Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007"

Transkript

1 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora

2 Indhold: MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I IT-BRANCHEN...3 RESUME OG NØGLETAL...3 ANALYSE AF MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT...5 Antallet af efterspurgte medarbejdere... 5 Hvilke medarbejdere og kvalifikationer efterspørges der?... 7 Kommentarer og anbefalinger til at tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft Spørgeskemaet til arbejdskraftundersøgelsen

3 Mangel på arbejdskraft i IT-branchen IT-Branchens hovedbestyrelse har defineret manglen på arbejdskraft som it-branchens problem nr. 1, 2 og 3. En konklusion, der bl.a. er understøttet af IDC s analyse fra januar 07, der anslog at der var vanskeligheder med at besætte IT-stillinger i Danmark. På den baggrund har IT-Branchen i foråret 2007 nedsat et udvalg Unge i IT-Branchen samt et tilknyttet netværk, hvis formål er at imødegå udfordringen, blandt andet ved at få flere unge til at vælge en it-uddannelse. Med henblik på at kunne målrette udvalgets kommende aktiviteter blev denne undersøgelse iværksat i august 2007 i samarbejde med de regionale IT-fora. Undersøgelsen specificerer behovet fra arbejdskraft nu og om 12 måneder. Resume og nøgletal Medlemsundersøgelsen viser: Manglen på kompetente medarbejdere er markant. Knapt 1/3 af virksomhederne har opgivet at besætte stillinger. 77 % af virksomhederne har stillinger de finder svære at besætte. 30 % af virksomhederne har stillinger de helt har opgivet at besætte. 51 % af virksomhederne ville øge bemandingen, hvis det var lettere at finde den rigtige arbejdskraft. Det er især medarbejdere med en egentlig it-uddannelse, der er efterspørgsel efter. 48 % af virksomhederne svarer, at de har vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med en lang videregående it-uddannelse. 50 % af virksomhederne har vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med en mellemlang it-uddannelse. 28 % har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere med andre lange videregående uddannelser, mens tallet for andre mellemlange uddannelser er 20 %. De it-uddannede mangler forretningsforståelse Virksomhederne angiver som den primære årsag til, at det er svært at rekruttere medarbejdere med en lang videregående it-uddannelse, at ansøgerne mangler de nødvendige spidskompetencer (38 %). Sekundært at der er for få it-uddannede (31 %) eller at de er for dyre (31 %). Efteruddannelse er i mindre grad en barriere idet kun 14 % peger på, at det er for dyrt at efteruddanne. Den klart mest efterspurgte kompetence hos kommende medarbejdere er forretningsforståelse. Dernæst er der næsten ligeligt fokus på softwareudvikling, projektledelse og programmering. 3

4 Der efterspørges især folk med kompetencer indenfor udvikling/programmering. Det er især medarbejdere med kompetencer indenfor udvikling/programmering, der efterspørges. 49 % af virksomhederne svarer, at de har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere til udvikling/programmering. Samtidig forventer mere end 50% af virksomhederne på 12 måneders sigt at skulle rekruttere flere medarbejdere med disse kompetencer. Ca. 30 % af virksomhederne oplever i dag også vanskeligheder med at rekruttere projektledere, forretningskonsulenter, it -arkitekter og medarbejdere til salg/marketing. Også efter disse kompetencer er der omfattende forventninger om yderligere rekrutteringsbehov på 12 måneders sigt (ca. 35 % forventer at skulle rekruttere yderligere medarbejdere med disse kompetencer inden for 12 måneder). Den stigende efterspørgsel slår især igennem for projektledere og forretningskonsulenter. I mindre grad efterspørges i dag medarbejdere til implementering (26 %) og drift/support (20%). Her ses en tendens til stigende efterspørgsel på drift/support. Problemet og hvad har branchen så selv gjort? It-virksomhederne peger på it-branchens nørdede image som den største barriere for at rekruttere nok unge til it-uddannelserne og -branchen. De foreslår bl.a. en imagekampagne for at give de unge et mere nuanceret billede af it-branchen og de mange karriereveje. Generelt er virksomhederne positive overfor at imødegå manglen på medarbejdere ved at omskole akademikere med en anden baggrund til it-jobs. 54 % af virksomhederne mener det er en god idé og langt den overvejende del af de der har prøvet det, har gode erfaringer hermed. Mange virksomheder er allerede i dag aktive i forhold til også på den lange bane at gøde jorden for at flere unge vælger it-uddannelser og jobs i branchen. 39 % tilbyder praktikophold og 30 % er aktive med foredrag for unge. Dertil kommer deltagelse i IT- Natten, sponsoreringer og endelig omskoling.. 4

5 Analyse af manglen på arbejdskraft Formålet med undersøgelsen er at belyse behovet for medarbejdere nu og på 12 måneders sigt og kortlægge hvilke kompetencer og uddannelser it-branchen efterspørger. Medlemsundersøgelsen blev foretaget i august Link til spørgeskemaet blev sendt elektronisk til IT-Branchens medlemsvirksomheder og medlemmer af de regionale IT-fora. I alt er der modtaget 132 besvarelser. Medlemsundersøgelsen falder i 3 hoveddele: 1) Antallet af efterspurgte medarbejdere, 2) Hvilke kvalifikationer og uddannelser, der efterspørges og 3) Kommentarer og anbefalinger fra virksomhederne med henblik på at tiltrække mere arbejdskraft. Tabeller og diagrammer er navngivet med det bogstav, der referer til spørgsmålene på det udsendte spørgeskema (gengivet i bilaget). Antallet af efterspurgte medarbejdere Figur G: Hvor mange it-stillinger virksomhederne har decideret vanskeligt ved at besætte Spørgsmålet: Har I aktuelt it-stillinger som er decideret vanskelige at besætte i givet fald hvor mange? Procent af virksomhederne der mangler at besætte hhv. 0, 1-5, 6-20 eller over 20 medarbejdere 0 medarbejdere 23% 1-5 medarbejdere 53% >20 medarbejdere 5% 6-20 medarbejdere 19% N= 132 Undersøgelsen viser, at størstedelen af medlemsvirksomhederne har vanskeligt ved at besætte kvalificeret arbejdskraft. 77 % af de 132 besvarelser har 1 eller flere stillinger, der er vanskelige at besætte. 19 % af virksomhederne mangler at besætte 6-20 stillinger, mens 5 % har mere end 20 stillinger de har svært ved at besætte. 5

6 Tabel G: Hvor mange it-stillinger virksomhederne har decideret vanskeligt ved at besætte - fordelt på firmastørrelse 0 jobs 1-5 jobs 6-20 jobs >20 jobs Antal ansatte 1-10 (N=26) 42 % 54 % 4 % 0 % (N=55) 20 % 67 % 13 % 0 % (N=26) 12 % 58 % 31 % 0 % >200 (N=25) 20 % 20 % 36 % 24 % Alle (N=132) 23 % 54 % 19 % 5 % Tabel G viser, at mere end halvdelen af virksomhederne har 1-5 jobs som er decideret vanskelige at besætte. For de største virksomheder (mere end 200 ansatte) gælder, at flere af dem har et højere antal af disse stillinger idet 36 % af de største virksomheder har mellem 6 og 20 stillinger der er decideret vanskelige at besætte og 24 % har mere end 20 sådanne stillinger. 51 % af de 132 adspurgte firmaer ville øge antallet af it-stillinger, hvis det var nemmere at finde arbejdskraft. 32 % svarede nej og 23 % vidste ikke. Tabel H: Antal it-stillinger virksomhederne har opgivet at besætte - fordelt på firmastørrelse Spørgsmålet: Har I aktuelt it-stillinger, I har opgivet at udfylde I givet fald hvor mange? 0 jobs 1-5 jobs 6-20 jobs >20 jobs Antal ansatte 1-10 (N=26 69 % 31 % 0 % 0 % (N=55) 69 % 29 % 2 % 0 % (N=26) 69 % 27 % 4 % 0 % >200 (N=25) 76 % 16 % 4 % 4 % Alle (N=132) 70 % 27 % 2 % 1 % Af de 132 virksomheder har 30 % af virksomhederne stillinger de helt har opgivet at besætte pga. manglen på kvalificeret arbejdskraft. Generelt er det mellem 1-5 jobs man har opgivet af få besat. For 4 % af de største virksomheder er der dog tale om mere end 20 stillinger. 6

7 Figur N: Antal nye it-stillinger virksomhederne forventer at opslå indenfor 12 måneder Spørgsmålet: Hvor mange nye it-stillinger kan du forstille dig, at jeres virksomhed vil slå op over de kommende 12 måneder? >20 nye stillinger opslås (12 mdr.) 15% 0 nye stillinger opslås (12 mdr.) 5% 1-5 nye stillinger opslås (12 mdr.) 53% 6-20 nye stillinger opslås (12 mdr.) 27% N= 132 Indenfor de næste 12 måneder forventer 95 % af virksomhederne at opslå nye it-stillinger. Overvejende er der tale om mellem 1-5 stillinger (53 %), mens der for 42 % af virksomhederne er tale om 6 it-stillinger eller mere. Hvilke medarbejdere og kvalifikationer efterspørges der? Undersøgelsen viser, at en stor del af virksomhederne har problemer med at skaffe arbejdskraft. Undersøgelsen spurgte ind til hvilke kompetencer og uddannelser der pt. er vanskelige at rekruttere og hvilke der efterspørges på 12 måneders sigt. 7

8 Tabel J.1: Type af kvalifikationer virksomhederne finder det vanskeligt at rekruttere fordelt på virksomhedsstørrelse. Spørgsmålet: Hvilken type kvalifikationer finder I det især vanskeligt at rekruttere? (gerne flere svar) Salg/ Teknisk Udvikling/ Implement it-arkitekter Projektlederkonsulenter Forretnings- Andet Marketing support/ programmering ering Antal ansatte drift 1-10 (N=26) 46 % 31 % 35 % 31 % 27 % 23 % 12 % 4 % (N=55) 27 % 25 % 56 % 16 % 27 % 20 % 27 % 5 % (N=26) 35 % 15 % 54 % 23 % 35 % 46 % 58 % 4 % >200 (N=25) 16 % 32 % 44 % 8 % 36 % 48 % 24 % 4 % Alle (N=132) 30 % 26 % 49 % 19 % 30 % 31% 30 % 5 % Generelt er det en bred vifte af kvalifikationer virksomhederne finder det vanskeligt at rekruttere. Udvikling/programmering er dog klart den kvalifikation virksomhederne har vanskeligst ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere indenfor (49 %). Dette skal sammenholdes med, at det på 12 måneders sigt er medarbejdere med disse kompetencer, der er størst efterspørgsel efter, jf. figur M. Som tabellen viser, finder ca. 1/3 af de adspurgte dog også, at der er betydelige vanskeligheder forbundet med at rekruttere projektledere, forretningskonsulenter, it -arkitekter og medarbejdere til salg/marketing. De mindste virksomheder (1-10 medarbejdere) adskiller sig ved især at efterspørge medarbejdere til salg/marketing, mens det for de øvrige virksomheder især er udvikling/programmering, der efterspørges. For de største virksomheder (mere end 200 medarbejdere) overgås behovet for udvikling/programmering dog en anelse af behovet for projektledere. Tabel J.2 Type af kvalifikationer virksomhederne finder det vanskeligt at rekruttere fordelt på primær forretning Salg/ Marketing Teknisk support/ drift it-arkitekter Udvikling/ Programmering Implementering Projektledere Forretnings konsulenter Telekommunikation (N=4) 0 % 25 % 75 % 25 % 75 % 50 % 25 % 0 % Software (N=51) 37 % 25 % 57 % 16 % 27 % 27 % 39 % 2 % it-services (N=48) 23 % 27 % 48 % 23 % 33 % 29 % 21 % 6 % Hardware (N=4) 75 % 50 % 50 % 25 % 50 % 50 % 50 % 0 % Distribution/forhandler (N=7) 43 % 29 % 29 % 14 % 29 % 29 % 29 % 0 % Primær forr. ikke angivet (N=18) 22 % 17 % 39 % 17 % 22 % 44 % 33 % 11 % Alle (N=132) 30 % 26 % 49 % 19 % 30 % 31 % 30 % 5 % Andet 8

9 Skemaet viser blandt andet, at efterspørgslen efter udvikling/programmering især drives af virksomheder indenfor software, it-services, hardware og telekommunikation. At distributører/forhandlere især efterspørger salg/marketing er ikke overraskende. Figur K: Medarbejdere det er vanskeligt at rekruttere, fordelt efter uddannelse. Spørgsmålet: Hvilken type af medarbejder oplever I, at det er vanskeligt at rekruttere i øjeblikket? (gerne flere svar) 60 Procent af besvarelser typer af uddannelse Lange videregående IT Lange videregående andet Mellemlange IT Mellemlange andet Korte IT Korte andet N= 132 Figur K viser markant, at det især er medarbejdere med egentlige it-uddannelser, der er vanskelige at rekruttere. Vanskelighederne gælder såvel medarbejdere med mellemlange it-uddannelser (50%) og lange videregående it-uddannelser (48 %). Der imod har kun 11 % vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere med korte it-uddannelser. Figur O.1 viser den forventede efterspørgsel fordelt efter uddannelse på en 12 måneders horisont, herunder fordelt på virksomhedsstørrelse. 9

10 Figur L: Årsager til det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere med en lang videregående it-uddannelse Spørgsmålet: Hvis I finder det vanskeligt at rekruttere medarbejdere med lange videregående ituddannelser, oplever I det er svært fordi: (gerne flere svar) Procent af besvrelser For få it-uddannede De søger ikke De mangler spidskompetencer De er for dyre 5 0 N=132 Typer af medarbejdere De er for dyre at efteruddanne Figuren viser, at den overvejende årsag til, at firmaerne finder det vanskeligt at rekruttere itkandidater er, at ansøgerne mangler (de rette) spidskompetencer. Sekundært, at der er for få ituddannede og at de er for dyre. Derimod lader efteruddannelse i mindre grad til at være en barriere, idet kun 14 % angiver dette som værende for dyrt. Figur M: Forventet fremtidigt behov for medarbejdere om 12 måneder Spørgsmålet: På en 12 måneders horisont, hvilken type it-kompetencer vil I især få brug for yderligere at ansætte? (gerne flere svar) 60 Salg/marketing Procent af besvarelser Teknisk support/drift Udvikling/programmering Implementering It-arkitekter Projektledere Forretn.kons. 0 Fremtidige medarbejderbehov Andet N=

11 Det er især indenfor udvikling/programmering virksomhederne forventer at foretage nye ansættelser af medarbejdere de næste 12 måneder (mere end 50 % forventer nyansættelser på dette område). Det skal sammenholdes med de problemer med rekruttering, som allerede i dag eksisterer m.h.t. disse kompetencer (tabel J). Også m.h.t. projektledere, forretningskonsulenter, it-arkitekter, teknisk support/drift og medarbejdere til salg/marketing er der tale om markante forventninger om nyansættelser (ca. 35% af de adspurgte forventer at nyansætte inden for disse kategorier inden for de næste 12 måneder). Og også her er der allerede i dag problemer med rekruttering. Figur O.1: Forventede typer af medarbejderansættelser om 12 måneder Spørgsmålet: På en 12 måneders horisont, hvilken type medarbejder vil I forvente især at rekruttere? (gerne flere svar) 70 Procent af virksomheder Især ansætte lange videregående IT Især ansætte lange videregående andet Især ansætte mellemlange IT Især ansætte mellemlange andet Især ansætte korte IT 10 0 Forventet typer medarbejderansættelse Især ansætte korte andet N=132 Figur O.1 viser, at det også på 12 måneders sigt, klart er medarbejdere med en it-uddannelse, der efterspørges. Efterspørgslen gælder såvel it-kandidater som medarbejdere med mellemlange ituddannelser, jf. figur O.1. Tabel O.2: Forventede typer af medarbejderansættelser de næste 12 måneder fordelt efter virksomhedsstørrelse 1-10 (N=26) (N=55) (N=26) >200 (N=25) Alle (N=132) Lange videregående it Lange videregående andet Mellemlange it Mellemlange andet Korte it Korte andet 50 % 23 % 62 % 27 % 19 % 8 % 60 % 35 % 65 % 24 % 22 % 5 % 58 % 46 % 58 % 38 % 15 % 12 % 60 % 48 % 60 % 40 % 20 % 8 % 58 % 37 % 62 % 30 % 20 % 8 % 11

12 Behovet for medarbejdere med en mellemlang it-uddannelse fordeler sig rimeligt jævnt uanset virksomhedens størrelse. Tallene varierer således mellem 58 65%. Derimod adskiller de mindste virksomheder (1-10 medarbejdere) sig ved, at de i mindre grad efterspørger kandidater. Således svarer kun 50% af de mindste virksomheder, at de især vil efterspørge medarbejdere med lange videregående it-uddannelser, mens tallet for de øvrige kategorier af virksomheder ligger på 58 % eller 60 %. Figur P: Faglige kompetencer relevante for kommende ansøgere til ledige it-jobs Spørgsmålet: Hvilke faglige kompetencer finder I især relevante for kommende ansøgere til ledige it-jobs i din virksomhed: (gerne flere svar) 70 Softw arearkitektur Procent af virksomheder Programmering Webteknologi Softw areudvikling Projektledelse Forretningsforståelse IT-Strategi og organisation Formidling og kommunikation Kundehåndtering Brugbarhed/usability Design og innovation Andet 0 Efterspurgte faglige kompetencer Forretningsforståelse er den klart mest efterspurgte kompetence hos kommende medarbejdere. Dernæst er der næsten ligeligt fokus på softwareudvikling, projektledelse og programmering. Efterspørgslen efter forretningsforståelse kan ses i sammenhæng med, at virksomhederne samtidigt angiver den primære årsag til, at det er svært at finde medarbejdere med en videregående it-uddannelse, at de mangler de nødvendige spidskompetencer. 12

13 Figur Q.1: Holdninger til at omskole andre akademikere til it-jobs Spørgsmålet: Er det efter din mening en god idé at forsøge at omskole personer med lange, videregående ikke-it uddannelser? God idé at omskole andre akademikere? ved ikke 27% ja 54% nej 19% Lidt over halvdelen af de adspurgte virksomheder (54 %) svarer, at det er en god idé at omskole personer med en anden akademisk uddannelse, mens kun 19 % er decideret negativt indstillede. Tabel Q.2: Holdninger til at omskole andre akademikere til it-jobs - fordelt efter virksomhedsstørrelse ja nej ved ikke 1-10 (N=26) 46 % 15 % 38 % (N=55) 55 % 27 % 18 % (N=26) 58 % 12 % 31 % >200 (N=25) 56 % 12 % 32 % Alle (N=132) 54 % 19 % 27 % Der er en mindre andel af de mindste virksomheder (1-10 ansatte), der er positivt indstillet overfor at omskole andre akademikere til it-branchen (46 %). Dette skal ses i sammenhæng med en lidt højere andel af virksomheder, der svarer ved ikke. Ses der bort fra de mindste virksomheder er andelen af virksomhederne, der er positive nogenlunde jævnt fordelt på de forskellige størrelser virksomheder. 13

14 Tabel R: Udsagn om unge med anden akademisk uddannelse Spørgsmålet: Efter din mening er unge med lange videregående ikke-it uddannelser: (gerne flere svar) Udsagn Ja (procent) Utilstrækkeligt kompetente ifht behov 41 % For dyre 17 % For svære at rekruttere 12 % For dyre at omskole 24 % Gode for vores virksomhed 24 % For langvarige at omskole 28 % Barrieren i forhold til at ansætte unge akademikere med en anden uddannelse end it er ikke overraskende, at de ikke har de nødvendige kompetencer i forhold til virksomhedens behov. Sekundært er problemet at det tager for lang tid at omskole dem. Figur T.1: Erfaringer med ansættelse af personer med en anden akademisk uddannelse til et it-relateret job Spørgsmålet: Har I erfaring med ansættelse af personer med anden videregående uddannelse end it til et it-relateret job? Ja, dårlig erfaring 9% Ja, god erfaring 48% Ja, ved ikke 5% (N=132) Ved ikke 5% Nej 33% Figuren viser, at for de virksomheder, der gør forsøget med at ansætte akademikere med en anden baggrund end it, bliver det i helt overvejende grad en positiv oplevelse. 14

15 Figur T.2: Erfaringer med ansættelse af personer med en anden akademisk uddannelse til et it-relateret job grunde til negativt svar Spørgsmålet: Hvis nej, hvad er grunden til, at I ikke har forsøgt at ansætte en person med anden videregående uddannelse? Antal Nej, utilstrækkeligt kompetente Nej, for dyre Nej, for svære at rekruttere Nej, for dyre at omskole Nej, for langvarige at omskole 0 Årsager til ikke forsøgt ansættelse N=132 (Besvarelser med nej til erfaringer med at ansætte personer med anden akademisk baggrund: N=43) Ikke overraskende er årsagen til, at virksomheder afholder sig fra at forsøge at ansætte medarbejdere med en anden akademisk baggrund end it, at de ikke har de tilstrækkelige kompetencer. Sekundært, at de er langvarige at omskole. Prisen for omskoling lader derimod til i mindre grad at være en barriere. Figur U: Virksomhedernes indsats for at imødegå manglen på arbejdskraft på kort/lang sigt Spørgsmålet: Hvad har I i jeres virksomhed konkret gjort for at imødegå mangel på arbejdskraft på kort/langt sigt? (gerne flere svar) Procent 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 14% 39% 30% 9% 16% 16% 0% Tilbudt uddannelsesforløb, akademikere Tilbudt omskoling til andre akademikere Sponsoreret ungdomsaktiviteter Foredrag for unge Tilbudt praktikophold Deltaget i IT-Natten N=132 15

16 Mange virksomheder er allerede i dag aktive i forhold til også på den lange bane at imødegå manglen på kvalificerede medarbejdere. Der sættes især ind i forhold til at give flere unge kendskab til branchen og dermed give dem anledning til at overveje at vælge en it-uddannelse og et job i branchen. 39 % har således tilbudt praktikophold og 30 % er aktive med foredrag for unge. Dertil kommer deltagelse i IT-Natten, sponsoreringer og endelig omskoling. Kommentarer og anbefalinger til at tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft It-branchens image Det helt gennemgående tema i virksomhedernes kommentarer er, at it-branchens nørdede image er en barriere for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Mange virksomhederne peger på behovet for en PR/imagekampagne, der skal ændre billedet og give et langt mere nuanceret billede af de muligheder som IT-branchen kan tilbyde. Flere peger også på at vi i langt højere grad skal udbyde praktik, besøge gymnasierne og samarbejde med bl.a. studievejledere Eksempler på citater: Nørd-billedet skal væk! "De unge skal have et mere nuanceret billede af IT-branchen, så de ikke tror at alle IT konsulenter lever af cola og pizza, arbejder døgnet rundt, og ikke skal kunne tale andet end bits og bytes. Forretningsforståelsen, generelle kommunikations skills og ansvarlighed/rettidig omhu er mindst lige så vigtige egenskaber." "Vi skal ud til gymnasierne, andre uddannelsesinstitutioner samt pressen, med et mere nuanceret indblik i hvad vi arbejder med i IT branchen. De unge har nok en ide om at man skal være en nørd og kun sidder med ansigtet i skærmen og hænderne på tastaturet hele dagen, og det er jo ikke tilfældet. Der findes rigtig meget spændende arbejde også for pigerne. Arkitektur, implementering, projektledelse, projektkoordinering, ledelse og meget andet end lige programmering." Et bredere image Virksomhederne peger på at en markedsføringen af it-branchen skal fokusere på de mange interessante jobmuligheder og de menneskelige aspekter i den måde man kan anvende it på. "Branding og menneskeliggørelse af it opgaverne og virksomheder" Viden om jobbenes karakter og branchens alsidighed "Kommunikér budskabet, at en IT uddannelse ikke er en specialist-, men en generalistuddannelse. At det med alt sandsynlighed er den branche, hvor der er størst mulighed for at få ansættelse på både leverandør- og på kundesiden. Mulighed for at arbejde internationalt og frem for alt at opretholde en god løn. " Uddannelse Flere peger på en bedre introduktion til it i folkeskolen og især gymnasiet. Med hensyn til de videregående uddannelser deler kommentarerne sig imellem de der fokuserer på stærke specialist-kompetencer og mere brede it-uddannelser. 16

17 Udbyde solide datalogiske uddannelser i stedet for al den pop der forplumrer uddannelsesmarkedet "Mulighed for specialisering under uddannelsen. Vi søger specialister, frem for generalister." Bedre brede uddannelser Globalisering og outsourcing Nogle kommentarer peger også på at åbne for globalisering og outsourcing som løsninger på virksomhedernes problemer. "Det er nytteløst at se alene på danske forhold, da der er underudbud af stort set alle arbejdskrafttyper. Og overbudspolitik som højere løn mv. hjælper kun lokalt. Globalisering og accept af både insourcing af arbejdskraft og outsourcing af opgaver må nødvendigvis være svaret. Det vil også hjælpe virksomhederne med at tænke mere i eksport." 17

18 Spørgeskemaet til arbejdskraftundersøgelsen: IT-Branchen foretager i samarbejde med de regionale IT fora en undersøgelse, som skal afdække de aktuelt udækkede behov for kvalificerede it-medarbejdere og forventningerne til fremtidige behov for arbejdskraft. Dit bidrag er vigtigt! Undersøgelsens resultater vil bidrage til at lægge rammen for vores kommende indsats for at imødegå manglen på kvalificerede medarbejdere. Frist for besvarelse af undersøgelsen er den 27. august På forhånd tak for din hjælp! Information om jeres virksomhed A: Postnummer: B: Vi er medlem af: (gerne flere svar) C: Vores virksomhed er: It-leverandør Offentlig Andet D: Antal ansatte i alt i vores virksomhed: Regionale IT-Fora IT-Branchen Uddannelsesinstitution >200 E: Hvis I er en it-virksomhed, venligst angiv jeres primære forretning: F: Vores virksomhed beskæftiger følgende antal it-medarbejdere: Distribution/forhandler Hardware Software It-services Telekommunikation >200 18

19 Nuværende behov for medarbejdere G: Har I aktuelt it-stillinger som er decideret vanskelige at besætte - i givet fald hvor mange? H: Har I aktuelt it-stillinger, I har opgivet at udfylde - i givet fald hvor mange? I: Ville I øge jeres totale antal it-stillinger, hvis det var lettere at få kvalificerede ansøgere? J: Hvilken type af kvalifikationer finder I især vanskelig at rekruttere? (gerne flere svar) K: Hvilken type af medarbejder oplever I, at det er vanskeligt at rekruttere i øjeblikket? (gerne flere svar) L: Hvis I finder det vanskeligt at rekruttere medarbejdere med lange videregående ituddannelser, oplever I det er svært fordi: (gerne flere svar) Forventet fremtidigt behov for medarbejdere > >20 Ja Nej Ved ikke Salg/ marketing Teknisk support/ drift Udvikling/ programmering Implementering It-arkitekter Projektledere Forretningskonsulenter Andet Medarbejdere med lange videregående ituddannelser Medarbejdere med andre lange videregående uddannelser Medarbejdere med mellemlange ituddannelser Medarbejdere med andre mellemlange uddannelser tid) Medarbejdere med korte it-uddannelser Medarbejdere med andre korte uddannelser Der er for få it-uddannede De ikke søger de ledige stillinger De mangler de rette spidskompetencer De er for dyre (kræver for høj løn) De er for dyre at efteruddanne (tager for lang 19

20 M: På en 12 måneders horisont, hvilken type itkompetencer vil I især få brug for yderligere at ansætte? (gerne flere svar) N: Hvor mange nye it-stillinger kan du forestille dig, at jeres virksomhed vil slå op over de kommende 12 måneder? O: På en 12 måneders horisont, hvilken type af medarbejder vil I forvente især at rekruttere? (gerne flere svar) P: Hvilke faglige kompetencer finder I især relevante for kommende ansøgere til ledige itjobs i din virksomhed: (gerne flere svar) Salg/ marketing Teknisk support/ drift Udvikling/ programmering Implementering It-arkitekter Projektledere Forretningskonsulenter Andet >20 Andet Erfaringer/tiltag for at imødegå mangel på arbejdskraft Medarbejdere med lange videregående ituddannelser Medarbejdere med andre lange videregående uddannelser Medarbejdere med mellemlange ituddannelser Medarbejdere med andre mellemlange uddannelser Medarbejdere med korte it-uddannelser Medarbejdere med andre korte uddannelser Softwarearkitektur Programmering Webteknologi Softwareudvikling Projektledelse Forretningsforståelse It-strategi og organisation Formidling og kommunikation Kundehåndtering Brugbarhed/usability Design og innovation 20

21 Q: Er det efter din mening en god idé at forsøge at omskole personer med lang, videregående ikke-it uddannelser? R: Efter din mening er unge med lange videregående ikke-it-uddannelser: (gerne flere valg) S: Hvad skal der, efter din mening, til for at få flere med en akademisk uddannelse til at søge et it-relateret job? Ja Nej Ved ikke Utilstrækkeligt kompetente i forhold til vores virksomheds særlige behov For dyre For svære at rekruttere For dyre at omskole For langvarige at omskole Gode for vores virksomhed - uanset type lang uddannelse T: Har I erfaring med ansættelse af personer med anden videregående uddannelse end en itrelateret til et it-relateret job? T.1: Hvis ja: Hvad er jeres erfaring med denne ansættelse: God Dårlig Ja Nej Ved ikke Ved ikke T.2: Hvis nej: Hvad er grunden til, at I ikke har Utilstrækkeligt kompetente i forhold til min virksomheds særlige forsøgt at ansætte en person behov med anden videregående For dyre uddannelse? For svære at rekruttere For dyre at omskole For langvarige at omskole U: Hvad har I i jeres virksomhed konkret gjort for at imødegå mangel på arbejdskraft på kort/langt Deltaget i it-natten sigt? (gerne flere svar) Tilbudt praktikophold Holdt foredrag for unge Sponsoreret ungdomsaktiviteter Tilbudt særlige omskolingsforløb for personer med lange, videregående ikke-it uddannelser 21

22 V: Hvad skal der efter din mening gøres for at tiltrække flere kvalificerede, især unge, til it-branchen? Tilbudt særlige uddannelsesforløb for personer med lange, videregående uddannelser Send 22

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Tabelrapport. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Tabelrapport. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Tabelrapport Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 2015 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... Fejl! Bogmærke

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder

Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder Digitale kompetencer 2016 12. aug. 16 Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder Survey blandt DI Handels medlemmer August 2016 Forord Der er talt og skrevet meget om manglen på e-handelskompetencer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Analyse af annoncehajers salgsmetoder

Analyse af annoncehajers salgsmetoder Analyse af annoncehajers salgsmetoder Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt mange opkald fra virksomheder, der er kommet i klørene

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

For få kvinder uddanner sig til itspecialister

For få kvinder uddanner sig til itspecialister Henrik Valentin Jensen hjn@di.dk NOVEMBER 2016 For få kvinder uddanner sig til itspecialister Virksomhederne mangler it-specialister, og problemet forventes at stige i de kommende år. Hvis flere kvinder

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere