BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm Sekretær Torben Blom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64"

Transkript

1

2 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr. 40 medio dec. INDLÆG SENDES TIL : Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Nr. 37senest 20/2-95 Nr. 38senest 1/6-95 Nr. 39 senest 21/8-95 Nr. 40senest OBS! Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 39 er senest den 14. august 1995 FORSIDE Vejen til hul 19, udført af Ulrich Lundbergh. 2 BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben Blom Poul Hansen Gitte V. Jensen Jørgen S. Jørgensen UDVALG: Matchudvalg Peter Hald, fmd Steen Borragaard Birgitte Koch Pedersen Handicapudvalg Jørgen L. Larsen, fmd Gitte V. Jensen Inge-Lise Hjortstrøm Jørgen Hjortstrøm Baneudvalg Jørgen S. Jørgensen, fmd Jørgen Hjortstrøm Bladudvalg Sponsor- og PR-udvalg Poul Svendsen, fmd Poul Hansen Peder Thomasen Husudvalg Gitte V. Jens~n. fmd Torben Blom Poul Birch Knud Boye Elite/junforudvalg Flemming R. Nielsen, fmd Søren B. Larsen Kai Brændbyge Begynderudvalg Ole Thomasen, fmd John Jensen Johnny Mikkelsen Børge Poulsen »Ebeltoft Golf Club's Venner Jørgen L. Larsen, fmd Mette Wilken Peder Thomassen Kontingenter Torben Blom Greenkeeper Lars Rasmussen Mobil tlf. Klubhus Servering: Gitte V. Jensen Søsse Thomasen HASNÆS TRYK~ BOGTRYK OFFSET KOPI STEMPLER Ebeltoft Trælasthandel A/S Hovnevej Ebeltoft Telefon ~ndber~ PORT FISKERI <D SKIBSUDSTYR K ARSTE N.JAGT K.JÆR HAVNEV E.J EBELTOFT T E LEFAX SS T ELEFON SS Tøj til enhver alder Tøj til enhver lejlighed --»Husk«-- Klæder skaber folk -- Motle~jømet JERNBANEGADE EBELTOFT TLF

3 3 Bestyrelsen orienterer Vi ønsker vore nye og genindmeldte medlemmer velkommen i klubben. Vi har i øjeblikket 27 prøvemedlemmer. Baneudvalget På generalforsamlingen i december 1994 blev det besluttet at oprette en Fond med det formål på sigt at få råd til at købe banen, herunder en opkrævning af et indskud på kr. samt overførsel af en del af kontingentet til Fonden. Bestyrelsen blev endvidere opfordret til inden udgangen af juni måned i år at søge fremskaffet en pris på banen, således at medlemmerne kunne få en fornemmelse af, at bestyrelsens plan var realistisk. Imod alle forventninger tog udviklingen imidlertid fart allerede i marts måned, hvor bestyrelsen modtog en henvendelse fra banens ejer, om vi var interesserede i allerede i år at købe banen. Siden da har der været ført intense forhandlinger, og bestyrelsen forventer, at der er en afklaring inden sommerferien - endog før dette blad kommer på gaden! Af samme årsag er den formelle etablering af Fonden naturligvis stillet i bero. Såsnart vi har et resultat - positivt eller negativt - vil bestyrelsen ved opslag i klubhuset informere herom - samt det videre forløb. Bliver resultatet positivt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af købet. Med hensyn til klubbens økonomi kan vi endvidere oplyse, at bestyrelsen forventer at kunne holde budgettet. Om vi kommer helt hjem eller ej er afhængig af, om klubben får en god sæson med mange gæstespillere samt tilgang af nye medlemmer fra prøvemedlemsskaberne - og naturligvis, at 2. halvårs kontingenter kommer ind ligeså flot som 1. halvårs kontingenter samt indskud. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der for overfi!lrsel til Fonden p.t. er indbetalt ca kr.! Fortsat god sæson. Jørgen Langkilde Larsen Nye medlemmer Tore Christensen, Ebeltoft John Adams, Ebeltoft Ole Bendix, Ebeltoft Maja Vendelbo, Ebeltoft Peter Nielsen, Ebeltoft Kurt Grassme, Knebel Ingrid Hamburger, Daugaard Lars Sandholt, Århus Lars Jacobsen, Århus Genindmeldte medlemmer Mogens Rasmussen, Ebeltoft Lars Nygaard Rasmussen, Hjørring Pernille Nygaard Rasmussen, Ebeltoft Knud-Erik Grann, Ebeltoft, Torben Blom Som alle efterhånden ved, har vores greenkeeper Lars været ude for et uheld på banen, hvorved han brækkede det venstre skinneben. Det betyder, at Lars tidligst kan være tilbage på banen efter den 1. august. Vi antog Johnny på fuld tid og har Jan til rådighed i 24 timer om ugen. De har naturligvis ikke den erfaring og rutine i at passe banen, som Lars har. Banen har derfor ikke været i den stand som man kunne forvente. Vi vil her sige tak for den udviste forståelse overfor de mangler der har været. For at få mere styr på tingene, har vi pr. 6. juni ansat Flemming Randum Nielsen på halv tid. Hans opgaver bliver at fungere som daglig leder på banen og at forestå vedligeholdelsen af maskinerne, indtil Lars kommer tilbage. l det sidste nummer af»golf i Ebeltoft«nævnte jeg, at vi her i foråret ville begynde flytningen af nogle leestede r. Det har vi udsat til efteråret og håber at de flyttede leesteder kan være klar til næste sæson. Vi har nu fået en fin udsigt fra klubhuset og dermed udsigt til den nye puttebane. l skrivende stund ser den nye puttebane ikke særlig godt ud, men jeg håber at den kan tages i brug i løbet af efteråret. Jørgen S. Jørgensen '17

4 o Abningsmatch Søndag den 2. april startede Ebeltoft Golf Club sommersæsonen. Åbningsmatchen blev afviklet som en stableford-match. Detlidt klamme vejr kunne dog ikke forhindre 66 golfspillere i at have en dejlig dag på banen og i det nymalede klubhus.. Der blev opnået mange flotte scores, og vinderne blev: A-rækken: 1. Jørgen S. Jørgensen 39 p., 2. Kai Brændbyge 38 p., 3. Brigitte Andersen 37 p. B-rækken: 1. Poul Svendsen 36 p., 2. Michael Kruse 35 p., 3. Flemming Randum 35 p., 4. Ove K. Pedersen 32 p. C-rækken: 1. Søsse Thomasen 36 p., 2. Kim Kragelund 36 p., 3. Ingvard Christensen 36 p. D-rækken: 1. Torben Nielsen 39 p., 2. Britta Helseby 34 p., 3. Mette Wilken 28 p. Matchen blev ledet af Mette Wilken og Johnny Mikkelsen. Jørgen Hjortstrøm 4

5 VIUNR 5Jf.RLGJ/Jqf/fÆ~ ffhv~'ij6j6nptjt1tte L~C, Q {(l)( tie ~ Ejendomsmæglerfirmaet ~ NY-gaard bolig & erhverv ~.,N".ItVialho< ~l I-IOOI:Ii.olloll.ruMloi4ØIJ ()() Få et lån nu -vi siger næsten altid ja I Den Danske Bank vil vi gerne låne penge ud.. Det eneste, vi lægger vægt på er, at der er plads på budgettet til at betale pengene tilbage. Og det er vel kun en fordel for begge parter. Kom ind i banken og hør om Deres muligheder. ~ DEN DANSKE BANK

6 Dan-Center match Med 86 deltagere blev langfredags golfmatch en af de største Ebeltoft Golf Club har afviklet. Den blev under ledelse af Teddy Petersen gennemført på professionel vis. DanCenter i Ebeltoft var den generøse sponsor. A- og B-rækkerne spillede slagspil, men C- og D-rækkerne afviklede matchen som en stablelord. Banen var her ved sæsonens begyndelse i bedste stand. Der blev, specielt i A rækken, hvor der deltog hele 18 spillere, opnået mange pæne resultater. Præmietagerne i de fire rækker blev: A-rækken: 1. Morten Larsen 66 netto, 2. Klaus Sunesen 66 netto, 3. Brigitte Andersen 68 netto, 4. Fl. S. Christensen 69 netto, 5. Jørgen S. Jørgensen 69 netto B-rækken: 1. Sø ren Ibsen 65 netto, 2. Johnny Mikkelsen 67 netto, 3. Poul Byriel 71 netto, 4. Helmut Kubitza 71 netto, 5. Mogens Tvilling 71 netto. C-rækken: 1. Kim Kragelund 37 points, 2. Jørgen Krølner 35 p., 3. Johnny Thøgersen 34 p. D-rækken: 1. Gerd Andersen 40 points, 2. Jens Lassen 35 p., 3. Poul E. Andersen 34 p. Bedste bruttoscore blev opnået af Morten Braas Larsen med 72 slag. EB. 6

7 Her handles! Ebeltoft v/claus Jeppesen Ejendomsmæglerfirma Jernbanegade Ebeltoft Tlf Fax sammen med Nykredit ~((., DEN # > fl)((; ~ robby & 9 AVEBUTIK EBELTOFT BUTIKSCENTER 8400 EBELTOFT TELEFON O ALT TIL HOBBY-TEGNING-MALING-M.M. AKVARELMALING OLIEMALING PORSELÆNMALING HOBBYMALING STOF-BÅND-TRÅD FLAMINGOFUGLER ÆG OG FIGURER SAMLESÆT STORT UDVALG PATCHWORK STOFFER BØGER M-M. DYNER UDVALG KAN DU F Å -FOR PENGE SMÅ VED I CENTRET AT GÅ. PUDER MADRASSER HÅNDKLÆDER VISKESTYKKER LAGNER SENGESÆT BUTIKSCENTRET PERSIENNER 8400 EEBELTOFT RULLEGARDINER TLF BADEVÆRELSESTILBEHØR FAX KARKLUDE-GULVKLUDE-STØVKLUDE-M.M. MANGE SMÅ TÆPPER-ULD OG SYNTETISKE-KELIM-KLUDETÆPPER 7

8 »Sparekassen Kronjylland «match Søndag den 23. april mødte ca. 50 deltagere op til match. # A- og B-rækkerne spillede slagspil og C- og D-rækkerne spillede stableford. l det dejlige solskinsvejr, der virkede helt sommerligt opnåedes mange gode resultater. Placeringerne i de fire rækker blev: A-rækken: 1. Kennett Sørensen 66 netto, 2. Peter Nørkjær 68 netto, 3. Mario Slorzini 70 netto. B-rækken: 1. Søren Ibsen 67 netto, 2. Flemming Randum 67 netto, 3. Niels Sørensen 68 netto, 4. Kai Hansen 68 netto. C-rækken: 1. Birger Schlattner 37 points, 2. Jørgen Krølner 37 p., 3. Søsse Thomasen 35 p. D-rækken: 1. Ole Hjortstrøm 42 points, 2. Maja Vendelbo 32 p. Matchen afvikledes med Elisa Andersen som matchleder. Jørgen Hjortstrøm 8

9 9

10 PR-og Sponsorudvalget Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle de golfspillere, der mødte op for at hjælpe bed vort»åbent Hus«arrangement i golfklubben. Det var rart at se, at de der mødte frem blev godt modtaget og at man blev vist rundt på banen. Ligeledes vil jeg gerne takke Mie for de flotte plakater som hun har fået trykt gratis hos Århus Stiftstidende. De var meget, meget flotte og vi har flere tilbage til næste år. Mange havde gættet på hvor mange golfbolde der var i ballonen, og det rigtige antal var: 320 stk. og de heldige eller dygtige blev: Bente Christensen Rasmus Olesen Brian Dannerfjord som alle har vundet et gratis prøvemedlemsskab. TILLYKKE! Ole og undertegnede har stadig gang i den»grønne Trekant«som for dem, der ikke ved hvad det er, er en sammenslutning af Grenå, Norddjurslands og Ebeltoft Golf Club, hvilket vil sige, et samarbejde mellem de tre klubber om en greenfee-ordning for»udenbys«, hvor de opnår rabat når de køber et greenfee-kort gældende for alle tre baner. det har været svært at overbevise en af klubberne, men det skal nok lykkes. Til sidst vil jeg ønske alle en god golfsommer og skulle nogle brænde inde med gode PRideer, vil vi være meget taknemmelige for at høre om dem. Poul Svendsen IO

11 MOLS TÆPPER ~ v/ Jens Henrik Hammelsvang Alt i gulvbelægning Det er godt at ha ' den lokale bank med på holdet A. Knudsensvej 8 S.OO Ebeltoft Indgang fra Østeralle Tlf Ekker\ Bageri 9 T olien 1. Ebellon o 17 njurslands BANK (l EFTER MATCHEN DØGNKIOSKEN Nørrealle Ebeltoft ~ALLE~=~~ "\J!:!}' Tlf Stampe Grønkjær Bygnings-snedlctumester J~ppe Aølcjærs Vej Ebeltoft Tele fon Biltelefon SALON INGRID Skovheg net Ebeltoft TLF Man handler OPEL hos: Thygesen, Ebeltoft Stort moderne værksted ~eofaa4t'l mojø OtJ t~kiuul Adelgade Ebeltoft Tlf Aut. Opel Forhandler Martin Hansens Vej Ebeltoft Tlf

12 UniBank match Efter en lidt våd start - som varede en times tid - fik de 42 deltagere en dejlig søndag den 14. maj. Resten af matchen holdt regnen sig nemlig for en gangs skyld borte. Matchen blev afviklet som flagspil Det vil som bekendt sige, at hver spiller placerer sit medbragte Dannebrogsflag på det sted, hvor bolden ender efter man har udført det antal slag som svarer til summen af golfbanens course rating og spillerens handicap. De første seks hold blev godt sendt afsted med den oplysning - iøvrigt også godkendt af formanden for matchudvalget - at grundlaget var banens par. Da den rette ekspertise kom til, blev det heldigvis rettet, så matchen blev afviklet efter gældende regler. Der er også grund til at citere regel 6-3:»Spilleren skal starte på det tidspunkt, komiteen har fastsat«. Straf for overtrædelse af denne regel er diskvalifikation. Punktum! Ingen anden mulighed. De bedste placeringer og dermed præmiemodtagere blev: A-rækken: 1. Jesper Mikkelsen 2. Mario Sforzini 3. Jørn W. Kejlstrup B-rækken: 1. Egon Bæk 2. Inger Lundbergh 3. Poul Byriel C- og D-rækken: 1. Jørn S. Christensen 2. Birger Schlattner 3. Henning Sørensen C- og D-rækken blev slået sammen på grund af for få D-række spillere. Der var også udsat præmier til de spillere, som i leeslaget placerede bolden nærmest flaget på henholdsvis hul 7 og hul 11. Her blev Egon Bæk vinder på hul 7 med 3,70 m, mens Inger Lundbergh tog sig af hul 11 med 2,50 m. Matchen var på flot vis sponseret af U ni Bank, Ebeltoft og blev ledet af Jørn Christensen. EB. 12

13 Hvad med vidunderbolden Torsdagsherrer (hele dagen) Når du træner, sker det på driving range og mest med driveren - ønsket er at prøve på at slå længst mulig. Er det egentlig en logisk træning når man betænker, at mellem 2 og 3 slag på hvert hul er putning. Burde du ikke være på putting-green i stedet? Well, vi ønsker alle et langt drive, og så er der tre løsninger: Træning, den bedst mulige driver og den længst flyvende bold. Læser du i golfblade så er der mindst fem forskellige farvestrålende annoncer for bolde, og alle flyver de længere end konkurrenten og har en epokegørende konstruktion. Hvad er sandheden mon, for de kan da ikke alle flyve længst? Følgende data er internationalt fastsat for godkendte bolde: Størrelsen skal være min " ( m/m). Der er ikke noget maksimum. Vægten må ikke overskride 1.62 ounze (45.93 gr.) der er intet minimum. Hastigheden må ikke overskride 250 leet pr. sekund (84 m. pr. sekund) slået med en robot under fastlagt svinghastighed. Slaglængden målt ved anvendelse af samme robot må som sum af flyvelængde og banerul ikke overskride 280 yards (256m.) Det er konstruktørens hårde, barske vilkår at overholde, og da alle kan opnå disse teoretiske resultater uden besvær, så er spørgsmålet derefter- hvad kan han gøre? Hvis han gør diameteren større, så bolden er lettere at ramme, så får han en kortere slaglængde. Mindsker han boldens vægt, så flyver den også kortere. Vælge en anden type Dimples? ja, så kan han producere en»magna" som flyver lige så langt som en standard bold, og derefter undertrykker han feel med en hård overflade, så bolden undertrykker spin og derfor har mindre tendens til hook eller slice, og det vil med et mindre vellykket slag give en længere boldbane. En endnu længere boldbane vil en standard bold beskrive, hvis feel reduceres, overfladen gøres hård med blød inderkerne og mange dimples - gerne over 500. Længden skabes også her ved, at bolden er mere tilgivende overfor det lidt urene slag som så ikke resulterer så nemt i hook eller slice, som bekendt kan reducere totallængden med op til 30% på grund af sidespinnet En forøgelse af længden opnår klub-golferen også ved at anvende en kompression på 90, som passer til vore varmegrader. Nu siger annoncen også, at du bør anvende den samme bold, som Nick Faldo anvender, men det kan du slet ikke tillade dig, for han spiller med en balala konstruktion som koster»det hvide ud af øjnene«og dårlig nok kan holde til 18 huller. Hvad skal jeg så vælge? Ja, der findes på verdensmarkedet ca forskellige boldmærker, som alle er godkendte, og de fremstilles af ca. 200 forskellige virksomheder, og det er en voldsom produktionsvolume, for England anvender f.eks. pr. år bolde og det totale verdensforbrug er på mere end stk. bolde, så der er noget at vælge imellem. Anton Petersen Sæsonen begyndte i år den 30. marts. Vi har spillet stablelord og slagspil i to rækker. Fremmødet har været pænt, idet der i gennemsnit har været 24 ude at spille. Den 18. maj kl blev der spillet en venskabsmatch mod Grenå her i Ebeltoft. Hjemmeholdet mødte talstærkt op med 20 deltagere. Desværre kunne Grenå kun stille med 11 mand. Den aftalte matchform Fourbaii Bestbaii-Stableford, hvor 2 Grenå-herrer skulle spille mod 2 Ebeltoft-herrer, blev derfor lidt anderledes. Dette tog de fremmødte spillere dog med godt humør, da vejret mod forventning viste sig fra sin bedste side. Der blev spillet syv firebolde og en trebold. Det lykkedes Grenå at vinde 3 af de 5 matcher, og det må siges at være flot på udebane. Nærmest flaget på hul 17 blev vundet af Steen Borregaard med 1,03 m. De bedste stablelord-scores blev: Arne Albertsen, Grenå 34 points Ingvard Christensen, Ebeltoft 36 points. Efter matchen havde Gitte og Søsse lavet et dejligt tag-selvbord, som de sultne herrer angreb med stor lyst. Der blev hyggesnakket lystigt under spisningen, og til slut takkede de to holdkaptajner for en god match. Vi ser frem til en ny spændende dag i Grenå til næste år. Steen Borregaard 13

14 Ebeltoft Golf Club v/formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Min bolig ligger ca. 75 meter fra golfbanen. l 30 år har jeg jævnligt gået ture på golfbanen, og kender selvfølgelig reglerne for færdslen her. l alle disse år har det stort set ikke givet anledning til kontroverser af nævneværdig art, men i dette forår har jeg to gange været udsat for grov chikane. l begge tilfælde var jeg på vej hjem over en bane, da der på bakketoppen dukkede tre golfspillere op. Jeg signalerede at jeg havde set dem og var på vej ind i skoven, da der i skovkanten kom tre bolde susende hen over mit hovede, langt væk fra green og helt klart for at skræmme mig væk. En dame som også i 30 år har haft grund lige op til golfbanen, og som også kender betingelserne var forleden udsat for det samme som mig. Hun fortalte dem at det var mod golfreglerne og at offentligheden havde adgang til området på visse betingelser. De fortalte hende, at hun kunne holde sig til gangstierne, hvortil hun gjorde opmærksom på at de i sin tid planlagte stier aldrig blev udlagt. Det er mit indtryk at golfbanen kun i ringe omfang bliver benyttet af ikke-golfspillende mennesker. Der kan gå uger imellem at jeg møder nogle, så det kan ikke være noget problem. Vi håber meget at det ikke gentager sig, men vil i så tilfælde forbeholde os ret til at anmelde det til politiet, samt skrive om det i landets aviser. Madsen Boeslum Adressen tilbageholdt. J.H. Svar: Hr. Madsen Boeslum Deres brev af 3. maj har jeg modtaget. Når jeg først svarer nu er det, fordi jeg har brugt en del tid på at gennemgå ejendommens skøde, golfklubbens lejekontrakt, lokalplan 148 og politivedtægten. Hverken i skødet eller lejekontrakten står der anført personer med særlig adkomst til at færdes på golfbanen udover klubbens medlemmer og betalende gæstespillere. Hvad angår lokalplan 148, der forøvrigt aldrig blev vedtaget, står der Paragraf 4.2 andet afsnit:»etablering af nye stier skal i det væsentlige foretages med en olacering langs områdets vc1re afgrænsning ligesom stiernes forløb generelt skal tilpasses terrænets udformning, fodgængernes sikkerhed og spillets udvikling". Det har således aldrig været meningen, at man frit kunne færdes på banen. Var lokalplan 148 blevet vedtaget, havde det kun betydet at der kunne, men ikke at der skulle etableres de ovenfor nævnte stier. Efter godt 30 års ture på golfbanen kan det da ikke overraske, at der kommer golfbolde flyvende. Det er faktisk ideen med det hele. Hvis en golfspiller er blevet lidt højrøstet er det sikkert i forskrækkelse over, at der pludselig dukker mennesker op, hvor man ikke har regnet med det. Ingen golfspillere skyder bolde efter andre, da vi ved, hvor farligt det er at blive ramt af en golfbold. Man går da heller ikke tur tværs over en skydebane. Mange golfspillere slår mellem 200 og 250 meter, så der kan sagtens være blinde vinkler undervejs, men da vi altid ved, om der er spillere foran venter man. Hvis man bevæger sig ind på banen ad de normale adgangsveje, kan man på de opsatte skilte se, at der advares. Med hensyn til at kontakte politiet, vil De der kunne få oplyst, hvad der står i politivedtægten om færdsel på anden mands grund. Vi er naturligvis interesserede i at have et godt forhold til alle banens naboer, så hvis det, at der spilles golf på banen, føles som chikane, kan jeg kun anbefale at henlægge vandreturene til andre områder. Med venlig hilsen Ebeltoft Golf Club Jørgen Hjortstrøm formand Ebeltoft Golf Club v/ formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet Ebeltoft Idet jeg takker for dit meget flotte svar på min henvendelse. Følgende. Det har hele tiden været min og adskillige andre grundejeres tro, at golfbanen var åben for offentligheden. Det er nu godt og grundigt sat på plads, så mit brev har da ikke været helt forgæves. l de 30 år har vi ikke været udsat for flyvende golfbolde, da 14

15

16 INFORMATION FRA BESTYRELSEN KØB AF GOLFBANEN Bestyrelsen har i de forløbne måneder ført intense forhandlinger med Ebeltoft Golf & Country Club om køb af banen. Bestyrelsen har den glæde at kunne meddele, at forhandlingerne nu er tilendebragt med et positivt resultat, et resultat som Bestyrelsen - på et betyrelsesmøde afholdt torsdag, den 15. juni formelt sagde ja til at forlægge på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret. Købsprisen er aftalt som følger: Bane + klubhus: "Ryttergården" Ialt 7,3 mill. kr. 0,7 mill. kr. 8,0 mill. kr. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at den nuværende lejeaftale formelt set ikke omfatter "Ryttergården", men alene dispositionsret over driftsbygninger til vor maskinpark, værksted samt adgang til brønd. Købesprisen bygger naturligvis på nogle forudsætninger, og en tro på, at vi som ejere af banen :far nogle muligheder, som vi ikke har haft tidligere, hverken driftsmæssigteller finansielt.

17 De budgetter, som Bestyrelsen har arbejdet med, og som liar aannet grunmag- ror---serve: finansieringen af købet viser, at forrentning og afdrag pr. år ligger på samme niveau, som vi som lejere skulle betale i årene fremover. For at skabe sikkerhed i budgetterne inden købet forelægges på den ekstraordinære generalformsamling til godkendelse, har Bestyrelsen besluttet at sætte en række aktiviteter i gang over sommeren, aktiviteter, som gerne skulle føre til en styrkelse af indtægtsgrundlaget, samt en forbedring af den allerede opnåede finansiering. Såsnart Bestyrelsens oplæg til den endelige finansieringsplan er færdig til august, vil oplægget blive udsendt til samtlige medlemmer, således at SAMLIGE MEDLEMMER får mulighed for at tage stilling til købet inden der officielt indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling. Aktiviteter, der ikke har med selve finansieringen at gøre, vil naturligvis blive iværksat så hurtigt muligt. Med venlig hilsen Jørgen Hjortstrøm l Jørgen Langkilde Larsen pbv EGC/16. juni 1995

18

19 Tirsdagsdamerne Faxe Cup bymatch vi som sagt kender betingelserne, og selvfølgelig ikke går og»tuller cc rundt på banen. For at komme til vores grund skal vi et ganske kort stykke over en bane i udkanten og det har aldrig givet problemer. Det der fik os til at reagere var l \ l at tre golfspillende gentlemen på samme lid skød tre bolde afstea med Sigte efter os. De, tn d røm~d~ oraså j t d!lt '!.ar - 'O med fuldt ov~. eg har aldrig"førset golfspilere opføre sig på den måde. Det at to uvidende mennesker bevæger sig ind på privat område, giver vel ikke golfspillere ret til at sætte andre menneskers liv og førlighed på spil. Jeg vil nu gøre mit til, at det bliver almindeligt kendt, at golfbanen er privat område, og hvis man forvilder sig derind er det på eget ansvar og golfspillernes betingelser. Jeg håber ikke at dette giver anledning til, at jeg bliver bortvist, hvis jeg kommer til at forvilde mig ind på golfbanen en gang imellem. Madsen eoeslum Damematcherne har fra starten haft fin tilslutning på trods af, at sæsonopstarten har været lidt barsk, endog en matchafbrydelse efter ni huller på grund af snestorm har vi haft fornøjelsen af. Siden er det jo heldigvis blevet herligt, smukt forår med varme og grøde i græsset og ukrudt. Mamamia- hvilken frodighed. Vi har faktisk i den sidste tid været»helt flade ec ved hjemkomsten efter at have følt os som myrer på overarbejde i urskoven!! Randers-match Den årlige match mod Randers, som jo har været en tradition i mange år, måtte desværre aflyses, da Randers Golf Klub ikke kunne stille hold. Allingåbro-match l stedet for matchen mod Randers fik vi arrangeret en match med Norddjurslands Golfklub i Allingåbro den 30/5. Vi 23 deltagere fra Ebeltoft havde en dejlig dag. Vi fik en meget hjertelig modtagelse af pigerne i den lille, hyggelige klub, og efter matchen var der god stemning ved spisningen ved fint dækkede borde. Borddækning, opvarting og opvask blev forestået af MÆNDENE fra klubbens kantineudvalg. God ide! Vi satser på at gengælde gæstfirheden ved en returmatch i Ebeltoft sidst i juni. Birgitte Koch Pedersen Vi har igen i år haft fire hold med. Et i hver af rækkerne A, B, C og D. Der er i skrivende stund spillet halvdelen af kampene. A-holdet har spillet tre hjemmekampe som alle er vundne. C- og D-holdene startede med udekampe, og her har C-holdet klaret sig meget fint, idet det lykkedes at vinde den ene udekamp. D-holdet har klaret sig knapt så godt, da de har tabt alle tre udekampe. Vi håber på gode resultater i de resterende kampe, så vi forhåbentlig kan sende et eller to hold videre i kvartfinalerne, som spilles i.august måned. Hole in One Steen Borregaard 6/4-95 Rasmus Byriel - hul nr /4-95 Morten Braas Larsen - hul nr /5-95 Gerda J. Nielsen - hul nr. 7 Klubben ønsker de heldige til lykke med drømmeslaget 15

20 Pochert match Blandt de matcher som medlemmerne synes at sætte megen pris på er Pochert-matchen, som også i år blev afholdt Kr. Himmelfartsdag, iøvrigt i strålende solskin hvilket også synes at blive en tradition, heldigvis. Samtidig var banen - Lars's fravær taget i betragtning - i fin stand med så meget græs, at der kunne spilles golf på den og ikke blot trilles, som vi jo så ofte har oplevet om sommeren. Teestedeme var ganske vist lidt»langhårede«, da kli pperen hertil var i stykker og roughen var bestemt ikke rar at ~omme i: Men det er den jo ald ri g på denne tid af året. Matchformen - Texas Scrarnble er en Ebeltoft specialitet. Man spiller på hold bestående af fire personer, der er sammensat fra de fire forskellige handicapgrupper og matchen gennemføres som et slagspil og holdet er tildelt det halve af holdkaptajnens banehandicap. Der var 80 deltagere og de vindende hold blev: Nr netto Peter Hald, Niels Sørensen, Folmer Poulsen og Helle Svendsen. Nr netto Mie Bugtrup, Poul Byriel, Mogens Tvilling og Poul E. Andersen. Nr. 3-60,5 netto Jens Larsen, Inger Lundbergh, Stig Bredstrup og Annelise Rasmussen. Nr netto Birgit Dahl, Bjørn Helmer, Kim Egefjord og Erik S. Nielsen. Nr. 5-61,5 netto Kai Brændbyge, Tim Rosacher, Torben Blom og Maja Vendelbo. Matchens sponsor var to af klubbens medlemmer, nemlig Ebba og Ulrich Pochert, som også deltog i matchen. Som en smuk gestus overrakte to børnebørn en buket af markens blomster til de vindende kvindelige spillere. Der var flotte præmier i form af udsøgt vin. Udover præmier til de ovennævnte fem bedste hold, var der præmie for at komme nærmest flaget på hul 11 og hul 17 for såvel damer som herrer. På hul 11 blev det henholdsvis Brigitte Andersen og Egon Bæk, mens Annette Petersen og Poul Byriel tog sig af hul17. Matchen blev ledet af Jytte Elle og Birgitte Koch Pedersen. EB. 16

21 FIUgger byggefinish Zeiss selvfølgelig DANSKE MALERMESTRE MALERFIRMA SKRIVER MØLLER Ndr. Strandvej Ebeltoft Tlf KNEBEL EL-INSTALLATION TLF JO 76 ~~ l:.1åf ebeltoft JIT1( e TIRSTRUP EL-INSTALLATION TLF BO ~ho l mr11s Ebeltoft El-installation ApS Nørreport Ebeltoft Tlf &$4H~Uut URE. OPTIK. GULD. SØLV v/ Mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf ISWIU "' flii'i'' Cottonfield M,ij~iJt'r- FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Ebeltoft Depotet v/lars Østergaard Tlf SAND TØMRERFIRMA P. E. JENSEN ApS Kristoffervejen 2 Elsegårde 8400 Ebeltoft Tlf

22 P residents Cup Diners Club havde inviteret alle landets klubformænd til match på Skjoldenæsholm golfbane den 5. maj. Kl var der morgenmad og Gl. Dansk. Nå ja, det er jo også morgenmad. Efter opvarmning kunne matchen begynde kl Vi var kun 29 deltagere, men det kan skyldes datoen og måske også hcp.-grænsen på 36. Skjoldenæsholm golfbane ligger i smukke omgivelser og er meget velholdt, men med en investering på 40 millioner og 5 mænd til at holde den, skulle det også lige mangle. Under matchen var der forfriskninger og i et af godsets skyttehuse et let traktement, så vi kunne stå distancen, indtil vi kl samledes om det store kolde bord og præmieoverrækkelse. Vinder af pokalen blev formand for Samsø Golfklub Asger Fiig. Med en fjerdeplads i B-rækken opnåede jeg udover en præmie, at få vores klubnavn nævnt. det er planen at Presidenis Cup skal afvikles vest for Storebælt til næste år. Vært og matchleder var Mike Cook fra Diners Club. Tak for et storslået og velgennemført arrangement. Jørgen Hjortstrøm Tirsdagsdamerne og Torsdagsformiddagsherrer Mandag den 22/5 afholdt vi årets fællesmatch som en rigtig sommerudflugt for at prøve noget andet end den vanlige dyst på hjemmebane. 31 spillere deltog og alle nød den smukke bustur til Odder gennem det lysegrønne landskab - herligt at se tingene sådan lidt fra oven. l Odder Golfklub har de en særdeles imødekommende indstilling til greenfee gæster, og da banen ydermere er meget skøn både at se på og at spille, kan det varmt anbefales at besøge banen. Efter en match i flot solskinsvejr med fine scores, var der råhygge i det indbydende klubhus, afsluttende med præmieoverrækkeise ved Karl Pedersen og undertegnede - og det fik Karl altså mest ud af, for der var 9 damer, der skulle have præmier og KNUS, men der var kun 3 herrer! Tag jer lige lidt sammen næste gang, drenge! Rækkevindere var: A+ B-rækken: Mogens Koch Pedersen 37 p. C-rækken: Jytte Pedersen 33 p. D-rækken: Helle Hombech 37 p. Da der var megen ros og tilfredshed med hele arrangementet, er det nok ikke sidste gang, vi forsøger os som " rejsearrangø re r«. Birgitte Koch Pedersen 18

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Nyheder 2004 Afslutningsmatch

Nyheder 2004 Afslutningsmatch Nyheder 2004 Afslutningsmatch Dagens vindere : Torsdag den 30. september afholdtes Afslutningsmatch for Juniorer. Vi spiller en social stableford holdmatch over 9-huller, hvorefter der er spisning med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere