Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune KF - Orientering KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - KomVest koncertaktiviteter KF - Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus KF - Brugeraftale mellem Lejre Kommune og Osted Idrætsforening om drift af klubhuset på Engtoften KF - Hvalsø Bio - Børne- og Ungdomsfilmklubberne i Hvalsø KF - Skjoldungelandet ansøger om tilskud til projekt "Kunsten ud i Landskabet" KF - Lejrearkiverne, handleplan vedr. budgetreduktion KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Smily Days KF - Handleplan for afvikling af merforbrug i Hvalsø-Hallerne KF - Høstfestival i Lejre ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt ØU - Fælles sag - Sparekatalog ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg ØU - Forventet Regnskab KF - Eventuelt KF - Børneteaterfestival i

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt med tilføjelse af pkt. 18: Børneteaterfestival i 2012

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/9728 Resumé: A. Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune i tidsrummet 17:00 til 19:.30. Proceskonsulent Villads Keiding fra VisionPool er inviteret til at styre processen. Ledende bibliotekar Gunvor Møller og chefkonsulent Janne Lauersen deltager. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Orientering Sagsnr.: 09/24826 Resumé: A. Referater fra netværksmøder B. Lejre Kommunale Musikskoles årsrapport 2009 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Netværksmøderne - opsamling idræt 2. Netværksmøderne - opsamling kultur 3. Netværksmøderne - opsamling friluft 4. Netværksmøderne - opsamling historie 5. Årsrapport Lejre Musikskole Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering.

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 4. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - KomVest koncertaktiviteter Sagsnr.: 10/9802 Resumé: KomVest, der er en forening af komponister, fremsender ansøgning af den 19. april 2010 om tilskud til koncertaktiviteter i Lejre Kommune. Der søges om kr. Sagsfremstilling: KomVest ønsker at afholde 3 lokale koncerter i Lejre Kommune, hvor foreningen vil præsentere publikum for klassiske koncerter af høj kvalitet og underholdningsværdi. Den første koncert er en Liedkoncert i Hvalsø Kulturhus den 27. maj. Den anden er en kammerkoncert i efteråret og den tredje er højskolesange. KomVest står for "Vesterbro Komponistforening" og er en gruppe komponister i København, der siden 1999 har arrangeret koncerter og workshops med uropførelser af kor- og kammermusikværker. KomVest blev oprindelig stiftet af tre unge komponister på Vesterbro men i dag har foreningen 16 medlemmer der alle har en særlig forkærlighed for kormediet og den vokale musik. Over 100 nye korværker er blevet uropført i løbet af KomVests 11 år, dels ved de årlige koncerter med KomVests eget projektkor, dels gennem samarbejder med nogen af Danmarks førende kammerkor, heriblandt Kammerkoret Hymnia, Coro Misto, Kammerkoret Carmina og Sjølund Kammerkor. Siden 2008 er KomVest en del af repræsentantskabet for Sekretariatet for Ny Komponistmusik og ligeledes siden 2008 har KomVest som koncertarrangør opnået ret til fuld subventionering hos KODA. Foreningens formål: Den grundlæggende ide er at skabe et miljø og et vækstlag i Danmark for nyskrevet kormusik. Delmål er blandt andet: At promovere nyskrevet kormusik. At skabe nysgerrighed hos koncertpublikummet over for et nyt repertoire for kor. At fremme kontakten mellem det danske og det udenlandske miljø for nykomponeret kormusik ved at præsentere en gæstekomponist. At styrke interessen hos komponister for KomVest for dermed at tiltrække nye medlemmer. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle aktiviteter". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Økonomi og finansiering: KomVest søger om kr., kr. pr. koncert.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Foreningens budget og regnskab er vedlagt. Komvest Kormusik er tidligere støttet af Statens Musikråd, Statens Kunstfond, Dansk Kapelmesterforening, Nordea, Andelskassen Oikos, Sonningfonden, Københavns Kommune og Kristkirkens Menighedsråd. Administrationen oplyser, at der i budget for "Pulje til andre kulturelle opgaver" for 2010 er kr. hvoraf ,48 forbrugt, herefter er der ,52 kr. til rådighed. Adgang for børn og unge under 18 år er gratis, idet det er KomVests politik mest muligt at støtte den musikalske udvikling hos børn og unge. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. Projektbeskrivelse og budget for projektet 3. Økonomisk oversigt - puljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der gives underskudsgaranti på kr.

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 5. KF - Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus Sagsnr.: 09/20757 Resumé: Med henblik på dannelse af en forening der har til formål, at arbejde for aktivitet i Kulturhuset fremsender Styregruppen for Kulturhuset forslag til vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus til godkendelse. Kulturhuset er hjemsted for Lejre Musikskole, Hvalsø Bibliotek, Lokalarkivet og endelig Hvalsø Skole i mindre omfang. Der ud over anvendes Kulturhuset til kulturaktiviteter. Sagsfremstilling: Styregruppen fungerer i dag som en slags bestyrelse vedrørende drift og lokalebooking for Kulturhuset. Styregruppen ønsker nu, at overlade driften af huset til kommunen samt at danne en forening der vil understøtte aktiviteter i huset. Det er således foreningens formål at udvikle Hvalsø Kulturhus til et samlingssted for kulturaktiviteter samt understøtte og stimulere initiativer til kulturelle aktiviteter. Endvidere at tilskønne til samarbejde med alle, der har berøring med Kulturhuset samt at stå for lokalebookning og fordeling. Som medlemmer optages foreninger og institutioner, der støtter foreningens formål og er hjemmehørende i Lejre Kommune. Biblioteket, Lokalarkivet, Musikskolen og Hvalsø Skole er hver især sikret én plads i bestyrelsen. Administrationens vurdering: Da der er mange forskellige brugere af faciliteterne kan det være hensigtsmæssigt at styregruppen udelukne står for at skabe aktiviteter og booke lokalerne. Økonomi og finansiering: Der er afsat kr. (2007) til at drive Kulturhuset. Heraf aflønnes kulturhuspedel, bookning, indvendige vedligehold, køb af inventar, aktivitetsbaseret udgifter mv. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedtægten godkendes. 2. at der afsættes kr. til foreningen med henblik på at understøtte aktivitet i huset. 3. at de kr. afsættes ud af nuværende driftsmidler for Kulturhuset. Bilag: 1. Forslag til vedtægt for Foreningen Hvalsø Kulturhus Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den :

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Indstillingerne tiltrådt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 6. KF - Brugeraftale mellem Lejre Kommune og Osted Idrætsforening om drift af klubhuset på Engtoften Sagsnr.: 09/20768 Resumé: Driftsaftale mellem Lejre Kommune (ejer) og Osted Idrætsforening (bruger) om drift og benyttelse af klubhuset på Engtoften 26. Sagsfremstilling: Osted Idrætsforening har indsendt ansøgning om at indgå en aftale med Lejre Kommune om driften af klubhuset på Engtoften 26 på lige fod med f.eks. Hvalsø IF Fodbold om Møllebjergvej i Hvalsø. Klubhuset blev opført i 1969 af frivillige idrætsledere. Osted Idrætsforening har igennem de 41 år benyttet klubhuset og har iøvrigt stået for kontakten til kommunen i forbindelse med reperationer, vedligeholdelse mm. Foreningen ønsker at have et større overblik over økonomien, så de kan prioritere vedligeholdelsen, da de ønsker at klubhuset fremstår pænt og driftssikkert. Der foreligger ingen skriftlig aftale om brugen at klubhuset. Osted Idrætsforening har ialt 832 medlemmer, hvoraf 330 er under 25 år. Administrationens vurdering: Administrationens forslag indebærer: At Osted Idrætsforening overtager driften af klubhuset At foreningen selv indkøber fodboldmål og net mm til udendørsbaner At aftalen er gældende indtil den opsiges af en af parterne Administrationen har positive erfaringer med Osted Idrætsforenings brug af klubhuset. Økonomi og finansiering: Administrationen betaler p.t. alle regninger vedrørende klubhuset. I budget 2010 er der kr. til klubhuset og det dækker al drift samt indkøb af mål og net til udendørsbanerne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der indgåes en driftsaftale med Osted Idrætsforening. 2. at driftsaftalen godkendes Bilag: 1. Ansøgning 2. Forslag til driftsaftale

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Hvalsø Bio - Børne- og Ungdomsfilmklubberne i Hvalsø Sagsnr.: 10/10727 Resumé: Hvalsø Bio - Børne- og Ungdomsfilmklubberne i Hvalsø ansøger om frigivelse af tilskuddet for Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede i 2008 at afsætte et fast beløb i budgettet til Hvalsø Bios Børne- og Ungdomsfilmklubber, idet filmklubbernes organisering ikke opfyldte betingelserne for at modtaget tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Beslutningen blev truffet under forudsætning af, at Filmklubberne hvert år fremsendte en ansøgning om frigivelse af beløbet bilagt sidst afsluttede reviderede regnskab. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at forudsætningerne for udbetaling af tilskuddet er opfyldte. Økonomi og finansiering: Der er på budgettet for 2010 afsat et beløb på kr. netto til formålet. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at beløbet frigives. Bilag: 1. Ansøgning om tilskud samt årsrapport Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen tiltrådt.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Skjoldungelandet ansøger om tilskud til projekt "Kunsten ud i Landskabet" Sagsnr.: 10/10730 Resumé: Fra Skjoldungelandet er modtaget ansøgning om tilskud/medfinansiering af projektet "Kunsten ud i naturen". Konkret ansøges om kr. i årene 2010 og En tilsvarende ansøgning er sendt til Roskilde Kommune. Sagsfremstilling: Skjoldungelandet har modtaget en større bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en række underprojekter indenfor naturattraktioner, oplevelsesfaciliteter og nyskabende formidlingstiltag. Et af delprojekterne hedder "Kunsten ud i naturen" og tanken med projektet er at animere kulturaktører til at flytte en række kunstneriske begivenheder ud i den "rå" natur, så publikum kan få en natur- og landskabsoplevelse oveni den rent kunstneriske. Foreninger og aktører har kunnet melde ind på ideer, hvilket har resulteret i, at der kan holdes arrangementer i august og september på udvalgte steder langs naturruten mellem Roskilde, Gammel Lejre og Hvalsøskovene, som tages i brug til sommer. Arrangementerne finder sted på 4 søndage: 15. august i landskabet ved Gammel Lejre: Spektakulær natur- og historiskinspireret Land-Art af fem velkendte kunstnere, fortælling i landskabet om Odin, Skjold og Beowulf m.m. 29. august i Boserup Skov ved Nattergalevigen: Kunstudstilling, fortællinger i vandkanten om havfruer og skovens væsner, akustisk skovstemt musik m.m. 5. september i Herthadalen: Sommermøde med klassisk musik, buskspil, fortællinger m.m. Efterårsjævndøgn: Kavalkaden lukker med nedtagning af Land-Art kunsten ved Gammel Lejre, aftenvandring m.m. Følgende er involveret i arrangementerne: Skjoldungelandet, Galleri Gammel Lejre, kunstner Olav Manske, galleri Stine Servé, Billedgrafisk Grundkursus i Roskilde, fortæller Annemarie Krarup, Roars FeleGilde, Kongsgårdens Venneforening, Nationalparkens Venner, Sagnlandets Venneforening, Roskilde/Lejre Museum samt lokale guider og foreninger. Administrationens vurdering: Under forudsætning at Skjoldungelandets Bestyrelses godkendelse af initiativ og budget samt Roskilde Kommunes medfinansiering, anbefaler administrationen, at arrangementerne gennemføres. Økonomi og finansiering: Det samlede budget over en 3-årige periode er beregnet til kr. Feriefondens bevillingstilsagn udgør kr. under forudsætning af kommunal medfinansiering på kr. Den kommunale medfinansiering foreslås fordelt mellem

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 12 Roskilde og Lejre Kommuner med kr. til hver, svarende til kr. til hver kommune i årene 2010 og Når/hvis kommunernes tilskudstilsagn foreligger, vil Skjoldungelandet ansøge Kulturregion Sjælland om supplerende tilskud, der i givet fald ikke vil kunne træde i stedet for den kommunale medfinansiering. Et eventuelt tilskudstilsagn fra Lejre Kommune vil i 2010 kunne finansieres af Oplevelsespuljen. Budgettet for Oplevelsespuljen udgør kr., hvoraf kr. er reserveret til Fortællerfestivalen, kr. er reserveret til en Oplevelsespakke til nytilflyttede borgere og et endnu ukendt beløb forventes reserveret til Kram Kamelen. Der er dog et mindreforbrug i puljen fra Der overføres således kr. til Oplevelsespuljen, budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Skjoldungelandet - ansøgning om medfinansiering af projekt "Kunsten ud i Landskabet" Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler, at der gives tilskud i 2010 på kr. finansieret af overførslen på Oplevelsespuljen.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Lejrearkiverne, handleplan vedr. budgetreduktion Sagsnr.: 10/10852 Resumé: I forbindelse med godkendelse af budget 2010 blev det besluttet at indregne en rammebesparelse på kr. fra 2011 og fremover på Lejre Lokalearkiver. I den anledning er arkivlederen anmodet om at udarbejde en handleplan for udmøntning af besparelsen. Sagsfremstilling: Fra arkivlederen er nu modtaget forslag til handleplan med henblik på udmøntning af budgetreduktionen på de kr. Arkivlederen oplyser, at budgetreduktionen svarer til 3/4 af arkivernes administrationsbudget, hvorfor eneste mulighed er at reducere på lønbudgettet. Udtalelser: Styregruppen for Lejrearkiverne støtter op om arkivlederens forslag og peger på, at budgetreduktionen får alvorlige konsekvenser for arkivernes kerneområder som indsamling, registrering og formidling af den lokale kulturarv, lige som igangsatte initiativer i relation til visioner og udvikling ikke vil kunne realiseres. Administrationens vurdering: Administrationen peger supplerende på, at en samling af arkiverne også kunne være en mulighed. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at handleplanen godkendes. Bilag: 1. Handleplan 2011 vedr. budgetreduktion 2. Styregruppen for Lejrearkiverne - høringssvar Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen tiltrådt. Udvalget beder samtidig om en kort redegørelse for konsekvenserne af handleplanen.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Smily Days 2010 Sagsnr.: 10/9285 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 9. april 2010 fra den frivillige forening Smiley Days, om tilskud på kr. til afvikling af en endags musikfestival på flygtningecentret Avnstrup. Sagsfremstilling: Smiley Days er en forening der arrangerer musikfestivaler for børn og unge på asylcentre på Sjælland. Foreningen fremhæver, at formålet med den musiske endags festival er, at styrke integrationen af børn og unge i asylcentre ved at inddrage danske børn fra lokale musikskoler og derigennem arbejde på at skabe større tolerance og forståelse blandt børn og unge. Dette gøres ved at inddrage den lokale musikskole. Projektbeskrivelse er vedlagt sagen. Foreningen har taget kontakt til Lejre Musikskole angående deltagende optrædende grupper. Endvidere er der samarbejde med Avnstrup Flygtningecenter. Projektet løber også af staben på flygtningecentre i Gribskov og Dragør kommuner. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt. Økonomi og finansiering: Smiley Days søger om tilskud på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver ", er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. I 2009 søgte foreningen om støtte på kr. Ansøgningen blev afslået, idet der blev henvist til børnekulturfestivalen Kram Kamelen. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. projekttbeskrivelse 3. Økonomisk oversigt - puljen 2010 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Ansøgningen afslås, idet der henvises til aktiviteterne i forbindelse med Kram Kamelen.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 15

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Handleplan for afvikling af merforbrug i Hvalsø-Hallerne Sagsnr.: 10/11156 Resumé: Hvalsø-Hallerne har p.t. et merforbrug på kr. Hallerne har udarbejdet forslag til handleplan, med henblik på at afvikle merforbruget over en periode på 2½ - 3 år (bilag). Sagsfremstilling: I handleplanen beskriver Hvalsø-Hallerne at udlejning af haller og lokaler er formindsket i forhold til tidligere. Det betyder færre indtægter. Regnskabet for 2009 viser indtægter på ca kr. Handleplanen indeholder følger punkter: A. Hvalsø-Hallerne afholder udgiften til springvandet i skolesøen. Udgiften hertil er ca kr. Det foreslås, at udgiften fremover betales af den centrale energikonto. B. Sundhedsplejen har lokaler i Hvalsø-Hallerne. Udgifter til el, vand, varme og rengøring udgør ca kr. Vedligehold af lokalerne incl. teknisk service fra hallernes medarbejdere andrager ca kr. årligt. Sundhedsplejen disponerer over ca. 80 m2, som ellers kunne anvendes af hallernes brugere og/eller udlejes. Et estimeret beløb på udlejning incl. ekstra caféomsætning andrager ca kr. Alt i alt: kr. C. Lejre Kommunes administrations anvendelse af mødelokalerne er steget markant. I det øgede brug er afholdelse af kurser, seminarer, temadage, receptioner og jubilæer. Det kræver mange timer af hallernes medarbejdere i forbindelse med booking, opstilling, nedtagning, oprydning samt ekstra forbrug af el, vand, varme, rengøring, renovation, toiletartikler og slidtage. Lejre Kommune betaler ikke for brug af haller og lokaler. Ved udlejning af haller og lokaler indgår disse udgifter derimod i det beløb lejeren betaler. Hvalsø-hallerne ønsker, at der kompenseres for det ekstra arbejde, forbrug og slidtage. Udgiften er skønsmæssigt kr. årligt. Bestyrelsen for foreningen Hvalsø-Hallerne anfører, at hvis ikke B og C kan imødekommes, kunne der i stedet ske en opskrivning af Hvalsø-Hallernes budget på kr. D. Bestyrelsen for foreningen Hvalsø-Hallerne vil foreslå foreninger og brugergrupper i Hvalsø-Hallerne en ordning, hvor foreninger og brugergrupper i fællesskab sparer op til indkøb og vedligehold af fælles redskaber. For at nedbringe merforbruget, er bestyrelsen indstillet på, at indtægter herfra bidrager til at dække merforbruget. Indtægterne forventes at andrage ca kr. årligt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Hvalsø-Hallerne er den hal i kommunen, som i overvejende grad benyttes af øvrige kommunale institutioner og rådhuse til møder mv. Det udgør en væsentlig belastning af Hvalsø-Hallernes ressourcer. For så vidt angår punkterne B og C: Der er ikke kutyme for, at Lejre Kommune og kommunens institutioner betaler for brug af haller og lokaler. Det følger ligeledes af Lejremodellen, at de stilles gratis til rådighed.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Administrationen anbefaler, at udgiften til springvandet i Skolesøen (punkt A) betales af den centrale energipulje. Økonomi og finansiering: Afvikling af merforbrug kr. Hvis handleplanen godkendes vil det betyde merindtægt på ca kr. i Godkendes punkt A og D betyder det en merindtægt på kr. I 2010 er der udgift til renovering af café-køkken (udskiftning af sammenbrudte hårde hvidevarer) som andrager ca kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at punkterne A og D godkendes. 2. at punkterne B og C ikke imødekommes. 3. at Hvalsø-Hallerne udarbejder nyt oplæg til handleplan der tager udgangspunkt i, at merforbruget skal være afviklet over tre år. Bilag: 1. Handleplan for afvikling af merforbrug i Hvalsø-Hallen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales.

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Høstfestival i Lejre Sagsnr.: 10/11370 Resumé: Den nystartede forening "Høstfestival i Lejre" søger om en underskudsgaranti på kr. i forbindelse med afholdelse af en kulturelt orienteret, økologisk og lokalt forankret Høstfestival i september Fysisk placering er i og omkring kulturhuset Domus Felix i Lejre. Sagsfremstilling: Formålet med Høstfestivalen er at skabe et bredt kulturelt og folkeligt ikke-kommercielt arrangement for alle interesserede i Lejre Kommune med fokus på at synliggøre lokal kultur, lokalt producerede fødevarer af god kvalitet samt miljø- og klimavenlige aktiviteter. Dette ønsker foreningen at opnå gennem et årligt Høstmarked. Foreningen Lejre Høstfestival søger en underskudsgaranti til afholdelse af foreningens første Høstfestival Festival i Domus Felix og på de grønne områder omkring kulturhuset den 18. september 2010 kl Der vil i forbindelse med markedsdelen af arrangementet blive opkrævet deltagerbetaling fra de medvirkende økologiske boder; ligesom lokale kunstnere og kunsthåndværkere skal betale et deltagergebyr. Der vil i løbet af festivalen også være kunstneriske indslag såsom børneteater. Desuden afsluttes festivalen med et Høstbal i Domus Felix, hvor Lejre Jazz underholder. Der vil være publikums betaling for dels adgang til marked samt deltagelse i Høstbal. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver". Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på at initiativet er i tråd med kapitel 5 i Lejre Kommunes Kultur & Fritidspolitik, idet Høstfestivalen beror på opbyggelse af et ikke kommercielt tværgående netværk mellem det oplevelsesøkonomiske erhvervsliv og kulturlivet. Administrationen oplyser,at der er budgetteret med kr. til betaling for en børneteaterforestilling. Administrationen peger på muligheden for at benytte sig af den udviddede 50% refunderingsordningen gennem Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Kulturregionen har udviddet den statslige ordning til også at omfatte foreningsindkøbte refussionsberettigede børneteaterforestillinger. Økonomi og finansiering: Foreningen Høstfestival søger om en underskudsgaranti på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver ", er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at ansøgningen drøftes.

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 19 Bilag: 1. Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget 2. Bilag 1. Budget Høstfestival. 3. Bilag 2. Vedtægter. 4. Bilag 3. Referat af stiftende generalforsamling. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der gives underskudsgaranti på kr.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/8319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal pr. 1. juli 2010 offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt, der indeholder kvantificerbare mål for de kommunale serviceområder. Administrationen har udformet et udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt , som hermed forelægges til godkendelse i de politiske udvalg. Sagsfremstilling: Det tidligere gældende lovkrav om udarbejdelse af en kommunal servicestrategi er i 2010 blevet erstattet af krav om udarbejdelse af en kommunal kvalitetskontrakt. Det grundlæggende krav til kvalitetskontraktens indhold er, at Kommunalbestyrelsen heri skal fastsætte kvantificerbare mål for hvert serviceområde, i denne forbindelse defineret som Lejre Kommunes udvalgsområder. Kvalitetskontrakten er gældende for hele Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal dog følges op på kvalitetskontrakten årligt i en opfølgningsredegørelse. Målene i kvalitetskontrakten kan således tilrettes eller eventuelt erstattes i forbindelse med det løbende arbejde med kvalificering af de kvantificerbare mål i kvalitetskontrakten. Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 er de kvantificerbare mål, der udgør basis i kvalitetskontrakten, indhentet fra direktørområderne i form af uddrag fra allerede godkendte strategier, planer, standarder m.m. Administrationen har på denne baggrund sammenskrevet kvalitetskontrakten, så den dækker alle kommunale serviceområder, hvorved lovkravene til kvalitetskontraktens indhold er opfyldt. Udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt fremlægges hermed for alle fagudvalg og Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde den 21. juni Administrationens vurdering: Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner henholdsvis KL forholder sig til tidsfristen for offentliggørelse den 1. juli Dette fordi denne deadline har gjort det nødvendigt at basere kvalitetskontraktens indhold på allerede vedtagne målsætninger, der dermed i visse tilfælde ikke har en tidshorisont, der strækker sig over kvalitetskontraktens fulde gyldighedsperiode Enkelte kommuner har søgt Indenrigsministeriet om dispensation fra fristen for offentliggørelse den 1. juli 2010, men deres ansøgninger vil sandsynligvis ikke bliver behandlet i tide til, at kommunerne kan nå at udarbejde kvalitetskontrakter, såfremt de får afslag på deres dispensationsansøgninger. Øvrige kommuner, som administrationen har kontaktet, udarbejder kvalitetskontrakt efter samme model som Lejre Kommune; på basis af allerede vedtagne målformuleringer. KL anbefaler kommuner, der ønsker, at deres kvalitetskontrakter i højere grad skal afspejle de siddende Kommunalbestyrelsers målformuleringer, at revidere og eventuelt erstatte målformuleringerne i den første udgave af deres kvalitetskontrakter, når der laves opfølgningsredegørelser efter et år. Eventuelt før, hvis kommunerne vurderer, at der er behov for det. Økonomi og finansiering: Kvalitetskontrakten medfører ikke særskilte økonomiske konsekvenser. Målene i kvalitetskontrakten er i alle tilfælde godkendt på forhånd i forbindelse med vedtagelse af de strategier, planer, standarder m.m., som målene er uddraget fra. Eventuelle

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 21 økonomiske konsekvenser må derfor forventes at være blevet belyst og håndteret i den forbindelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt godkendes i den fremlagte form. Bilag: 1. Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt UDKAST Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefaler det inden for udvalgets område, med den tilføjelse at målet ændres fra 80 % til 90 % af borgerne får en bolig i nærområdet. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales, for Udvalget for Teknik og Miljø s ansvarsområde. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales.

24 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Fælles sag - Sparekatalog Sagsnr.: 10/9366 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at Direktionens oplæg til sparekatalog skulle forelægges fagudvalgene ultimo maj / primo juni 2010, inden Økonomiudvalgets behandling 15.juni Bilagene: Sparekatalog, Helhedsorienteret sagsbehandling samt samlede oversigt Sparekatalog alle udvalg til behandling i Økonomiudvalget udsendes forud for mødet i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget den 27. marts, at Direktionens oplæg til Sparekatalog skulle inddrage ledere og virksomheder i udarbejdelsen af forslag til sparekatalog. Fagudvalgene har Sparekataloget på dagsordenen til drøftelse, og kan komme med anbefalinger inden Økonomiudvalgets behandling den 15. juni Sparekataloget bliver efterfølgende fremsendt til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2 den 21. juni Administrationens vurdering: Sparekataloget er nødvendigt at etablere for at imødekomme udviklingen i 2009 og forventningen til Direktionen har på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 givet en status på deres overvejelser til Sparekataloget. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Sparekataloget drøftes på fagudvalget inden det videresendes til Økonomiudvalget den 15. juni og budgetseminar 2 den 21. juni Bilag: 1. K&F Sparekatalog 2. Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag B&U Sparekatalog 4. TM samlet Sparekatalog Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Drøftet og anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Drøftet. Indstilling anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

25 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 23 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Drøftet. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget drøftede de udarbejdede spareforslag. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet.

26 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Fælles sag - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 10/8721 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst til budgetseminar 2 den 21. juni. Udgangspunktet for fagudvalgenes budgetoplæg er de udsendte budgetrammer. Fagudvalgene har på seneste udvalgsmøde drøftet budgetrammerne. Bilag til Økonomiudvalgets møde vedr. Omflytning i Økonomiudvalgets budgetramme udsendes til Økonomiudvalgets møde. Sagsfremstilling: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 den marts besluttede Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at fagudvalgene skal levere budgetoplæg for Budget med 0-vækst. Fagudvalgene skal derfor afholde og prioritere udvidelsesforslag og budgetønsker indenfor den udmeldte udvalgsramme. Fagudvalgene skal nu godkende budgetrammerne samt eventuelle omprioriteringer. Fagudvalgenes budgetoplæg for fremsendes til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni. Herefter indgår budgetoplæggene i budgetseminar 2 den 21. juni Alle ændringer til budgetrammerne er foretaget på samme detaljerede budgetniveau og er ledsaget af beskrivelse af ændringernes konsekvenser for service mv. I de tilfælde hvor der er kendte udfordringer, der ikke er taget højde for i budgetrammen, foreligger der konsekvens- og løsningsbeskrivelse af udfordringen indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Administrationens vurdering: Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet og indeholder ændringer som følge af demografi samt tekniske korrektioner. Budgetrammerne indeholder ikke ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der først indarbejdes i august. Budgetoplæggene vil blive indarbejdet i det teknisk-administrative budget og indgår i den videre budgetlægning. Administrationen arbejder fortsat på beskrivelser af de aktiviteter som udføres på 3.budgetniveau, de vil foreligge til budgetseminar 2 den 21. juni. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fagudvalgene fremsender deres budgetoplæg for med 0-ramme til Økonomiudvalgets behandling den 15.juni og forelæggelse på budgetseminar 2 den 21.juni.

27 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 25 Bilag: 1. KF Omflytning af budgetrammer 2. KF Nulrammebudget BU Nulrammebudget BU Analyse af gennemsnitslønninger 5. BU Budgetforslag på Udsatte børn og unge 6. BU Valg af budgetsikkerhed på Udsatte børn og unge 7. BU Oversigt over lærersammensætning på den enkelte skole 8. BU Forklaringer på skolernes underskud 9. BU Oplæg til fremtidig styringsmodel på skolerne 10. Social, Sundhed & Ældres 0-ramme budget TM omflytning af fagudvalgs budgetrammer.xls 12. Oversigt over budgettilretninger - administrativt budget 13. Budgetramme SSÆ 14. Budgetramme UJA 15. Budgetramme UBU 16. Budgetramme UKF 17. Budgetramme ØU 18. Budgetramme UTM Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Abud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget fremsender budgetoplægget til Økonomiudvalget. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling tiltrådt Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler forslaget til nulrammebudget på udvalgets område.

28 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/11522 Resumé: Forventet Regnskab fremsendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 31. maj Sagen går sideløbende videre til ordinær politisk behandling i fagudvalgene den 31. maj 2. juni 2010, og Økonomiudvalget den 15. juni 2010 og i Kommunalbestyrelsen 21. juni Forventet Regnskab er baseret på det vedtagne budget 2010, faktisk forbrugsudvikling fra 1. januar april 2010 samt risikoanalyse på udvalgsområderne. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab , der er baseret på afgivne bevillinger og forbrugsudviklingen frem til 30. april 2010, samt risikoanalyse på udvalgsområder. Forventet Regnskab viser en risiko for en samlet merudgift på 7,3 mio. kr. på de sociale områder. Den samlede merudgift består af en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste er: På Udvalget for Børn & Ungdom er der en forventet merudgift på 6,9 mio. kr., der primært vedrører udgifter til specialundervisning og befordring. På Udvalget for Teknik & Miljø er der risiko for merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. vintervedligeholdelse baseret på, at den resterende vinter (oktober-december 2010) bliver gennemsnitlig. Bevillingen er kalkulatorisk, hvorfor der ikke meddeles tillægsbevilling. Udvalget for Teknik & Miljø vil før vintersæsonen går i gang få forelagt en evaluering af vinterberedskabet med mulighed for reduktion af serviceniveauet. På Udvalget for Social, Sundhed & Ældre er der risiko for merudgifter på 0,4 mio. kr. Primært vedr. området for misbrug og socialt udsatte. Der forventes mindreudgifter til afvikling af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne på 1,3 mio. kr. i Administrationen opstarter et projekt med gennemgang af mulighederne for fradrag af moms og afgifter med henblik på at sikre at kommunen får refunderet/fratrukket den moms og de afgifter kommunen er berettiget til. Der er tale om en gennemgang, der går dybere end den, der foretages i forbindelse med den løbende revision, og gennemføres af specialister eller medarbejdere, der instrueres af specialister fra revisionsfirma. Projektet vedrører årene samt 2010 og frem. Det vurderes, at der kan hjemtages merindtægter i Niveauet vil blive beskrevet i Forventet Regnskab I budgetvedtagelsen for 2010 blev der iværksat en indsats mod socialt bedrageri. Indsatsen går efter planen og administrationen forventer i 2011 og de fremadrettede år at hente yderligere beløb ind i fejlagtigt udbetalte sociale ydelser. Dette indgår i Økonomiudvalgets sparekatalog for På det rammestyrede område var der i 2009 et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. I 2010 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i samme størrelsesorden som vil blive overført til Der er iværksat handleplaner med henblik på, at underskuddet afvikles og der følges løbende op på handleplanerne i fagudvalgene. På skoleområdet redegøres for problematikken i en særskilt sag til behandling i Økonomiudvalget den 15. juni, hvor der også vil blive forelagt en status for handleplanerne.

29 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 27 På anlægssiden er der budgetteret med indtægter fra salg af kommunale ejendomme i 2010, ligesom der er overført indtægtsbevillinger fra tidligere år vedrørende salg af grunde og kommunale ejendomme. I den øjeblikkelige samfundskonjunktur er der stor sandsynlighed for, at indtægterne ikke kan realiseres i Dette kan derfor få konsekvenser for anlægsprioriteringen, hvis kommunen på den anden side anvender alle udgiftsbevillingerne, der er overført fra 2009 til 2010 på anlægsområdet. Administrationen udarbejder materiale til Økonomiudvalgets møde den 15. juni om problematikken. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er risiko for en budgetoverskridelse på op til 7,3 mio. kr. Administrationen vurderer, at der bør udarbejdes spareforslag, som kan anvendes til at imødegå merudgifterne, herunder spareforslag på de udgiftsområder, der bidrager til budgetoverskridelserne. Administrationen vurderer, at fastfrysningen af anlægsprojekterne fastholdes indtil budgetoverholdelse er sikret eller indtil der kan forudses mindreforbrug på andre anlægsprojekter. Økonomi og finansiering: Det forudsætter målrettet arbejde med spareforslag på driften at undgå tillægsbevillinger finansieret af kassen i Der søges således ingen tillægsbevillinger i Forventet Regnskab , men alene bevillingsomflytninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at omplaceringerne i bilag 1 kolonnerne "Øvrige omplaceringer" samt "Tekniske omplaceringer" godkendes, 2. at omplaceringer vedr. ændret administration af ADSLforbindelse i bilag 2 godkendes, 3. at administrationen anmodes om et sparekatalog for 2010 på 7,3 mio. kr., herunder med forslag på områder med risiko for merforbrug, 4. at indefrysningerne af anlægsprojekter fastholdes, 5. at skønnet om, at merforbruget på det rammestyrede område i 2010 forudsættes at være af samme størrelsesorden som i 2009 tages til efterretning. Bilag: 1. Samlet Forventet Regnskab Bilag vedr. omplacering af budget til ADSL forbindelser Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales

30 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 28 Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget anbefaler indstillingen på udvalgets område. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Jens K. Jensen og Thomas Stokholm tager forbehold vedr. pkt. 4, idet anlægsprojekterne ønskes frigivet, når der er fundet besparelser for de 7,3 mill. kr Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales på udvalgets område.

31 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 09/24828 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet.

32 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Børneteaterfestival i 2012 Sagsnr.: 10/5699 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Set i lyset af kommunens aktuelle økonomi besluttede udvalget, at Lejre Kommune ikke indgår som medarrangør af Børneteaterfestival i 2012.

33 Bilag: 3.1. Netværksmøderne - opsamling idræt Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56042/10

34 Opsamling fra Idrætsnetværket d. 17. Marts 2010 Handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken og den endelige udgave af Kultur- og Fritidspolitikken blev offentliggjort på et fyraftensmøde 28. oktober 2009, hvor alle var velkomne. På dette møde inviterede Udvalget for Kultur & Fritid aktører, fra de 4 hjørnesten i kommunens kultur- og fritidsliv, til at deltage i et eller flere netværk. De potentielle netværksområder er : Kultur, Idræt, Kulturhistorie og Friluftsliv. Derfor modtog du/i, medio februar, en invitation fra Udvalget for Kultur & Fritid til et opstartsmøde for et eventuelt idrætsnetværk. Mødet blev afholdt med 12 deltagere fra haller og idrætsforeninger. Idrætsaktørerne mødtes d. 17 marts Hvalsø Kulturhus. De besluttede sig for at "aktivere" deres netværk samt at sende stafetten for det videre netværksarbejde til Folkeoplysningsudvalget, som snarligt vil tage stilling til dette ønske og den videre færd med et samlet forum for idrætslivet i Lejre Kommune. Dette opsamlingsnotat indeholder på næste side de tanker der kom frem under debatterne denne aften. Du kan ellers løbende holde dig orienteret gennem Kig under Service Kultur & Fritid Netværk.

35 Langbordsdiskussion De fremmødte havde følgende hovedovervejelser: At de ønskede at nedsætte et Idrætsnetværk At de ønskede en årlig begivenhed der samlede idrætslivet At skabe fælles lederuddannelsesmuligheder at have fælles talerør og forum i forbindelse med den generelle udvikling samt generelle + specifikke udfordringer indenfor idrætsområde At FOU skulle diskutere og beslutte om hvorvidt et sådan netværk skal drives under FOU. At FOU kunne spille en central rolle i forbindelse med etablering, udvikling og vedligeholdelse af Netværket. Dette ønskede netværket blev understøttet af administrativt hjælp.

36 Bilag: 3.2. Netværksmøderne - opsamling kultur Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56043/10

37 Opsamling fra Kulturnetværket d. 10. Februar 2010 Handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken og den endelige udgave af Kultur- og Fritidspolitikken blev offentliggjort på et fyraftensmøde 28. oktober 2009, hvor alle var velkomne. På dette møde inviterede Udvalget for Kultur & Fritid aktører, fra de 4 hjørnesten i kommunens kultur- og fritidsliv, til at deltage i et eller flere netværk. De potentielle netværksområder er : Kultur, Idræt, Kulturhistorie og Friluftsliv. Derfor modtog du/i, i slutningen af januar, en invitation fra Udvalget for Kultur & Fritid til et opstartsmøde for et eventuelt kulturnetværk. Mødet blev afholdt med 21 deltagere der spændte fra kunstnere, til kulturinstitutioner over løst og fast organiserede foreninger. Kulturaktørerne mødtes d. 10 februar I Hvalsø Kulturhus. De besluttede sig for at "aktivere" deres netværk. Altså at der skal være et kulturnetværk som mødes for gensidigt at udvikle kulturområdet. Dette opsamlingsnotat indeholder på næste side de tanker der kom frem under debatterne denne aften. Du vil senere på året modtage invitation til næste kulturnetværksmøde, men du kan ellers løbende holde dig orienteret gennem Kig under Service Kultur & Fritid Netværk.

38 Bord 1 v/ Gert Fuglesang ; Musikforeningen Ønske om en database med kontaktoplysninger, og at man kan lære at bruge den. Ønske om samme møde fora; kulturnetværket, men også at kunne mødes med de andre netværk under samme tema. ønske om mulighed for hjemmeside hvori der er en kort og en lang beskrivelse af aktørerne på kulturområdet. ønske om at mødes 2 gange årligt.; næste møde indeholdende gode eksempler/erfaringer fra netværksmedlemmerne og at Lejre Kommune agerer fødselshjælper /faciliterer netværksmøderne. Bord 2 v/ Caroline Møller; Hvalsø Kulturnat øsnke om at netværket skal dele erfaringer og drømme. skal mødes (fysisk) 1 gang årligt. Ved dette årlige møde skal der ligges vægt på sammen at opleve inspirerende kultur samt deltage i erfaringsudveksling. Ønske om gælles online platform (e) fks. facebook, hjemmeside hvor alle foreninger samt aktiviteter er samlet. Dette bør ikke være kultunaut idet vi anser den som en forældet kommunikationsplatform. Aktivitetskalender i avis samt på biblioteker. Ønske om udveksling af s i netværket, således at der kan kommunikeres på kryds og tværs og man kan udnytte hinandens ressourcer og kompetencer. Benytte sig af aktørernes forskellige brugere og faciliteter. Bord 3 v/ Lene Bang-Jensen; Lejre Billeskole Ønske om en person der er et kulturelt sekretariat ; Bibliotekerne foreslår sig selv, bla. for at undgå for mange aktiviteter oven i hinanden så man stjæler hinanden interesserede. ønske om netværksmøde ca. 1 gang årligt, som Lejre Kommune faciliterer. ønske om annoncering af arrangementer i lokalavisen Ønske om kommunal støtte til en fortsat udvikling der gror nedefra

39 Bilag: 3.3. Netværksmøderne - opsamling friluft Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56045/10

40 Opsamling fra Friluftsnetværket d.14. April 2010 Handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken og den endelige udgave af Kultur- og Fritidspolitikken blev offentliggjort på et fyraftensmøde 28. oktober 2009, hvor alle var velkomne. På dette møde inviterede Udvalget for Kultur & Fritid aktører, fra de 4 hjørnesten i kommunens kultur- og fritidsliv, til at deltage i et eller flere netværk. De potentielle netværksområder er : Kultur, Idræt, Kulturhistorie og Friluftsliv. Derfor modtog du/i, medio februar, en invitation fra Udvalget for Kultur & Fritid til et opstartsmøde for et eventuelt idrætsnetværk. Mødet blev hvor 9 personer repræsenterende institutioner og foreninger/sammenslutninger fra friluftsområdet var tilstede. Friluftsaktørerne var samlet den 14. april i kantinen på Allerslev Rådhus. De besluttede sig for at "aktivere" deres netværk samt aktivt selv at medvirke til en udvikling og etablering af et Friluftsnetværk hvis omdrejningspunkt er fælles aktiviteter samt at stå stærkere politisk i forhold til en udvikling af mulighederne for friluftsliv og nydelse i Lejre Kommune. En arbejdsgruppe er blevet nedsat med netværksmedlemmer der sammen med administrationen fra Kultur & Fritid skal forberede et første initiativ. Dette opsamlingsnotat indeholder på næste side de tanker der kom frem under debatterne denne aften. Du kan ellers løbende holde dig orienteret gennem Kig under Service Kultur & Fritid Netværk.

41 Opsamling fra Langbordssnak Ønske om at aktivere netværk Brug for samlende projekt for at samle og skabe øget fokus på friluftsliv. Gerne samarbejde med andre netværk Snak om mulighed for at omdanne Borrevejlecenteret til samlingspunkt for såvel friluft som idræt og kultur kunne det finansieres igennem folkeaktier??? Diskussion af at der allerede findes paraplyer på friluftsområdet fx. friluftsrådet og grønt råd, men at den struktur Udvalget for Kultur og Fritid invitere friluftslivet til at deltage i, er, på en positiv vis, bredere funderet end traditionelt. Enighed om at - vi vil og vi gør! - kunne være en målsætning for netværket. Ønske om fokus på interaktivitet for borgerne Projektidéer fx. samlet brug og udnyttelse af skovens dag som ramme for en fokusdag. Alternativt lave Naturens Dag/e ønske om et øget kendskab til hinandens virkefelter og kapaciteter. Hvam ved hvad og hvem vil hvad. Ønske om brug af anden informationsmulighed fra kommunalt hold end kultunaut kunne en øget opmærksomhed om lokalavisens kulturkalender samt indstik til kulturdagene være en inspiration Kunne man arbejde mod en grejbank på friluftsområdet? Ønske om online informationer om friluftsmuligheder fx. vanddybde for kajaksejlads Ønske om at bruge netværket som politisk talerør Ønske om at arbejde en nem og hurtig succes i hus et arrangemnt hvor at alle aktører på friluftsområdet kan se at det nytter at netværke. Friluftsrådet og Dansk naturfredningsforening tilbyder at være medvirkende til at tage næste skridt i forbindelse med realiseringen af dette netværk

42 Bilag: 3.4. Netværksmøderne - opsamling historie Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56047/10

43 Opsamling fra Kulturhistorienetværk 24. Marts 2010 Handleplan for Kultur- og Fritidspolitikken og den endelige udgave af Kultur- og Fritidspolitikken blev offentliggjort på et fyraftensmøde 28. oktober 2009, hvor alle var velkomne. På dette møde inviterede Udvalget for Kultur & Fritid aktører, fra de 4 hjørnesten i kommunens kultur- og fritidsliv, til at deltage i et eller flere netværk. De potentielle netværksområder er : Kultur, Idræt, Kulturhistorie og Friluftsliv. Derfor modtog du/i, medio februar, en invitation fra Udvalget for Kultur & Fritid til et opstartsmøde for et eventuelt idrætsnetværk. Mødet blev afholdt med repræsentanter fra samtlige museer/arkivvæsen/kulturhistoriske institutioner og foreninger/sammenslutninger fra det kulturhistoriske område. 22 personer var tilstede. De Kulturhistoriske aktører var samlet den 24. marts i Sagnlandet Lejre. De besluttede sig for at "aktivere" deres netværk samt at aktivt selv at medvirke til en udvikling og etablering af et kulturhistorisk Netværk hvis omdrejningspunkt er vidensdeling, fælles platform og samarbejde om at styrke den kulturhistoriske indsats i Lejre kommune. En arbejdsgruppe er blevet nedsat med netværksmedlemmer der sammen med administrationen fra Kultur & Fritid skal forberede næste samlende netværksmøde. Dette opsamlingsnotat indeholder på næste side de tanker der kom frem under debatterne denne aften. Du kan ellers løbende holde dig orienteret gennem Kig under Service Kultur & Fritid Netværk.

44 Bord 1 Ønske om fælles blad fx. en udbygning af Lejre Huistoriske forenings blad. Museer og andre interessenter blev tilbudt fast rubrik i bladet. Ønske om fælles annoncering ønske om fokus åbne historiske værksteder diskussion af forretning versus græsrodmentalitet. ønske om kulturhistorisk dag. Ønske om aktivering af netværk samt mødes minimum 1. gang årligt Bord 2 Ønske om ildsjæle der mødes Dejligt når man kan få ansigt på hinanden og samarbejde på tværs. ønske om fokus på på åbenhed blandt aktørerne ønske om speed-dating således at alle ved noget om alle. ønske om fra centralt hold at oprette adgang til et overblik om hvilke kapaciteter og hvilken viden de forskellige aktører ligger inde med. Fokus på at fortælle de gode historier om at kan og vi vil. Ønske om aktivering af netværk Bord 3 PÅ MICROPLAN Ønske om at lave publikumsaktiviteter Fokus på Hornsherred at resten af de kulturhistoriske aktører lærer denne del af kommunen at kende. Ønske om samarbejde og at identificere hinanden ressourcer. Ønske om central hjemmeside ikke kultunaut med aktiviteter og kontaktpersoner. Ønske om at afholde ufronemmel møder med vægt på erfaringsudveksling PÅ MACROPLAN Et større Lejre Museum. Hente genstande tilbage til Lejre ( fra Roskilde hvor de er pt.) Ønske om øget sikkerhed på lokale museer og gravetilladelse Ønske om aktivering af netværk Bord 4 Arbejde for at nedbryde skillelinjen mellem de professionelle og fritidsaktørerne på området. Virksomheds versus foreningsproblematikken. Arbejde for samarbejde og tværgående arbejder, indsatser og projekter Ønske om aktivering af netværk

45 Bilag: 3.5. Årsrapport Lejre Musikskole Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58373/10

46

47 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2009 for Lejre Musikskole...2 Bestyrelsesformandens beretning...3 Mål...5 Eleverne - de mindste... 6 Eleverne - klassisk... 7 Eleverne - rytmisk... 8 Talentlinie... 9 Pædagogisk udvikling Fysiske rammer IT - kommunikation Undervisningstilbud...13 Elevudvikling - statistik...14 Venteliste - statistik...15 Sæsonaktiviteter...16 Café-koncerter Instrumental-caféer Rytmikkoncerter Økonomisk resultat Årets resultat Forklaring til kontering Lagkagediagram over årets indtægter Lagkagediagram over årets udgifter Videreuddannelse af rytmiklærere...28 Videreuddannelsesprojekt - artikel af Inge Marstal Årsrapport

48 Årsrapport 2009 for Lejre Musikskole Denne rapport skal give et samlet billede af, hvordan kalenderåret 2009 er forløbet i Lejre Musikskole. Her vil dels gives en status over det økonomiske resultat, dels vil musikskolens aktiviteter resummeres. Der er desuden indeholdt en lederberetning og en skematisk opgørelse over udvikling på en række områder, samt statistik over elevudvikling. Sidst i rapporten findes materiale om det videreuddannelsesforløb for rytmiklærerne, som er sat igang i Foto: Riddervold Media Saxofonpiger ved sommerkoncerten i maj 2009 Årsrapport

49 Bestyrelsesformandens beretning ved Ellen Trolle Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere denne årsrapport for Kommunens udgift til Musikskolen er 3,6 millioner kr. Dette beløb er medvirkende til, at godt 1200 børn får en oplevelse, der for mange kommer til at have betydning for dem resten af livet, hvad enten de bliver udøvende eller blot har musikken med sig som en god interesse. Bestyrelse og ledelse har siden 2007 sammen med skolens lærere arbejdet målrettet på at skabe en ny skole. En skole hvor kvaliteten er i højsæde, en skole der kunne forene det bedste fra de tre gamle musikskoler. Vi har arbejdet værdibaseret og vores mission for musikskolen er: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt som i fællesskab med andre, og dermed skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet. At medvirke til elevernes personlighedsudvikling, øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, udvikle lyst til selvvirksomhed og fordybelse samt evne til at udtrykke sig. At berige og udvikle det lokale kulturliv og være en skabende og udviklende kraft i musik-miljøet, Vores vision er følgende: "I år 2013 er Lejre Musikskole et musisk kraftcenter som er attraktivt for alle børn og unge i Lejre Kommune." Arbejdet på at nå visionen er baseret på vores værdier: "Vi lytter, Vi leger & Vi spiller sammen". Vi har udstukket konkrete mål for 2013 som vi arbejder efter. Du kan i rapporten se hvor langt vi er med arbejdet; du kan læse en kort status ud for hver målsætning. Årsrapport

50 Rapporten viser at vi samlet set har en musikskole i god udvikling og med planer for fortsat udvikling. Det giver en musikskole med dygtige elever, der har mulighed for at lære mere. Det giver en musikskole, vi kan være stolte af, og det skyldes ikke mindst at skolens lærere, der er fagligt og pædagogisk dygtige ud over det sædvanlige, udviser vilje til og interesse for og næsten ikke kan lade være med - fortsat at udvikle skolens undervisningstilbud.kommunen har dog de sidste par år haft behov for at reducere i budgetterne. Samtidig er interessen for musikskolen fra børn og unge i kommunen steget. Det har givet en efterspørgsel på musikskoletilbud, som det til trods for harmonisering af administration m.v. ikke har været muligt at efterkomme. Derfor er ventelisten stigende. Du kan i rapporten læse mere om statikken. Vedr. årsresultat 2009 døjer vi med et lille merforbrug som følge af en ændret procedure vedr. indtægtskontering. Af årsresultat for 2009 fremgår at vi følger handleplanen for genopretning af balance. Undertegnede har haft fornøjelsen af at deltage i bestyrelsesarbejdet de sidste 18 år. Det har været spændende og udfordrende arbejde, men nu hvor jeg ikke længere har børn i musikskolen, er det på tide at overlade videreførelsen til nye kræfter. Det er dejligt at kunne gøre det nu, hvor skolen er kommet godt igennem sammenlægningerne og skolen er i så fin en udvikling. Stor tak for godt og spændende samarbejde med skolens ledelse og en lige så stor tak til skolen lærere, som mange gange har ydet noget ekstra for at give elever og forældre mange gode oplevelser. God fornøjelse med læsningen og tak for nu! På vegne af bestyrelse og ledelse for Lejre Kommunale Musikskole Ellen Trolle Bestyrelsesformand Lejre Kommunale Musikskole Bestyrelsesformand Ellen Trolle Årsrapport

51 Mål Som en del af musikskolens arbejde omkring vision ("Fortællingen 2013") er der opsat en række mål og delmål for den ønskede udvikling. På de følgende sider er opsat skematisk opgørelse for disse områder: Eleverne - de mindste (s. 6) Eleverne - klassisk (s. 7) Eleverne - rytmisk (s. 8) Talentlinie (s. 9) Pædagogisk udvikling (s. 10) Fysiske rammer (s. 11) IT - kommunikation (s. 12) Foto: Riddervold Media Tværfløjtetoner i Allerslev Kirke, sommerkoncert maj 2009 Årsrapport

52 Eleverne - de mindste Målsætning Status Vurdering Alle børn i Lejre Kommune tilbydes gratis rytmikundervisning i børnehaveklassen i form af kompagnonundervisning Ikke igangsat Benarbejde forsøges igangsat i løbet af Der er mindst en musik/kulturbørnehave i Lejre Kommune Debat taget i Chefgruppen for området Der er fokus / lyst til at forsøge, men nybyggeri er afhængigt af bla. nomeringerne Et større samarbejde med andre af kommunens institutioner Pt. gode samarbejder med skolerne og ungdomsskolen Takket være midler fra Lions Club får de mindste børn på Avnstrup Flygtningecenter rytmikundervisning i hele sæson 2010/11 Fortsættes Der er en større rekruttering fra musikskolens rytmikhold til instrumentalundervisningen Det igangværende videreuddannelsesforløb m. Inge Marstal sætter bl.a. fokus på et stærkere link mellem rytmik- og instrumentalundervisningen Dette øgede fokus vil give eleverne en langt bedre start på instrumentalundervisningen Foto: Riddervold Media Mødre og babyer til Musikalsk legestue Årsrapport

53 Eleverne - klassisk Målsætning Status Vurdering Strygerorkestre på flere niveauer Regnbuerne: 9 violinelever på meget velfungerende begyndersammenspil Nyetableret strygekvartet er en stor succes og kommer til at danne stammen i strygerdagene for alle musikskolens strygere i sæson 2010/11 Området er i stor udvikling! Har stor potentiale pga. yderst kompetente lærere og engagerede elever. Kun økonomien sætter grænser. Flere ensembler Langt flere elever spiller nu sammen på tværs af instrumentgrupperne i deres instrumentalundervisningslektioner Fint fælles fodslag og engagement blandt lærere - samarbejdet kan kun udvikle sig yderligere. Men det er også tydeligt, at der er behov for økonomi til flere permanente sammenspilsgrupper i "den klassiske lejr" Øget lærersamarbejde vedr. organisering af sammenspil, fællestimer samt workshops, - med udgangspunkt i alle elever. Er i fuld udvikling! Meget vellykket klaver workshop med pianisten Marianna Shirinyan, mange instrumentalcaféer m.v. En kommende Chopinfestival, som inkluderer godt 40 klaverelever, er et godt eksempel på det øgede lærersamarbejde Årlige besøg i et professionelt symfoniorkester 2008, 2009 ikke i 2010 men i 2011 Det er vigtigt, og samtidig en stor oplevelse, for eleverne at komme i berøring med det professionelle musikliv Lokale koncerter med professionelle musikere Blandt andet torsdagskoncerterne giver denne mulighed. Musikskolens elever har også gratis adgang til Jazz arrangementer i Felix. En stor succes. Et stadigt større publikum har glæde af koncerterne. Udsolgte koncerter er ingen sjældenhed. Meget vigtigt for det lokale musikliv Masterclasses og workshops afholdes Talentlinjen er en stor drivkraft - som involverer stadigt flere af de øvrige elever i musikskolen Fortsættes Årsrapport

54 Eleverne - rytmisk Målsætning Status Vurdering Bands i alle afdelinger af musikskolen. Fokus på sammenspil med stor vægt på komposition / improvisation og personligt udtryk Der er pt. fra 2 til 5 bands pr. afdeling, i alt 12 bands. De fleste arbejder med egne sange. Det rykker! Der er god opbakning blandt lærere og elever omkring at komponere originalt materiale og mange nye bands til fødekæden. Etablering af en "flyveplads" for unge bands med indspilningsmulig-heder, koncertarran-gementer, cd-udgi-velser. Måske i samarbejde med erhvervsliv samt den etablerede del af musiklivet Vi har en scene på Vig festivalen 2010 til unge amatørbands. Sponsorer betaler for indspilning af bandsene og modtager til gengæld 10 stk cder med deres logo på, som de kan bruge som visitkort. Meget lovende projekt! Minimum én årlig sammenspilslejr for begyndere Rockcamp for 4 til 7 kl. Er nu på 5 år blevet til et veludviklet koncept Meget inspirerende for deltagerne. Der skabes nye forbindelser mellem elever, og nye selvstændige bands opstår. Minimum én årlig band weekend / dag for etableret bands Club rock blev afviklet for første gang i år med deltagelse af 12 bands Stor succes! Stor opbak-ning og interesse. Vi udvikler videre på konceptet. Der er etableret en sommerskole Ikke startet endnu Stadig et ønske men mulighederne skal undersøges yderligt. Flere Workshops med professionelle musikere I år har vi haft. Marie Fisker (sang) Jacob Funch (guitar) The Untamed (Band) Stor værdi. Gode workshops som vi forsætter med Foto: Riddervold Media The Howls spiller ved sommerafslutningen maj 2009 Årsrapport

55 Talentlinie Målsætning Status Vurdering Talentlinie med ca. 20 elever pr. sæson. Der fokuseres på sammenspil, komposition og improvisation, den tekniske beherskelse af instrumentet og ikke mindst det personlige udtryk. Der blev bevilliget fra kommunen til talentlinjen. Det har bevirket et statstilskud på i 2009 / 2010 og for sæsonen 2010/ Talentlinieeleverne på såvel det rytmiske som det klassiske område er en stor drivkraft i musik-skolen. Dels er de gode rollemodeller dels tager mange af vores sammenspilshold, workshops og masterclasses afsæt i disse elever og kommer derved en meget stor del af musikskolens elever til gode. Vi kan være stolte af at Lejre Musikskole hvert år har elever som optages på MGK. Amanda, Signe og Andrea optræder ved Musikskoledage i Tivoli 2009 Årsrapport

56 Pædagogisk udvikling Målsætning Status Vurdering Tilbud om løbende efteruddannelse. Alle lærere får i en periode tilknyttet en pædagogisk konsulent, der observerer og giver direkte feedback på undervisning med henblik på, at opbygge forum for feedback - lærerne imellem samt klargøre egne samt skolens generelle behov for udvikling. Rytmikområdet og de rytmiske lærere har været eller er i forløb med professor i pædagogik, Inge Marstal Unikt projekt der har haft massiv interesse også fra andre skoler. Har afstedkommet artikler i "Musik før Ni", Modus (Dmpf s fagblad) og "Ride, Ride, Ranke (norsk pæd. tidsskrift) Vi har årlige ekskursioner for det samlede personale i musikskolen. Afholdt i 2009 pædagogiske dage på torpedolageret, Holbæk. Arrangementet fortsættes, det giver et afgørende fælles fodslag. Undervisningen planlægges så flest mulige lærere kommer i kontakt med hinanden med henblik på erfaringsudveksling og samarbejde Dette er der konsekvent fokus på. Dækningen af kommunens mindste skoleområder giver betydelige udfordringer hér Fortsættes Pædagogiske dage på Søminestationen ved Holbæk august 2009 Årsrapport

57 Fysiske rammer Målsætning Status Vurdering Øvelokaler i Allerslev, Kirke Hyllinge og Hvalsø til "fri" brug for elever og andre musikere i området med ønske om at understøtte den lokale musikkultur Øvelokale container i Hvalsø lånt for to år, skal snart leveres tilbage. Der arbejdes med hønsehuset i Kirke Hyllinge Allerslev mangler. Øvelokalerne er afgørende for musikskolens visioner Arbejdet fortsætter ufortrødent -. Endviderer er istandsættælsen af lokalerne en dyr fornøjelse, hvorfor det tager tid at skaffe midlerne, bla. gennem Musikskolens Venner Vi har velegnede og velindrettede musiklokaler i de 3 hovedbyer. Der er løbende fokus på dette punkt, men det vanskeliggøres af folkeskolernes brug af lokalerne. Fortsættes Rytmiklokaler er indrettet så de danner en indbydende ramme omkring leg og læring Lokalet i Kulturhuset er 1. lokale der er ved at være i orden. Fortsættes Opdateret instrumentsamling, blandt andet har alle vores egne lokaler et klaver Endnu langt fra målet. Der arbejdes med en leasningsmodel af 4 til 5 instrumenter. Fortsættes Gl. Allerslev Skole anvendes som base i Allerslev med undervisningslokaler og Øvelokaler. Ikke endnu. Udfordringerne er bl.a. foreningsbrugere i Allerslev, der skal opsættes alternative muligheder for dem før lokalerne kan anvendes Fortsættes Lejre Recording, studiefaciliteter og studieundervisning tilbydes alle bands Musikskolen har eget mobilt studie Der er etableret booking Lejre Booking, et bookingportal for alle bands i kommunen Musikskole pedel Er oprettet men ikke oppe at køre. Mangler ressourcer til det opsøgende arbejde Har vi nu Det vurderes pt. om det er musikskolens opgave Årsrapport

58 IT - kommunikation Målsætning status Vurdering Elevintranet oprettet. Alle elever har deres egen side. Undervisningen / lektien optages og oploades, således at eleven altid kan høre sin lektie Elektronisk styrede låsesystemer og booking af øvelokaler så tilgængelighed og sikkerhed øges Er oprettet. Ikke alle bruger det. Vi er blevet overhalet af I pod, og så er der blevet udviklet et nyt system der kommunikerer med Damus Ikke installeret Det nye system indarbejdes formentligt 10 / 11 De endelige placeringer af lokaler skal være på plads først. Samtidig arbejder kommunen med en lignende ting på overordnet plan. Information om musikskolens tilbud foregår primært digitalt Nyhedsbrev udsendes løbende Der foregår en god konstant informering fra musikskolen, digitalt. Folkeskolernes intranet er også taget i brug til information om sæsonstart Årsrapport

59 Undervisningstilbud Lejre Musikskole tilbyder en bred vifte af undervisning både indenfor den klassiske genre og indenfor den rytmiske genre. Nedenfor ses en oversigt over fag. Instrumentalundervisning (solo) Violin Bratsch Cello Kontrabas - klassisk Kontrabas - rytmisk Obo Tværfløjte Blokfløjte Klarinet Saxofon Harmonika Trompet Slagtøj - klassisk Trommer - rytmisk Solosang Akustisk guitar El-guitar El-bas Klaver - klassisk Klaver - rytmisk Talentlinie Kor, sammenspil, teori og teknik Jazzband Strygersammenspil Ungdomskor Børnekor Rocksammenspil Percussion-band Improvisationslære Teori/hørelære For de yngste Musikalsk legestue (1-5 år) Rytmik ( kl.) Rytmisk værksted ( kl.) Foto: Riddervold Media Elbas Årsrapport

60 Elevudvikling - statistik 2008/ /10 Antal aktive elever på I-fag Antal aktive elever på S-fag Dagplejen 29 hold med gns. 18 børn Børnehaver 12 hold med gns. 12 børn 144 Børnehaver 13 hold med gns. 12 børn 156 Fordeling af instrumentalelever i % Antal elever i parentes Klassisk og rytmisk klaver 25,2 (84) 24,6 (81) Akustisk/el guitar 24,1 (81) 28,0 (92) Trommer/slagtøj 12,6 (42) 10,3 (34) Sang 11,1 (37) 10,3 (34) Blokfløjte/tværfløjte 7,8 (26) 6,7 (22) Strygere 7,2 (24) 7,9 (26) Andre blæsere: sax, trompet, obo, klarinet 6,0 (20) 6,4 (21) El-bas 4,5 (15) 4,9 (16) Harmonika 1,2 (4) 0,9 (3) Årsrapport

61 Venteliste - statistik Opgørelsestidspunkt Oktober September April 08/09 09/10 09/10 Antal elever på venteliste Heraf antal elever på venteliste til et instrumentalfag Til et sammenspilsfag Antal elever som går/gik til et fag, men står på venteliste til en anden ønsket aktivitet Elevernes ønsker fordeler sig på følgende instrumenter: 08/09 09/10 40% El guitar/akustisk guitar 20% Klassisk/rytmisk klaver 7,7% Trommer 7,1% El bas 16,7% Solosang 5% Violin 2,6% Blæsere 38,8% El guitar/akustisk guitar 24,2% Klassisk og rytmisk klaver 19,4% Trommer 7,8% El bas 2,4% Solo sang 3,6% Violin 3,6% Blæsere Antal elever som står på venteliste for andet år i træk: på samme fag: 16 på samme fag, men er eller var aktiv på andet fag: 11 på to forskellige fag: 10 på to forskellige fag, men er eller var aktiv på andet fag: 1 Årsrapport

62 Sæsonaktiviteter Lejre Musikskole har et væld af arrangementer henover en sæson. Mange af arrangementerne er tilbagevendende begivenheder, som er med til at danne en musikskole med traditioner, som elever, lærere og forældre ser frem til. På de kommende sider ses en plan over de arrangementer, musikskolen har haft i løbet af kalenderåret Hvert arrangement er kort beskrevet, så der dannes et billede af, hvad det givne arrangement har rummet. Café-koncerter En af de faste traditioner i musikskolen er, at der ultimo november/primo december afholdes 3 store café-koncerter. Hver koncert afholdes med udgangspunkt i de tre hovedområder i musikskolens geografiske område: Hvalsø, Lejre og Bramsnæs. Ved disse koncerter Foto: Riddervold Media Café-koncert i Kr. Hyllinge, efteråret 2009 optræder udvalgte elever, fortrinsvis sammenspilsgrupper. Instrumental-caféer Alle lærere laver en instrumental-café en gang i løbet af en sæson - ofte også i samarbejde med en eller flere kolleger. Her spiller alle eleverne for hinanden, forældre og venner. Instrumental-caféerne er meget populære hos eleverne og er med til at styrke kammeratskabet. Instrumental-caféerne giver mulighed for, at alle elever kommer til at optræde. Rytmikkoncerter Musikskolens rytmikpædagoger samler en gang hver sæson alle deres elever til mindst en koncert, hvor de har det sjovt med at synge, danse og spille for hinanden. Også forældre og bedsteforældre er glade for arrangementerne. Eleverne er i aldersgruppen klassetrin og går til rytmik eller rytmisk værksted. Årsrapport

63 Arrangementer Lejre Musikskole 2009 JANUAR 7. Torsdagskoncert med 'Jungle Breed in Disguise' i Hvalsø Kulturhus Trioen spillede jazz-rock på guitar, blæs og trommer. 15. Pizza & Bastian i Felix kl Musikskolens Venner inviterede alle elever til gratis koncert med Peter Bastian og pizza i Lejre på Domus Felix. Arrangementet var rigtigt godt besøgt og en stor succés Rock Camp Ca. 30 elever i aldersgruppen klassetrin mødtes omkring sammenspil og rockmusik. The Howls' holdt koncert og Master Class for eleverne lørdag aften. Nye bands og nye venskaber blev dannet, og efter et par hyggelige dage med overnatning holdt eleverne koncert for forældrene søndag eftermiddag. Springbræt for mindre elever ind i bandsammenhæng. 21. Generalprøve i Sjællands Symfoniorkester Hvordan arbejder en orkestermusiker? Orkesterchef for Sjællands Symfoniorkester fortalte om netop det til en delegation af forældre og elever fra Lejre Musikskole. Derefter hørte vi generalprøven, hvor stjernepianist Angela Hewitt var solist med orkesteret i Mozarts klaverkoncert i A-dur. Som klaverelev Karl sagde: "Det var en oplevelse for livet". 28. Temadag kl i Hvalsø Kulturhus Udvidet lærermøde/temadag Instrumental-café på Hvalsø Skole Vibe Sloth Nielsens klaverelever optrådte for familie og venner i Hvalsø. FEBRUAR 5. Torsdagskoncert med 'Lejre Musikskoles Lærere' i Hvalsø Kulturhus Ved denne torsdagskoncert kunne publikum opleve, at musikskolens lærere også er gode musikere, som vi er stolte af! Linnéa Villén (fløjte), Kirsten Johansen (violin) og Søren Pedersen (klaver) spillede en skøn koncert. 10. Instrumental-café på Allerslev Gamle Skole Jens Hartmanns saxofonelever og Tine Olsens sangelever optrådte for familie og venner Vinterferie 26. Instrumental-café på Felix i Lejre Lene Fogsgaards guitarelever og Linnéa Villéns fløjteelever optrådte for familie og venner. 28. Mega Monster Lørdagsskole på DKDM En gang om året åbner musikkonservatoriet dørene for musikskoleelever for hele Sjælland. De får undervisning af en lærer ved konservatoriet, hører koncerter, synger med i kor m.m. En spændende og lærerig dag - også for musikskolens lærere. Lejre Musikskole deltog med 7 elever og 4 lærere. Årsrapport

64 MARTS APRIL 3. Instrumental-café i Kirke Sonnerup Magnus Thuelunds fløjteelever og saxofonelever optrådte for familie og venner. 5. Instrumental-café i Trællerup Magnus Thuelunds fløjteelever og saxofonelever optrådte for familie og venner. 5. Torsdagskoncert med 'Carl Nielsen Kvintetten' 5 helt unge fyre fra konservatoriet, der allerede nu har vundet hæder og ære ved forskellige konkurrencer, begejstrede publikum med musik for blæserkvintet og ikke mindst deres uhøjtidelige optræden. 7. Strygerdag i Hvalsø Kulturhus I efteråret 2008 mødtes størstedelen af musikskolens strygerelever for første gang og dannede Lejre Musikskoles strygeorkester. Det var en kæmpe oplevelse for eleverne at være en brik i en større sammenhæng, og oplevelsen styrkede fællesskabet. Succesen blev fulgt op af to stryger-lørdage i foråret 2009 og senere ved optræden ved sommerkoncerten i maj. 16. Rytmik-koncert på Bramsnæsvigskolen Susanne Krog Norups rytmikelever optrådte for venner og familie. 21. Strygerdag i Hvalsø Kulturhus 2. stryger-lørdag. 21. Steinway Klaverfestival i Køge En årligt tilbagevendende klaverkonkurrence hvor Lejre Musikskole plejer at have 2-5 elever med. 25. Instrumental-café i Kirke Hyllinge Hans-Jacob Christensens guitarelever og baselever optrådte for familie og venner. 26. Rytmik-koncert i Hvalsø Kulturhus Sonja Eliassens rytmikelever optrådte for familie og venner. 26. Rytmik-koncert i Osted Lone Nielsen Dargers rytmikelever optrådte for familie og venner. 31. Instrumental-café i Hvalsø Mads Haabers saxofonelever, Silas Tinglefs trommeelever, Jens Heins baselever og Stefan Moulvads guitarelever optrådte for familie og venner Påskeferie 15. Lærermøde kl i Hvalsø Kulturhus 18. Instrumental-café cello, klaver, fløjte Samira Dayyanis celloelever, Vibe Sloth Nielsens klaverelever og Anna Duus fløjteelever optrådte for familie og venner. 25. Jazz-lørdag Ca. 30 jazz-interesserede elever mødte op lørdag formiddag. De øvede i hold hele dagen og Årsrapport

65 spillede derpå koncert for forældre og andre intresserede. Dagen afsluttedes med koncert med bandet 'Magnified', som musikskolelærer Magnus Thuelund er med i. Jazz-lørdag er med til at præsentere denne genre for børnene, samtidig med at sammenspil og fællesskab styrkes. 2. Kammermusik-workshop De klassiske elever mødtes og spillede sammen på kryds og tværs. Et forløb der strakte sig over et par uger, hvor eleverne modtog instruktion af de forskellige instrumentallærere. Det hele afsluttedes med en koncert. MAJ 8. St. Bededag 16. Sommerkoncert i Lejre Musikskolens årlige, store begivenhed, som sætter punktum for sæsonen. Koncerten foregik på og omkring Allerslev gl. Skole og i Allerslev Kirke, og folk blev lokket til af en veteranbil med elevband, som kørte rundt i lokalområdet. 4 indendørsscener og 1 stor udendørs scene leverede dejlig musik i alle genrer bl.a. kunne rytmikbørnenes "Cirkus Rytmetå" opleves. Trods et trist vejr gik arrangementet forrygende og var rigtigt godt besøgt. Musikskolens Venner og lokale handlende sørgede for forplejning til gæsterne, og Kira Skov dryssede lidt stjernestøv over hele festen ved at synge musikskolesangen sammen med alle sangeleverne Kr. Himmelfarts-ferie JUNI 28. Instrumental-café i Hvalsø Søren Pedersens klaverelever optrådte for familie og venner. 29. Sidste undervisningsdag 2. Årsprøver, talentlinje Årsprøver for eleverne på den klassiske del af talentlinien. Hver elev spillede et solostykke kammermusik og skalaer + etude for lærerne på talentlinien samt en ekstern censor og Lotte Toftemark Musikskoledage i Tivoli Musikskoleelever spillede på alle scener og i alle kroge af Tivoli på disse to festlige dage. Lejre Musikskole var repræsenteret ved 'Fusion Polution' og 'Lejre Chamber Players', som spillede hhv. jazz og klassisk. Eleverne var i topform, spillede fint og havde stor fornøjelse af at deltage. Årsrapport

66 Arrangementer Lejre Musikskole 2009 AUGUST Pædagogiske Dage - Søminestationen Holbæk Musikalsk og pædagogisk input til alle lærere med hygge og overnatning. Årets oplægsholdere var Halfdan E., Inge Marstal og Claus Flygare. Emnerne var overordnet udvikling af undervisning samt improvisation. At turde. To dage med vægt på den kreative vinkel i musikken, og hvordan den kan bruges i vores undervisning. 28. Hvalsø Kulturnat Endnu et brag af en kulturnat med alt fra gravko-ballet til hård rock med Mick Tramp. Alle kommunens kulturaktører var inviteret til en aften i kulturens navn. 31. Kursus m. Inge Marstal - videreuddannelse af musikskolens rytmiklærere Del af videreuddannelsesforløbet for rytmiklærerne. SEPTEMBER 9. Forældremøde for talentelever Møde for forældre og elever på talentlinien, hvor lærere og ledelse fortalte om sæsonens arrangementer, og hvilke forventninger der er til talenlinieeleverne. OKTOBER 3. Lions Club Jubilæum - minikoncert m. talentelever Lions Club tildelte musikskolen 7.500,-, som skal bruges til rytmikundervisning for de mindste børn på Avnstrup Flygtningecenter. Nogle af musikskolens talentlinieelever optrådte i den anledning ved Lions Club s jubilæum. 5. Music Mind Games kursus fortsat (Jyllinge) 5 af vores lærere deltog. Kurset var et resultat af et fint samarbejde med Roskilde Kulturskole Efterårs kammermusikworkshop De klassiske talentlinieelever + venner tog hul på efterårets sammenspilsprojekt Efterårsferie Efterårs kammermusikworkshop Workshop for de klassiske talentlinieelever. 27. Lærermøde i Hvalsø kl Rytmikkoncert på Trællerupskolen Lone Nielsen Dargers og Dorte Nielsens rytmikelever optrådte for familie og venner. To af rytmikpædagogerne slog sig sammen om koncerten, så endnu flere børn fik glæde af at høre hinanden. 29. Spil Dansk Dag Musikskolens benhårde jazzhold leverede en forrygende koncert med jazzsangerinden Debbie Cameron som solist. Her fik publikum og elever virkelig noget fra den virkelige verden. Årsrapport

67 NOVEMBER 4. Minikoncert med de klassiske talentelever og venner på Hvalsø Skole Efterårets kammermusik workshops afsluttedes med en koncert. Musikskolens første strygekvartet optrådte for første gang. 5. Torsdagskoncert med Inviolata i Hvalsø Kulturhus Duoen Inviolata bestående af Andreas Borregaard (accordeon) og Asbjørn Nørregaard (bratsch), leverede en flot torsdagskoncert i den klassiske genre. 5. Musical i Hvalsø Musikskolens sammenspilshold leverede musikken til musicalen 'Snedronningen', som Hvalsø Skole havde sat op. 12. Efterårs-rytmik-koncert i Hvalsø Kulturhus Salen i Hvalsø Kulturhus var fyldt til randen, og der var rigtig god stemning, da rytmikholdene optrådte for familie og venner. Et samarbejde mellem Lone Nielsen Darger og Sonja Eliassen. 25. Café-koncert på Allerslev Skole Efterårets store, fælles café-koncert for musikskoleelever primært fra lokalområdet. Alle genrer blev præsenteret. 28. Juletræstænding i Lejre, Gevninge og Osted Jens Hartmanns elever spillede saxofon ved juletræstænding i Lejre, Gevninge og Osted. 30. Café-koncert i Kirke Hyllinge Efterårets store, fælles café-koncert for musikskoleelever primært fra lokalområdet. Alle genrer blev præsenteret. 30. Instrumental-café på Trællerupskolen Vibe Sloth Nielsens klaverelever og Anna Duus fløjteelever optrådte for familie og venner. DECEMBER 1. Instrumentalcafé med Magnus Thuelunds sax og fløjteelever Magnus Thuelunds fløjteelever og saxofonelever optrådte for familie og venner. 2. Café-koncert i Hvalsø Efterårets store, fælles café-koncert for musikskoleelever primært fra lokalområdet. Alle genrer blev præsenteret. 3. Torsdagskoncert med 'Maria Kontra med Venner' i Hvalsø Kulturhus Maria Kontra med Venner spillede og sang smukt klassisk barokmusik for et stort og veloplagt publikum /1 Juleferie Årsrapport

68 Økonomisk resultat 2009 Lejre Musikskole har været så uheldig at have et underskud med fra sammenlægningen af kommunerne, som vi, så at sige, "betaler af på" hvert år. I 2009 var målet, at det samlede underskud skulle komme ned på ,- kr. Det lykkedes at ende på et underskud på godt ,- kr., så målet for 2009 er stort set nået. På de næste sider ses følgende: Årsstatus 2009 / resultat (s. 23) Forklaring til kontering (s. 24) Lagkagediagram over årets indtægter (s. 26) Lagkagediagram over årets udgifter (s. 27) Foto: Riddervold Media Glad basist i Hvalsø Kulturhus, forår 2009 Årsrapport

69 Årets resultat Budget Årsresultat Årsresultat i % Budget Indtægter Kommunebiddrag Statstilskud Elevbetaling Øvrige indtægter Div Tilskud talentlinje stat Tilbagebet af statstilskud (50.000) - - Kulturhus+ Billedskole Udgifter Budget Årsresultat Årsresultat i % Løn Lærerløn Souschefløn Service pers., heraf pedel p.a Talentlinje, lærerløn og honorar Løntilskud, pedel Barsel og Sygedagpenge ( ,39) Budget Årsresultat Årsresultat i % Aktivitetsbaserede udgifter Administration Instrumentindkøb og -vedligehold Videreuddan. af personale og ledelse Forplejning,Pæddage, kørsel Anskaffelse af it og tlf Drift it, telefon, printere Lokalevedligehold / udvikling m.m Elevrelaterede udg Div Budget Årsresultat Årsresultat i % Torsdagskoncerter Løn og honorarer Udgifter udover løn Entreindtægter og cafésalg Sponsorater Kommunetilskud Overskud, torsdagskoncerter 0,00 (22.714) Udgifter i alt, torsdagskonc. undtaget Indtægter i alt, torsdagskonc. undtaget Difference over/ underskud ( ) Resultat torsdagskoncerter inc. ( ) Forventet underskud i godkendt handleplan (fremskrevet til 2009-tal): ( ) Årsrapport

70 Forklaring til kontering Lejre Kommune har et regnskabsprogram, som hedder Mål&Midler. Det taler sammen med den elektroniske fakturering og lønning, og viser både budgettering og løbende resultat, altså indtægter og udgifter efterhånden som de kommer ind og ud af kassen. I det regneark, som musikskolen anvender til dagligt, lægges forbruget og indtægterne ind ca. en gang om måneden, så udviklingen og status fremgår. Udfra dette regneark sammentælles beløbene i en overordnet statusrapport, som bl.a. kan bruges til orientering af bestyrelse. Musikskolen konterer udgifter og indtægter udfra en defineret kontoplan. Denne kontoplan præciseres løbende. For at kunne skabe et overblik over, hvor stort et beløb der er anvendt på et specifikt projekt / emne, som er konteret på forskellige konti, kan der anvendes projektkoder. Det kan f.eks. være for at se, hvor meget den årlige sommerkoncert koster musikskolen. Oversigt over projektkoder og forbrug kan ses under fanen "Forbrug på projektkoder" I nedenstående skema specificeres hvilke udgifter og indtægter, der indgår under de respektive punkter i statusrapporten. Under hvert punkt er en beskrivelse i en grå celle. Budget Indtægter Kommunebiddrag Beløb som Lejre Kommune sætter af til musikskole Statstilskud Beløb som bevilliges af Statens Kunstråd Elevbetaling Forældrebetaling for undervisning Øvrige indtægter Rytmik i institutioner, donationer, reperation af instrumenter for elever, m.m. Indtægtsregulering Mulighed for regulering Div Mulighed for regulering Tilskud talentlinje stat Særligt tilskud fra Statens Kunstråd, som er øremærket til Talentlinien Tilbagebet af statstilskud Mulighed for regulering, såfremt tilskuddet viser sig at være for højt i.fh.t. årsregnskab Kulturhus + Billedskole Her får vi refunderet penge for pedel- og administrationstimer, som er brugt til Kulturhus og Billedskole Årsrapport

71 Udgifter Løn Lærerløn Løn og honorarer for undervisning. I 2009 er pedel ved en fejl også udbetalt herfra Souschefløn Løn til Lotte og Stefan. Thures faste løn kommer fra en anden bevilling og tælles ikke med i dette regnskab Service personale, heraf pedel p.a. Sekretærløn og efter 1/10 09 også pedelløn. Rengøring betales fra en anden bevilling og tælles ikke med Talentlinje, lærerløn og honorar Her skal fremgå de lønudgifter, vi bruger specifikt til talentlinie. Barsel og Sygedagpenge Refusin for barsel og langtidssygdom Aktivitetsbaserede udgifter Administration Frugt; mad; kage; forpl. til bestyrelse; repræsentation; kontorartikler; blomster; porto; konsulentudgifter; markedsføring; stillingsann.; tidsskriftabonn.; frank.maskine; Instrumentindkøb og -vedligehold Instrumentindkøb; vedligehold af instrumenter; leje af instrumenter Videreuddannelse af personale og ledelse Kurser; transport til uddannelse; konsulenthonorarer Forplejning,Pæddage, kørsel Forplejning v. pæd.dage, lærermøder og julefrokost; al personalebefordring; ledertemadag Anskaffelse af it og tlf Pc-er; telefoner; hardware Drift it, telefon, printere Printerlicenser; hjemmesidedomæne; hjemmearbejdsplads; telefoni; Damus-licens Lokalevedligehold / udvikling Kulturbil; lokaleinventar; sekretariatsinventar; byggematerialer Elevrelaterede udg. Alt direkte relateret til elevundervisning eller elevarrangementer Div Diverse ikke løn-relateret Torsdagskoncerter Løn og honorarer Løn til Søren og Maria samt honorarer til optrædende Udgifter udover løn Indkøb af cafévarer; leje af flygel Entreindtægter og cafésalg Salg af billetter samt salg af kaffe og kage Sponsorater Sponsormidler fra lokale sponsorer Kommunetilskud Kommunens tilskud specifikt til torsdagskoncerterne Årsrapport

72 Lagkagediagram over årets indtægter Årsrapport

73 Lagkagediagram over årets udgifter Årsrapport

74 Videreuddannelse af rytmiklærere Lejre Musikskole har i 2009 påbegyndt et videreuddannelsesforløb for rytmiklærerne. Forløbet har hidtil været særdeles spændende og givende for lærerne. Artikler om forløbet er offentliggjort i et norsk blad om småbørnsrytmik samt i Modus. Her ses dels en artikel om projektet af Professor i Pædagogik, Inge Marstal. Videreuddannelsesprojekt på Lejre Musikskole -artikel af Inge Marstal For et lille års tid siden blev jeg kontaktet af souschef på Lejre Musikskole, Lotte Toftemark, som præsenterede mig for ledelsens ønske om at udvikle musikskolen på en måde, der udover generelt at styrke musikskolen fagligt og kvalitativt, også ønskede at tegne en klar og synlig linje i musikskolelivet fra den første spæde begyndelse med de 0-1-årige, over begynderinstrumentalundervisning til det videregående niveau og MGK. Musikskolen havde klogeligt tænkt, at udgangspunktet måtte være det fundament, som musikskolen som helhed Professor Inge Marstal skal bygge på, nemlig de yngste børn. Og det er her jeg kommer ind i billedet. Efter en række samtaler mellem de implicerede parter, dvs. Lotte Toftemark, undertegnede og de fire lærere, der varetager førskole- og rytmikundervisningen, blev der lagt en plan for et forløb, hvis 1. fase skulle strække sig fra juni til november Jeg skal ikke gå i detajler, men blot nævne nogle overordnede punkter i forløbet: På 1. møde blev der på baggrund af mit oplæg, der bl.a. vedrørte rammer, mål, indhold og praktiske forhold, fordelt en række hjemmeopgaver, som skulle præsenteres på det 2. møde i slutningen af august. Efter drøftelser med udgangspunkt i hjemmeopgaven, som bl.a. bestod i udarbejdelse af et fokusskema for undervisningen af to forskellige aldersgrupper, blev der lagt en plan for en besøgsrunde i løbet af oktober, hvor jeg aflagde hver af de 4 lærere en visit dels i dagpleje- og dels i rytmikundervisningen, som foregik rundt omkring i lokalområdet. Visitterne blev efterfulgt af en individuel samtale. På baggrund af fællesmøderne og de individuelle forløb blev en række generelle problemer, tanker, ideer og fremtidsplaner drøftet på det afsluttende Årsrapport

75 møde i begyndelsen af november, hvor det samlede videreuddannelsesforløb naturligvis også blev evalueret. Næste fase, som forventes at starte i begyndelsen af det nye år, vil være et decideret fagligt brush-up- og inspirationskursus, - et kursus, som ud over det rent håndværksmæssige også har til formål at skabe et fælles fagligt, metodisk, repertoiremæssigt arbejdsgrundlag, der kan fungere optimalt sammen med de fire læreres individuelle styrkeområder og særlige kvaliteter og personlige stil. Endelig er det planen at afslutte forløbet i juni 2010 med en beskrivelseaf repertoire og metoder samt præcisering af arbejdet med at bevidstgøre de musikalske grundele-menter i rytmikundervisningen. Med henblik på at udvikle samarbejdet mellem rytmiklærerne og lærerne i begynderinstrumentalundervisningen skal beskrivelsen konkret oplyse instrumentallærerne om, hvad de børn, de får overdraget, har lært og på hvilken måde.forløbets mange ideer for fremtiden er overdraget musikskolens ledelse, heriblandt praktiske ønsker samt ønsket om, at de fire lærere tildeles hver en årlig fridag, hvor de kan observere hinandens undervisning og dermed i endnu højere grad udveksle ideer, tanker og erfaringer med det formål at styrke både det faglige og det kollegiale fællesskab. Musikskolen har erklæret sig positiv over for denne ide. Rytmiklærere Sonja Eliassen og Lone Nielsen Darger Forløbet har efter min opfattelse været særdeles vellykket. Jeg er fuld af respekt for og beundring over de fire lærere, der, trods mange års undervisningserfaring, med mod og åbenhed har stillet sig selv og deres elever til rådighed i den hensigt at styrke både deres egen og musikskolens faglige linie og at opnå en fælles faglig konsensus og et optimalt kollegialt fællesskab. For mig har det været en utrolig positiv og lærerig oplevelse at være med både fagligt og menneskeligt. For jeg har ikke bare givet gode råd og ideer og øst af mine egne årelange erfaringer. Jeg har i den grad nydt udvekslingen og dialogen med de fire lærere og har også den modsatte vej fået inspiration og nye tanker til mit eget virke. Årsrapport

76 I mere end 40 år har jeg uddannet musikpædagoger på konservatoriet og det har altid været et fantastisk livgivende arbejde at skabe et fagligt grundlag for de kommende musiklærere. Men et forløb af denne art giver for alvor mening. For det er jo først, når man forlader uddannelsessystemet og kommer ud i virkeligheden, at man for alvor mærker, hvad det hele drejer sig om. Og når man står midt i det meget krævende arbejde, som undervisning af de 0 til 9-årige er, er det utroligt vigtigt at have sparringspartnere, fagligt såvel som kollegialt, ligesom det er utroligt vigtigt at få mulighed for at hente ny inspiration og få indsigt i nye tiltag og metoder på området. Et forløb som dette er efteruddannelse, når den er allerbedst, fordi den er foregået i marken, hvor lærerne arbejder til dagligt med alt hvad det indebærer. Stor applaus til Lotte Toftemark og Lejre Musikskole for at have taget initiativ til dette spændende forløb, som forhåbentlig vil kunne afspejles i musikskolens udvikling fremover. Foto: Riddervold Media Rytmik for børnehaveklassebørn Årsrapport

77 Bilag: 4.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47675/10

78

79

80 Bilag: 4.2. Projektbeskrivelse og budget for projektet Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47680/10

81

82

83 Bilag: 4.3. Økonomisk oversigt - puljen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53414/10

84

85 Bilag: 5.1. Forslag til vedtægt for Foreningen Hvalsø Kulturhus Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43841/10

86 Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen Hvalsø Kulturhus med hjemsted i Lejre Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at udvikle Hvalsø Kulturhus til et samlingssted for kulturaktiviteter. Foreningen understøtter og stimulerer initiativer til kulturelle aktiviteter. Den tilskynder til samarbejde med alle, der har berøring med Kulturhuset samt booker og fordeler lokalerne, så Kulturhuset udnyttes bedst muligt. Foreningen har mulighed for at skabe kapital ved indtægtsdækket virksomhed gennem aktiviteter, der understøtter foreningens formål. 3 - Ejerforhold Hvalsø Kulturhus ejes af Lejre Kommune, som afholder udgifterne til drift og vedligeholdelse. Følgende anvender huset dagligt enten med aktiviteter og/eller administration: Lejre Bibliotekerne, Lejre Arkiverne, Lejre Musikskole samt Hvalsø Skole. Herefter benævnt Kulturhusets faste brugere. 4 - Medlemskreds Som medlemmer af Foreningen Hvalsø Kulturhus optages: Foreninger og institutioner, der støtter foreningens formål og som er hjemmehørende i Lejre Kommune. Foreninger og institutioner samt kulturhusets faste brugere har hver 1 stemme ved generalforsamlingen. 5 - Kontingent Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 6 - Generalforsamling 6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus Side 1 af 3

87 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer. Mødeindkaldelsen kan fremsendes som til medlemmernes kontaktperson. Foreningens reviderede regnskab skal vedlægges mødeindkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den fastsatte dato for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal være formanden i hænde senest 6 uger før den måned, generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen skal optage forslaget på dagsordenen for generalforsamlingen. 6.3 Dagsordenen skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg: a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 7 sker for en 2-årig periode således: 2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige år. b. Valg af 3 suppleanter for 1 år. c. Valg af 1 folkevalgt revisor for 1 år d. Valg af 1 folkevalgt revisorsuppleant for 1 år 8. Eventuelt. 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig begæring fra mindst 2/3 af medlemmerne og indkaldes senest 4 uger efter begæringen er kommet til formandens kundskab. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden, senest 14 dage før denne skal afholdes. Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus Side 2 af 3

88 6.5 Ved afstemning gælder almindelig flertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget for at være vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot en af de fremmødte stemmeberettigede anmoder herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7 - Bestyrelsen Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 4 pladser er reserveret husets faste brugere og 5 pladser vælges blandt de øvrige medlemmer af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol ved møder og generalforsamlinger. Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bliver et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage på et bestyrelsesmøde, kan bestyrelsesmedlemmet sende en substitut fra egen forening/institution. 8 - Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og kasserer. Det godkendte regnskab indsendes årligt til Udvalget for Kultur og Fritid. 9 - Udmeldelse Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand Opløsning Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning af foreningen træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder efter den første, og uanset de fremmødtes antal. Evt. formue efter opløsning tilfalder kulturelle formål i Lejre Kommune. Vedtægter for Foreningen Hvalsø Kulturhus Side 3 af 3

89 Bilag: 6.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98882/09

90

91 Bilag: 6.2. Forslag til driftsaftale Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52628/10

92 Driftsaftale for anvendelse af Klubhuset på Engtoften 26, Osted, 4320 Lejre Lejre Kommune stiller bygningen Engtoften 26, Osted, 4320 Lejre til rådighed for Osted Idrætsforening. 1. Kommunens opgaver: Ejendommen Engtoften 26, 4320 Lejre tilhører Lejre Kommune. Klubhusets daglige drift og administration varetages af Osted Idrætsforening. Foreningen tilbydes køb af bygningen ved evt. salg. Lejre Kommune yder et årligt driftstilskud på kr. (niveau 2010). Tilskuddet reguleres på grundlag af KL's pris- og lønskøn, men ligger ikke fast i forhold til eventuelle fremtidige besparelser. Tilskuddet udbetales halvårsvis forud til Osted Idrætsforening. Tilskuddet er en nettoramme, som bestyrelsen frit kan disponere over, under forudsætning af, at beløbet anvendes i overensstemmelse med denne driftsaftale. Et eventuelt overskud må ikke anvendes til andet end drift og vedligeholdelse af bygningen, samt køb af fodboldmål og net. Lejre Kommune afholder udgifter til bygningsforsikringer, der skal have samme standard som kommunens øvrige bygningsforsikringer. Udgifter og indtægter i forbindelse med indbrud er en del af klubhusets drift for så vidt angår løsøre. Lejre Kommune afholder udgifter til rengøring, der er samme standard som den øvrige rengøring i kommunen. Lejre Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse, herunder vinduer og døre. Denne udgift indgår ikke i driftstilskuddet. Udvendig vedligeholdelse udføres efter aftale med Osted Idrætsforening. Lejre Kommune udøver sit tilsyn med driften af klubhuset gennem regnskaber og årsberetning, som indsendes 1. februar. 2. Foreningens opgaver: Den indvendige vedligeholdelse og øvrige driftsudgifter påhviler Osted Idrætsforening. Osted Idrætsforening indretter lokalerne, så de er til rådighed til mødeaktiviteter og omklædningsfaciliteter for medlemmerne i foreningen. Ændring af nuværende indretning aftales med Lejre Kommune. Eventuel ombygning forestås af Osted Idrætsforening efter aftale med Lejre Kommune. Ejendom & Anlæg orienteres om væsentlige bygningsændringer. Som nævnt i pkt. 1, er udgifter og indtægter vedrørende løsøre i forbindelse med indbrud, en del af klubbens drift.

93 3. Brugerforhold: Osted Idrætsforening forestår den daglige drift, herunder eventuelle udlån. Lokalerne er omfattet af kommunens retningslinier for lokaleudlån, i det omfang at lokalerne ikke benyttes af Osted Idrætsforening. Aktiviteterne i klubhuset må ikke have kommercielle formål, og huset kan som hovedreglen ikke anvendes til private formål eller erhvervsmæssige sammenkomster. 4. Aftalens ophør: Aftalen træder i kraft 1. februar Godkendt af bestyrelsen for Osted Idrætsforening og Kommunalbestyrelsen. Aftalen er gældende indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Aftalen kan i tilfælde af misligholdelse ophæves. Dato: Osted Idrætsforening Lejre Kommune Formand / Kasserer Mette Touborg / Torben Gaarskær Borgmester Kommunaldirektør

94 Bilag: 7.1. Ansøgning om tilskud samt årsrapport Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52055/10

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110 Bilag: 8.1. Skjoldungelandet - ansøgning om medfinansiering af projekt "Kunsten ud i Landskabet" Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52076/10

111 29. august 2010 Roskilde Kommune Kulturudvalget & Lejre Kommune Kulturudvalget Anmodning om tilskud til Skjoldungelandets projekt Kunsten ud i Landskabet Som bekendt har projekt Skjoldungelandet modtaget en større bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en række underprojekter indenfor naturattraktioner, oplevelsesfaciliteter og nyskabende formidlingstiltag. Et af delprojekterne hedder Kunsten ud i Landskabet. Som det vil kunne erindres, forudsatte bevillingen fra Feriefonden en mindre medfinansiering fra kommunernes side. Det er denne medfinansiering, der hermed nu anmodes om. Tanken med projektet er at animere kulturarrangører til at flytte en række kunstneriske begivenheder direkte ud i landskabets rå natur, så publikum får en natur- og landskabsoplevelse oveni den rent kunstneriske. Naturen eller (kultur)historien bruges her som scene og teatersal. Resultatet forventes at være fornyet og styrket interesse for naturen og landskabet, at kunsten får nye venner, og at mange får en spændende, sund og anderledes oplevelse. Foreninger og arrangører har kunnet melde ind med ideer. Efter forudgående samråd med kulturforvaltningerne i de to kommuner har Skjoldungelandets sekretariat sammensat en samlet pakkeløsning. Arrangementerne afholdes i august og september på udvalgte steder langs den naturrute mellem Roskilde, Gammel Lejre og Hvalsøskovene, som tages i brug til sommer. Skjoldungelandet vil tilbyde guidede ture i forbindelse med arrangementerne. Pakkeløsningen består i år af 4 søndags-arrangementer: 15. august: I landskabet ved Gammel Lejre: Spektakulær natur- og historisk-inspireret Land- Art af fem velkendte kunstnere, Fortælling i landskabet om Odin, Skjold og Beowulf, Fortælling om fundene ved Gammel Lejre, Udstilling på Lejre Museum af Landskabsmalerier og oldtidskunst, Helleristning ved Roskilde stenhuggermester, guidede ture i landskabet. Arrangementet koordineres tidsmæssigt og praktisk med den årlige kunsthåndværkmarkedsdag på Gammel Kongsgård. 29. august: Kunstudstilling i Boserup Skov ved Nattergalevigen, Fortællinger i vandkanten om havfruer og skovens væsener m.m., Akustisk skovstemt musik, Installationer, Snak om kunst

112 med billedskoleelever, Folketing om nationalpark, Shuttle-sejlads med vikingeskibe eller færøbåde i Kattinge Vig, Guidede ture til og i den kommende stilleskov. 5. september: Sommermøde i Herthadalen: Klassisk musik, buskspil, korsang, fællessang, fortælling, taler (Kulturministeren er inviteret). Frokost i det grønne. Efterårsjævndøgn: Kavalkaden lukker med nedtagning af Land-Art kunsten ved Gammel Lejre, aften-vandring i landskabet, sluttende ved kæmpeskulpturen finske fakler, som brænder for sidste gang, lidt aftensang og mjød. Involverede arrangører er: Skjoldungelandet selv, Galleri Gammel Lejre, kunstner Olav Manske, galleri Stine Servé Roskilde, Billedgrafisk Grundkursus Roskilde, Fortæller Annemarie Krarup, Roars FeleGilde, Kongsgårdens Venneforening, Nationalparkens Venner, Sagnlandets Venneforening, Roskilde/Lejre Museum, lokale guider og foreninger. Deltagende kunstnere, musikere, kor m.fl. hyres gennem arrangørerne. Økonomi. Der foreligger et samlet budget på kr. alt inkl. fordelt over tre år. Heraf er de kr. et bevillingstilsagn fra Feriefonden, og kroner er det forudsatte økonomi-tilskud fra de to kommuner tilsammen over de to kommende år, og er værdien af kommunernes arbejdsindsats i forbindelse med planlægning samt eventuelt mindre vej- og parkopgaver. Skjoldungelandets bestyrelse har disponeret kr. af Feriefondens tilsagn i Ligeledes efter forudgående rådslagning med de to kommuners kulturforvaltninger skal Skjoldungelandets sekretariat tillade sig at foreslå følgende: at hver af kommunerne bevilger tilskud på kroner til arrangementerne både i 2010 og i Det skal nævnes, at sagen skulle have været behandlet på møde i Skjoldungelandets Bestyrelse d. 27. april. Indstillingen her var, at bestyrelsen skulle skrive til de to kommuner med anmodning om tilskud som ovenfor beskrevet. Mødet blev imidlertid udskudt, og af tidsmæssige årsager er Skjoldungelandet hermed nødsaget til administrativt at søge de to kommuner om tilskudet. Rent praktisk foreslås, at tilskuddet udbetales til Skjoldungelandet, som refunder arrangørernes udlæg og udgifter efter bilag. Når tilsagn fra kommunerne foreligger, vil Kulturregionen straks blive søgt om tilskud også. Det er oplyst, at Kulturregionen ikke vil støtte med større beløb end kommunerne gør. Et tilskud fra Kulturregionen vil blive brugt til at gøre pakkeløsningen større og endnu bedre. For god ordens skyld kan det oplyses, at et eventuelt tilskud fra Kulturregionen ikke overfor Feriefonden kan træde i stedet for den forudsatte kommunale medfinansiering.

113 Venlig hilsen Poul Bjerager Christiansen Projektleder, landinspektør Skjoldungelandet & Det Kulturhistoriske Landskab telefon: Hovedkontor c/o Roskilde Museum, Sankt Ols Gade 15D, 4000 Roskilde

114 Bilag: 9.1. Handleplan 2011 vedr. budgetreduktion Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52831/10

115 Handleplan 2011 Reduktionen i Lejre Arkivernes bevilling 2011 er fastlagt til kr. Reduktionen svarer til 3/4 af arkivernes administrative udgifter. Jeg anser det ikke muligt at spare så stort et beløb på driften, og reduktionen vil derfor ske på lønbudgettet. Anette Tonn-Petersen Arkivleder

116 Bilag: 9.2. Styregruppen for Lejrearkiverne - høringssvar Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52833/10

117 STYREGRUPPEN FOR LEJREARKIVERNE Lejre Kommune Udvalget for Kultur og Fritid v/ formanden Lena Holm Jensen. 11. maj 2010 Høringssvar vedr. Handleplan På arkivstyregruppens møde den 10.maj forelagde arkivlederen den indstilling, som hun var blevet bedt om at udarbejde med henblik på, hvorledes den pålagte reduktion på kr. kan udmøntes. Arkivstyregruppen noterer med beklagelse nedskæringen af bevillingen, idet den uden tvivl betyder en sænkning af arkivernes aktivitetsniveau i de kommende år. Reduktionen vil have en alvorlig indvirkning på arkivernes kerneområder: indsamling, registrering og formidling af den lokale kulturarv. Nedskæringen er så meget mere beklagelig set i lyset af, at arkivernes virksomhed er inde i en periode, hvor mange gode og spændende initiativer er i gang med at blive realiseret. Dette sker i overensstemmelse med de visioner og intentioner, arkiverne sidste sommer fremsendte til Kultur- og Fritidsudvalget: Arkiverne i Lejre kommune: Nuværende opgaver og udviklingspotentiale. Styregruppen må på baggrund af pålægget om reduktion i det kommende års budget konstatere, at det ikke er muligt at skære ned på de administrative udgiftsposter, og at der derefter kun er én konto, hvor kan foretages besparelser, nemlig lønomkostningerne. På vegne af Styregruppen for Lejrearkiverne Hans Cornelius, Formand.

118 Bilag: Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45195/10

119 Ansøgning om økonomisk støtte fra Lejre Kommune Foreningen Smiley:Days ansøger Lejre Kommune om økonomisk støtte til afholdelse af en kulturdag på Center Avnstrup. Smiley:Days er en kulturfestival, der afholdes på fire Sjællandske asylcentre; Kongelunden, Avnstrup, Sandholm og Gribskov. Festivalen er blevet afholdt i år 2008 og 2009 med stor succes. Programmet for Smiley:Days på Center Avnstrup tirsdag den 18. maj 2010 vil byde på workshop i mavedans og opvisning ved mavedanser Hannah Corine (orientalsk.dk). Ansigtsmaler Petra Sølling vil være tilknyttet og give børnene mulighed for at blive forvandlet for en dag. Vi arbejder på et samarbejde med Lejre Musikskole, der skal deltage med en musikworkshop, hvor børn fra musikskolen og børnene på Avnstrup kan mødes i fællesskabet om musik, rytmik og bevægelse. Arrangementet afsluttes med fælles grillhygge for de deltagende børn og deres familier. Intentionen er at skabe et kulturmøde mellem børnene på asylcentret og børnene fra musikskolen, hvor de kan spille musik, bevæge sig, optræde og interagere sammen. Smiley:Days er en kulturfestival, der er skabt i visionen om at styrke mangfoldigheden og bidrage til større tolerance og forståelse for mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk blandt børn og unge i Danmark. Formålet er at arrangere en årlig kulturfestival, som kan være en tilbagevendende, positiv begivenhed for asylcentrenes beboere. Gennem musik, bevægelse og kreativitet, der går på tværs af kultur, religion og sprog, vil vi skabe glade dage for børn og unge i Danmarks asylcentre og for danske børn og unge. Kulturfestivalen vil i løbet af de fire dage berøre ca. 200 børn og unge fra asylcentrene og deres lokalområder.

120 Smiley:Days budget for 2010 lyder på ,- kr. Fælles Kongelunden Avnstrup Gribskov Sandholm I alt Kunstnere og andre indslag Workshops Workshop materialer Evaluering - Vidensdeling - Mad Pavilloner o. lign. praktisk - Transport Leje af bus - Transport af kunstnere mv Anden transport Pressearbejde Grafikker Tryksager T-shirts (200 stk.) Administration (telefon o. lign) Bestyrelsesmøder og uforudsete udgifter I alt Dansk Røde Kors støtter i form af frivillige medarbejdere og PR. Der søges desuden støtte fra Allerød, Gribskov og Dragør Kommune samt hos sponsorer og fonde. Lejre Kommune ansøges om 17375,- kr., hvilket svarer til dækningen af kulturdagen på Center Avnstrup samt en fjerdedel af de fælles udgifter. Kontaktperson Hedvig Cecilie Andersen Projekthuset Enghavevej 80, 3. sal 2450 København SV T: E:

121 Bilag: projekttbeskrivelse Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45197/10

122 Kulturfestivalen Smiley:Days Mission Gennem musik, bevægelse og kreativitet, der går på tværs af kultur, religion og sprog, vil vi skabe glade dage for børn og unge i Danmarks asylcentre og for danske børn i lokalområderne. Vision Kulturfestivalen Smiley:Days er skabt i visionen om at styrke mangfoldigheden og bidrage til større tolerance og forståelse over for mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk blandt børn og unge i Danmark. Formål Formålet er at arrangere en årlig kulturfestival, som kan være en tilbagevendende, positiv begivenhed for asylcentrenes børn og unge.

123 Koncept Smiley:Days 2010 består af fire skræddersyede arrangementer i centrene Kongelunden, Avnstrup, Gribskov og Sandholm. Arrangementerne vil variere fra center til center alt efter børnene/de unges alder og behov. Fokus er på at give deltagerne en glad og sjov dag med mulighed for at tilsidesætte hverdagens problemer for en stund. Børn og unge på centrene vil kunne deltage i forskellige workshops, der rummer underholdning, udfordrer kreativiteten og lægger op til aktivitet og bevægelse. Amatørkunstnere fra lokale, kulturelle initiativer vil blive inviteret til at optræde for og med asylcentrenes beboere. Program Programmet for 2010 er under udarbejdelse, men bygger på erfaringer fra festivalerne i 2008 og Vi arbejder ud fra følgende dage, tidspunkter og ideer i samråd med vores kontaktpersoner på centrene. KONGELUNDEN - afholdes den 9. maj 2010 kl Der vil være workshop i mavedans med opvisning ved mavedanser Heidi Jonsdottir fra Body Cares Orientalske Mavedanserskole og et mavedanserhold af børn i skolealderen. Hermed lægger vi op til interaktion mellem danske børn og børnene på asylcentret, der kan indgå i et fællesskab om dans, rytmik og bevægelse. Desuden vil der være en kreativ workshop med tegne- og maleaktiviteter. Dagen igennem vil ansigtsmaler Petra Sølling være tilknyttet. Arrangementet afholdes i samarbejde med Røde Kors, der i forbindelse med deres søndagscafé står for at lave mad til alle deltagerne. Desuden deltager EVENTyrlig søndag, der har et stort kendskab til Kongelundens børn og unge. AVNSTRUP - afholdes den 18. maj 2010 kl Der vil være workshop i mavedans og opvisning ved mavedanser Hannah Corine (orientalsk.dk). Ansigtsmaler Petra Sølling vil være tilknyttet og give børnene mulighed for at blive forvandlet. Vi arbejder på et samarbejde med Lejre Musikskole, der skal deltage med en musikworkshop, hvor børn fra musikskolen og børnene på Avnstrup kan mødes i fællesskabet om musik, rytmik og bevægelse. Arrangementet afsluttes med fælles grillhygge for de deltagende.

124 GRIBSKOV - afholdes den 19. maj 2010 kl I forbindelse med arrangementet på Center Gribskov er der indgået en samarbejdsaftale med Den Rytmiske Højskole i Vig. Ca. 20 højskoleelever vil arrangere og deltage i musikworkshops med de unge drenge på center Gribskov og fra center Sjælsmark. Efterfølgende vil der være koncert for og med de deltagende. Desuden vil Gam3 afholde en workshop i streetbasket for de unge, hvor alle, begyndere som øvede, kan lære spillet og være aktive sammen. Arrangementet afsluttes med grillhygge. Intentionen er at skabe et kulturmøde mellem de unge, hvor de spiller musik, bevæger sig, optræder og interagerer sammen. Efterfølgende vil der være koncert for og med de deltagende. Samarbejdet med Den Rytmiske Højskole i Vig er et pilotprojekt, hvor der efterfølgende vil blive arbejdet på at skaffe penge til at sende et hold unge drenge fra Gribskov på weekendophold på højskolen i løbet af efteråret. SANDHOLM - afholdes den 22. maj 2010 Der vil være workshop i mavedans og opvisning ved mavedanser Hannah Corine (orientalsk.dk). I en kreativ workshop bliver der lagt op til, at børnene kan udfolde sig på det store lærred og udtrykke sig i farver på et fællesmaleri, der bliver skabt i løbet af dagen. Vi arbejder på et samarbejde med kokken Nikolaj Kirk, der skal stå for madlavning til fællesspisningen.

125 Målgruppe Den primære målgruppe er: Asylbørn og -unge og danske børn og unge. Antal deltagende børn og unge varierer for de forskellige asylcentre, men der vil være omkring 30 børn og unge på hvert asylcenter og ca. 20 børn og unge fra hvert lokalområde. I løbet af festivalen berører vi derfor ca. 200 børn og unge. Den sekundære målgruppe er: Danmarks befolkning. Vi vil nå ud til Danmarks befolkning gennem omtale af arrangementerne og synlighed i medierne, der forhåbentlig kan være med til at skabe dialog om og sætte fokus på integration. Virkning Asylansøgeres forhold i Danmark er en alvorlig sag. Vi har valgt at gribe den an fra en positiv vinkel ved hjælp af forskellige livsbekræftende og kreative aktiviteter. Vi tror på, at vi på den måde på længere sigt kan opnå en bred virkning både i medierne og hos den danske befolkning. Vi håber på, at kommunerne igen i år vil kunne se, hvor meget værdi projektet skaber, og at de vil deltage i fremtidige festivaler. Vi forventer, at projektet har den virkning, at alle de unge mennesker, der deltager i projektet, inklusive os selv, får en større forståelse og tolerance over for folk med anden etnisk baggrund end dansk samt en lyst til mangfoldighed. Vi ønsker, at man ved at deltage i projektet får en positiv bevidsthed om andre kulturer og fralægger sig, eller i det mindste erkender, sine fordomme. Projektet er baseret på følgende principper Handling Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden Mahatma Gandhi Positivitet Det skal være et motiverende, kreativt og konstruktivt projekt. Empati Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig, MEN vær det først!

126 Om os Smiley:Days er en frivillig forening, som blev stiftet i foråret 2008 på baggrund af frustration over al den snak omkring asylproblematik, der var i forbindelse med valget. Generelt er vi utilfredse med den måde, regeringen håndterer asylproblematikken på, og hvordan danske unge gennem medierne bliver påvirket til at være bange for at miste danskheden. Vi er trætte af snak og længes efter handling og har derfor selv taget initiativ. Vi vil gerne være med til at skabe en lyst til mangfoldighed gennem positive oplevelser og lade børn og unge fra forskellige kulturer, religioner og baggrunde mødes og nyde kreativiteten og hinanden. Vi samarbejder med Dansk Røde Kors via kontaktpersoner fra Danmarks asylcentre. Under selve festivaldagene stiller Røde Kors medarbejdere til rådighed, står for mad og drikke og er med til at evaluere festivaldagene mm. Røde Kors sørger også for tage billeder og godkende dem til senere brug. For yderligere information om Smiley:Days og de foregående års festivaler se Evaluering Vi vil evaluere ud fra følgende succeskriterier: Deltagelse af minimum 20 asylbørn/-unge til hvert arrangement Positiv feedback i form af smil og god stemning Konstruktiv feedback fra personalet på asylcentrene Medieomtale Langsigtede effekter: Gensidig forståelse mellem asylansøgere og omverden Skabe bedre forhold for børnene på asylcentrene Vi vil efter festivalens afvikling evaluere projektet og rapportere til alle involverede parter. Kontaktperson: Hedvig Cecilie Andersen Projektleder Projekthuset Enghavevej 80, 3. sal 2450 København SV T: E:

127 Bilag: Økonomisk oversigt - puljen 2010 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53523/10

128 09/24805 Puljen, andre kulturelle opgaver, diverse tilskud 2010 Budgettet for puljen udgør netto kr restmidler fra 2008 (5305,00) herefter ialt til rådighed Ansøger: Arrangement Acadrenr. Ansøgt beløb Bevilget beløb: Nettoudgift Tilskud/underskudsgaranti: Styregruppe for Lejre Kulturdage Lejre Kulturdage 09/24805 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilskud Styregruppe for Kulturnatten Kulturnat /1 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Underskudsgaranti Foreningen for kræftramte børn Støtte 09/24972 kr 4.000,00 kr - kr - Musikforeningen SangCafé 10/988 kr ,00 kr ,00 kr ,48 Tilskud Styregruppen for Hvalsø kulturhus Temaweekend 10/1420 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Underskudsgaranti Kultunaut Kultunaut 2010 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kunstdage i pinsen kunstdage kr 4.500,00 kr 4.500,00 kr 4.140,00 Kulturkaravanen Kulturkaravanen 10/5170 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Underskudsgaranti Kulturregionen Sekretariatsbistand kr ,00 kr ,00 kr ,00 Osted Bylaug Sommerkoncert 10/8279 kr 2.700,00 kr 2.700,00 kr 2.484,00 Underskudsgaranti Musikskolen Torsdagskoncerter 10/8769 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Ialt kr ,00 kr ,00 kr ,48 Sager der forventes i 2010 Søgt 2009 Bevilget Saldo den ,52 kr. konto

129 Bilag: Handleplan for afvikling af merforbrug i Hvalsø-Hallen Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55929/10

130 Handleplan for afvikling af merforbrug i Hvalsø-Hallen Indledning: Vi må se i øjnene, at vi ikke længere har de indtægter, vi før i tiden havde. Det Steen Finn Hansen skyldes: Halinspektør Hvalsø-Hallerne 1. Dels er flygtningecenteret i Avnstrup stoppet med at bruge hallerne, D M hvilket omfattede en del timer hver uge. E 2. Dueslaget har ligeledes meddelt, at de ikke længere ønsker tid i Hvalsø- E Hallerne. 3. DGI er blevet lovet at have gratis adgang. Tidligere gav det Hvalsø- Dato. 1.april 2010 Hallerne en betydelig indtægt. 4. Helsekompagniet har kun bedt om en time ugentligt mod før seks timer. 5. Udlejningen af multirummet er faldende, bl.a. pga. Lejre Kommunes mange arrangementer i lokalerne, hvilket medfører at forpagtningsafgiften fra Caféen er meget lav, da omsætningen tilsvarende falder. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T H Regnskabet for år 2009 viste således en indtægt på kr. Hvalsø-Hallerne har p.t. et merforbrug på ,00 kr. Det er derfor hallens og bestyrelsens ønske at lave følgende tiltag, for at opnå vores forventede indtægt for regnskabsåret 2010 og fremover: Pkt. 1. Hvalsø-Hallernes udgift til springvandet i skolesøen Hvalsø-Hallerne har igennem mange år afholdt udgiften til springvandet i søen. Et beløb der årligt svarer til en udgift for hallerne på ca ,00 kr. Der oprettes en sag til Kommunalbestyrelsen med henblik på, at det betales fra den centrale energikonto. Pkt. 2. Udgifter i forbindelse med sundhedsplejens brug af lokaler i Hvalsø-Hallerne Hvalsø-Hallerne har en række udgifter og manglende indtægter som følge af sundhedsplejens brug af lokaler i Hvalsø-Hallerne. Sundhedsplejens brug af lokaler udgør 80m Udgifter til lys, vand, varme og rengøring i de lokaler sundhedsplejen bruger, udgør ca ,00 kr. Hvalsø-Hallerne har forpligtelse til at vedligeholde lokalerne, det koster ca ,00 kr. årligt inklusiv teknisk servicearbejde fra hallens medarbejdere. Manglende indtægter. Som følge af sundhedsplejens brug af lokalerne, forhindres Hvalsø-Hallerne i at kunne leje lokalerne ud til anden side, som så medføre en manglende lejeindtægt

131 for lokalet og en mindre omsætning i Hallens cafe. Et estimeret beløb på ca ,00 kr. I alt et estimeret tab af sundhedsplejens brug. Lys, vand, varme og rengøring = ca ,00 kr. Vedligeholdelse og teknisk servicearbejde = ca ,00 kr. Manglende lejeindtægt og tab i cafeen = ca ,00 kr. (potentielt op til ,00 kr.) EDC mægleren i Hvalsø har vurderet, at en tilsvarende udlejning vil koste ,00 kr. om året + moms. Pkt. 3. Kommunalt brug af Hvalsø-Hallens mødelokaler Efter sammenlægningen er Lejre Kommunens administrationers anvendelse af mødelokalerne steget markant, idet mødelokalerne jævnligt anvendes til kurser, seminarer, temadage, receptioner og jubilæum. Det er ikke en fordel for caféens omsætning, idet de kommunale administrationer ikke vil købe deres forplejning m.m. i caféen, men selv medtager deres forplejning. Deres forbrug af timer kræver mange timer af medarbejderne i forbindelse med opstilling, nedtagning, oprydning, bookning og aflysning. m.m. Dækning af udgiften til el, varme, rengøring, renovation, slidtage, toiletartikler samt dækning af det ekstra arbejde, der anvendes, føles derfor urimelig, da man forventer en serviceydelse, Hvalsø-Hallerne faktisk har svært ved at betale for af det nuværende budget. Udgiften er skønsmæssigt kr. årligt, plus manglende omsætning i caféen. Af brugere kan nævnes: Jobcenteret (2 gange om ugen), Social og arbejdsmarked, IT-afdelingen, Ammershøj plejecenter, Hvalsø ældrecenter, Teknisk drift (vejvæsnet), Beredskabet, Kultur og fritid, Dagplejen, Indkøbsafdelingen, Personaleafdelingen. m.m. Pkt. 4. Rekvisitvedligehold Bestyrelsen for foreningen Hvalsø-Hallerne tager initiativ til at foreslå foreninger og brugergrupper en ordning, hvor foreninger og brugergrupper i fællesskab sparer op til indkøb og vedligehold af fælles redskaber og rekvisitter, jfr. KL. Betaling for at deltage i ordningen aftales mellem foreninger/brugergrupper og bestyrelsen. Der forventes en indtægt på ca kr. årligt. Konklusion Hvalsø-Hallernes forbrug for 2010 er ikke retvisende, da der har været ekstraordinære enkeltstående udgifter som formentlig ikke vil figurere fremover: Overført underskud for år ,00 kr. til budget 2009 (bl.a. pga. at Hvalsø-Hallerne af forvaltningen blev afskåret for opkrævning af rekvisitleje og udlejning af lokaler) Side 2 af 3

132 Ekstraordinær lønudgift på ,00 kr. for år 2007 og 2008 til (halinspektør og halassistent) i forbindelse med merarbejde. Reelt overforbrug er ,00 kr. (computerenhed til varmesystemet). At Hvalsø-Hallernes budget endnu ikke har fået implementeret Lejremodellens retningslinjer for indtægter Hvalsø-Hallernes budget er så stramt, at der ikke er nogen buffer til ekstraordinære store udgifter. Samtidigt er budgettet så stramt, at det praktisk taget er umuligt at holde udlejningslokalerne m.v. i opdateret stand. Ønsker man ikke at imødekomme udgifterne i forbindelse med sundhedsplejerskernes brug af lokalerne, samt Lejre Kommunes administrations væsentlige øgede brug af Hvalsø-Hallerne til enkeltstående arrangementer, kunne Hvalsø-Hallernes budget i stedet opskrives. Afvikling af merforbrug på ,00 kr. Forslag til øgede indtægter i 2010: Springvand ,00 kr. Sundhedsplejen ,00 kr. Rekvisitvedligehold ,00 kr. Tilføres budgettet kr. for administrationens markant stigende brug. I alt merindtægt på ca ,00 kr. i I 2010 vil der dog være en række nødvendige enkeltstående udgifter for ca ,00 kr. til renovering/indkøb af køkkenudstyr, derfor vil der kun være et forventet overskud i 2010 på ca ,00 kr. ud af de ca ,00 kr. Endvidere forventes Hvalsø-Hallernes budget for 2011 og fremover at have implementeret Lejreordningen for drift af Haller. Samlet er det sandsynligt med ovenstående handleplan, at merforbruget er afviklet over en periode på 2½-3 år. Steen Finn Hansen Halinspektør, Hvalsø-Hallerne Peter Walsøe formand, foreningen Hvalsø-Hallerne Side 3 af 3

133 Bilag: Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55297/10

134 Ansøgning om støtte til afholdelse af Lejre Høst Festival 2010 Lejre, d. 5. maj Kære Lejre Kommune, Udvalget for kultur og fritid. Foreningen Lejre Høstfestival ønsker med denne ansøgning at søge støtte hos Lejre Kommune til afholdelse af en Høst Festival i Domus Felix og på de grønne områder omkring kulturhuset den 18. september 2010 kl Vi håber at gøre arrangementet til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvis ellers tilslutningen viser sig tilstrækkelig stor og økonomien bæredygtig. Formål og idé Formålet med Høstfestivalen er at skabe et bredt kulturelt og folkeligt ikke-kommercielt arrangement for alle interesserede i Lejre Kommune med fokus på at synliggøre lokal kultur, lokalt producerede fødevarer af god kvalitet samt miljø- og klimavenlige aktiviteter. Desuden mener vi, at det er væsentligt for livet i et lille bysamfund som Lejre, at der ind i mellem er mulighed for at få lidt kulturel "luft under vingerne", hvis det fortsat skal være attraktivt at bo her. Initiativtagerne/bestyrelsen for foreningen fremgår af medsendte foreningsvedtægter Hvad gør vi konkret Konkret ønsker vi at give de besøgende mulighed for at købe økologiske råvarer, lokalt producerede fødevarer, se forskellig kvalitetsunderholdning, som fx børneteater, lokale bands, forfattere og malere samt møde ildsjæle og andre, der arbejder med miljø- og klimavenlige aktiviteter eller beskæftiger sig med at skabe dialog mellem religioner og andre åndelige bevægelser. Hvordan gør vi For at føre ideen ud i livet søger vi lokale virksomheder, foreninger, privatpersoner, landbrug, små producenter af fødevarer eller andre, der vil være med ved fx at stille op med en bod, en aktivitet, fremvise kunst eller underholde. Der vil være gratis adgang til de åbne områder med boder og aktiviteter, mens Lejre Jazz, som har påtaget sig aftenunderholdningen, vil tage entré til høstballet i Domus Felix om aftenen for at sikre musikerne en vis betaling (se vedlagte folder). Økonomi Prisen for at stille op med en stand vil være mellem 100 og 500 kroner. Denne indtægt vil højst kunne dække de mest basale udgifter i forbindelse med afholdelse af Høst Festivalen. Da vi også gerne vil tiltrække et godt børneteater og evt. andre lokale kunstnere, forestiller vi os, at det bliver nødvendigt at ansøge andre end Lejre Kommune om økonomisk støtte. Formålet med at søge andre vil alene være for at dække udgifterne til sådanne specifikke delprojekter. (se bilag 1 om økonomien).

135 Hvilken beløbsramme søger vi Ud fra den usikkerhed, der er med denne type arrangement, hvor både indtægter og udgifter kun kan anslås løseligt, vil vi hermed søge Udvalget for kultur og fritid om en underskudsgaranti på op til kr. Venlig hilsen På foreningen Lejre Høstfestivals vegne Eva Sønderstrup-Andersen, formand Villo Sigurdsson, kasserer Klostergårdsvej 64 Rødkildebanken Lejre 4320 Lejre Bilag: 1. Høstfestival budget 2. Vedtægter for foreningen Lejre Høstfestival 3. Referat af foreningens stiftende generalforsamling.

136 Bilag: Bilag 1. Budget Høstfestival. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55299/10

137 LEJRE HØSTFESTIVAL , BUDGET Anslået 1000 deltagere: Indtægter Udgifter 10 boder á 500 kr Domus Felix leje boder á 400 kr boder á 300 kr Annoncer boder á 200 kr boder á 100 kr 1000 Post 1000 Niels Stockholm Foredrag % af Madteltets omsætning 1000 Tryksager 500 mad og drikke, 200 gæster á 100 kr. Salg øl og vand, 1 kr. pr. genstand 1000 Salg øl og vand til Høstfest, 2 kr. pr genstand 1000 Børneteater Hjemmeside 500 Musik, andre foredrag, underholdning 7000 I alt I alt Tilskuds-søgning fra kommune og fonde: Ansøgning underskudsgaranti fra Lejre Kommune Ansøgning dækning af børneteater: Else- og K.E. Byrial Jakobsens Fond Ansøgning støtte til start af foreningsarbejdet, foredrag og musik: Foreningen Roskilde Festival 10000

138 Bilag: Bilag 2. Vedtægter. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55300/10

139

140

141

142

143 Bilag: Bilag 3. Referat af stiftende generalforsamling. Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55301/10

144

145 Bilag: Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt UDKAST Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50892/10

146 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Marie Lindholt Andersen Udvikling D E Dato: 7. maj 2010 Lejre Kommunes Kvalitetskontrakt (UDKAST) J.nr.: 50892/10 Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse vedtog i 2007 en servicestrategi, som i 2009 blev evalueret i en serviceredegørelse. I 2010 er servicestrategien erstattet af en kommunal kvalitetskontrakt, hvori Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse fremhæver en række mål for arbejdet med udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning i perioden frem til Udviklingsmålene i kvalitetskontrakten er formuleret som kvantificérbare målsætninger for at gøre det overskueligt for borgerne at vurdere, hvad Lejre Kommune vil arbejde for at opnå, og hvorvidt hensigterne føres ud i livet. For yderligere at styrke overskueligheden i kvalitetskontraktens opbygning, er målene inddelt efter de kommunale serviceområder. I Lejre Kommunes kvalitetskontrakt er serviceområderne defineret som de eksisterende fagudvalgsområder; Teknik og Miljø, Børn og Unge, Kultur og Fritid, Social, Sundhed og Ældre, Job og Arbejdsmarked samt Økonomiudvalgets område. Teknik og Miljø Natur og Miljø Tema: Kvalitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen foretager partshøring/varsel, inden den endelige afgørelse træffes, i minimum 95% af alle afgørelser omfattet af reglerne i Forvaltningsloven om partshøring, målt ved stikprøvekontrol af 2% af sager oprettet i kontrolår. Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen træffer afgørelse inden for 4 uger efter, at en sag er fuldt ud belyst (ved tilsyn, høring, varsel) i minimum 60% af alle sager, hvor der er konstateret en lovovertrædelse inden for natur- og miljøområdet, målt ved stikprøvekontrol af 2% af sager oprette i kontrolåret. Tema: Effektiv brug af kvalitetsstyringssystem. Mål: Administrationen gennemfører min. 2 gange årligt informations- og statusmøde for sagsbehandlere om kvalitetsstyringssystemet og procedurer. Dette med henblik på at sikre kendskab til og implementering af kvalitetsstyringssystemet.

147 Tema: Brugertilfredshed med sagsbehandling Mål: Minimum 60% af adspurgte borgere/erhverv er tilfredse med den myndighedsmæssige sagsbehandling målt ved gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse. Byg og Plan Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen behandler alle byggesager inden for en periode på 4 uger fra modtagelse af ansøgning, målt ved månedlig opfølgning på sagsbehandlingstider. Trafik Tema: Forbedret trafiksikkerhed. Mål: Antallet af personskader i trafikulykker skal i 2012 være reduceret med 40% i forhold til udgangspunktet i 2005: 18 tilskadekomne og dræbte personer. Målsætning for 2012: Reduktion til højst 11 personer. Tema: Forbedret trafiksikkerhed. Mål: Antallet af personskadeuheld for bløde trafikanter skal i 2012 være reduceret med 40% i forhold til udgangspunktet i Målsætning for 2012: Reduktion til højst 2 personer. Børn og Unge Sårbare børn og unge Tema: Underretning. Mål: Ansatte fagpersoner, der har med børn og unge at gøre, underretter de sociale myndigheder i alle tilfælde (100%), hvor de får kendskab til, at et barns eller et ungt menneskes omsorgssituation er truet. Tema: Effektivitet i sagsbehandling. Mål: Administrationen sikrer, at der indkaldes til opfølgningsmøde med familien inden for 10 arbejdsdage efter underretning i 90 % af alle sådanne sager. Tema: Kvalitet i sagsbehandling. Mål: Senest 3 måneder efter enhver underretning (100%) følges der op på, at underretningen er undersøgt eller under behandling. Tema: Inddragelse af forældremyndighed og barn. Mål: I alle sager (100%) inddrages forældremyndighed i indsatsen, målt ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Inddragelse af barnet vil afhænge af alder/modenhed. Evt. beslutning om ikke at inddrage barnet begrundes i et sagsnotat i alle sådanne sager (100%), målt ved stikprøvekontrol 2 gange Side 2 af 5

148 årligt. Tema: Inddragelse af familie og netværk. Mål: I mere end 50% af alle sager inddrages familie og netværk i indsatsen, målt ved stikprøvekontrol 2 gange årligt. Inddragelse skal ske med accept fra familie og den unge over 15 år. Sundhedspleje Tema: Sundhedsplejetilbud til skolebørn. Mål: Alle børn (100%) tilbydes ind- og udskolingsundersøgelse ved kommunallæge. Tema: Sundhedsplejetilbud til gravide. Mål: Alle gravide, der henvises fra jordemoder, sygehus eller læge på baggrund af bekymring (100%), modtager tilbud om graviditetsbesøg af sundhedsplejerske. Kultur og Fritid Idræt, historie, friluftsliv og kultur Tema: Netværksdannelse på kultur- og fritidsområdet. Mål: Inden udgangen af 2010 er der etableret 4 netværk for henholdsvis idrætsaktører, historiske aktører, friluftsaktører og kulturaktører. Aktørerne mødes med henblik på at styrke netværksdannelsen på tværs af kultur- og fritidsområdet. Social, Sundhed og Ældre Forebyggelse og sundhedsfremme Tema: Tværgående fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Mål: Sundhedsforum, som er kommunens tværgående, koordinerende styregruppe for den borgerrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats, udvælger årligt 1 tværgående sundhedstema, som alle fagudvalgsområder har fokus på i det pågældende år. Sundhedstemaet underbygges af underliggende konkrete projekter. Social- og ældreområdet Tema: Tilfredshed blandt borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Mål: Min. 90% af adspurgte borgere er tilfredse med ydelsen. Tema: Tilfredshed med ydelser forbundet med afløsning i eget hjem Mål: Min. 90 % af adspurgte borgere er tilfredse med den leverede ydelse. Side 3 af 5

149 Tema: Effektivitet i visitation af ydelser/hjælp. Mål: Visitator har senest 3 arbejdsdage efter henvendelse aftalt besøg på sygehuset eller i borgers hjem - og ved akut behov straks. Tema: Effektiv iværksættelse af visiterede ydelser/hjælp. Mål: Visiteret hjælp iværksættes senest 5 arbejdsdage efter, at leverandøren har modtaget bestillingen. Tema: Kommunal bolig til borgere med let behov for fysisk/fysisk pleje og afledt behov for mindre og mere overskuelig bolig. Mål: Borgeres ønsker vedr. lokalområde bliver opfyldt i 80% af alle sager. Tema: Tilfredshed med midlertidigt ophold blandt borgere med behov for fysisk/psykisk pleje og/eller træning Mål: Min. 90% af adspurgte borgere er tilfredse med det midlertidige ophold, Job og Arbejdsmarked Beskæftigelse Tema: Begrænsning af antallet af ledige med mere end tre måneders ledighed. Mål: Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til 197 personer i december 2010, svarende til en stigning på max. 25% i perioden fra december 2009 til december Tema: Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb. Mål: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 5% i december 2010 i forhold til december 2009, svarende til max. 100 forløb i december Tema: Begrænsning af antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Mål: Antallet af unge ydelsesmodtagere begrænses til 225 personer i december 2010, svarende til en stigning på max. 25% fra december 2009 til december Tema: Forøgelse af aktiveringsgraden for svagere grupper på arbejdsmarkedet. Mål: Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 øges i perioden fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2010 til en aktiveringsgrad på 35% for matchkategori 4 og 20% for matchkategori 5. Tema: Nedbringelse af antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse. Mål: Antallet af helårspersoner, der modtager ledighedsydelse nedbringes til Side 4 af 5

150 max. 25 prs. i december 2010, svarende til et fald på 10% fra december 2009 til december Tema: Forøgelse af beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige nydanskere. Mål: Beskæftigelsesfrekvensen for målgruppen forøges til min. 55% for mænd og min. 45% for kvinder i december Tema: Forøgelse af antallet af voksenlærlingeforløb for ledige. Mål: I året 2010 etableres 6 voksenlærlingeforløb fra ledighed. Økonomiudvalg Tværgående borgerservice Tema: Effektiv sagsbehandling. Mål: Alle henvendelser, der indeholder ansøgning eller anden information, der kræver egentlig sagsbehandling (100%), besvares inden for 10 arbejdsdage. Tema: Effektiv mailkommunikation. Mål: Alle mails af faktuel karakter, som alternativt kunne være blevet håndteret telefonisk (100%), besvares indenfor 2 arbejdsdage. Tema: Effektiv telefonbetjening. Mål: Alle telefonbeskeder (100%) besvares samme dag eller senest dagen efter, at beskeden er modtaget. Side 5 af 5

151 Bilag: K&F Sparekatalog Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54872/10

152 Side 1 af 15 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn Rammebesparelse Folkebiblioteket Rammebesparelse via forhøjelse af forældrebetaling Musikskolen Rammebesparelse Kulturelle opgaver, Museum Reducering af tilskud Kulturelle opgaver, Sagnlandet Ophør af tilskud Kulturelle opgaver, Børnebio Rammebesparelse Kulturelle opgaver, UKF s pulje Ophør af tilskud Fælles fac., Sæby Gershøj Svømmebad Rammebesparelse Fælles fac., Pleje af Gravhøje Stordrift alle Haller Ophør af tilskud Fælles fac., Sognegård Rammebesparelse Oplevelseskommunen Rammebesparelse Lejre arkiverne Rammebesparelse Fritidsaktiviteter m.v. under folkeopl I alt besparelse på udvalg Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

153 Side 2 af 15 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366

154 Side 3 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Rammebesparelse, Folkebibliotek Bevillingsnummer på 3. niveau Folkebibliotekt Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: En reduktion i bibliotekets budget på ialt kr fra 2012 betyder, at der må tages stilling til den fremtidige biblioteks-struktur og dermed antallet af lokale biblioteker og åbningstider. Et biblioteksvæsens serviceniveau afspejles bl.a. i antallet af betjeningssteder og åbnignstider, så det vil betyde en kraftig serviceforringelse hvis bibliotekernes tilgængelighed reduceres.

155 Side 4 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Musikskolen, forhøjelse af forældrebetaling Bevillingsnummer på 3. niveau Musikskolen Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Finianciering af rammebesparelse ved forhøjhelse af forældrebetaling. Pt. ligger musikskolen på landsgennemsnittet. Konsekvens kan være manglende tilgang til musikskolen samt, at antallet af hjem der ikke har råd til at deres barn / børn går i musikskolen vil stige. Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Rammebesparelse, Museum

156 Side 5 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnummer på 3. niveau Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rammebesparelse

157 Side 6 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Reducering af tilskud, Sagnlandet Bevillingsnummer på 3. niveau Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reducering af tilskud

158 Side 7 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Ophør af tilskud til Børnebio Bevillingsnummer på 3. niveau Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ophør af tilskud til Børnebio. Vil betyde færre filmaktiviteter for børn i kommunen

159 Side 8 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Kulturelle opgaver - Rammebesparelse UKF's pulje Bevillingsnummer på 3. niveau Kulturelle opgaver Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Færre tilskudsmuligheder for kulturlivet.

160 Side 9 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - Ophør af tilskud til Sæby-Gershøj Svømmebad Bevillingsnummer på 3. niveau Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reducering af tilskud til Sæby Svømmebad, kan betyde lukning af svømmebadet eller færre aktiviteter

161 Side 10 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - rammebesparelse vedr. pleje af gravhøje Bevillingsnummer på 3. niveau Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ophør af pleje af gravhøjde kan få konsekvenser for det visuelle udtryk i landskabet og det kulturhistoriske landskab. Det kan også forringe vilkårene for plante og dyrelivet, og dermed forringe biodiversiteten.

162 Side 11 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Stordrift af haller Bevillingsnummer på 3. niveau alle Fritidsfaciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Servicepersonale betjener flere haller. Risiko for manglende tid til vedligeholdelse af hallerne, da det er en væsentlig del af arbejdet i dag. Mindre tilstedeværelse overfor brugerne.

163 Side 12 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fælles faciliteter - ophør af tilskud til Sognegård Bevillingsnummer på 3. niveau Fælles faciliteter Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Kan betyde lukning af Sognegården og dermed aktiviteten i EIF Ny Tolstrup. Endvidere problem med "genhusning"af foreningen EIF Ny Tolstrup.

164 Side 13 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Oplevelseskommunen - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau Oplevelseskommunen Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Puljen nedlægges. Børnekulturfestivallen Kramkamelen vil få meget vanskeligt ved at fortsætte, initiativ målrettet samarbejde mellem erhvervsliv og Kulturlivet med henblik på at understøøtte oplevelseskommunen, vil ikke kunne gennemføres.

165 Side 14 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Lejre arkiverne - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau Lejre arkiverne Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Yderligere reducering af personale og dermed service niveau.

166 Side 15 af 15 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Kultur og Fritid - Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven - rammebesparelse Bevillingsnummer på 3. niveau Fritidsaktiviteter m.v. under Folkeoplysningsloven Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning (udfyldes i hele Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedgang i aktivitetstilskud.

167 Bilag: Social, Sundhed & Ældre sparekatalogforslag 2011 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55198/10

168 Side 1 af 12 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udfyldes i hele 1.00 Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn 2011 Organiseringen af ældrecentrene ,12 og 17 Ældrecentrene og fællesdrift -446 Udbud af pleje og praktisk hjælp og 18 Frit valg bestiller og udfører Nedlæggelse af leve-bo-miljø på ældrecentrene Ældrecentrene Fra varm mad til kølemad Frit valg ordningen - bestiller -434 Begrænsning af udlevering af gratis sygeplejeartikler Sygepleje -150 Hjælpemidler Hjælpemidler og tilskud mv Servicereduktion, rengøring Frit valg ordningen - bestiller -348 Kørsel - transport Hjælpemidler og Genoptræning -250 Sammenlægning af to hjemmehjælpsgrupper Hjemmepleje - udfører -450 Aktivitetescentrene Aktivitetscentrene -50 Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende indsats -250 Træning kontra hjemmeplejen og 18 Frit valg bestiller og udfører -600 Ingen forplejning til møder Hele direktørområdet -50 I alt besparelse på udvalg Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

169 Side 2 af 12 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/ Udfyldes i hele kr

170 Side 3 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Organisering af Ældrecentrene Bevillingsnummer på 3. niveau , 12 og 17 Bevillingsnavn Ældrecentrene og Ældre drift - fælles Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Centerchef for alle centrene og en souschef. Reduktion i antal af gruppeledere. Der nedlægges en centerchefstilling. Den ene gruppeleder på Hvalsø Ældrecenter flyttes til Bøgebakken når etape 2 (Bøgebakken) tages i brug. Gruppelederen som er afsat i Bøgebakken driftbudget etape 2 besættes ikke; spares derved. Denne besparelse påvirker ikke serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Udbud af pleje og praktisk hjælp Bevillingsnummer på 3. niveau og 18

171 Side 4 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnavn Frit valg bestiller og udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Udbud af pleje besparelse 3,9 mio. kr. Udbud af praktisk hjælp 0,8 mio. kr. Konsulent bistand 0,4 mio. kr. Denne besparelse påvirker ikke serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Nedlæggelse af leve-bo-miljø på ældrecentrene Bevillingsnummer på 3. niveau og 11 Bevillingsnavn Ældrecenterene Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring

172 Side 5 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedlæggelse af leve-bo-miljøeerne på Bøgebakken og Ammershøjparken Normeringen går fra at være 1,0 til 0,8. Demensboligerne fastholdes på normering 1,2 Dette vil betyde en ændring i servicenivauet, men ikke et lavere servicniveau. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Fra varm mad til kølemad Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Frit valg ordningen - bestiller Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I dag bliver der kørt varmt mad ud til 246 personer dagligt Ved at gå over til kølemad, kan udbringningen ske to gange om ugen Besparelse på nedbringe af kørsle til to gange om ugen 0,7 mio. kr. Investering i kølefaciliteter Hvalsø Ældrecenter 0,15 mio. kr. (estimeret) Øget udgift til opvarmning af maden (visitationen) 0,1 mio. kr. (estimeret) Dette vil betyde en ændring i serviceniveauet

173 Side 6 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Begrænsning udlevering af gratis sygeplejeartikler Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Sygepleje Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Begrænsning af udlevering af gratis sygeplejeartikler ved indsnævring af varesortiment og krav om brugerbetaling ved anvendelse af midler udenfor dette sortiment Dette betyder ingen artikler i beborgernes hjem Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Hjælpemidler Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Hjælpemidler og tilskud mv. Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning

174 Side 7 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der skal udarbejdes en analyse vedrørende hjælpemidler et forsigtigt skøn er at man kan spare kr. Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Servicereduktion, rengøring Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Frit valg ordningen - bestiller Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rengøring som beskrevet for 83 Lejre Kommune yder hjælp til rengøring 26 gange om året Forslaget er at der kun ydes hjælp til rengøring 24 gange om året Ændring af serviceniveauet

175 Side 8 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Kørsel - transport Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Hjælpemidler og genoptræning Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Mere effektivstyring af persontransport Bruge den billigste transportform Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Sammenlægning af to hjemmehjælpsgrupper Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Hjemmepleje - udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning

176 Side 9 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Sammenlægning af 2 hjemmehjælpsgrupper giver en forventet effektivisering på kr pr år svarende til en gruppelederlønning. Forventer også at sammenlægning vil betyde et mindre vikarforbrug på kr. Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Aktivitetscentrene Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Aktivitetscentrene Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Besparelse i 2011 på Aktivitetsbudgettet Ingen ændring i serviceniveauet Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Forebyggende hejmmebesøg

177 Side 10 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Forebyggende indsats Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Lejre Kommune har en høj normering af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg. Der er pt. ved at blive fremsat et lovforslag, der ændrer antallet af tilbudte besøg fra to årlige til ét. Det forventes vedtaget i forlængelse af afbureaukratiseringensplanen fra regeringen. De forebyggende medarbejdere laver andre ting end blot besøgene - og forslaget ligger i tråd med den praksis, vi allerede har på området, men der skal regnes på, hvad forslaget vil betyde, og om der kan omprioriteres ressourcer til andre forebyggende indsatser, eller alternativt om ressourcerne kan/skal spares væk, hvis disse frigives. Dette forslag vil betyde at serviceniveauet sænkes Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Træning kontra hjemmeplejen Bevillingsnummer på 3. niveau og 18 Bevillingsnavn Frit valg bestiller og udfører Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift

178 Side 11 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I Frederica Kommune har man arbejdet med projekt "Længest Muligt I Eget Liv" Her arbejder man med at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingede svækkelse udsskydes. Udgifterne til visiterede ydelser er faldet med kr. om måneden. Det vurderes umindlbart at dette kan overføres til Lejre Kommune Lejre Kommuner er ca. halv så stor som Fredericia Kommune. Den månedligebesparelse kan derfor ligge på mellem kr. Der skal dog udarbejde en analyse af dette. Serviceniveauet vil blive ændre i positiv retning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Ingen forplejning til møderne Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Hele direktørområdet Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring

179 Side 12 af 12 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ingen forplejning til møder overhovedet. Hverken centralt eller decentralt Dette kan også gennemføres på de andre direktørområder Estimeret besparelse på Socail & Arbejdsmarked er kr.

180 Bilag: B&U Sparekatalog Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54084/10

181 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom Navn på spareforslag Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Udfyldes i hele kr. Dagtilbud: Harmonisering af åbningstid til 50 timer / uge alle Dagtilbud Nedsættelse af åbningstid med 3 time/uge alle Dagtilbud Ændret normering i daginstitutioner -0,5 min alle Dagtilbud Sommerferielukning i daginstitutioner - 4 uger alle Dagtilbud Stordrift af daginstitutioner i Hvalsø og Lejre By alle Dagtilbud Lukning af Avnstrup Børnehave Avnstrup Børnegård Lukning af Børnehaven Lærkereden Lærkereden % besparelse på aktivitetsbas. udgifter alle Daginstitutioner % besparelse på aktivitetsbas. udgifter alle Dagplejen Skoler (undervisning) Nedsættelse af timetal med 1 lektion pr. årgang alle Fællesudgifter skoler Nedsættelse af timetal yderligere til minimum alle Fællesudgifter skoler Afskaffelse af holdtimer alle Fællesudgifter skoler Specialundervisning reduceres med 25% alle Fællesudgifter skoler Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% alle Fællesudgifter skoler Rammebesparelse Ungdomsskolen Ungdomsskolen Lukning af Glim Skole + SFO Glim Skole Lukning af Kr. Sonnerup Skole + SFO Kr. Sonnerup Skole Lukning af Sæby-Gershøj Skole + SFO Sæby-Gershøj Skole Skoler (SFO) Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time u. komp. - alle Fællesudgifter SFO ekstra lukkeuge (f.eks. i efterårsferien) u.komp alle Fællesudgifter SFO Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasse alle Fællesudgifter SFO Afskaffelse af skolefunktionstimer i bh.klassen alle Fællesudgifter SFO Afskaffelse af SFO tilbud fra 6. klasse alle Fællesudgifter SFO Afskaffelse af SFO-tilbud i 4. og 5. klasse alle Fællesudgifter SFO Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% alle Fællesudgifter SFO I alt besparelse på udvalg Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag NB: Lønsumændring er større end besparelsen p.g.a. modregning af mindre forældrebetaling Side 1 af 26

182 Side 2 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Harmonisering af åbningstid i alle daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift v/50 timer Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt v/50 timer 967 Nettovirkning 50,0 timer ugentlig åbningstid ,5 timer ugentlig åbningstid ,0 timer ugentlig åbningstid ,5 timer ugentlig åbningstid ,0 timer ugentlig åbningstid ,5 timer ugentlig åbningstid Lønsumsændring v/50 timer Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås ensartet ugentlig åbningstid i samtlige institutioner. Ovenfor er beregnet besparelsen ved en ugentlig åbningstid på h.h.v. 50,0-50,5-51,0-51,5-52,0 og 51,5.

183 Side 3 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Ændring af åbningstid i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift v/3 timer Indtægt - mindreudgift /+ merudgift v/3 timer 908 Nettovirkning 1 time timer timer timer timer Lønsumsændring v/3 timer # # # # Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås yderligere ændring i åbningstiden i samtlige institutioner, der er ovenfor beregnet besparelsen ved varianter fra 1-5 timer ugentlig. Besparelsen vil være den samme ved nedsættelse af nuværende åbningstid samt ved yderligere nedsættelse efter en evt. harmonisering af åbningstiden.

184 Side 4 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Ændret normering i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift v/0,5 minut Indtægt - mindreudgift /+ merudgift v/0,5 minut 1105 Nettovirkning 0,25 minut ,50 minut ,00 minut Lønsumsændring v/0,5 minut Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: I dag varierer normering fra 6,0 til 6,3 minut pr. barn - afhængig af institutionens størrelser eller evt. særlige forhold. Der foreslås en nedskæring med h.h.v. 0,25-0,50 og 1,0 minut pr. barn i samtlige institutioner.

185 Side 5 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Sommerferielukning i daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås 20 lukkedage i juli måned - den samlede besparelse vil være kr. herfra er trukket 20% til dækning af "nødåbent" i enkelte institutioner.

186 Side 6 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Stordrift af institutioner i Hvalsø og Lejre by Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås at 3 af 5 børnehaver i Hvalsø By (excl. Møllebjerghave + Remissen) slås sammen til en stor institution. Desuden udbygges Egebjerget i Lejre By til at rumme flere børn, mens Røglebakken bevares som eneste yderligere institution. Besparelsen skal naturligvis ses i sammenhæng med etablering- og anlægsudgifter til udbyggelse af Egebjerget i Lejre samt etablering af ny stor institution i Hvalsø By.

187 Side 7 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Avnstrup Børnehave Bevillingsnummer på 3. niveau Avnstrup Børnegård Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås lukning af Avnstrup Børnehave. Der kan spares kr vedr. normering, da Avnstrup Børnehave har en normering på 6,3 minut pr. barn, og der må forventes en normering på 6.05 minut pr. barn hvis børnene flyttes til en anden og større instititution, denne besparelse har en værdi af kr de resterende kr fremkommer idet der er afsat ekstra timetillæg på 34,4 time. Der vil desuden kunne spares kr i husleje (brutto) samt kr som er forskellen på det nuværende lederlønsbudget og gennemsnitsløn på en pædagogstilling. Der kan endvidere spares vedr. rengøring samt el, vand & varme. Sidstnævnte besparelse ligger under Teknik og Miljø, men besparelsen er reel, idet der er tale om lejede bygninger.

188 Side 8 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Børnehaven Lærkereden Bevillingsnummer på 3. niveau Børnehaven Lærkereden Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås lukning af Børnehaven Lærkereden. Besparelsen på driften er kr som er udgift til vejmænd. Besparelsen på lønsummen er forskellen på nuværende budget til lederløn fratrukket en gennemsnitsløn til en pædagog. Der kan endvidere spares kr vedr. rengøring, el, vand og varme. Denne besparelse ligger under Teknik og Miljø, men da der er tale om kommunens egen bygning vil besparelsen være afhængig af evt. fremtidigt brug og ved evt. salg skal der naturligvis tillægges indtægt herfor.

189 Side 9 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - 5% besparelse på aktivitetsbaserede udgifter - daginstitutioner Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en besparelse på 5% på alle daginstitutioners budget til aktivitetsbaserede udgifter.

190 Side 10 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - 5% besparelse på aktivitetsbaserede udgifter - dagpleje Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en besparelse på 5% på dagplejens budget til aktivitetsbaserede udgifter.

191 Side 11 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Nedsættelse af timetal med 1 lektion pr. årgang Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af timetallet til undervisning med 1 ugentlig time pr. klasse, svarende til det timetal der var gældende i skoleåret NB:Trinmål og Fagmål er fra Undervisningsministeriets side baseret på ministeriets vejledende timetal

192 Side 12 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Nedsættelse af timetal yderligere til minimum Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af timetallet i skolerne til folkeskolelovens minimumstimetal. NB:Trinmål og Fagmål er fra Undervisningsministeriets side baseret på ministeriets vejledende timetal

193 Side 13 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Afskaffelse af holdtimer Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Skolerne tildeles idag holdtimer (dele-timer / to-lærertimer) til klasser med mere end 21 elever. Der tildeles 1 ekstra holdtime pr. elev ud over 21. Forslaget indebærer at der ikke tildeles holdtimer.

194 Side 14 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Specialundervisning reduceres med 25% Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Skolene tildeles i dag, 0,2 ugentlige timer (lektioner a 45 minutter) pr. elev til den almindelige specialundervisning. Forslaget indebære af skolerne fremover skal have tildelt 0,15 ugentlige timer pr. elev til den almindelige specialundervisning. Konsekvensen af forslaget er at skolelederne må prioritere specialundervisningen til de elever der har mest brug for støtte.

195 Side 15 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Skoler - Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reduktion af de aktivitetsbaserede udgifter med 5 %. De aktivitetsbaserede tildelinger anvendes til undervisningsmidler (herunder skolebøger), inventar, indvendig vedligeholdelse, aministration, kursusudgifter, lejrskoler, ekskursioner ect.

196 Side 16 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Rammebesparelse Ungdomsskolen Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Rammebesparelse

197 Side 17 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Glim Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Glim Skole og overflytning af eleverne til Allerslev Skole pr vil der kunne sammenlægges klasser på 4., 5. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen skal der dog modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt kr. årligt. Der vil være behov for 4 ekstra lokaler på Allerslev Skole. På sigt vil der blive behov for 1 spor (10 klasselokaler), idet Allerslev Skole vil blive 3-sporet som følge af en evt. lukning af Glim Skole.Klassekvotienten på Allerslev Skole vil som følge af lukningen stige fra 21,8 til 22,5 pr Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel, etablering af nye undervisningslokaler, ekstra rengøring ect

198 Side 18 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Kr. Sonnerup Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Kirke Sonnerup Skole og overflytning af eleverne til Bramsnæsvigskolen Skole pr vil der kunne sammenlægges klasser på 2., 3., 4. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen er der modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt kr. årligt.. Der vil ikke være behov for etablering af nye klasselokaler på Bramsnæsvigskolen. På sigt vil der som prognoserne ser ud i dag ikke være behov for yderligere lokaler i det Bramsnæsvigkolen vil forblive 2-sporet som følge af en evt. lukning af Kirke Sonnerup Skole. Klassekvotienten på Bramsnæsvigskolen vil som følge af lukningen stige fra 18,9 til 23,7 pr Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel ect.

199 Side 19 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - Lukning af Sæby-Gershøj Skole og SFO Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Ved lukning af Sæby-Gershøj Skole Skole og overflytning af eleverne til Kirke Hyllinge Skole pr vil der kunne sammenlægges klasser på 2., 3. og 6. klassetrin. I besparelsen i lønsummen skal der dog modregnes udgifter til holdtimer jf. skolernes timetildelingsmodel. Den samlede årlige besparelse i lønsummen bliver kr. Der er ingen ændinger i budgettet til aktivitetsbaserede udgifter, ligesom der ikke er besparelser på SFO-rammen som følge af SFO-tildelingens "pengene-følger-barnet"-princip. Der er medregnet besparelse af de udgifter til skoleledelse, servicepersonale, energi og samordnet rengøring, der fremgår af det teknisk-administrative budget, ialt kr. årligt. Der vil være behov for lokaler til 4 klasser ekstra på Kirke Hyllinge Skole, hvoraf det er muligt at finde plads til de 3 indenfor skolens nuværende bygninger. Der vil således være behov for 1 ekstra klasselokale pr På sigt vil der blive behov for 1 ekstra indskolingsafdeling med mindst 3 klasselokalaler og lokale til SFO, idet Kirke Hyllinge Skole vil blive 3-sporet som følge af en evt. lukning af Sæby-Gershøj Skole. Klassekvotienten på Kirke Hyllinge Skole vil som følge af lukningen stige fra 21,2 til 22,3 pr Der er ikke modregnet eventuelle ekstra omkostninger til skolebuskørsel, etablering af nye undervisningslokaler, ekstra rengøring ect..

200 Side 20 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time u/kompensation Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Nedsættelse af den ugentlige åbningstid i SFO med 1 time om ugen med bevarelse af den samme forældrebetaling

201 Side 21 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - 1 ekstra lukkeuge (f.eks. i efterårsferien) u/kompensation Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: En ekstra lukkeuge i SFO f.eks. i efterårsferien med bevarelse af den samme forældrebetaling

202 Side 22 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af skolefunktionstimer i 1. klasserne. Der tildeles p.t. SFO resurcer til 5 ugentlige skolefunktionstimer i 1. klasse

203 Side 23 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af skolefunktionstimer i bh. klassen Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af skolefunktionstimer i børnehaveklasserne. Der tildeles p.t. SFO resurcer til 5 ugentlige skolefunktionstimer i hver børnehaveklasse + 1 ekstra ugentlig timer pr. barn ud over 16 børn i klassen.

204 Side 24 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af SFO tilbud fra 6. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af SFO-tilbud til elever i fra klasse. Der vil således ikke længere være kommunale pasnings- og aktivitetstilbud til denne aldersklasse

205 Side 25 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Afskaffelse af SFO-tilbud i 4. og 5. klasse Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Afskaffelse af SFO-tilbud til elever i fra klasse. Der vil således ikke længere være kommunale pasnings- og aktivitetstilbud til denne aldersklasse

206 Side 26 af 26 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Børn & Ungdom - SFO - Aktivitetsbaserede udgifter reduceres med 5% Bevillingsnummer på 3. niveau alle Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - merindtægt /+ mindreindtægt Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Reduktion af de aktivitetsbaserede udgifter med 5 %. De aktivitetsbaserede tildelinger anvendes til materialer til børnene, inventar, indvendig vedligeholdelse, aministration, kursusudgifter, ture ect.

207 Bilag: TM samlet Sparekatalog Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53950/10

208 Side 1 af 14 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/9366 Udvalg for Teknik & Miljø Bevillingsnummer Navn på spareforslag på 3. niveau Bevillingsnavn Udfyldes i hele kr. Områdeklassificeringen og Jordforurening Miljøforanstaltninger, vandløb, vedl. mv Buslæskure - reduceret service niveau Grønne arealer Udskydelse af køb af mandskabsvogn Materielgården Nedsat serviceniveau på græsslåning Materielgården Nedsat serviceniveau renholdelse af veje Materielgården Fejning langs kantsten reduceres Vejvedligeholdelse Kantfyldning langs kørebanen reduceres Vejvedligeholdelse Nedsat serviceniveau, vejbelægninger/udstyr Vejvedligeholdelse Rammebesparelse på vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelse Busplan 4 04 Kollektivtrafik Besparelser på energiforbrug Energiforbrug Ændret omfang af gulvvask Samordnet Rengøring I alt besparelse på udvalg Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt besparelsesforslag

209 Side 2 af 14 Sparekatalog til budget Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/ e kr

210 Side 3 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø- "Områdeklassificering og jordforurening" Miljøforanstatninger, vandløb vedligeholdelse m.v. Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der er i budgettet afsat ,- kr. til jordforurening, akut forurening samt områdeklassificering ,- forventes restere til akutte uheld, prøvetagning, analyser mv. Områdeklassificeringen er udskudt til Områdeklassificeringen er væsentlig ift. arbejdet med behandling af anmeldelse af flytning af jord. Områdeklassificeringen kan lette arbejdet med flytning af jord, f.eks. ifm. byggeri. Alle byområder/byzone, med undtagelse af Buske-udstykningen, er klassificeret som lettere forurenet og skal derfor håndteres og anmeldes som sådan. Det medføre ekstra analyser og arbejde med anmelselser ved bygge- og anlægsarbjde inden for byzone. Ved at gennemføre områdeklassificeringen forventes en stor del byzone, som er udstykket fra landbrugsjord, at kunne fritages for mistanke om lettere forurenet overfladejord. Dette forventes at lette arbejdet i bygge- og anlægssager for bygherre/entreprenør/ansøger samt for administration i Lejre Kommune ift. færre anmeldelser af jordflytninger.

211 Side 4 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Buslæskure, reduceret serviceniveau Grønne arealer Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der anvendes årligt ml. kr og til reparationer/udskiftninger af buslæskure som følge af hærværk. Besparelsesforslaget medfører dermed, at ødelagte buslæskure som hovedregel ikke vil blive udskiftet, men nedlagt. Der må imødeses klager fra brugere af de buslæskure som vil blive nedtaget - og altså ikke genopsat - efter hærværk

212 Side 5 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Udskydelse af indkøb af mandskabsvogn Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Vej & Park udskifter to til tre mandskabsvogne årligt. Forslaget medfører, at udskiftning af én mandskabsvogn udskydes til Forslaget kan risikerer at medføre forøgede udgifter til reparationer og vedligeholdelse af det køretøj, hvor udskiftning udskydes et år. Evt. meromkostninger i den forbindelse forudsættes afholdt at eksisterende bevilling idet det er svært at forudsige omfanget af eventuelle merudgifter.

213 Side 6 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau på græsslåning Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på grønne områder. Det foreslås helt konkret, at der reduceres kraftigt i græsslåning af udvalgte grønne arealer. Det drejer sig om større græsarealer, hvor hyppigheden for græsslåning i dag er ca. hver 14. dag i væktssæsonen. Det foreslås at ændre hyppigheden for græsslåning på de senere udvalgte arealer til 3-4 årlige slåninger, hvormed de udvalgte arealer fremover, og primært i sommerhalvåret, vil fremstå som engarealer og altså ikke brugsplæner som i dag. Vej & Park er p.t. ved at færdiggøre en opmåling/registrering af kommunens grønne områder. Når dette projekt er færdigt (forventeligt medio 2010), vil der kunne udpeges potentielle arealer hvor hyppigheden for græsslåning kan nedsættes. Idet forslaget medføre nedlæggelse af ét årsværk, vil det samtidig medfører, at der vil ske et nedsat serviceniveau i vinterbeskæring af træer og buske, ligesom der også må reduceres i de mange forskellige serviceydelser så som Vej & Park - i flere tilfælde omkostningsfrit - udfører for andre bevillingsområder i Lejre Kommune. En yderligere konsekvens vil være, at der skal udbydes en vintervedligeholdelsesrute, idet kapaciteten for Vej & Park's egne medarbejdere er fuldt ud udnyttet. Dette vil isoleret set medfører en meromkostning til vintervedligeholdelse på grund af forskellen på enhedspriser på egen udførsel kontra ekstern udførsel. Alternativt kan der reduceres yderligere end foreslået i bevillingen til vintervedligeholdelse. På grund af Vej & Park's meget lave medarbejderomsætning forventes det ikke, at den foreslåede reduktion med ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

214 Side 7 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau på renholdelse af veje Materielgården Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på renholdelse på og langs kommuneveje. Mere konkret foreslås en nedsættelse af serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelse på helleanlæg, i beplantningsbede og plantekummer, samt for håndfejning og opsamling af affald. Idet forslaget medføre nedlæggelse af ét årsværk, vil det samtidig medfører, at der vil ske et nedsat serviceniveau i vinterbeskæring af træer og buske, ligesom der også må reduceres i de mange forskellige serviceydelser som som Vej & Park - i flere tilfælde omkostningsfrit - udføre for andre bevillingsområder i Lejre Kommune. En yderligere konsekvens vil være, at der skal udbydes en vintervedligeholdelsesrute, idet kapaciteten for Vej & Park's egne medarbejdere er fuldt ud udnyttet. Dette vil isoleret set medfører en meromkostning til vintervedligeholdelse på grund af forskellen på enhedspriser på egen udførsel kontra ekstern udførsel. Alternativt kan der reduceres yderligere end foreslået i bevillingen til vintervedligeholdelse. På grund af Vej & Park's meget lave medarbejderomsætning forventes det ikke, at den foreslåede reduktion med ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

215 Side 8 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Fejning langs kantsten reduceres Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på maskinfejning af kørebanearealer langs kantsten. Det foreslås helt konkret, at hyppigheden for fejning redecures fra 6 til 3 årlige fejninger. Der vil primært være tale om æstetiske forringelser ved en reduceret fejehyppighed.

216 Side 9 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Kantfyldning langs kørebanekanter reduceres Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en nedsættelse af serviceniveauet på udlægning af grus i rabatter langs kørebanekanter. Mere konkret foreslås det at reducere i de ydelser hvor Vej & park i dag udføre systematisk maskinudlægning af grus i vejrabatter. Reduktionen andrager ca. 30% i forhold til niveauet i 2010 og de forudgående år. Effektuering af forslaget vil medføre forringet trafiksikkerhed, samt på sigt en forringet værdi af vejkapitalen, som en konsekvense af at kørebanearealerne nedbrydes hurtigere. Reduktionen tænkes udmøntet hvor det gør "mindst ondt", det vil sige på strækninger hvor det vurderes at udlægning af grus bedt kan udskydes. Der tænkes ikke reduceret i hyppigheden for håndudlægning af rabatgrus, idet dette som oftest kan karraktiserers som akut arbejde.

217 Side 10 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Nedsat serviceniveau, vejbelægninger/udstyr Vejvedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en generel nedsættelse af serviceniveauet for vedligeholdelse af vejbelægninger og udstyr, herunder udskiftning af defekte kantsten og belægningsreparationer på fortove. Den afledte besparelse på varekøb (asfalt, fliser og kantsten mm.) forventes opvejet af udgifter til fremmede entreprenør til løsning af udvalgte akutte opgaver. En konsekvens af forslaget vil være, at der må afvises flere borgerønsker om reparationer, end tilfældet er i dag. Det vurderes at den foreslåede reduktion af ét årsværk kan ske ved naturlig afgang.

218 Side 11 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Rammebesparelse på vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelse Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås en samlet budgetreduktion på kr Idet bevillingen til vintervedligeholdelse er kalkulatorisk og vintervedligeholdelsen udføres i overensstemmelse med en politisk vedtaget strategi, kan der ikke umiddelbart angives konkrete besparelsesforslag, men alene en rammebesparelse. Såfremt spareforslaget vedtages, vil det kræve en efterfølgende politisk stillingstagen til hvor i vinterregulativet der skal ske servicereduktioner.

219 Side 12 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Busplan 4 04 Kollektiv trafik Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Kommunalbestyrelsen forventes på sit møde den 25. maj 2010 at træffe beslutning om bestilling af kollektiv trafik for 2011.Bestillingen sker på grundlag af "Strategi for kollektiv trafik" mm. Sagen var på udvalgsmødet d. 5. maj. I oplægget til mødet var de samlede udgifter til kollektiv trafik på udvalgets område i alt 28,9 mio. kr. Udvalget besluttede at der ikke skulle afsættes en ekstra bus til telebuskørsel, hvilket giver en besparelse på 0,8, såfremt KB tiltræder beslutningen. Derudover er efterreguleringen vedr forøget fra 3,0 til 3,5 mio. kr. hvilket giver en mindrebesparelse på 0,5 mio. kr. Endvidere er der afsat 0,2 mio. kr. til informationsindsats vedr. ny busplan. Dette giver i alt 28,8 mio. kr. til kollektiv trafik på udvalgets området. Det teknisk administrative budget for 2011, er på nuværende tidspunkt 32,2 mio. kr. Samlet set er der således en besparelse på 3,4 mio. kr. der foreslås at indgår i sparekataloget til Budget 2011 på udvalget for Teknik & Miljøs område. Tekst tilrettes efter faktisk beslutning i KB den 25. maj Det teknisk administrative budget for overslagsårene er 29,2 mio. kr. Under forudsætning af at der stadig vil være en efterregulering på 3,5 mio. kr. om året de førlgende år, vil besparelsen være 0,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

220 Side 13 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Udvalget for Teknik & Miljø - Besparelse på Energiforbrug Energiforbrug Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Der foreslås udmøntet en besparelse på kr. på kontoen "Energiforbrug". Besparelsen vil kunne opnås ved fortsat at indtænke energitiltag i ejendomsvedligeholdelsen i form af f.eks. pålægning af ekstra isolering ved tagrenoveringer, udskiftning af gamle vinduer med energivinduer m.m. I løbet af 2010 energimærkes alle kommunens ejendomme, som er over 60 m2. Energibesparende tiltag, som er foreslået i energimærkerne, kan lånefinansieres. Denne mulighed for at igangsætte mange projekter med energibesparelser som formål, vil medføre besparelser på primært el- og varmeforbrug. Endelig vil de projekter, der gennemføres på baggrund af midler fra "Pulje til energibesparende foranstaltninger", kunne medføre besparelser på både el-, varme- og vandforbrug. Kommunens Indkøbsafdeling laver aftaler for indkøb af el, naturgas og fyringsolie. Hvis Indkøbsafdelingen opnår gunstige priser, vil dette desuden fremadrettet gavne bevillingen "Energiforbrug". Der vil ikke ske påvirkning af serviceniveauet som følge af den foreslåede besparelse, da der er tale om et decideret mindre forbrug af energi som konsekvens af et målrettet fokus og igangsatte aktiviteter.

221 Side 14 af 14 Sparekatalog til budget Beskrivelser af spareforslag Sagsnr. 10/9366 Teknik&Miljø - Ændret omfang af gulvvask Samordnet Rengøring Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Beskrivelse af forslag og påvirkning på serviceniveauet: Børnehaverne har i dag fejning/støvsugning og vask af alle gulve 5 x ugen. Reduceres gulvvasken i alle grupperum til 4 x ugen, kan budgettet reduceres med kr pr. år. SFO har i dag fejning/støvsugning 5 x ugen og gulvvask 4 x ugen. Reduceres gulvvasken til 3 x ugen, kan budgettet reduceres med kr pr. år. Det er ikke muligt at reducere yderligere vedr. gulvvask på skolerne. Besparelserne er alene medarbejder tid. Gennemførelsen kompliceres af kommunens fysiske opdeling. Der er ikke stor mulighed for at kombinere de forskellige områder og meget tid vil gå tabt i transport. Små enheder på under 10 timer pr. uge er svære at besætte uden også at bevilge transporttid. Forslaget har ikke været drøftet med brugerne og konsekvenser for hygiejneniveauet i institutionerne er ikke belyst. Det er dog vurderingen, at gulvvask er den mindst kritiske aktivitet, da gulvene under alle omstændigheder rengøres ved fejning eller støvsugning, samt pletter fjernes.

222 Bilag: KF Omflytning af budgetrammer Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55988/10

223 Side 1 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Opsamling hele udvalget Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på Bevillingsnavn niveau Udfyldes i hele kr Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Idrætshal Hvalsø Kontrol af omplaceringer - skal give nul Lønsumsændring Nettotal på hele udvalg, udspecificering i hver enkelt omplaceringsbeskrivelse Indsæt flere celler efter behov

224 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Mindre overskud på lokaletilskudskontoen Side 2 af 3

225 Side 3 af 3 Fagudvalgets budgetramme - omplaceringer Beskrivelse af omplaceringer Sagsnr. 10/8721 Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsnummer på 3. niveau Bevillingsnavn Idrætshal Hvalsø Bevillingsmæssige ændringer i budgetår: (udfyldes i hele kr. i 2011 priser) Udgift - mindreudegift / + merudgift Indtægt - mindreudgift /+ merudgift Nettovirkning Lønsumsændring Begrundelse og konsekvenser af omplaceringen: Hvalsø Hallens indtægtsgrundlag er - set i forhold til andre haller - sat meget højt, og det har hidtil ikke været muligt for hallen at opnå disse indtægter, hvorfor hallen har oparbejdet et budgetunderskud. Hvalsø Hallen har fremsendt et forslag til handleplan for at øge sine indtægter, men ud fra forvaltningens vurdering af hvilke elementer i handleplanen, der kan godkendes, udestår stadig manglende indtægter svarende til ca kr. Det må derfor overvejes, om Hvalsø Hallens indtægtsbudget skal reguleres nedad til et niveau, hvor hallen har større mulighed for at realisere budgettet. Til finansiering heraf peger forvaltningen på en nedsættelse af beløbet til lokaletilskud, jfr. sparekataloget på KFUs område.

226 Bilag: KF Nulrammebudget 2011 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 02. juni Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55987/10

227 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Thea Hass Børn Unge & Kultur D E Dato: 21. maj 2010 J.nr.: Nulrammebudget for KFU 2011 Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende budgetudfordringer på Udvalget for Kultur & Fritids budgetramme i 2011: Hvalsø Hallens indtægsgrundlag Hvalsø Hallens indtægtsgrundlag er - set i forhold til andre haller - sat meget højt, og det har hidtil ikke været muligt for hallen at opnå disse indtægter, hvorfor hallen har oparbejdet et budgetunderskud. Hvalsø Hallen har fremsendt et forslag til handleplan for at øge sine indtægter, men ud fra forvaltningens vurdering af hvilke elementer i handleplanen, der kan godkendes, udestår stadig manglende indtægter svarende til ca kr. Det må derfor overvejes, om Hvalsø Hallens indtægtsbudget skal reguleres nedad til et niveau, hvor hallen har større mulighed for at realisere budgettet. Til finansiering heraf peger forvaltningen på en nedsættelse af beløbet til lokaletilskud, jfr. sparekataloget på KFUs område.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 31. maj 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. februar Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 12. februar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Februar...2 3. KF - Årshjul samt oplæg til præsentation

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. januar 2015 Referat onsdag den 14. januar 2015 Kl. 17:00 i Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53, 4070 Kr. Hyl Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Januar...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. maj 2010 Referat onsdag den 5. maj 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Ansøgning om tilskud med

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere