Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013"

Transkript

1 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1

2 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er vi - Historie - Nu-tid - Erhverv Side 1 Side 2 Side 3 Udsyn - Branderup og nabobyerne Side 9 Netværk og sammenhold Foreningsliv - Branderup Ungdoms- og idrætsforening (BUIF) - Branderup pensionist og efterlønsklub - Branderup Aktivcenter - Branderup Friskole - Branderup Rideskole - Bovlund, Arrild og Branderup Scenegrej - Bovlund Teater- & Foredragsforening - Lokalhistorisk forening - Branderup Menighedsråd - Branderup Lokalråd og Borgerforening - Branderup Forsamlingshus - Branderup Sogns Venstrevælgerforening. Organisation - Lokalrådet i Branderup - Forretningsorden for Branderup lokalråd og Borgerforening Landsbyens egenvurdering Side 10 Side 12 Side 16 Side 20 2

3 Indblik Hvem er vi! Branderup er en landsby i Sønderjylland. Ifølge statistik for befolkningsudviklingen år 2013 bor i Branderup sogn i alt 571 mennesker, i ca. 350 husstande. Aldersfordelinger er 100 børn i alderen 0-14 år, i alderen år bor her 89. De årige tæller 311, og i alderen bor her 71. Branderup ligger i Tønder Kommune. Rent geografisk har vi blot omkring 30 km til henholdsvis østog vestkysten. Ligeledes bor vi 30 km fra den Tyske grænse. Af omkring liggende større byer har vi Aabenraa, Haderslev, Tønder og Ribe. Branderup har en meget smuk natur, formet af; istiderne, vejr, vind og mennesker. Sammenholdet i Branderup er skabt af ildsjæle, som tager initiativ til mange fællesprojekter. Ligeledes tager beboerne kampen op for at have eller lave et aktivt bysamfund, med de tiltag vi i byen ønsker, skal være til stede. Vi har Friskolen, Naturbørnehuset (vuggestue, børnehave og SFO) og Aktivcentret, som er et multihus, med plads til rigtig mange aktiviteter. Derudover er der anlagt søer og stier i og rundt om Branderup. Historie Første gang man finder en omtale af Branderup by er i år 1200 under navnet Branthorp. I år 1330 omtales den under navnet Bramthorp. I 1774 og 1806 blev byen udskiftet, dvs. gårdene flyttedes ud af byen. 3

4 Branderup Vandmølle (opført i 1400 tallet) var sognets midtpunkt i over 500 år. Det var en kongelig ejendom, hvor egnens bønder havde møllepligt (afgift til kongen) helt frem til Der hørte også en blomstrende købmandshandel til. Da æ kleinbahn kom, blev der stoppested ved møllen, her blev der bygget pakhuse med kreaturvægt for afsendelse af levende dyr. Møllen var også leverandør til mejeriet. Ved møllen var der 2 mølledamme, som om vinteren blev dæmmet op, så man i de kolde isvintre dengang kunne lave masser af is. Isen blev savet ud i blokke, noget blev anvendt til husholdningen på Møllegården og en stor del over 200 m3 blev transporteret til mejeriet. Isblokkene blev lagt i et frysehus, der var godt isoleret med tørvesmuld fra mosen; her kunne isen holde sig til langt ud på sommeren. Indgangen til ishuset var altid fra nordsiden og i skyggen af træer eller bygninger. Da elektriciteten kom i 20 erne, blev behovet for at få malet brødkorn og gryn mindre, og mølleriet sluttede Samtidigt blev Kleinbanen nedlagt. Selve vandmøllehuset blev nedrevet i 1945, men Møllegården ligger her stadigvæk. Branderup Andelsmejeri, stiftet i 1888, blev et vendepunkt for Branderup. Mejeriets placering var ideel i forhold til leverandørerne, da der lå mange gårde omkring byen. Byen blev herefter bygget op omkring mejeriet, for med transporten til og fra mejeriet med hestevogn blev der brug for hjulmager, smed, rebslager og til mejeriet produktion af smørdritler. Over for mejeriet, blev der oprettet et handelsselskab FREM, der handlede med købmands- og grovvarer. Bønderne sendte æg og indkøbsseddel med mælkekusken til FREM, der så pakkede varerne sammen, som kusken kunne tage med retur til gårdene, når deres leverance af mælk til mejeriet var færdig. I 1904 blev der bygget en station til»æ Kleinbahn«, der i løbet af nogle år fik status som den største godsbanestation ved Haderslev Amts Kleinbaner. Den preussiske landdag besluttede i 1892 at anlægge de såkaldte kleinbahner i Slesvig-Holsten. Banerne udbyggede transportnettet på overskuelig tid og til overkommelig pris. De smalsporede jernbaner havde begrænset sikkerhed og betjening, men var billigere end hovedbanerne. Kleinbahnerne blev anlagt i slutningen af tallet. Sporene var 100 centimeter brede i modsætning til de normale 143,5 centimeter. Kleinbahnerne kørte ud fra kredsbyerne Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. De bragte transport og udvikling til de fjerneste afkroge af kredsene. Mange omveje og ofte lange transporttider gav kælenavne som æ Kringelbahn og Perle. 4

5 Toget kørte for sidste gang igennem Branderup den , men banen oplevede en storhedstid under dansk styre fra med mergel transport, da udgik lokomotivet fra Branderup station. En overgang var der mand beskæftiget med disse transporter. Kirken Den oprindelige Kirke er bygget af Kampesten (Granit) i Rundbuestil (romansk), og som de fleste kirker i Tørninglen (Tørninglen Provsti var et provsti i Ribe Stift) med korrunding (Apsis). Senere er korrundingen som så mange steder, taget bort. Kirken har før haft både en sydlig og en nordlig indgang med rundbuer. Den nordlige er nu tilmuret. Da der på Branderup Mark er fundet et lille romansk søjlehoved, så må man antage, at der har været en granitsøjle til pryd ved hver side af døråbningen. Tiden for kirkens bygning må sættes til den første halvdel af det 12. århundrede. Teglsten kom først i brug i Valdemar den Stores Tid, omkring Kirkeklokken er kun lille, men af stor ælde. Efter kenderes mening en af de allerældste, uden støbemærke. Den skal være støbt på stedet af en omrejsende klokkestøber. Tårnet er en senere tilbygning og er forsynet med flere spidse gavle, der er bygget umiddelbart lige før Reformationen og våbenhuset er nok omtrent fra samme tid. Tysk styre i 56 år. Gennem årene , var hele landsdelen som bekendt under tysk herredømme. Det betød at alt det officielle skulle foregå på tysk. Skole, foreningsliv mv. Dansk blev forbudt. Men folk gjorde det under bordet. Vi skulle være forsigtige. I folkeafstemningen 1920 kom sønderjyderne igen under dansk herredømme. Den 10. februar og 14. marts 1920 er to vigtige datoer i Sønderjyllands historie. Da skulle Sønderjylland stemmes hjem til Danmark. I 56 år havde man været under fremmed åg. Plakater med påskriften Stem dig hjem sås overalt, og folk opmuntrede hinanden til at stemme, for nu skulle mange års besættelse ophøre. Der var spænding og forventning i luften, og den 10. juli samme år kom kongen ridende over den gamle grænse og bekræftede sønderjydernes valg. Man havde stemt sig hjem. 5

6 I befolkningen var der mange der efter verdenskrigen søgte flasken. I Branderup gik mange mænd på kroen og livet gik delvist i forfald. For at rode bod på det og for at give samfundet et løft, blev der besluttet at bygge et forsamlingshus - og vigtigst uden udskænkning af spiritus. Så, ligesom så mange andre små byer, fik Branderup også sit forsamlingshus. Forsamlingshuset blev indviet s. 6. oktober De små byer byggede sig et forsamlingshus så folk kunne samles efter genforeningen. Der var et åndeligt behov for at samles med foredrag, sang, kultur og danskhed. I det hele taget blomstrede foreningslivet, der var mange piger og karle på gårdene. Man afholdt markeringer, foredrag, gymnastik, baller, høstfest, dilettant, filmfremvisning, osv. Forsamlingshusene var det centrale samlingssted i de små sogne. 1950érnes Branderup Bylivet i 1950érne var karakteristisk præget af håndværkere, bønder, hjemmegående husmødre, m.v. Alt fandtes, lige fra manufakturhandler, selvbetjeningsvaskeri, dame og herre frisør, posthus, kro, fattighus, karetmager, frysehuse, ornemand, kogekone, biludlejning, bagerbutik, gas- og vandmester, telefoncentral, smed, kommunekontor. Biludlejning 3 steder, badeanstalt med varmt vand (bønderne havde ikke varm vand). Alt fandtes. Af skoler var der to. Den almindelige skole som bestod af to klasseværelser, en til de små elever og en til de store. Desuden havde vi den tyske skole. Den var blevet oprettet i 1940 af hjemmetyskerne. Den blev brugt af de ældste elever. Men ellers oplevedes Branderup som en nem og overskuelig by i hvert fald set ud fra et barns synspunkt. Børnene kendte hver og én i byen, og deres verden strakte sig helt ud til Plantagen ved Agerskov, hvor der var en sandegrav, de kunne boltre sig i. De cyklede derud, der var ingen trafik. I det hele taget cyklede børn meget. Rundt om mejeriet var der opsat et stakit af rør, den slog de kolbøtter på. Hele byen var deres legeplads. Iskioskerne havde også holdt deres indtog. Her samledes de unge. Skoleugen gik fra mandag til lørdag. Søndagen var speciel. Giro 413 var i radioen med ønskekoncert, alt åndede fred og ro, mor og far holdt middag. Optimismen havde gode kår. Krigen var slut Europas lysende fremtid glimtede. Hjulene skulle svinge ekstra hurtigt. Hestene blev skiftet ud med traktor, grå Massey- Ferguson. Selvbinderne blev selvkørende med mejetærskernes indtog. 1950èr: Kontrolassistenten var en betydelig person for kvægbønderne. Branderup fik sin nye skole. Den stod klar i Kvinderne havde fået nok af at være hjemmegående og søgte ud. De ville på arbejdsmarkedet. Først motorcyklerne og så bilerne havde indfundet sig og TVét. Da Péle var med i fodboldkampen i 1958 sad man stuvet omkring 30 mennesker i stuen, med øl og cigaretrøg. I 60- og 70erne sivede mange af butikkerne ud. Wc-spandene blev skiftet ud med Træk og Slip, og der kom badeværelser med bruse og badekar. Rockfeberen holdt sit indtog. Unge sad med deres transistorer tæt ind til øregangene, og turde ikke gi den fuld gas. Det gjorde man ikke i Branderup endnu. Pænheden holdt stadig stand. Landsbylivet lever videre trods store forandringer En af årsagerne til, at Branderup stadig følger med i 1960érne, hvad arbejdspladser angår, er Branderup Mejeri. Fra midten af 1960, bliver de omkringliggende mejerier nedlagt, mens Branderup Mejeri bliver udbygget som en transportafdeling, og derved bevaret og udvidet. Det bevirker, at mange udefra flytter til den store og attraktive arbejdsplads. Det betyder også arbejde til byens håndværkere, idet der bliver udstykket byggegrunde og bygget på livet løs. Den nye skole (1964) giver også arbejdspladser, ligesom der bygges lærerboliger, til de flere lærerkræfter. 6

7 I slutningen af 1960érne har mange bil. Dermed kan man også køre til omkringliggende arbejdspladser. Fra omkring 1975 og fremad, udvides byen endnu engang. Branderup Mejeri trækker stadig mennesker til, og folk har tillid til væksten og ikke alle butikker er endnu nedlagt. Endog bliver der opført pensionistboliger. Aktivcenter og Friskole I 1995 sker første udbygning af det, der i dag er Aktivcenteret. I forlængelse af den daværende folkeskole, bygges der mødelokaler og omklædningsfaciliteter, idet idrætsforeningen mangler plads. Senere forudser nogle af byens borgere, at skolens størrelse gør, at den på sigt vil være i fare for lukning, derfor barsles tanken om at gøre Branderup mere attraktiv, med et fritids- og aktivitetscenter. Der bliver søgt fonde. Og da man kan se en økonomisk sammenhæng, bygges det nuværende Aktivcenter. Den bliver indviet i Centret er omkring 1800m2, og er til brug for alle aldersgrupper til alle former for aktivitet. Igen sker det ad frivillighedens og sammenholdets vej. I store træk er det mændene der stiller op med hænder og arbejdsværktøj, og kvinderne sørger for det kolonariske. Som sagt, skolens overlevelse er i fare. Igen er der brug for ildsjæle, og med opbakning og støtte fra lokalbefolkningen ville man forsøge at oprette en friskole en kæmpe opgave, som efter års arbejde bar frugt. Den 10. august 2008 kunne formanden for Branderup Friskole byde velkommen i en skinnende ren og nyrenoveret skole. Nu-tid Vi har en velfungerende friskole og integreret institution, Naturbørnehuset, med vuggestue, børnehave og SFO. Sammen med friskole og naturbørnehuset, er Aktivcenteret det største omdrejningspunkt for Branderups borgere. Her er bl.a. idræt, fællesspisning, ungdomsklub, patchwork, IT- og sprogundervisning, kortspil, pensionistsammenkomster, julearrangement m.v. Branderup Friskole, Idræts- og Naturbørnehuset og Aktivcentret mottoet er: Hvor glæden bor, gror sjælen stor Når man i dag kommer omkring skole, vuggestue og naturbørnehave, møder man glade børn i fuld gang med deres leg. Ved skolens indgange står krukker med blomster, er der fødselsdage, bliver der sat flag ud, og inde møder man skoleleder samt en stab af engagerede lærere og personale, alle hjælpsomme og imødekommende. Skolen bærer præg af stor kreativitet samt en følelse af åbenhed (kom og vær med) til f.eks morgensang, årets store teateropførelse, gymnastikopvisning, julearrangement og i øvrigt masser af sang og musik. 7

8 Borgerne ofte både sår og høster, så at sige - og man er ikke bange for at sigte højt. Fx arrangerede man Åben Landsby, hvor borgere fra København inviteredes til Branderup. Formålet var at trække nye borgere til vores landsby. Ligeledes er der mange interesserede fra de omkringliggende byer, der er deltagere til de forskellige arrangementer kan nævne musikgruppen Almost Irish, foredrag med Bonderøven, foredrag med tidligere Røde Kors generalsekretær, Jørgen Poulsen. Branderup byfest er en af de helt store årlige begivenheder med bl.a. loppemarked og sønderjysk kaffebord. Rigtig mange borgere er involveret i at lave arrangementet. Det trækker folk til, også udefra. Pengeoverskuddet kommer foreninger, friskole og børnehus til gode. Hele grundlaget for byens trivsel og udbytte sker gennem frivillighed, energiindsats og engagement. Langt de fleste daglige indkøb klares i Agerskov (4 kilometer), Toftlund (7 kilometer) og Løgumkloster (7 kilometer). 8

9 Hvad arbejde og beskæftigelse angår, er byen i store træk sammensat af bønder og af selvstændigt erhvervsdrivende med en håndværksmæssig baggrund der typisk driver deres virksomheden alene, eller har få ansatte. Ufaglærte, der arbejder på mejeriet, eller på andre virksomheder i området. Mange har uddannelse af mellemlang karakter, typisk inden for socialområdet og lægger deres arbejdskraft i områdets små og større byer. Erhverv Ud over Branderup Mejeri, der beskæftiger omkring 120 mennesker (fra Branderup og omegn), er erhvervslivet i Branderup tegnet af selvstændige erhvervsdrivende med enkeltmandsvirksomheder med håndværks- eller specialmæssig baggrund. Landbruget præger naturligvis også området og områdets natur. De fleste landmænd driver deres gårde på konventionel vis, men et par stykker har lagt om til økologi. Af servicevirksomheder fylder friskole og børnehus med ca.12 ansatte. På den lokale hjemmeside (www branderup.dk) findes en omfattende liste over vore lokale erhvervsdrivende. Udsyn Branderup og nabobyerne Idet vi skolemæssigt, kirkemæssigt og i vores lokalråd betragter Rurup og Bovlund som en del af Branderups opland, er vores nærmeste nabobyer derefter Arrild og Agerskov. Størrelsesmæssigt matcher Arrild og Branderup hinanden, og det at vi gennem ca.12 år har haft fælles præst i de 2 sogne giver fælles udflugter, kirkekor og sognemæssige arrangementer. Der er fortsat 2 menighedsråd i de 2 sogne, og her i 2013 har Biskoppen i Ribe besluttet, at der fremover skal være præstesamarbejde mellem Agerskov og Branderup i stedet for. Pensionistforeningerne i Arrild og Branderup har de seneste år også fundet sammen om en fælles udflugt. FDF spejderne omfatter også de 2 sogne de har spejderhus i Arrild, men cyklede til Branderup Kirkeskov i maj 2012, da der var Åben Landsby, hvorefter de overnattede i shelter i 2 nætter.bl.a. til Landsbyfesten i Branderup har spejderne flere gange lavet bål arrangement. BABS Branderup, Arrild, Bovlund Scenegrej er et samarbejde mellem de 3 byer, hvor lyd- og lysudstyr indkøbt for fonds-og legatmidler til ca ,- kr. opbevares i Branderup Aktivcenter, og bruges af Arrild Privatskole, Branderup Friskole, Bovlund Teater og foredragsforening og øvrige foreninger i de 3 landsbyer. De musicals, skolearrangementer og byfestindslag mm, hvor udstyret bruges er planlagt, så der ikke sker sammenfald af dage med arrangementer. Idrætsmæssigt har der været et stabilt samarbejde: AB83, hvor Arrild og Branderups idrætsforeninger indgik et formaliseret, nedskrevet samarbejde indenfor fodbold, håndbold og børneidræt. Samarbejdet fungerede igennem mere end 10 år, men er nu mere uformelt, hvor de enkelte udøvere finder deres ønskehold i området, og gerne kører efter det. I en periode var der formaliseret håndboldsamarbejde mellem Branderup og Agerskov, men håndbold dyrkes p.t. ikke meget i de 2 byer. Der inviteres og deltages i konkurrencer bl.a. i forbindelse med byfester i området oftest i fodbold, men også ridestævner, ringridning og gå-, cykel- og løbearrangementer har god opbakning. Bestyrelserne i Agerskov og Branderups foreninger hjælper hinanden med bartjans, når der er byfest, så arrangørerne også kan have en friaften under festlighederne. De 2 Venstre vælgerforeninger i Branderup og Agerskov har i foråret 2012 besluttet sammenlægning af foreningerne. 9

10 På initiativ af Branderup blev der søgt midler ved Landdistriktsudvalget og indkøbt 2 cykler i 2011, som blev opsat ved Agerskov Kro. Her er årligt overnattende gæster, og grundlaget for interesserede i cykelture er teoretisk set stort. Cyklerne er dog siden flyttet til campingpladsen i Arrild, som efterlyste cykler til udlejning, og fordi de stort set ikke var blevet brugt mens de stod i Agerskov. På opfordring af Lokalrådet i Branderup har der i Landdistriktsudvalgets regi, været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Agerskov, Ballum og Branderup, som har arbejdet med muligheden Landsbypedel. Branderups repræsentant holder fortsat kontakten med Jobcenter og forvaltning, og fører møderne til mulighed for at der kan arbejdes som anden aktør med aktivering, skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem 5-7 byer i området. I så fald bliver områdets erhvervsliv det, som kan danne grundlag for meningsfuld aktivering af kontanthjælpsmodtagere i samarbejde med områdets foreninger. Bedsted og Løgumgårde er geografisk set også naboer, men her spiller den tidligere kommuneinddeling ind, hvor de sidstnævnte hørte til Løgumkloster Kommune. Kontakten har derfor hidtil været på niveau med Tønder Kommunes øvrige landsbyer det vil sige førhen gennem Landdistriktsrådets arrangementer, som nu videreføres i Landdistriktsudvalgets regi. Da planlægning af byggeriet af Branderup Aktivcenter startede op først i 00-erne blev der arrangeret ture til Ballum, Bedsted og Frifelt for at få inspiration og viden omkring byggeri og finansiering. Ligeledes var Frifelts udviklingsplan i 2003 oplæg til workshop omkring Branderups muligheder for udvikling. Branderups Lokalråd lægger stor vægt på at møde frem med repræsentanter, når der inviteres til møde Landdistriktsudvalget, når Tønder Kommune arrangerer workshops om landdistriktspolitik o.l. Det giver gentagne muligheder for at påvirke og huske ansatte i forvaltningen og politikere på de ønsker vi har til udvikling i og omkring Branderup. Men lige så vigtigt giver det mulighed for at snakke med de andre lokalrødder i kommunen og dele ideer og erfaringer med dem. Inspiration fra Landdistriktskonferencer, Leader + og LAG arrangementer har gennem tiden givet lyst og mod til gentagne ansøgninger om midler, og når det er lykkedes at få dem bevilget, har det hver gang givet udvikling enten på det praktiske eller det sociale område, bl.a. ungdomsklub Et vigtigt og givtigt samarbejde med kommunen fandt sted i , hvor Branderup indbyggere i april 07 blev enige om at bede Tønder Kommune nedlægge Branderup Skole, og indgå i forhandling om at overtage bygningerne til etablering af Branderup Friskole. Skoleåret fortsatte med folkeskolen, og det gav tid og ro til det vigtige forarbejde med at blive enig om, og nedskrive pædagogiske grundlag, få det økonomiske og organisatoriske på plads, ansætte skoleleder og lærere, samt ikke mindst få indskrevet elever. Borgernes udviklingsplan fra 2008 danner grundlag for arbejdet i Branderup, og med udgangspunkt i den, har vi løbende kontakt til Tønder Kommune, fortrinsvis til embedsansatte i Teknik og Miljø, samt Kultur og Fritid. Den skriftlige og telefoniske kontakt fra den ansvarlige i rådet, er flere gange underbygget med møder, hvor 3-4 fra lokalrådet er mødtes med den chefen for Park og Vej, den ansvarlige for de grønne områder, lederen af Planafdelingen og Landdistriktskoordinatoren. Blandt andet i forbindelse med prisfastsættelse og afsætningsmuligheder på byggegrunde i Branderup, har kontakten til forvaltningerne været suppleret med skriftlig og personlig kontakt til flere politikere, herunder borgmesteren. Udviklingsplanen bruges også aktivt op til revideringer af kommunalplanen, samt ved krav om revidering af lokalplanen, f.eks. i forbindelse med etablering af søen. Landsbypedel er 1 dag om uden i Branderup Et seniorjob ansat af Tønder Kommune, som den første i sin udformning i Danmark 10

11 Netværk og sammenhold Med udgangspunkt i fællesskaber omkring skole og kirke, - men også baseret på spontane behov mellem naboer og venner, - eksisterer der en lang række små men betydningsfulde netværk i Branderup Sogn. Kendt i mange landsbyer er der et fællesskab om høstfester, som fortsat eksisterer i Bovlund og Rurup. Opgaven med at arrangere årets fest går på skift, hvor husstand efter hustand efter tur får overdraget opgaven. Typisk påhviler udførelsen af opgaven 3-4 husstande hvert år. Netop denne tradition med at inddrage beboerne efter tur i afholdelse af årets aktivitet er en meget vigtig faktor i integreringen og inddragelsen i fællesskabet, idet der ofte er en skjult dagsorden, der indebærer, at ansvaret for årets fest overdrages til nye beboere, som pålægges ansvaret sammen med faste beboere i området. Jagtforeningers arrangerer af fællesjagter arbejder ud fra samme koncept, men henvender sig naturligt nok kun til en begrænset skare. Også gadefesterne følger jo samme opskrift, hvor samlingsstederne ofte ikke er forsamlingshusene men derimod private lokaliteter. Grundlæggende for disse fælles arrangementer er det af største betydning, at det påhviler naboen at inddrage nye tilflyttere for at få dem med i fællesskabet, og hvor den oplevelse at føle et medansvar for en fælles fest eller oplevelse er mindst lige så meget værd for den enkelte som selve festen For at få inddraget nye beboere i landsbyens fællesskab er der etableret et ambassadørkorps, som har den opgave, at byde nye tilflyttere velkommen til byen. Velkomsthilsenen består i en såkaldt mulepose med et indhold af foreningsprogrammer og aktivitetskalendere samt et par flasker vin, således at der bliver knyttet kontakt, og oplyst om, hvor man eventuelt kan modtage mere information om, hvad fællesskabet i Branderup indeholder. Oprindeligt med udgangspunkt omkring kirken og på initiativ af en kreds omkring præstegården og menigheden eksisterer der en læsekreds, hvor man efter at have læst en bog eller en tekst i fællesskab drøfter dens indhold. Eventuelt inviterer man sagkundskab eller endda i enkelte tilfælde forfatteren til at komme med oplæg og uddybninger til bogens emne. Samtalen er jo i denne aktivitetsform lige så vigtig som selve læsningen, og kan jo være udgangspunkt for mange tiltag til gavn for fællesskabet i landsbyen. For at løse såvel motions- som sociale behov eksisterer der i Branderup en række grupper, som mødes ugentlig enten hele året, og enkelte kun i sommerperioden. Nævnes skal her cykelklubber, hvor der helt naturligt er forskelle med hensyn til, med hvilken intensitet man går op i cykelsporten, og hvor stor værdi man f.eks. tillægger det sociale samvær ved at komme en tur ud på vejene omkring Branderup i samvær med andre. Nævnes skal også en gruppe, der i sommerhalvåret mødes ugentligt et par timer og spiller krolf og en gruppe, der hver mandag formiddag vandrer rundt på veje og stier med stave som evt. hjælpemidler. Enkelte deltager også uden stave. På samme måde har der siden starten af 90-erne eksisteret et madhold, hvor voksne mænd mødes under ledelse af en kok-uddannet person, hvor opgaven består i at lære kogekunstens hemmeligheder og finesser. Holdet mødes hver anden uge og bruger skolekøkkenet som øvelseslokale. Det er ikke bare et såkaldt gastronomikursus, men også et hold, der kan lejes til at forestå madlavning og servering ved såvel offentlige som private fester. Indtjeningen der opstår ved denne aktivitet går til fælles formål her i Branderup. Disse nævnte motionsprægede fællesskaber eller grupper og også for den parts skyld madholdet har ikke direkte tilknytning til eksisterende foreninger som ungdoms- og idrætsforeningen, pensionistforeningen, borgerforeningen eller f.eks. Ældresagen. Motionsinteressen er helt klart forbundet med et socialt behov, og hvilken af disse interesser, der egentlig er gruppernes egentlige motiv er for fællesskabet i sognet ligegyldigt. Af Branderups helt specielle netværk bør nævnes den database, som lokalrådet har ansvaret for, hvor man kan tilmelde sin interesse eller kompetence, og hvor man så bliver inddraget og kontaktet, når eller hvis der opstår et ønske eller en opgave, der kunne have gavn af din medvirken. Bag denne databases etablering 11

12 ligger behovet for en lang række vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med fællesarealer, veje og stier, hytter og skilte samt friskolen. Grundlæggende for databasens eksistens er det, at man har tillid til, at man bliver inddraget og kun involveret, når ens kompetence er efterspurgt til at løse opgaver til gavn for fællesskabet i Branderup. En anden speciel Branderup-aktivitet er dåsesamlerne, hvor personer hver 2. lørdag i måneden udfører indsamling og sortering af øl- og sodavandsdåser. Efter udført sortering af dåserne sælges disse. Samtidigt har denne gruppe etableret en samleplads for skrot-jern, og salget af disse genanvendelige metaller fra både dåser og skrot indbringer hvert år op til et sekscifret beløb, der kan anvendes til at løse opgaver, der trænger sig på i sognet, og som kun vil kunne blive løst i form af private bidrag. Dåsesamlerne består af de nævnte personer, men aktiviteten betyder at hver husstand har sin dåsebeholder stående, og hele familien har således i dagligdagen opmærksomheden rettet mod denne kollektive indsats, nemlig at holde Branderup dåsefri. Denne målsætning har smittende effekt, idet enkeltpersoner i nabobyer virker som kontaktpersoner, der leverer dåser fra deres omgangskreds og lokalområde til dåsesamlerne i Branderup. Selskabelige fællesskaber og kortklubber betyder også, at man mødes, og emner af interesse for landsbyen som helhel drøftes, og umiddelbart kan være en ansporing til aktiv deltagelse i en bestemt eller flere aktiviteter. Udover de her nævnte fællesskaber, som alle ligger uden for et egentligt foreningsregi, så har Branderup som de fleste landsbyer en lang række nabofællesskaber som har de forskelligste motiver og baggrunde, og derfor er vanskelige at beskrive, men de har den fælles overskrift, at i Branderup kommer man hinanden ved. Foreningsliv Foreningslivet i Branderup er rigt. Foreningerne er baseret på frivillige hænder, der oftest hentes i lokalområdet i form af aktive ildsjæle, som ønsker at gøre en forskel. Af foreninger kan nævnes: - Branderup Ungdoms- og idrætsforening (BUIF) - Branderup pensionist og efterlønsklub - Branderup Aktivcenter - Branderup Friskole - Branderup Rideskole - Bovlund, Arrild og Branderup Scenegrej - Bovlund Teater- & Foredragsforening - Lokalhistorisk forening - Branderup menighedsråd - Branderup Forsamlingshus - Branderup Sogns Venstrevælgerforening. Branderup Aktivcenter er det fysiske omdrejningspunk for stort set alt, hvad der foregår i Branderup. Aktivcentret ligger i klynge med Friskolen og Naturbørnehuset, som også gør brug af centrets faciliteter. Aktivcenteret stod færdigbygget i 2006 og er på ca m2. I forbindelse med klyngen ligger også sportspladsen. 12

13 Branderup Idrætsforening Branderup Idrætsforening kendetegnes af aktivitet gennem forskellige tilbud til idrætsudøvere i alle aldre. Der er mulighed for aktivt eller passivt medlemskab. Idrætsforeningen har flere afdelinger: Badminton repræsenteret ved børne- og voksenhold Gymnastik. Der er pt. 5 hold, der fordeler sig med minimix, juniorhold og zumba, puls og styrke. Fodbold. Sommer- såvel som vinterhold. Folkedans. Holdet med folkedans er i sin tid startet af et ægtepar fra Branderup. Nu kommer hele oplandets dansere, idet Branderup Aktivcenter er i besiddelse af plads, der kan huse den store gruppe folkedansere. Torsdagsklubben er for piger og drenge fra 5. klasse til 8. klasse. Klubben har til huse i Aktivcentret, hvor de spiller i hallen, laver hobbyting i klublokalet, mad i køkkenet, tager i svømmehallen, samt en masse andre sjove ting. Klubben ledes af lokale frivillige og foregår hver torsdag fra kl Byfest. Et årligt tilbagevendende og stort aktiv for Branderup. Der gøres et kæmpe stykke arbejde, som allerede igangsættes i januar/februar måned.. Byfestudvalget består af mennesker, hvoraf de fire er fra bestyrelsen. Overskuddet fordeles mellem forskellige foreninger. Branderup pensionist og efterlønsklub Pensionist og efterlønsklubben har meget på programmet. Ud over de mere underholdende og/eller videnbaserede arrangementer, hvor temaet kan handle om fx Demens eller Sundhed, kost og motion eller ITkurser, laver foreningen mange ture og udflugter. Og så er der den almindelige hygge, ikke at forglemme, ligesom der er kortspil en gang om ugen i vinterhalvåret, og der er læsekreds. Branderup Aktivcenter Branderup Aktivcenter er en selvejende institution beliggende ved skolen i Branderup. Projektet var befolkningens ønske siden år 2000, hvor frivillige ildsjæle begyndte at arbejde på ideen. En stor del af Aktivcentret er således bygget på frivilligt arbejde. Sammen med de lokale håndværkere trådte befolkning i og omkring Branderup igennem 1½ år i arbejdstøjet og bidrog dermed til, at vi kunne bygge centeret til en pris, hvor vi næsten selv kunne skaffe midlerne til finansieringen. Byggeriet består af en hal på 750 kvadratmeter med tilhørende foyer og opholdsarealer. Ud over aktiviteter som gymnastik, badminton, dans, volleyball, bueskydning, ældreidræt m.m., er husets store sal blevet indrettet, så den egner sig til musik og teater med scene og lyssætning. Via en hejsevæg kan hallen deles i to dele. Et rum er indrettet til den lokalhistoriske forening. Der er et multimedielokale til IT-aktiviteter, ligesom der er åbne opholds- og værestedsarealer. Aktivcenter rummer to mødelokaler som kan lejes til møder/generalforsamlinger og diverse kurser. Branderup Aktivcenter, der nu har eksisteret og udviklet sig siden dens færdiggørelse i 2006, er en hel institution for sig. Ud over at være omdrejningspunkt for nærmest alle aktiviteter for byens borgere, er den også blevet et sted andre udefra, har fået øje på. Her er nogle af de ting foreningen arbejder med: Beretning fra generalforsamling 2013: Sæsonen i hallen er godt i gang. Arrild har tre hold fodbold i gang. De forskellige mødelokaler er rigtig godt udlejet. Hver tirsdag formiddag og torsdag aften 8 gange i løbet af efteråret, har Jens Wichman undervist ca. 15 personer i dansk for udlændinge. Der følger en fortsættelse af holdet, som vi så kalder dansk for udlændinge 2. Pensionistforeningen har afholdt computerkursus med stor succes. I øjeblikket er der et billedbehandlingskursus i gang via FOF 4 onsdage i nov. Ellers så spiller pensionisterne kort, der er læsekreds, flere gange i måneden patchwork kursus, venstre møde, DGI har afholdt 2 kursusaftner i regnskabsprogram med ca deltagere hver gang, og der er udlejninger til møder privat. 13

14 Det er bare nogle af tingene der er sket i centeret i løbet af efteråret. Så det kræver til tider lidt planlægning for at få det hele til at gå op rent logistisk, men det er jo luksus problemer. I sep. afholdt vi rengøringsaften sammen med friskolen. Og hvilken fornøjelse at se hvordan der dufter og skinner overalt i centeret efter sådan en aften. Vi måtte jo så konstatere at taget på det gamle klubhus ikke klarede skærene mere og det regnede ned indvendig. Så vi har fået skiftet det meste af taget, og vi regner bestemt med, at vi er rigtig godt kørende de næste mange årtier. Vi har også fået adskilt gulvvarme mellem foyer/it mødelokale, ligesom en automatisk dørlukker indtil hallen er sat på. Bestyrelsen har lige afholdt møde, her kiggede vi bl.a. på næste års budget. Status for skrot for 2012 er, at der er indkommet jern for kr. meget, meget flot. Centeret har også skiftet forsikringsselskab, og her har vi sparet en pæn portion penge ved dette. Timeprisen for udlejning af hallen stiger pr. 1. januar 2013 til 200 kr. i timen, således den følger den kommunale takst. P.t. sælges der billetter til julefrokost, og det går meget pænt. Vi kan være glade for, at Bevtoft valgte at aflyse deres julefrokost samme aften pga. for få tilmeldinger. Det har givet os en del tilmeldinger derfra. Så der er altid liv i centeret, der er ingen der ligger på den lade side. Branderup Friskole og Støtteforeningen Branderup Friskole har efterhånden fire år på bagen. Man havde inden oprettelsen gjort sig tanker om, hvad man ville med friskolen, og derudfra formuleret et værdigrundlag. Visionerne var store, og det faldt den kommende skoleleder for. Bestyrelsen ansatte i 2008 en særdeles engageret og vaskeægte friskole-kvinde Lisbeth Østergaard, til at stå i spidsen for Branderup Friskole. Hun og hendes stab har skabt en velfungerende og god skole, med tryghed i hverdagen og med varme og interesse for det enkelte barn. Ingredienser der er den vigtigste forudsætning for at skabe glade, sociale og fagligt dygtige mennesker, som Lisbeth Østergaard formulerer det. Lisbeth Østergaard er et menneske, som brænder for friskole-sagen og for børn. Hun er fuld af energi og glæde. Ja, vi betragter hende som en appelsin, der er faldet ned i vores turban, siger Jens Skovsgaard, formand for friskolens bestyrelse. Siden Støtteforeningens grundlæggelse kan foreningen notere sig at have bidraget til bla.: Nye vinduer til Branderup Friskoles gymnastiksal og isolering til gymnastiksalens og skolens lofter. Derudover har Støtteforeningen bidraget med dele af SFO ens legeplads f.eks. rutchebanen, og 2 Christiania-cykler. Endvidere er der givet tilskud til indkøb af musikudstyr til glæde for Multihuset, Friskolen og Børnehuset. De seneste år har Støtteforningen også bidraget til bluser/t-shirts til de årligt tilbagevendende gymnastikopvisninger. I 2011 blev der endvidere bla. bygget shelter i Kirkeskoven for midler modtaget af Støtteforeningen, som nu er til glæde for borgerne børn og voksne i Branderup og opland. Disse ting er bla. finansieret gennem salg af pandekager til Klostermærken (Byfest i Løgumkloster) og Agerskov By Night. Banko-arrangementer ved byfester i Branderup, foredrag af bla. Bonderøven, Frank Erichsen, og Luna Christofi, og fredag den 5. oktober 2012 lagde den tidligere Generalsekretær i Røde Kors, Jørgen Poulsen, vejen forbi under temaet Hvor blev han af? Til historien bør nævnes, at de nævnte foredragsholdere alle stammer fra egnen omkring Branderup. 14

15 Foreningen har af velvillige medborgere med tiden modtaget maskiner, der er blevet foræret til Støtteforeningen. F.eks. en en-kornsmaskine og en roe-renser, som kan gøre rigtig god gavn, når Støtteforeningen ved frivillig hjælp dyrker kålerabi, der sælges og igen bidrager til foreningens arbejde. Branderup Rideskole Branderup Rideskole er en hyggelig lille rideskole, som ligger ca. 1 km vest for Branderup. Rideskolen har en bestyrelse, samt en aktiv støtteforening. På rideskolen er der mange aktiviteter. Der er bl.a. trækhold, udslusningshold og undervisning for både børn og voksne på alle niveauer. Der er plads til både nybegynder og øvede, og det er også muligt at medbringe egen hest. Rideskolen afholder bl.a.: Ridelejr Stævner Høstfest Juletræsfest Ryttermærker Bovlund, Arrild og Branderup Scenegrej BABS Bovlund, Arrild og Branderup Scenegrej er et samarbejde mellem foreninger og institutioner i de 3 lokalbyer et samarbejde om fælles scenegrej med bl.a. mixere, højttalere, mikrofoner og headsets, samt lysudstyr. Medlem af BABS er: Bovlund Teater- og Foredragsforening Arrild Sogneforening Arrild Idrætsforening Arrild Privatskole Arrild og Branderup Menighedsråd Branderup Ungdoms- og Idrætsforening Branderup Aktivcenter Branderup Friskole Udstyret bruges bl.a. til Friluftsspillet i Bovlund, Musical på Arrild Privatskole, Børnemelodigrandprix til Landsbyfesten i Branderup Bovlund Teater- og Foredragsforening Aktiviteter i 2012 var: Vinterteater i marts med Svend, Knud og Valdemar på plakaten. I maj kom Agerskov Frivillige Brandværn og gav os alle gode råd og praktisk viden omkring brandbekæmpelse og frigørelse. Vejret holdt lige til slut og der var en meget flot lokal opbakning til et informativt arrangement. Sankt Hans i juni afvikler efterhånden næsten sig selv med et fast og trofast publikum. 15

16 I juli havde vi et nyt tiltag som skulle stå i stedet for friluftsspillet, der nu afvikles hvert andet år. Efter mange overvejelser valgte vi at arrangere Store Legedag af forskellige grunde: 1. for at bevare folks opmærksomhed på aktivitet ved friluftsscenen de år der ikke opføres friluftsspil, 2. for at arrangere noget for hele familien, også turister, 3. noget der ikke behøvede tilmelding for at bevare friheden i ferien og til sidst 4. for enhver pengepung. Vejret reddede på magisk vis arrangementet og det blev en hyggelig dag for dem der troppede op. Vi havde selvfølgelig ønsket os en større opbakning. I løbet af dagen kom der ca. 40 personer, men de der var, havde en skøn dag der bød på: rodeo, hoppeborg, højtlæsning, ponyridning, balancegang, præcisionsskydning, petanque, bål og dermed snobrød og skumfiduser. Allerede til dette arrangement var vi taknemmelige for den nybyggede grilhytte. I den forbindelse skal der lyde en tak til alle jer der har lagt jeres kræfter i opførelsen af hytten! Vi GLÆDER os over den og føler os meget mere rustede til den til tider ustabile sommer i Danmark. Oktober bød på et højaktualitetsforedrag med titlen Fra rocker til bedemand med foredragsholder Lars Jensen. Vi havde som noget nyt forsøgt os med at hustandsomdele flyers i Bovlund, Branderup og Agerskov som den eneste PR. Det lykkedes at hive nogle nye til fra både Branderup, Agerskov, Skærbæk og Vojens. Vi var godt tilfredse med opbakningen på ca. 45 personer. Alle fik en grufuld men ægte beretning med sig hjem om rockermiljøets gøren og konsekvenser af disse. Årets afslutning blev fejringen af børneteaters 25 års jubilæum i november hvor Lille Virgil indtog scenen. Trofaste instruktører og energiske børn gav sig på de skrå brædder. Fredag måtte der ekstra stole ind, endda dem af træ, så der var godt fyldt op. Formand for Kultur og Fritid i Tønder Kommune Stig Beck Andersen gav Bovlund velmenende ord og skulderklap med på vejen i anledningen af 25 års jubilæet. Skuespillerne og instruktører fik en t-shirt med teksten: Bovlundbanden 25 år med sig hjem. Den var ment som en ekstra markering og lidt markedsføring af vores tilbud i form af børneteater her i Bovlund. Pia Møller fik tildelt Nordeas skulderklap. Mariette Holsteen Jessen og Jette Kvist fik tildelt Tønder Kommunes foreningsindsatspris Nu til en kort opremsning af vores planer for 2013 Videreudvikling på et logo til foreningen Digitalisering af nyligt fundne vhs-bånd med i alt 8 forestillinger fra vinterdilettant i årenes løb. De skal overspilles fra vhs til dvd. Lokalhistorisk Forening Lokalhistorisk Arkiv for Branderup/Rurup Foreningen har 225 medlemmer. Foreningen arrangerer sædvanen tro både foredrag, udflugter og Åben arkiv. Men derudover har arkivet anskaffet en computer, så den er rustet til at konvertere til det nye arkiveringsprogram Arkibas 4, som foreningen skal i gang med at implementere. Dvs. alt skal digitaliseres. Et mægtigt arbejde, der ligger foran foreningen. Branderup Menighedsråd Til at styre det kirkelige arbejde, har Branderup, som skik og brug er, sit menighedsråd, bestående af 5 medlemmer, præsten og en medarbejderrepræsentant. Da Branderup er en lille landsby, har det sine udfordringer. Pt. er menighedsrådet ved at ansætte en ny præst, der som noget nyt, skal virke i både Branderup og Agerskov kirke. Branderup og Agerskov har hver sit råd, og skal samarbejde om opgaven. Nyt og positivt er det, at de to sognes gravere vil gå i et fællesskab. Det kan være et ensomt arbejde at være graver. Branderup menighedsråd har i forvejen gennem flere år haft et samarbejde med Arrild kirke, omkring kirkesanger og organist. Da Branderup kirke er en kirke med jordtillæggende, er det også rådets opgave bl.a. at lave forpagtningskontrakt. 16

17 Branderup Forsamlingshus På et af byens højest beliggende punkter ligger Branderups smukke, velholdte og stemningsfyldte forsamlingshus. Gennem de sidste 80 år har forsamlingshuset været rammen om et utal af fester, foreningsarrangementer, møder, foredrag, generalforsamlinger, udstillinger og jubilæer. Alle disse arrangementer har været med til at give forsamlingshuset en helt speciel atmosfære og et strejf af historiens vingesus. Det fuldt funktionelle køkken og den stor grønne græsplæne er med til at skabe de perfekte rammer om et vellykket arrangement. Huset er bygget i 1929 af befolkningen i Branderup. Branderup Sogns Venstrevælgerforening Efter godt 80 år på bagen, og efter flere års drøftelse som fast punkt på generalforsamlingerne om fremtiden, indgik Branderup Sogns Venstrevælgerforening i et samarbejde med Agerskov venstre. Det resulterede i at fra den blev sammenlægningen en realitet med navnet Agerskov-Branderup Venstrevælgerforening. Branderup havde 33 medlemmer heraf et æresmedlem med til det ny fællesskab, Agerskov havde 66 medlemmer med. Bestyrelsen består af 9 medlemmer heraf 4 fra Branderup, formand er Eilif Hansen Agerskov. Organisation Lokalrådet i Branderup Medlemmerne af lokalrådet har et lokalt netværk, lokal viden og et lokalt engagement, og rådet lægger mange kræfter i, at der sker den fornødne udvikling i vores område, ligesom den deler og udveksler sin viden med de andre distrikter i området. Og så er rådet talerør samt dialog- og sparringspartner kommune/borgere imellem. I 2007 stod en udviklingsplan omhandlende Branderups fremtid indtil år 2020 færdig. Den havde lokalrådet udarbejdet og lagt mange kræfter i. Branderup var, som den eneste landsby i Danmark, med i dette internationale projekt om landsbyudvikling. Den færdigudarbejdede plan er at finde på: og hedder: Borgernes egen Udviklingsplan for Branderup Andre store opgaver lokalrådet har gennemført, er Åben Landsby og Uddannelsesprojektet Lokalrådet har til de to projekter søgt og fået bevilget kr. med 50% (141,500 kr.) fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje og 50% fra LAG (Landdistrikters Aktions Gruppe), Tønder. 17

18 Uddannelsesprojektet Da mange efteruddannelser er centraliseret i de større byer, og da Branderup har et ønsker om forsat vækst og udvikling fremadrettet, arbejdes der på igangsættelse af lokal- og parallelundervisning i et dertil indrettet lokale i Aktivcentret. Lokalrådet har haft projektansat en koordinator, som især arbejde med strategi og hjemmeside, og har indkøbt og opsat computere og andet EDB udstyr til formålet, ligesom annoncering og markedsføringen er på plads. Arla, Branderup Mejeri og Stenger aps har taget udstyret i brug til deres møder via videokonference. Undervisnings- / multimedielokalet med smartboard, projektor og videokonferenceudstyr, som muliggør parallelundervisning med kursister på eksisterende uddannelsesinstitutioner, er sket i samarbejde med VUC Sønderjylland, hvilket betyder, at man kan sidde i multimedie-lokalet i Branderup og deltage i undervisningen, som foregår i et tilsvarende klasselokale i Haderslev. Rent praktisk foregår det på den måde, at læreren og et hold kursister befinder sig i Haderslev. Samtidig er et mindre hold af kursister placeret i lokalet i Branderup. Et kamera i hvert klasselokale optager lyd og billede, som vises på en TV-skærm i den modsatte ende. Det vil altså være muligt for læreren af se og høre, hvad der sker i Branderup, f.eks. at en elev rækker hånden op eller kommenterer et indlæg! Samtidig er de to elektroniske tavler kaldet SMART boards forbundet, så tavlen i Branderup viser, hvad læreren skriver på tavlen i Haderslev og vise versa. Desværre fravalgte VUC parallelundervisning netop som indretningen var klar en meget stor skuffelse for udvalget. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, som har det rette udstyr ligger åbent, og giver mulighed for fjernundervisning til f.eks. efteruddannelse af erhvervsdrivende Projekt Åben Landsby Åben Landsbyprojektet løb af stabelen i maj Lokalrådet inviterede familier fra København på weekendbesøg, for at friste til huskøb eller byggegrund. De besøgende blev guidet rundt for dels at deltage i arrangementet og dels at se vores unikke natur her i Sønderjylland. Det nedsatte udvalg havde lavet et stort og meget spændende arrangement, hvor der igen blev gjort brug af mange hænder, både til gode ideer og oprydningsopgaver. 18

19 Generelt må det siges, at Lokalrådet har arbejdet hårdt på at få tingene gennemført efter den føromtalte udviklingsplan. Dvs. der er for længst etableret friskole med naturbørnehave og undervisningshytte, gravet søer, lavet stier, ligesom der er lavet byforskønnelse. Der er opsat en stor shelter i Kirkeskoven, som skolen og børnehuset flittigt anvender. En shelter er opsat ved den ny Møllesø og en hytte ved den ny sø for enden af Fyrvænget, hvor den planlagte Bypark skal ligge. Her er ligeledes attraktive byggegrunde til salg. Der er lavet stier i skoven på Tingvej mod Agerskov og i Bygaden er der lavet trafiksikkerhed, som også vil blive beplantet. Der har været indvielse af søer, stier og hytter (august 2012). Ud over dette, har det ihærdige arbejde på vores Landsbypedel projekt båret frugt. Det er en servicefunktion for byen og lokalområdet. Landsbypedellens funktion er vedligeholdelses arbejde grønne områder, stier, bygninger som Aktivcenter, Forsamlingshus og hytterne, som vi får mere og mere af, og ikke kan klare alt sammen på frivillig basis. Succesen kom, da Tønder kommune valgte at gå med i projektet via seniorjobordningen, og indtil videre har 3 seniorjobbere til at servicere kommunens landsbyer heraf har Branderup gavn hver torsdag. Lokalrådet holder møde med alle foreninger i Branderup en gang om året for at koordinere arrangementer og diskutere aktiviteterne. Så som allerede sagt, har lokalrådet gennemført mange af sine/branderup borgeres planer, ligesom der er initiativer til fremadrettede gøremål. Nye tider - nye foreningsformer Branderup Lokalråd og Borgerforeningen er 2013 gået sammen i en enhed. Forretningsorden: Branderup Lokalråd arbejder efter de gældende vedtægter for Branderup Lokalråd og Borgerforening. Rådet består af 7 medlemmer og 1 suppleant, som vælges på Borgerforenings generalforsamling. Det bør så vidt muligt søges geografisk fordeling af medlemmerne, så der findes 1 repræsentant for både Bovlund og Rurup området. I perioder, hvor de 2 områder ikke er repræsenteret i rådet, holdes kontakten gennem de lokale foreninger. Valgperioden er 2 år. I lige år er 4 på valg, i ulige år er 3 på valg, suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Rådet konstituerer sig selv med : i marts 2013 Formand Margrethe Stenger Næstformand James Hansen Kasserer Kirsten Willadsen Sekretær Mie Thomsen/ Mona Brink Ansvarlig for PR Søren Leerskov Repræsentant i Aktivcenter bestyrelse Mona Brink Ansvarlige for de praktiske opgaver der skal løses gennem året i marts 2013 : Flaghejsning ved konfirmation Heidi Kjærgaard Blomsterkummer - Nete Gad for plantning vedligehold Landsbypedel Julefrokost, hjælp til opsætning og oprydning Mona Brink Græs slåning - Landsbypedel Fællesspisninger Mie Thomsen, Kirsten Willadsen, Lene Maj Frikke 19

20 Tilflytter/nyfødte ambassadørboss Kirsten Willadsen Hjemmeside frivilligdatabase Margrethe Stenger Aktive i projekter/udvalg i marts 2013 førstnævnte er tovholder/kontaktperson Landsbypedel Kirsten Willadsen, Søren Leerskov Drømmebolig Margrethe Stenger, Mie Thomsen, Kirsten Willadsen, Lene Maj Frikke Blomstrende Landsby Margrethe Stenger alle med arrangement Uddannelsesudvalg Margrethe Stenger, Søren Leerskov Byggegrunde, park Kirsten Willadsen Bymidte Mona Brink Julebelysning Torben Ryvang med flere Afholdelse af Sankt Hans Mona Brink, James Hansen, Heidi Kjærgaard Der afholdes minimum 4 møder om året, fordelt med 1 møde pr kvartal. Mødedatoer aftales senest på det forudgående møde. Såfremt udvalget finder det hensigtsmæssigt og er enige herom, kan der til enkelte møder indkaldes udenforstående til belysning af særlige sager. Formanden fastsætter dagsorden for møderne efter forudgående indkaldelse af forslag til emner fra medlemmerne. Mødeindkaldelsen udsendes skriftligt 1 uge før mødet. Formanden kan uddelegere opgaver til medlemmerne i det omfang det findes relevant. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og stemmer for forslaget. Referat af møderne udsendes umiddelbart efter mødet. I referatet anføres navne på deltagere i mødet, versus hvem der ikke deltog. Medlemmerne er berettiget til at få særstandpunkter anført i referatet. Tilbagevendende udgifter til Lokalrådets virke (annoncering, hjemmeside, kontingenter, leje af lokaler o.l.) afholdes af de tilskud Tønder Kommune giver til lokalbyerne. Der søges projektmidler til udvikling og igangsætning af nye tiltag. Såfremt projekternes realisering kræver køb af ydelser på mere end kr ,- indhentes mindst 2 tilbud, idet der tages behørigt hensyn til lokale erhvervsvirksomheder. 20

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Den Blomstrende Landsby

Den Blomstrende Landsby Den Blomstrende Landsby Ravsted har en udviklingsplan og denne prydes på forsiden af en regnbue. Denne er valgt, idet den danner en bro og symboliserer sammenhørighed mellem mennesker. Sagnet siger, at

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 23. ÅRGANG 2. UDGAVE SEPTEMBER 2010 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Marianne Thuesen 30568244 Oplag: 375 Forside: Motiv fra

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere