Unge kræver stemmeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge kræver stemmeret"

Transkript

1 Side September DUF Fokus Belinda Kjær Andersen, 17-årig mor Unge kræver stemmeret Flere lande i Europa vil eller har givet 16-årige stemmeret. Kravet om 16-års valgret vokser nu i Danmark. Det er 30 år siden, at valgretsalderen sidst blev sænket. De unge har fået flere pligter, men rettighederne er ikke fulgt med. Af Michael Hedelund Østrig, Tyskland, Schweiz, Slovenien og Norge har allerede sænket valgretsalderen eller er på vej til det. Dermed kan unge på 16 og 17 år gå til valgurnerne. Nogle steder ved lokalvalg, andre steder også ved nationalvalg og EU-valg. I Danmark vokser kravet nu om at sænke valgretsalderen: DUF der repræsenterer 70 foreninger med unge i fællesskab kræver 16-års valgret. Og politisk er der forslag om en valgretskommission. I 2008 er det nemlig 30 år siden, at valgretsalderen har været til grundig debat. Nu er der gået tredive år, og meget er sket siden. Hvor Danmark i 70erne gik foran og var blandt de første til at introducere valgret til de 18-årige, er Danmark nu ved at sakke bagud, siger folketingsmedlem Rasmus Prehn (S). Siden 2. Verdenskrig er valgretsalderen blevet ændret fire gange senest i 1978, hvor valgretsalderen blev sænket fra 20 til 18 år. Nu er tiden inde til at sænke valgretsalderen, for ungdommen og samfundets krav til de unge har ændret sig markant de seneste 30 år, fastslår formanden for DUF, Martin Justesen. Han mener, at der mangler en sammenhæng mellem de unges pligter, ansvar og demokratiske rettigheder: 16-årige er gamle nok til at betale skat, komme i fængsel, køre knallert, drikke alkohol og dyrke sex. Så bør de også kunne stemme. Unge bliver berørt af en masse regler og love, som de ikke har indflydelse på, og det er et demokratisk problem. Flere europæiske lande har sænket valgretsalderen for at undgå en demokratisk skævvridning. Fremover bliver der markant flere ældre, og ved valgene vokser deres indflydelse, så unges synspunkter risikerer at drukne. Befolkningsudviklingen, gabet mellem unges ansvar, pligter og rettigheder samt den europæiske tendens til at sænke valgretsalderen gør, at Socialdemokraterne vil nedsætte en valgretskommission. Flere partier støtter 16-års valgret, mens andre ønsker mere viden og debat. Magasinet DUF Fokus sætter derfor valgretten på dagsordenen.

2 Side 2 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Indhold Unge med engagement 3 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Michael Hedelund, Tejs Laustsen Jensen, Arne Simonsen, Mette Kirstine Schmidt og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Peter Rigaud, Sissi Furgler, SSW, Heine Pedersen, Aarhus Universitet og Juan Vrijdag Forsidefoto: Martin Lünell, 16 år, aktiv i Venstres Ungdom og Andreas Holck Høeg-Petersen, 16 år, aktiv i Socialistisk Folkepartis Ungdom Layout: Anne-Mette Thomsen grafiliokus.dk Demokratisk førertrøje i Østrig 4 Unge stemmer flokkes på midten 5 Den demokratiske skævhed 6 Hvad siger Grundloven? 8 Ansvar og alder 10 Valgrettens historie 11 Giv ungdommen et valg 12 Tryk: InterMail Graphic A/S ISSN: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon Logoet for 16 års valgret. Logoet kan frit benyttes af alle. Læs mere og download logoet på

3 16-års valgret DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2008 Side 3 Simone Hansen, 15 år og Jacqueline Oxfeldt, 15 år, samler ind til Røde Kors Unge med engagement Danske unge er engagerede og interesserede i politik, men føler ikke, de bliver hørt. Af Michael Hedelund Forestillingen om den selvcentrerede, mobilsnakkede og ligeglade unge dansker har svært ved at spille for fulde huse. De fleste unge på 16 og 17 år er stærkt optaget af, og bekymret for, den dagligdag og virkelighed, der omgiver dem. Ifølge en Gallup-undersøgelse fra 2007 har 83 procent af unge, mellem 15 og 25 år, en holdning til, hvordan Danmark og verden udvikler sig. De har, i lighed med resten af befolkningen, idéer om, i hvilken retning samfundet skal udvikle sig, og hvad der tjener landet bedst. Det taget i betragtning, så er det ikke overraskende, at 85 procent af de årige også har en grundlæggende interesse i, hvordan vi løser samfundsmæssige problemer. For eksempel integrations- eller miljøspørgsmålet. I højere grad end resten af befolkningen, har de årige både interesse i og holdninger til den førte politik. Ifølge en international undersøgelse fra IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, så er det da også kun ni procent af de kommende årige der ikke vil stemme ved et valg, og 70 procent ved endda, hvilket parti de vil stemme på. Trods det, at unge er blandt de meste trofaste til at møde frem i stemmeboksen og er blandt de mindst troløse vælgere, så er det, ifølge Gallup-undersøgelsen, over halvdelen af de årige der ikke føler de bliver hørt af politikerne.

4 Side 4 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Demokratisk førertrøje i Østrig Som det første EU-land har Østrig sænket valgretsalderen til 16 år ved alle valg. Positive erfaringer fra lokalvalgene førte til lovændringen i Af Arne Simonsen Foto: Peter Rigaud De unge er absolut villige til at deltage aktivt i samfundet. En sænkelse til 16 år giver de unge større mulighed for medbestemmelse. Alfred Gusenbauer, forbundskansler i Østrig Når det handler om at give unge stemmeret, er Østrig pionér. I over halvdelen af Østrigs delstater har årige stemt ved lokalvalg i årevis. Erfaringerne har været så gode, at forbundsregeringen har sænket valgretsalderen til 16 år ved både nationale valg og EU-valg. De foreløbige erfaringer viser, at de unge absolut er villige til at deltage aktivt i samfundet. En sænkelse til 16 år giver de unge større mulighed for medbestemmelse, siger Østrigs forbundskansler Alfred Gusenbauer. Den socialdemokratiske og kristendemokratiske regeringskoalition har sænket valgretsalderen som led i en valgreform. Reformen giver samtidig vælgerne mulighed for at brevstemme og forlænger valgperioden i parlamentet fra fire til fem år. Politisk var der bred enighed om valgreformen, der trådte i kraft 1. juli Positive erfaringer ved lokalvalg Østrig er det første land i EU, der lader 16-årige stemme ved nationale valg, og det skyldes positive erfaringer fra lokalvalgene. I perioden sænkede fem af landets ni delstater stemmeretsalderen ved kommunalvalgene. Desuden har tre af delstaterne sænket valgretsalderen ved regionale valg. 16-års valgret i Europa Unge kan gøre forretninger, komme i fængsel og tage ansvarlige beslutninger. Derfor bør de også kunne stemme. Det er vigtigt at høre de unge, fordi de har særlige behov og ønsker, siger parlamentsmedlem Barbara Zwerschitz fra partiet De Grønne, der siden 1989 har kæmpet for en lavere valgretsalder i Østrig. De positive erfaringer viser, at unge vælgere deltager i lige så høj grad som folk, der er over 18 år, siger politisk konsulent Marco Rossegger fra det kristendemokratiske regeringsparti ÖVP. Undersøgelser fra lokal- og regionalvalg i Østrig viser, at stemmeprocenten for de årige typisk er på procent, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet. De helt unge er dog langt flittigere til at stemme end vælgere over 50 år. Østrig: årige kan stemme ved alle valg: lokal-, regional-, national- og Europaparlamentsvalg. Tyskland: Syv af 16 delstater har 16-års valgret til kommunal- og regionalvalg. Slovenien: Unge på 16 og 17 år kan stemme, hvis de er i beskæftigelse. Schweiz: Delstaten Glarus har 16-års valgret til kommunal- og regionalvalg. Sverige: årige kan stemme ved menighedsrådsvalg. Norge: 16-års valgret ved kommunalvalg indføres som et forsøg fra England: Gordon Brown-regeringen har nedsat en kommission, der undersøger om valgretsalderen skal nedsættes til 16 år. Foto: Sissi Furgler

5 16-års valgret DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2008 Side 5 Belinda Kjær Andersen, 17-årig mor Unge stemmer flokkes på midten Hvis 16-årige får stemmeret, lader de sig lokke af yderliggående partier, hævder kritikere. Men det er en myte, viser erfaringen fra Tyskland. Af Arne Simonsen I 2007 fik 16-årige i Østrig stemmeret ved alle valg. Fra 2011 kan 16-årige nordmænd stemme ved lokalvalgene. Og flere europæiske lande har sat valgretsalderen til debat. I Danmark møder forslaget om at sænke valgretsalderen imidlertid modstand blandt andet med argumentet om, at de unge vil stemme på yderliggående partier: Det er karakteristisk for puberteten at nære lyst til at sprænge det etablerede og udmale sig en helt anden virkelighed. Det er ingen overraskelse, at forslaget møder støtte fra partierne til venstre i folketingssalen, hed det eksempelvis i en leder i Jyllands-Posten fra juli Men det er en myte, at unge stemmer på ekstremistiske partier i stor stil. Ti års erfaring fra Tyskland viser, at de 16-årige ikke forrykker den politiske balance. Der var en frygt for, at de unge ville stemme på yderliggående partier, men det er der ikke statistisk hold i. Unge er hverken værre eller bedre end resten af befolkningen, konstaterer Anke Spoorendonk. Hun er gruppeleder i midterpartiet SSV, der var med til at give de unge stemmeret i Nordtyskland. Demokratisk udvidelse Siden 1996 har syv tyske delstater givet unge på 16 og 17 år stemmeret ved lokalvalg. Dermed har unge fået mulighed for at stemme ved kommunal- og regionalvalg. For os er det vigtigt, at en del af de helt unge er villige og modne til at deltage i valgene. I Tyskland bliver befolkningen ældre og ældre, og derfor er vi nødt til at inddrage de unge, siger Anke Spoorendonk, der er medlem af parlamentet i delstaten Slesvig-Holsten. Ligesom gennemsnitsvælgeren Erfaringen fra Tyskland viser, at de 16-årige partimæssigt stemmer omtrent som resten af befolkningen. Samtidig er de unge lige så flittige ved valgurnerne som gennemsnitsvælgeren. En valgundersøgelse fra Nordtysklands tredjestørste by, Hannover, viser mønstret: 56,5 procent af de yngste vælgere fandt vej til stemmeboksen, mens den samlede stemmeprocent var 57,0. Det er jo ikke sådan, at de unge eller folk i almindelighed strømmer til valgurnerne. Men udviklingen viser, at en pæn gruppe benytter stemmeretten, siger Anke Spoorendonk. Foto: SSW Der var en frygt for, at de unge ville stemme på yderliggående partier, men det er der ikke statistisk hold i. Anke Spoorendonk, parlamentsmedlem for midterpartiet SSV, Slesvig-Holsten, Tyskland

6 Side 6 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Jonas Dorph Broager, 17 år, hjemme hos farmor og farfar Den demokratiske skævhed Fremover bliver der markant flere ældre, og ved valgene vokser deres indflydelse, så unges synspunkter risikerer at drukne. Flere EU-lande har sænket valgretsalderen for at undgå en demokratisk skævvridning. Af Arne Simonsen Der bliver færre og færre unge, der skal påtage sig et voksende samfundsansvar. Befolkningsudviklingen stiller derfor Danmark og Europa over for en demokratisk udfordring. Aldringen bliver i de kommende årtier så voldsom, at det kræver betydelige omstillinger. En nedsættelse af valgretsalderen vil være retfærdig, indlysende og nødvendig, siger Hans Kornø Rasmussen, der er ekspert i befolkningsudvikling og ph.d. i international økonomi fra CBS, Handelshøjskolen i København. Ungdommen skrumper Befolkningsudviklingen er slående: Der bliver langt færre børn, unge og erhvervsaktive og markant flere ældre. Frem mod 2050 vokser antallet af ældre over 75 år med en halv million en stigning på 135 procent. De unge skal derfor løfte flere samfundsopgaver og arbejde, så der er råd til plejehjem, sygehuse og andre velfærdsydelser. I Europa er tendensen den samme. Andelen af europæere fra 15 til 24 år falder dramatisk med en fjer-

7 16-års valgret DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2008 Side 7 dedel frem mod 2050, mens andelen af ældre stiger eksplosivt. Eksempelvis bliver der 32 millioner flere europæere over 80 år en stigning på 172 procent. Flere sænker valgretsalderen Befolkningsudviklingen tvinger Danmark og andre europæiske lande til at sætte fokus på, hvordan unge får øget indflydelse på, hvordan samfundet indrettes, og hvordan skatteindtægterne bruges. Ungdommens behov og ønsker risikerer nemlig at drukne i havet af stemmer, som de stadigt flere ældre vil afgive. Flere tyske delstater har sænket valgretsalderen, så de stadigt færre unge inddrages i højere grad. Den demokratiske skævhed var også stærkt medvirkende til, at Østrig som det første land i Europa har givet 16-årige stemmeret. EU s befolkningsudvikling ,5 millioner europæere ,8 millioner europæere Forudsigelse af EU s befolkningsudvikling : Samlet befolkning 0-14 år år år år år år 80 år + Mio. - 8,7-13,8-14,0 24,9 18,7 4,7 25,7 32,3 Procentvis ændring % % % % % 9.1 % 44.5 % % En af hovedårsagerne til at sænke valgretsalderen er, at der skal være en balance i et aldrende samfund som Østrig. Ungdommen bør tage aktiv og demokratisk del i samfundsspørgsmål, siger politisk konsulent Marco Rossegger fra det kristendemokratiske regeringsparti ÖVP i Østrig. Demokratisk udfordring Folketallet i Europa ventes at falde med ti millioner til 450 millioner europæere i Folketallet falder - trods de flere ældre og en forventet indvandring på 40 millioner - fordi ungdommen skrumper så voldsomt. Hans Kornø Rasmussen, der er forfatter til flere bøger om befolkningsudvikling, mener, at udviklingen stiller Danmark over for især tre demokratiske udfordringer: Danmark er nødt til at tiltrække indvandrere og få dem til at føle sig som uundværlige mennesker. Man må fjerne den generelle støtte til ældre, så midlerne tildeles efter behov og ikke alene på baggrund af alder. Og man må sikre, at de unge repræsenteres i det samfund, hvor de ældre udgør en stadig større andel. Danmarks befolkningsudvikling 0-19 år år år år år 100 år Foto: Heine Pedersen En nedsættelse af valgretsalderen vil være retfærdig, indlysende og nødvendig. Hans Kornø Rasmussen, ekspert i befolkningsudvikling Kilde: EUROSTAT, 2004 Kilde: Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2008

8 Side 8 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Patrick Rask, 16 år, juniorpædagog Hvad siger Grundloven? Valgretsalderen kan uden juridiske problemer nedsættes til 16 år, mens man bevarer en myndighedsalder på 18 år. Af Mette Kirstine Schmidt Myndighedsalderen i Danmark er 18 år, og det er naturligt at overveje, om man kan nedsætte valgretsalderen til 16 år og samtidig bevare myndighedsalderen på 18 år? Svaret er Ja. Det bekræfter Michael H. Jensen, professor i jura ved Aarhus Universitet: Umiddelbart vurderet, indeholder Grundloven ikke kobling mellem myndighedsalder og valgretsalder, der hindrer, at valgretsalderen kunne blive sat ned til 16 år, men myndighedsalderen bevares på 18 år. Dette betyder også, at en 16-årig, på trods af, at vedkommende ikke er myndig, ville kunne blive valgt til Folketinget, kommunal- eller regionsråd, hvis valgretsalderen blev sat ned til 16 år. I grundlovens paragraf 30 slås det fast, at valgbarhedsalderen følger valgretsalderen. Med andre ord: Hvis Folketinget og befolkningen beslutter, at man er begreber Stemmeret henviser til retten til at deltage i afstemninger til Folketinget, Europaparlamentet, kommunal-, regions- og menighedsråd. Valgbarhed henviser til retten til at stille op som repræsentant til Folketinget, Europa-Parlamentet, kommunal-, regions- og menighedsråd. Begrebet valgret indeholder både stemmeret og valgbarhed.

9 16-års valgret DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2008 Side 9 gammel nok til at vælge til et valg, så kan man også blive valgt. Dette bekræftes af Michael H. Jensen, som endvidere mener, at der heller ikke ville være noget til hinder for, at man ville kunne udnævne en minister på 16 år, selvom vedkommende ikke ville være myndig: Umiddelbart vurderet, udelukker Grundloven ikke, at en regeringsleder, i et tænkt eksempel, vil kunne udpege en ungdomsminister på 17 år, omend der er modargumenter. Fra 18 til 16 år hvordan? Proceduren for at nedsætte valgretsalderen til 16 år er relativt simpel, juridisk set. Folketinget skal vedtage et forslag om at nedsætte valgretsalderen til 16 år, og Folketingets beslutning skal derefter sendes til afstemning hos befolkningen. Folkeafstemningen er negativ. Det betyder, at forslaget om at nedsætte valgretten til 16 år falder, hvis et flertal på minimum 30 procent af de stemmeberettigede stemmer imod. Der kræves ikke et flertal i befolkningen for at nedsætte valgretsalderen, blot der ikke er et for stort mindretal 30 procent af de stemmeberettigede der stemmer imod. Samme alder til alle valg? Debatten om valgretsalderen har medført forslag om kun at nedsætte valgretsalderen til 16 år til kommunalvalg. På spørgsmålet om man kan nedsætte valgretsalderen til 16 år til kommunalvalgene, men bevare den på 18 år til folketingsvalg, er svaret nej. Pararaf 86 i Grundloven fastslår, at valgretsalderen til Folketingsvalg også gælder for alle andre valg, hvilket inkluderer kommunal- og regionsrådsvalg, samt valg til Europaparlamentet og menighedsråd. Dette betyder dog ikke, at grundloven udelukker muligheden for at afholde prøvevalg, hvor valgretsalderen bliver nedsat til 16 år til kommunalvalg. Et sådant forsøg vil blive afprøvet til kommunalvalget i Norge i 2011 med det formål at teste, om en nedsættelse af valgretten vil motivere flere unge til at deltage i det lokale demokrati. Foto: Aarhus Universitet Grundloven indeholder ikke en nødvendig kobling mellem myndighedsalder og valgretsalder. Der er således ikke nogen juridisk hindring for, at valgretsalderen kunne blive sat ned til 16 år, men mynighedsalderen bevares på 18 år. Michael H. Jensen, professor, dr.jur. valgretten i grundloven Grundlovens bestemmelser om valgretsalder og valgbarhed: 29 Stk. 1: Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har opnået den i stk.2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. Stk. 2.: Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts Ændringen af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af Folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med 42. Stk. 5 har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført dens bortfald. 30 Stk. 1.: Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. 86 Valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene er den for valg til Folketinget til enhver tid gældende. For Færøernes og Grønlands vedkommende fastsættes valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene ved lov eller i henhold til lov.

10 Side 10 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Nicolai Visbæk Vingum, 16 år, på jagt Ansvar og alder Lovgivningen giver unge på år et stort personligt ansvar. De demokratiske rettigheder er ikke fulgt med ansvaret Af Mette Kirstine Schmidt Som 16-årig kan du købe cigaretter, køre traktor og tage jagttegn. Du må også lovlydigt indgå i en seksuel relation med de konsekvenser det kan have i forhold til at blive gravid og være ansvarlig for et barns opvækst. Og så kan du blive straffet, hvis du forbryder dig mod samfundets regler; den kriminelle og den seksuelle lavalder er nemlig 15 år. Selvom myndighedsalderen er 18 år i Danmark, er listen over ansvar og privilegier for de årige blevet længere og længere de seneste par år. Tendensen er, at politikerne finder unge modne nok til at påtage sig et stort personligt ansvar, og det i en stadig yngre alder. Martin Justesen, formand for DUF, mener at rettighederne ikke altid følger det ansvar og de forpligtigelser, som samfundet stiller op til de unge under 18 år: Samfundet skønner, at unge på 16 og 17 år er gamle nok til at betale skat og komme i fængsel. Men samtidig er unge som loven er i dag ikke gamle nok til at bestemme, hvem der skal være statsminister eller borgmester og derved være med til at udforme den lovgivning, som de efterkommer. Det er ikke fair og endnu et argument for at nedsætte valgretsalderen til 16 år. aldersgrænser 15 år Kriminel lavalder Seksuel lavalder Ret til at nægte livsforlængende behandling Ret til at tage fritidsjob to timer hver dag 16 år Ret til at købe alkohol Knallertkørekort Traktorkørekort Jagttegn 18 år (myndighedsalder) Militærtjeneste Ret til at købe cigaretter Ret til SU Ret til at få en abort Økonomisk myndig Ret til at melde sig ud af folkekirken Valgret

11 16-års valgret DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september 2008 Side 11 Maria Schmeltz Aaberg, 16 år, landsbrugselev med traktorkørekort Valgrettens historie En ændring af valgretten har siden demokratiets indførelse i Danmark været et spørgsmål om politisk mod og vilje. Af Michael Hedelund Før 1915 var det de færreste, der havde stemmeret. Flertallet af befolkningen, der ikke havde stemmeret, blev kaldt de fem F er: Fruentimmere, Folkehold, Forbrydere, Fjolser og Fattige. Med en grundlovsændring i 1915 fik kvinderne og resten af befolkningen (F erne) stemmeret, og valgretsalderen til Folketinget blev fastsat til 25 år, mens man skulle være 35 år for at stemme til Landstinget. Under 2. Verdenskrig var mange unge aktive i den danske modstandsbevægelse. Efter krigen fandt man det urimeligt, at de, trods indsatsen, ikke havde valgret, og derfor satte man valgretsalderen ned til 23 år ved Grundlovsændringen i Grundlovsændringen betød også, at valgretsalderen for eftertiden kunne fastsættes i en valglov, og derfor ikke fremover krævede en grundovsændring hver gang. De følgende 30 år blev valgretsalderen nedsat yderligere tre gange: I 1961 blev den nedsat til 21 år, i 1971 til 20 år (efter et mislykket forsøg i 1969), og senest i 1978 blev den ændret til 18 år. Ved nedsættelser af valgretsalden siden 1953 har de politiske argumenter, henholdsvis for og imod, været enslydende. Modstanderne af en nedsættelse har i tidens løb henholdt sig til, at yngre vælgere ville mangle viden, erfaring og indsigt. Tilhængerne har modsat argumenteret for de unges visioner, gå-på-mod og deres samtidige indsats. For eksempel sagde det socialdemokratiske folketingsmedlem og daværende minister Julius Bomholt om nedsættelsen af valgretsalderen til 23 år i 1953: Det afgørende er, at ungdommen kommer ind under et medansvar og dermed vokser ind i en gradvis øget politisk modenhed. Det er et plus for demokratiet, for den politiske udvikling, for fædrelandet. Tredive år senere genlød tonerne med samme klang, men fra en anden kant. Folketingsmedlemmet Anker Tang Sørensen, fra Fremskridtspartiet, udtalte ved debatten om 18-års valgret i 1978: Det må være et naturligt led i en lang proces, at de unge, samtidig med at vi overdrager dem større beføjelser på alle områder, også i højere grad er med til at forme det samfund, som de i fremtiden skal leve i og som de jo i øvrigt også til sin tid skal lede. ændringer i valgretsalderen Dato Valgretsalder 28. maj år (fra 25/35 år) 30. maj år 21. september år 19. september år

12 Side 12 DUF Fokus Dansk Ungdoms Fællesråd, september års valgret Giv ungdommen et valg Foto: Juan Vrijdag Af Martin Justesen, formand for DUF Valgretten skal sættes ned til 16 år. Så enkelt kan det egentlig siges. Men en ændring af, hvem der har adgang til at stemme i vores demokrati, er naturligvis ikke bare en beslutning, der kan træffes i en håndevending eller uden grundige overvejelser. At det er ret og rimeligt overfor de 16- og 17-årige bør der imidlertid ikke være nogen tvivl om. Både de danske unge og det danske demokrati er klar til og har brug for en nedsættelse af valgretsalderen til 16 år. Det er tredive år siden valgretten sidst blev sænket, og virkeligheden i Danmark anno 2008 ser i sagens natur ganske anderledes ud, end det var tilfældet i Unges rolle og ansvar i samfundet har ændret sig betragteligt, og unge mellem 16 og 18 år indgår i dag i samfundslivet på linje med andre voksne. Ud fra den anerkendelse kan de straffes med fængsel for deres handlinger, de forventes at tage ansvar for eget liv og uddannelse, de vurderes voksne nok til at have sex og til at afvise at modtage livsforlængende behandling. At unge i en stadigt tidligere alder er modne, og tager ansvar for sig selv og det samfund der omgiver dem, er naturligvis ikke unikt for Danmark. Langt de fleste vestlige lande har været gennem en lignende udvikling i de sidste 30 år, og rundt om i Europa er valgretten nu på vej ned. Den er allerede sat ned i Østrig og Tyskland, og nu er en lignende udvikling i gang i Norge. Traditionelt har Danmark været forrest, når det handlede om udvikling af demokratiet, og det er på høje tid, at vi herhjemme tager hul på en seriøs debat om valgretten ligesom vore nabolande. Endeligt er det værd at bemærke, at man som 16- årig også siger farvel til folkeskolen. Det er netop skolens opgave at ruste unge til samfundet og demokratiet, men som virkeligheden er i dag følger ansvaret ikke med, når skolen sender én videre. Og de unge er nøjagtigt lige så kompetente, modne og interesserede til at være en del af demokratiet, som alle andre aldersgrupper er. Ofte står der så megen respekt om vores demokrati, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved vælgernes bevæggrunde for at stemme, som de gør. Men når vi foreslår, at de unge skal have samme rettighed, så slippes fordommene løs. Lad være med det! Demokrati er ikke en absolut størrelse, det er noget, der hele tiden skal udvikles og udvides. Lad de årige være med til det.

Unge stemmer i kommunerne

Unge stemmer i kommunerne 2009 Oktober DUF Fokus Unge stemmer i kommunerne Foto: Mikal Schlosser 30 kommuner gennemfører prøvevalg for de 16-17-årige i forbindelse med kommunalvalget. Dermed får 50.000 unge mulighed for at stemme.

Læs mere

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret 16 års valgret kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det lade sig gøre at sænke valgretsalderen. Det er godt nok 25 år siden sidst.

Læs mere

EU-positive unge kræver indflydelse

EU-positive unge kræver indflydelse 2009 Juni DUF Fokus EU-positive unge kræver indflydelse Foto: Christina Guldbrandt 81 procent af de unge føler sig - helt eller delvist - som europæere, viser en ny Gallup-undersøgelse. Ifølge meningsmålingen

Læs mere

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v.

Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. Kommunaludvalget 2008-09 B 13 Bilag 1 Offentligt Statsretlig vurdering af muligheden for nedsættelse af alderen for valgret til folketinget til 16 år m.v. 20-11-2008 Af professor, dr.jur. Michael H. Jensen

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

unge i det repræsentative demokrati

unge i det repræsentative demokrati b. Redegørelse unge i det repræsentative demokrati Af: Jens Nygaard Nielsen, politisk konsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Unges (individuelle) politiske engagement

Unges (individuelle) politiske engagement Unges (individuelle) politiske engagement Politisk interesse: hvad optager de unge Politisk deltagelse Valgdeltagelse Politisk holdning Medier og politik 18 års eller 16 års valgret? (Valgretskommissionen

Læs mere

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg

Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Dansk Folkeparti kræver ny metode for mandatfordeling ved regional- og kommunalvalg Christiansborg, den 2. marts 2005/kk Dansk Folkepartis kommunalordfører, Poul Nødgaard, formand for Folketingets Kommunalvalg

Læs mere

Argumentations battle om O M

Argumentations battle om O M Argumentations battle om nedsa Ettelse af valgretsalderem D A O M K E T R I Indhold Argumentations battle. På baggrund et af kort læreroplæg om argumentation, inddeles klassen i to grupper der skal battle

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om kommunale og regionale valg 2013/1 BSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2013 af Morten Marinus (DF), Mikkel Dencker (DF), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Stemmeprocent Orientering fra Velfærdsanalyse Borgerrepræsentantvalg fra til Publikationen samler resultaterne fra Borgerrepræsentationsvalgene i valgårenen 1983 til. Dette er gjort for at give et hurtigt

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

LUKKET FEST 450.000 borgere har ikke ret til at stemme Af Mette Trudsø Susanne Sayers Fredag den 5. juni 2015, 05:00

LUKKET FEST 450.000 borgere har ikke ret til at stemme Af Mette Trudsø Susanne Sayers Fredag den 5. juni 2015, 05:00 LUKKET FEST 450.000 borgere har ikke ret til at stemme Af Mette Trudsø Susanne Sayers Fredag den 5. juni 2015, 05:00 Del: I dag for 100 år siden fik kvinderne valgret. Men der er stadig samfundsgrupper,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Folketingets mandatfordeling

Folketingets mandatfordeling Valget i tal 239 Folketingets mandatfordeling pr. 13. november 2007 Mandater 9 5 4 2 2 46 18 23 25 45 Venstre Socialistisk Folkeparti Ny Alliance Grønland 2) Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V LEGER LIGE BØRN BEDST? SIDE 1/8 SIDE 1/8 DISKUTER TEMAETS OVERSKRIFT: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPFIND FOKUSOMRÅDER TIL ET TEENAGEMINISTERIUM.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Ny kommission skal fremtidssikre demokratiet

Ny kommission skal fremtidssikre demokratiet DUF Fokus november 2010 Ny kommission skal fremtidssikre demokratiet Unges valgdeltagelse er så lav, at Folketingets partier vil undersøge, hvordan unge bliver mere demokratisk aktive. 23 toppolitikere,

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

politiske temaer, der optager de unge

politiske temaer, der optager de unge Redegørelse politiske temaer, der optager de unge f. Af Klaus Levinsen, lektor Syddansk Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver

6. BLÆKREGNING ma1x 2009 Afleveringsfrist: Fredag den 11. december 2009 kl. 23.30 i Lectio under Opgaver Med denne blækregning afrunder vi mini AT forløbet om kommunalvalg 2009 som blev afholdt tirsdag den 24. november. Øvelse 1 Redegør KORT for Største Brøks og d Hondts metode til mandatfordeling med udgangspunkt

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement

Sådan sikrer vi demokratiet. Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Sådan sikrer vi demokratiet Valgretskommissionens forslag til at styrke unges demokratiske engagement Indhold Forord 3 Valgretskommissionen vil give demokratiet et skub 5 Medlemmer af kommissionen 6 Forslag

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 2. december 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Del: Budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne er et

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer DUF Fakta Oktober 213 Demokrati Unges demokratiske kompetencer Danske elever er sammen med finske elever de mest kompetente demokrater i verden. Det viser en international undersøgelse af elevernes samfundsfaglige

Læs mere

juridisk vurdering af 16-års valgret

juridisk vurdering af 16-års valgret k. Redegørelse juridisk vurdering af 16-års valgret Af Michael Hansen Jensen, professor, dr.jur. Kasper Steensgaard, adjunkt, ph.d. og Caroline Adolphsen, ph.d.-studerende, cand.jur. Aarhus Universitet

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere