April Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler"

Transkript

1 April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler

2 INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes brug af afklaringssamtaler... 5 Støtte til jobsøgningen... 6 Praktik... 7 Model for afklaringsforløb for førtidspensionister 8 Reform giver førtidspensionister ret til afklaringsforløb... 8 Model for afklaringsforløb på tre samtaler... 8 Yderligere afklaring...13 CASE 1 15 Selvfinder får godkendt sit skånejob...15 CASE 2 16 Kort afklaringsforløb for kvinde med arbejdserfaring...16 CASE 3 17 Længere afklaringsforløb for ung pige uden arbejdserfaring

3 Indledning I forlængelse af Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde, som blev afsluttet ultimo 2011, har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) bedt DISCUS indsamle og formidle viden og erfaringer om indsatsen for jobinteresserede førtidspensionister følgende steder i kommuner, der fortsætter indsatsen i forlængelse af Initiativet på grundlag af erfaringer herfra (Aarhus, Holbæk, Thisted og Ikast-Brande) i kommuner, der med afsæt i viden og erfaringer fra Initiativet har igangsat en indsats på eget initiativ (Frederikshavn og Vejle). Videns- og erfaringsindsamling i de 6 kommuner sker fra den 1. august 2012 til den 31. juli Formålet er løbende at bidrage med viden, erfaringer og cases om indsatsen over for jobinteresserede førtidspensionister (som HAR fået tilkendt pension) i henhold til reformaftalen - fx mulighed for beskæftigelsestilbud og ressourceforløb for førtidspensionister under 40 år. DISCUS udarbejder i alt fem notater med erfaringer på området. De tre første præsenterede: Notat 1. De 6 kommuners politiske overvejelser forud for jobindsatsen for førtidspensionister samt deres organisering af indsatsen. Notat 2. Erfaringer med etablering af småjob under 10 timer pr. uge. Notat 3. Virksomhedskontakten både jobkonsulenternes strategier og metoder og indsatsen for at styrke førtidspensionisters egen jobsøgning. Dette notat 4 præsenterer Resultater af jobindsatsen i de 6 kommuner efter ca. 8 måneder fra 1. august 2012 til 25. marts 2013 Metoder og model for afklaringssamtaler til førtidspensionister, der ønsker job En afsluttende erfaringsopsamling i efteråret 2013 vil indeholde anbefalinger til kommuner om ressourceforløb til førtidspensionister under 40 og beskæftigelsestilbud til førtidspensionister, der ønsker det. De samlede erfaringer fra det i 2001 afsluttede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde kan læses her I resten af notatet omtales det blot som Initiativet

4 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder Dette afsnit bygger på data registreret af jobkonsulenter i de 6 medvirkende kommuner i perioden fra 1. august 2012 til 25. marts I alt har 416 jobinteresserede førtidspensionister tilmeldt sig i perioden, og der er etableret 144 job. det svarer til, at 35 % af de jobinteresserede førtidspensionister er kommet i job i løbet af de første 8 måneder. Desuden er 5 kommet i frivilligt, ulønnet arbejde. 250 Jobinteresserede førtidspensionister og job 1. august marts heraf i frivilligt arbejde heraf i lønnet job antal tilmeldte * 49 af de jobinteresserede i Aarhus er tilmeldt Staff-projektet (Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling) for borgere, der pga. udviklingshandicap har særligt vanskeligt ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked. Heraf er 11 kommet i job/uddannelse og yderligere 11 er i praktik. De store variationer kommunerne imellem skyldes bl.a., at der er afsat forskellige ressourcer og bruges forskellige metoder. De grundlæggende forskelle er allerede beskrevet uddybende i det første notat. Profil af de jobinteresserede Profilen af de jobinteresserede førtidspensionister adskiller sig ikke markant fra den profil, der er beskrevet i notat 2 og 3. Hovedpunkterne i profilen er, at halvdelen af de tilmeldte har fået tilkendt pension pga. en psykisk lidelse 6 ud af 10 har folkeskolens adgangseksamen eller mindre som højeste uddannelse 6 ud af 10 har haft job, før de fik tilkendt pension. Af dem har godt 1 ud af 3 haft job i mere end 10 år og 3 ud af 4 har haft fuldtidsjob 2 ud af 3 har ikke haft job efter pensionstilkendelsen

5 De jobinteresserede førtidspensionister er desuden meget forskellige, når det kommer til deres ressourcer til selv at være aktive i jobsøgningen og når det handler om, hvor stort et behov for afklaring og jobsøgningsstøtte de har. De kan opdeles i tre typer: Selvfindere har netværk og jobsøgningserfaringer, der gør dem i stand til selv at søge og finde job. De har alene kontakt til deres kommune for at få godkendt skånejobbet og/eller informere om, at de får en lønindkomst ved siden af førtidspensionen. 1 Samspillerne - ønsker sparring og inspiration til at finde jobåbninger og afklare de økonomiske rammer for et skånejob, hvorefter de selv eller i samspil med jobkonsulenten kan kontakte virksomhederne. De støttekrævende har brug for jobkonsulentens hjælp til at afklare egne jobønsker og kompetencer, inden det er realistisk for dem at komme i job. Nogle jobinteresserede førtidspensionister er derfor meget afklarede om jobønsker og har måske allerede et job på hånden, når de henvender sig til jobcentret. Andre har et ønske om at være del af et arbejdsfællesskab, men har ellers ikke nogen forestillinger om, hvad de kunne tænke sig at lave, og hvor de kunne tænke sig at arbejde. Derfor er jobcentrenes erfaringer, at afklaringsforløbene varierer fra en kort koncentreret indsats med få afklaringssamtaler til et længere afklaringsforløb med op til 6-7 samtaler over ½-1 år, uden at det nødvendigvis er lykkedes førtidspensionisten at komme i job. Førtidspensionisternes brug af afklaringssamtaler Der er derfor stor bredde i behovet for afklaring hos jobinteresserede førtidspensionister. Alle erfaringer viser dog, at der er en gennemgående fællesnævner i afklaringsbehovet; nemlig at få afklaret, hvordan sikkerheden for at bevare retten til pensionen er, og hvordan der modregnes i pension og andre tilskud, når man som førtidspensionist tager et lønnet job. Når økonomi som tema ikke rangerer i toppen af, hvad der er drøftet i afklaringssamtalerne med de jobinteresserede førtidspensionister (se figur nedenfor om temaer i samtlige afklaringssamtaler), skyldes det, at der typisk tages hånd om dette tema på anden vis end i selve afklaringssamtalerne. Fx på et informationsmøde, i pjecemateriale og i en personlig beregning i pensionsafdelingen/borgerservice - og fra 1. marts 2013 hos Udbetaling Danmark. I afklaringssamtalerne er der 5 emner, som flest jobinteresserede førtidspensionister har behov for at få afklaret tidligt i forløbet: motivationen for job skånebehov jobønsker kompetencer og ønsker til timetal. 1 Der indsamles ikke systematisk data om gruppen af selvfindere i de 6 medvirkende kommuner, fordi de ikke nødvendigvis kommer i berøring med jobkonsulenten, der registrerer data. Antallet af selvfindere i kommunen som helhed er derfor ikke kendt

6 Temaer ved alle afklaringssamtaler med jobinteresserede førtidspensionister afklaring af skånebehov afklaring af kompetencer afklaring af økonomi vedr. job og pension samtale om jobsøgningsstrategi jobkonsulentenafsøger jobmuligheder aftale om nyt møde samtaler Støtte til jobsøgningen Halvdelen søger selv deres job den anden halvdel får hjælp fra jobcentret Af 144 førtidspensionister i job har ca. halvdelen personligt kontaktet virksomheden, hvor de har fået job. En tiendedel har selv søgt jobbet på anden vis eller har fundet jobbet med hjælp fra familie, venner eller bekendte. 4 ud af 10 af de jobinteresserede førtidspensionister har haft behov for hjælp fra jobcentret til mere end selve afklaringen. Her har jobkonsulenten taget den første kontakt til virksomheden. Halvdelen af disse førtidspensionister har derefter selv kunnet tage ud til en samtale med arbejdsgiveren. Den anden halvdel har haft jobkonsulenten med til en jobsamtale. Hvordan er jobbet fundet Føp kontaktede selv arbejdspladsen 75 Jobkonsulenten tog den første kontakt til virksomheden og tog med Føp til jobsamtale Jobkonsulenten tog den første kontakt til virksomheden, hvorefter FØP selv tog til jobsamtale Søgte jobbet på anden vis 10 Søgte uopfordret Familie, venner eller bekendte skaffede jobbet Job - 6 -

7 Praktik Virksomhedspraktik anvendes primært som introduktion til et job, men også for nogle som en del af afklaringsforløbet. I Initiativet var der i 37 % af de 920 job til førtidspensionister brugt praktik forud for ansættelsen. I de 6 kommuner, der har sat tilbuddet om afklaring til førtidspensionister, der ønsker job i drift, er brugen af praktik blevet endnu mere udbredt. Med reformen er brugen af praktik til førtidspensionister blevet mindre administrationstung, og det må forventes at betyde, at denne mulighed vil blive anvendt yderligere. Læs også om brug af praktik i Notat 3 fra Vidensindsamlingen i 6 kommuner

8 Model for afklaringsforløb for førtidspensionister Reform giver førtidspensionister ret til afklaringsforløb Med den ny reform af førtidspension og fleksjob har førtidspensionister fået ret til støtte fra jobcentret til at komme i job. Formålet er, at flere førtidspensionister får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Reformen giver førtidspensionister, der selv ønsker det, mulighed for at få 3 afklaringssamtaler i jobcentret tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik ressourceforløb (til førtidspensionister under 40 år). Model for afklaringsforløb på tre samtaler De senere års forsøgsprojekter med afklaringstilbud til jobinteresserede førtidspensionister giver et vidensgrundlag om, hvilken afklaring førtidspensionister har brug for, og hvordan afklaringen tilrettelægges bedst muligt i jobcentrene. I det følgende beskrives en model for et afklaringsforløb på 3 samtaler. Førtidspensionister har som beskrevet ovenfor meget forskellige behov for afklaring, og derfor er det også forskelligt, på hvilket trin i modellen de har brug for at starte, og om de har brug for mere eller mindre støtte til afklaring end de tre afklaringssamtaler. Udover afklaringssamtaler med en jobkonsulent vil det for mange af de jobinteresserede førtidspensionister være relevant at benytte sig af muligheden for virksomhedspraktik som et led i afklaringsforløbet. De 6 kommuners registreringer og de tidligere store forsøg viser, at op mod halvdelen af førtidspensionisterne forud for deres ansættelse har været i praktik. Erfaringen er, at praktik er et godt redskab til at lave forventningsafstemning mellem virksomhed og førtidspensionisten om et muligt job, men også som afklaring af arbejdsevne og jobønsker

9 1 Grundlæggende information om regler og rettigheder 2 Personlig afklaring af jobønsker, kompetencer og skånebehov 3 Sparring og støtte til jobsøgning Praktik(ker) 1. Samtale - grundlæggende information om regler og rettigheder Jobcentrene har god erfaring med at komme omkring disse temaer i den første information: Økonomi Der informeres om, hvor meget man som tommelfingerregel kan tjene, før der modregnes i pension. Samtidig er det en god ide at henvise førtidspensionisterne til at få lavet en individuel beregning (fra 1. marts 2013 hos Udbetaling Danmark). Mange førtidspensionister vil også interessere sig for deres sikkerhed for berettigelse til pension, når de tager et lønnet arbejde ved siden af pensionen, og de har brug for information om kommunens praksis for revurdering af pensionen. Førtidspensionister, der har fået førtidspension før 2003, informeres om, at de ikke kan miste retten til pension. Job til førtidspensionister Der informeres om, hvad skånejob er, og hvordan de oprettes, men også om muligheden for ordinære deltidsjob uden løntilskud fra kommunen og om frivillige job. Tilbud om afklaring i processen fra jobcentret Der informeres om muligheden for personlige afklaringssamtaler med en jobkonsulent. Samtalen kan handle om virksomhedspraktik og eventuelle andre tilbud i kommunen til jobinteresserede førtidspensionister, fx jobsøgningsværksteder eller andre tilbud om vejledning og opkvalificering i kommunen. Der kan også informeres om støttemuligheder i jobbet: fx mentorordning og personlig assistance. Tip til at indlede afklaring og jobsøgning på egen hånd Førtidspensionisters evner til og mod på selv at tage del i jobsøgningen er meget forskelligt. Men alle kan på et eller andet niveau have gavn af at gå fra første informationssamtale/møde med en hjemmeopgave i lommen, som skal klares inden den evt. næste afklaringssamtale. Denne første information kan foregå som en individuel samtale, men der er også gode erfaringer med at afholde åbne fælles informationsmøder for jobinteresserede førtidspensioni

10 ster (fx faste informationsmøder 1 gang om måneden) og at informere i informationsfoldere til alle kommunens førtidspensionister. 2. samtale - personlig afklaring om jobønsker, kompetencer og sk å- nebehov Jobcentrene har de bedste erfaringer med, at denne afklaringssamtale gennemføres som en personlig samtale, hvor der kan etableres et tillidsfuldt samtaleforum mellem førtidspensionisten og jobkonsulenten, hvor førtidspensionisten tør fortælle åbent om sine erfaringer og ønsker til job. Hvis den første grundlæggende information om regler og rettigheder er på plads, handler afklaringen typisk om: Jobmotivation og jobønsker Der er gode erfaringer med en tilgang, hvor jobkonsulenten spørger ind til førtidspensionistens drømmejob og lader det være afsættet for samtalen om jobønsker og muligheder. Er drømmejobbet ikke realistisk, støtter jobkonsulenten førtidspensionisten i at finde de realistiske elementer i drømmen eller pege på andre jobtyper inden for den branche, som drømmejobbet er i. Fx køkkenmedhjælper i kantine, hvis drømmejobbet er at blive kok, eller medhjælper på maskinfabrik, hvis drømmejobbet er at arbejde som ingeniør på Femern bælt forbindelsen. Kompetencer og arbejdserfaring I denne afklaringssamtale bruger jobkonsulenten også tid på at afdække førtidspensionistens uddannelsesniveau, arbejdserfaringer og kompetencer fra årene før pensionstilkendelse og fra eventuelle tidligere skånejob. Nogle er meget bevidste om, hvad de har at byde på, mens andre skal støttes i at tænke bredere, når det kommer til, hvad de har at tilbyde en arbejdsgiver. Skånebehov Afklaringssamtalen indeholder også ofte en kort fortælling om førtidspensionistens diagnose og de begrænsninger, det medfører. Men jobkonsulenterne i de 6 kommuner anbefaler, at man holder et meget klart fokus på, hvad begrænsningerne betyder i en arbejdsmæssig sammenhæng, og at man hurtigt igen retter fokus mod ressourcer og muligheder. Ønsker til timetal Et tema i afklaringen af førtidspensionistens ressourcer er også at afdække førtidspensionistens ønsker til arbejdstimer. Jobcentrenes erfaring er, at mange jobinteresserede førtidspensionister forestiller sig et relativt højt timetal, men at det kan være bedre at opfordre til at starte på lidt lavere blus og gradvis øge timerne, hvis det viser sig, at der er energi til mere. Dette giver flest sejre og positive oplevelser for både førtidspensionist og arbejdsgiver. Med i snakken om arbejdstimer hører også overvejelsen om mødetidspunkter, hvil i løbet af dagen, fridage mellem arbejdsdage og hvor lang transporttid førtidspensionisten kan acceptere

11 Konkrete aftaler om det videre forløb Jobkonsulenterne anbefaler, at man runder denne afklaringssamtale af med en forventningsafstemning om, hvilken støtte der gives til den videre jobsøgningsproces. Førtidspensionisternes ressourcer og evner til at selv at være aktive i jobsøgningen er meget forskellige (se profil ovenfor om selvfindere, samspillere og støttekrævende førtidspensionister). Erfaringen er dog, at alle på et eller andet niveau kan tage del i og få ejerskab til processen med opgaver, der strækker sig fra at gøre sig nogle konkrete overvejelser derhjemme til at foretage sig noget aktivt i jobsøgningen. Der er gode erfaringer med at inspirere til jobsøgningsstrategier og give hjemmeopgaver frem til næste kontakt, og på den måde styrke førtidspensionisten egen indsats for at finde job. Det er også en god ide at indgå meget konkrete aftaler med en ansvars- og opgavefordeling mellem jobkonsulent og førtidspensionist, så førtidspensionisten ved, hvem der har ansvar for næste kontakt og hvornår, samt hvad der skal ske i den mellemliggende tid. 3. samtale - sparring og støtte til jobsøgning Erfaringerne er, at denne del af afklaringen typisk består af flere små kontakter og samtaler over telefon med hjemmeopgaver eller jobsøgningsinitiativer indimellem, snarere end én personlig afklaringssamtale på jobcentret. Behovene for støtte i denne del af afklarings- og jobsøgningsforløbet vil desuden være endnu mere individuelt end de to første afklaringssamtaler. Selvfinderne har allerede selv fundet job eller er i gang med jobsøgningen på egen hånd. Case 1 i dette notat er et eksempel på en førtidspensionist, der selv finder sit skånejob i sin lokale fiskehandel og blot skal have hjælp til at etablere skånejobbet. Samspillerne kan tage del i jobsøgningen, men vil have behov for en sparring med jobkonsulenten. Case 2 i dette notat er et eksempel på en jobinteresseret førtidspensionist, som har erfaring fra arbejdsmarkedet, men som pga. sin sygdom ikke har ressourcerne til selv at være opsøgende, når det gælder om at søge et job. Støtten for disse førtidspensionister er typisk i form af: Sparring til selvstændig jobsøgning Sparringen går typisk på jobsøgningsstrategier, fx tips til hvordan førtidspensionisten kan finde frem til de virksomheder, hvor han/hun kunne tænke sig at arbejde; hvordan de kan bruge deres netværk i jobsøgningsprocessen - og hvordan de kan søge uopfordret. Hjælp til CV og uopfordrede ansøgninger Støtten til samspillerne kan også handle om at hjælpe med at lave et godt CV eller en uopfordret ansøgning. Sparring til jobsamtale om konkret praktik eller jobmulighed Førtidspensionisten kan have behov for at sparre med jobkonsulenten om, hvordan han/hun kan gribe samtalen med en arbejdsgiver an. Hvad han/hun skal fortælle om sig selv, sine kompetencer og skånebehov, og hvad man kan fortælle om praktik og

12 skånejob. Nogle har behov for trygheden i, at jobkonsulenten tager med, men kan selv føre ordet ved samtalen. Opfølgning på praktik eller den første tid i job Der bør altid følges op på praktik og på den første tid i jobbet. Det kan enten foregå som et kort besøg på arbejdspladsen, et formelt møde med arbejdsgiver og førtidspensionist eller blot ved en opringning til førtidspensionist og arbejdsgiver. Støttekrævende førtidspensionister har brug for en tættere støtte til jobsøgning og har sværere ved selv at være aktiv i jobsøgningen. Case 3 i dette notat er et eksempel på en jobinteresseret førtidspensionist, der har brug for et længere afklaringsforløb og mere støtte fra både sit netværk og fra jobkonsulenten til at finde et job og få det tilpasset i arbejdsopgaver, timetal og skånehensyn. For hende og andre støttekrævende førtidspensionister er behovet for støtte til jobsøgningen typisk, at jobkonsulenten Formidler praktik/job via virksomhedsnetværk eller via opsøgende virksomhedskontakt Jobkonsulenterne har ved match til de støttekrævende førtidspensionister fokus på flere forhold ved jobbet og virksomheden - end blot jobbet og timetallet. Det er navnlig vigtigt for disse førtidspensionister, at også arbejdsmiljø, stemning og de menneskelige ressourcer/bløde værdier på arbejdspladsen matcher førtidspensionistens behov. Medvirker ved praktik eller jobsamtaler Mange førtidspensionister kan efter lang tid uden for arbejdsmarkedet eller pga. deres sygdom (psykisk) være meget nervøse ved at skulle deltage i en samtale med en arbejdsgiver og har derfor behov for, at jobkonsulenten deltager. Bistår med at få defineret de konkrete arbejdsopgaver og skånebehov Jobkonsulentens deltagelse i job- eller praktiksamtalen er mange gange også nødvendig for at få en god og holdbar aftale om arbejdsopgaver og skånebehov. Koordinerer med førtidspensionistens netværk eller andre professionelle De støttekrævende førtidspensionisters motivation i jobbet er ofte meget skrøbelig og ustabil. Derfor anbefaler jobkonsulenterne i de 6 kommuner, at man tager kontakt til førtidspensionistens personlige netværk for at sikre opbakning til, at førtidspensionisten passer sit arbejde og opretholder motivationen for jobbet. Der er også gode erfaringer med allerede tidligt i afklaringen at skabe kontakt til og koordinere med andre relevante professionelle, der er i kontakt med førtidspensionisten, fx støttekontaktperson

13 Yderligere afklaring Virksomhedspraktik som en del af afklaringsforløbet Som nævnt vil det - udover afklaringssamtaler med en jobkonsulent - for mange af de jobinteresserede førtidspensionister være relevant at benytte sig af muligheden for virksomhedspraktik som et led i afklaringsforløbet. Mange førtidspensionister har negative oplevelser med praktik fra tiden før pensionstilkendelsen, så det kan være vigtigt at støtte førtidspensionisten i at se fordelene ved en praktikperiode, før et job etableres. Praktik kan bruges til at: vise en arbejdsgiver, hvad man kan få arbejdsopgaver og skånehensyn på plads før oprettelsen af job sikre, at ansættelsen er rigtig snuse til et nyt arbejdsområde udvikle kompetencer eller afklare skånebehov give erfaring på et nyt arbejdsområde (og boost til CV et). Jobkonsulenterne i de 6 kommuner anbefaler, at der altid er et veldefineret formål med praktikken, som både førtidspensionist og arbejdsgiver er kendt med og bakker op om. Hvis førtidspensionisten benytter sig af muligheden for praktik, bør en del af afklaringsforløbet bestå i en opfølgning på praktikken. Opfølgningen skal tilpasses det aftalte mål for praktikken. Andre tilbud til afklaring og optræning De støttekrævende førtidspensionister har ønske om at arbejde, men har tit en meget lille arbejdsevne og har brug for en længere afklaring eller optræning, før de er klar til at søge job. For disse førtidspensionister vil der typisk være behov for at supplere de tre afklaringssamtaler med yderligere tilbud. I næste notat Notat 5 - vil erfaringer med processer i overgangen fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse (skånejob) blive behandlet mere indgående. Her skitseres kort erfaringer fra de 6 kommuner med forskellige typer tilbud og muligheder, der er anvendt til jobinteresserede førtidspensionister i en mere langstrakt afklaring. fx: Jobsøgningsværksteder, hvor førtidspensionisten sammen med ligesindede på små hold får støtte og vejledning i at blive afklaret om jobønsker og kompetencer, at skrive ansøgninger og cv, og at tage kontakt til arbejdsgivere for at søge job og tage til jobsamtaler. I Aarhus Kommune benyttes fx et 13 ugers jobsøgningsværksted og kursus for førtidspensionister på 9 timer ugentligt med plads til 7 deltagere. Kombinationstilbud, der arbejder med optræning af fx fysik, sociale færdigheder, basale IT færdigheder samtidig med, at der er fokus på afklaring til job og jobsøgning

14 I Thisted udbydes fx 4 forløb, der kan sammensættes efter behov med det samlede formål at forbedre livskvaliteten for førtidspensionister (sundhedstilbud, arbejdsmarkedstilbud, IT cafe til offentlig selvbetjening og et tilbud om personlig udvikling). Tilbud, der henvender sig til en bestemt handicapgruppe Fx initiativer til at løfte førtidspensionister med udviklingshandicap fra beskyttet beskæftigelse til job med løntilskud til førtidspensionister. I Aarhus henvises fx til Staff-projektet (særligt tilrettelagt arbejdskraft formidling), som er for førtidspensionister med et udviklingshandicap, der har særlig svært ved at komme i job på det ordinære arbejdsmarked. Frivilligt arbejde, som optræning og afklaring af ressourcer og arbejdsevne, uden krav om lønsomhed. Nogle førtidspensionister vender tilbage til jobcentret med ønske om et lønnet job, mens andre finder det fællesskab, de søgte i arbejdsfællesskabet omkring det frivillige job. I fx Holbæk Kommune er 5 førtidspensionister indtil nu kommet i frivilligt arbejde som et led i en afklaring

15 CASE 1 Selvfinder får godkendt sit skånejob Birgitte er 46 år og uddannet cand. mag. Hun har arbejdet som gymnasielærer og kok på deltid, før hun fik tilkendt førtidspension pga. tilbagevendende depressioner. 3 år senere får hun mod på at være en del af arbejdsmarkedet igen og finder selv sit skånejob i en fiskehandel, der leverer mad ud af huset. Fandt selv praktik, som blev til job Birgitte er fast kunde i fiskebutikken og har fået et godt indtryk af stedet som arbejdsplads. En dag tager hun en snak med indehaveren og spørger, om de kunne have lyst til at bruge hende nogle få timer om ugen. Indehaveren har kendt Birgitte i flere år som kunde, og han ved, at hun har arbejdet som kok tidligere. For ham er det vigtigste, at Birgitte ikke starter på bar bund, og at hun har interessen for fisk og madlavning. Birgitte gør det klart, at hun er meget usikker på, hvor mange timer hun kan klare, men at de sammen kan finde ud af det i en praktik. Praktikken bliver blot aftalt som en ulønnet praktik Birgitte og fiskehandlen imellem. Birgitte begynder på 8 timer om ugen og øger langsomt sine timer, samtidig med at hun får prøvet forskellige arbejdsopgaver af. Efter 1 måned er Birgitte oppe på 5 timer 3 dage om ugen, og hun har fundet sin plads i fiskehandlen både opgavemæssigt og socialt blandt de andre ansatte. Hjælp til at etablere skånejobbet Birgitte kontakter jobkonsulenten i kommunen, som har ansvar for jobindsatsen for førtidspensionister og fortæller, at hun har en jobmulighed på hånden og spørger om hjælp til at få skånejobbet etableret. Jobkonsulenten hjælper med papirarbejdet til etablering af jobbet. Casen er beskrevet i anden form i Notat 2 om småjob

16 CASE 2 Kort afklaringsforløb for kvinde med arbejdserfaring Joan er 56 år og har fået førtidspension pga. misbrug og angst. Hun er efter en længere behandling blevet clean og har lyst til at finde et job. Misbrugscentret, hvor hun har gået i behandling, har henvist hende til jobkonsulenten i kommunen. Information om regler og rettigheder samt personlig afklaring I den første telefonsamtale med konsulenten får Joan de grundlæggende informationer om, hvad job til førtidspensionister kan være. En mere uddybende information aftaler de at gemme til en personlig afklaringssamtale. Ved den personlige afklaringssamtale med jobkonsulenten taler de om Joans tidligere arbejdserfaring, og hvilke jobønsker hun har i dag. Hun har tidligere arbejdet som selvstændig og har arbejdet i butik. Joan vil gerne arbejde i butik igen. Hendes angst er ikke knyttet til social kontakt med kunder, men til forventningspres fra omgivelserne. Hun er bange for ikke at slå til og er derfor heller ikke meget for selv at tage ud og opsøge arbejdsgivere. Jobkonsulenten spørger også, hvor mange timer Joan tror, hun kan arbejde, og om hun vil være indstillet på en praktik som afklaring i et specifikt job. Det vil Joan gerne, og hun anslår, at hun kan arbejde 3-4 timer om dagen 5 dage om ugen. Hun har selv bil, så hun er fleksibel med hensyn til arbejdspladsens afstand fra hjemmet. De aftaler, at jobkonsulenten kontakter arbejdsgivere i sit netværk og vender tilbage inden for en uge om status. Sparring og støtte til jobsøgning Jobkonsulenten undersøger jobåbninger hos et supermarked og en tøjbutik, men ingen af stederne har ledige stillinger. Hun ringer med besked til Joan, og de aftaler at søge videre. En arbejdsgiver ringer kort tid efter ind på jobcentret med en jobåbning på sygehuset. Jobbet er som kioskmedarbejder og består i at køre kioskvogn på stuerne. Jobkonsulenten ringer og fortæller Joan om jobmuligheden, før hun laver aftale med arbejdsgiver. Jobkonsulenten er i tvivl om, hvorvidt jobbet er for udadvendt og om Joan tror, at hun kan leve op til arbejdsopgaverne. Joan er ikke nervøs for, om hun kan klare jobbet, og hun vil gerne til en jobsamtale. Jobkonsulenten lover at ringe og lave en aftale om jobsamtale og beder Joan i mellemtiden kontakte pensionsafdelingen og finde ud af, hvor meget hun kan tjene, før det påvirker hendes pension og øvrige økonomi. Jobkonsulenten tager med Joan til jobamtale på sygehuset. Arbejdsgiveren er indstillet på at ansætte Joan med det samme, og Joan vil gerne have jobbet. Hun starter i skånejob 15 timer om ugen med løn efter overenskomsten. Det eneste skånehensyn de aftaler, er, at Joan kan tage pauser efter behov

17 CASE 3 Længere afklaringsforløb for ung pige uden arbejdse rfaring Jeanette er 32 år og har fået tilkendt pension som 18-årig pga. en psykisk lidelse. Hun har boet 7 år i et opgangsfællesskab, men er netop flyttet i egen lejlighed, da hun kontakter jobcentret med ønske om at finde et job. Grundlæggende information om regler og rettigheder Jeanette har modtaget en informationsfolder fra kommunen om mulighederne for job til førtidspensionister og et tilbud om afklaring og jobsøgningsstøtte fra en jobkonsulent i kommunens jobcenter. Jeanettes støttekontaktperson har hjulpet hende med at læse og forstå informationsfolderen, og det er også hendes støttekontaktperson, der ringer til jobkonsulenten og laver en aftale om en personlig afklaringssamtale. Afklaring af jobønsker, kompetencer og skånebehov Jeanette kommer til en personlig afklaringssamtale med jobkonsulenten, sammen med sin støttekontaktperson. I samtalen drøfter de Jeanettes ønsker til job og hendes kompetencer. Jeanette har ingen arbejdserfaring og kun en beskeden afgangseksamen fra folkeskolen. Hun fortæller, at hun er meget omhyggelig og nøjagtig med det, hun laver, men at hun skal have klare rammer at arbejde inden for. Jeanettes jobønsker er realistiske hun forestiller sig piccolinejobs, lettere rengøring eller serviceopgaver i butik. Hun vil gerne have et job nogle få timer midt på dagen eller sidst på dagen. Helst på en arbejdsplads tæt på, hvor hun bor. Der er ikke behov for at arbejde meget med afklaringen af jobønskerne, men jobkonsulenten vil gerne teste Jeanettes mødestabilitet, så hun laver en ny aftale om at mødes 14 dage senere, og hun giver hende en hjemmeopgave. Jobkonsulenten afklarer, om Jeanette har netværk, der kan hjælpe hende. Støttekontaktpersonen kan hjælpe med jobsøgningen og Jeanettes far er selvstændig, så hun får selv den hjemmeopgave at spørge faren, om han kender til nogle jobmuligheder. Aftalen på mødet bliver også, at jobkonsulenten undersøger jobåbninger i sit virksomhedsnetværk. Jeanette møder ikke op til den næste samtale, og støttekontaktpersonen kan heller ikke få kontakt. Jobkonsulenten er bekymret for at formidle et job, når Jeanette ikke viser tegn på at være mødestabil. Efter endnu en udeblivelse fra et nyt møde anbefaler jobkonsulenten støttekontaktpersonen at hjælpe Jeanette med at finde frivilligt arbejde i en genbrugsbutik eller lignende

18 Et halvt år senere henvender Jeanette sig til jobkonsulenten igen og fortæller, at hun nu er klar til at gøre et nyt forsøg på at finde et skånejob. Sparring og støtte til jobsøgning Jobkonsulenten afsøger jobmuligheder i eget virksomhedsnetværk, og der er lige kommet et job ind fra en virksomhed, som jobkonsulenten kender fra andre sammenhænge som en rummelig virksomhed. Der er mulighed for et rengøringsjob på få timer om ugen. Jobkonsulenten formidler kontakten til Jeanette og hendes støttekontaktperson, og de to tager sammen til jobsamtale med arbejdsgiveren. Der bliver aftalt 2 ugers praktik med henblik på afprøvning til jobbet som rengøringshjælp. Jobkonsulenten følger op på praktikken efter 10 dage. Praktikken går godt; Jeanette møder stabilt og klarer opgaverne rimeligt. Arbejdsgiveren vil gerne oprette et skånejob til hende på 2 timer om eftermiddagen 5 dage om ugen. Der aftales en ny opfølgning på jobbet efter 8 ugers ansættelse. Opfølgning på skånejobbet viser, at matchet ikke er helt det rette for hverken Jeanette eller arbejdsgiveren. Jobkonsulenten aftaler at hjælpe Jeanette videre i et andet job. Hun får hjælp til at skrive ansøgninger og direkte formidling af jobmuligheder. Inden for en måned har jobkonsulenten fundet et job som servicemedarbejder i et supermarked, som Jeanette er motiveret for. Jobbet starter med en måneds praktik, hvorefter Jeanette ansættes i skånejob 2 timer dagligt 5 dage om ugen. Jobkonsulenten følger op på praktikken og den første tid i jobbet både med besøg på virksomheden og mailkontakt med arbejdsgiveren

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge November 2012 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge Indhold INDLEDNING 3 RESULTAT AF JOBINDSATS I 6 KOMMUNER EFTER 2½ MÅNED 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Jobkonsulenternes

Læs mere

Notat 3 - Virksomhedskontakt

Notat 3 - Virksomhedskontakt Februar 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 6 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Profil af de etablerede job... 5 Brug af praktik...

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 2010 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede...

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister

Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister Juni 2012 NOTAT 1 Vidensindsamling i 6 kommuner Indhold Om de politiske overvejelser 3 Om organisering af en jobindsats for førtidspensionister 4 Data førtidspensionister i de 6 kommuner 5 Om jobindsatsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7.

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7. Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job Handicapkonference Aalborg 7. Oktober 2010 Indhold 1. Baggrund (viden og samfundsmæssig kontekst) 1.

Læs mere

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge November 2012 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge Indhold INDLEDNING 3 RESULTAT AF JOBINDSATS I 6 KOMMUNER EFTER 2½ MÅNED 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Jobkonsulenternes

Læs mere

Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer. Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted

Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer. Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted Projekt førtidspensionister i job i Thisted Kommune Formål med projektet Projektets organisering

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

April 2009. Drejebog. Til initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

April 2009. Drejebog. Til initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde April 2009 Drejebog Til initiativ for førtidspensionister, Forord... 3 Om initiativet... 4 Indhold... 4 Tidsplan... 5 Krav til de medvirkende kommuner... 6 Job til førtidspensionister... 7 Lovgrundlag

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

30 interviews. Førtids pensionister. i job

30 interviews. Førtids pensionister. i job 30 interviews Førtids pensionister i job 2 Førtids pensionister i job DISCUS/Arbejdsmarkedstyrelsen 2011 Om de medvirkende førtidspensionister I denne samling af interviews fortæller et lille udsnit af

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS FASTHOLDELSESFLEKSJOB HVAD ER ET FASTHOLDELSESFLEKSJOB? Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på borgerens hidtidige

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Flere i arbejde et udviklingsprojekt

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt

Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt Januar 2009 MIDTVEJSEVALUERING Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt INDHOLD INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 Resultater per 31.december 2008... 4 Erfaringer fra første fase af projektet... 5

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Jobcenter Holstebro. Opgaver. Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse. Sygedagpenge. Integration. Virksomhedskontakt. fleksjob 20-03-2013 1

Jobcenter Holstebro. Opgaver. Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse. Sygedagpenge. Integration. Virksomhedskontakt. fleksjob 20-03-2013 1 Jobcenter Holstebro Opgaver Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse Sygedagpenge Integration Virksomhedskontakt fleksjob 20-03-2013 1 Reformer Fleks- og pensionsreformen Med virkning fra 1. januar

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt November 2009 Slutevaluering Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sammenfatning af resultater og erfaringer 4 2.1. Resultater i projektet... 5 2.2. Erfaringer

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER - muligheder og udfordringer Kommer herfra Oppgaven er fortrolig Sosialøkonomiske virksomheters hybride organisering Social enterprises as hybrid organizations MAJA BRITA

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere