Årsrapport. rundetaarn Årsrapport Rundetaarn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn"

Transkript

1 Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn

2 Indhold Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger Koncerter Events Ansatte i 2014 Forside: Foto fra den hule kerne, Rundetaarns nye attraktion.

3 Forord Så gik 2014 over i Rundetaarns historie med en ny rekord mennesker valgte at besøge vores skønne tårn. Vi er meget glade for, at Rundetaarn stadig er et yndet udflugtsmål for vores landsmænd og turistmål for landets turister. Vi synes selv, at Rundetaarn har så meget mere end den fantastiske udsigt over hele København at byde på. Med åbningen af vores cylinder, hvor man nu kan stå på en glasplade midt i Rundetaarn midt i København svævende 25 meter over jorden, har vi føjet en ekstra oplevelse til et besøg i Rundetaarn. Og oplevelser er et nøgleord for os. Der skal være oplevelser fra indgangen og hele vejen til toppen. Vi bestyrelse og alle ansatte gør vores til, at Rundetaarn er et sted, man gerne vil komme tilbage til. Ikke kun fordi det stadig er billigt at komme ind i tårnet, men også fordi der er så mange forskellige muligheder for oplevelser. Vi vil også i 2015 gøre vort bedste til, at Rundetaarn til stadighed er et sted, man har lyst til at lægge vejen forbi. Jeg vil her til sidst også gerne rette en tak til alle de fonde, der støtter vores udstillere, så de har økonomisk mulighed for at udstille i vores smukke bibliotekssal. Tak for i år og velkommen i 2015 til udsigten, observatoriet, udstillingerne eller koncerterne. Rundetaarn er ikke som andre kulturinstitutioner, men helt sin egen! Placeringen midt i den gamle bydel, den unikke bygning og den specielle atmosfære er hovedårsager til tårnets popularitet. Rundetaarn er fyldt med historier. Det er den vi dyrker og har held med at bringe ud til alle danske såvel som udlændinge unge såvel som gamle. Tårnets popularitet blandt københavnere og turister kan spores langt tilbage i historien, sandsynligvis til 1600-tallet. En spændende beretning fra 1824 fortæller om den teknologiske optimisme. Man troede på, at man kunne observere stjerner i dagslys, men det krævede arbejdsro. Universitetet, hvorunder Rundetaarn hørte, ønskede at lukke for kulturturisterne og i stedet åbne Nicolaj kirketårn for dem som erstatning. Den folkelige modstand forhindrede dog denne beslutning og det endte med et kompromis således, at Rundetaarn var åbent hver onsdag og lørdag kl I 2014 afsluttede Kulturstyrelsen gennemgangen af alle fredede bygninger i Danmark. Også Rundetaarn er blevet beskrevet. Under den arkitektoniske værdi nævnes en lang række værdier, sågar den særegne akustik i Sneglegangen. Der er ingen tvivl om, at tårnets bevaringsværdi netop er grundlaget for den publikumssucces som Rundetaarn oplever i dag. Disse værdier er udgangspunktet for det daglige arbejde og tanker om udvikling. Historien i centrum var temaet for 2014 udadtil i publikumsoplevelsen, og indadtil med viden og formidling. Ikke fordi det betyder noget for Rundetaarns eksistens, men det er interessant at konstatere, at 2014 blev året hvor Danmarks Statistik sendte os et indberetningsskema om årets besøgstal mv. Rundetaarn har tidligere ikke eksisteret i de offentlige statistikker, simpelt hen fordi Rundetaarn ikke modtager offentlig støtte af nogen art. Tidens trang til at måle alt muligt, har opdaget at Rundetaarns over ½ mio. besøgende skæpper godt i kassen, når den vigende/voksende kulturhistoriske interesse skal vurderes. Lene Ruby Formand for Rundetaarns bestyrelse Jesper Vang Hansen Direktør 02 03

4 Organisation Fakta om Rundetaarn Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, der ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune. Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Trinitatis Sogns Menighedsråd vælger tre og Københavns Stiftsøvrighed to medlemmer, hvoraf den ene vælges efter indstilling fra Nationalmuseet. Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre, valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, var i 2014 Lene Ruby (formand), Bente Ahlefeldt og Regitze Nørregård-Nielsen, der afløste kirkeværge Søren Frølunde den 1. marts. Dernæst direktør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og Karin Lorentzen, valgt af Stiftsøvrigheden. Direktør Jesper Vang Hansen er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen har holdt fem møder i 2014, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter er behandlet. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarns regnskaber revideres af revisionsfirmaet PWC ved Stine Grothen. Virksomhed Rundetaarns faste stab består af seks fastansatte, som hver i sær varetager en vigtig del af organisationen. Dertil kommer timeansatte assistenter, der er studerende på forskellige studieretninger, samt en gruppe amatørastronomer, som passer Observatoriet. I 2014 har der i alt været 59 på lønningslisten. Med så få fastansatte er det hensigtsmæssigt, at aktiviteter for og med alle typer kunder kan varetages af mere end én ansvarlig. Rundetaarn organiserer sig ikke i afdelinger, men i stedet som et tæt samarbejde mellem ankermænd og afviklere. En bestandig opgave er derfor at varetage aktiviteterne på tværs af flere involverede. Vi er fælles om at skabe oplevelser, det er det vi lever af. Fællesmøder er afgørende i den forbindelse. I november holdt den fastansatte stab et halvårsmøde som opfølgning på året, der gik, samt forberedelse til det kommende års mange aktiviteter. Disse møder afholdes gerne to gange årligt, da de giver anledning til at drøfte større projekter og opgaver, som staben skal samarbejde omkring. Ugentligt afholdes desuden også et koordinerende stabsmøde, i øvrigt med en repræsentant fra de timeansatte, hvor aktuelle opgaver og kommende arrangementer gennemgås. Ansatte Direktør Jesper Vang Hansen har, foruden den overordnede ledelse, ansvaret for tårnets økonomi, regnskaber og budgetstyring. Han er koordinator på koncertområdet og har den primære kontakt til tårnets udstillere. Han er desuden systemansvarlig for it-serveren, som er fælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn, kirkens administration, kirke og studentermenighed. I årets løb har han produceret en række Vimeo-film om udstillingerne og særarrangementerne. Souschef Jeanette Bursche leder, sammen med direktøren, tårnets ansatte og den daglige administration. Hun er desuden ansvarlig for kommunikation, markedsføring, kasseregnskaber og varetager tårnets HR aktiviteter samt rekruttering. Siri Charluck styrer salgsafdelingen og driften af tårnets butik, café og topkiosk. Desuden er Siri, sammen med direktør og souschef, koordinator af særarrangementer. Hun er også ansvarlig for lagerstyringen og flere administrative opgaver. Udstillingernes opbygning har tårnets håndværker Jeppe Sørensen ansvaret for. Henrik Greve er ansvarlig for tårnets drift og vedligeholdelse og har den primære kontakt til eksterne håndværkere. Jeppe og Henrik supplerer hinanden med de meget varierede driftsopgaver, der er påkrævet for at få materiel, installationer og maskiner til at fungere. Observator Erling Poulsen har ansvar for Observatoriet og de 14 tilknyttede amatørastronomer. Erling står for de mange omvisninger i tårnet for primært skoler og virksomheder. Erling fører tilsyn med den historisk-astronomiske samling, hvoraf noget af det er udstillet på Ringerloftet. Derudover er han webredaktør på alle sider vedrørende Observatoriet. Erling var i 2014 på sygeorlov i seks måneder, hvilket bevirkede at vi måtte nytænke varetagelsen af rundvisninger i tårnet. Rundetaarns personale til julefrokost 2014 Hertil har vi fået hjælp af tårnets studentermedhjælper Jonas Bjørk Gaard, som læste på lektien og formidlede tårnets historie til gæsterne, store som små. En væsentlig del af tårnets personalegruppe består netop af timeansatte medhjælpere, som primært varetager billetsalg, reception og butikssalg, men også hjælper staben som afviklere. Assistancen kan fx være ved opsætning af nye udstillinger, grafisk arbejde samt ved afvikling af særarrangementer og koncerter. I 2014 har vi fået fast assistance af Emma Samuelsen ved særarrangementer og Cecilia Samsson til grafiske opgaver og sociale medier. Cecilia har suppleret grafiker Rasmus Kvist, som arbejdede via fjernarbejds-plads på Bornholm. De timeansatte består også af en gruppe trofaste amatørastronomer, hvoraf mange har været tilknyttet i årtier. De varetager Observatoriets åbning i vinterhalvåret, samt enkelte søndage over sommeren. IT udvikler Adam Schønemann blev timeansat ultimo 2014 til opgaver som forbedret wi-fi forbindelse og intranet. Endelig har arkitekt MAA Søren Munck Mikkelsen været tilknyttet på deltid for at løse en række fastlagte opgaver, se afsnit om forbedringer

5 Besøgstal besøgende er atter en rekord for Rundetaarn næsten flere end 2013 og aldrig før har 10 ud af 12 været rekordmåneder. Stigningerne startede i efteråret 2010 og er fortsat med tilvækst måned for måned. Fremgangen er yderst stabil og det ser ud til, at fremgangen er generel og ikke så meget afhængig af dårligt vejrlig. Eksempelvis er en varm sommer ødelæggende for storbyens kulturinstitutioner, men ikke for Rundetaarn. Juli og august havde fremragende besøg på hhv og To gode udstillinger med stort publikum afspejles i 2014-statistikken (Otto Frello og Tusind og én Hat). De sidste fire år er besøgstallet vokset med 7,9% i 2011, 5,7% i 2012, 6,9% i 2013 og hele 13% i De største procentvise stigninger er heldigvis i forårs- og efterårsmånederne, hvor vi stadigvæk har kapacitet til vækst. Rundetaarn har ikke undersøgt fordelingen af danske og udenlandske besøgende. En indikator på fordelingen af besøgende får man ved at bemærke antallet af betalinger med hhv. danske og udenlandske betalingskort. August er fortsat primært udenlandske besøgende kun overgået af dagene mellem jul og nytår. Et forsigtigt skøn er at fordelingen mellem danske og udlændinge er 50/50 på årsbasis. Den største vækst findes blandt voksne der betaler fuld entré. Børn (5-15 år) er stabil med en svag stigning. Voksne og børn i grupper, hvilket primært er skolebesøgende, er lavere end i 2004, men de sidste fire år stabil. En del af de unge besøger tårnet i et undervisningsforløb, oftest uden at Rundetaarn er involveret med rundvisning eller lignende. I alt 21% eller er børn under 16 år. Besøg på Copenhagen Card er steget gennem årene og udgør nu 8,5% af det samlede besøg, hvilket er en indikation for det stigende antal udenlandske turister, der besøger København. Rundetaarn får 50% af normal entreindtægt refunderet. De gratis børn under 5 år er desværre faldende. Restgruppen, andre besøgende, er dem der betaler til eksempelvis særarrangementer og koncerter eller dem der er gratis til Kulturnatten og ferniseringer mm. Kun børn under 5 år, kulturnatsgæster og ferniseringsgæster har gratis adgang 95% betaler den beskedne entre på 25 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Rundetaarn er almindelig åbent i alt 3292 timer. Kun tre dage om året er tårnet lukket. Månedlig fordeling Udvikling voksne børn gr.voksne gr.børn copenhagen card børn under 5 år andre besøgende 06 07

6 Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Rundetaarns økonomi hviler 100% på egenindtægten og ingen dækker tårnets underskud, hvis det opstår. Derfor udarbejdes budgettet på et realistisk - grænsende til et pessimistisk - niveau. Budgettet bliver fastlagt i oktober for det kommende år og i erkendelse af, at der nemt kan opstå ekstraordinære udgifter og varierende indtægter, afholdes et regulerende budgetmøde i bestyrelsen i juni måned. Besøgstallet er gennem fem år steget pænt år efter år. Med en stigning på 13% blev 2014 endnu bedre end de foregående. Det er en særdeles god Indtægter og udgifter Løn, administration og drift Udgifter firmaarrangementer, butik og cafe (u.moms) Vedligeholdelsesudgifter og nyanskaffelser fornemmelse når entreindtægterne i forhold til det budgetterede - suppleres med entreen fra ekstra besøgende. Bestyrelsen og direktøren har kunnet iværksætte ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder og foretaget nye investeringer i materiel med i alt 2,36 mio. kr., hvilket også er en rekord. Til trods for disse ekstra udgifter blev årets overskud på kr. Uden for Rundetaarns økonomi er udstillinger, koncerter og de fleste særarrangementer. De har selvstændig økonomi, som arrangøren er ansvarlig for Det har været et særdeles aktivt tårn i Tårnets gode håndværkere er fleksible, således at det ikke har været nødvendigt at lukke tårnet for publikum. Tømrerfirmaet N.A. Nielsen har udført to større opgaver. I januar blev det slidte fyrretræsgulv øverst i sneglegangen foran administrationen udskiftet med eg. I september og oktober blev 11 dækplader af teaktræ på platformen renoveret. Underlaget blev efterset og en del udskiftet på grund af råd. Malerhuset Steen Nielsen A/S kalkede sneglegangen januar og juni og der er udført reparationsarbejder i udstillingssalen og på Ringerloftet. I maj måned blev observatoriebygningen og sikkerhedsgitteret på platformen malet. Der er kun fire offentlige toiletter i Rundetaarn, hvilket er for ringe til en halv million besøgende om året. Afløbsproblemer, som indtraf flere gange i sommeren, er ikke morsomt med mange mennesker i tårnet! Så er det roligere at foretage planlagt udskiftning af sanitet på grund af simpelt slidtage. Håndtørreren blev udskiftet, da de havde en høj lyd, der forplantede sig gennem murværket til kirkerummet. Belært af tidligere vinterproblemer med stærk frost blev vandrør på Ringerloftet efterisolerede. Den hule kerne Årets største nyinstallation blev åbningen ind til Rundetaarns cylinder. Projektet blev udført af arkitekt Søren Munck Mikkelsen assisteret af ingeniør Randi Møller, Krabbenhøft ApS. I 2013 påbegyndte Rundetaarns blikkenslagerfirma Andersen & Lassen ApS omlægningen af alle rør i cylindermidten og Elektrikerfirmaet Lyders & Svend G. A/S renoverede alle ledninger i den hule cylinder. Det komplicerede arbejde med montering af det runde glasgulv i 25 meters højde blev udført af J. Snoer og Sønner A/S. Rundetaarns indtægter Butik, cafe og firmaarrangementer Finansielle indtægter Resultat Malere fra Steen Nielsen A/S i gang med at kalke Sneglegangen 08 09

7 Belysning Fibernet Stilladset blev stående til et par dage før arbejdet blev afsluttet, og den 26. marts kunne arbejdets afslutning fejres. Rundetaarn er blevet en attraktion rigere. Arkitekt Søren Munk Mikkelsen flyttede på det nærmeste ind i Rundetaarn. Arbejdet med kernen og projektstart med nyt lys i sneglegangen fordrede et nærvær ud over almindelig projekteringsarbejde. Rundetaarn er svær at forholde sig til på tegninger, alle mål skal tjekkes på stedet og der skal udføres adskillige modeller og tegninger, før et projekt kan søsættes. Mange mindre opgaver blev løst: Nyt modul til kaffemaskinen i caféen, ombygning af adskillelse ved billetsalget for publikum der kommer med e-billetter, skiltning og nyt LED-lys ved planetmaskinen. I caféen monteredes en vandautomat med koldt vand, så alle besøgende kan optanke deres drikkeflaske uden omkostning. Det er Rundetaarns mål, at alt lys er udskiftet til LED i I 2014 kom vi et godt stykke på vej. 80% af alt lys i udstillingssalen blev udskiftet til nye 100 LED armaturer fra ERCOpartner. Belysningen har meget indflydelse på kundernes oplevelse af udstilling og rum. Julelyskæde til toppen er udskiftet til små LED-pærer. Det helt store projekt med LED-lys i sneglegangen blev i løbet af året færdigprojekteret af arkitekten og ledningsvejene blev godkendt af Kulturstyrelsen. Hvor eksisterende lys bliver strømforsynet fra sneglegangen, bliver det nye lys forsynet af kabler i boringer, der går mellem etageadskillelse fra vinduesniche til vinduesniche. Forskellige LED blev testet og valgt ud fra kvalitet, hvorfor RGB blev fravalgt. Udstillingssalens 7-er stole blev lakerede og holder de næste 10 år. I april fik Rundetaarn og Kirken fibernet og hurtigere internetforbindelse. Der var visse problemer, som løstes inden for et par dage. Det værste var opgravningen i Købmagergade. Det tog tre dage for trykluftbor at komme igennem den nye belægning. Kablet går nu gennem kernen og ikke som tidligere på muren til kirkens elrum og etageadskillelser. Fiberkablet er ikke synligt og derved vandalsikret. Adgangsforhold, regnskab og betalingsforhold Et specielt problem blev forsøgt løst i løbet af året. Og uden held. Over ½ mio. besøgende, der alle skal passere forbi en eneste kasse, er en udfordring. Man kan købe billet over nettet, men forsøg med såkaldt fast track fungerer ikke. Vi arbejder på at finde nye betalingsmåder primært for ikke at belaste kassefunktionen, men også fordi vores bank i 2014 har pålagt Rundetaarn mange tusinde kroner i gebyrer for at håndtere sedler og mønter, der sættes ind på kontoen. I oktober blev vores særlige tilrettede regnskabsprogram Dynamics opgraderet, samtidigt blev serveren suppleret med mere lager kapacitet og hastighed, således irriterende nedbrud minimeredes. Regnskabssystemet har indbygget funktioner så den daglige omsætning håndteres automatisk. I slutningen af året påbegyndtes en opgradering af sikkerheden på server, samt opgradering af intranettet til styring af bl.a. vagtplaner. I slutningen af året blev det trådløse net udvidet, således at alle gæster frit kan komme på internettet. Krav til lovgivningen bevirker at alle brugere bliver logget på i et særligt udviklet databasesystem udviklet af Adam Schønemann. Belysning ved Planetmaskinen før og efter omskiftningen til LED-amatur 11 dækplader blev renoveret i

8 Fotos fra Rundetaarns

9 Markedsføring Det er ikke hvert år, at Rundetaarn kan føje en ny attraktion til sit virke. Åbningen af cylindermidten, den hule kerne, var årets begivenhed, og tiltrak pressens opmærksomhed. En stor andel af markedsføringen i 2014 var derfor præget af et behov for opdateringer, hvor kernen fik fortjent plads, både online og på tryk. Vi har spændt iagttaget publikums reaktion på den åbne, hule kerne. Det er en seværdighed, som ikke springer gæsten i øjnene, men skal opdages på opstigningen, hvor alle nicherne ellers er lukkede. Ikke overraskende er mange tilbageholdende med at træde ud på glasset, som har 3 lag og er testet til 565 kg pr. kvadratmeter. Heldigvis er der mange som vover pelsen, og med gysen træder ud. Man hører begejstringen inde fra hulrummet, og med smartphonen parat til at dokumentere suset stiller flere sig i kø for at komme ind. Ikke alene er det smukt at kigge ned, det er unikt og ikke sammenligneligt med noget andet. Mange deler den oplevelse på de sociale medier, og det er til vores fordel. Rundetaarn online De sociale medier har stor markedsføringsværdi for Rundetaarn. har øget tilgang af følgere. Sneglegangen, tårnet, kyssebænken og udsigten, glimt af den aktuelle udstilling, og altså også den hule kerne, er ofte at se på #rundetårn, #rundetaarn, #theroundtower, #tårn, jo kært barn har mange navne. Samtidig har vi også selv prioriteret indsatsen her og poster oftere billeder af udsigt og tårnets rum. Publikums oplevelser deles desuden live på rundetaarn.dk idet vi har oprettet en feature; Lige nu på Instagram, hvor seneste fire billeder med #rundetaarn og #rundetårn automatisk uploades til vores website. Det fungerer på trods af ellers måske netop i kraft af at indholdet ikke kan styres af os selv, men overvejende er en billedserie, hvor Rundetaarn er set med publikums øjne. For at forbedre besøgendes muligheder for uploads har vi i udgangen af 2014 etableret et gratis wi-fi netværk. Rundetaarns Facebook profil har som på Instagram ligeledes haft en tilgang. Både hvad angår likes og delinger, er det uden sammenligning de opslag af flot billedkvalitet og et genkendeligt motiv, som får tilkendegivelser fra tårnets følgere. Opslag vedrørende kommende events har ikke den samme genklang, men det betyder ikke at vi undlader denne type opslag. Vores posts og forholdet mellem det informerende indhold versus stemningsvisende fotos stemmer numerisk ganske godt med forholdet mellem de besøgende, som besøger os for aktiviteternes skyld versus de som kommer for sanseoplevelsen af tårnets rum og udsigt. Langt de fleste gæster (og liker ) os for vores hovedattraktion; tårnets arkitektur og udsigt. Nye tryksager En indsats for et forbedret fotomateriale og kernen som ny seværdighed muliggjorde i sommeren 2014 en opdateret dansk/engelsk informationsfolder om tårnet. Den udleveres til besøgende ved billetsalget, og udsendes til landets turistinformationer som reklame. Vores udenlandske turister har hidtil kunnet få en tekst om tårnets historie på 13 forskellige sprog. Men disse to materialer er med udgangen af 2014 fusioneret til en sprogguide; 6 udgaver på i alt 12 sprog. Det forener både den billedlige og historiske formidling af oplevelsen, inden gæsten begiver sig op i tårnet, og frem- mer overblikket over adgangsmulighederne til de mange rum undervejs på opstigningen. Annoncering År efter år melder statistikkerne om fremgang i besøget, men det er ikke en fremgang som kan forklares med mere målrettet markedsføring eller større synlighed i mediebilledet end tidligere. Rundetaarn er til stede i annoncer på få udvalgte platforme og tryksager, som formidler tårnet som seværdighed og ikon for København. I udstillingsregi sigter markedsføringen mod at gøre opmærksom på en midlertidig aktivitet, og så er vi stillet noget anderledes. Her benyttes pressemeddelelser og nyhedsbreve, og i øvrigt afhænger meget af udstillers egen indsats og netværk. I 2014 kunne vi mærke en tilstrømning og øget opmærksomhed særlig grundet udstillingen; Otto Frello I fantasiens landskab, som trak mange besøgende i alle aldre og landsdele. Selvom mange af værkerne til dagligt havde hjemme på Museet for Varde By og Omegn, kom tilrejsende fra Fyn og Jylland. Særligt havde udstillingen appel til skoleelever, som kom tydeligt forberedte med projektarbejde, og indtog Bibliotekssalen over længere tid end vi er vant til. Den store interesse gav også udslag på hjemmesidens besøgstal i april måned med livlig trafik på omtalen af Otto Frello. Besøg på Rundetaarns hjemmeside toppede i 2005, hvor antallet af brugere var på samme niveau som det fysiske besøgstal Siden 2005 er det gået nedad indtil 2013 med besøgende på siden. I 2014 er brugen steget med 9 % til Optagelser Rundetaarn er et populært motiv for optagelser af enhver art, og langt størstedelen er naturligvis de besøgendes egne personlige skud. Især panoramaudsigten fra platformen og arkitekturen er årligt rammen for mange fotografier og billedoptagelser, primært til skoleprojekter, dokumentarfilm om dansk kulturturisme og udsigtsbilleder. Vi oplever en international interesse for tårnet med de mange registrerede udenlandske optagelser fra ex Japan, Italien, Finland, Korea og Østrig, men tårnet er også et sted, som benyttes af den danske mediebranche var et år med hyppige tv-optagelser til underholdningsprogrammer, fx Eurovision Song Contest, Familien på Bryggen og datingprogrammer som Singleliv og Landmand søger kærlighed. Åbningsceremonien for kernens åbning var anledning til billed - og lydoptagelser med direkte radioudsendelse inde fra cylindermidten. Rundetaarn er netop ikke kun egnet til billeder men også lydoptagelser er oplagte i et tårn, som vækker alle sanser. Sound Walks er et eksempel på dette, hvor lydoptagelser af Sneglegangens akustik skulle anvendes i et projekt. Vi er naturligvis glade for den opmærksomhed vi nyder godt af, når så mange henvender sig for at realisere medieprojekter af så forskellig art. På Vimeo har Rundetaarn egen kanal med 16 videos fra 2014 om udstillinger, events som Stemmens Dag, en timelapse af udsigten fra platformen og ikke mindst arbejdet med at åbne for den hule kerne

10 OBSERvatoriet Rundetaarn er bygget til at rumme et observatorium og det er derfor en grundsten i Rundetaarn som seværdighed, som vi skal værne om. Det er en særlig stemningsfuld oplevelse at besøge kuppelbygningen på toppen af tårnet. Publikum vejledes af 14 kyndige observatører, der alle forstår at formidle astronomi på en underholdende og interessant måde. I 2014 har Observatoriet haft åbent 46 aftener i vinterperioden og syv sommersøndage fra kl. 13 til 16. Der har desuden været særåbninger i forbindelse med særlige arrangementer i Bibliotekssalen. Kulturnatten 10. oktober var som sædvanlig den helt store dag for Observatoriet. Et ønske er, at flere af kulturnattens besøgende ville besøge Observatoriet på de almindelige åbningsdage. I løbet af de seks timers åbningstid på Kulturnatten når flere tusinde at besøge Observatoriet, sandsynligvis flere end på de almindelige åbningsaftener tilsammen. Ud over Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver det også vist frem i forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger. Og selvom det er overskyet og svært at se stjerner, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerende observatorium. I løbet af efteråret har flere af astronomerne assisteret med rundvisninger, der havde astronomien som tema. I alt 64 skoleklasser og 24 andre grupper har været på omvisninger i Rundetaarn. Rundetaarn Årsrapport Årsrapport Rundetaarn set fra klokketårnet Rundetaarn på Trinitatis kirke Foto: Cecilia Samsson

11 Udstillinger Rundetaarn har været vært for otte udstillinger i løbet af året. Udstillingerne vælges blandt de mange ansøgninger som modtages. Rundetaarns bestyrelse foretager den endelige udvælgelse ud fra ønsket om et så varieret udstillingsprogram som muligt. Normalt bliver udstillingsprogrammet fastlagt mindst et år i forvejen, men der kan ske ændringer, nødvendiggjort af f.eks. manglende finansiering. For årets udstillinger gælder, at alle har eksterne arrangører og økonomi. Udstillingen Sådan levede vi vistes henover årsskiftet indtil 2. februar Udstilling om dansk arkitektur i perioden fortalt gennem tegninger, fotos og arkitekturmo-deller. Den 21. januar inviterede Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til rundvisning, foredrag og diskussion om, hvordan man bevarer de relevante bygninger fra Nyere Tid. (se i øvrigt årsrapporten for 2013). Den gyldne orgeltone i nordisk kunst 8. februar 9. marts I Fantasiens Landskab - Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello 22. marts april Otto Frello blev 90 år og Museet for Varde By og Omegn arrangerede en stor retrospektiv udstilling med de fleste af kunstnerens hovedværker. Udstillingen bestod af værker tilhørende Varde Museum, samt en del værker i privat eje. Udstillingen blev senere vist i Varde. Udstillingen fik stor opmærksomhed fra publikum hvilket både kunne ses på besøgstallet og på de sociale medier. Hans billeder virker inspirerende og magiske, hvilket blev udnyttet i et sideløbende projekt 1001 Tårn, hvor skoleklasser i to uger arbejdede med deres eget fantasilandskab af eventyrlige tårne. (se afsnit om særarrangementer). Arrangør: Varde By og Omegn ved Claus Kjeld Jensen og John V. Jensen. Kunstnersammenslutningen Den Gyldnes forårsudstilling med 18 kunstnere fra norden. Temaet omfattede fortolkninger af det nordiske i billeder og lyd. I løbet af udstillingen afholdtes artist talks. Udstillere: Søren Birk, Ken Denning, Gorm Eriksen, Ole Folmer Hansen, P. O. Hansen, Annette Holdensen, Aka Høegh, Annelise Kalbak, Hans Krull, Solveig Lohne, Frode Gundorf Nielsen, Karin Olesen, Torbjørn Olsen, Trondur Patursson, Bjarke Regn Svendsen, Bjarne Werner Sørensen, Steffen Tast og Frede Troelsen. I Fantasiens Landskab Retrospektiv udstilling med kunstneren Otto Frello Aka Høegh fortæller om sine værker i udstillingen Den gyldne orgeltone i nordisk kunst Otto Frello og hustru Stense Petersen til fernisering 18 19

12 Tusind og én hat 3. maj juni Foreningen Danske Modister og Hattemageres udstilling om håndværk og design af hatte. Udstillingen havde både en kulturhistorisk vinkel såvel som håndværket i dag. Udstillingen viste hatte udlånt fra bl.a. Kongehuset. Udstillingsarkitekt: Anne Mette Frandsen. S.A.R.T. Støttet af: Indre bys lokaludvalg, Toyota fonden, Augustinus Fonden, LF Foghts Fond, Stillinge(håndværkerforeningens), Georg Jorck, Nationalbankens Jubilæumsfond, Nordea Fonden. Udstillere: Sabina Trabjerg, Helene Holst Echwald, Per Falk Hansen, Mathias August Borg, Pernille Rode, Mathilde Førster, Emilie Wedholm, Susanne Juul, Kirstine Andersen, Christina Lichy, Gitte Løgtholt Poulsen og Signe Holten. Connect - Outsider Art 21. juni august Ikke tale, bare snakke 23. august 28. september Designudstilling med Rundkant en gruppe med 22 kvindelige designere, der to og to forholdt sig til temaet dialog. Formålet var at lade eksperimenter og storytelling bane vejen for en udvidet skandinavisk designtradition. Foreningens formand Maria Lyhne Grønaa og kurator Ann-Kathrine Skjødt. Støttet af Kulturstyrelsen, Københavns Kommune, Ege design, 15. Juni Fonden, Innonet Lifestyle Interior & Clothing. Udstillere: Christina Hansen & Kerstin Kongsted, Charlotte Bodil Hermansen & Lene Roehrig Kjær, Stine Weigelt & Lærke Thorst Balslev, Maria Lyhne Grønaa & Lisa Strøander, Nina Wasland & Julie Damhus, Anne Louise Bahn & Kitt Stuart Schwenn, Emilie Dissing Wiehe & Naija Nygaard, Katrine Marie Nielsen & Johanna Magoria, Helle Sveistrup Clausen & Kathrine Henneberg, Cecilie Marie Skov & Signe Mårbjerg Thomsen, samt Maria Rokkedahl & Anne Brandhøj. Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede præsenterede over 200 værker lavet af skolens elever og fem inviterede ligesindede kunstnere. Arrangør: Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede v/ Tove Christensen, Jonas Orloff og Anne Bech Nielsen. Støttet af: Nordea Fonden. Udstillere: Paulus de Groot fra Holland, Mattihas Johansson fra Sverige, Rubén Cabanillas og Jorge Bermejo fra Spanien og Kenneth Rasmussen fra Randers. Skolens elever var: Emilie Kristine Louise Cambon, Katrine Stuart, Thomas Helmer Larsen, Kaare Jønsson, Birgit Neja Jensen, Christian Carlsen, Christine Gunvor Jensen, Per Erik Johan Eriksson, Marianne Quebec Madsen Ibsen, Steffen de la Motte Maahr og Oline Cecilie Hedegaard. Tusind og én hat Connect - Outsider Art Ikke tale, bare snakke 20 21

13 MiniTEX14 4. oktober - 2. november Dansk Tekstillaug væv, tryk og broderi satte på udstillingen fokus på små tekstiler i størrelsen 20x20x20 cm. Udstillingen var censureret og omfattede i alt 98 værker af 52 vævere. Desuden var der inviteret 11 kunstnere som viste store tekstile værker. Udstillingen viste i alt 98 censurerede værker af 52 indsendere, samt både mini og maxi værker af 11 inviterede gæster 7 fra Danmark og 4 fra Sverige. Lauget afholdt artist talks og arrangerede tekstile aktiviteter for publikum i samarbejde med Laugets Vævekurser. Derudover fortalte tekstilkunstner Anne Louise Bang om tekstilgruppen Tekstile Illusioners værker, og billedvæver cand. mag. i kunsthistorie, Ulrikka Mokdad om emnet minitekstiler. Endelig afholdt Laugets Vævekurser sit 10 års jubilæum. Uden for myldretid 22. november 2014 til 11. januar 2015 Fotoudstilling arrangeret af RealDania i samarbejde med de fire fotografer Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod, hvis billeder blev vist på udstillingen. Fotograferne har på deres rejse udi Danmarks yderområder fotograferet det, som tiltrak deres opmærksomhed. Projektet førte til udstillingen og bogen Uden for myldretid. I perioden afholdtes tre artist talks, samt en debat med kulturminister Marianne Jelved og de tre (ud af fire) direktører for kunstmuseer, hvor udstillingen først blev vist. Udstillingskoordinator: Søren Møller Christensen (Carlberg Christensen), Stine Lea Jacobi (RealDania) og Karen Schou (RealDania). Udstillere: Anette Buemann Blom, Anne Birgitte Beyer, Anne Brodersen, Anne Kaufmann Arvidsen, Annette Reinhardt, Annie Weatphael Jensen, Berina Kærager-van Eijck, Bettina Andersen, Birthe Damgaard, Doris Bundgaard, Grete Ehs Østergaard, Hanne Kold, Helene Vonsild, Helle Trolle, Inger Holst Sørensen, Inger Inanna Weidema, Irene Lund, Jytte Harboesgaard, Kirsten Nielsen, Kissa Tindal, Lena Bidstrup, Lena Feldborg, Lis Bresson, Lisbeth Tolstrup, Lise Frantzen, Liv Stange, Liz Pead, Malone Dietrich, Margareta Bergstrand, Marianne Hansen, Marie-Louise Buchholz, Ninna Stryhn, Rikke Ruff, Rouky Aknin, Sofia Möller, Sonja L. Jensen, Susanne Nielsen, Tina Zielinski, Vibeke Qvortrup, Yoko Matsumoto, Yvonne Runge Erichsen, Annette Sandfeld Marboe, Inger Maaløe, Lis Jeanette Hansen, Lise Nielsen, Inge Jochimsen, Tinna Pedersen, Sonja L. Jensen, Mette Bauer, Nine Scherling, Stine Sidenius og Ulle Waldorff, Og gæster Pernille Mejslov, Elsa Agelii, Josabet Werkmäster, Bess Kristoffersen, Ingunn Vestby, Lis Lundkvist, Ulrika Berge, Hanne Bang, Tekstile Illusioner, Dyveke Zadig og Anne Marie Egemose. Formænd: Mette Lise Rössing efterfulgt af Kirsten Thomsen. Udstillingsarkitekt Anne Fabricius Møller. Jurimedlemmer: Anne Bjørn, Ruth Fabricius og Lizzi Damgaard. Støttet af L.F. Foghs Fond, Toyota Fonden, Statens Kunstfond, Kolding kommune, Københavns kommune, Laugets Vævekurser og Garnindkøbsforeningen af Uden for Myldretid Opsætning af MiniTEX14 Omvisning ved fotograf Carsten Ingemann og forfatter Knud Romer 22 23

14 Koncerter I Bibliotekssalen er der mulighed for at afholde koncerter. Det foregår i salens fjerneste ende, set fra indgangen. Bibliotekssalens akustik er meget afhængig af udstillingen og af, hvor mange tilhørere der er. Det er et meget blandet repertoire, der repræsenterer genrer fra middelaldermusik, klassiske koncerter, world music og til jazz. Udstillingen supplerer koncerterne med en ekstra oplevelse. Der er altid åbent til en tur på toppen under pausen. I 2014 var Rundetaarn vært for i alt 23 koncerter med i alt 1904 tilhørere. Koncerter i januar Nytårskoncert med Rikke Sandberg til støtte for Villa Skodsborg. 22. april Solister på spring - Tim McVeigh-Pedersen og Peter Oldrup. Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 20. maj Sen høst med rechoired, korkoncert med dirigent Peter Bom 22. og 23. maj Rockkoret, 35 sangere med dirigent Christian Berg. 10.,11. og 12. juli Tribute to Stan Getz - Jan Johansson. Jan Lundgren, piano. Harry Allen, tenorsax. Jacob Fischer, guitar. Hans Backenroth, bass og Kristian Leth, drums. Arrangør: Jazz Concerts.dk. 19. september kl. 20 Contrapunctur Copenhagen Chamber festival med Trio con Brio Copenhagen, Quatour Modigliani, strygekvartet, Max Artved, obo, Alexander Sitkovetsky, violin, Julian Steckel, cello Joel González, kontrabas. 19. september kl. 22 Märchenbilder Trio con Brio Copenhagen, klavertrio, Quatour Modigliani, strygekvartet, Alexander Sitkovetsky, violin, Tatjana Masurenko, bratsch, Julian Steckel, cello, Marianna Shirinyan, klaver, Max Artved, obo. Med særåbning i Observatoriet. 6. oktober GIÒIA- middelaldermusik med Karina Agerbo, blokfløjter, Mie Korp Sloth, portativ & keltisk harpe og Tira Skamby Riber, percussion. 30. oktober Univers på vers - Børnejazz i anledning af Spil Dansk-dagen. Arrangør Anders Jacobsen. 4. juni Debutkoncert Sofie Spanget Takkula, Cello Syddansk Musikkonservatorium. 11. juni Trinitatis Kantori koncert i hhv. Trinitatis kirke og Rundetaarn. 12. juni Det Danske Kammerkors sommerkoncert. 13. juni Nordiske folketoner. Universitetskoret Lille MUKO, dirigent Jesper Grove Jørgensen. 14. juni Blågaard Kammerkor, dirigent Erik Dynesen. Anne Turner, cello Aase Reidun Sløgedal, klaver. 8. juli World on a String. John Sund, guitar, Bjarke Falgren, violin, Morten Lundsby, kontrabas og Ole Theill, tabla. Arrangør: John Sund. Univers på vers. Børnejazz på Spil Dansk-dagen 24 25

15 Events 31. oktober Sopran Lise Bech Bendix - debutkoncert - Det Jyske Musikkonservatorium. 23. november Børn og unge spiller klaver EPTA elevkoncert for unge ml år. Arr.: Elsebeth Brodersen. 24. november Timo Korhonen (Finland). Arrangør: Dansk Guitar Selskab. 29. november Det islandske kor Staka. Arrangør: Staka. 14. december Julekoncert med Graabrødre Kammerkor. Dirigent Egil Kolind. Arrangør: Graabrødre Kammerkor. Rundetaarn kunne i 2014 lægge hus til næsten 100 events og begivenheder af helt forskellig art. Dette tal dækker over produktioner arrangeret af Rundetaarns egen stab, men i høj grad også af eksterne partnere, der med en god idé i ærmet har henvendt sig for at realisere den hos os. Eksempler er paneldebatter og foredrag, filmfestival, bogmesse og boglancering, foto maraton, artist talks ved udstillinger, børnearrangementer og alverdens andre ting. De fleste er åbne arrangementer men enkelte uger hvert år er det muligt at benytte Bibliotekssalen til et større og lukket event. Oversigten viser årets største åbne arrangementer. Loppemarked 15. marts Bibliotekssalen er fint egnet til loppemarked. På tærsklen til forårsmåneden har salen nu i flere år i træk været fyldt med private sælgere, som med frisk mod klarer transporten af alle varerne op gennem sneglegangen. Det er en markedsdag med hyggelig stemning og glade gæster tårn 24. marts april Sideløbende med Otto Frellos magiske udstilling I Fantasiens Landskab inviterede Rundetaarn og Janne Kjærgaard 13 skoleklasser med elever fra 1-5. klasse til workshop. Hvert barn kreerede sit eget unikke tårn og undervejs opbyggedes en skulptur med tårne i alle afskygninger. Børnene fik samtidigt et indblik i Otto Frellos eventyrverden. Projektet markeredes den 11. april med en stor fernisering for børnene og deres familier. Et lignende projekt blev afviklet i Rundetaarn i december Stemmens Dag 12. april Hvert andet år arrangerer foreningen Stemmens Dag et multiarrangement med stande, workshop, foredrag, korsang, fortælleevents med mere i Bibliotekssalen, på Ringerloftet, Sneglegangen og Observatoriet. Foreningen består af sangere, fonetikere, retorikere, laryngologer, logopæder, fortællere, speakere og andre, der arbejder professionelt med stemmen. Ethjulscykelløb 17. maj Tribute to Stan Getz 10. juli Siden 1982 har der en lørdag i maj måned været afholdt ethjulscykelløb i sneglegangen. Primus motor for disse løb har alle årene være Jean Ascher. Deltagerne er som regel fra år og de ræser udklædt op og ned i håb om at slå rekorden fra 1989 på 1,48 sekunder

16 Pecha Kucha 10. september Årets udstillere bidrager ofte til Bibliotekssalens aktivitetskalender. Takket være udstillers netværk og gode idéer er salens program spændende og varieret. Kunstnersammenslutningen RUNDKANT samarbejdede med foreningen Pecha Kusha om en særudgave af en artist talk, hvor talerne har meget kort tid til præsentation af hvert emne. Pecha Kusha betyder småsnak på japansk. Kulturnatten 11. oktober Kulturnatten er et andet eksempel på en aften, hvor udstillingen i salen sætter sit præg på aktivitetsprogrammet. Dansk Tekstillaug arrangerede i udstillingen minitex14 at væveinstruktører og brødøser kunne demonstrere håndværket for gæsterne. På tårnets facade havde Claylight igen i år leveret et net af hele 1422 dioder opsat af firmaets teknikere, så tårnet med skiftende motiver lyste op i Købmagergade. Traditionen tro var tårnet velbesøgt, dog lidt færre end sidste år, med 6316 besøgende. Lysdioder opsat på tårnets facade til Kulturnatten Copenhagen Dreaming 1. november Arrangør Billy O Shea samlede flere selvudgivende Sci-Fi og fantasy forfattere til en fælles lancering i Rundetaarn. Fans kunne dermed opleve en mini messe, hvor flere forfattere havde oplæsninger og animatorer viste deres værker og gadgets frem for interesserede. Skandinavisk Antikvarbogmesse november Den Danske Antikvarboghandlerforening var arrangør af årets bogmesse, som foregår på skift i henholdsvis Oslo, Stockholm og København. Professionelle antikvarboghandlere fremviste og solgte alt fra moderne litteratur til førsteudgaver og sjældne bøger. Skandinavisk Antikvarbogmesse Jagten på navigationens historie 28. november 28 I tråd med visionen om at 2014 skulle have Rundetaarns historie i fokus, indgik vi et samarbejde med Folketeateret på Nørregade. Deres teateropførelse af Skatteøen kombineret med en skattejagt i Rundetaarn udgjorde en fin pakke til erhvervssalg. Ved kreativ assistance fra vores egne studentermedhjælpere forfattede vi en guidet tur gennem Rundetaarn og navigationens historie, da tårnet som observatorium har haft en afgørende rolle i videnskabs- og søfartshistorien. Vi havde forventet større tilslutning end blot én booking, men på trods af dette, var det en fin anledning til at genere en større viden internt i personalegruppen om denne vigtige del af historien. Janne Kjærsgaards 1001 Tårn og assistent Lilo Skaarup 29

17 Ansatte i 2014 Administration Jesper Vang Hansen, direktør Jeanette Bursche, souschef Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Siri Charluck, butik & café Jeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygning Henrik Greve, drift og vedligeholdelse/rengøring Søren Munck Mikkelsen, arkitekt Lotte Ladegaard Zeuthen, markedsføring Rasmus Kvist, grafisk assistent Timeansatte assistenter 8 nyansatte i 2014 Adam Schønemann Aidin Sarfaraz Andrea Nedergaard Jensen Andreas Kornelius Nørgaard Angela Gishyang Ma Anna Hummel Fischer Bjørn Noer Camilla Mosekjær Hansen Cecilia Samsson Emilie Winther Emma Amalie Klara Samuelsen Hoang Lam Ida Marie Auken Beck Jakob Matias Melbye Jannik Mosekjær Hansen Jens Michael Jepsen Jesper Linkis Johan Munck Mikkelsen Jonas Gaard Julie Nyhuus Katrine Borgstrøm Klara Frederikke Mogensen Lasse Wieslander Line Juby Rosbæk Lotte Jusjong Schneider Maj Kirkegaard Martin Jensen Mikkel Jensen Morten Bruun Christiansen Nicholas Baumgarten Niels Ørbæk Christensen Pernille Sloth Randi Møller Sara Stoksbjerg Buhl Christiansen Sarah Bach la Cour Sarah Khoshdel Stine Møller Søren Staberg Madsen Kontoret for Drift & vedligehold Henrik Greve og Jeppe Sørensen Assistent Hoang Lam skænker rosé ved fernisering for Ikke tale, bare snakke Observatoriet Ingen nyansatte i 2014 Claus Bjarne Jensen Erik Jensen Ewa Pedersen Flemming Kjemstrup Sørensen Gunnar Tyrsted Lars Worm Andersen Martin Pauner Michael J.D. Linden-Vørnle Ole Stang Palle Sonne Preben Kjemstrup Sørensen Søren Lindsteen Søren Lynggaard Ulrik Sorgenfrey Observator Erik Jensen stiller ind på rådhusuret på en overskyet aften 30 31

18 Rundetaarn Årsrapport 2014 Skribenter: Lene Ruby Jesper Vang Hansen Jeanette Bursche Layout: Cecilia Samsson Fotos: Jesper Vang Hansen Cecilia Samsson Henrik Greve Udgivet af Rundetaarn februar 2015 Oplag: 400 Tryk: Kailow Creative Rundetaarns Forlag ISBN

19 Købmagergade 52A 1150 København K Købmagergade 52A 1150 København K Rundetaarn Årsrapport 2014

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2011 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 Kings of the Wood - v/ Bjarke Sørensen

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com

Senest opdateret: 20. marts 2012. Vokalensemble / professionel Øvedag: Hjemmeside: Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Among sound Korene i Svendborg Senest opdateret: 20. marts 2012 Formand Peter Ebsen 50542324 theebsen@gmail.com Arbejdernes Sangkor Ældrekor Onsdag - færgegården Formand Rikke Bruun 62225433 rsbruun@sydfynsmail.dk

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere