magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren nr. 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magazine Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine Vinteren 98-99 nr. 19"

Transkript

1 Kvartalsskrift for det europæiske LEADER II - program magazine LEADER magazine [janvier-février-mars 1999] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine 1 Vinteren nr. 19 Vinteren nr. 19 Udvikling af landdistrikterne i informationssamfundet Western Isles Pays de Gâtine

2 i aktion Land : Frankrig KORSIKA Den gennemførte aktion : Opsætning af videokiosker i isolerede landdistrikter Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Vores LEADER-gruppe har i forbindelse med generobringspolitikken for de indre dele af landet støttet oprettelsen af en videokiosk i provinsbyen Levie, der giver de lokale indbyggere adgang til en række administrative tjenester (civilstandsregister, sociale ydelser, jobsøgning osv.). Førhen tog det op til fire timer i bil at nå disse tjenester. Systemet kombinerer telematik og video og omfatter desuden erhvervsmæssige tjenester til erhvervsdrivende, herunder adgang til databaser og mulighed for at afholde videokonferencer med rådgivningstjenesterne. Man har nu planer om at oprette videokiosker i alle afkroge af Den smukke ø. Paule Pandolfi LEADER-medarbejder MARSICA Land : Italien Den gennemførte aktion : Oprettelse af et Internet-sted Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Oprettelsen af Internet-steddet SITe Gal er et resultat af samarbejdet mellem vores LEADERgruppe og folkene bag telematiknettet Sistemi SITe. Formålet er at udnytte de menneskelige, tekniske og andre ressourcer for at fremme udviklingen af denne del af Abruzzerne gennem online adgang til databaser, der løbende opdateres. SITe Gal fungerer som udstillingsvindue for de lokale virksomheder og offentlige institutioner. Et af dets særlige karakteristika er, at det er opbygget ud fra et geografisk perspektiv. Man får adgang til et stort udvalg af oplysninger ved blot at klikke på de forskellige dele af området. Man kan hente en prøveversion af SITe Gal på adressen Giuseppe Damico formand for LEADER-gruppen ASTRID LINDGRENS HEMBYGD MONTAÑA DE NAVARRA Land : Sverige Den gennemførte aktion : Fremstilling af kultur CD-ROM Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Vi støtter fremstillingen af en CD-ROM til undervisning af børn i et telecenter, der drives af kvinder. Der fokuseres på Sveriges historie og de forskellige lokale særpræg. Målet er at fremme beskæftigelsen gennem en ny aktivitet ved hjælp af et nyskabende produkt med stort kulturelt indhold. Projektet er hurtigt blevet en succes, idet der allerede er fremstillet og distribueret adskillige CD-ROM er. Målsætningen er på længere sigt at fremstille og markedsføre flersprogede CD-ROM er i samarbejde med andre LEADERgrupper. Jacob Kaell LEADER-medarbejder Land : Spanien Den gennemførte aktion : Telebibliotek Omkostninger : ECU EU : ECU Andre offentlige midler : ECU Private midler : ECU Denne LEADER-gruppe yder støtte til en lang række aktioner, der har til formål at fremme anvendelsen af telematik for at bryde den isolation, som landdistrikternes befolkning befinder sig i. Det drejer sig om at oprette af et telecenter, afholde informationskurser rettet mod forskellige befolkningskategorier osv. En af disse aktioner vedrører kommunebiblioteket i Espinal. LEADER har bidraget til etableringen af en Internet-service (www.ctv.es/users/herrilib/), der giver indbyggerne i 30 små bjerglandsbyer adgang til deres katalog, til at stifte bekendtskab med nyanskaffelser og til at bestille de bøger, som de ønsker at låne. Bibliotekaren sørger derefter for, at bøgerne leveres til rette vedkommende. Marta Mañas Larraz LEADER-medarbejder med ansvar for ny teknologi LEADER magazine 2 Vinteren nr. 19

3 Kort sagt... Tre vigtige spørgsmål omkring det nye fællesskabsinitiativ for udvikling af landdistrikterne Dr. Franz Fischler, Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter Moderne kommunikationsteknologi og lokal udvikling: et stort potentiale... på visse betingelser Patricia Vendramin og Gérard Valenduc fokuserer på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier, på de udfordringer de stiller, det potentiale de indeholder, men også deres begrænsninger, i et lokalt udviklingsperspektiv. Internettet hjælper udviklingen af Gâtine: Gatinerne på nettet I LEADER-området Pays de Gâtine (Poitou-Charentes, Frankrig) udbygges det fintmaskede net af lokale samarbejdsnet med en række virtuelle netværk, og det styrker indarbejdningen og effektiviteten af de udviklingsaktioner, der afholdes i landdistrikterne. Når telematikken bryder isolationen og fremmer beskæftigelsen: At bo lokalt og arbejde globalt LEADER-gruppen Western Isles, Skye & Lochalsh har ved at fokusere på moderne kommunikationsteknologi oprettet over 200 telearbejdspladser på Hebriderne nordvest for Skotland. Selvom Rådet endnu ikke har truffet endelig beslutning vedrørende Agenda 2000 forslagene, vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at fremhæve tre emner, som vil få betydning for vort nye fællesskabsinitiativ omkring udvikling af landdistrikter : kontinuiteten, den geografiske dækning og administrationen af det nye initiativ for udvikling af landdistrikterne. Kontinuitet Ved videreførelsen af hovedindholdet i LEADER II under det nye fællesskabsinitiativ har man sikret den nødvendige kontinuitet i begreber og metoder. Lokale partnerskaber, græsrodsbaseret fremgangsmåde og muligheden for at afprøve nye ideer til udvikling af landdistrikterne er de hovedkomponenter, der skal videreføres. Det, der er behov for, er en slags minimodel for, hvad vi forsøger at opnå i stor skala i de generelle udviklingsprogrammer for landdistrikterne. Under det nye initiativ gælder det derfor først og fremmest om at støtte eksperimenterende udviklingsaktiviteter (pilotaktiviteter). Vi ønsker at skabe og afprøve integrerede strategier af høj kvalitet til udvikling af landbosamfundene. Vi skal også søge at videreføre og styrke netværkssamarbejdet mellem de lokale aktionsgrupper for at bibringe landbosamfundene inspiration med ideer og enthusiasme fra andre landdistrikter. Netværkssamarbejde er desuden en nødvendig betingelse for samarbejde i planlægning og udførelse af fælles projekter. Den kritiske masse for et projekt kan i mange tilfælde kun opnås gennem samarbejde. Udvidelse af den geografiske dækning uden at slække på effektiviteten Det nye fællesskabsinitiativ bør ikke begrænses til mål nr. 1 eller mål nr. 2 regioner. Der bør også ydes støtte til det lokale aktions- og pilotprojektpotentiale i landdistrikter uden for målregionerne. Det betyder selvfølgelig ikke, at det nye fællesskabsinitiativ bør spredes ud over alle de europæiske landdistrikter, så det slet ikke slår igennem nogen steder. Det nye initiativ skal være målrettet, så det kan frembringe nye ideer og folk til at gennemføre dem. Der skal indføres strenge kriterier for udvælgelsen af de grupper, der skal modtage støtte, for at sikre en tilstrækkelig økonomisk støtte til de udvalgte initiativer. Gennemsigtighed og effektiv administration Vi har i Agenda 2000 stillet forslag om at finansiere alle tre nye fællesskabsinitiativer fra én og samme fond. I tilfældet udvikling af landdistrikter er det EUGFL-Udviklingssektionen der er ansvarlig for indgreb i landdistrikterne. Når der således tages udgangspunkt i en enkelt fond, må EUGFL S s arbejdsområde udvides til at omfatte ordninger, som normalt ville falde ind under EFRU eller ESF. Det vil bidrage væsentligt til at forenkle ordningerne. På baggrund af det store antal landdistrikter i EU og de meget forskellige vækstbetingelser er det naturligt, at en politik for udvikling af landdistrikter baseres på subsidiaritetsprincippet. Det gælder også det nye fællesskabsinitiativ. Men subsidiaritet fordrer også en grundig opgavebeskrivelse, og at folk på alle niveauer er rede til at tage et medansvar. Medlemsstaterne bør f.eks. have ansvaret for udvælgelsen af lokale aktionsgrupper i henhold til de kriterier, som man i fællesskab er blevet enige om for at undgå en langsom opstart inden for en fælles udvælgelsesfrist. Landdistrikterne har meget at byde på. Formålet med at omstrukturere vores udviklingspolitik for landdistrikterne er at bringe den mere på linie med de markedsregulerende mekanismer og indføre mere fleksibilitet, større subsidiaritet og en enklere arbejdsform for medlemsstaterne og regionerne. Vi ønsker at skabe en øget fokus på miljøet og ikke mindst fremme en bæredygtig udvikling i alle Fællesskabets landdistrikter, så både landboerne og bybefolkningen kan udnytte de særlige fordele, som landdistrikterne har at byde på. < Bruxelles, 27. oktober 1998 LEADER magazine 3 Vinteren nr. 19

4 Moderne kommunikationsteknologi og lokal u et stort potentiale... på v af Patricia Vendramin og Gérard Valenduc [*] Informationssamfundet har gennem Internet, multimedia, mobiltelefoni og arbejdsgruppeprogrammel investeret lige så meget i landdistrikterne som i byerne. Telearbejde og fjernundervisning, elektronisk handel med turisme, lokale produkter osv. er alle nye former for aktiviteter, som der eksperimenteres med i en række LEADER-grupper. Patricia Vendramin og Gérard Valenduc fokuserer på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier, på de udfordringer de stiller, det potentiale de indeholder, men også deres begrænsninger, i et lokalt udviklingsperspektiv. LEADER magazine 4 Vinteren nr. 19

5 dvikling : isse betingelser Set fra en lille regions synspunkt er der noget paradoksalt ved informations- og kommunikationsteknologierne. På den ene side foranlediger de en globalisering af økonomien, en internationalisering af markederne, etablering af globale samarbejdsnetværk og andre vigtige tendenser, som det kan være vanskeligt at sætte sig ind i. På den anden side forekommer disse teknologier at være en klar fordel for den lokale udvikling, da det ikke blot er omlægningen af industrien og serviceerhvervene, der står på spil, men også den fremtidige arbejds- og beskæftigelsessituation. Det er desuden på lokalt plan, at der skal foretages konkrete politiske tiltag knyttet til informationssamfundet, uanset om det drejer sig om infrastrukturer, forskning, virksomheds støtte, beskæftigelsesfremme, tilrettelæggelse af faguddannelser eller kommunikationspolitik. Nye teknologiske forhold domineret af kommunikation Størstedelen af den seneste teknologiske udvikling inden for edb og telekommunikation, såsom Internet, mobiltelefoni (GSM) og multimedia, har bidraget til at øge fokuseringen på kommunikation. Vores økonomier er i stigende grad blevet afhængige af kommunikationsnetværk i både stor og lille skala. Den vægt, der nu tillægges kommunikation, understreger forskellen mellem den aktuelle bølge af informationsteknologi og den udvikling, der fandt sted i 80 erne, hvor brugen af edb først og fremmest handlede om automatisering af operatørbetjente opgaver, f.eks. robotteknologi, edb-støttet design og fabrikation, databaser, tekstbehandling, dataoverførsel osv. Hvad er de vigtige teknologiske nyskabelser i de nye kommunikationssystemer, der anvendes til udveksling af information mellem enkeltpersoner og organisationer? Mange af disse nyskabelser er almindeligt kendte. Mobiltelefonens fremkomst har ændret vores levevis, siden den kom frem, Internettet er ikke længere blot et privilegium, der er forbeholdt forskere på universiteterne, bærbare PC er er blevet den gængse løsning til en række opgaver (servicefag, vedligeholdelsesopgaver osv.), og multimedia-applikationerne begynder at tage til i omfang. Visse andre teknologiske nyskabelser og tendenser, der er mindre velkendte blandt almindelige mennesker, har foranlediget ændringer i organisationsformer i virksomhederne. Lad os f.eks. tage det såkaldte groupware (arbejdsgruppeprogrammel), der bidrager til at fremme organisationsniveauet, og opgavestyring ( workflow ), der letter planlægningen og den fælles afholdelse af aktiviteter, interne virksomhedsnet (intranet) eller phoneware, som det f.eks. anvendes i call centres. [*] Patricia Vendramin og Gérard Valenduc leder forskningsgruppen for Arbejde og teknologi ved Arbejds- og Universitetsfonden (Fondation Travail-Université), et belgisk institut, der er specialiseret i forholdene mellem universitet og arbejdsmarked. De har skrevet og/eller deltaget i udgivelsen af en række publikationer om informationssamfundet, blandt andet for Europa- Kommissionens generaldirektorat XII. Kontakt : Fondation Travail-Université, Rue de l Arsenal 5, B-5000 Namur. Tlf. : Fax : LEADER magazine 5 Vinteren nr. 19

6 En skole i LEADER-området Pays d Auge [Frankrig], der er trådt ind i edb-alderen Disse nye teknologier danner ligeledes grundlag for en lang række nye tjenester (teletjenester) og nye arbejdsformer (telearbejde), der indføres af et stigende antal private og statslige virksomheder. Denne udvikling kan måske frembyde nye perspektiver for opstart af nye aktiviteter på lokalt niveau og vil med sikkerhed give anledning til en omlægning af kommunikationspolitikken. Et skub fremad for kommunikationen med omverdenen Udviklingen af Internettet og multimediaapplikationer har givet kommunikationen med økonomiske og sociale aktører et nyt skub fremad. Det omfatter ikke blot virksomhederne og myndighederne, men også foreningslivet, uddannelsessektoren og kulturlivet. Der er sket en styrkelse af tre aspekter af kommunikationen udadtil. De er allerede nu tilgængelige for små og mellemstore virksomheder og lokale instanser. Det første aspekt, som er meget vigtigt, vedrører markedsføringen, varemærkets image, information om en virksomheds kunder og leverandører ; eller turistinformation, udnyttelse af den lokale natur- og kulturhistoriske arv, fremme af aktiviteter i landdistrikterne. Det andet aspekt vedrører virksomhedernes og myndighedernes egen måde at arbejde på : Forholdet til samarbejdspartnere, leverandører og kunder bliver mere og mere interaktivt (online), uanset den fysiske afstand. Det har stor betydning for fleksibiliteten og tilpasningsevnen. Det sidste aspekt vedrører udviklingen af online tjenester, som er tilgængelige for omverdenen som helhed. Men tilslutningen til de globale netværk er ikke blot et spørgsmål om at gøre egnen kendt, men også formidle dens serviceydelser. Det give også adgang til tjenester, som ikke er til stede lokalt, både tjenester rettet mod lokalbefolkningen og mod erhvervslivet, f.eks. inden for sundhed og undervisning. Tilsvarende kan det bringe lokale ressourcer ud på et større marked eller for et større publikum. For et stort antal organisationer, som ikke er i handelen, specielt foreninger med et kulturelt eller uddannelsesmæssigt fokus, giver udviklingen inden for Internet- og multimediateknologi nye muligheder for at formidle information, kommunikere med befolkningen og formidle uddannelses- eller kulturprodukter. I denne sammenhæng ses samarbejdsnetværkene først og fremmest som arbejdsredskaber eller instrumenter til gennemførelse af organisationsmæssige ændringer. Udvikling af teletjenester Fjerntliggende egnes interesse i avancerede kommunikationsteknologier hænger også sammen at planlægge iværksættelsen af nye aktiviteter. Blandt de forskellige former for telearbejde er teletjenester en af de mest fordelagtige. Stadig flere serviceaktiviteter foregår via telekommunikationsforbindelser, dvs. den traditionelle kommunikation ansigt-til-ansigt er erstattet af eller suppleret med en telefonisk kommunikationsform. En række virksomheder har specialiseret sig i at udvikle og konstruere denne form for tjenester inden for vidt forskellige områder, lige fra bank- og forsikringstjenester, rejser og turisme, vedligeholdelse og service til ejendomshandel, direct marketing, salg af fritidsaktiviteter osv. Disse tjenester har det fællestræk, at de er fuld stændigt mobile, dvs. de kan afholdes fra et hvilket som helst sted, såfremt den grundlæggende teknologiske infrastruktur er i orden og at de faglige kvalifikationer er til stede. Der er i den seneste tid sket en betydelig fremgang i udviklingen af disse online tjenester. Det omfatter f.eks. LEADER magazine 6 Vinteren nr. 19

7 Indføring af IT i Longford Monica O Malley [LEADER Longford, Irland] Longford Herred ( indbyggere) har været et gennemrejsningssted i Irland lige siden Kelterne ; tre store nationale færdselsåre krydser hinanden selv i vore dage. Longford har imidlertid hverken nogen industri af betydning eller højere uddannelsesinstitutioner, der kan bidrage til at udbrede de moderne informations- og kommunikationsteknologier (IKT). Områdets befolkningsmæssige tilbagegang, dets utilstrækkelige udstyrsniveau og reduktionen af de offentlige serviceydelser er den væsentligste forklaring på de meget få investeringer i området. Flere af de lokale aktører har gjort samme opdagelse, og allerede i begyndelsen af 1990 erne blev der gennemført en opmærksomhedskampagne omkring anvendelsen af IKT. De afholdte aktioner omfattede blandt andet indførelse af edb-kurser i skolernes pensum, oprettelse af et Computer Training College i 1994, indretning af et Business Centre (erhvervsfremmecenter) og installation af en Internet-server i herredets bibliotek. Dette initiativ har gradvist bidraget til at gøre lokalbefolkningen fortrolig med den ny teknologi, men der manglede en overordnet og bæredygtig plan for, hvordan man kunne få gang i aktiviteter knyttet til IKT i området. Denne plan blev indføjet i målsætningerne for LEADER II-programmet i Longford. Lokalaktionsgruppen startede projektet ved i februar 1996 at afholdte en Internet-konference, hvor man klarlagde, hvilke muligheder telematikken stiller til rådighed for herredet. Konferencen resulterede i, at der nogle måneder senere blev oprettet et Internet Community Co-operative med henblik på at reklamere for de forskellige lokaliteter i herredet, kommunikere med udflyttede bysbørn og fremme anvendelsen af telematik. Kooperativet startede med at oprette et Web-sted, og det gjorde Granard til den første irske landsby på Internettet. I marts 1997 etablerede handelskammeret en taskforce, der fik til opgave at undersøge de konkrete fremtidsperspektiver for anvendelsen af moderne kommunika tionsteknologi. Denne taskforce bestod af 18 repræsentanter for forskellige befolkningskategorier og socioøkonomiske sektorer i området, herunder erhvervsdrivende, landmænd, lærere, kulturpersonligheder, kvinder, unge osv. Der blev derpå oprettet fem arbejdsgrupper for at undersøge mulighederne for at anvende IKT inden for fem hovedområder : virksomhederne, landbruget, uddannelsessektoren, sundhedsvæsenet og foreningslivet. Der blev gennemført en spørgeundersøgelse blandt 259 husholdninger og 77 lokale virksomheder. Resultaterne blev samlet i en rapport, der blev offentliggjort i juli 1997, fyldt med oplysninger om anvendelsen af IKT til gavn for lokaludviklingen. Afholdelsen af spørgeundersøgelsen og udfærdigelsen af rapporten kostede ECU, hvoraf ECU blev finansieret af LEADER II. Der er i disse beløb taget hensyn til værdien af det frivillige arbejde, men ikke støtten fra handelskammeret, der ydede en betydelig teknisk-administrativ bistand og hjalp med at skaffe lokal arbejdskraft samt udstyr til videokonferencen. Spørgeundersøgelsen gav mulighed for at styrke båndene til et stort antal udflyttede Longford-indbyggere, og de fremsatte flere interessante forslag om hensigtsmæssige foranstaltninger. Et rådgivningskontor med speciale i kommunikationsteknologi konstaterede desuden, at Longford besad en vigtig konkurrencemæssig fordel, nemlig meget lave ejendomspriser. Dette forhold var i januar 1998 afgørende for oprettelsen af softwarefirmaet Longview Technology. Det startede med at have 10 ansatte, der voksede til 16 i april og 35 i slutningen af Det anslås, at der vil kunne oprettes mellem 100 og 300 arbejdspladser i de kommende år. Erfaringerne fra spørgeundersøgelsen og Longview Technologys succes bidrog væsentligt til indførelsen af ny teknologi i Longford Herred. I 1998 gennemførtes f.eks. følgende projekter : > Internet-steddet Longford-online med en indbygget database, der blandt andet hjalp til at holde kontakten med udflytterne ved lige > oprettelse af en online service for landmændene et resultat af samarbejdet mellem lokalaktionsgruppen og Teagasc, det irske kontor for landmænd og udvikling af landdistrikter > konstruktion af en kommerciel database for de lokale erhvervsdrivende i samarbejde med det lokale erhvervsudviklingskontor (County Enterprise Board) > afholdelse af kursusrækker i de forskellige dele af herredet en aktion finansieret af LEADER, som bestod i at opstille 11 computere i en landsby i seks uger, og derved give 30 lokale indbyggere mulighed for at sætte sig ind i edb (sidst i juni 1998 havde 175 personer fra fire forskellige landsbyer allerede draget nytte af ordningen). < Web : LEADER LONGFORD LEADER magazine 7 Vinteren nr. 19

8 Uddannelse for fremtiden Werner Kräutler [LEADER Sall-Wöll-Ötztal, Tyrol, Østrig] De europæiske landdistrikters fremtid afhænger i vid udstrækning af, hvorvidt man evner at udnytte de moderne kommunikationsteknologier. Telecentret i Ötztal ved Umhausen i Tyrol har netop til formål at opmuntre lokalbefolkningen til at erhverve sig den nødvendige kompetence til at anvende disse nye teknologier. Det var to landmænd, der var kommet for at orientere sig om mulighederne for at følge et edb-kursus, som gav LEADER-gruppen ideen til at oprette et telecenter i Ötztal. Det skete i december 1996 og på mindre end seks måneder lykkedes det lokalaktionsgruppen at få TeleZentrum Ötztal op at st med en finansiering på ECU fra Den Europæiske Union (40%), delstaten Tyrol (30%) og centralregeringen (30%). Telecenteret er udstyret med 10 computere, som gjorde det muligt at iværksætte et uddannelsesprogram med betegnelsen Telematik for landbrugere. Programmet strækker sig over 64 timer (4 timer hver fjortende dag i 16 uger) og afvikles tre gange om året. Det har nu opnået anerkendelse på nationalt niveau, idet handelskamrene i de fire østrigske delstater så at sige importerede ordningen. Rundt regnet et hundrede landmænd fra dalen har allerede fulgt uddannelsen, mens 250 andre følger kurset på nuværende tidspunkt andetsteds i Østrig. Den af TeleZentrum anvendte fremgangsmåde valgtes på baggrund af konklusionerne af den undersøgelse, som LEADER-gruppen havde bestilt af en videnskabelig journalist fra Wien. Undersøgelsen gik ud på at analysere behovet for telematik i østrigske husholdninger med henblik på at finde nye aktiviteter og indtægtskilder specielt telearbejde gennem anvendelse af kommunikationsteknologi. Resultaterne af undersøgelsen viste, at der var et stort behov for uddannelse. De potentielle telematikbrugere bor imidlertid ofte langt fra de traditionelle uddannelsesstrukturer. Det gjaldt derfor om at bringe uddannelsen til brugerne og ikke omvendt. Deraf opstod ideen om at oprette et telecenter i Ötztal. Medarbejderne ved TeleZentrum Ötztal ynder at sammenligne centret med en køreskole i den forstand, at telearbejde ligesom når man kører bil fordrer en vis mængde basisviden. Centrets andet princip er, at det er ved at smede, at man bliver smed. De kurser i edbkørsel, som centret giver, er derfor i høj grad lagt an på en praktisk indføring, idet kursisterne samtidig introduceres til en bred vifte af edb-kundskaber, herunder tekstbehandlingsprogrammer, regnskabsprogrammer, computergrafik, desktop publishing osv. Initiativet har allerede givet resultat. Siden oktober 1998 har syv af dalens landbrugere, som alle har fulgt uddannelsen, suppleret deres indtægter ved at indkode data for en stor tyrolsk virksomhed. En række andre projekter sættes i gang i januar 1999, blandt andet oprettelsen af Web-steder og teknisk bistand til virksomheder vedrørende elektronisk handel. Den af telecentret leverede undervisning har imidlertid først og fremmest til formål at give deltagerne mulighed for at erhverve sig kundskaber, som de kan udnytte hurtigt og effektivt i forbindelse med deres erhverv. I modulet Telematik for landbrugere skulle deltagerne f.eks. både drive en virtuel gård og en idealiseret gård ved hjælp af et edb-program, som man havde fodret med de vigtigste organisationsmæssige parametre for en landbrugsbedrift. TeleZentrum Ötztal afholder også kurser inden for andre områder : regnskab, administration, korrespondance, grafik og desktop publishing, PR-teknik, marketing osv. Telecentret planlægger nu et telematikkursus, som er specielt rettet mod kvinder, med start i foråret Det vil ligesom modulet Telematik for landbrugere blive afviklet i flere andre østrigske landdistrikter. TeleZentrum Ötztal blev i november 1998 udbygget med et telearbejdscenter, hvor fire lokaler stilles til rådighed for en halv snes telearbejdere. De administrerer Internet-steddet for en stor musikforhandler, der driver elektronisk handel (der udbydes over produkter). For blot seks måneder siden betød Internettet stort set ingen ting for indbyggerne i Ötztal. End ikke virksomhederne inden for turistsektoren kunne se nogen nytte af et Web-sted. Turismen er ellers det førende erhverv i dalen og modtager henved 2,5 millioner besøgende om året. Modulet Indføring i anvendelse af Internet, som er beregnet på voksne, og modulerne Diskussionsforum og Internet Café, som især er beregnet på de unge, har skabt en enorm begejstring for Internettet. < Web : LEADER SALL-WÖLL-ÖTZTAL LEADER magazine 8 Vinteren nr. 19

9 omstillingscentraler og voice servere samt, mere generelt, arbejdsstationer med indbygget telefoni. Dette udstyr gør virksomheder i stand til at planlægge afviklingen af tjenester fra voice-baserede platforme, der befinder sig langt fra selve virksomheden. Informationsteknologi og lokal udvikling : to årtier på godt og ondt I de sidste to årtier har Europa-Kommissionen blandt andet iværksat en række støtteprogrammer til opstart og udvikling af telematiktjenester på lokalt og regionalt niveau. Et hurtigt overblik over disse programmer er nok til at få en fornemmelse af de gode og dårlige erfaringer og forstå fordele og ulemper forbundet med at arbejde på lokalt og regionalt niveau. Infrastrukturer eller tjenester I alle projekter stilles man over for samme dilemma, nemlig hvorvidt man skal fokusere på infrastruktur og netværkssamarbejde i en model, hvor udbuddet af højteknologi fremmer efterspørgslen efter tjenester, eller i stedet fokusere på det eksisterende behov og indføre innovation i anvendelsen i en model, hvor det er efter spørgslen efter tjenester, der styrer den teknologiske nytænkning. I nogle programmer har man opprioriteret det ene alternativ, i andre det andet, men i det store hele har resultaterne været væsentligt under de forventede. Evalueringen viser, at der er alvorlige hindringer for gennemførelsen af en regional økonomisk udvikling på grundlag af informations- og kommunikationsteknologiske infrastrukturer. Bare fordi man råder over de nødvendige infrastrukturer, betyder det ikke, at befolkningen tager dem i brug. Der er behov for både en grunduddannelse og en faglig uddannelse, for at igangsætte brugerne, for at omsætte teknologierne i hensigtsmæssige applikationer og tjenester for erhvervslivet i de pågældende regioner. På den anden side er det meget ofte utilstrækkeligt at tilbyde skræddersyede applikationer og tjenester for de lokale virksomheder. Dels fordi de reelle behov ofte er utilstrækkeligt kendte og dårligt formulerede. De samme applikationer, som er udviklet til at opfylde de samme behov, kan desuden give resultat et sted og ikke et andet sted alt efter de forskellige organisationsmæssige og socioøkonomiske forhold. Det fremgår heraf, at både den politik, der vedrører infrastrukturer, og den, der vedrører anvendelsen, for at kunne imødegå de lokale og regionale målsætninger om økonomisk udvikling på effektiv vis, må integreres i andre politikker, der har til formål at forbedre de organisationsmæssige og socioøkonomiske forhold i hver region. Grunduddannelse og faguddannelse spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Dette mobile computerudstyrede klasseværelse står til rådighed for alle landdistrikterne i LEADER-området Louth [Irland] LEADER magazine 9 Vinteren nr. 19

10 En fotografisk virksomhed fra London er flyttet til Irland med støtte fra LEADER-gruppen Donegal, som har hjulpet virksomheden til at anskaffe sig moderne fotografisk udstyr Myten om decentralisering En af de forestillinger, som har været udbredt i mange af de lokale telematikprojekter, er den, at de moderne telekommunikationsteknologier kan fremme decentraliseringen eller endog skabe ligevægt mellem de centralt beliggende og de omkringliggende regioner. Kendsgerningen er imidlertid, at moderne telekommunikationsteknologi ikke i sig selv kan løse de problemer, der blokerer for den lokale eller regionale udvikling. Disse problemer kan være knyttet til faktorer af en helt anden art, som f.eks. en manglende tradition for nytænkning, ledelsesholdninger, der er dårligt tilpasset forandringerne i økonomien, en alt for restriktiv offentlig politik, manglende kvalifikationer eller uddannelse eller simpelthen bestemte forhold i geografien, der gør det vanskeligt at indføre sådanne teknologier. I praksis har erfaringerne inden for serviceerhvervene vist, at decentraliseringsfænomenerne ikke kan tages for givet. De tjenester, der kan decentraliseres, er ofte dem, der indgår i en industriel sammenhæng, f.eks. standardiserede, simplificerede, masseproducerede og rutineprægede tjenester, der har ringe værditilvækst. Der har imidlertid ikke været tendens til at decentralisere denne type tjenester alle steder. På grund af de økonomiske sammenhænge har disse aktiviteter tendens til at samle sig i et begrænset antal specialiserede lokaliteter, specielt i forstadsområder eller i kanten af bycentre snarere end i fjerntliggende områder. Størstedelen af de tjenester, der har høj værditilvækst, befinder sig fortsat i storbyerne og de centralt beliggende regioner. Eksemplet med distancearbejde på Hebriderne (Skotland), som er nærmere beskrevet i dette nummer af LEADER Magazine, er sandsynligvis en undtagelse i denne sammenhæng. Selvom mange aktiviteter er blevet mobile, er alle regioner teoretisk set ikke er stillet lige med hensyn til at udnytte denne potentielle mobilitet. En af succeskriterierne lader til at være rådigheden over en arbejdskraft, der kan levere en kvalitetsservice med et rimeligt kvalitets-/omkostningsforhold. Det er måske denne faktor, der bedst forklarer, hvorfor det skotske projekt faldt heldigt ud. Overvindelse af afstanden eller kompleksiteten? En anden forestilling er ideen om, at de moderne kommunikationsteknologier medfører, at afstandsproblemet helt forsvinder, at de geografiske forhindringer overvindes og at de regionale forskelle dermed udjævnes. Det er et faktum, at telematik mindsker afhængigheden af afstandsfaktoren, af de steder, hvor man har adgang til information og af en lang række forhold, der hindrer interaktiv kommunikation. Men det betyder ikke, at at afstanden og placeringen ikke længere er vigtige. Det henleder derimod opmærksomheden på andre lokalitetsbestemte faktorer såsom miljøkvalitet, menneskelige kapital, økonomiens dynamiske og nyskabende karakter, lokale partnerskaber osv. Det særlige ved de moderne kommunikationsteknologier ligger ikke i elimineringen af afstandsproblemet, men derimod i deres evne til at afkorte tiden, at behandle komplekse forhold, at opnå fleksibilitet. Dette perspektiv er vigtigt for de lokale og regionale politikker. Et ringe potentiale for industrialisering En tredje forestilling består i at opfatte informations- og kommunikationsteknologierne som en industrialiserende industri, dvs. en grundlæggende aktivitet, hvorpå der hægtes andre tilknyttede aktiviteter, der tilsammen repræsenterer en omstrukturering af de eksisterende industrier. I modsætning til tidligere industrielle revolutioner fordrer informationssamfundet kun få store infrastrukturprogrammer, der kan skabe arbejdspladser og have en multiplikatoreffekt i økonomien. Selv de store telekommunikationsindustrier som f.eks. kabelfabrikation eller opbygningen af radionetværk har meget ringe betydning i forhold til andre store infrastrukturprojekter som f.eks. motorveje, højhastighedstog, rensningsanlæg eller affaldsbehandlingsanlæg. Informationsteknologiernes værditilvækst ligger ikke i den materielle del af disse teknologier, men derimod i de immaterielle aspekter. Man skal derfor ikke gøre sig nogen illusion om, at slaget er vundet ved at lade en industrialiseringsstrategi være hovedhjørnestenen i en sådan indsats. Det er vigtigere at investere i viden og kompetence, da det vil bidrage til at udnytte disse nye infrastrukturer og indføre nytænkning i produkter og tjenester. Projektet i Parthenay i Frankrig er et godt eksempel herpå (se artikel andetsteds i Magasinet). Vejen frem Modernisering af serviceydelser I mange europæiske lande udgør serviceydelserne en meget vigtig del af den økonomiske aktivitet, specielt i landdistrikterne. Disse serviceydelser kan udgøre en vigtig vækstfaktor. I visse regioner ses udviklingen af disse tjenester desværre som en form for afindustrialisering. Offentlige tjenester behandles som offentlige udgifter og ikke som ressourcer. De private serviceydelser betragtes endnu ikke i tilstrækkelig grad som en aktivitet i sig selv. Med hensyn til serviceydelser over for erhvervslivet be står vækstfaktoren i at udvikle aktiviteter med stort videnindhold, der bedst muligt udnytter den viden og knowhow, der er indeholdt i den lokale økonomi, men som også kan omsættes i teletjenester. LEADER magazine 10 Vinteren nr. 19

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Økonomisk støtte til turisme og handel i Danmark

Økonomisk støtte til turisme og handel i Danmark p06danemarkda 16/12/03 08:20 Page 1 Erhvervspublikationer Økonomisk støtte til turisme og handel i Danmark BEDSTE UDNYTTELSE AF EU S MIDLER Europæiske strukturfonde for små og mellemstore virksomheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

2. Definition af fiskeriområder

2. Definition af fiskeriområder Hvordan defineres begrebet fiskeriområder i eff-sammenhæng? Den Europæiske Fiskerifonds (EFF) prioriterede akse 4 adskiller sig fra de tre andre akser, da den er målrettet mod fiskeriområderne (titlen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning

Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning Styrkelse af lokaldemokratiet & lokalt ejerskab til problemløsning - Med fokus på potentialer og udfordringer i Kommune Kujalleq Borgmester Jørgen Wæver Johansen, Kommune Kujalleq Præsentation på Konference

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Video implementerings håndbog. status , revision 01

Video implementerings håndbog. status , revision 01 Video implementerings håndbog status 29.04.2015, revision 01 Indhold: 1. Indledning 3 1.1. Om navnet 3 1.2. Projektet 3 1.3. Fordele 4 1.4. Innovative elementer 5 2. Didaktik og metodik 6 2.1. Didaktiske

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere