ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be d@ LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN"

Transkript

1 lrytalt!ltrt t!!r L! rlllrtrtaal!!!!rr!!l.!!rr!!!!!!a 39. årgang nr.307 junl/jull 2010 ay!!!!ryv!!!!!!!!!:tltr!!! llii-!ry!!lrtrt,!!! r= ]:] t!a TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN F oto : Benediffie Hesse/und Sognepræst Finn Pedersqns konfirmander i Horne Kirke søndag den 2. ftaj Foneste række f.v.: Sinna Spicker Simonsen, Mia Juul Strømgård Hvid, Majbritt Ricfardy Koch, Simon Hedegård Jessen, Mathias Schrøter, Allis Haahr Jensen, Ceqille Boyskov Sell. Ba$erste række f.v.: Jakob Rahbek Lauridsen, Trine Lillebæk Jeppesen, Marco Kehlet Varberg Mortensen, Martin Karlsen, Carsten Bendiksen, Anne Clemmensen, Anders Lykke Graversen ts I l'lornepocilen: ]hne idraefoirnit$ slorc sportsugepmgnm (Ile be LAGguldrcgntl llome ll{poben-lhrtermmrcfidhdl

2 DAh[-EL% (9 AUT. EL.INSTAIIÅTøR O Døgnvogt Tlf Ol 66 l{dr. Bounumvelll f870 Ølgod Ill Fax RlbeveJ t varde. Tlf Oskar's Autoværksted ApS Tlf.r dit værksted for fremtiden..! Høivangen 1 Horne,6800 Varde Fax: Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b :Bitflf S955 Trf AOLIQAYQQEBI rrrsrirrrrr. rnduslfstayqqebi xxl,!89--_/////. LANoBrvessyccznr //Fffitff.///. EEtTtDSttUSB 3, Horne. EB?ABABTIoNSABAE,DE. isolcxre&tnearayqqenr ' Tomrerm.: Knud Lund Hrfuisen, Ing.: Morlen'Henneberg, T-52qBI6 ENEIA[IEIESEI :stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf, , Fær: STøT.VORE AilNOilCøRER - OE S!øTTER OS

3 SANKT HANS AFTEN ivikingelunden sankt Hans aften sørger spejdeme og Home sogneforening for, at grillen er tændt i bålhytten iviklngelunden fra kl Du skalselv medbringe mad, drikkevarer og service, Pandekagedej kan købes, og pandekager kan bages på små bål. Kl tændes det store bå, hvorefter der er båltale. Spejdeme og Home Sogneforening. TOUR DE PEDAL Cykelturene TOUR de PEDAL 2010 lakker mod enden. Afslutningsturen til Mejls Friskole er på søndag den 30. maj. Vi ioreslår, vicykler fra parkeringspladsen ved Home Hallen kl for at have god tid, Der er gratis sodavand/øl til alle og pølser kan købes, Man kan også have egen madpakke med, vi håber naturligvis vejret bliver rigtig godt. De første lodtrækninger om divene præmier vil foregå kl , Der er kl lodtrækning om 3 cykler for alle som har cyklet med i dette års tour, Tag kaffen med, vi medbringer kage vi kan nyde efterfølgende, så mød endelig op alle friske cyklister! Tak til alle spongoreme, dervar villige til at give mange flotte gevinster også i år: Bo-Concept, Ølgod - Kelds Honning - Horne Hallens Cafeterla - DAN.EL - Oskars Autoservice - Doris Kristensen - Strangko - KJærgaard Masklnfabrlk - Horne Tømrerforretning - El-gården, Varde - Horne Andelskasse - Dagli'Brugsen, Horne - HIF - HGF - Saxofoni og Horne Kro. Tak for i år, med ønsket om gensyn næste år, Else Jochumsen - lnger Lindblad - Hanne Burkarl - Linda Møller Nøne Æ Ølgod -Ttf & 39 STøT VOBE A]{NONCøRER - DE STøTTER OS

4 VIL NOGEN VÆRE MED TIL AT SPILLE VOLLEYBALL I HORNE? Vi er et par sdkker som længe har snakket om, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne få gang i noget Volley'spil i Home-hallen. Vi har forhørt os ved HlF, om det var noget, de ville bakke op om. Derfor griber vi nu til handling for at høre, om der er flere end os, som kunne tænke sig, at få et volley-hold op at stå, da HIF geme vil bakke op om det, hvis vi kan ftnde folk nok. Vores tanker er, at vi skal træne en gang om ugen og samtidig være meldt til i C-miks rækken. C-Miks rækken er en række hvor holdene er mikset mænd og kvinder. Vi kommer også ud og spiller mod andre. Det bliver kampe, som ligger i hver' dagen, så det ikke går ud over weekendeme. Vi håber at kunne få et volley-hold på benene, og mødes til hyggeligt samvær og lidt motion. Hvis defte kunne have din interesse, vil vi meget geme høre fra dig. Geme inden den 1 5. juni på tlf. nr (Lene) eller (Søren) så vi ved, om det er noget vi skal fortsætte med at få op at køre Med venlig hilsen Søren Kristiansen, Ponevej og Lene Nissen, Mallevej tr SPORTSUGE.LøB Fredag i Sporbugen anangerer vi et lille lokalt løb for alle Det vil være muligt at løbe/gå 3,5 eller 5 km. Der vil være voksne på ruten til at holde øje og til at guide folk dgtigt rundt. Dog anbefaler vi, at bøm kun løber ifølge med voksne. Der uddeles diplomer for deltagelse med tid på, hvis man ønsker det. Der vil ligeledes værc små præmier til f.eks. hurtigste dreng og pige, mand og dame. Brugsen sponserer lidt forfriskninger til alle deltagere efter løbet. Der er ingen tilmelding, så tag din familie, nabo, ven eller veninde med og mød talstærkt op på: Horne Stadion fredag den 11. juni kl Spsrtslige hilsner Bente, Brift og Karin Sydbank Hvad kan vi gøre for dig Storegade Tlstrup. lll. 7 4 g : sydbank.dk t4 STøT I'ORE AII}IOilCøFEF. DE STøTTER OS

5 øvelse VED HJEMMEVÆRNSKOMPANI VARDE Torsdag den10. juni vil Hjemmevæmskompani Varde holde øvelse i og omkring Home by. Dervil mellem kl l(unne forekomme skydning med løst krudt fra lette håndvåben. Ved evt. skader eller klager kontaktes kompanich* Max F Nielsen på tlf, Hjemmevæmskompani Varde. TORVEDAG Lørdag den 21. august er der Torvedag i Horne En dag hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt speciel chance for at gøre lidt reklame for Deres område og vi vil geme opfordre alle til at sætte Deres egen særpræg på Torvedagen og dermed være med til at gøre den ekstra festlig, Vi vil I år geme opfordre bøm i alle aldre til at få en stand til et særligt legetøjsmarked, hvor der vil være mulighed for at sælge lidt ud af det gamle legetøj Dervilogsåværeaktiviteterfordemindrebørniformafenhoppeborgogelbiler lngen Torvedag uden konkunencer, og alle der har lyst til at bidrage med dette er velkomne. Vær med til at gøre Home slnlig både for gamle Homeborgere, for tilflyttere og ikke mindst for kommende borgere. Vi mødes sædvanen tro kl midt på gaden til kaffe og rundstykker og får mulighe-. den for at få en god sludder med gamle og nye venner efter at alle traditionen tro har sunget med på Lundeborghymnen, Herefter kan der handles i alle bodeme og lyttes til gademusikantemes skønne musik, For en standplads kan du kontakte: Kirsten Jeppesen eller Hanne Haaning Indenden2.august. q-_ '-.: starten af august kan dei købes torvedagsnøgler til nogle helt fantastiske præ- STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS T s

6 15().()O(l KR. TIL TO PROJEKTER I VIKINGELUNDEN Home Sogneforening har søgt og fået tildelt kr, af LAG-midleme til etablering af en handicapvenlig sti og et handicaptoilet i Vikingelunden. Anefte Plauborg Schmidt står for et udendørs fittness projekt, som er støttet med kr. ldeen er at etablere nogle natunedskaber, som kan bruges til styrketræning. De skal være en naturlig del af skoven og kunne bruges af alle uanset niveau og behov. LAG eren forkortelse af LokalAktions Gruppe, en ny konstruktion, der giver lokale kræfter indflydelse på, hvodan der kan skabes job og bedre livsvilkår i landdistrikteme i kommuneme. Der er 95 mio. EU kroner til rådighed pr. år, foreløbig indtil INDSAMLING KRÆFTENS Søndag den 11. aprilhavde Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.22 indsamlere var fordelt på 8 landture og 6 byture i Home Sogn. Der blev indsamlet i alt 13,007,25 kr. i Home Sogn, Tak til givere og indsamlere, og tak til Home Skole, der lagde lokaler til og sponsorerede rundstykker' Bessie Aggeboe HORNE HAVEKREDS Tlrcdag den 6. Jull kl Aftentur til Rosenhaven I Tlæreborg - afgang fna kirken i Home - entre 20 kr, bring selv kafie og kage Med- 'ffi Lørdag den 31.lull kl Eftermiddagstur tll Enemærkets Hostahave - afgang fra kirken i Home - entre 20 kr. Medbring selv kaffe og kage Lørdag den 28. august 20,10 kl ca H PROGRAM 2()1() 12. juni...tldffugrt til [hr&6s Universe 23. juni...3. besøg Uge 31...trtADSKOLE (på skolen) 6. STøT.VORE ANNO}ICøREF - OE S TøTTER OS

7 NYT FRA FAMILIE & FRITID, HORNE Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: - Mona Bonde Petersson T Næstformand: Karen Margrethe Harck Tlf Kasserer: Ruth Jensen Tlf Annoncær: Britta Guldager Tlf Sekretær: Mamse Pontoppidan Tlf OBS: Bestyrelsen viltage rundt og sælge medlemskort fra 1. juni og frem til Torvedagen. Prisen er fortsat kun 50 kr. Hvis vi ikke kommer til netop dig, og du geme vil være medlem, kan du henvende dig til Ruth eller Bdtta. Det vil ikke længere være muligt at købe medlemskort løbende ved de fonkellige anangementer, så medlemskort til sæsonen 2010/2011 skal købes senest til Torvedagen. Husk at du som medlem af Familie & Fritid får rabat til vores anangementer, så medlemskabet bliver stort set gratis! Anangementeme annonceres i vores program i Home- Postens septembemummer. Desuden støtterdu som medlem af Familie & Fritid også vores super aftenskole, drevet af aftenskoleleder Henriette Nielsen! Familie & Fritid, Home/Mona B. Petersson HORNE KROKETKLUB 10 ANS.IUEILÆUM mw: Til august er det 10 år siden Kroket blev startet i Home. Man begyndte spillet på håndboldbaneme, og efiermiddagskaffen blev nydt i Thorkils maskinhus, hvor vi havde fået skaffet stole til rådighed. Så det var beskedne forhold til at begynde med. I 2003 lejede ldrætsparken et stykke jord som blev til nye kroketbaner. De blev indviet den 29. maj 2003 og i 2004 blev klubhuset "HYTTEN" bygget og indviet. Dejligt at nyde eftermiddagskaffen inde, når vejret ikke er så godt og udenfor, når det er solskin og godt vejr. Og det hele blev fuldendt, da vi fik toilethuset bygget, og vi har i dag meget gode forhold at byde på, når vi får besøg af naboklubbeme til tumering og stævner. Vi markerer jubilæet tirsdag den 24, august med reception i teltet ved kroketbanen. Nærmere iugeavisen' Kroketudvarget PRÆMIEUU}IIST I HORNEHALLEN Maj Juni 3., s!øt vore ANltO0foøRER - DE gføtter 08

8 TD TrL FORANDRTNG I GYMNASTTKFORENTNGEN -tro Så er vi i gang med at tilrettelægge den kommende sæson. Hvert år ser vi på, om vi skal lave ændringer i inddeling af hold, I år gør vi os overvejel-,ser, om at lave følgende ændringer. ge. Det vil blive med leg, rytmisk gymnastik pg med brug af springredskabeme. Det vil betyde, at vi ikke får noget rent drengehold. De øvrige hold vil fortsat være: Det er altid spændende, når man laver nogle ændringer i holdinddeling i forhold til tidligere, da nogle helt sikkert vil synes det er en god ide og andre synes at det skal fortsæt te som det er. Arsagen er som ofte antallet af bøm i de forskellige årgange samt muligheden for at få instruktører til holdene. skulle der biandt læseme værc voksne, der kunne tænke sig at være med til at hjælpe med holdet for bømehave- og 1. kl. eller springholdet, så hørcr vi geme fra jer. Gymnastikforeningens bestyrelse består af: Susanne Pedersen, Ølgodvej 15 Berit Gram, Sdr. Mallevej 15 flt.23u 4213 mail: flf mail: Tine Christensen, Skovbrynet 13, Varde tlf mail: tina Trine Gram, Fiskergade 1 b, Varde tlf mail: trynte Lene Jensen, Gunderupvej 71 If, mail: - _,_: Home Gymnastikforcning/Lene Jensen *f "il n, &W l\i\ 8 STøT VOFE ANNONCøRER - DE STøTTER os

9 HORNE PENSIONISTFORENING Udflugten til Fyn er aflyst. Det bliver for dyrt. Vi prøver med en tur til Heming-egnen. Pogram omdeles senere til medlemmer og andre interesserede' Home pensionistforenings bestyrelse HORNELUNDS VENNER Homelunds Venner har haft ordinær generalforsamling. Her kunne formand Birte Strebøl berette om et godt år med velbesøgte arrangementer. Ligeledes kunne vennemes kasserer Børge Andersen noterer, at foreningens økonomi var tilfredsstillende. Vi kan her videresende hans hilsen til alle Homelunds Venners medlemmer med. Tak for støtten, for selv om vi har mange medlemmer, er der altid plads til flere. Man kan altid henvende sig tilformanden eller kassereren for et medlemskab. Til punkt 5. Va[ til bestyrelsen, skulle vi vælge 4 Her blev lngrid Graversen genvalgt, og da Birte Strebø1, Bessie Aggeboe og Børge Andensen ikke tog mod genvalg skulle der vælges 3 ny. Det blev Kirsten Plauborg, Lis Hansen og Viggo Arhus. Som suppleant blev valgt lngrid Kristensen og Kirsten Aas, og foreningens 2 revisorer Ame Hermansen og Gunner Ditlevsen blev genvalgt Tilde ny ibestyrelsen. Kinsten, Lis og Viggo. Velkommen, og til Birte, Bessie og Børge. Tak for jeres store arbejde for Hornelunds Venner. På et efterfølgende bestyrelsesmøde har Homelunds Venner konstitueret sig med følgende fordeling: Formand. Oda Overgård. Næstformand. lngrid Graversen. Kasserer. Viggo Arhus. Sekretær. Kathfi ne Beck. Øvrige medlemmer: Kirsten Plauborg, Lis Hansen, Karen Madsen og Leif Sønderskov l^ I :r!=i I TØMFIER Etetpanken 24 r B84O okebø$ gc] 5cl / 75 2Et OEI SlEl. STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 9

10 GOLFTUR MED I.IORNE ADVENTURE Vi var 12 unge HA'ere som mødtes tidlig lørdag morgen kl på Home stadion. Vi blev kørt til Outrup golf klub af frivillige forældre. I Outrup blev vi mødt af instruktøren Torben fr:a golftlubben, han lærte os, hvordan vi skulle slå tilgolfbolden, og lærte os regleme i golf. Vi øvede os på træningsanlægget i en halv time, det var$deligt at vi var nybegyndere Efter at vi havde øvet os, blev vi sendt ud på den store 11 huls bane. Her blev vi delt op i 4 hold og fik forklaret regleme til den mexicanske tumering. Tumeringen gik ud på, at man altid rykkede frem til holdets bedste skud, så hvis man skød et dårlig skud, kunne man bare håbe på at en anden på holdet skød bedre. lkke alle skud var lige gode, og det var ikke kun den hårde vind, som var skyld i at flere af golfboldene røg uden for banen. vi spillede i 2 ilmer, hvorefter vi spiste vorcs medbragte madpakker og fik kåret en vinder af tumeringen, og så gik turcn igen til Home. Vi havde en dgtig god tur, hvor vi igen fik prøvet noget nyt og udfordrende. TOUR DE PEDAL 2(}1O Home Adventure w-"""*' 32 friske cyklister mødte op onsdag den s. maj til årets første TouR de pedal aften. Det var tørvejr og lidt blæsende, og vi bevægede os vest på, da vi var inviterct på kalvebesøg hos Henriette og Hajse Nielsen i Malle. En velkomstkomite af 6røbnde kalve, tog imod,'åa vi cyklede ned gennem de to store kalve stalde. Der var netop kommel nye kalve denne dag, som jo lige skulle vænne sig tilsit nye hjem, som de gav udtryk for, ved at brøle. Hyggeligil Henriette fortalte om dagens gang blandt 636 stk. kalve, som der er,plads til i de to stalde på Ringkøbingvej. Kalvene kommer fra ca, 80 forskellige opdrætier fra nærområdet. Kalvene starter med daglig at få 6 I mælk suppleret op med kraftfoder før de går over til growoder. En overgang er de på en "mellem-stald", før de afslutter i stalden hjemme på gården på Mallevej. Ugentlig leveres ca. 50 kalve til slagteriet. ca. 657o bliver solgt til "Dansk Kalv". Kriteriet for at kunne få en merpris, som Dansk Kalv giver er, at kalven er maks. 10 måneder og vejer maks.205 kg. Dansk Kalv bliver solgt fna Coop butikkeme. Der var mulighed for at vinde tre præmier, idet vi,blev stillet fem spørgsmål om det netop fortalte efterfølgende. 1. præmien: Frank Hansen 2. præmien: Else Jochumsen 3, præmien:otto L. Hansen Der blev trukket lod om sponserede gevinster fra TouR de PEDAL udvalget. 14 gevinster havde vi til denne aften, Sluttelig kunne vi kigge videre på kalvene, sbm strutter af 10 STøT VOBE AilNONCøRER - DE STøTTEB OS :

11 sundhed og nysgenighed. De har en rigtig lav dødelighedsprocent, som naturligvis er dgtig godt. Nogle valgte på hjemturen at cykle forbi staldene på Mallevej 92, for også at se de snart slagteklare dyr. TUSIND TAK for fremvisningen og fortællingen om arbejdet, det var en rigtig spændende aften. Vi vil herigennem fortælle om vores oplevelse med Tour De Pedal den 12. maj. Denne aften cyklede vi i samlet trop til Thorstrup skole. Ved ankomst blev vi budt velkommen af skoleinspektør Kjeld Jochumsen. Han kunne bl.a. fortælle at skolen blev bygget i Hele 3 skoler slog sig sammen. Yderik skole, Thonstrup skole og Sig skole. Derefier skulle der indgås komprcmis. Skolen skullg hedde Thorstrup skole og den skulle ligge i Sig. Denaf mystikken!!! I 2002 blev der udvidet med flot aula,7. klasse og minihal. Derefter var der rundvisning i de forskellige klasselokaler. Dejlige lyse, venlige og indbydende lokaler. Fra 3. klasse og opefter var der desuden nye flotte tavler (aktiv board) Efter rundvisningen var der frugt og drikkevarer til alle. Som altid var der fra Tour De Pedal udvalget udtrækning af sponserede gaver, Det er altid et muntert indslag, Så var det tid til at cykle hjemad - ruten bestemmer man selv. Tak til udvalgetfor nytænkning med cykeltur kombineret med besøg og viden om. Glæder os til næste onsdag med besøg på bigård, hyggelig samvær med de andre deltagere og motion. øster HERREDS SENIORKLUB Tirsdag den 17. august: Tur til Samsø, rundtur på øen Henriette og C. B. Lange Optiker & kontaktlinseoptiker Stqregade 23, 6862 Tistrup T'/ Åbningstider: man., tirs., tors.: ,30 lukket onsdag: fedag: lørdag: lukket Lundagervej tl4. l'lotne Varde nf Mob.:? cp It! I,I E E sttc STøT WRE AililOtlCøRER. OE gføtter 08 11

12 HEJ HEJ - JA DIG!! Vores hjemmeside er blevet mere aktiv. Det er super, at alle gør en indsats. Godt gået!! I Vision Home arbejder vi med at gøre hjemmesiden endnu bedrc - i samarbjde med vores webmaster John. Vi kan dog ikke gøre det alene, så fortsæt det gode arbejde, og hvis tiden er til det, giv den en ekstra skalle. Når vi oplyser om arangementer i HomePosten eller skriver et oplæg af andre årsager kunne vi godt gøre det tll en vane at henvise til hjemmesiden. Tingene kan jo godt være begge steder. Noget er måske oplagt at uddybe på hjemmesiden. Håber I vil bakke op omkring det!! HEJ JOHN WEBMASTER) Hjemmesiden er ved at være godt besøgt, og Vision Home takker mange gange for den indsaf du gør hver dag. Du følgef op på de ting vi skriver og hjælper geme en computemørd i nød. Et stort skulderklap for dit flotte arbejde. VISION HORNE. HVEM ER VI?? Vision Horne arbejder med byens udvikling i samarbejde med Sogneforeningen og Udviklingsrådet. Vi vil geme vææ synlige i området, så folk opnår tillid til os. Der skal ikke være lang fra idå til handling. Få mere at vide DERFOR Mød op til sportsuge og bæøg vores stand Søndag den 6. juni OBS Mulighed for at tippe 13 dgtige og vinde en præmie!! PROJEKTOVERSIGT Med så mange ivrige sjæle i sognet er det vigtigt, at vi ikke falder over hinandens ben, så at sige. Derfor har Vision Home indsamlet information om så vidt muligt alle igangværcnde prcjekter i Home Sogn, Formålet er synliggørelse, således at vi alle kan have overblik over hvilke projekter, der kører og kan komme i kontakt med hinanden. 12 STøT VORE-A}INO}æøREF - DE STøTTER OS

13 Listen er tænkt til at være dynamisk og under løbende udvikling. Den vil altid kunne findes i opdateret version på Hvis du har pbjekter i støbeskeen (eller blot idebanken) og en kontaktperson, så henvend dig til Vision Horne v/stig Leerbeck, der bestyrer listen på e'mail: Projekt Regi Tovholder Status Aktiv i naturen Eget Anette Schmidt Ansøgning Tlf./ / CykelstiGunderup Sogneforening Christian Gram lgangsat Tlf./ / Gykelsti Nord-Syd Vision 2020 Søren Dahl Andersen Under udredning Tlf./ / Fund-raising Tlf./ Fællesspisning? Tlf./ Vision 2020 Stig Larsen ldå / Lene Jensen Planlægning / Kælkebakke? Christian Gram lde Tlf./ / Landsbypedel Vision 2020 Tlf./ I Lunden Sogneforening Gert Pedersen Løbende Tlf./ / Masterplanudvalg Vision 2020 Stig Leerbeck Under opstart Tlf./ / Revy Tlf./ ldrætsforening tde Birgitte Antonius Løbende / 5ct Hans Sognerorenrng/ Else Jocnumsen Løoenoe Tlf./ Speiderne / Skiltning i Horne Vision 2020 Dennis Friis Tlf./ Iorvedag Tlf./ Sognelorenrng Hanne Haanrng / Ansøgning LøDENOE / Velkomstkomite Vision 2020 Annemette Jensen Tlf./ vlkngestren Tlf./ Sognelorenrng Gen Peoersen leblelunden Tiskup Tlf./ Borqerforeninq I / Planlægning LøDCNOC / STøT VORE A]{I{OTICøREB - DE STøTTER O8 1N

14 ERLTNG JENSEN, 80 AR oc 30 Ån nleo HoRNEposrEN. r- l.l, Gdr. Erling Jensen tyldte 80 år den 10 maj. Da Erling i øjeblikket venter på en ny hofte, måtte den store fødselsdagsfest aflyses, men familie og gode naboer tog initiativ til at holde en festforfamilie og naboer hos Anni og Etik Thomsen. Erling Jensen kom med i Homepostens bladudvalg i maj 1980, albå for netop 30 år og 233 bladmøder siden. Erling har sine meninger, og på bladudvalgsmødeme har der ofte udviklet sig nogle fomøjelige diskussioner. Erlings store interesse er kulturen, og han har endviderc bidraget med r4ange referater samt små historiske fortællinger. Tillykke Erling' Birtha, Leif vog Kurt BøFFELHORN Den 13. maj skulle mig og mine venner og mange andre til Bøffelhom i Vikingelunden, hvor emnet var vikinger. Da vi ankom, skulle vi bygge vores lejrplads op, det vil sige indgangsportal, bålplads og vi skulle sætte telt op. Det var både sjovt og hårdt at lave så meget arbejde. Da vi havde bygget det, skulle vi spise vores madpakker, som vi selv havde medbragt. Derefrer skulle vi på løb rundt i hele Vikingelunden, og det var hådt, da vi skulle sejle om kap i kano, men det var en god oplevelse, Fra klokken elleve til et om aftenen skulle vi på natløb i hele Vikingelunden, det var hårdt til sidst, fordi vi var så trætte, så der var ikke særlig meget fut i os da vi var færdige. Efter natløbet lik vi varm kakåo og suppe, det var bare lige det man trængte til, og bagefter det skulle vi i seng, og klokken var efterhånden blevet halv to, Om natten kom en af vores ledere og sagde, at vi skulle på et løb, som de store havde lavet. Da vi havde fået alt vores tøj på, gik vi op og meldte os klar, som vi plejer at gøre, og vores post var at sove 5 timer og 3 kvarter. Om morgenen blev vi vækket 7:21, og vi stod op og fik morgenmad i bålhytten. Efter det skulle vi på løb igen, det hold jeg var på lavede fønst perler af ler, og så slåssede vi som vikinger, og så lavede vi pandekager. Til sidst skulle vi lave vores helt egen.srnør. Til det fik vi et krus og noget fløde, så skulle vi finde en gren, og så var det bare at piske på livet løs. Det var hårdt, men vi fik da lavet smør til sidst. Efter det lavede vi så vores egne navne med runer, og det var rigtigt sjovt. så skulle vi lave næsten vores egen mad. Vi skulle lavet salat og fladbrød, og der var :lavet ben til os, vi bar lige skulle varme lidt. Efiqrdet skulle vi pille vores lejr ned, og så skulle vi finde ud af hvem, der havde vundet. Nogle fra Home vandt, fordi de var de eneste ideres alder, så vi vandt ikke helt, Det var så den spejderlejr, og det var både sjovt og koldt. Skrevet af Simbn Guldager, Gunderupvej 10, Home 14 STøT-VORE AN}IOT{CøRER - OE STøTTER OS

15 Stiftet 20. april 1903 SIDORTSIIGII I tronne 6. juni juni SPORTSUGE I HORNE UGE 23 Nu er det endelig tid for igen at holde sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program for hele familien og ikke mindst for hele byen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle og håber på lige så stor opbak- r ning til vores arrangementer som de foregående år. Grillen vil være tændt hele ugen, hvis vejret tillader det. Mens der i hallens cafeteria vil være rig mulighed for at købe pølser, sandwich mm. Derudover vil der i teltet være salg af toast. i[:n:*1,,r,,*:;ff,t:!"i"'*l"'å"'r"'"' ffi 3"'t"j:å'j:t?"å#:""?#*'ilål:Ji;H1"" -wmflrl Det er på EGET ensven at benyne hoppepuderne. t% Vi opfordrer alle til at cykle til stadion, hele ugen STOT SPORTEN I AORND ls

16 KI.9.30 KI.9.30 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Horne Hallens Cafeteria serverer morgenkaffe Teltet åbner Fælles opvarmning med Tina Hedegård og Karin Møllei Gadefodbold starter / Entr6 Sæbebobler for børn Rafl etumering (se omtale) Sidste tilmelding til mandagens kagekonkrurence RAFLETURNERING Mandag kl starter årets rafletumering. Vi rafler poker og der vil være opvannning/tilmelding fra kl startgebyr: 30 kr. l. præmie 1 fl. Whisky + pokal 2. præmie 3 fl. vin 3. præmie 2 fl. vin 4. præmie I fl. vin Mandag den 7. juni Kl Teltet åbner KL Fodboldkamp 7 mands U-t2 drenge B: Hoine - Blåbjerg ungdom Fodboldkamp 7 mands U-[2 piger C: Horne - Kroager Kl Fodboldknmp 7 mands U- 8 piger C: Horne - Skovlund/Ansager Kl Kagekonkurrence (se omtale) K Teltet lukker KAGEKONKURRENCE Tag din nabo, bedstemor, havemand eller bare en god ven med til ugens kagekonkunence. De tilmeldte "bagere" (sidste tilmeldingsfrist er søndag kl.: 15:00) vil dyste om at bage byens bedste kage, hvor der dømmes både på smag og udseende. Dommerne, som er uddannet henholdsvis bager og konditor vil komme og kåre Homes bedste kage, hvorefter der vil være mulighed for at smage på alle de læke sager. Kaffe kan købes i teltet. 16 STOT SPONTEN I EORNE

17 Tirsdag den 8. juni Kl Generationsdag (se omtale) Kl Teltet åbner Kl Børnedag (se omtale) Kl Underholdning med Peter Nørgaards bømeshow (se omtale) Kl Fodboldknmp 5 mands tj- drenge 1: Ølgod t Fodboldknmp 5 mands U-8 drenge 2: Outrup Kl Fodboldknmp II mands Polcalkamp mod Tistup - KL22.00 Teltet lukker kbm og hep på Hornes drenge! GENERATIONSDAG Så er vi her igen, fra kl til kl Der vil være underholdning med bømesange og gymnastik i teltet, hvor alle kan være med. Derefter bliver der serveret boller, saftevand og kaffe. Vi vil meget geme se jer alle, og husk at invitere bedsteforældre mm. BØRNEDAG Spejderne og 4H vil være på pladsen, hvor der vil lave pandekager og popcorn over båi. Og bømene flot i ansi$et med ansigtsmaling. være mulighed for at kan blive malet rigtig PETER NøRGAARD BøRNESHOW Sjov og levende underholding (også for voksne). Peter er børnenes ven. Han leverer en sjov og levende fbrestilling - og så kan han trylle... Meeenn det er ikke altid det går helt så godt som Peter selv havde regnet med. Men heldigvis er der altid nogle børn blandt publikum, der er friske på at hjælpe ham med tryllenummeret. Showet er en stor blanding af tryl, balloner, bugtaling og gags. Gå ikke glip af dette fantastiske show for bøm og barnlige sjæle. STOT SPONTEN I NONNE 17

18 Onsdag den 9. juni Kl Teltet åbner Kl. I8.00 Spareribs med salat og flutes. (se omtale) Kl. 18:00 Fodboldkamp 7 mands U-L3 drenge CI: Ølgod Kl Land /By - Dyst (se omtale) K Teltet lukker. AFTENSMAD Der vil denne aften være aftensmad og hygge i teltet. Menuen består af spareribs, salat og fliites til kun 75 kr. pr snude. Bøm under l0 år er gratis. Husk selv at medbringe service. Bindende tilmelding skal ske til Sanne Knudsen på sms eller mail senest tirsdag kl. 20:00. Der vil også ligge en tilmeldingsseddel i baren. Bealingen sker til aftensmaden. LAND / BY DYSTEN Hvem er bedst - landet eller byen? Kom alle sammen og hep på dit favorithold. Aksel Hansen stiller op med sit stærkeste hold fra byen, mens Torben Ellegaard udfordrer ham med sit stærkeste hold fra landet. Der vil blive dystet i konkutencer som Cylinderklipperstynløb, Holdstyrkeprsve, Ølstafet og Holdfiskedam. Der vil med sikkerhed blive kamp til stregen! Og vinderholdet får en flot præmie. Du har mulighed for at sponsorere 100 kr. på dit favorithold, hvor der er rigtige flotte præmier på højkant til de heldige. Mødelokaler op til ca. 100 pers. Vtisberh $lg. øsodvei 33 ' l-lorne Vorde 18 STOT SPOBTEN I HONNE

19 Torsdag den 10. juni Kl Teltet åbner - Happy Hour Kl Gratis mad (se omtale) Kl Hvid Slavehandel (se omtale) Kinesisk aktion (se omtale) Kl Teltet lukker Vi opfordrer alle til at tage cyklen denne aften pga. bankospil! GRATIS MAD Igen i år vil der være gratis aftensmad som bestfu af de lækreste sandwich sponsoreret af Horne Hallens Cafeteria. Fra kl. 17:00-18:00 vil der i baren være HAPPY HOUR på drikkevarer. Alm. Fadøl til 15 kr. og sodavand til 8 kr. TIVID SLAVEHANDEL Søren Dahl har igen i år udarbejdet en omgang Hvid Slavehandel. lløbet afugen kan der bydes på de forskellige slaver - buddet afgives på tavlen i teltet. Auktionen afsluttes torsdag aften fra kl KINESISK AUKTION Vi afholder kinesisk auktion, på bl.a. flotte malerier, en spinningtime og andre spændende gaver. Kinesisk auktion foregår ved at hver gang der afgives et bud, afleveres beløbet til auktionarius. Mindste bud er 20 kr. og den der afgiver det sidste bud får præmien, dvs. at det er ikke sikkert man får præmien selvom man har afgivet et eller flere bud. (husk småmønterne denne aften.) Reglerne gennemgås selvfølgelig inden auktionen starter. Eks. på aktioner. o Protrætfotografering af Hessellund Foto. Vinduespudsning af Lundagervejens Vinduespudser o Else Jokumsens berømte hjemmebagte kage ST0T SPOBTEN I trornb 1e

20 Fredag den 11. juni Kl.8.l5 Morgensang Kl Idrætsdag (se omtale) Kl, Motionsløb (se omtale) K Fodbotdkamp 11 mands Serie 4: Nr. Nebel Hygge i teltet hele aftenen. Tag gerne kortspil og raflebægre med. KI Teltet lukker MOTIONSLøB Så er det på med løbeskoene! Karin Møller og Bente Dinesen, som i foråret startede et løbehold op, med løb hver tirsdag, vil denne dag lave et spændende motionsløb. Då laver en 3 km-rute samt en 5 km-rute, hvor man kan få sin tid. Dette motionsløb er for alle, unge som gamle, og ruterne kan også sagtens gås, så er du en habil stavgænger er du mere end velkommen til at møde op. Vi håber at se byens borgere få sved på panden. IDRÆTSDAG FOR HELE SKOLEN Vi gentager succesen fra sidste år med at aftrolde sund idrætsdag for Horne Skole. Et stærkt team har igen i år sammensat et program, der geme skulle få sveden frem på panden for de fleste. I pausen vil der blive serveret vand, f.ogt og sunåe iportsboller, i samarbejde med Horne Kro, Horne Dagli Brugs og Lundagervejens vinduespudser. Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og oplevelsesrig dag. Medbring gode sko og vand fro*ne ICro På Horne Kro - er maden altid go' E*nail: G dc s els hab dnto dc lokalc n Hyggehg hrostue og krohave. W l.averer også qad ud af huset W ses hiken Kirsten & Kurt t G 7526(W9 20 STOT SPONTEN I BONil$

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel DAGSORDEN.: SIDE 1 AF 2 1. GODKENDELSE AF REFERAT DEN 4. april 2013 GODKENDELSE AF REFERAT, FORGÅENDE MØDE 2. SANKT HANS DEN 23. JUNI HVEM GØR HVAD FLYVERS 3. NY REGNSKABSMAND / KVINDE HELLE JENSEN & RASMUS

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Serup Borgerforening

Serup Borgerforening Serup Borgerforening Program for: Serup Sommerfest 22. & 23. august 2014 Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser Støt vores annoncører - de støtter os! Lavpris benzin Viborgvej 87 Skægkær

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere