Event- og Udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017"

Transkript

1 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Event- og Udviklingsaktiviteter Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland, målt på antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. 2. Strategi Dette mål skal opnås gennem følgende indsatsområder: 2.1. Begivenheder Der skal skabes to eller flere nye begivenheder med potentiale til at tiltrække turister fra hele landet og nærmarkederne Sverige, Norge og Tyskland. Eksisterende begivenheder som Riders Cup, Verdensballet på Gavnø og Havnefestivalen i Karrebæksminde skal ligeledes udvikles, så de bliver endnu mere attraktive for tilrejsende. Derudover skal der sikres et økonomisk fundament for, at byen kan være vært for store koncertnavne og sportsbegivenheder Destinationsudvikling Karrebæksminde Karrebæksminde skal være kendt i Danmark og Nordeuropa som en idyllisk og rekreativ perle, man i hele sommerhalvåret kan tage til for at holde aktiv ferie og nyde de mange muligheder for friluftsliv. Eller blot for at slappe af og være sammen. Karrebæksminde skal omfavne fiskerikulturen på en charmerende og ensartet måde, der går igen i både det fysiske udtryk såvel som udbuddet af oplevelser og aktiviteter Udvikling af naturturismen Naturen omkring Fodsporet, Susåen og langs kysterne i Sydsjælland skal være et af de aktive turisters nye, foretrukne legepladser, med et sammenhængende udbud af cykelruter, vandreture, ridestier, kano- og kajaksejlads, kulturoplevelser, lokal gastronomi og overnatningsmuligheder Markedsføringsindsats over for familiesegmentet i Danmark Kendskabet til det samlede udbud af familieattraktioner i Næstved skal forbedres. Især de ressourcestærke børnefamilier i København, Nordsjælland og på Fyn skal få øjnene op for de mange muligheder i Næstved, således at de tilbringer noget af deres sommerferie og øvrige helligdage i området Mødeturisme Omkring 15 procent af alle overnatninger i Næstved sker i forbindelse med møder. Dertil kommer en lang række dagsmøder og større konferencer. En stigning i antallet af overnatninger i forbindelse med kurser og møder er derfor en væsentlig forudsætning, hvis målet om at blive den næststørste destination i Region Sjælland skal nås. Et væsentligt fokusområde bliver at fortælle virksomhederne i København og de agenturer, som håndterer internationale mødegæster, om mulighederne i Næstved. 2.6 Servicering af borgere og turister i Næstved Informationssøgningen og billetkøbet m.v. i forbindelse med ferie- og rejseplanlægning er de seneste 2 år markant flyttet fra et fysisk besøg på turistbureauet eller rejsebureauet til selvbetjening på internettet, og behovet for personlig betjening til denne fase forventes i planperioden fortsat reduceret. Vi har alle taget google til os.

2 2 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Næstved Turisme A/S har allerede taget konsekvensen af denne udvikling ved en reduktion af den daglige bemanding ved skranken i Næstved til en person i et vagtskifte, og indsatsen påregnes yderligere reduceret ved den planlagte samdrift med Museum Sydøstdanmark omkring adgang og omvisning i Boderne. Såfremt denne samdrift ikke realiseres, bør det overvejes kun at holde skrankeekspeditionen åbent i sommerhalvåret. 2.7 Servicering af turister i Karrebæksminde I Karrebæksminde Turistinformation har den personlige betjening og det tætte værtskab fortsat stor efterspørgsel. Når gæster er ankommet, efterspørges en dybere information om området og områdets seværdigheder. Der arbejdes ihærdigt på at udvide turistsæsonen i Karrebæksminde, og i forbindelse med etablering af samarbejde med ekstern partner i vores ejendom på Alléen 33, indgår planer om en udvidelse af den hidtidige åbningsperiode på 2 mdr. i sommerperioden. 2.8 Servicering af turister på overnatningssteder og attraktioner Turistinformationen udbredes i planperioden til de steder, hvor turisterne kommer. Turistbureauet sørger for et nærmere aftalt udbud af lokale brochurer på disse steder, ligesom personalet her løbende holdes opdaterede på tilbud og aktiviteter. 2.9 Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Feriehusudlejning Udlejningen af feriehuse i Karrebæksminde er et prioriteret indsatsområde. Udlejningen foregår i regi af det landsdækkende kædesamarbejde Feriepartner Danmark. Lokalt i et tæt samarbejde med turistbureauerne i Slagelse og på Stevns. I 2013 repræsenterer Turistbureauets feriehusudlejning en turistomsætning på ca. kr. 9 mill, og aktiviteten bidrager med ca. kr ,00 til Turistbureauets drift og markedsføring af området. Administrationen er i 2012 og 2013 gennemgribende effektiviseret i forbindelse med færdigudvikling af et nyt booking- og regnskabsprogram, og der er stor opmærksomhed på yderligere rationaliseringer, bl.a. ved øget samarbejde/samdrift med nabobureauerne. I sæson 2014 udlejes ca. 60 feriehuse. Det er ambitionen i årene 2015 til 2017 at opnå en årlig vækst på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening. Yderligere vækst kan opnås ved overtagelse af andre porteføljer i Karrebæksminde Destination Sydsjælland/Møn Ultimo 2013 og primo 2014 har der pågået sonderinger mellem kommunerne Næstved, Faxe og Vordingborg og turistorganisationerne i de tre kommuner, for at afdække mulighederne for en fælles organisering, med det formål at opnå en større kritisk masse, større slagkraft i markedsføringen, og også en bedre udnyttelse af disponible kompetencer. Næstved Turistforening har været initiativtager, og det første møde med alle parter om bordet forventes afholdt i maj Bag invitationen står Næstved Turistforening og Næstved Kommune

3 3 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Handlingsplan 3.1 Begivenheder GANGART Der søges støtte til en kunstfestival i midten af september 2014, hvor en række af Danmarks topnavne indenfor samtidskunst vil skabe markante, stedsspecifikke værker i det offentlige rum omkring Næstveds bycentrum. Værkerne udfolder sig som forløb, hvor skulpturer, malerier og videoprojektioner danner en stedsspecifik fortælling eller udgør et indgreb, som forvandler perspektivet på byen, bygninger og byrum. Formålet med festivalen er at skabe en spektakulær kunstbegivenhed af høj kvalitet med en markant tilstedeværelse i byrummet. Værkerne skal være af en sådan karakter og omfang, at almindelige kunstinteresserede vil rejse til byen for at opleve dem. Festivalen bakkes desuden op af en ambitiøs markedsføringsstrategi, som er rettet mod et publikum på hele Sjælland og udenlandske turister i København. Vi vil skabe en kunstbegivenhed, med fokus på at give meningsfulde oplevelser for især unge familier med børn, hvor forældre og børn i fællesskab kan få tankevækkende og sjove kunstoplevelser. Festivalen skabes i et bredt samarbejde mellem kommunale aktører, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser og er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, der aktivt involverer byens unge. Flere af værkerne vil blive skabt med henblik på at efterlade sig permanente værker i byen. Projektet bygger på kommunens kulturelle handlingsplan om at skabe et større samarbejde mellem de kulturelle aktiviteter i byen, samt på en række eksisterende tiltag og kunstværker. Heriblandt Næstved Kunstby og Gadens Hårdeste Hævn Troldefestival I efterårsferien planlægges en 4-dages festival fra torsdag til søndag i uge 42, hvor de fleste børn har efterårsferie. Festivalen er primært tænkt som et markedsføringsinitiativ, der skal være med til at trække turister til byen i efterårsferien og lokke flere besøgende til de attraktioner, som har åbent i denne periode. Målgruppen er familier med børn i alderen 2-15 år. Der er et stort lokalt publikum i denne målgruppe, som kan være med til at skabe den nødvendige volumen, men festivalen markedsføres på hele Sjælland og Fyn. En vigtig målgruppe er bedsteforældrene, som ofte får opgaven med at passe børnene i efterårsferien. Hovedattraktionen under festivalen bliver et lysshow på vandvæg på den fritlagte Suså. Herudover organiseres festivalen som en paraply festival, hvor kommunens enkelte aktører byder ind med arrangementer. En stor del af festivalens indhold vil således blive fastlagt ud fra, hvad de enkelte kulturinstitutioner og turistattraktioner byder ind med Turistforeningens 100 års jubilæum Selv om Turistforeningens 100 års jubilæum egentlig ikke er en del af Næstved Turismes strategiske satsning, da det i sagens natur er en engangsforestilling, omtales det alligevel her. Næstved Museums-, Turist- og Forskønnelsesforening blev stiftet den 14. marts I den anledning ønsker Næstved Museum og Næstved Turisme, at hylde de attraktioner og den historie, som gennem hundrede år har dannet grundlag for turistforeningens og museets virke. Med andre ord skal jubilæet sætte fokus på alt det Næstved kan være stolt af. Af hensyn til vejret har vi valgt at rykke fejringen af jubilæet lidt længere frem på året til lørdag den 10. maj. Fejringen sker på plænen ved den fritlagte Suså og parkeringspladsen

4 4 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved foran Boderne. Her vil der dagen igennem være mulighed for at opleve alle byens attraktioner samlet på et sted, fra Gavnø øl, over Cadillacs til kameler og sandstrand. Samtidig vil der være underholdning af forskellige bands dagen igennem. Målgruppen for arrangementet er primært Næstveds borgere plus oplandet. Pressemæssigt lægges indsatsen dog på at få nævnt jubilæet nationalt Eventfond Der skal etableres en selvstændig eventfond med en startkapital på kr med mulighed for væsentlig forøgelse. Fonden skal etableres med indskud fra både private og offentlige partnere. Formålet med Næstved Eventfond er at sikre, at Næstved i fremtiden kan være vært for store, internationale arrangementer, koncertnavne og sportsbegivenheder ved at stille den fornødne grundkapital til rådighed. Eventfonden skal kunne udstede underskudsgarantier til eksterne arrangører af begivenheder mod afkast af et eventuelt overskud. Eventfonden skal samtidig kunne tage selvstændigt initiativ til indkøb og afholdelse af store begivenheder. Endelig skal Eventfonden kunne tilvejebringe den nødvendige finansiering i forbindelse med bud på og værtskab for internationale sportsbegivenheder. Med store begivenheder menes for eksempel internationale koncertnavne, festivaler og turneringsshows i millionklassen. Indholdsmæssigt kan begivenhederne dække en hvilken som helst genre. Kravet er, at begivenheden skal have potentiale til at tiltrække gæster fra hele Danmark og udlandet. Geografisk skal begivenhederne ligge inden for Næstved Kommune, men kan derudover finde sted på en hvilken som helst lokation, udendørs eller indendørs. 3.2 Destinationsudvikling Karrebæksminde I Karrebæksminde har Fjordhuset, De Hvide Svaner Camping, Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Næstved Havn, Karrebæksminde Erhvervsforening og VisitNæstved slået sig sammen for at arbejde med en udviklingsplan for destinationen. Arbejdet sker i samarbejde med Østdansk Turisme og Roskilde Universitet i regi af Vækstprogram for Turismevirksomheder. Gruppen er nået frem til følgende indsatsområder: Sammenhængende oplevelsesrum Karrebæksminde har en række områder med stort potentiale for at skabe nye oplevelser og aktiviteter. Udviklingen af disse områder skal tage udgangspunkt i Karrebæksmindes identitet og bør tænkes sammen, så besøgende naturligt får lyst til at bevæge sig fra det ene oplevelsesrum til det andet. Oplevelsesrummene skal udformes på en måde, så folk i højere grad får lyst til at tage ophold i dem og blive i destinationen i længere tid Løbende aktiviteter i perioden påske til efterårsferie For at tiltrække nye kundegrupper og turister også uden for skolernes sommerferie gennemføres en række aktiviteter, som understreger aktiv ferie, friluftsliv og hygge. Aktiviteterne kan være store såvel som små, men det er vigtigt, at de afholdes og kommunikeres med regelmæssige intervaller for at øge destinationens attraktivitet i hele sommerhalvåret Fokus på værtskab Kernen til et godt ophold er det personlige møde. Enhver turist skal have oplevelsen af, at være blevet set og værdsat. Turisten skal modtage den nødvendige hjælp og service samtidig med at den gode fortælling om området formidles. Der iværksættes initiativer, som styrker værtskabsrollen i erhvervet såvel som hos de lokale i Karrebæksminde.

5 5 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Allerede i 2014 afholdes to værtskabskurser i Karrebæksminde. Et for den faste stab og de gamle travere, og et for de unge sæsonarbejdere. I 2014 udarbejdes også en plan for oplevelsesrum og konkrete nye installationer. Disse vil være afhængige af at finansiering kan findes til både etablering og drift. Arbejdet med at opnå finansiering påbegyndes i Fodsporet & Susåen I området omkring Fodsporet og Susåen findes en række Bed & Breakfasts, gårdbutikker, lokale kunstnere, restauratører, udlejere af cykler og kanoer mv. men der er ingen fælles koordination mellem udbyderne. Det betyder at det bliver uoverskueligt og besværligt for turisterne at orientere sig i området og planlægge en sammenhængende ferie. Det betyder naturligvis også at den promovering af området, der sker, bliver sporadisk og i værste fald ikke eksisterende. Området lider desuden under en række huller i infrastrukturen. Der er eksempelvis ikke tilstrækkeligt med anbefalelsesværdige overnatningssteder i området. I 2013 lavede VisitNæstved og VisitVestsjælland en række tiltag for at samle aktørerne i området og hjælpe dem til bedre markedsføring. Der blev eksempelvis afholdt en fotokonkurrence og udviklet en digital værktøjskasse, som sætter aktørerne i stand til bedre at bruge medier som Tripadvisor og google maps. De første spæde stik til pakketure blev desuden taget. I 2014 fortsætter dette arbejde. VisitNæstved og VisitVestsjælland vil lancere en fælles hjemmeside, som på en let og overskuelig måde præsenterer nogle af områdets muligheder. Hjemmesiden skal virke til inspiration og komme med forslag til nogle af de bedste ture i området familiesafari, drengerøvsturen mv. Når hjemmesiden er færdig vil den indgå i VisitNæstveds og VisitVestsjællands markedsføringsaktiviteter. Slusehuset har også potentialet til at blive et vigtigt samlingspunkt for naturturismen. Næstved Turisme følger derfor udviklingen nøje og vil bakke op om en given forpagter. Grundlæggende har området brug for et destinationsudviklingsprojekt i stil med det, der gennemføres i Karrebæksminde. Fokus i 2014 bliver derfor også at forsøge at rejse penge til et sådan projekt i regi af det nye INTERREG-program Markedsføringsindsats familiesegmentet Næstveds koncentration af familieforlystelser er unik. Inden for en 20 km radius er det muligt både at opleve hvide tigere, dyppe tæerne i strandkanten, beundre gamle automobiler, sejle kano forbi de smukkeste slotte og blive rundtosset i Vildsvinet. 90 procent af de turister, der besøger Næstved er danskere, og 61 procent heraf rejser med familien. Men mange danskere kender slet ikke byen, eller når ikke længere end til BonBon-Land. Derfor vil VisitNæstved gennemføre en kampagne over for familiesegmentet i Danmark. Formålet med kampagnen er at øge antallet af gæster på kommunens attraktioner og overnatningssteder. Målgruppen for kampagnen er ressourcestærke børnefamilier på Sjælland og Fyn. Kampagnens budskab skal være helheden af oplevelser, man kan få i Næstved. De fleste kender BonBon-Land og nogle har været i Karrebæksminde eller hørt om Susåen, men det er nok de færreste uden for kommunen, der har et billede af, at Næstved også har et slot, et automobilmuseum, mulighed for bondegårdsferie mv. Indsatsen koncentreres omkring få medier med en bred læserskare. Det kan eksempelvis være metroxpress, som uddeles på alle stationer i Storkøbenhavn. Kampagnen kombineres med pop-up aktiviteter rundt om i landet. Det kan være en Cadillac fra automobilmuseet eller tre kanoer med fuld opbakning. Desuden laves en presseindsats rettet mod f.eks. Berlingske Rejseliv, Jyllandspostens Rejser og Politikens Sommer i Danmark rejsetema.

6 6 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Mødeturisme Hvert år foretages knap overnatninger i forbindelse med møder i Næstved. Hver mødegæst lægger i gennemsnit 1617 kroner i døgnet, hvilket er næsten fire gange så meget, som øvrige turister. Næstved har en række hyggelige kroer med gode mødefaciliteter, og byen er samtidig velsignet med en perlerække af slotte og herregårde. Derudover har byen stort set alle former for teambuilding aktiviteter, man kunne forstille sig fra svævebaner og matchracere til folkeræs og russiske kampvogne. Der ligger en stor opgave i at få kommunikeret alle disse muligheder ud til resten af landet, og til de agenter, som håndterer udenlandske turister. Første skridt i denne kommunikation blev taget i 2013 med etableringen af en ny hjemmeside for mødekøbere, nemlig Siden vil i 2014 blive markedsført via en Google AdWords kampagne i starten af året. Stort set alle incoming bureauer er placeret geografisk i København, og stort set ingen af de ansatte har nogen videre viden om mulighederne uden for hovedstaden. Ud over at håndtere alle mødegæster fra udlandet, er det også disse incoming bureauer, som håndterer alle ture for krydstogtgæster. Derfor planlægges en to-dages kendskabstur for disse agenter i marts/april inden højsæsonen starter. Den første dag vil have fokus på muligheder for mødeturister og den anden dag på muligheder for krydstogtgæster Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Hjemmeside: Næstved Turisme A/S har i en årrække prioriteret præsentationen af Næstved på internettet højt, bl.a. med hjemmesiden Jf. ovenfor er det af allerstørste betydning, at der dukker gode, relevante og tillokkende informationer frem, når man googler, og indsatsen for Næstveds synlighed på internettet skal i planperioden fortsat have meget høj prioritet. Den allerhøjeste. Der afsættes midler til, at den tyske og engelske sprogversion inden udgangen af 2015 bringes på fuld højde med den danske version Aktivitetskalender: Elektroniske aktivitetskalendere findes lokalt i flere udgaver, men de er ikke alment kendte. Der skal i perioden sættes stærkt fokus på at koordinere de mange lokale aktiviteter og ikke mindst på at øge brugen af kalender, både af arrangører, borgere og turister. (Ideelt kun én samlet kalender) Sociale medier: Arbejdet på en profilering af Næstved på bl.a. Facebook og via nyhedsbreve er påbegyndt i Dette skal have øget fokus i perioden Informationstavler centralt i byen: Der arbejdes på senest i 2015 at opsætte elektroniske informationstavler flere centrale steder i byen, og evt. også hos attraktioner og overnatningssteder, det første sted er på Banegårdspladsen. På tavlerne highlightes aktuelle begivenheder/arrangementer i Næstved Kommune.

7 7 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Elektronisk oplevelsesbooking I slutningen af første halvår 2014 lanceres en fælles internetportal for oplevelsesbooking i Region Sjælland. Bookingportalen er et led i Regeringens vækstplan for dansk turisme, udgivet i januar Der er ikke p.t. ikke opnået fodslag til en fælles national løsning, men for ikke at vente yderligere på den stærkt efterspurgte facilitet, har Østdansk Turisme sammen med Turismenetværket Sjælland besluttet at starte op med egen løsning. Aktivitets- og resultatmål 2014 Ovenstående handlingsplan, kan for 2014 opsummeres til følgende aktivitetsmål: Afholdelse af turistforeningens 100 års jubilæum med 5000 besøgende. Afholdelse af en festival for kunst i det offentlige rum med 5000 besøgende fra resten af landet hen over perioden (primært dagsturister). Afholdelse af en festival i efterårsferien med 3000 besøgende fra resten af landet. Etablering af en eventfond med en startkapital på minimum Positiv omtale i landsdækkende medier af alle større events. Udarbejde en handlingsplan for Karrebæksminde og starte på en finansieringsplan herfor. I væsentlig grad bakke op om aktiviteter i forbindelse med Havnefestivalen i Karrebæksminde og markedsføringen heraf. Ansøge om midler til destinationsudvikling af turismen omkring Susåen og Fodsporet. Udvikle en ny hjemmeside, der samler turismeudbuddet omkring Susåen og Fodsporet, herunder udvikle pakketure. Gennemførelse af en kampagne målrettet børnefamilier. Antallet af registrerede kuponer fra kampagnen opgøres til Opsøgende kontakt til agenter og turoperatører med henblik på at få flere mødeturister og krydstogtsgæster. Effekten heraf kan realistisk først måles i Engelsk og tysk hjemmeside på niveau med den danske inden udgangen af Etablering af oplevelsesbookingportal i første halvår og indsats for at give portalen et spændende indhold. En årlig vækst på feriehusudlejningen på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland

Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland Lars Nielsen Adm. Direktør, VisitVestsjælland Dagens Tema Vi skal fokusere Strategien for 2014 Planer, erfaringer og resultater TO OPGAVER: Øge turismeforbruget i Vestsjælland med 200 mio. kr. (fra 1.45.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Case Small Danish Hotels

Case Small Danish Hotels Case Small Danish Hotels Konverteringsvækst og perfekte gavekort løfter Small Danish Hotels Illumi leverede ny cms-platform, der gav en vækst på 50 % i kundekonverteringerne på hjemmesiden og topkaraktereren

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere