AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE"

Transkript

1 AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse med Overenskomst 2008, herunder Arbejdstidsaftale 2008 for lærere og børnehaveklasseledere, ført forhandlinger om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid ved distriktsskoler og selvstændige specialskoler for børn i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Parterne har på denne baggrund indgået nærværende aftale, som udgør den lokale udmøntning af den centrale arbejdstidsaftale. De følgende centrale arbejdstidsaftaler er således gældende i Børneog Ungdomsforvaltningen med virkning fra 1. august 2009: Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Nettoarbejdsnormen for fuldtidsansatte lærere og børnehaveklasseledere udgør timer pr. år, og klasselærerfunktionen for både lærere og børnehaveklasseledere indgår i kategorien Andre opgaver. Den lokale udmøntning af ovennævnte aftaler er derfor indgået som KTO-aftaler. Denne aftale er gældende fra Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Indholdsfortegnelse Område stk. 1 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved distriktsskoler stk. 2 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved heldagsskoler stk. 3 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved selvstændige specialskoler for børn og ved specialklasserækker Arbejdstidsaftale 2008 Børnehaveklasseledere Tillidsrepræsentantakkord Arbejdsmiljørepræsentantakkord Lejrskoleakkord Afgangsprøveakkord Lønaftaler i forbindelse med Arbejdstidsaftale Særlige bemærkninger Opsigelsesbestemmelser

2 1 Område Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere ved distriktsskoler, heldagsskoler og selvstændige specialskoler for børn. Aftalen omfatter ikke lærere ved Familieskolen. Aftalen omfatter ikke talehørelærere. 2

3 2 stk. 1 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved distriktsskoler Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune og Københavns Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for lærere ansat ved distriktsskoler. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 6. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat til 9 timer pr. påbegyndt døgn, inkl. ud- og hjemrejsedage. 2. Afgangsprøver og censur Afgangsprøver og censur indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 7. Prøveakkorden fremgår af nærværende aftale 7. Timerne indregnes ikke i arbejdstiden, men udbetales i stedet med honorar til de lærere, der skal løse opgaverne. Timesatsen for honoraret udgør den enkelte lærers aktuelle timeløn hvortil der lægges 50 %. 3. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved distriktsskoler, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 3, fastsættes til 1,14 time(r) pr. undervisningstime. b) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen for nyuddannede lærere ved distriktsskoler jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 4, fastsættes til 1,23 time(r) pr. undervisningstime. 4. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår ved distriktsskoler, jf. den centrale arbejdstidsaftale 3, stk. 4, fastsættes til 785,05 timer. 5. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg mm. Der er indgået aftale om undervisningstillæg mv. Aftalen fremgår af nærværende aftales 8 og indarbejdes i forhåndsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. 6. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra skoleåret Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli

4 2 stk. 2 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved heldagsskoler Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune og Københavns Lærerforening er enige om at drøfte forholdene for heldagsskolerne, når der foreligger en politisk afklaring i løbet af foråret

5 2 stk. 3 Arbejdstidsaftale 2008 Lærere ved selvstændige specialskoler for børn og ved specialklasserækker Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune og Københavns Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for lærere ansat ved selvstændige specialskoler for børn p.t. Strandparkskolen, Øresundsskolen, Frejaskolen, Skolen i Ryparken, Fensmarksskolen, Skolen i Charlottegården, Skolen i Peder Vedels Gade, Skolen på Kastelsvej, Engskolen, Frederiksgård Skole og Den selvstændige skole Grupperne. Aftalen gælder endvidere på specialklasserækker, jf. punkt 6 nedenfor. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 6. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat til 9 timer pr. påbegyndt døgn, inkl. ud- og hjemrejsedage. 2. Afgangsprøver og censur Afgangsprøver og censur indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 7. Prøveakkorden fremgår af nærværende aftale. Timerne indregnes ikke i arbejdstiden, men udbetales i stedet med honorar til de lærere, der skal løse opgaverne. Timesatsen for honoraret udgør den enkelte lærers aktuelle timeløn hvortil der lægges 50 %. 3. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved selvstændige specialskoler for børn, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 5, fastsættes til 1,26 time(r) pr. undervisningstime. b) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, for nyuddannede lærere ved selvstændige specialskoler for børn, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 4, fastsættes til 1,36 time(r) pr. undervisningstime. 4. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår ved selvstændige specialskoler for børn, jf. den centrale arbejdstidsaftale 3 stk. 4, fastsættes til 743,36 timer. 5. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg mm. Der er indgået aftale om undervisningstillæg mv. Aftalen fremgår af nærværende aftales 8 og indarbejdes i forhåndsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. 5

6 6. Specialklasserækker, der er omfattet af denne bestemmelse Udtømmende liste over specialklasserækker, der har samme omregningsfaktor som selvstændige specialskoler Specialklasserækker niveau 3: Elever med meget massive og vedholdende læse/stavevanskeligheder (Blågård Skole, Kirkebjerg Skole, Lergravsparkens Skole og Lykkebo Skole) Bevægelseshæmmede elever (Skolen ved Sundet) Elever med vidtgående specifikke tale- og sprogvanskeligheder (Nyboder Skole) Elever med hørehandicap (Langelinieskolen) Øvrige tilbud niveau 3: Elever med vidtgående specifikke indlæringsvanskeligheder (Tove Ditlevsens Skole) Elever med betydelige kontaktvanskeligheder (Lundehusskolen og Sønderbro Skole) Specialklasserækker niveau 2: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder (Dyvekeskolen og Kildevældsskolen) Særlige tilbud niveau 2: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder (Tingbjerg Skole) 7. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra skoleåret Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli

7 3 Arbejdstidsaftale 2008 Børnehaveklasseledere Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune og Københavns Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler og klasselærerakkord Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 6. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat til 9 timer pr. påbegyndt døgn, inkl. ud- og hjemrejsedage. Klasselærerfunktionen indgår i kategorien Andre opgaver efter de samme principper, som er beskrevet i Arbejdstidsaftale for lærere i folkeskolen. 2. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved distriktsskoler, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 3, fastsættes til 0,99 time(r) pr. undervisningstime. b) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved heldagsskoler, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 3, fastsættes til 1,08 time(r) pr. undervisningstime. c) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen ved selvstændige specialskoler for børn, jf. den centrale arbejdstidsaftale 5 stk. 3, fastsættes til 1,12 time(r) pr. undervisningstime. 3. Det pligtige undervisningstimetal a) Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder ved distriktsskoler pr. skoleår, jf. den centrale arbejdstidsaftale 3 stk. 4, fastsættes til 844,22 timer. b) Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder ved heldagsskoler pr. skoleår, jf. den centrale arbejdstidsaftale 3 stk. 4, fastsættes til 807,69 timer. c) Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder ved selvstændige specialskoler for børn pr. skoleår, jf. den centrale arbejdstidsaftale 3 stk. 4, fastsættes til 792,45 timer. 4. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg mm. Der er indgået aftale om undervisningstillæg mv. Aftalen fremgår af nærværende aftales 8 og indarbejdes i forhåndsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. 5. Ikrafttræden og opsigelse 7

8 Denne aftale gælder fra skoleåret Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli

9 4 Tillidsrepræsentantakkord I henhold til Aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere er følgende akkord aftalt. Til dækning af den tid, der medgår til et ugentligt møde mellem tillidsrepræsentanten og skoleledelsen eller til tilsvarende samarbejde om arbejdstid og øvrige almindelige tillidsrepræsentantemner, tildeles tillidsrepræsentanten 180 årlige timer samt 2,5 årlige timer pr. lærer og børnehaveklasseleder, der på planlægningstidspunktet (pr. 1. april) forventes at gøre tjeneste på skolen/tjenestestedet det efterfølgende skoleår. Det kan lokalt aftales, at tillidsrepræsentantsuppleanten af den samlede timepulje kan tildeles op til 60 timer. Akkorden omfatter endvidere tillidsrepræsentantens samlede tidsforbrug i forbindelse med skolens planlægning af skoleåret (dialog med ledelse og lærerteams om opgave- og fagfordeling, drøftelse af arbejdstid og principper i forbindelse med planer, tilstedeværelse mv., samt forhandling om og indgåelse af skoleakkorder). Mødevirksomhed (eksklusiv SU-møder) f.eks. i forbindelse med personsager er omfattet af akkorden. For den tid, der medgår til SU-møder, kan der indgås aftale om skoleakkord. Herudover henvises til tillidsrepræsentantreglernes bestemmelser, idet det dog fastsættes, at tjenestefrihed på grund af internatkurser under tillidsrepræsentantuddannelsen indregnes med 2,5 timer pr. dag, hvortil kommer den bibeholdte normale undervisningstid under kurset. På sammenlægningsskolerne Rådmandsgades Skole, Guldberg Skole, Tove Ditlevsens Skole, Lergravsparkens Skole og Blågård Skole afsættes der yderligere 50 timer til tillidsrepræsentanten. I skoleåret afsættes en ressource på i alt 20 timer til tillidsrepræsentant/-suppleant. Ressourcen skal anvendes i forbindelse med de lokale lønforhandlinger pr. 1. april Ressourcen kan skævdeles mellem tillidsrepræsentant/-suppleant. Aftalen har virkning fra 1. august Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening kan opsige aftalen med 3 måneders varsel til en 1. august. 9

10 5 Arbejdsmiljørepræsentantakkord I henhold til Aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere er følgende akkord aftalt. Arbejdsmiljørepræsentanten Til varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet ved skolen i arbejdsmiljøgruppen, til anden mødevirksomhed i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet på skolen samt til deltagelse i al centralt indkaldt mødevirksomhed for arbejdsmiljørepræsentanter inkl. transport afsættes 57 årlige timer til hver arbejdsmiljørepræsentant. Det forudsættes, at mødevirksomheden ikke har et omfang, der generelt adskiller sig fra den hidtidige mødefrekvens. Såfremt der indgås lokal aftale om det, kan arbejdet fordeles med 25 timer til KESO og 32 timer til arbejdsmiljørepræsentantarbejdet. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten også skal varetage arbejdsmiljøarbejdet i forhold til skolens KKFO ydes yderligere 10 timer pr. KKFO. Arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i byggemøder i forbindelse med byggesager, hvor der er nedsat byggeudvalg af Børne- og Ungdomsforvaltningen, er ikke omfattet af akkorden. Anmeldelse af arbejdsskader og andre personsager er ikke omfattet af akkorden. Arbejdsmiljørepræsentantens godkendelse af indberetning om arbejdsskader er dog omfattet af akkorden. Arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i elevsikkerhedsudvalg er omfattet af akkorden. APV er ikke omfattet af akkorden. For arbejdsmiljørepræsentanter, der skal deltage i den generelle arbejdsmiljøuddannelse, indgås en akkord på denne arbejdsopgave. Medlemmer af arbejdsmiljøudvalg Til møder i arbejdsmiljøudvalg afsættes inkl. transporttid yderligere 20 timer pr. arbejdsmiljøudvalgsmedlem. I tilfælde af arbejdsmiljøudvalgsmedlemmets valg til besøgsudvalg udvides akkorden med yderligere 10 timer, inkl. transporttid. Medlemmer af Hovedarbejdsmiljøudvalg Til møder i Hovedarbejdsmiljøudvalget afsættes yderligere 16 timer inkl. transport. Akkorden dækker ikke opgaver i forbindelse med arbejdsgrupper nedsat af Hovedarbejdsmiljøudvalget. Aftalen har virkning fra 1. august Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening kan hver for sig opsige aftalen med 3 måneders varsel til en 1. august. 10

11 6 Lejrskoleakkord Såfremt man på den enkelte skole ikke aftaler andre regler, gælder nedenstående aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening: Lejrskoler, hytteture og lignende (arrangementer med overnatning) medregnes med yderligere 9 timer pr. påbegyndt dag inkl. ud- og hjemrejsedagene. Ved såvel planlagte som ikke-planlagte lejrskoler bibeholdes lærerens undervisningstid under lejrskoleopholdet. Akkordaftalte arbejdsopgaver gennemføres på et senere tidspunkt. Følgende bestemmelser kan dog ikke fraviges lokalt: Time- og dagpenge udbetales i forhold til det faktiske fravær. Endvidere udbetales i henhold til den overordnede arbejdstidsaftale illæg på 126,95 kr. ( niveau) pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser (arrangementer med overnatning). Tillægget erstatter frihedsopsparing og arbejdstidsbestemte tillæg Tillæg på 288,75 kr. ( niveau) for deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser på lør-, søn- og helligdage (arrangementer med overnatning). 11

12 7 Afgangsprøveakkord Stk. 1. Indledende bemærkninger Lærere, der har undervisningstimer i fag i 9. og 10. klasse, hvor der skal aflægges mundtlig prøve, skal varetage arbejdsopgaver vedr. eksamination, censur samt eventuelle spørgetimer med eleverne i de frigjorte undervisningstimer i prøveperioden. Lærere, der har undervisningstimer i fag i 9. og 10. klasse, hvor der ikke aflægges mundtlig prøve, er forpligtet til i prøveperioden (vinter/sommer) at varetage undervisning i de øvrige klasser eller andre opgaver, herunder tilsyn ved skriftlige prøver. Antallet af undervisningstimer i prøveperioden, som disse lærere kan blive frigjort for i 9. og 10. klasse, opgøres på planlægningstidspunktet af skoleåret. De frigjorte undervisningstimer kan efter aftale med den enkelte lærer anvendes forlods, dvs. inden den egentlige prøveperiode. Opgaver i tilknytning til undervisning samt andre opgaver der er omfattet af akkord mv. forudsættes varetaget på et andet tidspunkt. Prøveperioden defineres som tidspunktet fra påbegyndelsen af elevernes læseferie (fra eleverne på 9. klassetrins sidste skoledag) til starten på elevernes sommerferie. Stk. 2. Honorering af opgaver i forbindelse med prøver Afgangsprøver og censur indgår i kategorien andre opgaver, jf. den centrale arbejdstidsaftale 4 stk. 7. Prøveakkorden omfatter timer til prøve for lærerens egen klasse og censur for en anden klasse. Prøveakkorderne der fremgår af stk. 3b ydes til de lærere, der skal løse opgaver i forbindelse med fag, hvori der indgår mundtlige prøver. Timerne udbetales som honorar med den enkelte lærers aktuelle timeløn tillagt 50 %. Timerne skal ikke indgå som arbejdstid i lærerens opgaveoversigt. Stk. 3. Prøveakkorder Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har aftalt følgende kommuneakkord vedrørende eksamination og censur: a. Skriftlige prøver Tilsynet forudsættes primært varetaget af lærere der har undervisningstimer i fag i klasse, hvor der ikke skal aflægges prøve. Tilsynet indgår i anvendelsen af de frigjorte timer i forbindelse med prøveperioden. Eventuelt tidsforbrug herudover honoreres med udbetaling af honorar, jf. stk

13 Såfremt andre lærere undtagelsesvis varetager tilsynet, honoreres tidsforbruget med udbetaling af honorar, jf. stk. 2. Opgaverettelse Det kommunale censorkorps, faglærere i dansk og matematik på 9. klassetrin og faglærere på 10. klassetrin, der skal rette de skriftlige opgaver afregnes i medfør af bestemmelserne i stk. 5. b. Mundtlige prøver For lærernes arbejdsopgaver i forbindelse med prøveafviklingen (forberedelse og eksamination) og censur honoreres der med følgende elementer: Frigjorte undervisningstimer i prøveperioden for fag i 9. og 10. klasse Ikke læste undervisningstimer på de andre klassetrin de konkrete prøve- og censurdage Nedenstående akkorder Til lærere, der skal gennemføre mundtlige afgangsprøver i 9. og 10. klasse, ydes honorar for nedenstående timetal: Alle fag 15 timer pr. fag/pr. klasse Lærere, der ikke har undervisningstimer i klasse, og som skal fungere som censorer, tildeles honorar for nedenstående timetal, der sammen med ikke læste undervisningstimer de konkrete prøvedage, finansierer aktiviteten: Alle fag 8 timer pr. fag/pr. klasse Lærere, der fungerer som beskikkede censorer i ovennævnte mundtlige fag, behandles som lærere, der ikke har undervisningstimer i 9. og 10. klasse. Sygeeksamen honoreres med 3 timer pr. elev til eksaminator og censor ud over de ikke læste undervisningstimer de konkrete prøvedage. Honoraret udgør fuld afregning for lærerens forberedelse og gennemførelse af mundtlige prøver som eksaminator samt censor. Stk. 4. Mulighed for lokal aftale om indregning af arbejdstimer Såfremt det ved skoleårets planlægning er sikkert at der skal aflægges mundtlige afgangsprøver i bestemte fag, kan der indgås konkret aftale mellem skoleleder, tillidsrepræsentant samt den enkelte lærer om, at timerne ikke udbetales med honorar, men at de afsatte timetal, jf. stk. 3, i stedet indregnes i opgaveoversigten. Der ydes ikke tillæg på 50 %, såfremt der indgås sådanne aftaler. Faglærerne i dansk og matematik på 9. klassetrin skal rette de skriftlige opgaver sammen med en censor, som er udpeget af skolestyrelsen. I de skriftlige udtræksfag og frivillige fag er det fortsat en kommunal og en statslig udpeget censor, der retter. 13

14 Bemærkning: Reelt betyder dette de skriftlige sprogfag til udtræk (engelsk, tysk og fransk skriftligt). I andre udtræksfag (biologi og geografi) rettes ud fra en retteskabelon af faglærer eller skoleleder. Ved 10. klasseprøverne er det fortsat faglærerne og en statslig udpeget censor, der retter. I ovenstående tilfælde kan der indgås aftale mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og den enkelte lærer om indregning af tid i stedet for udbetaling af honorar. Der ydes ikke tillæg på 50 %, såfremt der indgås sådanne aftaler. Stk. 5. Det kommunale censorkorps Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har aftalt, at arbejdstid i forbindelse med opgaver i det kommunale censorkorps honoreres med udbetaling af 191,00 kr. pr. time. ( niveau). Denne sats er pensionsgivende for overenskomstansatte men ikke for tjenestemænd. Antal timer fastsættes ud fra antal elevbesvarelser pr. time i nedenstående tabel. Skriftlige prøvefag Antal elevbesvarelser pr. time Dansk, læsning/retskrivning 6 Dansk, skriftlig fremstilling 4 Matematik, færdighedsregning 8 Matematik, problemregning 3 Engelsk 3 Tysk 3 Fransk 3 Historie 4 Samfundsfag 4 Kristendomskundskab 4 Tysk (frivilligt prøvefag, valgfag) 3 Fransk (frivilligt prøvefag, valgfag) 3 Projektopgaven er afregnet via omregningsfaktoren. 8 Lønaftaler i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 Bestemmelsen er indarbejdet i forhåndsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere og udgår derfor af nærværende arbejdstidsaftale. 9 Særlige bemærkninger Stk. 1. Arbejdstid Nettoårsnormen er aftalt til 1680 timer pr. skoleår for fuldtidsbeskæftigede lærere og børnehaveklasseledere. 14

15 Parterne er enige om, at forudsætningen for den aftalte nettoårsnorm er, at denne er uændret i en længere årrække. Parterne er derfor enige om, at bestemmelsen tidligst kan opsiges til udløb den Stk. 2. Normperiodens længde Normperiodens længde er som udgangspunkt lig med skoleåret. Den enkelte skole kan dog bestemme, at skoleåret opdeles i flere normperioder. Såfremt skolen overvejer denne mulighed, skal skolens leder kontakte Løn og Personale, inden afgørelsen træffes, ligesom tillidsrepræsentanten skal kontakte Københavns Lærerforening. Såfremt skolen vælger muligheden for at opdele skoleåret i flere normperioder, skal ledelsen meddele dette til lærerne inden skoleårets planlægning. Parterne gør opmærksom på, at skolen i denne forbindelse blandt andet skal være opmærksom på, at der skal tages stilling til undervisningspersonalets ferieplacering og skolens planlægningsprocedurer. Herudover skal skolen være opmærksom på opgørelse af enheder til undervisningstillæg, at arbejdstiden skal opgøres efter hver normperiode og at udbetaling af eventuel overtid sker efter opgørelsen af hver normperiode. Beregning og udbetaling af undervisningstillæg og øvrig timetalsafhængig funktionsløn foretages separat for hver normperiode. Stk. 3. Ferieplacering Placeringen af lærernes og børnehaveklasseledernes feriedage i skoleåret skal ske efter nedenstående plan. For skoler med vinterferie Uge 42 i 2012 Uge 7 i 2013 Uge 28, 29, 30 i 2013 For skoler uden vinterferie Uge 42 i 2012 Uge 28, 29, 30 i 2013 Yderligere én uges ferie fastlægges principielt af skolelederen, som indberetter ferieplaceringen. Ferien skal dog placeres i den aktuelle normperiode, som udgangspunkt omkring jul. For heldagsskoler kan ferieplaceringen afvige fra ovenstående. Skolen er ansvarlig for, at det ansatte personales ferieafholdelse registreres korrekt. Stk. 4. Lærere, 6. ferieuge Ferieaftalen indebærer, at den enkelte lærer i forbindelse med den 6. ferieuge enten kan få den årlige arbejdstid reduceret med op til i alt 37 timer få de pågældende timer udbetalt 15

16 få timerne (evt. sammen med den 5. ferieuge) overført til det følgende ferieår Den enkelte lærer kan ikke vælge at få en andel udmøntet via nedsættelse af årsnormen og få den resterende del udbetalt. Såfremt det undtagelsesvist lokalt aftales, at den 6. ferieuge afholdes ved reduktion af arbejdstiden og at de pågældende ferietimer placeres på konkret fastlagte skoledage, skal opgaver i grundskemaet, der er placeret på de pågældende skoledage, løses på andre dage. Den enkelte lærer skal i forbindelse med skoleårets planlægning og senest 1.4. meddele skolelederen, hvis han/hun ønsker ferietimerne i den 6. ferieuge udbetalt. Såfremt dette ikke sker, vil nettoarbejdstiden som hovedregel blive reduceret med 37 arbejdstimer. Såfremt den ansatte ønsker at overføre timerne i den 5. og 6. ferieuge til afvikling i et senere skoleår, skal det samtidigt aftales, hvorledes og hvornår timerne skal afvikles. Såfremt den 5. ferieuge overføres, stiger nettonormen med 37 timer. Stk. 5. Børnehaveklasseledere, beskæftigelsesgrad og 6. ferieuge Børnehaveklasseledere, der varetager klasselærerfunktionen (børnehaveklasseleder 1) ansættes med fuld beskæftigelsesgrad. Børnehaveklasseledere, der var beskæftiget på fuldtid i skoleåret , er i deres ansættelsesbrev sikret fuld beskæftigelse, og har i forbindelse med den 6. ferieuge mulighed for: at få den årlige arbejdstid reduceret med op til i alt 37 arbejdstimer at få de pågældende timer udbetalt at få timerne (evt. sammen med den 5. ferieuge) overført til det følgende ferieår Den enkelte børnehaveklasseleder skal i forbindelse med skoleårets planlægning og senest 1.4. meddele skolelederen, hvis han/hun ønsker ferietimerne i den 6. ferieuge udbetalt og i givet fald hvor mange timer. Såfremt dette ikke sker, vil nettoarbejdstiden som hovedregel blive reduceret med 37 arbejdstimer. De øvrige børnehaveklasseledere skal i forhold til den 6. ferieuge have reduceret den årlige arbejdstid med op til i alt 37 timer. Hvis de pågældende ønsker at få den 6. ferieuge udbetalt eller overført til følgende ferieår, forbeholder Børne- og Ungdomsforvaltningen sig retten til at varsle pågældendes beskæftigelsesgrad nedsat. En forudsætning for at Børne- og Ungdomsforvaltningen fra og med skoleåret har kunnet tilbyde fuldtidsbeskæftigelse til de børnehaveklasseledere, der varetager klasselærerfunktionen, er, at den 6. ferieuge bruges til at reducere den årlige arbejdstid. De øvrige børnehaveklasseledere uden klasselærerfunktion (børnehaveklasseleder 2) ansættes med en minimumsbeskæftigelsesgrad på 1409/1924. Der udstedes ansættelsesbrev svarende til denne beskæftigelsesgrad. Denne beskæftigelsesgrad forudsætter, at den 6. ferieuge bruges til at reducere årsnormen. Omfanget af den konkrete beskæftigelse vil i forhold til den enkelte børnehaveklasseleder i det enkelte skoleår kunne overstige denne minimumsbeskæftigelsesgrad. 16

17 Børnehaveklasselederen kan som en del af sin tjeneste varetage andre pædagogiske eller pædagogisk/administrative arbejdsopgaver. Stk. 6. Arbejdstid i relation til orlov uden løn Lærere og børnehaveklasseledere der har orlov uden løn, herunder den dagpengefinansierede del af barselsorloven, skal ikke have udarbejdet en opgaveoversigt for denne periode. Dette betyder, at arbejdstiden i opgaveoversigten for medarbejderen skal opgøres til og med den sidste dag før start af orlov uden løn, og at eventuelle konstaterede overtimer skal udbetales. Efter endt orlov uden løn skal medarbejderen have udarbejdet en opgaveoversigt for den resterende del af skoleåret. Opgørelse af arbejdstiden sker i henhold til Bilag 5 i Arbejdstidsaftale I visse tilfælde betyder dette, at en medarbejder inden start af orlov uden løn skal have udbetalt et antal overtimer og ved tilbagevenden til arbejdet til gengæld kan pålægges arbejdstimer på andre hverdage end skoledage og/eller kan pålægges ekstraordinært mange arbejdsopgaver på skoledage. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har drøftet denne problemstilling og er enige om, at der kan indgås lokale aftaler i disse situationer. Såfremt den enkelte medarbejder ønsker det, kan det med skolens leder aftales, at et antal af eller samtlige de eventuelle konstaterede overtimer i stedet for udbetaling bliver indregnet i den opgaveoversigt der udarbejdes efter endt orlov uden løn. Såfremt overtimer overføres til den efterfølgende opgaveoversigt sker det i henhold til arbejdstidsaftalens bestemmelser om overtid, hvilket betyder, at der tillægges 50 % til de overførte timer. Sådanne aftaler skal foreligge i skriftlig form med angivelse af det timetal, der skal indregnes i den førstkommende opgaveoversigt efter tilbagevenden til arbejdet. Aftalen underskrives af den enkelte medarbejder og en repræsentant for skoleledelsen. Skoleledelsen udleverer en kopi af den indgåede aftale til tillidsrepræsentanten. Stk. 7 Efteruddannelse Ved en lærers deltagelse i godkendt/tildelt efteruddannelse der berettiger til ECTS-points er det aftalt, at der indgås aftale på den enkelte skole mellem ledelse og tillidsrepræsentant om tildeling af tid til lærerens deltagelse i efteruddannelsen. Såfremt der ikke lokalt indgås aftale om tildeling af tid, anvendes følgende tilbagefaldsregel: Der ydes 28 timer pr. ECTS-point. Heri indgår enhver aktivitet der er knyttet til efteruddannelsen, herunder f.eks. forberedelse, transport, kursusdeltagelse, arbejdsfrit ophold, internat mv. Listen er ikke udtømmende. Det forudsættes endvidere, at lærerens øvrige arbejdsopgaver (undervisning, opgaver i tilknytning til undervisning og andre opgaver) i henhold til opgaveoversigten placeres på dage/i tidsrum, hvor læreren ikke er fraværende som følge af deltagelse i efteruddannelsen. 17

18 Stk. 8 Fortolkninger vedrørende fleksjob Ansættelsesforholdet i forhold til skolen følger bestemmelserne i 2 stk. 1 samt 10 i Arbejdstidsaftalen. Dette indebærer at det årlige nettoarbejdstimetal (1680) reduceres forholdsmæssigt at aldersreduktionen reduceres forholdsmæssigt at fraværsdage (7,4 timer) reduceres forholdsmæssigt Bestemmelserne om undervisningstillæg følger reglerne for ansatte på deltid i bilag 2 i Arbejdstidsaftale 2008, således at grænsen for udbetaling af undervisningstillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til graden af arbejdsforpligtelse. Eventuelle timer ud over den forholdsmæssige del af den høje timegrænse honoreres dog med den lave sats. Funktionsløntillæg til fleksjobberen ydes som hovedregel uafhængigt af graden af arbejdsforpligtelse. Dog ydes tillæg for specialundervisning ( F16), heldagsskoletillæg ( F17), Skoletjenesten ( F26) forholdsmæssigt Funktionsløntillæg til en fleksjobber ansat som skolebibliotekar, der ikke er afdelingsleder, fastsættes konkret under hensyntagen til skolens behov for betjening i åbningstiden. Såfremt fleksjobbet betyder, at yderligere en lærer skal varetage funktioner i skolebibliotek fastsættes tillægget størrelse efter aftale mellem Forvaltningen og KLF. Kvalifikationsløntillæg ydes altid forholdsmæssigt i forhold til graden af arbejdsforpligtelse. Akkorder tildeles i forhold til fleksjobberens forpligtelse til og mulighed for at deltage. Akkorden for klasselærerfunktionen ydes fuldt ud, mens f.eks. en akkord i forbindelse med pædagogisk råd konkret fastsættes i forhold til fleksjobberens forpligtelse til og mulighed for at deltage. Ved overgangen til fleksjob i løbet af skoleåret foretages der ikke en opgørelse af arbejdstiden for den forløbne del af normperioden. For den resterende del af normperioden beregnes fleksjobbets arbejdstid som en forholdsmæssig andel af en fuldtidsnorm. Stk. 9 Overtid Overtid, jf. 2 stk. 3 i Arbejdstidsaftale 2008, udbetales løbende tillagt 50 % til timelønnen med en forholdsmæssig andel pr. måned. Sådanne overtimer kan ikke afspadseres eller overføres til følgende skoleår. Tilfældigt opstået overarbejde håndteres som hovedregel ved omprioriteringer af øvrige arbejdsopgaver. Sådanne overtimer kan dog i særlige situationer efter aftale mellem skolens ledelse, tillidsrepræsentanten og den pågældende udbetales løbende i skoleåret tillagt 50 % til timelønnen. Der foretages ikke afregning for undervisningstillæg og øvrige timetalsafhængige funktionstillæg i forbindelse med sådanne overtimer. 18

19 Stk. 10 Team, uddrag af Arbejdstidsaftale 2008 Årets gang på lærer/teamniveau: Ledelsens drøftelse med lærer/team: Ledelsen drøfter med lærerteamene/lærerne mål for undervisningen og de opgaver, som teamet har ansvar for. Det enkelte team planlægger sit arbejde for skoleåret/normperioden, indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og overordnet indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen, som fx interne- og eksterne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skolehjemsamarbejde mv. Ledelsen drøfter prioriteringen og fordelingen af opgaverne i tilknytning til undervisningen individuelt og i teamet. Gennem skoleåret udarbejder teamet i samarbejde med ledelsen den mere detaljerede udmøntning af arbejdstiden i relation til målene for undervisningen. Gennem skoleåret drøfter ledelse og lærerteam mål og målopfyldelsen af undervisningen og de øvrige opgaver, som teamet har ansvar for med henblik på prioriteringer og justeringer. Stk. 11 Rammeaftale om seniorpolitik Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening henviser til den overordnede Rammeaftale om seniorpolitik hvad angår muligheden for særlige tiltag for seniorer. Der kan f.eks. peges på muligheden for oprettelse af seniorstillinger, jf. Rammeaftale om seniorpolitik kapitel 2, hvor arbejdstiden kan nedsættes til et tal i intervallet fra og med 30 til 37 ugentlige timer svarende til et årligt bruttotal i intervallet mellem og timer uden tab af pensionsalder (for tjenestemænd) eller reduktion af pensionsindbetaling (for overenskomstansatte). Lønnen reduceres svarende til den nedsatte arbejdstid. Ansøgningen om at blive omfattet af en seniorordning skal indsendes til forvaltningen senest 1. marts. På ansøgningsblanketten skal det forventede timetal ved skoleårets planlægning være angivet. I forbindelse med den endelige fag- og opgavefordeling ved skolen kan der ske mindre udsving i forhold til det ansøgte. For lærere som søger afsked senest 1. marts med henblik på pensionering 1. august i det samme kalenderår, kan der indgås aftale mellem BU-chefen og KLF om tilkøb af op til 4 måneders pensionsalder, således at der opnås yderligere et pensionsalderår pr. 1. august. Ved indgåelse af sådanne aftaler er det dog en betingelse, at fratrædelsesgodtgørelsen i forhåndsaftalens F30 modregnes. Det bemærkes, at udgiften ved tilkøb af 1-4 måneders pensionsalder beregnes som tilkøb af et helt pensionsalderår. Stk. 12 SVU Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har aftalt, at skolerne kan følge nedenstående bestemmelser for de lærere mv., som efter godkendelse fra Børne- og Ungdomsfor- 19

20 valtningen deltager i uddannelser inden for Udviklingsafdelingens indsatsområder, der berettiger til udbetaling af SVU-ydelse: Der udbetales den sædvanlige løn under orloven. Skolen modtager til gengæld SVU-ydelsen. Under orlovsperioden sker der ikke tab af lønanciennitet mv. Tjenestemænd bevilliges i øvrigt orlov efter orlovsreglernes 2d. For overenskomstansatte sker der indbetaling af sædvanligt pensionsbidrag til Lærernes Pension, der sker desuden ikke reduktion i ferieoptjening, ATP-indbetaling mv. Under orlovsperioden sørger skolen for at den pågældendes arbejde bliver udført og udreder de hermed forbundne omkostninger. Lærerens opgaveoversigt skal ikke gøres op, da orloven er med sædvanlig løn. Såfremt læreren måtte afbryde uddannelsen bortfalder orloven, og læreren har pligt til at genindtræde i tjenesten i fuldt omfang. 20

21 10 Opsigelsesbestemmelser Bestemmelserne i nærværende aftale træder i kraft d Bestemmelserne i aftalens 2 kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Aftalens øvrige bestemmelser kan opsiges med tre måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Børne- og Ungdomsforvaltningen For Københavns Lærerforening 21

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave

Med den nye forhåndsaftale ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Styrke den faglige udvikling af folkeskolens undervisningsopgave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU På BUUs strategiseminar den 10.4.2014 har Rasmus Jarlov (C) bedt om et statusnotat om lokallønsaftale på lærerområdet, herunder

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4

Læs mere

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012.

Oplysningerne skal sendes pr. mail til senest den 20. april 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale 15-03-2012 Kære Skoleleder Du skal hvert år udmønte 4.200 kr. (31/3 2000-niveau) svarende til p.t. 5.329,40 kr. i lokal løn pr. fuldtidsansat

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune

Thisted Lønaftaler. Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Thisted Lønaftaler Aftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Thisted Kommune Indgået mellem Thisted Kommune og Thy-Mors Lærerkreds april 2010 Aftalens område Denne forhåndsaftale

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne

Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne 1997 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE 3 i Finansministeriets cirkulære af 4. juli 1995 (nr. 44/95)

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen

Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen Aftale mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 Halsnæskredsen om arbejdstid for lærere i folkeskolen og arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen gældende fra skoleåret 2012/13

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere