Indholdsfortegnelse. Bilag: Holleriths Tabulator Maskine* Figur af economies of scale* IBM FAQ. * (medfølger i opgaven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Bilag: Holleriths Tabulator Maskine* Figur af economies of scale* IBM FAQ. * (medfølger i opgaven)"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Metodeanvendelse og opgavestruktur Masseorganisation og masseproduktion...3 Historisk opsummerende flashback Fusioner mellem databehandlingsselskaber i USA...3 Dannelsen af CTR: Computing-Tabulating-Recording Company...3 CTR ændrer navn til IBM...5 Depressionen i 1930 erne...5 IBM under 2. verdenskrig Dominans i den elektroniske tidsalder...7 Den elektroniske computerindustri i starten af 50 erne...7 IBM s første elektroniske computer udvikling indenfor distribution og produktion...8 IBM s ledelsesstruktur...9 IBM 650 minicomputerens gennembrud...10 Vækst og konkurrencemæssige fordele...11 IBM s forhindringer succesens ulemper erne vækst gennem scale og scope erne fortsat fremgang og begyndende markedsspecialisering omstrukturering og ny kernekompetence erne...15 Den personlige computer...16 First mover...17 PC kloner...18 Markedsstrukturen ændres erne...19 Markedsstrukturen ændres fokus på kernekompetencer...20 IBM s nye kernekompetence - service...21 Fra mulitinational til transnational virksomhed...22 Starten på en ny era:...23 IBM s satsning på open source i 2005:...23 Fokus på nanoteknologi:...24 Konklusion...26 Litteraturliste...27 Bøger:...27 Artikler:...27 Hjemmesider:...27 Bilag: Holleriths Tabulator Maskine* Figur af economies of scale* IBM FAQ * (medfølger i opgaven)

3 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Indledning I denne opgave vil vi forsøge at analysere IBM s udvikling fra slutningen af det 19. århundrede til starten af det 21. århundrede. Vi vil især fokusere på overgangen mellem 2. og 3. industrielle revolution, hvor samfundet går fra at være et industrisamfund til at være et videnssamfund. IBM illustrerer i høj grad denne udvikling og gennemgår på lignende vis en omstrukturering i 90 erne, hvor IBM går fra at være en hardware producent til at være en af de førende servicevirksomheder i verden indenfor informationsteknologi. Desuden vil vi også undersøge virksomheden i forhold til konkurrenterne og forsøge at finde ud af hvilke faktorer der fører til succes og hvad der fører til fiasko og hvad årsagerne og konsekvenserne af disse faktorer er. IBM er ikke bare interessant i sig selv, men har også domineret store dele af computerindustrien og dermed kan et indblik i IBM s historie ikke bare give en forståelse for denne specifikke virksomhed, men også for branchen som helhed. Side 1 af 30

4 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Metodeanvendelse og opgavestruktur Der er 3 hovedfaser i IBM s historie, og de korresponderer med 3 tidsperioder: Den tidlige tabulator/regnemaskine, computereperioden og serviceperioden. Derfor har vi valgt at opdele opgaven i 3 hovedafsmit, som vi vil gennemgå i kronologisk rækkefølge, med fokus på forholdet mellem IBM, konkurrenterne og samfundet. Vi har i alle tre afsnit brugt Alfred D. Chandlers teorier om economy of scale, economy of scope, barriers to entry, chance, vertikal integration og horisontal kombination som han beskriver i bøgerne, Inventing the Electronic Century (2005) og Scale og Scope (1990) og The visible hand (1977). Derudover har vi også brugt Michael E. Porters bog: The Competitive Advantage of Nations. I det første afsnit vil vi skitsere perioden, hvor IBM primært koncentrerede sig om regnemaskiner af forskellig art, og hvorledes opbygningen og udviklingen af IBM hang sammen med den 2. industrielle revolution. Til denne periode har vi primært brugt bogen Before the Computer af James W. Cortada, samt en række links fra IBM s hjemmeside. I det næste afsnit vil vi analysere og beskrive overgangen til en computervirksomhed og hvilke beslutninger, hændelser og markedsvilkår der gjorde IBM til den dominante virksomhed indenfor dette marked. Til dette afsnit har vi brugt bøgerne The Computer Establishment af Kathrine Davis Fishman, IBM and the US data processing industry af Franklin M. Fisher et al., og Building IBM af Emerson Pugh. I det tredje og sidste afsnit vil vi fokusere på de forandringer IBM gennemgår i 90 erne, hvor IBM går fra at være en producent af hardware og software, til at være en servicevirksomhed. Her vil vi holde overgangen fra den 2. til den 3. industrielle revolution op imod IBM udviklings og forsøge at beskrive IBM s nuværende strategi indenfor serviceområdet. Til dette afsnit har vi, grundet den manglende litteratur om den nyeste udvikling, brugt bøgerne Inventing the Electronic Century af Alfred D. Chandler, A History of Modern Computing af Paul E. Ceruzzi, samt en lang række dokumenter fra IBM s eget historiske onlinearkiv: IBM Archives. Side 2 af 30

5 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Masseorganisation og masseproduktion Historisk opsummerende flashback Siden udviklingen af den specialiserede amerikanske økonomi i perioden , der dannede grobund for etableringen af de første forretningsinstitutioner (fra råvareproducent til konsument), blev der ligeledes dannet et fundament for en industriel økonomi efter Ny teknologi som revolutionerede transport, distribution og tjenesteydelser, krævede et større antal managers til de forskellige poster. Derfor blev det vigtigere at kunne planlægge og koordinere disse opgaver inden for en bestemt tidsramme, hvilket man bl.a. kunne gøre via tidsmålingsmaskiner. 1 Fusioner mellem databehandlingsselskaber i USA Starten på IBM s historie kan spores helt tilbage til 20. november 1888 hvor det første tidsmålingsur i verden blev opfundet af guldsmeden Willard Bundy i Auburn, New York, USA. På daværende tidspunkt eksisterede IBM ikke som en selvstændigt drivende virksomhed. Dog var fusionen mellem fire forskellige selskaber en optakt til en begyndende etablering af IBM og en optakt til multi-unit-virksomheden under 2. industrielle revolution: Tabulating Machine Corporation som var en blandt disse selskaber som, havde i forhold til Bundy Manufacturing Company med tidsstyringsmaskinerne, udviklet hulkortanlæg (Tabulator maskiner) 2 med stor succes. Det skyldtes efterspørgslen på at kunne håndtere større mængder af data på en hurtigere måde voksede pga. den økonomiske vækstperiode, og gav et større behov for mere udviklet elektromekanisk databehandling 3, ikke mindst pga. mængden af immigranter som strømmede til USA fra Europa. Selveste U.S. Census Bureau 4 blev en drivende faktor inden for efterspørgsel på databehandlingsmaskiner. Dannelsen af CTR: Computing-Tabulating-Recording Company I 1907 opkøbte en forretnings- og finansmand ved navn Charles R. Flint selskaberne International Time Recording Company, Computing Scale Company og Tabulating Machine Company of Washington, og foreslog en fusion mellem disse selskaber. Fusionen krævede tid og nøje planlægning indenfor organisation og ledelse, især pga. den voksende moderne management 1 Christensen, 2008a & 2008b, s Se bilag; Holleriths Tabulator Maskine. 3 Cortada, 1993, s U.S Census Bureau: Statistical Abstracts : Side 3 af 30

6 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: revolution i perioden Den 15. juni 1911 etableredes resultatet af fusionen i Binghamton, NY: Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) som blev et holdingselskab 5 der skulle kontrollere disse tre selskaber. Det betød at Charles Flint på denne måde som administrerende direktør havde beholdt de øvrige direktører fra selskaberne til at kunne styre deres egen produktion, distribution og ledelse. Endvidere var der etableret en direktørbestyrelse for CTR, som bl.a. gav en bedre struktureret organisering af produktionen, således at der kunne produceres flere produkter hvor man forsøgte at nedsætte produktionsomkostningerne også kaldet economies of scale. 6 Ligeledes havde economies of scope også en indflydelse på CTR s produktion idet de med denne metode kunne anvende deres egne maskiner som en hjælp til at holde øje med hvor meget de producerer. 7 Tidligere havde det enkelte selskab kun en delt ledelse hvor fokus var på det enkelte selskab, og ikke på CTR som en hel virksomhed, der med en direktørbestyrelse nu kunne styre produktionen hos alle CTR s selsskaber. I 1914 trådte Thomas J. Watson (Sr.) ind som direktør, og i 1915 som administrerende direktør. Han blev senere hen drivkraften bag CTR s strategier inden for bl.a. en moderne virksomhed med scientific management, 8 som delte CTR op i en struktureret organisation. Denne organisation består af hhv. af en topledelse (virksomhedsledelse), mellemledelse (funktionel afdeling) og en under-ledelse (Opererende enhed). 9 Udviklingen af skrivemaskiner, pengeregistre, tabulator- og regnemaskiner og hulkortudstyr dannede baggrund for moderne databehandlingsindustri, som dækkede over CTR s brede udvalg af produkter 10. Dette gjorde CTR til en såkaldt first mover og lagde også en såkaldt barriers to entry for andre virksomheder, som først skulle kunne erhverve sig alle ressourcer for at kunne konkurrere mod CTR s fordelagtige scale og scope-udnyttelse. 11. Dvs. at CTR som de første havde denne form for bred produktlinje i databehandlingsindustrien i denne periode, hvilket gav dem en stor gennemslagskraft på markedet i forhold til potentielle konkurrenter helt frem til 1940 erne. Derudover havde CTR også fokus på kødskærere og vægte, som for alvor fik virksomheden til at sætte sit præg i masseproduktions- og massesalgssindustrien som en multi-unit virksomhed, hvorved den først og fremmest styredes af en struktureret organisationsform. 12 Endvidere forudsatte 5 Holdingselskab: Et selskab som ikke selv producerer noget, men hvis virksomhed går ud på at eje aktier i andre selskaber og dermed styre disse. 6 Se bilag: Figur af economies of scale. 7 Christensen, 2008b, s Cortada, 1993, s , Christensen, 2008b, s Cortada, 1993, s Christensen, 2008b, s Christensen, 2008b, s Side 4 af 30

7 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: masseproduktionen indførelsen af ny teknologi i form af omfattende kapitalinvesteringer i mekanisk udstyr. Masseproduktionens mekanisering omfattede ikke fabriksproduktion, men bestod i de teknikker som tillader en fabrik at producere kontinuerligt eller i store serier. Gennemstrømning af materialer, masseproduktion og stor omsætning var alle faktorer der spillede ind i massehandelen. Kapitalinvesteringerne foregik tydeligt hos CTR i det de opkøbte flere og flere selskaber og byggede nye afdelinger med tiden efter 1911 både hjemme i USA og i udlandet. 13 Fokus på hhv. horisontal kombination (opkøb af andre firmaer indenfor samme industri) og vertikal integration (opkøb af firmaer inden for lignende industrier som producerer en eller flere af de produkter det opkøbende firma har behov for til at producere deres produkter) var også med til at gøre CTR til en moderne industriel maskinvirksomhed, som producenter med nye former for maskiner masseproduceret ved fremstilling og samling af udskiftelige dele. 14 Dette krævede en specialiseret markedsservice via salg, demonstation, installation, service, vedligeholdelse og kredit, hvilket agenturet bl.a. ITR stadig sørgede for. I 1914 var der 1,346 ansatte hos CTR og selskabet havde en indtægt på 9 mio. dollars. 15 CTR ændrer navn til IBM Den 14. februar 1924 ændrer CTR sit navn til det navn vi kender i dag, nemlig IBM, som er en forkortelse for International Business Machines Corporation. Navneforandringen skyldtes CTR s massive udvidelse i deres omfattende aktiviteter, som fx geografisk ekspansion, hvor der åbnedes nye afdelinger i Europa, dog med hovedsæde i USA dermed blev virksomheden til end multinational virksomhed. Allerede under 1. verdenskrig ( ) havde selskabet bevist deres effektivitet overfor deres kunder med deres udvikling af hulkortanlæg, regnemaskiner og skrivemaskiner 16 jf. indtægterne fra 1924 som var steget til 11 mio. dollars, som frem til 1930 erne steg med 1. mio. dollars gennemsnitligt pr. år. 17 Depressionen i 1930 erne I 1930 erne under den store depression lykkedes det IBM at holde på deres ansatte ved at give dem diverse bonusordninger i form af fx livsforsikringer eller betalte ferier, hvilket også gjorde dem unikke i forhold til andre virksomheder, som ikke havde den slags ordninger. Grundet 1930 ernes 13 Se bilag; Bilag; IBM FAQ: Facilities & Buildings, side Christensen, 2008b, s IBM Archives, IBM: (Se flere links i litteraturlisten). 16 Cortada, 1993, s. 7, IBM Archives, IBM: (Se flere links i litteraturlisten). Side 5 af 30

8 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: depression, blev det nødvendigt for Watson at sætte fokus på HR (Human Relations) 18, hvor han fokuserede på arbejdernes velvære. Ved hjælp af sit fokus på HR kunne Watson holde sine medarbejdere i gang med at udvikle nye maskiner, som gav dem succes indenfor forsknings- og udviklingsområdet, især i deres nye laboratorium i Endicott, NY. Frem til 1937 havde IBM en indtægt på 31 mio. dollars med en netto-profit på 8 mio. dollars, hvilket var væsentligt højere i forhold til fx året forinden hvor de havde en indtægt på 25 mio. dollars og samme nettoprofitbeløb. Indtægterne afspejlede sig bl.a. i de nye produkter (dog ikke banebrydende teknologier) fx IBM Type 805 International Test Scoring Machine, IBM 077 Collator og Alphabetical Interpreter kommer på markedet, men også deres markedsførelse, hvor de tilstræbte 19, 20 sig på at yde mest mulig service. IBM under 2. verdenskrig Da 2. verdenskrig brød ud havde IBM stillet sine faciliteter til rådighed for den amerikanske regering som følge af, at regeringen gjorde teknologien inden for elektromekanisk databehandling til en efterspørgsel. IBM s produktlinje skiftede pludseligt karakter idet de bl.a. begyndte at producere motordele og rifler. Krigen blev også en forudsætning for at en ny form for teknologi skulle udvikles, og der blev sat fokus på datalære. 21 På den måde fik IBM et godt samarbejde med regeringen, og ikke mindst Europa hvortil IBM s databehandlingsmaskiner blev eksporteret til. 22 Heraf havde IBM i 1944 og frem til slutningen af 40 erne udviklet nogle avancerede regnemaskiner, som var i stand til at kunne udregne længere beregninger automatisk. Disse havde særlig betydning for uddannelsesinstitutionerne, hvor der nu kunne uddannes flere nye folk indenfor nyere teknologi Christensen, 2008a, s IBM Archives, IBM: (Se flere links i litteraturlisten). 20 Cortada, s Cortada, 1993, s Cortada, 1993, s Se bilag; Bilag; IBM FAQ: Marketing, s. 26. Side 6 af 30

9 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Dominans i den elektroniske tidsalder Den elektroniske computerindustri i starten af 50 erne I 1950 erne begyndte en nyt produkt, computeren, at vokse frem indenfor databehandling. Computeren adskilte sig fra de tidligere regnemaskiner og hulkortmaskiner ved at være elektronisk i stedet for elektro-mekanisk og dermed baseret på nogle helt andre tekniske principper. Dette gjorde at relativt få forstod denne nye teknologi, til gengæld var computerne langt hurtigere end de tidligere regnemaskiner, og potentialet for videreudvikling var stort 24. I begyndelsen af 1950 erne var computermarkedet i USA stadig ekstremt lille. Computerne var på dette tidspunkt specialbyggede, dvs. ikke masseproducerede og blev udviklet, konstrueret og leveret primært til én eller få kunder. Computerne blev bygget og designet for disse få kunder og efter produktet blev leveret, undersøgte firmaet så om andre firmaer var interesserede i denne computer. Kunderne var på dette tidspunkt primært universiteter, store offentlige institutioner og virksomheder, som havde opbygget et stort bureaukrati, hvor informationsbehandling, regnskabsføring samt logistik var blevet essentiel for effektiv drift. I denne periode var et computersystem en dyr og risikabel investering, derfor blev de fleste computere lejet ud i en kortere periode i stedet for at blive solgt. Dette havde en række fordele for kunderne, idet computersystemet kunne tilbageleveres hvis det ikke opfyldte kundens forventninger, og førte til langt større marked end hvad der ellers ville være 25. Det bevirkede også at computerproducenten og kunden fik et tæt forhold, hvor computerproducenten var uhyre interesseret i at imødekomme kundens behov for at sikre at kunden fortsatte med at leje udstyr hos computerproducenten 26. Da disse computersystemer var komplekse og markedet stadig var i sin opstartsfase, var stort set alle computersystemer bundlet, dvs. de var solgt som en totalløsning, hvor kunden fik support, software, installation og distribution såvel som hardware. Så når man bestilte computeren var prisen den samlede pris for løsningen, og producenten leverede og installerede den færdige vare der var klar til brug, hvilket gjorde det nemmere for kunderne, som sjældent vidste meget om elektroniske computere, at overskue udgifterne Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s Side 7 af 30

10 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Dette forårsagede, som tidligere nævnt, også at de elektroniske computerfirmaer måtte være vertikalt integrerede firmaer med afdelinger for distribution, support, salg, produktion, hardwareudvikling og softwareudvikling. Der var simpelthen ikke specialiserede firmaer på dette tidspunkt, hvilket stillede store krav til virksomhedens størrelse og skabte en signifikant barrier to entry idet firmaet skulle have en vis størrelse for at kunne konkurrere. IBM s første elektroniske computer udvikling indenfor distribution og produktion IBM havde, i sidste halvdel af 40 erne, haft succes med deres første elektroniske computere: IBM 603 og IBM 604, men havde stadig ikke udviklet en elektronisk computer og var begyndt at sakke bagud indenfor udviklingen af elektroniske produkter 28. Det amerikanske militær var ivrigt efter produkter der kunne opfylde deres databehandlingsbehov og da Koreakrigen brød ud i juni 1950, så IBM en mulighed for at udvikle en supercomputer til det amerikanske militær kaldet Defense Calculator, som senere blev omdøbt til IBM IBM var gode til at udnytte eksterne hændelser som Koreakrigen til at øge deres omsætning. Michael Porter beskriver i sin bog The Competitive Advantage of Nations flere faktorer, herunder tilfældighed ( chance ) der påvirker efterspørgsel, firmastruktur, relaterede virksomheder samt landets infrastruktur 30. Anden verdenskrig, Koreakrigen og det amerikanske rumprogram var alle sådanne chance elementer, som IBM formåede at udnytte og dermed fik adgang til større omsætningsmuligheder og bedre udvikling af nye produkter. Research som IBM udførte for den amerikanske regering i forbindelse med avancerede produkter kunne IBM så bruge til deres kommercielle produkter senere hen. Oprindeligt var det IBM s hensigt at producere forskellige, specialbyggede maskiner til de forskellige afdelinger i det amerikanske militær, men ledelsen besluttede sig så for at gøre noget helt nyt, der brød med den tidligere praksis i computerindustrien. Efter at have undersøgt de forskellige afdelingers behov, besluttede IBM sig for at udvikle én maskine der kunne dække stort set alle afdelingers behov. Oven i dette besluttede IBM sig også for at opdele computeren i komponenter der var små nok til at kunne være normale elevatorer og 28 Pugh, 1995, s Pugh, 1995, s Christensen, 2008b, s Side 8 af 30

11 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: passere igennem en almindelig døråbning. Computeren kunne derfor, sendes til kunden i forholdsvis små pakker og samles ved simpelthen at forbinde komponenterne vha. kabler 31. Dermed blev IBM s Defense Calculator, den første masseproducerede og massedistribuerede computer og repræsenterede et væsentlig skift indenfor måden at udvikle og producere computere 32. IBM kunne bruge fordelene ved economies of scale til at reducere deres omkostninger og dermed forbedre deres konkurrenceevne i forhold til konkurrenterne. Selvom IBM s innovationer indenfor distribution og produktion viste hurtigt virksomhedens manglende erfaring indenfor dette marked. Maskinens estimerede pris fordobledes under udviklingen og leveringsdatoen blev udskudt væsentligt 33 og de førstemaskinen blev først leveret i slutningen af På trods af dette var maskiner en stor succes, og IBM fortsatte med at satse på at udvikle elektroniske computere. IBM s ledelsesstruktur Thomas Watson Jr., der var blevet ansvarlig for den elektroniske del af IBM s produkter, havde en central rolle i IBM s administration. Han var firmaets præsident, Thomas Watson Sr. s søn og efterfulgte senere faderen som præsident for firmaet i Pga. sin høje placering i IBM s ledelsesstruktur kunne Thomas Watson Jr. der var stærkt interesseret i udviklingen i den blomstrende computerindustri dermed modvirke de personer, heriblandt Watson Sr., der tvivlede på indtjeningsmulighederne i computerindustrien og foretrak at IBM koncentrerede sig om deres primære, og profitable, produkter, hulkortmaskiner 34. Det er værd at bemærke at IBM var væsentligt anderledes end konkurrenterne på dette punkt. De fleste andre computerfirmaer havde opkøbt virksomheder, som var grundlagt af pionerer inden for elektronisk databehandling, og dermed bestod administration af folk som ikke direkte havde haft noget med computerindustrien at gøre. Dermed var der en kløft mellem administrationen, som primært koncentrerede sig om firmaets andre produkter, og medarbejdende i de opkøbte firmaer. IBM s computerafdeling havde, derimod, en fortaler i administrationen og desuden var IBM s computerafdeling vokset op indefra og dermed fuldt integreret med resten af virksomheden, i stedet for at operere som en eller flere separate enheder. 31 Pugh 1995, s Fishaman, 1981, s Fishman, 1981, s Fisher et al., 1983, s Side 9 af 30

12 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Dette stod i stærk kontrast til konkurrenterne. Blandt disse var Remington Rand ubestridt den største konkurrent. Firmaet stod så stærkt på markedet, at de havde leveret omtrent 80% af den samlede værdi af elektroniske computere i slutningen af Virksomhedens strategi havde været at opkøbe mindre firmaer, som havde ekspertise indenfor elektroniske computere. I 1952 havde firmaet således to afdelinger der var hentet fra to opkøbte firmaer, der var ledende indenfor elektroniske computere. Men samarbejdet mellem de to afdelinger var dybt problematisk, da de to afdelinger var stærkt mistroiske overfor hinanden og kunne ikke enes om hvor progressive virksomhedens produkter skulle være. 36. Remington Rands ledelse opfattede computerafdelingen som den mindst vigtige blandt firmaets mange afdelinger og det var faktisk ikke før 1965, efter firmaet havde gået fra at være dominerende indenfor computermarkedet til at have sakket håbløst bagud forhold til IBM, at denne opfattelse ændrede sig 37. Så på disse to punkter havde IBM en væsentlig fordel i forhold til konkurrenter allerede i begyndelsen af 1950 erne. IBM 650 minicomputerens gennembrud IBM 650, skulle være en mindre elektronisk computer der skulle sælges for omkring dollars per måned. Indtil IBM 650 eren, var alle computere såkaldte mainframes, dvs. store, oftest dyre computere som skulle håndtere mange komplicerede beregninger. Med 650 eren introducerede IBM en helt ny type computer, minicomputeren. Minicomputeren adskilte sig fra mainframes ved at være mere kompakte, mindre kraftige, men også billigere. Udviklingen af IBM 650 eren startede i slutningen af 1952, og var stærkt kontroversiel og mange mente at der skulle satses på kraftigere tabulatormaskiner i stedet for 38. Salgs- og produkt planlægningsafdelingen mente ikke der var et marked for denne type computer med mindre den kostede 1000 dollars per måned. På trods af disse højlydte protester valgte Thomas Watson Jr. at bygge computeren alligevel, og IBM regnede at kunne sælge omkring Fisher et al., 1983, s Fishman, 1981, s. 45 og Fishman, 1981, s Fisher et al., 1983, s Side 10 af 30

13 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: IBM 650 skulle vise sig blive tidens bedst-sælgende computer og IBM solgte i alt, hvilket var langt flere end nogen anden computer på den tid 39. IBM s Defense Calculator var den første masseproducerede computer, men IBM 650 var den første der blev produceret i væsentlige mængder og beviste endeligt at der var et kæmpe marked for mellemstore elektroniske computere. Vækst og konkurrencemæssige fordele Markedet for elektroniske computere voksede eksplosivt i op igennem 50 erne. IBM havde satset på dette område og derfor udgjorde dette forretningsområde en større andel af den totale omsætning i forhold til konkurrenter. Det betød at IBM fik en fordel i forhold til konkurrenterne, hvis omsætning ikke var så afhængig af dette segment. IBM var også hurtig til at introducere nye produkter der var bedre end de foregående, og havde introduceret et modulsystem, hvor CPU en (processoren) og en række eksterne enheder kunne udskiftes efter behov 40. Dermed var IBM computere mere fleksible og kunne tilpasses efter kundens behov. Alt i alt var IBM bedre i stand til hurtigt at tilpasse sig i et dynamisk marked. På dette punkt var IBM langt foran konkurrenter hvilket gav dem en enorm konkurrencedygtig fordel. Eksempelvis kan der nævnes IBM s største konkurrent, Remington Rand. Firmaet formåede ikke at levere en computer der kunne konkurrere mod IBM s 650 før 1956, to år efter lanceringen af IBM 650 eren 41. IBM havde bedre marketing, produktion, software, support og ledelse, men det var ikke disse fordele i sig selv der gjorde udfaldet; det var kombinationen af disse der gjorde IBM til det suverænt dominante firma på sit forretningsområde. Uden en kæmpe marketingsafdeling var det ikke muligt at afsætte de masseproducerede computere og omvendt. Den relativt højtudviklede afdeling for marketing/salg gav feedback til en udviklingsafdeling om kundernes behov, hvilket førte til mere eftertragtede produkter. Den risikovillige ledelse gav bedre spillerum for udviklingsafdelingen og innovative produkter gav marketingsafdelingen en meget bedre position overfor kunderne og førte til bedre kunderelationer. Alt dette førte til at markedet for elektronisk databehandling så således ud i 1963: 39 Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s. 59 Side 11 af 30

14 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Se følgende tabel for omsætningen indenfor elektronisk databehandling i de største amerikanske virksomheder på dette område i 1963 i dollars: 42 Firma Omsætning I 1963 International Business Machines Cooperation (IBM) Sperry Rand (Tidligere Remington Rand) (SR) American Telephone & Telegraph (AT&T) Control Data (CD) Philco (P) Burroughs (B) General Electric (GE) National Cash Register (NCR) Honeywell (H) Radio Corporation of America (mere end) (ingen data) IBM var gået fra at have produceret sin første elektroniske computer i 1952 til at have en årlig omsætning på området på over 1 mia. dollars i 1963, hvilket var 9 gange større end den største konkurrent. IBM s forhindringer succesens ulemper IBM s nationale afdeling og IBM s afdelinger i andre lande voksede støt fra 50 erne og frem. IBM havde også føringen på det internationale marked indenfor elektronisk databehandling og der var relativt lille konkurrence på området i en lang række år. 43 Det var især antitrust-problemer i USA der motiverede IBM til at ekspandere i Europa. I 1952 lagde den amerikanske regering sag an mod IBM for monopolisering af regnemaskinemarkedet. IBM havde patenteret deres rektangulære 80-hullers hulkort og dermed blev IBM s udstyr inkompatibelt med konkurrenten. Dette førte til at kunderne, som fx offentlige afdelinger som Department of National Defense, måtte vælge enten IBM eller Remington Rands udstyr og dette forhindrede den standardisering som mange kunderne ønskede. 44 IBM valgte at indgå forlig og i 1956 skrev virksomheden under på at overholde en række strenge krav. IBM blev bl.a. nød til at gøre det muligt for deres kunder at købe IBM s udstyr til en pris der ikke var IBM mere til fordel end udlejning. IBM blev også pålagt at give ubegrænset ret til at bruge IBM s patenter indenfor regnemaskiner og elektronisk databehandlingsudstyr for en rimelig licensafgift Fisher et al., 1981, s Pugh, 1995, s Pugh, 1995, s Pugh, 1995, s. 255 Side 12 af 30

15 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Alle disse begrænser gjorde det væsentlig sværere for IBM at konkurrere mod de andre firmaer indenfor elektronisk databehandling som ikke var underlagt disse krav. Det var dog ikke førend en del år efter, nemlig i 70 erne at IBM virkelig kunne mærke konsekvenserne af disse begrænsninger. 60 erne vækst gennem scale og scope Op igennem 60 erne fortsatte computerindustrien med at vokse voldsomt. IBM nød godt af denne vækst, men udviklingen af relativt mange forskellige produkter drev IBM til at beslutte sig for at lave en hel serie computere der var kompatible med hinanden, således at programmer og eksterne enheder virkede med alle computerne i serien. Denne serie kom til at hedde IBM 360 og satte en ny standard indenfor hastighed. Nedenunder ses forskellen mellem IBM s tidligere computer og IBM 360-serien. Forskellen mellem System 360 modeller og foregående modeller vist ved henholdsvis de små computere (1401 og Model 30) og de større computere (7090 og Model 75) 46 Udlejningspris i dollars (med maksimal hukommelse) Maksimal hovedhukommelseskapacitet (karakterer) Hastighed (Instruktioner per sekund) Hastighed/udlejningspris Udlejningspris i dollars (med maksimal hukommelse) Maksimal hovedhukommelseskapacitet (karakterer) Hastighed (Instruktioner per sekund) Hastighed/udlejningspris Tidligere modeller System Model ,87 7, Model (6-bit) (8-bit) Ikke nok med at IBM 360 eren var markedsførende indenfor ydelse/pris, den bragte også en række fordele for IBM. IBM kunne drage fordel af både economy of scope og economy of scale. Computerne var baseret på standardkomponenter og dermed kunne komponenter fra de billigste computere bruges i de største computere hvilket sænkede produktionsomkostningerne per enhed. 70 erne fortsat fremgang og begyndende markedsspecialisering I slutningen af 1960 erne besluttede IBM at foretage et drastisk skift i måden de solgte og udviklede deres produkter. 46 Fisher et al., 1981, s. 105 Side 13 af 30

16 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: IBM valgte at unbundle deres produkter således at IBM s produkter nu kunne sælges separat i stedet for altid at indgå i en totalløsning. Unbundling blev opfattet som en monumental begivenhed indenfor computerindustrien og førte direkte til langt bedre konkurrencevilkår for små virksomheder der blev nødt til at specialisere sig. Idet kunderne nu nemmere kunne vælge flere forskellige virksomheder til at opfylde deres databehandlingsbehov, kunne små virksomheder nemmere konkurrere, da de ikke længere behøvede at udbyde så mange forskellige produkter. Men den førte også til andre, mere subtile forandringer. Pludseligt blev software, support og konsulentbistand set som selvstændige produkter, hvilket åbnede op for muligheden for at sælge disse ydelser for virksomhederne der specialiserede sig i disse. Dette præsenterede en udfordring for IBM idet der kom voksende konkurrence pga. nedbrydelse af industriens hidtidige stærke barriers to entry. Dette var især en udfordring for IBM da deres software- og konsulentdel ikke var specielt konkurrencedygtig. 47 IBM oplevede en fortsat vækst, men var langsomt ved at miste førerpositionen inden for elektronisk databehandling. I 1963 havde IBM ca. 49% af den samlede omsætning indenfor elektronisk databehandling i USA, i 1973 faldt dtte til ca. 33%. Specialiseringen indenfor elektronisk databehandling steg kraftigt i 60 erne og 70 erne. Et utal af forretningsområder blev skabt, og den elektroniske computerindustri gik fra at bestå af nogle få virksomheder til at bestå af en lang række virksomheder der konkurrerede indenfor et afgrænset forretningsområde 48. Dette førte til at IBM oplevede stigende konkurrence indenfor en lang række områder. Pga. antitrustlovgivningen i USA lovede IBM allerede i 1952 at opfylde en række krav, der skulle forhindre dem i at udnytte deres position på en måde der mindskede konkurrencen på området. IBM gav blandt andet lov til at andre virksomheder kunne købe IBM s produkter og derefter leje dem ud. Denne mulighed benyttede en lang række virksomheder sig af og disse virksomheder, der ikke behøvede at bekymre sig om udviklingen af nye produkter, opkøbte en stor mængde af IBM s produkter og lejede dem ud til en lavere pris end IBM, hvilket gik ud over IBM s indtjeningsmuligheder Fishman, 1981, s Fisher et al., 1983, s Fisher et al., 1983, s Side 14 af 30

17 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: omstrukturering og ny kernekompetence 1980 erne I begyndelsen 80 erne brød en ny type computer igennem, mikrocomputeren. Mikrocomputeren var en ny type computer, der var baseret på microprocessorer; dermed dels billigere og dels fysisk mindre end både mainframes og minicomputere. I første halvdel af 1980 erne opdeltes markedet for computere traditionelt i 5 sektorer: mainframes, minicomputere, mikrocomputere, perifere enheder (tilbehør) og service (herunder også software). Målt efter den årlige omsætning var IBM den førende virksomhed inden for 4 ud af 5 sektorer, der beskæftigede sig med produktion af hardware (mainframes, minicomputere, mikrocomputere og perifere enheder), se Tabel 3.1. Denne trend gjorde sig især gældende for mainframes og perifere enheder, hvor IBM var hhv. 8 og 4 gange større end den nærmeste konkurrent. 50 Tabel 3.1 Oversigt over IBM og den største konkurrent i forhold til IBM målt i omsætning indenfor de fem sektorer: mainframes, minicomputere, mikrocomputere, perifere enheder og service. Omsætning i mio. dollars Mainframes (1982) IBM Burroghs 2000 Minicomputere (1982) IBM Digital Equipment Mikrocomputere (1982) IBM Apple Computer Perifere enheder (1984) IBM Digital Equipment Service (1983) Control Data 1030 IBM Christensen, 2008d, s. 118 Side 15 af 30

18 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: At IBM dominerede markedet for mainframes, minicomputere og til dels også perifere enheder i den første halvdel af 1980 erne er ingenlunde overraskende, da de allerede var den førende virksomhed på disse markeder i 1970 erne. Den væsentlige udvikling i computerindustrien i 1980 erne skete inden for mikrocomputere, som i slutningen af 1980 erne begyndte at tage overtage dele af mainframe- og minicomputermarkedet. 51 Dette skyldtes ikke at mainframes primært henvendte sig til større virksomheder og offentlige institutioner, der havde behov for at kunne behandle store mængder data eller minicomputere, der henvendte sig til forskere og ingeniører, som hidtil har været de dominerende produkter. Den personlige computer Som et resultat af masseproduktionen af elektronikkomponenter faldt produktionsomkostningerne og dermed også salgspriserne, og i 1970 erne begyndte komponenterne at være billige nok til at privatpersoner havde råd til bygge simple computere med en vis funktionalitet. Op igennem 1970 erne opstod der et marked for mikrocomputere, som var simple nok til at ikkeeksperter kunne bruge dem. Efter som mikrocomputerne ikke var specielt anvendelige til de opgaver man traditionelt havde brugt computere til dvs. behandling af store mængder data, var de derimod fokuseret omkring spil og simple applikationer såsom regnskabsprogrammer til mindre virksomheder. Heraf var markedet derfor stadig lille for mikrocomputere sammenlignet med det der var for mainframes og minicomputere (i 1982 omsatte den førende virksomhed på mainframe området for 10,6 mia. dollars, mens den førende på mikrocomputerområdet omsatte for 0,6 mia. dollars) 52. Til trods for sin altdominerende position på markedet for mainframes og minicomputere var IBM ikke aktiv på markedet for mikrocomputere før Dette skyldtes til dels at nye virksomheder lettere kunne komme ind på mikrocomputermarkedet, da dette ikke var nyt, og at der derfor ikke etableredes nogle giganter på samme måde som på mainframe- og minicomputermarkedet. Derfor blev markedet i begyndelsen i høj grad drevet af mindre nystartede virksomheder Christensen, 2008d, s Ceruzzi, 1999, s , s226 og Christensen, 2008d, s. 118, Christensen, 2008b s. 38 Side 16 af 30

19 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: I 1980 begyndte IBM udviklingen af det produkt, der senere skulle blive kendt som Personal Computer (PC). Det er her værd at bemærke, at der blev oprettet en separat division af IBM til at udvikle, producere og markedsføre PC en. Modsat mainframes og minicomputere, der var fokuseret omkring at blive solgt/udlejet som en komplet pakke, fokuseredes der med PC en på at forbrugeren skulle have mulighed for at tilføje og opgradere enkelte dele af systemet. I modsætning til deres mainframes og minicomputere valgte IBM i høj grad at benytte komponenter produceret af andre til PC en. Dette skyldes, at der allerede var 3 relativt veletablerede virksomheder (Apple, Tandy and Commodor), der til sammen sad på 68% af markedet, som dog ikke havde opnået væsentlige first mover fordele endnu. At udvikle sine egne PC-komponenter fra bunden og udvide sit produktionsapparat nok til at kunne producere disse i det nødvendige omfang, ville have bevirket, at IBM ikke ville kunne have lanceret PC en i Og de allerede etablerede virksomheder ville derfor have haft mulighed for at skabe barriers to entry, da deres produkter var udviklet af dem selv, og derfor beskyttet af patenter. Det betød at det ville være tilnærmelsesvis umuligt for et andet firma at udvikle kompatible produkter. 54 Selvom IBM var meget dominerende på markedet for mainframes og minicomputere, kunne de kun i ringe grad drage fordel af mikrocomputermarkedet. Det skyldtes at det bestod af privatpersoner og mindre virksomheder, som ikke havde råd til at købe/leje en mainframe eller minicomputer, hvorfor inkompatibilitet med disse ikke ville være et problem. 55 First mover IMB s PC blev meget populær, faktisk så populær at man begyndte at omtale mikrocomputere som PC er. Grundet PC ens popularitet opnåede IBM en række first mover fordele udover economies of scale and scope. Andre virksomheder kunne, af tekniske og patentmæssige grunde, ikke producere maskiner, der kunne afvikle samme software som PC en. Derfor ville det være problematisk for en virksomhed eller privatperson at skifte fra IBM PC til et konkurrerende produkt. Det skyldtes at de udover hardwaren også ville skulle skifte til software, der ikke var kompatibelt med det der kørte på PC en hvilket medførte udgifter, der ofte ville være større end de besparelser man eventuelt ville opnå ved at købe en konkurrents produkt. 54 Christensen, 2008d, s Christensen, 2008b, s Side 17 af 30

20 Teknologihistorie: 1. aflevering Michal Glinka: v/ Jens Christensen Jakob Pedersen: Hold 1, Gruppe 2, F08: Christian Aastrup: Denne barrier to entry var et patenteret stykke kombineret hardware og software der kunne genkende computerens hardware; den såkaldte IBM Basic Input/Output System (BIOS). Inkompatibilitet med konkurrerende produkter skabte en pseudomonopolistisk tilstand, hvor mikrocomputermarkedet i høj grad bestod af en bestemt type computer, som kun IBM havde rettighederne til at producere. 56 PC kloner Brugen af komponenter og software fra andre firmaer, var ikke bare en stor del at årsagen til PC ens succes, og dermed IBM s altdominerende rolle på PC markedet i 1980 erne, men også grunden til at de ikke beholdt denne position. I og med at størstedelen af hardwaren og softwaren til PC en kom fra andre firmaer, så var den eneste større hindring, der afholdt andre firmaer end IBM fra at producere deres egne IBM PC-kompatible computere, IBM s patent på koden i deres BIOS. Denne barriere blev dog omgået af Compaq i 1983 og senere af Phoenix Technologies, som begyndte at sælge IBM PC-kompatible BIOS-chips. Det gjorde det relativt let for andre at bygge en computer, der var kompatibel med IBM s PC, hvilket annullerede en række af de fordele IBM havde opnået ved at være first mover. 57 Indtil midten af 1980 erne havde PC ens succes primært været drevet af de teknologiske landvindinger med mikroprocessorer og det marked disse skabte, men efter 1985 ændredes dette. Markedet begyndte så småt at være mættet. Derudover var langt størstedelen af de solgte mikrocomputere IBM PC-kompatible, og muligheden for at konkurrere på teknologi var derfor begrænset, da producenterne i høj grad havde mulighed for at købe de samme komponenter. 58 Der var altså relativt lille forskel på de produkter der blev solgt, hvorfor forskellen i produktionsomkostninger og funktionalitet var tilsvarende lille. Dette bevirkede at den afgørende faktor på markedet gik fra at være teknologi til at være marketing og distribution. Det er værd at bemærke, at IBM stadig havde meget store andele af bl.a. mainframe og minicomputer-markedet. Her fik de en betydelig del af deres indkomst, mens konkurrenterne såsom Dell begyndte at specialisere sig indenfor distribution og markedsføring af mikrocomputere Christensen, 2008b, s og Christensen, 2008d, s og Ceruzzi, 1999, s Ceruzzi, 1999, s Christensen, 2008d, s Christensen, 2008d, s Side 18 af 30

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse:

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 juli/august 2012 Tema: Cloud-integration Skyen sparker liv i antikke driftssystemer Side 12-21 Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Sådan skal du

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere