Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder"

Transkript

1 Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Færdigheds- og vidensområde: Uddannelse- og jobkendskab Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri Eleven har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri Elevforudsætninger Eleverne har jf. fælles mål for Uddannelse og job i deres hidtidige skoleforløb arbejdet med forskellige typer af uddannelser, job og brancher. Endvidere har eleverne en vis øvelse i at søge oplysninger på uddannelsesguiden, ug.dk Elever i klasse, som udsendes i praktik efter 9, stk. 3 i lov om folkeskolen, er omfattet af Statens Erstatningsordning (BEK /03/2015). Omfang Forløbet har i alt 12 lektioner. Desuden indgår et erhvervspraktikforløb, som fx kan have en uges varighed. 1.0 Undervisningsforløb Før, under og efter erhvervspraktik Erhvervspraktik bruges som afsæt til bl.a. at undersøge job, uddannelser og muligheder for beskæftigelse og desuden til, at eleverne overvejer deres valg af Et væsentligt element i Uddannelse og Job er, at det omkringliggende samfund med dets virksomheder, arbejdspladser og mennesker i job inddrages i undervisningen. Hermed kan eleverne få både praksisviden og forskellige virkelighedsnære perspektiver på, hvad arbejdsliv, arbejdsvilkår, karriereforløb og uddannelsesveje til job kan omhandle. Erhvervspraktik for elever i 8 og 9. klasse er én af de aktiviteter, hvor eleverne i praksis kan opleve, hvad forskellige job og hvad livet på en arbejdsplads indebærer. Erhvervspraktik kan samtidig foranledige et samarbejde mellem skole og virksomheder, både om elevernes udbytte og om aktiviteter fælles for klassen eller skolen. I dette forløb er erhvervspraktikforløb omdrejningspunktet for en række aktiviteter, hvor eleverne bl.a. undersøger og forbereder sig på, hvad de job, de skal afprøve i erhvervspraktik, indeholder og giver mulighed for. I forberedelsen indgår øvelser i jobsøgning, undersøgelse af virksomheder samt søgning af informationer om uddannelser, job og beskæftigelsesmuligheder. I selve erhvervspraktikforløbet indsamler eleverne en række oplysninger, som herefter formidles i klassen. Desuden bruges de erfaringer og den viden, som erhvervspraktikforløbet har givet bl.a. til, at eleverne relaterer deres udbytte til overvejelser om valg af 1

2 Formål Forløbet har til formål at øge elevernes perspektiver på, viden om og erfaringer med, hvad job indebærer og giver muligheder for. Dette skal medvirke til at kvalificere elevernes forudsætninger i forhold til valg af 1.1 Planlægning Integrering i andre fag Fra faget matematik kan kompetenceområdet Statistik og sandsynlighed indgå i de aktiviteter, hvor eleverne undersøger beskæftigelsesmuligheder i en række job. Der kan fx foretages en vurdering af statistiske oplysninger om beskæftigelse. Det tværgående emne It og medier kan indgå, når eleverne på baggrund af deres oplevelser i erhvervspraktik skal formidle i klassen, hvad de har fået erfaring og viden om. Heri kan også kompetenceområdet Kommunikation fra faget dansk inddrages, bl.a. når eleverne skal kommunikere i klassen bl.a., hvad deres erhvervspraktikforløb har indeholdt. Ligeledes kan det tværgående emne Innovation og entreprenørskab indgå, når eleverne i grupper ud fra oplysninger på ug.dk udarbejder en dyst på viden om job. Intro til forløbet Forløbet er opdelt i seks moduler. De fem første moduler omhandler elevernes forberedelse af erhvervspraktikforløbet. I det sjette modul, som ligger efter erhvervspraktikken, skal eleverne bl.a. arbejde med deres udbytte af erhvervspraktikforløbet. Som en del af forberedelsen søger eleverne om erhvervspraktikplads i én eller flere virksomheder. Derfor må planlægningen tage højde for, at der er tid til at få aftaler om erhvervspraktik på plads, før eleverne udsendes. Hvert af forløbets moduler er tilrettelagt, så de kan anvendes i lektionsopdelt undervisning eller i temadage. Find job Eleverne undersøger med brug af ug.dk deres muligheder og interesser i forhold til job. Endvidere søger eleverne oplysninger om, hvilke virksomheder der kan tilbyde erhvervspraktikplads i de job, eleverne har interesse for. Desuden inddrages elevernes foreløbige overvejelser om valg af Der kan i de virksomheder, hvor elevernes netværk af voksne har job eller i øvrigt kender til, være muligheder for erhvervspraktik. Derfor kan disse voksne opfordres til at undersøge, om de kan tilbyde erhvervspraktik i de job, som eleverne har ønske om at afprøve. Job og beskæftigelse Ud fra oplysninger på ug.dk, arbejdsmarkedbalancen.dk og forskellige jobdatabaser undersøger eleverne de aktuelle beskæftigelsesmuligheder i en række job, bl.a. i de job, klassens elever til sammen har udset sig som mulige job til erhvervspraktik. Desuden kan repræsentanter for lokale virksomheder, både private og offentlige, besøge klassen og fortælle om fx mulighed for praktikpladser og job i deres brancher. Disse besøg kan bl.a. foranledige kontakt og evt. 2

3 aftaler mellem eleverne og de pågældende virksomheder om erhvervspraktik. Også forældre kan inddrages med fortællinger om fx de virksomheder, hvor de er beskæftigede og om deres job. Job og uddannelsesveje Ud fra en gennemgang af uddannelsessystemet og mulige uddannelsesveje til forskellige job, bl.a. også de job, som eleverne har ønske om at afprøve i erhvervspraktik, udarbejder eleverne en job-dyst, hvor de udfordrer hinanden på viden om uddannelser og job. Søg erhvervspraktik Efter gennemgang af forskellige inspirationsmaterialer til jobsøgning, bl.a. på emu.dk og ud fra eksempler på jobansøgninger, udarbejder hver elev en motiveret ansøgning til den eller de virksomheder, hvor der er mulighed for erhvervspraktik i de job, eleven ønsker at afprøve. Ud fra de muligheder for erhvervspraktik, der viser sig, træffer eleven, forældrene, skolen og virksomheden aftale om erhvervspraktik. Undersøgelse af jobbet og virksomheden Når samtlige erhvervspraktikforløb er aftalt, forberedes fælles i klassen en række spørgsmål, som eleverne bruger i en undersøgelse af det job og den virksomhed, som de skal besøge i deres erhvervspraktik. Erhvervspraktikforløbet I erhvervspraktikforløbet indsamler eleverne på baggrund af de forberedte spørgsmål en række oplysninger om jobbet og virksomheden. Hvis det er muligt, kan eleverne desuden fotografere eller filme, fx hvad de arbejder med og bruge dette til efterfølgende fremlæggelser i klassen. Efter erhvervspraktik På baggrund af den viden og de erfaringer, erhvervspraktikken har givet, udarbejder hver elev materiale til fremlæggelse i klassen. Heri kan fx være beskrivelse af jobbets indhold, løn og funktioner, fordele og ulemper ved jobbet, beskæftigelsesmuligheder i jobbet, uddannelsesmæssige forudsætninger til jobbet samt informationer om virksomhedens job og ydelser. Endvidere overvejer eleverne, hvad forløbet har bidraget med i forhold til deres overvejelser om valg af Forslag til læringsmål Eleverne kan koble erfaringer og viden fra erhvervspraktik til muligheder for uddannelse, job og beskæftigelse. Tegn på læring 1. Eleven beskriver indhold og udbytte af erhvervspraktikforløb samt relaterede uddannelser, job og muligheder for beskæftigelse 2. Eleven knytter indhold og udbytte af erhvervspraktikforløb til overvejelser om uddannelse, job og beskæftigelse 3. Eleven begrunder overvejelser om valg af uddannelse og job ud fra udbytte af erhvervspraktik samt viden om uddannelse, job og beskæftigelse Forslag til evaluering Elevernes læringsudbytte selvevaluering 3

4 Ved forløbets afslutning tilkendegiver eleverne i forbindelse med den individuelle fremlæggelse. hvad undervisningsforløbet og erhvervspraktikken har givet af udbytte i forhold til deres overvejelser om valg af Elevernes læringsudbytte underviserens vurdering feedback Ud fra elevernes fremlæggelser og tilkendegivelser om udbytte vurderer underviseren, i hvilken grad den enkelte elev har nået forløbets læringsmål og viser tegn på læring. s undervisning elevens vurdering feedback Enten efter hver af de seks moduler, som forløbet er inddelt i, eller ved forløbets afslutning spørges eleverne om deres udbytte af forløbets forskellige aktiviteter, fx med afsæt i følgende spørgsmål; Hvilken ny viden har I især fået ud af forløbets aktiviteter? Hvad har I fået ud af den arbejdsform, som aktiviteterne har indeholdt? Hvad kan I bruge det til, som aktiviteterne har lært jer? s undervisning selvevaluering Med afsæt i elevernes feedback overvejer underviseren, hvordan aktiviteterne har bidraget til opfyldelse af forløbets læringsmål. Forslag til undervisningsdifferentiering Quiz og spil om uddannelser og job Med brug af oplysninger på ug.dk kan eleverne udforme en quiz for de øvrige elever i klassen eller for andre udskolingsklasser. I quizzen kan fx indgå spørgsmål, som kræver, at eleverne på tid og på ug.dk finder oplysninger om forskellige typer af uddannelser; ungdomsuddannelser, erhvervsakademiske uddannelser, professionsbacheloruddannelser mv. Grupper af elever kan udvikle og designe spil med spørgsmål og opgaver, der relaterer til fx erhvervsområder, jobs tilknytning til brancher, veje fra uddannelser til job og/eller fagudtryk i forskellige job. Til udvikling af disse spil kan der bl.a. findes inspiration i forskellige brætspil eller i quizzer og konkurrencer, som eleverne kender fra internettet og TV. Klassen i erhvervspraktik i samme virksomhed Der kan træffes aftaler med en virksomhed, som har forskellige typer af job, at klassen besøger denne virksomhed, hvorefter virksomheden tilbyder job, som eleverne i klassen kan afprøve, fx i et todages erhvervspraktikforløb. Ud fra en liste over de job, virksomheden tilbyder, søger eleverne det eller de job, som de ønsker, ligesom der med hjælp fra virksomheden kan foregå jobsamtaler med udvalgte elever. Også i efterbehandlingen af forløbet kan virksomheden inddrages, fx med feedback på elevernes erhvervspraktikforløb Erhvervspraktik på mange måder Erhvervspraktik kan organiseres på mange måder, fx ud fra et fælles tema, bl.a. job i naturen, job om natten eller job i håndværk, hvor alle eleverne afprøver job, der har et fælles kendetegn. 4

5 Ligeledes kan klassens elever udsendes gruppevis i samme virksomhed, i samme/beslægtede job eller i samme erhverv eller branche, hvorved gruppen af elever kan være fælles om forberedelse og efterbehandling af erhvervspraktikforløbene. Ideer til jobsøgning På internettet findes film med eksempler på og tips til, hvad jobansøgninger og jobsamtaler kan indeholde. Eleverne kan i grupper se disse film og ud fra, hvad der gives af ideer, tips og anvisninger, udarbejde en oversigt over, hvad man som jobsøger skal være opmærksom på. Herefter kan udvalgte film vises i klassen til drøftelse og evt. til sammenligning mellem forskellige film og ideer. Ud fra stillingsannoncer i aviser og på internettet kan udvælges en række ledige job, som eleverne enkeltvis eller i grupper kan forestille sig, at de søger; de undersøger annoncens indhold, finder oplysninger på fx ug.dk om jobbet og udarbejder herefter en fiktiv ansøgning. 1.2 Gennemførelse Lektion 1 7 Lektion1-7 indeholder en række aktiviteter, hvor eleverne ud fra oplysninger på ug.dk og ud fra egne overvejelser om valg af uddannelse og job forbereder sig på deres erhvervspraktikforløb. Dette sker bl.a. ved at undersøge indhold og muligheder i forskellige job, virksomheder og uddannelsesveje samt muligheder for beskæftigelse i de job, eleverne ønsker at søge erhvervspraktik i. Lektion 1 og 2: Find job Indledning: ; introducerer forløbets læringsmål og aktiviteter samt tegn på læring viser på ug.dk hvordan der kan søges oplysninger om specifikke og beslægtede job og deres indhold mm, samt nedenstående faciliteter, som eleverne kan bruge til undersøge, hvilke job der kan være relevante at afprøve i erhvervspraktik: Mine jobforslag, hvor eleverne svarer på en række spørgsmål, der relaterer sig til interesser og forudsætninger i forhold til job, og hvor hver elev herefter på egen jobliste kan se de job, der passer til elevens svar Jobkompasset, hvor der bl.a. kan findes oplysninger om hvilke job, der er i de erhvervsområder, eleverne har interesse for Uddannelsesvælgeren, hvor eleverne bl.a. kan se sammenhænge mellem interesser, ønske om ungdomsuddannelse og muligheder for job søgning af oplysninger om specifikke job, bl.a. om deres indhold og lignende job viser eleverne, hvordan der med søgning på internettet, fx via Krak.dk, kan findes oplysninger om virksomheder, deres geografiske placering, kontaktoplysninger, brancheforhold, ydelser og job beder eleverne, ud fra søgningen på ug.dk, egne overvejelser om valg af ungdomsuddannelse samt interesser og muligheder, at udvælge hver 4 job, som de ønsker at afprøve i erhvervspraktik 5

6 beder desuden eleverne notere, hvorfor netop disse 4 job ønskes og om eleven via søgning på internettet har fundet virksomheder, hvor disse job findes Eleverne; arbejder individuelt med at søge oplysninger på ug.dk og med at overveje mulige job, som ønskes afprøvet i erhvervspraktik vælger hver 4 job, der kan være relevante og realistiske at afprøve i erhvervspraktik søger på internettet efter virksomheder, hvor det kunne være relevant at søge erhvervspraktik i et eller flere af de 4 job, eleven har ønske om at afprøve skriver ved hvert job en kort begrundelse for, at netop dette job foretrækkes og om der indenfor en rimelig geografisk radius er en eller flere virksomheder, hvor dette job findes. drøfter, ud fra eksempler på job, hvad elevernes motivation og begrundelser er for at ønske netop disse job og hvad de forventer af erhvervspraktik skriver de job på tavlen, som eleverne har fundet frem til lægger op til, at eleverne drøfter deres udbytte af søgningen på ug.dk udarbejder en samlet liste over de job, eleverne har fundet frem til og formidler denne oversigt til elevernes forældre med en forespørgsel om, hvorvidt deres arbejdspladser eller netværk kan bistå med at tilbyde erhvervspraktik i et eller flere af de nævnte job sikrer efterfølgende, at eleverne inden lektion 8 har konkrete bud på virksomheder, hvor der er mulighed for, at søge erhvervspraktik i et eller flere af de job, eleverne ønsker, og om nødvendigt; at eleverne har alternative ønsker. Lektion 3 og 4: Job og beskæftigelse Indledning : har forinden til hver elev kopieret listen over de job, som klassens elever har ønsker om at afprøve i erhvervspraktik kan forinden kontakte lokale virksomheder, der er relevante i forhold til elevernes ønsker om job i erhvervspraktik, og indbyde repræsentanter derfra til at besøge klassen, fx med orientering om virksomhedernes ydelser, typer af job, muligheder for beskæftigelse og tips til søgning af lære- og praktikplads viser på arbejdsmarkedsbalancen.dk og i jobdatabaser, hvordan der kan søges oplysninger om aktuelle beskæftigelsesmuligheder i en række job, fx nogle af de job, som eleverne har interesse for 6

7 viser på ug.dk, hvordan der kan søges oplysninger om arbejdssteder, stillingsbetegnelser og beskæftigelsesmuligheder i forskellige job inddeler klassen i grupper af 3 elever, som skal bistå hinanden med at søge oplysninger om de job, som de hver især har fundet frem til kan være relevante at afprøve i erhvervspraktik. Grupperne kan evt. sammensættes ud fra elevernes fælles interesse i de samme eller beslægtede job. Eleverne: arbejder i grupper med at bistå hinanden i søgningen af oplysninger om beskæftigelsesmuligheder, arbejdssteder og stillingsbetegnelser i de job, de ønsker erhvervspraktik i. Gruppen har dermed i alt 12 job at undersøge noterer undervejs de oplysninger, som findes, og forbereder en kort orientering i klassen om beskæftigelsesmuligheder, mulige arbejdssteder samt stillingsbetegnelser i de job, de har søgt oplysninger om kan - hvis repræsentanter fra forskellige virksomheder kommer på besøg i klassen i grupperne udarbejde spørgsmål, som bruges ved besøget, fx om beskæftigelsesmuligheder og muligheder for lære- og praktikplads Eleverne fremlægger gruppevis resultatet af deres søgning af oplysninger om de udvalgte jobs beskæftigelsesmuligheder, arbejdssteder og stillingsbetegnelser samt evt. deres udbytte af virksomhedernes besøg i klassen lægger op til drøftelse i klassen af bl.a. beskæftigelsesmuligheders betydning for elevernes overvejelser om valg af uddannelse og job nu og fremover. Lektion 5, 6 og 7: Job og uddannelsesveje Indledning : gennemgår med udgangspunkt i ug.dk en række hovedtræk ved uddannelsessystemet viser på ug.dk eksempler på, hvordan forskellige uddannelser og uddannelsesveje kan føre til job. Disse eksempler kan tage afsæt i listen over job, som eleverne overvejer at søge erhvervspraktik i. inddeler eleverne i grupper på 4-5 elever, som herefter skal forberede en job-dyst i klassen om job, uddannelser og veje til job instruerer eleverne i, hvad dysten omhandler; gruppen skal vælge 5 job, hvortil de til hvert job skal forberede 10 udsagn, stikord eller bevægelser, som oplyser noget om jobbet gruppen skal dernæst i klassen give een oplysning om jobbet ad gangen, hvorefter de øvrige elever skal gætte det pågældende job 7

8 jo færre oplysninger en elev skal bruge for at gætte jobbet jo flere points får denne for at gætte rigtigt, fx 10 point, hvis eleven gætter jobbet efter 1 oplysning, 9 hvis der bruges 2 oplysninger osv. Vinderen af dysten er den elev, som har fået flest point. instruerer eleverne i, at de skal veksle mellem at vise noget om jobbene og de tilnyttede uddannelser og at der kan indgå følgende oplysninger i job-dysten, fx Eleverne: hvad laver man i jobbet (kan vises/demonstreres, eller der kan gives korte stikord herom) hvor arbejder man typisk henne (ude/inde, private/offentlige virksomheder) hvilken branche/sektor hører jobbet ind under hvilke uddannelsesveje findes til jobbet (hvilken ungdomsuddannelse, videregående uddannelse osv.) hvor foregår uddannelsen arbejder i grupper med at søge og finde oplysninger på ug.dk om bl.a. uddannelser og uddannelsesveje til de 5 job, som gruppen har valgt udarbejder i gruppen og på baggrund af disse oplysninger 10 udsagn, stikord eller ideer til bevægelser, der fortæller om jobbet og om tilknyttede uddannelser/uddannelsesveje giver gruppevis på skift deres udsagn, stikord eller bevægelse i klassen, hvorpå de øvrige elever ud fra færrest mulige oplysninger skal gætte det job, der oplyses om : foretager en optælling af points, der er afgivet og finder en vinder af dysten lægger op til drøftelse i klassen af elevernes udbytte af søgning på ug.dk om bl.a. uddannelsesveje til job, fx om der var oplysninger, som har indflydelse på, hvad eleverne forestiller sig om deres muligheder i uddannelse og job Eleverne giver deres bud på, hvad den viden om bl.a. uddannelsesveje til job, de har fået i lektionernes aktiviteter, kan betyde for deres overvejelser om valg af Lektion 8 9 I lektion 8 og 9 udarbejder eleverne motiverede ansøgninger til den eller de virksomheder, hvor de ønsker erhvervspraktik. Herefter, når aftale om erhvervspraktik er truffet, forbereder eleverne sig på, hvad de bl.a. skal undersøge, når de er i virksomheden. Lektion 8: Søg erhvervspraktik Indledning 8

9 sikrer forinden, at alle elever har et realistisk bud på virksomheder, hvor der er mulighed for erhvervspraktik i de job, eleverne har ønske om at afprøve gennemgår med afsæt i emu.dk, forskellige jobdatabaser og praktikpladsen.dk, hvad der kendetegner indholdet i en jobansøgning og viser eksempler på jobansøgninger viser ud fra fx arbejdsmarkedsbalancen.dk eksempler på en række stillingsopslag gennemgår på baggrund af de viste eksempler på jobansøgninger og stillingsopslag samt med inddragelse af elevernes tilkendegivelser og ideer, hvad der kan være indeholdt i en motiveret ansøgning om erhvervspraktik i en virksomhed udarbejder og kopierer til hver elev en skriftlig guide med ideer og inspiration til, hvad elevernes motiverede ansøgninger kan indeholde Eleverne: arbejder individuelt og ud fra den guide, som er udarbejdet, med at skrive en motiveret ansøgning til den eller de virksomheder, hvor der er mulighed for, at eleven kan komme i erhvervspraktik giver feedback til eleverne undervejs i deres skrivning af ansøgninger bistår eleverne med at fremsende de færdige ansøgninger planlægger resten af forløbet under hensyntagen til, at der skal være tid til, at virksomhederne kan svare på de fremsendte ansøgninger kan opfordre eleverne til at kontakte de virksomheder, som de har sendt ansøgninger til, for at høre nærmere, fx om ansøgningen er modtaget Lektion 9: Undersøgelse af jobbet og virksomheden Indledning sikrer forinden, at alle elever har fået svar på ansøgningerne, har fået aftaler på plads og at der er indgået skriftlige aftaler, hvormed eleverne er forsikrede instruerer eleverne i, at de på baggrund af deres viden om det job, de skal afprøve i erhvervspraktik, og ud fra de undersøgelser, eleverne tidligere har foretaget om uddannelsesveje til job, og om virksomheden og jobbets indhold, i grupper skal udarbejde forslag til spørgsmål, som alle eleverne kan bruge i erhvervspraktikforløbet inddeler klassen i grupper af 3-4 elever, der skal samarbejde om forslag til disse spørgsmål Eleverne: 9

10 arbejder i grupper på 3-4 elever om udarbejdelse af forslag til spørgsmål, der kan findes svar på i løbet af erhvervspraktikforløbet Eleverne: fremlægger gruppevis deres forslag til spørgsmål samler gruppernes forslag på tavlen lægger op til drøftelse og beslutning i klassen om, hvilke spørgsmål der bedst dækker de områder, som eleverne i fællesskab ønsker at vide mere om, fx om jobbets indhold, beskæftigelsesmuligheder, virksomhedens ydelser og hvilke uddannelsesmæssige og andre forudsætninger, jobbet kræver beder eleverne overveje, om der udover disse spørgsmål, er flere spørgsmål, som eleverne hver især har ønske om at få svar på i erhvervspraktikken, fx om forhold, som er specifikke for det job, eleven skal afprøve drøfter med klassen, hvordan der yderligere kan indsamles oplysninger i erhvervspraktikforløbet, fx med fotos og film, hvis virksomheden tillader det orienterer om, hvad der i øvrigt kan indgå i de fremlæggelser, som eleverne skal give efter erhvervspraktikforløbet Eleverne skriver hver de spørgsmål, der skal findes svar på i løbet af erhvervspraktikken; både de fælles spørgsmål, klassen har udarbejdet, og de spørgsmål, som eleven selv ønsker at få besvaret. Lektion I lektion er fokus rettet på elevernes udbytte af erhvervspraktikforløbet. Med individuel bearbejdelse og fremlæggelse af den viden og de erfaringer, som erhvervspraktikken har givet, får eleverne bl.a. mulighed for at drøfte, hvad deres afprøvning af job og den viden, de har fået også fra hinanden - betyder i forhold til deres valg af Lektion 10, 11 og 12: Efter erhvervspraktik På baggrund af den viden og de erfaringer, erhvervspraktikken har givet, udarbejder hver elev materiale til fremlæggelse i klassen. Heri kan fx være beskrivelse af jobbets indhold, løn og funktioner, fordele og ulemper ved jobbet, beskæftigelsesmuligheder i jobbet, uddannelsesmæssige forudsætninger til jobbet samt informationer om virksomhedens job og ydelser. Endvidere overvejer eleverne, hvad forløbet har bidraget med i forhold til deres overvejelser om valg af Indledning gennemgår forventningerne til elevernes fremlæggelser, hvor de på baggrund deres erhvervspraktikoplevelser og de svar de har fået på de forberedte spørgsmål, fx skal fortælle om; 10

11 jobbets indhold og opgaver, fordele og ulemper, løn og beskæftigelsesmuligheder uddannelsesveje til jobbet og hvilke øvrige forudsætninger, jobbet kræver virksomhedens ydelser og øvrige job samt muligheder for beskæftigelse samt lære- og praktikplads hvilken betydning erhvervspraktikken samt forløbet i øvrigt har haft i forhold til elevens overvejelser om valg af uddannelse og job repeterer, hvordan eleverne på bl.a. ug.dk kan finde yderligere oplysninger Eleverne arbejder individuelt med udarbejdelse af et materiale, der skal vises i klassen sammen med en mundtlig fremlæggelse af de oplysninger, erfaringer og oplevelser, som erhvervspraktikforløbet har givet Eleverne fremlægger individuelt, hvad de har fundet af oplysninger om det job, de har afprøvet, om tilknyttede uddannelser mv. og om hvad de har erfaret og oplevet i erhvervspraktikforløbet. Desuden skal eleven i sin fremlæggelse tilkendegive, hvilken betydning hele forløbet har givet til overvejelser om valg af lægger op til drøftelse i klassen af forløbets udbytte og indhold, bl.a. også, hvad det har givet eleverne at få kendskab til hinandens erhvervspraktikerfaringer og viden derfra. 11

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN

ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN MATERIALEPAKKE TIL VEJLEDNINGSAKTIVITER I UDSKOLINGEN ERHVERVSPRAKTIK INTRODUKTIONSKURSER 8. KLASSE PÅ EUD KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Formål Fagrelevans

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Januar 2018 11.01.2018 Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen). Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt 6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt Ramme: 4 hele skoledage. Mulighed for besøg på Learnmark uge 18. Før og efter arbejdes i faget Håndværk og design med elementer der kan bruges

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

8. klasse. Uddannelse

8. klasse. Uddannelse 8. klasse Uddannelse Uddannelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema: Informationssøgning Uddannelsesveje UIC messen Løn, skat og budget Kompetencer og uddannelsesvalg 1. lektion Intro til

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere