Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag Favrskov kommune. Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel"

Transkript

1 Temadag Favrskov kommune Alkoholmisbrug i psykologisk perspektiv - fra barnets, familiens og især den misbrugendes synsvinkel 27. marts 2015 Kl

2 Download oplæg Per Nielsen Centerleder, psykolog PhD Steffen Røjskjær Adm.- og udviklingsleder, cand.phil., diplom i ledelse

3 Flere downloads FABEL (fokus på familiebehandling) Børn skal ses og høres Børnene med ALF (fokus på dobbeltbelastning) KIT (fokus på fysisk træning) BASTA (fokus på rygevaner og -ophør) LUDOMANI EVALUERING

4 1. Introduktion 2. Lidt våde kendsgerninger om alkoholforbrug og konsekvenser af misbrug 3. Alkoholproblemer i børnefamilier hvad sker der ved det? 1. Børn påvirkes af forældres misbrug 2. Alkoholfamiliens funktionsniveau 4. Behandling af misbrug og afhængighed generelle principper og hvad er der fokus på? 1. Alkoholafhængighed hvad er det 2. Nytter behandling af misbrug og hvem er målgrupperne? 5. Den vanskelige klient dobbelt-belastning, dobbelt fokus 1. Personlighed og afhængighed 2. Personlighedsguidet terapi tværfaglig integration

5 Ringgården Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling Selv-ejende nonprofit institution, der laver alkoholbehandling i døgnregi efter Sundhedslovens 141 Kompetencecenter med støtte fra Sundhedsministeriet Oprettet i 1972 af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark 32 døgnpladser 23 ansatte; behandlere er socialrådgivere, pædagoger og psykologer med efteruddannelse Lægekonsulent (psykiater) Mere end 11 års anciennitet

6

7 Overforbrug har konsekvenser Hvert år dør danskere med en alkoholrelateret diagnose Der mistes hvert år leveår Over ekstra kontakter til alment praktiserende læge Hospitalerne belastes med indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg hvert år ekstra fraværsdage fra arbejdet børn og unge i alderen 0-18 år lever med en forælder, der er afhængig af alkohol Kilde: SST (2014) Når far og mor drikker faktablad 1-7

8 Årligt alkoholforbrug i liter ren alkohol per indbygger 15 år og ældre I 2013: 9,4

9 Vikinger og vinbønder Danskerne har mixet den gamle nordiske (?) festkultur med sydlansk alkoholkultur ( et glas vin til maden ), så vi nu har BÅDE binge drinking/komasaufen OG et højt hverdagsforbrug

10 Samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholmisbrug (mill. kr) Samfundsomkostn. ved alkoholforbrug (1) 2014 (2) 2014 (3) Behandl.omkost. ved alkoholrelat. lidelser 3134 Alkoholbehandl. og behandl.hjem personer 250 Stofafhængige: 750 mill. kr. til pers. (= 15 gange flere midler til målgruppen end alkohol (4)) mill. kr Kilde: 1. De samfundsmæssige konsekvenser af alkoholmisbrug, Sundhedsministeriet Kjellberg & Poulsen (KORA 2014), 3. NICE, GB ækvivalenter, 4. Statistikbanken 2007

11 Afhængighedssyndromet Rusmidler skaber afhængighed. Diagnosen afhængighedssyndrom benyttes, når en person opfylder kriterierne i diagnosesystemet ICD-10 (»International Classification of Diseases«), der er udarbejdet af WHO. Misbrug kontra storforbrug Sundhedsstyrelsen anvender ikke betegnelsen misbrug om de legale rusmidler nikotin og alkohol. I stedet taler man om storforbrug.

12 En person lider af et afhængighedssyndrom, når 3 eller flere af følgende kriterier samtidigt har været til stede inden for tre måneder eller gentagne gange inden for et år: 1. trang (craving). 2. svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. 3. abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse. 4. toleransudvikling. 5. dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. 6. vedblivende brug trods erkendt skadevirkning.

13 AA siger: Én gang alkoholiker, altid alkoholiker Er der belæg for den påstand?

14 Alkoholafhængighed -? Man er ikke født med det det udvikles undervejs i livet; tidligt hos nogle senere hos andre (ICD-10: psykiske lidelser FORÅRSAGET af.) Man har det sommetider resten af sit liv, men ofte går det væk Hvis det ikke går væk forkorter det i gennemsnit livet med 20 år og sænker livskvaliteten voldsomt

15 Hvordan ser det naturlige forløb af alkoholproblemer ud? Lad os se på Prævalens-søen > Tilgang A-problem Lille eller stort Incidens > ?

16 Familien Familien er det vigtigste for børns udvikling og en nødvendig udviklingsstøtte for barnet. Forældreopgaven: at give kærlighed, bekræftelse, struktur og støtte. Den første og mest grundlæggende opgave som tilsammen opfylder barnets og sine pårørende er tilhørsforholdet. Tilhørsforholdet ses som en biologisk base, følelsesmæssige bånd mellem barnet og dem som yder omsorg, og har til hensigt at beskytte barnet (Bowlby 1969) og forsyne det med omgivelser, som gør det muligt at udvikle evner til at forstå mentale tilstande i sig selv og hos andre (Fonagy m.fl. 200, Bateman og Fonagy 2006) Disse følsomme processer tåler ikke ret meget alkohol, før de påvirkes negativt!

17 Familieperspektiv Ca. 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer

18 Fakta fra Sundhedsstyrelsen Ca børn mellem 0-18 år skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer af de årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer af de 35+ årige siger selv, at de er vokset op i familier med alkoholproblemer. I alt er vokset op i familier med alkoholproblemer.

19 Der er et misbrugsproblem, når brugen af rusmidler virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien/og når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker forstyrres af en andens rusmiddelmisbrug F. A. Hansen 1994

20 Familielivet præges Alkoholmisbrug er forbundet med samfundsmæssig stigmatisering Tabubelagte temaer i familien som er for følelsesladede og og knyttet til skam, skyldfølelse og mindreværdsfølelse, har ofte en tendens til at blive holdt hemmelig

21 Ved siden af alkoholproblemerne kan hemmeligholdelse også omfatte at familien oplever fattigdom, arbejdsløshed, utroskab, vold/overgreb, kriminalitet, selvmord og alvorlige psykiske lidelser, fordi dette ofte følger i kølvandet af rusmiddelproblemer

22 Familiemedlemmerne i en alkoholfamilie udvikler ofte en betydelig grad af selvcensur i form af tavshed om problemer, isolation og kollektiv benægtelse af problemerne. Det er meget almindeligt at en person med alkohol-problemer øger sin tolerance for rusmidler og at afhængigheden sætter dybe spor. De pårørende øger deres tolerance for den rusafhængiges rusmiddelbrug og adfærd. Kriser og bekymringer bliver normale og virker parallelt med en følelse af afmagt og utilstrækkelighed.

23 Hvis far eller mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene i sammenligning med andre børn: ca. 2½ gange større risiko for som børn at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling ca. 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord ca. otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet.4

24 Hvis mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene: dobbelt så stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn en tre gange så stor risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afdeling en tre gange så stor risiko for at blive anbragt uden for hjemmet en 2½ gange større risiko for at forsøge selvmord.

25 Anbringelse af børn 44 % af børn anbragt uden for hjemmet har et rusmiddelproblem som en del af grundlaget for en anbringelse.

26 Belastninger for voksne børn Ca. en tredjedel udvikler et alkohol- eller narkoproblem. Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.7

27 Voksne børn i alkoholbehandling Ca. 40 % af personer i alkoholbehandling er selv vokset op med et alkoholproblem. Partner og børn i familier med alkoholproblemer har en brugsrate af sundhedssystemet, som er op til fire gange større end almenbefolkningen.

28 Alkoholproblemer har konsekvenser for andre end den drikkende part: familien er ofte mindst ligeså belastet som misbruger forældres misbrug kan gå i arv til børnene - risikoen er op til ti gange så høj i forhold til børn af ikke-drikkende forældre forældres misbrug kan give børnene psykosociale vanskeligheder, også på længere sigt ind i børnenes voksenliv.

29 For børn i familier med alkoholproblemer gælder, at 10 % får en psykiatrisk diagnose mod 5 % blandt andre børn, 40 % har symptomer på belastning og 50 % klarer sig som andre børn har en far eller mor, der har været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret lidelse.

30 Hvad er det bedste, man kan gøre for børn i familier med alkoholmisbrug? Den korte version: At få far eller mor til at blive ved med at holde op med at drikke At undersøge og behandle, om der er yderligere vanskeligheder/psykisk lidelse som tilgrundliggende årsager (det er der ofte!) og så behandle/afhjælpe disse også (dobbelt fokus)

31 Effektivt. Familieorienteret alkoholbehandling er lige så effektiv eller bedre end individuel alkoholbehandling, fremgår det af en metaanalyse af 99 alkoholbehandlingsmetoder. Familieorienteret alkoholbehandling viser sig også mere effektiv end individuel behandling over tid (op til to år efter behandling) i forhold til afholdenhed.

32 men: Gælder især klientel med følgende karakteristika: Mindst skolegang svarende til high school I arbejde, hvis vedkommende er i stand til det Parret lever sammen, eller er samarbejdsvillige, hvis de er separeret Ældre Har mere alvorlige alkoholproblemer af længere varighed Kommer til behandling efter en krise især én der truer forholdets stabilitet At den drikkende er motiveret for ændring og for at indgå aktivt i psykologisk orienteret misbrugsbehandling O Farrell & Falls-Stewart 2003

33 Alkoholbehandling: virker det? Både og Fremragende behandlingseffekt (>50% helbredt/ophørt eller forbedret efter relativt kort og lavdoseret ambulant behandling (= Arme op!) Gælder dog kun den bedre halvdel af målgruppen (og selvsagt kun dem, der gennemfører )

34 Alkoholbehandling: virker det? For den anden halvdel, de komplicerede klienter, er effekten af traditionel ambulant behandling meget ringe (< 5%) (Arme ned!)

35 Målgrupper i behandlingssystemet Dobbelt diagnose/psykose (psykiatrien) 6% Kompliceret dobbelt belastning (Ringgården målgr.) 19% Dobbelt belastning (ambulant målgr.) 19% Ren afhængighed (ambulant målgr.) 56% Kerne-problem: de fleste ambulatorier har tilbud til grp A Grp B kunne de behandle med DF Grp C med amb-døgn-amb (SODA) Grp D med psykiatrisk samarbejde

36 Model for behandlingssystem med integreret døgn- og kompetenceenhed. Ambulant behandling indledes. Udredning; afklaring af behandlingsbehov DB NEJ DB JA Ambulant mono-fokuseret behandling Ambulant dobbeltfokuseret behandling Dobbelt-fokuseret døgnforløb på Ringgården ( værft ) Ambulant dobbeltfokuseret behandling fortsættes Behandling slut Udredningsopgaver; behandlingsvurdering; konsulentydelser Dobbelt diagnose (psykotisk) Psykiatrien?

37 Men lad os først se på den generelle behandling for misbrug/afhængighed og derefter på den vanskelige klient (dem er der mange af!)

38 Misbrug er en flue i øjet..

39 Misbrug er en Sankt Bernhardt.. Det vil sige: En overlevelsesstrategi!

40 Alkohol og affektregulation Paradoks for misbrugeren: selv om alkohol kan medføre kortsigtet følelsesregulation, så kan det også medføre en rebound effekt (bagslag) som i sidste ende forstærker de oprindelige negative følelser Nikotin reducerer alkoholintoksikation (beruselse) (på DK: rygning holder promillen lidt nede) Hash øger alkohol- impairment (på DK: hash gør dig mere gak, når du drikker)

41 Alkohol og affektregulation Centralnervesystemet fungerer ud fra principperne: excitation (stimulation) og inhibition (hæmning) Hæmning Virkningen af alkohol er dosisafhængig: Stimulation Små doser: stimulationslignende effekt (belønnende, umiddelbar, hurtig) Store doser/langvarig druk: sedativlignende (søvndyssende/dæmpende) effekt (straffende, forsinket) (bi-fasiske effekter)

42 Alkohol drikkes, fordi det påvirker de psykoaktive stoffer i hjernen Dvs stoffer, som normalt indgår i hjernens arbejde Kaldes også neuro-transmittorer = hormoner og amninosyrer, der sender elektriske impulser videre fra en nervecelle til en anden I det følgende kaldes stofferne for neuro-kemiske agenter (en agent er én, som udfører en opgave/agerer)

43 Der findes ikke det problem Hvad har du gang i med dit misbrug af alkohol? Joh, ser du, jeg selvmedicinerer! som alkohol ikke kan gøre værre! Lad os kigge på følelsesregulering

44 Neurokemi sk agent Akut effekt på agent Adfærdsmæssig virkning Abstinens og kronisk effekt Adfærdsmæss ig virkning GABA Op Sedation; angst-reduktion Ned Forhøjet angst Glutamat Ned Forringet hukom-melsesdannelse (hippocampus) Dopamin Op Belønning; udforskende adfærd; opmærksomhed Noradrenali n (norepinephrine) Op (lav dosis) Ned (høj dosis) Arousal Sedation; angst-reduktion Serotonin Op Adfærdsaktivering; selektiv opmærksomhed på store linier Op Ned Ned (lav dosis) Op (høj dosis) Ned Krampeanfald Craving; dysfori Kognitive deficit; craving Forhøjet BT og puls; DT Defekter i kognitiv processering Op Tolerens Opioid peptider Op Belønning; selvadministration af alkohol Ned Anhedoni

45 Misbrug handler om at rusen udfører noget, har en funktion i den psykologiske husholdning Anders Evang, psykiater Misbrug handler om affektregulation og manipulation af følelseslivet Mats Fridell, psykolog Misbrug handler om manglende evne til at desomatisere emotioner Krystal & Raskin, psykoanalytikere

46 For en dørmand, han har følelser. men hvor sidder de?

47 Emotionelt ustabil følelsesregulering

48 I ro og mag.. Bibliotekar Udkigspost Rorgænger

49 Udkigspost Rorgænger

50 Alkoholbehandling: hvad er opgaven? 1. Stop selvdestruktion/misbrug 2. Afdæk og bearbejd baggrund og årsager 3. Forebyg tilbagefald 4. Støt omsætning i hverdag

51 En alkoholmisbruger søger typisk behandling, når han har drukket i 7,3 år konen/øvrige pårørende har bebrejdet ham i 6 år han selv har talt om sit behandlingsbehov i 3 år 51

52 Alkolog(ik) I fald jeg skulle blive bidt af en lille grøn slange, går jeg altid med en flaske gin på mig WC Fields for en sikkerheds skyld går jeg også altid med en lille grøn slange 52

53 Behandlingsprincipper Den kognitive behandlingsmodel er den til dato bedst dokumenterede Ser misbrugsproblemet som én lang kæde af tilbagefald styret af (individuelt) specifikke højrisikosituationer/sårbarhedsfaktorer

54 Selvmonitorering + adfærdsassessment (f.eks. test af situationel kompetence) Afslapningstræning, stressmanagement + selv-kompetence forstærkende fantasirejser Kontrakt m henblik på begrænsning af brug + reminder-kort (hvad gør jeg, hvis jeg laver et fejltrin; strategier mod trang + stopmetoder Højrisiko situation Intet forsøg på mestring Reduceret selvkompetence oplevelse Positive rusmiddelforventninger Starter med at drikke Abstinence Violation Effect AVE Tilbagefaldsfantasier + beskrivelser af tidligere tilbagefald Færdighedstræning + tilbagefaldstræning Edukation om ummiddelbare vs. forsinkede effekter af rusmiddelbrug; plus-minusanalyse Programmeret tilbagefald Kognitiv omstrukturering (slip= mistake); attribution til situation vs. selv

55 Så skulle det sådan set være i orden Piece of cake! men

56 Målgruppen difficult-to-treat Dobbeltbelastede: alkoholafhængighed og psykosocial problematik: Personlighedsforstyrrelser (cluster b især, men også a og c); Psykiske symptomlidelser (non-psykotiske: fx angst, dystymi/depression, AD/HD, PTSD; til tider afklaring af psykose-potentiale skizotypi/skizofreni; affektive lidelser; hjerneskade) Manglende social stabilitet Sociale problemer (arbejds- og boligmæssigt; ressourcesvagt socialt netværk) KORT SAGT: Den gruppe der er for ustabil/belastet til ambulant behandling alene

57 Comorbiditet forstyrrer Psykisk comorbiditet ( sam-sygelighed ) forstyrrer klienters mulighed for at drage nytte af behandling Psykisk comorbiditet/dobbelt diagnose/dobbelt belastning er til stede i behandlings-forstyrrende grad hos halvdelen af ambulante klienter Det drejer sig især om: personlighedsforstyrrelser, affektive lidelser (depression, angst), adhd, ptsd, samt andre lettere eller sværere psykiske lidelser

58 Comorbiditet er hyppig (>50% v afh.syndrom) Depression og bipolar affektiv lidelse Angst (socialfobi, panikforstyrrelse, ptsd) AD/HD Personlighedsforstyrrelser (primære) Personlighedsforandringer (sekundære) og anden form for hjernesyndrom (demens; Wernicke-Korsakoffsyndrom; amnestisk syndrom; DT m.m.)

59 Personlighedsforstyrrelser hos misbrugere i behandling er en væsentlig komplicerende faktor, der får de dobbeltbelastede til oftere at: falde fra (ambulant op til 70%) modarbejde behandlingssamarbejdet skabe flere konflikter og andre adfærdsproblemer omkring sig være markant ustabile eller ængstelige falde i under eller efter behandlingen (Nace & Davis 1993; Cacciola & al. 1996; Rounsaville & al. 1998; Verheul & al. 1998)

60 Prevalence of PD among substance abusers Rounsaville et al. J Nerv Ment Dis 1998;87-95 Untreated 1 or > PD Passive-aggressive Obsessive-compulsive Avoidant Dependent Narcissistic Histrionic Antisocial Borderline Schizoid Schizotypal Normals (median 3 studies) Substance abusers n=370 Paranoid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

61 Impact of PD on MDD relapse Ilardi et al. J Consult Clin Psychol 1997;65: MDD MDD+PD Expected remission duration 7.4 x longer in MDD- than in MDD+PD

62 Hvorfor er der så høj sam-forekomst af misbrugsproblemer og personlighedsforstyrrelser? Rusafhængighed hænger sammen med forsøg på at kompensere for problemer med emotionel dysregulering, tilknytningsproblemer og mentaliseringssvigt Nøglefaktorer, der kan bringe den terapeutiske alliance i fare: Kl s skiftende opfattelser af sig selv og andre, hyppige forandringer af mål og værdier og manglende evne til at udholde stærk negativ affekt. Centrale kilder til negative følelser er vrede, skam og tilbagefaldsadfærd dramatiske skift i motivation for at søge behandling Fravær af en stærk tidlig alliance er en stærk prediktor for afslutning i utide Arefjord 2012

63 Hvad skal gå godt? Tilknytning (pattedyr vs edderkop; lunger og O2) Separation (udforskning) Individuation

64 Al den snak om barndom.. Har det noget på sig? Hvordan formes vi af vores samspil med forældre og andre? (tilknytnings-stil) Men først: hvad har et barn brug for i barnddommen?

65 Den korte version af forældreskabets psykologi Allways be bigger, stronger, wiser and kind Whenever possible follow your childs need Whenever necessary take charge

66 Opvækstmiljø Neglect: for lidt af noget godt (mangel på varme, nærhed, accept, beskyttelse) ( emotionel deprivation/forladthed) Abuse: for meget af noget skidt (overgreb, vold, krænkelser) ( mistillid, defekt)

67 Lille Guds barn, hvad skader dig. Role of Childhod Experiences in the Development og Maladaptive and Adaptive Personality Traits. Johnson, Bromley & McGeoch Basalt set: varme og støtte tillid, altrusime, optimisme Personer med pf har i højere grad end normale været udsat for maltreatment og traumer i barndommen men billedet ikke helt skarpt

68 Lille Guds barn, hvad skader dig. Fysiske overgreb (abuse) ** Sexuelle overgreb** Neglect**(*) Emotionelle overgreb*** (især verbal abuse ) * = nedslags-styrke

69 Det kan medføre. Forøget amygdala-aktivitet og manglende fronto-limbisk kobling

70 For en dørmand, han har følelser. men hvor sidder de?

71 Personlighed: en grundposition/et filter en strategi konsekvenser sårbarhed/styrker

72 Den forstyrrede og den normale personlighed Fælles for personlighedsforstyrrelse er tre karaktertræk: Manglende fleksibilitet i tilpasningen En tendens til at komme ind i onde cirkler En svaghed i stabiliteten For den normale personlighedsfunktion gælder at personen kan: Opsøge og opleve glæden Kan tåle og håndtere smerten, når den melder sig Kan forholde sig til omgivelserne på en fleksibel og tilpasset måde, og kan uden angst og anspændthed veksle mellem hengivelse og fordybelse, og mellem passiv og aktiv adfærd i forhold til andre Per Nielsen, fagchef, ph.d. Ringgården 2009

73 Det kropslige immunforsvar og psykens personlighed/personlighedsforstyrrelse Belastning/stressor Immunforsvar Personlighedsforstyrrelse Klinisk syndrom Hoste/feber Alkoholafhængighed og depression reduceret modstandskraft antisocial F.eks. infektiøs påvirkning Per Nielsen, fagchef, ph.d. Ringgården 2009 F.eks. skilsmisse

74 Personlighedsforstyrrelses-spektret Uden for pædagogisk rækkevidde Borderline Antisocial Min lidelse skal bestemme over dig Hans Majestæt, babyen! Narcissistisk Histrionisk Du vil da gerne tage dig af mig, ikke? Cluster B - de dramatiske Skizoid Dependent Når bare du er der, så er alt go Tilstede, men fraværende alligevel Undvigende Paranoid Jeg kan godt forstå, hvis er ligeglad med Selvom du er paranoid, kan de jo godt være efter mig Pass-aggress ig. Cluster A - de sære Cluster C Terapi det hjælper ikke Skizotypal - de ængstelige Jeg har brug for at vide, om jeg er skør Tvangspræget Ingen, ej heller Vorherre, skal kunne sætte en finger på mig!

75 Personlighedsforstyrrelsernes parkeringsplads 1. Paranoid 2. Narcissistisk 3. Dependent 4. Passiv-aggressiv 5. Borderline 6. Antisocial 7. Histrionisk 8. Tvangspræget 9. Undvigende 10. Skizoid 11. Skizotypal

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 Misbrug Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 1 Hvad er misbrug Der er tale om misbrug, når n r man ikke kan lade være v med at indtage noget, som er skadeligt for én. Misbrug af diverse stoffer

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Blodets Bånd Hvad er problemet?

Blodets Bånd Hvad er problemet? Blodets Bånd Hvad er problemet? I den seneste tid har vi set en omfattende mediedækning af dokumentarfilmen Blodets Bånd. Dokumentaren giver et smertefuldt indblik i livet i en familie med misbrug og de

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! PROBLEMETS OMFANG Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 122.000 børn skønnes at vokse op i en familie med et alkoholproblem Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til:

Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Årsskrift 2009 Projekt Forward henvender sig til: Misbrugere i substitutionsbehandling eller i en uafklaret misbrugssituation og som har et ønske om at ændre denne, samt eksmisbrugere, der efter et afsluttet

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Alkohol og depression

Alkohol og depression Alkohol og depression Dansk Selskab for Affektive Sindslidelser 21.11 2013 Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen 1 Alkohol & depression 1998 Artikel Ralf Hemmingsen Ophør med alkoholmisbrug 80 % ville

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag

Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen rindom@dadlnet.dk Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere