Event- og Udviklingsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017"

Transkript

1 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Event- og Udviklingsaktiviteter Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland, målt på antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. 2. Strategi Dette mål skal opnås gennem følgende indsatsområder: 2.1. Begivenheder Der skal skabes to eller flere nye begivenheder med potentiale til at tiltrække turister fra hele landet og nærmarkederne Sverige, Norge og Tyskland. Eksisterende begivenheder som Riders Cup, Verdensballet på Gavnø og Havnefestivalen i Karrebæksminde skal ligeledes udvikles, så de bliver endnu mere attraktive for tilrejsende. Derudover skal der sikres et økonomisk fundament for, at byen kan være vært for store koncertnavne og sportsbegivenheder Destinationsudvikling Karrebæksminde Karrebæksminde skal være kendt i Danmark og Nordeuropa som en idyllisk og rekreativ perle, man i hele sommerhalvåret kan tage til for at holde aktiv ferie og nyde de mange muligheder for friluftsliv. Eller blot for at slappe af og være sammen. Karrebæksminde skal omfavne fiskerikulturen på en charmerende og ensartet måde, der går igen i både det fysiske udtryk såvel som udbuddet af oplevelser og aktiviteter Udvikling af naturturismen Naturen omkring Fodsporet, Susåen og langs kysterne i Sydsjælland skal være et af de aktive turisters nye, foretrukne legepladser, med et sammenhængende udbud af cykelruter, vandreture, ridestier, kano- og kajaksejlads, kulturoplevelser, lokal gastronomi og overnatningsmuligheder Markedsføringsindsats over for familiesegmentet i Danmark Kendskabet til det samlede udbud af familieattraktioner i Næstved skal forbedres. Især de ressourcestærke børnefamilier i København, Nordsjælland og på Fyn skal få øjnene op for de mange muligheder i Næstved, således at de tilbringer noget af deres sommerferie og øvrige helligdage i området Mødeturisme Omkring 15 procent af alle overnatninger i Næstved sker i forbindelse med møder. Dertil kommer en lang række dagsmøder og større konferencer. En stigning i antallet af overnatninger i forbindelse med kurser og møder er derfor en væsentlig forudsætning, hvis målet om at blive den næststørste destination i Region Sjælland skal nås. Et væsentligt fokusområde bliver at fortælle virksomhederne i København og de agenturer, som håndterer internationale mødegæster, om mulighederne i Næstved. 2.6 Servicering af borgere og turister i Næstved Informationssøgningen og billetkøbet m.v. i forbindelse med ferie- og rejseplanlægning er de seneste 2 år markant flyttet fra et fysisk besøg på turistbureauet eller rejsebureauet til selvbetjening på internettet, og behovet for personlig betjening til denne fase forventes i planperioden fortsat reduceret. Vi har alle taget google til os.

2 2 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Næstved Turisme A/S har allerede taget konsekvensen af denne udvikling ved en reduktion af den daglige bemanding ved skranken i Næstved til en person i et vagtskifte, og indsatsen påregnes yderligere reduceret ved den planlagte samdrift med Museum Sydøstdanmark omkring adgang og omvisning i Boderne. Såfremt denne samdrift ikke realiseres, bør det overvejes kun at holde skrankeekspeditionen åbent i sommerhalvåret. 2.7 Servicering af turister i Karrebæksminde I Karrebæksminde Turistinformation har den personlige betjening og det tætte værtskab fortsat stor efterspørgsel. Når gæster er ankommet, efterspørges en dybere information om området og områdets seværdigheder. Der arbejdes ihærdigt på at udvide turistsæsonen i Karrebæksminde, og i forbindelse med etablering af samarbejde med ekstern partner i vores ejendom på Alléen 33, indgår planer om en udvidelse af den hidtidige åbningsperiode på 2 mdr. i sommerperioden. 2.8 Servicering af turister på overnatningssteder og attraktioner Turistinformationen udbredes i planperioden til de steder, hvor turisterne kommer. Turistbureauet sørger for et nærmere aftalt udbud af lokale brochurer på disse steder, ligesom personalet her løbende holdes opdaterede på tilbud og aktiviteter. 2.9 Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Feriehusudlejning Udlejningen af feriehuse i Karrebæksminde er et prioriteret indsatsområde. Udlejningen foregår i regi af det landsdækkende kædesamarbejde Feriepartner Danmark. Lokalt i et tæt samarbejde med turistbureauerne i Slagelse og på Stevns. I 2013 repræsenterer Turistbureauets feriehusudlejning en turistomsætning på ca. kr. 9 mill, og aktiviteten bidrager med ca. kr ,00 til Turistbureauets drift og markedsføring af området. Administrationen er i 2012 og 2013 gennemgribende effektiviseret i forbindelse med færdigudvikling af et nyt booking- og regnskabsprogram, og der er stor opmærksomhed på yderligere rationaliseringer, bl.a. ved øget samarbejde/samdrift med nabobureauerne. I sæson 2014 udlejes ca. 60 feriehuse. Det er ambitionen i årene 2015 til 2017 at opnå en årlig vækst på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening. Yderligere vækst kan opnås ved overtagelse af andre porteføljer i Karrebæksminde Destination Sydsjælland/Møn Ultimo 2013 og primo 2014 har der pågået sonderinger mellem kommunerne Næstved, Faxe og Vordingborg og turistorganisationerne i de tre kommuner, for at afdække mulighederne for en fælles organisering, med det formål at opnå en større kritisk masse, større slagkraft i markedsføringen, og også en bedre udnyttelse af disponible kompetencer. Næstved Turistforening har været initiativtager, og det første møde med alle parter om bordet forventes afholdt i maj Bag invitationen står Næstved Turistforening og Næstved Kommune

3 3 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Handlingsplan 3.1 Begivenheder GANGART Der søges støtte til en kunstfestival i midten af september 2014, hvor en række af Danmarks topnavne indenfor samtidskunst vil skabe markante, stedsspecifikke værker i det offentlige rum omkring Næstveds bycentrum. Værkerne udfolder sig som forløb, hvor skulpturer, malerier og videoprojektioner danner en stedsspecifik fortælling eller udgør et indgreb, som forvandler perspektivet på byen, bygninger og byrum. Formålet med festivalen er at skabe en spektakulær kunstbegivenhed af høj kvalitet med en markant tilstedeværelse i byrummet. Værkerne skal være af en sådan karakter og omfang, at almindelige kunstinteresserede vil rejse til byen for at opleve dem. Festivalen bakkes desuden op af en ambitiøs markedsføringsstrategi, som er rettet mod et publikum på hele Sjælland og udenlandske turister i København. Vi vil skabe en kunstbegivenhed, med fokus på at give meningsfulde oplevelser for især unge familier med børn, hvor forældre og børn i fællesskab kan få tankevækkende og sjove kunstoplevelser. Festivalen skabes i et bredt samarbejde mellem kommunale aktører, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser og er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, der aktivt involverer byens unge. Flere af værkerne vil blive skabt med henblik på at efterlade sig permanente værker i byen. Projektet bygger på kommunens kulturelle handlingsplan om at skabe et større samarbejde mellem de kulturelle aktiviteter i byen, samt på en række eksisterende tiltag og kunstværker. Heriblandt Næstved Kunstby og Gadens Hårdeste Hævn Troldefestival I efterårsferien planlægges en 4-dages festival fra torsdag til søndag i uge 42, hvor de fleste børn har efterårsferie. Festivalen er primært tænkt som et markedsføringsinitiativ, der skal være med til at trække turister til byen i efterårsferien og lokke flere besøgende til de attraktioner, som har åbent i denne periode. Målgruppen er familier med børn i alderen 2-15 år. Der er et stort lokalt publikum i denne målgruppe, som kan være med til at skabe den nødvendige volumen, men festivalen markedsføres på hele Sjælland og Fyn. En vigtig målgruppe er bedsteforældrene, som ofte får opgaven med at passe børnene i efterårsferien. Hovedattraktionen under festivalen bliver et lysshow på vandvæg på den fritlagte Suså. Herudover organiseres festivalen som en paraply festival, hvor kommunens enkelte aktører byder ind med arrangementer. En stor del af festivalens indhold vil således blive fastlagt ud fra, hvad de enkelte kulturinstitutioner og turistattraktioner byder ind med Turistforeningens 100 års jubilæum Selv om Turistforeningens 100 års jubilæum egentlig ikke er en del af Næstved Turismes strategiske satsning, da det i sagens natur er en engangsforestilling, omtales det alligevel her. Næstved Museums-, Turist- og Forskønnelsesforening blev stiftet den 14. marts I den anledning ønsker Næstved Museum og Næstved Turisme, at hylde de attraktioner og den historie, som gennem hundrede år har dannet grundlag for turistforeningens og museets virke. Med andre ord skal jubilæet sætte fokus på alt det Næstved kan være stolt af. Af hensyn til vejret har vi valgt at rykke fejringen af jubilæet lidt længere frem på året til lørdag den 10. maj. Fejringen sker på plænen ved den fritlagte Suså og parkeringspladsen

4 4 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved foran Boderne. Her vil der dagen igennem være mulighed for at opleve alle byens attraktioner samlet på et sted, fra Gavnø øl, over Cadillacs til kameler og sandstrand. Samtidig vil der være underholdning af forskellige bands dagen igennem. Målgruppen for arrangementet er primært Næstveds borgere plus oplandet. Pressemæssigt lægges indsatsen dog på at få nævnt jubilæet nationalt Eventfond Der skal etableres en selvstændig eventfond med en startkapital på kr med mulighed for væsentlig forøgelse. Fonden skal etableres med indskud fra både private og offentlige partnere. Formålet med Næstved Eventfond er at sikre, at Næstved i fremtiden kan være vært for store, internationale arrangementer, koncertnavne og sportsbegivenheder ved at stille den fornødne grundkapital til rådighed. Eventfonden skal kunne udstede underskudsgarantier til eksterne arrangører af begivenheder mod afkast af et eventuelt overskud. Eventfonden skal samtidig kunne tage selvstændigt initiativ til indkøb og afholdelse af store begivenheder. Endelig skal Eventfonden kunne tilvejebringe den nødvendige finansiering i forbindelse med bud på og værtskab for internationale sportsbegivenheder. Med store begivenheder menes for eksempel internationale koncertnavne, festivaler og turneringsshows i millionklassen. Indholdsmæssigt kan begivenhederne dække en hvilken som helst genre. Kravet er, at begivenheden skal have potentiale til at tiltrække gæster fra hele Danmark og udlandet. Geografisk skal begivenhederne ligge inden for Næstved Kommune, men kan derudover finde sted på en hvilken som helst lokation, udendørs eller indendørs. 3.2 Destinationsudvikling Karrebæksminde I Karrebæksminde har Fjordhuset, De Hvide Svaner Camping, Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Næstved Havn, Karrebæksminde Erhvervsforening og VisitNæstved slået sig sammen for at arbejde med en udviklingsplan for destinationen. Arbejdet sker i samarbejde med Østdansk Turisme og Roskilde Universitet i regi af Vækstprogram for Turismevirksomheder. Gruppen er nået frem til følgende indsatsområder: Sammenhængende oplevelsesrum Karrebæksminde har en række områder med stort potentiale for at skabe nye oplevelser og aktiviteter. Udviklingen af disse områder skal tage udgangspunkt i Karrebæksmindes identitet og bør tænkes sammen, så besøgende naturligt får lyst til at bevæge sig fra det ene oplevelsesrum til det andet. Oplevelsesrummene skal udformes på en måde, så folk i højere grad får lyst til at tage ophold i dem og blive i destinationen i længere tid Løbende aktiviteter i perioden påske til efterårsferie For at tiltrække nye kundegrupper og turister også uden for skolernes sommerferie gennemføres en række aktiviteter, som understreger aktiv ferie, friluftsliv og hygge. Aktiviteterne kan være store såvel som små, men det er vigtigt, at de afholdes og kommunikeres med regelmæssige intervaller for at øge destinationens attraktivitet i hele sommerhalvåret Fokus på værtskab Kernen til et godt ophold er det personlige møde. Enhver turist skal have oplevelsen af, at være blevet set og værdsat. Turisten skal modtage den nødvendige hjælp og service samtidig med at den gode fortælling om området formidles. Der iværksættes initiativer, som styrker værtskabsrollen i erhvervet såvel som hos de lokale i Karrebæksminde.

5 5 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Allerede i 2014 afholdes to værtskabskurser i Karrebæksminde. Et for den faste stab og de gamle travere, og et for de unge sæsonarbejdere. I 2014 udarbejdes også en plan for oplevelsesrum og konkrete nye installationer. Disse vil være afhængige af at finansiering kan findes til både etablering og drift. Arbejdet med at opnå finansiering påbegyndes i Fodsporet & Susåen I området omkring Fodsporet og Susåen findes en række Bed & Breakfasts, gårdbutikker, lokale kunstnere, restauratører, udlejere af cykler og kanoer mv. men der er ingen fælles koordination mellem udbyderne. Det betyder at det bliver uoverskueligt og besværligt for turisterne at orientere sig i området og planlægge en sammenhængende ferie. Det betyder naturligvis også at den promovering af området, der sker, bliver sporadisk og i værste fald ikke eksisterende. Området lider desuden under en række huller i infrastrukturen. Der er eksempelvis ikke tilstrækkeligt med anbefalelsesværdige overnatningssteder i området. I 2013 lavede VisitNæstved og VisitVestsjælland en række tiltag for at samle aktørerne i området og hjælpe dem til bedre markedsføring. Der blev eksempelvis afholdt en fotokonkurrence og udviklet en digital værktøjskasse, som sætter aktørerne i stand til bedre at bruge medier som Tripadvisor og google maps. De første spæde stik til pakketure blev desuden taget. I 2014 fortsætter dette arbejde. VisitNæstved og VisitVestsjælland vil lancere en fælles hjemmeside, som på en let og overskuelig måde præsenterer nogle af områdets muligheder. Hjemmesiden skal virke til inspiration og komme med forslag til nogle af de bedste ture i området familiesafari, drengerøvsturen mv. Når hjemmesiden er færdig vil den indgå i VisitNæstveds og VisitVestsjællands markedsføringsaktiviteter. Slusehuset har også potentialet til at blive et vigtigt samlingspunkt for naturturismen. Næstved Turisme følger derfor udviklingen nøje og vil bakke op om en given forpagter. Grundlæggende har området brug for et destinationsudviklingsprojekt i stil med det, der gennemføres i Karrebæksminde. Fokus i 2014 bliver derfor også at forsøge at rejse penge til et sådan projekt i regi af det nye INTERREG-program Markedsføringsindsats familiesegmentet Næstveds koncentration af familieforlystelser er unik. Inden for en 20 km radius er det muligt både at opleve hvide tigere, dyppe tæerne i strandkanten, beundre gamle automobiler, sejle kano forbi de smukkeste slotte og blive rundtosset i Vildsvinet. 90 procent af de turister, der besøger Næstved er danskere, og 61 procent heraf rejser med familien. Men mange danskere kender slet ikke byen, eller når ikke længere end til BonBon-Land. Derfor vil VisitNæstved gennemføre en kampagne over for familiesegmentet i Danmark. Formålet med kampagnen er at øge antallet af gæster på kommunens attraktioner og overnatningssteder. Målgruppen for kampagnen er ressourcestærke børnefamilier på Sjælland og Fyn. Kampagnens budskab skal være helheden af oplevelser, man kan få i Næstved. De fleste kender BonBon-Land og nogle har været i Karrebæksminde eller hørt om Susåen, men det er nok de færreste uden for kommunen, der har et billede af, at Næstved også har et slot, et automobilmuseum, mulighed for bondegårdsferie mv. Indsatsen koncentreres omkring få medier med en bred læserskare. Det kan eksempelvis være metroxpress, som uddeles på alle stationer i Storkøbenhavn. Kampagnen kombineres med pop-up aktiviteter rundt om i landet. Det kan være en Cadillac fra automobilmuseet eller tre kanoer med fuld opbakning. Desuden laves en presseindsats rettet mod f.eks. Berlingske Rejseliv, Jyllandspostens Rejser og Politikens Sommer i Danmark rejsetema.

6 6 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Mødeturisme Hvert år foretages knap overnatninger i forbindelse med møder i Næstved. Hver mødegæst lægger i gennemsnit 1617 kroner i døgnet, hvilket er næsten fire gange så meget, som øvrige turister. Næstved har en række hyggelige kroer med gode mødefaciliteter, og byen er samtidig velsignet med en perlerække af slotte og herregårde. Derudover har byen stort set alle former for teambuilding aktiviteter, man kunne forstille sig fra svævebaner og matchracere til folkeræs og russiske kampvogne. Der ligger en stor opgave i at få kommunikeret alle disse muligheder ud til resten af landet, og til de agenter, som håndterer udenlandske turister. Første skridt i denne kommunikation blev taget i 2013 med etableringen af en ny hjemmeside for mødekøbere, nemlig Siden vil i 2014 blive markedsført via en Google AdWords kampagne i starten af året. Stort set alle incoming bureauer er placeret geografisk i København, og stort set ingen af de ansatte har nogen videre viden om mulighederne uden for hovedstaden. Ud over at håndtere alle mødegæster fra udlandet, er det også disse incoming bureauer, som håndterer alle ture for krydstogtgæster. Derfor planlægges en to-dages kendskabstur for disse agenter i marts/april inden højsæsonen starter. Den første dag vil have fokus på muligheder for mødeturister og den anden dag på muligheder for krydstogtgæster Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Hjemmeside: Næstved Turisme A/S har i en årrække prioriteret præsentationen af Næstved på internettet højt, bl.a. med hjemmesiden Jf. ovenfor er det af allerstørste betydning, at der dukker gode, relevante og tillokkende informationer frem, når man googler, og indsatsen for Næstveds synlighed på internettet skal i planperioden fortsat have meget høj prioritet. Den allerhøjeste. Der afsættes midler til, at den tyske og engelske sprogversion inden udgangen af 2015 bringes på fuld højde med den danske version Aktivitetskalender: Elektroniske aktivitetskalendere findes lokalt i flere udgaver, men de er ikke alment kendte. Der skal i perioden sættes stærkt fokus på at koordinere de mange lokale aktiviteter og ikke mindst på at øge brugen af kalender, både af arrangører, borgere og turister. (Ideelt kun én samlet kalender) Sociale medier: Arbejdet på en profilering af Næstved på bl.a. Facebook og via nyhedsbreve er påbegyndt i Dette skal have øget fokus i perioden Informationstavler centralt i byen: Der arbejdes på senest i 2015 at opsætte elektroniske informationstavler flere centrale steder i byen, og evt. også hos attraktioner og overnatningssteder, det første sted er på Banegårdspladsen. På tavlerne highlightes aktuelle begivenheder/arrangementer i Næstved Kommune.

7 7 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Elektronisk oplevelsesbooking I slutningen af første halvår 2014 lanceres en fælles internetportal for oplevelsesbooking i Region Sjælland. Bookingportalen er et led i Regeringens vækstplan for dansk turisme, udgivet i januar Der er ikke p.t. ikke opnået fodslag til en fælles national løsning, men for ikke at vente yderligere på den stærkt efterspurgte facilitet, har Østdansk Turisme sammen med Turismenetværket Sjælland besluttet at starte op med egen løsning. Aktivitets- og resultatmål 2014 Ovenstående handlingsplan, kan for 2014 opsummeres til følgende aktivitetsmål: Afholdelse af turistforeningens 100 års jubilæum med 5000 besøgende. Afholdelse af en festival for kunst i det offentlige rum med 5000 besøgende fra resten af landet hen over perioden (primært dagsturister). Afholdelse af en festival i efterårsferien med 3000 besøgende fra resten af landet. Etablering af en eventfond med en startkapital på minimum Positiv omtale i landsdækkende medier af alle større events. Udarbejde en handlingsplan for Karrebæksminde og starte på en finansieringsplan herfor. I væsentlig grad bakke op om aktiviteter i forbindelse med Havnefestivalen i Karrebæksminde og markedsføringen heraf. Ansøge om midler til destinationsudvikling af turismen omkring Susåen og Fodsporet. Udvikle en ny hjemmeside, der samler turismeudbuddet omkring Susåen og Fodsporet, herunder udvikle pakketure. Gennemførelse af en kampagne målrettet børnefamilier. Antallet af registrerede kuponer fra kampagnen opgøres til Opsøgende kontakt til agenter og turoperatører med henblik på at få flere mødeturister og krydstogtsgæster. Effekten heraf kan realistisk først måles i Engelsk og tysk hjemmeside på niveau med den danske inden udgangen af Etablering af oplevelsesbookingportal i første halvår og indsats for at give portalen et spændende indhold. En årlig vækst på feriehusudlejningen på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening.

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Åbogade 15 DK-8200 Aarhus C hjalager@advance1.dk www.advance1.dk 8734 5555 8734

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere