C5 Light - introduktionskursus til C5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C5 Light - introduktionskursus til C5"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives - helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form uden forudgående tilladelse fra Microsoft. Indholdet i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for tryk- og stavefejl. Microsoft Development Center Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbæk, Danmark Tlf.: ,

2 Indholdsfortegnelse Indledning C5 s opbygning og navigation... 6 Hovedmenuer... 6 Moduler... 8 Menupunkter... 9 Menulinjen Værktøjsbjælken Sidepanelet Navigation i skærmbilleder Regnskaber Huskeliste: C5 s opbygning Opgaver: C5s Opbygning Hjælpen Hjælpen Søg efter hjælp om et specifikt emne Tekst i statuslinjen Huskeliste: Hjælpen Opgaver: Hjælpen Nødvendig opsætning før ibrugtagning Regnskabsperioder Momskoder Systemkonti Bilagsserier Parametre (Finans og Bogføring) Nøgletalskonti Tid og dato Øvrig opsætning Huskeliste: Finans opsætning Opgaver: Nødvendig opsætning før ibrugtagning Oprettelse af poster Valg af oplysninger Standard kunder, leverandører og varenumre Rettelse af data

3 Huskeliste: Oprettelse af poster Opgaver: Oprettelse af poster Skærmbilleder Flyt felter Slet eller tilføj felter Ændre skærmbilledets størrelse Opsætning af felt Gem/slet ændringer Opgaver: Skærmbilleder Introduktion til bogføring Kassekladder Huskeliste: Introduktion til bogføring Opgaver: Introduktion til bogføring Fakturering Simpel faktura Faktura Fakturerings forløb Ordrehovedet Fakturalinjer Bogføring af faktura Kreditnotaer Huskeliste: Fakturering Opgaver: Fakturering Udskrifter i C Udskrivning af standardrapporter Afgrænsning af udskrifter Sortering af data på udskrifter Ændring af formatet på en udskrift Subtotaler Udskriftssted og brugerprintere Huskeliste: Udskrifter Opgaver: Udskrifter Appendix - Wizard Beskrivelse af de forskellige Wizards

4 Hvordan bruger man Wizards Huskeliste: Wizards Appendix C5 genveje og opstartsparametre Start C Opstartsparametre Huskeliste: Genveje og opstartsparametre Opgaver: Genveje og opstartsparametre Appendix Genvejstaster Værktøjslinjen Generelle genvejstaster Navigation i C Vedligeholdelse af stamdata Søgning og filtrering af poster Øvrige genvejstaster

5 Indledning Velkommen til kurset Microsoft Dynamics C5 Light. Kurset er berammet til 1 dage. Kursusmaterialet er udarbejdet til version Målgruppe Kurset henvender sig til nye C5 og C5 Light brugere. Forudsætninger Kendskab til Windows og generel brug af Pc er er nødvendigt for at få et optimalt udbytte af kurset. Det er desuden en fordel at have en vis regnskabserfaring. Formål Formålet med dette kursus, er at give deltagerne et kendskab til de mest basale funktioner og arbejdsprocesser i C5. Emner Efter dette kursus skal deltagerne: Kende til C5 s opbygning Kunne navigere rundt i C5 Kende de mest brugte genvejstaster og knapper på værktøjslinjen Kende til Hjælpen i C5 Kunne oprette regnskabsperioder Kunne oprette finanskonti, debitorer, kreditorer og varenumre Kende til muligheden for at ændre på skærmbilleder Kunne foretage indtastning og bogføring af simple bilag Kunne bogføre og udskrive enkle fakturaer og kreditnotaer Kende til mulighederne for at udskrive rapporter i C5. Beskrivelse af materialet Materialet er opbygget i uafhængige lektioner, der hver behandler et emne eller funktion i C5. Det skal pointeres, at materialet ikke er beregnet til selvstudium, men som supplement til instruktørens gennemgang og til at genopfriske funktionerne efter endt kursus. Til hver lektion findes en huskeliste, der giver et hurtigt overblik over fremgangsmåden og de taster, der bruges til at udføre funktionen. Lektionens opgaver er baseret på de arbejdsrutiner, der normalt forestås i virksomheden. Opgaveløsning er en vigtig del af indlæringsprocessen og da nogle af opgaverne er en fortsættelse af opgaver fra tidligere lektioner, kan det anbefales at løse opgaverne successivt. Alle opgaver knytter sig til den datafil, der undervises i. 5

6 1. C5 s opbygning og navigation Formål Formålet med denne lektion er, at give et generelt overblik over, hvad C5 kan og hvordan det er bygget op. Efter denne lektion bør du have en forståelse for, hvorledes C5 s menu struktur er og hvorledes du bevæger dig rundt i C5. Emner I denne lektion behandles følgende emner: Hovedmenuer Moduler og menupunkter Sidepanelet Menulinjen Knappanelet / lokalmenuen Værktøjsbjælken Funktionstaster Hovedmenuer Når C5 startes vises en hovedmenu. Det er muligt, at vælge mellem tre forskellige hovedmenuer. Valg af hovedmenu Hovedmenuen kan skiftes på følgende måde: Luk hovedmenuen der vises nu, ved at klikke på at taste ESC På værktøjslinjen vælges Opsætning/System standard et i højre øverste hjørne af menuen eller ved I punktet Hovedmenu vises som vælges hvilken hovedmenu, der ønskes at anvende Afslut med F3 Alt efter hvilken menu, kan har valgt, kan én af disse knapper nu vælges på værktøjslinjen, hvis den valgte hovedmenu ikke vises automatisk: 6

7 Navigationsmenuen Navigationsmenuen er den hovedmenu, der vises som standard ved installation af C5. Navigationsmenuen minder om menuen i MS Outlook. Navigation i navigationsmenuen Hvert modul vises på bjælkerne nederst. Man kan vælge et modul, ved at klikke på én af bjælkerne med musen. Man kan også vælge modulet, ved at benytte tasterne Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab til at markere et modul, og så taste ENTER for at vælge modulet. Man kan også benytte genvejene Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 osv. Med Ctrl+1 vælges Finansmodulet, med Ctrl+2 vælges Debitormodulet osv. Når et modul vælges, vises modulets menupunkter øverst i hovedmenuen. For at vælge et menupunkt, klikkes med musen på + (plus) ud for menupunktet eller der dobbeltklikkes på menupunktets navn. Når et menupunkt er åbent, vises et - (minus) ud for menupunktet og underpunkterne til dette menupunkt vises. Et menupunkt lukkes igen ved at klikke med musen på (minus). Man åbner, lukker og vælger underpunkterne på samme vis. Ved hjælp af piletasterne (pil ned) og (pil op) er det muligt at navigere op og ned i menupunkterne uden brug af musen for derefter at vælge menupunktet med ENTER. Et menupunkt åbnes med (pil til højre) og lukkes med (pil til venstre). Træmenuen Træmenuen ser således ud. Navigation i træmenuen Hvert modul vises på fanerne i venstre side. Når man vælger et faneblad vises menupunkter og underpunkter til dette modul. Der navigeres mellem moduler, menupunkter og underpunkter på samme vis, som beskrevet under navigationsmenuen. Dog kan genvejene Ctrl+1 osv. ikke benyttes i træmenuen. 7

8 Gittermenuen Gittermenuen er formet som et gitter, hvorfra alle punkter vælges med tasten ENTER Navigation i gittermenuen Vandret i gittermenuen vises de forskellige moduler. Lodret vises valgmulighederne til det enkelte modul (svarende til træmenuens menupunkter). Ved at dobbeltklikke på et felt i gittermenuen vælges samtidig et modul og et menupunkt. Når et felt vælges vises underpunkterne på en liste. Ved hjælp af piletasterne på tastaturet er det muligt, at navigere rundt i gittermenuen uden brug af musen. Et felt kan åbnes ved at vælge ENTER. Underpunkterne vælges ved at dobbeltklikke på det ønskede underpunkt. Alternativt kan man taste Enter for at vælge underpunktet. I nogle tilfælde er der yderligere valgmuligheder under det enkelte underpunkt. Dette ses ved at der til højre for underpunktet vises en (pil). Ved hjælp af piletasterne (pil ned) og (pil op) er det muligt at navigere op og ned i underpunkterne uden brug af musen. Et menupunkt åbnes med ENTER. Indeholder feltet kun ét underpunkt, åbnes skærmbilledet til dette underpunkt automatisk. Moduler I C5 er økonomistyringsopgaverne fordelt på 10 moduler. Dette giver den enkelte virksomhed mulighed for at vælge, hvor meget af programmet, der skal anvendes; altså hvilken funktionalitet der ønskes. Der er en dybtgående integration mellem de forskellige moduler. Det betyder, at hvad der registreres i et modul, f.eks. fakturaopdatering i debitor-modulet, kan opdateres i andre moduler automatisk og oplysninger kan søges på tværs af modulerne. Modulerne findes i fanebladene på hovedmenuen, som vises som en træstruktur-menu. C5 er bygget op som en træstruktur-menu og minder om MS Windows stifinder. Modulerne findes som sagt i fanebladene og hvert faneblad repræsenterer et modul. Under hvert modul er der menupunkter, som man vælger afhængigt af, hvilken arbejdsopgave man skal i gang med. Finansmodulet Finansmodulet er uden tvivl det centrale modul i programmet, idet det er her alle regnskabsinformationer samles. Al økonomisk aktivitet, der registreres i C5 s øvrige moduler afspejles i C5 s Finansmodul. Af arbejdsopgaver i Finansmodulet kan nævnes indtastning i finanskassekladden, oprettelse og vedligeholdelse af kontoplanen, udskrift af posteringslister og balancer. 8

9 Debitor- og Kreditormodulerne Kunder og leverandører skal også styres, og det er dette Debitor- og Kreditor-modulerne er beregnet til. Hvem er vore kunder, hvad skylder de os, hvad har de købt af os, er nogle af de informationer der opdateres i Debitormodulet. Ligeledes kan man i Kreditormodulet opdatere stamdata om kreditorerne, hvad der er skyldigt pr. kreditor, om vi kan udnytte kasserabatter med mere. I Debitorog Kreditormodulerne er det muligt at opdatere og bogføre fakturaer. Lagermodulet I virksomheder, der ønsker lagerstyring, er Lagermodulet lige så vigtigt, idet det er i dette modul, der holdes styr på alle varer, varebeholdninger og lagerværdien. Alle af- og tilgange registreres og muliggør beholdningsstyring med mere. Lagerreguleringer kan bogføres og opdateres i lagerkladden. Ordre- og Indkøbsmodulerne Fakturaopdatering sker også fra disse moduler. Men, i Ordre- og Indkøbsmodulerne kan der opnås endnu mere kontrol med status på leveringer ind og ud af huset. Ordremodulet muliggør bl.a. stående ordrer, registrering af følgeseddelleverancer, del-leverancer, restordrestyring og massefaktureringer. Indkøbsmodulet indeholder samme funktionalitet bare med modsat fortegn selvfølgelig. Projektmodulet Projektmodulet, er et stærkt redskab til styring af projekter. Projektmodulet giver flere muligheder for oplysninger på projekters omkostninger og indtægter, lige såvel som periodeafgrænsning af projekter kan automatiseres til en vis grad. Ehandel Det ottende modul, ehandel, åbner mulighed for at udbyde firmaet på internettet og derigennem forestå al eller noget af firmaets handel. Lønmodulet Lønmodulet, som er nyt fra version 3.0, giver mulighed for beregning af løn til den enkelte medarbejder, samt en række øvrige kørsler som f.eks. feriepengeberegning og fratrædelse. Endvidere gives der også mulighed for indberetning til diverse myndigheder f.eks. told og skat. Genereltmodulet Genereltmodulet indeholder en lang række stamdata vedrørende din virksomhed. Så som hvilke medarbejdere er der i virksomheden, hvilke afdelinger osv. Desuden findes f.eks. postnummerkartoteket i dette modul. Herudover indeholder Genereltmodulet forskellige opsætnings- og tilpasningspunkter, Rapportgenerator, samt Udviklingsmenuen, som giver mange muligheder for tilretninger til eget behov. Menupunkter Hvert modul har menupunkter, der afspejler bestemte arbejdsopgaver. Dagligt Under Dagligt, foretages daglige rutiner relateret til arbejdsopgaverne i modulerne, såsom arbejde med kassekladde i Finansmodulet. Kartotek Under Kartotek, vedligeholdes de stamdata, der skal bruges i C5. Det være sig finanskontoplanen, debitorkartoteket eller medarbejderkartoteket. 9

10 Periodisk Under Periodisk, foretages periodiske rutiner, dvs. lejlighedsvis efterberegning af data i C5, ændring af kontonummer, dannelse af primo poster og lignende rutiner. Rapporter Under Rapporter, udskrives rapporter med de data der er opdateret i C5. Tilpasning Endelig er der Tilpasning, hvor C5 kan/skal tilpasses inden det tages i brug, men som herefter kun sjældent tages i brug. Menulinjen Øverst i dialogboksen vil du altid, i Windows versionen, se en generel menulinje. Her findes menuer såsom C5, Værktøjer og Kommando. Nogle menuer er fremhævede, medens andre står med udviskede skrifttyper. De menuer, der er fremhævede kan vælges, hvorimod de andre er inaktive dette sted i programmet. Denne generelle menulinje minder meget om den du sikkert kender fra andre Windows baserede programmer. Klik på menupunktet og en menu dukker frem med en række undermenuer. Hvis man ikke vil bruge musen, kan denne menulinje fanges ved at trykke Alt+en række bogstaver. Hver menu og undermenu har et bogstav, der er understreget. Hvis man trykker Alt efterfulgt af det understregede bogstav vælges denne menu. Ydermere kan man i underpunkterne, i de fleste af menuerne, se genvejstasten til højre for teksten i underpunkterne. Værktøjsbjælken Når man vælger et underpunkt til træstruktur-menuen fremkommer der flere knapper lige under den generelle menulinje. Dette kaldes værktøjsbjælken. Ved at holde musemarkøren over en værktøjsknap, uden at trykke, vises der en kort forklaring til denne knap. Disse knapper kan bruges i stedet for at taste en funktionstast i C5. Omvendt behøver du ikke at bruge knapperne, hvis du hellere vil bruge tastaturet eller den generelle menulinje. Beskrivelse af udvalgte knapper på værktøjsbjælken Bladre På værktøjslinjen findes der følgende knapper til at bladre med: Forrige/næste post Forrige/næste sides poster Første/sidste post Forrige/næste faneblad 10

11 Oprette, slette og kopiere Følgende knapper bruges til oprettelse, sletning og kopiering af felter, linjer og poster i kartotekerne: Opret Slet Kopiér Genvejstaster Bagerst i dette kursusmateriale er et appendix, hvori de oftest anvendte genveje i C5 er beskrevet. Sidepanelet I højre side af skærmbilledet i C5 ses et sidepanel. I den øverste del af sidepanelet er der links til nogle af de oftest anvendte funktioner i C5. I den midterste del af sidepanelet kan der søges efter dokumenter i C5 s dokumentstyringsarkiv (som standard er dokumentstyringsarkivet lig med undermappen DocMgmt i C5 s datamappe). I den nederste del af sidepanelet er der links til forskellige hjemmesider. Opsætning vedr. sidepanelet Sidepanelet gør brug af to filer ved navn Default.html og Links.html. Disse to filer findes pr. sprog, og er som standard placeret under f.eks. C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C Data\Country i undermapperne DK, IS og UK. Hvis linkene på sidepanelet ikke vises, kan dette skyldes en manglende eller fejlagtig angivelse af stien til ovennævnte to filer. Denne sti oplyses i C5 under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation på fanen Opsætning i feltet Sti til filer. Hvis sidepanelet er blevet lukket ved en fejl, kan det genåbnes ved at vælge Generelt/Dagligt/Sidepanel. 11

12 Navigation i skærmbilleder Uanset hvilken hovedmenu der benyttes, navigeres der på samme vis i skærmbillederne der vises, når menupunkterne vælges. De forskellige skærmbilleder i C5 består ofte at forskellige faneblade, linjer, en masse felter og nogle knapper m.m. Faneblade Fanebladene vælges ved at klikke på dem med musen eller ved at benytte Alt+F7 (forrige fane) og Alt+F8 (næste fane). Linjer En linje i C5 består oftest af en masse felter, der tilsammen danner information om én bestemt post. Vær opmærksom på, at oplysningerne i de felter der er angivet i bunden af skærmbilledet, relaterer sig til den linje, man har valgt øverst i skærmbilledet. Knapper I hvert skærmbillede er der mulighed for at vælge nogle knapper i højre side af skærmbilledet. Det er ikke muligt at vælge de knapper, der er nedtonet. Knapperne vælges ved at klikke på dem med musen, eller ved at vælge Alt+ det bogstav der er understreget i knappens navn. F.eks. tastes Alt+P for at vælge knappen Posteringer i skærmbilledet ovenfor. Felter Det er muligt at hoppe fra felt til felt vha. Tabulator-tasten eller Enter. I de felter, hvor der eksisterer valgmuligheder, vises en lille pil ( eller ) til højre i feltet, og det er muligt vha. Alt+H, at se en liste over valgmulighederne. En valgmulighed vælges ved at klikke på listen, eller ved at markere et valg på listen og taste Enter. I felter hvor knappen mellemrums-tasten. vises, er det ligeledes muligt at skifte mellem valgmulighederne ved at bruge 12

13 I nogle felter, er det ligeledes muligt at højre-klikke med musen, hvorefter der f.eks. kan vælges Klip, Kopier, Indsæt og Hop til hovedkartotek. NB! Vær opmærksom på, at oplysningerne i de felter der er angivet i bunden af skærmbilledet, relaterer sig til den linje, man har valgt øverst i skærmbilledet. Når markøren er placeret i et felt, vil der i nederste venstre hjørne i C5 skærmbilledet ofte blive vist en lille hjælpetekst, der forklarer hvilken information feltet bør indeholde. Regnskaber I C5 findes der som standard altid 2 regnskaber: DAT Standardregnskabet, hvor virksomhedens regnskab føres. DMO Demo-regnskabet som du kan bruge til at øve dig i. Alt hvad du foretager dig i demo-regnskabet, vil ikke få indvirkning på standardregnskabet. Mange gange er det en god ide at afprøve funktioner i DMO-regnskabet, før man endeligt registrer sine data i DAT-regnskabet. Hvis du ønsker at dit demo-regnskab ligner dit rigtige regnskab, DAT-regnskabet, kan DATregnskabet kopieres over i DMO-regnskabet. Man skifter mellem DAT- og DMO-regnskaberne i hovedmenuen ved at vælge C5/skift regnskab eller ved at vælge menupunktet Generelt/Dagligt/ Skift regnskab. Begge steder listes, hvilke regnskaber der kan vælges imellem. I titellinjen vil stå skrevet, hvilket regnskab man arbejder i. Har man tilkøbt modulet Flere regnskaber, kan man oprette og skifte mellem et ubegrænset antal af regnskaber. 13

14 Huskeliste: C5 s opbygning Funktion Fremgangsmåde Tast Lukke et vindue Skift hovedmenu Skift regnskab At bladre Listehjælp Åbn sidepanel Kan gøres på 4 forskellige måder: (På værktøjslinjen) (I øverste højre hjørne af vinduet) Vælg Opsætning/System standard og vælg en hovedmenu i feltet Hovedmenu vises som Vælg C5 i menulinjen og vælg undermenu Skift regnskab eller vælg modulet Generelt og vælg undermenu Dagligt/Skift regnskab. Du vil herunder se de regnskaber, du har til rådighed i C5. Vælg det relevante regnskab med musen eller piletaster og tast ENTER. Man kan bladre tilbage og frem mellem poster. Eller én hel skærmside af gangen. Man kan bladre frem til første eller sidste post. Bladre mellem fanebladene. Står man i et felt med én af følgende to knapper, aktiveres en liste over de eksisterende muligheder. Med -knappen kan man bladre mellem de aktuelle muligheder. Vælg Generelt/Dagligt/Sidepanel F3 ESC Shift+F12 F7/F8 pg up/pg dn CTRL+F7/ CTRL+F8 ALT+F8 (næste) ALT+F7 (forrige) ALT+H Mellemrumstasten 14

15 Opgaver: C5s Opbygning Opgave 1: Skift regnskab Kan man se i skærmbilledet, hvilket regnskab man er i? Skift regnskab til Demoregnskabet (DMO), såfremt dette regnskab ikke allerede er valgt. Opgave 2: Firmaoplysninger Hvor i C5 indtastes firmaoplysninger? Ændr firmanavnet i demoregnskabet. Dvs. indtast dine egne firmaoplysninger eller find selv på et firmanavn. Opgave 3: Valg af hovedmenu Hvor vælges der mellem de forskellige hovedmenuer i C5? Vælg den hovedmenu du ønsker at benytte på dette kursus. 15

16 2. Hjælpen Formål Formålet med denne lektion er at give deltagerne et indblik i, hvorledes Hjælpen i C5 benyttes. Emner Efter denne lektion skal deltagerne kunne: Søge og slå op i Hjælpen i C5 Hjælpen I C5 kan du få hjælp overalt i programmet. Der findes flere forskellige måder, man kan få hjælp på. Eksempelvis kan man få hjælp til at udfylde felter eller hjælp til funktioner. Der tastes F1, klik på knappen med spørgsmålstegn eller vælge menupunkt Hjælp for at fremkalde den interne manual. Den interne manual slår automatisk op på den side i Hjælpen, programmet tror, vil være relevant for en. Står man f.eks. i Debitor/Kartotek/Debitor vil man automatisk få vist hjælpeteksten til netop dette menupunkt. Figur 1: Eksempel på hjælpefunktion De med blå markerede tekster kan der klikkes på for at få mere information. Hjælpeteksterne kan også udskrives ved at vælge knappen Udskriv på værktøjslinjen i Hjælpen. 16

17 Søg efter hjælp om et specifikt emne Når der slås op i den interne manual på fanen Indhold, findes der mulighed for at søge videre ved hjælp af fanen Søg. Sådan søger man i hjælpen Søgeteksten indtastes og knappen Vis emner vælges Marker det ønskede emne på listen over søgeresultater, og vælg knappen Vis Emnet vises i højre side af skærmbillede. NB! Der kan søges på flere ord samtidig ved hjælpe af AND, OR, NEAR og NOT. Disse kan også vælges ved hjælp af den lille knap med pilen til højre for søge-feltet. AND betyder og, OR betyder eller, NEAR betyder tæt på, NOT betyder ikke. Hvis man f.eks. taster Opsætning NEAR renter, så foreslår Hjælpen at brugeren læser afsnittet Rentesatser. Tekst i statuslinjen Når man står i et felt, vises der en kort hjælpetekst i nederste venstre hjørne af dialogboksen. Hjælpeteksten består af en forklaring/beskrivelse af feltet og/eller en beskrivelse af valgmuligheder i feltet. Der vises også en hjælpetekst, når man står på et undermenupunkt fra menulinjen. Ligeledes vises en hjælpetekst, hvis man peger med musemarkøren på en af knapperne under værktøjslinjen. 17

18 Huskeliste: Hjælpen Funktion Fremgangsmåde Tast Åbn hjælpen Søg Hjælpetekst til felter Hjælpen i C5 kan åbnes både fra hovedmenuen samt fra forskellige skærmbilleder. I Hjælpen er der mulighed for at søge. Klik på fanen Søg Når man står i et felt, er der til alle felter en kort hjælpetekst til netop det felt man står i. Denne hjælpetekst vises nederst til venstre i statuslinjen. F1 eller 18

19 Opgaver: Hjælpen Opgave 1: Find genvejstast I C5 kan dataene fra det aktuelle skærmbillede overføres til MS Excel. Men hvilken genvejstast er det man bruger hertil? (Find svaret ved hjælp af Hjælpen i C5). TIP! Søg efter Excel AND Genvejstast. 19

20 3. Nødvendig opsætning før ibrugtagning Formål Formålet med lektionen er, at give kursisten et overblik over den nødvendige opsætning før ibrugtagning af C5. Hermed menes primært opsætning af Finansmodulet, men også den øvrige opsætning der bør foretages, før Finansmodulet kan benyttes optimalt. Emner Efter denne lektion, skal deltagerne kunne: Oprette regnskabsperioder Oprette momskoder Angive systemkonti Angive/ændre bilagsserier Og kende til: Finansparametre Nøgletalskonti Systemdatoen Generel opsætning vedr. visning af datoer og beløb Regnskabsperioder For at kunne bogføre i C5, skal der være oprettet regnskabsperioder for regnskabsåret. I C5 kan der oprettes valgfrit antal regnskabsår. Man opretter og vedligeholder regnskabsår via Finans/Tilpasning/Perioder. C5 arbejder med et år opdelt i 14 perioder. Første periode er en Primo periode. Bagefter følger de almindelige måneder. Endelig er der en Ultimo periode. På næste side er skitseret hvorledes regnskabsåret er opdelt. Et regnskabsår kan være op til 18 måneder langt. Lovgivningsmæssigt er der regler for længden af regnskabsår. Forhør dig evt. hos din revisor, hvis du er i tvivl. Man opretter et nyt regnskabsår via Nyt år-knappen ved at indtaste startdato og slutdato for året. Det er muligt, at slette en periode igen ved hjælp af Slet-knappen. Det man sletter er udelukkende perioden, man sletter ikke de posteringer, der har været i perioden. Det er også muligt, at indsætte perioder i et regnskabsår hvis man f.eks. omlægger sit regnskabsår, skal det være muligt at omrokere på ultimo- og primo perioder ved hjælp af Slet og Indsætknapperne. Herved kan 2 regnskabsår à 12 måneder, for eksempel omlægges til ét regnskabsår, et på 18 måneder og ét på 6 måneder. 20

21 I tabellen ses en oversigt over de forskellige regnskabsperioder: Regnskabs år Periode Status Indeholder oplysninger om DEC Åben Postering pr. konto i måneden. ULTIMO Spærret Ultimo saldo pr. konto = Primo saldo plus postering i løbet af året PRIMO Lukket Primo saldo = Ultimo saldo overført fra forrige regnskabsår. JAN Åben Postering pr. konto i måneden. FEB Åben Postering pr. konto i måneden. NOV Åben Postering pr. konto i måneden. DEC Åben Postering pr. konto i måneden. ULTIMO Spærret Ultimo saldo pr. konto = Primo saldo plus postering i løbet af året PRIMO Lukket Primo saldo = Ultimo saldo overført fra forrige regnskabsår. JAN Åben Postering pr. konto i måneden. Periodeafgrænsning Der kan foretages periodespærring, dvs. måneder kan spærres for posteringer. Så længe en periodes status er Spærret, kan man på ingen måde postere i denne periode. Ligeledes kan man lukke en periode for posteringer. Hvis man lukker en periode, kan man ikke åbne perioden igen. Pas derfor på med at lukke en periode. Sammenhæng mellem perioder og kontoplanens faneblad, Statistik Vær opmærksom på, at efter oprettelse/ændring af perioder skal kørslen Efterberegn perioder, via Finans/Periodisk, afvikles for det nye regnskabsår (gælder også efter oprettelse af kontoplanen). Denne kørsel forbinder kontoplanens Statistik-fanen med det nye regnskabsår og viser hvor meget, der er posteret pr. måned på den givne konto. Momskoder Under indtastning af bilag vil programmet anvende dine momskoder for at beregne momsen. Der kan oprettes så mange momskoder som ønsket. Der skal angives en kode, en forklarende tekst, der vises på fakturaer, satsen, (som er beregningsprocenten) og et kontonummer til bogføring. Hvis der anvendes konti til EU køb, skal disse kontonumre angives ved momskoderne for EU indg. og EU udg. % Fri bruges til angivelse af procentdel, der ikke skal afløftes moms af, f.eks. repræsentationsmoms hvor der ikke afløftes moms af 75% af momsbeløbet. I Forfald-feltet angives hvor ofte momsen afregnes. Der kan vælges mellem Måned, Kvartal eller År. 21

22 Opret momskoder Momskoder oprettes under Finans/Tilpasning/Moms/Momskoder. Klik på den næste tomme linje eller tast F2. Indtast en kode, en beskrivelse, satsen og et kontonummer. Nedenfor ses eksempler på de oftest benyttede momskoder. Feltet Modkonto benyttes kun i forbindelse med EU momskoder. Feltet % Fri benyttes eksempelvis i forbindelse med repræsentationsmoms som vist ovenfor. Afslut skærmbilledet med F3 for at godkende. Systemkonti Hvad sker der, hvis der ved en fejltagelse indtastes et beløb uden et kontonummer? Hvor vil dette blive bogført? Hvor bogføres kursdifferencer, og hvordan skal der holdes styr på sådanne? I C5 anvendes der nogle systemkonti, som programmet anvender til sådanne informationer. Ved oprettelse af et nyt regnskab dannes der automatisk et antal systemkontonavne, men kontonumrene skal angives manuelt. Systemkontiene oplyses under Finans/Tilpasning/Systemkonti. Som minimum skal der oplyses et kontonummer ud for systemkontiene: Fejlkonto, Øredifference og Årets resultat. Det er vigtigt at angive de rigtige kontonumre, hvis programmet skal kunne fungere korrekt. NB! Sørg for at kontonummeret til systemkontoen Fejlkonto kun anvendes som fejlkonto. Derved er det nemmere at se, om der har været bogført på fejlkontoen. Er dette sket, er der mangler i opsætningen af C5. 22

23 Bilagsserier Under Finans/Tilpasning/Bilagsserier vedligeholdes alle de bilagsserier, som ikke har med indtastningskladderne at gøre, f.eks. fakturanummer, transaktionsnummer og ordrenummer. Der kan angives minimum og maksimums grænser. I Bilag-feltet angives hvilket nummer serien skal begynde med. Hvis man f.eks. gerne vil fortsætte med en eksisterende nummerserie på sine fakturaer, når C5 tages i brug, defineres denne nummerserie under Finans/Tilpasning/Bilagsserie ud fro bilagsserien Faktura I Bilag-feltet angives det næste fakturanummer, der skal bruges, og dette felt opdateres så automatisk hver kan en faktura bogføres. Parametre (Finans og Bogføring) Mange har forskellige ønsker mht. indtastningsprocedurer og hvordan bogføringen skal styres. Derfor er der mulighed for at vælge imellem forskellige opsætninger i C5. Disse valg kontrolleres af parametre. I Finansmodulet er disse parametre delt op i to grupper, nemlig finansparametre og bogføringsparametre. De fleste parametre er Ja/Nej valg (en afmærkning betyder Ja). Finansparametre Under finansparametrene kan man f.eks. vælge om posttypen for posteringslinjerne i kassekladden automatisk skal skifte til faktura, når man enten debiterer en debitor eller krediterer en kreditor. Er dette tilfældet, skal man sige ja til (afmærke) parametrene Salgsfaktura posttype og Købsfaktura posttype, ellers skal man manuelt vælge posttypen faktura i kassekladden. Afmærkningen fås ved at dobbeltklikke på feltet, eller ved at stille markøren på feltet og trykke på mellemrumstasten. Alle parametre er beskrevet i den interne manual. Vælg f.eks. Finans/Tilpasning/Parametre/Finansparametre og tast F1 for at åbne hjælpen på siden der beskriver finansparametrene. 23

24 Bogføringsparametre Et eksempel på funktionen af én af ovennævnte parametre kunne være Tvungen åbenpost. Hvis der er svaret ja til denne parametre, kan der ikke bogføres indbetalinger i kassekladderne, uden at der er foretaget en udligning dvs. uden at man har markeret hvilken faktura det er der betales. Import/eksport af parameteropsætning Der er mulighed for at importere og eksportere parameteropsætningen i C5. Dette er en fordel, hvis det f.eks. er en forhandler eller en revisor, som sætter parametrene op for dig. Derudover kan det give dig bedre support, da man hurtigt kan se opsætningen af C5. Parametrene eksporteres og/eller importeres via Generelt/Tilpasning/Parameter Import/Eksport. Ydermere kan man udskrive en rapport af parameteropsætningen. Udskriften foretages via Generelt/ Rapporter/Parameterstatus og er derved nem at udskrive og/eller sende til den aktuelle modtager. Nøgletalskonti For at give overblik over den økonomiske temperatur i virksomheden, kan man analysere nogle forskellige nøgletal. Til det formål er der som standard en rapport, som kan samle og udregne et stort antal relevante nøgletal. Nøgletalsrapporten udskrives via Finans/Rapporter/Periodisk/Nøgletalsrapport. Hvis man har foretaget ændringer i kontoplanen, eller har valgt ikke at bruge standardregnskabet, skal der angives hvilke konti som skal indgå i nøgletalsberegningen. De finanskonti, som danner udgangspunkt for beregningen af nøgletallene defineres under Finans/Tilpasning/Nøgletalskonti. For beregning af de forskellige nøgletal henvises til den interne manual, hvor samtlige beregninger forefindes. 24

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Kom nemt i gang med C5 Light

Kom nemt i gang med C5 Light Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Bruger håndbog Microsoft Dynamics C5 2010 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

C5 Light Kom nemt i gang

C5 Light Kom nemt i gang C5 Light Kom nemt i gang Kom nemt i gang med Microsoft Dynamics TM C5 Light Microsoft Dynamics TM C5 Version 2008 C5 Light Kom nemt i gang 1 Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.

I dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen. Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+

Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ Manual: Kassekladde & Kassekladde plus+ VERSION 5 Maj 2011 s. 1 INDHOLD 1. GENERELT... 3 2. INSTALLATION/OPDATERING AF IT KASSEKLADDE... 4 2.1. INSTALLATION...4 2.2. INDLÆS LICENS...4 3. LIDT HJÆLP TIL

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling.

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Indledning + genvejstaster. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5 Version 2 + genvejstaster Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling Sidst revideret: 12.08.2007 Side 1 1. 1.1 Opbygningen af XAL 3.5 Den Windows baserede

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere