Krudttårnet. September 2002 Nr årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1"

Transkript

1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr årgang KRUDTTÅRNET 1

2 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke i tvivl - det nye stationsfartøj er alle pengene værd og til stor hjælp i hverdagen - læs side 15. Havets maler, den berømte kunstner Axel Lind, var på besøg for at vurdere om et nyligt indkøbt maleri er ægte - læs side 4. I forbindelse med årets Rebildfest stillede militærpolitiet med æreskommando, da den amerikanske ambassadør lagde krans i Mindelunden i Aalborg - læs side 8. INDHOLD Nr Flådens skrappe drenge Havets maler Et andet Sirius - boganmeldelse Plan ved Sergentskolen Kursus i undervisning og præsentationsteknik Flådens sænkning Rebild 2002 Forsvarsministeren på besøg En tilfreds minister fuld af lovord efter at have besøgt flådestationen Afskaf selvskabte plager The Champion For føste gang nogen sinde har en sømand fra flådestationen vundet Dansk Militær Idrætsmesterskab Min solstrålehistorie SIF aktivitetsdag Bedste investering Forhenværende minemekaniker kidnappet af militærpoliti Etnisk møde Særligt udvalgte paneldeltagere fortæller, hvorledes deres virksomheder har haft succes med ansættelse af nydanskere Rejsebreve fra ubåden SÆLEN Willy får lederprisen Søværnets Idrætsforeningers idrætspris gik i år til en ansat ved flådestationen Personelnyt Forside: Den glade modtager af Ørnens Idrætslegat Bagside: Som det fremgår af bagsidebilledet, er der virkelig grundlag for større og stærkere bugserfartøjer. 2 KRUDTTÅRNET

3 Flådens skrappe drenge Tekst: Værkmester Esben J. Nielsen og overværkmester Mogens Christiansen Foto: Chefsergent Erling Nielsen Den 31. juli 2002, var der overrækkelse af diplom og pengegave for rationaliserings-forslag, for fremstilling af VDS-kablerne ved Flådestation Frederikshavn. Det var en stor dag og en stor oplevelse for medarbejderne i Våbenteknisk og Elektronik sektionen, da Forsvarschef, general H.J. Helsø, sammen med Chefen for Søværnets Materielkommando, Kontreadmiral N. Majdal, landede med helikopter, for at hædre 12 frederikshavnere og en enkelt person fra Søværnets Materielkommando. Projektet var indstillet til præmiering som et rationaliseringsforslag, og var svært at komme udenom. Derfor havde forsvarschefen da også den nette sum af ,- gode danske kroner med til deling imellem initiativrige flådefolk. Ventetiden har været lang (ca. 2 år) - ville det lykkes at dele præmieringen af rationaliseringsforslaget? Der har været meget skriftlig korrespondance og samtaler over telefonen om emnet. Den 3. juli 2002 fik de 13 involverede initiativtagere brev fra Forsvarskommandoen og personlig invitation fra Forsvarschefen General H. J. Helsø, til reception onsdag d. 31. juli 2002 kl. 1500, påklædning: daglig uniform. Mødelokale Skjoldborg, Flådestation Frederikshavn. På selve dagen, var der mødetid et kvarter før, således at fotografer fra pressen kunne få lavet den rigtige opstilling inden Forsvarschefen og chef Søværnets Materielkommando ankom. Kommandør Axel Fiedler bød velkommen og takkede Forsvarschefen og chef Søværnets Materielkommando for at de ville komme, og der var en god stemning lige fra starten. Forsvarschefen holdt en flot og detaljeret tale omkring selve rationaliseringsforslaget og motiveringen som afstedkom præmieringen, og fremhævede, at her var ikke en, men flere medarbejdere involveret, og at det var tegn på et bredt samarbejde på tværs af faggrænserne. Det er et fantastisk projekt, som beviser, at vi inden for forsvaret med vores fortsatte teknologiske udvikling har kapaciteten til at klare opgaverne selv, bedre, billigere og hurtigere, sagde forsvarschefen. Kommandøren holdt også en flot tale, hvor han takkede for vores indsats. Han kendte jo VDS-systemet fra sin tid som chef for 1. Eskadre. Han har selv prøvet at ligge med fejl på VDSkablerne, han nævnte bl.a., at når man arbejder med kablerne om bord, sker det, man bliver begravet i bølger på agterdækket. Kommandøren prøvede det i 1997 under en reparation i nordatlanten med 26 sekundmeter vind. Sektionens medarbejdere har været glade for den opmærksomhed, der har været omkring overrækkelsen, og medarbejderne er nu klar over at en god indsats betaler sig, og de påskønner den opmærksomhed og belønning de har fået. I Våbenteknisk sektion er vi stolte over at der er dygtige håndværkere, som både er kreative og teknisk dygtige, således at man kan løse komplicerede opgaver under vanskelige forhold. Slutresultatet bliver sammenhold og gode samarbejdsevner medarbejderne imellem. KRUDTTÅRNET 3

4 Havets maler 95 årige Axel Lind på besøg ved Søværnet i Frederikshavn for at vurdere om indkøbt maleri er ægte. Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen Hvad gør man, når man har fået tildelt en pose penge til indkøb af kunst, og bagefter er i tvivl om ægtheden af det billede, man har købt. Det dilemma var orlogskaptajn Knud Thomsen fra Kattegats Marinedistrikt kommet i, efter at have indkøbt et gammelt maleri af den berømte maler Axel Lind. Her var der ingen tvivl - man kontaktede kunstneren selv, og fik ham overtalt til at komme og vurdere kunstværket. 95 årige Axel Lind ved maleriet fra sidst i tyverne - han var ikke i tvivl - billedet er ægte. Flådestationens chef, kommandør Axel Fiedler, der selv er meget kunstinteresseret, gjorde begivenheden til et officielt besøg, og stod selv for arrangementet. Det gjorde da også et overvældende indtryk på den aldrende kunstner, da han blev afhentet i flådestationens VIP bil, og på Kattegats Marinedistrikt blev modtaget af flådestationens chef. Axel Lind var ikke et øjeblik i tvivl om ægtheden af maleriet, for han huskede tydeligt maleriet, som han mente at have malet kort før depressionen sidst i tyverne. I øvrigt mente den beskedne kunstner ikke, at hans billeder er så gode, at nogen kan finde på at efterligne dem. Beskedenheden viste sig også på et senere tidspunk, da han fik forevist et af sine billeder i Russerstuen på flådestationen. Axel Lind mente nemlig ikke, at billedet er noget særligt, men beundrede mere den flotte guldramme, der omkransede maleriet. Ankommet til flådestationen, fik Axel Lind forevist AXEL LIND STUEN, opkaldt efter kunstneren selv, og udsmykket med malerier af samme. Den gamle kunstner var bevæget, men også glad for den ære han følte, at flådestationen viste ham. Ud over lidt problemer med benene og hørelsen, var Axel Lind frisk og rask. Flådestationens chef er den perfekte vært, og støtter den kendte kunstner. I officersmessen holdt kommandør Axel Fiedler en tale, hvor han hyldede Axel Lind, som den store kunstner han er - og kommandøren sluttede af med disse ord. Vi hylder dig - her i dit 95indstyvende år - som Havets Maler, og vi søfarende giver dig vor anerkendelse for, at du viser os, og alle der ser din kunst - HAVET. 4 KRUDTTÅRNET

5 Boganmeldelse Et andet Sirius Af chefsergent Erling Nielsen Han var 2.års mand med alt, hvad det indebærer af erfaring. Og dobbelt ansvar. Under ekstreme forhold var de kommet hele vejen oppefra og ned langs kysten. Sådan en tur udlægger man ikke til de dovne og uduelige, som Eigil Knuth ville have sagt det. Timer og dage med en mand, der kunne fremvise den nydeligste tatovering langs hele brystet. Frembragt helt økologisk ved at 40 minusgrader, og en halv pelikan hamrer lige gennem lynlåsen i jakken og svejser et langtidsholdbart minde i huden. Skrevet af journalist Steen Yssing Bogen indeholder beretninger fra en meget anderledes hverdag, fortalt gennem både et vinter- og et sommertogt. Du får hverdagssituationerne beskrevet gennem dagbogsnotater af fupperne, foruden et historisk rids over styrkens oprettelse. Et væld af flotte fotos findes i bogen, og forordet er skrevet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Før evt. køb kan denne flot illustrerede bog om Sirius ses ved Kontaktog Velfærdselementet på flådestationen. Denne pragtfulde bog - fyldt med flotte fotos, er nu til salg i butikkerne. KRUDTTÅRNET 5

6 Der blev lavet en plan ved sergentskolen Siden 1997 har det danske søværn hjulpet esterne med at uddanne sergenter. Senest uddannede lærere fra sergentskolen og specialskolerne dette forår 11 estere til sergenter. Første halvdel af uddannelsen gennemførtes i Estland og sidste del i Danmark. Fra år 2003 er det meningen, at esterne selv skal forestå deres sergentuddannelse. Dette kræver en del planlægning, bl.a. fordi faciliteterne i Estland er betydeligt mere beskedne end dem, vi har ved sergentskolen. Til gengæld muliggør en placering af sergentskolen på selve flådebasen ved Tallinn en smidig brug af den estiske flådes fartøjer i uddannelsen, fx i forbindelse med uddannelse til funktionen som vagtassistent. Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole havde derfor fem estiske kursister i perioden 19. august til 13. september Det drejede sig om fem befalingsmænd fra den estiske flåde, som gennemgik et kursus i uddannelsesplanlægning. Under kurset udarbejdede kursisterne en uddannelsesplan for sergentuddannelsen i den estiske flåde. Hovedværktøjet på kurset var den uddannelsesteknologiske model, hvor der tages udgangspunkt i en funktionsanalyse (hvad skal sergenterne senere lave). På baggrund af funktionsanalysen, og idet der tages højde for elevforudsætningerne, udledes det relevante uddannelsesbehov, som indskrives i en uddannelsesplan med formål, målbeskrivelser osv. Deltagerne gik til opgaven med stor energi. I 2003 er det atter planen, at sergentskolen skal gennemføre et kursus i uddannelsesplanlægning for esterne. Kursus i undervisning og præsentationsteknik Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole gennemførte i uge 36 et kursus i undervisning og præsentationteknik. Kurset der blev gennemført første gang i var efter et ønske fra Søværnets Taktikskole, der havde et behov for at få uddannet personel af konstabelgruppen, da disse blev anvendt flere steder i Forsvaret uden egentlig uddannelse som instruktører. Kurset blev en succes og blev efterfølgende også gennemført i 2001 efter et direkte ønske fra Søværnets Operative Kommando. Fra indeværende år er kurset blevet optaget som produktionsmål for sergentskolen med kursuskoden SRS 019. Kurset var berammet til 12 personer, og ved tilmeldingens afslutning var der 11 tilmeldte. Dette tal blev dog hurtigt reduceret til 8, da der kom adskillige afbud. Efter yderligere tilmeldinger - yderligere afbud og et enkelt sygdomsafbud - var kurset reduceret til 6 personer. Kursisternes tjenestestedsområde strakte sig fra nærområdet Frederikshavn til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Kurset blev gennemført som et kursusforløb i bogen Undervisning i praksis - med tilhørende elevlektion, således at alle elever fik mulighed for at undervise en gang mens de blev optaget på video med efterfølgende tilbagemelding på den pågældende lektion. Alle elever udviste stor interesse for stoffet og arbejdede målrettet med opgaverne. Ved tilbagemeldingen fredag middag gav eleverne udtryk for deres positive holding, specielt det at se sig selv undervise med tilhørende tilbagemelding var meget lærerigt, dog var der enighed om, at kurset burde have en varighed af ca. 14 dage, for derigennem at give mulighed for flere træningslektioner. Kurset forventes også optaget som produktionsmål for KRUDTTÅRNET

7 Kommandørkaptajn Kaj T. Madsen taler ved Mindeankeret, da det i år var søværnets tur til at forestå begivenheden. Flådens Sænkning Søværnet i Frederikshavn imponerede med flot honnørkommando, da det i år blev søværnets tur til at afholde arrangementet. Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen Selv om arrangementet blev afholdt for at mindes Flådens Sænkning den 29 august 1943, er det ikke en begivenhed, der er opfundet af Søværnet. Ideen blev udtænkt af Frederikshavn Marineforening helt tilbage i 93, idet foreningen havde den holdning, at begivenheden ikke måtte glemmes. Derfor blev det aftalt, at arrangementet på skift skal afholdes af Frederikshavn Marineforening, Frederikshavn Kommune og Søværnet i Frederikshavn. I år var det så Søværnets tur, og det var et flot arrangement, hvor Skoleskibet Møen stillede en imponerende skansevagt. Tordenskioldsgarden var der som altid med hornblæsere - hvor så det flot ud. Flådestationens næstkommanderende kommandørkaptajn Kaj T. Madsen, stod for kransenedlægning og tale, medens repræsentanter for byråd og marineforening var opstillet ud for mindeankeret. Samtidig var der i år rigtig mange tilskuere, både lokale, men også mange turister der ivrigt filmede begivenheden. KRUDTTÅRNET 7

8 Rebild 2002 Tekst og fotos: Chefsergent Erling Nielsen Flådestationen stillede æreskommando, da den amerikanske ambassadør nedlagde krans i Mindelunden i Aalborg. Det er Flådestationen Frederikshavn, der har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af besøg af alle udenlandske krigsskibe i Jylland. Derfor var der også ganske mange hvide kasketter blandt folkemængden, da det amerikanske skib Texas Clipper med 260 søfolk om bord, lagde til ved Honnørkajen, et par dage før årets Rebild arrangement begyndte. Fra flådestationen deltog 2 forbindelsesofficerer, samt chauffører, der havde ansvaret for at de udenlandske søfolk kom rundt til de mange begivenheder, der fandt sted både før og efter den 4 juli - den amerikanske nationaldag. En af de begivenheder, der sjældent kommer i aviserne, er ceremonien i Mindelunden, hvor den amerikanske ambassadør nedlægger en krans ved krigsgravene fra 2. verdenskrig. Begivenheden finder sted den 3. om Ambassadør Stuart A. Bernstein hilser på flådestationens chef kommandør Axel Fiedler. morgenen klokken otte. Et flot arrangement med deltagelse af æreskommandoer fra alle de militære afdelinger i Nordjylland. Fra flådestationen deltog en æreskommando bestående af en gruppe fra Militærpolitiet under ledelse af oversergent Bo Volke. Flådestationen var tildelt den ærefulde plads til højre for mindestenen, medens kadetter fra det amerikanske skib stod til venstre Præsidenten for 4. juli komiteen, skibsmægler og konsul Morten Jacobsen, holdt en gribende tale for de faldne, hvorefter den amerikanske ambassadør Stuart A. Bernstein og hans forsvarsattaché lagde kransen ved mindestenen. Der var mange kendte ansigter blandt de mange der overværede begivenheden. Bl.a. en gammel kending fra Frederikshavn, nemlig (guld) Harald Nielsen og frue. Harald Nielsen er Præsident for Rebild Selskabet, og derfor med i stort set alle arrangementerne. Flådestationens Mp ere står æresvagt, medens kransen lægges ved mindestenen for de faldne under 2. verdenskrig. 8 KRUDTTÅRNET

9 Forsvarsministeren på besøg Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen En tydeligt tilfreds minister var fuld af lovord efter at have besøgt flådestationen med underlagte depoter samt Kattegats Marinedistrikt. Det var en smilende og oplagt forsvarsminister, der efter at have brugt en hel dag på at se vores etablissementer, holdt et kort pressemøde, hvor den lokale presse kunne stille spørgsmål. Svend Aage Jensby udtalte, at han var meget tilfreds og specielt var imponeret over den fleksibilitet, han mødte overalt. Pressen var mest interesseret i udflytning af statslige institutioner til landsdelen, men det spørgsmål kunne ministeren naturligvis ikke besvare på nuværende tidspunkt. Derimod var han glad for de input, han har fået fra de nordjyske politikere, der betyder, at regeringen har mange muligheder at arbejde med. Efter pressemødet var der afgang til Hirsholmene. Flådestationens chef, kommandør Axel Fiedler, havde arrangeret en sejltur til øen, hvor bl.a. også borgmesteren og viceborgmesteren deltog. Hirsholmenes administrator forestod en rundvisning på øen, hvor forsvarsministeren med følge blev orienteret om øernes beboere, bebyggelse og rige fugleliv. Forsvarsminister Svend Aage Jensby var meget tilfreds med besøget ved flådestationen. KRUDTTÅRNET 9

10 Afskaf selvskabte plager FKO idéboks. På FKO/FST er det Stabsinformation, Forsvarschefen, FKO-idéboks. Af chefsergent Erling Nielsen Forsvarskommandoen har oprettet en idéboks, hvor alle ansatte kan komme med forslag, og på den måde være med til at afskaffe plager og bureaukrati i forsvaret. Forsvarets øverste ledelse vil nu gøre en indsats for at sikre, at medarbejderne i forsvaret skal opleve deres arbejde som veltilrettelagt, hvorved motivation og arbejdsglæde øges. Derfor er der oprettet en FKO-idéboks, der skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at blive hørt og derved får mulighed for at bidrage til Forsvarets bestræbelser på at skabe grundlaget for effektivitet og tilfredshed på arbejdet. Men hvad er en selvskabt plage? Det afhænger selvfølgelig af øjnene, der ser. Det kan være en stabsprocedure, forvaltningsprocedure eller forretningsgang, der enten ikke er eller ikke opleves at være relevant. Det kan også være forældede bestemmelser, direktiver, forvaltningsregler og procedurer, der forekommer uhensigtsmæssige. Forslaget sendes direkte til Forsvarskommandoen via idéboksen. FKOidéboks er oprettet på Forsvarets Integrerede Informations Netværk (FINN). Har man et forslag sætter man sig ved FIIN opkoblet PC og klikker ind på en af følgende hjemmesider FSV, FST eller FKO. På FSV går man ind under FC mærkesager, Der kvitteres for modtagelsen, og man vil kort tid efter kunne se sit forslag som et anonymiseret resumé - det vil altså ikke fremgå, hvem der har indsendt forslaget. Forsvarskommandoen er bevidst om, at det er særdeles vanskeligt at skabe fornyelse og fremdrift, hvis man ikke lytter til og forstår hinanden. FKOidéboks kan derfor også ses som udtryk for Forsvarschefens ønske om at fremme dialogen mellem medarbejdere og ledelsen i Forsvaret, og med idéboksen får medarbejderne nu mulighed for at få indflydelse på Forsvarets samlede virksomhed. Interesserede kan læse mere om FKO-idéboks på FKO hjemmeside. The Champion Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen For første gang nogensinde har en sømand fra flådestationen vundet Dansk Militær Idrætsmesterskab i badminton for veteranspillere. Mesteren hedder nu Flemming Thura. Egentlig kommer det ikke som den helt store overraskelse, at det blev Flemming fra Kørsels- og Transportelementet, der som den første i flådestationens historie, har vundet mesterskabet i singlebadminton for veteranspillere, dvs. over 45 år. Flemming spillede tidligere 1. single for Sæby Badmintonklub, der hørte til de bedste i landsdelen. Han trænede med nogle af landets bedste spillere - og bl.a. bankede han uden de helt store problemer en vis Mark Christiansen - der iøvrigt senere blev landskendt fra All England Mesterskaberne Under interviewet fortalte Flemming, at flådestationen også vandt mesterskabet i double. Her spillede Flemming Thura sammen med Johnny Høyer fra Lagersektionen. Selvom Johnny påstår, at han ikke er i familie med badminton legenden Poul Erik Høyer fra Aalborg, så kan han nok spille badminton. De første mange år på Læsø, hvor han spillede i mesterrækken, og de sidste år i vores lokale idrætsforening SIF. De, der har stået over for Flemming på badmintonbanen, har aldrig været i tvivl om hans kunnen med fjerbolden, for Flemming, der rask væk forærede modstanderen 1. sæt, en føring på 14-0 samt serveretten, vandt alligevel suverænt hver gang. Han var frygtindgydende. Disse to gutter kan spille badminton og har været med til at sætte flådestationen på verdenskortet. 10 KRUDTTÅRNET

11 Min solstrålehistorie Tekst og foto: Materielassistent Mariann Vestergaard Materielassistent Mariann Vestergaard har i mange år været den drivende kraft inden for sport ved søværnet i Frederikshavn, og gennem sporten givet mange et bedre liv. Læs Marianns beretning om sin hobby - og en lille solskinshistorie. Som de fleste sikkert ved, så går jeg jo en del op i sport, og har heldigvis fået rigtig mange til at gå i gang med en eller anden sportsgren. Jeg tænker her på morgengymnastikken i Våbenteknisk Sektion, aerobic på gangene i hhv. 1.Eskadre og administrationsbygningen her på flådestationen. Det er derfor ikke så sært, at jeg bliver glad, når nogle af mine elever kommer og fortæller, hvor godt de har fået det efterfølgende. Jeg fik ideen til denne artikel, da jeg en morgen så én af mine gamle elever komme cyklende i fuld fart på sin nye racercykel - og mindst 10 kg lettere, end da jeg satte gang i ham for godt 3 år siden. Cykelrytteren er leder af Kontakt- og Velfærdselementet, Erling Nielsen. Han fortalte mig, at det var min skyld, han startede - bare fordi han en enkelt gang kørte de 16 km helt fra Jerup, og fordi jeg i løbet af de følgende dage blev ved at spørge til cyklen. Måske syntes han, at det var synd for mig, jeg ved det ikke, men kort efter var han på cykel igen - og det har han været stort set lige siden. Mariann Vestergaard glæder sig over, at hun fik Erling op på jernhesten. Nu har han tabt over 10 kg - og synes livet er fedt. Vi har selvfølgelig talt meget om det at dyrke sport, og ikke mindst tabe sig. Erling kunne ikke forstå, hvorfor vægten ikke gik ned med det samme, men det er jo klart, for først skal fedtet jo omdannes til muskler, der vejer mere end fedt - han måtte da også indrømme, at tøjet ikke strammede så meget som før. Efter 2 år begyndte der endelig at ske noget, og i løbet af nogle måneder begyndte kiloene at forsvinde - jeg tror vi var lige stolte Jeg kunne nævne mange andre, der kan berette om, hvor godt de har fået det, men med denne ene lille solstrålehistorie, håber jeg, at mange andre vil tage imod et eller flere af tilbuddene i vores idrætsforening SIF, som alle ansatte kan være medlem af. Og husk nu - alderen har intet at sige, det er kun et spørgsmål om at komme i gang - og blive ved. Og husk også, at Intet er umuligt for den der bærer viljen i hjertet. KRUDTTÅRNET 11

12 SIF AKTIV Af SIF Frederikshavns bestyrelse Så blev det endelig fredag den 31. maj, dagen for SIF FAMILIEAKTIVITETSDAG. En dag, vi i SIF bestyrelse og udvalgene efter mange timers planlægning og arbejde, havde set frem til med spænding. Formålet med denne særlige dag er at motivere til aktiv idrætsudøvelse, samt at fremme kontakten mellem de ansatte i søværnet og deres familier, gennem hyggeligt samvær. Til trods for den hårde konkurrence med både arrangørerne af VM fodbold og Hjallerup Marked, havde mange ansatte med familier fundet vejen til flådestationen, også selvom det stort set var regnvejr fra start til slut. Som noget nyt startede vi dagen med motionsløbet; 3 MILEN, og som navnet angiver, er distancen 3 sømil, svarende til ca. 5,5 km. Vi var heldige at få 25 tilmeldinger til start, men desværre mødte ikke alle op. Inden løbet og dermed AKTIVITETSDAGEN, blev skudt i gang med flådestationens salutkanon, bød først formanden for SIF Frederikshavn velkommen og derefter chefen for stationsafdelingen kommandørkaptajn K.T. Madsen, som havde en særlig vigtig opgave. Det var at overrække instruktør i Aerobicudvalget; Mariann Vestergaard Ørnens Idrætslegat. Et legat, som blev stiftet i 1947 af Ørnens Idrætsforening, med en årlig legatportion på kr. 90,00, dette er dog reguleret lidt siden. Ørnens Idrætslegat udeles nu årligt af Søværnets 12 KRUDTTÅRNET

13 ITETSDAG Idrætsforeningers fællesudvalg, til støtte og opmuntring til en idrætsudøver, som har ydet en særlig indsats. Og ingen kan være uenige i, at det har Mariann, hvilket man ved selvsyn kan konstatere, hvis man lægger vejen forbi én af Marianns timer, eller deltager når hun spiller op til pause-gymnastik for flådestationens ansatte. Efter 3 MILEN var der mulighed for at prøve de forskellige idrætsgrene, som SIF Frederikshavn kan tilbyde, eller blot få en hyggesnak over en kop kaffe og en hjemmebagt vaffel. Der var livlig aktivitet rundt omkring ved de forskellige discipliner, som var repræsenteret ved de 10 udvalg. I de sportsgrene, hvor det var muligt, var der arrangeret konkurrencer, hvilket også var medvirkende til en sund og naturlig sult. Grillen blev tændt, hvilket næsten blev umuliggjort af regnen, som også havde tænkt sig at deltage hele eftermiddagen, til trods for at vagthavende meteorolog ved Flyvestation Aalborg havde lovet sol sidst på eftermiddagen! Men ved hjælp af gode råd, presenning, halvtag og masser af sprit lykkedes det at få tændt grillen og få bespist godt 150 personer. Stemningen var høj under spisningen, og den fik endnu et løft i forbindelse med præmie-uddelingen for de enkelte discipliner, hvor SIF Frederikshavns nye poloshirt med logo broderet på, var en yderst kærkommen præmie. Mon fiskene vil bide? Vi har i SIF Frederikshavns bestyrelse fået mange positive tilkendegivelser og gode idéer, som vi arbejder med, så vi forhåbentlig kan komme tilbage med et brag af en AKTIVITETSDAG. KRUDTTÅRNET 13

14 31. maj 2002 summede flådestationen af aktivitet for store og små, øvede og nybegyndere. Her var alt, hvad hjertet kunne begære inden for fritidsinteresser; skydning, petanque, bowling, motion, tennis, sejlads, golf, step/ aerobic og det store hit - særligt for børnene, fiskedammen, hvor man kunne fange sin aftensmad til grillen. Alt kunne prøves og vurderes, om det kunne være en sport, der ville tages op. Instruktører stod klar til at hjælpe og vejlede, så man kunne få alle facetterne ved den enkelte sportsgren. Dette var dagen, hvor man ganske uforpligtende kunne kaste sig ud i hvad som helst! Vejret viste sig desværre ikke fra sin pæne side og fremskyndte dermed dagens afsluttende arrangement; grill og fælles-spisning, hvilket dog ikke var så ringe endda! I den store buffet var der ud over diverse tilbehør frit valg af kød eller pølse, som man selv stod SIF AKTITIVTETSDAG set gennem en deltagers øjne. for at grille - og nogen fik også egen fangst smidt på. Det stod for egen regning, hvis man ikke blev mæt, for der var masser af lækkerier at kaste sig over. Det var en dejlig dag med stor aktivitet og mange glade og hyggelige mennesker. En dag, hvor alle er velkommen - store og små, for det er samværet der tæller! Flot arrangement, SIF. RSU 14 KRUDTTÅRNET

15 Bedste investering I flådestationens Havneelement er de ikke i tvivl - det nye stationsfartøj er alle pengene værd og til stor hjælp i hverdagen. Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen I Havneelementet står de næste to måneder i omskolingens og prøvesejladsernes tegn, for alle fartøjsførere og besætninger skal lære det nye fartøj at kende, før det rigtig går løs. De to måneder er den tid, der er til rådighed, før det næste - og sidste stationsfartøj ankommer fra værftet. Som det er nu, kan fartøjet bruges til mange forskellige opgaver, men helst ikke til forhaling og bugseropgaver, idet båden er alt for stærk i forhold til de små 9-meter både, der skal hjælpe til. Først når begge stationsfartøjer kan arbejde sammen, udgår de små motorbåde. Dog bibeholdes to af dem til slæbning af ubådene. Kræfterne i sådanne fartøjer måles i pæletræk - og de nye har et pæletræk på 11 tons. Til sammenligning har 9-meter bådene et træk på 1,6 tons, så der er en verden til forskel på de to typer, og derfor kan de ikke arbejde sammen. Om bord er der plads til 12 passagerer ud over den faste besætning - og her mangler der ingenting. Der er toiletforhold som derhjemme, og der er et lille køkken, hvor en evt. kok kan diske frem med lækre retter til besætning eller passagerer, der har masser af plads ved de to borde i salonen. Herfra kan man også nyde det flotte billede, der fulgte med skibet. Billedet forestiller en grønlandsk fanger i kajak. Motiverne er fra Godhavn i det nordlige Grønland. Fra salonen fører en trappe op til styrehuset, der næsten ligner et flycockpit med alle de moderne navigationsinstrumenter, fartøjet er udstyret med. Det nye stationsfartøj på sin første opgave - THORBJØRN skal forhales. Selv et lille køkken er der blevet plads til i den flotte salon. Et dæk længere nede findes maskinrummet, hvor en kæmpemæssig Mercedes motor dominerer totalt - den yder da også det meste af 750 hestekræfter - og den er næsten lydløs, dog ikke når man står i maskinrummet, men oppe på dækket, for der høres motoren kun som en behagelig brummen helt uden vibrationer. Man forstår godt, at folkene i Havneelementet er glade for deres nye fartøj. Allerede inden skibene er helt færdige, har der været ønske om at bruge dem til afhentning af containere fra DANYARD i Aalborg. Det bliver spændende at se det nye fartøj, når der monteres en kanon på agterdækket - mon ikke fremmede efterretningstjenester vil stå i kø for at se vores nye hemmelige enhed. I skrivende stund har den nye båd bugsering for første gang. Det var da isbryderen THORBJØRN skulle flyttes fra nordkajen til pier 1. Til at hjælpe med forhalingen havde den nye båd en af de gamle 9-meter motorbåde, og på grund af den store kraftforskel måtte forhalingen foregå meget langsomt, for selv om den lille slæbebåd trak med fuld kraft, brugte den store kun ganske lidt af sine mange hestekræfter. Der er toiletforhold som i et parcelhus. KRUDTTÅRNET 15

16 Forhenværende minemekaniker kidnappet af militærpoliti Påstanden om at militærpoliti kun trykker på knapper, passer hunde og kører motorcykel må bestemt tilbagevises. En episode under Nijmegenmarchen i Holland viser at når det er påkrævet kan en af flådestationens MPere tage alle midler i brug, om det så er at kidnappe sin egen far. Udover den altid gående Niels Vagn Sørensen, var der ikke mange fra søværnet, der gik de 4x45 kilometer under årets Nijmegenmarch. En af de få, der var med, var Claus Nielsen, der deltog på et hold af militærpolitipersonel, fra såvel søværnet som hæren. Ved ankomst til Holland viste det sig, at der havde været et afbud i sidste øjeblik, så holdet var ikke stort nok til, at have en cykelordonnans, der kunne følge holdet og gøre tilværelsen lidt lettere for dem, når de fra tidlig morgen travede ud af de hollandske landeveje, i bagende solskin eller tordenvejr. De Rød-Grønne når i mål, Blondie som forreste mand i venstre geled, Claus som nummer 4. Ikke helt tilfældigt var Bent Johannes Nielsen, bedre kendt som Blondie, tidligere minemekaniker og for nuværende tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt Vendsyssel med, som enkeltgænger på marchen. Resultatet blev, at han næste morgen startede som medlem af militærpolitiholdet, der i øvrigt fuldførte med alle deltagere. Det er ikke første gang deltagerne fra Frederikshavn viser kreativitet, når de skal sammensætte et hold. De har før gået med flyvevåbnet, Bornholms Værn, samt artilleriet fra Varde. Vi venter spændt på hvad de finder på til næste år. JP 16 KRUDTTÅRNET

17 Etnisk møde Mandag den 23. september holdt flådestationens arbejdsgruppe for ligebehandling et debatmøde vedr. Etnisk ligestilling i rekruttering og integration på arbejdspladsen. Dette var arbejdsgruppens første arrangement jf. flådestationens handlingsplan for mangfoldighed, og det var lidt spændende at se, hvor stor interessen ville være. Der var inviteret særligt udvalgte paneldeltagere, som kunne fortælle, hvorledes deres virksomhed havde haft succes med at ansætte nydanskere, samt nydanskere som kunne give deres version af at være en del af en dansk arbejdsplads. Panelet bestod af: John Nygreen fra Danish Crown samt medlem af Sæby Integrationsråd, Kerem Das ansat på Danish Crown, Morten Krarup ledelsesrepræsentant fra Martin Manufacturing samt medlem af Frederikshavn integrationsråd, Ganesu Uthayakumaran, ansat på Martin samt medlem af Frederikshavn Integrationsråd, Brian Kjær, formand for LO-Frederikshavn, Arne Hansen, rådgiver og journalist på integrationsområdet, Frederikshavn Multietniske Forening samt Axel Fiedler, Chef for Flådestation Frederikshavn. Desuden var LOSU medlemmer fra søværnets myndigheder i Frederikshavn samt medlemmer fra multietnisk forening, integrationsrådet og sektionschefer ved flådestationen inviteret. Der var et fremmøde på ca. 45 personer. Da alle paneldeltagerne havde haft taletid og en velfortjent pause, tog chefen for Stationsafdelingen over som en kompetent og adræt ordstyrer. Paneldeltagerne var enige om, at forudsætningen for en positiv oplevelse af det danske arbejdsmarked i høj grad hang sammen med den enkeltes sprogkundskaber i dansk. Sprogskolen var en god begyndelse, men anvendelsen af dansk blev først bedre, når man kom i arbejde og skulle bruge sproget hele dagen. Danish Crown har ansat mellem 15 og 16 forskellige nationaliteter og Martin Manufacturing har ca nydanskere ansat. Begge virksomheder afholder introduktionskurser inden ansættelsen. Der blev efterlyst dialog og samarbejde mellem de forskellige institutioner, virksomheder og foreninger samt kommunerne. Chefen for Flådestation Frederikshavn fortalte om søværnet i Frederikshavn, og den rolle søværnet har i samfundet. Det er vigtigt, at man som nydansker er klar over, at det danske forsvar er meget forskelligt fra andre landes militær. Det danske forsvar er ikke en stat i staten, der er ingen særlige fordele som officer, ingen korruption, ingen forfremmelse gennem familie eller formue. Militæret og dets indsats er afhængig af positive følelser for Danmark. Soldater skal være samarbejdsvillige og professionelle i viden og erfaring. Der er fuld ligebehandling for mænd/kvinder i militæret samt gensidig respekt mellem ansatte. Kerem Das og Ganesu Uthayakumaran, som kommer fra henholdsvis Iran og Sri Lanka kunne fortælle, at deres oplevelser af forsvaret i deres oprindelseslande var meget anderledes og meget negative. De var ikke i tvivl om, at denne holding var en af årsagerne til, at det danske forsvar får så få ansøgninger. Resultatet af mødet blev, at flådestationen i samarbejde med Multietnisk Forening vil arrangere møder med foredragsholdere fra Forsvares Oplysnings- og Velfærdstjeneste samt Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, som vil oplyse unge udlændinge og deres forældre om Forsvaret. Der vil også blive mulighed for at besøge flådestationen. Tak til alle for jeres fremmøde og interesse. Af Charlotte J. Hermansen Formand for arbejdsgruppen for ligebehandling KRUDTTÅRNET 17

18 Rejsebreve fra ubåden SÆLEN I slutningen af maj blev det i folketinget besluttet for første gang nogen sinde at stille en dansk ubåd til rådighed i en live operation. Mandag den 10. juni afsejlede ubåden SÆLEN for at tilslutte sig NATOs stående styrker, som opererer i den østlige del af middelhavet. Afsejlingen blev markeret med en parade, hvor forsvarschefen general H.J. Helsø og chefen for Søværnets Operative Kommando kontreadmiral T. Sloth Jørgensen holdt taler for besætningen og deres pårørende. Under musiceren fra Søværnets Tambourkorps forlod SÆLEN Flådestation Frederikshavn med kurs sydpå. SÆLEN forventes tilbage til Frederikshavn i januar 2003, men besætningen vil blive skiftet ud i løbet af perioden. Vi er meget glade for vores nye kok, der er god til at lave mad. Vi får spændende og varieret mad, men der er også tid til kage en gang imellem samt natmad. Ud over arbejde om bord er der også tid til at se en videofilm eller spille et slag kort. Det varer ikke længe, før vi går i gang med vores ludoturnering, for kamp-ludo er en yndet sport om bord. Vi er i fuld gang med at finde vores holdmakker og planlægge turneringen. Onsdag nat dykkede vi ud og sejlede i overfladen mod den engelske kanal. Rejsebrev 2 fra SÆLEN Ubåden SÆLEN fik en rolig forlægning gennem Den Engelske Kanal, hvor vejret viste sig fra sig rolige side. Om lørdagen lå vi i den sydvestlige del af Den Engelske Kanal, hvor det viste sig, at antenneforholdene var meget gode. Så da de danske fodboldspillere løb på banen mod England, sad det meste af den vagtfrie del af besætningen og så fodbold i fjernsynet. Her følger en række rejsebreve fra SÆLENs første del af udsendelsen: Rejsebrev 1 fra SÆLEN Efter en spændende og flot afskedsceremoni forlod SÆLEN Flådestation Frederikshavn og begyndte forlægningen mod Middelhavet. Vi sejlede nord om Skagen og forlagde derefter sydvest over, mens solen skinnede fra en næsten klar himmel. Et stykke ude i Nordsøen dykkede vi båden og kunne begynde den interne træning af hele besætningen. Undervejs har vi indøvet havariprocedurer om bord. Det blevet til flere havariøvelser, hvor der har været øvet brandslukning forskellige steder i båden. De almindelige procedurer om bord bliver også øvet/repeteret hele tiden, således at vi er fuldt fortrolige med de mange forskellige rutiner, der findes om bord. Stemningen om bord er høj, og vi følger spændt med i nyheder fra Danmark og i fodboldresultater. Efter en lettere deprimerende fodboldoplevelse dykkede vi for at sejle resten af turen mod Rota neddykket. Det var godt at få dykket, så vi igen kunne finde ind i en fast rutine samt fortsætte den interne træning om bord. De forskellige procedurer om bord har vi øvet og øvet, således at vi efter- 18 KRUDTTÅRNET

19 hånden behersker dem meget godt. Temperaturen om bord har indtil nu været behagelig, men stiger stille og roligt, jo længere sydpå vi kommer. Vores ludoturnering er også på sit højeste, og vi er ved at være nået frem til semifinalerne. Mange af vores aftner går med at spille ludo, kort eller se en film i ny og næ. Om tirsdagen mødte vi for første gang på turen en flok delfiner under én af vores snorklinger. Vi kunne se dem gennem vores periskop samt tage billeder af dem. For første gang var der kø ved periskopet. Efterhånden er det ved at blive dagligdag at blive fulgt af en flok delfiner, men det bliver man aldrig træt af at se på. Vi glæder os nu alle til at komme til Rota for at få et velfortjent hvil før den videre forlægning ind i Middelhavet. Vi regner med at ankomme søndag den 23. juni. På mandag kommer forsvarsministeren samt hans hustru på uofficielt besøg, hvilket hele besætningen glæder sig til. Vi ankom søndag klokken 1500 til Rota. Der blev hurtigt klaret op i båden, og besætningen tog hen på vores hotel minus vagtholdet. Det var dejligt lige at komme i havn et par dage. Vi havde et par små reparationer, der skulle klares, og der skulle købes madvarer, vand, brændstof og meget andet. Alt dette blev klaret, sådan at vi onsdag kan afgå fra Rota som planlagt. frue, der ankom kl og blev modtaget af vores kaptajn, som afgav melding til ministeren. Hele SÆLENs besætning stillede fuldtallig minus vores kok, der var nede i båden for at klargøre til frokost. Forsvarsministeren samt frue blev vist rundt i ubåden. Det blev til en længere briefing om SÆLENs kapacitet samt kommende opgave, samt vores daglige arbejdsrutiner. Under briefingen havde vores kok samtidig tilberedt frokost til gæsterne samt nogle udvalgte af besætningen. Denne frokost blev nydt i en af vores messer og skulle efter sigende have været ganske fortrinlig. Da briefingen var færdig, mønstrede SÆLENs besætning igen på kajen foran ubåden for at tage afsked med ministeren og hans frue. Inden vi skulle af sted igen, havde vi stadigvæk to dage, som blev nydt på vores lækre hotel med dejligt varmt spansk sommervejr. Vi gik som planlagt fra havn onsdag og begyndte næste etape af vores forlægning mod Kreta. Vores forlægning har forløbet planmæssigt, og vi har flere gange øvet med amerikanske patruljefly. Ellers har hele besætningen igen fundet ind i den daglige arbejdsrutine og vi er alle i godt humør. Søndag blev der afholdt bingo - det er altid godt med et lille afbræk i den daglige rutine. Aftenen blev afsluttet med pandekager og præmier til de heldige vindere. For første gang var der kø ved periskopet for at følge delfinerne. Rejsebrev 3 fra SÆLEN Under vores forlægning mod Rota blev vi informeret om, at forsvarsministeren samt frue ville komme på et uformelt besøg under vores havneophold i Rota. Dette skulle ske om mandagen, så vi hjalp alle til med at gøre båden ren og klar til dette besøg. Om mandagen stod hele SÆLENs besætning klar på kajen for at tage imod forsvarsministeren samt Forsvarsministeren på besøg. KRUDTTÅRNET 19

20 Rejsebrev 4 fra SÆLEN SÆLEN samt besætningen fik en rolig forlægning til Kreta. Vejret under hele turen var fint med klar himmel og solskin hver dag. Temperaturen i tårnet nåede 50 grader i solen, så det var nødvendigt med en masse at drikke, når man opholdt sig udenfor. Nede i båden var det langt køligere, idet vores aircondition fungerede fint. Søndag morgen nåede vi som planlagt til Souda Bay, hvor vores vagthold stod og tog imod os. Så var der lidt tid til at høre de sidste nyheder fra Danmark, imens båden blev rigget af. Der blev arbejdet hurtigt, for hele besætningen glædede sig til at komme hen på hotellet. Efter et par timer var båden klar, og vagtholdet klar til at overtage vagten, så besætningen kørte i hold til hotellet i vores udlejningsbiler. Hotellet lå 3 km uden for Chania, hvilket svarer til ca. 40 minutters køretur. Hotellet var et lille hyggeligt sted med en pool samt en bar ved siden af. Mange af besætningsmedlemmerne blev modtaget af deres kærester, koner og børn. Ugen på Kreta forløb fredeligt, og hele besætningen fik slappet af, og vi fik nydt opholdet med en masse god mad og strandbesøg. I løbet af ugen var der nogle enkelte dage med arbejde i båden, men ikke mere end det sagtens kunne overkommes. Selve Chania by var meget hyggelig, og det tog ikke lang tid at komme derind med taxi eller bus. Især i den gamle by kunne man finde mange hyggelige restauranter med god mad og vin til rimelige penge. Her var vi inde og spise næsten hver aften samt opleve atmosfæren i det hyggelige havneområde. Efter en uges ophold på hotellet tog vi alle samlet af sted til SÆLEN, hvor vagtholdet stod klar til at tage hjem. Efter klargøring af SÆLEN til sejlads gik vi på post for havnemanøvre og mandag kl lokal tid afgik vi fra Souda Bay til patrulje. Rejsebrev 5 fra SÆLEN Det er nu ved at være næsten 2 uger siden, SÆLEN forlod Kreta, og den befinder sig i sit operationsområde. Den daglige rutine om bord er nu ved at sidde godt fast, og alle om bord har det fint og er i godt humør, men glæder sig til at komme hjem til Danmark igen. Vandtemperaturen hernede er meget høj, omkring 26 grader, hvilket passer fint til et brusebad. Normalt bader vi hver tredje eller fjerde dag, hvilket er dejligt forfriskende. Frivagten bliver brugt til at spise, bade, sove og almindelig velfærd. Det er almindeligt at se en film eller læse en bog efter sin vagt for at slappe lidt af. Der er masser af bøger, idet vi bytter internt om bord. Endvidere er vi startet op på den nye 20 KRUDTTÅRNET

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere