ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN"

Transkript

1 lrytalt!ltrt t!!r L! rlllrtrtaal!!!!rr!!l.!!rr!!!!!!a 39. årgang nr.307 junl/jull 2010 ay!!!!ryv!!!!!!!!!:tltr!!! llii-!ry!!lrtrt,!!! r= ]:] t!a TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN F oto : Benediffie Hesse/und Sognepræst Finn Pedersqns konfirmander i Horne Kirke søndag den 2. ftaj Foneste række f.v.: Sinna Spicker Simonsen, Mia Juul Strømgård Hvid, Majbritt Ricfardy Koch, Simon Hedegård Jessen, Mathias Schrøter, Allis Haahr Jensen, Ceqille Boyskov Sell. Ba$erste række f.v.: Jakob Rahbek Lauridsen, Trine Lillebæk Jeppesen, Marco Kehlet Varberg Mortensen, Martin Karlsen, Carsten Bendiksen, Anne Clemmensen, Anders Lykke Graversen ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl

2 DAh[-EL% (9 AUT. EL.INSTAIIÅTøR O Døgnvogt Tlf Ol 66 l{dr. Bounumvelll f870 Ølgod Ill Fax RlbeveJ t varde. Tlf Oskar's Autoværksted ApS Tlf.r dit værksted for fremtiden..! Høivangen 1 Horne,6800 Varde Fax: Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b :Bitflf S955 Trf AOLIQAYQQEBI rrrsrirrrrr. rnduslfstayqqebi xxl,!89--_/////. LANoBrvessyccznr //Fffitff.///. EEtTtDSttUSB 3, Horne. EB?ABABTIoNSABAE,DE. isolcxre&tnearayqqenr ' Tomrerm.: Knud Lund Hrfuisen, Ing.: Morlen'Henneberg, T-52qBI6 ENEIA[IEIESEI :stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf, , Fær: STøT.VORE AilNOilCøRER - OE S!øTTER OS

3 SANKT HANS AFTEN ivikingelunden sankt Hans aften sørger spejdeme og Home sogneforening for, at grillen er tændt i bålhytten iviklngelunden fra kl Du skalselv medbringe mad, drikkevarer og service, Pandekagedej kan købes, og pandekager kan bages på små bål. Kl tændes det store bå, hvorefter der er båltale. Spejdeme og Home Sogneforening. TOUR DE PEDAL Cykelturene TOUR de PEDAL 2010 lakker mod enden. Afslutningsturen til Mejls Friskole er på søndag den 30. maj. Vi ioreslår, vicykler fra parkeringspladsen ved Home Hallen kl for at have god tid, Der er gratis sodavand/øl til alle og pølser kan købes, Man kan også have egen madpakke med, vi håber naturligvis vejret bliver rigtig godt. De første lodtrækninger om divene præmier vil foregå kl , Der er kl lodtrækning om 3 cykler for alle som har cyklet med i dette års tour, Tag kaffen med, vi medbringer kage vi kan nyde efterfølgende, så mød endelig op alle friske cyklister! Tak til alle spongoreme, dervar villige til at give mange flotte gevinster også i år: Bo-Concept, Ølgod - Kelds Honning - Horne Hallens Cafeterla - DAN.EL - Oskars Autoservice - Doris Kristensen - Strangko - KJærgaard Masklnfabrlk - Horne Tømrerforretning - El-gården, Varde - Horne Andelskasse - Dagli'Brugsen, Horne - HIF - HGF - Saxofoni og Horne Kro. Tak for i år, med ønsket om gensyn næste år, Else Jochumsen - lnger Lindblad - Hanne Burkarl - Linda Møller Nøne Æ Ølgod -Ttf & 39 STøT VOBE A]{NONCøRER - DE STøTTER OS

4 VIL NOGEN VÆRE MED TIL AT SPILLE VOLLEYBALL I HORNE? Vi er et par sdkker som længe har snakket om, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne få gang i noget Volley'spil i Home-hallen. Vi har forhørt os ved HlF, om det var noget, de ville bakke op om. Derfor griber vi nu til handling for at høre, om der er flere end os, som kunne tænke sig, at få et volley-hold op at stå, da HIF geme vil bakke op om det, hvis vi kan ftnde folk nok. Vores tanker er, at vi skal træne en gang om ugen og samtidig være meldt til i C-miks rækken. C-Miks rækken er en række hvor holdene er mikset mænd og kvinder. Vi kommer også ud og spiller mod andre. Det bliver kampe, som ligger i hver' dagen, så det ikke går ud over weekendeme. Vi håber at kunne få et volley-hold på benene, og mødes til hyggeligt samvær og lidt motion. Hvis defte kunne have din interesse, vil vi meget geme høre fra dig. Geme inden den 1 5. juni på tlf. nr (Lene) eller (Søren) så vi ved, om det er noget vi skal fortsætte med at få op at køre Med venlig hilsen Søren Kristiansen, Ponevej og Lene Nissen, Mallevej tr SPORTSUGE.LøB Fredag i Sporbugen anangerer vi et lille lokalt løb for alle Det vil være muligt at løbe/gå 3,5 eller 5 km. Der vil være voksne på ruten til at holde øje og til at guide folk dgtigt rundt. Dog anbefaler vi, at bøm kun løber ifølge med voksne. Der uddeles diplomer for deltagelse med tid på, hvis man ønsker det. Der vil ligeledes værc små præmier til f.eks. hurtigste dreng og pige, mand og dame. Brugsen sponserer lidt forfriskninger til alle deltagere efter løbet. Der er ingen tilmelding, så tag din familie, nabo, ven eller veninde med og mød talstærkt op på: Horne Stadion fredag den 11. juni kl Spsrtslige hilsner Bente, Brift og Karin Sydbank Hvad kan vi gøre for dig Storegade Tlstrup. lll. 7 4 g : sydbank.dk t4 STøT I'ORE AII}IOilCøFEF. DE STøTTER OS

5 øvelse VED HJEMMEVÆRNSKOMPANI VARDE Torsdag den10. juni vil Hjemmevæmskompani Varde holde øvelse i og omkring Home by. Dervil mellem kl l(unne forekomme skydning med løst krudt fra lette håndvåben. Ved evt. skader eller klager kontaktes kompanich* Max F Nielsen på tlf, Hjemmevæmskompani Varde. TORVEDAG Lørdag den 21. august er der Torvedag i Horne En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for Deres område og vi vil geme opfordre alle til at sætte Deres egen særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig, Vi vil I år geme opfordre bøm i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked, hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj Dervilogsåværeaktiviteterfordemindrebørniformafenhoppeborgogelbiler lngen Torvedag uden konkunencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er velkomne. Vær med til at gøre Home slnlig både for gamle Homeborgere, for tilflyttere og ikke mindst for kommende borgere. Vi mødes sædvanen tro kl midt på gaden til kaffe og rundstykker og får mulighe-. den for at få en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen, Herefter kan der handles i alle bodeme og lyttes til gademusikantemes skønne musik, For en standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen eller Hanne Haaning Indenden2.august. q-_ '-.: starten af august kan dei købes torvedagsnøgler til nogle helt fantastiske præ- STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS T s

6 15().()O(l KR. TIL TO PROJEKTER I VIKINGELUNDEN Home Sogneforening har søgt og fået tildelt kr, af LAG-midleme til etablering af en handicapvenlig sti og et handicaptoilet i Vikingelunden. Anefte Plauborg Schmidt står for et udendørs fittness projekt, som er støttet med kr. ldeen er at etablere nogle natunedskaber, som kan bruges til styrketræning. De skal være en naturlig del af skoven og kunne bruges af alle uanset niveau og behov. LAG eren forkortelse af LokalAktions Gruppe, en ny konstruktion, der giver lokale kræfter indflydelse på, hvodan der kan skabes job og bedre livsvilkår i landdistrikteme i kommuneme. Der er 95 mio. EU kroner til rådighed pr. år, foreløbig indtil INDSAMLING KRÆFTENS Søndag den 11. aprilhavde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.22 indsamlere var fordelt på 8 landture og 6 byture i Home Sogn. Der blev indsamlet i alt 13,007,25 kr. i Home Sogn, Tak til givere og indsamlere, og tak til Home Skole, der lagde lokaler til og sponsorerede rundstykker' Bessie Aggeboe HORNE HAVEKREDS Tlrcdag den 6. Jull kl Aftentur til Rosenhaven I Tlæreborg - afgang fna kirken i Home - entre 20 kr, bring selv kafie og kage Med- 'ffi Lørdag den 31.lull kl Eftermiddagstur tll Enemærkets Hostahave - afgang fra kirken i Home - entre 20 kr. Medbring selv kaffe og kage Lørdag den 28. august 20,10 kl ca H PROGRAM 2()1() 12. juni...tldffugrt til [hr&6s Universe 23. juni...3. besøg Uge 31...trtADSKOLE (på skolen) 6. STøT.VORE ANNO}ICøREF - OE S TøTTER OS

7 NYT FRA FAMILIE & FRITID, HORNE Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: - Mona Bonde Petersson T Næstformand: Karen Margrethe Harck Tlf Kasserer: Ruth Jensen Tlf Annoncær: Britta Guldager Tlf Sekretær: Mamse Pontoppidan Tlf OBS: Bestyrelsen viltage rundt og sælge medlemskort fra 1. juni og frem til Torvedagen. Prisen er fortsat kun 50 kr. Hvis vi ikke kommer til netop dig, og du geme vil være medlem, kan du henvende dig til Ruth eller Bdtta. Det vil ikke længere være muligt at købe medlemskort løbende ved de fonkellige anangementer, så medlemskort til sæsonen 2010/2011 skal købes senest til Torvedagen. Husk at du som medlem af Familie & Fritid får rabat til vores anangementer, så medlemskabet bliver stort set gratis! Anangementeme annonceres i vores program i Home- Postens septembemummer. Desuden støtterdu som medlem af Familie & Fritid også vores super aftenskole, drevet af aftenskoleleder Henriette Nielsen! Familie & Fritid, Home/Mona B. Petersson HORNE KROKETKLUB 10 ANS.IUEILÆUM mw: Til august er det 10 år siden Kroket blev startet i Home. Man begyndte spillet på håndboldbaneme, og efiermiddagskaffen blev nydt i Thorkils maskinhus, hvor vi havde fået skaffet stole til rådighed. Så det var beskedne forhold til at begynde med. I 2003 lejede ldrætsparken et stykke jord som blev til nye kroketbaner. De blev indviet den 29. maj 2003 og i 2004 blev klubhuset "HYTTEN" bygget og indviet. Dejligt at nyde eftermiddagskaffen inde, når vejret ikke er så godt og udenfor, når det er solskin og godt vejr. Og det hele blev fuldendt, da vi fik toilethuset bygget, og vi har i dag meget gode forhold at byde på, når vi får besøg af naboklubbeme til tumering og stævner. Vi markerer jubilæet tirsdag den 24, august med reception i teltet ved kroketbanen. Nærmere iugeavisen' Kroketudvarget PRÆMIEUU}IIST I HORNEHALLEN Maj Juni 3., s!øt vore ANltO0foøRER - DE gføtter 08

8 TD TrL FORANDRTNG I GYMNASTTKFORENTNGEN -tro Så er vi i gang med at tilrettelægge den kommende sæson. Hvert år ser vi på, om vi skal lave ændringer i inddeling af hold, I år gør vi os overvejel-,ser, om at lave følgende ændringer. ge. Det vil blive med leg, rytmisk gymnastik pg med brug af springredskabeme. Det vil betyde, at vi ikke får noget rent drengehold. De øvrige hold vil fortsat være: Det er altid spændende, når man laver nogle ændringer i holdinddeling i forhold til tidligere, da nogle helt sikkert vil synes det er en god ide og andre synes at det skal fortsæt te som det er. Arsagen er som ofte antallet af bøm i de forskellige årgange samt muligheden for at få instruktører til holdene. skulle der biandt læseme værc voksne, der kunne tænke sig at være med til at hjælpe med holdet for bømehave- og 1. kl. eller springholdet, så hørcr vi geme fra jer. Gymnastikforeningens bestyrelse består af: Susanne Pedersen, Ølgodvej 15 Berit Gram, Sdr. Mallevej 15 flt.23u 4213 mail: flf mail: Tine Christensen, Skovbrynet 13, Varde tlf mail: tina Trine Gram, Fiskergade 1 b, Varde tlf mail: trynte Lene Jensen, Gunderupvej 71 If, mail: - _,_: Home Gymnastikforcning/Lene Jensen *f "il n, &W l\i\ 8 STøT VOFE ANNONCøRER - DE STøTTER os

9 HORNE PENSIONISTFORENING Udflugten til Fyn er aflyst. Det bliver for dyrt. Vi prøver med en tur til Heming-egnen. Pogram omdeles senere til medlemmer og andre interesserede' Home pensionistforenings bestyrelse HORNELUNDS VENNER Homelunds Venner har haft ordinær generalforsamling. Her kunne formand Birte Strebøl berette om et godt år med velbesøgte arrangementer. Ligeledes kunne vennemes kasserer Børge Andersen noterer, at foreningens økonomi var tilfredsstillende. Vi kan her videresende hans hilsen til alle Homelunds Venners medlemmer med. Tak for støtten, for selv om vi har mange medlemmer, er der altid plads til flere. Man kan altid henvende sig tilformanden eller kassereren for et medlemskab. Til punkt 5. Va[ til bestyrelsen, skulle vi vælge 4 Her blev lngrid Graversen genvalgt, og da Birte Strebø1, Bessie Aggeboe og Børge Andensen ikke tog mod genvalg skulle der vælges 3 ny. Det blev Kirsten Plauborg, Lis Hansen og Viggo Arhus. Som suppleant blev valgt lngrid Kristensen og Kirsten Aas, og foreningens 2 revisorer Ame Hermansen og Gunner Ditlevsen blev genvalgt Tilde ny ibestyrelsen. Kinsten, Lis og Viggo. Velkommen, og til Birte, Bessie og Børge. Tak for jeres store arbejde for Hornelunds Venner. På et efterfølgende bestyrelsesmøde har Homelunds Venner konstitueret sig med følgende fordeling: Formand. Oda Overgård. Næstformand. lngrid Graversen. Kasserer. Viggo Arhus. Sekretær. Kathfi ne Beck. Øvrige medlemmer: Kirsten Plauborg, Lis Hansen, Karen Madsen og Leif Sønderskov l^ I :r!=i I TØMFIER Etetpanken 24 r B84O okebø$ gc] 5cl / 75 2Et OEI SlEl. STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 9

10 GOLFTUR MED I.IORNE ADVENTURE Vi var 12 unge HA'ere som mødtes tidlig lørdag morgen kl på Home stadion. Vi blev kørt til Outrup golf klub af frivillige forældre. I Outrup blev vi mødt af instruktøren Torben fr:a golftlubben, han lærte os, hvordan vi skulle slå tilgolfbolden, og lærte os regleme i golf. Vi øvede os på træningsanlægget i en halv time, det var$deligt at vi var nybegyndere Efter at vi havde øvet os, blev vi sendt ud på den store 11 huls bane. Her blev vi delt op i 4 hold og fik forklaret regleme til den mexicanske tumering. Tumeringen gik ud på, at man altid rykkede frem til holdets bedste skud, så hvis man skød et dårlig skud, kunne man bare håbe på at en anden på holdet skød bedre. lkke alle skud var lige gode, og det var ikke kun den hårde vind, som var skyld i at flere af golfboldene røg uden for banen. vi spillede i 2 ilmer, hvorefter vi spiste vorcs medbragte madpakker og fik kåret en vinder af tumeringen, og så gik turcn igen til Home. Vi havde en dgtig god tur, hvor vi igen fik prøvet noget nyt og udfordrende. TOUR DE PEDAL 2(}1O Home Adventure w-"""*' 32 friske cyklister mødte op onsdag den s. maj til årets første TouR de pedal aften. Det var tørvejr og lidt blæsende, og vi bevægede os vest på, da vi var inviterct på kalvebesøg hos Henriette og Hajse Nielsen i Malle. En velkomstkomite af 6røbnde kalve, tog imod,'åa vi cyklede ned gennem de to store kalve stalde. Der var netop kommel nye kalve denne dag, som jo lige skulle vænne sig tilsit nye hjem, som de gav udtryk for, ved at brøle. Hyggeligil Henriette fortalte om dagens gang blandt 636 stk. kalve, som der er,plads til i de to stalde på Ringkøbingvej. Kalvene kommer fra ca, 80 forskellige opdrætier fra nærområdet. Kalvene starter med daglig at få 6 I mælk suppleret op med kraftfoder før de går over til growoder. En overgang er de på en "mellem-stald", før de afslutter i stalden hjemme på gården på Mallevej. Ugentlig leveres ca. 50 kalve til slagteriet. ca. 657o bliver solgt til "Dansk Kalv". Kriteriet for at kunne få en merpris, som Dansk Kalv giver er, at kalven er maks. 10 måneder og vejer maks.205 kg. Dansk Kalv bliver solgt fna Coop butikkeme. Der var mulighed for at vinde tre præmier, idet vi,blev stillet fem spørgsmål om det netop fortalte efterfølgende. 1. præmien: Frank Hansen 2. præmien: Else Jochumsen 3, præmien:otto L. Hansen Der blev trukket lod om sponserede gevinster fra TouR de PEDAL udvalget. 14 gevinster havde vi til denne aften, Sluttelig kunne vi kigge videre på kalvene, sbm strutter af 10 STøT VOBE AilNONCøRER - DE STøTTEB OS :

11 sundhed og nysgenighed. De har en rigtig lav dødelighedsprocent, som naturligvis er dgtig godt. Nogle valgte på hjemturen at cykle forbi staldene på Mallevej 92, for også at se de snart slagteklare dyr. TUSIND TAK for fremvisningen og fortællingen om arbejdet, det var en rigtig spændende aften. Vi vil herigennem fortælle om vores oplevelse med Tour De Pedal den 12. maj. Denne aften cyklede vi i samlet trop til Thorstrup skole. Ved ankomst blev vi budt velkommen af skoleinspektør Kjeld Jochumsen. Han kunne bl.a. fortælle at skolen blev bygget i Hele 3 skoler slog sig sammen. Yderik skole, Thonstrup skole og Sig skole. Derefier skulle der indgås komprcmis. Skolen skullg hedde Thorstrup skole og den skulle ligge i Sig. Denaf mystikken!!! I 2002 blev der udvidet med flot aula,7. klasse og minihal. Derefter var der rundvisning i de forskellige klasselokaler. Dejlige lyse, venlige og indbydende lokaler. Fra 3. klasse og opefter var der desuden nye flotte tavler (aktiv board) Efter rundvisningen var der frugt og drikkevarer til alle. Som altid var der fra Tour De Pedal udvalget udtrækning af sponserede gaver, Det er altid et muntert indslag, Så var det tid til at cykle hjemad - ruten bestemmer man selv. Tak til udvalgetfor nytænkning med cykeltur kombineret med besøg og viden om. Glæder os til næste onsdag med besøg på bigård, hyggelig samvær med de andre deltagere og motion. øster HERREDS SENIORKLUB Tirsdag den 17. august: Tur til Samsø, rundtur på øen Henriette og C. B. Lange Optiker & kontaktlinseoptiker Stqregade 23, 6862 Tistrup T'/ Åbningstider: man., tirs., tors.: ,30 lukket onsdag: fedag: lørdag: lukket Lundagervej tl4. l'lotne Varde nf Mob.:? cp It! I,I E E sttc STøT WRE AililOtlCøRER. OE gføtter 08 11

12 HEJ HEJ - JA DIG!! Vores hjemmeside er blevet mere aktiv. Det er super, at alle gør en indsats. Godt gået!! I Vision Home arbejder vi med at gøre hjemmesiden endnu bedrc - i samarbjde med vores webmaster John. Vi kan dog ikke gøre det alene, så fortsæt det gode arbejde, og hvis tiden er til det, giv den en ekstra skalle. Når vi oplyser om arangementer i HomePosten eller skriver et oplæg af andre årsager kunne vi godt gøre det tll en vane at henvise til hjemmesiden. Tingene kan jo godt være begge steder. Noget er måske oplagt at uddybe på hjemmesiden. Håber I vil bakke op omkring det!! HEJ JOHN WEBMASTER) Hjemmesiden er ved at være godt besøgt, og Vision Home takker mange gange for den indsaf du gør hver dag. Du følgef op på de ting vi skriver og hjælper geme en computemørd i nød. Et stort skulderklap for dit flotte arbejde. VISION HORNE. HVEM ER VI?? Vision Horne arbejder med byens udvikling i samarbejde med Sogneforeningen og Udviklingsrådet. Vi vil geme vææ synlige i området, så folk opnår tillid til os. Der skal ikke være lang fra idå til handling. Få mere at vide DERFOR Mød op til sportsuge og bæøg vores stand Søndag den 6. juni OBS Mulighed for at tippe 13 dgtige og vinde en præmie!! PROJEKTOVERSIGT Med så mange ivrige sjæle i sognet er det vigtigt, at vi ikke falder over hinandens ben, så at sige. Derfor har Vision Home indsamlet information om så vidt muligt alle igangværcnde prcjekter i Home Sogn, Formålet er synliggørelse, således at vi alle kan have overblik over hvilke projekter, der kører og kan komme i kontakt med hinanden. 12 STøT VORE-A}INO}æøREF - DE STøTTER OS

13 Listen er tænkt til at være dynamisk og under løbende udvikling. Den vil altid kunne findes i opdateret version på Hvis du har pbjekter i støbeskeen (eller blot idebanken) og en kontaktperson, så henvend dig til Vision Horne v/stig Leerbeck, der bestyrer listen på e'mail: Projekt Regi Tovholder Status Aktiv i naturen Eget Anette Schmidt Ansøgning Tlf./ / CykelstiGunderup Sogneforening Christian Gram lgangsat Tlf./ / Gykelsti Nord-Syd Vision 2020 Søren Dahl Andersen Under udredning Tlf./ / Fund-raising Tlf./ Fællesspisning? Tlf./ Vision 2020 Stig Larsen ldå / Lene Jensen Planlægning / Kælkebakke? Christian Gram lde Tlf./ / Landsbypedel Vision 2020 Tlf./ I Lunden Sogneforening Gert Pedersen Løbende Tlf./ / Masterplanudvalg Vision 2020 Stig Leerbeck Under opstart Tlf./ / Revy Tlf./ ldrætsforening tde Birgitte Antonius Løbende / 5ct Hans Sognerorenrng/ Else Jocnumsen Løoenoe Tlf./ Speiderne / Skiltning i Horne Vision 2020 Dennis Friis Tlf./ Iorvedag Tlf./ Sognelorenrng Hanne Haanrng / Ansøgning LøDENOE / Velkomstkomite Vision 2020 Annemette Jensen Tlf./ vlkngestren Tlf./ Sognelorenrng Gen Peoersen leblelunden Tiskup Tlf./ Borqerforeninq I / Planlægning LøDCNOC / STøT VORE A]{I{OTICøREB - DE STøTTER O8 1N

14 ERLTNG JENSEN, 80 AR oc 30 Ån nleo HoRNEposrEN. r- l.l, Gdr. Erling Jensen tyldte 80 år den 10 maj. Da Erling i øjeblikket venter på en ny hofte, måtte den store fødselsdagsfest aflyses, men familie og gode naboer tog initiativ til at holde en festforfamilie og naboer hos Anni og Etik Thomsen. Erling Jensen kom med i Homepostens bladudvalg i maj 1980, albå for netop 30 år og 233 bladmøder siden. Erling har sine meninger, og på bladudvalgsmødeme har der ofte udviklet sig nogle fomøjelige diskussioner. Erlings store interesse er kulturen, og han har endviderc bidraget med r4ange referater samt små historiske fortællinger. Tillykke Erling' Birtha, Leif vog Kurt BøFFELHORN Den 13. maj skulle mig og mine venner og mange andre til Bøffelhom i Vikingelunden, hvor emnet var vikinger. Da vi ankom, skulle vi bygge vores lejrplads op, det vil sige indgangsportal, bålplads og vi skulle sætte telt op. Det var både sjovt og hårdt at lave så meget arbejde. Da vi havde bygget det, skulle vi spise vores madpakker, som vi selv havde medbragt. Derefrer skulle vi på løb rundt i hele Vikingelunden, og det var hådt, da vi skulle sejle om kap i kano, men det var en god oplevelse, Fra klokken elleve til et om aftenen skulle vi på natløb i hele Vikingelunden, det var hårdt til sidst, fordi vi var så trætte, så der var ikke særlig meget fut i os da vi var færdige. Efter natløbet lik vi varm kakåo og suppe, det var bare lige det man trængte til, og bagefter det skulle vi i seng, og klokken var efterhånden blevet halv to, Om natten kom en af vores ledere og sagde, at vi skulle på et løb, som de store havde lavet. Da vi havde fået alt vores tøj på, gik vi op og meldte os klar, som vi plejer at gøre, og vores post var at sove 5 timer og 3 kvarter. Om morgenen blev vi vækket 7:21, og vi stod op og fik morgenmad i bålhytten. Efter det skulle vi på løb igen, det hold jeg var på lavede fønst perler af ler, og så slåssede vi som vikinger, og så lavede vi pandekager. Til sidst skulle vi lave vores helt egen.srnør. Til det fik vi et krus og noget fløde, så skulle vi finde en gren, og så var det bare at piske på livet løs. Det var hårdt, men vi fik da lavet smør til sidst. Efter det lavede vi så vores egne navne med runer, og det var rigtigt sjovt. så skulle vi lave næsten vores egen mad. Vi skulle lavet salat og fladbrød, og der var :lavet ben til os, vi bar lige skulle varme lidt. Efiqrdet skulle vi pille vores lejr ned, og så skulle vi finde ud af hvem, der havde vundet. Nogle fra Home vandt, fordi de var de eneste ideres alder, så vi vandt ikke helt, Det var så den spejderlejr, og det var både sjovt og koldt. Skrevet af Simbn Guldager, Gunderupvej 10, Home 14 STøT-VORE AN}IOT{CøRER - OE STøTTER OS

15 Stiftet 20. april 1903 SIDORTSIIGII I tronne 6. juni juni SPORTSUGE I HORNE UGE 23 Nu er det endelig tid for igen at holde sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbak- r ning til vores arrangementer som de foregående år. Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Mens der i hallens cafeteria vil være rig mulighed for at købe pølser, sandwich mm. Derudover vil der i teltet være salg af toast. i[:n:*1,,r,,*:;ff,t:!"i"'*l"'å"'r"'"' ffi 3"'t"j:å'j:t?"å#:""?#*'ilål:Ji;H1"" -wmflrl Det er på EGET ensven at benyne hoppepuderne. t% Vi opfordrer alle til at cykle til stadion, hele ugen STOT SPORTEN I AORND ls

16 KI.9.30 KI.9.30 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Horne Hallens Cafeteria serverer morgenkaffe Teltet åbner Fælles opvarmning med Tina Hedegård og Karin Møllei Gadefodbold starter / Entr6 Sæbebobler for børn Rafl etumering (se omtale) Sidste tilmelding til mandagens kagekonkrurence RAFLETURNERING Mandag kl starter årets rafletumering. Vi rafler poker og der vil være opvannning/tilmelding fra kl startgebyr: 30 kr. l. præmie 1 fl. Whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie I fl. vin Mandag den 7. juni Kl Teltet åbner KL Fodboldkamp 7 mands U-t2 drenge B: Hoine - Blåbjerg ungdom Fodboldkamp 7 mands U-[2 piger C: Horne - Kroager Kl Fodboldknmp 7 mands U- 8 piger C: Horne - Skovlund/Ansager Kl Kagekonkurrence (se omtale) K Teltet lukker KAGEKONKURRENCE Tag din nabo, bedstemor, havemand eller bare en god ven med til ugens kagekonkunence. De tilmeldte "bagere" (sidste tilmeldingsfrist er søndag kl.: 15:00) vil dyste om at bage byens bedste kage, hvor der dømmes både på smag og udseende. Dommerne, som er uddannet henholdsvis bager og konditor vil komme og kåre Homes bedste kage, hvorefter der vil være mulighed for at smage på alle de læke sager. Kaffe kan købes i teltet. 16 STOT SPONTEN I EORNE

17 Tirsdag den 8. juni Kl Generationsdag (se omtale) Kl Teltet åbner Kl Børnedag (se omtale) Kl Underholdning med Peter Nørgaards bømeshow (se omtale) Kl Fodboldknmp 5 mands tj- drenge 1: Ølgod t Fodboldknmp 5 mands U-8 drenge 2: Outrup Kl Fodboldknmp II mands Polcalkamp mod Tistup - KL22.00 Teltet lukker kbm og hep på Hornes drenge! GENERATIONSDAG Så er vi her igen, fra kl til kl Der vil være underholdning med bømesange og gymnastik i teltet, hvor alle kan være med. Derefter bliver der serveret boller, saftevand og kaffe. Vi vil meget geme se jer alle, og husk at invitere bedsteforældre mm. BØRNEDAG Spejderne og 4H vil være på pladsen, hvor der vil lave pandekager og popcorn over båi. Og bømene flot i ansi$et med ansigtsmaling. være mulighed for at kan blive malet rigtig PETER NøRGAARD BøRNESHOW Sjov og levende underholding (også for voksne). Peter er børnenes ven. Han leverer en sjov og levende fbrestilling - og så kan han trylle... Meeenn det er ikke altid det går helt så godt som Peter selv havde regnet med. Men heldigvis er der altid nogle børn blandt publikum, der er friske på at hjælpe ham med tryllenummeret. Showet er en stor blanding af tryl, balloner, bugtaling og gags. Gå ikke glip af dette fantastiske show for bøm og barnlige sjæle. STOT SPONTEN I NONNE 17

18 Onsdag den 9. juni Kl Teltet åbner Kl. I8.00 Spareribs med salat og flutes. (se omtale) Kl. 18:00 Fodboldkamp 7 mands U-L3 drenge CI: Ølgod Kl Land /By - Dyst (se omtale) K Teltet lukker. AFTENSMAD Der vil denne aften være aftensmad og hygge i teltet. Menuen består af spareribs, salat og fliites til kun 75 kr. pr snude. Bøm under l0 år er gratis. Husk selv at medbringe service. Bindende tilmelding skal ske til Sanne Knudsen på sms eller mail senest tirsdag kl. 20:00. Der vil også ligge en tilmeldingsseddel i baren. Bealingen sker til aftensmaden. LAND / BY DYSTEN Hvem er bedst - landet eller byen? Kom alle sammen og hep på dit favorithold. Aksel Hansen stiller op med sit stærkeste hold fra byen, mens Torben Ellegaard udfordrer ham med sit stærkeste hold fra landet. Der vil blive dystet i konkutencer som Cylinderklipperstynløb, Holdstyrkeprsve, Ølstafet og Holdfiskedam. Der vil med sikkerhed blive kamp til stregen! Og vinderholdet får en flot præmie. Du har mulighed for at sponsorere 100 kr. på dit favorithold, hvor der er rigtige flotte præmier på højkant til de heldige. Mødelokaler op til ca. 100 pers. Vtisberh $lg. øsodvei 33 ' l-lorne Vorde 18 STOT SPOBTEN I HONNE

19 Torsdag den 10. juni Kl Teltet åbner - Happy Hour Kl Gratis mad (se omtale) Kl Hvid Slavehandel (se omtale) Kinesisk aktion (se omtale) Kl Teltet lukker Vi opfordrer alle til at tage cyklen denne aften pga. bankospil! GRATIS MAD Igen i år vil der være gratis aftensmad som bestfu af de lækreste sandwich sponsoreret af Horne Hallens Cafeteria. Fra kl. 17:00-18:00 vil der i baren være HAPPY HOUR på drikkevarer. Alm. Fadøl til 15 kr. og sodavand til 8 kr. TIVID SLAVEHANDEL Søren Dahl har igen i år udarbejdet en omgang Hvid Slavehandel. lløbet afugen kan der bydes på de forskellige slaver - buddet afgives på tavlen i teltet. Auktionen afsluttes torsdag aften fra kl KINESISK AUKTION Vi afholder kinesisk auktion, på bl.a. flotte malerier, en spinningtime og andre spændende gaver. Kinesisk auktion foregår ved at hver gang der afgives et bud, afleveres beløbet til auktionarius. Mindste bud er 20 kr. og den der afgiver det sidste bud får præmien, dvs. at det er ikke sikkert man får præmien selvom man har afgivet et eller flere bud. (husk småmønterne denne aften.) Reglerne gennemgås selvfølgelig inden auktionen starter. Eks. på aktioner. o Protrætfotografering af Hessellund Foto. Vinduespudsning af Lundagervejens Vinduespudser o Else Jokumsens berømte hjemmebagte kage ST0T SPOBTEN I trornb 1e

20 Fredag den 11. juni Kl.8.l5 Morgensang Kl Idrætsdag (se omtale) Kl, Motionsløb (se omtale) K Fodbotdkamp 11 mands Serie 4: Nr. Nebel Hygge i teltet hele aftenen. Tag gerne kortspil og raflebægre med. KI Teltet lukker MOTIONSLøB Så er det på med løbeskoene! Karin Møller og Bente Dinesen, som i foråret startede et løbehold op, med løb hver tirsdag, vil denne dag lave et spændende motionsløb. Då laver en 3 km-rute samt en 5 km-rute, hvor man kan få sin tid. Dette motionsløb er for alle, unge som gamle, og ruterne kan også sagtens gås, så er du en habil stavgænger er du mere end velkommen til at møde op. Vi håber at se byens borgere få sved på panden. IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN Vi gentager succesen fra sidste år med at aftrolde sund idrætsdag for Horne Skole. Et stærkt team har igen i år sammensat et program, der geme skulle få sveden frem på panden for de fleste. I pausen vil der blive serveret vand, f.ogt og sunåe iportsboller, i samarbejde med Horne Kro, Horne Dagli Brugs og Lundagervejens vinduespudser. Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og oplevelsesrig dag. Medbring gode sko og vand fro*ne ICro På Horne Kro - er maden altid go' E*nail: G dc s els hab dnto dc lokalc n Hyggehg hrostue og krohave. W l.averer også qad ud af huset W ses hiken Kirsten & Kurt t G 7526(W9 20 STOT SPONTEN I BONil$

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 15. juni søndag den 18. juni 2017 Byfestprogrammet

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI 17.00 Teltet åbner 17.00-20.00 Hoppepude og Oppustelig fodboldbane er åben Afhængigt af

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skt. Hans Fest Rask Mølle

Skt. Hans Fest Rask Mølle Skt. Hans Fest Rask Mølle Den 21.-25. juni 2017 HUSK det store sponsorbankospil onsdag d. 21. juni kl. 19.00 Onsdag D. 21. juni 19.00 Bankospil i hallen Torsdag D. 22. juni PROGRAM 19.00 Rafle-, whist-

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september SÅ GÅR DET LØS.. Byfest 2017 D. 30.august 3. september Forsamlingshuset, Fællesrådet, FDF Spejderne, Fritidsklubben og Idrætsforeningen har udarbejdet programmet til dette års byfest. HUSK TILMELDINGSFRIST

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 9. juni 12. juni 2016 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2016. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 3. Mar Klubrådsmøde + Loomies

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere