BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm Sekretær Torben Blom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64"

Transkript

1

2 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr. 40 medio dec. INDLÆG SENDES TIL : Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Nr. 37senest 20/2-95 Nr. 38senest 1/6-95 Nr. 39 senest 21/8-95 Nr. 40senest OBS! Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 39 er senest den 14. august 1995 FORSIDE Vejen til hul 19, udført af Ulrich Lundbergh. 2 BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben Blom Poul Hansen Gitte V. Jensen Jørgen S. Jørgensen UDVALG: Matchudvalg Peter Hald, fmd Steen Borragaard Birgitte Koch Pedersen Handicapudvalg Jørgen L. Larsen, fmd Gitte V. Jensen Inge-Lise Hjortstrøm Jørgen Hjortstrøm Baneudvalg Jørgen S. Jørgensen, fmd Jørgen Hjortstrøm Bladudvalg Sponsor- og PR-udvalg Poul Svendsen, fmd Poul Hansen Peder Thomasen Husudvalg Gitte V. Jens~n. fmd Torben Blom Poul Birch Knud Boye Elite/junforudvalg Flemming R. Nielsen, fmd Søren B. Larsen Kai Brændbyge Begynderudvalg Ole Thomasen, fmd John Jensen Johnny Mikkelsen Børge Poulsen »Ebeltoft Golf Club's Venner Jørgen L. Larsen, fmd Mette Wilken Peder Thomassen Kontingenter Torben Blom Greenkeeper Lars Rasmussen Mobil tlf. Klubhus Servering: Gitte V. Jensen Søsse Thomasen HASNÆS TRYK~ BOGTRYK OFFSET KOPI STEMPLER Ebeltoft Trælasthandel A/S Hovnevej Ebeltoft Telefon ~ndber~ PORT FISKERI <D SKIBSUDSTYR K ARSTE N.JAGT K.JÆR HAVNEV E.J EBELTOFT T E LEFAX SS T ELEFON SS Tøj til enhver alder Tøj til enhver lejlighed --»Husk«-- Klæder skaber folk -- Motle~jømet JERNBANEGADE EBELTOFT TLF

3 3 Bestyrelsen orienterer Vi ønsker vore nye og genindmeldte medlemmer velkommen i klubben. Vi har i øjeblikket 27 prøvemedlemmer. Baneudvalget På generalforsamlingen i december 1994 blev det besluttet at oprette en Fond med det formål på sigt at få råd til at købe banen, herunder en opkrævning af et indskud på kr. samt overførsel af en del af kontingentet til Fonden. Bestyrelsen blev endvidere opfordret til inden udgangen af juni måned i år at søge fremskaffet en pris på banen, således at medlemmerne kunne få en fornemmelse af, at bestyrelsens plan var realistisk. Imod alle forventninger tog udviklingen imidlertid fart allerede i marts måned, hvor bestyrelsen modtog en henvendelse fra banens ejer, om vi var interesserede i allerede i år at købe banen. Siden da har der været ført intense forhandlinger, og bestyrelsen forventer, at der er en afklaring inden sommerferien - endog før dette blad kommer på gaden! Af samme årsag er den formelle etablering af Fonden naturligvis stillet i bero. Såsnart vi har et resultat - positivt eller negativt - vil bestyrelsen ved opslag i klubhuset informere herom - samt det videre forløb. Bliver resultatet positivt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af købet. Med hensyn til klubbens økonomi kan vi endvidere oplyse, at bestyrelsen forventer at kunne holde budgettet. Om vi kommer helt hjem eller ej er afhængig af, om klubben får en god sæson med mange gæstespillere samt tilgang af nye medlemmer fra prøvemedlemsskaberne - og naturligvis, at 2. halvårs kontingenter kommer ind ligeså flot som 1. halvårs kontingenter samt indskud. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der for overfi!lrsel til Fonden p.t. er indbetalt ca kr.! Fortsat god sæson. Jørgen Langkilde Larsen Nye medlemmer Tore Christensen, Ebeltoft John Adams, Ebeltoft Ole Bendix, Ebeltoft Maja Vendelbo, Ebeltoft Peter Nielsen, Ebeltoft Kurt Grassme, Knebel Ingrid Hamburger, Daugaard Lars Sandholt, Århus Lars Jacobsen, Århus Genindmeldte medlemmer Mogens Rasmussen, Ebeltoft Lars Nygaard Rasmussen, Hjørring Pernille Nygaard Rasmussen, Ebeltoft Knud-Erik Grann, Ebeltoft, Torben Blom Som alle efterhånden ved, har vores greenkeeper Lars været ude for et uheld på banen, hvorved han brækkede det venstre skinneben. Det betyder, at Lars tidligst kan være tilbage på banen efter den 1. august. Vi antog Johnny på fuld tid og har Jan til rådighed i 24 timer om ugen. De har naturligvis ikke den erfaring og rutine i at passe banen, som Lars har. Banen har derfor ikke været i den stand som man kunne forvente. Vi vil her sige tak for den udviste forståelse overfor de mangler der har været. For at få mere styr på tingene, har vi pr. 6. juni ansat Flemming Randum Nielsen på halv tid. Hans opgaver bliver at fungere som daglig leder på banen og at forestå vedligeholdelsen af maskinerne, indtil Lars kommer tilbage. l det sidste nummer af»golf i Ebeltoft«nævnte jeg, at vi her i foråret ville begynde flytningen af nogle leestede r. Det har vi udsat til efteråret og håber at de flyttede leesteder kan være klar til næste sæson. Vi har nu fået en fin udsigt fra klubhuset og dermed udsigt til den nye puttebane. l skrivende stund ser den nye puttebane ikke særlig godt ud, men jeg håber at den kan tages i brug i løbet af efteråret. Jørgen S. Jørgensen '17

4 o Abningsmatch Søndag den 2. april startede Ebeltoft Golf Club sommersæsonen. Åbningsmatchen blev afviklet som en stableford-match. Detlidt klamme vejr kunne dog ikke forhindre 66 golfspillere i at have en dejlig dag på banen og i det nymalede klubhus.. Der blev opnået mange flotte scores, og vinderne blev: A-rækken: 1. Jørgen S. Jørgensen 39 p., 2. Kai Brændbyge 38 p., 3. Brigitte Andersen 37 p. B-rækken: 1. Poul Svendsen 36 p., 2. Michael Kruse 35 p., 3. Flemming Randum 35 p., 4. Ove K. Pedersen 32 p. C-rækken: 1. Søsse Thomasen 36 p., 2. Kim Kragelund 36 p., 3. Ingvard Christensen 36 p. D-rækken: 1. Torben Nielsen 39 p., 2. Britta Helseby 34 p., 3. Mette Wilken 28 p. Matchen blev ledet af Mette Wilken og Johnny Mikkelsen. Jørgen Hjortstrøm 4

5 VIUNR 5Jf.RLGJ/Jqf/fÆ~ ffhv~'ij6j6nptjt1tte L~C, Q {(l)( tie ~ Ejendomsmæglerfirmaet ~ NY-gaard bolig & erhverv ~.,N".ItVialho< ~l I-IOOI:Ii.olloll.ruMloi4ØIJ ()() Få et lån nu -vi siger næsten altid ja I Den Danske Bank vil vi gerne låne penge ud.. Det eneste, vi lægger vægt på er, at der er plads på budgettet til at betale pengene tilbage. Og det er vel kun en fordel for begge parter. Kom ind i banken og hør om Deres muligheder. ~ DEN DANSKE BANK

6 Dan-Center match Med 86 deltagere blev langfredags golfmatch en af de største Ebeltoft Golf Club har afviklet. Den blev under ledelse af Teddy Petersen gennemført på professionel vis. DanCenter i Ebeltoft var den generøse sponsor. A- og B-rækkerne spillede slagspil, men C- og D-rækkerne afviklede matchen som en stablelord. Banen var her ved sæsonens begyndelse i bedste stand. Der blev, specielt i A rækken, hvor der deltog hele 18 spillere, opnået mange pæne resultater. Præmietagerne i de fire rækker blev: A-rækken: 1. Morten Larsen 66 netto, 2. Klaus Sunesen 66 netto, 3. Brigitte Andersen 68 netto, 4. Fl. S. Christensen 69 netto, 5. Jørgen S. Jørgensen 69 netto B-rækken: 1. Sø ren Ibsen 65 netto, 2. Johnny Mikkelsen 67 netto, 3. Poul Byriel 71 netto, 4. Helmut Kubitza 71 netto, 5. Mogens Tvilling 71 netto. C-rækken: 1. Kim Kragelund 37 points, 2. Jørgen Krølner 35 p., 3. Johnny Thøgersen 34 p. D-rækken: 1. Gerd Andersen 40 points, 2. Jens Lassen 35 p., 3. Poul E. Andersen 34 p. Bedste bruttoscore blev opnået af Morten Braas Larsen med 72 slag. EB. 6

7 Her handles! Ebeltoft v/claus Jeppesen Ejendomsmæglerfirma Jernbanegade Ebeltoft Tlf Fax sammen med Nykredit ~((., DEN # > fl)((; ~ robby & 9 AVEBUTIK EBELTOFT BUTIKSCENTER 8400 EBELTOFT TELEFON O ALT TIL HOBBY-TEGNING-MALING-M.M. AKVARELMALING OLIEMALING PORSELÆNMALING HOBBYMALING STOF-BÅND-TRÅD FLAMINGOFUGLER ÆG OG FIGURER SAMLESÆT STORT UDVALG PATCHWORK STOFFER BØGER M-M. DYNER UDVALG KAN DU F Å -FOR PENGE SMÅ VED I CENTRET AT GÅ. PUDER MADRASSER HÅNDKLÆDER VISKESTYKKER LAGNER SENGESÆT BUTIKSCENTRET PERSIENNER 8400 EEBELTOFT RULLEGARDINER TLF BADEVÆRELSESTILBEHØR FAX KARKLUDE-GULVKLUDE-STØVKLUDE-M.M. MANGE SMÅ TÆPPER-ULD OG SYNTETISKE-KELIM-KLUDETÆPPER 7

8 »Sparekassen Kronjylland «match Søndag den 23. april mødte ca. 50 deltagere op til match. # A- og B-rækkerne spillede slagspil og C- og D-rækkerne spillede stableford. l det dejlige solskinsvejr, der virkede helt sommerligt opnåedes mange gode resultater. Placeringerne i de fire rækker blev: A-rækken: 1. Kennett Sørensen 66 netto, 2. Peter Nørkjær 68 netto, 3. Mario Slorzini 70 netto. B-rækken: 1. Søren Ibsen 67 netto, 2. Flemming Randum 67 netto, 3. Niels Sørensen 68 netto, 4. Kai Hansen 68 netto. C-rækken: 1. Birger Schlattner 37 points, 2. Jørgen Krølner 37 p., 3. Søsse Thomasen 35 p. D-rækken: 1. Ole Hjortstrøm 42 points, 2. Maja Vendelbo 32 p. Matchen afvikledes med Elisa Andersen som matchleder. Jørgen Hjortstrøm 8

9 9

10 PR-og Sponsorudvalget Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle de golfspillere, der mødte op for at hjælpe bed vort»åbent Hus«arrangement i golfklubben. Det var rart at se, at de der mødte frem blev godt modtaget og at man blev vist rundt på banen. Ligeledes vil jeg gerne takke Mie for de flotte plakater som hun har fået trykt gratis hos Århus Stiftstidende. De var meget, meget flotte og vi har flere tilbage til næste år. Mange havde gættet på hvor mange golfbolde der var i ballonen, og det rigtige antal var: 320 stk. og de heldige eller dygtige blev: Bente Christensen Rasmus Olesen Brian Dannerfjord som alle har vundet et gratis prøvemedlemsskab. TILLYKKE! Ole og undertegnede har stadig gang i den»grønne Trekant«som for dem, der ikke ved hvad det er, er en sammenslutning af Grenå, Norddjurslands og Ebeltoft Golf Club, hvilket vil sige, et samarbejde mellem de tre klubber om en greenfee-ordning for»udenbys«, hvor de opnår rabat når de køber et greenfee-kort gældende for alle tre baner. det har været svært at overbevise en af klubberne, men det skal nok lykkes. Til sidst vil jeg ønske alle en god golfsommer og skulle nogle brænde inde med gode PRideer, vil vi være meget taknemmelige for at høre om dem. Poul Svendsen IO

11 MOLS TÆPPER ~ v/ Jens Henrik Hammelsvang Alt i gulvbelægning Det er godt at ha ' den lokale bank med på holdet A. Knudsensvej 8 S.OO Ebeltoft Indgang fra Østeralle Tlf Ekker\ Bageri 9 T olien 1. Ebellon o 17 njurslands BANK (l EFTER MATCHEN DØGNKIOSKEN Nørrealle Ebeltoft ~ALLE~=~~ "\J!:!}' Tlf Stampe Grønkjær Bygnings-snedlctumester J~ppe Aølcjærs Vej Ebeltoft Tele fon Biltelefon SALON INGRID Skovheg net Ebeltoft TLF Man handler OPEL hos: Thygesen, Ebeltoft Stort moderne værksted ~eofaa4t'l mojø OtJ t~kiuul Adelgade Ebeltoft Tlf Aut. Opel Forhandler Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf

12 UniBank match Efter en lidt våd start - som varede en times tid - fik de 42 deltagere en dejlig søndag den 14. maj. Resten af matchen holdt regnen sig nemlig for en gangs skyld borte. Matchen blev afviklet som flagspil Det vil som bekendt sige, at hver spiller placerer sit medbragte Dannebrogsflag på det sted, hvor bolden ender efter man har udført det antal slag som svarer til summen af golfbanens course rating og spillerens handicap. De første seks hold blev godt sendt afsted med den oplysning - iøvrigt også godkendt af formanden for matchudvalget - at grundlaget var banens par. Da den rette ekspertise kom til, blev det heldigvis rettet, så matchen blev afviklet efter gældende regler. Der er også grund til at citere regel 6-3:»Spilleren skal starte på det tidspunkt, komiteen har fastsat«. Straf for overtrædelse af denne regel er diskvalifikation. Punktum! Ingen anden mulighed. De bedste placeringer og dermed præmiemodtagere blev: A-rækken: 1. Jesper Mikkelsen 2. Mario Sforzini 3. Jørn W. Kejlstrup B-rækken: 1. Egon Bæk 2. Inger Lundbergh 3. Poul Byriel C- og D-rækken: 1. Jørn S. Christensen 2. Birger Schlattner 3. Henning Sørensen C- og D-rækken blev slået sammen på grund af for få D-række spillere. Der var også udsat præmier til de spillere, som i leeslaget placerede bolden nærmest flaget på henholdsvis hul 7 og hul 11. Her blev Egon Bæk vinder på hul 7 med 3,70 m, mens Inger Lundbergh tog sig af hul 11 med 2,50 m. Matchen var på flot vis sponseret af U ni Bank, Ebeltoft og blev ledet af Jørn Christensen. EB. 12

13 Hvad med vidunderbolden Torsdagsherrer (hele dagen) Når du træner, sker det på driving range og mest med driveren - ønsket er at prøve på at slå længst mulig. Er det egentlig en logisk træning når man betænker, at mellem 2 og 3 slag på hvert hul er putning. Burde du ikke være på putting-green i stedet? Well, vi ønsker alle et langt drive, og så er der tre løsninger: Træning, den bedst mulige driver og den længst flyvende bold. Læser du i golfblade så er der mindst fem forskellige farvestrålende annoncer for bolde, og alle flyver de længere end konkurrenten og har en epokegørende konstruktion. Hvad er sandheden mon, for de kan da ikke alle flyve længst? Følgende data er internationalt fastsat for godkendte bolde: Størrelsen skal være min " ( m/m). Der er ikke noget maksimum. Vægten må ikke overskride 1.62 ounze (45.93 gr.) der er intet minimum. Hastigheden må ikke overskride 250 leet pr. sekund (84 m. pr. sekund) slået med en robot under fastlagt svinghastighed. Slaglængden målt ved anvendelse af samme robot må som sum af flyvelængde og banerul ikke overskride 280 yards (256m.) Det er konstruktørens hårde, barske vilkår at overholde, og da alle kan opnå disse teoretiske resultater uden besvær, så er spørgsmålet derefter- hvad kan han gøre? Hvis han gør diameteren større, så bolden er lettere at ramme, så får han en kortere slaglængde. Mindsker han boldens vægt, så flyver den også kortere. Vælge en anden type Dimples? ja, så kan han producere en»magna" som flyver lige så langt som en standard bold, og derefter undertrykker han feel med en hård overflade, så bolden undertrykker spin og derfor har mindre tendens til hook eller slice, og det vil med et mindre vellykket slag give en længere boldbane. En endnu længere boldbane vil en standard bold beskrive, hvis feel reduceres, overfladen gøres hård med blød inderkerne og mange dimples - gerne over 500. Længden skabes også her ved, at bolden er mere tilgivende overfor det lidt urene slag som så ikke resulterer så nemt i hook eller slice, som bekendt kan reducere totallængden med op til 30% på grund af sidespinnet En forøgelse af længden opnår klub-golferen også ved at anvende en kompression på 90, som passer til vore varmegrader. Nu siger annoncen også, at du bør anvende den samme bold, som Nick Faldo anvender, men det kan du slet ikke tillade dig, for han spiller med en balala konstruktion som koster»det hvide ud af øjnene«og dårlig nok kan holde til 18 huller. Hvad skal jeg så vælge? Ja, der findes på verdensmarkedet ca forskellige boldmærker, som alle er godkendte, og de fremstilles af ca. 200 forskellige virksomheder, og det er en voldsom produktionsvolume, for England anvender f.eks. pr. år bolde og det totale verdensforbrug er på mere end stk. bolde, så der er noget at vælge imellem. Anton Petersen Sæsonen begyndte i år den 30. marts. Vi har spillet stablelord og slagspil i to rækker. Fremmødet har været pænt, idet der i gennemsnit har været 24 ude at spille. Den 18. maj kl blev der spillet en venskabsmatch mod Grenå her i Ebeltoft. Hjemmeholdet mødte talstærkt op med 20 deltagere. Desværre kunne Grenå kun stille med 11 mand. Den aftalte matchform Fourbaii Bestbaii-Stableford, hvor 2 Grenå-herrer skulle spille mod 2 Ebeltoft-herrer, blev derfor lidt anderledes. Dette tog de fremmødte spillere dog med godt humør, da vejret mod forventning viste sig fra sin bedste side. Der blev spillet syv firebolde og en trebold. Det lykkedes Grenå at vinde 3 af de 5 matcher, og det må siges at være flot på udebane. Nærmest flaget på hul 17 blev vundet af Steen Borregaard med 1,03 m. De bedste stablelord-scores blev: Arne Albertsen, Grenå 34 points Ingvard Christensen, Ebeltoft 36 points. Efter matchen havde Gitte og Søsse lavet et dejligt tag-selvbord, som de sultne herrer angreb med stor lyst. Der blev hyggesnakket lystigt under spisningen, og til slut takkede de to holdkaptajner for en god match. Vi ser frem til en ny spændende dag i Grenå til næste år. Steen Borregaard 13

14 Ebeltoft Golf Club v/formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Min bolig ligger ca. 75 meter fra golfbanen. l 30 år har jeg jævnligt gået ture på golfbanen, og kender selvfølgelig reglerne for færdslen her. l alle disse år har det stort set ikke givet anledning til kontroverser af nævneværdig art, men i dette forår har jeg to gange været udsat for grov chikane. l begge tilfælde var jeg på vej hjem over en bane, da der på bakketoppen dukkede tre golfspillere op. Jeg signalerede at jeg havde set dem og var på vej ind i skoven, da der i skovkanten kom tre bolde susende hen over mit hovede, langt væk fra green og helt klart for at skræmme mig væk. En dame som også i 30 år har haft grund lige op til golfbanen, og som også kender betingelserne var forleden udsat for det samme som mig. Hun fortalte dem at det var mod golfreglerne og at offentligheden havde adgang til området på visse betingelser. De fortalte hende, at hun kunne holde sig til gangstierne, hvortil hun gjorde opmærksom på at de i sin tid planlagte stier aldrig blev udlagt. Det er mit indtryk at golfbanen kun i ringe omfang bliver benyttet af ikke-golfspillende mennesker. Der kan gå uger imellem at jeg møder nogle, så det kan ikke være noget problem. Vi håber meget at det ikke gentager sig, men vil i så tilfælde forbeholde os ret til at anmelde det til politiet, samt skrive om det i landets aviser. Madsen Boeslum Adressen tilbageholdt. J.H. Svar: Hr. Madsen Boeslum Deres brev af 3. maj har jeg modtaget. Når jeg først svarer nu er det, fordi jeg har brugt en del tid på at gennemgå ejendommens skøde, golfklubbens lejekontrakt, lokalplan 148 og politivedtægten. Hverken i skødet eller lejekontrakten står der anført personer med særlig adkomst til at færdes på golfbanen udover klubbens medlemmer og betalende gæstespillere. Hvad angår lokalplan 148, der forøvrigt aldrig blev vedtaget, står der Paragraf 4.2 andet afsnit:»etablering af nye stier skal i det væsentlige foretages med en olacering langs områdets vc1re afgrænsning ligesom stiernes forløb generelt skal tilpasses terrænets udformning, fodgængernes sikkerhed og spillets udvikling". Det har således aldrig været meningen, at man frit kunne færdes på banen. Var lokalplan 148 blevet vedtaget, havde det kun betydet at der kunne, men ikke at der skulle etableres de ovenfor nævnte stier. Efter godt 30 års ture på golfbanen kan det da ikke overraske, at der kommer golfbolde flyvende. Det er faktisk ideen med det hele. Hvis en golfspiller er blevet lidt højrøstet er det sikkert i forskrækkelse over, at der pludselig dukker mennesker op, hvor man ikke har regnet med det. Ingen golfspillere skyder bolde efter andre, da vi ved, hvor farligt det er at blive ramt af en golfbold. Man går da heller ikke tur tværs over en skydebane. Mange golfspillere slår mellem 200 og 250 meter, så der kan sagtens være blinde vinkler undervejs, men da vi altid ved, om der er spillere foran venter man. Hvis man bevæger sig ind på banen ad de normale adgangsveje, kan man på de opsatte skilte se, at der advares. Med hensyn til at kontakte politiet, vil De der kunne få oplyst, hvad der står i politivedtægten om færdsel på anden mands grund. Vi er naturligvis interesserede i at have et godt forhold til alle banens naboer, så hvis det, at der spilles golf på banen, føles som chikane, kan jeg kun anbefale at henlægge vandreturene til andre områder. Med venlig hilsen Ebeltoft Golf Club Jørgen Hjortstrøm formand Ebeltoft Golf Club v/ formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Idet jeg takker for dit meget flotte svar på min henvendelse. Følgende. Det har hele tiden været min og adskillige andre grundejeres tro, at golfbanen var åben for offentligheden. Det er nu godt og grundigt sat på plads, så mit brev har da ikke været helt forgæves. l de 30 år har vi ikke været udsat for flyvende golfbolde, da 14

15

16 INFORMATION FRA BESTYRELSEN KØB AF GOLFBANEN Bestyrelsen har i de forløbne måneder ført intense forhandlinger med Ebeltoft Golf & Country Club om køb af banen. Bestyrelsen har den glæde at kunne meddele, at forhandlingerne nu er tilendebragt med et positivt resultat, et resultat som Bestyrelsen - på et betyrelsesmøde afholdt torsdag, den 15. juni formelt sagde ja til at forlægge på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret. Købsprisen er aftalt som følger: Bane + klubhus: "Ryttergården" Ialt 7,3 mill. kr. 0,7 mill. kr. 8,0 mill. kr. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at den nuværende lejeaftale formelt set ikke omfatter "Ryttergården", men alene dispositionsret over driftsbygninger til vor maskinpark, værksted samt adgang til brønd. Købesprisen bygger naturligvis på nogle forudsætninger, og en tro på, at vi som ejere af banen :far nogle muligheder, som vi ikke har haft tidligere, hverken driftsmæssigteller finansielt.

17 De budgetter, som Bestyrelsen har arbejdet med, og som liar aannet grunmag- ror---serve: finansieringen af købet viser, at forrentning og afdrag pr. år ligger på samme niveau, som vi som lejere skulle betale i årene fremover. For at skabe sikkerhed i budgetterne inden købet forelægges på den ekstraordinære generalformsamling til godkendelse, har Bestyrelsen besluttet at sætte en række aktiviteter i gang over sommeren, aktiviteter, som gerne skulle føre til en styrkelse af indtægtsgrundlaget, samt en forbedring af den allerede opnåede finansiering. Såsnart Bestyrelsens oplæg til den endelige finansieringsplan er færdig til august, vil oplægget blive udsendt til samtlige medlemmer, således at SAMLIGE MEDLEMMER får mulighed for at tage stilling til købet inden der officielt indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling. Aktiviteter, der ikke har med selve finansieringen at gøre, vil naturligvis blive iværksat så hurtigt muligt. Med venlig hilsen Jørgen Hjortstrøm l Jørgen Langkilde Larsen pbv EGC/16. juni 1995

18

19 Tirsdagsdamerne Faxe Cup bymatch vi som sagt kender betingelserne, og selvfølgelig ikke går og»tuller cc rundt på banen. For at komme til vores grund skal vi et ganske kort stykke over en bane i udkanten og det har aldrig givet problemer. Det der fik os til at reagere var l \ l at tre golfspillende gentlemen på samme lid skød tre bolde afstea med Sigte efter os. De, tn d røm~d~ oraså j t d!lt '!.ar - 'O med fuldt ov~. eg har aldrig"førset golfspilere opføre sig på den måde. Det at to uvidende mennesker bevæger sig ind på privat område, giver vel ikke golfspillere ret til at sætte andre menneskers liv og førlighed på spil. Jeg vil nu gøre mit til, at det bliver almindeligt kendt, at golfbanen er privat område, og hvis man forvilder sig derind er det på eget ansvar og golfspillernes betingelser. Jeg håber ikke at dette giver anledning til, at jeg bliver bortvist, hvis jeg kommer til at forvilde mig ind på golfbanen en gang imellem. Madsen eoeslum Damematcherne har fra starten haft fin tilslutning på trods af, at sæsonopstarten har været lidt barsk, endog en matchafbrydelse efter ni huller på grund af snestorm har vi haft fornøjelsen af. Siden er det jo heldigvis blevet herligt, smukt forår med varme og grøde i græsset og ukrudt. Mamamia- hvilken frodighed. Vi har faktisk i den sidste tid været»helt flade ec ved hjemkomsten efter at have følt os som myrer på overarbejde i urskoven!! Randers-match Den årlige match mod Randers, som jo har været en tradition i mange år, måtte desværre aflyses, da Randers Golf Klub ikke kunne stille hold. Allingåbro-match l stedet for matchen mod Randers fik vi arrangeret en match med Norddjurslands Golfklub i Allingåbro den 30/5. Vi 23 deltagere fra Ebeltoft havde en dejlig dag. Vi fik en meget hjertelig modtagelse af pigerne i den lille, hyggelige klub, og efter matchen var der god stemning ved spisningen ved fint dækkede borde. Borddækning, opvarting og opvask blev forestået af MÆNDENE fra klubbens kantineudvalg. God ide! Vi satser på at gengælde gæstfirheden ved en returmatch i Ebeltoft sidst i juni. Birgitte Koch Pedersen Vi har igen i år haft fire hold med. Et i hver af rækkerne A, B, C og D. Der er i skrivende stund spillet halvdelen af kampene. A-holdet har spillet tre hjemmekampe som alle er vundne. C- og D-holdene startede med udekampe, og her har C-holdet klaret sig meget fint, idet det lykkedes at vinde den ene udekamp. D-holdet har klaret sig knapt så godt, da de har tabt alle tre udekampe. Vi håber på gode resultater i de resterende kampe, så vi forhåbentlig kan sende et eller to hold videre i kvartfinalerne, som spilles i.august måned. Hole in One Steen Borregaard 6/4-95 Rasmus Byriel - hul nr /4-95 Morten Braas Larsen - hul nr /5-95 Gerda J. Nielsen - hul nr. 7 Klubben ønsker de heldige til lykke med drømmeslaget 15

20 Pochert match Blandt de matcher som medlemmerne synes at sætte megen pris på er Pochert-matchen, som også i år blev afholdt Kr. Himmelfartsdag, iøvrigt i strålende solskin hvilket også synes at blive en tradition, heldigvis. Samtidig var banen - Lars's fravær taget i betragtning - i fin stand med så meget græs, at der kunne spilles golf på den og ikke blot trilles, som vi jo så ofte har oplevet om sommeren. Teestedeme var ganske vist lidt»langhårede«, da kli pperen hertil var i stykker og roughen var bestemt ikke rar at ~omme i: Men det er den jo ald ri g på denne tid af året. Matchformen - Texas Scrarnble er en Ebeltoft specialitet. Man spiller på hold bestående af fire personer, der er sammensat fra de fire forskellige handicapgrupper og matchen gennemføres som et slagspil og holdet er tildelt det halve af holdkaptajnens banehandicap. Der var 80 deltagere og de vindende hold blev: Nr netto Peter Hald, Niels Sørensen, Folmer Poulsen og Helle Svendsen. Nr netto Mie Bugtrup, Poul Byriel, Mogens Tvilling og Poul E. Andersen. Nr. 3-60,5 netto Jens Larsen, Inger Lundbergh, Stig Bredstrup og Annelise Rasmussen. Nr netto Birgit Dahl, Bjørn Helmer, Kim Egefjord og Erik S. Nielsen. Nr. 5-61,5 netto Kai Brændbyge, Tim Rosacher, Torben Blom og Maja Vendelbo. Matchens sponsor var to af klubbens medlemmer, nemlig Ebba og Ulrich Pochert, som også deltog i matchen. Som en smuk gestus overrakte to børnebørn en buket af markens blomster til de vindende kvindelige spillere. Der var flotte præmier i form af udsøgt vin. Udover præmier til de ovennævnte fem bedste hold, var der præmie for at komme nærmest flaget på hul 11 og hul 17 for såvel damer som herrer. På hul 11 blev det henholdsvis Brigitte Andersen og Egon Bæk, mens Annette Petersen og Poul Byriel tog sig af hul17. Matchen blev ledet af Jytte Elle og Birgitte Koch Pedersen. EB. 16

21 FIUgger byggefinish Zeiss selvfølgelig DANSKE MALERMESTRE MALERFIRMA SKRIVER MØLLER Ndr. Strandvej Ebeltoft Tlf KNEBEL EL-INSTALLATION TLF JO 76 ~~ l:.1åf ebeltoft JIT1( e TIRSTRUP EL-INSTALLATION TLF BO ~ho l mr11s Ebeltoft El-installation ApS Nørreport Ebeltoft Tlf &$4H~Uut URE. OPTIK. GULD. SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf ISWIU "' flii'i'' Cottonfield M,ij~iJt'r- FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Ebeltoft Depotet v/lars Østergaard Tlf SAND TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS Kristoffervejen 2 Elsegårde 8400 Ebeltoft Tlf

22 P residents Cup Diners Club havde inviteret alle landets klubformænd til match på Skjoldenæsholm golfbane den 5. maj. Kl var der morgenmad og Gl. Dansk. Nå ja, det er jo også morgenmad. Efter opvarmning kunne matchen begynde kl Vi var kun 29 deltagere, men det kan skyldes datoen og måske også hcp.-grænsen på 36. Skjoldenæsholm golfbane ligger i smukke omgivelser og er meget velholdt, men med en investering på 40 millioner og 5 mænd til at holde den, skulle det også lige mangle. Under matchen var der forfriskninger og i et af godsets skyttehuse et let traktement, så vi kunne stå distancen, indtil vi kl samledes om det store kolde bord og præmieoverrækkelse. Vinder af pokalen blev formand for Samsø Golfklub Asger Fiig. Med en fjerdeplads i B-rækken opnåede jeg udover en præmie, at få vores klubnavn nævnt. det er planen at Presidenis Cup skal afvikles vest for Storebælt til næste år. Vært og matchleder var Mike Cook fra Diners Club. Tak for et storslået og velgennemført arrangement. Jørgen Hjortstrøm Tirsdagsdamerne og Torsdagsformiddagsherrer Mandag den 22/5 afholdt vi årets fællesmatch som en rigtig sommerudflugt for at prøve noget andet end den vanlige dyst på hjemmebane. 31 spillere deltog og alle nød den smukke bustur til Odder gennem det lysegrønne landskab - herligt at se tingene sådan lidt fra oven. l Odder Golfklub har de en særdeles imødekommende indstilling til greenfee gæster, og da banen ydermere er meget skøn både at se på og at spille, kan det varmt anbefales at besøge banen. Efter en match i flot solskinsvejr med fine scores, var der råhygge i det indbydende klubhus, afsluttende med præmieoverrækkeise ved Karl Pedersen og undertegnede - og det fik Karl altså mest ud af, for der var 9 damer, der skulle have præmier og KNUS, men der var kun 3 herrer! Tag jer lige lidt sammen næste gang, drenge! Rækkevindere var: A+ B-rækken: Mogens Koch Pedersen 37 p. C-rækken: Jytte Pedersen 33 p. D-rækken: Helle Hombech 37 p. Da der var megen ros og tilfredshed med hele arrangementet, er det nok ikke sidste gang, vi forsøger os som " rejsearrangø re r«. Birgitte Koch Pedersen 18

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2010. Nummer 4. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Farvel og tak Læs side 40 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere