V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R"

Transkript

1 GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for at gøre din VOLVO køreoplevelse så sikker, komfortabel og underholdende som mulig. VOLVO stiller en lang række Ydelser til rådighed, fra hjælp i nødssituationer til navigation samt en række infotainmentydelser. Du bedes venligst gennemlæse nærværende vilkår og betingelser ( Vilkår og Betingelser for Ydelser ) omhyggeligt, før du begynder at bruge Ydelserne. Ved at bruge Ydelserne, ved at underskrive en trykt kontrakt, ved at din lokale VOLVO forhandler på dine vegne aktiverer ydelserne, og/eller ved at afkrydse et felt i en online godkendelsesproces anerkender du, at du har læst Vilkår og Betingelser for Ydelser, og accepterer at have indgået en bindende aftale mellem dig og Volvo Car Corporation, som er en svensk virksomhed med virksomhedsnummer , med adresse Gøteborg, Sverige, ( VOLVO ) om brug af nuværende og fremtidige ydelser, som stilles til rådighed af VOLVO ( Volvo Ydelser ) eller eksterne virksomheder (henholdsvis Tredjeparter og Tredjepartsydelser ). Volvo Ydelser og Tredjepartsydelser benævnes samlet Ydelser. Du har kun ret til at bruge Ydelserne, hvis du er ejer af den Volvo bil, som Ydelserne er anvendt til, eller hvis du har ejerens klare og ubestridte samtykke. VOLVO kan kræve, at du dokumenterer, at du er ejer, eller at du har ejerens samtykke til brug af Ydelserne. For at have ret til at bruge Ydelserne skal du være myndig og kunne indgå disse Vilkår og Betingelser for Ydelser, og du bekræfter over for VOLVO, at dette er tilfældet. 2. GENERELT Ydelserne kan variere afhængig af din Volvo bils model og modelår, hvilket land du er bosiddende i, hvor din Volvo bil er indregistreret, og hvor den blev solgt. VOLVO leverer kun Ydelserne i relation til Volvo biler, som er udstyret med de nødvendige tekniske egenskaber til den korrekte brug af Ydelserne. Hvis din Volvo bil ikke er udstyret med de nødvendige tekniske egenskaber, eller hvis du ikke opfylder betingelserne som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og de Særlige Vilkår (som defineret i afsnit 3 nedenfor), så er VOLVO ikke forpligtet til at levere Ydelserne til dig. Brug af Ydelserne kan kræve internetadgang og periodiske opdateringer. Disse Vilkår og Betingelser for Ydelser gælder ikke for de telekommunikationsydelser, som kan være nødvendige for at bruge Ydelserne, og som generelt er omfattet af en separat aftale med din telekommunikationsudbyder. Telekommunikationsudbyderen kan kræve betaling for brugen af dens telekommunikationsydelser. Du kan finde yderligere oplysninger om de specifikke Ydelser, som stilles til rådighed i din Volvo bil i brugermanualen, på support.volvocars.com og/eller hos din lokale VOLVO forhandler ( Dokumentation ).

2 GLOBAL VERSION 7 November (8) 3. SEPARATE VILKÅR OG BETINGELSER FOR VOLVO YDELSER OG TREDJEPARTSYDELSER Visse Ydelser kræver, at du har tilmeldt dig et VOLVO ID. VOLVO ID er en unik konto, hvor VOLVO stiller individualiserede Ydelser til rådighed for dig, som er forbundet med din Volvo bil. Benyt support.volvocars.com og tilmeld dig dit personlige VOLVO ID, hvis du gerne vil bruge de Ydelser, som stilles til rådighed gennem VOLVO ID. Brugen af VOLVO ID er gratis, men er underlagt VOLVO ID Vilkår og Betingelser, som du kan finde på support.volvocars.com. I tilfælde af at du har et VOLVO ID, og VOLVO ID Vilkår og Betingelser og disse Vilkår og Betingelser for Ydelser strider mod hinanden, har de sidstnævnte forrang. Nogle Ydelser kan være underlagt nogle særlige vilkår og betingelser og/eller særlige ydelsesbeskrivelser enten fra VOLVO eller Tredjeparter ( Særlige Vilkår ). Det kan også være, at du skal betale for at få adgang til visse Ydelser, som nærmere beskrevet i de Særlige Vilkår for den pågældende Ydelse. I tilfælde af at Vilkår og Betingelser for Ydelser og de Særlige Vilkår strider mod hinanden, har de sidstnævnte forrang. Ingen bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser skal forstås således, at du tildeles en ret til at bruge en specifik Ydelse. Hvad angår Tredjepartsydelser, er VOLVOs primære rolle at stille sådanne Ydelser til rådighed i eller i forbindelse med din Volvo bil. Du anerkender, at Tredjepartsydelser kan være underlagt Særlige Vilkår, som skal aftales mellem dig og en Tredjepart. Som en betingelse for at bruge Tredjepartsydelsen kan det være, at du skal betale for brugen og/eller acceptere Tredjepartens Særlige Vilkår. VOLVO påtager sig intet erstatningsansvar i relation til tilgængeligheden eller funktionaliteten af Tredjepartsydelser. 4. ÆNDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER FOR YDELSER, SÆRLIGE VILKÅR ELLER YDELSER VOLVO kan til enhver tid ændre disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller Volvos Særlige Vilkår. Ændringerne vil blive meddelt dig via , næste gang du logger på en Volvo Ydelse, og/eller vil blive offentliggjort på support.volvocars.com. Hvis du bruger Ydelserne, efter at disse ændrede Vilkår og Betingelser for Ydelser og Volvos Særlige Vilkår er blevet meddelt, vil det blive betragtet som en accept af de ændrede pågældende Vilkår og Betingelser for Ydelser og Volvos Særlige Vilkår. VOLVO stræber hele tiden efter at tilbyde dig brugbare og opdaterede Ydelser og kan tilføje eller fjerne funktionaliteter eller egenskaber over tid. Du er indforstået med, at VOLVO på et hvilket som helst tidspunkt helt eller delvist kan ophøre med at levere eller give adgang til bestemte Ydelser og generelt kan ændre Ydelserne eller adgangen hertil. Hvis du er uenig i nogen af ændringerne i Vilkår og Betingelser for Ydelser, de Særlige Vilkår og/eller Ydelserne som sådan, så bemærk venligst, at du altid har ret til at ophøre med at bruge Ydelserne og til at opsige Vilkår og Betingelser for Ydelser og de Særlige Vilkår som beskrevet i afsnit 12 nedenfor.

3 GLOBAL VERSION 7 November (8) 5. EJERSKIFTE AF EN VOLVO BIL Hvis en Volvo bil skifter ejer, skal den overdragende ejer straks deaktivere alle Ydelser som beskrevet i Dokumentationen, f.eks. ved at bruge nulstil til fabriksindstilling, og hvis muligt fjerne alle apps, som relaterer sig til Ydelserne. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du deaktiverer Ydelserne ved ejerskifte ved at læse Dokumentationen eller ved at spørge din lokale VOLVO forhandler. Hvis en Volvo bil med et tilhørende VOLVO ID skifter ejer, kig da venligst i VOLVO ID Vilkår og Betingelser, som også vil være gældende vedrørende disse Vilkår og Betingelser for Ydelser. 6. BEGRÆNSNINGER I BRUGEN Du må ikke bruge Ydelserne i strid med, hvad der fremgår af disse Vilkår og Betingelser for Ydelser, de Særlige Vilkår og/eller Dokumentationen. Du må heller ikke bruge Ydelserne på en måde, der vil være i strid med gældende lovgivning og forskrifter, som f.eks. lovgivning om immaterielle rettigheder eller told/importkontrol. Brug, der er til fare for sikkerheden ved en Ydelse, er ligeledes forbudt. Hvis du lader andre personer bruge Ydelserne, anerkender du og er indforstået med, at en sådan brug er dit fulde ansvar. Det betyder, at et ethvert brud fra en sådan brugers side på Vilkår og Betingelser for Ydelser, de Særlige Vilkår og/eller Dokumentationen vil blive betragtet som et brud på reglerne begået af dig selv. Det er forbudt at bruge og/eller oprette en konto, som er påkrævet for at bruge disse Ydelser, under falsk identitet eller på anden måde ved hjælp af ukorrekte oplysninger, og det kan også være en lovovertrædelse. Nogle Tredjepartsydelser kan, ligesom VOLVO ID, kræve en adgangskode, som du er forpligtet til at holde hemmelig. VOLVO er ikke ansvarlig for nogen form for skade, som er et resultat af din manglende overholdelse af bestemmelserne ovenfor i dette afsnit VOLVOS RET TIL AT BLOKERE FOR YDELSERNE VOLVO kan, til enhver tid og uden at give meddelelse herom til dig, blokere for Ydelserne, hvis (i) VOLVO har grund til at tro, at du har brugt Ydelserne på en utilbørlig måde, herunder for eksempel ved at bruge dem i strid med disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller alle andre gældende Særlige Vilkår, (ii) VOLVO har grund til at tro, at Ydelserne er brugt på en måde, som er skadelig for VOLVO eller til fare for sikkerheden ved en Ydelse, (iii) VOLVO finder ud af, at du ikke længere er ejer af den Volvo bil, som Ydelserne gælder for, eller du ikke længere har ejerens klare og ubestridte samtykke til at bruge Ydelserne, (iv) dette er foreskrevet ved lov eller ved en retskendelse, (v) dette er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse, fejlfinding, opdatering, og/eller sikkerhedsrelateret arbejde, såvel som en hvilken som helst anden lignende foranstaltning eller reorganisering, som er nødvendig for at forbedre eller opretholde Ydelsernes kvalitet, eller (vi) VOLVO berettiget opsiger Vilkår og Betingelser for Ydelser i overensstemmelse med afsnit 12 nedenfor. Blokering betyder i denne sammenhæng, at VOLVO træffer foranstaltninger, så Ydelserne ikke kan bruges, enten fuldstændigt, for bestemte Ydelser eller for udvalgte dele af sådanne Ydelser. Blokering betyder dog ikke, at leveringen af Ydelserne ophører permanent, eller at disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller Særlige Vilkår opsiges.

4 GLOBAL VERSION 7 November (8) Skulle VOLVO blokere for Ydelserne, vil du få meddelelse herom via , næste gang du logger på en Volvo Ydelse og/eller ved en generel meddelelse på support.volvocars.com. VOLVO kan efter eget skøn vælge, hvorvidt og hvornår en blokering for ydelserne ophæves. 8. BRUGERLICENS OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER Alle immaterielle rettigheder vedrørende Volvo Ydelserne tilhører VOLVO, dets tilknyttede selskaber (som defineret i afsnit 13 nedenfor) og/eller licensgivere. Medmindre andet fremgår af disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår, har du ikke nogen immaterielle rettigheder. VOLVO giver dig en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages eller overføres, til personligt at bruge det indhold og den software, som er tilknyttet Volvo Ydelserne, inklusive alle immaterielle rettigheder, der ligger heri, udelukkende til de formål og i overensstemmelse med de begrænsninger i brugen, som er anført i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller i de Særlige Vilkår. Medmindre det er tilladt ved lov, må du ikke dekompilere, reverse engineere, forsøge at få kildekoden frem i, ændre eller skabe bearbejdede værker ud fra det tilknyttede software til Ydelserne. Enhver overtrædelse af denne begrænsning eller på anden måde manglende overholdelse af et eller flere vilkår i denne licens kan resultere i opsigelse af disse Vilkår og Betingelser for Ydelser i overensstemmelse med afsnit 12 nedenfor. Medmindre andet er angivet, er fabriksmærker, logoer, domænenavne og emblemer underlagt VOLVOs eller dets licensgiveres og evt. Tredjeparts varemærkerettigheder. Denne licens udløber, når disse Vilkår og Betingelser for Ydelser opsiges af dig eller VOLVO i overensstemmelse med afsnit 12 nedenfor. 9. GARANTI Vær opmærksom på, at Ydelserne i nogle tilfælde kan risikere at blive leveret fejlbehæftet, f.eks. med ufuldstændig funktionalitet, eller, at Ydelserne i nogle perioder måske slet ikke kan leveres eller leveres forsinket.. I det omfang det efter gældende lovgivning er muligt, fraskriver VOLVO sig derfor alle garantier i relation til Ydelserne, hvad enten garantierne er udtrykkelige, implicitte eller fastsat ved fravigelige lovbestemmelser. Det betyder, at Volvo ikke yder nogen garanti for, at Ydelserne er fejlfri, af en tilfredsstillende kvalitet, til rådighed, tilgængelige, leveres til tiden, og/eller at de uden forstyrrelser kan anvendes til et bestemt formål, er præcise eller af en bestemt ydelsesstandard. På baggrund af ovenstående erklærer du dig hermed også indforstået med, at fejl i Ydelserne ikke nødvendigvis vil blive rettet. VOLVO garanterer ikke, at Ydelserne kan bruges uden forstyrrelser og afbrydelser, eller at Ydelserne vil være kompatible med tredjeparts software eller ydelser. Du anerkender, at der ved internetbaserede Ydelser kan forekomme tab, forsinkelser, ændringer, manipulation og fejldirigering af data (f.eks. som følge af tab af dækning eller dårlig forbindelse med hardware eller telekommunikationsnetværk), og at VOLVO ikke har noget ansvar i forbindelse med sådanne hændelser.

5 GLOBAL VERSION 7 November (8) VOLVO vil bruge sin viden og være omhyggelig ved leveringen af Ydelserne, men VOLVO garanterer ikke og påtager sig ikke risikoen for, (i) at det indhold, som du gemmer eller får adgang til gennem Ydelserne ikke vil kunne lide utilsigtet skade, blive ødelagt eller tabt eller (ii) at placeringsdata eller alle andre data, som vises via Ydelserne, er tilgængelige, korrekte, fuldstændige, pålidelige eller rettidige. Du anerkender derudover, at ikke alle Ydelser er beregnet eller egnet til brug i situationer eller miljøer, hvor brugen kan føre til dødsulykker, skader eller personskade (så som af føreren under kørslen). Skriftlige eller mundtlige oplysninger eller råd givet af VOLVO, dets leverandører, forhandlere eller tilknyttede selskaber (som defineret i afsnit 13 nedenfor), eller af nogen af deres ansatte, agenter og repræsentanter, udgør ikke nogen garanti og ændrer ikke på nogen anden måde VOLVOs forpligtelser i forbindelse med Ydelserne. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING VOLVO er ikke ansvarlig for tab eller skade af nogen art, herunder for eksempel ansvar for personskade, død eller hændelige, særlige eller indirekte skader, følgeskader, driftstab eller tab af data eller lignende, i anledning af din brug eller manglende mulighed for at bruge Ydelserne ifølge disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår. Dette gælder også for alle tilknyttede selskaber (som defineret i afsnit 13 nedenfor), forhandlere og leverandører samt for deres og VOLVOs ansatte, agenter og repræsentanters personlige ansvar. VOLVO er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der overstiger det beløb, som du har betalt til VOLVO for at bruge Ydelserne i de 12 måneder, der gik forud for den begivenhed, som ligger til grund for et krav. Ovenstående gælder ligeledes for alle de beslutninger, du træffer, og de handlinger, du foretager i tillid til Ydelserne. VOLVO fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for at beskytte dit udstyr og dine systemer mod virus, "orme", malware, spyware, trojanske heste og andre ondsindede koder eller programmer. 11. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Databeskyttelse for dig og alle andre kunder er af største vigtighed for VOLVO. Afhængig af hvilke Ydelser du bruger, vil VOLVO i nogle tilfælde blive anset som databehandler og i andre tilfælde som dataansvarlig. Al behandling finder sted i overensstemmelse med både gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og VOLVOs Fortrolighedspolitik, som du kan finde på support.volvocars.com. Du anerkender, at VOLVO kan få behov for at overføre oplysninger om dig eller oplysninger, du har afgivet, så som placeringsdata eller dine kontaktoplysninger, til Tredjeparter. VOLVO overfører dog kun disse oplysninger, hvis det er nødvendigt, for at du kan bruge den pågældende Tredjepartsydelse. De behandlede personoplysninger De personoplysninger, som behandles i forbindelse med Ydelserne, afhænger af, hvilken Ydelse du bruger. De vil hovedsagelig omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger, placeringsbaserede oplysninger, biloplysninger samt udstyrs- og login-oplysninger og andre oplysninger, som du har valgt at dele med VOLVO. Endvidere kan VOLVO i

6 GLOBAL VERSION 7 November (8) forbindelse med dine Ydelser behandle oplysninger, som du tidligere har afgivet, da du var i kontakt med VOLVO (f.eks. da du bestilte en Volvo bil). Bemærk herudover, at det ved din brug af forskellige Volvo Ydelser og Tredjepartsydelser kan være nødvendigt, at VOLVO og/eller Tredjeparter behandler andre personoplysninger end dem, der er anført ovenfor, og/eller behandler personoplysningerne til andre formål end dem, der er anført ovenfor, som angivet i de pågældende Særlige Vilkår. Formålet med behandlingen VOLVO behandler dine personoplysninger med henblik på at (i) administrere og levere Ydelserne til dig, (ii) udføre forskning og udvikling for at forbedre VOLVOs ydelser eller produkter, (iii) give dig oplysninger, som vedrører din brug af VOLVOs ydelser eller produkter og/eller (iv) oprette en kundeprofil for dig eller opdatere din nuværende kundeprofil (alt efter hvad der er relevant), for at VOLVO bedre og hurtigere kan efterkomme din efterspørgsel efter VOLVOs produkter eller ydelser. VOLVOs behandling af personoplysninger med henblik på at levere Ydelserne til dig kan være nærmere beskrevet i de gældende Særlige Vilkår. Brug af placeringsbaserede Ydelser VOLVO og Tredjeparter kan levere Ydelser, som er afhængige af udstyrsbaserede placeringsoplysninger, og som anvender GPS, Wi-Fi-forbindelser, placering af mobilmaster mv. For at kunne levere disse Ydelser til dig, hvor de er tilgængelige, er VOLVO og Tredjeparterne nødt til at behandle dine placeringsoplysninger, såsom din Volvo bils placering i realtid. Du accepterer hermed VOLVOs og Tredjeparters behandling af disse oplysninger med henblik på at levere og forbedre disse Ydelser. Når du bruger Tredjepartsydelser, der som en del af Ydelserne anvender eller afgiver placeringsoplysninger, er du underlagt og bør læse de Særlige Vilkår vedrørende Ydelserne samt Tredjeparternes evt. gældende fortrolighedspolitikker. Samtykke til behandling hos tilknyttede selskaber, forhandlere og leverandører samt i udlandet Du anerkender og accepterer hermed, at visse af VOLVOs tilknyttede selskaber (som defineret i afsnit 13 nedenfor), forhandlere samt både VOLVOs og de tilknyttede selskabers leverandører på VOLVOs vegne kan behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Endvidere anerkender og accepterer du hermed, at VOLVO og disse tilknyttede selskaber, forhandlere og leverandører til de ovenfor beskrevne formål må behandle dine personoplysninger i andre lande end dit eget og til brug herfor må overføre dine personoplysninger til disse andre lande, herunder for eksempel overføre dine personoplysninger ind og ud af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og behandle dem både i og uden for EØS. VOLVO tager det fulde ansvar for at sikre, at denne behandling og overførsel af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser for Ydelser samt alle gældende love og regler om databeskyttelse og personoplysninger. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser, videregiver VOLVO ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke. Du anerkender og accepterer dog, at VOLVO som følge af nationale love og regler kan være nødt til at videregive disse oplysninger til myndigheder så som de juridiske myndigheder eller politimyndighederne eller andre, som kan hævde at have en juridisk ret til at få adgang til oplysningerne.

7 GLOBAL VERSION 7 November (8) Opbevaring og oplysninger til dig Hvis du har spørgsmål om VOLVOs opbevaring af personoplysninger eller ønsker yderligere oplysninger om VOLVOs behandling af dine personoplysninger (herunder berigtigelse af urigtige oplysninger), kan du kigge i VOLVOs Fortrolighedspolitik, som du kan finde på support.volvocars.com. VOLVO opkræver ikke noget gebyr for rimelige anmodninger om oplysninger. 12. VARIGHED OG OPSIGELSE Disse Vilkår og Betingelser for Ydelser er gældende, indtil de opsiges enten af dig eller af VOLVO i overensstemmelse med det følgende. Du kan på ethvert tidspunkt ophøre med at bruge Ydelserne. I så fald vil disse Vilkår og Betingelser for Ydelser blive opsagt, når du ikke længere er omfattet af nogen forpligtelser i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller i de Særlige Vilkår. Hvis du ophører med at bruge en specifik Ydelse, vil disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og de Særlige Vilkår for hver af de Ydelser, som du stadig bruger, fortsat være gældende. Hvis du opsiger VOLVO ID Vilkår og Betingelser, vil disse Vilkår og Betingelser for Ydelser stadig være gældende for de Ydelser, som du fortsat bruger, og som ikke kræver et VOLVO ID. VOLVO forbeholder sig ret til at ophøre med at levere Ydelserne og dermed opsige disse Vilkår og Betingelser for Ydelser, såfremt (i) du rent faktisk overtræder, eller der er en rimelig mistanke om, at du overtræder, disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår, (ii) VOLVO beslutter at ophøre med at udbyde Ydelserne i det daværende format, over hele verden eller i et bestemt geografisk område, eller (iii) der er en lignede forretningsmæssig grund, som VOLVO efter eget skøn vurderer er en rimelig begrundelse for at ophøre med at levere Ydelserne. Når disse Vilkår og Betingelser for Ydelser ophører, da ophører de Særlige Vilkår samtidigt, og du har ikke længere ret til at bruge Ydelserne. Hvis disse Vilkår og Betingelser for Ydelser opsiges, vil opsigelsen ikke have virkning for de betingelser i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller i de Særlige Vilkår, som i sagens natur fortsat skal være gældende efter opsigelsen. 13. OVERDRAGELSE Ingen af parterne må overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge disse Vilkår og Betingelser for Ydelser eller de Særlige Vilkår til nogen tredjepart uden den anden parts skriftlige samtykke. VOLVO kan dog overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår til et tilknyttet selskab. Ved termen tilknyttet selskab forstås i disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår ethvert datterselskab, hvor VOLVO direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer hundrede procent (100 %) af de stemmeberettigede aktier, interessentskabsandele eller andre ejerandele.

8 GLOBAL VERSION 7 November (8) 14. LOVVALG OG VÆRNETING Medmindre andet er foreskrevet ved ufravigelige lovregler, er disse Vilkår og Betingelser for Ydelser, de Særlige Vilkår og enhver brug af Ydelserne underlagt svensk ret uden hensyntagen til de internationale privatretlige regler. Alle krav, der udspringer af disse Vilkår og Betingelser for Ydelser og/eller de Særlige Vilkår, skal, medmindre andet er foreskrevet ved ufravigelig lovgivning, i første instans afgøres ved Retten i Gøteborg, Sverige, som eksklusivt værneting.

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere