NNF. Den skriftlige beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NNF. Den skriftlige beretning 2004-2008"

Transkript

1 NNF Den skriftlige beretning

2 Fællesskab er vejen til resultater Det er helheden, der skaber fællesskabet. Det er fællesskabet, der skaber styrken. Det er styrken, der skaber resultaterne. Sådan lød mine ord, da jeg på sidste kongres blev valgt til forbundsformand. Og når vi i dag, fire år senere, gør status over den forgangne kongresperiode, bliver mit budskab i den grad bekræftet. De historisk flotte resultater, NNF skabte under OK 07 og 08, var kun mulige, fordi vi havde nedbrudt vores interne mure og omdannet os til et helhedsforbund. Og fordi vi under forberedelserne til forhandlingerne stod sammen og tænkte i nye metoder til at involvere det enkelte medlem. For kun når medlemmer, tillidsvalgte, afdelinger og forbundshus hver især tager ansvar for at skabe fremskridt, opnår vi den styrke, der skal til for at skabe gode resultater. Og den råstyrke får vi brug for, når vi skal manøvrere os vej gennem fremtidens udfordringer: Eksklusivaftaledommen har sat fagbevægelsen under pres og intensiveret kampen mod de gule. Den borgerlige regering spiller hasard med NNFernes velfærd, og globaliseringen påvirker fortsat vores arbejdspladser. Og dertil kommer alle de udfordringer, der opstår i spændingsfeltet mellem det individuelle og det kollektive, mellem forening og forretning og mellem politisk lederskab og professionel organisation. NNF har i kongresperioden samlet det bedste skyts mod disse udfordringer i Nyt NNF den modernisering af hele vores organisation, som efter kongressen skal gøre NNF til den førende faglige organisation på fødevareområdet. Som forbundsformand har det været en fornøjelse at opleve, hvordan organisationen har grebet Nyt NNF an. Visionært, realistisk, vedholdende og selverkendende er blot nogle af de ord, jeg vil sætte på indsatsen for at sikre NNFs overlevelse i fremtiden. Det har været en fantastisk holdindsats! NNFs 8. ordinære kongres står nu for døren. Her skal træffes mange vigtige beslutninger, som bliver afgørende for NNFs videre færd. Så lad os sammen fortsætte arbejdet for at gøre NNF til landets bedste resultatskabende fagforening. Rigtig god læselyst! Ole Wehlast Forbundsformand 1

3 Indhold Kongressen dag for dag... 4 Kongressens dagsorden... 5 Formandssekretariatet: Fællesskab giver styrke i forandringstider... 8 NNF i et borgerligt Danmark Behov for større fokus på fødevaresikkerheden Sort arbejde skal frem i lyset NNF sidder med ved de vigtige borde Fødevareindustrien er for alvor blevet global Det internationale arbejde bliver stadig vigtigere NNF det oplagte faglige ståsted Ny struktur har skabt resultater På vej mod Nyt NNF På arbejde i aviser, radio og tv PNN/PHI Pension i mulig fusion med Industriens Pension Overenskomstsekretariatet: Markante forbedringer i NNFernes hverdag Et overenskomst sekretariat bliver til De ti, der skulle blive til én Overenskomstforhandlinger i perioden: Forhandling med succes Utraditionel forberedelse til OK OK 07: Butik fik uddannelsesfond kun for NNFere OK 07 med DI: Den største reallønsfremgang i NNFs historie OK 08: Historisk god overenskomst også for TRerne Nye fonde skal sikre kompetenceudvikling Frit valg giver plads til medlemmernes individuelle behov Anderledes overenskomster: To slagterier afskaffer akkorder Forbedringer under stadigt angreb Overenskomster med vikarbureauerne af nød snarere end vilje Brug for de europæiske samarbejdsudvalg Elever og lærlinge er vigtige for NNF NNFerne er gode til integration på jobbet Udfordringer i den kommende kongresperiode Slagter Industri: Beredskabsgruppen i aktion Slagter Forædling: Fra dansk til skandinavisk hjemmemarked Bager/Møller: En styrkelse af tillidsrepræsentanterne Mejerierne: En turbulent tid efter Muhammed tegningerne Slagter og Bager Butik: Stadig uforholds mæssigt mange sager Tobak: NNFerne vokser med uddannelse Sukker/Chokolade: Stort medlems potentiale i små og store virksomheder

4 Miljø- og Kompetencesekretariatet: Systematisk indsats for et godt arbejdsliv Fælles dagsordner for fokusområder Fagligheden tilbage i førertrøjen Arbejdsmiljøet i bedring trods alt Bedre muligheder for arbejdsskadeerstatning Når fagforeningen er det sociale sikkerhedsnet NNF-Ungdom: Ny netværksorganisering Masser af medlemstilbud A-kassen: Det er fuldtidsarbejde at være ledig Under øget politisk bevågenhed Ændringer i efterlønnen i kongres perioden Den store efterlønssag Fine karakterer til NNFs a-kasse Kontingent fastfrosset Styrkelse af a-kassen i afdelingerne Fra 14-dages-udbetaling til månedsudbetaling Nye digitale tilbud fra NNFs a-kasse NNFs digitale a-kasse giver mere tid til medlemmerne Fleksibelt bookingsystem Jobportalen NNF-Job Andre tilbud i perioden Servicesekretariatet: Lav kontingentstigning trods medlemsfald Forbundets regnskab Økonomisk oversigt Forklaringer til regnskabet Gruppeliv: Under pres fra nedsat pensionsalder Fritidsulykke: Udvidet dækning for hjemtransport It-afdelingen: Da WINNIE gjorde sit indtog Appendiks

5 Kongressen dag for dag NNFs 8. ordinære kongres løber af stablen fra tirsdag den 16. september til fredag den 19. september 2008, og ligesom ved tidligere kongresser er det Aalborg Kongres og Kultur Center, der danner rammerne. Kongressen begynder tirsdag den 16. september 2008 kl , hvor der traditionen tro åbnes med faneindmarch, musik og underholdning, og forbundsformanden byder velkommen til de delegerede og gæster. Kongressen konstituerer sig kl og nedsætter udvalg i henhold til kongressens dagsorden. Herefter aflægger forbundsformanden og de to næstformænd den mundtlige beretning. Onsdag er dagen, hvor kongressen skal stemme om Nyt NNF det politiske projekt, som hele organisationen har været involveret i gennem de seneste to år. I stedet for som hidtil at være tilknyttet en branche vil medlemmerne med en vedtagelse af projektet blive tilknyttet et overenskomstområde. Torsdag afrapporteres fra de nuværende syv følgegrupper, ligesom der vil være valg af forbundsledelse, forbundssekretærer og revisorer. Fredag mødes de delegerede i de fire overenskomstområder, hvor der skal vælges følgegruppemedlemmer, forhandlingsudvalg og repræsentanter til NNFs hovedbestyrelse. Efter disse møder er der delegeretmøde i a-kassen, hvor der er valg af a-kasseledelse. Fredagen rundes af med kongresfest om aftenen. Der er som sædvanlig inviteret en række gæster fra ind- og udland. Det er repræsentanter fra søsterforbund og fagbevægelsen herunder de internationale organisationer, som NNF er medlem af. På kongressen i 2008 er der 311 delegerede. 4

6 Kongressens dagsorden Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Kongressen konstituerer sig Godkendelse af forretningsorden Valg af dirigenter Valg af stemmetællerudvalg Valg af mandatudvalg Valg af lovudvalg Valg af redaktionsudvalg Valg af referenter Mandatudvalget fremlægger sin indstilling Beretning Nyt NNF - det politiske projekt Pkt. 5 Målprogram Pkt. 6 Ændringsforslag til forbundslovene Pkt. 7 Regnskab Pkt. 8 Pkt. 9 Budget kontingent Afrapportering fra følgegrupperne Pkt. 10 Valg af forbundsledelse, forbundssekretærer og revisorer i henhold til lovene Pkt. 11 Møde i overenskomstområderne med valg af følgegruppemedlemmer, forhandlingsudvalg og repræsentanter til NNFs hovedbestyrelse Pkt. 12 Delegeretmøde i a-kassen med valg af a-kasseledelse Pkt. 13 Afslutning 5

7 6

8 NNF Den skriftlige beretning

9 Formandssekretariatet: Fællesskab giver styrke i forandringstider 8 Fællesskab giver styrke i forandringstider

10 Mødet med 4500 medlemmer på OKay-turen i september 2006 gav rig mulighed for at høre, hvad der rører sig blandt mange medlemmer. Medlemmerne satte her kontante ord på deres ønsker og drømme for fremtiden, og én ting er sikkert. Solidaritet er måske ikke oppe i tiden, men behovet for at stå sammen er stadig lige aktuelt. Både på NNF-arbejdspladserne og internt i NNF-organisationen. Og såvel nationalt som internationalt. For der er kampe nok at kæmpe. At tale NNFernes sag kræver politisk benarbejde i et borgerligt Danmark, hvor medarbejderens behov langt fra står øverst på listen, når samfundets goder skal fordeles, arbejdsmiljøet forbedres eller pensionsalderen fastholdes. I kongresperioden har vi blandt andet taget ansvar for vores medlemmers hverdag ved at påvirke landets fødevarepolitik og erhvervspolitik i en retning, der sikrer en stærk udvikling af den danske fødevareindustri. For kun gennem en konkurrencedygtig og omstillingsparat fødevareindustri kan vi sikre vores medlemmer stabile beskæftigelsesmuligheder. Ikke bare her og nu, men også på sigt. Også på udebane har der været vigtige kampe at kæmpe. Fødevareindustrien er for alvor blevet international. Anno 2008 går NNFerne på arbejde i virksomheder, der er påvirket af øget konkurrence fra udlandet, men også med kolleger på tværs af grænser. Derfor har kongresperioden budt på et stigende behov for internationalt samarbejde og bevågenhed. I kølvandet på globaliseringen er vi i stigende grad vidner til udflytninger og virksomhedslukninger. Det har mange af vores medlemmer mærket på egen krop. Her er NNFs beredskabsgruppe rykket ud med hjælp til at iværksætte omskoling, finde nye job til medlemmerne og håndtere de spørgsmål, som uvægerligt dukker op. Mod og nytænkning har også været påkrævet på de interne linjer i organisationen. Nyt NNF har udfordret forbundshuset, afdelingerne og de tillidsvalgte, der alle har skullet se sig selv med nye øjne. Skullet hæve sig op i helikopteren og fordomsfrit spørge: Hvordan kan vi skabe de bedste resultater for vores medlemmer og give dem optimal service for færre penge? Og hvordan skal vores struktur og organisation så se ud? For penge er der blevet færre af i en årrække med medlemstilbagegang. Men medlemsudviklingen har også været katalysatoren for den sunde proces, som gennem kongresperioden har lagt fundamentet til det nye, moderniserede fagforbund, der ser dagens lys på den anden side af kongressen: Nyt NNF. NNFs målprogram for har været rammen om vores daglige arbejde, og vi er glade for nu at kunne gøre status og berette, at vores indsats har levet op til programmets målsætninger. Kongres dit arbejde vores ansvar! Som forbundsformand har det været stort at opleve den vilje til at skabe forandringer, som ligger i vores organisation. De mange resultater, vi har skabt i kongresperioden, skyldes netop denne vilje og det store engagement, som kendetegner organisationen. Forbundsformand Ole Wehlast Fællesskab giver styrke i forandringstider 9

11 NNFerne savner indflydelse på jobbet To ud af tre industriansatte NNFere på slagterier, mejerier og brødfabrikker ønsker sig mere indflydelse på jobbet, og hver fjerde overvejer af samme årsag at skifte job. Det viser en undersøgelse fra 2008, som NNF har foretaget i samarbejde med Analyse Danmark. Det er eksempelvis arbejdstempo, pauser og arbejdsopgaver, som NNFerne savner indflydelse på blandt andet fordi industriproduktionens bånd og maskiner styrer, hvordan og hvor hurtigt opgaverne skal udføres. Og det kan være svært at forene med medlemmernes faglige stolthed. Også ledelsens ønske om at bevare kontrollen og manglende uddannelse inden for visse brancher bliver nævnt som hindringer for øget indflydelse. Undersøgelsen slår dog også fast, at 69 procent af kvinderne og 62 procent af mændene er tilfredse eller meget tilfredse med deres daglige arbejdssituation. NNF i et borgerligt Danmark Uligheden i Danmark er blevet større. Kongresperioden har øget afstanden mellem dem, der har alverdens muligheder både økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt, og så den voksende restgruppe, der må kigge langt efter de goder, der gang på gang går deres næse forbi. Vi har i vores målprogram sat os det mål, at vi som faglig organisation skal være synlige i den politiske debat og lobbye for at påvirke alle de områder, der har betydning for medlemmernes hverdag. Det gælder selvfølgelig områder som fødevarepolitikken og erhvervspolitikken, som begge skal styrke fødevareindustrien og dermed sikre arbejdspladser. Ikke bare her og nu, men også på den lange bane. Men det gælder også områder som velfærds- og skattepolitikken, som vi bestandigt kæmper for skal være skruet sammen på en sådan måde, at de bredeste skuldre bærer mest. Velfærdsreformen lod noget tilbage at ønske Og netop velfærden var i fokus, da Velfærdskommissionen i slutningen af 2005 kom med sin længe ventede rapport. En rapport, som beskriver fremtidens befolkningsmæssige udfordringer i Danmark, hvor vi bliver flere og flere ældre og færre erhvervsaktive til at betale gildet. I NNF savnede vi, at Velfærdskommissionen tog udgangspunkt i arbejdslivet. For eksempel i arbejdsmiljøet og indflydelsen på egen hverdag. For velfærd handler i høj grad om de vilkår, vi har på vores job, hvor vi tilbringer så stor en del af vores tid. Men vi bakker op om kommissionens anbefalinger af, at pensionsalderen gradvist skal øges, så arbejdsstyrken fastholdes på arbejdsmarkedet. Det er vi nødt til for at kunne løse fremtidens opgaver. Men forudsætningen for at kunne øge pensionsalderen er, at arbejdsmarkedets parter sammen sikrer, at arbejdsmiljøet forbedres, sådan at medarbejdere kan holde til et længere arbejdsliv. Set gennem vores briller handler det nemlig i første omgang om at sikre, at vores medlemmer overhovedet kan holde til at blive på arbejdsmarkedet, til de bliver 60. For det er langt fra en selvfølge for NNFere. Afskaf behovet for efterlønnen Derfor slog vi i NNFs velfærdsudspil også kraftigt på, at efterlønnen skal bevares. Så længe så mange NNFere og andre grupper udsættes for fysisk nedslidning på jobbet, har vi brug for den. De 70 procent af vores medlemmer, der vælger at gå på efterløn, gør det jo ikke for at spille golf. De gør det, fordi deres kroppe ikke kan holde til at arbejde mere. Så ja, vi vil gerne afskaffe efterlønnen, men først når behovet for efterlønnen er afskaffet. Vi bakker også op om Velfærdskommissionens forslag om, at flere unge skal have en kompetencegivende ungdomsuddannelse. I forbindelse med fødevareindustriens mange udflytninger til udlandet, er det nemlig primært ufaglærte job, der flyttes ud. De nye job, der skabes, kræver i højere grad en eller anden form for uddannelse. Der bliver med andre ord færre job til de ufaglærte. Derfor har vi et medansvar for at sikre bedre uddannelse. Og vel at mærke både for at dække virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere og for at dække medlemmernes personlige behov for uddannelse, der sikrer dem beskæftigelse. Husk integrationen Uddannelse er også en af nøglerne til at sikre en bedre integration. Nærings- og nydelsesmiddelbranchen beskæftiger mange 10 Fællesskab giver styrke i forandringstider

12 mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk, og NNFerne oplever sjældent problemer med integrationen ude på arbejdspladserne. Men det er langt fra det billede, der tegner sig generelt på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund, hvor unge med en anden etnisk baggrund end dansk sjældnere får en kompetencegivende uddannelse end danske unge, og hvor arbejdsløsheden blandt denne gruppe er større. Derfor minder vi politikerne om, at både uddannelse og integration er afgørende fikspunkter at styre efter, når de med Velfærdskommissionens konklusioner i baghovedet trækker i arbejdstøjet for at sikre den danske velfærd. Og opfordringen gælder alle på den politiske scene uanset partifarve. En aktiv fagpolitisk spiller i valgkampene Som interesseorganisation arbejder vi nemlig gerne tættest muligt sammen med alle politikere, organisationer og andre, som har indflydelse på beslutninger, der påvirker NNFernes hverdag. Og som vel at mærke vil varetage vores medlemmers interesser. Men politisk er vi nært knyttet til Socialdemokraterne, som vi deler grundholdninger med. Vi har et godt netværk i partiet og oplever både lydhørhed og indflydelse gennem disse kanaler. Derfor har vi også aktivt støttet Socialdemokraterne ved valgkampene i både 2005 og Ved valget i 2005 kørte vi valgkampen bredt med det ene mål at sikre et godt valgresultat, mens vi ved valget i 2007 valgte at køre en dobbeltstrategi, som ud over at sikre Helle Thorning-Schmidt og partiet et godt valg også skulle synliggøre NNF og sætte vores mærkesager på den politiske dagsorden. Den sidste del af vores strategi lykkedes. Vi fik synliggjort vores holdninger til fødevaresikkerhed og ulighed. Blandt andet gennem vores markante og opsigtsvækkende annoncer, som på hele sider i de landsdækkende aviser fortalte konkrete historier om den slående ulighed mellem vores medlemmer og de mest privilegerede i samfundet: Ministrene og deres akademiske kolleger. Men selve valgresultatet lod meget tilbage at ønske. Efter en valgkamp, der druknede i tal, bogstavkombinationer og et vigtigt, men dog begrænset tema om flygtninges ret til at arbejde, måtte vi erkende, at det tiltrængte magtskifte heller ikke stod for døren i denne omgang, og at den politiske udvikling inden for velfærd, arbejdsmarked og uddannelse, som vores medlemmer har så hårdt brug for, med al sandsynlighed vil lade vente på sig i endnu en valgperiode. Og oven i Socialdemokraternes historisk svage position kunne vi så yderligere se beklagende til, mens luften gik ud af Ny Alliances lovende ambition om at sikre et bredt samarbejde og dermed eliminere Dansk Folkepartis indflydelse på den førte politik. Behov for større fokus på fødevaresikkerheden Fødevarekvalitet handler naturligvis om mørhed, smag og ernæringsrigtig sammensætning. Og om etiske kvaliteter som miljø, arbejdsmiljø og dyrevelfærd. Men fødevarekvalitet handler i høj grad også om, at man ikke må blive syg af at spise maden. Skandaler om fordærvede fødevarer forklædt i frisk emballage skader Danmarks image som garant for sunde og sikre fødevarer. Danmark har derfor ikke råd til at spare på fødevaresikkerheden, og i NNF arbejder vi aktivt for at sikre indsatsen. For hvis tilliden til danske fødevarer ryger, forsvinder også NNFernes job og arbejdspladser. Partistøtten til Socialdemokraterne Ved valgene yder vi støtte til det parti, der varetager NNFs interesser bedst i dagligdagen, nemlig Socialdemokraterne. Vi støtter både partiet centralt og lokalt via afdelingerne. Da ikke alle medlemmer ønsker at støtte Socialdemokraterne, står det ethvert medlem frit for at frabede sig at betale til politiske partier. Det samlede antal NNFere, der framelder sig ordningen, bliver så trukket fra partistøtten, som NNFs hovedbestyrelse eller forretningsudvalg eventuelt beslutter at bevilge i et valgår. Beløbet, der trækkes fra, går i stedet til forbundets oplysningsarbejde, altså TR-uddannelser mv. Fællesskab giver styrke i forandringstider 11

13 Og fødevaresikkerheden har i kongresperioden været i alt andet end trygge hænder hos en regering, der tog så lemfældigt på fødevarekontrollen, at forbrugerminister Lars Barfoed (K) måtte træde tilbage, som vi så det i Thulin-sagen fra 2006 om gammelt kød på restauranter. Og som derpå lod sikkerheden være op til efterfølgeren på ministertaburetten, Carina Christensen (K), som skød tilfældigt omkring sig med småindsatser. Den slags hovsa- og lappeløsninger er uacceptable på et område af så stor vigtighed. Vi bakkede derfor op om det brede fødevareforlig, der blev indgået i 2007, og som vil kunne hjælpe med til at sikre en ordentlig fødevaresikkerhed. Det høje danske fødevaresikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis der gribes konsekvent ind over for dem, der forsøger at snyde. NNF forlanger derfor en fødevarekontrol, der kan afsløre og slå hårdt ned på branchens brodne kar, så de ikke længere kan skade det store flertal, der har orden i sagerne. Derfor er vi også glade for at se, at regeringen har valgt at følge vores anbefalinger ved at nedlægge Familie- og Forbrugerministeriet og i stedet flytte de dele af fødevareområdet, der lå under Forbrugerministeriet tilbage til Fødevareministeriet. Dermed kan fra jord til bord -tankegangen igen dyrkes. Og indsatsen for fødevaresikkerhed bliver koncentreret på færrest mulige hænder. Egenkontrollen skal kontrolleres En handlekraftig kontrolinstans er desuden nødvendig, fordi egenkontrollen på virksomhederne ikke kan stå alene. Den skal supple 12 Fællesskab giver styrke i forandringstider

14 res med en troværdig offentlig kontrol, der sikrer, at egenkontrolprogrammerne er af tilstrækkelig kvalitet, og at programmerne bliver efterlevet. Men kontrol er naturligvis ikke alt. Bedre uddannelse og ordnede forhold for ansatte i fødevareindustrien er vigtigt, for når medarbejderne kender reglerne, kan de medvirke til kontrollen. Fødevarestyrelsens rapport Evaluering af egenkontrol i detailleddet fra september 2006 viser netop, at veluddannede ansatte sikrer høj hygiejne. Desværre er rapporten primært udarbejdet af arbejdsgiverorganisationer, og det er skuffende, at NNF ikke har fået taletid særligt set i lyset af, at den daværende familie- og forbrugerminister på et møde med NNF i juni 2006 erklærede sig enig i lønmodtagernes vigtige rolle og betydningen af uddannelse, når det drejer sig om fødevaresikkerhed. Mange andre steder har NNF dog været med til at sætte den fødevarepolitiske dagsorden. Dialogen med familie- og forbrugerministeren i 2006 skete på baggrund af mediernes omtale af NNFs webpanelundersøgelse, som viser, at syv ud af ti fødevareansatte i 2006 mente, at fødevaresikkerheden var blevet væsentligt ringere under VK-regeringen. Resultatet af mødet mellem NNF og forbrugerministeren blev en nul-tolerancepolitik, der blandt andet består af strammere mærkningsregler med angivelse af ompakning og produktionsdato, hårdere sanktioner over for overtrædelser, herunder fradømmelse af retten til at drive fødevarevirksomhed i grove tilfælde, og en task force i Fødevarestyrelsen til særlige indsatser. STOP SNYD-kampagnen Et vigtigt indsatsområde for NNF er imidlertid at forhindre, at skandalerne overhovedet opstår. Derfor lancerede vi i 2006 STOP SNYD-kampagnen, hvor vi giver såkaldte whistle blowers altså medarbejdere og andre, som støder på forhold, som kan bringe fødevaresikkerheden i fare mulighed for at råbe vagt i gevær uden at skulle frygte for følgerne. I NNF repræsenterer vi jo fødevarekonsulenter, som har deres daglige gang i fødevarevirksomhederne, og som qua deres viden kan være med til at sikre, at tingene går ordentligt til. Formålet med kampagnen var dels at åbne op for anonyme anmeldelser uden om pressen, fordi det begrænser følgerne af en skandale, og dels at profilere NNF og vores interesse for fødevaresikkerhed. En evaluering af STOP SNYD-kampagnen viser, at særligt det sidste mål blev opfyldt. NNF er langt fra blevet bestormet med anmeldelser, men signalværdien af kampagnen har været stor og har givet NNF omtale. Danske fødevarer er sikrere Trusler mod fødevaresikkerheden skyldes dog ikke altid svindel og ærgerrighed. Selvom danske fødevarer stort set er fri for salmonella, er salmonella og andre sygdomsfremkaldende bakterier et indsatsområde, som NNF til stadighed lægger pres på lovgiverne om at afse tilstrækkelige midler til. Vi er derfor glade for, at regeringen har lavet en aftale, som for hvert af årene afsætter 19 millioner kroner til salmonellahandlingsplanen, og som i 2007 afsatte 26 millioner kroner til at styrke fødevarekontrollen. Men vi vil ikke bruge skatteborgernes og de danske virksomheders penge på at nedbringe forekomsten af sygdomsfremkaldere i danske fødevarer for så at se udenlandske varer, som har større risiko for at gøre forbrugerne syge, vælte ind over grænserne. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at være mere bevidste om kvaliteten af de danske fødevarer, når de står ved kølemontren og skal vælge mellem danske og udenlandske fødevarer. Dyrevelfærd bevarer arbejdspladser i Holstebro Den moderne forbruger vil have velsmag på gaflen, som hverken forurener kroppen eller samvittigheden. De krav har det lille slagteri Moesgaard Meat A/S ved Holstebro, som åbnede den 5. maj 2008, taget til efterretning. Virksomheden vil derfor undgå unødvendig transport af levende søer til nordtyske slagterier. NNFs lokalafdeling har været en vigtig sparringspartner for Moesgaard Meat både som faglig organisation for slagteriets 12 polske og fire danske slagteriarbejdere og i forbindelse med opkvalificering på Holstebro Tekniske Skole. Under slagteriets åbningsceremoni roste både NNFs forbundsformand Ole Wehlast og fødevareminister Eva Kjer Hansen det nordjyske slagteri for med sin nytænkning, moderne teknologi og positive syn på dyrevelfærd at gavne den danske konkurrenceevne og for at være med til at bane vejen for en ny opblomstring af den danske slagterisektor. Fællesskab giver styrke i forandringstider 13

15 Fødevaresikkerhed starter på landevejene Fødevaresikkerhed handler også om dyrevelfærd. Ikke alene er ulovlige dyretransporter uansvarlige og uetiske over for dyrene; de ødelægger EU-dom sikrer dansk dyrevelfærd også muligheden for EF-domstolen gav i maj 2008 Danmark ret til at have skrappere at spore et sygt dyr, regler for transporter af levende dyr, end EUs direktiver angiver. som i værste fald kan I NNF bifalder vi dommen. Vi håber, at den både vil få de øvrige ende på forbrugernes EU-lande til arbejde for bedre dyrevelfærd og være et skridt på tallerkner. NNF mener vejen i Danmarks kamp for at blive førende på dyrevelfærdsområdet. hårdt ned på skruppel derfor, at der skal slås løse kvæg- og svineeksportører og transportfirmaer, som lader hånt om dyrenes ve og vel for økonomisk vindings skyld, og vi støtter justitsminister Lene Espersens (K) udmelding om, at regeringen vil skærpe straffene. Desuden mener NNF, at det er uhensigtsmæssigt, at virksomheder i Danmark årligt transporterer millioner af svin ud af landet for at tjene penge på at lade dem slagte i udlandet. Det betyder nemlig, at Danmark mister værdiskabende arbejdspladser, samtidig med at danske skatteborgere betaler for svineriet fra svinefarmene. Økologi når etik og indtjening går hånd i hånd Økologi er et godt eksempel på, at dyrevelfærd og etik kan gå hånd i hånd med indtjening, og Danmark er med helt i front på den økologiske bølge. Ifølge Eurostat er Danmark Europas største producent af økologiske grise, og det er en stærk position i en tid, 14 Fællesskab giver styrke i forandringstider

16 hvor efterspørgslen på økologisk kød stiger både herhjemme og i udlandet. Og økologien har udviklingspotentiale inden for flere af NNFs brancheområder. Økologiske fødevarer som mel, brød og mælkeprodukter bliver nemlig også stadig mere efterspurgte. NNF har i mange år slået på, at menneskevelfærd for eksempel fysisk og psykisk arbejdsmiljø bør gå hånd i hånd med dyrevelfærden som en del af økologien. At arbejdsmiljøet for de ansatte i fødevareindustrien skal tænkes ind i tiltagene omkring dyrevelfærd og miljø. For eksempel er det et problem, hvis økologiens forbud mod sprøjtegifte betyder, at landmændene skal tilbage til tidligere tiders nedslidende arbejdsmetoder. NNF vil derfor fortsat arbejde for, at miljø, dyre- og menneskevelfærd kan gå op i en højere enhed, som sikrer både fødevaresikkerheden og danske arbejdspladser. Sort arbejde skal frem i lyset Lige fra starten af denne kongresperiode har vi i NNF arbejdet målrettet på at komme sort arbejde til livs. For der findes hverken undskyldninger eller formildende omstændigheder, der retfærdiggør det sorte arbejde. Det er skadeligt for NNF-branchernes fremtid og hele vejen igennem usolidarisk over for både kollegerne, hvis løn og overenskomster bliver undergravet, og over for samfundet, der mister skattekroner, som burde finansiere velfærdsamfundet til vores alles bedste. I november 2004 inviterede NNF derfor alle brancheorganisationer og arbejdsgivere på bagerområdet til at iværksætte en koordineret indsats mod sort arbejde, som er særlig udtalt i netop bagerbranchen. En konference i februar 2005 udmøntede sig i en handlingsplan, der gav en række bud på, hvordan der kan sættes en stopper for det sorte arbejde. Eksempelvis gennem øget kontrol og større bøder til arbejdsgivere, der benytter sort arbejdskraft. Handling bag holdningerne Men en ting er planer og strategier. Uden handling bag holdningerne ændrer virkeligheden sig sjældent. Som en del af handlingsplanen gik NNF og Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) derfor i marken for at undersøge, hvorvidt en lang række bagerier havde rent mel i posen. Resultatet var desværre beskæmmende. Omkring 60 bagerier stod efter aktionen mistænkt for at bruge sort eller illegal arbejdskraft, have rod i regnskaberne eller at være købt og solgt med penge under bordet. Listen med de brodne kar blev efterfølgende overrakt til skatteminister Kristian Jensen (V), som var glad for NNFs og BKDs indsats. Ofte har SKAT nemlig svært ved at bevise snyderierne i bagerierne, selvom der lugter mere sort end brunt og brændt. Og indsatsen beviser, at det betaler sig at gå i dialog med politikerne. For kort efter mødet med skatteministeren iværksatte Skatteministeriet en kampagne målrettet mod det sorte arbejde i bagerier. Desværre må vi dog konkludere, at kampagnen ikke har formået at udrydde problemet. Tværtimod har mange arbejdsgivere fortsat svært ved at modstå fristelsen til at benytte sort og illegal arbejdskraft, og NNF har derfor stadig stort fokus på området, ligesom vi fortsat lægger pres på politikerne. NNF sidder med ved de vigtige borde Trods stor forskellighed i meninger har vi generelt et godt samarbejde med regeringen og embedsmandsværket i dagligdagen. Som lobbyorganisation repræsenterer vi lønmodtagerne i mange organer og indgår i mange forskellige formelle og uformelle samarbejder, som kan understøtte vores arbejde for medlemmernes interesser. En aktiv spiller i LO NNF er et af de forbund, der bakker op om LO. Som mellemstort forbund kan vi ikke selv have eksperter på alle områder, men NNFere i LO-udvalg Forbundsformand Ole Wehlast: LOs hovedbestyrelse, LOs daglige ledelse, LOs Udvalg vedr. globalisering og internationalt samarbejde, LOs Velfærds- og fordelingspolitiske udvalg, LOs kontaktudvalg til Socialdemokraterne, LO/SALAs Afskedigelsesnævn, repræsentant for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Det Rådgivende Fødevareudvalg. Næstformand Jens Peter Bostrup: LOs hovedbestyrelse på mandat for Handelskartellet, LO-Skolens repræsentantskab, LO/SALAs Samarbejdsnævn Næstformand Kurt Jakobsen: LOs Kongresudvalg, LOs Kulturnetværk, LOs Valgstrategi udvalg, Styregruppen, LOs Organisationspolitiske udvalg Hovedkasserer Niels Sørensen: LOs Beskæftigelses- og erhvervspolitiske udvalg Forbundssekretær Poul Erik Faarkrog: LO/SALAs Samarbejdsnævn Forbundssekretær John Sørensen: LOs Arbejdsretlige udvalg Forbundssekretær Erna Lange: LOs hovedbestyrelse og LOs Udvalg vedr. globalisering og internationalt samarbejde, LOs Integrationsudvalg og LOs Ligestillingspolitiske udvalg Forbundssekretær Svend Blankholm: LOs Uddannelsespolitiske udvalg, LOs Udvalg om grunduddannelse, LOs Udvalg om videreuddannelse, Baggrundsgruppen for nye lederuddannelser i LO-regi (ad hoc) Fællesskab giver styrke i forandringstider 15

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

tema: millioner Lokalt Jørgen Skouboe Danske job forsvinder til udlandet 200.000,- Frikendt for tyveri: FYRET PÅ GRUND AF FACEBOOK: Det koster Kohberg

tema: millioner Lokalt Jørgen Skouboe Danske job forsvinder til udlandet 200.000,- Frikendt for tyveri: FYRET PÅ GRUND AF FACEBOOK: Det koster Kohberg MEDLEMSMAGASIN FOR FØDEVAREARBEJDERE Jørgen Skouboe Naturmanden med piben i munden 12015 tema: Danske job forsvinder til udlandet 48 millioner Arbejdsskader giver millioner i erstatning Lokalt Vend bladet

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere