige gøremål i Ishøj Kommune. Samlingen vil kunne give et komplet billede af den vigtige periode i kommunens udviklingshistorie. Herlev lokalhistorisk arkiv Arkivet i Herlev har medvirket i gennemførelsen af en spændende udstilling i krydsfeltet mellem kunst- og kulturhistorie i Gl. Hjortespring Skolen i Herlev. Emnet for udstillingen var skolens forunderlige arkitektur og maleren Sigurd Swanes smukke udsmykning af skolen. Ved et samarbejde mellem Herlev Hjortespring Egnsmuseum, Herlev Kommunes Lokalarkiv og Kroppedal blev der dels kreeret en spændende udstilling på Herlev Medborgerhus samt et katalog Gl. Hjortespring Skoles skatte. Derudover har arkivet deltaget i udarbejdelsen af en audiowalk. I samarbejde med lokale og regionale partnere i Kreativ Metapol (projekt Fortællinger i lyd) er der blevet udarbejdet input til en audiowalk centreret omkring Børnenaturcenteret Kildegården. Fokus på samarbejdet med andre kulturenheder i Ishøj bl.a. biblioteket i Ishøj med henblik på fast aftale om udstillingsplatform for Kroppedal på biblioteket. 22

23 23

24 24

25 Lovpligtige opgaver Kroppedal har det kulturhistoriske ansvar indenfor rammerne af Museumslovens kap. 8. Kroppedal dækker 16 kommuner og har således kontakt med mange forvaltninger. Det er museets målsætning at varetage de lovpligtige opgaver gennem en sikker og professionel forvaltning. Der lægges stor vægt på samarbejdet med Kulturarvsstyrelsen og kommunernes planafdelinger for løbende at konsolidere og udvikle kulturarvsarbejdet. Sagsbehandling I 2010 modtog museet 11 kommuneplansforslag hvilket næsten er en fordobling i forhold til Der blev endvidere modtaget 62 lokalplansforslag hvoraf de fleste blev besigtiget. Kroppedal har tilsyn med fredede fortidsminder; heraf på Bornholm I samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Albertslund, Høje-Taastrup, Vordingborg og Ålborg kommuner, Museerne i Vordingborg og Nordjyllands Historiske Museum har Kroppedal udviklet et forvaltningsprojekt som påregnes at begynde i Projektet har til hensigt at udvikle samarbejdet mellem museer og kommuner vedr. kulturarven med henblik på at udvikle nye samarbejdsformer og formulere nye standarder for forvaltning, bevaring og formidling af den lokale kulturarv. Det er en målsætning for projektet at resultaterne siden hen kan anvendes nationalt. Projektet bliver finansieret af museer og kommuner med substantiel støtte fra Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse hermed skal nævnes, at museet både i Kulturarvsstyrelsens regi og i samarbejde med ODM (Organisationen Danske Museer) gennem rapporter og foredrag har givet input til nyere tids lovpligtige arbejde. Dette er sket som for beredelse til den nationale museumsudredning og en evt. kommende museumslovsrevision. Kroppedal modtog ca byggesager, heraf 39 nedrivnings- og dispensationssager. Endelig blev 36 landzonesager behandlet. Museet har besvaret en del henvendelser fra borgere, de såkaldte 25 forespørgsler, hvor museet fremlægger en vurdering af risikoen for at støde på fortidsminder på et bestemt areal forud for anlægsarbejder. Tilsyn med fredede fortidsminder Det almindelige periodiske tilsyn lå stille i 2010, da KUAS blev forsinket med en nyopsætning af software til tilsynet. Derimod blev der gennemført en række kontrolbesøg af bedrifter vedr. dyrkningsfri zoner omkring fortidsminderne. Modsatte side Brøndby var et af udflugtsmålene, da Kroppedal deltog i Arkitekturens dag 1. oktober Temaet var de store byudviklingsplaner på Vestegnen og hvordan borgernes liv har formet sig der siden 1960 erne. 25

26 Modsatte side, øverst Arkæologerne har fritlagt en boplads og dermed endnu en flig af oldtidshistorien. Stolpehullerne afslører huse og gårdes størrelser. Hjørnet af Hedelandsvej og Hovedgaden udgravningen Jasonminde (Astrid Simmelkiær og Pòl Arni Holm). Modsatte side, nederst Gravhøje er fredede fortidsminder. Kroppedal gennemfører for Kulturarvsstyrelsen periodiske syn og kontrolbesøg for at sikre disse minders bevaring. Gravhøjens navn er Tjørnehøj og udgravningen ligger på Novo Nordisk Park i Måløv (Jan Poulsen). Udgravninger Der blev i 2010 foretaget tre overvågninger, otte forundersøgelser og tre egentlige udgravninger. Toldergade 6, Dragør Forundersøgelse I anledning af en mindre bygningsudvidelse nær det gamle havnebassin foretog museet en mindre undersøgelse. Herved fremkom en to meter dyb lagfølge mange fund af knogler, keramik, glas, tegl og klinknagler hovedsagligt fra renæssancen og nyere tid. Der fandtes ingen faste anlæg. Dybendal, Høje-Taastrup Forundersøgelse og egentlig undersøgelse Boplads fra yngre bronzealder med usædvanlig gode bevaringsforhold for knogler. Gårdens dyr talte hunde, heste og kvæg. Galgebakkevej, Høje-Taastrup egentlig undersøgelse Ved en omfattende udgravning blev der undersøgt 60 huse fra yngre stenalder til yngre jernalder. Desuden blev der undersøgt en mindre gravplads fra ca. 150 e.kr. (ældre romersk jernalder) Tavlebakkegård, Brøndby Forundersøgelse Stort bopladsområde, egentlig undersøgelse i Jasonsminde, Høje-Taastrup Forunderøgelse Gl. Toftegård, Egedal Forundersøgelse og egentlig undersøgelse Udgravning af boplads fra ældre jernalder. Der fandtes to langhuse med tilhørende affaldsgruber. Gravene indeholdt keramik fra husholdningen. Stort bopladsområde med bebyggelse fra yngre stenalder og jernalder. Egentlig undersøgelse i

27 27

28 KROPPEDAL 28 Perspektiv fra terrasse mod ny udstillingshal

29 Et blik frem mod 2011 Vigtige delmål i 2011 Kroppedal skal styrke sit driftsgrundlag og samtidigt løfte nye udfordringer! En vigtig udfordring for museet i 2011 og de efterfølgende år vil være at styrke Kroppedals driftsgrundlag. I dag har museet fire kommunale tilskudsydere, Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Herlev. Det vil på sigt være af afgørende betydning for museets eksistens og fortsatte udvikling at flere kommuner fra Københavns Vestegn indgår i driften af museet. Dette kan enten ske ved ordinære driftstilskud eller ved løsning af særlige opgaver som f.eks. arkivdrift, formidling og skoletjeneste eller andre særlige ydelser der ligger i lige forlængelse af de lovpligtige opgaver museet i forvejen varetager for de 16 kommuner omkring København. I 2011 vil Kroppedal styrke sin synlighed i kommunerne gennem vandre- og særudstillinger og andre aktiviteter. Som omtalt i indledningen vil det primært være nyere tids historie og fortællingen om Vestegnens moderne byudvikling der vil blive formidlet lokalt. Også i forhold til staten og de lovpligtige opgaver skal museet konsolidere sig. Kulturministeriets udredning vedr. museerne og en kommende lovrevision af museumsloven vil generelt fordre et mere rationelt og effektivt drevet museumsvæsen især hvad angår den brede forvaltning af de arkæologiske opgaver. I den forbindelse vil det bl.a. være vigtigt at kvalificere samarbejdet med Kulturarvsstyrelsen og kommunernes planafdelinger og søge strategiske samarbejder med andre museer. I januar 2011 har Kroppedal været genstand for en kvalitetsvurdering fra Kulturarvsstyrelsen. Den omfattende vurdering har til hensigt at gøre status for museets samlede virksomhed og at anvise løsninger og veje for fortsat udvikling. Museet afventer den skriftlige rapport af evalueringen, men har mundtligt erfaret, at kvalitetsvurderingen vil blive positiv. Med bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond på ca. 6,4 mio. kr. til et astronomisk folkeobservatorium har Kroppedal mulighed for at skabe en enestående attraktion på Vestegnen. To udfordringer står imidlertid tilbage; der skal skaffes midler til AV-udstyr der skal supplere oplevelserne i observatoriet og driften af den nye attraktion skal sikres. Museet regner med at have en løsning på disse udfordringer i 2011 og at der derefter kan påbegyndes projektering af projektet. Modsatte side, øverst Kroppedal Museum har planer om at bygge et stjerneobservatorium, hvor børn og voksne kan komme helt tæt på stjernerne. Modsatte side, nederst Kroppedal har rammerne til aktiviteter både ude og inde tæt på byen og alligevel tæt på naturen. 29

30 BILAG Egedal Lyngby-Taarbæk Ballerup Gentofte Gladsaxe Herlev Høje-Taastrup Ishøj Albertslund Glostrup Rødovre Brøndby Vallens- Hvidovre bæk Tårnby Dragør Bornholm (Fredede fortidsminder) 30

31 kroppedals formål og ansvarsområde Museet er en selvejende institution. Kroppedal er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er godkendt efter Museumslovens 15, og løser sine opgaver i henhold til museumslovens fem søjler indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. sikring af kulturarven Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske og nyere tids opgaver i de københavnske omegnskommuner. Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner for det arkæologiske lovpligtige arbejde: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Gentofte samt Tårnby og Dragør. Kroppedals arkæologer arbejder for at afdække og sikre kulturarven. Yderligere gennemfører museet tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden. For nyere tids vedkommende er det de samme kommuner som ovenfor nævnt dog undtagen Tårnby og Dragør kommuner. Kroppedal rådgiver om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber. Derudover skal museet gennem undersøgelser og indsamling aktivt bidrage til at kaste lys over moderne kulturhistorie Det er Kroppedals vision at give borgerne et læringsrum, hvor historien og samtiden perspektiveres lokalt og nationalt. Kroppedal deltager aktivt i kulturlivet lokalt som regionalt og er til stede i borgernes dagligdag på en engageret og udviklende måde Museet har ansvaret for dansk astronomihistorie med fokus på Ole Rømer og danske astronomer herefter. Gennem en aktiv formidlingsindsats bestræber museet sig på at udbrede den generelle interesse for naturvidenskab. Kroppedal er lokalmuseum for Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner. Museet driver derudover de lokalhistoriske samlinger og arkiver i Albertslund, Høje- Taastrup, Ishøj og Herlev kommuner. vision og intension Kroppedal Museum driver virksomhed ud fra en række principper. Museet vil sikre en høj grad af troværdighed overfor sine partnere ved overholdelse af kontrakter, aftaler og økonomi. Museet udvikler til stadighed sit samarbejde med nuværende driftsherrer og ønsker at udvide kredsen af tilskudsydere til museets virke. Det betyder at museet vil tage initiativer til: Nye samarbejdsaftaler med yderligere en række kommuner Etablering af tværinstitutionelle og tværfaglige partnerskaber omkring projekter og projektudvikling Etablering af administrative fællesskaber og på sigt fusioner med andre kulturinstitutioner Museets intension som virksomhed er at etablere selvstændigt og i samarbejde med andre parter kompetencecentre, anerkendt af statslige og kommunale driftsherrer, hvor museet leverer forvaltning, forskning og formidling på et højt kvalitetsniveau. 31

32 bestyrelse Udpeget af Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner Peter Langager (formand), direktør, fhv. generaldirektør, DSB Olaf Olsen, fhv. rigsantikvar Udpeget af Albertslund Kommune Jette Kammer Jensen, sekretariatschef, AOF Danmark Udpeget af Høje-Taastrup Kommune Rikke Madsen, pressesekretær, Skatteministeriet Valgt af Kroppedals Repræsentantskab Niels Engberg (næstformand), museumsinspektør, Nationalmuseet Ole Henningsen, civilingeniør, Formand for Ole Rømers Venner Søren Kristian Lynggaard (suppleant), civilingeniør, Københavns Astronomiske Forening 32

33 repræsentantskab Folkelige foreninger (15 medlemmer) Albertslund Historiske Forening Flækken Historisk Forening Ledøje - Smørum Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk Høje - Taastrup Lokalhistoriske forening Københavns Astronomiske Forening Landsarkivet for Sjælland mv. Ole Rømers Venner Rødovre Lokalhistoriske Forening Tværpilen - Høje Taastrup Vestvoldens Venner Vikingelandsbyens Venner Per Nilsson Jette Svane Hansen Knud Remi Christensen Inga Nielsen Bent Pedersen Peter Bollerslev Jørn Jordan-Knudsen Søren Kristian Lynggaard Erik Nørr Ole Henningsen Sigurd Rambusch Bente Leweson Bent Pedersen Peder Ellegaard Larsen Sanne Elm Institutioner og lignende (13 medlemmer) Astronomisk Observatorium, KBH. UNI Danmarkshistorien i Vestskoven Det kongelige Bibliotek DTI, Opfinderkontoret DTV, Danmarks Tekniske Videncenter SAXO-instituttet, KUA Institut for historie, Kbh. UNI Konservatorskolen Kort og matrikelstyrelsen Malmø Museer Rosenborg Slot Rådvadcentret, Håndværk Steno Museet Erik Høg Eva Møller Ivan Boserup Peter Cordsen Annette Winkel Schwarz Ulla Lund Hansen Benedicte Fonnesbech-Wulff Helge Brinch Madsen Knud Poder Anders Reisnart Jørgen Hein Søren Vadstrup Kurt Møller Petersen Personlige medlemmer med særlig faglig indsigt og/eller interesse for museet (8 medlemmer) Gorm Tortzen Jens Christian Moesgaard Jeppe Tønsberg Nils Engberg Ole Thun Peter Thorning Christensen Piet Van Deurs Poul Sverrild 33

34 Personale og organisation fast ansat personale pr. 1. januar 2011 Linda Boye Mette Bratlann Mette Brosolat Ohlsen Lone Brorson Lars Buus Eriksen Annemarie Bønnelycke Bjarne Dyfort Camilla Frellsen Lars Hansen Jens Henrik Jønsson Darius Monfared Kenneth Paulmann Betina Pedersen Jan Poulsen Christa Rosager Helena Skau Lene Skodborg Lotte Reedtz Sparrevohn Lars Spatzek Robert Sunderland Mette Tapdrup Mortensen Inge Vest-Andersen Sarah Yigzaw Forskningsansvarlig Souschef og administrationschef Museumsinspektør, Arkæologi Tilsynet med de fredede fortidsminder samt lovpligtigt arbejde Konserveringstekniker Museumschef Museumstekniker, Opmåling på udgravninger samt bearbejdning af opmålingsdata. Arbejdsopgaver indenfor MUD og MapInfo samt registrator Museumstekniker, IT samt udarbejdelse og trykning af infofoldere og andet formidlingsmateriale Museumsinspektør, Nyere Tid Koordineringen af Kap. 8 arbejdet, nyere tid Arkivassistent på Ishøj Museumsinspektør, Arkæologi Tilsynet med de fredede fortidsminder samt lovpligtigt arbejde Arkivleder på Lokalhistorisk arkiv i Albertslund og Herlev Museumstekniker, bygningsforvaltning, magisanansvarlig samt udstilingsproduktion Sekretariatsmedarbejder Museumstekniker, Opmålig på udgravninger samt bearbejdning af opmålingsdata Registrator, supervision vedr. REGIN og ARKIBAS Bogholder Formidling, Kommunikation og Publikum samt museumsinspektør Nyere Tid Museumsinspektør, Arkæologi. Lovpligtigt administrativt arbejde og arkæologiske undersøgelser Arkivleder på Byhistorisk samling og arkiv i Høje-Taastrup Museumsinspektør for astronomi og videnskabshistorie samt arkivar Museumsinspektør, ph.d., Nyere Tid. Forskningsprojekter indenfor museets satningsområde Fingerplanen Butiksansvarlig Museumsinspektør, Formidling 34

35 andet personale John Biener Thore Bjørnvig Margrethe Brandt Ian Johnston Tove Korfitzen Steen Kramer Kim Lorenzen Glenn Molbech Jens Kjær Nielsen Helle Stampe Sandra Holm Finn Christensen Arne Damm Espen Gottlieb Sandra Holm Arkivmedarbejder Projektmedarbejder Butiksmedarbejder Museumsmedarbejder Butiksmedarbejder Arkivmedarbejder Arkivmedarbejder Arkivmedarbejder Arkivassistent Arkivmedarbejder Butiksmedarbejder Omviser Omviser Omviser Omviser 35

36

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18 Skoletjenesten 2012 2013 indhold ARKÆOLOGI Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomi Ole Rømer 19 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2009 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Forside: Signe Bisgaard

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Oldtid og arkæologi på kanten af forstaden, Ballerup Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne.

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. FORNY DIN FORSTAD. KROPPEDAL MUSEUM Afrapportering til KUAS Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. Projektets titel Forny

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2011 2011 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Redaktion Lars Buus Ansvarshavende: Lars Buus Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

nmlkji nmlkj 16903 TAK Kroppedal Museum mette.bratlann@kroppedal.dk Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 16903 TAK Kroppedal Museum mette.bratlann@kroppedal.dk Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117328 Formularens ID: 494 Sendt til: mette.bratlann@kroppedal.dk Sendt: 17-12-2010 13:48 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedals mission og vision Kroppedal er et statsanerkendt kulturhistorisk museum der er godkendt efter Museumslovens 15. Museet er en selvejende institution og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen Velkommen En gang om året mødes museer, kommuner og styrelse

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere