Årsrapport. rundetaarn Årsrapport Rundetaarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn

2 Indhold Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger Koncerter Events Ansatte i 2014 Forside: Foto fra den hule kerne, Rundetaarns nye attraktion.

3 Forord Så gik 2014 over i Rundetaarns historie med en ny rekord mennesker valgte at besøge vores skønne tårn. Vi er meget glade for, at Rundetaarn stadig er et yndet udflugtsmål for vores landsmænd og turistmål for landets turister. Vi synes selv, at Rundetaarn har så meget mere end den fantastiske udsigt over hele København at byde på. Med åbningen af vores cylinder, hvor man nu kan stå på en glasplade midt i Rundetaarn midt i København svævende 25 meter over jorden, har vi føjet en ekstra oplevelse til et besøg i Rundetaarn. Og oplevelser er et nøgleord for os. Der skal være oplevelser fra indgangen og hele vejen til toppen. Vi bestyrelse og alle ansatte gør vores til, at Rundetaarn er et sted, man gerne vil komme tilbage til. Ikke kun fordi det stadig er billigt at komme ind i tårnet, men også fordi der er så mange forskellige muligheder for oplevelser. Vi vil også i 2015 gøre vort bedste til, at Rundetaarn til stadighed er et sted, man har lyst til at lægge vejen forbi. Jeg vil her til sidst også gerne rette en tak til alle de fonde, der støtter vores udstillere, så de har økonomisk mulighed for at udstille i vores smukke bibliotekssal. Tak for i år og velkommen i 2015 til udsigten, observatoriet, udstillingerne eller koncerterne. Rundetaarn er ikke som andre kulturinstitutioner, men helt sin egen! Placeringen midt i den gamle bydel, den unikke bygning og den specielle atmosfære er hovedårsager til tårnets popularitet. Rundetaarn er fyldt med historier. Det er den vi dyrker og har held med at bringe ud til alle danske såvel som udlændinge unge såvel som gamle. Tårnets popularitet blandt københavnere og turister kan spores langt tilbage i historien, sandsynligvis til 1600-tallet. En spændende beretning fra 1824 fortæller om den teknologiske optimisme. Man troede på, at man kunne observere stjerner i dagslys, men det krævede arbejdsro. Universitetet, hvorunder Rundetaarn hørte, ønskede at lukke for kulturturisterne og i stedet åbne Nicolaj kirketårn for dem som erstatning. Den folkelige modstand forhindrede dog denne beslutning og det endte med et kompromis således, at Rundetaarn var åbent hver onsdag og lørdag kl I 2014 afsluttede Kulturstyrelsen gennemgangen af alle fredede bygninger i Danmark. Også Rundetaarn er blevet beskrevet. Under den arkitektoniske værdi nævnes en lang række værdier, sågar den særegne akustik i Sneglegangen. Der er ingen tvivl om, at tårnets bevaringsværdi netop er grundlaget for den publikumssucces som Rundetaarn oplever i dag. Disse værdier er udgangspunktet for det daglige arbejde og tanker om udvikling. Historien i centrum var temaet for 2014 udadtil i publikumsoplevelsen, og indadtil med viden og formidling. Ikke fordi det betyder noget for Rundetaarns eksistens, men det er interessant at konstatere, at 2014 blev året hvor Danmarks Statistik sendte os et indberetningsskema om årets besøgstal mv. Rundetaarn har tidligere ikke eksisteret i de offentlige statistikker, simpelt hen fordi Rundetaarn ikke modtager offentlig støtte af nogen art. Tidens trang til at måle alt muligt, har opdaget at Rundetaarns over ½ mio. besøgende skæpper godt i kassen, når den vigende/voksende kulturhistoriske interesse skal vurderes. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Jesper Vang Hansen Direktør 02 03

4 Organisation Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, der ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune. Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre og Københavns Stiftsøvrighed to medlemmer, hvoraf den ene vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2014 Lene Ruby (formand), Bente Ahlefeldt og Regitze Nørregård-Nielsen, der afløste kirkeværge Søren Frølunde den 1. marts. Dernæst direktør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og Karin Lorentzen, valgt af Stiftsøvrigheden. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt fem møder i 2014, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter er behandlet. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet PWC ved Stine Grothen. Virksomhed Rundetaarns faste stab består af seks fastansatte, som hver i sær varetager en vigtig del af organisationen. Dertil kommer timeansatte assistenter, der er studerende på forskellige studieretninger, samt en gruppe amatørastronomer, som passer Observatoriet. I 2014 har der i alt været 59 på lønningslisten. Med så få fastansatte er det hensigtsmæssigt, at aktiviteter for og med alle typer kunder kan varetages af mere end én ansvarlig. Rundetaarn organiserer sig ikke i afdelinger, men i stedet som et tæt samarbejde mellem ankermænd og afviklere. En bestandig opgave er derfor at varetage aktiviteterne på tværs af flere involverede. Vi er fælles om at skabe oplevelser, det er det vi lever af. Fællesmøder er afgørende i den forbindelse. I november holdt den fastansatte stab et halvårsmøde som opfølgning på året, der gik, samt forberedelse til det kommende års mange aktiviteter. Disse møder afholdes gerne to gange årligt, da de giver anledning til at drøfte større projekter og opgaver, som staben skal samarbejde omkring. Ugentligt afholdes desuden også et koordinerende stabsmøde, i øvrigt med en repræsentant fra de timeansatte, hvor aktuelle opgaver og kommende arrangementer gennemgås. Ansatte Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi, regnskaber og budgetstyring. Han er koordinator på koncertområdet og har den primære kontakt til tårnets udstillere. Han er desuden systemansvarlig for it-serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, kirkens administration, kirke og studentermenighed. I årets løb har han produceret en række Vimeo-film om udstillingerne og særarrangementerne. Souschef Jeanette Bursche leder, sammen med direktøren, tårnets ansatte og den daglige administration. Hun er desuden ansvarlig for kommunikation, markedsføring, kasseregnskaber og varetager tårnets HR aktiviteter samt rekruttering. Siri Charluck styrer salgsafdelingen og driften af tårnets butik, café og topkiosk. Desuden er Siri, sammen med direktør og souschef, koordinator af særarrangementer. Hun er også ansvarlig for lagerstyringen og flere administrative opgaver. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse og har den primære kontakt til eksterne håndværkere. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede driftsopgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Observator Erling Poulsen har ansvar for Observatoriet og de 14 tilknyttede amatørastronomer. Erling står for de mange omvisninger i tårnet for primært skoler og virksomheder. Erling fører tilsyn med den historisk-astronomiske samling, hvoraf noget af det er udstillet på Ringerloftet. Derudover er han webredaktør på alle sider vedrørende Observatoriet. Erling var i 2014 på sygeorlov i seks måneder, hvilket bevirkede at vi måtte nytænke varetagelsen af rundvisninger i tårnet. Rundetaarns personale til julefrokost 2014 Hertil har vi fået hjælp af tårnets studentermedhjælper Jonas Bjørk Gaard, som læste på lektien og formidlede tårnets historie til gæsterne, store som små. En væsentlig del af tårnets personalegruppe består netop af timeansatte medhjælpere, som primært varetager billetsalg, reception og butikssalg, men også hjælper staben som afviklere. Assistancen kan fx være ved opsætning af nye udstillinger, grafisk arbejde samt ved afvikling af særarrangementer og koncerter. I 2014 har vi fået fast assistance af Emma Samuelsen ved særarrangementer og Cecilia Samsson til grafiske opgaver og sociale medier. Cecilia har suppleret grafiker Rasmus Kvist, som arbejdede via fjernarbejds-plads på Bornholm. De timeansatte består også af en gruppe trofaste amatørastronomer, hvoraf mange har været tilknyttet i årtier. De varetager Observatoriets åbning i vinterhalvåret, samt enkelte søndage over sommeren. IT udvikler Adam Schønemann blev timeansat ultimo 2014 til opgaver som forbedret wi-fi forbindelse og intranet. Endelig har arkitekt MAA Søren Munck Mikkelsen været tilknyttet på deltid for at løse en række fastlagte opgaver, se afsnit om forbedringer

5 Besøgstal besøgende er atter en rekord for Rundetaarn næsten flere end 2013 og aldrig før har 10 ud af 12 været rekordmåneder. Stigningerne startede i efteråret 2010 og er fortsat med tilvækst måned for måned. Fremgangen er yderst stabil og det ser ud til, at fremgangen er generel og ikke så meget afhængig af dårligt vejrlig. Eksempelvis er en varm sommer ødelæggende for storbyens kulturinstitutioner, men ikke for Rundetaarn. Juli og august havde fremragende besøg på hhv og To gode udstillinger med stort publikum afspejles i 2014-statistikken (Otto Frello og Tusind og én Hat). De sidste fire år er besøgstallet vokset med 7,9% i 2011, 5,7% i 2012, 6,9% i 2013 og hele 13% i De største procentvise stigninger er heldigvis i forårs- og efterårsmånederne, hvor vi stadigvæk har kapacitet til vækst. Rundetaarn har ikke undersøgt fordelingen af danske og udenlandske besøgende. En indikator på fordelingen af besøgende får man ved at bemærke antallet af betalinger med hhv. danske og udenlandske betalingskort. August er fortsat primært udenlandske besøgende kun overgået af dagene mellem jul og nytår. Et forsigtigt skøn er at fordelingen mellem danske og udlændinge er 50/50 på årsbasis. Den største vækst findes blandt voksne der betaler fuld entré. Børn (5-15 år) er stabil med en svag stigning. Voksne og børn i grupper, hvilket primært er skolebesøgende, er lavere end i 2004, men de sidste fire år stabil. En del af de unge besøger tårnet i et undervisningsforløb, oftest uden at Rundetaarn er involveret med rundvisning eller lignende. I alt 21% eller er børn under 16 år. Besøg på Copenhagen Card er steget gennem årene og udgør nu 8,5% af det samlede besøg, hvilket er en indikation for det stigende antal udenlandske turister, der besøger København. Rundetaarn får 50% af normal entreindtægt refunderet. De gratis børn under 5 år er desværre faldende. Restgruppen, andre besøgende, er dem der betaler til eksempelvis særarrangementer og koncerter eller dem der er gratis til Kulturnatten og ferniseringer mm. Kun børn under 5 år, kulturnatsgæster og ferniseringsgæster har gratis adgang 95% betaler den beskedne entre på 25 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Rundetaarn er almindelig åbent i alt 3292 timer. Kun tre dage om året er tårnet lukket. Månedlig fordeling Udvikling voksne børn gr.voksne gr.børn copenhagen card børn under 5 år andre besøgende 06 07

6 Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Rundetaarns økonomi hviler 100% på egenindtægten og ingen dækker tårnets underskud, hvis det opstår. Derfor udarbejdes budgettet på et realistisk - grænsende til et pessimistisk - niveau. Budgettet bliver fastlagt i oktober for det kommende år og i erkendelse af, at der nemt kan opstå ekstraordinære udgifter og varierende indtægter, afholdes et regulerende budgetmøde i bestyrelsen i juni måned. Besøgstallet er gennem fem år steget pænt år efter år. Med en stigning på 13% blev 2014 endnu bedre end de foregående. Det er en særdeles god Indtægter og udgifter Løn, administration og drift Udgifter firmaarrangementer, butik og cafe (u.moms) Vedligeholdelsesudgifter og nyanskaffelser fornemmelse når entreindtægterne i forhold til det budgetterede - suppleres med entreen fra ekstra besøgende. Bestyrelsen og direktøren har kunnet iværksætte ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og foretaget nye investeringer i materiel med i alt 2,36 mio. kr., hvilket også er en rekord. Til trods for disse ekstra udgifter blev årets overskud på kr. Uden for Rundetaarns økonomi er udstillinger, koncerter og de fleste særarrangementer. De har selvstændig økonomi, som arrangøren er ansvarlig for Det har været et særdeles aktivt tårn i Tårnets gode håndværkere er fleksible, således at det ikke har været nødvendigt at lukke tårnet for publikum. Tømrerfirmaet N.A. Nielsen har udført to større opgaver. I januar blev det slidte fyrretræsgulv øverst i sneglegangen foran administrationen udskiftet med eg. I september og oktober blev 11 dækplader af teaktræ på platformen renoveret. Underlaget blev efterset og en del udskiftet på grund af råd. Malerhuset Steen Nielsen A/S kalkede sneglegangen januar og juni og der er udført reparationsarbejder i udstillingssalen og på Ringerloftet. I maj måned blev observatoriebygningen og sikkerhedsgitteret på platformen malet. Der er kun fire offentlige toiletter i Rundetaarn, hvilket er for ringe til en halv million besøgende om året. Afløbsproblemer, som indtraf flere gange i sommeren, er ikke morsomt med mange mennesker i tårnet! Så er det roligere at foretage planlagt udskiftning af sanitet på grund af simpelt slidtage. Håndtørreren blev udskiftet, da de havde en høj lyd, der forplantede sig gennem murværket til kirkerummet. Belært af tidligere vinterproblemer med stærk frost blev vandrør på Ringerloftet efterisolerede. Den hule kerne Årets største nyinstallation blev åbningen ind til Rundetaarns cylinder. Projektet blev udført af arkitekt Søren Munck Mikkelsen assisteret af ingeniør Randi Møller, Krabbenhøft ApS. I 2013 påbegyndte Rundetaarns blikkenslagerfirma Andersen & Lassen ApS omlægningen af alle rør i cylindermidten og Elektrikerfirmaet Lyders & Svend G. A/S renoverede alle ledninger i den hule cylinder. Det komplicerede arbejde med montering af det runde glasgulv i 25 meters højde blev udført af J. Snoer og Sønner A/S. Rundetaarns indtægter Butik, cafe og firmaarrangementer Finansielle indtægter Resultat Malere fra Steen Nielsen A/S i gang med at kalke Sneglegangen 08 09

7 Belysning Fibernet Stilladset blev stående til et par dage før arbejdet blev afsluttet, og den 26. marts kunne arbejdets afslutning fejres. Rundetaarn er blevet en attraktion rigere. Arkitekt Søren Munk Mikkelsen flyttede på det nærmeste ind i Rundetaarn. Arbejdet med kernen og projektstart med nyt lys i sneglegangen fordrede et nærvær ud over almindelig projekteringsarbejde. Rundetaarn er svær at forholde sig til på tegninger, alle mål skal tjekkes på stedet og der skal udføres adskillige modeller og tegninger, før et projekt kan søsættes. Mange mindre opgaver blev løst: Nyt modul til kaffemaskinen i caféen, ombygning af adskillelse ved billetsalget for publikum der kommer med e-billetter, skiltning og nyt LED-lys ved planetmaskinen. I caféen monteredes en vandautomat med koldt vand, så alle besøgende kan optanke deres drikkeflaske uden omkostning. Det er Rundetaarns mål, at alt lys er udskiftet til LED i I 2014 kom vi et godt stykke på vej. 80% af alt lys i udstillingssalen blev udskiftet til nye 100 LED armaturer fra ERCOpartner. Belysningen har meget indflydelse på kundernes oplevelse af udstilling og rum. Julelyskæde til toppen er udskiftet til små LED-pærer. Det helt store projekt med LED-lys i sneglegangen blev i løbet af året færdigprojekteret af arkitekten og ledningsvejene blev godkendt af Kulturstyrelsen. Hvor eksisterende lys bliver strømforsynet fra sneglegangen, bliver det nye lys forsynet af kabler i boringer, der går mellem etageadskillelse fra vinduesniche til vinduesniche. Forskellige LED blev testet og valgt ud fra kvalitet, hvorfor RGB blev fravalgt. Udstillingssalens 7-er stole blev lakerede og holder de næste 10 år. I april fik Rundetaarn og Kirken fibernet og hurtigere internetforbindelse. Der var visse problemer, som løstes inden for et par dage. Det værste var opgravningen i Købmagergade. Det tog tre dage for trykluftbor at komme igennem den nye belægning. Kablet går nu gennem kernen og ikke som tidligere på muren til kirkens elrum og etageadskillelser. Fiberkablet er ikke synligt og derved vandalsikret. Adgangsforhold, regnskab og betalingsforhold Et specielt problem blev forsøgt løst i løbet af året. Og uden held. Over ½ mio. besøgende, der alle skal passere forbi en eneste kasse, er en udfordring. Man kan købe billet over nettet, men forsøg med såkaldt fast track fungerer ikke. Vi arbejder på at finde nye betalingsmåder primært for ikke at belaste kassefunktionen, men også fordi vores bank i 2014 har pålagt Rundetaarn mange tusinde kroner i gebyrer for at håndtere sedler og mønter, der sættes ind på kontoen. I oktober blev vores særlige tilrettede regnskabsprogram Dynamics opgraderet, samtidigt blev serveren suppleret med mere lager kapacitet og hastighed, således irriterende nedbrud minimeredes. Regnskabssystemet har indbygget funktioner så den daglige omsætning håndteres automatisk. I slutningen af året påbegyndtes en opgradering af sikkerheden på server, samt opgradering af intranettet til styring af bl.a. vagtplaner. I slutningen af året blev det trådløse net udvidet, således at alle gæster frit kan komme på internettet. Krav til lovgivningen bevirker at alle brugere bliver logget på i et særligt udviklet databasesystem udviklet af Adam Schønemann. Belysning ved Planetmaskinen før og efter omskiftningen til LED-amatur 11 dækplader blev renoveret i

8 Fotos fra Rundetaarns

9 Markedsføring Det er ikke hvert år, at Rundetaarn kan føje en ny attraktion til sit virke. Åbningen af cylindermidten, den hule kerne, var årets begivenhed, og tiltrak pressens opmærksomhed. En stor andel af markedsføringen i 2014 var derfor præget af et behov for opdateringer, hvor kernen fik fortjent plads, både online og på tryk. Vi har spændt iagttaget publikums reaktion på den åbne, hule kerne. Det er en seværdighed, som ikke springer gæsten i øjnene, men skal opdages på opstigningen, hvor alle nicherne ellers er lukkede. Ikke overraskende er mange tilbageholdende med at træde ud på glasset, som har 3 lag og er testet til 565 kg pr. kvadratmeter. Heldigvis er der mange som vover pelsen, og med gysen træder ud. Man hører begejstringen inde fra hulrummet, og med smartphonen parat til at dokumentere suset stiller flere sig i kø for at komme ind. Ikke alene er det smukt at kigge ned, det er unikt og ikke sammenligneligt med noget andet. Mange deler den oplevelse på de sociale medier, og det er til vores fordel. Rundetaarn online De sociale medier har stor markedsføringsværdi for Rundetaarn. har øget tilgang af følgere. Sneglegangen, tårnet, kyssebænken og udsigten, glimt af den aktuelle udstilling, og altså også den hule kerne, er ofte at se på #rundetårn, #rundetaarn, #theroundtower, #tårn, jo kært barn har mange navne. Samtidig har vi også selv prioriteret indsatsen her og poster oftere billeder af udsigt og tårnets rum. Publikums oplevelser deles desuden live på rundetaarn.dk idet vi har oprettet en feature; Lige nu på Instagram, hvor seneste fire billeder med #rundetaarn og #rundetårn automatisk uploades til vores website. Det fungerer på trods af ellers måske netop i kraft af at indholdet ikke kan styres af os selv, men overvejende er en billedserie, hvor Rundetaarn er set med publikums øjne. For at forbedre besøgendes muligheder for uploads har vi i udgangen af 2014 etableret et gratis wi-fi netværk. Rundetaarns Facebook profil har som på Instagram ligeledes haft en tilgang. Både hvad angår likes og delinger, er det uden sammenligning de opslag af flot billedkvalitet og et genkendeligt motiv, som får tilkendegivelser fra tårnets følgere. Opslag vedrørende kommende events har ikke den samme genklang, men det betyder ikke at vi undlader denne type opslag. Vores posts og forholdet mellem det informerende indhold versus stemningsvisende fotos stemmer numerisk ganske godt med forholdet mellem de besøgende, som besøger os for aktiviteternes skyld versus de som kommer for sanseoplevelsen af tårnets rum og udsigt. Langt de fleste gæster (og liker ) os for vores hovedattraktion; tårnets arkitektur og udsigt. Nye tryksager En indsats for et forbedret fotomateriale og kernen som ny seværdighed muliggjorde i sommeren 2014 en opdateret dansk/engelsk informationsfolder om tårnet. Den udleveres til besøgende ved billetsalget, og udsendes til landets turistinformationer som reklame. Vores udenlandske turister har hidtil kunnet få en tekst om tårnets historie på 13 forskellige sprog. Men disse to materialer er med udgangen af 2014 fusioneret til en sprogguide; 6 udgaver på i alt 12 sprog. Det forener både den billedlige og historiske formidling af oplevelsen, inden gæsten begiver sig op i tårnet, og frem- mer overblikket over adgangsmulighederne til de mange rum undervejs på opstigningen. Annoncering År efter år melder statistikkerne om fremgang i besøget, men det er ikke en fremgang som kan forklares med mere målrettet markedsføring eller større synlighed i mediebilledet end tidligere. Rundetaarn er til stede i annoncer på få udvalgte platforme og tryksager, som formidler tårnet som seværdighed og ikon for København. I udstillingsregi sigter markedsføringen mod at gøre opmærksom på en midlertidig aktivitet, og så er vi stillet noget anderledes. Her benyttes pressemeddelelser og nyhedsbreve, og i øvrigt afhænger meget af udstillers egen indsats og netværk. I 2014 kunne vi mærke en tilstrømning og øget opmærksomhed særlig grundet udstillingen; Otto Frello I fantasiens landskab, som trak mange besøgende i alle aldre og landsdele. Selvom mange af værkerne til dagligt havde hjemme på Museet for Varde By og Omegn, kom tilrejsende fra Fyn og Jylland. Særligt havde udstillingen appel til skoleelever, som kom tydeligt forberedte med projektarbejde, og indtog Bibliotekssalen over længere tid end vi er vant til. Den store interesse gav også udslag på hjemmesidens besøgstal i april måned med livlig trafik på omtalen af Otto Frello. Besøg på Rundetaarns hjemmeside toppede i 2005, hvor antallet af brugere var på samme niveau som det fysiske besøgstal Siden 2005 er det gået nedad indtil 2013 med besøgende på siden. I 2014 er brugen steget med 9 % til Optagelser Rundetaarn er et populært motiv for optagelser af enhver art, og langt størstedelen er naturligvis de besøgendes egne personlige skud. Især panoramaudsigten fra platformen og arkitekturen er årligt rammen for mange fotografier og billedoptagelser, primært til skoleprojekter, dokumentarfilm om dansk kulturturisme og udsigtsbilleder. Vi oplever en international interesse for tårnet med de mange registrerede udenlandske optagelser fra ex Japan, Italien, Finland, Korea og Østrig, men tårnet er også et sted, som benyttes af den danske mediebranche var et år med hyppige tv-optagelser til underholdningsprogrammer, fx Eurovision Song Contest, Familien på Bryggen og datingprogrammer som Singleliv og Landmand søger kærlighed. Åbningsceremonien for kernens åbning var anledning til billed - og lydoptagelser med direkte radioudsendelse inde fra cylindermidten. Rundetaarn er netop ikke kun egnet til billeder men også lydoptagelser er oplagte i et tårn, som vækker alle sanser. Sound Walks er et eksempel på dette, hvor lydoptagelser af Sneglegangens akustik skulle anvendes i et projekt. Vi er naturligvis glade for den opmærksomhed vi nyder godt af, når så mange henvender sig for at realisere medieprojekter af så forskellig art. På Vimeo har Rundetaarn egen kanal med 16 videos fra 2014 om udstillinger, events som Stemmens Dag, en timelapse af udsigten fra platformen og ikke mindst arbejdet med at åbne for den hule kerne

10 OBSERvatoriet Rundetaarn er bygget til at rumme et observatorium og det er derfor en grundsten i Rundetaarn som seværdighed, som vi skal værne om. Det er en særlig stemningsfuld oplevelse at besøge kuppelbygningen på toppen af tårnet. Publikum vejledes af 14 kyndige observatører, der alle forstår at formidle astronomi på en underholdende og interessant måde. I 2014 har Observatoriet haft åbent 46 aftener i vinterperioden og syv sommersøndage fra kl. 13 til 16. Der har desuden været særåbninger i forbindelse med særlige arrangementer i Bibliotekssalen. Kulturnatten 10. oktober var som sædvanlig den helt store dag for Observatoriet. Et ønske er, at flere af kulturnattens besøgende ville besøge Observatoriet på de almindelige åbningsdage. I løbet af de seks timers åbningstid på Kulturnatten når flere tusinde at besøge Observatoriet, sandsynligvis flere end på de almindelige åbningsaftener tilsammen. Ud over Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver det også vist frem i forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger. Og selvom det er overskyet og svært at se stjerner, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerende observatorium. I løbet af efteråret har flere af astronomerne assisteret med rundvisninger, der havde astronomien som tema. I alt 64 skoleklasser og 24 andre grupper har været på omvisninger i Rundetaarn. Rundetaarn Årsrapport Årsrapport Rundetaarn set fra klokketårnet Rundetaarn på Trinitatis kirke Foto: Cecilia Samsson

11 Udstillinger Rundetaarn har været vært for otte udstillinger i løbet af året. Udstillingerne vælges blandt de mange ansøgninger som modtages. Rundetaarns bestyrelse foretager den endelige udvælgelse ud fra ønsket om et så varieret udstillingsprogram som muligt. Normalt bliver udstillingsprogrammet fastlagt mindst et år i forvejen, men der kan ske ændringer, nødvendiggjort af f.eks. manglende finansiering. For årets udstillinger gælder, at alle har eksterne arrangører og økonomi. Udstillingen Sådan levede vi vistes henover årsskiftet indtil 2. februar Udstilling om dansk arkitektur i perioden fortalt gennem tegninger, fotos og arkitekturmo-deller. Den 21. januar inviterede Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til rundvisning, foredrag og diskussion om, hvordan man bevarer de relevante bygninger fra Nyere Tid. (se i øvrigt årsrapporten for 2013). Den gyldne orgeltone i nordisk kunst 8. februar 9. marts I Fantasiens Landskab - Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello 22. marts april Otto Frello blev 90 år og Museet for Varde By og Omegn arrangerede en stor retrospektiv udstilling med de fleste af kunstnerens hovedværker. Udstillingen bestod af værker tilhørende Varde Museum, samt en del værker i privat eje. Udstillingen blev senere vist i Varde. Udstillingen fik stor opmærksomhed fra publikum hvilket både kunne ses på besøgstallet og på de sociale medier. Hans billeder virker inspirerende og magiske, hvilket blev udnyttet i et sideløbende projekt 1001 Tårn, hvor skoleklasser i to uger arbejdede med deres eget fantasilandskab af eventyrlige tårne. (se afsnit om særarrangementer). Arrangør: Varde By og Omegn ved Claus Kjeld Jensen og John V. Jensen. Kunstnersammenslutningen Den Gyldnes forårsudstilling med 18 kunstnere fra norden. Temaet omfattede fortolkninger af det nordiske i billeder og lyd. I løbet af udstillingen afholdtes artist talks. Udstillere: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P. O. Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Annelise Kalbak, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Trondur Patursson, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Steffen Tast og Frede Troelsen. I Fantasiens Landskab Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello Aka Høegh fortæller om sine værker i udstillingen Den gyldne orgeltone i nordisk kunst Otto Frello og hustru Stense Petersen til fernisering 18 19

12 Tusind og én hat 3. maj juni Foreningen Danske Modister og Hattemageres udstilling om håndværk og design af hatte. Udstillingen havde både en kulturhistorisk vinkel såvel som håndværket i dag. Udstillingen viste hatte udlånt fra bl.a. Kongehuset. Udstillingsarkitekt: Anne Mette Frandsen. S.A.R.T. Støttet af: Indre bys lokaludvalg, Toyota fonden, Augustinus Fonden, LF Foghts Fond, Stillinge(håndværkerforeningens), Georg Jorck, Nationalbankens Jubilæumsfond, Nordea Fonden. Udstillere: Sabina Trabjerg, Helene Holst Echwald, Per Falk Hansen, Mathias August Borg, Pernille Rode, Mathilde Førster, Emilie Wedholm, Susanne Juul, Kirstine Andersen, Christina Lichy, Gitte Løgtholt Poulsen og Signe Holten. Connect - Outsider Art 21. juni august Ikke tale, bare snakke 23. august 28. september Designudstilling med Rundkant en gruppe med 22 kvindelige designere, der to og to forholdt sig til temaet dialog. Formålet var at lade eksperimenter og storytelling bane vejen for en udvidet skandinavisk designtradition. Foreningens formand Maria Lyhne Grønaa og kurator Ann-Kathrine Skjødt. Støttet af Kulturstyrelsen, Københavns Kommune, Ege design, 15. Juni Fonden, Innonet Lifestyle Interior & Clothing. Udstillere: Christina Hansen & Kerstin Kongsted, Charlotte Bodil Hermansen & Lene Roehrig Kjær, Stine Weigelt & Lærke Thorst Balslev, Maria Lyhne Grønaa & Lisa Strøander, Nina Wasland & Julie Damhus, Anne Louise Bahn & Kitt Stuart Schwenn, Emilie Dissing Wiehe & Naija Nygaard, Katrine Marie Nielsen & Johanna Magoria, Helle Sveistrup Clausen & Kathrine Henneberg, Cecilie Marie Skov & Signe Mårbjerg Thomsen, samt Maria Rokkedahl & Anne Brandhøj. Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede præsenterede over 200 værker lavet af skolens elever og fem inviterede ligesindede kunstnere. Arrangør: Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede v/ Tove Christensen, Jonas Orloff og Anne Bech Nielsen. Støttet af: Nordea Fonden. Udstillere: Paulus de Groot fra Holland, Mattihas Johansson fra Sverige, Rubén Cabanillas og Jorge Bermejo fra Spanien og Kenneth Rasmussen fra Randers. Skolens elever var: Emilie Kristine Louise Cambon, Katrine Stuart, Thomas Helmer Larsen, Kaare Jønsson, Birgit Neja Jensen, Christian Carlsen, Christine Gunvor Jensen, Per Erik Johan Eriksson, Marianne Quebec Madsen Ibsen, Steffen de la Motte Maahr og Oline Cecilie Hedegaard. Tusind og én hat Connect - Outsider Art Ikke tale, bare snakke 20 21

13 MiniTEX14 4. oktober - 2. november Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi satte på udstillingen fokus på små tekstiler i størrelsen 20x20x20 cm. Udstillingen var censureret og omfattede i alt 98 værker af 52 vævere. Desuden var der inviteret 11 kunstnere som viste store tekstile værker. Udstillingen viste i alt 98 censurerede værker af 52 indsendere, samt både mini og maxi værker af 11 inviterede gæster 7 fra Danmark og 4 fra Sverige. Lauget afholdt artist talks og arrangerede tekstile aktiviteter for publikum i samarbejde med Laugets Vævekurser. Derudover fortalte tekstilkunstner Anne Louise Bang om tekstilgruppen Tekstile Illusioners værker, og billedvæver cand. mag. i kunsthistorie, Ulrikka Mokdad om emnet minitekstiler. Endelig afholdt Laugets Vævekurser sit 10 års jubilæum. Uden for myldretid 22. november 2014 til 11. januar 2015 Fotoudstilling arrangeret af RealDania i samarbejde med de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod, hvis billeder blev vist på udstillingen. Fotograferne har på deres rejse udi Danmarks yderområder fotograferet det, som tiltrak deres opmærksomhed. Projektet førte til udstillingen og bogen Uden for myldretid. I perioden afholdtes tre artist talks, samt en debat med kulturminister Marianne Jelved og de tre (ud af fire) direktører for kunstmuseer, hvor udstillingen først blev vist. Udstillingskoordinator: Søren Møller Christensen (Carlberg Christensen), Stine Lea Jacobi (RealDania) og Karen Schou (RealDania). Udstillere: Anette Buemann Blom, Anne Birgitte Beyer, Anne Brodersen, Anne Kaufmann Arvidsen, Annette Reinhardt, Annie Weatphael Jensen, Berina Kærager-van Eijck, Bettina Andersen, Birthe Damgaard, Doris Bundgaard, Grete Ehs Østergaard, Hanne Kold, Helene Vonsild, Helle Trolle, Inger Holst Sørensen, Inger Inanna Weidema, Irene Lund, Jytte Harboesgaard, Kirsten Nielsen, Kissa Tindal, Lena Bidstrup, Lena Feldborg, Lis Bresson, Lisbeth Tolstrup, Lise Frantzen, Liv Stange, Liz Pead, Malone Dietrich, Margareta Bergstrand, Marianne Hansen, Marie-Louise Buchholz, Ninna Stryhn, Rikke Ruff, Rouky Aknin, Sofia Möller, Sonja L. Jensen, Susanne Nielsen, Tina Zielinski, Vibeke Qvortrup, Yoko Matsumoto, Yvonne Runge Erichsen, Annette Sandfeld Marboe, Inger Maaløe, Lis Jeanette Hansen, Lise Nielsen, Inge Jochimsen, Tinna Pedersen, Sonja L. Jensen, Mette Bauer, Nine Scherling, Stine Sidenius og Ulle Waldorff, Og gæster Pernille Mejslov, Elsa Agelii, Josabet Werkmäster, Bess Kristoffersen, Ingunn Vestby, Lis Lundkvist, Ulrika Berge, Hanne Bang, Tekstile Illusioner, Dyveke Zadig og Anne Marie Egemose. Formænd: Mette Lise Rössing efterfulgt af Kirsten Thomsen. Udstillingsarkitekt Anne Fabricius Møller. Jurimedlemmer: Anne Bjørn, Ruth Fabricius og Lizzi Damgaard. Støttet af L.F. Foghs Fond, Toyota Fonden, Statens Kunstfond, Kolding kommune, Københavns kommune, Laugets Vævekurser og Garnindkøbsforeningen af Uden for Myldretid Opsætning af MiniTEX14 Omvisning ved fotograf Carsten Ingemann og forfatter Knud Romer 22 23

14 Koncerter I Bibliotekssalen er der mulighed for at afholde koncerter. Det foregår i salens fjerneste ende, set fra indgangen. Bibliotekssalens akustik er meget afhængig af udstillingen og af, hvor mange tilhørere der er. Det er et meget blandet repertoire, der repræsenterer genrer fra middelaldermusik, klassiske koncerter, world music og til jazz. Udstillingen supplerer koncerterne med en ekstra oplevelse. Der er altid åbent til en tur på toppen under pausen. I 2014 var Rundetaarn vært for i alt 23 koncerter med i alt 1904 tilhørere. Koncerter i januar Nytårskoncert med Rikke Sandberg til støtte for Villa Skodsborg. 22. april Solister på spring - Tim McVeigh-Pedersen og Peter Oldrup. Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 20. maj Sen høst med rechoired, korkoncert med dirigent Peter Bom 22. og 23. maj Rockkoret, 35 sangere med dirigent Christian Berg. 10.,11. og 12. juli Tribute to Stan Getz - Jan Johansson. Jan Lundgren, piano. Harry Allen, tenorsax. Jacob Fischer, guitar. Hans Backenroth, bass og Kristian Leth, drums. Arrangør: Jazz Concerts.dk. 19. september kl. 20 Contrapunctur Copenhagen Chamber festival med Trio con Brio Copenhagen, Quatour Modigliani, strygekvartet, Max Artved, obo, Alexander Sitkovetsky, violin, Julian Steckel, cello Joel González, kontrabas. 19. september kl. 22 Märchenbilder Trio con Brio Copenhagen, klavertrio, Quatour Modigliani, strygekvartet, Alexander Sitkovetsky, violin, Tatjana Masurenko, bratsch, Julian Steckel, cello, Marianna Shirinyan, klaver, Max Artved, obo. Med særåbning i Observatoriet. 6. oktober GIÒIA- middelaldermusik med Karina Agerbo, blokfløjter, Mie Korp Sloth, portativ & keltisk harpe og Tira Skamby Riber, percussion. 30. oktober Univers på vers - Børnejazz i anledning af Spil Dansk-dagen. Arrangør Anders Jacobsen. 4. juni Debutkoncert Sofie Spanget Takkula, Cello Syddansk Musikkonservatorium. 11. juni Trinitatis Kantori koncert i hhv. Trinitatis kirke og Rundetaarn. 12. juni Det Danske Kammerkors sommerkoncert. 13. juni Nordiske folketoner. Universitetskoret Lille MUKO, dirigent Jesper Grove Jørgensen. 14. juni Blågaard Kammerkor, dirigent Erik Dynesen. Anne Turner, cello Aase Reidun Sløgedal, klaver. 8. juli World on a String. John Sund, guitar, Bjarke Falgren, violin, Morten Lundsby, kontrabas og Ole Theill, tabla. Arrangør: John Sund. Univers på vers. Børnejazz på Spil Dansk-dagen 24 25

15 Events 31. oktober Sopran Lise Bech Bendix - debutkoncert - Det Jyske Musikkonservatorium. 23. november Børn og unge spiller klaver EPTA elevkoncert for unge ml år. Arr.: Elsebeth Brodersen. 24. november Timo Korhonen (Finland). Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 29. november Det islandske kor Staka. Arrangør: Staka. 14. december Julekoncert med Graabrødre Kammerkor. Dirigent Egil Kolind. Arrangør: Graabrødre Kammerkor. Rundetaarn kunne i 2014 lægge hus til næsten 100 events og begivenheder af helt forskellig art. Dette tal dækker over produktioner arrangeret af Rundetaarns egen stab, men i høj grad også af eksterne partnere, der med en god idé i ærmet har henvendt sig for at realisere den hos os. Eksempler er paneldebatter og foredrag, filmfestival, bogmesse og boglancering, foto maraton, artist talks ved udstillinger, børnearrangementer og alverdens andre ting. De fleste er åbne arrangementer men enkelte uger hvert år er det muligt at benytte Bibliotekssalen til et større og lukket event. Oversigten viser årets største åbne arrangementer. Loppemarked 15. marts Bibliotekssalen er fint egnet til loppemarked. På tærsklen til forårsmåneden har salen nu i flere år i træk været fyldt med private sælgere, som med frisk mod klarer transporten af alle varerne op gennem sneglegangen. Det er en markedsdag med hyggelig stemning og glade gæster tårn 24. marts april Sideløbende med Otto Frellos magiske udstilling I Fantasiens Landskab inviterede Rundetaarn og Janne Kjærgaard 13 skoleklasser med elever fra 1-5. klasse til workshop. Hvert barn kreerede sit eget unikke tårn og undervejs opbyggedes en skulptur med tårne i alle afskygninger. Børnene fik samtidigt et indblik i Otto Frellos eventyrverden. Projektet markeredes den 11. april med en stor fernisering for børnene og deres familier. Et lignende projekt blev afviklet i Rundetaarn i december Stemmens Dag 12. april Hvert andet år arrangerer foreningen Stemmens Dag et multiarrangement med stande, workshop, foredrag, korsang, fortælleevents med mere i Bibliotekssalen, på Ringerloftet, Sneglegangen og Observatoriet. Foreningen består af sangere, fonetikere, retorikere, laryngologer, logopæder, fortællere, speakere og andre, der arbejder professionelt med stemmen. Ethjulscykelløb 17. maj Tribute to Stan Getz 10. juli Siden 1982 har der en lørdag i maj måned været afholdt ethjulscykelløb i sneglegangen. Primus motor for disse løb har alle årene være Jean Ascher. Deltagerne er som regel fra år og de ræser udklædt op og ned i håb om at slå rekorden fra 1989 på 1,48 sekunder

16 Pecha Kucha 10. september Årets udstillere bidrager ofte til Bibliotekssalens aktivitetskalender. Takket være udstillers netværk og gode idéer er salens program spændende og varieret. Kunstnersammenslutningen RUNDKANT samarbejdede med foreningen Pecha Kusha om en særudgave af en artist talk, hvor talerne har meget kort tid til præsentation af hvert emne. Pecha Kusha betyder småsnak på japansk. Kulturnatten 11. oktober Kulturnatten er et andet eksempel på en aften, hvor udstillingen i salen sætter sit præg på aktivitetsprogrammet. Dansk Tekstillaug arrangerede i udstillingen minitex14 at væveinstruktører og brødøser kunne demonstrere håndværket for gæsterne. På tårnets facade havde Claylight igen i år leveret et net af hele 1422 dioder opsat af firmaets teknikere, så tårnet med skiftende motiver lyste op i Købmagergade. Traditionen tro var tårnet velbesøgt, dog lidt færre end sidste år, med 6316 besøgende. Lysdioder opsat på tårnets facade til Kulturnatten Copenhagen Dreaming 1. november Arrangør Billy O Shea samlede flere selvudgivende Sci-Fi og fantasy forfattere til en fælles lancering i Rundetaarn. Fans kunne dermed opleve en mini messe, hvor flere forfattere havde oplæsninger og animatorer viste deres værker og gadgets frem for interesserede. Skandinavisk Antikvarbogmesse november Den Danske Antikvarboghandlerforening var arrangør af årets bogmesse, som foregår på skift i henholdsvis Oslo, Stockholm og København. Professionelle antikvarboghandlere fremviste og solgte alt fra moderne litteratur til førsteudgaver og sjældne bøger. Skandinavisk Antikvarbogmesse Jagten på navigationens historie 28. november 28 I tråd med visionen om at 2014 skulle have Rundetaarns historie i fokus, indgik vi et samarbejde med Folketeateret på Nørregade. Deres teateropførelse af Skatteøen kombineret med en skattejagt i Rundetaarn udgjorde en fin pakke til erhvervssalg. Ved kreativ assistance fra vores egne studentermedhjælpere forfattede vi en guidet tur gennem Rundetaarn og navigationens historie, da tårnet som observatorium har haft en afgørende rolle i videnskabs- og søfartshistorien. Vi havde forventet større tilslutning end blot én booking, men på trods af dette, var det en fin anledning til at genere en større viden internt i personalegruppen om denne vigtige del af historien. Janne Kjærsgaards 1001 Tårn og assistent Lilo Skaarup 29

17 Ansatte i 2014 Administration Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, souschef Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Siri Charluck, butik & café Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, drift og vedligeholdelse/rengøring Søren Munck Mikkelsen, arkitekt Lotte Ladegaard Zeuthen, markedsføring Rasmus Kvist, grafisk assistent Timeansatte assistenter 8 nyansatte i 2014 Adam Schønemann Aidin Sarfaraz Andrea Nedergaard Jensen Andreas Kornelius Nørgaard Angela Gishyang Ma Anna Hummel Fischer Bjørn Noer Camilla Mosekjær Hansen Cecilia Samsson Emilie Winther Emma Amalie Klara Samuelsen Hoang Lam Ida Marie Auken Beck Jakob Matias Melbye Jannik Mosekjær Hansen Jens Michael Jepsen Jesper Linkis Johan Munck Mikkelsen Jonas Gaard Julie Nyhuus Katrine Borgstrøm Klara Frederikke Mogensen Lasse Wieslander Line Juby Rosbæk Lotte Jusjong Schneider Maj Kirkegaard Martin Jensen Mikkel Jensen Morten Bruun Christiansen Nicholas Baumgarten Niels Ørbæk Christensen Pernille Sloth Randi Møller Sara Stoksbjerg Buhl Christiansen Sarah Bach la Cour Sarah Khoshdel Stine Møller Søren Staberg Madsen Kontoret for Drift & vedligehold Henrik Greve og Jeppe Sørensen Assistent Hoang Lam skænker rosé ved fernisering for Ikke tale, bare snakke Observatoriet Ingen nyansatte i 2014 Claus Bjarne Jensen Erik Jensen Ewa Pedersen Flemming Kjemstrup Sørensen Gunnar Tyrsted Lars Worm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Ole Stang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen Søren Lynggaard Ulrik Sorgenfrey Observator Erik Jensen stiller ind på rådhusuret på en overskyet aften 30 31

18 Rundetaarn Årsrapport 2014 Skribenter: Lene Ruby Jesper Vang Hansen Jeanette Bursche Layout: Cecilia Samsson Fotos: Jesper Vang Hansen Cecilia Samsson Henrik Greve Udgivet af Rundetaarn februar 2015 Oplag: 400 Tryk: Kailow Creative Rundetaarns Forlag ISBN

19 Købmagergade 52A 1150 København K Købmagergade 52A 1150 København K Rundetaarn Årsrapport 2014

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE RundKanT

PROJEKTBESKRIVELSE RundKanT PROJEKTBESKRIVELSE Rundkant Rundkant er navnet på et tværfagligt designfællesskab, som forener over 20 kvindelige designere fra Danmarks arkitekt-, kunst- samt designuddannelser. Foreningen skal betragtes

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar)

DOMMERE- OG HJÆLPERE DM-inde ungdom februar 2017 (udgave 15. februar) Lørdag Disciplin Stævnefunktionærer Hjælpere 10.00 11.40 12.00 14.00 14.30 15.50 400 meter 3.000 meter 800 meter Jan Rahbek Steen Kjær Rundetællere, Starter: Lars Vestergaard manuelle tidtagere og Ole

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson,

½ maraton Line Olsen, Marianne Lind Winther, Claus Grønbæk, Stefan Gudmundsson, ½ maraton Opdateret 18.10.15 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl, 53 1.15.28 1985 Jens

Læs mere

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja,

M45 Stefan Gudmundsson, K45 Vibeke Hansen, Kenneth Kirkebye, Nini Soja, ½ maraton Opdateret 25.09.16 M30 Kåre Sørensen, 67 1.04.54 1997 K30 Maja Vej, 63 1.20.58 1994 Allan Varbæk, 63 1.12.44 1993 Conni Storm (Vang Jensen) 57 1.30.56 1990 Kurt Nordahl 53 1.15.28 1985 Jens Bentsen

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Skive Gardens Årsberetning 2011

Skive Gardens Årsberetning 2011 1 Hermed udsendes skriftlig beretning om Skive Gardens aktiviteter i 2011. 2011 var et begivenhedsrigt år i Skive Garden, med mange aktiviteter. Bestyrelsen har løbende bestræbt sig på at informere om

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12.

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12. 1/4 semi Guld 1 Maja Jager Bye Maja Jager 8 bane 11 5 Anne Marie Laursen bane 10 bane 24 bane 12 4 Stephanie Christensen 6 Stine Pedersen bane 22 bane 23 bane 25 3 bane 13 Katrine Gammelmark bane 11 7

Læs mere

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE RESULTATLISTE ELEY-CUP 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 105094 Katrine Christensen 17-033 Svinninge SKF 200/16 200/19 400/35 G POKAL 2 106625 Alexander Petersen 17-373 Ballerup Skf. 200/12 200/14 400/26

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere