NNF. Den skriftlige beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NNF. Den skriftlige beretning 2004-2008"

Transkript

1 NNF Den skriftlige beretning

2 Fællesskab er vejen til resultater Det er helheden, der skaber fællesskabet. Det er fællesskabet, der skaber styrken. Det er styrken, der skaber resultaterne. Sådan lød mine ord, da jeg på sidste kongres blev valgt til forbundsformand. Og når vi i dag, fire år senere, gør status over den forgangne kongresperiode, bliver mit budskab i den grad bekræftet. De historisk flotte resultater, NNF skabte under OK 07 og 08, var kun mulige, fordi vi havde nedbrudt vores interne mure og omdannet os til et helhedsforbund. Og fordi vi under forberedelserne til forhandlingerne stod sammen og tænkte i nye metoder til at involvere det enkelte medlem. For kun når medlemmer, tillidsvalgte, afdelinger og forbundshus hver især tager ansvar for at skabe fremskridt, opnår vi den styrke, der skal til for at skabe gode resultater. Og den råstyrke får vi brug for, når vi skal manøvrere os vej gennem fremtidens udfordringer: Eksklusivaftaledommen har sat fagbevægelsen under pres og intensiveret kampen mod de gule. Den borgerlige regering spiller hasard med NNFernes velfærd, og globaliseringen påvirker fortsat vores arbejdspladser. Og dertil kommer alle de udfordringer, der opstår i spændingsfeltet mellem det individuelle og det kollektive, mellem forening og forretning og mellem politisk lederskab og professionel organisation. NNF har i kongresperioden samlet det bedste skyts mod disse udfordringer i Nyt NNF den modernisering af hele vores organisation, som efter kongressen skal gøre NNF til den førende faglige organisation på fødevareområdet. Som forbundsformand har det været en fornøjelse at opleve, hvordan organisationen har grebet Nyt NNF an. Visionært, realistisk, vedholdende og selverkendende er blot nogle af de ord, jeg vil sætte på indsatsen for at sikre NNFs overlevelse i fremtiden. Det har været en fantastisk holdindsats! NNFs 8. ordinære kongres står nu for døren. Her skal træffes mange vigtige beslutninger, som bliver afgørende for NNFs videre færd. Så lad os sammen fortsætte arbejdet for at gøre NNF til landets bedste resultatskabende fagforening. Rigtig god læselyst! Ole Wehlast Forbundsformand 1

3 Indhold Kongressen dag for dag... 4 Kongressens dagsorden... 5 Formandssekretariatet: Fællesskab giver styrke i forandringstider... 8 NNF i et borgerligt Danmark Behov for større fokus på fødevaresikkerheden Sort arbejde skal frem i lyset NNF sidder med ved de vigtige borde Fødevareindustrien er for alvor blevet global Det internationale arbejde bliver stadig vigtigere NNF det oplagte faglige ståsted Ny struktur har skabt resultater På vej mod Nyt NNF På arbejde i aviser, radio og tv PNN/PHI Pension i mulig fusion med Industriens Pension Overenskomstsekretariatet: Markante forbedringer i NNFernes hverdag Et overenskomst sekretariat bliver til De ti, der skulle blive til én Overenskomstforhandlinger i perioden: Forhandling med succes Utraditionel forberedelse til OK OK 07: Butik fik uddannelsesfond kun for NNFere OK 07 med DI: Den største reallønsfremgang i NNFs historie OK 08: Historisk god overenskomst også for TRerne Nye fonde skal sikre kompetenceudvikling Frit valg giver plads til medlemmernes individuelle behov Anderledes overenskomster: To slagterier afskaffer akkorder Forbedringer under stadigt angreb Overenskomster med vikarbureauerne af nød snarere end vilje Brug for de europæiske samarbejdsudvalg Elever og lærlinge er vigtige for NNF NNFerne er gode til integration på jobbet Udfordringer i den kommende kongresperiode Slagter Industri: Beredskabsgruppen i aktion Slagter Forædling: Fra dansk til skandinavisk hjemmemarked Bager/Møller: En styrkelse af tillidsrepræsentanterne Mejerierne: En turbulent tid efter Muhammed tegningerne Slagter og Bager Butik: Stadig uforholds mæssigt mange sager Tobak: NNFerne vokser med uddannelse Sukker/Chokolade: Stort medlems potentiale i små og store virksomheder

4 Miljø- og Kompetencesekretariatet: Systematisk indsats for et godt arbejdsliv Fælles dagsordner for fokusområder Fagligheden tilbage i førertrøjen Arbejdsmiljøet i bedring trods alt Bedre muligheder for arbejdsskadeerstatning Når fagforeningen er det sociale sikkerhedsnet NNF-Ungdom: Ny netværksorganisering Masser af medlemstilbud A-kassen: Det er fuldtidsarbejde at være ledig Under øget politisk bevågenhed Ændringer i efterlønnen i kongres perioden Den store efterlønssag Fine karakterer til NNFs a-kasse Kontingent fastfrosset Styrkelse af a-kassen i afdelingerne Fra 14-dages-udbetaling til månedsudbetaling Nye digitale tilbud fra NNFs a-kasse NNFs digitale a-kasse giver mere tid til medlemmerne Fleksibelt bookingsystem Jobportalen NNF-Job Andre tilbud i perioden Servicesekretariatet: Lav kontingentstigning trods medlemsfald Forbundets regnskab Økonomisk oversigt Forklaringer til regnskabet Gruppeliv: Under pres fra nedsat pensionsalder Fritidsulykke: Udvidet dækning for hjemtransport It-afdelingen: Da WINNIE gjorde sit indtog Appendiks

5 Kongressen dag for dag NNFs 8. ordinære kongres løber af stablen fra tirsdag den 16. september til fredag den 19. september 2008, og ligesom ved tidligere kongresser er det Aalborg Kongres og Kultur Center, der danner rammerne. Kongressen begynder tirsdag den 16. september 2008 kl , hvor der traditionen tro åbnes med faneindmarch, musik og underholdning, og forbundsformanden byder velkommen til de delegerede og gæster. Kongressen konstituerer sig kl og nedsætter udvalg i henhold til kongressens dagsorden. Herefter aflægger forbundsformanden og de to næstformænd den mundtlige beretning. Onsdag er dagen, hvor kongressen skal stemme om Nyt NNF det politiske projekt, som hele organisationen har været involveret i gennem de seneste to år. I stedet for som hidtil at være tilknyttet en branche vil medlemmerne med en vedtagelse af projektet blive tilknyttet et overenskomstområde. Torsdag afrapporteres fra de nuværende syv følgegrupper, ligesom der vil være valg af forbundsledelse, forbundssekretærer og revisorer. Fredag mødes de delegerede i de fire overenskomstområder, hvor der skal vælges følgegruppemedlemmer, forhandlingsudvalg og repræsentanter til NNFs hovedbestyrelse. Efter disse møder er der delegeretmøde i a-kassen, hvor der er valg af a-kasseledelse. Fredagen rundes af med kongresfest om aftenen. Der er som sædvanlig inviteret en række gæster fra ind- og udland. Det er repræsentanter fra søsterforbund og fagbevægelsen herunder de internationale organisationer, som NNF er medlem af. På kongressen i 2008 er der 311 delegerede. 4

6 Kongressens dagsorden Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Kongressen konstituerer sig Godkendelse af forretningsorden Valg af dirigenter Valg af stemmetællerudvalg Valg af mandatudvalg Valg af lovudvalg Valg af redaktionsudvalg Valg af referenter Mandatudvalget fremlægger sin indstilling Beretning Nyt NNF - det politiske projekt Pkt. 5 Målprogram Pkt. 6 Ændringsforslag til forbundslovene Pkt. 7 Regnskab Pkt. 8 Pkt. 9 Budget kontingent Afrapportering fra følgegrupperne Pkt. 10 Valg af forbundsledelse, forbundssekretærer og revisorer i henhold til lovene Pkt. 11 Møde i overenskomstområderne med valg af følgegruppemedlemmer, forhandlingsudvalg og repræsentanter til NNFs hovedbestyrelse Pkt. 12 Delegeretmøde i a-kassen med valg af a-kasseledelse Pkt. 13 Afslutning 5

7 6

8 NNF Den skriftlige beretning

9 Formandssekretariatet: Fællesskab giver styrke i forandringstider 8 Fællesskab giver styrke i forandringstider

10 Mødet med 4500 medlemmer på OKay-turen i september 2006 gav rig mulighed for at høre, hvad der rører sig blandt mange medlemmer. Medlemmerne satte her kontante ord på deres ønsker og drømme for fremtiden, og én ting er sikkert. Solidaritet er måske ikke oppe i tiden, men behovet for at stå sammen er stadig lige aktuelt. Både på NNF-arbejdspladserne og internt i NNF-organisationen. Og såvel nationalt som internationalt. For der er kampe nok at kæmpe. At tale NNFernes sag kræver politisk benarbejde i et borgerligt Danmark, hvor medarbejderens behov langt fra står øverst på listen, når samfundets goder skal fordeles, arbejdsmiljøet forbedres eller pensionsalderen fastholdes. I kongresperioden har vi blandt andet taget ansvar for vores medlemmers hverdag ved at påvirke landets fødevarepolitik og erhvervspolitik i en retning, der sikrer en stærk udvikling af den danske fødevareindustri. For kun gennem en konkurrencedygtig og omstillingsparat fødevareindustri kan vi sikre vores medlemmer stabile beskæftigelsesmuligheder. Ikke bare her og nu, men også på sigt. Også på udebane har der været vigtige kampe at kæmpe. Fødevareindustrien er for alvor blevet international. Anno 2008 går NNFerne på arbejde i virksomheder, der er påvirket af øget konkurrence fra udlandet, men også med kolleger på tværs af grænser. Derfor har kongresperioden budt på et stigende behov for internationalt samarbejde og bevågenhed. I kølvandet på globaliseringen er vi i stigende grad vidner til udflytninger og virksomhedslukninger. Det har mange af vores medlemmer mærket på egen krop. Her er NNFs beredskabsgruppe rykket ud med hjælp til at iværksætte omskoling, finde nye job til medlemmerne og håndtere de spørgsmål, som uvægerligt dukker op. Mod og nytænkning har også været påkrævet på de interne linjer i organisationen. Nyt NNF har udfordret forbundshuset, afdelingerne og de tillidsvalgte, der alle har skullet se sig selv med nye øjne. Skullet hæve sig op i helikopteren og fordomsfrit spørge: Hvordan kan vi skabe de bedste resultater for vores medlemmer og give dem optimal service for færre penge? Og hvordan skal vores struktur og organisation så se ud? For penge er der blevet færre af i en årrække med medlemstilbagegang. Men medlemsudviklingen har også været katalysatoren for den sunde proces, som gennem kongresperioden har lagt fundamentet til det nye, moderniserede fagforbund, der ser dagens lys på den anden side af kongressen: Nyt NNF. NNFs målprogram for har været rammen om vores daglige arbejde, og vi er glade for nu at kunne gøre status og berette, at vores indsats har levet op til programmets målsætninger. Kongres dit arbejde vores ansvar! Som forbundsformand har det været stort at opleve den vilje til at skabe forandringer, som ligger i vores organisation. De mange resultater, vi har skabt i kongresperioden, skyldes netop denne vilje og det store engagement, som kendetegner organisationen. Forbundsformand Ole Wehlast Fællesskab giver styrke i forandringstider 9

11 NNFerne savner indflydelse på jobbet To ud af tre industriansatte NNFere på slagterier, mejerier og brødfabrikker ønsker sig mere indflydelse på jobbet, og hver fjerde overvejer af samme årsag at skifte job. Det viser en undersøgelse fra 2008, som NNF har foretaget i samarbejde med Analyse Danmark. Det er eksempelvis arbejdstempo, pauser og arbejdsopgaver, som NNFerne savner indflydelse på blandt andet fordi industriproduktionens bånd og maskiner styrer, hvordan og hvor hurtigt opgaverne skal udføres. Og det kan være svært at forene med medlemmernes faglige stolthed. Også ledelsens ønske om at bevare kontrollen og manglende uddannelse inden for visse brancher bliver nævnt som hindringer for øget indflydelse. Undersøgelsen slår dog også fast, at 69 procent af kvinderne og 62 procent af mændene er tilfredse eller meget tilfredse med deres daglige arbejdssituation. NNF i et borgerligt Danmark Uligheden i Danmark er blevet større. Kongresperioden har øget afstanden mellem dem, der har alverdens muligheder både økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt, og så den voksende restgruppe, der må kigge langt efter de goder, der gang på gang går deres næse forbi. Vi har i vores målprogram sat os det mål, at vi som faglig organisation skal være synlige i den politiske debat og lobbye for at påvirke alle de områder, der har betydning for medlemmernes hverdag. Det gælder selvfølgelig områder som fødevarepolitikken og erhvervspolitikken, som begge skal styrke fødevareindustrien og dermed sikre arbejdspladser. Ikke bare her og nu, men også på den lange bane. Men det gælder også områder som velfærds- og skattepolitikken, som vi bestandigt kæmper for skal være skruet sammen på en sådan måde, at de bredeste skuldre bærer mest. Velfærdsreformen lod noget tilbage at ønske Og netop velfærden var i fokus, da Velfærdskommissionen i slutningen af 2005 kom med sin længe ventede rapport. En rapport, som beskriver fremtidens befolkningsmæssige udfordringer i Danmark, hvor vi bliver flere og flere ældre og færre erhvervsaktive til at betale gildet. I NNF savnede vi, at Velfærdskommissionen tog udgangspunkt i arbejdslivet. For eksempel i arbejdsmiljøet og indflydelsen på egen hverdag. For velfærd handler i høj grad om de vilkår, vi har på vores job, hvor vi tilbringer så stor en del af vores tid. Men vi bakker op om kommissionens anbefalinger af, at pensionsalderen gradvist skal øges, så arbejdsstyrken fastholdes på arbejdsmarkedet. Det er vi nødt til for at kunne løse fremtidens opgaver. Men forudsætningen for at kunne øge pensionsalderen er, at arbejdsmarkedets parter sammen sikrer, at arbejdsmiljøet forbedres, sådan at medarbejdere kan holde til et længere arbejdsliv. Set gennem vores briller handler det nemlig i første omgang om at sikre, at vores medlemmer overhovedet kan holde til at blive på arbejdsmarkedet, til de bliver 60. For det er langt fra en selvfølge for NNFere. Afskaf behovet for efterlønnen Derfor slog vi i NNFs velfærdsudspil også kraftigt på, at efterlønnen skal bevares. Så længe så mange NNFere og andre grupper udsættes for fysisk nedslidning på jobbet, har vi brug for den. De 70 procent af vores medlemmer, der vælger at gå på efterløn, gør det jo ikke for at spille golf. De gør det, fordi deres kroppe ikke kan holde til at arbejde mere. Så ja, vi vil gerne afskaffe efterlønnen, men først når behovet for efterlønnen er afskaffet. Vi bakker også op om Velfærdskommissionens forslag om, at flere unge skal have en kompetencegivende ungdomsuddannelse. I forbindelse med fødevareindustriens mange udflytninger til udlandet, er det nemlig primært ufaglærte job, der flyttes ud. De nye job, der skabes, kræver i højere grad en eller anden form for uddannelse. Der bliver med andre ord færre job til de ufaglærte. Derfor har vi et medansvar for at sikre bedre uddannelse. Og vel at mærke både for at dække virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere og for at dække medlemmernes personlige behov for uddannelse, der sikrer dem beskæftigelse. Husk integrationen Uddannelse er også en af nøglerne til at sikre en bedre integration. Nærings- og nydelsesmiddelbranchen beskæftiger mange 10 Fællesskab giver styrke i forandringstider

12 mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk, og NNFerne oplever sjældent problemer med integrationen ude på arbejdspladserne. Men det er langt fra det billede, der tegner sig generelt på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund, hvor unge med en anden etnisk baggrund end dansk sjældnere får en kompetencegivende uddannelse end danske unge, og hvor arbejdsløsheden blandt denne gruppe er større. Derfor minder vi politikerne om, at både uddannelse og integration er afgørende fikspunkter at styre efter, når de med Velfærdskommissionens konklusioner i baghovedet trækker i arbejdstøjet for at sikre den danske velfærd. Og opfordringen gælder alle på den politiske scene uanset partifarve. En aktiv fagpolitisk spiller i valgkampene Som interesseorganisation arbejder vi nemlig gerne tættest muligt sammen med alle politikere, organisationer og andre, som har indflydelse på beslutninger, der påvirker NNFernes hverdag. Og som vel at mærke vil varetage vores medlemmers interesser. Men politisk er vi nært knyttet til Socialdemokraterne, som vi deler grundholdninger med. Vi har et godt netværk i partiet og oplever både lydhørhed og indflydelse gennem disse kanaler. Derfor har vi også aktivt støttet Socialdemokraterne ved valgkampene i både 2005 og Ved valget i 2005 kørte vi valgkampen bredt med det ene mål at sikre et godt valgresultat, mens vi ved valget i 2007 valgte at køre en dobbeltstrategi, som ud over at sikre Helle Thorning-Schmidt og partiet et godt valg også skulle synliggøre NNF og sætte vores mærkesager på den politiske dagsorden. Den sidste del af vores strategi lykkedes. Vi fik synliggjort vores holdninger til fødevaresikkerhed og ulighed. Blandt andet gennem vores markante og opsigtsvækkende annoncer, som på hele sider i de landsdækkende aviser fortalte konkrete historier om den slående ulighed mellem vores medlemmer og de mest privilegerede i samfundet: Ministrene og deres akademiske kolleger. Men selve valgresultatet lod meget tilbage at ønske. Efter en valgkamp, der druknede i tal, bogstavkombinationer og et vigtigt, men dog begrænset tema om flygtninges ret til at arbejde, måtte vi erkende, at det tiltrængte magtskifte heller ikke stod for døren i denne omgang, og at den politiske udvikling inden for velfærd, arbejdsmarked og uddannelse, som vores medlemmer har så hårdt brug for, med al sandsynlighed vil lade vente på sig i endnu en valgperiode. Og oven i Socialdemokraternes historisk svage position kunne vi så yderligere se beklagende til, mens luften gik ud af Ny Alliances lovende ambition om at sikre et bredt samarbejde og dermed eliminere Dansk Folkepartis indflydelse på den førte politik. Behov for større fokus på fødevaresikkerheden Fødevarekvalitet handler naturligvis om mørhed, smag og ernæringsrigtig sammensætning. Og om etiske kvaliteter som miljø, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Men fødevarekvalitet handler i høj grad også om, at man ikke må blive syg af at spise maden. Skandaler om fordærvede fødevarer forklædt i frisk emballage skader Danmarks image som garant for sunde og sikre fødevarer. Danmark har derfor ikke råd til at spare på fødevaresikkerheden, og i NNF arbejder vi aktivt for at sikre indsatsen. For hvis tilliden til danske fødevarer ryger, forsvinder også NNFernes job og arbejdspladser. Partistøtten til Socialdemokraterne Ved valgene yder vi støtte til det parti, der varetager NNFs interesser bedst i dagligdagen, nemlig Socialdemokraterne. Vi støtter både partiet centralt og lokalt via afdelingerne. Da ikke alle medlemmer ønsker at støtte Socialdemokraterne, står det ethvert medlem frit for at frabede sig at betale til politiske partier. Det samlede antal NNFere, der framelder sig ordningen, bliver så trukket fra partistøtten, som NNFs hovedbestyrelse eller forretningsudvalg eventuelt beslutter at bevilge i et valgår. Beløbet, der trækkes fra, går i stedet til forbundets oplysningsarbejde, altså TR-uddannelser mv. Fællesskab giver styrke i forandringstider 11

13 Og fødevaresikkerheden har i kongresperioden været i alt andet end trygge hænder hos en regering, der tog så lemfældigt på fødevarekontrollen, at forbrugerminister Lars Barfoed (K) måtte træde tilbage, som vi så det i Thulin-sagen fra 2006 om gammelt kød på restauranter. Og som derpå lod sikkerheden være op til efterfølgeren på ministertaburetten, Carina Christensen (K), som skød tilfældigt omkring sig med småindsatser. Den slags hovsa- og lappeløsninger er uacceptable på et område af så stor vigtighed. Vi bakkede derfor op om det brede fødevareforlig, der blev indgået i 2007, og som vil kunne hjælpe med til at sikre en ordentlig fødevaresikkerhed. Det høje danske fødevaresikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis der gribes konsekvent ind over for dem, der forsøger at snyde. NNF forlanger derfor en fødevarekontrol, der kan afsløre og slå hårdt ned på branchens brodne kar, så de ikke længere kan skade det store flertal, der har orden i sagerne. Derfor er vi også glade for at se, at regeringen har valgt at følge vores anbefalinger ved at nedlægge Familie- og Forbrugerministeriet og i stedet flytte de dele af fødevareområdet, der lå under Forbrugerministeriet tilbage til Fødevareministeriet. Dermed kan fra jord til bord -tankegangen igen dyrkes. Og indsatsen for fødevaresikkerhed bliver koncentreret på færrest mulige hænder. Egenkontrollen skal kontrolleres En handlekraftig kontrolinstans er desuden nødvendig, fordi egenkontrollen på virksomhederne ikke kan stå alene. Den skal supple 12 Fællesskab giver styrke i forandringstider

14 res med en troværdig offentlig kontrol, der sikrer, at egenkontrolprogrammerne er af tilstrækkelig kvalitet, og at programmerne bliver efterlevet. Men kontrol er naturligvis ikke alt. Bedre uddannelse og ordnede forhold for ansatte i fødevareindustrien er vigtigt, for når medarbejderne kender reglerne, kan de medvirke til kontrollen. Fødevarestyrelsens rapport Evaluering af egenkontrol i detailleddet fra september 2006 viser netop, at veluddannede ansatte sikrer høj hygiejne. Desværre er rapporten primært udarbejdet af arbejdsgiverorganisationer, og det er skuffende, at NNF ikke har fået taletid særligt set i lyset af, at den daværende familie- og forbrugerminister på et møde med NNF i juni 2006 erklærede sig enig i lønmodtagernes vigtige rolle og betydningen af uddannelse, når det drejer sig om fødevaresikkerhed. Mange andre steder har NNF dog været med til at sætte den fødevarepolitiske dagsorden. Dialogen med familie- og forbrugerministeren i 2006 skete på baggrund af mediernes omtale af NNFs webpanelundersøgelse, som viser, at syv ud af ti fødevareansatte i 2006 mente, at fødevaresikkerheden var blevet væsentligt ringere under VK-regeringen. Resultatet af mødet mellem NNF og forbrugerministeren blev en nul-tolerancepolitik, der blandt andet består af strammere mærkningsregler med angivelse af ompakning og produktionsdato, hårdere sanktioner over for overtrædelser, herunder fradømmelse af retten til at drive fødevarevirksomhed i grove tilfælde, og en task force i Fødevarestyrelsen til særlige indsatser. STOP SNYD-kampagnen Et vigtigt indsatsområde for NNF er imidlertid at forhindre, at skandalerne overhovedet opstår. Derfor lancerede vi i 2006 STOP SNYD-kampagnen, hvor vi giver såkaldte whistle blowers altså medarbejdere og andre, som støder på forhold, som kan bringe fødevaresikkerheden i fare mulighed for at råbe vagt i gevær uden at skulle frygte for følgerne. I NNF repræsenterer vi jo fødevarekonsulenter, som har deres daglige gang i fødevarevirksomhederne, og som qua deres viden kan være med til at sikre, at tingene går ordentligt til. Formålet med kampagnen var dels at åbne op for anonyme anmeldelser uden om pressen, fordi det begrænser følgerne af en skandale, og dels at profilere NNF og vores interesse for fødevaresikkerhed. En evaluering af STOP SNYD-kampagnen viser, at særligt det sidste mål blev opfyldt. NNF er langt fra blevet bestormet med anmeldelser, men signalværdien af kampagnen har været stor og har givet NNF omtale. Danske fødevarer er sikrere Trusler mod fødevaresikkerheden skyldes dog ikke altid svindel og ærgerrighed. Selvom danske fødevarer stort set er fri for salmonella, er salmonella og andre sygdomsfremkaldende bakterier et indsatsområde, som NNF til stadighed lægger pres på lovgiverne om at afse tilstrækkelige midler til. Vi er derfor glade for, at regeringen har lavet en aftale, som for hvert af årene afsætter 19 millioner kroner til salmonellahandlingsplanen, og som i 2007 afsatte 26 millioner kroner til at styrke fødevarekontrollen. Men vi vil ikke bruge skatteborgernes og de danske virksomheders penge på at nedbringe forekomsten af sygdomsfremkaldere i danske fødevarer for så at se udenlandske varer, som har større risiko for at gøre forbrugerne syge, vælte ind over grænserne. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at være mere bevidste om kvaliteten af de danske fødevarer, når de står ved kølemontren og skal vælge mellem danske og udenlandske fødevarer. Dyrevelfærd bevarer arbejdspladser i Holstebro Den moderne forbruger vil have velsmag på gaflen, som hverken forurener kroppen eller samvittigheden. De krav har det lille slagteri Moesgaard Meat A/S ved Holstebro, som åbnede den 5. maj 2008, taget til efterretning. Virksomheden vil derfor undgå unødvendig transport af levende søer til nordtyske slagterier. NNFs lokalafdeling har været en vigtig sparringspartner for Moesgaard Meat både som faglig organisation for slagteriets 12 polske og fire danske slagteriarbejdere og i forbindelse med opkvalificering på Holstebro Tekniske Skole. Under slagteriets åbningsceremoni roste både NNFs forbundsformand Ole Wehlast og fødevareminister Eva Kjer Hansen det nordjyske slagteri for med sin nytænkning, moderne teknologi og positive syn på dyrevelfærd at gavne den danske konkurrenceevne og for at være med til at bane vejen for en ny opblomstring af den danske slagterisektor. Fællesskab giver styrke i forandringstider 13

15 Fødevaresikkerhed starter på landevejene Fødevaresikkerhed handler også om dyrevelfærd. Ikke alene er ulovlige dyretransporter uansvarlige og uetiske over for dyrene; de ødelægger EU-dom sikrer dansk dyrevelfærd også muligheden for EF-domstolen gav i maj 2008 Danmark ret til at have skrappere at spore et sygt dyr, regler for transporter af levende dyr, end EUs direktiver angiver. som i værste fald kan I NNF bifalder vi dommen. Vi håber, at den både vil få de øvrige ende på forbrugernes EU-lande til arbejde for bedre dyrevelfærd og være et skridt på tallerkner. NNF mener vejen i Danmarks kamp for at blive førende på dyrevelfærdsområdet. hårdt ned på skruppel derfor, at der skal slås løse kvæg- og svineeksportører og transportfirmaer, som lader hånt om dyrenes ve og vel for økonomisk vindings skyld, og vi støtter justitsminister Lene Espersens (K) udmelding om, at regeringen vil skærpe straffene. Desuden mener NNF, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder i Danmark årligt transporterer millioner af svin ud af landet for at tjene penge på at lade dem slagte i udlandet. Det betyder nemlig, at Danmark mister værdiskabende arbejdspladser, samtidig med at danske skatteborgere betaler for svineriet fra svinefarmene. Økologi når etik og indtjening går hånd i hånd Økologi er et godt eksempel på, at dyrevelfærd og etik kan gå hånd i hånd med indtjening, og Danmark er med helt i front på den økologiske bølge. Ifølge Eurostat er Danmark Europas største producent af økologiske grise, og det er en stærk position i en tid, 14 Fællesskab giver styrke i forandringstider

16 hvor efterspørgslen på økologisk kød stiger både herhjemme og i udlandet. Og økologien har udviklingspotentiale inden for flere af NNFs brancheområder. Økologiske fødevarer som mel, brød og mælkeprodukter bliver nemlig også stadig mere efterspurgte. NNF har i mange år slået på, at menneskevelfærd for eksempel fysisk og psykisk arbejdsmiljø bør gå hånd i hånd med dyrevelfærden som en del af økologien. At arbejdsmiljøet for de ansatte i fødevareindustrien skal tænkes ind i tiltagene omkring dyrevelfærd og miljø. For eksempel er det et problem, hvis økologiens forbud mod sprøjtegifte betyder, at landmændene skal tilbage til tidligere tiders nedslidende arbejdsmetoder. NNF vil derfor fortsat arbejde for, at miljø, dyre- og menneskevelfærd kan gå op i en højere enhed, som sikrer både fødevaresikkerheden og danske arbejdspladser. Sort arbejde skal frem i lyset Lige fra starten af denne kongresperiode har vi i NNF arbejdet målrettet på at komme sort arbejde til livs. For der findes hverken undskyldninger eller formildende omstændigheder, der retfærdiggør det sorte arbejde. Det er skadeligt for NNF-branchernes fremtid og hele vejen igennem usolidarisk over for både kollegerne, hvis løn og overenskomster bliver undergravet, og over for samfundet, der mister skattekroner, som burde finansiere velfærdsamfundet til vores alles bedste. I november 2004 inviterede NNF derfor alle brancheorganisationer og arbejdsgivere på bagerområdet til at iværksætte en koordineret indsats mod sort arbejde, som er særlig udtalt i netop bagerbranchen. En konference i februar 2005 udmøntede sig i en handlingsplan, der gav en række bud på, hvordan der kan sættes en stopper for det sorte arbejde. Eksempelvis gennem øget kontrol og større bøder til arbejdsgivere, der benytter sort arbejdskraft. Handling bag holdningerne Men en ting er planer og strategier. Uden handling bag holdningerne ændrer virkeligheden sig sjældent. Som en del af handlingsplanen gik NNF og Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) derfor i marken for at undersøge, hvorvidt en lang række bagerier havde rent mel i posen. Resultatet var desværre beskæmmende. Omkring 60 bagerier stod efter aktionen mistænkt for at bruge sort eller illegal arbejdskraft, have rod i regnskaberne eller at være købt og solgt med penge under bordet. Listen med de brodne kar blev efterfølgende overrakt til skatteminister Kristian Jensen (V), som var glad for NNFs og BKDs indsats. Ofte har SKAT nemlig svært ved at bevise snyderierne i bagerierne, selvom der lugter mere sort end brunt og brændt. Og indsatsen beviser, at det betaler sig at gå i dialog med politikerne. For kort efter mødet med skatteministeren iværksatte Skatteministeriet en kampagne målrettet mod det sorte arbejde i bagerier. Desværre må vi dog konkludere, at kampagnen ikke har formået at udrydde problemet. Tværtimod har mange arbejdsgivere fortsat svært ved at modstå fristelsen til at benytte sort og illegal arbejdskraft, og NNF har derfor stadig stort fokus på området, ligesom vi fortsat lægger pres på politikerne. NNF sidder med ved de vigtige borde Trods stor forskellighed i meninger har vi generelt et godt samarbejde med regeringen og embedsmandsværket i dagligdagen. Som lobbyorganisation repræsenterer vi lønmodtagerne i mange organer og indgår i mange forskellige formelle og uformelle samarbejder, som kan understøtte vores arbejde for medlemmernes interesser. En aktiv spiller i LO NNF er et af de forbund, der bakker op om LO. Som mellemstort forbund kan vi ikke selv have eksperter på alle områder, men NNFere i LO-udvalg Forbundsformand Ole Wehlast: LOs hovedbestyrelse, LOs daglige ledelse, LOs Udvalg vedr. globalisering og internationalt samarbejde, LOs Velfærds- og fordelingspolitiske udvalg, LOs kontaktudvalg til Socialdemokraterne, LO/SALAs Afskedigelsesnævn, repræsentant for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Det Rådgivende Fødevareudvalg. Næstformand Jens Peter Bostrup: LOs hovedbestyrelse på mandat for Handelskartellet, LO-Skolens repræsentantskab, LO/SALAs Samarbejdsnævn Næstformand Kurt Jakobsen: LOs Kongresudvalg, LOs Kulturnetværk, LOs Valgstrategi udvalg, Styregruppen, LOs Organisationspolitiske udvalg Hovedkasserer Niels Sørensen: LOs Beskæftigelses- og erhvervspolitiske udvalg Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog: LO/SALAs Samarbejdsnævn Forbundssekretær John Sørensen: LOs Arbejdsretlige udvalg Forbundssekretær Erna Lange: LOs hovedbestyrelse og LOs Udvalg vedr. globalisering og internationalt samarbejde, LOs Integrationsudvalg og LOs Ligestillingspolitiske udvalg Forbundssekretær Svend Blankholm: LOs Uddannelsespolitiske udvalg, LOs Udvalg om grunduddannelse, LOs Udvalg om videreuddannelse, Baggrundsgruppen for nye lederuddannelser i LO-regi (ad hoc) Fællesskab giver styrke i forandringstider 15

17 NNF har mange vigtige repræsentantskaber. Blandt andre: Forbundsformand Ole Wehlast sidder i det rådgivende fødevareudvalg Næstformand Jens Peter Bostrup sidder i Kvægafgiftsfonden (via Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mandat) Næstformand Kurt Jakobsen sidder i repræsentantskabet for Forbrugerrådet Hovedkasserer Niels Sørensen er medlem af Beskæftigelsesrådet Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog sidder i Mælkeafgiftsfonden (via Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mandat) Konsulent Mogens Eliasen sidder i Innovationsudvalget, hvor der blandt andet gives tilskud til innovation på fødevareområdet, og i Svineafgiftsfonden (via Arbejderbevægelsens Erhvervsråds mandat) må koncentrere os om at være eksperter på fødevareområdet og så støtte os til LO på de mere generelle ting. Og vi er derfor en smule bekymret over den tendens, vi oplever hos andre forbund, der ansætter deres egne eksperter på de områder, der naturligt hører under LO. For med de udfordringer fagbevægelsen står over for, har vi for alvor brug for et stærkt LO. NNF står over for en globaliseret virkelighed, der byder på udflytning af arbejdspladser. Men frem for at stikke hovedet i busken og bygge læhegn mod omverdenen bør vi vise fremsyn og bygge vindmøller, der kan udnytte effekten af globaliseringen. Områder som jobskabelse, integration på arbejdsmarkedet og indsatsen inden for uddannelse og arbejdsmarked skal styrkes. Og det gør vi bedst i stærk alliance med LO. LO iværksatte i kølvandet på kommunalreformen en strukturreform, som betyder, at LOs tilskud til lokalt og regionalt tværfagligt arbejde fortsætter uændret, men efter en ny fordelingsnøgle. NNF vil aktivt arbejde på at påvirke udviklingen i lokalområderne, når fagbevægelsens repræsentationer skal fordeles på eksempelvis erhvervsskoler, i erhvervspolitiske fora og i kommunalpolitiske udvalg for kun ad den vej får vi indflydelse i de lokale beskæftigelsesråd og dermed på den lokale beskæftigelsespolitik. I de forgangne fire år har NNF og LO opnået stærke resultater. Eksempelvis indgik NNFs bagere og konditorer i 2007 en LOoverenskomst med Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD), som blandt andet indeholder en ny uddannelsesfond for bagere, der kun omfatter NNFs egne medlemmer og altså hverken uorganiserede eller medlemmer af de gule fagforeninger. Samarbejdet har også ført til øget fokus på tillidsrepræsentanternes læring og uddannelse. Sammen med LO-forbundene 3F, HK og Dansk El-Forbund deltog NNF, FIU og Fagbevægelsens Kompetencecenter fra 2004 til 2005 i et forskningssamarbejde med Roskilde Universitetscenter. Forskningsarbejdet, der har inddraget 17 tillidsrepræsentanter fra de fire LO-forbund, resulterede i rapporten Den myndige tillidsrepræsentant tillidsrepræsentanters læring, som giver kon krete forslag til, hvad tillidsvalgte og faglige beslutningstagere i fagforeninger, forbund, Fagbevægelsens Interne Uddan nelser og LO kan gøre for at forbedre tillidsrepræsentanternes læring og uddannelse. Gennem vores indsats i LO har vi også lejlighed til at påvirke den øvrige fagbe 16 Fællesskab giver styrke i forandringstider

18 vægelse. For eksempel har vi arbejdet med at påvirke LO-forbundenes holdning i den retning, der gavner NNFerne bedst muligt, når det gælder landdistriktspolitik og landdistriktsordninger. Blandt andet i forbindelse med strukturmidlerne (infrastruktur, innovation, uddannelse og miljø). Disse midler må ikke bare gå til nære ting som nye bænke ved gadekæret og nye forsamlingshuse, men skal bruges til innovation i blandt andet fødevarevirksomheder og på at udvikle alternative beskæftigelsesmuligheder. Også på områder, som ikke umiddelbart berører NNFs medlemmer, er samarbejdet mellem NNF og LO vigtigt. Et eksempel er kommunalreformen, som NNF har arbejdet målrettet på at give konstruktive fingeraftryk. For den offentlige og den private sektor er hinandens forudsætninger. Selvom NNF ikke organiserer medarbejdere i det offentlige, har en aktiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik kun værdi, hvis den sikrer, at daginstitutionerne har engagerede pædagoger, at skolerne har kompetente lærere, at idrætsanlæggene indbyder til fysisk udfoldelse og de offentlige biblioteker til læring. Og hvis den sikrer, at vores medlemmer kan få passet deres børn på tider og vilkår, der passer med deres job. Endelig er LO en stærk allieret i faglige konfliktsituationer. Under lovligt varslede konflikter giver LO konfliktstøtte til det forbund, der har konflikten, hvis den omfatter mere en tre procent af forbundets medlemmer. LOs hovedbestyrelse kan også forlange, at et forbunds besluttende myndigheder skal stemme om at gå i sympatikonflikt med en lovlig konflikt, der er brudt ud på eksempelvis NNFs område. Fødevareinnovation en hjørnesten Fødevareinnovation er en hjørnesten i NNFs strategiske og langsigtede arbejde, for NNFernes evne til at lave anderledes og bedre fødevarer er afgørende for, om vi kan fastholde fødevarearbejdspladserne på dansk jord fremover. Derfor deltager NNF eksempelvis i projektet InnoFood under Erhvervsog Byggestyrelsen, som foreløbigt løber frem til efteråret 2009, og som sætter fokus på at udnytte medarbejdernes viden og potentiale i produkt- og procesfornyelsen gennem bruger- og medarbejderinddragelse. Projektet er et godt eksempel på, hvordan medarbejderdrevet innovation kan gøre en forskel. NNF sidder med omkring bordet i regeringens innovationsudvalg. For at klare sig i den globale konkurrence skal virksomhederne være gode til at udvikle nye produkter og til at finde nye måder at gøre tingene på. Og her er medarbejderne en uudtømmelig kilde til inspiration. De ved en masse om produktion og er de nærmeste til at spotte behov i hverdagen. Ved at inddrage medarbejderne systematisk i innovationsprocessen vil virksomhederne få del i deres viden og ideer, ligesom medarbejderne selv vil opleve øget indflydelse og dermed et bedre arbejdsliv. Derfor arbejder vi i NNF for, at ikke mindst fødevarevirksomheder arbejder bevidst med medarbejderdrevet innovation. Vi bruger også vores plads i Innovationsudvalget til at sikre arbejdsmiljøet. Det er i høj grad NNFs fortjeneste, at virksomheder nu skal redegøre for arbejdsmiljømæssige konsekvenser, når de opstarter nye projekter. Vigtigt med netværk og uformelle samarbejder Udover vores formelle samarbejde med LO og Handelskartellet samarbejder vi også mere uformelt med forskellige aktører, som arbejder med områder, der berører NNF og medlemmernes arbejdsliv. Et eksempel er vores samarbejde med Landbrugsrådet og Danish Meat Association. Sammen afholder vi med halvandet års mellemrum konferencer i form af et møde, hvor de ansvarlige politikere for det pågældende område som regel er til stede. Det giver os mulighed for at påvirke fremtidens politiske beslutninger til gavn for medlemmerne. Et andet eksempel var, da NNF i 2007 gik sammen med Dansk Industri (DI) om at sætte fokus på tandhygiejnen hos medarbejdere i tobaks-, sukker-, møller- og bager Forskning i fødevarer er en nødvendighed. Skal NNF erne være de bedst betalte fødevarearbejdere, skal de også kunne noget særligt. De skal kunne lave andre og bedre fødevarer end fødevarearbejdere i lavtlønslandene. Konsulent Mogens Eliasen Fællesskab giver styrke i forandringstider 17

19 NNF har et særligt ansvar for at få anerkendt de ansatte og deres organisationer som part i alle aspekter af fødevaresektorens udvikling på lige fod med ejerne og deres repræsentanter. NNFs målprogram industrien, som har en øget risiko for tandkødsproblemer og huller i tænderne. Ved at arbejde sammen kunne vi opnå større slagkraft bag kampagnen. Samarbejder som disse er af stor værdi for en organisation af NNFs størrelse. Derfor vil vi også fremover indgå i sådanne alliancer, hvor det kan gøres til fordel for vores medlemmer. For eksempel på mediefronten, hvor vi i denne kongresperiode har brugt alliancer til at trænge igennem i de medier, som ellers er svære at få plads i. Her har vi gennem fælles kronikker og debatindlæg med samarbejdspartnere, som medierne gerne giver taletid, sikret spalteplads til NNFs budskaber. Lejlighed til at give vores holdninger til kende får vi også gennem vores rolle som høringspart i mange forskellige sager. Eksempelvis blev NNF København i 2005 del af en arbejdsgruppe til bevarelse af Den Hvide Kødby, hvor Københavns Kommune er i gang med at udleje lokaler til designervirksomheder, reklamebureauer og restaurationer blandt de nuværende slagtervirksomheder. Arbejdsgruppen repræsenterer fagforeningerne for de ansatte på virksomhederne i Kødbyen og er høringspart over for Københavns Kommune. Alle forslag fra kommunen bliver derfor præsenteret for arbejdsgruppen, hvis indvendinger politikerne skal forholde sig til, før de træffer beslutninger om områdets fremtid. NNF vil have en plads i Det Nationale Fødevareforum Der er dog et mødebord, vi foreløbig må kigge langt efter adgang til, men som for 18 Fællesskab giver styrke i forandringstider

20 alvor savner vores viden og input. Trods en ihærdig indsats lykkedes det os nemlig ikke at få en plads i Det Nationale Fødevareforum, som blev oprettet i 2006 og koordinerer forskning, uddannelse og innovation på fødevareområdet. Blandt andet for at imødekomme manglen på arbejdskraft inden for fødevareerhvervene. NNF repræsenterer omkring beskæftigede i fødevareindustrien og anser forskning og udvikling som afgørende for at opretholde attraktive arbejdspladser for medlemmerne og for at sikre Danmarks økonomi. Og i en tid, hvor virksomhederne tilmed i stigende grad erkender, at medarbejderne er deres vigtigste aktiv, er det absurd at være vidne til, at videnskabsministeren har valgt at inddrage seks repræsentanter for arbejdsgiverne, men ingen fra medarbejdersiden i Det Nationale Fødevareforums bestyrelse. Ministeren har henvist til, at NNF kan deltage i det årlige seminar, hvor eksterne interessenter kan være med. Og indtil vi får vores retmæssige plads ved bordet, vil vi selvfølgelig bruge den invitation til at søge indflydelse. Derfor deltog vi den 10. december 2007 i forummets første konference Hvad skal vi spise? Fremtidens uddannelser på fødevareområdet, hvor dagsordenen var at finde nye veje til at øge rekrutteringen til fødevareuddannelserne, som på grund af små ungdomsårgange risikerer at mangle hænder om få år. Vi understregede på konferencen vigtigheden af at sikre adgang til videregående uddannelse også for dem, der starter med at tage en erhvervsuddannelse. Fødevareindustrien er for alvor blevet global Globaliseringen medfører mange fordele for Danmark. Den er med til at skabe mere velstand i det danske samfund og giver os uanede muligheder i dagligdagen som forbrugere. Men også i denne kongresperiode har mange af NNFs medlemmer oplevet konsekvenserne af globaliseringen i deres arbejdsliv. For eksempel når store produktionsvirksomheder effektiviserer driften med færre produktionsanlæg eller flytter produktionen til andre lande, hvor lønnen er betydeligt lavere end i Danmark. Og hvor produktionen kan foregå geografisk tættere på forbrugerne, hvad der er en vigtig faktor, når man producerer fødevarer. De mange udfordringer til trods lever den danske fødevareindustri generelt godt med globaliseringen og den udenlandske konkurrence. Og det samme gør vi i NNF. Som faglig organisation har vi til opgave at se de store linjer. At være på forkant med udviklingen i industrien og klæde vores medlemmer på til den i stedet for naivt at bekæmpe udviklingen med næb og klør. Vores medlemmer har ingen interesse i, at vi forsøger at fastholde job kunstigt. Selvom vi ikke ubetinget er tilhængere af devisen lad falde, hvad ikke kan stå, har vores medlemmer brug for, at vi fokuserer vores ressourcer på at sikre stabile beskæftigelsesmuligheder på den lange bane. Det gør vi blandt andet ved at søge indflydelse på fødevarepolitikken og erhvervspolitikken, men også ved at træde aktivt ind og sikre nye beskæf tigel ses muligheder i for bindelse med virksomhedslukninger. Her rykker NNFs beredskabsgruppe ud og tager dialogen med virksomheden for at sikre, at dele af den gevinst, som virksomheden opnår ved at flytte sin produktion til udlandet, bliver sat af til at sikre de medarbejdere, der mister deres job både i form af opkvalificering og i form af reel hjælp i situationen. At arbejde i så omskiftelig en industri kræver stor fleksibilitet af NNFerne. Og så NNF hjælper udenlandske kolleger Slagterier, bagerier og andre arbejdspladser inden for NNFs brancher ansætter i stigende grad udenlandske medarbejdere særligt fra Polen og Tyskland for at følge med ordrebøgerne. I sommeren 2007 lancerede NNF derfor hjemmesider og en informationsfolder på tysk, polsk og engelsk, der giver en introduktion til det danske arbejdsmarked og de ansattes rettigheder. Målet er at byde de udenlandske kolleger velkommen og undgå, at de bliver snydt under deres ophold i Danmark. For at servicere disse nye medlemsgrupper yderligere har vi også afholdt kurser, hvor afdelinger og tillidsfolk er blevet klædt på til at besvare mange af de udenlandske medlemmers spørgsmål om eksempelvis opholdsregler og spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Fællesskab giver styrke i forandringstider 19

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning 1 forbundsformand 1 næstformand 4 forbundssekretærer 6 afdelingsformænd 6 tillidsrepræsentanter Forsikringschefen er tilforordnet Der afvikles 8 til 10 hovedbestyrelsesmøder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand LOKALE LOKALE NYHEDER NYHEDER FRA FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND LILLEBÆLT-FYN Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Niels Peder rejser gerne efter arbejde Aldrig for sent at prøve noget nyt Unge har

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere