Årsrapport. rundetaarn Årsrapport Rundetaarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn

2 Indhold Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger Koncerter Events Ansatte i 2014 Forside: Foto fra den hule kerne, Rundetaarns nye attraktion.

3 Forord Så gik 2014 over i Rundetaarns historie med en ny rekord mennesker valgte at besøge vores skønne tårn. Vi er meget glade for, at Rundetaarn stadig er et yndet udflugtsmål for vores landsmænd og turistmål for landets turister. Vi synes selv, at Rundetaarn har så meget mere end den fantastiske udsigt over hele København at byde på. Med åbningen af vores cylinder, hvor man nu kan stå på en glasplade midt i Rundetaarn midt i København svævende 25 meter over jorden, har vi føjet en ekstra oplevelse til et besøg i Rundetaarn. Og oplevelser er et nøgleord for os. Der skal være oplevelser fra indgangen og hele vejen til toppen. Vi bestyrelse og alle ansatte gør vores til, at Rundetaarn er et sted, man gerne vil komme tilbage til. Ikke kun fordi det stadig er billigt at komme ind i tårnet, men også fordi der er så mange forskellige muligheder for oplevelser. Vi vil også i 2015 gøre vort bedste til, at Rundetaarn til stadighed er et sted, man har lyst til at lægge vejen forbi. Jeg vil her til sidst også gerne rette en tak til alle de fonde, der støtter vores udstillere, så de har økonomisk mulighed for at udstille i vores smukke bibliotekssal. Tak for i år og velkommen i 2015 til udsigten, observatoriet, udstillingerne eller koncerterne. Rundetaarn er ikke som andre kulturinstitutioner, men helt sin egen! Placeringen midt i den gamle bydel, den unikke bygning og den specielle atmosfære er hovedårsager til tårnets popularitet. Rundetaarn er fyldt med historier. Det er den vi dyrker og har held med at bringe ud til alle danske såvel som udlændinge unge såvel som gamle. Tårnets popularitet blandt københavnere og turister kan spores langt tilbage i historien, sandsynligvis til 1600-tallet. En spændende beretning fra 1824 fortæller om den teknologiske optimisme. Man troede på, at man kunne observere stjerner i dagslys, men det krævede arbejdsro. Universitetet, hvorunder Rundetaarn hørte, ønskede at lukke for kulturturisterne og i stedet åbne Nicolaj kirketårn for dem som erstatning. Den folkelige modstand forhindrede dog denne beslutning og det endte med et kompromis således, at Rundetaarn var åbent hver onsdag og lørdag kl I 2014 afsluttede Kulturstyrelsen gennemgangen af alle fredede bygninger i Danmark. Også Rundetaarn er blevet beskrevet. Under den arkitektoniske værdi nævnes en lang række værdier, sågar den særegne akustik i Sneglegangen. Der er ingen tvivl om, at tårnets bevaringsværdi netop er grundlaget for den publikumssucces som Rundetaarn oplever i dag. Disse værdier er udgangspunktet for det daglige arbejde og tanker om udvikling. Historien i centrum var temaet for 2014 udadtil i publikumsoplevelsen, og indadtil med viden og formidling. Ikke fordi det betyder noget for Rundetaarns eksistens, men det er interessant at konstatere, at 2014 blev året hvor Danmarks Statistik sendte os et indberetningsskema om årets besøgstal mv. Rundetaarn har tidligere ikke eksisteret i de offentlige statistikker, simpelt hen fordi Rundetaarn ikke modtager offentlig støtte af nogen art. Tidens trang til at måle alt muligt, har opdaget at Rundetaarns over ½ mio. besøgende skæpper godt i kassen, når den vigende/voksende kulturhistoriske interesse skal vurderes. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Jesper Vang Hansen Direktør 02 03

4 Organisation Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, der ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune. Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre og Københavns Stiftsøvrighed to medlemmer, hvoraf den ene vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2014 Lene Ruby (formand), Bente Ahlefeldt og Regitze Nørregård-Nielsen, der afløste kirkeværge Søren Frølunde den 1. marts. Dernæst direktør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og Karin Lorentzen, valgt af Stiftsøvrigheden. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt fem møder i 2014, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter er behandlet. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet PWC ved Stine Grothen. Virksomhed Rundetaarns faste stab består af seks fastansatte, som hver i sær varetager en vigtig del af organisationen. Dertil kommer timeansatte assistenter, der er studerende på forskellige studieretninger, samt en gruppe amatørastronomer, som passer Observatoriet. I 2014 har der i alt været 59 på lønningslisten. Med så få fastansatte er det hensigtsmæssigt, at aktiviteter for og med alle typer kunder kan varetages af mere end én ansvarlig. Rundetaarn organiserer sig ikke i afdelinger, men i stedet som et tæt samarbejde mellem ankermænd og afviklere. En bestandig opgave er derfor at varetage aktiviteterne på tværs af flere involverede. Vi er fælles om at skabe oplevelser, det er det vi lever af. Fællesmøder er afgørende i den forbindelse. I november holdt den fastansatte stab et halvårsmøde som opfølgning på året, der gik, samt forberedelse til det kommende års mange aktiviteter. Disse møder afholdes gerne to gange årligt, da de giver anledning til at drøfte større projekter og opgaver, som staben skal samarbejde omkring. Ugentligt afholdes desuden også et koordinerende stabsmøde, i øvrigt med en repræsentant fra de timeansatte, hvor aktuelle opgaver og kommende arrangementer gennemgås. Ansatte Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi, regnskaber og budgetstyring. Han er koordinator på koncertområdet og har den primære kontakt til tårnets udstillere. Han er desuden systemansvarlig for it-serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, kirkens administration, kirke og studentermenighed. I årets løb har han produceret en række Vimeo-film om udstillingerne og særarrangementerne. Souschef Jeanette Bursche leder, sammen med direktøren, tårnets ansatte og den daglige administration. Hun er desuden ansvarlig for kommunikation, markedsføring, kasseregnskaber og varetager tårnets HR aktiviteter samt rekruttering. Siri Charluck styrer salgsafdelingen og driften af tårnets butik, café og topkiosk. Desuden er Siri, sammen med direktør og souschef, koordinator af særarrangementer. Hun er også ansvarlig for lagerstyringen og flere administrative opgaver. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse og har den primære kontakt til eksterne håndværkere. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede driftsopgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Observator Erling Poulsen har ansvar for Observatoriet og de 14 tilknyttede amatørastronomer. Erling står for de mange omvisninger i tårnet for primært skoler og virksomheder. Erling fører tilsyn med den historisk-astronomiske samling, hvoraf noget af det er udstillet på Ringerloftet. Derudover er han webredaktør på alle sider vedrørende Observatoriet. Erling var i 2014 på sygeorlov i seks måneder, hvilket bevirkede at vi måtte nytænke varetagelsen af rundvisninger i tårnet. Rundetaarns personale til julefrokost 2014 Hertil har vi fået hjælp af tårnets studentermedhjælper Jonas Bjørk Gaard, som læste på lektien og formidlede tårnets historie til gæsterne, store som små. En væsentlig del af tårnets personalegruppe består netop af timeansatte medhjælpere, som primært varetager billetsalg, reception og butikssalg, men også hjælper staben som afviklere. Assistancen kan fx være ved opsætning af nye udstillinger, grafisk arbejde samt ved afvikling af særarrangementer og koncerter. I 2014 har vi fået fast assistance af Emma Samuelsen ved særarrangementer og Cecilia Samsson til grafiske opgaver og sociale medier. Cecilia har suppleret grafiker Rasmus Kvist, som arbejdede via fjernarbejds-plads på Bornholm. De timeansatte består også af en gruppe trofaste amatørastronomer, hvoraf mange har været tilknyttet i årtier. De varetager Observatoriets åbning i vinterhalvåret, samt enkelte søndage over sommeren. IT udvikler Adam Schønemann blev timeansat ultimo 2014 til opgaver som forbedret wi-fi forbindelse og intranet. Endelig har arkitekt MAA Søren Munck Mikkelsen været tilknyttet på deltid for at løse en række fastlagte opgaver, se afsnit om forbedringer

5 Besøgstal besøgende er atter en rekord for Rundetaarn næsten flere end 2013 og aldrig før har 10 ud af 12 været rekordmåneder. Stigningerne startede i efteråret 2010 og er fortsat med tilvækst måned for måned. Fremgangen er yderst stabil og det ser ud til, at fremgangen er generel og ikke så meget afhængig af dårligt vejrlig. Eksempelvis er en varm sommer ødelæggende for storbyens kulturinstitutioner, men ikke for Rundetaarn. Juli og august havde fremragende besøg på hhv og To gode udstillinger med stort publikum afspejles i 2014-statistikken (Otto Frello og Tusind og én Hat). De sidste fire år er besøgstallet vokset med 7,9% i 2011, 5,7% i 2012, 6,9% i 2013 og hele 13% i De største procentvise stigninger er heldigvis i forårs- og efterårsmånederne, hvor vi stadigvæk har kapacitet til vækst. Rundetaarn har ikke undersøgt fordelingen af danske og udenlandske besøgende. En indikator på fordelingen af besøgende får man ved at bemærke antallet af betalinger med hhv. danske og udenlandske betalingskort. August er fortsat primært udenlandske besøgende kun overgået af dagene mellem jul og nytår. Et forsigtigt skøn er at fordelingen mellem danske og udlændinge er 50/50 på årsbasis. Den største vækst findes blandt voksne der betaler fuld entré. Børn (5-15 år) er stabil med en svag stigning. Voksne og børn i grupper, hvilket primært er skolebesøgende, er lavere end i 2004, men de sidste fire år stabil. En del af de unge besøger tårnet i et undervisningsforløb, oftest uden at Rundetaarn er involveret med rundvisning eller lignende. I alt 21% eller er børn under 16 år. Besøg på Copenhagen Card er steget gennem årene og udgør nu 8,5% af det samlede besøg, hvilket er en indikation for det stigende antal udenlandske turister, der besøger København. Rundetaarn får 50% af normal entreindtægt refunderet. De gratis børn under 5 år er desværre faldende. Restgruppen, andre besøgende, er dem der betaler til eksempelvis særarrangementer og koncerter eller dem der er gratis til Kulturnatten og ferniseringer mm. Kun børn under 5 år, kulturnatsgæster og ferniseringsgæster har gratis adgang 95% betaler den beskedne entre på 25 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Rundetaarn er almindelig åbent i alt 3292 timer. Kun tre dage om året er tårnet lukket. Månedlig fordeling Udvikling voksne børn gr.voksne gr.børn copenhagen card børn under 5 år andre besøgende 06 07

6 Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Rundetaarns økonomi hviler 100% på egenindtægten og ingen dækker tårnets underskud, hvis det opstår. Derfor udarbejdes budgettet på et realistisk - grænsende til et pessimistisk - niveau. Budgettet bliver fastlagt i oktober for det kommende år og i erkendelse af, at der nemt kan opstå ekstraordinære udgifter og varierende indtægter, afholdes et regulerende budgetmøde i bestyrelsen i juni måned. Besøgstallet er gennem fem år steget pænt år efter år. Med en stigning på 13% blev 2014 endnu bedre end de foregående. Det er en særdeles god Indtægter og udgifter Løn, administration og drift Udgifter firmaarrangementer, butik og cafe (u.moms) Vedligeholdelsesudgifter og nyanskaffelser fornemmelse når entreindtægterne i forhold til det budgetterede - suppleres med entreen fra ekstra besøgende. Bestyrelsen og direktøren har kunnet iværksætte ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og foretaget nye investeringer i materiel med i alt 2,36 mio. kr., hvilket også er en rekord. Til trods for disse ekstra udgifter blev årets overskud på kr. Uden for Rundetaarns økonomi er udstillinger, koncerter og de fleste særarrangementer. De har selvstændig økonomi, som arrangøren er ansvarlig for Det har været et særdeles aktivt tårn i Tårnets gode håndværkere er fleksible, således at det ikke har været nødvendigt at lukke tårnet for publikum. Tømrerfirmaet N.A. Nielsen har udført to større opgaver. I januar blev det slidte fyrretræsgulv øverst i sneglegangen foran administrationen udskiftet med eg. I september og oktober blev 11 dækplader af teaktræ på platformen renoveret. Underlaget blev efterset og en del udskiftet på grund af råd. Malerhuset Steen Nielsen A/S kalkede sneglegangen januar og juni og der er udført reparationsarbejder i udstillingssalen og på Ringerloftet. I maj måned blev observatoriebygningen og sikkerhedsgitteret på platformen malet. Der er kun fire offentlige toiletter i Rundetaarn, hvilket er for ringe til en halv million besøgende om året. Afløbsproblemer, som indtraf flere gange i sommeren, er ikke morsomt med mange mennesker i tårnet! Så er det roligere at foretage planlagt udskiftning af sanitet på grund af simpelt slidtage. Håndtørreren blev udskiftet, da de havde en høj lyd, der forplantede sig gennem murværket til kirkerummet. Belært af tidligere vinterproblemer med stærk frost blev vandrør på Ringerloftet efterisolerede. Den hule kerne Årets største nyinstallation blev åbningen ind til Rundetaarns cylinder. Projektet blev udført af arkitekt Søren Munck Mikkelsen assisteret af ingeniør Randi Møller, Krabbenhøft ApS. I 2013 påbegyndte Rundetaarns blikkenslagerfirma Andersen & Lassen ApS omlægningen af alle rør i cylindermidten og Elektrikerfirmaet Lyders & Svend G. A/S renoverede alle ledninger i den hule cylinder. Det komplicerede arbejde med montering af det runde glasgulv i 25 meters højde blev udført af J. Snoer og Sønner A/S. Rundetaarns indtægter Butik, cafe og firmaarrangementer Finansielle indtægter Resultat Malere fra Steen Nielsen A/S i gang med at kalke Sneglegangen 08 09

7 Belysning Fibernet Stilladset blev stående til et par dage før arbejdet blev afsluttet, og den 26. marts kunne arbejdets afslutning fejres. Rundetaarn er blevet en attraktion rigere. Arkitekt Søren Munk Mikkelsen flyttede på det nærmeste ind i Rundetaarn. Arbejdet med kernen og projektstart med nyt lys i sneglegangen fordrede et nærvær ud over almindelig projekteringsarbejde. Rundetaarn er svær at forholde sig til på tegninger, alle mål skal tjekkes på stedet og der skal udføres adskillige modeller og tegninger, før et projekt kan søsættes. Mange mindre opgaver blev løst: Nyt modul til kaffemaskinen i caféen, ombygning af adskillelse ved billetsalget for publikum der kommer med e-billetter, skiltning og nyt LED-lys ved planetmaskinen. I caféen monteredes en vandautomat med koldt vand, så alle besøgende kan optanke deres drikkeflaske uden omkostning. Det er Rundetaarns mål, at alt lys er udskiftet til LED i I 2014 kom vi et godt stykke på vej. 80% af alt lys i udstillingssalen blev udskiftet til nye 100 LED armaturer fra ERCOpartner. Belysningen har meget indflydelse på kundernes oplevelse af udstilling og rum. Julelyskæde til toppen er udskiftet til små LED-pærer. Det helt store projekt med LED-lys i sneglegangen blev i løbet af året færdigprojekteret af arkitekten og ledningsvejene blev godkendt af Kulturstyrelsen. Hvor eksisterende lys bliver strømforsynet fra sneglegangen, bliver det nye lys forsynet af kabler i boringer, der går mellem etageadskillelse fra vinduesniche til vinduesniche. Forskellige LED blev testet og valgt ud fra kvalitet, hvorfor RGB blev fravalgt. Udstillingssalens 7-er stole blev lakerede og holder de næste 10 år. I april fik Rundetaarn og Kirken fibernet og hurtigere internetforbindelse. Der var visse problemer, som løstes inden for et par dage. Det værste var opgravningen i Købmagergade. Det tog tre dage for trykluftbor at komme igennem den nye belægning. Kablet går nu gennem kernen og ikke som tidligere på muren til kirkens elrum og etageadskillelser. Fiberkablet er ikke synligt og derved vandalsikret. Adgangsforhold, regnskab og betalingsforhold Et specielt problem blev forsøgt løst i løbet af året. Og uden held. Over ½ mio. besøgende, der alle skal passere forbi en eneste kasse, er en udfordring. Man kan købe billet over nettet, men forsøg med såkaldt fast track fungerer ikke. Vi arbejder på at finde nye betalingsmåder primært for ikke at belaste kassefunktionen, men også fordi vores bank i 2014 har pålagt Rundetaarn mange tusinde kroner i gebyrer for at håndtere sedler og mønter, der sættes ind på kontoen. I oktober blev vores særlige tilrettede regnskabsprogram Dynamics opgraderet, samtidigt blev serveren suppleret med mere lager kapacitet og hastighed, således irriterende nedbrud minimeredes. Regnskabssystemet har indbygget funktioner så den daglige omsætning håndteres automatisk. I slutningen af året påbegyndtes en opgradering af sikkerheden på server, samt opgradering af intranettet til styring af bl.a. vagtplaner. I slutningen af året blev det trådløse net udvidet, således at alle gæster frit kan komme på internettet. Krav til lovgivningen bevirker at alle brugere bliver logget på i et særligt udviklet databasesystem udviklet af Adam Schønemann. Belysning ved Planetmaskinen før og efter omskiftningen til LED-amatur 11 dækplader blev renoveret i

8 Fotos fra Rundetaarns

9 Markedsføring Det er ikke hvert år, at Rundetaarn kan føje en ny attraktion til sit virke. Åbningen af cylindermidten, den hule kerne, var årets begivenhed, og tiltrak pressens opmærksomhed. En stor andel af markedsføringen i 2014 var derfor præget af et behov for opdateringer, hvor kernen fik fortjent plads, både online og på tryk. Vi har spændt iagttaget publikums reaktion på den åbne, hule kerne. Det er en seværdighed, som ikke springer gæsten i øjnene, men skal opdages på opstigningen, hvor alle nicherne ellers er lukkede. Ikke overraskende er mange tilbageholdende med at træde ud på glasset, som har 3 lag og er testet til 565 kg pr. kvadratmeter. Heldigvis er der mange som vover pelsen, og med gysen træder ud. Man hører begejstringen inde fra hulrummet, og med smartphonen parat til at dokumentere suset stiller flere sig i kø for at komme ind. Ikke alene er det smukt at kigge ned, det er unikt og ikke sammenligneligt med noget andet. Mange deler den oplevelse på de sociale medier, og det er til vores fordel. Rundetaarn online De sociale medier har stor markedsføringsværdi for Rundetaarn. har øget tilgang af følgere. Sneglegangen, tårnet, kyssebænken og udsigten, glimt af den aktuelle udstilling, og altså også den hule kerne, er ofte at se på #rundetårn, #rundetaarn, #theroundtower, #tårn, jo kært barn har mange navne. Samtidig har vi også selv prioriteret indsatsen her og poster oftere billeder af udsigt og tårnets rum. Publikums oplevelser deles desuden live på rundetaarn.dk idet vi har oprettet en feature; Lige nu på Instagram, hvor seneste fire billeder med #rundetaarn og #rundetårn automatisk uploades til vores website. Det fungerer på trods af ellers måske netop i kraft af at indholdet ikke kan styres af os selv, men overvejende er en billedserie, hvor Rundetaarn er set med publikums øjne. For at forbedre besøgendes muligheder for uploads har vi i udgangen af 2014 etableret et gratis wi-fi netværk. Rundetaarns Facebook profil har som på Instagram ligeledes haft en tilgang. Både hvad angår likes og delinger, er det uden sammenligning de opslag af flot billedkvalitet og et genkendeligt motiv, som får tilkendegivelser fra tårnets følgere. Opslag vedrørende kommende events har ikke den samme genklang, men det betyder ikke at vi undlader denne type opslag. Vores posts og forholdet mellem det informerende indhold versus stemningsvisende fotos stemmer numerisk ganske godt med forholdet mellem de besøgende, som besøger os for aktiviteternes skyld versus de som kommer for sanseoplevelsen af tårnets rum og udsigt. Langt de fleste gæster (og liker ) os for vores hovedattraktion; tårnets arkitektur og udsigt. Nye tryksager En indsats for et forbedret fotomateriale og kernen som ny seværdighed muliggjorde i sommeren 2014 en opdateret dansk/engelsk informationsfolder om tårnet. Den udleveres til besøgende ved billetsalget, og udsendes til landets turistinformationer som reklame. Vores udenlandske turister har hidtil kunnet få en tekst om tårnets historie på 13 forskellige sprog. Men disse to materialer er med udgangen af 2014 fusioneret til en sprogguide; 6 udgaver på i alt 12 sprog. Det forener både den billedlige og historiske formidling af oplevelsen, inden gæsten begiver sig op i tårnet, og frem- mer overblikket over adgangsmulighederne til de mange rum undervejs på opstigningen. Annoncering År efter år melder statistikkerne om fremgang i besøget, men det er ikke en fremgang som kan forklares med mere målrettet markedsføring eller større synlighed i mediebilledet end tidligere. Rundetaarn er til stede i annoncer på få udvalgte platforme og tryksager, som formidler tårnet som seværdighed og ikon for København. I udstillingsregi sigter markedsføringen mod at gøre opmærksom på en midlertidig aktivitet, og så er vi stillet noget anderledes. Her benyttes pressemeddelelser og nyhedsbreve, og i øvrigt afhænger meget af udstillers egen indsats og netværk. I 2014 kunne vi mærke en tilstrømning og øget opmærksomhed særlig grundet udstillingen; Otto Frello I fantasiens landskab, som trak mange besøgende i alle aldre og landsdele. Selvom mange af værkerne til dagligt havde hjemme på Museet for Varde By og Omegn, kom tilrejsende fra Fyn og Jylland. Særligt havde udstillingen appel til skoleelever, som kom tydeligt forberedte med projektarbejde, og indtog Bibliotekssalen over længere tid end vi er vant til. Den store interesse gav også udslag på hjemmesidens besøgstal i april måned med livlig trafik på omtalen af Otto Frello. Besøg på Rundetaarns hjemmeside toppede i 2005, hvor antallet af brugere var på samme niveau som det fysiske besøgstal Siden 2005 er det gået nedad indtil 2013 med besøgende på siden. I 2014 er brugen steget med 9 % til Optagelser Rundetaarn er et populært motiv for optagelser af enhver art, og langt størstedelen er naturligvis de besøgendes egne personlige skud. Især panoramaudsigten fra platformen og arkitekturen er årligt rammen for mange fotografier og billedoptagelser, primært til skoleprojekter, dokumentarfilm om dansk kulturturisme og udsigtsbilleder. Vi oplever en international interesse for tårnet med de mange registrerede udenlandske optagelser fra ex Japan, Italien, Finland, Korea og Østrig, men tårnet er også et sted, som benyttes af den danske mediebranche var et år med hyppige tv-optagelser til underholdningsprogrammer, fx Eurovision Song Contest, Familien på Bryggen og datingprogrammer som Singleliv og Landmand søger kærlighed. Åbningsceremonien for kernens åbning var anledning til billed - og lydoptagelser med direkte radioudsendelse inde fra cylindermidten. Rundetaarn er netop ikke kun egnet til billeder men også lydoptagelser er oplagte i et tårn, som vækker alle sanser. Sound Walks er et eksempel på dette, hvor lydoptagelser af Sneglegangens akustik skulle anvendes i et projekt. Vi er naturligvis glade for den opmærksomhed vi nyder godt af, når så mange henvender sig for at realisere medieprojekter af så forskellig art. På Vimeo har Rundetaarn egen kanal med 16 videos fra 2014 om udstillinger, events som Stemmens Dag, en timelapse af udsigten fra platformen og ikke mindst arbejdet med at åbne for den hule kerne

10 OBSERvatoriet Rundetaarn er bygget til at rumme et observatorium og det er derfor en grundsten i Rundetaarn som seværdighed, som vi skal værne om. Det er en særlig stemningsfuld oplevelse at besøge kuppelbygningen på toppen af tårnet. Publikum vejledes af 14 kyndige observatører, der alle forstår at formidle astronomi på en underholdende og interessant måde. I 2014 har Observatoriet haft åbent 46 aftener i vinterperioden og syv sommersøndage fra kl. 13 til 16. Der har desuden været særåbninger i forbindelse med særlige arrangementer i Bibliotekssalen. Kulturnatten 10. oktober var som sædvanlig den helt store dag for Observatoriet. Et ønske er, at flere af kulturnattens besøgende ville besøge Observatoriet på de almindelige åbningsdage. I løbet af de seks timers åbningstid på Kulturnatten når flere tusinde at besøge Observatoriet, sandsynligvis flere end på de almindelige åbningsaftener tilsammen. Ud over Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver det også vist frem i forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger. Og selvom det er overskyet og svært at se stjerner, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerende observatorium. I løbet af efteråret har flere af astronomerne assisteret med rundvisninger, der havde astronomien som tema. I alt 64 skoleklasser og 24 andre grupper har været på omvisninger i Rundetaarn. Rundetaarn Årsrapport Årsrapport Rundetaarn set fra klokketårnet Rundetaarn på Trinitatis kirke Foto: Cecilia Samsson

11 Udstillinger Rundetaarn har været vært for otte udstillinger i løbet af året. Udstillingerne vælges blandt de mange ansøgninger som modtages. Rundetaarns bestyrelse foretager den endelige udvælgelse ud fra ønsket om et så varieret udstillingsprogram som muligt. Normalt bliver udstillingsprogrammet fastlagt mindst et år i forvejen, men der kan ske ændringer, nødvendiggjort af f.eks. manglende finansiering. For årets udstillinger gælder, at alle har eksterne arrangører og økonomi. Udstillingen Sådan levede vi vistes henover årsskiftet indtil 2. februar Udstilling om dansk arkitektur i perioden fortalt gennem tegninger, fotos og arkitekturmo-deller. Den 21. januar inviterede Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til rundvisning, foredrag og diskussion om, hvordan man bevarer de relevante bygninger fra Nyere Tid. (se i øvrigt årsrapporten for 2013). Den gyldne orgeltone i nordisk kunst 8. februar 9. marts I Fantasiens Landskab - Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello 22. marts april Otto Frello blev 90 år og Museet for Varde By og Omegn arrangerede en stor retrospektiv udstilling med de fleste af kunstnerens hovedværker. Udstillingen bestod af værker tilhørende Varde Museum, samt en del værker i privat eje. Udstillingen blev senere vist i Varde. Udstillingen fik stor opmærksomhed fra publikum hvilket både kunne ses på besøgstallet og på de sociale medier. Hans billeder virker inspirerende og magiske, hvilket blev udnyttet i et sideløbende projekt 1001 Tårn, hvor skoleklasser i to uger arbejdede med deres eget fantasilandskab af eventyrlige tårne. (se afsnit om særarrangementer). Arrangør: Varde By og Omegn ved Claus Kjeld Jensen og John V. Jensen. Kunstnersammenslutningen Den Gyldnes forårsudstilling med 18 kunstnere fra norden. Temaet omfattede fortolkninger af det nordiske i billeder og lyd. I løbet af udstillingen afholdtes artist talks. Udstillere: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P. O. Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Annelise Kalbak, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Trondur Patursson, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Steffen Tast og Frede Troelsen. I Fantasiens Landskab Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello Aka Høegh fortæller om sine værker i udstillingen Den gyldne orgeltone i nordisk kunst Otto Frello og hustru Stense Petersen til fernisering 18 19

12 Tusind og én hat 3. maj juni Foreningen Danske Modister og Hattemageres udstilling om håndværk og design af hatte. Udstillingen havde både en kulturhistorisk vinkel såvel som håndværket i dag. Udstillingen viste hatte udlånt fra bl.a. Kongehuset. Udstillingsarkitekt: Anne Mette Frandsen. S.A.R.T. Støttet af: Indre bys lokaludvalg, Toyota fonden, Augustinus Fonden, LF Foghts Fond, Stillinge(håndværkerforeningens), Georg Jorck, Nationalbankens Jubilæumsfond, Nordea Fonden. Udstillere: Sabina Trabjerg, Helene Holst Echwald, Per Falk Hansen, Mathias August Borg, Pernille Rode, Mathilde Førster, Emilie Wedholm, Susanne Juul, Kirstine Andersen, Christina Lichy, Gitte Løgtholt Poulsen og Signe Holten. Connect - Outsider Art 21. juni august Ikke tale, bare snakke 23. august 28. september Designudstilling med Rundkant en gruppe med 22 kvindelige designere, der to og to forholdt sig til temaet dialog. Formålet var at lade eksperimenter og storytelling bane vejen for en udvidet skandinavisk designtradition. Foreningens formand Maria Lyhne Grønaa og kurator Ann-Kathrine Skjødt. Støttet af Kulturstyrelsen, Københavns Kommune, Ege design, 15. Juni Fonden, Innonet Lifestyle Interior & Clothing. Udstillere: Christina Hansen & Kerstin Kongsted, Charlotte Bodil Hermansen & Lene Roehrig Kjær, Stine Weigelt & Lærke Thorst Balslev, Maria Lyhne Grønaa & Lisa Strøander, Nina Wasland & Julie Damhus, Anne Louise Bahn & Kitt Stuart Schwenn, Emilie Dissing Wiehe & Naija Nygaard, Katrine Marie Nielsen & Johanna Magoria, Helle Sveistrup Clausen & Kathrine Henneberg, Cecilie Marie Skov & Signe Mårbjerg Thomsen, samt Maria Rokkedahl & Anne Brandhøj. Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede præsenterede over 200 værker lavet af skolens elever og fem inviterede ligesindede kunstnere. Arrangør: Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede v/ Tove Christensen, Jonas Orloff og Anne Bech Nielsen. Støttet af: Nordea Fonden. Udstillere: Paulus de Groot fra Holland, Mattihas Johansson fra Sverige, Rubén Cabanillas og Jorge Bermejo fra Spanien og Kenneth Rasmussen fra Randers. Skolens elever var: Emilie Kristine Louise Cambon, Katrine Stuart, Thomas Helmer Larsen, Kaare Jønsson, Birgit Neja Jensen, Christian Carlsen, Christine Gunvor Jensen, Per Erik Johan Eriksson, Marianne Quebec Madsen Ibsen, Steffen de la Motte Maahr og Oline Cecilie Hedegaard. Tusind og én hat Connect - Outsider Art Ikke tale, bare snakke 20 21

13 MiniTEX14 4. oktober - 2. november Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi satte på udstillingen fokus på små tekstiler i størrelsen 20x20x20 cm. Udstillingen var censureret og omfattede i alt 98 værker af 52 vævere. Desuden var der inviteret 11 kunstnere som viste store tekstile værker. Udstillingen viste i alt 98 censurerede værker af 52 indsendere, samt både mini og maxi værker af 11 inviterede gæster 7 fra Danmark og 4 fra Sverige. Lauget afholdt artist talks og arrangerede tekstile aktiviteter for publikum i samarbejde med Laugets Vævekurser. Derudover fortalte tekstilkunstner Anne Louise Bang om tekstilgruppen Tekstile Illusioners værker, og billedvæver cand. mag. i kunsthistorie, Ulrikka Mokdad om emnet minitekstiler. Endelig afholdt Laugets Vævekurser sit 10 års jubilæum. Uden for myldretid 22. november 2014 til 11. januar 2015 Fotoudstilling arrangeret af RealDania i samarbejde med de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod, hvis billeder blev vist på udstillingen. Fotograferne har på deres rejse udi Danmarks yderområder fotograferet det, som tiltrak deres opmærksomhed. Projektet førte til udstillingen og bogen Uden for myldretid. I perioden afholdtes tre artist talks, samt en debat med kulturminister Marianne Jelved og de tre (ud af fire) direktører for kunstmuseer, hvor udstillingen først blev vist. Udstillingskoordinator: Søren Møller Christensen (Carlberg Christensen), Stine Lea Jacobi (RealDania) og Karen Schou (RealDania). Udstillere: Anette Buemann Blom, Anne Birgitte Beyer, Anne Brodersen, Anne Kaufmann Arvidsen, Annette Reinhardt, Annie Weatphael Jensen, Berina Kærager-van Eijck, Bettina Andersen, Birthe Damgaard, Doris Bundgaard, Grete Ehs Østergaard, Hanne Kold, Helene Vonsild, Helle Trolle, Inger Holst Sørensen, Inger Inanna Weidema, Irene Lund, Jytte Harboesgaard, Kirsten Nielsen, Kissa Tindal, Lena Bidstrup, Lena Feldborg, Lis Bresson, Lisbeth Tolstrup, Lise Frantzen, Liv Stange, Liz Pead, Malone Dietrich, Margareta Bergstrand, Marianne Hansen, Marie-Louise Buchholz, Ninna Stryhn, Rikke Ruff, Rouky Aknin, Sofia Möller, Sonja L. Jensen, Susanne Nielsen, Tina Zielinski, Vibeke Qvortrup, Yoko Matsumoto, Yvonne Runge Erichsen, Annette Sandfeld Marboe, Inger Maaløe, Lis Jeanette Hansen, Lise Nielsen, Inge Jochimsen, Tinna Pedersen, Sonja L. Jensen, Mette Bauer, Nine Scherling, Stine Sidenius og Ulle Waldorff, Og gæster Pernille Mejslov, Elsa Agelii, Josabet Werkmäster, Bess Kristoffersen, Ingunn Vestby, Lis Lundkvist, Ulrika Berge, Hanne Bang, Tekstile Illusioner, Dyveke Zadig og Anne Marie Egemose. Formænd: Mette Lise Rössing efterfulgt af Kirsten Thomsen. Udstillingsarkitekt Anne Fabricius Møller. Jurimedlemmer: Anne Bjørn, Ruth Fabricius og Lizzi Damgaard. Støttet af L.F. Foghs Fond, Toyota Fonden, Statens Kunstfond, Kolding kommune, Københavns kommune, Laugets Vævekurser og Garnindkøbsforeningen af Uden for Myldretid Opsætning af MiniTEX14 Omvisning ved fotograf Carsten Ingemann og forfatter Knud Romer 22 23

14 Koncerter I Bibliotekssalen er der mulighed for at afholde koncerter. Det foregår i salens fjerneste ende, set fra indgangen. Bibliotekssalens akustik er meget afhængig af udstillingen og af, hvor mange tilhørere der er. Det er et meget blandet repertoire, der repræsenterer genrer fra middelaldermusik, klassiske koncerter, world music og til jazz. Udstillingen supplerer koncerterne med en ekstra oplevelse. Der er altid åbent til en tur på toppen under pausen. I 2014 var Rundetaarn vært for i alt 23 koncerter med i alt 1904 tilhørere. Koncerter i januar Nytårskoncert med Rikke Sandberg til støtte for Villa Skodsborg. 22. april Solister på spring - Tim McVeigh-Pedersen og Peter Oldrup. Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 20. maj Sen høst med rechoired, korkoncert med dirigent Peter Bom 22. og 23. maj Rockkoret, 35 sangere med dirigent Christian Berg. 10.,11. og 12. juli Tribute to Stan Getz - Jan Johansson. Jan Lundgren, piano. Harry Allen, tenorsax. Jacob Fischer, guitar. Hans Backenroth, bass og Kristian Leth, drums. Arrangør: Jazz Concerts.dk. 19. september kl. 20 Contrapunctur Copenhagen Chamber festival med Trio con Brio Copenhagen, Quatour Modigliani, strygekvartet, Max Artved, obo, Alexander Sitkovetsky, violin, Julian Steckel, cello Joel González, kontrabas. 19. september kl. 22 Märchenbilder Trio con Brio Copenhagen, klavertrio, Quatour Modigliani, strygekvartet, Alexander Sitkovetsky, violin, Tatjana Masurenko, bratsch, Julian Steckel, cello, Marianna Shirinyan, klaver, Max Artved, obo. Med særåbning i Observatoriet. 6. oktober GIÒIA- middelaldermusik med Karina Agerbo, blokfløjter, Mie Korp Sloth, portativ & keltisk harpe og Tira Skamby Riber, percussion. 30. oktober Univers på vers - Børnejazz i anledning af Spil Dansk-dagen. Arrangør Anders Jacobsen. 4. juni Debutkoncert Sofie Spanget Takkula, Cello Syddansk Musikkonservatorium. 11. juni Trinitatis Kantori koncert i hhv. Trinitatis kirke og Rundetaarn. 12. juni Det Danske Kammerkors sommerkoncert. 13. juni Nordiske folketoner. Universitetskoret Lille MUKO, dirigent Jesper Grove Jørgensen. 14. juni Blågaard Kammerkor, dirigent Erik Dynesen. Anne Turner, cello Aase Reidun Sløgedal, klaver. 8. juli World on a String. John Sund, guitar, Bjarke Falgren, violin, Morten Lundsby, kontrabas og Ole Theill, tabla. Arrangør: John Sund. Univers på vers. Børnejazz på Spil Dansk-dagen 24 25

15 Events 31. oktober Sopran Lise Bech Bendix - debutkoncert - Det Jyske Musikkonservatorium. 23. november Børn og unge spiller klaver EPTA elevkoncert for unge ml år. Arr.: Elsebeth Brodersen. 24. november Timo Korhonen (Finland). Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 29. november Det islandske kor Staka. Arrangør: Staka. 14. december Julekoncert med Graabrødre Kammerkor. Dirigent Egil Kolind. Arrangør: Graabrødre Kammerkor. Rundetaarn kunne i 2014 lægge hus til næsten 100 events og begivenheder af helt forskellig art. Dette tal dækker over produktioner arrangeret af Rundetaarns egen stab, men i høj grad også af eksterne partnere, der med en god idé i ærmet har henvendt sig for at realisere den hos os. Eksempler er paneldebatter og foredrag, filmfestival, bogmesse og boglancering, foto maraton, artist talks ved udstillinger, børnearrangementer og alverdens andre ting. De fleste er åbne arrangementer men enkelte uger hvert år er det muligt at benytte Bibliotekssalen til et større og lukket event. Oversigten viser årets største åbne arrangementer. Loppemarked 15. marts Bibliotekssalen er fint egnet til loppemarked. På tærsklen til forårsmåneden har salen nu i flere år i træk været fyldt med private sælgere, som med frisk mod klarer transporten af alle varerne op gennem sneglegangen. Det er en markedsdag med hyggelig stemning og glade gæster tårn 24. marts april Sideløbende med Otto Frellos magiske udstilling I Fantasiens Landskab inviterede Rundetaarn og Janne Kjærgaard 13 skoleklasser med elever fra 1-5. klasse til workshop. Hvert barn kreerede sit eget unikke tårn og undervejs opbyggedes en skulptur med tårne i alle afskygninger. Børnene fik samtidigt et indblik i Otto Frellos eventyrverden. Projektet markeredes den 11. april med en stor fernisering for børnene og deres familier. Et lignende projekt blev afviklet i Rundetaarn i december Stemmens Dag 12. april Hvert andet år arrangerer foreningen Stemmens Dag et multiarrangement med stande, workshop, foredrag, korsang, fortælleevents med mere i Bibliotekssalen, på Ringerloftet, Sneglegangen og Observatoriet. Foreningen består af sangere, fonetikere, retorikere, laryngologer, logopæder, fortællere, speakere og andre, der arbejder professionelt med stemmen. Ethjulscykelløb 17. maj Tribute to Stan Getz 10. juli Siden 1982 har der en lørdag i maj måned været afholdt ethjulscykelløb i sneglegangen. Primus motor for disse løb har alle årene være Jean Ascher. Deltagerne er som regel fra år og de ræser udklædt op og ned i håb om at slå rekorden fra 1989 på 1,48 sekunder

16 Pecha Kucha 10. september Årets udstillere bidrager ofte til Bibliotekssalens aktivitetskalender. Takket være udstillers netværk og gode idéer er salens program spændende og varieret. Kunstnersammenslutningen RUNDKANT samarbejdede med foreningen Pecha Kusha om en særudgave af en artist talk, hvor talerne har meget kort tid til præsentation af hvert emne. Pecha Kusha betyder småsnak på japansk. Kulturnatten 11. oktober Kulturnatten er et andet eksempel på en aften, hvor udstillingen i salen sætter sit præg på aktivitetsprogrammet. Dansk Tekstillaug arrangerede i udstillingen minitex14 at væveinstruktører og brødøser kunne demonstrere håndværket for gæsterne. På tårnets facade havde Claylight igen i år leveret et net af hele 1422 dioder opsat af firmaets teknikere, så tårnet med skiftende motiver lyste op i Købmagergade. Traditionen tro var tårnet velbesøgt, dog lidt færre end sidste år, med 6316 besøgende. Lysdioder opsat på tårnets facade til Kulturnatten Copenhagen Dreaming 1. november Arrangør Billy O Shea samlede flere selvudgivende Sci-Fi og fantasy forfattere til en fælles lancering i Rundetaarn. Fans kunne dermed opleve en mini messe, hvor flere forfattere havde oplæsninger og animatorer viste deres værker og gadgets frem for interesserede. Skandinavisk Antikvarbogmesse november Den Danske Antikvarboghandlerforening var arrangør af årets bogmesse, som foregår på skift i henholdsvis Oslo, Stockholm og København. Professionelle antikvarboghandlere fremviste og solgte alt fra moderne litteratur til førsteudgaver og sjældne bøger. Skandinavisk Antikvarbogmesse Jagten på navigationens historie 28. november 28 I tråd med visionen om at 2014 skulle have Rundetaarns historie i fokus, indgik vi et samarbejde med Folketeateret på Nørregade. Deres teateropførelse af Skatteøen kombineret med en skattejagt i Rundetaarn udgjorde en fin pakke til erhvervssalg. Ved kreativ assistance fra vores egne studentermedhjælpere forfattede vi en guidet tur gennem Rundetaarn og navigationens historie, da tårnet som observatorium har haft en afgørende rolle i videnskabs- og søfartshistorien. Vi havde forventet større tilslutning end blot én booking, men på trods af dette, var det en fin anledning til at genere en større viden internt i personalegruppen om denne vigtige del af historien. Janne Kjærsgaards 1001 Tårn og assistent Lilo Skaarup 29

17 Ansatte i 2014 Administration Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, souschef Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Siri Charluck, butik & café Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, drift og vedligeholdelse/rengøring Søren Munck Mikkelsen, arkitekt Lotte Ladegaard Zeuthen, markedsføring Rasmus Kvist, grafisk assistent Timeansatte assistenter 8 nyansatte i 2014 Adam Schønemann Aidin Sarfaraz Andrea Nedergaard Jensen Andreas Kornelius Nørgaard Angela Gishyang Ma Anna Hummel Fischer Bjørn Noer Camilla Mosekjær Hansen Cecilia Samsson Emilie Winther Emma Amalie Klara Samuelsen Hoang Lam Ida Marie Auken Beck Jakob Matias Melbye Jannik Mosekjær Hansen Jens Michael Jepsen Jesper Linkis Johan Munck Mikkelsen Jonas Gaard Julie Nyhuus Katrine Borgstrøm Klara Frederikke Mogensen Lasse Wieslander Line Juby Rosbæk Lotte Jusjong Schneider Maj Kirkegaard Martin Jensen Mikkel Jensen Morten Bruun Christiansen Nicholas Baumgarten Niels Ørbæk Christensen Pernille Sloth Randi Møller Sara Stoksbjerg Buhl Christiansen Sarah Bach la Cour Sarah Khoshdel Stine Møller Søren Staberg Madsen Kontoret for Drift & vedligehold Henrik Greve og Jeppe Sørensen Assistent Hoang Lam skænker rosé ved fernisering for Ikke tale, bare snakke Observatoriet Ingen nyansatte i 2014 Claus Bjarne Jensen Erik Jensen Ewa Pedersen Flemming Kjemstrup Sørensen Gunnar Tyrsted Lars Worm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Ole Stang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen Søren Lynggaard Ulrik Sorgenfrey Observator Erik Jensen stiller ind på rådhusuret på en overskyet aften 30 31

18 Rundetaarn Årsrapport 2014 Skribenter: Lene Ruby Jesper Vang Hansen Jeanette Bursche Layout: Cecilia Samsson Fotos: Jesper Vang Hansen Cecilia Samsson Henrik Greve Udgivet af Rundetaarn februar 2015 Oplag: 400 Tryk: Kailow Creative Rundetaarns Forlag ISBN

19 Købmagergade 52A 1150 København K Købmagergade 52A 1150 København K Rundetaarn Årsrapport 2014

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser Arsberetning 2011 Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter Dyrebare oplevelser Medarbejdere Protektor: Hans Kgl. Højhed Prins Joachim Bestyrelse: Arne B. Schade,

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Bladet Kriminalforsorgen

Bladet Kriminalforsorgen NR 12 Juni 2012 Bladet Kriminalforsorgen Temaet I samspil med omverdenen Var det bare det? På Statsfængslet Møgelkær har de allieret sig med erhvervsskolerne for at uddanne de indsatte. 10 De dømte du

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere