Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11"

Transkript

1 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der én iøjnefaldende ting, der er ny i år. Det er FORMANDEN. Nogen ved godt hvem jeg er, men jeg er også sikker på at der er flere, der ikke kender mig. Derfor vil jeg præsentere mig ganske kort. Præsentation Jeg hedder Anders Rønshof, 56 år og min hovedbeskæftigelse er at jeg sælger stålrør. Jeg har i mange år også før min tid i bestyrelsen begyndte, haft et varmt forhold til fjernvarme. Jeg har siden 1977 arbejdet med det her, dels generelt i form af rørleverencer til systemproducenterne af fjernvarmerør, og dels med leverancer og udvikling af løsninger til storbyprojekterne i Danmark. I vores nærhed er det TVIS men ellers er det VPÅ, Århus - CTR og VEKS i København. Jeg er gift med Bodil, og bor på Baldersvej. Egtved er en dejlig by, der er værd at gøre noget for. Min agt og indgangsvinkel som formand er derfor at vi her i byen skal have et velfungerende Varmeværk. Varmeprisen Det er dyrt at varme boligen op. Fjernvarmefolk taler om Danmarkshuset. Danmarkshuset er et hus på 130 kvadratmeter- bygget i 1980, der er normalt isoleret og som har fire beboere. Hvis vi kigger på den statistik, der udarbejdes én gang om året, og uden at gå i taldetaljer, så ligger Egtved lidt over - men i nærheden af gennemsnittet. Tallene snyder skal i bare vide, men herom senere. Varmeprisen alene skal altså ikke afholde folk for at bosætte sig i Egtved. De får i tilgift så mange andre gode ting f.eks. i form af natur, indkøbsmuligheder, righoldigt foreningsliv og kort vej til større byer og så skal vi ikke glemme at man i mindre bysamfund kender hinanden og sine naboer.

2 2 Bestyrelsen Som bestyrelse handler det ikke kun om formanden. Godt nok sidder jeg for bordenden, men bestyrelsen er et team og fungerer ikke uden de 6 øvrige bestyrelseskolleger. Dem vil jeg også gerne præsentere. Birte Christoffersen er næstformand og bestyrelsens tal ingeniør. Birte har blandt andet udviklet et rapporteringssystem, der måned for måned i regnskabsåret viser tilstanden omkring produktionen i varmeværket i kombination med budgetterede og realiserede resultater. Det er et uvurderligt stykke værktøj for bestyrelsen. Kent Jensen er uden sidestykke bestyrelsens nestor. I 30 år har Egtved Varmevæk har haft glæde af Kent. Det er, for at bruge et moderne udtryk på dansk, en i særklasse bemærkelsesværdig løbebane i Varmeværkets historie. Du siger stop i aften fordi du, for et par år siden, proklameret at du nu ville ud af bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen haft god tid til at positionere sig i forhold hertil. Birte, Kent og jeg udgør i øvrigt økonomiudvalget i bestyrelsen. Vi har et teknisk udvalg. I det sidder Peter Kristensen, som formand, og har knapt 20 års anciennitet i bestyrelsen. Donald Ivarsen sidder i første periode. 3. medlem af udvalget er varmemester Jørgen Jepsen, og de udgør tilsammen det kollegie, der har kompetencen, og som hvert år kommer med forslag til forbedringer, og investeringer i teknisk forstand. Det er udvalget, der foreslår, hvor der skal renoveres såvel i ledningsnettet som i produktionsdelen, og hvor der skal laves bygningsforbedringer. Det er store som små beslutninger der tages. I sidstnævnte men ikke uvæsentligt forslag, er det udvalgets fortjeneste at vi for nylig har fået sat et reklameskilt op, der fortæller at det er altså her at Egtved Varmeværk bor. Skiltet er i design magen til de, der i øvrigt er rundt omkring ved byens forretninger og firmaer. Vi har et WEB-udvalg. I det sidder Søren Andersen (1. periode), Henrik Sandholm (1. periode) samt undertegnede. Søren har stået for det omfattende praktiske arbejde, med at lægge hjemmesiden op i nyt design. Henrik har taget del i programmeringsspørgsmål, som blandt andet er hans spidskompetance. I det Interview, der var i VAF, da jeg blev formand, sagde jeg at vores hjemmeside skulle moderniseres. Det er den blevet. Den er færdig helt færdig er den ikke, og det bliver den nok aldrig, men teknikken bag sitet er nu til at arbejde med. Det var et must for mig og bestyrelsen, at siden blev mere dynamisk, og spændende at læse. Siden er nu så færdig som den nu kan blive. På siden er der mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, og min opfordring er at det går I hjem og gør.

3 3 Vi vil gerne informere om hvad der sker i værkets verden på hjemmesiden. Bestyrelsens ambition er at siden skal være så aktuel og så righoldig, at de fleste spørgsmål kan besvares ved at besøge denne. Er der medlemmer, der har bud på forbedringer til hjemmesiden, er man meget velkommen til at maile til Hvis der i det daglige er spørgsmål omkring forsyning og teknik, er det Jørgen Jepsen. Handler det om rater, manglende betaling eller økonomi etc. er det Anne Marie Biltrup. I kan også bruge deres respektive medarbejderes mailadresser. I vil ikke for nærværende se at Egtved Varmeværk vil være at finde på facebook, Twitter eller andre sociale netværk. Når vore medlemmer har spørgsmål om dette eller hint, er det en bedre idé at skrive frem for at ringe. Det er ikke sikkert at Varmeværket kan svare omgående, men alle vil få et hurtigt svar. Hvis et spørgsmål kræver mere omfattende sagsbehandling, vil forbrugerne i første omgang få et foreløbigt svar. Som afrunding i beskrivelsen af arbejdet i bestyrelsen vil jeg sige at Varmeværket har en god bestyrelse, der seriøst og konstruktivt arbejder med daglige problemstillinger, der kræver bestyrelsens medvirken. Bestyrelsen arbejder også med strategi og visioner. Bestyrelsen har en arbejdsform, der sikrer at værket sammen med medarbejdere, drives effektivt og med sund fornuft. Beslutninger tages i rette tid, for at opnå et veldrevet varmeværk. Jeg kom ind i bestyrelsen for knapt 20 år siden. Egtved Varmeværk var dengang én forretning og Egtved Varmeværk er i dag en anden forretning med mere lovgivning, og mere offentligt tilsyn. Set over tid har arbejdet i bestyrelsen ændret sig. Beslutninger skal tages hurtigere, og er ofte mere kompliceret ikke mindst på grund af den gældende lovgivning. Vi skal som bestyrelse hele tiden orientere os. Udvalgene er et tiltag til at matche disse krav. Et andet tiltag, er at foruden bestyrelsesmøder, er der en livlig information, livlig debat og sparring bestyrelsesmedlemmerne imellem, og der tages beslutninger i mail korrespondance og mailkonferencer. Vi har i det regnskabsår vi i aften er til generalforsamling i afholdt 7 bestyrelsesmøder. Fjernvarmeverdenen bliver som sagt stadig mere og mere kompliceret det skal vi, og det kan vi som bestyrelse håndtere. Vi er på forkant med det! Vi er i bestyrelsen bevidste om at vi er en forsyningsvirksomhed i Egtved by, der omsætter for ca. 20 mio. kr. Vi skal varetage forskellige interesser, og agere i en fjernvarmeverden, der fintmasket er reguleret af gældende lovgivning. Som eksempel på dette skal vi nu indberette hver enkelt forbrugers varmeregnskab.

4 4 Regnskabet Regnskabsåret 2010/2011 har været lidt specielt, fordi det ikke har været 12 måneder, men kun ni måneder. Årsagen til dette er at vi tidligere år sidst på vinteren har haft meget lille ingen eller negativ likviditet. Måden at forbedre likviditeten på var at flytte regnskabsåret. Derfor som sagt - ændrer vi nu regnskabsåret, så det økonomiske tilløb til vinteren bliver længere! Det har ikke været uden udfordringer at ændre regnskabsåret. Den styringstabel som vort regnskabssystem genererede i indeværende regnskabsårs ni måneder indeholdt halve måneder det var ikke så smart. Vi har haft problemer med antallet af rater i forhold til vores regnskabsprogram. Jeg skal forskåne jer for at komme med en større udredning om dette, men vi er landet godt. I alt det her har mange forbrugere har stillet værket spørgsmål som man kunne rubricere som: det er ikke som det plejer Nej det er korrekt men det forholder sig sådan. Med den korrekte forklaring er den enkelte forbruger stillet tilfreds. Vi lagde ud med en budgetpris på 560,00 / MWh, og indkøbet af gas samt påpasselighed i omkostninger, har gjort at afregningsprisen kunne sættes ned til 540,00 MWh. Det var et vigtigt signal at sende til forbrugerne af flere årsager: Egtved Varmeværk er en virksomhed, der skal hvile i sig selv. Hverken over- eller underskud. Det er en forskel på 3,5 %. Det kan ikke gøres mere nøjagtigt Der er umuligt at ramme en budgetpris korrekt. Tænk på hvor svært meteorologer har ved at forudsige vejret meget mere en 2-3 dage frem. Hvad sker der ude i den store verden? Olieprisen hopper op og ned alt efter hvad der sker. Lad mig nævne nylige faktorer. Verdenssamfundet skulle rydde op i Libyen. USA åbner for sikkerhedslagre af olie, det reducerer prisen. USA har ikke kunne politisk blive enige om at hæve deres gældsloft det har skabt uro og nervøse priser. Jeg tør slet ikke tænke på hvis dollaren genvandt sin fordums styrke. Der kommer også fremtidige konflikter, der vil lægge pres på gasprisen. Prisen på gassen Alt sammen er det jo egentlig faktorer der er lille Egtved Varmeværk uvedkommende. Vi skal bruge gas til at varme op med ikke drive verdenspolitik. Det påvirker bare voldsomt olieprisen, dermed gasprisen og i sidste ende den sum penge, vi skal bruge på at fyre byens boliger, forretninger og industrier op.

5 5 Vi har medio september 2011 indgået en gaskontrakt. Den er forskellig fra den/de tidligere. Kontrakten har variabel pris måned for måned, og er indgået med vor hidtige leverandør HMN. En aftale med fast pris ville være ca. 25 % dyrere. Gasprisen reguleres i den nye kontrakt på en dansk gasbørs, og ikke som i tidligere kontrakt med notering på gasolie (Rotterdam). Vi tror i bestyrelsen på, og vi har også fået informationer derom, at en dansk gasbørs, baseret på udbud/efterspørgsel vil give mere stabile priser. Stabiliteten kommer fordi der til stadighed findes nye gasfelter, og de der kendes kan udnyttes langt bedre. Pristabilliteten for naturgas bliver større og større. Modsat kan man også sige at Rusland får sværere og sværere ved med konsekvens at lukke for deres leverancer. Der er her for nylig åbnet en gasterminal til 6 mia. kr. i Holland til modtagelse af flydende gas, hvor den end måtte komme fra. Samtidig bygges der i øjeblikket mange naturgastankere. Vi har lavet vor kontrakt på denne måde - i lighed - med stort set alle andre varmeværker. Overprisen for fast pris er simpelthen for stor, og vi er derfor i bestyrelsen bevidst om at i det lys stiller det krav om at have øjne og ører åbne, for hvad der sker i markedet. Vi er nødt til at tage de stik hjem vi kan, når verdensøkonomien er så elendig. Egtved Varmeværks strategi Vi har i det sidste år arbejdet med strategi, der mundede ud i en plan, der over en 20 årig periode, og efter at have investeret mio. kr., ville have udflyttet Egtved Varmeværk fra Søndergade til en placering i byens periferi. En plan der blev gjort i tre tempi, således at den løbende kunne justeres, og som udgangspunkt ikke belastede forbrugerne væsentligt. Egtved Kommune havde udsendt en udviklingsplan, hvori der stod, at man gerne så Varmeværket flyttet, fordi man ved det. kunne åbne Egtved Ådal. Dette ønske muliggjorde og legitimerede vores plan, fordi vi ikke under normale forudsætninger, og med den nuværende lovgivning, kunne gennemføre strategiplanen. Det er i øjeblikket ikke tilladt at konvertere afgiftsbelagt brændsel (gas) med noget der ikke er (flis). Strategiplaner er i nogens øjne noget man gør en gang imellem, men jeg er sikker på at i fjernvarmeverdenen er det kommet for at blive. Vilkårene skifter og dermed må strategien løbende justeres. Vi tog vor plan med til et møde med Vejle kommune for overordnet at få en tilkendegivelse om at kommunen ville støtte strategiplanen - såvel politisk som myndighedsmæssigt. Vi var ikke ret langt henne i afviklingen af mødet før bomben sprang. Vejle kommune havde absolut ingen planer om at kræve Egtved Varmeværk væk

6 6 fra Egtved Ådal, og de vidste faktisk ikke, hvorfor dette var nævnt i udviklingsplanen for Egtved by. Må jeg i den forbindelse bare erindre om at man som forfatter (og det er Vejle Kommune der er udgiver udviklingsplanen), normalt har et ansvar for det man udgiver på tryk! Det kunne have sparet Egtved Varmeværk for en del arbejde. Bomben gjorde at vor plan faldt til jorden. Planen ville som nævnt have: Flyttet Egtved Varmeværk til periferien af Egtved by i tre tempi over en 20 årig periode, på et fremtidssikret areal for kommende produktionsanlæg. Sikret at Egtved Varmeværk i perioden havde et up-to-date produktionsudstyr. Sikret i første omgang mere stabile priser tenderende til lavere priser i fremtiden. Prisfordelen ved nyt produktionsudstyr anvendes i høj grad til at afdrage de investeringer, vi må foretage. Sikret nødvendige arealer til fremtidig produktion. Jeg tror på at fremtidens varmeproduktion vil være et miks af mange mere pladskrævende produktionsformer. Det kan vi umuligt fysisk håndtere i Søndergade. Sikre at Egtved i høj grad vedbliver med at være et attraktivt bosætningssted. Faktisk ville vi gerne at Egtved Varmeværk kunne reklamere med lave fjernvarmepriser. Give mulighed for konvertere eksisterende naturgasforbrugere i byen til fjernvarme. Der er ikke mange af dem men de skal have muligheden. Der var, når vor rådgiver skal sige det, når bestyrelsen og jeg som formand skal sige det: ingen negative sider ved planens gennemførelse. Og da slet ikke for Vejle Kommune. De skulle bare sige ja, og måske have givet en garanti for de lån vi måske var nødt til at lave. Det tager de sig i dag også betalt for! I tiden lige efter mødet med Vejle kommune var skuffelsen og frustrationen meget stor. Fakta er at vi ikke kan få lov til at lave et flisbaseret produktionsanlæg, det er lovgivningen pt. Ikke til og så -måske alligevel kommer muligheden. Landspolitik Der er en landspolitisk vinkel på det her. Folketingets partier taler meget om energi, boligopvarmning, og hvordan får staten kradset nogle indtægter ind. Det nuværende energiforlig skal fornyes senest til januar Det er sagens kerne, og der er jo ikke længe til. De kan ikke blive enige på borgen, og derfor sidder vi som bestyrelse for Egtved Varmeværk handlingslammet og uden mulighed for en modernisering af vores

7 7 produktionsudstyr. Flere partier har nævnt at man godt ville tillade frit brændselsvalg for varmeværker under 20MW, men få lavet lovgivningen hertil, det magtede de ikke før et forestående valg. Nu er valget overstået og det er kun for politikerne at smøge ærmerne op. Herfra kan vi godt sige det direkte: se at komme i gang!! I gamle dage fik staten næsten alle sine indtægter ved beskatning af lønindkomsten + nogle giftskatter (bl.a. cigaretter). I dag opkræves en langt større andel ved skat på forbruget. Det er opkrævning uden for skatteloftet. Med aftenens fokus på fjernvarme, bevæger vi os væk fra en tilstand, hvor de bredeste skuldre bærer de bredeste åg, til en tilstand hvor det er et lotteri, hvad man betaler alt efter hvilken opvarmingskilde/-form, og hvor man bor geografisk. Det er her at min pointe om snyderi i statestikken, og hvor Egtved Varmeværk ligger i forhold til gennemsnittet. I har sikkert alle familie eller kender nogen der bor i en af landets store byer. Her er det de store kulfyrede kraftværker der producerer varmen og det er ikke afgifts belagt. Der er områder i Danmark enten geografisk eller udviklingsmæssigt kan få lov til at fyre med CO2 neutralt fils det er afgiftsfrit. Ja og så er der naturgassen til Egtved, den er belagt med en høj afgift. Det er urimeligt og uretfærdigt. Jeg har haft debatindlæg i flere af landets aviser, og jeg har tilsvarende skrevet til Dansk Fjernvarme for at vække dem fra deres søvn, for at de skal få ændret denn eksisterende tilstand: at beboere i store byer fritages for afgift medens folk som os i Egtved piskes med afgifter. Sandheden er at et storbyhus opvarmes for medens et hus i Egtved koster Jeg vil godt hviske jer i ørerne: Var Naturgassen ikke afgiftsbelagt, så var det et billigt brændsel. Min opfordring til folketingets 179 politikere er at de må sætte sig i rundkreds og få vedtaget en energi og skattepolitik, der rækker langt ud i fremtiden. Naturgassen skal ikke brandbeskattes og det at fyre med kul fritages. Uanset hvad der fyres med må det være et must med en ensartet beskatning al den stund at danskerne bredt skal bidrage til landets økonomi. Jeg kunne faktisk godt se en fremtid, hvor alle energiafgifter til varme blev opkrævet direkte på måleren. Det ville være retfærdigt. Der har været rygter fremme om at varmeværker med en produktion mindre end 20 MW får frit brændselsvalg. Det vil gøre at Egtved Varmeværk kan gennemføre sin strategiplan med et flisværk. Vi i bestyrelsen sidder ikke tilbage i stolen, og er skuffede ret længe. Vi må se vore muligheder. Én af dem er at vi i bestyrelsen sikkert nok i det regnskabsår vi er i, tager beslutning om bygning af en elkedel. Den skal via strøm varme vand op. Ja men strøm er da dyrt. Ja - korrekt i nogle situationer, og i andre situationer er der overskud af strøm, og så er den billig den kan blive så billig at man får penge for at aftage den. En større og større andel af dansk el-produktion baserer sig på vindenergi, og den er ustyrlig!

8 8 Varmeværkerne kan styre produktionen, ved at aftage produktionen når forbruget af el er i ubalance i forhold til produktionen. Nu skal I som forbrugere ikke tro at vi her har et guldæg, og dermed en guldåre, der løber ned i varmeværkets kasse. Vi investerer i en elkedel, fordi vi ønsker forbrugerne har stor forsyningssikkerhed. Vi investerer i en elkedel fordi den i sammenligning med andet produktionsudstyr er billig at etablere. Ca. 1 mio. kr. pr MW. Til sammenligning er det for solvarme op imod 5 mio. kr. Når det er sagt så tænker vi virkelig også på solvarme. Anlægsprisen er som bekendt høj, usikkerheden omkring forrentningen stor, men driftsudgiften er lav. Udviklingen af disse anlæg er enorm og effektiviteten bliver bedre og bedre. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid, vil bestyrelsen stå i en situation, hvor vi skal tage beslutning om mulig etablering af et solvarmeanlæg. Det er bare ikke så nemt med værkets nuværende placering i Søndergade. Adressen for et solfangeranlæg er en hindring for etablering af et sådant. Vi har ikke pladsen. Alt hvad vi i bestyrelsen gerne vil, ender op i manglende pladsforhold. Målere For et par år siden fik vi nye målere. Det var et stort arbejde og vi måtte genere hver enkelt forbruger med installation af de nye målere. De nye målere kan fjernaflæses men det fungerede ikke særlig godt i starten. I dag kører det faktisk godt. Målerne er også sladderhanke for utætheder i forbrugernes varmeinstallation. Måleren registrerer det fjernvarmevand der leveres til huset, og det der sendes retur til varmeværket. Såfremt forskellen er mere end 10 % får værket en alarm, der undersøges og giver forbrugeren besked. I den forbindelse vil jeg godt opfordre til at man taler med sit forsikringsselskab. Flere giver nemlig rabat på husforsikringen, hvis forbrugeren har lækageovervågning. Rabatten er typisk i størrelsesordenen 3-500,00 årligt, så det er da værd at tage med. Lykkes det for jer at få en præmienedsættelse, så send Egtved Varmeværk en varm tanke. Nogle selskaber kræver at det kolde vand er med i overvågningen, og det må i så som forbruger tale med vandværket om. Som en effekt af at vi har installeret nye målere, kan vi også se, når forbrugere piller ved varmværkets installation i eget hus. Det har én forbruger gjort. Vi har bedt forbrugeren bringe sit anlæg til en sådan stand at et autoriseret VVSèr vil godkende det; det siger lovgivningen. Der er tale om trykbærende anlæg, som kan forvolde stor skade på personer og bygninger, hvis der sker ulykker. Vi har haft lukket for fjernvarmen hos forbrugeren, og der er først for nylig åbnet igen, fordi anlægget nu er bragt i orden og godkendt.

9 9 Solfangere Vi har ikke noget imod at vore forbrugere installerer solfangere. Der er bare nogle ting, der skal overholdes. Solfangeres vand må under ingen omstændigheder komme i kontakt med fjernvarmevandet. Det er et krav at der installeres en varmeveksler, eller separat kreds i varmtvandsbeholderen. Arbejdet skal udføres af en aut. VVS firma. Forbrugernes betalingsevne Vore forbrugere vil gerne have vores varme vand; langt de fleste betaler til tiden, men der er løbende en kerne der ikke betaler eller betaler for sent. Vilkårene er at vi leverer varmen og forbrugerne har dermed indgået en aftale om at betale til givne terminer. Det kan således ikke overhovedet komme som nogen overraskelse, hvad der skal betales, og hvornår der skal betales. Værkets bogholderi bruger store ressourcer for at inddrive penge, og vi beder om advokatbistand i en række tilfælde for med fogedrettens hjælp at få vores penge. Advokatbistand og dermed advokater er dyre i drift; de sliber ikke uden vand, det kommer skyldner selv til at betale. Når alt kommer til alt, er summen af de penge vi må afskrive i år lidt større men jeg vil betegne de faktiske tab som relativt beskedne. Der ligger i beløbet for i år også et slæb fra tidligere regnskabsår. Det er ikke af uvilje fra Varmeværkets side; det har bare ikke kunnet afsluttes før. Afkøling Tidligere års kæphest har været afkøling. Det er det stadig. Vi har i flere år opkrævet strafafgift hos de forbrugere, der ikke afkølede nok. Det fortsætter, og vi skal i bestyrelsen have diskuteret om strafafgiften ikke skal øges. Man kan godt forestille sig en differentieret ordning, hvor dem der afkøler mest belønnes og dem der lader fjernvarmevandet løbe igennem deres anlæg. Skal straffes progressivt. Det er lidt molbo at pumpe mere vand rundt i ledningsnettet, fordi forbrugerne ikke har indreguleret deres varmeanlæg. Der er hjælp at hente på vores hjemmeside om disse ting, ligesom det VVS firma du normalt anvender, kan hjælpe. Må jeg henlede opmærksomheden på at retur termostatventiler, der måske har siddet 20, 30, 40 år måske ikke altid længere helt virker efter hensigten (De korrigerer sikkert for langsomt).

10 10 Det er muligt at få en vis vejledning fra Egtved Varmeværk, men grundlæggende skal forbrugeren tale med VVS installatøren. Det er nu engang sådan at varmeværket laver varme og installatøren varmeanlæg. Han har ekspertisen på området. Apropos afkøling. Egtved Varmeværk har lavet et nyt aflæsningsskema, hvor man kan udregne den gennemsnitlige afkøling, for de perioder man aflæser. Det duede de gamle aflæsningskort ikke til. Aflæsningskortet vil senere også komme som en excel- fil, så tallene skal læses ind i skemaet og så vil regnearket selv kunne regne den gennemsnitlige afkøling ud. Renovering Vi begyndte sidste år at renovere på Præstevænget, Trannisvej og Toftevej. Desværre blev vi ikke færdige, og det havde tre årsager Vi i bestyrelsen fandt først relativt sent ud af at det var nødvendigt, og om vi havde de økonomiske midler til det. En entreprenør, der begyndte 5-6 uger senere end det var aftalt. En vinter der startede tidligere og hårdere end forudsat og umuliggjorde arbejde Vejret er vi ikke herre over men for punkt 1 & 2, har vi for fremtiden taget /vil tage skridt til at det forhåbentlig ikke gentager sig. De skridt vi har taget, er at vi vil eliminere at Kong vinter står for døren, inden vi er færdige med årets renovering. Fremtidige renoveringer vil begynde om foråret, når frosten er gået af jorden. Der vil, for den entreprenør, der skal udføre arbejdet, blive stillet krav om dagbøder såfremt tidsplanen ikke overholdes. Der skal herfra lyde en beklagelse for at det tog så lang tid, og samtidig en tak herfra for jeres tålmodighed til beboere, i de områder entreprenøren arbejdede. Det at vi havde entreprenør så lang tid i byen, havde også en positiv effekt; nemlig den at de var klar til hurtig udrykning, de par gange vi havde et brud i byen. Vi nåede som sagt ikke Toftevej sidste år. Derfor blev det Vi er færdige, og det er mit indtryk Østergaard Entreprise har gjort et godt arbejde, ikke mindst sikret af en god formand på stedet. Vi er ikke færdige med at renovere ledningsnet. Ørvigvej står for tur det er kanalrør. Æblehaven og Rosenhaven skal også renoveres. Her er der tale om præ-rør men de muffer, der er anvendt til samlinger er ikke tætte. Det starter en korrosion, hvoraf vi har

11 11 set de første brud. Området er jo tidligere søer/højmoser, så det er alfa og omega at samlinger er tætte. Nye huse i Egtved, betyder i det væsentlige ikke større behov for varme, da disse har et beskedent forbrug. Vi har også set at flere får installeret jordvarme, i den forvisning at ejeren selv tror at det er billigere. Tal fra Dansk fjernvarme viser at det er det ikke, så vi ser altså gerne nye huse som forbrugere hos Egtved Varmeværk. Som energivenlige huse har de et forbrug, der er meget forskelligt fra den ældre boligmasse i byen. Jeg kan ikke love noget, men måske vil vi tarifmæssigt, og med ændrede faste afgifter, kunne tilbyde et tilpasset produkt til fremtidens hus. Uddannelse Gennemsnits ancinieteten i vor bestyrelse falder kraftigt i disse år. Bestyrelsen bliver efter denne generalforsamling lænset for 50 års erfaring ud af den samlede anciennitet. Jeg har på bestyrelsesmøder i løbet af året plæderet for at bestyrelsesmedlemmer skulle tage på kursus. Dels for at lære noget, dels for at få gode indtryk fra branchen og endelig for at etablere et netværk. Vi har i bestyrelsen deltaget i en del kurser det samme gælder personalet. I tiden der kommer, vil der stadig lyde en opfordring, fra mig, til at mine bestyrelsesmedlemmer kan få indtryk, få kompetencer på relevante kurser. Samarbejde Jeg har en intension om også at vi på flere niveauer skal indlede samarbejde med andre varmeværker. Vi sidder med de samme udfordringer, og det er jo oplagt at vi sammen kan gøre det bedre. Der er allerede i dag et løst samarbejde, på den tekniske side, og det er godt. Det er ikke noget der skal forceres, men jeg går ind i det med en tro på at det med tiden vil medføre ændringer. Hverken personale, bestyrelse behøver af den årsag at få nervøse trækninger. Vores forening Dansk Fjernvarme tæller godt 400 varmeværker af vidt forskellig karakter. Der er store, der er små, der er gamle værker, og der er nye. Jeg kunne godt ønske mig at foreningen tog sig mere af varmeværkers i Egtved størrelse. DF skal rumme alle det kniber det lidt med, som det er nu. Egtved Varmeværk orienterer sig i øjeblikket om andre interesseforeninger kan være et supplement eller en erstatning for vort medlemskab i Dansk Fjernvarme.

12 12 Generator Der er én hændelse, som selv om den er uden for regnskabsåret, nødvendigvis må nævnes her på generalforsamlingen. 12 timer inde i det nye regnskabsår skete der en kortslutning i vor generator. Generatoren er det der laver elektricitet til det offentlige net, når motoren kører, og dermed laver varme. Du kan sammenligne generatoren med belastningen på en motionscykel. Hvis den ikke var der, ville motoren ikke lave nok varme. Og generatoren tjener penge på salget af strømmen. Generatoren er en sag på kg, så det var det tunge grej, der skulle til, for at få den ud af bygningen. Generatoren er nu meldt klar efter endt reparation i Tyskland, og vi vil se den geninstalleret og sat i produktion om ca. 14 dage. Økonomisk er det en reparation til ikke under 1 mio. kr., og inden vi er færdige, kan vi måske lægge en ½ oveni. Egtved Varmeværk kommer i det store hele ikke til at betale noget af det her; det har vi forsikret os imod. Men det er klar, når Kraftvarmeanlægget nu har stået stille i 12 uger, har vi foretaget nødvendige og oplagte renoveringer og serviceringer så vi er klar til at producere på fuld kraft. Vi står med et anlæg, der er i sit efterår, og derfor trænger det sig på med at få truffet nogle beslutninger for fremtidig produktion. Dertil vil vi gerne have hjælpen, viljen og muligheden fra politikerne. Afslutning Hvis jeg har sagt det jeg har skrevet, er der kommet mere end 4500 ord ud af min mund. Hvis du om en uge godt vil genopfriske det jeg nu har stået og talt om, så vil denne beretning ligge på vores hjemmeside. Afslutningsvis vil jeg gerne takke personalet for gennem hele året at få værket til at køre optimalt. Jeg vil takke leverandører for det arbejde de har gjort. Det skulle man måske ikke, for de har jo fået deres penge men alligevel; de har ikke altid kigget på klokken, når det brændte på. Tak til revisor for udført arbejde, og ikke mindst sparring. Som en kuriøs ting gik det op for revisor at det officielle navn på Egtved Varme Amba. Ikke var det vi stod registreret med, men slet og ret varmeværket. Svend Erik Prüsse har været helt nede i Varmeværkets DNA for at finde beviset, og dermed få vort navn hos myndighederne gjort korrekt. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde i har gjort i årets løb, fordi I er blevet valgt, har armene ikke været lagt over kors, og pæren slået fra. Jeg er glad for alles engagement i forhold til driften og femtiden for varmeværket. Men det er også nødvendigt. Jeg har nu været rundt om mange af de ting der rør sig i Egtved Varmeværk. Hvad er sket og hvad skal ske? Med disse ord, stiller jeg formandens beretning til debat og afstemning.

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Indledning til Flemming

Indledning til Flemming 1 Formandsberetning 2013/14 Indledning til Flemming Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi skal igennem et ganske omfattende program i aften.

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Vinteren blev mere

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2011/12

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2011/12 1 Formandsberetning 2011/12 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Årets første dag i dette regnskabsår blev dagen, hvor vores generator

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen:

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen: Bestyrelsesberetning 2014 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Indledningsvist er det min og bestyrelsens opfattelse, at driftsåret 2014 ikke har været så ringe endda taget alt i betragtning, og det er derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011.

BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. BERETNING FOR ØSTBIRK VANDVÆRK VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 1. APRIL 2011. Bestyrelsen: Efter generalforsamlingen den 25. marts 2010 konstituerede bestyrelsen for Østbirk Vandværk (kaldt ØV) sig således:

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Fair afregning af din fjernvarme

Fair afregning af din fjernvarme Fair afregning af din fjernvarme Se på bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Motivationstariffen har positiv effekt Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Generalforsamling onsdag den 22.11.2017, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Endnu et år er gået, et år hvor varmesalget på mange måder ligner sidste år, ingen rigtig vinter, regn,

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Beretning for Dias: Indledning

Beretning for Dias: Indledning Beretning for 2016. : Indledning Grindsted El & Varmeværk A.m.b.A. Flowafgift Serviceordningen Engrosmodellen Forbrugerweb Blue idea Flexafregning Ændring i afregningsperioder Bortfald af grundbeløb Status

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger

Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger Spørgeskemaundersøgelse: Angiv andre ting du er tilfreds med som fjernvarmeforbruger 1. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds 2. At alt bare altid fungere. 3. At de kommer når vi kalder 4. At der altid

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne!

Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Sælg barmarksværkerne til naturgasselskaberne! Det hele startede i begyndelsen af halvfemserne, hvor mit oliefyr var ved at være

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive.

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive. Beretning for 2008/2009 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Efter at olieprisen og der med gasprisen for et par år siden var helt oppe at vende, har vi her i forbindelse med finanskrisen haft olieprisen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 29. marts 2011 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Advokat Chris Stentoft fortsatte efter grundejerforeningens generalforsamling som dirigent. Der

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle

Prisen på fjernvarme bliver ens. for alle Prisen på fjernvarme bliver ens for alle 1. Hvorfor ensretter vi fjernvarmepriserne? 2. Hvordan har vi gjort? 3. Hvordan sammensættes priserne? a) Hvorfor bruges det opvarmede areal fra BBR? b) Hvad dækker

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere