Event- og Udviklingsaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017"

Transkript

1 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Event- og Udviklingsaktiviteter Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland, målt på antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. 2. Strategi Dette mål skal opnås gennem følgende indsatsområder: 2.1. Begivenheder Der skal skabes to eller flere nye begivenheder med potentiale til at tiltrække turister fra hele landet og nærmarkederne Sverige, Norge og Tyskland. Eksisterende begivenheder som Riders Cup, Verdensballet på Gavnø og Havnefestivalen i Karrebæksminde skal ligeledes udvikles, så de bliver endnu mere attraktive for tilrejsende. Derudover skal der sikres et økonomisk fundament for, at byen kan være vært for store koncertnavne og sportsbegivenheder Destinationsudvikling Karrebæksminde Karrebæksminde skal være kendt i Danmark og Nordeuropa som en idyllisk og rekreativ perle, man i hele sommerhalvåret kan tage til for at holde aktiv ferie og nyde de mange muligheder for friluftsliv. Eller blot for at slappe af og være sammen. Karrebæksminde skal omfavne fiskerikulturen på en charmerende og ensartet måde, der går igen i både det fysiske udtryk såvel som udbuddet af oplevelser og aktiviteter Udvikling af naturturismen Naturen omkring Fodsporet, Susåen og langs kysterne i Sydsjælland skal være et af de aktive turisters nye, foretrukne legepladser, med et sammenhængende udbud af cykelruter, vandreture, ridestier, kano- og kajaksejlads, kulturoplevelser, lokal gastronomi og overnatningsmuligheder Markedsføringsindsats over for familiesegmentet i Danmark Kendskabet til det samlede udbud af familieattraktioner i Næstved skal forbedres. Især de ressourcestærke børnefamilier i København, Nordsjælland og på Fyn skal få øjnene op for de mange muligheder i Næstved, således at de tilbringer noget af deres sommerferie og øvrige helligdage i området Mødeturisme Omkring 15 procent af alle overnatninger i Næstved sker i forbindelse med møder. Dertil kommer en lang række dagsmøder og større konferencer. En stigning i antallet af overnatninger i forbindelse med kurser og møder er derfor en væsentlig forudsætning, hvis målet om at blive den næststørste destination i Region Sjælland skal nås. Et væsentligt fokusområde bliver at fortælle virksomhederne i København og de agenturer, som håndterer internationale mødegæster, om mulighederne i Næstved. 2.6 Servicering af borgere og turister i Næstved Informationssøgningen og billetkøbet m.v. i forbindelse med ferie- og rejseplanlægning er de seneste 2 år markant flyttet fra et fysisk besøg på turistbureauet eller rejsebureauet til selvbetjening på internettet, og behovet for personlig betjening til denne fase forventes i planperioden fortsat reduceret. Vi har alle taget google til os.

2 2 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Næstved Turisme A/S har allerede taget konsekvensen af denne udvikling ved en reduktion af den daglige bemanding ved skranken i Næstved til en person i et vagtskifte, og indsatsen påregnes yderligere reduceret ved den planlagte samdrift med Museum Sydøstdanmark omkring adgang og omvisning i Boderne. Såfremt denne samdrift ikke realiseres, bør det overvejes kun at holde skrankeekspeditionen åbent i sommerhalvåret. 2.7 Servicering af turister i Karrebæksminde I Karrebæksminde Turistinformation har den personlige betjening og det tætte værtskab fortsat stor efterspørgsel. Når gæster er ankommet, efterspørges en dybere information om området og områdets seværdigheder. Der arbejdes ihærdigt på at udvide turistsæsonen i Karrebæksminde, og i forbindelse med etablering af samarbejde med ekstern partner i vores ejendom på Alléen 33, indgår planer om en udvidelse af den hidtidige åbningsperiode på 2 mdr. i sommerperioden. 2.8 Servicering af turister på overnatningssteder og attraktioner Turistinformationen udbredes i planperioden til de steder, hvor turisterne kommer. Turistbureauet sørger for et nærmere aftalt udbud af lokale brochurer på disse steder, ligesom personalet her løbende holdes opdaterede på tilbud og aktiviteter. 2.9 Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Feriehusudlejning Udlejningen af feriehuse i Karrebæksminde er et prioriteret indsatsområde. Udlejningen foregår i regi af det landsdækkende kædesamarbejde Feriepartner Danmark. Lokalt i et tæt samarbejde med turistbureauerne i Slagelse og på Stevns. I 2013 repræsenterer Turistbureauets feriehusudlejning en turistomsætning på ca. kr. 9 mill, og aktiviteten bidrager med ca. kr ,00 til Turistbureauets drift og markedsføring af området. Administrationen er i 2012 og 2013 gennemgribende effektiviseret i forbindelse med færdigudvikling af et nyt booking- og regnskabsprogram, og der er stor opmærksomhed på yderligere rationaliseringer, bl.a. ved øget samarbejde/samdrift med nabobureauerne. I sæson 2014 udlejes ca. 60 feriehuse. Det er ambitionen i årene 2015 til 2017 at opnå en årlig vækst på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening. Yderligere vækst kan opnås ved overtagelse af andre porteføljer i Karrebæksminde Destination Sydsjælland/Møn Ultimo 2013 og primo 2014 har der pågået sonderinger mellem kommunerne Næstved, Faxe og Vordingborg og turistorganisationerne i de tre kommuner, for at afdække mulighederne for en fælles organisering, med det formål at opnå en større kritisk masse, større slagkraft i markedsføringen, og også en bedre udnyttelse af disponible kompetencer. Næstved Turistforening har været initiativtager, og det første møde med alle parter om bordet forventes afholdt i maj Bag invitationen står Næstved Turistforening og Næstved Kommune

3 3 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Handlingsplan 3.1 Begivenheder GANGART Der søges støtte til en kunstfestival i midten af september 2014, hvor en række af Danmarks topnavne indenfor samtidskunst vil skabe markante, stedsspecifikke værker i det offentlige rum omkring Næstveds bycentrum. Værkerne udfolder sig som forløb, hvor skulpturer, malerier og videoprojektioner danner en stedsspecifik fortælling eller udgør et indgreb, som forvandler perspektivet på byen, bygninger og byrum. Formålet med festivalen er at skabe en spektakulær kunstbegivenhed af høj kvalitet med en markant tilstedeværelse i byrummet. Værkerne skal være af en sådan karakter og omfang, at almindelige kunstinteresserede vil rejse til byen for at opleve dem. Festivalen bakkes desuden op af en ambitiøs markedsføringsstrategi, som er rettet mod et publikum på hele Sjælland og udenlandske turister i København. Vi vil skabe en kunstbegivenhed, med fokus på at give meningsfulde oplevelser for især unge familier med børn, hvor forældre og børn i fællesskab kan få tankevækkende og sjove kunstoplevelser. Festivalen skabes i et bredt samarbejde mellem kommunale aktører, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser og er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, der aktivt involverer byens unge. Flere af værkerne vil blive skabt med henblik på at efterlade sig permanente værker i byen. Projektet bygger på kommunens kulturelle handlingsplan om at skabe et større samarbejde mellem de kulturelle aktiviteter i byen, samt på en række eksisterende tiltag og kunstværker. Heriblandt Næstved Kunstby og Gadens Hårdeste Hævn Troldefestival I efterårsferien planlægges en 4-dages festival fra torsdag til søndag i uge 42, hvor de fleste børn har efterårsferie. Festivalen er primært tænkt som et markedsføringsinitiativ, der skal være med til at trække turister til byen i efterårsferien og lokke flere besøgende til de attraktioner, som har åbent i denne periode. Målgruppen er familier med børn i alderen 2-15 år. Der er et stort lokalt publikum i denne målgruppe, som kan være med til at skabe den nødvendige volumen, men festivalen markedsføres på hele Sjælland og Fyn. En vigtig målgruppe er bedsteforældrene, som ofte får opgaven med at passe børnene i efterårsferien. Hovedattraktionen under festivalen bliver et lysshow på vandvæg på den fritlagte Suså. Herudover organiseres festivalen som en paraply festival, hvor kommunens enkelte aktører byder ind med arrangementer. En stor del af festivalens indhold vil således blive fastlagt ud fra, hvad de enkelte kulturinstitutioner og turistattraktioner byder ind med Turistforeningens 100 års jubilæum Selv om Turistforeningens 100 års jubilæum egentlig ikke er en del af Næstved Turismes strategiske satsning, da det i sagens natur er en engangsforestilling, omtales det alligevel her. Næstved Museums-, Turist- og Forskønnelsesforening blev stiftet den 14. marts I den anledning ønsker Næstved Museum og Næstved Turisme, at hylde de attraktioner og den historie, som gennem hundrede år har dannet grundlag for turistforeningens og museets virke. Med andre ord skal jubilæet sætte fokus på alt det Næstved kan være stolt af. Af hensyn til vejret har vi valgt at rykke fejringen af jubilæet lidt længere frem på året til lørdag den 10. maj. Fejringen sker på plænen ved den fritlagte Suså og parkeringspladsen

4 4 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved foran Boderne. Her vil der dagen igennem være mulighed for at opleve alle byens attraktioner samlet på et sted, fra Gavnø øl, over Cadillacs til kameler og sandstrand. Samtidig vil der være underholdning af forskellige bands dagen igennem. Målgruppen for arrangementet er primært Næstveds borgere plus oplandet. Pressemæssigt lægges indsatsen dog på at få nævnt jubilæet nationalt Eventfond Der skal etableres en selvstændig eventfond med en startkapital på kr med mulighed for væsentlig forøgelse. Fonden skal etableres med indskud fra både private og offentlige partnere. Formålet med Næstved Eventfond er at sikre, at Næstved i fremtiden kan være vært for store, internationale arrangementer, koncertnavne og sportsbegivenheder ved at stille den fornødne grundkapital til rådighed. Eventfonden skal kunne udstede underskudsgarantier til eksterne arrangører af begivenheder mod afkast af et eventuelt overskud. Eventfonden skal samtidig kunne tage selvstændigt initiativ til indkøb og afholdelse af store begivenheder. Endelig skal Eventfonden kunne tilvejebringe den nødvendige finansiering i forbindelse med bud på og værtskab for internationale sportsbegivenheder. Med store begivenheder menes for eksempel internationale koncertnavne, festivaler og turneringsshows i millionklassen. Indholdsmæssigt kan begivenhederne dække en hvilken som helst genre. Kravet er, at begivenheden skal have potentiale til at tiltrække gæster fra hele Danmark og udlandet. Geografisk skal begivenhederne ligge inden for Næstved Kommune, men kan derudover finde sted på en hvilken som helst lokation, udendørs eller indendørs. 3.2 Destinationsudvikling Karrebæksminde I Karrebæksminde har Fjordhuset, De Hvide Svaner Camping, Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Næstved Havn, Karrebæksminde Erhvervsforening og VisitNæstved slået sig sammen for at arbejde med en udviklingsplan for destinationen. Arbejdet sker i samarbejde med Østdansk Turisme og Roskilde Universitet i regi af Vækstprogram for Turismevirksomheder. Gruppen er nået frem til følgende indsatsområder: Sammenhængende oplevelsesrum Karrebæksminde har en række områder med stort potentiale for at skabe nye oplevelser og aktiviteter. Udviklingen af disse områder skal tage udgangspunkt i Karrebæksmindes identitet og bør tænkes sammen, så besøgende naturligt får lyst til at bevæge sig fra det ene oplevelsesrum til det andet. Oplevelsesrummene skal udformes på en måde, så folk i højere grad får lyst til at tage ophold i dem og blive i destinationen i længere tid Løbende aktiviteter i perioden påske til efterårsferie For at tiltrække nye kundegrupper og turister også uden for skolernes sommerferie gennemføres en række aktiviteter, som understreger aktiv ferie, friluftsliv og hygge. Aktiviteterne kan være store såvel som små, men det er vigtigt, at de afholdes og kommunikeres med regelmæssige intervaller for at øge destinationens attraktivitet i hele sommerhalvåret Fokus på værtskab Kernen til et godt ophold er det personlige møde. Enhver turist skal have oplevelsen af, at være blevet set og værdsat. Turisten skal modtage den nødvendige hjælp og service samtidig med at den gode fortælling om området formidles. Der iværksættes initiativer, som styrker værtskabsrollen i erhvervet såvel som hos de lokale i Karrebæksminde.

5 5 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Allerede i 2014 afholdes to værtskabskurser i Karrebæksminde. Et for den faste stab og de gamle travere, og et for de unge sæsonarbejdere. I 2014 udarbejdes også en plan for oplevelsesrum og konkrete nye installationer. Disse vil være afhængige af at finansiering kan findes til både etablering og drift. Arbejdet med at opnå finansiering påbegyndes i Fodsporet & Susåen I området omkring Fodsporet og Susåen findes en række Bed & Breakfasts, gårdbutikker, lokale kunstnere, restauratører, udlejere af cykler og kanoer mv. men der er ingen fælles koordination mellem udbyderne. Det betyder at det bliver uoverskueligt og besværligt for turisterne at orientere sig i området og planlægge en sammenhængende ferie. Det betyder naturligvis også at den promovering af området, der sker, bliver sporadisk og i værste fald ikke eksisterende. Området lider desuden under en række huller i infrastrukturen. Der er eksempelvis ikke tilstrækkeligt med anbefalelsesværdige overnatningssteder i området. I 2013 lavede VisitNæstved og VisitVestsjælland en række tiltag for at samle aktørerne i området og hjælpe dem til bedre markedsføring. Der blev eksempelvis afholdt en fotokonkurrence og udviklet en digital værktøjskasse, som sætter aktørerne i stand til bedre at bruge medier som Tripadvisor og google maps. De første spæde stik til pakketure blev desuden taget. I 2014 fortsætter dette arbejde. VisitNæstved og VisitVestsjælland vil lancere en fælles hjemmeside, som på en let og overskuelig måde præsenterer nogle af områdets muligheder. Hjemmesiden skal virke til inspiration og komme med forslag til nogle af de bedste ture i området familiesafari, drengerøvsturen mv. Når hjemmesiden er færdig vil den indgå i VisitNæstveds og VisitVestsjællands markedsføringsaktiviteter. Slusehuset har også potentialet til at blive et vigtigt samlingspunkt for naturturismen. Næstved Turisme følger derfor udviklingen nøje og vil bakke op om en given forpagter. Grundlæggende har området brug for et destinationsudviklingsprojekt i stil med det, der gennemføres i Karrebæksminde. Fokus i 2014 bliver derfor også at forsøge at rejse penge til et sådan projekt i regi af det nye INTERREG-program Markedsføringsindsats familiesegmentet Næstveds koncentration af familieforlystelser er unik. Inden for en 20 km radius er det muligt både at opleve hvide tigere, dyppe tæerne i strandkanten, beundre gamle automobiler, sejle kano forbi de smukkeste slotte og blive rundtosset i Vildsvinet. 90 procent af de turister, der besøger Næstved er danskere, og 61 procent heraf rejser med familien. Men mange danskere kender slet ikke byen, eller når ikke længere end til BonBon-Land. Derfor vil VisitNæstved gennemføre en kampagne over for familiesegmentet i Danmark. Formålet med kampagnen er at øge antallet af gæster på kommunens attraktioner og overnatningssteder. Målgruppen for kampagnen er ressourcestærke børnefamilier på Sjælland og Fyn. Kampagnens budskab skal være helheden af oplevelser, man kan få i Næstved. De fleste kender BonBon-Land og nogle har været i Karrebæksminde eller hørt om Susåen, men det er nok de færreste uden for kommunen, der har et billede af, at Næstved også har et slot, et automobilmuseum, mulighed for bondegårdsferie mv. Indsatsen koncentreres omkring få medier med en bred læserskare. Det kan eksempelvis være metroxpress, som uddeles på alle stationer i Storkøbenhavn. Kampagnen kombineres med pop-up aktiviteter rundt om i landet. Det kan være en Cadillac fra automobilmuseet eller tre kanoer med fuld opbakning. Desuden laves en presseindsats rettet mod f.eks. Berlingske Rejseliv, Jyllandspostens Rejser og Politikens Sommer i Danmark rejsetema.

6 6 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Mødeturisme Hvert år foretages knap overnatninger i forbindelse med møder i Næstved. Hver mødegæst lægger i gennemsnit 1617 kroner i døgnet, hvilket er næsten fire gange så meget, som øvrige turister. Næstved har en række hyggelige kroer med gode mødefaciliteter, og byen er samtidig velsignet med en perlerække af slotte og herregårde. Derudover har byen stort set alle former for teambuilding aktiviteter, man kunne forstille sig fra svævebaner og matchracere til folkeræs og russiske kampvogne. Der ligger en stor opgave i at få kommunikeret alle disse muligheder ud til resten af landet, og til de agenter, som håndterer udenlandske turister. Første skridt i denne kommunikation blev taget i 2013 med etableringen af en ny hjemmeside for mødekøbere, nemlig Siden vil i 2014 blive markedsført via en Google AdWords kampagne i starten af året. Stort set alle incoming bureauer er placeret geografisk i København, og stort set ingen af de ansatte har nogen videre viden om mulighederne uden for hovedstaden. Ud over at håndtere alle mødegæster fra udlandet, er det også disse incoming bureauer, som håndterer alle ture for krydstogtgæster. Derfor planlægges en to-dages kendskabstur for disse agenter i marts/april inden højsæsonen starter. Den første dag vil have fokus på muligheder for mødeturister og den anden dag på muligheder for krydstogtgæster Servicering af borgere og turister via elektroniske medier Næstved Turisme A/S skal fokusere på servicering af turister via elektroniske medier, og kunne måle sig med de bedste i branchen, når det kommer til online kommunikation. Det skal være nemt for turisterne at booke deres oplevelser i Næstved over internettet Hjemmeside: Næstved Turisme A/S har i en årrække prioriteret præsentationen af Næstved på internettet højt, bl.a. med hjemmesiden Jf. ovenfor er det af allerstørste betydning, at der dukker gode, relevante og tillokkende informationer frem, når man googler, og indsatsen for Næstveds synlighed på internettet skal i planperioden fortsat have meget høj prioritet. Den allerhøjeste. Der afsættes midler til, at den tyske og engelske sprogversion inden udgangen af 2015 bringes på fuld højde med den danske version Aktivitetskalender: Elektroniske aktivitetskalendere findes lokalt i flere udgaver, men de er ikke alment kendte. Der skal i perioden sættes stærkt fokus på at koordinere de mange lokale aktiviteter og ikke mindst på at øge brugen af kalender, både af arrangører, borgere og turister. (Ideelt kun én samlet kalender) Sociale medier: Arbejdet på en profilering af Næstved på bl.a. Facebook og via nyhedsbreve er påbegyndt i Dette skal have øget fokus i perioden Informationstavler centralt i byen: Der arbejdes på senest i 2015 at opsætte elektroniske informationstavler flere centrale steder i byen, og evt. også hos attraktioner og overnatningssteder, det første sted er på Banegårdspladsen. På tavlerne highlightes aktuelle begivenheder/arrangementer i Næstved Kommune.

7 7 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved Elektronisk oplevelsesbooking I slutningen af første halvår 2014 lanceres en fælles internetportal for oplevelsesbooking i Region Sjælland. Bookingportalen er et led i Regeringens vækstplan for dansk turisme, udgivet i januar Der er ikke p.t. ikke opnået fodslag til en fælles national løsning, men for ikke at vente yderligere på den stærkt efterspurgte facilitet, har Østdansk Turisme sammen med Turismenetværket Sjælland besluttet at starte op med egen løsning. Aktivitets- og resultatmål 2014 Ovenstående handlingsplan, kan for 2014 opsummeres til følgende aktivitetsmål: Afholdelse af turistforeningens 100 års jubilæum med 5000 besøgende. Afholdelse af en festival for kunst i det offentlige rum med 5000 besøgende fra resten af landet hen over perioden (primært dagsturister). Afholdelse af en festival i efterårsferien med 3000 besøgende fra resten af landet. Etablering af en eventfond med en startkapital på minimum Positiv omtale i landsdækkende medier af alle større events. Udarbejde en handlingsplan for Karrebæksminde og starte på en finansieringsplan herfor. I væsentlig grad bakke op om aktiviteter i forbindelse med Havnefestivalen i Karrebæksminde og markedsføringen heraf. Ansøge om midler til destinationsudvikling af turismen omkring Susåen og Fodsporet. Udvikle en ny hjemmeside, der samler turismeudbuddet omkring Susåen og Fodsporet, herunder udvikle pakketure. Gennemførelse af en kampagne målrettet børnefamilier. Antallet af registrerede kuponer fra kampagnen opgøres til Opsøgende kontakt til agenter og turoperatører med henblik på at få flere mødeturister og krydstogtsgæster. Effekten heraf kan realistisk først måles i Engelsk og tysk hjemmeside på niveau med den danske inden udgangen af Etablering af oplevelsesbookingportal i første halvår og indsats for at give portalen et spændende indhold. En årlig vækst på feriehusudlejningen på 10 procent, såvel på antal huse til udlejning som på omsætning og indtjening.

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR DESTINATIONSUDVIKLING I KARREBÆKSMINDE

STRATEGI FOR DESTINATIONSUDVIKLING I KARREBÆKSMINDE STRATEGI FOR DESTINATIONSUDVIKLING I KARREBÆKSMINDE 1. Vision Karrebæksminde skal være kendt i Danmark og Nordeuropa som en idyllisk og rekreativ perle, hvis havnemiljø emmer af liv. Her kan man især fra

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved Til Næstved byråd og Økonomiudvalget Ansøgning fra Næstved Turistforening Siden etableringen i 2015 af Visit Sydsjælland-Møn, med domicil i Vordingborg, har Næstved

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2010.

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016

VisitSydjælland-Møn. Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 VisitSydjælland-Møn Business Faxe Copenhagen 15. marts 2016 Turismeforbrug i regioner, andel af udbud og turismeskabt årsværk 2013 Turismeforbrug fordelt på produkter og formål 2013 Turismeforbrug fordelt

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Evaluering af turistsæsonen 2015

Evaluering af turistsæsonen 2015 Evaluering af turistsæsonen 2015 28-10-2015 Turistsæsonen 2015 Status på turistsæsonen 2015 Markedsføring og kommunikation Turismeprojekter Turismenetværk Strategiske turismesamarbejder Nye tiltag og indsatser

Læs mere