KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6 Klageadgang... 7 Lovgrundlag...8 Behandling af alkoholmisbrug Udarbejdet af Rusmiddelcentret - juli revideret januar 2013 Godkendt i Byrådet - xxxxxx???????

3 KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Formålet med denne kvalitetsstandard er at beskrive kommunens serviceniveau, så det fremgår, hvilken service der kan forventes, når man har brug for behandling af alkoholmisbrug i Hedensted Kommune. Det er Sundhedsloven, der fastlægger, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Målgruppen for indsatsen er borgere med bopæl i Danmark, som har et misbrug af alkohol. Det vil sige personer over 18 år med alkoholproblemer eller alkoholmisbrug, herunder også pårørende til misbrugere, der ikke modtager alkoholbehandling. Læs mere Man kan læse mere om behandlingstilbuddene på Hedensted Rusmiddelcenters hjemmeside VÆRDIGRUNDLAG Alle borgere skal tilbydes let tilgængelig, koordineret og professionel hjælp. Dette indebærer, at borgeren møder medarbejdere, der har målrettet uddannelse og kompetence til at tilbyde en individuel og koordineret indsats. Alle skal kunne henvende sig med et ønske om hjælp uden at opleve bureaukratiske barrierer. Tilbud på misbrugsområdet skal være kendetegnet ved, at der samarbejdes om indsatsen på såvel det konkrete som det overordnede niveau. Indsatsen skal tage afsæt i fælles værdier, mål og aftaler. 3

4 FORMÅL OG INDHOLD Formål At tilbyde råd og vejledning At tilbyde behandling At tilbyde behandling, som kan reducere eller bringe misbruget til ophør At skabe bedst mulige trivsels- og udviklingsmuligheder ud fra egne ressourcer og evner At gøre borgeren i stand til at være selvforsørgende. Der tilbydes følgende behandlingstilbud Afklaring og motivation Individuelt ambulant behandlingsforløb Afrusning/abstinensbehandling Rådgivning og vejledning NADA behandling Par- og familieorienteret behandling Omsorgsbehandling og støtte Medicinsk støtte, herunder antabus og anden medicin Dagbehandling Pårørendegruppe Tilbagefaldsforebyggende behandling Gruppeforløb ved start Efterbehandling Døgnbehandling Der kan visiteres til døgnbehandling. 4

5 Gravide misbrugere Der etableres kontakt til relevante samarbejdspartnere, såsom jordmoder, sundhedsplejerske m.v. samt etableres kontakt til familieambulatoriet i Skejby. Familie- og børneperspektiv Børn samt familiens situation og vilkår integreres som en del af forebyggende og behandlende tilbud på misbrugsområdet. Der kan efter aftale tilbydes støtte til pårørende, herunder børn, via familiesamtaler og pårørendesamtaler. Der er etableret en børnegruppe (9-12 år) og en teenagegruppe (13-17år). INDIVIDUELLE BEHANDLINGSPLANER OG STATUSBE- SKRIVELSE Hedensted Kommune arbejder systematisk med behandlingsplaner og statusbeskrivelser som midler til at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. Planer og beskrivelser skal være udarbejdet i et sprog, som borgeren kan forstå. Behandlingsplan Der gives tilbud om en behandlingsplan for den indsats, der iværksættes (jf. Sundhedslovens 141). Denne skal som udgangspunkt udarbejdes i samarbejde med borgeren. Status/opfølgninger Det er den enkelte behandlers ansvar, at der følges op på behandlingsplanen for at sikre, at støtten fortsat opfylder sit formål (jf. Sundhedslovens 141). 5

6 Når en borger er visiteret til døgnbehandling, varetages opfølgningen af behandlingsplanen af den enkelte behandler ved deltagelse i midtvejs- og udskrivningssamtaler. Borgerinddragelse Borgeren skal mødes med respekt og anerkendelse af egne behov og situation. Vi tilstræber størst mulig borgerindflydelse og -inddragelse gennem udredning, planlægning, opfølgning og løbende samarbejde, i henhold til lovgivning samt Hedensted Kommunes værdigrundlag. KVALITETSMÅL Det er god kvalitet, når: Behandlingen i Alkoholafdelingen tilbydes og udføres af fagligt kompetente medarbejdere, som løbende opkvalificeres via efteruddannelse og supervision. Med fagligt kompetente medarbejdere menes medarbejdere med social eller sundhedsfaglig grunduddannelse. VISITATIONSPROCEDURE Når en borger henvender sig, skal borgeren til visitationssamtale. I visitationen sker en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen. Der afklares, hvilket tilbud borgeren visiteres til ud fra de eksisterende behandlingstilbud. Der lægges vægt på At borgeren medvirker ved behandlingen af sin sag At der bevilges indsatser på et ensartet og objektivt grundlag At sagsbehandlingen forløber let og smidigt 6

7 At der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante samarbejdspartnere. Borgeren får ved ekstern bevilling en skriftlig, begrundet afgørelse, som indeholder oplysninger om den bevilgede indsats og eventuelle andre særlige forhold. Tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Ved medicinsk behandling foregår udleveringen af medicin på Rusmiddelcentret på bestemte tidspunkter. Monitorering Der foretages lovpligtige indberetninger til Sundhedsstyrelsen omkring behandlingsindsatserne i Rusmiddelcenter Hedensted. Der er mulighed for anonymitet ved indberetning. KLAGEADGANG Der kan ikke klages over en afgørelse vedrørende tildeling af behandling for alkoholmisbrug. Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Hedensted Rusmiddelcenter, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. Der kan klages over den medicinske behandling til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K., Tlf Klagen skal efter Lov om klage og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenet 6 8 indgives inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 7

8 LOVGRUNDLAG Sundhedsloven 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 8

9 9

10 10

11 11

12 Niels Espes Vej Hedensted T:

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere